HOOFDSTUK 5: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 5: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 5: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1

2 INTRODUCTIE H:5 In hoofdstuk 5 bekijken we hoe je met de marketingactiviteiten product-, prijsbepaling- en distributiestrategieën merkmeerwaarde kunt opbouwen. Hoewel de kwaliteitsbeleving vaak de kern van de merkmeerwaarde vormt, is er een breed scala aan associaties die consumenten soms aan het merk verbinden. Qua prijszettingstrategieën moeten marketeers de kwaliteitspercepties van de consument begrijpen. Kanalen zijn de manieren die bedrijven gebruiken om hun producten aan de consument te leveren. 2

3 NIEUWE KIJK OP MARKETING Veranderingen op het economische, technologische, politiek-juridische en sociaalculturele vlak en op het gebied van concurrentie zijn: (1) Digitalisering en connectiviteit (door web 2.0 en mobiele innovaties); (2) Desintermediëring en re-intermediëring (via nieuwe soorten tussenpersonen); (3) Aanpassing en maatwerk (door maatwerk-producten en ingrediënten waarmee de consument zelf producten kan maken); (4) Industriesamensmelting (door het verdwijnen van industriegrenzen). (5) Integratie en personalisatie. 3

4 MOGELIJKHEDEN IN DE NIEUWE ECONOMIE 4

5 Marketingprogramma s integreren De kern van merkopbouwende activiteiten is het product of de dienst. Slechts de resulterende merkbekendheid en het feit of de merkassociaties worden beoordeeld als sterk, positief en uniek zijn van belang. Merkbekendheid wordt o.a opgebouwd met geïntegreerde marketingcommunicatie. Elk merkcontact (touchpoints) is een informatiedragende ervaring. Deze snippers informatie, ervaringen en relaties die er in de loop van de tijd zijn, beïnvloeden de potentiële relatie tussen de klant, het merk en de merkmarketeer. 5

6 Marketing personaliseren Door de snelle uitbreiding van internet en de voortdurende versnippering van de massamedia staat gepersonaliseerde marketing (belevenismarketing, een-opeenmarketing en permissiemarketing). 6

7 Belevenismarketing Belevenismarketing (experience marketing) prijst een product aan niet alleen door de eigenschappen en voordelen van een product naar voren te brengen, maar ook door het aan unieke en memorabele ervaringen te koppelen. Pine en Gilmore, pioniers op dit gebied komen met de volgende uitspraken: Als je geld vraag voor spullen, houd je je bezig met de bulkgoederenhandel. Als je geld vraag voor materiële dingen, houd je je bezig met de goederenhandel. Als je geld vraagt voor de activiteiten die je uitvoert, houd je je bezig met de dienstverleningshandel. Als je geld vraagt voor de tijd die de klant met jou doorbrengt, dan, en slechts dan, houd je je bezig met de belevenishandel. 7

8 8

9 Een-op-eenmarketing/1 De fundamentele gedachte achter eenop-eenmarketing is dat consumenten waarde toevoegen door marketeers van informatie te voorzien. Een-op-eenmarketing is gebaseerd op verschillende fundamentele strategieën: Gerichtheid op individuele verbruikers door consumentendatabases: We kiezen consumenten uit. Reactie op consumentendialoog door interactie: De consument spreekt met ons. Aanpassing van producten en diensten: We maken iets unieks voor hem of haar. maken. 9

10 Een-op-eenmarketing/2 Ander grondbeginsel is dat verschillende consumenten op verschillende manieren behandeld worden vanwege het verschil in behoeften en hun verschillende huidige en toekomstige waarde voor het bedrijf. Elke Tesco klant heeft een uniek DNA-profiel gebaseerd op de producten die hij of zij koopt. Op grond van het profiel ontvangen klanten elk kwartaal een klantenpasoverzicht. Klantvolgprogramma levert prijselasticiteit en promotieacties planning. Klantengegevens als basis voor maatwerk oplossingen.. 10

11 Permissiemarketing Permissiemarketing is de praktijk om marketing pas op de consument te richten als die daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Een-op-eenmarketing en permissiemarketing kunnen bijvoorbeeld bijzonder veel succes hebben in het creëren van een sterkere gedragsloyaliteit en gehechtheid, de merkresonantie in het CBBE model. Belevenismarketing daarentegen lijkt met name goed te slagen in het vormen van het merkimago en het aanspreken van allerlei verschillende gevoelens. Het helpt ook bij het opbouwen van een merkgemeenschap. 11

12 TESTEN VOOR PERMISSIEMARKETING 12

13 Relatiemarketing/1 Relatiemarketing probeert via een holistische, gepersonaliseerde merkervaring een sterkere klantenbinding te krijgen. Het traditionele idee van de marketingmix en het begrip 4 P s van marketing vormen geen afdoende beschrijving mee van de moderne marketingprogramma s of de vele activiteiten die niet per se precies onder een van deze noemers vallen. Bedrijven en organisaties steeds besluiten aan wie ze waarom en wat precies gaan verkopen, hoe (waar en wanneer) ze het gaan verkopen en tegen welke prijs. 13

14 PRODUCTSTRATEGIE Aan een geweldig merk ligt altijd een geweldig product ten grondslag. Marketing is alleen succesvol als het ontwerp en de levering van producten of diensten volledig aan de behoeften en verlangens van de consument voldoen. Voor merkloyaliteit moeten de ervaringen van consumenten met het product op z n minst voldoen aan hun verwachtingen of die zelfs overtreffen. Unieke merkassociaties verschaffen consumenten een dwingende reden geeft om het merk te kopen. 14

15 Kwaliteitsbeleving Algemene kwaliteitsdimensies bepalen de kwaliteit en beïnvloedt de houdingen en gedrag ten opzichte van een merk: Functionaliteit, primaire eigenschappen van het product (laag, gemiddeld hoog of heel hoog). Secondaire elementen vormen een aanvulling op de primaire eigenschappen. Conformiteit, de mate waarin het product voldoet aan de eisen en vrij is van gebreken. Betrouwbaarheid, het gelijkmatig functioneren over een langere periode en van aankoop tot aankoop. Duurzaamheid, de verwachte economische levensduur van het product. Onderhoudsgemak Stijl en ontwerp, de uitstraling of gevoel van kwaliteit. 15

16 Kwaliteitswaarde McKinsey Consulting 3D-marketing benadrukt drie dimensies van productof servicevoordelen: (1) Functionele voordelen. Product- en functioneringseigenschappen, waarde en kwaliteit. (2) Procesvoordelen. Toegankelijkheid van productinformatie, brede productkeuze, eenvoudige of begeleide besluitvorming, gemakkelijke transacties, automatische productaanvulling. (3) Relatievoordelen. Waarde gebaseerd op gepersonaliseerde service, sterke emotionele relevantie, informatieuitwisseling die leidt tot waardeuitwisseling, gedifferentieerde loyaliteitsbeloningen. 16

17 Relatiemarketing/2 Relatiemarketing is gebaseerd op de veronderstelling dat huidige klanten de sleutel vormen tot het succes van het merk op de lange termijn. Voordelen zijn: Het winnen van nieuwe klanten kan 5 keer zoveel kosten als het tevreden stellen en vasthouden van huidige klanten. De gemiddelde onderneming verliest jaarlijks 10 procent van zijn klandizie. Een afname van 5 procent in de klantenverliescijfers kan zorgen voor een toename van de winst met 25-85% Het klantenwinstcijfer neemt meestal toe gedurende het leven van de vaste klant. 17

18 Mass customization Dell Computers is een klassiek voorbeeld van de kracht van mass customization. In een tijdperk van massamarktgoederen, kan de consument zich door middel van producten-op-maat onderscheiden met zelfs basale aankopen. Customization speelt in op de behoefte aan individualiteit. Mass customization is niet beperkt tot producten. Veel dienstverlenende organisaties als banken zijn klantspecifieke diensten aan het ontwikkelen. 18

19 Aftermarketing Productstrategieën moeten zich richten op zowel de aankoop als de consumptie. Veel marketingactiviteiten zijn gericht op het vinden van manieren om de consument er toe te bewegen iets uit te proberen en nogmaals te kopen. Onder aftermarketing vallen die marketingactiviteiten die plaatsvinden nadat de klant het product gekocht heeft. De sterkste en in wezen gunstigste associaties zijn het gevolg van daadwerkelijke ervaring met het product. 19

20 AFTERMARKETING ACTIVITEITEN 20

21 Klantbindingsprogramma s Voor het opzetten van een effectief klantenbindingprogramma: Ken je publiek, richt je op klanten in de doelgroep van wie het aankoopgedrag veranderd kan worden door het programma. Verandering is goed, voortdurend aanpassen om nieuwe klanten te trekken Luister naar je beste klanten, geef topklanten meer service en aandacht. Beloon en waardeer de deelnemers, zorg dan dat klanten zich speciaal voelen. 21

22 Samenvatting Productstrategie Marketeers moeten producten zo ontwerpen, produceren, op de markt brengen, verkopen, leveren en onderhouden dat er een positief merkimago ontstaat met sterke, gunstige en unieke merkassociaties. Dit imago moet een gunstig oordeel en gevoel oproepen over het merk en een grotere mate van merkresonantie kweken. 22

23 PRIJSZETTING STRATEGIE De prijszettingstrategie kan bepalen in welke categorie consumenten de prijs van het merk gaan indelen (laag, gemiddeld of hoog). Consumenten zijn bereid om voor bepaalde merken een meerprijs te betalen op basis van materiële of immateriële afwegingen. Prijsmoet als passend en redelijk worden zien, gelet op de voordelen die ze naar hun idee zullen ontvangen (value pricing). Het doel van value pricing is om de juiste mix van productkwaliteit, productkosten en productprijzen te ontdekken. Everyday Low Pricing is een aanvullende prijszettingaanpak. 23

24 KANAALSTRATEGIE De kanaalstrategie omvat het ontwerp en beheer van tussenpersonen als groothandels, distributeurs, makelaars en retailers. Meer en meer zullen de winnende kanaalstrategieën die strategieën zijn die geïntegreerde winkel-ervaringen kunnen ontwikkelen met een combinatie van fysieke winkels, internet, telefoon en catalogus. Nike distribueert via: Detailhandel. Nike Town-Stores. Niketown.com. Catalogusretailers. Outlet stores. Speciaalzaken. 24

25 25

26 Indirecte kanalen Retailers hebben meestal het zichtbaarste en meest directe contact met de klant en hebben daarom de meeste kans om de merkmeerwaarde te beïnvloeden. Door marketingactiviteiten op de eindgebruiker te richten, gebruikt de fabrikant een pullstrategie, omdat de consumenten hun koopkracht en invloed gebruiken zodat retailers het product door het kanaal trekken [ pull ]. Marketeers kunnen echter ook hun verkoopactiviteiten op de kanaalleden zelf richten en voor een directe stimulans zorgen om de producten in voorraad te houden en te verkopen aan de eindgebruiker. Deze aanpak heet een pushstrategie. 26

27 Directe kanalen Merkproducenten kunnen ook direct aan de consument verkopen. Om sterkere relaties met de consument te bouwen, beginnen merken hun eigen winkels. Veel massamarketeers kunnen op talloze manieren directe marketingactiviteiten ontplooien, zoals catalogi, video s of fysieke locaties, die allemaal kansen bieden om met consumenten in gesprek te komen en een relatie aan te gaan. Merkwinkels zijn een middel om het merk en al zijn diverse productvariëteiten voor het voetlicht te plaatsen op een manier die niet gemakkelijk via andere middelen bereikt kan worden. 27

28 Webstrategieën Winkelketens versterken hun klantbeleving via webshops en (online) catalogi. Traditionele catalogus-bedrijven stuwen hun inkomsten via online verkopen en openen steeds vaker zelf fysieke winkels. Uitbreiding van verkoopkanalen maakt het extra belangrijk om oog te houden voor de essentie van multichannel retail: het kennen en herkennen van klanten en hun gedrag. Zonder persoonlijke benadering wordt het steeds moeilijker om daadwerkelijk contact met de klant te houden. 28

29 HUISMERKEN Huismerkproducten of private labels zijn producten die door retailers en andere leden van de distri-butieketen op de markt gebracht worden. Eigen merken worden ook wel huismerken genoemd als ze de naam van de winkel zelf uitdragen. Het marktaandeel van het private label exclusief vers en harde discounters steeg de afgelopen zes jaar van 18,9% naar circa 25%. Huismerken waren voorheen vaak een kopie van een A-merk. Retailers zijn echter meer gaan investeren in innovatieve producten van huis-merken. Om de noodzakelijke punten van overeenkomst te vinden, of hun eigen punten van verschil te creëren, zijn eigen merken hun kwaliteit aan het verbeteren, en positioneren ze zich daardoor strijdlustig tegenover de landelijke merken. 29

30 30

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Op zoek naar beleving Onderzoek naar een belevingsconcept voor winkelgebieden

Op zoek naar beleving Onderzoek naar een belevingsconcept voor winkelgebieden Op zoek naar beleving Onderzoek naar een belevingsconcept voor winkelgebieden Drs. ing. Piet Hein Erdman Op zoek naar beleving Onderzoek naar een belevingsconcept voor winkelgebieden Betreft: Masterproof

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Marketing (inleiding)

Hoofdstuk 1: Marketing (inleiding) Hoofdstuk 1: Marketing (inleiding) MARKETING Definitie - Kern: opbouwen van klantenrelaties o.b.v. klantenwaarde en tevredenheid - 2 doelen: nieuwe klanten aantrekken door superieure waarde te beloven

Nadere informatie

Dixi? Zet die aar aan de weg!

Dixi? Zet die aar aan de weg! Dixi? Zet die aar aan de weg! Hoe positioneer ik mijn nieuwe bedrijf in de business to business markt van mobiele toiletten verhuur? Naam: Corienne Merkens Specialisatie: Concept Vak: Seminar Dream Discover

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Kanaalconflict. Brickmeetsbyte Eduard de Wilde info@brickmeetsbyte.com www.brickmeetsbyte.com +31625053878. 30 september 2008

Kanaalconflict. Brickmeetsbyte Eduard de Wilde info@brickmeetsbyte.com www.brickmeetsbyte.com +31625053878. 30 september 2008 Kanaalconflict Brickmeetsbyte Eduard de Wilde info@brickmeetsbyte.com www.brickmeetsbyte.com +31625053878 30 september 2008 Copyright Brickmeetsbyte. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder

Nadere informatie

Borculo Bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo

Borculo Bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo In opdracht van Schuurman Schoenen Borculo Bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo Mayke Zieverink Begeleider Universiteit Twente: G.J. Hospers 23-8-2012 Meelezer

Nadere informatie

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2013?

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2013? Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2013? Focusgebieden voor succes in omzet en winst We bevinden ons in een tijd van economische onzekerheid. Toch biedt 2013 ook weer kansen om vooruit te kijken. Groothandelaren

Nadere informatie

Essentie van Dienstenmarketingmanagement

Essentie van Dienstenmarketingmanagement Essentie van Dienstenmarketingmanagement by mayke373 The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and

Nadere informatie

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2014?

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2014? Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2014? Focusgebieden voor succes in omzet en winst In verschillende opzichten is de westerse economie een nieuwe weg ingeslagen. De US en de UK rapporteren een bescheiden

Nadere informatie

10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen

10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen 10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen E-book 10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer.

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer. De kracht van de ondernemer 2014 in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014 Thema: Perspectieven op de winkelvloer In opdracht van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen met het publiek Daniëlle van Dijk .Voorwoord Na een drukke maar

Nadere informatie

Marketing Management

Marketing Management Young Professional MBA Marketing Management Studiewijzer Copyright Business School Nederland 2007. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit

Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit Pieter Versluis 507783 pieter.versluis@hva.nl 2 Voorwoord Begin februari was het moment dat de afstudeerders gingen beginnen met het laatste project

Nadere informatie

2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C

2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C 2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C In hoofdstuk 1 is naast de compacte geschiedenis van het vakgebied marketing - en daarbij de wetenschappers die marketing op de kaart

Nadere informatie

INHOUD. Wenkende perspectieven

INHOUD. Wenkende perspectieven INHOUD Wenkende perspectieven Een beschouwing van trends in de ontwikkeling van bedrijfsstrategieën, tegen de achtergrond van veranderende concurrentiekrachten en mogelijke scenario s voor de toekomst.

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO Digitale Transformatie in de Benelux Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO November 2014 Inleiding In het najaar van 2014 is een kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie.

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Veel organisaties vinden het moeilijk om succesvolle commerciële inspanningen te realiseren, en hierbij de verkoop- en

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie