Jaarverslag Jaarverslag Platform voor Klantgericht Ondernemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 1 Platform voor Klantgericht Ondernemen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

2 Voorwoord Door de leden; met de leden, voor de leden PvKO heeft zich in 2013 ingezet om een faciliterend platform te zijn voor haar leden om kennis over te dragen, ervaring uit te wisselen en kennis met elkaar te maken (netwerk). Een vereniging bestaat uit leden die eenzelfde doel nastreven; in het geval van PvKO een maatschappelijk doel: Nederland klantgerichter te maken. Niet in de laatste plaats biedt PvKO haar leden ook een helpende hand bij de eigen ontwikkeling om zelf succesvol te worden als professional op het gebied van klantgericht ondernemen stond wederom garant voor waardevolle informatie en interacties tijdens de talloze, steeds drukker bezochte, inspirations, kennissessies, mastersessies, boardroomsessies voor executives, via deskundigen en kernteams. In 2013 is ook de nieuwe website/portal gelanceerd, gecombineerd met een online database. Ook is de samenwerking intensiever geworden met andere verenigingen, uitgeverijen, opleiders en evenementorganisaties. Doel van de samenwerking is meer voordeel bieden aan onze leden in de vorm van content, events, opleidingen en een breder en groter netwerk. Het nieuwe online platform en de ontsluiting met de database, zorgde in 2013 ook voor de uitrol van meer content en conversatie in de vorm van o.a. diverse social media, verslagen, PvKO TV, artikelen en whitepapers, blogs. In 2013 is Maricken Hengeveld van ad-interim directeur benoemd tot directeur van PvKO en het bestuur is verder uitgebreid. Verenigingen hebben de laatste jaren veelal niet makkelijk gehad. De waarde van het lidmaatschap voor onze leden is en blijft uiteraard heel belangrijk. PvKO is er trots op dat het aantal leden stabiel is gebleven ook afgelopen jaar. Waarde krijgen van de klant kan alleen als je waarde toevoegt en de klant centraal zet. Daar blijven wij ons voor inzetten. Voor en met onze leden en de maatschappij. Ik hoop dat wij ook in 2014 weer op uw enthousiaste inzet mogen rekenen om samen Nederland klantgerichter te maken! René de Zoete Voorzitter PvKO Februari 2014 Jaarverslag 2013

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 a. Governance... 4 b. Kernleden... 4 c. Kerndomeinen... 4 d. Wie zijn de kernleden?... 5 e. Raad van Advies... 5 f. Bestuur... 5 g. Directie & Projectbureau Bijeenkomsten... 6 a. Inspirations... 7 b. Kennissessies... 9 c. Klantgericht Ondernemen in de Boardroom d. PvKO Mastersessies e. Gezamenlijke Co Creatieteam bijeenkomst f. Activiteiten met derden Evaluatie van de events Waarom zijn onze leden lid? Boeken en Managementboek.nl Opleidingen Marktoverzicht Publiciteit In de pers...15 a. In de pers b. PvKO TV Infrastructuur Financieel...16 Jaarrekening Conclusie/samenvatting...19 Jaarverslag

4 1. Inleiding (PvKO) is de netwerkvereniging die iedereen samenbrengt die belang heeft bij klantgericht ondernemen en CRM. Het Platform is in 2002 gestart onder de naam CRM Association. In de afgelopen 12 jaar is de vereniging doorgegroeid naar ruim 150 aangesloten bedrijfsleden en 48 individuele leden. In totaal zijn ruim 1200 professionals aangesloten vanuit deze bedrijven. Samen met haar leden zet PvKO zich in om het Nederlandse bedrijfsleven klantgericht te laten ondernemen. Een onafhankelijk netwerk met ruim1200 professionals dragen allemaal hun steentje bij aan de maatschappelijke missie om een klantgerichter Nederland te stimuleren ten behoeve van ons Bruto Nationaal Geluk (waar wij uitsluitend positieve klantervaringen onder verstaan) en ons Bruto Nationaal Product. Hieronder verstaan wij succesvol ondernemende organisaties. a. Governance is een vereniging met een Bestuur en een Directie die samen met het Projectbureau de dagelijkse gang van zaken leidt. Daarnaast is er een Raad van Advies die bestuur en directie beleidsmatig terzijde staat. b. Kernleden Een vereniging bestaat uit leden en kan niet zonder actieve leden. De kernleden van PvKO zijn niet alleen actief maar ook zeer betrokken bij de organisatie van activiteiten en ontwikkeling van het platform. In 2013 is het aantal kernleden verder toegenomen. c. Kerndomeinen Rondom de vier kerndomeinen Ontmoeten, Onderzoeken, Ontwikkelen en Ondersteunen zijn co creatieteams bestaande uit de kernleden geformeerd die invulling geven aan de volgende domeinen: Ontmoeten Centraal binnen het Kerndomein Ontmoeten staat het creëren en faciliteren van offline en online ontmoetingen voor het delen van kennis, informatie, ervaringen, contacten en netwerk op het gebied van klantgericht ondernemen. De volgende activiteiten worden hieronder door PvKO georganiseerd: Inspirations, Kennissessie, Boardroomsessies voor executives en PvKO Mastersessies. Ook is PvKO betrokken bij diverse events waarbij klantgericht ondernemen centraal staat. Dit kunnen eigen events zijn, maar ook events i.s.m. derden. Onderzoeken Het Nationaal CRM Marktoverzicht, verschijnt sinds 2007 jaarlijks en brengt het aanbod van alle partijen die actief zijn op dit gebied in kaart. Daarnaast wordt gespeurd naar interessante onderzoekspublicaties, artikelen en whitepapers die via de portal CRMPapers toegankelijk zijn gemaakt. Ook wordt vanuit dit domein transactioneel en relationeel onderzoek verder opgepakt en (verder) uitgerold. Tot slot, een belangrijk speerpunt voor PvKO, is de ontwikkeling van een scan en benchmark, waar in 2013 een start mee is gemaakt en in 2014 verder vorm wordt gegeven en wordt geïmplementeerd. Ontwikkelen Succesvol klantgericht ondernemen staat of valt met de kwaliteit van mensen waarbij onderwijs een belangrijk onderdeel is. In 2013 is op twee speerpunten gefocust: de organisatie van een HBO Docentendag met als doel om samen te bepalen waar de hulpvragen liggen om ondersteund te worden om CRM en klantgericht ondernemen in het onderwijs (nog meer) door te voeren. Een tweede speerpunt is het rubriceren van opleidingen rondom CRM en klantgericht ondernemen om de vraag naar opleiding en het aanbod hiervan specifieker bij elkaar te brengen. Daarnaast recenseren onze leden boeken rondom het thema Klantgericht Ondernemen en CRM voor Managementboek. Dit initiatief is in 2012 gestart en is met succes voortgezet. Jaarverslag

5 Ondersteunen Dit domein draagt bij aan de doelstellingen van de kerndomeinen: Ontmoeten, Ontwikkelen en Onderzoeken. Verder is dit domein betrokken bij publiciteit en pr-activiteiten. Het domein Ondersteunen houdt zich bezig met o.a. organisatie en initiëren van projecten en samenwerkingsverbanden, webportal, communicatie met (potentiële) leden en externe relaties en het verrijken en ontsluiten van content rondom de bijeenkomsten. d. Wie zijn de kernleden? Binnen PvKO spelen de kernleden een hele belangrijke rol bij de ontwikkeling van initiatieven, het organiseren van activiteiten en uitbreiden van het netwerk. Wie de kernleden zijn, is per domein op de website PvKO te vinden. In 2013 hebben de kernleden binnen de domeinen Ontwikkelen en Onderzoeken diverse initiatieven opgepakt waaronder; voorbereiden ledenonderzoek, voorbereiden benchmark, rubriceren van opleidingen, docentendag voor HBO-docenten. Ook binnen de domeinen Ontmoeten en Ondersteunen zijn tal van activiteiten opgezet en georganiseerd. Binnen de groep Ontmoeten, is een aantal subgroepen kernleden actief. Voor de Inspirations, de Kennissessies, de Mastersessies en de Boardroomsessies. De andere activiteiten, veelal evenementen georganiseerd met derden, worden vooralsnog door directie en projectbureau ingevuld. e. Raad van Advies De Raad van Advies adviseert het bestuur en toetst de strategische plannen. De volgende leden vertegenwoordigen de Raad van Advies: Jan Nederveen (CRM en Marketing Directeur, Pon Holding) Paul Iske (Hoogleraar Innovatie, Universiteit Maastricht) f. Bestuur Het bestuur is zo samengesteld dat zij de beoogde ledensamenstelling van Platform voor Klantgericht Ondernemen afspiegelt. Ieder bestuurslid is (mede) verantwoordelijk voor een kerndomein en zorgt voor onderling contact tussen de leden van hun domein en stimuleert activiteiten. In 2013 zijn er drie nieuwe aspirant bestuursleden toegetreden en twee bestuursleden zijn afgetreden. Gerard Struijf en Nanne Dodde hebben als bestuursleden afstand genomen, maar blijven vanuit hun Jaarverslag

6 rol als ambassadeur wel betrokken. Linda van Zomeren, Ton Timmermans en Pieter de Rooij zijn in 2013 toegetreden als aspirant bestuursleden, de benoeming door de leden is in januari 2014 tijdens de ALV. Peter Bot Secretaris en domein Ontmoeten: Boardroomsessies Michel Brakenhoff domein Ondersteunen Martien de Laat Penningmeester en domein Ontmoeten: Inspirations, Kennissessies en Mastersessies Peter Joziasse Domein Ondersteunen Pieter de Rooij Domein Ontwikkelen Ton Timmermans Domein Onderzoeken René de Zoete Voorzitter Linda van Zomeren Domein Onderzoeken g. Directie & Projectbureau De directeur en het projectbureau voeren de operationele werkzaamheden voor het platform. Maricken Hengeveld (foto links) is in 2013 werkzaam als ad interim directeur en halverwege 2013 benoemd als directeur PvKO. Het projectbureau bestaat verder uit Karin Rigterink (foto midden) en Maartje Luinenburg (foto rechts). 2. Bijeenkomsten PvKO brengt iedereen samen die belang heeft bij het delen van kennis en ervaring op het gebied van Klantgericht Ondernemen en CRM. Dit doet zij o.a. door het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden en potentiële leden. Alle bijeenkomsten vallen onder het kerndomein Ontmoeten. Jaarverslag

7 In 2013 zagen wij rond de overgang naar de nieuwe online omgeving, waardoor men moet inloggen om zich aan te melden, een sterke terugval in aanmeldingen. Dit is opgelost door vanuit het projectbureau zelf logins aan te maken en leden en niet leden toch ook de mogelijkheid te bieden zich aan te melden door een mailtje te sturen. In de loop van 2013 zagen wij dat mede ook door deze aanpak dat het aantal aanmeldingen binnen een maand weer op, en gaandeweg zelfs boven, niveau was van 60 tot 100 deelnemers per bijeenkomst. a. Inspirations Bijeenkomsten die gericht zijn op het delen van kennis en ervaring over actuele onderwerpen, standpunten, vernieuwende inzichten op het gebied van Klantgericht Ondernemen. Op basis waarvan een goede interactie binnen de groep van aanwezigen kan ontstaan met als ultieme doel de aanwezigen meer kennis en visie mee te geven, alsmede hen te voorzien van alternatieve inzichten die uiteindelijk bijdragen aan een klantgerichter ondernemend Nederland. 23 januari Inspiration Hoe stuur je effectief op de klantervaring? Welke metrics kun je gebruiken om klantgericht ondernemen in een organisatie te ontwikkelen? Hoe weet je welke factoren van invloed zijn op je doelstellingen m.b.t. klantgericht ondernemen en waarom kies je voor NPS, CES, KTV of waarom juist niet? Leidt een hogere score ook meetbaar tot een beter bedrijfsresultaat? Welke ondubbelzinnige metingen kun je daarvoor opzetten? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers zichtbaar invloed uit kunnen oefenen op de realisatie hiervan in marketing, sales en service? Hoe voorkom je dat je blijft hangen in de analyse en niet de slag maakt naar doen? Op al deze vragen werd een antwoord gegeven door Zanne van der Aa, MindThem en Delta Lloyd (foto). Ook stelden diverse kernleden zich vanuit de vier domeinen zich voor en gaven kort aan wat hun speerpunten voor 2013 vanuit de domeinen waren. Ruim 80 vakgenoten hebben deze inspiration bezocht waarvoor ilionx in Utrecht haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag en presentaties klik hier 05 maart 13 Inspiration met PIM: Ultieme Klantgerichtheid Met Wim Rampen, Customer & Brand Management Delta Lloyd, gingen we op zoek naar de ultieme klantgerichtheid. Met aandacht voor Co-Creatie en (Business Model) Innovatie en "Hoe vermarkt je duurzaam bankieren? Vervolgens ging Roel Welsing, Hoofd afdeling Marketing bij Triodos Bank NL in op de vraag Hoe vermarkt je duurzaam bankieren? Ruim 70 vakgenoten hebben deze inspiration bezocht waarvoor Oracle in Utrecht haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag en presentaties klik hier 3 april 2013 Inspiration Weg met de silo's, hallo klant! In het huidig economisch denken optimaliseren we ons eigen werk boven dat van onze klanten en leveranciers. De winst in onze silo staat centraal. Sterker nog, we maken promotie als we dat (eigen winst optimaliseren) heel goed kunnen. We dansen als het ware in onze eigen silo rond! Ketensamenwerking is in een nieuw paradigma aan het komen. Door het gebruik van informatie die bij onze klanten reeds aanwezig is kunnen we de leverende processen daarop afstemmen. Die informatie moet dan wel vrij stromen, anders blijven de transacties in stand. Het zijn de simpele lessen van Lean denken, maar dan toegepast op samenwerking tussen twee of meer bedrijven in een keten. De goederen gaan stromen en komen in flow. De klant staat weer centraal! Jaarverslag

8 De presentaties werden verzorgd door prof. dr. Mr. Ir. Sicco Santema, hoogleraar Marketing en Supply Management aan TU Delft en directeur van Scenter en Jan Gardeitchik, Hoofd Havenmeesterbeleid bij Havenbedrijf Rotterdam. Ruim 50 vakgenoten hebben deze inspiration bezocht waarvoor VODW in Leusden haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag en presentaties klik hier 27 juni Protocollen en processen versus empowerment In tijden van crisis zijn veel mensen en dus ook organisaties geneigd om terug te vallen op de als veilig veronderstelde regels en afspraken. Toch weet iedereen wel dat juist het loslaten van protocollen erg positief kan uitpakken. Een klant die wordt verrast doordat goed wordt ingespeeld op zijn persoonlijke situatie, ook wanneer dit buiten de company policy valt, is loyaler dan wanneer strak wordt vastgehouden aan het protocol. De presentaties waren van Wendy Wouters en Suzanne van der Land (Menzis). Naast deze inspiration vond ook de Algemene Ledenvergadering plaats. Belangrijkste agendapunten waren: Financieel jaarverslag 2012 Herkiezen bestuursleden Nieuwe website PvKO Ruim 80 vakgenoten hebben deze inspiration en ALV bezocht waarvoor Human Inference in Arnhem haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag en presentaties klik hier 7 november Nieuwe Businessmodellen bevorderen klantgericht ondernemen Wat doe je als jouw belangrijkste product of dienst binnen 5 jaar of eerder.. geen waarde meer toevoegt? Denk aan sms-berichten versus WhatsApp. Hoe gaan bedrijven om met veranderingen in de markt en in consumentenwensen? Starten zij kleine organisaties buiten het moederbedrijf, of proberen zij stilletjes een oplossing te vinden? Patrick Ruijs, VODW, nam ons mee op een boeiende ontdekkingsreis door het evolutieproces bij bedrijven en instellingen. Welke rol speelt de klant en klantgericht ondernemen in het op tijd aanpassen aan klantbehoeftes? Yme Pasma, Managing Director bij Netwerk VSP and PostNL gaf een kijkje in de keuken van marktleider in folderverspreiding Netwerk VSP (onderdeel van PostNL) en hoe zij in een neergaande markt hun klanten innovatieve oplossingen bieden zoals Spotta en Scoupy. Jaarverslag

9 Yme Pasma (foto onder) nam ons op een gepassioneerde wijze mee in de achtergrond van Netwerk VSP, hoe zij omgaan met de nieuwe mogelijkheden, welke uitdagingen er nog zijn en deelde met ons de geleerde lessen. Ruim 80 vakgenoten hebben deze inspiration bezocht waarvoor SAP in s-hertogenbosch haar locatie ter beschikking heeft gesteld en tevens facultatief een drietal korte inspiratiesessies verzorgde. Voor het verslag en presentaties klik hier 18 december Customer Experience bij GAMMA Customer Experience & GAMMA: onderweg naar een customer journey gedreven doe-hetzelforganisatie waar de klant centraal staat. Met presentaties van Ed Peelen, ICSB en Nyenrode Business Universiteit en een zeer interactieve casepresentatie van Laurens Miedema (foto onder), Intergamma B.V. Ruim 80 vakgenoten hebben deze inspiration bezocht waarvoor Accenture in Amsterdam haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag, video s op PvKO TV en de presentaties klik hier b. Kennissessies Bijeenkomsten waarbij een bedrijf (lid) een case of vraagstelling inbrengt waarvoor de aanwezigen ondersteuning kunnen bieden door de inbreng van de gezamenlijk beschikbare kennis. Met als doel het betreffende lid verder te helpen en middels discussies ook het bewustzijn en de toepassing van de beschikbare kennis door de andere leden te vergroten. 13 februari 2013 Marketing aan of naar de knoppen? Met ING De economische crisis zet het mes in veel budgetten. Marketing is vaak een van de eerste slachtoffers. Daar waar de relatie tussen de investeringen in Marketing en de effecten ervan op het bottom line resultaat wel te leggen is, heeft Marketing een andere positie. Een goed voorbeeld hiervan is ING Retail Nederland. Daar zit Marketing in de driversseat. En is Marketing meetbaar gemaakt. Marketing & Sales bij ING werkt zoveel als mogelijk Op Maat. Klanten moeten voor service en sales via alle kanalen, alleen de voor hen relevante proposities ontvangen. Dat kan een boodschap op productniveau zijn of een service-boodschap. Maar wel een Jaarverslag

10 boodschap die zo goed mogelijk aansluit bij de klantbehoefte. En dat real time. Welke marketeer droomt daar niet van? Deze kennissessie werd ingeleid en begeleid door Ronald Wiekenkamp (Cmotions) tezamen met Martin de Lusenet (ING). De presentaties en meer informatie is hier te vinden. Ruim 80 vakgenoten hebben deze kennissessie bezocht bij Op de Zaak in Maarsen. 15 mei 2013 Kennissessie Marketingcommunicatie & Psychologie: Theorie & praktische toepassing bij Nuon Haal meer resultaat uit het onbewuste gedrag van uw klanten! De eerste presentatie over Wetenschappelijke gedragsbeïnvloeding Werd verzorgd door Jeroen Siebelt, Behavioural Scientist bij Dijksterhuis en van Baaren Daarna waren Arend Jan Boss en Olaf Cox, van l eau aan het woord met als onderwerp Verleiden alleen is niet genoeg - De Barrière Methodiek. Ruim 60 vakgenoten hebben deze kennissessie bezocht waarvoor Beeckestijn in Leusden haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag, presentaties en foto s klik hier 10 oktober Klantgericht Innoveren m.b.v. Service Design met PON De wereld verandert sneller dan ooit en het wordt alsmaar belangrijker om klantgericht te opereren. Service Design helpt bedrijven om klantgerichter te innoveren door een analytisch proces te combineren met een creatieve aanpak. Robbert-Jan van Oeveren, Buro Koos, gaf een presentatie over Service Design. Vervolgens ging hij met de deelnemers aan de slag om tijdens een creatieve oefening waarde te creëren met de klant, voor de organisatie. Hierbij maakte hij gebruik van de onderzoeksmethode 'Contextmapping', een vorm om insights te verkrijgen die bij traditioneel onderzoek niet boven tafel komen. Michael Boon, Pon Power ging in op de case Pon Power - Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Om klanten een oplossing te bieden waarmee zij op volle kracht vooruit zouden kunnen, ontwikkelde Pon Power vier verschillende service level proposities die alle verschillende klantsegmenten binnen de scheepvaart kunnen bedienen. Nederland en Scandinavië gingen samenwerken in een multidisciplinair team waar black belts, marketeers en sales- & accountmanagers bij werden betrokken. Klantonderzoek en een ontwikkelde customer journey vormen de basis voor het ontwikkelingsplan van de service level proposities en sales kit. Voor het verslag, presentaties klik hier Ruim 60 vakgenoten hebben deze kennissessie bezocht waarvoor VODW in Leusden haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Jaarverslag

11 27 november Klantgerichtheid & Klantexpertise bij de UWV Is UWV verder dan we denken en weten? Wat is klantexpertise bij UWV, wat doen we ermee, wat levert het op en hoe wordt UWV m.b.v. klantexpertise klantgerichter? Peter Haarms en Henk de Ruiter, UWV, gaven ons een kijkje achter de schermen. Vervolgens gingen we uiteen in drie verschillende workshops/sessies. Workshop 1: Datamining op klantprocessen: beschreven processen versus werkelijkheid Workshop 2: Klantgerichtheid bij UWV: samenwerking tussen Marktonderzoek en Customer Intelligence Workshop 3: Digitalisering en het managen van kanalen een uitdaginggerichtheid bij UWV: samenwerking tussen Marktonderzoek en Customer Intelligence Ruim 80 vakgenoten hebben deze kennissessie bezocht bij UWV te Amsterdam. Voor het verslag, presentaties, foto s klik hier. c. Klantgericht Ondernemen in de Boardroom In 2013 is er één Ronde Tafel voor executives georganiseerd door het kerndomein ontmoeten. Doel hierbij is het ontdekken en ondersteunen van directie-tafel-thema s die betrekking hebben op klantgericht ondernemen. Hierdoor kun je het thema klantgericht ondernemen extra/beter bij directies onder de aandacht brengen, maar ook niet-executive leden helpen om het beeld en de taal van de directie te snappen met als doel het mogelijk maken van klantgericht ondernemen over management lagen heen. De executive die als host van de betreffende meeting optreedt brengt een onderwerp rondom klantgericht ondernemen in dat hem bezighoudt. Het andere onderwerp wordt aangedragen door de organiserende kernleden. Dit onderwerp zal veelal voortkomen uit de eerdere discussies of actualiteiten rondom Klantgericht Ondernemen. 9 april 2013 boardroomsessie bij APG Directie- en managementleden van Page Personnel, Sandd, McKesson, APG waren hierbij aanwezig. De volgende twee stellingen kwamen hierbij aan de orde: Het gebruik van persona's is essentieel bij het ontwikkelen van een CRM-strategie. Een multichannel aanpak is onontkoombaar, maar de klant schiet er niks mee op. Voor het verslag met conclusies, klik hier d. PvKO Mastersessies Een initiatief gestart in 2012 en verder uitgerold in 2013; bijeenkomsten waarbij delen van kennis a.d.h.v. onderzoeken rondom Klantgericht Ondernemen door studenten/pas universitair afgestudeerden, centraal staat. Primair zal het hierbij draaien om verkregen inzichten aan de hand van onderzoek die (nog) vrijwel nauwelijks in de praktijk zijn geïmplementeerd of getoetst. In de daaropvolgende discussies met de deelnemers zal de vertaalslag naar de praktijk worden gemaakt. 5 juni PvKO Mastersessie Tijdens de PvKO Mastersessie van 5 juni presenteerden 2 Master studenten hun onderzoek en zijn we met hen in gesprek gegaan. Jaarverslag

12 Bart Smarius, student Marketing Management, Universiteit van Tilburg gaf antwoord op de vraag: Wat is de waarde van social mediabereik en interactie? De Master Thesis van Bart had als onderwerp Sponsoring via Sociale Media. Carlo de Koning, student Marketing Management, Universiteit van Tilburg gaf in zijn presentatie en Master Thesis antwoord op de vraag Hoe kun je campagne-interactie relevanter maken op mobiele media? Ruim 30 vakgenoten hebben deze mastersessie bezocht waarvoor het Dialogue House in Amsterdam haar locatie ter beschikking heeft gesteld. De presentaties zijn hier te vinden. 24 september Klantgericht ondernemen voor specifieke doelgroepen; ouderen en kinderen Waarom maken sommige ouderen (nog steeds) geen gebruik van internet banking? Emma Wijnen (foto), student International Business & Marketing Daar waar internet bankieren en mobiel bankieren het overgrote deel van het Nederlandse publiek bedienen voor hun dagelijkse bankzaken zijn er ook doelgroepen die hier angstvallig van weg blijven. Emma onderzocht dit fenomeen en schreef daar een scriptie over. Een mooie kans om met elkaar te leren hoe deze doelgroep te benaderen en te binden is, zelfs in een moderne bankomgeving en welke keuzen zij daarbij maken. Het marketen van gezonde voeding aan kinderen Simon Dereje, student International Business & Marketing In de vluchtige gehaaste wereld van vandaag zijn obesitas en excessen in voedingsgebruik aan de orde van de dag. Hoe kun je in deze hedendaagse wereld een doelgroep bereiken met een boodschap over gezond leven en eten? Simon onderzocht dit fenomeen en schreef daar een scriptie over die hij bij ons komt presenteren. Een mooie kans om met elkaar te leren hoe deze doelgroep bereikbaar is en vatbaar is voor een boodschap over gezonde voeding. Ruim 30 vakgenoten hebben deze mastersessie bezocht waarvoor Op de Zaak in Maarsen haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag, meer artikelen en overige informatie klik hier e. Gezamenlijke Co Creatieteam bijeenkomst Juli 2013 kennisdelen en meedenken Alle kernleden van de verschillende kerndomeinen kwamen bijeen om elkaar te informeren over de activiteiten die zij op het moment verrichtten. Het doel was om elkaar te informeren en te kijken waar kerndomeinoverschrijdende initiatieven opgepakt kunnen worden. Er is afgesloten met een informele barbecue. f. Activiteiten met derden PvKO werkt op tal van manieren samen met andere verenigingen, eventorganisaties, opleiders. Deze samenwerking is in 2013 verder uitgebreid. Betrokkenheid in de vorm van het wederzijds onder de aandacht brengen van activiteiten, verzorgen van presentaties/cases, inhoudelijk meedenken over opleidingen, samenwerkingen en invullingen. Activiteiten waarbij PvKO in 2013 o.a. betrokken is geweest: MIE 2013 DDMA verschillende events waaronder Data Quality Award CRM in 1 Day Digital Marketing in 1 Day Jaarverslag

13 Nationale Vakdag Multichannel Marketing Emerce Mobile Convention Emerce Engage B2B Marketing Forum Event En verschillende activiteiten van leden die wij ondersteunen mits zij een ledenvoordeel bieden. 3. Evaluatie van de events In 2013 zijn wederom alle events vanuit PvKO geëvalueerd m.b.v. Survey Monkey en sinds najaar 2013 vanuit de eigen online omgeving. Deze evaluaties worden gedeeld met alle betrokken partijen (sprekers, organiserende partijen en kernleden). De evaluaties zijn over het algemeen ruim voldoende tot goed/zeer goed. De commentaren, zowel positief als negatief, worden gedeeld en opgevolgd. Ook wordt er andere informatie verzameld; quotes, suggesties onderwerpen/locaties, nieuwe kernleden et cetera. 4. Waarom zijn onze leden lid? Ook in 2013 hebben wij regelmatig aan onze leden gevraagd waarom ze lid zijn. Een kleine selectie hieruit: Op de bijeenkomsten van PvKO word je niet alleen uitstekend op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in Klantgericht Ondernemen. Je ontmoet er ook interessante mensen, echte specialisten in CRM, vakgenoten die werken aan de klantgerichtheid van hun organisaties. Martin van Dam, Partner, Group7 "De klant staat centraal is een quote die veel bedrijven hanteren. Tussen iets zeggen en het zodanig vorm geven dat werkelijk iedereen in het bedrijf het ook altijd en overal uitvoert is een uitdaging. De sessies van het PvKO en de contacten die je daarop opdoet met andere CRM professionals kunnen jou en je bedrijf net die stap verder brengen en uiteindelijk ertoe leiden dat tevreden klanten, enthousiaste klanten worden. Wilco van Elk, Manager Customer Services, transavia.com Ik vind PvKO een interessante kennisorganisatie. Met tal van activiteiten en artikelen kun je als marketeer goed bijblijven op het uitdagende gebied van klantwaarde management. Daarnaast bieden de uiteenlopende bijeenkomsten ideale inspiratie- & netwerkmogelijkheden. PvKO blijft zichzelf uitdagen en verbeteren en daarmee voor de verschillende leden relevant. Mark van Heijningen, Marketing Director, SAP Nederland BV Jaarverslag

14 Kennis opdoen is uiteraard belangrijk. En omdat leren bijna nooit dringend is, moet ik me er iedere keer weer toe zetten hiervoor tijd te maken. En iedere keer dat ik weer een Inspiration of Kennissessie bezoek, kom ik er met nieuwe ideeën en goede voornemens vandaan, die ik meteen in de praktijk kan brengen. Eddy Keek, Business Proces Manager, Sony Benelux Weet ook de zachte bedrijfskundige inzichten te combineren met een klantgerichte aanpak. Jan van der Kleij, ABN AMRO Bank N.V. Bij Robeco is klantgericht werken een heel belangrijk onderwerp van gesprek. Naar buiten kijken is essentieel om jezelf en anderen, te blijven voeden met nieuwe ideeën die Robeco nog beter in staat stelt om vanuit de klant te denken. Het Platform voor Klantgericht Ondernemen is een van de inspiratiebronnen die ik daarvoor gebruik. Catrien Kleinheerenbrink, Market Intelligence Specialist, Robeco Deze en diverse andere meningen zijn hier te vinden. 5. Boeken en Managementboek.nl Vanuit het kerndomein ontwikkelen is in 2012 een samenwerking gestart met managementboek.nl, deze samenwerking is in 2013 voortgezet en kent inmiddels een mooie lijst van recensies. Iedere één à twee maand/maanden recenseren diverse leden en soms ook niet-leden, boeken waarin het thema klantgericht ondernemen een belangrijke rol speelt. Deze recensies worden in de PvKOnieuwsbrief opgenomen. Op de PvKO- website geplaatst en bij Managementboek.nl op de website meegenomen. De werving van recensenten gebeurt tijdens bijeenkomsten, via linkedin, de nieuwsbrief et cetera. Naast het recenseren van boeken bij Managementboek.nl is in 2013 ook een rubriek toegevoegd met boeken van leden, een rubriek op de website, hierin worden titels opgenomen van boeken geschreven door leden van PvKO. Meer informatie is hier te vinden. 6. Opleidingen In 2013 is ook het contact met de opleiders intensiever geworden. Opleiders waarmee contacten zijn: Beeckestijn, LOI en Ecabo, Philips Business School, ICM en Nyenrode Business Universiteit. Diverse leden, kernleden en ambassadeurs doceren binnen deze opleidingen, de opleidingen/opleiders worden verder op de website en in de nieuwsbrief genoemd. PvKO wordt onder de studenten van deze opleiders onder de aandacht gebracht. Jaarverslag

15 7. Marktoverzicht Sinds 2007 geeft PvKO ieder jaar een Marktoverzicht uit. Hierin worden alle partijen genoemd, voor zover bekend, die zich in Nederland vanuit de leveranciers- of dienstverleningskant bezig houden met Klantgericht Ondernemen. Dit is een overzicht waarbij de data verzameld en verwerkt wordt door het projectbureau. Dit overzicht wordt via diverse kanalen verspreid (websites, print, social media, persbericht, samenwerking met i- customer.nl (voorheen CRM Papers) etc. en wordt door geïnteresseerden veel geraadpleegd. Het is het basisoverzicht voor iedereen die bezig is met klantgericht ondernemen. Meer informatie over het Marktoverzicht. 8. Publiciteit Nieuwsbrieven PvKO verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar haar relaties. In deze nieuwsbrief is een overzicht van alle activiteiten, vanuit alle kerndomeinen, te vinden. Ook worden hierin de activiteiten van partners meegenomen. Uitnodigingen: De eigen sessies worden ook via uitnodigingen per mail onder de aandacht gebracht. Conversatie: PvKO vindt het belangrijk om zo goed mogelijk haar leden en niet leden te informeren, naast de nieuwsbrief en uitnodigingen is er rondom events een intensief contact met de bezoekers en geïnteresseerden over de inschrijving, meer relevante informatie over de sessies/inhoud en online plaatsen van presentaties,video s et cetera. Dit contact wordt door de leden zeer gewaardeerd en zien wij ook als waardevolle vorm van publiciteit. Database: PvKO beschikt over een database van meer dan geïnteresseerden en leden. In 2013 is de (optin) database gegroeid van ruim 2000 naar ruim Website: Alle informatie is ook altijd op de website PvKO te vinden. De website wordt dagelijks bijgehouden. De bezoekersaantallen van de website zijn nog steeds vrij laag, dit is een aandachtspunt. De aantallen zijn hoger als er een nieuwsbrief of uitnodiging is uitgestuurd. Ook is er in 2013 meer gedaan op het gebied van Social Media; zo kent de linkedin groep PvKO inmiddels meer dan leden. Op Twitter verschijnen wekelijks diverse berichten en ook op diverse blogs is informatie geplaatst. Ook zien we dat diverse leden en kernleden meer gaan twitteren over en 9. In de pers a. In de pers In 2013 was diverse malen in de pers. Een paar voorbeelden: BNR Nieuwsradio De Grote BNR Klantenshow Het wekelijkse radioprogramma onder leiding van Maarten Bouwhuis gaat over Klanten. Regelmatig is oud-directeur en ambassadeur PvKO Wil Wurtz hier als side kick te gast. In 2013 zijn er geen radio-uitzendingen op locatie geweest. Artikelen en persberichten in (vak)media O.a. Persbericht over aantreden nieuwe voorzitter PvKO René de Zoete Persbericht kiest voor online oplossing van Procurios Artikel in VM van Maricken Hengeveld Deze persberichten zijn geplaatst in media als Customer Talk, Tijdschrift van Marketing, Adformatie, MarketingTribune, Emerce en natuurlijk op tal van portals, nieuwssites etc. Jaarverslag

16 Planet Media bijlage FD In juni 2013 had FD wederom een bijlage over Customer Loyalty. Veel leden en partijen die een rol spelen bij hebben hier een advertorial in geplaatst. Ed Peelen is als ambassadeur van geïnterviewd om zijn visie te geven op trends rondom Customer Loyalty in relatie tot klantgericht ondernemen. De bijlage is hier te vinden. b. PvKO TV In het najaar 2012 zijn wij met een pilot gestart; PvKO TV. Hier hebben wij eind 2013 een vervolg aan kunnen geven (afhankelijk van sponsorinkomsten). Sinds 18 december 2013 is PvKO TV weer online en zo kunnen bezoekers de presentatie (verkort) ook delen met hun collegae, maar ook terugkijken. Op deze manier kunnen wij een veel grotere groep geïnteresseerden bereiken die de presentatie online kunnen bekijken. Wordt geplaatst op de eigen online omgeving en deels ook op Youtube, doel is ook om meer verkeer naar de eigen site te trekken. Een andere doelstelling van PvKO TV is om de discussie rondom dit thema ook online voort te zetten. In 2014 worden de bijeenkomsten (deels en verkort) ook vastgelegd voor PvKO TV. 10. Infrastructuur In 2012 is door het kernteam Ondersteunen een selectie gemaakt voor een nieuw infrastructuur waaronder de website (CMS), het CRM- en Campagnemanagementsysteem wordt verstaan. Hierbij is gekozen voor Procurios, een partij met klanten vanuit de verenigingswereld. Procurios biedt een platform dat alle gewenste functionaliteiten integraal ondersteunt. Begin 2013 is begonnen met de implementatie van de infrastructuur waarna invulling is gegeven aan de contentmarketingstrategie om alle content en initiatieven vanuit de andere domeinen een platform te bieden, toegankelijk te maken en te ontsluiten via verschillende online en offline kanalen. In april 2013 is de omgeving live gegaan. 11. Financieel Met meer dan 150 bedrijfsleden is een financieel gezonde vereniging. Ieder jaar weer weten wij de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen zonder de in 2009 vastgestelde lidmaatschapstarieven te verhogen. Het ledenaantal consolideert ten opzichte van voorgaande drie jaar dat in het huidige economisch klimaat waarin lidmaatschappen en abonnementen veelal kritisch worden bekeken. Doel is wel om het platform van meer (financiële) middelen te voorzien (d.m.v. sponsoring, strategische partners en ledengroei), zodat ook andere activiteiten en plannen kunnen worden gerealiseerd en om bij te dragen aan de maatschappelijke missie: het klantgerichter maken van Nederland. Jaarverslag

17 Jaarrekening 2013 Jaarverslag

18 Jaarverslag

19 Conclusie/samenvatting In 2013 zijn er veel bijeenkomsten georganiseerd, is er veel kennis gedeeld en ervaring uitgewisseld. PvKO is vooral een netwerk waar men kennis komt halen, komt delen en vooral ook andere professionals wil ontmoeten. Leden worden hierdoor in toenemende mate loyaal aan het platform wat zich uit in actieve participatie in een van de kerndomeinen, goede evaluaties n.a.v. de bijeenkomsten en een groeiend aantal aanwezigen tijdens bijeenkomsten. We zien ook dat het attenderen van relaties op het platform toeneemt, al blijft dit wel een belangrijk aandachtpunt; door bestuur, kernleden, leden, ambassadeurs, directie en projectbureau. Ook zijn er diverse andere activiteiten opgepakt buiten de bijeenkomsten; zoals de organisatie van een HBO Docentendag, de eerste stappen voor het rubriceren van opleidingen, samenwerking managementboek.nl verder uitgebouwd, samenwerking diverse uitgevers, onderzoek en de implementatie van een complete nieuwe infrastructuur en de eerste stappen naar een samenwerking met universiteiten voor het opzetten van een scan en benchmark waarmee in 2014 verdere stappen worden gezet. Aan de andere kant zien wij ook de toegevoegde waarde van het lidmaatschap voor de minder actieve leden nog explicieter moet worden gemaakt. PvKO heeft een aantal passieve leden of bedrijfsleden waarvan de contactpersoon niet meer op de juiste plek zit om de betrokkenheid van het platform intern uit te dragen en draagvlak te creëren. Dit is een bedreiging en tegelijkertijd een uitdaging om nog dichter tegen onze leden aan te gaan zitten en hen continu te blijven betrekken bij het platform. De behoefte van onze leden verandert; PvKO is continu bezig om samen met de leden, RvA, bestuur en directie de waarde van het lidmaatschap en het businessmodel te innoveren. De groei en de positieve impuls die aan de andere kant wordt waargenomen moet verder worden uitgebouwd om nog meer ambassadeurs en promoters te krijgen die de maatschappelijke missie en daarmee de toegevoegde waarde van het platform uitdragen. PvKO speelt hierin in toenemende mate een rol van kennis- en kennissenmakelaar die in 2014 weer verder vorm wordt gegeven door de verschillende kerndomeinen met haar leden, kernleden, ambassadeurs, partners en het bestuur. Jaarverslag

Inleiding. Algemeen: Een nadere invulling:

Inleiding. Algemeen: Een nadere invulling: Inleiding De snelle ontwikkelingen in de maatschappij, mede als gevolg van de opkomst van Social Media maken het noodzakelijk om continu te innoveren. Het bestuur van Platform voor Klantgericht Ondernemen

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering. 26 juni 2013

Algemene Leden Vergadering. 26 juni 2013 Algemene Leden Vergadering 26 juni 2013 PvKO René de Zoete Agenda 1. Opening 2. Terugblik 3. Bestuurlijke organisatie 4. Jaarrekening 5. Bestuursleden aftredend en herkiesbaar 6. Besluiten 7. Mededelingen

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering. 22 juni 2011

Algemene Leden Vergadering. 22 juni 2011 Algemene Leden Vergadering 22 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Terugblik en jaarverslag 2010 3. Besluiten 4. Rondvraag Terugblik 2010 Gerard Struijf, voorzitter Definitie purpose Kennis en ervaringen van

Nadere informatie

Nieuwe technologische ontwikkelingen

Nieuwe technologische ontwikkelingen Nieuwe technologische ontwikkelingen Kennissessie, 25 juni 2015 Kennis delen en inspiratie opdoen Netwerk verrijken Praktisch toepasbare tips krijgen voor eigen succes en dat van je organisatie Programma

Nadere informatie

Notulen Gezamenlijke Co-creatie bijeenkomst Kerndomeinen 23 april 2012-18.00 tot 22.00 uur Van der Valk te Breukelen

Notulen Gezamenlijke Co-creatie bijeenkomst Kerndomeinen 23 april 2012-18.00 tot 22.00 uur Van der Valk te Breukelen Aanwezig (afwezigen zijn in de notulen niet opgenomen): Kerndomein Ondersteunen: Bureau Promotie Podiumkunsten/PvKO Peter Joziasse GROUP7 Martin van Dam Sony Benelux Eddy Keek Platform voor Klantgericht

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Platform voor Klantgericht Ondernemen

Jaarverslag Jaarverslag Platform voor Klantgericht Ondernemen Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 1 Voorwoord Door de leden; voor de leden PvKO heeft zich in 2012 ingezet om in toenemende mate een faciliterend platform te zijn voor haar leden om kennis over te dragen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2013 www.pvko.nl

Nieuwsbrief februari 2013 www.pvko.nl Nieuwsbrief februari 2013 www.pvko.nl In tegenstelling tot veel andere verenigingen, krimpt PvKO niet, maar groeien we verder ook in 2013. Een teken dat Klantgericht Ondernemen een voorwaarde is om te

Nadere informatie

JAARPLAN 2017 Samen werken aan een klantgericht ondernemend Nederland

JAARPLAN 2017 Samen werken aan een klantgericht ondernemend Nederland Draag bij aan een klantgericht Nederland JAARPLAN 2017 Samen werken aan een klantgericht ondernemend Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Speerpunten voor 2017... 4 Speerpunten bestuur... 4 Speerpunten

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2013 www.pvko.nl

Nieuwsbrief januari 2013 www.pvko.nl Nieuwsbrief januari 2013 www.pvko.nl Allereerst wensen wij jou zowel privé als zakelijk een heel succesvol en klantgericht 2013! Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen om de focus op de klant te houden.

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat bijna iedereen het vanzelfsprekend vindt dat alleen een goed product niet meer volstaat. Het besef is er dat je daarmee geen duurzaam succes

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK marcom14 Kennis, verdieping, netwerken en business. MARCOM is dé industry experience voor de marketing- & communicatiebranche. De grootste in de Benelux met zo n 7.000 professionals die elkaar ontmoeten

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014

Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014 Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014 Verwachting en aanbeveling Heeft de bijeenkomst aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: Erg goede sprekers, zoals gebruikelijk.

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Draag bij aan een klantgericht Nederland. Jaarplan 2016

Draag bij aan een klantgericht Nederland. Jaarplan 2016 Draag bij aan een klantgericht Nederland Voorwoord van de voorzitter Prof. dr Ed Peelen 2015 was een bijzonder jaar voor PvKO. Nog niet eerder zijn er zulke mooie bijeenkomsten georganiseerd als in het

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Evaluatie Kennissessie Klantfeedback Management in de Customer Journey 13 mei 2014

Evaluatie Kennissessie Klantfeedback Management in de Customer Journey 13 mei 2014 Evaluatie Kennissessie Klantfeedback Management in de Customer Journey 13 mei 2014 Verwachting en aanbeveling Heeft de Kennissessie aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: Weer een ander type event

Nadere informatie

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011 WELKOM Voorstellen LINDA BLANKENDAAL Januari 2011 WAT GAAN WE DOEN? Wat is marketing Waarom marketing Communicatie Social Media 1900-1950 Industriële Revolutie produceren staat central Auto telefoon en

Nadere informatie

A picture paints a 1.000 words

A picture paints a 1.000 words Online Content Publiceren Kennismarketing naar de next level Omdat publiceren steeds belangrijker wordt, is de gedachte ontstaan om het zelf kunnen publiceren zeer laagdrempelig te maken en daarbij geheel

Nadere informatie

Merkpresentatie Contenture

Merkpresentatie Contenture Merkpresentatie Contenture 2017 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun B2B marketingbudget aan contentmarketing.

Nadere informatie

FUTURUM Changing perspectives!

FUTURUM Changing perspectives! FUTURUM Changing perspectives! Empowerment, HR, Talent, Intelligence, Development, Profit... Futurum is... changing perspectives Je medewerkers... Weet jij wat er in zit? Wat wil Frank eigenlijk zelf?

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering november 2016 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL)

Algemene Ledenvergadering november 2016 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL) Algemene Ledenvergadering 2016 15 november 2016 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL) Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2016 3. Vaststellen financieel jaarverslag 4. Bestuursverkiezing 5. Vaststellen jaarplan

Nadere informatie

Artikel. Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord

Artikel. Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord Artikel Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord 1 Introductie De term contentmarketing komen we steeds vaker tegen in marketingland. Maar wat

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren

Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren CFO.nl CFO Community: het #1 platform voor finance

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI 1 Fantastisch niveau van deelnemers waar je veel van kunt leren Voor en door professionals, interessante thema

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren blz. 1 Marketingmed.nl blz. 2 Waarom adverteren? blz. 2 Waarom bij Marketingmed.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Exclusief aanbod voor de winnaars

Exclusief aanbod voor de winnaars Exclsief aanbod voor de winnaars Voorwoord Nog voordat wij de eerste inschrijving voor deelname aan de verkiezing mochten ontvangen hadden partners zich al gecommitteerd aan de eerste editie van Beste

Nadere informatie

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014)

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014) REISWERK MASTERCLASSES FOCUS OP DE KLANT, FOCUS OP VERANDERING Reiswerk en hebben een serie masterclasses ontwikkeld rondom het thema Focus op de Klant, Focus op Verandering, die de reisprofessioneel op

Nadere informatie

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten OMI 2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI 2 verbindt, inspireert en helpt de ontwikkeling van mobiele diensten De letters van OMI² staan voor Open Mobiel Internet initiatief. Ze herinneren

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Kanaalsturing & praktijk cases bij Nuon. Sept 2013, Leusden Bas Touw, Daniëlle Scheers

Kanaalsturing & praktijk cases bij Nuon. Sept 2013, Leusden Bas Touw, Daniëlle Scheers Kanaalsturing & praktijk cases bij Nuon Sept 2013, Leusden Bas Touw, Daniëlle Scheers Agenda 1 2 3 4 5 6 Luisteren naar onze klant Wat zegt onze klant Kanaal inzet Case: E-mail afhandeling via telefonie

Nadere informatie

Engage your partner. Een praktisch programma voor business development door het partnerkanaal heen.

Engage your partner. Een praktisch programma voor business development door het partnerkanaal heen. Engage your partner Een praktisch programma voor business development door het partnerkanaal heen. Inspiratie, kennis & praktische tools Het doel van het Engage your Partner programma is om uw business

Nadere informatie

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE CONVERTEER JE SOCIAL MEDIA FANS NAAR KLANTEN G R I P O P S O C I A L D ATA GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE Iedereen kent het probleem. Je hebt veel fans op social media. Je investeert in derden

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Doelstelling voor vandaag Synergie tussen on- en offline communicatie Doelgroep bepalen die aanwezig

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl.

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl. Nummer 5 Juni 2013 Alumnitijden Tijd voor een nieuwe koers Na een vliegende start van de vereniging met al snel veel leden, website, nieuwsbrief, goed bezochte alumnidag en workshops, zijn de activiteiten

Nadere informatie

Op weg naar loyale klanten: Hoe ontwerp je een onderscheidende, multi-channel klantbeleving?

Op weg naar loyale klanten: Hoe ontwerp je een onderscheidende, multi-channel klantbeleving? Op weg naar loyale klanten: Hoe ontwerp je een onderscheidende, multi-channel klantbeleving? Via welke touchpoints iemand uw merk ook beleeft. Service via het contactcenter Een gesprek met een accountmanager

Nadere informatie

MASTERCLASS MARKETING VAN COCA-COLA NAAR UBER NIEUW MOUNTVIEW.NL/MASTERCLASS

MASTERCLASS MARKETING VAN COCA-COLA NAAR UBER NIEUW MOUNTVIEW.NL/MASTERCLASS MASTERCLASS MARKETING VAN COCA-COLA NAAR UBER NIEUW DE WINNAARS HEBBEN BAANBREKENDE SERVICES! DIGITALE TECHNIEKEN ZETTEN MARKETING OP Z N KOP. HET GAAT NIET MEER OM MOOIE WOORDEN, MAAR OM SPRAAKMAKENDE

Nadere informatie

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer 9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer Definitie Social Selling Social selling is het op strategische wijze benutten van social media, door verkoop en marketing, voor het verkrijgen van klantinzicht,

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing TravMedia Company professionaliseert e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014

MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014 MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014 @JORISKOK LINE-UP! q Internet is video?! q Webinars q DIY of DWDD q Cases q Rendement q Tip(s) van de Dag INTERNET IS VIDEO?! 3 MILJARD

Nadere informatie

Welkom bij de Ambassadors Club!

Welkom bij de Ambassadors Club! Welkom bij de Ambassadors Club! Je ontvangt dit bericht omdat jij je hebt aangemeld bij de World Travel Academy Ambassadors Club. Hoewel wij helaas met enige vertraging te kampen hadden en sommige leden

Nadere informatie

7 februari 2017 Inbound Marketing & Marketing Automation in de praktijk.

7 februari 2017 Inbound Marketing & Marketing Automation in de praktijk. Paul Tops 7 februari 2017 Inbound Marketing & Marketing Automation in de praktijk. Agenda. 1. Introductie 2. Inbound marketing in de praktijk a. B2B Maxlead case b. B2C Ruiter Dakkapellen case 3. Andere

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht Hét Online Marketing Event 14 maart 2011 Utrecht Agenda Welkom Marketing en Sales 2011+ Bram van Ast Bezoekers zijn Zilver Leander Kolen Conversies zijn Goud Joyce Landhaar Juist gereedschap is het halve

Nadere informatie

Tariefkaart RedactiePartners 2016

Tariefkaart RedactiePartners 2016 Tariefkaart RedactiePartners 2016 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun b2b marketingbudget aan

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy ONLINE PERSUASION Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Service Management. 8 redenen om voor Service Management te kiezen:

Service Management. 8 redenen om voor Service Management te kiezen: Service Management Al meer dan 30 jaar dé bron van vakinformatie voor schoonmaakmanagers en - professionals. 8 redenen om voor Service Management te kiezen: Service Management is het enige blad dat 10

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DATA DRIVEN UX DESIGN Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Open Bedrijven Weekend

Open Bedrijven Weekend V1.0 Open Bedrijven Weekend Den Haag e.o. 28-30 Oktober 2011 Wat is het? Open Bedrijvenweekend = weekend met 2 of 3 aaneengesloten open bedrijvendagen waarbij minimaal 50 bedrijven binnen een regio gezamenlijk

Nadere informatie

Content en kanalen houden van elkaar & kunnen niet zonder elkaar.

Content en kanalen houden van elkaar & kunnen niet zonder elkaar. Content en kanalen houden van elkaar & kunnen niet zonder elkaar. ContentLAB Kanaalstrategie Atie de Heer Inhoud Contentstrategie DE KISS CODE Kanaalstrategie Wat is een kanaalstrategie? Welke kanaalsoorten

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

BRIEFING TEMPLATE. De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing

BRIEFING TEMPLATE. De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing BRIEFING TEMPLATE De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing Aanleiding Deze white paper is opgesteld voor bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar een template die hen helpt

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Evaluatie PvKO Mastersessie 10 april 2014

Evaluatie PvKO Mastersessie 10 april 2014 Verwachting en aanbeveling Evaluatie PvKO Mastersessie 10 april 2014 Heeft de PvKO Mastersessie aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: De link met Big Data was me niet echt duidelijk, titel dekte de

Nadere informatie

DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES

DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES 5 P S VAN DE MARKETINGMIX (SOMMIGE DINGEN VERANDEREN NIET)

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Agenda Agenda Agenda Ontvangst & Welkom Wat is Social Media nu eigenlijk Waarom start ik met Social Media? Voorbeelden

Nadere informatie

www.uitgeverscongres.nl

www.uitgeverscongres.nl Donderdag 7 juni Thema: Battle in the Channels Hét congres over strategie & online & business modellen & facts & trends en ontwikkelingen voor decisionmakers uit crossmediale uitgeverijen, mediabedrijven

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005 Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank Reinout Wolfert Online Dialogue Donderdag Utrecht, 16 juni 2011 28 januari 2005 Voorstellen Reinout Wolfert SNS Bank Afdelingshoofd Front

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

PRESTATIE-INKOOP in de praktijk

PRESTATIE-INKOOP in de praktijk Inleiding Programma Aanmelden Route Uitnodiging workshop Donderdag 13 september 2012 fhi - leusden PRESTATIE-INKOOP in de praktijk Welke aanbieder steekt boven het maaiveld uit? Prestatie-inkoop in de

Nadere informatie