Elektrisch komt eraan, ontwerp mee!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektrisch komt eraan, ontwerp mee!"

Transcriptie

1 ELEKTRISCH MERMO Elektrisch komt eraan, ontwerp mee! Het klinkt vast idealistisch, maar één van de Naast bestuurlijke wil om elektrisch rijden te stimuleren, moeten ook praktische bezwaren worden over redenen om mij intensief bezig te houden met elektrisch rijden, is dat ik een leefbare wereld wonnen. Het Formule E-team werkt internationaal voor uw en mijn kinderen wil achterlaten. U als aan versterking van het aanbod van elektrische verkeerskundige kunt die toekomst ook positief voer- en vaartuigen op de Nederlandse markt. beïnvloeden. Ook moet elektrisch rijden voor een schaalsprong goedkoper (financieel mogelijk) Elektrisch rijden biedt kansen voor verschillende publieke belangen: verbetering van de luchtkwaliteit, reductie van C0 2-emissies en efficiënter zoals overheden en leaserijders, een worden. Daarvoor moeten eerst groepen, energiegebruik. Het leidt ook tot schonere en stillere binnensteden, waardoor de leefomgeving werkt het team aan randvoorwaarden marktvraag in gang zetten. Tegelijkertijd verbetert. Gemeenten krijgen nieuwe kansen om als oplaadvoorzieningen, batterijkwaliteit en veiligheid. Ten slotte gaat het bouwplannen te realiseren die eerder vastliepen op luchtkwaliteitsnormen. Om deze kansen te verzilveren is opschaling nodig. Van de huidige 800 elekpelijke acceptatie van elektrisch rijden; naast de techniek ook om maatschaptrische voertuigen naar voertuigen in bijvoorbeeld accepteren van een Dat vergt intensieve samenwerking van overheden, bepaalde actieradius. Wat betreft bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het uw inzet voor een elektrische schaalsprong, wil ik u graag met het Formule- Formule E-team brengt deze partijen samen. Het team fungeert als aanjager van deze schaalsprong. E-team faciliteren. Op onze site vindt Gemeenten kunnen ook een bijdrage leveren aan u bijvoorbeeld een startersgids, focusgebieden en best practices. En vergeet niet, versnelde introductie en tegelijkertijd hun eigen beleidsdoelen dienen. Denk aan selectieve inzet Confucius zei het al; 'ook voor een voetreis van van elektrische voertuigen - bussen, taxi's, bestelauto's en koerierscooters - voor luchtkwaliteits Wij helpen u graag daarmee. Veel succes! duizend mijl moetje een eerste stap zetten.' knelpunten. Elektrisch rijden (en varen!) versterkt ook het duurzaamheidsimago dat veel gemeenten Maurits van Oranje en provincies willen uitstralen. Voorzitter Formule E-team INHOUD DOSSIER ELEKTRISCH VERVOER Boven 22 Maarten Linnenkamp (Gemeente Amsterdam) Elektrische auto moet binnenstedelijke luchtkwaliteit redden 24 Marco van Eenennaam (ANWB) Ik verwacht andere mobiliteitsconcepten 26 Column Michel Brull (Prestige GreenCab) Wij runnen een commercieel groen taxibedrijf Onder Wil Kling (TU/e) Ernst ten Heuvelhof (TU Delft) Paul Trip (Provincie Fryslan) Richard Smokers (TNO) Jos Vroomans (ANWB) Chris Schoon (SWOV) 28 BAM Infra. Snellaadstations, wat komt daar bij kijken? 28 Onoph Caron (E-laad) 29 DSB. Robot wisselt lege accu voor volle 29 Ineke van Gent (GroenLinks), Sharon Dijksma (PvdA), Charlie Aptroot (VVD)

2 AMSTERDAM MIKT OP ÉÉN OPLAADPAAL PER ELEKTRISCHE AUTO ELEKTRISCHE AUTO MOET BINNENSTEDELIJKE LUCHTKWALITEIT REDDEN In Amsterdam verloopt de introductie van de elektrische auto snel. Als er binnenkort auto's met een range extender - afstandsverlenging op de markt komen, zou het wel eens helemaal storm kunnen gaan lopen. De uitdaging zit erin om de infrastructuur in een gelijk tempo te laten ontwikkelen. een parkeerplaats. We w i l l e n voorkomen dat traditionele automobilisten gaan p r o t e s t e r e n, en de elektrische a u t o als een v o r m van ' a u t o o t j e p e s t e n ' gaan zien. O m d a t w e n i e t w i l l e n d a t parkeerplaatsen l a n g d u r i g o n g e b r u i k t ervoor over. staan, plaatsen w e alleen een l a a d p a a l Volgens de officiële p l a n n e n zullen er i n als er een gebruiker v a n een elektrische auto's', zegt M a a r t e n Linnenkamp, oplaadpalen i n A m s t e r d a m a u t o is. Een laadpaal die l a n g d u r i g programmamanager luchtkwaliteit staan, m a a r h e t is m o e i l i j k t e zeggen o n g e b r u i k t s t a a t is k i l l i n g! Dat is i n h e t van de gemeente A m s t e r d a m. 'Het is of deze er ook d a a d w e r k e l i j k k o m e n. b u i t e n l a n d w e l gebleken, m e n s e n gaan de bedoeling dat er aan h e t e i n d van Het b e l e i d is n u, dat w e één oplaadpaal dan allerlei d i n g e n m e t die l a a d p a a l dit j a a r 500 tot 1000 elektrische auto's per elektrische a u t o p l a a t s e n, m a a r h e t doen, t o t en m e t h e t a f t a p p e n v a n de i n g e b r u i k zijn. Om de i n t r o d u c t i e van h a n g t vooral van de b e h o e f t e af o f d i t s t r o o m o m d a a r m e e t e k u n n e n bart>e- de elektrische auto m o g e l i j k te m a k e n, h e t u i t g a n g s p u n t zal b l i j v e n. Als vol- cueën! Dat is slechte reclame voor de investeert de gemeente A m s t e r d a m g e n d j a a r b i j v o o r b e e l d de Opel A m p e r a elektrische a u t o! Als m e n s e n een lege samen m e t h e t r i j k i n de aanleg van op de m a r k t k o m t, m e t een range e x t e n - parkeerplaats b i j een laadpaal zien en er f T - o t n u toe Tijden er in AmsterI d a m ongeveer 200 elektrische oplaadpalen. Uiteindelijk zal de m a r k t der, die de a c t i e r a d i u s k a n vergroten is hoge parkeerdruk, r o e p e n m e n s e n al deze i n f r a s t r u c t u u r m o e t e n b e t a l e n, n a a r 500 k m, dan is h e t opladen van heel snel d a t h e t een schande is!' m a a r deze i n v e s t e r i n g e n zijn n u n o g de accu's w a a r s c h i j n l i j k n i e t elke dag h o o g w a a r d o o r de m a r k t h e t voorlopig n o d i g. Dan zullen er m o g e l i j k m i n d e r W a t k u n n e n andere g e m e e n t e n leren n o g even l a a t a f w e t e n. Voor ons is h e t oplaadpalen n o d i g zijn. Ook de k o m s t van A m s t e r d a m, als zij ook elektrisch m i l i e u a s p e c t b e l a n g r i j k en de belang- van snellaadstations o f accuwisselsta- vervoer w i l l e n bevorderen? 'Gemeenten r i j k s t e m a a t r e g e l om daataan te werken t i o n s kan de b e h o e f t e aan reguliere m o e t e n vooral snel aan de slag gaan, is de i n t r o d u c t i e v a n de elektrische auto. oplaadpalen v e r m i n d e r e n. Ander p u n t dat is h e t allerbelangrijkste. O m d a t w i j Daarom hebben we deze i n v e s t e r i n g e n is d a t een oplaadpaal gekoppeld is aan koploper z i j n, h e b b e n w e - zo b l i j k t n u - ER IS VOLDOENDE ENERGIE VOOR ELEKTRISCH VERVOER! De hoeveelheid energie die nodig is om de elektrische auto 'Elektriciteit is een ideale energiedrager. Het kan worden een jaar lang te laten rijden, komt gemiddeld overeen met omgezet in vrijwel alle andere vormen van energie die het verbruik van een normaal huishouden. Dit moet met w e nodig hebben. Zo ook voor vervoer. De omzetting van elektriciteitscentrales worden opgewekt en vervolgens elektrische naar mechanische energie kan heel efficiënt worden getransporteerd via het elektriciteitsnet. De vraag en zonder uitlaatgassen gebeuren. Daarover bestaat geen naar elektriciteit neemt dus behoorlijk toe, maar algemeen verschil van mening. De keten daarvoor geeft meer aanleiding wordt aangenomen dat het opladen gestuurd kan gebeuren Wil Kling, hoogleraar tot discussie. In de auto moet de te gebruiken elektrische waardoor er niet veel extra centrales nodig zijn en de netten Tll/e Electrical Energy energie worden opgeslagen in batterijen. Die zijn duur en niet sterk verzwaard hoeven te worden. De brandstof voorde Systems hebben een beperkte opslagcapaciteit waardoor je er maar elektriciteitscentrales is vrij te kiezen. Dit biedt mogelijkheden een bepaalde hoeveelheid kilometers mee kunt rijden. Deze om de mobiliteit versneld te verduurzamen. De combinatie batterijen moeten worden opgeladen en dat duurt lang, van elektrisch vervoer en elektriciteit opgewekt met zon en terwijl er toch een behoorlijk vermogen wordt gevraagd. wind is het ideale scenario.'

3 ELEKTRISCH VERVOER Maarten Lmnenkamp 'Als er geen landelijke netwerk van oplaadpunten komt heb je een groot probleem' ook investeringen gedaan die we nu weer teniet moeten doen. Zo zijn er in het begin oplaadpalen geplaatst die nu weer andere stopcontacten moeten krijgen omdat er een nieuw model stekker op de markt is verschenen. Rotterdam en Utrecht hebben wel een plan voor elektrisch vervoer, maar andere gemeenten doen nog weinig. Buiten Amsterdam zijn erin ons land nog maar relatief weinig oplaadpalen; bij elkaar nog geen 200. Het is van het grootste belang dat er een landelijk netwerk komt van oplaadpunten. Want als je in andere steden niet kunt opladen, heb je een probleem!' Wat wil Amsterdam bereiken met elektrisch vervoer? 'Wij willen in eerste instantie voldoen aan de Europese norm van de luchtkwaliteit. Als we die doelstelling niet halen, kunnen we boetes krijgen van Brussel, terwijl we ook geen nieuwbouwprojecten mogen ondernemen. Dat is wel een stevige stok achter de deur! Een stad als Groningen heeft bijvoorbeeld geen probleem met de luchtkwaliteit, de invoer van elektrisch rijden gebeurt daar vanuit een andere argumentatie, ondermeer om de afhankelijkheid van de invoer van olie te verminderen. Maar er is niemand die Groningen een bekeuring geeft als ze niet op elektrisch vervoer over zouden gaan!' Zijn er nog andere plannen voor de komende 5 jaar? 'Onlangs is een taxiproject van start gegaan met tien elektrische taxi's (zie ook column op p. 26). We zitten binnenkort aan tafel met verschillende partijen om te kijken of erin Amsterdam niet nog veel meer elektrische taxi's kunnen gaan rijden. Het is verder belangrijk dat er uniforme technieken komen, zodat je bijvoorbeeld met één pasje overal kan opladen. Ook de stekkers moeten overal hetzelfde zijn! Vergelijk het maar met banken, als je bij de ene bank een rekening hebt, kun je ook bij een andere bank geld uit de muur halen. Ook de elektticiteitsstructuur zal op termijn veranderen, waarbij bijvoorbeeld elektrische auto's een functie krijgen als opslagsysteem en leverancier voor elektriciteit binnen het landelijke elektriciteitsnet. Dit als opstap naar het uiteindelijke doel: een andere energiehuishouding. En wel, een volledige duurzame energievoorziening!' (RK) SLIM LADEN VIA SMART GRID 'Elektrische auto's en het smart grid zijn het perfecte koppel. Stel nu eens dat de e-car een groot succes wordt en het merendeel van deze auto's, na thuiskomst, vroeg in de avond wordt opgeladen. Dan moet de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk sterk uitbreiden. Die extra kosten lopen in de miljarden. Dat kan ook anders: slim laden via een smart grid! De benodigde investering kan dan veel beperkter zijn. De essentie van het smart grid vanuit het perspectief van de e-car is dat de autobezitter de realtime prijs van stroom ziet. In drukke uren is de prijs hoog, in rustige uren laag. Een groot deel van de autobezitters zal dan bereid zijn het opladen uit te stellen tot de prijs laag is. Door het opladen door de tijd heen te spreiden, wordt de capaciteit van het net efficiënter gebruikt en daar zit de besparing. Maar er zijn meer voordelen. De e-car-bezitter die zijn auto een dag niet nodig heeft, kan zijn accu opladen in de goedkope uren en een deel van de opgeslagen stroom weer verkopen als de stroomprijs hoog is. Hij wordt dan handelaar en kan zo een groot gedeelte van zijn dure accu terugverdienen. Kortom, e-car en smart grid versterken elkaar en vormen een perfect koppel in een duurzaam energiesysteem.' Ernst ten Heuvelhof, hoogleraar TU Delft, TBM. TI5/V O ^-c?i^r p3

