Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Jouw gevoel voor realiteit"

Transcriptie

1 Je bent directeur, manager, coach, staf- of beleidsmedewerker of zelfstandig ondernemer. En je wilt doorgroeien in je huidige baan of bent bezig met een nieuwe stap in je werk. Je wilt je verder ontwikkelen, maar op een andere manier dan met één van de vele cursussen leiderschap of persoonlijke of management-ontwikkeling die overal langs komen. Ze lijken op elkaar, en zijn dat nu de echte uitdagingen waarnaar je op zoek bent? Veel mensen die met de Sezen Academy in aanraking komen, ervaren dat er vaak simplistisch en rechtlijnig georganiseerd wordt, met alle gevolgen van dien: processen lopen vast, problemen lijken eerder toe dan af te nemen. Ze willen graag met nieuwe energie andere wegen inslaan en nieuwe mogelijkheden uitproberen, maar hoe doe je dat en hoe herken je wat echt nieuw en toekomstvast is? Vind je de huidige management-methoden vaak te beperkt, herken je dat doelen en plannen vaak niet gerealiseerd worden, dat op eenzelfde manier gewerkt wordt terwijl dat steeds tot matige resultaten leidt? Dan biedt de Academy mogelijkheden om het zelf of met je organisatie anders te gaan doen en niet in de oude valkuilen te vallen. Deze leergang is één van die mogelijkheden. Bij de Academy doen we het echt anders: onze benadering is gebaseerd op betekenisgeving bij organiseren. Wat houdt dat - zeer in het kort, en rationeel geformuleerd - in? Iedereen geeft op zijn of haar eigen manier betekenis. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de manier waarop je kiest, wat je belangrijk vindt, hoe je organiseert, in je omgang met anderen, welk werk je graag doet, waar je goed in bent. Maar jouw manier van betekenis geven komt ook tot uitdrukking in de problemen die je in je werk ervaart, op welke terreinen je verder wilt, met welke mensen je moeite hebt, en welke activiteiten je zonder enige moeite regelt terwijl anderen daar misschien slapeloze nachten van hebben. Organiseren volgens principes van betekenisgeving is gebaseerd op het gedachtegoed van Wim van Dinten, uit zijn boek: Met gevoel voor realiteit, over herkennen van betekenis bij organiseren (derde druk, 2006). Deze leergang is gebaseerd op dit gedachtegoed.

2 Wat leer je? Inhoudelijk gezien maak je je 4 verschillende vormen van organiseren eigen, herken je jouw eigen oriëntatie en die van anderen. Je vergroot je waarnemingsvermogen en je kunt onder woorden brengen waar eerder alleen een gevoel of intuïtie was. Je leert complexe situaties te doorzien, vastgelopen processen los te maken, veranderingsprocessen in gang te zetten en te begeleiden. De wijze waarop je deze kwaliteiten in de leergang ontwikkelt, verloopt lang niet zo rationeel en cognitief als hier beschreven staat. In de leergang word je je bewust van je eigen vooringenomenheden, waar zit je vast en waar heb je ruimte? Waar kun je veranderen, wil je ook veranderen? Dit soort processen zijn paradigmatisch van aard: het ontwikkelen van eigen gedrag, denken en waarnemen waarbij andere principes van betekenisgeving domineren dan die je van jezelf gewend bent, is zeer intensief, zwaar, en ook spannend, hoop- en voldoeninggevend. Erover schrijven raakt nauwelijks aan hoe mensen dat ervaren. Als je het zelf meemaakt, weet je waarover we het hebben. Beginnen Misschien heb je Met gevoel voor realiteit gelezen, een workshop gevolgd of ben je via andere wegen geïnteresseerd geraakt in de leergang: je begint met een intakegesprek waarin je ontwikkelpad wordt besproken en waarin je duidelijk(er) wordt hoe het volgen van de leergang je daarbij kan helpen. Je kunt de leergang zien als een opstap naar een nieuwe werkomgeving, maar het is ook mogelijk dat je graag verder wilt in je huidige, alleen dan met meer overzicht, inhoud en daadkracht. De deelnemers Mensen met diverse functies schrijven in op deze leergang: directeuren, leidinggevenden, burgemeesters, managers, coaches, staf- of beleidsmedewerkers, zelfstandigen met of zonder personeel, allen afkomstig uit diverse hoeken en met zeer uiteenlopende achtergronden: overheidsorganisaties, commerciële organisaties, opleidingsinstituten. Deze variatie helpt om gelijk in de praktijk met verschillende vormen van betekenisgeving in aanraking te komen. Je kunt ook met collega s deelnemen, maar dan niet meer dan 3 mensen van eenzelfde organisatie of afdeling per leergroep.

3 Wat maak je mee? Mensen doen veel dingen onbewust, omdat ze die prettig vinden, gewend zijn, zo geleerd hebben. Organisaties, als verzamelingen van mensen, vertonen ook precies zulk gedrag. Wij brengen je op overzichtsniveau: in welke situaties en omgevingen past welk gedrag, heb je dat gedrag in je repertoire? Of kun je het leren, en hoe dan? Begrijpen hoe je (werk)omgeving in elkaar zit: welk gedrag daar gestimuleerd of afgestraft wordt, welke interventies effectief zijn en welke het nooit zullen halen. Je leert het allemaal herkennen, en ook wat je eigen mogelijkheden daarin zijn. Hoe maatschappelijke processen doorwerken in je eigen omgeving, subtiele groeiprocessen zien en wat je daarmee kunt doen (en wat juist niet), wat wel en niet maakbaar is. Op overzichtsniveau opereren betekent dat je nieuwe referentiekaders krijgt die helpen je waarnemingsvermogen te vergroten, je gedragsrepertoire uit te breiden en te komen tot een betere oordeelsvorming die jouw omgeving ook als helpend ervaart. Dat klinkt veelbelovend, en tegelijk niet altijd even concreet. Als je met ons kennis hebt gemaakt, zul je herkennen wat we hier niet onder woorden kunnen brengen, maar er wel toe doet! Al vrij vroeg in de cursus kun je een goed beeld vormen van jezelf en je eigen werkomgeving: je ziet waar je kwaliteiten liggen, waar je je kunt ontwikkelen, waar je van anderen kunt leren en wat anderen van jou kunnen opsteken. Opzet We maken gebruik van verschillende leersettingen: workshops, klassiek college, zelf (in andere omgevingen) aan de slag. Deze vormen zijn net zo belangrijk als de inhoud van de leerstof zelf. Blok 1: Iconen van onze tijd (3 dagen) Het eerste blok begint op een voor de meesten vertrouwde manier: in een workshopvorm met een docent. Maar de inhoud is zodanig dat je al snel mee wordt genomen naar een nieuwe wereld: vrijwel iedereen is opgeleid in een vooral geletterde context, terwijl de wereld waarin we leven nu vooral in beelden communiceert. Discussiëren en nuanceren gaat dan steeds lastiger, terwijl statements, uiterlijk vertoon en dramaturgie gaan domineren. Deze kenmerken en verschillen tussen de papieren wereld en de mediale wereld worden verkend en besproken: vooral de invloed die ze hebben op de manier waarop mensen van nu denken en doen en de effecten ervan op organiseren.

4 De ervaring leert dat na deze dagen het waarnemingsvermogen danig vergroot is: je gaat anders tv kijken, leest kranten en notities anders, mensen zie je met nieuwe ogen, eigenschappen van jezelf ga je herwaarderen. En dit is nog maar het begin. Blok 2: Rationaliseren en overtuigen (3 dagen) Organiseren vanuit een visie of ideaal. Zo consistent mogelijk tot plannen en daadwerkelijke uitvoering komen. Overlegstructuren, streven naar gedeeld begrip, willen begrijpen en doorgronden waar je mee bezig bent. Streven naar perfectie. De eigen wensen en ideeën ondergeschikt maken aan het ideaal of het grotere goed dat je met anderen deelt. Schrijven, lezen, denken en discussiëren passen hierbij en stimuleren deze vorm van organiseren. Voor veel mensen een bekende en vertrouwde vorm die in veel organisaties wordt toegepast. Waar past deze vorm, hoe groot is haar bereik en wat zijn de beperkingen? Blok 3: Construeren en macht (3 dagen) Je eigen ideeën, wensen en gevoelens ken je het beste, en heb je zelf in de hand. Zo bekeken is iedereen zelf een middelpunt in de wereld. In onze maatschappij is zelfreferentialiteit sterk ontwikkeld en gestimuleerd. Mensen hebben vrijheid, zijn voor zichzelf verantwoordelijk, kunnen alleen maar voor zichzelf verantwoordelijk zijn. Je geen zorgen hoeven maken om normen van anderen, je eigen weg zoeken, herkennen wat wel en niet bij jou past. Hoe ziet dat eruit op het niveau van een organisatie of de samenleving: hoe ga je met anderen om? Wie mag domineren? Hoe kom je tot samenwerking? Hoe bereik je resultaten? Een blok waar zelfonderzoek centraal staat. Blok 4: Normeren en sociale samenhang (3 dagen) Deel zijn van een groep, je daarin veilig voelen geeft zekerheid. Samen dingen doen, bij elkaar zijn, genieten van wat je samen hebt. De leider zet de lijnen uit, groepsleden vallen onder zijn bescherming. In Afrika, het Midden- en Verre Oosten de meest voorkomende vorm van organiseren. Je volgt de normen die in het verleden zijn ontstaan en tot op de dag van vandaag bestaan. Die ter discussie stellen? Waarom: we doen het hier nu eenmaal zo. Als het je niet bevalt, ga je maar weg. Veranderingen brengen onrust met zich mee, veel blijft bij het oude. Waarom iets veranderen als het goed is? En nu is er wel genoeg gepraat, wat gaan we doen?

5 In dit blok ga je naar buiten: meelopen, uitgenodigd worden, samen met anderen aan de slag. Word je geaccepteerd, buitengesloten? Waar vraagt de groep om? Pas jij daarbij? Als je dit als vorm van organiseren herkent, wat kun je dan juist wel en niet in deze vorm bereiken, wat in andere vormen niet lukt? Blok 5: Stavolutie en gevoel voor realiteit (3 dagen) Herkennen hoe verschijnselen in een stadiumgewijze evolutie (stavolutie) ontstaan. Hoe leven groeit, hoe al wat leeft met elkaar samenhangt. Daarin expliciteren of iets verbreken voelt als inbreuk, als interventie die iets beschadigt. Proberen zoveel mogelijk waar te nemen, de eigen invloed op je omgeving te ervaren, de invloed van de omgeving op jezelf te herkennen. Dit doe je waar je ook bent, elk moment van de dag: binnen, buiten, thuis en waar je werkt. Accepteren en je overgeven aan wat er gebeurt. Of je dat nu leuk vindt of niet, dat doet er niet toe. In verbinding met de omgeving zijn: wat is je invloed, je eigen tempo gezien vanuit de omgeving? In contact komen zonder woorden. Als je dit als vorm van organiseren ziet, herken je dan hoe ordening ontstaat? Kun je een omgeving beïnvloeden zodat de aard en vorm van een ordening veranderen? Praktijkdagen Eigen ervaringen en vraagstukken uit de werkomgeving van de deelnemers bepalen de invulling van deze dagen. Alle behandelde theorie en ervaringen uit de vorige blokken komen in de aangebrachte cases aan de orde. Ondersteund door de docent komen deelnemers op overzichtsniveau van hun eigen problematiek en ontwikkelen in de loop van de dag ideeën om daarop verder te kunnen.

6 En daarna In een leidinggevende functie ga je sprongsgewijze beter functioneren. Je wordt veel effectiever. Als adviseur exploderen je mogelijkheden. Deelnemers die op zoek zijn naar nieuwe werkomgevingen vinden vaak tijdens of kort na de leergang een nieuwe baan. Mensen die niet op zoek waren naar een nieuwe werkomgeving ontvangen daarvoor toch vaak uitnodigingen. Veel deelnemers blijven in één of andere vorm bij Sezen Academy betrokken: als docent, begeleider bij ervaringsleren, meedenker bij een (maatschappelijk) vraagstuk, deelnemer aan verdiepingstrajecten, afhankelijk van eigen kwaliteiten en interesses en de ontwikkelingen die Sezen Academy doormaakt. De leergang in combinatie met andere trajecten Het curriculum van de leergang is ontwikkeld door prof. ir. Wim van Dinten en drs. Imelda Schouten. Zij staan aan het hoofd van Stichting Sezen (www.sezen.nl) van waaruit de Sezen Academy als zelfstandige eenheid ontstaan is. Zij bewaken het gedachtegoed en ontwikkelen dit verder en blijven in die hoedanigheid ook betrokken bij ontwikkelingen van de leergang. Inmiddels hebben verschillende mensen met veel succes de leergang doorlopen in combinatie met een late career (loopbaan- of herbronnings)traject of een outplacement-proces. In dat geval krijgen medewerkers in overleg met hun werkgever de mogelijkheid om naar een nieuwe werkomgeving te zoeken waarbij ze de leergang doorlopen en een persoonlijk coachingstraject volgen. Zie De leergang wordt ook gevolgd door medewerkers van eenzelfde afdeling of organisatie waar organisatievernieuwingen plaatsvinden die zij mede (moeten kunnen) vormgeven. Zie ook Dit zijn vaak trajecten waarbij een nieuwe klantenkring ontstaat of klanten anders bediend moeten worden, een afdeling of organisatie een nieuwe strategie wil ontwikkelen, innovatie wil stimuleren met bijbehorende nieuwe functies en manieren van organiseren. Het volgen van de leergang en het vernieuwingstraject vanuit Sezen Academy of Bascole lopen dan samen met elkaar op en versterken elkaar.

7 De leergang op maat gemaakt Hoewel veel mensen het juist waarderen om kennis te maken met mensen uit andere werkomgevingen en sectoren, hebben we ook maatwerk-leergangen, toegespitst op specifieke organisaties en vraagstukken die daar spelen. Bijvoorbeeld voor de politie, in de gezondheidszorg, journalistieke omgevingen. Voor een groep van tenminste 9 en maximaal 12 collega s kunnen we voor u zo n leergang op maat organiseren. Ervaringen De leergang loopt inmiddels meerdere jaren. Veel oud-deelnemers vertellen u graag wat ze tijdens de leergang hebben ervaren, wat ze daarna zijn gaan doen en welke invloed de leergang daarop gehad heeft. Persoonlijke begeleiding Tijdens de leergang hebben deelnemers begeleidingsgesprekken om hun eigen ontwikkeling en persoonlijke vragen te bespreken. Voor intensievere begeleiding kan een extra coachingstraject bij HS&P gevolgd worden.

8 Docenten De docenten van elk blok praten niet alleen over een vorm van organiseren, ze brengen die ook zelf in de praktijk. Een zeer directe en rijke vorm van ervaren en tegelijk leren. Prof. ir. W.L. (Wim) van Dinten Onder zijn verantwoordelijkheid is deze leergang tot stand gekomen. In de afgelopen 20 jaar ontwikkelde hij een nieuwe theorie op het gebied van organiseren, waarin herkennen van betekenis de kern vormt. Als docent weet hij mensen aan het denken te zetten, hun gedrag te spiegelen en hen op een andere manier te laten waarnemen. Zijn workshops en colleges worden als zeer boeiend en inspirerend ervaren. Je wordt meegenomen op een ontdekkingsreis en je komt vrijwel altijd ergens anders uit dan je gedacht had: je ziet nieuwe perspectieven, ontdekt hoe jij organiseert, wat je daarbij negeert en hoe het anders kan. Je krijgt energie en ontdekt wat voor jou de moeite waard is, waarvoor je je wilt inzetten. Wim van Dinten is wiskundige. Hij was tot 1999 werkzaam bij de Rabobank Groep, de laatste jaren als Directeur Strategie. Sinds 1988 is hij bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, momenteel als hoogleraar Management van Verandering. Zijn theorie wordt nu in het curriculum geïntegreerd. Hij is een van de oprichters van het Expertise centrum van de overheid en was betrokken bij de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waar hij als kerndocent gedurende tien jaar zijn groeiend inzicht heeft overgedragen. Ir. T. (Ton) Roodink In Ton Roodink (1952) heeft de Sezen Academy een docent die bovenmatig geïnteresseerd is in hoe organisaties, en de mensen daarbinnen, werken. Ton is sinds 1990 als wetenschappelijk docent verbonden aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Hij doceert management van verandering' en geeft voornamelijk colleges aan studenten tussen de 30 en 50 jaar die in de avonduren hun MScBA opleiding volgen. Daarnaast verricht hij als zelfstandige organisatieonderzoek en geeft hij organisatieadvies aan voornamelijk technisch georiënteerde organisaties. Afgestudeerd in de toegepaste wiskunde, met als specialisatie Operations Research (TH Twente) was hij tussen 1979 en 1990 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Theateronderzoek en de Universiteit Twente.

9 Drs. F.M.P. (Ferna) Botter Een groot conceptueel en analytisch vermogen, gepaard gaande met een gerichtheid op inhoud, kenmerken Ferna Botter. Ze studeerde cum laude af in de bedrijfseconomie en begon bij Rabobank Nederland als marktonderzoeker: de start van een loopbaan met als rode draad het beleidsmatige respectievelijk strategische karakter van haar verschillende functies, vooral op het gebied van Marketing en de bedrijfsvoering bij plaatselijke Rabobanken. Ze participeerde in het ontwikkelen van curricula van opleidingen binnen de Rabobank en trad op als (kern)docente. Inmiddels is ze gevestigd als zelfstandig adviseur en docente en bezig met de afronding van haar proefschrift: welke mogelijkheden en beloftes kunnen marketingtheorieën en technieken inlossen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? En waar is marketing als theorie en als manier van organiseren in zichzelf van dusdanige aard dat ze het ondernemen juist van zijn maatschappelijke betrokkenheid ontdoet? Kortom: waar liggen de grenzen van de marketing? Drs. H.E. (Hermine) Tien Hermine Tien koppelt scherp waarnemen aan een uniek vermogen om wat ze ziet trefzeker onder woorden te brengen. Vooral waar ze ziet of ervaart dat systemen domineren en mensen ontmenselijkt worden, komt ze in beweging. Met een Duits Nederlandse achtergrond studeerde ze als germaniste af op een sociolinguïstisch onderwerp. Ze volgde en leidde vele cursussen met thema s rondom samenleving en cultuur in binnen- en buitenland, o.a. in Berlijn, Praag, Helsinki, Moskou en St. Petersburg. Ze was actief in politiek, theater en cabaret, ontwikkelde haar journalistieke interesse en is tekstschrijver en vertaler, o.a. van managementliteratuur. Zij was als docente, later ook als decaan, jarenlang verbonden aan het Revius Lyceum. Door haar achtergrond en talrijke bezoeken aan landen in Midden- en Oost-Europa is ze sterk verbonden met de cultuur en ontwikkeling van die landen. Dit alles scherpte haar blik op ontwikkelingen in Nederland, in het bijzonder op die van onderwijs, media, journalistiek en politiek. Ze droeg bij aan de redactie van boek Met gevoel voor realiteit door Wim van Dinten. Zij is directeur van Sezen Academy en o.a. ook actief op het terrein van ervaringsleren. In het verlengde daarvan ontwikkelt ze programma s waarbij overheden weer in verbinding komen met burgers.

10 Drs. I.F.M. (Imelda) Schouten Inlevingsvermogen, een scherpe geest in combinatie met een ingetogen stijl van optreden maken Imelda Schouten tot iemand die veelal waarneemt zonder direct te interveniëren. Ze studeerde af als bedrijfskundige met een kritiek op marketing en vervulde daarna verschillende functies binnen de Rabobank. Zij redigeerde het boek Met gevoel voor realiteit en droeg bij aan de theorievorming. De afgelopen jaren heeft ze zich o.a. bezig gehouden met het verduidelijken van de ontwikkeling van het medium televisie en de gevolgen daarvan voor omroepverenigingen en de RvB van de toenmalige NOS; gebiedsgebonden politiezorg in Kennemerland (herkennen wat op straat en in buurten gebeurt en de gevolgen hiervan voor competenties van politiemensen en hun stijl van leidinggeven); bij Rabobank Nederland met de inrichting van een eenheid Bedrijfsmanagement ten behoeve van (competentie-ontwikkeling van) medewerkers op dat terrein binnen lokale banken. Ze droeg bij aan het veranderingsproces binnen de Rotterdam School of Management in de sectie Management van Verandering. Ze doceert aan de RSM en heeft veel ervaring met het ontwikkelen van curricula. Drs. G.C.P. (Georg) Hubner Open, betrokken, onbevangen zo staat Georg Hubner in het leven. Van Indische afkomst, woonde in Maleisië en Indonesië en volgde internationaal onderwijs. Met zijn Aziatische achtergrond en manier van kijken benadert hij vraagstukken en kwesties die in de Nederlandse samenleving spelen met beduidend andere ogen. Georg studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, richting Management van Verandering en studeerde af op een scriptie over waarnemen en onderzoeksmethoden. Daarin vergeleek hij sociaal-constructionistische theorieën met de theorie van Met gevoel voor realiteit. Binnen de leergang doceert hij mediale vormen en technieken die passen bij de verschillende vormen van organiseren en treedt op als begeleider/docent in programma s waar ervaringsleren centraal staat. Daarbij komen zijn grote waarnemings- en inlevingsvermogen goed tot hun recht. Hij heeft een eigen videocommunicatiebedrijf. Gastdocenten Naast onze vaste docenten treden regelmatig gasten op, afhankelijk van de interesses en samenstelling van de betreffende leergroepen.

11 Organisatie van de leergang Drs. Hermine Tien draagt zorg voor de kwaliteit en actualisering van het curriculum, samen met Nettie van Lavieren die ook de hele organisatie van de leergang in handen heeft. Nettie van Lavieren

12 Programma Leergang Met gevoel voor realiteit - start september 2009 Datum Onderwerp 18 september Introductie en kennismaking H. I: Over iconen van onze tijd 25 september H. I: Over iconen van onze tijd 2 oktober Hoofdstuk II & III Principes, oriëntaties & vormen van organiseren Voorbereiden workshopblok H VI 14 t/m 16 oktober H. VI: Over rationaliseren en overtuigen Opdracht maken + voorbereiden workshopblok H VII 4 t/m 6 november H. VII: Over construeren en macht Voorbereiden workshopblok H VIII 18 t/m 20 november H. VIII: Over normeren en sociale samenhang (incl. overnachtingen) 25 november Evaluatie H. VIII en Introductie H. IX 2 t/m 4 december H. IX: Over stavolutie en gevoel voor realiteit (incl. overnachtingen) Kerstvakantie / Naar de eigen praktijk: case(s) 8 januari 2010 Praktijkdag 1 ervaringen / cases van deelnemers en aanreiken theorie Werken aan (eigen) case 29 januari Praktijkdag 2 ervaringen / cases van deelnemers en aanreiken theorie Werken aan (eigen) case 19 februari Praktijkdag 3 ervaringen / cases van deelnemers en aanreiken theorie Werken aan (eigen) case 12 maart Praktijkdag 4 ervaringen / cases van deelnemers en aanreiken theorie Afsluiting + Slotdiner

13 Inschrijving Leergang Jouw gevoel voor realiteit Met dit formulier schrijf ik mij in voor de Leergang Jouw gevoel voor realiteit die start op 18 september 2009 bij de Sezen Academy. Het cursusgeld bedraagt 9.225,= excl. btw, excl. arrangementskosten (ca. 950,=) Naam Adres Postcode Telefoon Werkgever Functie Werkadres Postcode Voorletters M/V Plaats Mobiel Plaats Al in het bezit van het boek Met gevoel voor realiteit : ja nee * Post graag sturen naar mijn woon / werk adres (doorhalen wat niet gewenst is) Factuuradres * Bij wie al in het bezit is van het boek Met gevoel voor realiteit van Wim van Dinten worden de kosten hiervan in mindering gebracht op het totale bedrag. Schriftelijke annulering of annulering per is mogelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel resp. de datum waarop de is binnengekomen op de server. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht: 6 tot 4 weken voor aanvang van de leergang: 25% van het cursusgeld 4 tot 2 weken voor aanvang van de leergang: 50% van het cursusgeld binnen 2 weken voor aanvang van de leergang: 100% van het cursusgeld Het totaalbedrag voor de leergang wordt in 2 termijnen betaald. Een eerste termijn van 25% is verschuldigd bij inschrijving. Het restant dient voldaan te zijn voor aanvang van de leergang. Bij tussentijdse beëindiging van de leergang blijft het volledige cursusgeld, voorzover nog niet voldaan, verschuldigd. Datum Plaats Handtekening

14 Praktische informatie Aantal deelnemers: minimaal 9 en maximaal 12 Startdatum: 18 september 2009 Totale duur: 20 dagen (5 workshopblokken en 5 praktijkdagen) Doorlooptijd: 7-9 maanden (afhankelijk van vakantieperiodes) Prijs: 9.225,- ex btw, ex arrangementskosten (ca. 950,=) Contact: Inhoudelijke informatie: Praktische informatie: drs. Hermine Tien telefoon: Nettie van Lavieren telefoon: Colofon: tekst: Sezen Academy, 2009, Wijk bij Duurstede foto s: pp. 1, 3, 4/4, 5 eigen archief foto p. 2: Phil, Flickr - foto p.4/1: nndb.com foto p. 4/2: Teamaskins_Flickr_ _c71449b5eb.jpg foto p. 4/3: Rick Dekker

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Kijken achter het masker

Kijken achter het masker Kijken achter het masker Driedaagse bijscholing Karakterstructuren voor therapeuten en coaches Zoek je een bijscholing die jouw manier van werken als therapeut of coach verdiept? Zou je meer (praktisch)

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Leiderschapsprogramma Jong Management

Leiderschapsprogramma Jong Management Leiderschapsprogramma Jong Management Geef jij leiding aan een team? Loop je regelmatig tegen dezelfde issues aan, maar weet je niet hoe je die ten positieve moet keren? Wil je de regie weer in eigen handen

Nadere informatie

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid.

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid. FemaleTOPTalent Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Het FemaleTopTalent programma voor de vrouwelijke professional: Met een HBO- of academische opleiding;

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Liever Slank - Individueel Voor als je een nieuwe relatie met eten wilt ontwikkelen

Liever Slank - Individueel Voor als je een nieuwe relatie met eten wilt ontwikkelen Liever Slank - Individueel Voor als je een nieuwe relatie met eten wilt ontwikkelen Wil jij liever slank zijn, zonder daarvoor dingen te moeten laten? Dat kan! Een dieet onderdrukt je natuurlijke verlangens.

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM) Een wijze van coaching die je helpt te onderzoeken wat je inspireert en wat je belemmert. Het leidt tot een ander perspectief, duurzame keuzes en effectief

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

Van in control naar in regie

Van in control naar in regie Van in control naar in regie Het regisseren van complexe vraagstukken Vraagstukken worden steeds complexer. Bovendien trekken ze zich vaak niets aan van organisatiegrenzen en strekken ze zich uit over

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 24.03.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 24.03.2016 / Rapportage Drijfveren 2 Inleiding Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

LEVEL UP! INSPIRATIE DAG 18 OKTOBER 2016

LEVEL UP! INSPIRATIE DAG 18 OKTOBER 2016 18 OKTOBER 2016 Ondernemers, managers, leidinggevenden, ambitieuze medewerkers. Iedereen heeft soms even behoefte aan een moment voor zichzelf, even sparren met anderen, investeren in zijn eigen ontwikkeling

Nadere informatie

REGISSEER JE EIGEN TOEKOMST

REGISSEER JE EIGEN TOEKOMST REGISSEER JE EIGEN TOEKOMST Alles heeft zijn tijd Zo ook de veranderingen in jouw leven. Sommige heb je zelf gezocht en gewild, anderen dienen zich aan zonder dat je erom gevraagd hebt en overkomen je.

Nadere informatie

HET INK-managementmodel IN DE PUBLIEKE SECTOR

HET INK-managementmodel IN DE PUBLIEKE SECTOR ACTIVITEITEN HET INK-managementmodel IN DE PUBLIEKE SECTOR (Interne) auditorsopleiding Cursus: 21, 22 en 23 juni 2006 Zelfevaluatie o.a. op basis van een beleidsversie van het model In-company HET INK-managementmodel

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan Secure Base Loopbaanbegeleiding Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan 2017 Inhoud Werk je als professional op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie of HR? Begeleid en adviseer

Nadere informatie

DE VERANDEREXPEDITIE!

DE VERANDEREXPEDITIE! DE VERANDEREXPEDITIE! OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL RESULTAAT Hands-on begeleiding voor de verandermanager Interselectgroup i.s.m dr. Marco de Witte (adviseur en veranderkundige) Visie op verandermanagement

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan Secure Base Loopbaanbegeleiding Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan 2018 Inhoud Werk je als professional op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie of HR? Begeleid en adviseer

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Integraal Waarnemen voor Young Professionals

Integraal Waarnemen voor Young Professionals Integraal Waarnemen voor Young Professionals Doel Deze leergang is voor young professionals (midden twintig, midden dertig) die vol in het leven staan en tegelijkertijd merken dat er iets mist of gewenst

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld wat zien wij? De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. De complexiteit

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Chief! Own Your Rank tweedaagse training

Chief! Own Your Rank tweedaagse training Chief! Own Your Rank tweedaagse training Own your rank. Verlang je ernaar meer in het licht van de schijnwerper te stappen. Podium te pakken. Je droom te dromen. Een loopbaanstap te maken. Gehoord te worden.

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Opleidingen voor HR-adviseurs

Opleidingen voor HR-adviseurs Opleidingen voor HR-adviseurs Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 Health Balance Group Generaal Eisenhowerweg 4, 5056 CR Berkel-Enschot, Nederland T: +31 6 11424494 - I: www.healthbalance.nu - E: info@healthbalance.nu Voorwoord Je

Nadere informatie

Leiderschap in Contact

Leiderschap in Contact Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap in Contact Constructief verbinden in de professionele

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Bijlage 3 Materiaal Workshop Studiekeuze (1,5 uur) werkboek voor leerlingen Centrum voor Studie en Loopbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken

W1 Workshop Lopen op eieren, leiding geven en aanspreken W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

RSM ERASMUS UNIVERSITY ORGANISEREN MET OVERZICHT

RSM ERASMUS UNIVERSITY ORGANISEREN MET OVERZICHT RSM ERASMUS UNIVERSITY ORGANISEREN MET OVERZICHT 2 NEDERLANDSTALIG POST-ACADEMISCH PROGRAMMA VOOR BEDRIJFSKUNDIGEN MET ERVARING IN DE PRAKTIJK. UITGEBRACHT IN SAMENWERKING TUSSEN RSM ERASMUS UNIVERSITY

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

Meer bereiken in projectteams Een online training voor ingenieurs en ontwerpers

Meer bereiken in projectteams Een online training voor ingenieurs en ontwerpers Leer je vakkennis overtuigend over te brengen in projectteams, om te gaan met conflicterende belangen en te bereiken wat voor jou belangrijk is! Ben je een adviseur, architect of projectleider, en werk

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht 1. Welke associaties heeft u bij het begrip Autisme? Contactgestoord, nemen geen initiatief. Beperkt in het sociaal wenselijk gedrag, grotere behoefte aan

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS. Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)?

Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS. Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)? Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)? 7 juli 2015 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 7 juli 2015

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie