AK - Landschap. Bastiaan Burger ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AK - Landschap. Bastiaan Burger ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie."

Transcriptie

1 Auteurs Bastiaan Burger ; Laatst gewijzigd 27 October 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, vergelijkt, maakt en deelt. Stel zo voor iedere onderwijssituatie de optimale leermiddelenmix samen.

2 Inhoudsopgave Vooraf 1.Hoe ontstaan de Alpen? Vragen 2.Begin van de Rijn Vragen 3.Het stroomgebied van de Rijn Vragen 4. Kustvormen Vragen 5. Polderlandschap 6. Veenlandschap & Dekzandlandschap Lesbrief Rivierdijken Verdieping - verrijkingsstof Over dit lesmateriaal Pagina 1

3 Vooraf 1 Leerdoelen: 1. Je weet hoe de Alpen zijn gevormd 2. Wat de verschillen zijn tussen een oud en jong gebergte 3. Waardoor ontstaan de verschillen in oud en jong gebergte 4. Wat is het verschil tussen verwering en erosie 5. Welke gevolgen een gletsjer heeft voor het landschap 6. Wat de kenmerken zijn van de bovenloop van de Rijn 7. Je weet waardoor een delta ontstaat 8. Welke gevolgen een rivier heeft op het landschap 9. Op welke manier een rivier zich gedraagt in de midden- en benedenloop 10. Je weet welke factoren de hoogte en kracht van golven bepalen 11. Waarom sommige golven een kust opbouwen en andere golven de kust afbreken 12. Je weet wat een polder is en kan beschrijven hoe die eruitziet en waarvoor hij dient. 13. Je kent drie soorten polders. 14. Je kent de voor en nadelen van wonen in een polder. 15. Je kunt op een kaart een polder aanwijzen. 16. Je kent de belangrijkste polders in Nederland. 17. Je weet wat een terp/wierd is en kan hem beschrijven. 18. Je kunt een terp/wierd op een topografische kaart aanwijzen. 19. Je weet wat de mens aan het laagveenlandschap heeft veranderd om landbouw mogelijk te maken. Pagina 2

4 1.Hoe ontstaan de Alpen? De Alpen Hoe is het ontstaan? De Alpen zijn de hoogste gebergte van Europa. Het lijkt alsof het er altijd al geweest is, maar dat is natuurlijk niet zo. Op de plek waar nu de Alpen liggen, lag honderd miljoen jaar geleden een groot tropische zee waarin vissen, krabben, schelpen en koraal in leefden. De aardkorst zit vol met breuken. Deze verdelen de aarkorst in schollen of platen waarop de oceanen en de continenten liggen. De schollen liggen niet stil, maar bewegen. Ze kunnen langs elkaar verschuiven, onder elkeer door of over elkaar heen. Bij het botsen van de platen, ontstaan er gebergtes. De Alpen en Himalaya gebergtes zijn daar voorbeelden van. Ongeveer 80 miljoen jaar geleden begon de plaat waarop Afrika ligt naar het noorden te bewegen. Als een bulldozer duwde de plaat de gesteenten van het tropische zee tegen elkaar aan. Zo'n dertig miljoen jaar geleden bereikte de plaat Europa en werd de zeebodem tegen Europa aangedrukt. Een deel van Europa werd als een tafellaken gerimpeld. Het gesteente werd geplooid en de plooiruggen vormen de bergen. De Alpen zijn een voorbeeld van een plooiingsgebergte. Jong gebergte Hoewel ze al dertig miljoen jaar geleden zijn gevormd, noem je de Alpen een jong gebergte. Jonge gebergte verschillen erg van oude gebergten. Ze zijn hoge, hebben steile hellingen, spitse bergtoppen en diepe dalen. Oudere gebergten worden gekenmerkt door flauwe hellingen en afgeronden toppen en zijn veel lager. De oorzaken hiervan zijn exogene krachten. Deze krachten veranderen de aardkorst van buitenaf. Door verschillen en temperatuur, neerslag en wind worden de gebergte langzaam afgesleten. Door verwering wordt het harde gesteente kleiner gemaakt en valt het uiteen. Erosie Gletsjers, rivieren, de zee of de wind nemen het verweringsmateriaal mee naar andere plekken. Tijden dit vervoer wordt het landschap verder afgebroken. Er vindt erosie plaats. Hoe meer een gesteente verweerd is, hoe gevoeliger het wordt voor erosie. In de loop van miljoenen jaren worden gebergten door verwering en erosie steeds minder steil en worden dalen steeds breder. Pagina 3

5 Verwering - Uitleg kn.nu/ww.a64cac1 (schooltv.nl) Erosie - Uitleg kn.nu/ww.254f0f6 (schooltv.nl) Vragen Vraag 1 Hoe noem je de krachten die van binnenuit de aardkorst veranderen? a. Endogene krachten b. Exogene krachten Vraag 2 Bekijk figuur 1. Hoe herken je de Alpen? Vraag 3 Welke van deze beweging heeft als gevolg dat er een plooiingsgebergte ontstaat? Vraag 4 Pagina 4

6 Voeg het woord bij de afbeelding a. Oud gebergte b. Jong gebergte Vraag 5 Sleep de woorden na de goede lijn. Door wordt het harde gesteente kleiner gemaakt en valt het uiteen. Bij wordt het land afgebroken en wordt het vervoerd naar een andere plek Beschikbare keuzes: verwering, erosie Vraag 6 Wat is het verschil tussen erosie en verwering? Begrippen combineren Maak de goede combinatie's 1. Jong gebergte 2. Oud gebergte 3. Schollen 4. Plooiingsgebergte 5. Verwering 6. Erosie Pagina 5

7 a. Gebergte dat is ontstaan door buiging van de aardkorst b. Het uiteenvallen van gesteente onder invloed van weer en plantengroei c. Gebergte met hoge, spitsen toppen, steile hellingen en diepe dalen. <65 miljoen jaar d. Stuk van de aardkorst e. Gebergte met lage, afgeronde toppen, flauwe hellingen en ondiepe dalen. >65 miljoen jaar f. Het uitschuren en afschuren van hard gesteente door met verweringsmateriaal geladen water, ijs of wind U-dal & V-dal kn.nu/ww.cffee20 (schooltv.nl) Pagina 6

8 2.Begin van de Rijn Begin van de gletsjer Duizenden jaren geleden was de gemiddelde zomertemperatuur tien graden lager dan nu. Het was de tijd van de glacialen of ijstijden. De Alpen waren toen bedekt met enomer gletsjers. Dit zijn rivieren van ijs die langzaam van de hellingen naar beneden glijden. In die tijd staken alleen de bergtoppen van meer dan 2.000m boven het ijs uit. Grote meren in de Alpenlanden, zoals het Gardameer, zijn door die gletsjers uitgeslepen. Later, na het einde van de ijstijd, zijn de volgelopen met smeltwater. Een gletsjer bestaat uit korrelige, overjarige en ijsachtige sneeuw. De restanten van de gletsjers uit de ijstijd liggen nog steeds in de Alpen. Meestal ziet een gletjser er grauw uit. Dit komt doordat het ijs is vermengd met veel stof en puin van gesteenten. Dit is afkomstig van de omliggende bergwanden. Stenen die naar beneden vallen, komen op en in het ijs terecht. Door de kracht van de gletsjer worden rotsblokken fijngemalen tot grind en zand. Veel puin ligt aan rand van de gletsjer, maar onder het ijsrivier blijven ook grondmorene achter. Aan het einde van de gletsjer vind je eindmorene. Einde van de gletsjer De gletsjer schuift door het dal naar benden: langzaam, maar neemt met zijn kracht alles mee. Het gevolg hiervan is dat het erosie plaatsvindt. Door rivieren gevormde V-dalen veranderen in dalen in de vorm van een U, wat wij een U-dal noemn. Deze dalen hebben steile bergwanden en een vlakke bodem. Aaan het einde van de gletsjer smelt het ijs. Dit is het begin van een gletsjerrivier. De bestaat alleen maar uit smeltwater en vindt een weg naar beneden. Bovenloop Rijn De gletsjer van de Alpen zijn het brongebied voor veel rivieren in Europa. In Zweden komt het smeltwater van twee kleine gletsjerriveren samen en gaat verder als de rivier de Rijn. De rivier wordt aangevuld met neerslag en wordt dan een gemengde rivier. Bij het begin van de Rijn, in de bovenloop, is de stroomsnelheid hoog. Daardoor is de erosie hier sterk. De rivier schuurt er samen met het meegevoerde puin een diepe V-vormig dal uit. Een V-dal bestaat uit steile wanden en smalle bodem. Vragen Vraag 1: a.waarom heeft een gletsjer vaak een grauwe kleur? b.hoe wordt het puin van een geltsjer genoemd? c.noem 2 kenmerken van een U-dal Vraag 2: a.waarom is de Rijn een gemengde rivier? b.in de bovenloop / benedenloop stroomt een rivier het snelst, waardoor de erosie daar kleiner/groter is. c. Noteer twee kenmerken van een V-dal Vraag 3: (bekijk in de atlas de kaarten Europa in de ijstijd) a. In welke van de twee ijstijden heeft het ijs Nederland bereikt? b. Wanner was dat ongeveer? Pagina 7

9 c. Werd heel Nederland toen bedekt door ijs? d. Op beide kaartjes zie je dat de kustlijn toen veel verder weg lag dan nu. Hoe verklaar je dat? Vraag 4: Welk gevolgen heeft een gletsjer op het landschap? Vraag 5: noteer de begrippen en definitie Begrip: Uitleg: Vraag 6 Wijs de grondmorene aan Vraag 7 Welke afbeelding is of was geen gletsjer geweest? Pagina 8

10 1. 2. a. Wel b. Niet c. Wel d. Wel Vraag 8 Waar ligt de bovenloop van de rivier Pagina 9

11 3.Het stroomgebied van de Rijn De bovenrijnste laagvlakte figuur 1. Meanderen In de bovenrijnse laagvlakte stroomt de Rijn langzamer. Daardoor snijdt de rivier zich minder in het landschap in. Het dal is hier breed en de rivier maakt er ruime bochten. Die bochten noemen we meanders. Deze meanders worden steeds groter. Dit komt doordat het water in de buitenbocht sneller stroomt dan in de binnenbocht. In de buitenbocht botst het water tegen de oever. Daarom vindt daar erosie plaats: langzaam brokkelt de oever af en wordt de bocht groter. In de binnenbocht is de stroming minder sterk. Hier wordt juist materiaal (zand, klei & grind) afgezet en groeit de oever aan. Het dal van de Bovenrijnse Laagvlakte is gevuld met afzettingen van grind en zand, maar vooral van klei. De rivier stroomt er zo langzaam dat deze sedimenten bezinken. Pagina 10

12 De Middennrijn De 'romantische' middenrijn In Duitsland tussen Bingen en Bonn gebeurt er iets bijzonders met de Rijn. De Rijn moet zich een weg banen door een middelgebergte. In het landschap kun je goed zien dat de rivier steeds op zoek is naar zwakke plekken. De Rijn buigt regelmatig af en het rivierdal wordt smaller en dieper. De Rijn was vroeger in de middeleeuwen een belangrijke handelsroute tussen Noord- en ZuidEuropa. Dat had het gevolg dat er veel mensen naar dit gebiedt trokken. Steden werden groter en kastelen werden op belangrijke punten gebouwd. Hierdoor stroomt de Rijn door schilderachtige berglandschappen. Dat trekt veel toeristen dat een reisje langs de rijn maken. Het landschap is er zo bijzonder dat het een plaats heeft gekregen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Benedenloop van de Rijn Pagina 11

13 Delta Na Bonn veranderd het landschap en er zijn weinig hoogteverschillen. De Rijn gaat nog langzamer stromen en vindt zijn weg door een breed en vlak rivierdal. In de benedenloop gaat de Rijn zich nog meer meanderen. In Nederland vertakt de Rijn zich al snel in een aantal rivieren. De eindbestemming van de Rijn is de Noordzee. Aan het einde van de Rijn bestaan dus allemaal rivierarmen. Dit komt door stroomsnelheid van de rivier erg laag is. Hier vindt veel sedimentatie plaats. In de riviermonding blijft zo veel zand en klei achter dat de rivierbedding verstopt raakt. Daardoor moet het water steeds een nieuwe uitgang zoeken naar zee. De Rijn heeft zich daardoor gesplitst in een aantal rivierarmen. Op die manier is er en delta ontstaan. Lang voordat er mensen woonden, hebben de Rijn, de Maas, de Schelde en hun zijrivieren ervoor gezorgd dat het huidige West-Nederland één grote delta werd. Delta's zijn vlak en vruchtbaar en daardoor dichtbevolkt, Het is wel een nadeel dat er een grote kans op overstromingen is. Waterkringloop De waterkringloop is natuurlijk belangrijk omtrent de Rijn. Als er geen neerslag is in de boven-, midden- of benedenloop dan was er geen vervoer mogelijk. De waterkringloop is het doorlopende proces waarin water verdampt, condenseert en weer water wordt. Pagina 12

14 Waterkringloop kn.nu/ww.8f5b04f (youtube.com) Meanderrivier kn.nu/ww.07d401a (schooltv.nl) Waterkringloop 2 kn.nu/ww.40b1ec7 (schooltv.nl) Vragen Vraag 1: a. Wat is een waterkringloop b. vul de cijfers in: Pagina 13

15 Vraag 2: Een meanderrivier Gebruik hierbij de meanderrivier. Pagina 14

16 a. Wat geeft de pijl in de rivier aan? b. Leg uit dat de rivier bij A sneller stroomt dan bij B. c. Zet de woorden erosie en sedimentatie op juist plek. A=... B=... Vraag 3: Gebruik hierbij de tekst van de middenrijn a. Waarom is het rivierdal van de rijn hier smaller en dieper? b. Waarom zijn in dit gebied in de middeleeuwen veel kastelen gebouwd? Vraag 4: Waarom vindt er in de benedenloop van een rivier sedimentatie plaats? Vraag 5: noteer de begrippen en definitie Begrip: Pagina 15 Definitie:

17 4. Kustvormen Kustvormen Bij een kust ontmoeten land en zee elkaar. Door de kracht van de golven verandert de kust steeds van uiterlijk. Sommige kusten worden erdoor afgebroken en andere juist opgebouwd. Golven zijn rimpels in het water die meestal worden veroorzaakt door de wind. De hoogte en de kracht van een golf hangen af van drie factoren. 1. Kracht van de wind. Hoe sterker de wind, des te hoger de golf. 2. Hoe langer de wind waait, des te hoger en krachtiger de golf is. 3. Welke afstand de golf heeft afgelegd. Hoe groter de afstand die een golf aflegd, hoe hoger en krachtiger hij is. Zee opbouw Als golven in ondiep water bij de kust komen, slaan ze over de kop. Aan de onderkant wordt het water geremd door de zeebodem. Aan de bovenkant wordt het van achteren aangeduwd. Het gevolg is dat de golven omslaan. Het breken van de golven in ondiep water is de branding. Voorbij de branding stroomt het water het strand op. En even later weer teruf omdat het strand schuin afloopt. Het hangthet hangt van de kracht van het terugstromende water af of de kust wordt opgebouwd of afgebroken. Een sterke terugstroom neemt veel zand mee. Bij een zwakke sterugstroom wordt op de zeebodem zand afgezet dan het teruglopende water meeneemt. De kust Pagina 16

18 wordt opgebouwd. Dit is een aanslibbingskust. De Nederlandse kust is een echte aanslibbingskust. Er blijft zo veel zand achter dat onder water zandbanken ontstaan. De wind verplaatst het zand en legt het achter stukken hout of planten. Deze hoopjes zand zijn het begin van kustduinen. De zee breekt af Bij een sterke terugstroom wordt een kust afgebroken. Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de kusten van Frankrijk en Groot/Brittannië. Een bekend voorbeeld van zo'n afbraakkust is de klifkust. Golven beuken tegen de onderkant van het klif. Door de kracht van de golven ontstaan daar gaten en grotten. Na verloop van tijd breekt het overhangende deel af. Het gesteente stort naar beneden en de kust trekt zich terug. Pagina 17

19 Hoe ontstaan golven? kn.nu/ww.70959e1 (schooltv.nl) Vragen Vraag 1: a. Wat zijn golven? b. Op welke twee manieren hebben golven invloed op de vorming van een kust? c. Welke drie factoren bepalen de hoogte en de kracht van de golven? Vraag 2: Zoek de begrippen en schrijf de definitie op Begrip: Definitie: Vraag 3: Bekijk in de atlas de kaart Nederland - relief. a. In welke provincie van Nederland zijn de duinen het breedst? b. Bij welke plaats ligt het hoogste duin? c. Hoe hoog is het hoogste duin? d. Langs de kust van Noord-Holland ontbreekt een stuk duin. Hoe wordt hier het land tegen de zee beschermd? e. Wat gebeurt er met de hoogte van de duinen als je van de zee landinwaarts gaat? Vraag 4: Bekijk de afbeelding hieronder. Pagina 18

20 a. Wat moet bij de letter A & B staan. De keuze zijn opbouwende golven of afbrekende golven. b. Verklaar je keuze. Vraag 5: a. Een kust als hierboven ontstaat door erosie/verwering b. Leg uit waarom? Vraag 6: Noteer 1 t/m 5 en beschrijf wat er gebeurt. Pagina 19

21 Pagina 20

22 5. Polderlandschap Let op! Deze paragraaf werkt vanuit bronnen, dus gebruik hierbij de links die onderaan deze pagina staan! Vraag 1: Lees info polders 1 en beantwoordt de volgende vraag. a. Wat is een polder? b. Waarom moeten watergangen(sloten) in een polder goed schoongehouden worden van waterplanten en troep? c. Welke drie soorten polders kunnen we in Nederland vinden? d. Wat voor soort polders zijn de beide Flevopolders? Vraag 2: Bekijk video polder 1 & 2 en beantwoordt de volgende vragen. a. Wat is een Molengang en waarvoor dient deze? b. Maak een tekening van een molengang. c. Wat zijn de Deltawerken? d. Wat was de aanleiding tot hetbouwen van de Deltawerken Vraag 3: Gebruik hierbij de video over polders & info polders 2. a. Schrijf de letters op en noteer wat voor begrip erbij hoort. b. Hoeveel bekende polders zijn er in Nederland? c. Hoe heette de bekende polders in Noord-Holland? Vraag 4: Noteer begrippen/woorden op wat jij in de video's en info bronnen hebt onderzocht. Schrijf daarbij de definitie. Pagina 21

23 info polder 1 kn.nu/ww.f6d4918 (ovnet.nl) info polder 2 kn.nu/ww.96b025b (topografie-nederland.nl) Video polder 1 kn.nu/ww.8ccb19e (schooltv.nl) Video polder 2 kn.nu/ww.ead92a3 (schooltv.nl) Pagina 22

24 6. Veenlandschap & Dekzandlandschap Let op! Deze paragraaf werkt vanuit bronnen, dus gebruik hierbij de links die onderaan deze pagina staan! Vraag 1: Bekijk video dekzandlandschap goed en beantwoord dan de vragen. a. Schrijf in een kort verhaal (5 a 10 regels) hoe de boeren in hoog Nederland de heide geschikt maakten voor landbouw. b. Wat is een brink? c. wat is een Es of En? d. Waarom liggen de meeste akkers in dit gebied hoger dan hun omgeving?zie foto e. Hoe noemen we landbouw waarbij de boer zowel aanakkerbouw als aan veeteelt doet? Probeer dit uit te zoeken. Vraag 2 Bekijk video laagveenlandschap 1 & 2 en beantwoord de volgende vragen. a.zoek op internet op wat laagveen is en hoe het is ontstaan. Schrijf dit in een paar regels op. b.waarom zie je in het laagveenlandschap zo enorm veel sloten? Zie foto c. Wat heeft de mens aan dit landschap veranderd om landbouw mogelijk te maken? Pagina 23

25 d. Waarom vinden we de meeste laagveengebieden in west-nederland? e. Zoek in de atlas 4 laagveengebieden uit Noord Holland en schrijf ze op. video deklandschap kn.nu/ww.f7e9e06 (schooltv.nl) video laagveenlandschap 1 kn.nu/ww.ddf717e (schooltv.nl) video laagveenlandschap 2 kn.nu/ww.7e3f9b8 (schooltv.nl) Pagina 24

26 Lesbrief Rivierdijken Lesbrief rivierdijken kn.nu/ww.55d282f (docx, maken.wikiwijs.nl) Maak de lesbrief en lever het in via de ELO. Pagina 25

27 Verdieping - verrijkingsstof Maak van de lesbrief landschap Noord- Holland de opdrachten 2, 4 en 7. (Havo stof) Lesbrief landschap Noord-Holland kn.nu/ww.0f7a2e1 (docx, maken.wikiwijs.nl) Pagina 26

28 Antwoorden Vraag 1 Hoe noem je de krachten die van binnenuit de aardkorst veranderen? 1. Endogene krachten Endogene krachten zijn krachten die binnen de aardkorst afspelen. Een gevolg daarvan zijn aardbevingen en vulkanen 2. Exogene krachten Exogene krachten zijn krachten wat effect heeft op de aardkorst, zoals neerslag, wind, gletsjer en rivieren. Vraag 2 Bekijk figuur 1. Hoe herken je de Alpen? De Alpen zijn van bovenaf herkenbaar door het sneeuw wat op dit gebergte ligt. Vraag 3 Welke van deze beweging heeft als gevolg dat er een plooiingsgebergte ontstaat? Vraag 4 Voeg het woord bij de afbeelding. 1. a 2. b Vraag 5 Sleep de woorden na de goede lijn. Pagina 27

29 Door verwering wordt het harde gesteente kleiner gemaakt en valt het uiteen. Bij erosie wordt het land afgebroken en wordt het vervoerd naar een andere plek Vraag 6 Wat is het verschil tussen erosie en verwering? Erosie verplaatst grond naar een andere plek en verwering breekt het gesteente in stukjes. Begrippen combineren Maak de goede combinatie's 1. c 2. e 3. d 4. a 5. b 6. f Vraag 6 Wijs de grondmorene aan Pagina 28

30 Vraag 7 Welke afbeelding is of was geen gletsjer geweest? 1. a 2. b 3. c 4. d Vraag 8 Waar ligt de bovenloop van de rivier Pagina 29

31 Over dit lesmateriaal Colofon Auteurs Bastiaan Burger ; Laatst gewijzigd 27 October 2015 om 16:23 Licentie Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om: het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Aanvullende informatie over dit lesmateriaal Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar: Eindgebruiker leerling/student Moeilijkheidsgraad gemiddeld Bronnen Bron Type Verwering - Uitleg Link Erosie - Uitleg Link U-dal & V-dal Link Waterkringloop Link Meanderrivier Link Waterkringloop 2 Link Hoe ontstaan golven? Link info polder 1 Link Pagina 30

32 Bron Type info polder 2 Link Video polder 1 Link Video polder 2 Link video deklandschap Link video laagveenlandschap 1 Link video laagveenlandschap 2 Link Pagina 31

Rijnreis hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Rijnreis hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52487 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

2 Mavo H3 Europa: van de bergen naar de zee. versie A. toets par 4, 5 en 6.

2 Mavo H3 Europa: van de bergen naar de zee. versie A. toets par 4, 5 en 6. 2 Mavo H3 Europa: van de bergen naar de zee. versie A. toets par 4, 5 en 6. 1a. Welke drie soorten rivieren bestaan er? b. Hoe komt een gemengde rivier aan zijn water? 2a. Het gebied dat afwatert op een

Nadere informatie

Erosie en verwering hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Erosie en verwering hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52472 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

1 De Alpen - natuurlandschap

1 De Alpen - natuurlandschap 1 De Alpen - natuurlandschap Het ontstaan Door endogene krachten ontstaan breuken in schollen of platen. De schollen kunnen uit elkaar bewegen, langs elkaar glijden en op elkaar botsen. 225 miljoen jaar

Nadere informatie

Rivieren vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82662

Rivieren vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82662 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 november 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82662 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

De Geo. 2 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden werkboek A hoofdstuk 3. eerste druk

De Geo. 2 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden werkboek A hoofdstuk 3.  eerste druk De Geo 2 th Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden werkboek A hoofdstuk 3 www.degeo-online.nl eerste druk Hoofdstuk 3 Europa: van de bergen naar de zee Start 1 a de invloed van de rivieren op het

Nadere informatie

Rivieren en Kanalen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/41191

Rivieren en Kanalen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/41191 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres DigilessenPO 20 december 2012 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/41191 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Verval en verhang van een rivier. Matthijs Admiraal. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/70902

Verval en verhang van een rivier. Matthijs Admiraal. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/70902 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Matthijs Admiraal 15 January 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/70902 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Waterkringloop hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Waterkringloop hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 December 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52481 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Waterkringloop vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82660

Waterkringloop vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82660 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 november 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82660 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Wonen - Eerste steden Middeleeuwen. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Wonen - Eerste steden Middeleeuwen. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 August 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/44952 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Toets 1 - 'Landschappen in Europa'

Toets 1 - 'Landschappen in Europa' Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Mayon Ottens 07 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62751 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Taaltaak: uitje met de ouderen (opzet)

Taaltaak: uitje met de ouderen (opzet) Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Tom Verschoor 10 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67243 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Toets 2 - 'Landschappen in Europa'

Toets 2 - 'Landschappen in Europa' Auteur Mayon Ottens Laatst gewijzigd 16 June 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62989 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Soorten rivieren vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82664

Soorten rivieren vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82664 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82664 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/77026

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/77026 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Miranda de Haan 13 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77026 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Het Nederlandse landschap. Rianne van den Braak. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/72126

Het Nederlandse landschap. Rianne van den Braak. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/72126 Auteur Rianne van den Braak Laatst gewijzigd 01 March 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/72126 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

DE GEO HOOFDSTUK 3 Europa: van de bergen naar de zee. 1 De Alpen natuurlandschap

DE GEO HOOFDSTUK 3 Europa: van de bergen naar de zee. 1 De Alpen natuurlandschap DE GEO HOOFDSTUK 3 Europa: van de bergen naar de zee 1 De Alpen natuurlandschap Het ontstaan De aardkorst is langs breuklijnen verdeeld in schollen of platen waarop oceanen en continenten liggen. De schollen

Nadere informatie

Zaden. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Zaden. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres DigilessenPO 19 November 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/54562 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Daar komen de Romeinen!

Daar komen de Romeinen! Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Elena Smallenbroek 25 September 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/53728 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Toets 1 - 'Landschappen in Europa'

Toets 1 - 'Landschappen in Europa' Auteur Mayon Ottens Laatst gewijzigd 07 oktober 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/62751 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Verhoudingen. Sabine Sijpkes. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/68601

Verhoudingen. Sabine Sijpkes. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/68601 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Sabine Sijpkes 13 november 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/68601 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Rivieren 2 vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Rivieren 2 vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82663 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Aardrijkskunde Toets. Leontine Helmer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/67408

Aardrijkskunde Toets. Leontine Helmer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/67408 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Leontine Helmer 15 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67408 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Soorten rivieren vmbo-kgt34

Soorten rivieren vmbo-kgt34 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 16 oktober 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/82664 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77026

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77026 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Miranda de Haan 13 mei 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/77026 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Klimaten hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Klimaten hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 02 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52491 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Menselijke ingrepen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Menselijke ingrepen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82666 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Examenteksten vmbo-t. ankie cuijpers ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Examenteksten vmbo-t. ankie cuijpers ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres ankie cuijpers ; 06 April 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/56715 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Rebus maken. Marjolijn Feddema. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Rebus maken. Marjolijn Feddema. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marjolijn Feddema 02 November 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

De mammoetjacht hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De mammoetjacht hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62212 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Geloven - Hunebedden. VO-content StudioVO ; Kennisnet LleG. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Geloven - Hunebedden. VO-content StudioVO ; Kennisnet LleG. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteurs VO-content StudioVO ; Kennisnet LleG Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 August 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/44851 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Wonen - Extreme woonplekken. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Wonen - Extreme woonplekken. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 July 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/44995 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

De eerste spoorlijn hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De eerste spoorlijn hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 June 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61326 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Geld en economie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Geld en economie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62262 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Module atlasvaardigheden en kaartlezen Klas 1VHBO en KGT

Module atlasvaardigheden en kaartlezen Klas 1VHBO en KGT Module atlasvaardigheden en kaartlezen Klas 1VHBO en KGT Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Aad Bak 27 August 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63883 Dit lesmateriaal

Nadere informatie

Aardbevingen. Teleblik quizzen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/47695

Aardbevingen. Teleblik quizzen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/47695 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Teleblik quizzen 18 november 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/47695 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Hunebedden hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Hunebedden hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 15 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62213 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Les bij artikel Pro-krant: Meteorieten stenen uit de ruimte

Les bij artikel Pro-krant: Meteorieten stenen uit de ruimte Les bij artikel Pro-krant: Meteorieten stenen uit de ruimte Auteur Linders Laatst gewijzigd Licentie Webadres 30 September 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/43691

Nadere informatie

Module atlasvaardigheden en kaartlezen Klas 1 BK

Module atlasvaardigheden en kaartlezen Klas 1 BK Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Aad Bak 02 September 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/65323 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Extreme woonplekken vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Extreme woonplekken vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 06 December 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63450 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Godenrijk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Godenrijk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62221 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Thema 5 Communicatie. Aline de Vries. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Thema 5 Communicatie. Aline de Vries. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Aline de Vries 09 November 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67765 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34

Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 29 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73825 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Opgaven Beeld- en staafdiagram

Opgaven Beeld- en staafdiagram Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marieke Spijkstra 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/68565 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Draaiend Huis Hasseltrotonde Tilburg

Draaiend Huis Hasseltrotonde Tilburg Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Labine Coskun 19 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/76275 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Opdracht Hoofdstuk 3 Energie in Brazilië

Opdracht Hoofdstuk 3 Energie in Brazilië Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Laura Carucci 14 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57858 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

De maan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

De maan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres DigilessenPO 19 September 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/41890 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Olympisch stadion vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Olympisch stadion vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 February 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63418 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Afstanden vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Afstanden vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57059 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Het hart. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/46498

Het hart. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/46498 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres DigilessenPO 03 december 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/46498 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Een logo voor de OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Een logo voor de OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63417 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Watersnoodramp 1953 hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Watersnoodramp 1953 hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 December 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52484 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82623 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Lijn, lijnstuk en punt vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Lijn, lijnstuk en punt vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57058 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Extra: Terpen hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/79565

Extra: Terpen hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/79565 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 oktober 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/79565 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Jongeren als doelgroep vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73701

Jongeren als doelgroep vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73701 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73701 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Planten en hun omgeving. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/87628

Planten en hun omgeving. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/87628 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 december 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/87628 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

KWT opdracht Atlas gebruik

KWT opdracht Atlas gebruik Auteur Erik van Wijngaarden Laatst gewijzigd 22 September 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/65793 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Reclame commercial. Jeltine Wilkens. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/79984

Reclame commercial. Jeltine Wilkens. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/79984 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Jeltine Wilkens 01 juli 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/79984 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Oppervlakte cirkel vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Oppervlakte cirkel vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57133 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Problemen met water vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Problemen met water vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 13 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/63438 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Paragraaf 3: Godenrijk - TL 1

Paragraaf 3: Godenrijk - TL 1 Auteur Floris Sieffers Laatst gewijzigd 28 October 2015 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/67129 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

De Rijksbegroting. Peter van de Minkelis. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

De Rijksbegroting. Peter van de Minkelis. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Peter van de Minkelis 13 October 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/26691 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Het water maakt de berg kleiner

Het water maakt de berg kleiner .64 Hoofdstuk 5 Kfjkles lest Wat ga je leren? Het water maakt de berg kleiner In deze les leer je hoe water een berg kleiner maakt. Je leert dat wind en water stenen kunnen laten scheuren. Verder leer

Nadere informatie

Water en Olie. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/41344

Water en Olie. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/41344 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Roubos 07 November 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/41344 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Klimaatzones - HV 2 - kopie 1

Klimaatzones - HV 2 - kopie 1 Klimaatzones - HV 2 - kopie 1 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres marije Ebbens 11 november 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/68545 Dit lesmateriaal

Nadere informatie

Ruimte voor de rivier vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63437

Ruimte voor de rivier vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63437 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 oktober 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/63437 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Kopen en milieu vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73704

Kopen en milieu vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73704 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73704 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Drinkwater - Mavo 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Drinkwater - Mavo 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Drinkwater - Mavo 2 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Ruben Eisses 20 March 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73903 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Voetafdruk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Voetafdruk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62170 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Dagtoerisme vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Dagtoerisme vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 08 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63430 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Europa - Europese Unie. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Europa - Europese Unie. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 31 December 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/45300 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Voetafdruk hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52457

Voetafdruk hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52457 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 31 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52457 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Handel met het buitenland vmbo-b34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Handel met het buitenland vmbo-b34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62252 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Reis door Europa vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Reis door Europa vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63401 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Bollen en knollen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/55018

Bollen en knollen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/55018 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres DigilessenPO 18 mei 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/55018 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Atlas. Mens en Maatschappij GG. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Atlas. Mens en Maatschappij GG. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Mens en Maatschappij GG Laatst gewijzigd 05 October 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/66448 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Weer en klimaat. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Weer en klimaat. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 December 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/87209 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Oppervlakte en inhoud

Oppervlakte en inhoud Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Hendrik Norden 27 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/80048 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Literatuur - Boekverslag2 vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/76923

Literatuur - Boekverslag2 vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/76923 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 30 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/76923 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Technisch nederlands. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Technisch nederlands. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres laura haens 10 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/60424 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Spreken op Niveau. Bas Lanters ; rob sanders. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Spreken op Niveau. Bas Lanters ; rob sanders. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Bas Lanters ; rob sanders 13 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/72529 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Aardbevingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Aardbevingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52470 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Voedselweb en -keten vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Voedselweb en -keten vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 09 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62387 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Geloven - Griekse en Romeinse godenrijk

Geloven - Griekse en Romeinse godenrijk Auteurs VO-content StudioVO ; Laatst gewijzigd Licentie Webadres 05 May 2014 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/44850 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Reizen door Europa. Ed van den Heuvel. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Reizen door Europa. Ed van den Heuvel. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Ed van den Heuvel 30 November 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/42536 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Oppervlakte ruimtelijke figuren

Oppervlakte ruimtelijke figuren Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Esther van Meurs 22 maart 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/98805 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Neerslag vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Neerslag vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62197 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Het Groene Lyceum - klas 1 - Lesgeven

Het Groene Lyceum - klas 1 - Lesgeven Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Martijn Sytsma 24 June 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/42395 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Water - Problemen met water. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Water - Problemen met water. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd 31 December 2013 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/45135 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Hindoeïsme: kastenstelsel vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Hindoeïsme: kastenstelsel vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 05 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77306 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Arm en rijk - Kenmerken van ontwikkelingslanden

Arm en rijk - Kenmerken van ontwikkelingslanden Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 31 December 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/45121 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Consumeren en milieu vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Consumeren en milieu vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73805 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Interview hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Interview hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52546 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Zorgen voor geld. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/60027

Zorgen voor geld. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/60027 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres ana calixto 25 April 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/60027 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Oppervlakte. Esther van Meurs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/97739

Oppervlakte. Esther van Meurs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/97739 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Esther van Meurs 07 maart 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/97739 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Module atlasvaardigheden en kaartlezen Klas 1 BK

Module atlasvaardigheden en kaartlezen Klas 1 BK Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Aad Bak 02 september 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/65323 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Hunebedden vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Hunebedden vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 05 August 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/63406 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Project lj1 Adaptability

Project lj1 Adaptability Auteur Mens en Maatschappij GG Laatst gewijzigd 23 February 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/72423 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie