Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Jouw gevoel voor realiteit"

Transcriptie

1 Je bent directeur, manager, coach, staf- of beleidsmedewerker of zelfstandig ondernemer. En je wilt doorgroeien in je huidige baan of bent bezig met een nieuwe stap in je werk. Je wilt je verder ontwikkelen, maar op een andere manier dan met één van de vele cursussen leiderschap of persoonlijke of management-ontwikkeling die overal langs komen. Ze lijken op elkaar, en zijn dat nu de echte uitdagingen waarnaar je op zoek bent? Veel mensen die met de Sezen Academy in aanraking komen, ervaren dat er vaak simplistisch en rechtlijnig georganiseerd wordt, met alle gevolgen van dien: processen lopen vast, problemen lijken eerder toe dan af te nemen. Ze willen graag met nieuwe energie andere wegen inslaan en nieuwe mogelijkheden uitproberen, maar hoe doe je dat en hoe herken je wat echt nieuw en toekomstvast is? Vind je de huidige management-methoden vaak te beperkt, herken je dat doelen en plannen vaak niet gerealiseerd worden, dat op eenzelfde manier gewerkt wordt terwijl dat steeds tot matige resultaten leidt? Dan biedt de Academy mogelijkheden om het zelf of met je organisatie anders te gaan doen en niet in de oude valkuilen te vallen. Deze leergang is één van die mogelijkheden. Bij de Academy doen we het echt anders: onze benadering is gebaseerd op betekenisgeving bij organiseren. Wat houdt dat - zeer in het kort, en rationeel geformuleerd - in? Iedereen geeft op zijn of haar eigen manier betekenis. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de manier waarop je kiest, wat je belangrijk vindt, hoe je organiseert, in je omgang met anderen, welk werk je graag doet, waar je goed in bent. Maar jouw manier van betekenis geven komt ook tot uitdrukking in de problemen die je in je werk ervaart, op welke terreinen je verder wilt, met welke mensen je moeite hebt, en welke activiteiten je zonder enige moeite regelt terwijl anderen daar misschien slapeloze nachten van hebben. Organiseren volgens principes van betekenisgeving is gebaseerd op het gedachtegoed van Wim van Dinten, uit zijn boek: Met gevoel voor realiteit, over herkennen van betekenis bij organiseren (derde druk, 2006). Deze leergang is gebaseerd op dit gedachtegoed.

2 Wat leer je? Inhoudelijk gezien maak je je 4 verschillende vormen van organiseren eigen, herken je jouw eigen oriëntatie en die van anderen. Je vergroot je waarnemingsvermogen en je kunt onder woorden brengen waar eerder alleen een gevoel of intuïtie was. Je leert complexe situaties te doorzien, vastgelopen processen los te maken, veranderingsprocessen in gang te zetten en te begeleiden. De wijze waarop je deze kwaliteiten in de leergang ontwikkelt, verloopt lang niet zo rationeel en cognitief als hier beschreven staat. In de leergang word je je bewust van je eigen vooringenomenheden, waar zit je vast en waar heb je ruimte? Waar kun je veranderen, wil je ook veranderen? Dit soort processen zijn paradigmatisch van aard: het ontwikkelen van eigen gedrag, denken en waarnemen waarbij andere principes van betekenisgeving domineren dan die je van jezelf gewend bent, is zeer intensief, zwaar, en ook spannend, hoop- en voldoeninggevend. Erover schrijven raakt nauwelijks aan hoe mensen dat ervaren. Als je het zelf meemaakt, weet je waarover we het hebben. Beginnen Misschien heb je Met gevoel voor realiteit gelezen, een workshop gevolgd of ben je via andere wegen geïnteresseerd geraakt in de leergang: je begint met een intakegesprek waarin je ontwikkelpad wordt besproken en waarin je duidelijk(er) wordt hoe het volgen van de leergang je daarbij kan helpen. Je kunt de leergang zien als een opstap naar een nieuwe werkomgeving, maar het is ook mogelijk dat je graag verder wilt in je huidige, alleen dan met meer overzicht, inhoud en daadkracht. De deelnemers Mensen met diverse functies schrijven in op deze leergang: directeuren, leidinggevenden, burgemeesters, managers, coaches, staf- of beleidsmedewerkers, zelfstandigen met of zonder personeel, allen afkomstig uit diverse hoeken en met zeer uiteenlopende achtergronden: overheidsorganisaties, commerciële organisaties, opleidingsinstituten. Deze variatie helpt om gelijk in de praktijk met verschillende vormen van betekenisgeving in aanraking te komen. Je kunt ook met collega s deelnemen, maar dan niet meer dan 3 mensen van eenzelfde organisatie of afdeling per leergroep.

3 Wat maak je mee? Mensen doen veel dingen onbewust, omdat ze die prettig vinden, gewend zijn, zo geleerd hebben. Organisaties, als verzamelingen van mensen, vertonen ook precies zulk gedrag. Wij brengen je op overzichtsniveau: in welke situaties en omgevingen past welk gedrag, heb je dat gedrag in je repertoire? Of kun je het leren, en hoe dan? Begrijpen hoe je (werk)omgeving in elkaar zit: welk gedrag daar gestimuleerd of afgestraft wordt, welke interventies effectief zijn en welke het nooit zullen halen. Je leert het allemaal herkennen, en ook wat je eigen mogelijkheden daarin zijn. Hoe maatschappelijke processen doorwerken in je eigen omgeving, subtiele groeiprocessen zien en wat je daarmee kunt doen (en wat juist niet), wat wel en niet maakbaar is. Op overzichtsniveau opereren betekent dat je nieuwe referentiekaders krijgt die helpen je waarnemingsvermogen te vergroten, je gedragsrepertoire uit te breiden en te komen tot een betere oordeelsvorming die jouw omgeving ook als helpend ervaart. Dat klinkt veelbelovend, en tegelijk niet altijd even concreet. Als je met ons kennis hebt gemaakt, zul je herkennen wat we hier niet onder woorden kunnen brengen, maar er wel toe doet! Al vrij vroeg in de cursus kun je een goed beeld vormen van jezelf en je eigen werkomgeving: je ziet waar je kwaliteiten liggen, waar je je kunt ontwikkelen, waar je van anderen kunt leren en wat anderen van jou kunnen opsteken. Opzet We maken gebruik van verschillende leersettingen: workshops, klassiek college, zelf (in andere omgevingen) aan de slag. Deze vormen zijn net zo belangrijk als de inhoud van de leerstof zelf. Blok 1: Iconen van onze tijd (3 dagen) Het eerste blok begint op een voor de meesten vertrouwde manier: in een workshopvorm met een docent. Maar de inhoud is zodanig dat je al snel mee wordt genomen naar een nieuwe wereld: vrijwel iedereen is opgeleid in een vooral geletterde context, terwijl de wereld waarin we leven nu vooral in beelden communiceert. Discussiëren en nuanceren gaat dan steeds lastiger, terwijl statements, uiterlijk vertoon en dramaturgie gaan domineren. Deze kenmerken en verschillen tussen de papieren wereld en de mediale wereld worden verkend en besproken: vooral de invloed die ze hebben op de manier waarop mensen van nu denken en doen en de effecten ervan op organiseren.

4 De ervaring leert dat na deze dagen het waarnemingsvermogen danig vergroot is: je gaat anders tv kijken, leest kranten en notities anders, mensen zie je met nieuwe ogen, eigenschappen van jezelf ga je herwaarderen. En dit is nog maar het begin. Blok 2: Rationaliseren en overtuigen (3 dagen) Organiseren vanuit een visie of ideaal. Zo consistent mogelijk tot plannen en daadwerkelijke uitvoering komen. Overlegstructuren, streven naar gedeeld begrip, willen begrijpen en doorgronden waar je mee bezig bent. Streven naar perfectie. De eigen wensen en ideeën ondergeschikt maken aan het ideaal of het grotere goed dat je met anderen deelt. Schrijven, lezen, denken en discussiëren passen hierbij en stimuleren deze vorm van organiseren. Voor veel mensen een bekende en vertrouwde vorm die in veel organisaties wordt toegepast. Waar past deze vorm, hoe groot is haar bereik en wat zijn de beperkingen? Blok 3: Construeren en macht (3 dagen) Je eigen ideeën, wensen en gevoelens ken je het beste, en heb je zelf in de hand. Zo bekeken is iedereen zelf een middelpunt in de wereld. In onze maatschappij is zelfreferentialiteit sterk ontwikkeld en gestimuleerd. Mensen hebben vrijheid, zijn voor zichzelf verantwoordelijk, kunnen alleen maar voor zichzelf verantwoordelijk zijn. Je geen zorgen hoeven maken om normen van anderen, je eigen weg zoeken, herkennen wat wel en niet bij jou past. Hoe ziet dat eruit op het niveau van een organisatie of de samenleving: hoe ga je met anderen om? Wie mag domineren? Hoe kom je tot samenwerking? Hoe bereik je resultaten? Een blok waar zelfonderzoek centraal staat. Blok 4: Normeren en sociale samenhang (3 dagen) Deel zijn van een groep, je daarin veilig voelen geeft zekerheid. Samen dingen doen, bij elkaar zijn, genieten van wat je samen hebt. De leider zet de lijnen uit, groepsleden vallen onder zijn bescherming. In Afrika, het Midden- en Verre Oosten de meest voorkomende vorm van organiseren. Je volgt de normen die in het verleden zijn ontstaan en tot op de dag van vandaag bestaan. Die ter discussie stellen? Waarom: we doen het hier nu eenmaal zo. Als het je niet bevalt, ga je maar weg. Veranderingen brengen onrust met zich mee, veel blijft bij het oude. Waarom iets veranderen als het goed is? En nu is er wel genoeg gepraat, wat gaan we doen?

5 In dit blok ga je naar buiten: meelopen, uitgenodigd worden, samen met anderen aan de slag. Word je geaccepteerd, buitengesloten? Waar vraagt de groep om? Pas jij daarbij? Als je dit als vorm van organiseren herkent, wat kun je dan juist wel en niet in deze vorm bereiken, wat in andere vormen niet lukt? Blok 5: Stavolutie en gevoel voor realiteit (3 dagen) Herkennen hoe verschijnselen in een stadiumgewijze evolutie (stavolutie) ontstaan. Hoe leven groeit, hoe al wat leeft met elkaar samenhangt. Daarin expliciteren of iets verbreken voelt als inbreuk, als interventie die iets beschadigt. Proberen zoveel mogelijk waar te nemen, de eigen invloed op je omgeving te ervaren, de invloed van de omgeving op jezelf te herkennen. Dit doe je waar je ook bent, elk moment van de dag: binnen, buiten, thuis en waar je werkt. Accepteren en je overgeven aan wat er gebeurt. Of je dat nu leuk vindt of niet, dat doet er niet toe. In verbinding met de omgeving zijn: wat is je invloed, je eigen tempo gezien vanuit de omgeving? In contact komen zonder woorden. Als je dit als vorm van organiseren ziet, herken je dan hoe ordening ontstaat? Kun je een omgeving beïnvloeden zodat de aard en vorm van een ordening veranderen? Praktijkdagen Eigen ervaringen en vraagstukken uit de werkomgeving van de deelnemers bepalen de invulling van deze dagen. Alle behandelde theorie en ervaringen uit de vorige blokken komen in de aangebrachte cases aan de orde. Ondersteund door de docent komen deelnemers op overzichtsniveau van hun eigen problematiek en ontwikkelen in de loop van de dag ideeën om daarop verder te kunnen.

6 En daarna In een leidinggevende functie ga je sprongsgewijze beter functioneren. Je wordt veel effectiever. Als adviseur exploderen je mogelijkheden. Deelnemers die op zoek zijn naar nieuwe werkomgevingen vinden vaak tijdens of kort na de leergang een nieuwe baan. Mensen die niet op zoek waren naar een nieuwe werkomgeving ontvangen daarvoor toch vaak uitnodigingen. Veel deelnemers blijven in één of andere vorm bij Sezen Academy betrokken: als docent, begeleider bij ervaringsleren, meedenker bij een (maatschappelijk) vraagstuk, deelnemer aan verdiepingstrajecten, afhankelijk van eigen kwaliteiten en interesses en de ontwikkelingen die Sezen Academy doormaakt. De leergang in combinatie met andere trajecten Het curriculum van de leergang is ontwikkeld door prof. ir. Wim van Dinten en drs. Imelda Schouten. Zij staan aan het hoofd van Stichting Sezen (www.sezen.nl) van waaruit de Sezen Academy als zelfstandige eenheid ontstaan is. Zij bewaken het gedachtegoed en ontwikkelen dit verder en blijven in die hoedanigheid ook betrokken bij ontwikkelingen van de leergang. Inmiddels hebben verschillende mensen met veel succes de leergang doorlopen in combinatie met een late career (loopbaan- of herbronnings)traject of een outplacement-proces. In dat geval krijgen medewerkers in overleg met hun werkgever de mogelijkheid om naar een nieuwe werkomgeving te zoeken waarbij ze de leergang doorlopen en een persoonlijk coachingstraject volgen. Zie De leergang wordt ook gevolgd door medewerkers van eenzelfde afdeling of organisatie waar organisatievernieuwingen plaatsvinden die zij mede (moeten kunnen) vormgeven. Zie ook Dit zijn vaak trajecten waarbij een nieuwe klantenkring ontstaat of klanten anders bediend moeten worden, een afdeling of organisatie een nieuwe strategie wil ontwikkelen, innovatie wil stimuleren met bijbehorende nieuwe functies en manieren van organiseren. Het volgen van de leergang en het vernieuwingstraject vanuit Sezen Academy of Bascole lopen dan samen met elkaar op en versterken elkaar.

7 De leergang op maat gemaakt Hoewel veel mensen het juist waarderen om kennis te maken met mensen uit andere werkomgevingen en sectoren, hebben we ook maatwerk-leergangen, toegespitst op specifieke organisaties en vraagstukken die daar spelen. Bijvoorbeeld voor de politie, in de gezondheidszorg, journalistieke omgevingen. Voor een groep van tenminste 9 en maximaal 12 collega s kunnen we voor u zo n leergang op maat organiseren. Ervaringen De leergang loopt inmiddels meerdere jaren. Veel oud-deelnemers vertellen u graag wat ze tijdens de leergang hebben ervaren, wat ze daarna zijn gaan doen en welke invloed de leergang daarop gehad heeft. Persoonlijke begeleiding Tijdens de leergang hebben deelnemers begeleidingsgesprekken om hun eigen ontwikkeling en persoonlijke vragen te bespreken. Voor intensievere begeleiding kan een extra coachingstraject bij HS&P gevolgd worden.

8 Docenten De docenten van elk blok praten niet alleen over een vorm van organiseren, ze brengen die ook zelf in de praktijk. Een zeer directe en rijke vorm van ervaren en tegelijk leren. Prof. ir. W.L. (Wim) van Dinten Onder zijn verantwoordelijkheid is deze leergang tot stand gekomen. In de afgelopen 20 jaar ontwikkelde hij een nieuwe theorie op het gebied van organiseren, waarin herkennen van betekenis de kern vormt. Als docent weet hij mensen aan het denken te zetten, hun gedrag te spiegelen en hen op een andere manier te laten waarnemen. Zijn workshops en colleges worden als zeer boeiend en inspirerend ervaren. Je wordt meegenomen op een ontdekkingsreis en je komt vrijwel altijd ergens anders uit dan je gedacht had: je ziet nieuwe perspectieven, ontdekt hoe jij organiseert, wat je daarbij negeert en hoe het anders kan. Je krijgt energie en ontdekt wat voor jou de moeite waard is, waarvoor je je wilt inzetten. Wim van Dinten is wiskundige. Hij was tot 1999 werkzaam bij de Rabobank Groep, de laatste jaren als Directeur Strategie. Sinds 1988 is hij bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, momenteel als hoogleraar Management van Verandering. Zijn theorie wordt nu in het curriculum geïntegreerd. Hij is een van de oprichters van het Expertise centrum van de overheid en was betrokken bij de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waar hij als kerndocent gedurende tien jaar zijn groeiend inzicht heeft overgedragen. Ir. T. (Ton) Roodink In Ton Roodink (1952) heeft de Sezen Academy een docent die bovenmatig geïnteresseerd is in hoe organisaties, en de mensen daarbinnen, werken. Ton is sinds 1990 als wetenschappelijk docent verbonden aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Hij doceert management van verandering' en geeft voornamelijk colleges aan studenten tussen de 30 en 50 jaar die in de avonduren hun MScBA opleiding volgen. Daarnaast verricht hij als zelfstandige organisatieonderzoek en geeft hij organisatieadvies aan voornamelijk technisch georiënteerde organisaties. Afgestudeerd in de toegepaste wiskunde, met als specialisatie Operations Research (TH Twente) was hij tussen 1979 en 1990 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Theateronderzoek en de Universiteit Twente.

9 Drs. F.M.P. (Ferna) Botter Een groot conceptueel en analytisch vermogen, gepaard gaande met een gerichtheid op inhoud, kenmerken Ferna Botter. Ze studeerde cum laude af in de bedrijfseconomie en begon bij Rabobank Nederland als marktonderzoeker: de start van een loopbaan met als rode draad het beleidsmatige respectievelijk strategische karakter van haar verschillende functies, vooral op het gebied van Marketing en de bedrijfsvoering bij plaatselijke Rabobanken. Ze participeerde in het ontwikkelen van curricula van opleidingen binnen de Rabobank en trad op als (kern)docente. Inmiddels is ze gevestigd als zelfstandig adviseur en docente en bezig met de afronding van haar proefschrift: welke mogelijkheden en beloftes kunnen marketingtheorieën en technieken inlossen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? En waar is marketing als theorie en als manier van organiseren in zichzelf van dusdanige aard dat ze het ondernemen juist van zijn maatschappelijke betrokkenheid ontdoet? Kortom: waar liggen de grenzen van de marketing? Drs. H.E. (Hermine) Tien Hermine Tien koppelt scherp waarnemen aan een uniek vermogen om wat ze ziet trefzeker onder woorden te brengen. Vooral waar ze ziet of ervaart dat systemen domineren en mensen ontmenselijkt worden, komt ze in beweging. Met een Duits Nederlandse achtergrond studeerde ze als germaniste af op een sociolinguïstisch onderwerp. Ze volgde en leidde vele cursussen met thema s rondom samenleving en cultuur in binnen- en buitenland, o.a. in Berlijn, Praag, Helsinki, Moskou en St. Petersburg. Ze was actief in politiek, theater en cabaret, ontwikkelde haar journalistieke interesse en is tekstschrijver en vertaler, o.a. van managementliteratuur. Zij was als docente, later ook als decaan, jarenlang verbonden aan het Revius Lyceum. Door haar achtergrond en talrijke bezoeken aan landen in Midden- en Oost-Europa is ze sterk verbonden met de cultuur en ontwikkeling van die landen. Dit alles scherpte haar blik op ontwikkelingen in Nederland, in het bijzonder op die van onderwijs, media, journalistiek en politiek. Ze droeg bij aan de redactie van boek Met gevoel voor realiteit door Wim van Dinten. Zij is directeur van Sezen Academy en o.a. ook actief op het terrein van ervaringsleren. In het verlengde daarvan ontwikkelt ze programma s waarbij overheden weer in verbinding komen met burgers.

10 Drs. I.F.M. (Imelda) Schouten Inlevingsvermogen, een scherpe geest in combinatie met een ingetogen stijl van optreden maken Imelda Schouten tot iemand die veelal waarneemt zonder direct te interveniëren. Ze studeerde af als bedrijfskundige met een kritiek op marketing en vervulde daarna verschillende functies binnen de Rabobank. Zij redigeerde het boek Met gevoel voor realiteit en droeg bij aan de theorievorming. De afgelopen jaren heeft ze zich o.a. bezig gehouden met het verduidelijken van de ontwikkeling van het medium televisie en de gevolgen daarvan voor omroepverenigingen en de RvB van de toenmalige NOS; gebiedsgebonden politiezorg in Kennemerland (herkennen wat op straat en in buurten gebeurt en de gevolgen hiervan voor competenties van politiemensen en hun stijl van leidinggeven); bij Rabobank Nederland met de inrichting van een eenheid Bedrijfsmanagement ten behoeve van (competentie-ontwikkeling van) medewerkers op dat terrein binnen lokale banken. Ze droeg bij aan het veranderingsproces binnen de Rotterdam School of Management in de sectie Management van Verandering. Ze doceert aan de RSM en heeft veel ervaring met het ontwikkelen van curricula. Drs. G.C.P. (Georg) Hubner Open, betrokken, onbevangen zo staat Georg Hubner in het leven. Van Indische afkomst, woonde in Maleisië en Indonesië en volgde internationaal onderwijs. Met zijn Aziatische achtergrond en manier van kijken benadert hij vraagstukken en kwesties die in de Nederlandse samenleving spelen met beduidend andere ogen. Georg studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, richting Management van Verandering en studeerde af op een scriptie over waarnemen en onderzoeksmethoden. Daarin vergeleek hij sociaal-constructionistische theorieën met de theorie van Met gevoel voor realiteit. Binnen de leergang doceert hij mediale vormen en technieken die passen bij de verschillende vormen van organiseren en treedt op als begeleider/docent in programma s waar ervaringsleren centraal staat. Daarbij komen zijn grote waarnemings- en inlevingsvermogen goed tot hun recht. Hij heeft een eigen videocommunicatiebedrijf. Gastdocenten Naast onze vaste docenten treden regelmatig gasten op, afhankelijk van de interesses en samenstelling van de betreffende leergroepen.

11 Organisatie van de leergang Drs. Hermine Tien draagt zorg voor de kwaliteit en actualisering van het curriculum, samen met Nettie van Lavieren die ook de hele organisatie van de leergang in handen heeft. Nettie van Lavieren

12 Programma Leergang Met gevoel voor realiteit - start september 2009 Datum Onderwerp 18 september Introductie en kennismaking H. I: Over iconen van onze tijd 25 september H. I: Over iconen van onze tijd 2 oktober Hoofdstuk II & III Principes, oriëntaties & vormen van organiseren Voorbereiden workshopblok H VI 14 t/m 16 oktober H. VI: Over rationaliseren en overtuigen Opdracht maken + voorbereiden workshopblok H VII 4 t/m 6 november H. VII: Over construeren en macht Voorbereiden workshopblok H VIII 18 t/m 20 november H. VIII: Over normeren en sociale samenhang (incl. overnachtingen) 25 november Evaluatie H. VIII en Introductie H. IX 2 t/m 4 december H. IX: Over stavolutie en gevoel voor realiteit (incl. overnachtingen) Kerstvakantie / Naar de eigen praktijk: case(s) 8 januari 2010 Praktijkdag 1 ervaringen / cases van deelnemers en aanreiken theorie Werken aan (eigen) case 29 januari Praktijkdag 2 ervaringen / cases van deelnemers en aanreiken theorie Werken aan (eigen) case 19 februari Praktijkdag 3 ervaringen / cases van deelnemers en aanreiken theorie Werken aan (eigen) case 12 maart Praktijkdag 4 ervaringen / cases van deelnemers en aanreiken theorie Afsluiting + Slotdiner

13 Inschrijving Leergang Jouw gevoel voor realiteit Met dit formulier schrijf ik mij in voor de Leergang Jouw gevoel voor realiteit die start op 18 september 2009 bij de Sezen Academy. Het cursusgeld bedraagt 9.225,= excl. btw, excl. arrangementskosten (ca. 950,=) Naam Adres Postcode Telefoon Werkgever Functie Werkadres Postcode Voorletters M/V Plaats Mobiel Plaats Al in het bezit van het boek Met gevoel voor realiteit : ja nee * Post graag sturen naar mijn woon / werk adres (doorhalen wat niet gewenst is) Factuuradres * Bij wie al in het bezit is van het boek Met gevoel voor realiteit van Wim van Dinten worden de kosten hiervan in mindering gebracht op het totale bedrag. Schriftelijke annulering of annulering per is mogelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel resp. de datum waarop de is binnengekomen op de server. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht: 6 tot 4 weken voor aanvang van de leergang: 25% van het cursusgeld 4 tot 2 weken voor aanvang van de leergang: 50% van het cursusgeld binnen 2 weken voor aanvang van de leergang: 100% van het cursusgeld Het totaalbedrag voor de leergang wordt in 2 termijnen betaald. Een eerste termijn van 25% is verschuldigd bij inschrijving. Het restant dient voldaan te zijn voor aanvang van de leergang. Bij tussentijdse beëindiging van de leergang blijft het volledige cursusgeld, voorzover nog niet voldaan, verschuldigd. Datum Plaats Handtekening

14 Praktische informatie Aantal deelnemers: minimaal 9 en maximaal 12 Startdatum: 18 september 2009 Totale duur: 20 dagen (5 workshopblokken en 5 praktijkdagen) Doorlooptijd: 7-9 maanden (afhankelijk van vakantieperiodes) Prijs: 9.225,- ex btw, ex arrangementskosten (ca. 950,=) Contact: Inhoudelijke informatie: Praktische informatie: drs. Hermine Tien telefoon: Nettie van Lavieren telefoon: Colofon: tekst: Sezen Academy, 2009, Wijk bij Duurstede foto s: pp. 1, 3, 4/4, 5 eigen archief foto p. 2: Phil, Flickr - foto p.4/1: nndb.com foto p. 4/2: Teamaskins_Flickr_ _c71449b5eb.jpg foto p. 4/3: Rick Dekker

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Omdat de samenleving eraan toe is 1 Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Bascole Omdat de samenleving eraan toe is Naar een lokaal contextgedreven,

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

8. Stages of concern. De vijf fasen in het leren van een vak

8. Stages of concern. De vijf fasen in het leren van een vak 8. Stages of concern De vijf fasen in het leren van een vak CORA SMIT WANNEER IEMAND AAN EEN NIEUW VAK BEGINT of een nieuwe complexe vaardigheid aanleert, doorloopt hij meestal vijf voorspelbare stadia

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals

Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals Ook jouw onderneming kan het vermogen om top prestaties te leveren aanzienlijk vergroten Als je jezelf brand op een organische, authentieke

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie