Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg"

Transcriptie

1 Gemeente Heemstede Hoofdrapport Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg Verkeerskundige en economische gevolgen

2 Gemeente Heemstede Hoofdrapport Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg Verkeerskundige en economische gevolgen Datum 14 maart 2012 Kenmerk HSD020/Nbc/0138 Eerste versie

3 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Heemstede Hoofdrapport Titel rapport Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg Verkeerskundige en economische gevolgen Kenmerk HSD020/Nbc/0138 Datum publicatie 14 maart 2012 Projectteam opdrachtgever(s) de heer T. (Thijmen) Loggers Projectteam Goudappel Coffeng de heren H.M. (Hans) Golstein en C. (Christiaan) Nab van Goudappel Coffeng en de heren J.H.M. (Koos) Seerden en G. (Geert) Welten van RBOI Projectomschrijving Analyse van de verkeerskundige en economische effecten als gevolg van het doortrekken van de verplichte rijrichting van zuid naar noord op de Binnenweg te Heemstede. Trefwoorden Omrijdafstand, omrijdtijd, intensiteit, eenrichtingsverkeer, detailhandel, consumentengedrag, internetverkoop, koopstromen, Heemstede

4 Inhoud Pagina 1 Inleiding Aanleiding Vraagstelling Werkwijze Leeswijzer 3 2 Beschrijving huidige situatie Functioneren detailhandel Het winkelaanbod Koopstromenonderzoek Randstad Herkomst winkelomzet in niet-dagelijkse goederen Bestemming bestedingen inwoners Heemstede Heemstede-centrum: Combinatie van boodschappen en winkelen Huidige verkeerssituatie Verkeersstructuur Herinrichting Locatiebezoek 12 3 Economische trends Trends die het winkelgedrag beïnvloeden De consument is steeds vrijer in de keuze van een winkelgebied Ontwikkeling online verkoop Ontwikkeling omzet in winkels Ontwikkelingen in de concurrentiepositie in de regio 17 4 Verkeerskundige effecten eenrichtingsverkeer Inleiding Alternatieve routes Verschil in benadering voor en na Routewijzigingen van/naar het noorden Routewijzigingen vanuit het westen Verschil 25 5 Conclusie verkeerskundige en economische aspecten 26

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Centraal in het centrum van Heemstede ligt de Binnenweg (zie figuur 1.1). Kort geleden is het complete wegvak van de Binnenweg gereconstrueerd. Op het gehele wegvak is sinds september 2010 eenrichtingverkeer voor gemotoriseerd verkeer ingesteld. De rijrichting is van zuid naar noord. In de situatie voorafgaand aan de reconstructie had het zuidelijk wegvak van de Binnenweg al een verplichte rijrichting van zuid naar noord tussen de Kerkweg en de Julianalaan (-plein). Het noordelijk deel (Julianalaan - Koediefslaan) had tweerichtingsverkeer. Figuur 1.1: Binnenweg Heemstede (bron ondergrond: Google Maps) Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 1

6 De invoering van het eenrichtingsverkeer op het complete wegvak van de Binnenweg is niet onopgemerkt gebleven. Vanuit ondernemerszijde wordt het eenrichtingsverkeer als problematisch ervaren. Met name bij de duurzame branche (mode) bestaat het beeld dat de bereikbaarheid van het winkelgebied is afgenomen en de omzetten teruglopen. Achterliggende gedachte daarbij is dat door het eenrichtingsverkeer omrijdafstanden kunnen ontstaan, waardoor zowel de objectieve als subjectieve tijdsbeleving toeneemt en een deel van de consumenten mogelijk voor een andere winkelbestemming kiest. 1.2 Vraagstelling De gemeente Heemstede heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd in samenwerking met RBOI onderzoek te doen naar de vraag of, en zo ja in welke mate, het instellen van het eenrichtingsverkeer op het noordelijk deel van de Binnenweg bepalend is geweest voor de (veronderstelde) teruggang van de omzet in de duurzame winkelbranche. 1.3 Werkwijze In de gesignaleerde omzetdaling in Heemstede kunnen diverse aspecten een rol spelen. De verklaring voor veranderingen in de omzet van winkels kan naast wijziging van verkeersstromen ook liggen in economische ontwikkelingen in de detailhandel of in de concurrentiepositie in het centrum van Heemstede. In de analyse wordt daarom nagegaan welke economische ontwikkelingen in de periode van herinrichting spelen; en of deze de veranderingen in de omzet in het centrum van Heemstede kunnen verklaren. Hierbij komen aan de orde: trends in de detailhandel, met name in de relevante branches: mode, schoenen en luxe artikelen; ontwikkelingen in de concurrentiepositie van Heemstede-centrum en de gemeten koopstromen. Om die reden moet de invloed van deze aspecten bij voorbaat worden opgespoord en losgemaakt van specifieke lokale omstandigheden in Heemstede (zoals de bereikbaarheid van de Binnenweg). Daarom wordt eerst nagegaan welke landelijke en regionale ontwikkelingen in verkoop en omzet optreden en in welke mate die aspecten de huidige negatieve trends verklaren. Daarna wordt ingegaan op het verkeerskundige gedeelte. Goudappel Coffeng verzorgt het verkeerskundige deel en RBOI het economische deel van de werkzaamheden. Deze rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek. Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 2

7 1.4 Leeswijzer In de rapportage worden de volgende onderwerpen behandeld: hoofdstuk 2 beschrijft de huidige economische en verkeerskundige situatie; in hoofdstuk 3 worden de bovenliggende omzet- en verkooptrends beschreven; in hoofdstuk 4 worden de wijzigingen in bereikbaarheid van het winkelgebied Binnenweg vanuit verschillende herkomsten beschreven; hoofdstuk 5 geeft de conclusie van het onderzoek. Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 3

8 2 Beschrijving huidige situatie 2.1 Functioneren detailhandel Het kernwinkelgebied van Heemstede bevindt zich in hoofdzaak tussen het raadhuis en de kruising van de Binnenweg met de Koediefslaan: de Binnenweg en de Raadhuisstraat. Het is een langgerekt winkelgebied met een lengte van circa 800 m. In dergelijke winkelgebieden is een goede doorbloeding van groot belang en lastig te bewerkstelligen. De winkelconsument is doorgaans bereid circa 300 m te voet af te leggen vanaf de plaats waar de auto geparkeerd is; om vervolgens weer terug te keren Het winkelaanbod Het winkelaanbod in Heemstede is in hoge mate geconcentreerd in het centrumgebied (tabel 2.1). Het centrumgebied is zowel het belangrijkste boodschappengebied voor de gemeente als het gebied waar de aankopen voor niet-dagelijkse artikelen plaatsvinden. dagelijkse goederen niet-dagelijkse goederen aantal winkels winkeloppervlak (m2 wvo 1 ) aantal winkels winkeloppervlak (m2 wvo) centrum 54% 62% 71% 76% overige gebieden 46% 38% 29% 24% Tabel 2.1: Spreiding winkelaanbod (in aantal en omvang) naar sector in Heemstede (Locatus, februari 2011) Het winkelaanbod in het centrumgebied heeft een gemiddelde omvang (vloeroppervlakte) in verhouding tot het inwonertal (figuur 2.1). Wel is het aantal winkels hoog, vergeleken met centra van kernen met een vergelijkbaar inwonertal (figuur 2.2). Vooral in dagelijkse artikelen en in de woonbranche is het verschil in aantal winkels groot. Naar verwachting beschikt Heemstede over veel relatief kleinschalige speciaalzaken. 1 Wvo staat voor winkelvloeroppervlak : het deel van de winkel dat toegankelijk/zichtbaar is voor consumenten (dus exclusief kantoor, magazijn, technische en sociale ruimten). Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 4

9 Gelet op de korte afstand tot grotere kernen (Haarlem en Hoofddorp) is de gemiddelde omvang van het winkelaanbod in Heemstede opmerkelijk. Heemstede en Haarlem vormen immers één stedelijk gebied. In die situatie is het winkelaanbod in de kleinere kern van zo n gebied meestal kleiner dan het gemiddelde van die kern. Vooral in mode, juwelen/optiek en woninginrichting is het aanbod van behoorlijke omvang (figuur 2.1) en ruim in aantal winkels (figuur 2.2). Gelet op de sterke concurrentie in de omgeving duidt dit op een sterk eigen aanbod in Heemstede. Figuur 2.1: Omvang winkelaanbod (in m 2 wvo) in Heemstede-centrum, vergeleken met het gemiddelde in centra van kernen met een vergelijkbaar inwonertal (Locatus, februari 2012) Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 5

10 Figuur 2.2: Aantal winkels naar branche in Heemstede-centrum, vergeleken met het gemiddelde in centra van kernen met een vergelijkbaar inwonertal (Locatus, februari 2012) De leegstand in het centrumgebied van Heemstede wijkt niet af van het gemiddelde, in een aantal winkels is de leegstand zelfs lager (tabel 2.2). Wel is in het algemeen de leegstand uitgedrukt in het aandeel van het totale oppervlak aan winkels groter dan uitgedrukt in aantal winkels. Het vermoeden bestaat dat vooral grotere winkelpanden op lastig verhuurbare locaties leegstaan. centra van kernen met Heemstede-centrum inwoners aantal winkels 6% 7% winkelvloeroppervlak 10% 10% Tabel 2.2: Leegstand in Heemstede-centrum vergeleken met de leegstand in kernen met een vergelijkbaar inwonertal (Locatus, februari 2012) Koopstromenonderzoek Randstad 2011 Eind 2011 zijn de resultaten van het actuele koopstromenonderzoek voor de Randstad gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van enquêtes bij consumenten in september 2011, dus na herinrichting van de Binnenweg in september Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 6

11 Figuur 2.3: Gemeenten naar aandeel in herkomst van de totale winkelomzet van de winkels in niet-dagelijkse goederen in het centrumgebied Heemstede (Koopstromenonderzoek Randstad, 2011) Herkomst winkelomzet in niet-dagelijkse goederen Vooral inwoners van Heemstede doen aankopen in het centrumgebied In totaal is 60% van de winkelomzet in niet-dagelijkse goederen afkomstig van inwoners van Heemstede (figuur 2.3). Veel van de regionale bezoekers aan het centrumgebied komen uit de westelijke, noordelijke en oostelijke richting; vooral vanuit de gemeente Bloemendaal. Deze consumenten benaderen het centrum hoofdzakelijk via de Zandvoortselaan en de Heemsteedse Dreef Bestemming bestedingen inwoners Heemstede De helft van de bestedingen in de sector niet-dagelijkse goederen komt terecht in de buurgemeenten Heemstede bindt 35% van de bestedingen aan niet-dagelijkse goederen aan zich (figuur 2.4). Circa 50% van de bestedingen door inwoners van Heemstede wordt gedaan bij de buurgemeenten, vooral Haarlem en Hoofddorp. Ontwikkelingen in de centrumgebieden van deze gemeenten zijn daarom sterk van invloed op de omzet in Heemstede. Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 7

12 Figuur 2.4: Gemeenten naar aandeel in de bestemming van de totale bestedingen van inwoners van Heemstede aan niet-dagelijkse goederen (Koopstromenonderzoek Randstad, 2011) 8% internetbestedingen Uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 blijkt dat circa 59% van de inwoners van Heemstede aankopen doet via internet (ten opzichte van 74% gemiddeld in de Randstad). Wellicht vanwege de meer vergrijsde bevolking blijft Heemstede achter bij het gemiddelde. Op termijn zal deze achterstand worden ingelopen. In 2011 komt in totaal 8% van alle bestedingen aan niet-dagelijkse goederen door inwoners van Heemstede terecht bij online-winkels (figuur 2.4). Deze aankopen gaan ten koste van de winkels in de Binnenweg. Het aandeel van 8% komt overeen met het landelijke gemiddelde, maar vanwege het geringe deel van de bevolking dat online winkelt, is de verwachting dat in toekomst meer dan 10% van de bestedingen online zal zijn. De bezoekers uit de regio maken een afweging om het centrum van Heemstede te bezoeken of juist de centrumgebieden van vooral Haarlem of Hoofddorp. Al in paragraaf is geconcludeerd dat binnen een dergelijke concurrerend krachtenveld Heemstedecentrum een scherp profiel moet hebben om aan de verwachtingen van de consument te kunnen blijven voldoen. Hierbij moet enerzijds de drempel van het parkeren zo laag mogelijk zijn, terwijl anderzijds de aantrekkingskracht van de sfeer, de horeca en de winkelsamenstelling zo hoog mogelijk moet zijn. Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 8

13 2.2 Heemstede-centrum: Combinatie van boodschappen en winkelen Het centrumgebied van Heemstede is op te vatten als een boodschappencentrum met een plus in recreatief winkelen. In Heemstede heeft het winkelaanbod in dagelijkse goederen (supermarkten, versspeciaalzaken en drogisterijen) een behoorlijk aandeel van circa een derde in het totale oppervlak (tabel 5.1), terwijl dit in recreatieve winkelgebieden doorgaans slechts circa 12% is. In dergelijke centra bestaat meer dan de helft van het winkeloppervlak uit winkels in mode, schoenen en luxe artikelen. Dit zijn juist de winkels waar de consument recreatief winkelt. Omdat Heemstede in deze sector een relatief groot aandeel heeft van meer dan een derde van het winkeloppervlak, beschikt het centrum over een zekere plus op de boodschappenfunctie. In dit verband wordt wel gesproken van een boodschappen-pluscentrum. Heemstede centrum gemiddelde in recreatieve winkelgebieden dagelijkse goederen 31% 12% mode, schoenen & luxe artikelen 34% 57% Vrije tijd 7% 11% in-en-om-het-huis 27% 16% overige 1% 3% Tabel 2.3: Verdeling winkeloppervlakte naar sector in het centrum van Heemstede, vergeleken met de gemiddelde verdeling in recreatieve winkelcentra (Locatus) In de boodschappen-plus-functie schuilt een zwakte, omdat het recreatieve winkelen in het gebied moet concurreren met de centra van de grote steden in de regio, waarvan het winkelaanbod veel meer gericht is op het winkelen. Door het grote aandeel speciaalzaken in dagelijkse artikelen en specifieke speciaalzaken in niet-dagelijkse artikelen heeft Heemstede echter een winkelaanbod met een eigen kwaliteit en sfeer. Dit maakt Heemstede aantrekkelijk voor een specifieke klantenkring met een gemiddeld hoog inkomen. 2.3 Huidige verkeerssituatie Verkeersstructuur De Binnenweg is in de huidige situatie gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h. Vanaf de Kerkweg tot de Koediefslaan is op de Binnenweg een verplichte rijrichting voor gemotoriseerd verkeer van zuid naar noord ingesteld (eenrichtingverkeer). De intensiteit op de Binnenweg bedraagt circa tot mvt/etm. Voor fietsverkeer is de Binnenweg in twee richtingen toegankelijk. Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 9

14 De Bronsteeweg, gelegen aan de noordzijde van de Binnenweg, is wel voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen toegankelijk. De Lindelaan, Kastanjelaan, Hendrik Peeperkornstraat en de Iepenlaan zijn ingericht en gecategoriseerd als woonerf. Figuur 2.5: Verkeersstructuur nabij de Binnenweg Figuur 2.5 geeft een overzicht van de huidige verkeersstructuur rondom de Binnenweg en van de aanvullende maatregelen die zijn genomen Herinrichting De Binnenweg heeft een lengte van circa 800 m en is over deze volledige lengte heringericht. De straat is uitgevoerd in een klinkerverharding die van gevel tot gevel op één niveau ligt. Door middel van brede banden wordt de rijloper voor het autoverkeer aangeduid. Begeleidende borden geven aan dat het een winkelstraat betreft waarop autoverkeer te gast is. Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 10

15 Figuur 2.6: De Binnenweg aan de noordzijde na herinrichting (vanaf de Bronsteeweg) Figuur 2.7: De Binnenweg aan de zuidzijde na herinrichting Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 11

16 Figuur 2.8: Bebording op de Binnenweg Locatiebezoek Op woensdag 1 februari 2012 is een bezoek aan de Binnenweg en omgeving gebracht. Het was die dag koud (-2 graden Celsius), zonnig en droog weer. Ten tijde van het locatiebezoek was het kruispunt tussen de Lanckhorstlaan (N201) en de Herenweg (N208) afgesloten door reconstructie. Dit heeft mogelijk de verkeersbewegingen op de Binnenweg beïnvloed. Tijdens het bezoek was het druk, met name op het zuidelijk wegvak van de Binnenweg. De parkeerbezetting was hoog, evenals de turn-over (wisseling) van de parkeerplaatsen. Het viel op dat bezoekers van winkels in een aantal gevallen eerst aan de zuidzijde de auto parkeerden, daar de winkels bezochten om vervolgens aan de noordzijde hetzelfde te doen. Ter hoogte van de Julianalaan was het opvallend dat in veel gevallen aan het verkeer van rechts (komend uit de Julianalaan) geen voorrang werd verleend. Een aantal bestuurders reed relatief hard. Figuur 2.9: Noordzijde van de Binnenweg tijdens het locatiebezoek Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 12

17 Gedurende het locatiebezoek is op twee momenten voor een periode van 10 minuten het autoverkeer geteld aan zowel de zuidzijde (nabij de Julianalaan) als de noordzijde (bij de aansluiting Res Novaplein). De intensiteit op de zuidzijde van de Binnenweg bedroeg in 10 minuten circa 70 motorvoertuigen. De noordzijde was met ruim 60 auto s iets rustiger. Op de gehele Binnenweg was het druk met fietsverkeer (veel schooljeugd, waarschijnlijk vanwege de vrije woensdagmiddag). Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 13

18 3 Economische trends De detailhandel is een dynamische sector. De invloed van algemene winkeltrends en ontwikkelingen in consumentengedrag op het centrumgebied van Heemstede zijn onderwerp van dit hoofdstuk. 3.1 Trends die het winkelgedrag beïnvloeden De consument is steeds vrijer in de keuze van een winkelgebied Er is een aantal factoren dat van invloed is op het koopgedrag. Het betreft demografische en sociaal-economische trends, zoals vergrijzing, verdunning huishoudens, inkomensstijging en hoger opleidingsniveau enerzijds en de hoeveelheid vrije tijd en geld anderzijds. Het leidt er onder andere toe dat de consument steeds beter geïnformeerd en steeds mobieler is als het gaat om winkelen. Afstand als bepalende factor voor de keuze van een winkelgebied neemt in belang af. Het gevolg is dat winkelgebieden steeds meer met elkaar gaan concurreren. Uit vergelijking van de koopstromenonderzoeken uit 2004 en 2011 wordt duidelijk dat de binding van inwoners van Heemstede aan hun eigen centrum is afgenomen. In de sector niet-dagelijkse goederen ondervindt het centrumgebied concurrentie van de winkelcentra in de omgeving. Omdat de ontwikkeling van de totale omzet in niet-dagelijkse goederen in Heemstedecentrum niet uit het koopstromenonderzoek naar voren komt, wordt niet duidelijk of (en in hoeverre), de afname in bestedingen van de eigen inwoners wordt gecompenseerd door een eventuele toename van bestedingen van consumenten uit de regio koopkrachtbinding koopkrachttoevloeiing - 40 Tabel 3.1: Koopstromen in de sector niet-dagelijkse goederen in het centrum van Heemstede (Koopstromenonderzoek Randstad, 2011) Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 14

19 3.1.2 Ontwikkeling online verkoop Steeds meer consumenten schaffen producten aan via het internet vanwege het gemak en omdat kopen via internet steeds veiliger en betrouwbaarder wordt. Deze ontwikkeling treft vooral branches die standaard/generieke producten verkopen: boeken, cd's, dvd's, elektronica. Maar ook voor mode en schoenen wordt meer en meer online gewinkeld. In deze branches zijn de totale bestedingen tussen 2004 en 2009 opgelopen van 140 miljoen per jaar naar 465 miljoen per jaar. In totaal vindt op dit moment zo'n 8% van de aankopen van consumentenartikelen via internet plaats (HBD, 2011). De toegenomen concurrentie betekent voor een deel van de winkels dat ze niet kunnen voortbestaan. Landelijk gezien neemt de vraag naar winkelvastgoed af door de groei van internetaankopen (met 1,9 tot 2,4 miljoen m² 2) ). De ontwikkeling van het kopen via internet gaat snel (figuur 3.1). Ook op het gebied van onder andere kleding, schoenen en interieur en dergelijke. Ruim een kwart van de personen koopt in 2011 wel eens kleding of schoenen via internet. Dat is bijna 40% meer dan in Dit heeft effect op het aandeel bestedingen in winkels. Figuur 3.1: Aandeel personen die producten via Internet hebben gekocht (bron multichannel monitor 2011, HBD) 2) Retail Market Special. Jones Lang LaSalle, Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 15

20 3.1.3 Ontwikkeling omzet in winkels Onder invloed van de conjunctuur, de demografische (vergrijzing en ontgroening) en de ontwikkeling van online-verkoop is er een negatieve trend in de omzetcijfers van de fysieke winkels. In 2006 en 2007 was er sprake van een algemene groei van de omzet (figuur 3.2). Vervolgens stabiliseerde dit zich in 2008, met uitzondering van mode waar ook in 2008 nog sprake was van groei. Na 2008 is een algemene trend te zien in het teruglopen van de bestedingen en omzet in fysieke winkels. In 2010 lijkt er weer sprake te zijn van stabilisatie. In het derde kwartaal 2010 zet de negatieve tendens zich echter in veel branches weer in (figuur 3.3). Deze loopt door in 2011 waar sprake is van een forse terugloop van omzet in fysieke winkels in de belangrijke niet-dagelijkse artikelenbranches voor het centrum. Zo loopt de omzet in de modebranche terug met ruim 6% in de eerste negen maanden van Figuur 3.2: Ontwikkeling winkelbestedingen in verschillende winkelbranches (index 2006 = 100) (HBD, 2011) Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 16

21 * Voor 2011 gelden voorlopige cijfers. Figuur 3.3: Meest recente ontwikkeling in winkelbestedingen (HBD, 2011) Ontwikkelingen in de concurrentiepositie in de regio Een andere ontwikkeling die van invloed is op de ontwikkeling van de omzet bij de winkels (vooral in niet-dagelijkse goederen) in het centrum van Heemstede is de regionale detailhandelsontwikkeling. Ontwikkeling van winkelomvang centrum Heemstede in de afgelopen jaren Naast de ontwikkeling van de winkelomvang in Heemstede wordt ingegaan op: Haarlem en Hoofddorp-centrum Heemstede Tussen 2009 en 2012 is de omvang van het winkelaanbod in dagelijkse goederen in het centrum van Heemstede iets toegenomen en het aanbod niet-dagelijkse goederen, met name mode, iets afgenomen (figuur 3.4). Per saldo is de concurrentiekracht van het winkelaanbod in het centrum de laatste jaren vrijwel onveranderd gebleven. Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 17

22 Figuur 3.4: Ontwikkeling van de omvang van het winkelaanbod naar branche in Heemstede-centrum (Locatus) Haarlem-centrum Ook Haarlem-centrum heeft in de afgelopen vijf jaar groei gekend (figuur 3.5). Vooral in de branches voor recreatief winkelen (zoals mode, schoenen, luxe artikelen, sport) is het totale winkeloppervlak toegenomen. De afname in bestedingen in deze sectoren in dezelfde periode zal de regionale concurrentie verhevigd hebben. Door concurrentie van bijvoorbeeld woonboulevard Cruquius is de omvang van het winkelaanbod in de branche wonen sterk afgenomen. Ook in dagelijkse goederen is de totale winkelomvang in Haarlem-centrum toegenomen. Belangrijk hierin is de ontwikkeling van Raaks, waarin onder meer een supermarkt en een nieuwe parkeergarage zijn opgenomen. Figuur 3.5: Ontwikkeling van de omvang van het winkelaanbod naar branche in Haarlem centrum (Locatus) Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 18

23 Het oppervlak van het winkelaanbod in niet-dagelijkse goederen in Haarlem-centrum is in de periode met 11% toegenomen (Locatus, februari 2012). Tegelijk is bekend dat 25% van de bestedingen aan niet-dagelijkse goederen van inwoners van Heemstede afvloeien naar Haarlem - vooral naar het centrumgebied (Koopstromenonderzoek Randstad, 2011). Als aangenomen wordt dat met de groei van het winkelaanbod in Haarlem ook de bestedingen van Heemstedenaren in Haarlem evenredig zijn gegroeid, dan zal de gemiddelde afname van bestedingen in de Binnenweg voor gemiddeld 2,5 procentpunt worden veroorzaakt door de toegenomen concurrentie. Dit gemiddelde kan per winkel en per branche sterk verschillen. Vooral de modische branches zullen hiervan last ondervinden, omdat het oppervlak van deze winkels in Haarlem-centrum zelfs met 18% is gegroeid. Op basis daarvan kan worden aangenomen dat de omzetafname aan de Binnenweg in deze branche gemiddeld voor 4,5 procentpunt verklaard wordt uit de toegenomen concurrentie van Haarlem. Hoofddorp-centrum Het centrum van Hoofddorp maakt de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling door. In Hoofddorp is de achterstand ingelopen die het centrum had vanuit de sterke groei van het aantal inwoners. Vooral de sector kleding & mode heeft daarin een sterke groei gekend (figuur 3.6), waarmee het gebied de potentiële functie van recreatief winkelgebied voor de inwoners van de Haarlemmermeer steeds meer waarmaakt. Deze consumenten zijn vervolgens minder aangewezen op de stadscentra van naburige gemeenten. Hoofddorp ontbeert een historisch centrum, zoals Haarlem en Heemstede wel hebben. Maar wat Hoofddorp tekort komt aan sfeer, wordt goedgemaakt op het gebied van parkeermogelijkheden en aanwezigheid van grote filialen van bekende ketens. Hiermee is Hoofddorp concurrent van Heemstede. Hoofddorp scoort in het Koopstromenonderzoek 2011 sterk op het gebied van bereikbaarheid, parkeren en compleetheid. De verbeteringen in Hoofddorp en Haarlem hebben invloed op de concurrentiepositie van Heemstede, vooral vanuit omliggende kernen. Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 19

24 Figuur 3.6: Ontwikkeling van de omvang van het winkelaanbod naar branche in Hoofddorp-centrum (Locatus) Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 20

25 4 Verkeerskundige effecten eenrichtingsverkeer 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het effect van het op het noordelijk deel van de Binnenweg ingestelde eenrichtingsverkeer op de bereikbaarheid nagegaan. Er zijn gevolgen voor de routering en de omvang van verkeersstromen in het centrum. Alle bestemmingen aan de Binnenweg zijn per auto echter nog steeds bereikbaar. 4.2 Alternatieve routes De verschillende alternatieve routes voor het bereiken van de noordzijde van de Binnenweg zijn verkend. Vanuit het noorden en westen is de route via de Lanckhorstlaan, Heemsteedse Dreef (N201) en de Julianalaan geschikt. Daarnaast blijft de route via de Kerklaan beschikbaar. Ondanks de aanwezige drempels wordt de Binnenweg relatief snel bereikt. Vanuit het zuiden blijft de bereikbaarheid van de Binnenweg ongewijzigd. 4.3 Verschil in benadering voor en na Verschil in benadering voor autoverkeer voor en na het instellen van eenrichtingsverkeer op het noordelijk deel van de Binnenweg is er met name voor het autoverkeer met een herkomst ten noorden en westen van de Binnenweg Routewijzigingen van/naar het noorden Routes voor instelling eenrichtingsverkeer noordelijk deel Vanuit het noorden en westen werd in de situatie voor het doortrekken van eenrichtingsverkeer de Binnenweg direct bereikt via de Heemsteedse Dreef, Lanckhorstlaan en de Bronsteeweg. Bij het verlaten van de Binnenweg zal uitgaand verkeer maar beperkt zijn gekeerd (vanwege de drukte en het relatief smalle profiel), maar hoofdzakelijk zijn doorgereden en via de Spaarnzichtlaan of Julianalaan richting de Heemsteedse Dreef zijn gereden (om daar vervolgens linksaf naar het noorden te rijden (zie figuur 4.1). Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 21

26 Routes na instelling eenrichtingsverkeer noordelijk deel Na doortrekking van het eenrichtingsverkeer moet het verkeer naar de Binnenweg-noord een alternatieve route rijden. Het meest logische is om vanuit het noorden de Heemsteedse Dreef te volgen tot de aansluiting met de Julianalaan, en hierop rechts afslaan richting de Binnenweg. De Binnenweg zal worden verlaten via de Bronsteeweg en de Pieter Aertszlaan, vanwege de verplichte rijrichting naar het zuiden op de Lanckhorstlaan. Alternatief is de route via de Spaarnzichtlaan, afhankelijk van de bestemming op de Binnenweg. Via Spaarnzichtlaan - Ca meter Ca. 190 sec. - Via Julianalaan - Ca m. - Ca. 260 sec. Legenda : Oude route : Begin- en eindpunt Figuur 4.1: Route vóór doortrekking eenrichtingsverkeer Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 22

27 Via Spaarnzichtlaan - Ca meter - Ca. 260 seconde Via Bronsteeweg - Ca m. - Ca. 260 sec. Legenda : Nieuwe route : Begin- en eindpunt Figuur 4.2: Routering na doortrekking eenrichtingsverkeer De afstand en tijd zijn in de voor- en nasituatie nagenoeg gelijk aan elkaar. Alleen in de voorsituatie kon degene die het meest noordelijk deel van de Binnenweg had bezocht, via de Spaarnzichtlaan vertrekken. Dit was in afstand en tijd iets korter (maximaal 500 m, circa 1 min.). Voor de overige bezoekers per auto voert in de huidige situatie de kortste route via de Bronsteeweg (circa m). De bestede reistijd neemt daarbij niet toe Routewijzigingen vanuit het westen Routes voor instelling eenrichtingverkeer noordelijk deel Vanuit het westen werd de Binnenweg, voor doortrekking van het eenrichtingsverkeer, vooral bereikt via de Lanckhorstlaan en de Bronsteeweg. Ook in dit geval werd, afhankelijk van de bestemming op de Binnenweg, de Binnenweg verlaten via de Spaarnzichtlaan of de Julianalaan (zie figuur 4.3). Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 23

28 Via Spaarnzichtlaan - Ca meter - Ca. 200 seconden Via Julianalaan - Ca meter - Ca. 340 seconden Legenda : Oude route : Begin- en eindpunt Figuur 4.3: Route vóór doortrekking eenrichtingsverkeer Na doortrekking van het eenrichtingsverkeer is vanuit het westen met name de aankomstroute via de Lanckhorstlaan - Heemsteedse Dreef - Julianalaan beschikbaar. Uitrijden van de Binnenweg richting het westen zal doorgaans gebeuren via de Bronsteeweg (en niet via de Spaarnzichtlaan en de Lanckhorstlaan). In figuur 4.4 zijn de nieuwe routes aangegeven. Via Heemsteedse Dreef - Ca meter - Ca. 340 seconden Legenda : Nieuwe route : Begin- en eindpunt Figuur 4.4: Route na doortrekking eenrichtingsverkeer Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 24

29 Voor het overgrote gedeelte van de consumenten met een herkomst ten westen van de Binnenweg is er in principe geen omrijdafstand en -tijd. Alleen in de voorsituatie kon degene die het meest noordelijke deel van de Binnenweg had bezocht, via de Spaarnzichtlaan vertrekken. Dit was in afstand en tijd wat korter Verschil Het belangrijkste verschil in benadering van het noordelijk deel van de Binnenweg ten opzichte van de situatie met tweerichtingsverkeer is de indirecte benadering: de winkelstraat kan niet direct aan de noordzijde worden ingereden, maar pas aan het verst verwijderde punt aan de zuidzijde (via een zijstraat) worden bereikt. Dat kan een subjectieve beleving van extra afstand veroorzaken. Dit geldt voor beide herkomsten (zowel noord als west). In objectieve zin verandert de lengte van de route van en naar de winkel voor het grootste deel van de consumenten echter niet. Alleen degene die het meest noordelijk deel van de Binnenweg bezocht, had een iets kortere reisafstand en -duur. Gemiddeld is er daarom geen sprake van een wezenlijke invloed op de totale reisduur van/naar de Binnenweg. Vanuit de zuidelijke aankomstrichting is er geen verschil met de voorgaande situatie. Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg 25

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Wat is nu echt de impact van internet op de retail?

Wat is nu echt de impact van internet op de retail? Wat is nu echt de impact van internet op de retail? De dynamica in de retail is dagelijks te merken. De winkelstraat ondervindt een metamorfose, doordat winkels verdwijnen en nieuwe winkels komen, door

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel.

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel. Heemstede distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar identificatie planstatus projectnummer: datum: 039700.16627.00 29-03-2012 projectleider: opdrachtgever: drs. J.H.M. Seerden gemeente Heemstede

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente. Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Datum 26 januari 2006 KRZ001/Gfr/0162

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vraagstimulerende maatregelen

Vraagstimulerende maatregelen Dynamica in de retail. Deze week is er een spraakmakend rapport uitgekomen dat de situatie in de winkelretail beschrijft. Het rapport van Dynamis komt tot de conclusie dat vraagsturing niet tot het gewenste

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden Afdeling: Economische Zaken Auteur: A. Arendsen Datum: Mei 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Regiofunctie Centrum Koopstromenonderzoek 2004 3. Functioneren van de binnenstad 4. Vergelijking van met andere

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

Bergambacht structuurvisie Detailhandel

Bergambacht structuurvisie Detailhandel Bergambacht structuurvisie Detailhandel adviseurs ruimtelijke ordening Bergambacht Structuurvisie detailhandel identificatie planstatus projectnummer: datum: 049100.16156.00 26-06-2012 projectleider:

Nadere informatie

Winkelatlas Rotterdam2011

Winkelatlas Rotterdam2011 Winkelatlas Rotterdam2011 Resultaten Koopstromenonderzoek 2011 Rotterdam April 2012 Winkelatlas Rotterdam 2011 Resultaten Koopstromenonderzoek 2011 Rotterdam April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval

Nadere informatie

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Colofon Uitgave I&O Research Villawal 19

Nadere informatie

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Binnenstad Breda Voorjaar 2013 Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Projectbegeleiding: drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Postbus 15710

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek Fun of functie: koopstromen Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders 3 juni 2014 Fun of functie Dalende detailhandelsomzet 115 index index 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 2005 2006 2007

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Teruglopende bezoekersaantallen winkelgebieden; wat betekent dat voor verkeer en parkeren?

Teruglopende bezoekersaantallen winkelgebieden; wat betekent dat voor verkeer en parkeren? 2013 Teruglopende bezoekersaantallen winkelgebieden; wat betekent dat voor verkeer en parkeren? Sjoerd Stienstra Ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV stieverk@wxs.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Weert en omgeving Samengesteld in opdracht van Rabobank Weerterland en Cranendonck De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in

Nadere informatie

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s):

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s): Schagen ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen identificatie projectnummer: datum: 060904.16366.00 25-06-2014 projectleider: ir. R.J.M.M. Schram opdrachtgever: Makado Schagen BV auteur(s): drs.

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Regionale afstemming. Inhoud. voor bestemmingsplan Laan van Erica 50

Regionale afstemming. Inhoud. voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 Regionale afstemming voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 Inhoud a. Gelet op de Omgevingsverordening Gelderland en gelet op een goede ruimtelijke ordening, heeft regionale afstemming plaats gevonden

Nadere informatie

Zeewolde. supermarkt Polderwijk. ladder voor duurzame verstedelijking 005000.20150857 26-10-2015. drs. G. Welten. auteur(s):

Zeewolde. supermarkt Polderwijk. ladder voor duurzame verstedelijking 005000.20150857 26-10-2015. drs. G. Welten. auteur(s): Zeewolde supermarkt Polderwijk ladder voor duurzame verstedelijking identificatie planstatus projectnummer: datum: 005000.20150857 26-10-2015 projectleider: mr. J. Poelstra opdrachtgever: gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude De haalbaarheid van detailhandelsontwikkeling in een kern is doorgaans gebaseerd op distributieplanologisch onderzoek (DPO). Specifiek voor de

Nadere informatie

Retail en Mobiliteit in de binnenstad

Retail en Mobiliteit in de binnenstad Retail en Mobiliteit in de binnenstad Fietsstad 2016 Symposium Bikenomics - 13 Oktober 2015 Giuliano Mingardo Erasmus Universiteit Rotterdam mingardo@ese.eur.nl 1 Inhoudsopgave De ontwikkeling van mobiliteit;

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/087

Nadere informatie

Gemeente Barneveld kern Barneveld

Gemeente Barneveld kern Barneveld Gemeente Barneveld kern Barneveld I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Barneveld Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013 Vlist ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht identificatie planstatus projectnummer: datum: 062300.17589.00 19-03-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten gemeente Vlist R.008/04

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld)

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) Effecten op winkelgebieden in omgeving Opdrachtgever: Wyckerveste Adviseurs BV. Rotterdam, 4 november 2010 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren

Nadere informatie

Rapport WINKELATLAS DEVENTER. Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December

Rapport WINKELATLAS DEVENTER. Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December Rapport WINKELATLAS DEVENTER Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/180 Datum December

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00) CONCEPT advies Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rboi.nl Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Koopstromen Katwijk. Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel. Samengesteld in opdracht van

Koopstromen Katwijk. Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel. Samengesteld in opdracht van Koopstromen Katwijk Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel Samengesteld in opdracht van Gemeente Katwijk Februari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Vraagstelling... 3

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen I&O Research, 2010 Datum: september 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden AM juni 2010 definitief Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden dossier : D2428.01.001 registratienummer : versie : 3 AM juni 2010

Nadere informatie

Retail Management Center

Retail Management Center Retail Management Center Retailvisie en positionering Vught Carine Ghazzi Huib Lubbers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 1 Retail Management Center Retail Management Center is een retailadviesbureau waar strategische

Nadere informatie

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief Rapportnummer: 211X06322.080337_1 Datum: 19 mei 2014 Contactpersoon opdrachtgever: De heer J.

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Koopstromen in beweging

Koopstromen in beweging Koopstromen in beweging Resultaten van het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 voor de Drechtsteden. Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene ontwikkelingen 3. Winkelaanbod 4. Regionaal beeld 5. Gemeenten 6. De

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW) gemeente Overbetuwe 0 INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16INF00162 Datum advies: 21 november 2016 Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl Rapport KOPEN@UTRECHT KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/005 Datum

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerscirculatie Wisselspoor Utrecht. Klankbordgroep 9 maart 2016

Verkeerscirculatie Wisselspoor Utrecht. Klankbordgroep 9 maart 2016 Verkeerscirculatie Wisselspoor Utrecht Klankbordgroep 9 maart 2016 2 Inhoud Huidige situatie Verkeerskundige effecten deelgebied I Ontsluitingsvarianten Ligging in Utrecht 3 4 Huidige situatie Legenda

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim

Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Detailhandel in cijfers Leiden 2013

Detailhandel in cijfers Leiden 2013 Maart 214 Detailhandel in cijfers Leiden 213 Dit feitenblad laat zien hoe het gaat met de winkels in Leiden. We kijken naar verschillende aspecten zoals aantal winkels, branches, bezoekersgegevens en leegstand.

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april Veronique Bulthuis, sectormanager retail

Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april Veronique Bulthuis, sectormanager retail Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april 2016 Veronique Bulthuis, sectormanager retail Rabobank Kennis en Inspiratie Véronique Bulthuis Sectormanager Retail Rabobank Nederland Agenda Stand van Nederland

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport gemeente Zeist Colofon Opdrachtgever Gemeente Zeist Titel rapport Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport

Nadere informatie

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1 Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur Werkatelier 1 Stelling 1 Een supermarkt in het centrum van Purmerend voorziet in een consumentenbehoefte en is ook goed voor de positie van

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie