Een arts disfunctioneert niet!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een arts disfunctioneert niet!"

Transcriptie

1 Han Hullen, voorzitter NVVG Een arts disfunctioneert niet! voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P. Rijksen, algemeen directeur Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Postbus 20051, 3502 LB Utrecht tel fax Federatiepartners KAMG Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid mw. F.P. Koning-van den Berg van Saparoea, voorzitter R. Duzijn, directeur tel LAD Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband J.G. van Enk, voorzitter C. van den Brekel, directeur tel LHV Landelijke Huisartsen Vereniging S.R.A. van Eijck, voorzitter L. Hennink, algemeen directeur tel NVAB Nederlandse Vereniging voor Arbeidsen Bedrijfsgeneeskunde P.E. Rodenburg, voorzitter C. van Vliet, directeur tel NVVG Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde H.J. Hullen, voorzitter mw. C.F.M. Woldberg, directeur tel OMS Orde van Medisch Specialisten F.H.G. de Grave, algemeen voorzitter B.J. Heesen, directeur tel Verenso Specialisten in ouderen geneeskunde mw. G.M. Draijer, voorzitter F.J. Roos, directeur tel Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen.. Ik stel het belang van de patiënt voorop Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Deze elementen van de artseneed komen zeker in de sociale geneeskunde bij elkaar, soms zelfs in tegenstrijdige zin. Bij de verstrekking van publieke middelen, zoals binnen de WMO, het persoonsgebonden budget of de sociale zekerheidswetten, heeft het medisch handelen directe gevolgen voor de publieke middelen, en het publieke budget. Binnen deze context kan dit verlokken tot misbruik en onjuist of zelfs frauduleus handelen. Een bizar voorbeeld daarvan was de Marquézaak : door in ieder geval twee psychiaters werden in opdracht en tegen betaling opzettelijk onjuiste verklaringen opgesteld, met onjuiste diagnoses en onjuiste duidingen van de problematiek, om de cliënten aan een uitkering te helpen. De bedoeling van de verklaring was de collega, die de beoordeling verricht, tot een onjuiste conclusie te verleiden. Bij het justitieel onderzoek bleek het medisch beroepsgeheim een barrière voor het openbaar ministerie: één van de plekken waar door de buitenwereld aan de grenzen van het beroepsgeheim wordt getornd. Ook vanuit medisch perspectief terecht, omdat hier duidelijk sprake is van ernstig laakbaar handelen. Als NVVG hebben wij aan de betreffende ministeries aangegeven dat wij het medisch beroepsgeheim een hard gegeven achten. We moeten daar geen open einde aan creëren, door in dit kader gegevens te verstrekken uit de medische dossiers. Tegelijkertijd zijn er wel grenzen, waarbij het handelen van de collega s gevolgen moet hebben, zowel strafrechtelijk, als binnen de medische beroepsgroep. Zij ondermijnen uiteindelijk het vertrouwen in de medische stand als geheel. Als beroepsgroep is dat een zeer ongewenste positie, en het zou goed zijn, om daartegen te kunnen optreden. De probleemhouder is de arts, die gaat twijfelen aan het handelen van een collega en de overweging maakt wat te doen. Daartoe ontbreekt veelal de kennis, het kader en de ervaring. Om daaraan tegemoet te kunnen komen, en tegelijk zuiver met het medisch beroepsgeheim om te gaan, willen KAMG en NVVG, samen met KNMG, komen tot een advies- en meldpunt voor deze situaties. De probleemhouder kan Bij het justitieel onderzoek bleek het medisch beroepsgeheim een barrière dan in eerste instantie advies krijgen over hoe om te gaan met deze problemen, en ook ondersteund worden als wij vanuit de gezamenlijkheid van de medische stand vinden, dat door het handelen van de disfunctionerende arts een te grote schade wordt veroorzaakt, en dit zelfs doorbreking van het medisch beroepsgeheim rechtvaardigt. Dit probleem kan zich ook in andere situaties voordoen, bijvoorbeeld wederkerig vanuit behandelende artsen naar beoordelende artsen, of bij verstrekken van medische verklaringen door huisartsen. De stap naar opzettelijk onjuist handelen in vergelijkbare situaties door collega-artsen is dan maar klein. Gaandeweg bekroop ons het idee, dat het daarom zinvol is de discussie te verbreden, en te onderzoeken of het zinvol is te komen tot een Advies- en Meldpunt voor disfunctionerende artsen. Wij hebben er als totale beroepsgroep immers baat bij zorg te dragen voor een goede en betrouwbare verzorging van de patiënt, met behoud van de verantwoordelijkheid voor de samenleving. beeld: De Beeldredaktie, Maarten Hartman 67 nr juni 2012 Medisch Contact 1373

2 KNMG en Federatiepartners Algemene vragen? Bankrekeningnummer ABN Amro Bel de KNMG Artseninfolijn tel over n juridische en medisch-ethische onderwerpen n inhoudelijke informatie over beleidsterreinen van de KNMG n loopbaanvragen n lidmaatschap, wijzigingen in persoonlijke gegevens Loopbaanbureau tel Vragen over districten tel Vragen over studentenzaken tel Persvragen? Tel Bibliotheek en documentatie service tel , fax , KNMG Opleiding en Registratie tel F.C. Raasveldt, directeur CGS College Geneeskundige Specialismen tel mw. mr. V.J. Schelfhout-van Deventer, secretaris HVRC Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie J. Stolk, secretaris MSRC Medisch Specialisten Registratie Commissie dr. P. Blok, dr. R. Braams en dr. L. Verschoor, secretarissen SGRC Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie mw. mr. P.A. Hadders, secretaris Bureau MSRC/HVRC/SGRC tel mw. D. Hennevelt-Wolters, bureauhoofd Vragen over: n opleiding: tel n eerste registratie: tel n herregistratie: tel n erkenningen: tel n buitenlands gediplomeerden: tel Vragen over arbeidsvoorwaarden? LAD, tel / / op werkdagen tussen 9.30 en uur. Serviceverlening Werkgelegenheid Geneeskundigen Serviceverlening Werkgelegenheid Genees kundigen Arts en Werk, tel of Tropengeneeskunde duidelijk op de kaart in binnen- en buitenland Positief advies voor profielerkenning Het erkennen van dit profiel bevestigt dat het om een uniek werkveld gaat. De eerste stap naar officiële erkenning is gezet. De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) heeft met succes een verzoek ingediend om internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde te erkennen als profiel. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelde een adviesgroep samen voor het maken van de afweging. Voorzitter van de adviesgroep dr. W.J. Willems: Het was een unieke onderneming. Vogelgriep bestrijden onder de Nederlandse bevolking of keizersneden uitvoeren in een ontwikkelingsland. Tropische virussen voorkomen bij uitreizende vakantiegangers of ziekten behandelen die inkomende migranten en vluchtelingen meenemen. Het zijn uiteenlopende voorbeelden van de toenemende maatschappelijke vraag naar kennis over en behandeling van tropische ziekten. Dat maatschappelijk nut is de belangrijkste reden voor de NVTG om de erkenning aan te vragen, vertelt orthopeed Jaap Willems. Daarnaast wordt de vraag naar tropengeneeskunde ondersteund door instanties als de ministeries van Volksgezondheid en Ontwikkelingssamenwerking, het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en diverse beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Bush en bureau De tropenarts kan zowel op het curatieve vlak in de tropen werken als achter het bureau van instellingen als de WHO of de GGD. Willems: Die tweeledige situatie maakt de aanvraag zo buitengewoon. De uitdaging was om een profiel op te stellen dat zowel recht doet aan het curatieve element van het vak als ingaat op de public health-aspecten. Het profiel moet opleiden tot tropenarts in het buitenland en volwaardig aandacht besteden aan het leveren van publieke gezondheidszorg. Veel tropenartsen komen na enkele jaren in the bush terug naar Nederland. Op die toekomst moet de opleiding anticiperen. Naast kennis van tropenziekten moeten deze artsen ook in Nederland begeleiding kunnen geven bij ziektes die ontstaan door klimaatveranderingen, mobiliteit en migratie. Duaal karakter Het duale karakter van het werkveld weerspiegelt zich in het curriculum. De opleiding voor de toekomstige arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT) start in Nederland met vakken als gynaecologie, chirurgie, kindergeneeskunde, public health en tropenziekten, legt Willems uit. Daarna volgen er internationaal georiënteerde stages; eerst bij het KIT en daarna in een ontwikkelingsland. Die praktijkervaring is van groot belang om het onderscheid met aanpalende vakken te maken. Of een tropenarts nu terugkomt en bij een GGD of bij een hulporganisatie gaat werken, de opgedane ervaring in een ontwikkelingsland maakt samen met het sociale element het verschil. Het erkennen van dit profiel bevestigt dan ook dat het om een uniek werkveld gaat. Eigen plek Met het overnemen van het positieve advies van de adviesgroep door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is de eerste barrière beslecht naar de erkenning van een volwaardig profiel, zegt Willems. Het duale karakter en de buitenlandstage zorgden voor een lang voorwerktraject. Niet alleen voor het ontwerp van de opleiding, maar ook weer voor daarna. Hoe zit het bijvoorbeeld met de herregistratie na vijf jaar? Ook dat moet je borgen. Een arts die al tien jaar niet meer in de tropen is geweest, kan wel bevoegd zijn, maar hoeft niet per se bekwaam te zijn. Als alles volgens plan verloopt, besluit het CGS na de advisering van diverse geraadpleegde organisaties definitief. Naar waarschijnlijkheid is medisch Nederland binnenkort een profiel met internationale signatuur rijker. Jaap Willems: Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde is dan een officieel vakgebied met een eigen plek in het medische werkveld. Zowel in de tropen als in eigen land Medisch Contact 1 juni nr. 22

3 Net even anders naar de toekomt kijken bij symposium KNMG-District Drenthe federatienieuws Op 22 maart organiseerde het district Drenthe in samenwerking met het Wenckebach Instituut van het UMCG, het symposium. Gezond, vitaal en zoveel wijzer. Een drukbezocht symposium met interessante onderwerpen. En een mooie gelegenheid voor artsen om regionaal te netwerken in De Wijk, bij Meppel. Mevrouw Masi Mohammadi is Iraans bouwkundig ingenieur, verbonden aan de TU Eindhoven. Ze promoveerde op het gebied van domotica. Domotica omvat alle apparaten en infrastructuren in en rond woningen, die elektronische informatie gebruiken voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners en dienstverleners (Domotica Platform Nederland, 1994). Mevrouw Mahommadi ontwikkelde samen met Philips dit soort technologieën voor het Huis van de Toekomst, óók gericht op de medische zorg: apparatuur voor thuis waarmee een arts op afstand contact kan houden met de patiënt. Domotica in de zorg is volop in ontwikkeling. Arts en patiënt communiceren via de computer over zaken zoals hartmetingen, ademhaling en temperatuur. Niet alleen volgt en beoordeelt de arts deze data op afstand, maar ook het bijbehorende behandelplan kan zo voorgelegd en besproken worden. Het contact verschuift van de spreekkamer naar de laptop en woonkamer. Een goede ontwikkeling vindt districtsvoorzitter Pieter Sweep. Een oudere kan langer thuis wonen, omdat de arts gemakkelijk en vaak contact kan houden met relatief weinig tijd en inspanning. Het bijhouden en opslaan van data wordt makkelijker. Net als de overdracht aan collega s. Het werk wordt efficiënter zonder dat dit ten koste van de kwaliteit. Prettig voor grote werkgebieden zoals Coevorden, waar bijna alle artsen binnen 5 jaar met pensioen zijn. De problemen die dan ontstaan, kunnen met deze ontwikkelingen grotendeels ondervangen worden. Leugens Prof. dr. Wilco Fröger deelde enthousiast zijn nieuwste onderzoeksresultaten over imago en identiteit. Na zijn interessante betoog vertelde hij dat niets van dit onderzoek, laat staan de resultaten, waar is. De aantekeningen die her en der gemaakt werden, konden in de papierbak gegooid worden. Rob Janszen ( Wilco Fröger ) wilde hiermee aantonen dat iemand met zijn eerste indruk een verhaal kan maken of breken. En dat wij als toehoorder, als wetenschapper, altijd kritisch moeten zijn. Klopt het eigenlijk wel? Blijf altijd alert, dat is onze taak. Gezond en vitaal blijven praktiseren. Prettig werk! Tot slot konden de aanwezigen diverse workshops volgen op het gebied van loopbaan en balans tussen privé en werk. Steef van t Pad Bosch verzorgde de workshop Tweede carrière na je pensioen. Veel artsen die met pensioen gaan, willen eigenlijk niet stoppen maar vooral afscheid nemen van werkweken van soms wel 80 uur. Met domotica kunnen deze artsen als consultant optreden voor de behandelend arts, of zelfs patiënten en preventieve checks overnemen. Moeten de oudere artsen van nu wachten op de implementatie van domotica om flexibel te kunnen doorwerken? Nee, zegt Van t Pad Bosch: Oudere artsen kunnen zich nu al als ZZP er aanmelden bij een bemiddelingsbureau en afspraken maken over flexibele inzet. Zo kan de zorg zijn voordeel blijven doen met de kennis en ervaring van de oudere arts. Sweep kijkt terug op een geslaagd symposium waaraan veel artsen uit alle disciplines deelnamen. Onze ogen zijn een stukje verder geopend door net even anders naar de toekomst te kijken. Erg leerzaam en bovendien is het altijd goed om collega s uit de regio te spreken. Nieuw! KNMG website beroepskeuze voor artsen Sommige geneeskundestudenten weten vanaf dag één voor welk specialisme ze gaan. Maar de meeste studenten kiezen pas aan het einde van hun studie. Hoe maak je de juiste keuze? Wat voor arts wil je zijn? De nieuwe KNMG website Beroepskeuze voor artsen biedt hulp bij de keuze voor een vervolgopleiding. Met voor elk medisch specialisme en profiel een film die een beeld geeft van het beroep en alle praktische informatie over de medische vervolgopleiding. Ook zinvol voor opleiders en studieadviseurs. Nieuwsgierig? Kijk dan op www. knmg.nl/beroepskeuze. 67 nr juni 2012 Medisch Contact 1375

4 LAD-ledenvergadering op 5 juli 2012 Convocatie en agenda voor de ledenvergadering van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), op donderdag 05 juli om uur in Domus Medica, C1 Herman Boerhaavezaal 1, Mercatorlaan 1200 in Utrecht (Papendorp) 1. Opening en mededelingen 2. Welkomstwoord voorzitter 3. Notulen van de LAD-ledenvergadering d.d. 25 oktober Algemene verantwoording over het gevoerde beleid van de LAD (jaarverslag 2011) - Individuele rechtshulp - Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden - Arbeidsvoorwaardenbeleid in cao s - Collectieve belangenbehartiging - Lidmaatschap van andere organisaties - Europese samenwerking 5. Financieel beleid A. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2011 B. Decharge van het bestuur C. Vaststelling contributie 2013 D. Begroting Aanpassing LAD-salarisrichtlijnen Aansluiting Apothekers in loondienst als buitengewoon lid LAD 8. Benoemingen centraal bestuur LAD 9. Rondvraag 10. Sluiting LAD-leden kunnen zich voor de ledenvergadering aanmelden en/of de vergaderstukken aanvragen of inzien via artsennet. nl/lad (besloten gedeelte). Ook kan de antwoordkaart worden gebruikt uit LAD-Bulletin nr. 2-06/12 van volgende week. Voordracht afgevaardigden LAD Als kandidaten voor de functie van afgevaardigde ter Ledenvergadering der LAD draagt het bestuur van de LAD voor: BUNDELING II Artsen werkzaam op het terrein van de jeugdgezondheidszorg Mevrouw E. Vlaanderen.Zij is werkzaam als jeugdarts bij GGD Zaanstreek en wordt voorgedragen als afgevaardigde. BUNDELING IX Artsen in opleiding tot medisch specialist Mevrouw J.S. Cnossen. Zij is aios radiotherapie in UMC Utrecht en wordt voorgedragen als afgevaardigde. Mevrouw G. de Jong. Zij is aios heelkunde in UMC St Radboud en wordt voorgedragen als afgevaardigde. BUNDELING XII Huisartsen en aios huisartsgeneeskunde Mevrouw M. Westra. Zij is huisarts in opleiding en penningmeester van LOVAH en wordt voorgedragen als afgevaardigde. Tegenkandidaten kunnen vier weken na publicatie in Medisch Contact schriftelijk aan de secretaris van de vereniging worden medegedeeld (conform artikel 8 lid 4 van het huishoudelijk reglement van de LAD). ; Werk aan je carrière! Volg de trainingen en workshops van het KNMG Loopbaanbureau. Voor meer informatie, locaties en het totale aanbod van trainingen en workshops: of Onderhandelen met je opleider Als arts zijn er veel situaties waarin je moet onderhandelen. Met patiënten, de verpleging, collega s, je opleider, het ziekenhuismanagement, de zorgverzekeraar en natuurlijk het thuisfront. Deze workshop biedt handvatten in onderhandelingsvaardigheden en inzicht in de conflictstijlen die je het meest hanteert. Na de workshop kan je beter onderhandelen en kan je voor beide partijen het beste realiseren. 19 juni 2012 van uur, Utrecht Doelgroep: aiossen en basisartsen Kosten: leden 125,- en niet-leden 187,50 Het Loopbaanbureau biedt advies, coaching, begeleiding bij outplacement/ re-integratie, burnoutbegeleiding en ondersteuning bij een carrièreswitch. Blijf niet langer zitten met uw vragen. Neem contact op voor advies op maat Medisch Contact 1 juni nr. 22

5 Rutger Jan van der Gaag: nieuwe voorzitter KNMG federatienieuws Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag volgt op 1 januari 2013 Arie Nieuwenhuijzen Kruseman op als voorzitter van de KNMG. Op 24 mei heeft de Algemene Vergadering van de KNMG hem benoemd voor een periode van vier jaar. Van der Gaag is op dit moment onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en hoogleraar (Klinische Kinder- & Jeugd) Psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Nijmegen St Radboud. Ook is hij als practicus en opleider verbonden aan Karakter, expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De zittingstermijn van prof. dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman eindigt op 31 december Sinds 2009 levert Kruseman als voorzitter van de artsenfederatie een belangrijke bijdrage aan vele onderwerpen in de gezondheidszorg en aan de verdere ontwikkeling en profilering van de KNMG. Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag (Foto: Flip Franssen) Onderhandelaarsakkoord Cao VVT Half mei 2012 liepen de onderhandelingen over de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) stuk. Werkgevers kwamen met een eindbieding waarmee alle werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, niet instemden. Werkgevers trokken daarop het eindbod in. Op 22 mei jl. werd het overleg hervat met als resultaat een onderhandelaarsakkoord. Werkgevers hadden geen financiële ruimte meer, waardoor een aantal onderwerpen uit de inzet van LAD/FBZ, CNV Publieke Zaak en NU 91 (Abvakabo FNV had een eigen inzet) niet opnieuw besproken kon worden. Uiteindelijk pasten werkgevers hun bod enigszins aan. Voor LAD/FBZ heeft dit geen directe betekenis; wel voor CNV Publieke Zaak en NU 91. De inzet van LAD/FBZ om te komen tot een herbeschrijvingsprocedure en landelijke bezwarencommissie in het kader van functiewaardering wilden werkgevers echter niet honoreren. Maximaal haalbare LAD/FBZ vindt de geboden salarisverhoging beperkt. Daarentegen is de gehele overeengekomen salarisverhoging structureel en werkt volledig door in Gezien de (economische) omstandigheden, de komende bezuinigingen en de grote financiële problemen (voor werkgevers) die voortkomen uit de WMO en de AWBZ is dit het maximaal haalbare. Daarom hebben we, samen met CNV Publieke Zaak en NU 91, het onderhandelaarsakkoord geaccepteerd. Hoofdlijnen onderhandelaarsakkoord Looptijd: 1 maart 2012 tot en met 31 augustus Een algemene salarisverhoging van 1,2 procent per 1 juni Verhoging van de eindejaarsuitkering met 1 procent per 1 april Het onderscheid tussen het persoonlijk levensfase budget (PLB) en vakantieverlof vervalt. Stroomlijning van vakantie en PLB treedt in werking per 1 januari Het wettelijk systeem met betrekking tot vakantiewetgeving wordt het uitgangspunt van de regeling in de cao. De Cao VVT blijft van toepassing op werknemers die de algemene ouderdomspensioenleeftijd hebben bereikt en die met de werkgever afspraken maken over doorwerken na hun 65ste jaar. Cao-partijen voeren tijdens de looptijd van de cao een onderzoek uit naar de mogelijkheden van een vereenvoudiging van de reiskostenregeling en de fiscale wijzigingen in het kader van de reiskosten. De LAD raadpleegt binnenkort de leden, die werkzaam zijn in de VVT-sector, over het onderhandelaarsakkoord. 67 nr juni 2012 Medisch Contact 1377

6 Fred Lee geeft masterclass voor LHV Academie Op de Huisartsbeurs 2012 verzorgde Fred Lee, auteur en voormalig ziekenhuisdirecteur in de Verenigde Staten, een lezing en workshop, waar veel enthousiaste reacties op kwamen. Dat grote enthousiasme onder de deelnemers was reden voor de LHV Academie om Lee terug naar Nederland te halen. Op dinsdag 6 november geeft hij een masterclass, een speciaal op huisartsen gerichte interactieve workshop. De kwaliteit van zorg voor de patiënt, op medisch gebied maar vooral ook op het relationele vlak, is volgens Lee allesbepalend voor de arts-patiëntrelatie en het oordeel van de patiënt over een zorginstelling. De perceptie van de patiënt staat in zijn visie centraal. Tijdens de masterclass gaat Lee niet alleen in op het verbeteren van de patiëntbeleving, hij gaat een stap verder. Hij geeft ook aan hoe huisartsen dat binnen hun eigen organisatie kunt bereiken. Tijdens de masterclass kunnen deelnemers met Fred Lee uitgebreid van gedachten wisselen over de voor hen relevante thema s. Meer informatie over de masterclass vindt u op IGZ-onderzoek: patiëntenzorg op ok opnieuw beter en veiliger De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op basis van een landelijk onderzoek vastgesteld dat er sprake is van een structurele verbetering van de zorg rondom het operatieve proces. De IGZ is van mening dat op onderdelen verdere verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, maar dat de kwaliteit en veiligheid voor de patiënt over de hele linie aanzienlijk is verbeterd in de afgelopen vijf jaar. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) ziet het IGZrapport vooral als het succes van de inspanningen van het veld om goede richtlijnen voor het operatieve proces te maken en te implementeren. Ook de meest betrokken wetenschappelijke verenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) zijn verheugd over de resultaten zoals die in het IGZ-onderzoek worden gepresenteerd. De verenigingen van medisch specialisten timmeren hard aan de weg om de zorg voor de operatiepatiënt nog veiliger te maken en zien in de IGZ-resultaten een bevestiging om op de ingeslagen weg door te gaan. Wetenschappelijke verenigingen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbeteringen door bijvoorbeeld de invoering van een time-outprocedure voorafgaand aan de operatie. De invoering van zogeheten stop-momenten heeft het operatieve proces aantoonbaar veiliger gemaakt. Ook constateert de IGZ dat de overdrachten binnen het operatieteam beter georganiseerd zijn, het gedrag rond hygiëne- en infectiepreventie verbeterd is en apparatuur beter onderhouden is. De IGZ geeft aan dat geheel in lijn met de door haar gevonden trend ook het aantal schadeclaims bij MediRisk significant is gedaald. Op onderdelen kan een aantal ziekenhuizen verbetering realiseren. De IGZ kan hieraan bijdragen door met aanhoudende inspectiedruk dit proces te blijven monitoren. Vanzelfsprekend zullen de medische staven samen met de ziekenhuizen blijven werken aan veilige zorg Medisch Contact 1 juni nr. 22

Overheid, betaal mee aan opleiding bedrijfsarts

Overheid, betaal mee aan opleiding bedrijfsarts Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P. Rijksen, algemeen directeur Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Postbus

Nadere informatie

Meedoen: een curatief doel

Meedoen: een curatief doel Han Hullen, voorzitter NVVG Meedoen: een curatief doel voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P.

Nadere informatie

Strijd over re-integratie

Strijd over re-integratie Han Hullen, voorzitter NVVG Strijd over re-integratie voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P.

Nadere informatie

Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter KNMG-federatie. Ook in 2012 zorg voor iedereen

Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter KNMG-federatie. Ook in 2012 zorg voor iedereen Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter KNMG-federatie Ook in 2012 zorg voor iedereen voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Toetsingskader Specialismen

Toetsingskader Specialismen Toetsingskader Specialismen Besluit van 9 maart 2011 houdende toetsingskader op grond waarvan deelgebieden der geneeskunde als specialismen kunnen worden aangewezen of opgeheven Het College Geneeskundige

Nadere informatie

Eindelijk een heupprothese, maar tegen hoge kosten

Eindelijk een heupprothese, maar tegen hoge kosten Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P. Rijksen, algemeen directeur Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Postbus

Nadere informatie

Wat na de grijze golf?

Wat na de grijze golf? Han Hullen, voorzitter NVVG Wat na de grijze golf? voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P.

Nadere informatie

Naar één medische indicatiestelling voorzitterscolumn

Naar één medische indicatiestelling voorzitterscolumn Han Hullen, voorzitter NVVG Naar één medische indicatiestelling voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

federatienieuws voorzitterscolumn Waterleiding, riolering en sociale dokters Je moet pas adviseren als er geluisterd wordt

federatienieuws voorzitterscolumn Waterleiding, riolering en sociale dokters Je moet pas adviseren als er geluisterd wordt Cisca Koning, voorzitter KAMG federatienieuws voorzitterscolumn Waterleiding, riolering en sociale dokters Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Bezuinig door goed te investeren

Bezuinig door goed te investeren Steven van Eijck, voorzitter LHV Bezuinig door goed te investeren voorzitterscolumn www.artsenvannu.nl Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

De curatieve keten: de ideale poortwachter. De verzekeringsarts wordt gezien als de poortwachter

De curatieve keten: de ideale poortwachter. De verzekeringsarts wordt gezien als de poortwachter Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P. Rijksen, algemeen directeur Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Postbus

Nadere informatie

Federatienieuws. Soms heb je een gesprek waarvan al bij. Een goed gesprek? Het managen. groot belang VOORZITTERSCOLUMN JANKO DE JONGE

Federatienieuws. Soms heb je een gesprek waarvan al bij. Een goed gesprek? Het managen. groot belang VOORZITTERSCOLUMN JANKO DE JONGE Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Een goed gesprek? JANKO DE JONGE Soms heb je een gesprek waarvan al bij het begin duidelijk is dat het niet gaat lukken. Kort geleden kwam een patiënte bij mij terug voor

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 13 juli 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

Overdiagnostiek: bedreiging en kostenpost

Overdiagnostiek: bedreiging en kostenpost column KNMG en Federatiepartners Algemene vragen? 030 2823 911 info@fed.knmg.nl www.knmg.nl Bankrekeningnummer ABN Amro 45 64 48 969 Bel de KNMG Artseninfolijn tel. 030 2823 322 over n juridische en medisch-ethische

Nadere informatie

Goede voornemens 2012

Goede voornemens 2012 Cisca Koning, voorzitter KAMG Goede voornemens 2012 voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P.

Nadere informatie

Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012

Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012 Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012 Artsennet.nl Artsennet.nl is de portal van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Het is een onafhankelijke webomgeving

Nadere informatie

Willem van der Ham, algemeen voorzitter Orde van Medisch Specialisten. De (on)macht van het getal

Willem van der Ham, algemeen voorzitter Orde van Medisch Specialisten. De (on)macht van het getal Willem van der Ham, algemeen voorzitter Orde van Medisch Specialisten De (on)macht van het getal voorzitterscolumn www.artsenvannu.nl Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering

Nadere informatie

Wat hebben artsen nodig voor de toekomstige uitoefening van hun vak?

Wat hebben artsen nodig voor de toekomstige uitoefening van hun vak? Deze Informatiekaart biedt een overzicht van wat artsen nodig hebben voor de toekomstige van hun vak. Waar op deze kaart gesproken wordt over artsen, gaat het in eerste instantie over artsen in dienstverband.

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

Een poortwachter: dus een arts voorzitterscolumn

Een poortwachter: dus een arts voorzitterscolumn Han Hullen, voorzitter NVVG Een poortwachter: dus een arts voorzitterscolumn www.artsenvannu.nl Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Herregistratie: De actualiteiten. Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG

Herregistratie: De actualiteiten. Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG Herregistratie: De actualiteiten Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG Systeem Wet BIG Arts specialist BIG-register specialisten-register Ministerie VWS (CIBG) KNMG (CGS &RGS) Herregistratie BIG-register

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundig Specialismen Besluit van 11 november 2015 houdende bepalingen voor de profielen maatschappij en gezondheid (Besluit

Nadere informatie

federatienieuws Een gewone werkdag voorzitterscolumn De druk op de gezondheidszorg is enorm

federatienieuws Een gewone werkdag voorzitterscolumn De druk op de gezondheidszorg is enorm Gert van Enk, voorzitter LAD Een gewone werkdag voorzitterscolumn www.artsenvannu.nl Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Nadere informatie

AIOSdag 9 november 2013

AIOSdag 9 november 2013 AIOSdag 9 november 2013 * Uitreiking Opleidingsprijs 2013 * Bereid je nu voor op jouw toekomst * Workshops met praktische tips & adviezen * Door professionals en medisch specialisten Meld je aan via www.dejongeorde.nl/aiosdag

Nadere informatie

Paul van Leeuwen, voorzitter Kamer Academische Specialisten, Orde van Medisch Specialisten

Paul van Leeuwen, voorzitter Kamer Academische Specialisten, Orde van Medisch Specialisten Paul van Leeuwen, voorzitter Kamer Academische Specialisten, Orde van Medisch Specialisten voorzitterscolumn De universitair medisch specialist verdient beter Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

Federatienieuws. Vrijdag 13 december 2013 staat in. Uitgedokterd. Gezondheid is niet alleen de afwezigheid. ziekte VOORZITTERSCOLUMN CISCA KONING

Federatienieuws. Vrijdag 13 december 2013 staat in. Uitgedokterd. Gezondheid is niet alleen de afwezigheid. ziekte VOORZITTERSCOLUMN CISCA KONING Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Uitgedokterd CISCA KONING Vrijdag 13 december 2013 staat in mijn geheugen gebeiteld. Was het dan een ongeluksdag? Integendeel! De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

De Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG);

De Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG); De Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG); gelet op artikel 21 van de Statuten van de KNMG en op de artikelen 14 en 15 van de Wet op de

Nadere informatie

Meer assistentie noodzakelijk voor voorzitterscolumn bereikbaarheid huisarts

Meer assistentie noodzakelijk voor voorzitterscolumn bereikbaarheid huisarts Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P. Rijksen, algemeen directeur Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Postbus

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

federatienieuws voorzitterscolumn De toekomst van de ouderengeneeskunde Waardering blijft een belangrijke reden om voor dit vak te kiezen

federatienieuws voorzitterscolumn De toekomst van de ouderengeneeskunde Waardering blijft een belangrijke reden om voor dit vak te kiezen Mieke Draijer, voorzitter Verenso voorzitterscolumn De toekomst van de ouderengeneeskunde Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Nadere informatie

Federatienieuws. Zorg voor lol in je vak!

Federatienieuws. Zorg voor lol in je vak! Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Zorg voor lol in je vak! HUIB CENSE Kroketten bij de overdracht. In geuren en kleuren vertelt de trakterende assistent hoe zij haar eerste incisie en drainage van een

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Thesaurus: afkortingenlijst Versie 4.3a

Thesaurus: afkortingenlijst Versie 4.3a Thesaurus: afkortingenlijst Versie 4.3a NIVEL 13 mei 2013 Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht info@capaciteitsorgaan.nl www.capaciteitsorgaan.nl T 030-2823840

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst HUISARTS, VERPLEEGHUISARTS EN ARTS VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 3 maart 2011 tot vaststelling

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek Samenvatting Hoofdstuk 1: Introductie Basisartsen die recent zijn afgestudeerd werken meestal enkele jaren voordat zij hun vervolgopleiding starten. Hun uiteindelijke beroepskeuze wordt dus enkele jaren

Nadere informatie

Federatienieuws. Er bestaan veel misverstanden over. Een evidencebased 2017 gewenst! Verzekeringsartsen. bronnen van evidence op de werkplek

Federatienieuws. Er bestaan veel misverstanden over. Een evidencebased 2017 gewenst! Verzekeringsartsen. bronnen van evidence op de werkplek Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Een evidencebased 2017 gewenst! ROB KOK Er bestaan veel misverstanden over wat evidencebased werken inhoudt. In lijn met de definitie zoals ooit door Sackett geformuleerd

Nadere informatie

Federatienieuws. De dood is hot. Sla een willekeurige. Doodeng. Praten over de dood is wellicht gewoner, maar helaas nog niet gemakkelijker

Federatienieuws. De dood is hot. Sla een willekeurige. Doodeng. Praten over de dood is wellicht gewoner, maar helaas nog niet gemakkelijker Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Doodeng RUTGER JAN VAN DER GAAG De dood is hot. Sla een willekeurige krant open en de kans is groot dat u stuit op een artikel over de dood(strijd), euthanasie of palliatieve

Nadere informatie

Maatwerk voor de ouderenzorg

Maatwerk voor de ouderenzorg Mieke Draijer, voorzitter Verenso Maatwerk voor de ouderenzorg voorzitterscolumn www.artsenvannu.nl Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Reglement College voor Accreditatie Cluster 1

Reglement College voor Accreditatie Cluster 1 Reglement College voor Cluster 1 Preambule Vanaf 1 januari 2012 vindt de accreditatie binnen, te weten huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde (SO) en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG)

Nadere informatie

Federatienieuws. De laatste tijd bekruipt me wel eens. Nieuw en oud. Oude wijn in nieuwe zakken dan? Ja, want soms is oude wijn gewoon heel goed!

Federatienieuws. De laatste tijd bekruipt me wel eens. Nieuw en oud. Oude wijn in nieuwe zakken dan? Ja, want soms is oude wijn gewoon heel goed! Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Nieuw en oud CISCA KONING De laatste tijd bekruipt me wel eens het gevoel dat we ons niet zo druk moeten maken over de veranderingen in de zorg die ons te wachten staan.

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Werkinstructie toevoegen

Werkinstructie toevoegen Werkinstructie toevoegen categorie A punten VERSIE 13-03-2015 AUTEUR Maarten van Alphen, Akke Bakker, Jason Doppenberg, Nanda van der Stap POST NVvTG P/A Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217

Nadere informatie

6. 771 >> 7 19.5 150 >> 8 80.5 621 7. U

6. 771 >> 7 19.5 150 >> 8 80.5 621 7. U 1. Wat is uw leeftijd? jonger dan 30 jaar 6.7 52 31-39 jaar 21.3 164 40-50 jaar 31.0 239 50-60 jaar 30.9 238 ouder dan 60 jaar 10.1 78 2. Wat is uw specialisme? Huisarts 25.0 193 Verpleeghuisarts 4.0 31

Nadere informatie

Strategische agenda LAD 2013

Strategische agenda LAD 2013 Strategische agenda LAD 2013 Voor de medische sector zijn het dynamische tijden. Door de verslechterde economische situatie zijn hervormingen in de sector in urgentie toegenomen. De stijgende ziektekosten

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Wat zijn belangrijke feiten over artsen? Toelichting Deze kaart biedt een overzicht van het vak van de arts. De kaart is gemaakt in opdracht van de Landelijke vereniging van Artsen in (LAD) en VvAA, ledenorganisatie voor zorgprofessionals. De

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

REGELING SPECIALISMEN EN PROFIELEN GENEESKUNST

REGELING SPECIALISMEN EN PROFIELEN GENEESKUNST REGELING SPECIALISMEN EN PROFIELEN GENEESKUNST Uitgave 1 juli 2010 De Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG); gelet op artikel 21 van

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

Federatienieuws. Er zijn verschillende redenen waarom geneeskundestudenten

Federatienieuws. Er zijn verschillende redenen waarom geneeskundestudenten Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Knelpunten in de zorg? Laat studenten meedenken! SANNE WUBBELS Een paar weken terug was ik samen met leden van het KNMG Studentenplatform bij een bijeenkomst van het Platform

Nadere informatie

Federatienieuws. ziekenhuis haar gegevens gewoon online kan bekijken.

Federatienieuws. ziekenhuis haar gegevens gewoon online kan bekijken. Federatienieuws voorzitterscolumn Elke patiënt een inlogcode Rutger Jan van der Gaag Wat als de bank net zo met uw financiële gegevens zou omgaan als de zorg met uw medische gegevens? Het antwoord op die

Nadere informatie

Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC

Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC Mr. D. Jongsma Jurist kennis en dienstverleningscentrum 28 oktober 2016 Werken als medisch specialist in dienstverband Inhoud workshop AIOS

Nadere informatie

Modelprocedure. mogelijk disfunctionerend. specialist ouderengeneeskunde

Modelprocedure. mogelijk disfunctionerend. specialist ouderengeneeskunde Modelprocedure mogelijk disfunctionerend specialist ouderengeneeskunde Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 3 2. Definitie en afbakening disfunctioneren 3 3. Status modelprocedure 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen

Bijlage: Beroepsverenigingen Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG).

Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG). Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG). Wie zijn wij? Het LOSGIO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen, signaleert problemen en komt op

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers LINKH Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers L I N K H LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG Postbus 2724 3800 GG Amersfoort Telefoon 06 24169015 E-mail info@linkh.nl

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

werkzaam in ziekenhuizen

werkzaam in ziekenhuizen modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in ziekenhuizen VOORWOORD Voor u ligt de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam

Nadere informatie

Daarnaast betaalt de SBOH voor haar werknemers alle opleidingskosten aan. aantal aios per opleidingsinstituut

Daarnaast betaalt de SBOH voor haar werknemers alle opleidingskosten aan. aantal aios per opleidingsinstituut BOH inbeeld 2014 waar de sboh voor staat al 25 jaar Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie

Federatienieuws. Mag een chirurg dit zeggen? Is dat. U wilt een operatie? Dan eerst stoppen met roken! Hoe gezonder de leefstijl, hoe groter de

Federatienieuws. Mag een chirurg dit zeggen? Is dat. U wilt een operatie? Dan eerst stoppen met roken! Hoe gezonder de leefstijl, hoe groter de Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN U wilt een operatie? Dan eerst stoppen met roken! HUIB CENSE Mag een chirurg dit zeggen? Is dat niet betuttelend of paternalistisch? Ik vind van niet en velen van u zijn

Nadere informatie

Jaarverslag COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS)

Jaarverslag COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS) Jaarverslag 2010 COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS) Voorwoord Eén jaar CGS. Een jaar waarin vooral achter de schermen veel gebeurde. Zo is de vertrouwde structuur verlaten waarin de specialismen

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Federatienieuws. Vorige week woensdag mochten. Prinsjesdag en sociale geneeskunde. Volgend jaar ook de minister van SZW voor het ontbijt uitnodigen

Federatienieuws. Vorige week woensdag mochten. Prinsjesdag en sociale geneeskunde. Volgend jaar ook de minister van SZW voor het ontbijt uitnodigen Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Prinsjesdag en sociale geneeskunde ROB KOK Vorige week woensdag mochten alle federatiebestuurders van de KNMG, en dus ook deze voorzitter, op uitnodiging van Medisch Contact,

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

Uw patiënt wil wisselen van huisarts. Regels voor het wel/niet inschrijven van patiënten

Uw patiënt wil wisselen van huisarts. Regels voor het wel/niet inschrijven van patiënten Uw patiënt wil wisselen van huisarts Regels voor het wel/niet inschrijven van patiënten 1 Inleiding Het kan gebeuren dat een van uw patiënten graag wil wisselen van huisarts. Daarvoor hebben NPCF en LHV

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap

Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap 2 Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap Mercatorlaan 1200 Postbus 20057 3502 LB Utrecht info@dejongespecialist.nl www.dejongespecialist.nl @jongespecialist

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Donderdag 21 mei 2015 Op donderdag 21 mei 2015 organiseert de afdeling Kinderurologie van het Radboudumc het Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Beursinformatie voor sponsoren en exposanten Zaterdag 25 maart 2017

Beursinformatie voor sponsoren en exposanten Zaterdag 25 maart 2017 Beursinformatie voor sponsoren en exposanten Zaterdag 25 maart 2017 INHOUDSOPGAVE WELKOM BIJ DE KNMG CARRIÈREBEURS... 3 WELKE EXPOSURE MOGELIJKHEDEN BIEDT DE CARRIÈREBEURS?... 4 SPONSORMENU... 5 BEURSVLOER

Nadere informatie

Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) of bij de beroepsvereniging?

Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) of bij de beroepsvereniging? Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 () of bij de beroepsvereniging? Cluster 1 wordt gevormd door de: Huisartsen; Specialisten ouderengeneeskunde; Artsen Verstandelijk Gehandicapten.

Nadere informatie

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ex artikel 20 van de statuten van de vereniging NVAB) CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De jaarlijkse contributie van de leden van de vereniging, waarin inbegrepen de afdracht aan de Koninklijke

Nadere informatie

KNMG opleiding SCEN-arts

KNMG opleiding SCEN-arts KNMG opleiding SCEN-arts Organisatie/Auteur: KNMG, SCEN, januari 2013 1 1 Inleiding Het bureau van de KNMG heeft voor artsen die zich willen professionaliseren in het verlenen van steun en het uitvoeren

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Beroepskeuze 2014

Onderzoeksrapport Beroepskeuze 2014 Onderzoeksrapport Beroepskeuze 2014 Inhoudsopgave 1. Abstract 2. Inleiding 3. De Geneeskundestudent 4. Methode 5. Resultaten - Enquête algemeen - Enquête Beroepskeuze 6. Conclusie 7. Referenties 8. Contactgegevens

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 7 oktober 2015 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek Preventief Medisch Onderzoek De artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt ruim 60.000 artsen en studenten geneeskunde. Van de KNMG maken deel uit de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), Landelijke

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek. Wel of geen gezondheidscheck? Deze brochure helpt u om te kiezen

Preventief Medisch Onderzoek. Wel of geen gezondheidscheck? Deze brochure helpt u om te kiezen De artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt ruim 60.000 artsen en studenten geneeskunde. Van de KNMG maken deel uit de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), Landelijke vereniging van Artsen in

Nadere informatie

MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING

MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING JANUARI 2017 2 WOORD VOORAF In 2006 is de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot medisch specialist werkzaam in ziekenhuizen tot

Nadere informatie

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011.

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Artsen die de tropenopleiding willen volgen, kunnen zich hiervoor het gehele jaar schriftelijk opgeven bij the secretariaat van

Nadere informatie

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND Position Paper AAN Woordvoerders Eerste Kamer commissie VWS Voorstel van Wet

Nadere informatie