4 MARCO VAN EENENNAAM VERTEGENWOORDIGT CONSUMENT IN FORMULE E-TEAM IK VERWACHT ANDERE MOBILITEITSCONCEPTEN' Marco van Eenennaam, is bij de ANWB het aanspreekpunt voor elektrisch. In die rol trekt hij ook op met het Formule E-team en maakt daarmee deel uit van 'het aanjaagcentrum' voor markt, overheid en de consument. Aan hem de vraag: wat is de stand van zaken rond elektrisch? Van Eenennaam v e r w a c h t dat Europa beide standaarden overneemt. GROTE KLAP 'Onze nationale doelstelling o m V an Eenennaam: 'We staan aan de voor- De eerste elektrische Audi Ai - n u nog stu- publieke o p l a a d p u n t e n te installeren avond van een grote ontwikkeling. Niet diemodel - r o l t waarschijnlijk pas i n 2014 voor h e t e i n d van dit j a a r l o o p t helaas persé die van de batterij-auto, maar van de van de band. Er zit namelijk een hele t i j d wel w a t v e r t r a g i n g op. Deze palen komen elektromotor. Die kan gevoed worden door tussen o n t w e r p en commerciële productie.' in de publieke r u i m t e en j e ziet dat de 'In Nederland bereiden w e h e t elektrisch Amsterdam h e e f t de h e l f t van alle oplaad- ene gemeente d a a r i n voorop l o o p t - een batterij; maar ook via een range extender. Bijvoorbeeld een dieselaggregaat of een brandstofcel. Je ziet n u een grote vraag vervoer voor m e t een oplaadinfrastruc- palen in Nederland g e p l a a t s t - m a a r de naar batterijen, naar grondstoffen daar- t u u r en noodzakelijke regelgeving. andere wacht. Begrijpelijk, w a n t er zijn voor, naar nieuwe automodellen en naar 'Europa' w e r k t aan een stekkerstandaard nogal w a t v r a g e n : w i e p a k t de kosten, een commerciële p r o d u c t i e - i n f r a s t r u c t u u r en een laadprotocol. Belangrijk, w a n t n u w a t is h e t verdienmodel, w i e levert de voor fabrieken. Maar dan', benadrukt Van we b i n n e n Europa grenzenvrij zijn, zou s t r o o m, w a t is de rol van de netbeheer- Eenennaam, 'beb je alleen nog de auto. Ver- het te gek zijn als je m e t je e-auto i n h e t der en de energieleveranciers?' Naast de volgens m o e t de berijder er nog mee leren eerste b u u r l a n d al niet meer k u n t opla- publieke o p l a a d i n f r a s t r u c t u u r n o e m t omgaan en de eigenschappen accepteren. den. Afspraken over standaarden voor- Van Eenennaam de p r i v a t e oplaadont- En, er is een betrouwbare oplaadinfra- komen dat gemeenten desinvesteringen wikkeling als zeer belangijk. 'We hebben s t r u c t u u r nodig.' doen. Tegelijkertijd w i l je voorkomen dat de omvang van deze o n t w i k k e l i n g nog gemeenten w a c h t e n t o t er i n breed ver- n i e t goed in beeld, m a a r er kan een grote 'De ontwikkelingen gaan razendsnel, maar b a n d b i n d e n d e afspraken zijn. Daarom klap g e m a a k t w o r d e n als bedrijven en toch staan we nog aan het begin. De auto- h e e f t h e t Formule E-team n u al wel een p a r t i c u l i e r e n h i e r m e e aan de slag gaan. industrie levert de eerste modellen, maar n a t i o n a a l laadprotocol afgesproken De o n t w i k k e l i n g van de e-auto in Neder- die zijn duur en de batterijen hebben een w a a r b i j de 'Mennekesstekker' (zie cover- l a n d h a n g t n u vooral op de u i t r o l van bereik van 180 k m. Dat is nog niet optimaal. f o t o - red.) als s t a n d a a r d w o r d t genomen.' oplaadinfrastructuur.' ELEKTRISCH (ER)VAREN IN FRYSLAN oplaadinfrastructuur en vaarinfrastructuur. Dit resulteert in een 'Elektrisch rijden en varen krijgt volop aandacht in de provincie actief stimuleringsbeleid met regelingen voor elektrische auto's en Fryslan. Elektrisch vervoer, en in bredere zin duurzame mobiliteit, scooters, voor elektrische (verhuur)boten en oplaadinfrastructuur zijn belangrijke pijlers in de transitie naar een duurzamere voor elektrisch varen. De provincie wil zelf ook het goede samenleving. Samenwerking en kennisuitwisseling met voorbeeld geven door vijf elektrische poolauto's op te nemen andere overheden en marktpartijen in Nederland is daarbij van in haar wagenpark. Veel Friese gemeenten hebben inmiddels groot belang. In Fryslan is een breed samenwerkingsverband oplaadpunten voor elektrische auto's, boten en/of tweewielers Paul Trip, projectleider 'Drive4Electric'opgericht, waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen gerealiseerd. Als het gaat om elektrisch varen wil Fryslan als Duurzame Mobiliteit, en overheden samenwerken om elektrische mobiliteit verder echte watersportprovincie uitgroeien tot de ontwikkeltuin voor provincie Fryslan uitte bouwen. Belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn de elektrisch varen in Noordwest-Europa. Juli 2012 wordt voor de versterking van de economie, duurzaamheid en de toeristische vierde keerde Frisian Solar Challenge georganiseerd. Dit is de sector. Er is gekozen voor een integrale aanpak op basis van vijf grootste internationale zonnebootrace ter wereld. Elektrische thema's: promotie, kwaliteit en innovatie, kennisontwikkeling, mobiliteit heeft zeker de toekomst, maar kan al vandaag!'

5 dat wotdt teruggegeven aan de maatschappij) te besteden aan snellaadpalen. Om te beginnen worden de zes servicestations van de Wegenwacht u i t g e r u s t m e t snellaadpalen. Daarnaast onderhandelt de b o n d over plaatsing op publieke plekken. Ook start de ANWB dit jaar m e t een aantal uren 'elektrisch rijden' in de rijopleidingen, waarbij n i e u w e autobestuurders naast de techniek ook ervaren hoe het is o m m e t een geruisloos voertuig aan het verkeer deel te n e m e n. M e t al deze maatregelen doet de b o n d zelf noodzakelijke kennis en ervaring op o m in de komende jaren een relevante vereniging te zijn en als pechbulporganisatie garant te staan voor pro- ACCEPTATIEPROCES k r i j g t voor hetzelfde geld, maar er blijven De ANWB speelt een logische rol i n factoren waar de consument echt mee 'elektrisch', zegt Van Eenennaam. 'Deze m o e t leren leven, zoals laden en actiera- ontwikkeling bepaalt in belangrijke m a t e dius. De b o n d w i l dit acceptatieproces Wat r i j d t Van Eenennaam zelf? Schoor- fessionele h u l p aan gestrande e-auto's. de toekomst. Immers, de olie raakt op, w e versnellen. Om te beginnen door zelf een voetend n o e m t hij een conventioneel w i l l e n het m i l i e u ontzien en de e-auto stap te maken: 'practice w h a t y o u preach'. automerk. Hij schaft een e-auto aan w a n - kan dienen als b u f f e r om het s t r o o m n e t We hebben negen elektrische scooters neer zijn werkgever dat mogelijk m a a k t of operabel te houden. Als er e-auto's op de aangeschaft voor allerlei technische en de auto betaalbaar wordt, m a a r eigenlijk m a r k t komen, l i g t er een rol voor de ANWB gebruikerstesten. Ook zijn de eerste t w e e verwacht hij nieuwe mobiliteitsconcep- o m die auto goed onder de aandacht van (van zes) elektrische poolauto's voor h e t ten. ' N u heb je één auto waar je alles mee de consument te brengen en andersom. personeel gearriveerd en zijn er bij bet doet. We gaan er naartoe d a t j e de e-auto Let wel, deze consument r i j d t n u in een hoofdkantoor 14 oplaadpunten aangelegd. gebruikt voor een deel van de verplaatsin- auto die h e m m a x i m a l e v r i j h e i d geeft. In Als jongste wapenfeit, besloot de ANWB gen en andere voertuigen of m o d a l i t e i t e n dat beeld past de e-auto n o g niet. Je ziet recent o m een deel van haar maatschap- voor andere; afhankelijk van infrastruc- wel d a t j e i n 2 j a a r t i j d al veel meer e-auto pelijk tendement (50 procent winstdeel t u u r en bereik.' (NB) TAAK VOOR GOED KETENBEHEER trales meer C 0 gaan uitstoten door de productie van stroom voor 'De auto van de toekomst gaat zuinig om met energie, betrekt elektrische voertuigen, dan moeten ergens anders evenveel emis- die energie uit duurzame bronnen en produceert geen luchtver- sies onder het plafond gereduceerd worden. Onder voorwaarden 2 ontreinigende emissies en weinig geluid. De elektrische auto is kunnen de CO emissies van elektrische voertuigen dan als nul al efficiënt, lokaal emissievrij en stil, en op langere termijn wordt worden beschouwd. onze elektriciteit in toenemende mate duurzaam geproduceerd. Milieueffecten van de productie van nieuwe en verwerking van Significante effecten op luchtkwaliteit daarentegen, zijn alleen oude batterijen zijn nog onvoldoende bekend, maar lijken voor r haalbaar door op knelpuntlocaties snel specifieke groepen voer- huidige processen niet verwaarloosbaar.toch mag dat geen Richard Smokers, tuigen te vervangen door elektrische voertuigen. Op basis van argument tegen elektrische voertuigen zijn. Wel ligt er een taak Strategie Consultant gemiddelde emissies van elektriciteitsopwekking in Nederland voor overheden en markt om door goed ketenbeheer te zorgen Sustainable Mobility, produceert een elektrische auto nu 30 tot 50 procent minder C 0 dat de productie en recycling van componenten gaat voldoen aan TNO 2 dan een conventionele auto. Maar elektriciteitsopwekking valt milieunormen die passen bij de duurzaamheidsambitie waarvoor onder een emissieplafond (het EU-ETS). Dus als elektriciteitscen- we elektrische voertuigen willen inzetten.'

6 column 'WIJ RUNNEN EEN COMMERCIEEL GROEN TAXIBEDRIJF' Duurzame mobiliteit aanbieden; die keuze maakten wij als taxibedrijf Prestige GreenCab enige tijd geleden. Ons idee om elektrisch vervoer aan te bieden stamt al uit 2009 en raakte in een stroomversnelling toen de overheid een proeftuinsubsidie in het leven riep voor het stimuleren van elektrisch rijden. Een uitgelezen kans om mensen aan het idee van elektrisch rijden te laten wennen. Wij zijn er intussen van overtuigd dat elektrisch rijden de toekomst is! Natuurlijk loop je als innovatiebedrijf tegen bepaalde opstartproblemen aan, maar dit sterkte ons juist in de drang en de wil om dit project tot een succes te maken. En dat lukt. Het begin is gemaakt en nu al staan we in Europa en wereldwijd aan de top met aanbieden van dit vetvoet op deze schaal. Niet slecht voor een project dat begon uit idealisme van een van onze directieleden. Nederland blijkt trouwens uitermate geschikt voot dit type projecten. Het land is vlak en het klimaat is petfect om de auto's te testen. Zo is het ons al gelukt om met de Nissan Leaf een hogere radius te bereiken dan door de dealer wordt aangegeven. We wisten op voorhand dat mensen sceptisch zouden reageren, maar we merken steeds meer dat mensen zich verkeerd laten voorlichten waardoor elektrisch rijden nu vooral als een hype wordt gezien. Dit is wat ons betreft zeker niet het geval en we gaan ervan uit dat dat ook zal blijken. Onze toekomst is immers afhankelijk van duurzamere oplossingen voor het vervoer. De start voor elektrisch rijden is gemaakt en samen met voertuigen op groen gas kunnen wij er al een commercieel taxibedrijf mee runnen. Zo gauw de techniek het mogelijk maakt dat we onze auto's nog sneller kunnen opladen en de accu's zorgen voor meer actieradius, stoten we onze voertuigen op groen gas af en zullen dan volledig elektrisch vervoer aanbieden. Om dit streven nog meer daadkracht te geven durven wij zelfs te zeggen dat wij dit binnen 5 jaar realiseren. ELEKTRISCH RIJDEN HEEFT NIET DE TOEKOMST, MAAR IS DE TOEKOMST De komende jaren kunnen we nog niet volledig op elektrisch vervoer steunen, maar de transitie is onomkeerbaar in werking gezet. Op dit moment wordt er nog meer geleund op alternatieve brandstoffen als groen gas en de doorr \ L. \ dl Jos Vroomans, hoofdredacteur anwb.nl/auto ELEKTRISCH AUTORIJDEN IS OOK EEN BEETJE SPANNEND 'Elektrisch autorijden. Het lijkt op het eerste gezicht voordelig en milieuvriendelijk, maar het is toch ook best een beetje spannend, zoals alle nieuwe dingen. Laten we eerlijk zijn: de gemiddelde automobilist kan zich nog niet zo veel voorstellen bij elektrisch rijden, en zit met allerlei vragen. Hoe 'groen' is het eigenlijk? Is zo'n elektrische auto wel veilig genoeg? En hoe zit het met de kosten? Om nog maar te zwijgen over alle praktische vragen over bereik, laadpalen en opiaadtijd. Om aan die vragen tegemoet te komen hebben we op de autoportal van de ANWB een speciaal dossier aangelegd over elektrisch rijden. Op anwb.nl/elektrisch proberen we de belangrijkste vragen van de consument over elektrisch vervoer objectief te beantwoorden. Zeker, we zijn enthousiast over de ontwikkelingen rond elektrische auto's. Maar we geven ook heel realistisch aan wat precies de voor- en nadelen zijn, want de elektrische auto is voorlopig nog niet geschikt voor iedereen. Wil je zo snel mogelijk elektrisch gaan rijden? Of zijn er argumenten om dat voorlopig nog uit te stellen? Dat is een afweging die iedereen zelf moet maken. Op grond van ieders persoonlijke situatie en gebaseerd op goede informatie. Daar helpen we graag bij.'

7 overtuigen dat d i t vervoer de toekomst Het derde vraagstuk dat we signaleren heeft. W i j verwachten dat elektrisch r i j - is de aanschafprijs van de v o e r t u i g e n. den in 2020 gemeengoed is en dat vanaf Die zou veel te h o o g zijn. Dat k u n n e n w i j 2030 w a t e r s t o f het stokje overneemt. op dit m o m e n t n i e t ontkennen, m a a r w a n n e e r de p r o d u c t i e a a n t a l l e n stijgen, Ondertussen w o r d e n we nog iedere dag zal de prijs drastisch dalen. Om de consu- geconfronteerd m e t nieuwsberichten m e n t n u al t e g e m o e t te k o m e n w o r d e n die breed u i t m e t e n dat elektrisch r i j d e n de eerste elektrische v o e r t u i g e n verkocht niet schoner is vanwege de fabricage voor prijzen die onder de productiekos- van de accu's. W i j vragen ons a f w a a r die ten liggen; een investering die op een verhalen op zijn gebaseerd? De huidige later t i j d s t i p zal keren. accupakketten zijn n u al voor 95 p r o c e n t o n t w i k k e l i n g van m o t o r e n op fossiele te recyclen. Wanneer er meer elektrische Wat w i j m e t het bovenstaande w i l l e n v o e r t u i g e n r o n d r i j d e n zullen deze accu's benadrukken is, dat w i j het j a m m e r v i n - o p n i e u w w o r d e n ingezet. den dat de m e d i a een overwegend negat i e f b e e l d schetsen ovet een o n d e r w e r p b r a n d s t o f f e n. MaaT w i j h e r i n n e r e n ons dat nog volop in beweging is. We staan nog goed een eerdere w a a r s c h u w i n g van De i n f r a s t r u c t u u r is i n d e r d a a d nog n i e t Shell die v e r w a c h t dat w i j, w e r e l d w i j d, op volle sterkte, m a a r hier w o r d t h a r d aan de s t a r t van een revolutie. Rome i n 2015 al meer b r a n d s t o f nodig hebben aan gewerkt. Hoewel de m e d i a er nog is ook n i e t op één dag g e b o u w d, m a a r dan dat e r b o v e n de g r o n d kan w o r d e n sterk naar u i t h a l e n, zijn gemeenten d r u k staat er wel t o t op de dag van vandaag. gehaald. Een ditect a l t e r n a t i e f i s aardgas, bezig m e t h e t installeren van laadpalen Elektrisch rijden h e e f t w a t ons b e t r e f t m a a r over 50 j a a r zijn die b r o n n e n ook en onderzoeken steeds m e e r o n d e r n e - niet de toekomst, m a a r is de toekomst! opgedroogd! mers de mogelijkheden o m snellaadsy- W i j h o p e n dat als i n n o v a t i e f b e d r i j f m e t stemen te installeren. Zo b i e d t de Nissan- ons p r o d u c t te bewijzen. Gaan we h i e r v a n u i t, dan is de t r a n s i t i e dealer i n A m s t e r d a m Zuid-Oost al een En t e n slotte, een h y p e is alleen een h y p e naar elektrisch vervoer absoluut nodig snellaadsysteem aan en ook w i j hebben als de mensen het er zelf naar maken... en w a a r o m dan n i e t n u al de middelen vanaf j u n i vier systemen beschikbaar. gebruiken die voorhanden zijn: zonne- Dit betekent dat de elektrische rijder n u energie, w i n d - en waterkracht. In de al b i j n a zonder p r o b l e m e n in de Amster- MICHEL BRULL komende 5 jaar zal het elektrisch rijden damse regio kan r o n d r i j d e n zonder scha- OPERATIONEEL DIRECTEUR een vogelvlucht n e m e n en de sceptici delijke u i t s t o o t t e leveren! PRESTIGE GREENCAB ONDERZOEKSVRAGEN OVER VEILIGHEID ELEKTRISCHE AUTO Een SWOV-enquête onder gebruikers van elektrische auto's 'Door het vrijwel ontbreken van (motor)geluid zijn elektrische en scooters meldt schrikreacties bij medeweggebruikers. voertuigen stil tot circa 20 km/uur. Daarboven overheerst veelal Ruim de helft van de gebruikers past daarop het rijgedrag het bandgeluid. Gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers en aan. Slechtzienden en blinden zijn bezorgd over de stilte van voetgangers doen zich vooral voor bij het oversteken en het deze auto's. Je zou daarvoor een continu geluid (tot zo'n 20 lopen op een parkeerterrein. Uit Amerikaans onderzoek blijkt km/uur) aan een elektrische auto kunnen toevoegen, of een dat elektrische auto's op wegen met een lage snelheidslimiet waarschuwingssignaal om te gebruiken bij het wegrijden of vaker betrokken zijn bij ongevallen met voetgangers dan bij onverwacht oversteken van voetgangers en fietsers. Het Chris Schoon, 'gewone'auto's. Deze uitkomst is helaas niet gecorrigeerd effect hiervan moet worden onderzocht. Met de gemeente senior onderzoeker, voor hun expositie. Immers, als elektrische auto's twee keer Amsterdam overweegt de SWOV nu een onderzoek naar het SWOV zo veel kilometers maken in stedelijke gebieden, is een hoger risico van elektrisch rijden, vooral met het oog op fietsers en risico al verklaarbaar. In Nederland is het aantal ongevallen voetgangers. Gedrags- en conflictobservaties in het dagelijkse met elektrische auto's nog te klein om een uitspraak te doen. verkeer zijn daarin mogelijk.'

8 epyon Tijdens het snelladen FAST CHARGE even een kopje thee drinken EEN SNELLAADSTATION MOET HET WEL DOEN; DE VOLGENDE STAAT NIET OM DE HOEK Snellaadstations, w a t komt daar bij kijken? Energiebedrijf Essent gaat in opdracht van de gemeente Amsterdam twee snellaadstations plaatsen in de stad voor het opladen van elektrische auto's. Deze snellaadstations van het Nederlandse merk Epyon kunnen elektrische voertuigen binnen een half uur opladen. Het project is ontwikkeld in samenwerking met Epyon en BAM Infratechniek bv. zijn, w a n t als ze n i e t werken als je als a u t o m o b i l i s t s t r o o m nodig hebt, d a n heb je n a t u u r l i j k wel een p r o b l e e m. Er staat i m m e r s n o g n i e t zomaar een ander l a a d station o m de hoek. Je w i l t d a a r o m 100 procent beschikbaarheid.' ( I n het algemeen is er een aparte kabel voor BAM b e k e n d t e r r e i n. Noordmans: I n o d i g voor dergelijke snellaadsta- 'We zijn gekwalificeerd voor d i t werk THEE DRINKEN EN LADEN tions,' vertelt i n g. M a g r i t a Noordmans, en w e hebben ook materieel en m i d - Wat b e t r e f t deze afspraken tussen leve- h o o f d business development bij BAM delen beschikbaar o m deze snelladers ranciers van laadstations en de a u t o - Infratechniek, 'je kan h e m aan h e t o p e n - eenvoudig te installeren. Epyon levert de m o b i e l i n d u s t r i e gaat h e t o n d e r m e e r bare net koppelen, zoals i n A m s t e r d a m hardware en BAM Infratechniek doet h e t om h e t zogeheten CHAdeMo-keurmerk, gebeurt, of koppelen aan een gebouw- installatiewerk. M e t het installeren en dat is o n t w i k k e l d door Toyota, Nissan, installatie. Bij een netkoppeling heb je t e o n d e r h o u d hebben w i j i n t u s s e n al veel Mitsubishi, Fuji Heavy Industry en h e t maken m e t de netbeheerder en m o e t j e ervaring. Het specifieke van een snel- elektriciteitsbedrijf Tokyo Electric Power. v e r g u n n i n g e n aanvragen, w a a r al g a u w l a a d s t a t i o n is d a t de h a r d w a r e aan alle De t e r m CHAdeMo is o n t l e e n d aan de 13 weken mee g e m o e i d zijn. In h e t andere eisen van de a u t o m o t i v e m o e t voldoen', w o o r d e n Charge de Move, o f w e l 'laad o m geval doe je zaken m e t de beheerder aldus Noordmans en ze vervolgt: 'We te rijden'. Dit is tevens een woordspeling van de gebouwinstallatie.' Ook al is de gaan overigens ook h e t o n d e r h o u d van op h e t Japanse O cha demo ikaga desuka, aanleg van een snellaadstation relatief de snellaadstations doen. Die oplaadpa- w a t betekent: laten w e een thee drinken n i e u w, h e t werken m e t netbeheerders is len m o e t e n n a t u u r l i j k a l t i j d beschikbaar t e r w i j l we laden. (RK) SAMEN DE BESTE OPLOSSINGEN ONTDEKKEN 'In Nederland is een groot deel van de e-rijders straks afhankelijk van een oplaadpunt op de openbare weg. Immers, lang niet iedereen beschikt over een garage of oprit. Op dit moment zijn er nog maar weinig zogenoemde publieke laadpunten. Bovendien zijn ze nog erg duur. 0^mm Onoph Caron, directeur Stichting E-laad extra kosten, een oplaadpunt dicht bij de woning of het werk. Parkeren en laden gaan hand in hand. Dit vraagt niet alleen nieuw beleid maar ook durf. Bijvoorbeeld het inrichten van speciale parkeerplaatsen voor elektrische auto's. Elektrisch vervoer is nieuw en onvergelijkbaar met bestaande concepten. We zullen samen nog moeten ontdekken wat de beste keuzes en oplossingen zijn. En dat kunnen we alleen ervaren door het De stichting e-laad.nl, opgericht door de samenwerkende netbeheerders, plaatst in overleg met gemeenten, zo'n laadpunten geografisch verspreid over Nederland en creëert daarmee een basisinfrastructuur. E-laad.nl ondersteunt daadwerkelijk te doen. Het aantal elektrische auto's neemt snel toe en daarmee ook de vragen van e-rijders aan de gemeente. E-laad werkt daarom nauw samen met gemeenten en andere partijen die het elektrisch rijden een warm hart toedragen. ambitieuze gemeenten, maar ook de consument. Voor mensen die een elektrische auto kopen, regelt de stichting, zonder Kortom, elektrisch rijden? Gewoon doen dus!'

DEN HAAG GAAT ELEKTRISCH

DEN HAAG GAAT ELEKTRISCH DEN HAAG GAAT ELEKTRISCH Kansen voor elektrisch vervoer 1 Een elektrische scooter is cool! Haags Milieucentrum februari 2011 Redactie: Fotografie: Monique Bergmans (Haags Milieucentrum) Bob Molenaar (Haags

Nadere informatie

Op weg naar elektrisch rijden

Op weg naar elektrisch rijden Op weg naar elektrisch rijden Bestuurlijke dilemma s Dr. ir. A.P. van Deventer mpa Prof. mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. M.A. van der Steen Prof. dr. M. J. W. van Twist Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Nadere informatie

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat dinsdag 10 september 2014 - jaargang 17 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Grootste zonnepark De zonnecentrale met 4.600 panelen van landbouwbedrijf

Nadere informatie

magazine Lifecycle Leasecontract

magazine Lifecycle Leasecontract magazine Lifecycle Leasecontract Uitgave 2015 24/7 al je vakinformatie Postbus 101 1260 Blaricum 087-8742062 info@autoleasewereld.nl Uw contactpersoon: Erik Nooij 06-14364885 erik.nooij@autoleasewereld.nl

Nadere informatie

Het systeem Elektrisch vervoer ontleed, een robuuste bijdrage aan duurzame mobiliteit?

Het systeem Elektrisch vervoer ontleed, een robuuste bijdrage aan duurzame mobiliteit? Het systeem Elektrisch vervoer ontleed, een robuuste bijdrage aan duurzame mobiliteit? Rien van der Knaap OC rien@oc.nl Esther Hemel OC esther@oc.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

Naar een Green Deal voor de kostendekkende uitrol van openbare laadpunten. (versie 2, na commentaarronde)

Naar een Green Deal voor de kostendekkende uitrol van openbare laadpunten. (versie 2, na commentaarronde) Naar een Green Deal voor de kostendekkende uitrol van openbare laadpunten (versie 2, na commentaarronde) 2 Naar een Green Deal voor de kostendekkende uitrol van openbare laadpunten Inhoud Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Smart Solar Charging. Een unieke oplossing voor de versnelling van de transitie naar duurzame energie

Smart Solar Charging. Een unieke oplossing voor de versnelling van de transitie naar duurzame energie Smart Solar Charging Een unieke oplossing voor de versnelling van de transitie naar duurzame energie Nu is de tijd om positie te nemen en kansen te pakken! Quick read!!! De transitie van fossiele energie

Nadere informatie

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Visie Duurzame Brandstoffenmix Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Definitieve versie Opdrachtgever: Energieakkoord Opgesteld door: De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Datum: 1 juli 2014

Nadere informatie

Actieplan elektrisch rijden Op weg naar één miljoen elektrische auto s in 2020!

Actieplan elektrisch rijden Op weg naar één miljoen elektrische auto s in 2020! Actieplan elektrisch rijden Op weg naar één miljoen elektrische auto s in 2020! Colofon Uitgave: Stichting Natuur en Milieu en c,mm,n 2.0. Utrecht, maart 2009 Grafische vormgeving: Axis Media-ontwerpers

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

EMOSS START PRODUCTIE ELEKTRISCHE POWERTRAINS INHOUD VAKTIJDSCHRIFT VOOR BENELUX MAART 2012. 2012 in teken van nieuwe elektrische voertuigen

EMOSS START PRODUCTIE ELEKTRISCHE POWERTRAINS INHOUD VAKTIJDSCHRIFT VOOR BENELUX MAART 2012. 2012 in teken van nieuwe elektrische voertuigen INHOUD 2012 in teken van nieuwe elektrische voertuigen proov klaar voor eerste concessie elektrische bussen VAKTIJDSCHRIFT VOOR BENELUX MAART 2012 vlaamse proeftuinen voortvarend van start Leveren van

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

EV s slimmer laden. Samenvatting. Green Tax Battle electric - Team Science

EV s slimmer laden. Samenvatting. Green Tax Battle electric - Team Science EV s slimmer laden Green Tax Battle electric - Team Science Team members: Auke Hoekstra (TU/e, NKL, Elaad en Alliander), Maarten Steinbuch (TU/e), Bert van Wee (TUD), Frank Rieck (Hogeschool Rotterdam

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in 20 vragen

Elektrisch vervoer in 20 vragen lektrisch vervoer in 20 vragen e startgids voor bedrijven 2013 >> ls het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Waarom zou ik kiezen voor V? Inhoud Wat zijn de kosten van V? Hoe breng ik V in

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei SER magazine 53 e JAARGANG - THEMANUMMER: ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI SEPTEMBER 2013 Akkoord met grote reikwijdte Wiebe Draijer leidde de onderhandelingen Burgers, bedrijven en overheid Iedereen

Nadere informatie

Attached feliciteert KLM met haar 90 e verjaardag. Graag brengen we een toast uit op nog eens 90 jaar vol inspiratie in welke taal dan ook!

Attached feliciteert KLM met haar 90 e verjaardag. Graag brengen we een toast uit op nog eens 90 jaar vol inspiratie in welke taal dan ook! 阿 泰 奇 德 (Attached) 热 烈 祝 贺 荷 航 成 立 90 周 年 无 论 您 使 用 何 种 语 言, 都 请 举 杯, 为 荷 航 下 一 个 令 人 振 奋 的 90 年 祝 福! Attached félicite KLM pour son 90 ème anniversaire. Nous serions heureux de porter un toast aux prochaines

Nadere informatie

Solutions. Zorgeloos met de auto op vakantie. Is elektrisch rijden iets voor u? Alles over de nieuwe leasetarieven

Solutions. Zorgeloos met de auto op vakantie. Is elektrisch rijden iets voor u? Alles over de nieuwe leasetarieven Solutions NUMMER 25 - JUNI 2012 Zorgeloos met de auto op vakantie Is elektrisch rijden iets voor u? Alles over de nieuwe leasetarieven Het hele mobiliteitsbeleid onder de loep INHOUD 4 7 8 12 COLOFON Uitgever:

Nadere informatie

BYD WIL NEDERLAND VEROVEREN: HOOPVOL DAT ANDERE STEDEN GOEDE VOORBEELD SCHIERMONNIKOOG VOLGEN

BYD WIL NEDERLAND VEROVEREN: HOOPVOL DAT ANDERE STEDEN GOEDE VOORBEELD SCHIERMONNIKOOG VOLGEN INHOUD Eind 2014 500 geleasede tweewielers op de weg SPECIAL TER ERE VAN VIERDE FORMULE E-TEAMCONGRES VAKTIJDSCHRIFT BENELUX MEI/JUNI 2013 Energieopslagsystemen onmisbaar in smart grid Overbelasting door

Nadere informatie

newton Finland Liever onafhankelijk dan duurzaam December 2010

newton Finland Liever onafhankelijk dan duurzaam December 2010 December 2010 newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties in de Benelux Energiemarkt uit dal? Zonnige toekomst voor zonne-energie Alpha Ventus op volle zee Johannes Teyssen over de strategie van E.ON

Nadere informatie

We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent

We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent JACCO ZIJDERVELD, DIRECTEUR VAN HET ANWB TEST- EN TRAININGSCENTRUM THEMA: HET NIEUWE RIJDEN DE NIEUWE AUTO Samen naar 1 megaton minder

Nadere informatie

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet dinsdag 9 april 2013 - jaargang 16 nummer 3 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Energielabel A+ Afgelopen donderdag opende Kroonprins Willem-Alexander

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

VERENIGING DOET: GELEIDELIJKE OVERGANG VAN PUBLIEKE NAAR PRIVATE FINANCIERING LAADPUNTEN

VERENIGING DOET: GELEIDELIJKE OVERGANG VAN PUBLIEKE NAAR PRIVATE FINANCIERING LAADPUNTEN INHOUD NEDERLAND-VLAANDEREN IN EUROPESE WATERSTOFKOPGROEP VERBINDING NEDERLANDSE EN CALIFORNISCHE EV-PIONIERS VAKTIJDSCHRIFT BENELUX DECEMBER 2012 SPANNING STIJGT: NADERENDE BEKENDMAKING E-AWARD URBAN

Nadere informatie

S GNAAL. Verbinding aangaan voor een duurzame toekomst. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Verbinding aangaan voor een duurzame toekomst. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL J U N I 2 0 1 3, N U M M E R 3 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie