België-Belgique P.B. GENT 3/6221. Op zoek naar evenwicht. 14e jaargang driemaandelijks maart 2012 afgiftekantoor Gent X P2A8099

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "België-Belgique P.B. GENT 3/6221. Op zoek naar evenwicht. 14e jaargang driemaandelijks maart 2012 afgiftekantoor Gent X P2A8099"

Transcriptie

1 België-Belgique P.B. GENT 3/ Op zoek naar evenwicht 14e jaargang driemaandelijks maart 2012 afgiftekantoor Gent X P2A8099

2

3 Inhoud 4 Editoriaal De stem van de zelfstandige financiële tussenpersonen 4 Klemtoon op algemene belangenverdediging 5 Algemene vergadering: ledenaantal BZB stijgt 6 Hou zeker en vast 25 oktober al vrij! 7 Luc Colebunders nieuwe secretaris BZB 8 Hoe zit het met het moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten? 9 Actieplan MiFID 10 Insurance Days - Verzekeringen 12 Consumentenvertrouwen daalt in januari 13 Bijkomende heffing van 4% op roerende inkomsten: bijkomende belasting in ruil voor anonimiteit 15 Tweede jaar op rij extra werkgeversbijdrage in PC 307 wegens onvoldoende opleidingsinspanningen voor werknemers 16 Gezinsbond nu ook actief in de bemiddeling van bank- en beleggingsdiensten? 16 Assuralia: distributiekanalen van de verzekering Cijfers 2010 Sectornieuws 17 Delta Lloyd Bank Verantwoordelijke uitgever: Nicolaes Daniel Zwartestraat 34a 8647 Reninge Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en Verzekeringsbemiddelaars, nieuwe naam van Beroepsvereniging van Zelfstandige Bankagenten, wettig erkende beroepsvereniging. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. 17 Argenta - nieuw agentschapscontract 18 Axa nieuw commissiesysteem 18 Citibank Belgium NV verkocht aan Crédit Mutuel Nord Europe 19 ING België hardleers 19 Overleg met Record [ 3 ]

4 De stem van de zelfstandige financiële tussenpersonen Edito Daniel Nicolaes e voorbije jaren had de financiële sector af te rekenen D met heel wat problemen: de ene crisis was nog maar net min of meer opgelost, of de andere kwam al om de hoek kijken. Het was voor ons als beroepsvereniging van financiële tussenpersonen en zeker voor de bankagenten geen gemakkelijke periode. Dit is de eerste editie van de BZB- Nieuwsbrief in We hopen dan ook van harte dat 2012 de start van een nieuwe, betere tijdspanne mag inluiden. deel van de zelfstandige financiële tussenpersoon kan werken. Tevens kunnen we tot op een bepaald niveau akkoord gaan met het feit dat er inspanningen geleverd worden met het oog op een vereenvoudiging van de producten. Goede en begrijpelijke producten zijn voor iedereen voordelig. Dat er gewerkt wordt aan de manier waarop de verkoop gestuurd wordt, is ook positief, want maar al te vaak ondervonden de zelfstandige tussenpersonen enorme druk om bepaalde producten te verkopen. Dat er aandacht besteed wordt aan vorming en bijscholing, zowel van de sector als van de klanten, is ook een goede zaak. We winnen immers allemaal bij een beter begrip van de financiële producten. Maar we vragen vooral dat bij het opstellen van nieuwe regelgeving ook rekening wordt gehouden met de visie die de zelfstandige tussenpersonen via hun beroepsvereniging meegeven. Verder menen we dat de toezichthouder ook oor moet hebben naar de opmerkingen van de zelfstandige tussenpersonen over de toepassing van bepaalde regelgeving. De zelfstandige tussenpersonen merken of signaleren vaak als eerste niet-bedoelde gevolgen van wetgeving. Ook mag die vernieuwde regelgeving geen nieuwe onevenwichten creëren in de distributie. Overkill moet eveneens vermeden worden, want vandaag zien we al veel nieuwe maatregelen bij de Er zit heel wat nieuwe regelgeving in de pijplijn, wat opnieuw aanpassingen en beperkingen met zich mee zal brengen. BZB tracht dit evenwel op een positieve wijze te benaderen, al is dat niet altijd evident. Zo begrijpen we best dat een grotere nadruk op consumentenbescherming op termijn ook in het voortussenpersonen, maar zullen deze een volgende financiële en/of economische crisis kunnen verhelpen? Wij betwijfelen dit ten zeerste: deze crisissen zijn immers niet ontstaan bij de distributie aan de retailklanten, maar wel in de marktenzalen van de grootbanken, waar een adequaat toezicht blijkbaar ontbrak. Als we vandaag nog altijd vaststellen welke attitude en deontologie bij sommige bancaire spelers gehanteerd wordt, dan vrezen we dat er nog heel veel werk aan de winkel is. We willen er ook voor pleiten om de zelfstandige financiële tussenpersoon opnieuw zijn rol als vertrouwenspersoon ten volle te laten vervullen. De tussenpersoon is gebaat met een langetermijnrelatie met zijn klant en heeft er dan ook alle belang bij om zijn klant correct te adviseren. Vandaar dat we er ook voor pleiten om evenwichtige en correcte commissiesystemen te implementeren. En dat bij voorkeur niet eenzijdig, maar in overleg met het zelfstandige net. Het behoud van een gezonde relatie met de klant en de goede service met betrekking tot de portefeuille van de tussenpersoon moet opnieuw centraal komen te staan. Mogen wij ten slotte hopen op een portie gezond verstand bij iedereen in de betrokken sector? Dat is waar wij alleszins voor willen lobbyen bij de beleidsmakers. Daniel Nicolaes Klemtoon op algemene belangenverdediging ZB is het jaar gestart met B een verhoogde inzet voor de algemene belangenverdediging. De eerste en misschien wel belangrijkste gesprekspartner in het kader daarvan is de FSMA. Begin maart vond een overleg met de FSMA plaats. Algemene topics zoals het moratorium, het nieuw geplande statuut van financiële planner, beleggingsadvies door bankmakelaars, het toezicht op de tussenpersonen (gedragsregels, controles ter plaatse, life settlements, toezicht op de nevenactiviteiten, ) en de informatieplicht door verzekeringstussenpersonen werden aangekaart. Daarnaast kwamen ook enkele specifieke dossiers met betrekking tot bepaalde banken aan bod. Bij deze dossiers gaat het vooral om een signaalfunctie. BZB wil de FSMA op de hoogte houden van de discussies of problemen die er zijn met bepaalde banken. Nu de financiële sector voor een aantal belangrijke wijzigingen staat, vinden we het noodzakelijk om met de beleidsmakers overleg te plegen, zodat ook de stem van de zelfstandige financiële tussenpersonen wordt gehoord. Zo werd er [ 4 ]

5 maart 2012 it het jaarverslag van onze U beroepsvereniging, dat tijdens de laatste algemene vergadering eind februari goedgekeurd werd, blijkt dat het ledenaantal gegroeid is, en dat ondanks het slinkende aantal zelfstandige bankagenten. Eind 2011 telde BZB leden die ingeschreven waren bij de FSMA. Aangezien soms verschillende zelfstandigen actief zijn bij één BZB-lid vertegenwoordigen we intussen meer dan zelfstandigen in de bemiddeeen overleg gevraagd met minister van Economie Johan Vande Lanotte en minister van Financiën Steven Vanackere. Het is verder ook de bedoeling om met volksvertegenwoordigers van verschillende partijen samen te zitten en onze visie op de problemen van de sector met hen te bespreken. Ten slotte blijft ook het overleg met andere beroepsverenigingen, zoals Febelfin en Assuralia, van belang. Met het oog op de algemene belangenverdediging woonde BZB de jaarlijkse Febelfin luncheon bij, waar het jaarrapport 2011 werd voorgesteld. Met Assuralia werd in de maand maart overleg gepleegd. Wat verzekeringen betreft, is het van belang dat BZB sterker gaat lobbyen. De stem van de verzekeringsagenten wordt nu immers veel te weinig gehoord. Tevens wil BZB een plaats opeisen in het debat over verzekeringsbeleggingen. Algemene vergadering: ledenaantal BZB stijgt ling van bank- en beleggingsdiensten. Slechts een kleine minderheid van de leden is exclusief als verzekeringsagent of- makelaar actief. Deze toename in het ledenaantal is onder andere te danken aan het intensiveren van de contacten met de vriendenkringen. Begin 2011 sloot FADB, de vriendenkring van de Dexia-agenten, aan bij BZB en midden 2011 werd een akkoord gesloten tot collectieve toetreding met VKC, de vriendenkring van de Centea-agenten. Op deze manier vergroot de representativiteit en de slagkracht van BZB. Voornaamste doel van deze samenwerking is een betere collectieve belangenverdediging. 29% van de leden heeft via BZB een DAS-rechtsbijstandsverzekering afgesloten, en 15% een burgerlijke aansprakelijkheidspolis. Het jaarverslag zal binnenkort op onze website te downloaden zijn. Kurt koos voor de persoonlijke aanpak van Fintro. Maak kennis met uw nieuwe buur, bankagent en verzekeringsmakelaar in Gooik! Gaat ver, blijft dichtbij Fintro is een afdeling van Fortis Bank nv (RPR Brussel BTW BE ) - De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U.: Jürgen Smout, Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel. [ 5 ]

6 maart 2012 Luc Colebunders nieuwe secretaris BZB ijdens de laatste vergadering van de raad van T bestuur werden de bestuursfuncties van onze beroepsvereniging opnieuw ingevuld. Daniel Nicolaes blijft ook dit jaar op post als voorzitter, net als zijn rechterhand Albert Verlinden. Penningmeester blijft Frank De Brouwer. We verwelkomen Luc Colebunders, zaakvoerder van bankmakelaar Active Capital, als nieuwe secretaris. Hij neemt de plaats in van Eric Van Assche, die deze taak met veel enthousiasme op zich nam, maar wegens tijdsgebrek een stapje achteruit zet. We vroegen Luc naar zijn motivatie om toe te zeggen. U wordt de nieuwe secretaris van BZB. Wat heeft u overhaald om zich hiervoor te engageren? Al drie jaar ben ik lid van de raad van bestuur van BZB. Door het actief bijwonen en participeren in de verschillende raden van bestuur, leerde ik de doelstellingen van de beroepsverenging begrijpen en wou ik een actievere rol spelen om die doelstellingen te realiseren. Ik geloof sterk in de onafhankelijk financiële dienstverlening en de meerwaarde van een zelfstandig financiële tussenpersoon (zowel wat bank-, beleggings- als verzekeringsactiviteiten betreft). Deze groep actief ondersteunen, is de uitdaging. De bank- en verzekeringsagenten zijn de voornaamste leden van BZB. Kunt u zich voldoende inleven in hun positie? Als bankmakelaar zijn wij verplicht met verschillende banken samen te werken en niet exclusief voor één financiële instelling. Hierdoor kan ik perfect de vergelijking maken tussen de werking van een bank- en verzekeringsagent en de werking van een bank- en verzekeringsmakelaar, de voor- en nadelen highlighten, etc. Bovendien kan ik me Luc Colebunders in alle vrijheid inzetten voor de beroepsvereniging zonder in conflict te komen met een eventuele principaal, want die heb ik niet. U was de eerste bankmakelaar. Hoe beoordeelt u het statuut na vijf jaar? Begrijpt u dat dit statuut zo weinig succes heeft? Waar ligt de oorzaak volgens u en hoe ziet u de toekomst van de bankmakelaar? Als eerste het statuut van bankmakelaar verwerven, was niet gemakkelijk. Voor de meeste financiële groepen was het niet eenvoudig om ons de nodige wettelijke overeenkomsten te bezorgen. Niemand had samenwerkingsovereenkomsten (wel voor bankagenten, maar niet voor bankmakelaars), niemand kon ons een bankwaarborg bezorgen die wettelijk nodig was om het statuut van bankmakelaar te kunnen verkrijgen,.maar na 9 maand is het ons toch gelukt. Het statuut van bankmakelaar laat toe om bancaire diensten aan te bieden bij verschillende banken, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen. Dit statuut is het enige wettelijke kader dat de mogelijkheid biedt om op een onafhankelijke manier de klant financieel te begeleiden, zonder afhankelijk te zijn van één principaal. Op basis Eric Van Assche van de doelstelling die de klant wenst te realiseren, zoeken wij een bank of verzekeringsmaatschappij die het beste zijn financiële behoefte kan invullen. Waarom kent het statuut voorlopig weinig succes? Daar zijn meerdere verklaringen voor. Zo zijn de meeste grootbanken geen vragende partij om samen te werken met bankmakelaars en verkiezen ze hun eigen, uitgebreid agentennetwerk. Een bankagent die de stap zet naar bankmakelaar moet toch wat aan stabiliteit inboeten. Vergeet ook niet dat het statuut gecreëerd werd eind Wij hebben onze vergunning eind 2007 ontvangen, dus juist vóór de financiële crisis. De evolutie die de financiële tussenpersoon meegemaakt heeft de afgelopen vijf jaar was geen ideale voedingsbodem om een vertrouwde omgeving te verlaten. Wat de toekomst aangaat, denk ik dat de nood aan erkende onafhankelijke financiële dienstverlening groter zal worden. Een bankmakelaar beantwoordt perfect aan deze vraag. Momenteel zit de financiële wereld in crisis en heerst er veel onzekerheid. Geen klimaat dus om iets nieuws te beginnen. [ 6 ]

7 maart 2012 INSUSOFT ON THE ROAD: INSUSOFT APP Wij stellen u met trots de INSUSOFT APP voor, en ondersteunen daarbij alle gangbare platformen (IOS/ Apple, Android, Microsoft, ). Deze app is een mobiele applicatie die u ogenblikkelijk Insusoft toegang biedt via eender welke smartphone of tablet. Zo kan bij uw klant snel alles opzoeken wat u nodig hebt. 20 JAAR CRM Group Gentseweg 203, 8792 Waregem T. +32 (0) F. +32 (0) CRM Group bestaat 20 jaar Gedurende de laatste 20 jaar wist de CRM Group als IT-facilitator met totaaloplossingen zoals Insusoft, paperless office software, geïntegreerde website/telefonie & telecom alsook volledige hardware ondersteuning zich een prominente plaats in de markt van de verzekeringssector te veroveren. Reeds kantoren en licentienemers nationaal maken dagelijks gebruik van onze oplossingen. En dit nog steeds tegen de scherpste prijzen op de markt... Vroeger en nu. Op ons kunt u rekenen! - CRM.dev is het softwarehuis achter grote merken zoals het toonaangevend verzekeringspakket Insusoft en Insudoc. CRM.dev ontwikkelt maatsoftware voor de sector inzake CRM Dynamics, fleet management software en verregaande paperless office toepassingen. - CRM.art is een full service communicatiebureau met een sterke specialisatie in internet marketing. We bouwen open source webshops, websites en ontwerpen huisstijlen en logo s op maat van de verzekeringsmakelaar en -maatschappij. BZB-CONGRES Hou zeker en vast 25 oktober al vrij! Op 25 oktober 2012 staat, iets vroeger dan andere jaren, ons BZB-congres gepland. Dit unieke sectorevenement zal plaatsvinden in Kinepolis Antwerpen Business & Communication Center. Thema wordt De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020: superieure dienstverlening aan de klant. De financiële spelers bereiden zich voor op de toekomst. De financiële crisis, de vele nieuwe eisen van de regelgevers (onder andere Basel III, Solvency II), maar ook de nieuwe technologie en de sociale media zullen hun invloed hebben op de financiële dienstverlening. Wat zijn enkele van de toekomstperspectieven? Wat betekent een en ander voor de zelfstandige tussenpersoon? Naar goede gewoonte engageren we opnieuw topsprekers. Twee gastsprekers hebben hun aanwezigheid al bevestigd. Freddy Van den Spiegel, voormalig hoofdeconoom bij Fortis Bank, zal het hebben over het effect van de financiële crisis en de nieuwe regelgeving op banken en verzekeraars. Wat zal er concreet veranderen en wat is de invloed op het distributiemodel? Van den Spiegel is gespecialiseerd in bankregulering en -toezicht. Hij is voorzitter van de Steering Group Regulation and Supervision van de European Financial Roundtable (EFR). Hij maakt ook deel uit van verschillende Europese adviescolleges voor banktoezicht en financiële integratie. Wouter De Ploey, Director bij the Business Technology Office of McKinsey & Company, zal een presentatie geven over de plaats van de zelfstandige tussenpersoon in het multichannel-verhaal. Het adviesbureau McKinsey publiceert regelmatig rapporten over de toekomst van de bankmodellen en het multichannelverhaal. We wijzigen ook het concept van ons congres. In de komende Nieuwsbrieven komen we hierop terug. Hou ook onze congreswebsite in het oog. In de loop van het jaar zal op deze website meer informatie over het congres toegevoegd worden. [ 7 ]

8 maart 2012 Hoe zit het met het moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten? e FSMA kondigde op 20 juni D 2011 een moratorium aan op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten bij retailbeleggers. Doel hiervan is de bank- en verzekeringssector ertoe aan te zetten geen gestructureerde producten op de markt te brengen die de gewone particuliere belegger onvoldoende begrijpt. Het moratorium heeft betrekking op alle gestructureerde producten, onder welke vorm die ook aan het publiek aangeboden worden (beleggingsproducten, verzekeringsoplossingen, notes, ). Distributeurs die het vrijwillige moratorium onderschrijven, verbinden zich ertoe geen nieuwe nodeloos ingewikkelde producten op de Belgische markt te commercialiseren die bestemd zijn voor particuliere beleggers. Het moratorium werd van kracht op 1 augustus 2011 en blijft geldig tot de FSMA een nieuw reglement uitvaardigt over de commercialisering van gestructureerde producten aan retailbeleggers. BZB werd samen met de andere beroepsverenigingen van de zelfstandige financiële tussenpersonen uitgenodigd om dit moratorium en de modaliteiten voor toetreding van de tussenpersonen te bespreken. Voor de tussenpersonen werd in samenspraak met de beroepsverenigingen beslist om de startdatum van het moratorium uit te stellen tot 15 september We stellen intussen vast dat het moratorium misschien wel een succes is bij de Belgische financiële instellingen, maar absoluut niet bij de verzekeringsmakelaars. Slechts een 200-tal namen zijn terug te vinden op de lijst. Dat zo weinig makelaars toegetreden zijn, hoeft ons niet te verbazen. Tussenpersonen die toetreden, engageren zich immers om tijdens de duur van het moratorium geen gestructureerde producten te verdelen van instellingen die niet tot het moratorium toegetreden zijn. Aangezien op uitzondering van Private Estate Life geen buitenlandse verzekeraars toegetreden zijn, is het logisch dat de verzekeringsmakelaars die over het algemeen toch ook met buitenlandse maatschappijen werken niet toetreden. De FSMA is zich hier van bewust. Het moratorium is vrijwillig. Begin dit jaar, op de jaarlijkse conferentie met betrekking tot gestructureerde producten in Londen, werd het Belgische moratorium als een case naar voor gebracht. FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais gaf toen bij de evaluatie volgende punten mee: Eind 2011 had 92% van de financiële instellingen het moratorium ondertekend. Dit dekt meer dan 95% van de actieve marktspelers. De helft daarvan heeft de opt out-optie gekozen ( voor klanten met meer dan bij de financiële instelling). Een 40-tal partijen antwoordden op de consultatie over de nieuwe regels De FSMA stelt een vereenvoudiging van het productaanbod vast: minder uitgiftes, kleinere bedragen per uitgifte en een hoge vraag voor producten met kapitaalbescherming. Er vinden regelmatig bilateraal overleg en consultaties met de financiële sector plaats Discussiepunten hebben betrekking op de informatieverstrekking, transparantie, waardering, bouwstenen van het gestructureerde product op de uitgiftedatum, verwachte return en maturiteit. Het moratorium is een eerste stap in een proces dat moet leiden tot de goedkeuring van een reglement op de commercialisering van ingewikkelde producten. De FSMA organiseerde half augustus een open consultatie over de criteria die in het reglement ingeschreven zullen worden. Het spreekt voor zich dat BZB deze nota heeft bestudeerd en haar opmerkingen heeft overgemaakt aan de FSMA. Hoewel de consultatie afliep op 15 oktober werd door de FSMA nog geen feedback gegeven. Op het overleg met de FSMA werd dit aangekaart en bleek dat er een feedback-statement in de maak is. Wordt vervolgd. Activeren op ledengedeelte website Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van onze leden nog niet geactiveerd is op het ledengedeelte van de website. U mist daardoor interessante informatie. Als u twijfelt of u al dan niet geactiveerd bent, dan neemt u best contact op met het secretariaat. Wij vertellen u wat u moet doen. [ 8 ]

9 maart 2012 Actieplan MiFID p 18 en 19 januari 2012 O heeft de FSMA haar Mi- FID-actieplan toegelicht aan de financiële sector. Tijdens workshops, waarop de effectieve leiders van de betrokken gereglementeerde ondernemingen uitgenodigd waren, gaf de nieuwe dienst Toezicht op de MiFID-gedragsregels toelichting bij zijn plannen voor 2012 en de komende jaren. U vindt alle info hierover op de website van de FSMA. Het is de bedoeling dat tegen 2013 een reglement van kracht wordt met betrekking tot het MiFID-toezichtskader. De FSMA zal daarvoor in dialoog gaan met de gereglementeerde ondernemingen zal inzake rapportering een testjaar zijn. De gereglementeerde ondernemingen moeten elk jaar een hele reeks gegevens aan de FSMA overmaken. Daarnaast wordt ook gedetailleerd beschreven welke documenten (veelal met betrekking tot procedures) ze ter beschikking moeten houden van de FSMA. Die zal in fasen tewerk gaan bij haar beoordeling over de voldoende documentering van de procedures. Belangrijk is dat rekening zal worden gehouden met de aard, de schaal en complexiteit van de onderneming en met de aard en het gamma van de beleggingsdiensten- en activiteiten die worden verricht. Wat verzekeringen betreft (de wet geeft de Koning de bevoegdheid om de MiFID-gedragsregels uit te breiden tot verzekeringen) zal de FSMA kiezen voor een step by step approach. De FSMA plant reeds auditbezoeken bij de gereglementeerde onderneming vanaf het eerste trimester van Deze kunnen betrekking hebben op een bepaald thema, of een geheel van thema s, speciale opdrachten of audit van nieuwe gereglementeerde ondernemingen. De FSMA heeft daarvoor werkprogramma s ontwikkeld die de volgende elementen bevatten: -- het objectief en de verantwoordelijkheden -- het reglementaire kader van het betrokken thema -- lijst van vereiste documenten -- controleprocedure. Dit MiFID-actieplan heeft in de eerste plaats betrekking op verplichtingen voor de gereglementeerde ondernemingen. We verwachten dat dit ook gevolgen zal hebben voor de manier waarop de gereglementeerde ondernemingen hun agenten aansturen. Er zal immers specifiek aandacht worden besteed aan belangenconflictenregelingen en inducements (voordelen). We gaan ervan uit dat dit toch in het voordeel van de agenten zal zijn. uw partner in promotiematerialen gespecialiseerd in kalenders, agenda s, notablokken, balpennen, automappen, parkeerschijven, spandoeken, fluo vestjes, enz... Johan Declercq Laurent Declercq Wim Van den Bulck Kasterlee - Ninove - Kasterlee [ 9 ]

10 Praktische aspecten Insurance days Verzekeringen Net zoals vorig jaar organiseert BZB, samen met Febelfin-Academy, twee opleidingen die samen met de voorbereiding recht geven op 10 punten per sessie. De sessie kunnen ook onafhankelijk van elkaar gevolgd worden. 7 punten voor uw aanwezigheid op de opleidingsdag van 7 lesuren (Insurance day); 3 punten voor het oplossen van vragen van een oefenboek - 'Boost your Brain'. Om die vragen correct te kunnen oplossen is er ongeveer 3 uur nodig. Het doornemen van het oefenboek wordt gecontroleerd aan de hand van een test met vragen en antwoorden geïnspireerd van het oefenboek. Bij het slagen in de test krijgt u de drie bijkomende punten. Met één verplaatsing en één dag aanwezigheid kunt u dus 10 punten behalen. De voorbereiding doet u waar en wanneer het u best past, thuis of op het werk. De test krijgt u op het einde van de opleidingsdag. En denk eraan dat ook uw VVD de nodige punten geregelde bijscholing dient te behalen! De 2de Insurance Day geeft ook recht op punten in het kader van de bijscholingsplicht in bankbemiddeling (telt dus dubbel!). Let op: het aantal deelnemers per sessie is beperkt. Data en plaats Insurance day 1 8 mei 2012 Archipel Business Center, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde Insurance day 2 24 april 2012 Febelfin-Academy, Rue d Arlon - Aarlenstraat 80, 1040 Brussel (2de verdieping) Duurtijd 9u tot 12u30 en 13u tot 17u00 Prijs Leden BZB: G 250 per Insurance Day Niet leden: G 350 per Insurance Day Punten Insurance day 1: 10 punten geregelde bijscholing verzekeringen Insurance day 2: 10 punten geregelde bijscholing bank EN 10 punten geregelde bijscholing verzekeringen INSURANCE DAY 1 Wetgeving Distributie - Brandverzekering Doelstelling Door een wisselwerking van oefeningen, vragen, uiteenzettingen en analyses van praktijkgevallen krijgen de deelnemers een beter inzicht over de: financiële werking van de verzekeraars (provisies, financiële en technische opbrengsten, solvabiliteit, impact van de crisis). distributie van de verzekeringen, in bijzonder door de banksector; omzetting van verzekeringsbegrippen in de praktijk; techniek van de brandverzekering; problematiek van de aansprakelijkheid in een brandverzekering. Inhoud De verzekeringen in de context van de economische crisis. Heeft het model van bancassurance wel toekomst? Het drama van Luik in het licht van de brandverzekering. Trainer Willy VAN DUFFEL [ 8 ] Febelfin Academy accreditatienummer bankbemiddeling: verzekeringsbemiddeling: BZB - accreditatienummer bankbemiddeling: verzekeringsbemiddeling:

11 maart 2012 Insurance day 2 Maximalisatie van het fiscaal voordeel van de individuele levensverzekeringen Doelstelling Door deze praktische opleiding zult u uw klanten beter kunnen adviseren in het kader van de fiscaliteit van hun individuele levensverzekeringen. De verschillende fiscale regimes worden vergeleken, met hun voordelen en nadelen, dat het gaat over lange termijn sparen, van pensioensparen, van de persoonlijke bijdrage in een groepsverzekering, de schuldsaldoverzekering gekoppeld aan een hypothecaire lening of de niet aftrekbare levensverzekeringen. U zult een antwoord kunnen geven op volgende vragen: Hoe werkt de fiscale aftrek van de verschillende levensverzekeringen? Is het steeds aangeraden om af te trekken en alles af te trekken? Wat met de fiscale aftrek van een schuldsaldoverzekering gekoppeld aan een hypothecaire lening? Wat met de levensverzekeringen zonder fiscaal voordeel (tak 21, 23, 26)? Inhoud Rappel van de technische samenstelling van een levensverzekering. Rappel van de samenstelling en de berekening van de inkomstenbelasting. De 4 pijlers van de financiering van de Belgische pensioenen. 3de pijler: de drie fiscaal gunstige regimes (lange termijnsparen, pensioensparen, hypothecaire lening). 4de pijler: fiscaliteit van de takken 23 en 26. 2de pijler: kennismaking, in bijzonder de 80 % regel. Fiscale optimalisatie van de premies van een schuldsaldoverzekering gebonden aan een hypothecaire lening (is het altijd nuttig en voordelig een schuldsaldoverzekering fiscaal vrij te stellen?). Wat gebeurt er bij fiscale aftrek van de premies indien de begunstigde bij leven overlijdt voor vervaldag? Hoe moet de begunstigde bij voorkeur worden aangeduid? Inschrijvingsformulieren Insurance Day 1 8 mei, Archipel Business Center, Zwijnaarde Naam Kantoor:... Adres: BZB-Lidnummer:... Tel.:...Fax : Bankinstelling:... Naam en voornaam deelnemer 1:... Naam en voornaam deelnemer 2:... Insurance Day 2 24 april, Febelfin Academy, Brussel Invullen in drukletters a.u.b. Naam Kantoor:... Adres: BZB-Lidnummer:... Tel.:...Fax : Bankinstelling:... Naam en voornaam deelnemer 1:... Naam en voornaam deelnemer 2:... Trainer Roger CONSTANDT Deze inschrijvingsstrook bezorgen aan bzb door te mailen naar of faxen op

12 maart 2012 Consumentenvertrouwen daalt in januari olgens de consumentenenquête van de Nationale Bank V van België is de indicator van het consumentenvertrouwen in januari gedaald. Daarmee klokt de indicator af op zijn laagste peil sinds De consumenten zijn opnieuw somberder geworden over de macro-economische vooruitzichten. Zij zien vooral de algemene economische situatie in de volgende twaalf maanden verslechteren. De vrees voor een groeiende werkloosheid is tevens aangewakkerd. Daarnaast zijn de gezinnen de afgelopen maand pessimistischer geworden over hun spaarvermogen in het komende jaar. Hun vooruitzichten ten aanzien van hun toekomstige financiële situatie zijn daarentegen ongewijzigd gebleven. Vertrouwen is geen handelswaar. Het is onbetaalbaar. Als een zeldzame parel. Zoekt u een betrouwbare partner? Een ervaren en deskundig team? Loyaal, integer en flexibel? Median biedt u visie, knowhow en expertise in beleggingsverzekeringen. Met oog voor evenwicht tussen risicobeheersing, rendement en innovatie. Median staat voor u klaar. Met inspiratie en inzet voor een succesvolle samenwerking. Wij staan u graag te woord. grow together Median. Uniek in tak Meer info? Tel [ ]

13 maart 2012 Bijkomende heffing van 4% op roerende inkomsten: bijkomende belasting in ruil voor anonimiteit Begin dit jaar gaf Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian Law Firm voor BZB een presentatie met betrekking tot regeerakkoord en de begrotingsmaatregelen. Op dat moment was er evenwel nog maar weinig duidelijk geregeld zodat er aan de aanwezigen ook geen zekerheid kon worden gegeven over de geplande maatregelen. Geert De Neef toonde zich daarom bereid om voor onze Nieuwsbrief een artikel te schrijven over de bijkomende heffing van 4 % op roerende inkomsten. Op het moment van de redactie van dit artikel (nvdr 8 maart 2012) twee maanden na de invoering van deze heffing kan er evenwel nog steeds geen duidelijkheid worden gegeven over hoe de maatregel concreet moet worden uitgevoerd. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. e Wet van 28 december D 2011 heeft een nieuwe heffing van 4% ingevoerd die geldt voor particulieren en die van toepassing is op bepaalde roerende inkomsten die een bepaald bedrag overschrijden (nieuw artikel 174/1 Wetboek van de Inkomstenbelastingen - WIB). De bijkomende heffing geldt voor inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari Sommigen stellen dat deze bijzondere heffing politieke pasmunt was voor het feit dat de voorheen druk besproken vermogensbelasting voor particulieren, eind vorig jaar (nog) niet werd ingevoerd. In elk geval is deze recente maatregel al het voorwerp geweest van heel wat discussie en vragen, niet in het minst door de soms weinig duidelijke uitvoeringsmaatregelen (of gebrek daaraan). Welke inkomsten zijn onderworpen aan de bijkomende heffing van 4%? Als algemene regel geldt dat enkel dividenden en interesten (art. 17, 1, 1 en 2 WIB) aan de heffing zijn onderworpen. Echter, dividenden en interesten voor wie een belastingtarief van 10% of 25% geldt, zijn dan weer niet onderworpen aan de bijzondere heffing. Aangezien de meeste interesten onderworpen zijn aan het tarief van 21% geldt deze bijzondere heffing dan ook voornamelijk voor interesten. Het standaardtarief voor dividenden bedraagt immers 25%. Bovendien geldt de bijzondere heffing slechts voor die interesten en dividenden, die een bepaald drempelbedrag van euro overschrijden. Bedoeling van de wetgever was immers om de grote vermogens te treffen in ruil voor de niet-ingevoerde vermogensbelasting. Het is dus enkel het bedrag aan belastbare roerende inkomsten dat hoger is dan euro dat effectief de bijzondere heffing van 4% ondergaat. Bij de berekening of de grens van euro al dan niet bereikt en overschreden wordt, zijn er bovendien bepaalde inkomsten die niet moeten worden opgenomen in deze berekening (en waarop de bijkomende heffing uiteraard niet verschuldigd is): de interesten uit spaardeposito s (art. 171, 3 quinquies WIB), inkomsten uit liquidatiebonussen en de interesten op de recente Staatsbons (art. 174/1, 1, al. 4 WIB en art. 534 WIB). Om nadien het belastbare bedrag vast te stellen waarop de 4% heffing verschuldigd is, worden in eerste instantie de interesten en dividenden in rekening gebracht waarop de heffing niet verschuldigd is (art. 174/1, 1, al. 5 WIB). Dit laatste lijkt enigszins verwarrend, daarom een voorbeeld. Stel, U heeft in 2012 in totaal euro aan roerende inkomsten ontvangen, waarvan euro aan interesten uit spaardeposito s, en waarvan euro aan dividenden die belast worden aan 25%. Zoals hoger vermeld, worden interesten uit spaardeposito s niet onderworpen aan de heffing, en worden ook niet opgenomen in de berekening ervan. Het bedrag aan roerende inkomsten dat weerhouden wordt voor de berekening van de bijkomende heffing, is daarom euro min euro, dus euro. In dit laatste bedrag zitten wel nog voor euro aan dividenden belast tegen 25%, die weliswaar niet onderworpen zijn aan de bijkomende heffing, maar die wel als eerste in rekening worden gebracht om de (vrijgestelde) bedragen onder de drempel vast te stellen en dus niet uit onze berekening verdwijnen. Het belastbare bedrag dat overblijft aan roerende [ 13 ]

14 maart 2012 inkomsten die de bijkomende heffing van 4% ondergaan, is bijgevolg euro min euro, dus euro. Op dit laatste bedrag is 4% bijkomende heffing verschuldigd. Hoe wordt de bijkomende heffing van 4% voldaan? In principe wordt de bijkomende heffing voldaan naar aanleiding van de belastingaanslag in de Personenbelasting, dus samen met de belasting op andere inkomsten (onroerende, bedrijfsinkomsten, enz ). Echter, de genieter van de roerende inkomsten kan ervoor opteren om aan de bron de 4% bijkomende heffing te laten inhouden (zelfs indien hij jaarlijks voor minder dan euro aan belastbare inkomsten voor de bijkomende heffing heeft). Indien deze 4% heffing bij de bron wordt ingehouden, op verzoek van de belastingplichtige, wordt het bedrag van de inkomsten door de (rechts)persoon die de inkomsten toekent, niet meegedeeld aan het zgn. Centraal Aanspreekpunt dat binnen de overheid (volgens de wettekst ondergebracht bij de Nationale Bank van België) een overzicht van alle roerende inkomsten per belastingplichtige dient te houden. Indien de 4% heffing niet wordt ingehouden, omdat de genieter van de inkomsten dat niet wenst, moet het bedrag van de toegekende interesten en dividenden wél worden meegedeeld aan het Centraal Aanspreekpunt. De bijkomende heffing wordt in een dergelijk geval geheven door middel van de aanslag in de Personenbelasting. Vaak wordt dan ook gesteld dat de prijs die de belastingplichtige betaalt om het totale bedrag van zijn roerende inkomsten discreet te houden tegenover de fiscus, de betaling van de 4% bijkomende heffing is. Dit is juist, voor die roerende inkomsten die aan de 4% heffing kunnen worden onderworpen (dus bijvoorbeeld niet voor dividenden die aan 25% belast worden). In dit verband mag men niet uit het oog verliezen dat vanaf 1 januari 2012, alle particulieren verplicht zijn om op hun aangifte in de Personenbelasting, al hun roerende? inkomsten te vermelden (ongeacht of deze al onderworpen zijn geweest aan de roerende voorheffing), tenzij het gaat om roerende inkomsten die aan de bijkomende heffing van 4% werden onderworpen (nieuw art. 313 WIB). De verantwoordelijkheid van de bankier of financiële instelling. De fiscale wet bepaalt dat de hoger vermelde informatie in verband met het bedrag aan roerende inkomsten, dient doorgegeven te worden aan het Centraal Aanspreekpunt door de in artikel 261 WIB bedoelde schuldenaars van de roerende voorheffing (art. 174/1, 2 WIB), dus door financiële instellingen, tussenpersonen, banken, en in het algemeen door ieder die roerende inkomsten in België uitbetaalt of hierbij tussenkomt, en in die hoedanigheid formeel als schuldenaar van de roerende voorheffing voor die inkomsten geldt. Het is uiteraard zo dat de 4% bijkomende heffing, een bijzondere belasting is die echter géén voorheffing is, en waardoor de verplichtingen inzake roerende voorheffing niet uitgebreid worden tot de bijkomende heffing. Voormelde schuldenaars van de roerende voorheffing, worden dan ook geen schuldenaars van de bijkomende heffing. De bijkomende heffing wordt ingehouden (of niet) volgens de wens van de belastingplichtige particulier. De enige verplichting die de bankier of de tussenpersoon hierbij heeft, is om de bijkomende heffing, indien ze wordt ingehouden, door te storten aan de Schatkist. Op dit laatste punt blijkt echter het schoentje te knellen. Immers, ruim twee maanden na de invoering van de heffing, is het op het ogenblik van de redactie van dit artikel, zijnde 8 maart 2012 nog steeds vrij onduidelijk hoe de nieuwe maatregel concreet moet worden uitgevoerd. In een persbericht van 23 februari 2012 bevestigt de FOD Financiën dat de "praktische modaliteiten" met betrekking tot deze inning aan de bron nog niet zijn bekendgemaakt; zij zullen "zo spoedig" mogelijk worden meegedeeld en "inzonderheid" handelen over "de keuze die door de verkrijger van de inkomsten moet worden uitgedrukt met betrekking tot de inhouding ervan en de betaling van deze heffing. In afwachting van de bekendmaking van deze modaliteiten, bevat het persbericht volgende richtlijnen: -- de bijkomende heffing is "geen roerende voorheffing, vandaar dat de Administratie "momenteel voor deze heffing een specifiek aangifteformulier opstelt". In afwachting van dit nieuwe aangifteformulier "mag de bijkomende heffing niet worden vermeld op een aangifte in de roerende voorheffing"; -- bedragen die "reeds als bijkomende heffing aan de bron zijn ingehouden bij de verkrijgers die hiervoor uitdrukkelijk kozen, mogen voorlopig niet aan de FOD Financiën worden gestort"; -- de aangifte en betaling "worden voorlopig opgeschort tot de modaliteiten gekend zijn". Er zal "geen enkele sanctie worden toegepast ingeval van laattijdige aangifte en betaling zolang de uitvoeringsmodaliteiten niet gekend zijn". Het lijkt er sterk op dat het enthousiasme van de wetgever om nieuwe heffingen en belastingen in te voeren, niet geëvenaard wordt door zijn dadendrang bij het opstellen en het van kracht laten worden van uitvoeringsmaatregelen. Wordt ongetwijfeld vervolgd Geert De Neef Advokaat-vennoot Lydian Law Firm [ 14 ]

15 maart 2012 Tweede jaar op rij extra werkgeversbijdrage in PC 307 wegens onvoldoende opleidingsinspanningen voor werknemers n het inter-professioneel akkoord gingen I de sociale partners de verbintenis aan bijkomende opleidingsinspanningen te leveren met als doel over een periode van zes jaar te komen tot een inspanning ten belope van 1,9% van de totale loonmassa van de ondernemingen. Die verbintenis werd bevestigd in de interprofessionele akkoorden voor en Artikel 30, 1 van de wet van 23 december 2005 over het generatiepact heeft aan die verbintenis een mechanisme gekoppeld dat toelaat een aanvullende bijdrage voor het betaalde educatief verlof vast te stellen, wanneer de doelstelling voor de globale opleidingsinspanning van de ondernemingen niet gehaald wordt. De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben een lijst opgesteld voor 2010 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen gedaan hebben. In een Ministerieel Besluit, dat in het Belgisch Staatsblad van 12 januari verscheen, werden deze lijsten opgenomen. Ze werden overgemaakt aan de RSZ, met het oog op de inning van de bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05%. De opbrengst wordt uitsluitend toegewezen aan de financiering van het betaalde educatief verlof. In de lijst van 2010 werd ook het paritair comité 307 voor het tweede jaar op rij opgenomen. Dit betekent dat de werkgevers wiens personeel ressorteert onder PC 307 een extra werkgeversbijdrage moesten betalen samen met de sociale-zekerheidsbijdragen van het eerste kwartaal van Hoe wordt er bepaald of een sector voldoende opleidingsinspanningen geleverd heeft? Er wordt nagegaan of in het betrokken jaar een collectieve arbeidsovereenkomst inzake bijkomende opleidingsinspanningen van kracht is die jaarlijks de inspanning met 0,1% verhoogt of die voorziet in een jaarlijkse toename van de participatiegraad aan vorming en opleiding met minstens 5%. Gezien de wettelijke verplichting inzake geregelde bijscholing voorzien in de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen is het moeilijk te verklaren dat PC 307 hier nog tekort schiet. We dringen er bij de partners in het PC 307 dan ook op aan om hier dringend werk van te maken. BETER klein en ambitieus dan groot en pretentieus OBK-bank zoekt m/v ZELFSTANDIGE AGENTEN OBK-Bank is een solide regionale bank die reeds meer dan 50 jaar een aantrekkelijk deel van de markt bedient. Als onafhankelijke, flexibele speler gaan we elke dag op zoek naar de lucratiefste oplossingen voor onze klanten. Onze hoogwaardige producten vallen dan ook telkens weer in de smaak. Kloppen uw gegevens niet meer? Heeft u een ander adres? BZB krijgt regelmatig foutmeldingen bij het versturen van mails. Vaak komt ook briefwisseling terug wegens een fout adres. Wellicht denkt u er niet altijd aan om ook BZB te verwittigen als uw gegevens wijzigen. Daarom deze reminder. Mochten uw gegevens veranderd zijn, laat dit dan weten aan het BZB-secretariaat. Ons dynamisch netwerk van zelfstandige agenten is daarbij onze grootste troef. OBK-Bank staat 100% aan de zijde van de zelfstandige bankagent met degelijke professionele ondersteuning en competitieve motiverende commissielonen. Bij ons bent u op en top zelfstandig, maar gelukkig nooit aan uw lot overgelaten. Ons agentennet gaat vooruit en breidt verder uit. Wil u ook graag horen bij dit winnend netwerk? Neem meteen contact met ons op. We kijken er naar uit u te ontmoeten. OBK-Bank - Personeelsdienst Graaf van Vlaanderenplein Gent Tel Heeft u uw lidmaatschapsbijdrage voor 2012 al betaald? Zoniet, breng dit vlug in orde. Wie niet heeft betaald, kan immers niet langer genieten van de ledenvoordelen en krijgt geen mails meer. Ook de toegang tot de ledeninfo op onze website wordt geblokkeerd. Zodra wij u lidmaatschapsbijdrage goed ontvangen hebben, kunt u terug gebruik maken van alle ledenvoordelen. [ 15 ]

16 maart 2012 Gezinsbond nu ook actief in de bemiddeling van bank- en beleggingsdiensten? e Gezinsbond lanceerde D eind februari een nieuw ledenvoordeel. Leden van de organisatie krijgen hogere rentevoorwaarden op spaarrekeningen bij Fortuneo. Het gaat om een gewone spaarrekening met een hoge basisrente en een getrouwheidsspaarrekening met een hoge getrouwheidspremie. De Gezinsbond prijst de rekening aan met de verwijzing naar de A+ - rating van de bank. Leden komen via een link op de website van de Gezinsbond terecht op de site van Fortuneo, waar ze kunnen klikken om zo n rekening te openen. kope tarieven voor beurshandel - en goedkope en hoogrentende rekeningen - wil Fortuneo zich ook voluit profileren als fondsensupermarkt. BZB heeft aan de FSMA de vraag gesteld of de actie van de Gezinsbond conform de wet op de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten is. De Gezinsbond zegt dat ze geen commissie ontvangt en is van oordeel in orde te zijn met de regelgeving. Assuralia: distributiekanalen van de verzekering Cijfers 2010 A ssuralia voert jaarlijks een onderzoek uit naar de verzekeringsdistributiekanalen in België. De studie gebeurt op basis van een steekproef die vrijwel de hele Belgische markt omvat, met inbegrip van de niet bij Assuralia aangesloten ondernemingen en de Belgische bijkantoren van in de Europese Unie gevestigde bedrijven die niet door de Nationale Bank van België gecontroleerd worden. In zijn voorwoord stelt Wauthier Robyns dat de onzekerheid die ontstond na de crisis de Belg er niet heeft toe aangezet zijn gewoonten inzake de aankoop van verzekeringen brutaal te wijzigen. Natuurlijk kunnen de distributiekanalen niet anders dan meegaan in de evolutie van de wereld en dus hebben ze allemaal min of meer de weg naar het internet gevonden. Het is echter niet zo dat ten gevolge van de crisis er op de Belgische markt een nieuw distributiemodel zou ontstaan zijn, zoals dat in sommige buurlanden wel het geval is. De posities wijzigen dan ook weinig. In absolute cijfers is iedereen erop vooruitgegaan: 2010 is immers een jaar van (beperkte) groei van het premie-inkomen zonder dat één distributiewijze er bovenuit steekt. In de algemene rang- BZB betreurt dat de Gezinsbond een ledenvoordeel gaat zoeken bij een bank die zich profileert als onlinebroker. Fortuneo Belgium is onderdeel van Crédit Mutuel Arkéa en is sinds 2007 actief op de Belgische markt. Behalve via goedschikking op basis van marktaandelen behoudt de bemiddeling (makelarij en agenten) zijn dominante marktpositie, met een absolute meerderheid van het marktaandeel dat licht afbrokkelt van 50,8 % tot 50,6 %. Daarmee wordt de tendens doorgetrokken die zich de voorbije jaren ingezet heeft. De bemiddeling mag dan wel dominant blijven, toch is haar aandeel in relatieve cijfers gedaald op de meeste markten: individuele levensverzekeringen met fiscale voordelen, woningverzekeringen en de familiale verzekeringen. In de belangrijke categorie van de individuele levensverzekeringsovereenkomsten zonder belastingsvoordeel, dit is min of meer het sparen op middellange termijn, blijft de bemiddeling haar mannetje staan. Voor de exclusieve agenten blijft de groeiende pensioenspaarverzekering een sterk punt. De banken, ten slotte, behouden hun dominante marktaandeel in de individuele levensverzekering en vooral wat de aan beleggingsfondsen gekoppelde contracten (tak 23) betreft. Die wonnen, in 2010 opnieuw aan populariteit. Ook voor de verkoop van hypothecaire kredieten, een markt die nochtans kromp in 2010, toonden de banken zich sterker dan de makelarij. Wie het volledige rapport wil raadplegen verwijzen we door naar de website van Assuralia U vindt deze cijfers onder de rubriek Info, Publicaties & Cijfers. Voor 2011 zien de cijfers er echter minder rooskleurig uit. De Belgische verzekeringssector heeft het voorbije jaar afgesloten met een verlies van zo n 900 miljoen euro. Dat raamt de sectorfederatie Assuralia. De sector houdt nog steeds ongeveer dubbel zo veel kapitaal aan als verplicht, maar in 2011 trad toch een duidelijke erosie op, van 214 naar 194 procent van de vereiste solvabiliteitsmarge. [ 16 ]

17 maart 2012 Sectornieuws We wensen hier de leden te bedanken die ons informeren over het reilen en zeilen bij hun principaal of andere maatschappijen. Leden verwachten een alerte belangenverdediging van de beroepsvereniging, maar slechts weinigen hebben zelf de reflex om ons te informeren. Bij deze doen we dan ook een oproep aan onze leden. Blijf niet passief en contacteer ons als u zaken vaststelt die niet correct zijn of waar u vragen bij heeft. We zorgen steeds voor de nodige discretie. We treden ook slechts op als voldoende leden ons iets melden. Delta Lloyd Bank Het nieuws over Delta Lloyd Bank wordt stilaan een constante rubriek in onze Nieuwsbrief. Naar aanleiding van een bericht in De Tijd dat de vakbonden bij Delta Lloyd Bank een stakingsaanzegging hadden ingediend, grepen we als beroepsvereniging de gelegenheid te baat om bekend te maken dat niet enkel het personeel wordt afgebouwd bij Delta Lloyd Bank maar dat ook het aantal zelfstandige agenten enorm is gedaald. Het gaat om bijna een halvering op twee jaar tijd. Zeker in 2011 werden veel agenten opgezegd. In haar jaarverslag voor 2010 stelt Delta Lloyd dat er op het einde van dat jaar 137 zelfstandige agentschappen waren (eind 2009 waren dit er 153). Vandaag tellen we er op de site van de FSMA nog 78. De bank steekt dit ook niet onder stoelen of banken. Woordvoerder Jef Vandenbergh liet naar aanleiding van het bericht in De Tijd en het persbericht van BZB in Het Laatste Nieuws van 2 februari optekenen dat de bank een strikt kostenbeleid voert. Onze inkomsten staan onder druk door de lage rentemarges en de verhoogde bankentaks en kapitaalvereisten. En dus moeten we nauwer toezien op de kosten. Ook dit jaar. Al betekent dit de facto niet dat er nog zelfstandige agenten zullen verdwijnen. Voor de forse sanering onder de zelfstandige agenten zag hij twee redenen. Enerzijds gaat het om agenten die zich niet herkenden in onze strategie, anderzijds om agenten die de beoogde cijfers niet hebben behaald. Deze zelfstandige agenten werken in de meeste gevallen zelf ook met personeel. Veel van deze zelfstandige agenten hebben procedures opgestart tegen de bank, omdat die weigert een correcte vergoeding te betalen voor de stopzetting van het agentschap. Wij vernemen van de overblijvende agenten dat hen serieuze commerciële druk wordt opgelegd. Dat er van werkvreugde en beroepseer niet veel meer te merken valt bij tal van Delta Lloyd-agenten en wellicht ook bij veel bedienden van de bank hoeft dan ook niet te verbazen. Argenta - nieuw agentschapscontract Het kwam reeds in de vorige Nieuwsbrief aan bod: Argenta heeft een nieuw agentschapscontract op stapel staan. In de afgelopen 9 maanden werd hierover verschillende keren met BZB overleg gepleegd. Argenta bracht op basis van de opmerkingen van BZB belangrijke wijzigingen aan op de initiële versie van het contract. Ook heeft Argenta zich ertoe geëngageerd dat bestaande rechten of afwijkingen behouden zullen blijven. Dat alles is positief. Het blijft evenwel zo dat BZB nog een hele reeks opmerkingen heeft bij dit zeer omvangrijke contract en de bijlagen. Een deel van de opmerkingen zijn fundamenteel. Argenta heeft intussen regionale vergaderingen georganiseerd waarbij het nieuwe contract werd voorgesteld. De agenten kregen ook de boodschap dat er overlegd geweest is met BZB en dat BZB haar opmerkingen nog zou overmaken aan de agenten. De agenten krijgen nu minstens een maand de tijd om het contract te bestuderen en/of advies in te winnen. BZB heeft de opmerkingen aan de agenten bezorgd en hen aangeraden deze goed door te nemen en desnoods elders nog advies in te winnen. We hebben de leden erop gewezen dat ze best goed nadenken vooraleer het contract te ondertekenen. Wie het contract ondertekent, gaat immers akkoord met alle bepalingen in dat contract en de bijlagen. BZB heeft de agenten erop attent gemaakt dat er geen wetgeving is die de agenten verplicht een nieuw contract te ondertekenen. [ 17 ]

18 maart 2012 Axa nieuw commissiesysteem Het paritair overlegorgaan bij AXA Bank heeft na langdurig overleg een belangrijke aanpassing aan het commissiebarema goedgekeurd. Globaal gezien komt dit nieuwe commissiebarema neer op een verlaging van de commissies. Toch beoordeelt BZB deze commissiewijziging niet negatief. Waarom? Dat heeft alles te maken met de manier waarop dit akkoord tot stand is gekomen. De wijzigingen aan het commissiebarema werden gedurende bijna een jaar in het paritair overlegorgaan besproken. Deze onderhandelingen liepen - zeker in het begin - niet vlot, maar uiteindelijk is er toch een manier van werken gevonden die rekening hield met de bezorgdheden van de agentenvertegenwoordigers. Belangrijke correcties werden aan het initiële voorstel aangebracht. Er werd geopteerd om het voorstel dat na lang onderhandelen uiteindelijk op tafel lag voor te leggen aan de achterban. Het Het zat reeds lang in de pijplijn dat Citibank België verkocht zou worden. Citi had Citibank België ondergebracht in Citi Holdings, de holding waarin die delen van de groep werden ondergebracht met het oog op verkoop. Het gerucht dat CMNE geïnteresseerd was in de koop van Citibank deed al langer de ronde. Eind 2011 werd uiteindelijk bekend gemaakt dat CMNE Citibank België zou kopen. De Franse bankgroep Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), in ons land de Franse moeder van BKCP, wordt de nieuwe eigenaar van Citibank Belgium NV. De transactie zal vermoedelijk worden afsiert AXA dat zij hier- weliswaar na wat discussie- in meegegaan zijn. Er werden agentenvergaderingen georganiseerd, elke agent kreeg op basis van zijn cijfers een simulatie en de agenten kregen persoonlijk toelichting bij het nieuwe voorstel en hadden de gelegenheid om vragen te stellen. De leden van het paritair overlegorgaan hadden bedongen dat zij zouden rekening houden met de mening van de agenten die zij vertegenwoordigen. Daarom werd een enquête georganiseerd bij de agenten over het nieuwe voorstel. De leden van het paritair overlegorgaan zouden op basis van de resultaten van die enquête beslissen over het voorstel. Omdat de meerderheid van de agenten begrip kon opbrengen voor het nieuwe systeem hebben de leden van het paritair overlegorgaan dit uiteindelijk goedgekeurd. Er zitten ook overgangsmaatregelen in het voorstel en er werd een Floor en Cap bedongen. BZB kan zich vinden in de manier waarop deze commissiewijziging is tot stand gekomen. De bank heeft onderhandeld, lang onderhandeld en is ten slotte ingegaan op een aantal duidelijke verzoeken van de leden van het paritair overlegorgaan. Vooral de principaal is hier bereid geweest tot transparantie en duidelijkheid. Dit bewijst dat, als de principaal zich respectvol opstelt, de paritair overlegorganen wel degelijk kunnen werken. Het is duidelijk dat ook de ervarenheid, alertheid en de constructieve opstelling van de agentenvertegenwoordigers hier een rol spelen. De belangrijkste les voor andere principalen is dat respect en transparantie lonen. BZB heeft in het verleden nog geprocedeerd tegen AXA omwille van het overtreden van de regelgeving met betrekking tot de paritair overlegorganen. We zijn blij dat we nu een volledige andere aanpak zien bij zowel de bank als bij de agentenvertegenwoordigers. De agentenvertegenwoordigers konden ook rekenen op de discrete ondersteuning van BZB. Als het goed is, mag het ook gezegd worden. Citibank Belgium NV verkocht aan Crédit Mutuel Nord Europe gerond in het tweede kwartaal van Deze aandelentransactie heeft betrekking op alle activiteiten voor particulieren van Citibank in België en omvat meer dan 700 werknemers, 198 verkooppunten en klanten. De afgelopen jaren hadden de agenten, die ook geplaagd werden door de gevolgen van de Lehman-affaire, het bijzonder hard te verduren. Bovendien bleek dat zij het afgelopen jaar nauwelijks productie konden doen. Het beleid van de bank inzake kredietverlening was gewijzigd en echt wervende producten voor beleggers en spaarders bleven uit. Bovendien bleek de eigen principaal op verschillende punten de agenten buitenspel te zetten bij bepaalde acties naar klanten toe. Hier hebben de agenten steeds op gereageerd en de discussie daarover is nog niet afgehandeld. We hopen dat de Citibankagenten een nieuwe start kunnen maken. Gezien de malaise bij de agenten zal het zaak zijn dat CMNE vlug van start gaat met een commercieel beleid naar de Citibankagenten toe. BZB ging alvast praten met de CEO van BKCP, dat tevens tot de groep van CMNE behoort, om de beroepsvereniging voor te stellen en contacten te leggen. Opleidingen De financiële wereld wordt steeds complexer en het regelgevend kader verandert voortdurend. Voor de zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars wordt het een alsmaar grotere uitdaging om continu vertrouwd te blijven met de financiële problematieken en technieken. Om u daarbij te helpen en onze dienstverlening te optimaliseren vragen wij uw ideeën rond mogelijke opleidingsthema's. Zo kunnen wij een vormingsaanbod uitwerken dat specifiek gericht is op uw behoeften! Wij breiden momenteel onze opleidingskalender 2012 verder uit en uw ideeën zijn meer dan welkom. Stuur ze via mail naar [ 18 ]

19 maart 2012 ING België hardleers Net zoals vorig jaar ontvingen verschillende van onze leden vragen met betrekking tot de mail van ING over de controle op nevenactiviteiten. In deze mail vraagt ING België om de commissieborderellen betreffende de nevenactiviteit van verzekeringsmakelaar over te maken. De bank verwijst naar een verplichting die zou opgelegd zijn door de Bankautoriteit. Wij hebben geen kennis van zo n verplichting. Overleg met Record Eind 2011 legde Record Bank de agenten een document ter ondertekening voor met betrekking tot het document met de uitoefening van nevenactiviteiten. Record Bank wil hiermee vermijden te worden aangesproken door de klanten wegens zaken die voortspruiten uit de nevenactiviteiten van de agent. Zoals we reeds schreven in de vorige Nieuwsbrief, hadden we onze leden aangeraden dit document niet te ondertekenen omdat we opmer- Vorig jaar wezen we ING België er al op dat dit strijdig is met de wet op de privacy en dat de bescherming van de privacy van de klanten hier voorrang heeft. Daarna hebben we daar niets meer over vernomen. Blijkbaar werd er toen niet verder op aangedrongen bij de agenten om die gegevens te verstrekken. Dit jaar komt die vraag evenwel terug. BZB heeft er haar leden op gewezen dat de commissieborkingen bij de tekst van dit document hadden. We maakten onze opmerkingen over aan Record Bank. Jean-Jacques Baudet, lid van het directiecomité en verantwoordelijk o.m voor de compliance, Marc Van den Bussche, Senior Manager Channel Management & Commercial Support, en Stefaan Vandevoorde, Senior Manager Control & Anti Fraud Compliance Officer, kwamen langs bij BZB om de opmerkingen van BZB te bespreken. En rekening houderellen in elk geval niet mogen worden overgemaakt. Daarop zijn immers klantengegevens zichtbaar. Mogelijks doelt ING op de fiscale attesten die de verzekeraars verstrekken. ING stelt immers zelf in de mail dat de gegevens die de privacy van cliënten in het gedrang kunnen brengen niet meegedeeld dienen te worden. De commissieborderellen mogen in elk geval niet worden overgemaakt. dend met de bekommernissen van beide partijen werd overeengekomen de tekst aan te passen. De agenten die de eerste tekst reeds ondertekenden zullen bevestiging krijgen dat voor hen ook de aangepaste tekst zal van toepassing zijn. BZB is tevreden met het constructieve overleg en hoopt dat naar de toekomst toe dergelijke documenten of bijlagen eerst worden besproken met de beroepsvereniging. VU: A.M. Seeuws, Mercator Verzekeringen NV, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België RPR Antwerpen - BTW BE Mercator, dochteronderneming van de Baloise Group, wil een bijdrage leveren aan het welzijn van haar klanten door hen een zekere en veilige wereld te bieden. Samen voor een veiligere wereld gaan, uit zich in preventieadvies en veiligheidstips, maar ook in specifieke dienstverlening en waarborgen. Zo kunnen onze klanten in alle veiligheid hun persoonlijke en professionele ambities realiseren. Veiligheid betekent voor ons ook gezond financieel advies. Of het nu gaat over spaar- of beleggingsproducten voor particulieren of bedrijven, het vertrouwen van onze klanten is essentieel. Mercator biedt haar producten aan via een uitgebreid netwerk van professionele makelaars. Als verzekeringsexpert en onafhankelijk tussenpersoon is de makelaar de beste garantie om onze klanten uitstekend advies te verlenen. Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group Advertentie Corporate liggend indd 1 23/02/ :34:06 [ 19 ]

20 BZB-lidmaatschap zorgeloos bemiddelen BZB-lidmaatschap De Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB) verdedigt de belangen van de professionele zelfstandige financiële tussenpersoon. BZB werkt daartoe ook samen met andere beroepsverenigingen uit de sector. Er wordt gestreefd naar het verenigen van zelfstandige financiële tussenpersonen die een professionele en toekomstgerichte visie op hun beroep hebben en die gezamelijke belangen gemeenschappelijk wensen aan te pakken. belangenverdediging informatie bijstand financiële voordelen het gaat ook om uw belangen, wees solidair met uw collega-zelfstandige financiële tussenpersonen goede objectieve opleidingen in het kader van de geregelde bijscholing seminaries rond actuele vragen informatievergaderingen juridisch advies in uw beroep als financieel tussenpersoon elke eerste maandagnamiddag en derde vrijdagnamiddag juridisch advies door onze raadsmannen ten laste van BZB een rechtsbijstandsverzekering aan onklopbare tarieven een aantrekkelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering 4 maanden De Belegger gratis bij een jaarabonnement 10% korting op alle software en webdevelopment CRM & Atelier Design en vele andere belangrijke kortingen... Dit formulier opsturen naar BZB, Aalststraat 114 bus 0101, 9700 Oudenaarde of faxen naar of mailen naar info: tel Naam Kantoor:... Naam en voornaam:... Kantooradres:... Tel. + Fax: Kredietinstelling / Maatschappij:... FSMA-nummer:... Het basislidgeld bedraagt 240,08 per kalenderjaar voor zaakvoerder en echtgen(o)t(e). Per extra persoon wordt bijkomend 26,68 aangerekend met een maximum lidgeld van 533,56. Ik schrijf het gewenste heden over op rek. BE Indien noodzakelijk voor het verkrijgen van ledenvoordelen kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Kruis aan indien u dit niet wenst. Datum, Basislidgeld 240, pers. 266, pers. 293, pers. 320, pers. 346, pers. 373, pers. 400, pers. 426,84 Handtekening, + 8 pers. 453, pers. 480, pers. 506,88 Vanaf 11 pers. 533,56

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

Van distributiemodel naar een succesvol service model. Uitgebreid verslag van het BZB-congres PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Van distributiemodel naar een succesvol service model. Uitgebreid verslag van het BZB-congres PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 4 2014 16 e jaargang driemaandelijks DECEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Van distributiemodel naar een succesvol service model Uitgebreid verslag van het BZB-congres

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE FINANCIËLE BEMIDDELAAR

BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE FINANCIËLE BEMIDDELAAR Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS MAART 2015 1/2015 BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE FINANCIËLE BEMIDDELAAR AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Momentum 1 Edito Beste lezer, PAS JIJ IN ONS PLAATJE? Groeien

Nadere informatie

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 1 2014 16 e jaargang driemaandelijks MAART 2014 afgiftekantoor Gent X P2A80 BZB in de bres voor uw belangen Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen Vertrouw op

Nadere informatie

Extra. De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020. de dienstverlening aan klanten. 25 oktober 2012. www.bzbcongres.be

Extra. De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020. de dienstverlening aan klanten. 25 oktober 2012. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020 de dienstverlening aan klanten 25 oktober 2012 www.bzbcongres.be 11.06 AM Stockholm 06.06 PM Hong Kong 11.06 AM Antwerpen 05.06 AM New

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

BZB-congres Ethiek in de bemiddeling van de financiële diensten. Extra

BZB-congres Ethiek in de bemiddeling van de financiële diensten. Extra Extra België-Belgique P.B. GENT 3/6221 BZB-congres Ethiek in de bemiddeling van de financiële diensten 13e jaargang driemaandelijks extra editie nov. 2011 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Edito B Daniel

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid. Academiejaar 2008 2009

Faculteit Rechtsgeleerdheid. Academiejaar 2008 2009 Faculteit Rechtsgeleerdheid Academiejaar 2008 2009 Juridische vragen rond de verkoop van beleggingsproducten door zelfstandige tussenpersonen die de activiteit van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

Nadere informatie

INCASSO (in miljarden euro)

INCASSO (in miljarden euro) A lgemene omgeving Samenloop van omstandigheden Voor de verzekering was 2011 een jaar van onverwachte omstandigheden en risico s. Niets ongewoons voor verzekeraars, die als beroep precies het beheersen

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten

Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten Masterproef van de opleiding Master in

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011-2012

JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 BEAMA is lid van de Belgische Federatie van de financiële sector Inhoudsopgave Inhoudsopgave p. 01 Voorwoord Voorzitter p. 02 Voorwoord Secretaris-Generaal p. 03 I. BEAMA: Belgische

Nadere informatie

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Focus IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Inhoud Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Opgericht bij Wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 Uitvoerend

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Jaarverslag 2006 Voorwoord Jaarverslag 2006 1 Dit jaarverslag is het tweede sinds de hervorming van de Bemiddelingsdienst Banken- Krediet- Beleggingen eind

Nadere informatie

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Samen opbouwen Jaarverslag Jaarverslag 1 De verzekering in België Jaarverslag VOORWOORD 4 DE VERZEKERING IN DE BELGISCHE ECONOMIE 13 Incasso s - Schade 14 Kosten en commissielonen 15 Technische voorzieningen

Nadere informatie

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen jaarverslag ombfin 2010 Particulieren 2 INHOUD VOORWOORD 4 1. DE BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS 5 1.1 VERHOGING VAN HET

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Rabo magazine FISCAAL DOSSIER. Minister Vande Lanotte De consument heeft recht op duidelijkheid. Test-Aankoop Modelportefeuilles voor Raboklanten

Rabo magazine FISCAAL DOSSIER. Minister Vande Lanotte De consument heeft recht op duidelijkheid. Test-Aankoop Modelportefeuilles voor Raboklanten # 2 FISCAAL DOSSIER 2012 Een handig overzicht Minister Vande Lanotte De consument heeft recht op duidelijkheid Test-Aankoop Modelportefeuilles voor Raboklanten Bankieren op vakantie Snel en veilig met

Nadere informatie