Een arts disfunctioneert niet!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een arts disfunctioneert niet!"

Transcriptie

1 Han Hullen, voorzitter NVVG Een arts disfunctioneert niet! voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P. Rijksen, algemeen directeur Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Postbus 20051, 3502 LB Utrecht tel fax Federatiepartners KAMG Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid mw. F.P. Koning-van den Berg van Saparoea, voorzitter R. Duzijn, directeur tel LAD Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband J.G. van Enk, voorzitter C. van den Brekel, directeur tel LHV Landelijke Huisartsen Vereniging S.R.A. van Eijck, voorzitter L. Hennink, algemeen directeur tel NVAB Nederlandse Vereniging voor Arbeidsen Bedrijfsgeneeskunde P.E. Rodenburg, voorzitter C. van Vliet, directeur tel NVVG Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde H.J. Hullen, voorzitter mw. C.F.M. Woldberg, directeur tel OMS Orde van Medisch Specialisten F.H.G. de Grave, algemeen voorzitter B.J. Heesen, directeur tel Verenso Specialisten in ouderen geneeskunde mw. G.M. Draijer, voorzitter F.J. Roos, directeur tel Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen.. Ik stel het belang van de patiënt voorop Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Deze elementen van de artseneed komen zeker in de sociale geneeskunde bij elkaar, soms zelfs in tegenstrijdige zin. Bij de verstrekking van publieke middelen, zoals binnen de WMO, het persoonsgebonden budget of de sociale zekerheidswetten, heeft het medisch handelen directe gevolgen voor de publieke middelen, en het publieke budget. Binnen deze context kan dit verlokken tot misbruik en onjuist of zelfs frauduleus handelen. Een bizar voorbeeld daarvan was de Marquézaak : door in ieder geval twee psychiaters werden in opdracht en tegen betaling opzettelijk onjuiste verklaringen opgesteld, met onjuiste diagnoses en onjuiste duidingen van de problematiek, om de cliënten aan een uitkering te helpen. De bedoeling van de verklaring was de collega, die de beoordeling verricht, tot een onjuiste conclusie te verleiden. Bij het justitieel onderzoek bleek het medisch beroepsgeheim een barrière voor het openbaar ministerie: één van de plekken waar door de buitenwereld aan de grenzen van het beroepsgeheim wordt getornd. Ook vanuit medisch perspectief terecht, omdat hier duidelijk sprake is van ernstig laakbaar handelen. Als NVVG hebben wij aan de betreffende ministeries aangegeven dat wij het medisch beroepsgeheim een hard gegeven achten. We moeten daar geen open einde aan creëren, door in dit kader gegevens te verstrekken uit de medische dossiers. Tegelijkertijd zijn er wel grenzen, waarbij het handelen van de collega s gevolgen moet hebben, zowel strafrechtelijk, als binnen de medische beroepsgroep. Zij ondermijnen uiteindelijk het vertrouwen in de medische stand als geheel. Als beroepsgroep is dat een zeer ongewenste positie, en het zou goed zijn, om daartegen te kunnen optreden. De probleemhouder is de arts, die gaat twijfelen aan het handelen van een collega en de overweging maakt wat te doen. Daartoe ontbreekt veelal de kennis, het kader en de ervaring. Om daaraan tegemoet te kunnen komen, en tegelijk zuiver met het medisch beroepsgeheim om te gaan, willen KAMG en NVVG, samen met KNMG, komen tot een advies- en meldpunt voor deze situaties. De probleemhouder kan Bij het justitieel onderzoek bleek het medisch beroepsgeheim een barrière dan in eerste instantie advies krijgen over hoe om te gaan met deze problemen, en ook ondersteund worden als wij vanuit de gezamenlijkheid van de medische stand vinden, dat door het handelen van de disfunctionerende arts een te grote schade wordt veroorzaakt, en dit zelfs doorbreking van het medisch beroepsgeheim rechtvaardigt. Dit probleem kan zich ook in andere situaties voordoen, bijvoorbeeld wederkerig vanuit behandelende artsen naar beoordelende artsen, of bij verstrekken van medische verklaringen door huisartsen. De stap naar opzettelijk onjuist handelen in vergelijkbare situaties door collega-artsen is dan maar klein. Gaandeweg bekroop ons het idee, dat het daarom zinvol is de discussie te verbreden, en te onderzoeken of het zinvol is te komen tot een Advies- en Meldpunt voor disfunctionerende artsen. Wij hebben er als totale beroepsgroep immers baat bij zorg te dragen voor een goede en betrouwbare verzorging van de patiënt, met behoud van de verantwoordelijkheid voor de samenleving. beeld: De Beeldredaktie, Maarten Hartman 67 nr juni 2012 Medisch Contact 1373

2 KNMG en Federatiepartners Algemene vragen? Bankrekeningnummer ABN Amro Bel de KNMG Artseninfolijn tel over n juridische en medisch-ethische onderwerpen n inhoudelijke informatie over beleidsterreinen van de KNMG n loopbaanvragen n lidmaatschap, wijzigingen in persoonlijke gegevens Loopbaanbureau tel Vragen over districten tel Vragen over studentenzaken tel Persvragen? Tel Bibliotheek en documentatie service tel , fax , KNMG Opleiding en Registratie tel F.C. Raasveldt, directeur CGS College Geneeskundige Specialismen tel mw. mr. V.J. Schelfhout-van Deventer, secretaris HVRC Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie J. Stolk, secretaris MSRC Medisch Specialisten Registratie Commissie dr. P. Blok, dr. R. Braams en dr. L. Verschoor, secretarissen SGRC Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie mw. mr. P.A. Hadders, secretaris Bureau MSRC/HVRC/SGRC tel mw. D. Hennevelt-Wolters, bureauhoofd Vragen over: n opleiding: tel n eerste registratie: tel n herregistratie: tel n erkenningen: tel n buitenlands gediplomeerden: tel Vragen over arbeidsvoorwaarden? LAD, tel / / op werkdagen tussen 9.30 en uur. Serviceverlening Werkgelegenheid Geneeskundigen Serviceverlening Werkgelegenheid Genees kundigen Arts en Werk, tel of Tropengeneeskunde duidelijk op de kaart in binnen- en buitenland Positief advies voor profielerkenning Het erkennen van dit profiel bevestigt dat het om een uniek werkveld gaat. De eerste stap naar officiële erkenning is gezet. De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) heeft met succes een verzoek ingediend om internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde te erkennen als profiel. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelde een adviesgroep samen voor het maken van de afweging. Voorzitter van de adviesgroep dr. W.J. Willems: Het was een unieke onderneming. Vogelgriep bestrijden onder de Nederlandse bevolking of keizersneden uitvoeren in een ontwikkelingsland. Tropische virussen voorkomen bij uitreizende vakantiegangers of ziekten behandelen die inkomende migranten en vluchtelingen meenemen. Het zijn uiteenlopende voorbeelden van de toenemende maatschappelijke vraag naar kennis over en behandeling van tropische ziekten. Dat maatschappelijk nut is de belangrijkste reden voor de NVTG om de erkenning aan te vragen, vertelt orthopeed Jaap Willems. Daarnaast wordt de vraag naar tropengeneeskunde ondersteund door instanties als de ministeries van Volksgezondheid en Ontwikkelingssamenwerking, het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en diverse beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Bush en bureau De tropenarts kan zowel op het curatieve vlak in de tropen werken als achter het bureau van instellingen als de WHO of de GGD. Willems: Die tweeledige situatie maakt de aanvraag zo buitengewoon. De uitdaging was om een profiel op te stellen dat zowel recht doet aan het curatieve element van het vak als ingaat op de public health-aspecten. Het profiel moet opleiden tot tropenarts in het buitenland en volwaardig aandacht besteden aan het leveren van publieke gezondheidszorg. Veel tropenartsen komen na enkele jaren in the bush terug naar Nederland. Op die toekomst moet de opleiding anticiperen. Naast kennis van tropenziekten moeten deze artsen ook in Nederland begeleiding kunnen geven bij ziektes die ontstaan door klimaatveranderingen, mobiliteit en migratie. Duaal karakter Het duale karakter van het werkveld weerspiegelt zich in het curriculum. De opleiding voor de toekomstige arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT) start in Nederland met vakken als gynaecologie, chirurgie, kindergeneeskunde, public health en tropenziekten, legt Willems uit. Daarna volgen er internationaal georiënteerde stages; eerst bij het KIT en daarna in een ontwikkelingsland. Die praktijkervaring is van groot belang om het onderscheid met aanpalende vakken te maken. Of een tropenarts nu terugkomt en bij een GGD of bij een hulporganisatie gaat werken, de opgedane ervaring in een ontwikkelingsland maakt samen met het sociale element het verschil. Het erkennen van dit profiel bevestigt dan ook dat het om een uniek werkveld gaat. Eigen plek Met het overnemen van het positieve advies van de adviesgroep door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is de eerste barrière beslecht naar de erkenning van een volwaardig profiel, zegt Willems. Het duale karakter en de buitenlandstage zorgden voor een lang voorwerktraject. Niet alleen voor het ontwerp van de opleiding, maar ook weer voor daarna. Hoe zit het bijvoorbeeld met de herregistratie na vijf jaar? Ook dat moet je borgen. Een arts die al tien jaar niet meer in de tropen is geweest, kan wel bevoegd zijn, maar hoeft niet per se bekwaam te zijn. Als alles volgens plan verloopt, besluit het CGS na de advisering van diverse geraadpleegde organisaties definitief. Naar waarschijnlijkheid is medisch Nederland binnenkort een profiel met internationale signatuur rijker. Jaap Willems: Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde is dan een officieel vakgebied met een eigen plek in het medische werkveld. Zowel in de tropen als in eigen land Medisch Contact 1 juni nr. 22

3 Net even anders naar de toekomt kijken bij symposium KNMG-District Drenthe federatienieuws Op 22 maart organiseerde het district Drenthe in samenwerking met het Wenckebach Instituut van het UMCG, het symposium. Gezond, vitaal en zoveel wijzer. Een drukbezocht symposium met interessante onderwerpen. En een mooie gelegenheid voor artsen om regionaal te netwerken in De Wijk, bij Meppel. Mevrouw Masi Mohammadi is Iraans bouwkundig ingenieur, verbonden aan de TU Eindhoven. Ze promoveerde op het gebied van domotica. Domotica omvat alle apparaten en infrastructuren in en rond woningen, die elektronische informatie gebruiken voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners en dienstverleners (Domotica Platform Nederland, 1994). Mevrouw Mahommadi ontwikkelde samen met Philips dit soort technologieën voor het Huis van de Toekomst, óók gericht op de medische zorg: apparatuur voor thuis waarmee een arts op afstand contact kan houden met de patiënt. Domotica in de zorg is volop in ontwikkeling. Arts en patiënt communiceren via de computer over zaken zoals hartmetingen, ademhaling en temperatuur. Niet alleen volgt en beoordeelt de arts deze data op afstand, maar ook het bijbehorende behandelplan kan zo voorgelegd en besproken worden. Het contact verschuift van de spreekkamer naar de laptop en woonkamer. Een goede ontwikkeling vindt districtsvoorzitter Pieter Sweep. Een oudere kan langer thuis wonen, omdat de arts gemakkelijk en vaak contact kan houden met relatief weinig tijd en inspanning. Het bijhouden en opslaan van data wordt makkelijker. Net als de overdracht aan collega s. Het werk wordt efficiënter zonder dat dit ten koste van de kwaliteit. Prettig voor grote werkgebieden zoals Coevorden, waar bijna alle artsen binnen 5 jaar met pensioen zijn. De problemen die dan ontstaan, kunnen met deze ontwikkelingen grotendeels ondervangen worden. Leugens Prof. dr. Wilco Fröger deelde enthousiast zijn nieuwste onderzoeksresultaten over imago en identiteit. Na zijn interessante betoog vertelde hij dat niets van dit onderzoek, laat staan de resultaten, waar is. De aantekeningen die her en der gemaakt werden, konden in de papierbak gegooid worden. Rob Janszen ( Wilco Fröger ) wilde hiermee aantonen dat iemand met zijn eerste indruk een verhaal kan maken of breken. En dat wij als toehoorder, als wetenschapper, altijd kritisch moeten zijn. Klopt het eigenlijk wel? Blijf altijd alert, dat is onze taak. Gezond en vitaal blijven praktiseren. Prettig werk! Tot slot konden de aanwezigen diverse workshops volgen op het gebied van loopbaan en balans tussen privé en werk. Steef van t Pad Bosch verzorgde de workshop Tweede carrière na je pensioen. Veel artsen die met pensioen gaan, willen eigenlijk niet stoppen maar vooral afscheid nemen van werkweken van soms wel 80 uur. Met domotica kunnen deze artsen als consultant optreden voor de behandelend arts, of zelfs patiënten en preventieve checks overnemen. Moeten de oudere artsen van nu wachten op de implementatie van domotica om flexibel te kunnen doorwerken? Nee, zegt Van t Pad Bosch: Oudere artsen kunnen zich nu al als ZZP er aanmelden bij een bemiddelingsbureau en afspraken maken over flexibele inzet. Zo kan de zorg zijn voordeel blijven doen met de kennis en ervaring van de oudere arts. Sweep kijkt terug op een geslaagd symposium waaraan veel artsen uit alle disciplines deelnamen. Onze ogen zijn een stukje verder geopend door net even anders naar de toekomst te kijken. Erg leerzaam en bovendien is het altijd goed om collega s uit de regio te spreken. Nieuw! KNMG website beroepskeuze voor artsen Sommige geneeskundestudenten weten vanaf dag één voor welk specialisme ze gaan. Maar de meeste studenten kiezen pas aan het einde van hun studie. Hoe maak je de juiste keuze? Wat voor arts wil je zijn? De nieuwe KNMG website Beroepskeuze voor artsen biedt hulp bij de keuze voor een vervolgopleiding. Met voor elk medisch specialisme en profiel een film die een beeld geeft van het beroep en alle praktische informatie over de medische vervolgopleiding. Ook zinvol voor opleiders en studieadviseurs. Nieuwsgierig? Kijk dan op www. knmg.nl/beroepskeuze. 67 nr juni 2012 Medisch Contact 1375

4 LAD-ledenvergadering op 5 juli 2012 Convocatie en agenda voor de ledenvergadering van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), op donderdag 05 juli om uur in Domus Medica, C1 Herman Boerhaavezaal 1, Mercatorlaan 1200 in Utrecht (Papendorp) 1. Opening en mededelingen 2. Welkomstwoord voorzitter 3. Notulen van de LAD-ledenvergadering d.d. 25 oktober Algemene verantwoording over het gevoerde beleid van de LAD (jaarverslag 2011) - Individuele rechtshulp - Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden - Arbeidsvoorwaardenbeleid in cao s - Collectieve belangenbehartiging - Lidmaatschap van andere organisaties - Europese samenwerking 5. Financieel beleid A. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2011 B. Decharge van het bestuur C. Vaststelling contributie 2013 D. Begroting Aanpassing LAD-salarisrichtlijnen Aansluiting Apothekers in loondienst als buitengewoon lid LAD 8. Benoemingen centraal bestuur LAD 9. Rondvraag 10. Sluiting LAD-leden kunnen zich voor de ledenvergadering aanmelden en/of de vergaderstukken aanvragen of inzien via artsennet. nl/lad (besloten gedeelte). Ook kan de antwoordkaart worden gebruikt uit LAD-Bulletin nr. 2-06/12 van volgende week. Voordracht afgevaardigden LAD Als kandidaten voor de functie van afgevaardigde ter Ledenvergadering der LAD draagt het bestuur van de LAD voor: BUNDELING II Artsen werkzaam op het terrein van de jeugdgezondheidszorg Mevrouw E. Vlaanderen.Zij is werkzaam als jeugdarts bij GGD Zaanstreek en wordt voorgedragen als afgevaardigde. BUNDELING IX Artsen in opleiding tot medisch specialist Mevrouw J.S. Cnossen. Zij is aios radiotherapie in UMC Utrecht en wordt voorgedragen als afgevaardigde. Mevrouw G. de Jong. Zij is aios heelkunde in UMC St Radboud en wordt voorgedragen als afgevaardigde. BUNDELING XII Huisartsen en aios huisartsgeneeskunde Mevrouw M. Westra. Zij is huisarts in opleiding en penningmeester van LOVAH en wordt voorgedragen als afgevaardigde. Tegenkandidaten kunnen vier weken na publicatie in Medisch Contact schriftelijk aan de secretaris van de vereniging worden medegedeeld (conform artikel 8 lid 4 van het huishoudelijk reglement van de LAD). ; Werk aan je carrière! Volg de trainingen en workshops van het KNMG Loopbaanbureau. Voor meer informatie, locaties en het totale aanbod van trainingen en workshops: of Onderhandelen met je opleider Als arts zijn er veel situaties waarin je moet onderhandelen. Met patiënten, de verpleging, collega s, je opleider, het ziekenhuismanagement, de zorgverzekeraar en natuurlijk het thuisfront. Deze workshop biedt handvatten in onderhandelingsvaardigheden en inzicht in de conflictstijlen die je het meest hanteert. Na de workshop kan je beter onderhandelen en kan je voor beide partijen het beste realiseren. 19 juni 2012 van uur, Utrecht Doelgroep: aiossen en basisartsen Kosten: leden 125,- en niet-leden 187,50 Het Loopbaanbureau biedt advies, coaching, begeleiding bij outplacement/ re-integratie, burnoutbegeleiding en ondersteuning bij een carrièreswitch. Blijf niet langer zitten met uw vragen. Neem contact op voor advies op maat Medisch Contact 1 juni nr. 22

5 Rutger Jan van der Gaag: nieuwe voorzitter KNMG federatienieuws Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag volgt op 1 januari 2013 Arie Nieuwenhuijzen Kruseman op als voorzitter van de KNMG. Op 24 mei heeft de Algemene Vergadering van de KNMG hem benoemd voor een periode van vier jaar. Van der Gaag is op dit moment onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en hoogleraar (Klinische Kinder- & Jeugd) Psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Nijmegen St Radboud. Ook is hij als practicus en opleider verbonden aan Karakter, expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De zittingstermijn van prof. dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman eindigt op 31 december Sinds 2009 levert Kruseman als voorzitter van de artsenfederatie een belangrijke bijdrage aan vele onderwerpen in de gezondheidszorg en aan de verdere ontwikkeling en profilering van de KNMG. Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag (Foto: Flip Franssen) Onderhandelaarsakkoord Cao VVT Half mei 2012 liepen de onderhandelingen over de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) stuk. Werkgevers kwamen met een eindbieding waarmee alle werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, niet instemden. Werkgevers trokken daarop het eindbod in. Op 22 mei jl. werd het overleg hervat met als resultaat een onderhandelaarsakkoord. Werkgevers hadden geen financiële ruimte meer, waardoor een aantal onderwerpen uit de inzet van LAD/FBZ, CNV Publieke Zaak en NU 91 (Abvakabo FNV had een eigen inzet) niet opnieuw besproken kon worden. Uiteindelijk pasten werkgevers hun bod enigszins aan. Voor LAD/FBZ heeft dit geen directe betekenis; wel voor CNV Publieke Zaak en NU 91. De inzet van LAD/FBZ om te komen tot een herbeschrijvingsprocedure en landelijke bezwarencommissie in het kader van functiewaardering wilden werkgevers echter niet honoreren. Maximaal haalbare LAD/FBZ vindt de geboden salarisverhoging beperkt. Daarentegen is de gehele overeengekomen salarisverhoging structureel en werkt volledig door in Gezien de (economische) omstandigheden, de komende bezuinigingen en de grote financiële problemen (voor werkgevers) die voortkomen uit de WMO en de AWBZ is dit het maximaal haalbare. Daarom hebben we, samen met CNV Publieke Zaak en NU 91, het onderhandelaarsakkoord geaccepteerd. Hoofdlijnen onderhandelaarsakkoord Looptijd: 1 maart 2012 tot en met 31 augustus Een algemene salarisverhoging van 1,2 procent per 1 juni Verhoging van de eindejaarsuitkering met 1 procent per 1 april Het onderscheid tussen het persoonlijk levensfase budget (PLB) en vakantieverlof vervalt. Stroomlijning van vakantie en PLB treedt in werking per 1 januari Het wettelijk systeem met betrekking tot vakantiewetgeving wordt het uitgangspunt van de regeling in de cao. De Cao VVT blijft van toepassing op werknemers die de algemene ouderdomspensioenleeftijd hebben bereikt en die met de werkgever afspraken maken over doorwerken na hun 65ste jaar. Cao-partijen voeren tijdens de looptijd van de cao een onderzoek uit naar de mogelijkheden van een vereenvoudiging van de reiskostenregeling en de fiscale wijzigingen in het kader van de reiskosten. De LAD raadpleegt binnenkort de leden, die werkzaam zijn in de VVT-sector, over het onderhandelaarsakkoord. 67 nr juni 2012 Medisch Contact 1377

6 Fred Lee geeft masterclass voor LHV Academie Op de Huisartsbeurs 2012 verzorgde Fred Lee, auteur en voormalig ziekenhuisdirecteur in de Verenigde Staten, een lezing en workshop, waar veel enthousiaste reacties op kwamen. Dat grote enthousiasme onder de deelnemers was reden voor de LHV Academie om Lee terug naar Nederland te halen. Op dinsdag 6 november geeft hij een masterclass, een speciaal op huisartsen gerichte interactieve workshop. De kwaliteit van zorg voor de patiënt, op medisch gebied maar vooral ook op het relationele vlak, is volgens Lee allesbepalend voor de arts-patiëntrelatie en het oordeel van de patiënt over een zorginstelling. De perceptie van de patiënt staat in zijn visie centraal. Tijdens de masterclass gaat Lee niet alleen in op het verbeteren van de patiëntbeleving, hij gaat een stap verder. Hij geeft ook aan hoe huisartsen dat binnen hun eigen organisatie kunt bereiken. Tijdens de masterclass kunnen deelnemers met Fred Lee uitgebreid van gedachten wisselen over de voor hen relevante thema s. Meer informatie over de masterclass vindt u op IGZ-onderzoek: patiëntenzorg op ok opnieuw beter en veiliger De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op basis van een landelijk onderzoek vastgesteld dat er sprake is van een structurele verbetering van de zorg rondom het operatieve proces. De IGZ is van mening dat op onderdelen verdere verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, maar dat de kwaliteit en veiligheid voor de patiënt over de hele linie aanzienlijk is verbeterd in de afgelopen vijf jaar. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) ziet het IGZrapport vooral als het succes van de inspanningen van het veld om goede richtlijnen voor het operatieve proces te maken en te implementeren. Ook de meest betrokken wetenschappelijke verenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) zijn verheugd over de resultaten zoals die in het IGZ-onderzoek worden gepresenteerd. De verenigingen van medisch specialisten timmeren hard aan de weg om de zorg voor de operatiepatiënt nog veiliger te maken en zien in de IGZ-resultaten een bevestiging om op de ingeslagen weg door te gaan. Wetenschappelijke verenigingen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbeteringen door bijvoorbeeld de invoering van een time-outprocedure voorafgaand aan de operatie. De invoering van zogeheten stop-momenten heeft het operatieve proces aantoonbaar veiliger gemaakt. Ook constateert de IGZ dat de overdrachten binnen het operatieteam beter georganiseerd zijn, het gedrag rond hygiëne- en infectiepreventie verbeterd is en apparatuur beter onderhouden is. De IGZ geeft aan dat geheel in lijn met de door haar gevonden trend ook het aantal schadeclaims bij MediRisk significant is gedaald. Op onderdelen kan een aantal ziekenhuizen verbetering realiseren. De IGZ kan hieraan bijdragen door met aanhoudende inspectiedruk dit proces te blijven monitoren. Vanzelfsprekend zullen de medische staven samen met de ziekenhuizen blijven werken aan veilige zorg Medisch Contact 1 juni nr. 22

Wat na de grijze golf?

Wat na de grijze golf? Han Hullen, voorzitter NVVG Wat na de grijze golf? voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P.

Nadere informatie

2011 Jaarverslag nvab 1

2011 Jaarverslag nvab 1 Jaarverslag 2011 nvab 1 Jaarverslag NVAB 2011 Vastgesteld ALV 4 april 2012 Voorwoord Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1. Verenigingsaangelegenheden Algemene ledenvergadering Bestuurlijke vernieuwing Communicatie

Nadere informatie

Aios financieel onder de loep. Economische crisis: Kan ik nog wel een hypotheek krijgen? Beginnende specialisten hoeven zeker geen droog brood te eten

Aios financieel onder de loep. Economische crisis: Kan ik nog wel een hypotheek krijgen? Beginnende specialisten hoeven zeker geen droog brood te eten 4 Het tijdschrift van de LVAG Jaargang 21 - december 2010 Aios financieel onder de loep Economische crisis: Kan ik nog wel een hypotheek krijgen? Beginnende specialisten hoeven zeker geen droog brood te

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Meten is weten. De risico s van het vak. Veelbelovende resultaten eerste OK-audits. Data-analyse: speuren naar verbeterkansen

Meten is weten. De risico s van het vak. Veelbelovende resultaten eerste OK-audits. Data-analyse: speuren naar verbeterkansen Magazine voor leden van MediRisk Najaar 2013 9e jaargang De risico s van het vak Meten is weten Veelbelovende resultaten eerste OK-audits Data-analyse: speuren naar verbeterkansen Fouten voorkomen met

Nadere informatie

De kracht van samen. De risico s van het vak. Vangnetten: minder claims en meer veiligheid. Ziekenhuizen kiezen voor samenwerking: beter en veiliger?

De kracht van samen. De risico s van het vak. Vangnetten: minder claims en meer veiligheid. Ziekenhuizen kiezen voor samenwerking: beter en veiliger? Kwartaalmagazine voor leden van MediRisk Zomer 2012 8e jaargang De risico s van het vak De kracht van samen Vangnetten: minder claims en meer veiligheid Ziekenhuizen kiezen voor samenwerking: beter en

Nadere informatie

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk 3 20e jaargang augustus 2009 Aios en werk 1 Cursus: De financiële jungle voor de startende medisch specialist Uw bestaan als arts in opleiding zit er bijna op. Gaat u daarna als jonge klare werken in het

Nadere informatie

20e jaargang juni 2009. Grenzeloze zorg

20e jaargang juni 2009. Grenzeloze zorg 2 20e jaargang juni 2009 Grenzeloze zorg 1 Consulteer de USB-dokter van Sibbing & Wateler Heeft u uw opleiding tot specialist bijna afgerond? Consulteer dan de USB-dokter van Sibbing & Wateler. Deze verwijst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. nvab

Jaarverslag 2013. nvab Jaarverslag 2013 nvab 1 Jaarverslag NVAB 2013 Voorwoord Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1. Verenigingsaangelegenheden 1.1. Algemeen 1.2. Algemene Leden Vergadering 1.3. Bestuurlijke vernieuwing 1.4. Communicatie

Nadere informatie

Verzekeringen en financiën

Verzekeringen en financiën 3 19e jaargang september 2008 Verzekeringen en financiën Financiële expertise vind je bij veel banken. Het AIOS-pakket niet. Als arts in opleiding tot medisch specialist verkeer je financieel gezien in

Nadere informatie

Bikinivisie te beperkt

Bikinivisie te beperkt Het verenigingsblad van NU 91 - Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging Oktober 2010 19e jaargang Nr.117...zorgen dat je op de hoogte blijft! Bikinivisie te beperkt Kwaliteit van arbeid Genezende

Nadere informatie

Signaal MENSELIJK CONTACT DANKZIJ ICT GERLACH CERFONTAINE:

Signaal MENSELIJK CONTACT DANKZIJ ICT GERLACH CERFONTAINE: 04 DECEMBER 2009 Signaal KWARTAALUITGAVE NICTIZ Antonius Ziekenhuis Sneek: profileren op veiligheid De business case van het EPD e GGZ: online therapie thuis GERLACH CERFONTAINE: MENSELIJK CONTACT DANKZIJ

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO 5 VU-compas opnieuw op koers 6 Patiëntenlogistiek 7 is hip Wetenschap en onderwijs in balans 18 maart 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie

Beroepsprofiel verloskundige

Beroepsprofiel verloskundige Beroepsprofiel verloskundige December 2005 KNOV, Bilthoven Colofon Deze uitgave maakt deel uit van de publicaties van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het beroepsprofiel

Nadere informatie

Maatwerk. De risico s van het vak. Voorkom ingrijpende en onherstelbare pathologiefouten. Maatwerk in claimbehandeling: versnelling en transparantie

Maatwerk. De risico s van het vak. Voorkom ingrijpende en onherstelbare pathologiefouten. Maatwerk in claimbehandeling: versnelling en transparantie Kwartaalmagazine voor leden van MediRisk Najaar 2012 8e jaargang De risico s van het vak Maatwerk Voorkom ingrijpende en onherstelbare pathologiefouten Maatwerk in claimbehandeling: versnelling en transparantie

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Colofon Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie