Klanttevredenheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen

2 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag en Conclusie van de onderzoeker) INHOUDSOPGAVE CEDEO-ERKENNING ACHTERGROND CRITERIA METHODE PROCEDURE... 2 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK... 3 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK CEDEO MAATWERK OPLEIDINGEN... 3 BEZOEKVERSLAG... 8 CONCLUSIE VAN DE STICHTING CEDEO BEDRIJFSOPLEIDINGEN... 9

3 1 Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn in Nederland naar schatting ruim commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Voor veel opleidingsfunctionarissen vormt dit enorme aanbod een onoverzichtelijk en, in kwalitatieve zin, ondoorgrondelijk geheel. Daarnaast zijn er enkele duizenden organisaties die zich richten op het brede terrein van organisatieadvies, juridisch advies en intensieve begeleiding door middel van coaching. Om zicht te bieden op instituten die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties cursussen, trainingen, opleidingen, organisatieadvies of coaching hebben verzorgd, voert Cedeo te Rotterdam klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers van deze diensten. Op dit moment zijn op deze wijze zo n 800 instituten op basis van marktwaardering geselecteerd en in het Cedeo-bestand opgenomen. 2. Criteria Om in aanmerking te komen voor erkenning stelt Cedeo duidelijke eisen in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Kwantitatieve criteria ter borging van de continuïteit: De organisatie heeft meer dan vijf opdrachtgevers. De organisatie is minimaal drie jaar actief. De organisatie heeft een minimum jaaromzet van ,-. Kwalitatieve criteria: De organisatie moet kunnen aangeven op welke wijze het haar aanbod ontwikkelt. De organisatie heeft op een bedrijfsgerichte wijze, bij meerdere organisaties, positieve resultaten geboekt. Of dit zo is, wordt gemeten aan de hand van een Klanttevredenheidsonderzoek. De organisatie moet in haar handelen aantoonbaar bedrijfsgericht zijn. 3. Methode Cedeo verleent zowel een erkenning voor Maatwerk en Open Bedrijfsopleidingen, voor Coaching, Bedrijfsadvies, Outplacement, Loopbaanbegeleiding, Juridisch - en Organisatie Advies. De onderzoeksmethoden, die aan de erkenningen ten grondslag liggen, worden hieronder nader toegelicht. Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo (opleidings)functionarissen en opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met uw organisatie. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties van uw organisatie? Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre het instituut erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de ondervraagde functionarissen over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid (zie punt 2), komt het in aanmerking voor Cedeo-erkenning. Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van tevreden tot zeer tevreden.

4 2 Afhankelijk van het uitgevoerde onderzoek verleent Cedeo de volgende erkenningen: Cedeo-erkend Maatwerk Bedrijfsopleidingen Cedeo-erkend Open Bedrijfsopleidingen Cedeo-erkend Coaching Cedeo-erkend Coach Cedeo-erkend Accountancy Opleidingen Cedeo-erkend Advocatuur Opleidingen Cedeo-erkend Assessment Cedeo-erkend Juridisch Advies Cedeo-erkend Organisatieadvies Cedeo-erkend Bedrijfsadvies Cedeo-erkend Interim management Cedeo-erkend Onderwijsadvies of Onderwijsbegeleiding Cedeo-erkend Outplacement, Loopbaanbegeleiding en coaching Cedeo-erkend Werving & Selectie Cliëntenaudit Blik op Werk Erkenningen hebben een geldigheid van 2 jaar na afgifte. 4. Procedure Nadat het instituut zich heeft aangemeld voor Cedeo-erkenning, wordt de volgende procedure gehanteerd: Het instituut krijgt een vragenlijst toegezonden waaruit moet blijken dat het instituut voldoet aan de kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Cedeo bestudeert de vragenlijst en voert het onderzoek uit. Cedeo bezoekt het instituut. Gedurende dat bezoek worden met de directie de uitkomsten van het onderzoek besproken, en saillante informatiepunten, door het instituut verstrekt in de vragenlijst, nader tegen het licht gehouden. Cedeo stelt daarnaast aanvullende vragen met betrekking tot zorg rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Op basis van de vragenlijst, de geregistreerde ervaringen van opdrachtgevers en het bezoek, worden conclusies getrokken die resulteren in een advies. Dit advies wordt uitgebracht aan het Bestuur van de Stichting Cedeo. Dit advies kan zijn: toekennen van de Cedeo-erkenning en daarmee: (continuering van) publicatie en opname in de Nederlandse Opleidingen Databank; (continuering van) positieve advisering door de Opleidingenhelpdesk; geen toekenning of continuering van de erkenning. Het Stichtingsbestuur verleent al dan niet de Cedeo-erkenning. Bij een positieve uitspraak zijn de onderzoeksresultaten openbaar en bij Cedeo te verkrijgen.

5 3 Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Cedeo Maatwerk opleidingen Aantal referenten ondervraagd: 10 Score tevredenheid Voortraject 20% 50% 20% Opleidingsprogramma 70% 20% Uitvoering 10% 70% 10% Opleiders 10% 20% 50% 10% Trainingsmateriaal 10% 50% 20% Accommodatie 10% 40% Natraject 10% 50% 10% Organisatie en Administratie 10% 30% 40% 20% Relatiebeheer 80% 20% Prijs-kwaliteitverhouding 70% 10% Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 10% 80% 10% 1 = zeer ontevreden 2 = ontevreden 3 = noch ontevreden/noch tevreden 4 = tevreden 5 = zeer tevreden Eén referent is niet bij het voortraject betrokken geweest. Eén referent heeft geen zicht gehad op de offerte. Eén referent heeft van medewerkers geen feedback gekregen over de uitvoering. Eén referent heeft niets over de trainer teruggehoord van medewerkers. Twee referenten hebben geen beeld van het lesmateriaal. Bij zes referenten heeft de training in-company plaatsgevonden. Twee referenten hebben geen beeld van het natraject, bij één referent moet dit nog plaatsvinden. Twee referenten zijn niet bekend met de prijzen. Toelichting op de gegeven antwoorden: Voortraject De referenten zijn op uiteenlopende wijzen in aanraking gekomen met de maatwerktrajecten van het ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen: De beleidsstaf heeft een onderzoek gedaan naar kosten en kwaliteit en had zich daartoe bij een aantal opleidingsinstituten vervoegd. Dit ROC kwam er goed uit en zodoende hebben we met hen een contract afgesloten, Weinig ROC s geven de opleiding gastheer/gastvrouw op niveau twee, dus dan kom je al snel bij dit ROC uit, Ik breng onze klanten graag in contact met het ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen, het is een naam waar ik mee aan kan komen en ze zitten dichtbij, Wij wilden in samenwerking met een MBO-opleider een bedrijfsschool opzetten.

6 4 Bij anderen hebben we eveneens geïnformeerd, maar dit ROC dacht bijzonder goed mee en schakelde snel en Door de jaren heen hebben wij van veel ROC s bibliothecarisopleidingen afgenomen, maar met name met dit opleidingsinstituut is de samenwerking voortgezet. Bij een aantal opleidingstrajecten is de beoogde trainer van meet af aan betrokken geweest bij de totstandkoming van het programma, anderen geven aan dat de (hoofd)docent pas later in beeld is gekomen: Het heeft enige onrust gegeven dat wij tot op het laatste moment niet wisten wie de leraren zouden zijn en De trainer is aan het eind bij de gesprekken aangeschoven. Over de doelen die men voor ogen heeft met de maatwerktrainingen zegt men ondermeer: Het geven van een goed loopbaanadvies aan onze medewerkers, Mensen uit een moeilijke doelgroep aan het werk krijgen, Onze medewerkers middels bijscholing meer professionaliteit kunnen laten bieden aan de burger en Mensen scholen met de verwachting dat zij na twee jaar opleiding bij ons blijven werken. Twee respondenten geven aan noch tevreden, noch ontevreden te zijn over het verloop van het voortraject: Het heeft even geduurd voor wij als partijen aan elkaar gewend waren, onze belangen waren verschillend. De communicatie liep in het begin wat stroef en ook was het wat zoeken naar wie voor wat verantwoordelijk was en Wij zijn commerciëler dan zij, willen dat afspraken vlot nagekomen worden, maar hun organisatie is wat stroperig. Daar moesten wij erg aan wennen. Eén respondent is niet bij het voortraject betrokken geweest en onthoudt zich van een oordeel. De overigen geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Opleidingsprogramma Om het traject uit te kunnen zetten, is tussen de respondenten, accountmanagers en lesgevers van het opleidingsinstituut veelvuldig overleg geweest: Samen met twee docenten heb ik het topklastraject inhoudelijk opgezet, Als tussenschakel heb ik aan tafel gezeten met een afgevaardigde van de betreffende gemeente en het ROC om het BBL-traject op maat te maken en De trainer kende ons al en heeft naar aanleiding van inventariserende gesprekken met ons het programma op onze organisatie aangepast. Daar er meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden om tot een goed passend programma te komen, is het vanzelfsprekend dat tussentijds aanpassingen hebben plaatsgevonden om aldus tot een steeds betere afstemming te komen: Zij hadden onze wensen goed vertaald, maar het conceptprogramma is gaandeweg bijgeschaafd, tot zelfs nog tijdens de uitvoering, Wij konden ons al snel vinden in de voorgestelde opleidingsinhoud. Het ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen gaf die training ook standaard al, maar hebben hem met door ons aangeleverd fotomateriaal aangepast, dubbele lessen er uitgehaald en zo is het tot echt maatwerk verworden en Wij werken met formulemanagement, reden waarom zij voor ons het standaardlesmateriaal naar onze lokale wensen en eisen hebben toegeschreven. De deelnemers zijn voornamelijk door de opdrachtgevers zelf uitgenodigd voor het aan te vangen trainingstraject: Er is een informatiesessie belegd voor alle betrokkenen en De deelnemers zijn grotendeels door ons geworven, hebben vervolgens een sollicitatieprocedure moeten doorlopen en zijn uitvoerig getest alvorens doorgelaten te kunnen worden tot het opleidingstraject. Ten aanzien van het natraject zijn door de referenten en het opleidingsinstituut strakke afspraken gemaakt: Wij zijn overeengekomen jaarlijks bij elkaar te komen om het traject te evalueren en Zo n eindevaluatie is er zeker, maar in de offerte waren ook de maandelijkse voortgangsgesprekken vastgelegd. De prijsstelling in de offerte is volgens alle referenten duidelijk en helder geformuleerd: Ik had het beschikbare budget aangegeven, zij zijn daarbinnen gebleven en Er is nog even gepraat over de reiskosten van de docent, maar daar zijn we goed uitgekomen. De referenten tonen zich allen (zeer) tevreden over het opleidingsprogramma, met uitzondering van één respondent: Ik was in deze fase nog niet betrokken bij het traject, dus onthoud mij van een oordeel. Uitvoering Ook over de uitvoering van het trainingstraject zijn vrijwel alle referenten goed te spreken: De leerlingen krijgen uiteraard een stuk theorie, maar dienen tijdens de les via de beschikbare computers ook aan werkstukken te werken, dus theorie en praktijk lopen mooi door elkaar heen, De deelnemers moesten gezamenlijk opdrachten uitvoeren die ze tevens in de praktijk meemaken. Door met kleine groepjes te werken, ontstond er een hecht geheel. Leuk om te merken was dat sommige deelnemers zich echt wisten te ontplooien toen zij eenmaal uit hun comfortzone gehaald waren en Iedere sessie wordt er een ander onderwerp behandeld. Men luistert naar de methodieken, maar gaat ook aan de slag in rollenspelen, die opgenomen worden. Naderhand worden de videobeelden klassikaal besproken.

7 5 Ook vertelt één respondent: Het traject loopt nu voor het tweede jaar en het gaat vrij goed. De meeste kinderziektes zijn er inmiddels uitgehaald, alleen vinden wij dat vanwege de hoeveelheid lesstof leerlingen na elke module getoetst zouden moeten worden en niet pas tegen het eind. Tussen de opdrachtgevers en het ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen vindt regelmatig overleg plaats om aldus het traject te bewaken: Wij komen maandelijks bijeen met de praktijkopleiders en de trainers, De leerlingen komen ter evaluatie op gesprek bij de docent, maar ook in de algemene vergadering bespreken wij hen, bijvoorbeeld omdat het goed gaat, of juist wanneer er iemand afvalt en Wij hebben opleidingsmonitoren ontwikkeld en sturen vragenlijsten naar de deelnemers om hun bevindingen te noteren. De resultaten spreken wij door in een stuurgroep. Soms leiden dergelijke evaluatiemomenten tot een bijstelling in de uitvoering: Uit commentaar van cursisten vernamen wij dat de docent wel erg veel eenrichtingsverkeer toepaste. Hierop is toen actie ondernomen en bij een tweede reeks lessen zijn wij met haar niet verdergegaan. Eén respondent geeft voor de uitvoering een drie en licht dit nader toe: Als verbeterpunt zie ik het aanbieden van meer alternatieven voor het invullen van de vrije lesruimte, daarin zou het instituut proactiever mogen optreden. Door één referent wordt geen score toegekend, daar deze van deelnemers niets vernomen heeft over de uitvoering. Opleiders De meningen over de opleiders zijn ietwat gematigder enthousiast. Zo constateert een ontevreden referent: De docente hield strak vast aan het lesmateriaal, dat inhoudelijk te laag van niveau was voor de doelgroep. Ook twee andere respondenten zijn kritisch: De onderlinge verschillen tussen de diverse lesgevers waren nogal groot. Wij hebben ervaren dat het rendement van een lesvak staat of valt met de bekwaamheid van de docent en Er dient serieuzer omgegaan te worden met het nakomen van afspraken met de leerlingen. Zo had één van die jongens z n opdracht niet tijdig ingeleverd, waarop de docent mijns inziens te laconiek reageerde. De overige referenten geven aan tevreden te zijn over de inhoudelijk en didactische kwaliteiten van de docenten: Eén van de trainers is vroeger zelf ook in de kinderopvang werkzaam geweest, dus dat was zeer prettig voor de deelnemers, Ik hoor er hele goede verhalen over. De docent is dermate vaardig dat hij erin slaagt zowel leerlingen die krap dit niveau kunnen halen, als mensen met een HBO-achtergrond, bij elkaar te houden en hen te blijven boeien en De docent die door het ROC wordt ingehuurd, kent onze organisatie inmiddels erg goed en denkt zeer goed mee. Eén respondent heeft over de docent geen feedback gekregen en kent geen score toe. Trainingsmateriaal Door één respondent wordt het lesmateriaal als onvoldoende aangemerkt: Het was van een te laag niveau voor de doelgroep. Echter, zeven respondenten geven aan juist (zeer) tevreden te zijn over het trainingsmateriaal van het ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen: In de keuken werkte de leraar met aansprekende filmpjes. Erg fijn voor de leerlingen, omdat ze zo konden zien wat er bedoeld werd, Ik heb gezien dat er leuke opdrachten in de map waren opgenomen, met casuïstiek zoals die bij gemeenten voorkomt en De leerstof zit in een klapper, met daarin alle hoofdstukken die behandeld dienen te worden. Ook wordt bij diverse opleidingstrajecten gebruik gemaakt van een PowerPointpresenatie, fotomateriaal of digitaal lesmateriaal: De leerlingen hebben geen lesboeken, zij kunnen al het benodigde online bekijken. De meeste gesprokenen vinden dat de verstrekte lesboeken en het materiaal in de cursusmappen ook na het natraject nog gebruikt kunnen worden als naslagwerk. Ten aanzien van op maat gemaakt cursusmateriaal wordt hierover door een enkeling iets opgemerkt: Normaliter is de lesstof voor tieners geschreven, maar bij ons ging het om volwassen deelnemers. Voor hen is het materiaal dus herschreven en In het lesboek zijn onze foto s verwerkt, wij hebben dat materiaal ook zelf laten drukken.

8 6 Accommodatie Door vier referenten is gebruik gemaakt van de lesaccommodatie van het ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen, bij de overigen hebben de trainingen in-company plaatsgevonden. Over het gebouw van het opleidingsinstituut is men tamelijk positief: Wij hadden de opleiding weliswaar liever bij ons laten plaatsvinden, maar omdat we hier geen geschikte ruimte hadden, hebben we van hun accommodatie gebruik gemaakt. Dat is een prachtig gebouw, met prettige lokalen, zeer dicht bij het station gelegen en dus goed bereikbaar. De deelnemers konden in de pauze bij de kantine terecht, Hun locatie vind ik persoonlijk wat sober, maar ze zijn wel prima te bereiken. Het eten was ietwat karig, reden waarom we daar vanaf het tweede jaar niet meer voor gekozen hebben en Hun leslokatie is helemaal prima. Voornoemde respondenten kennen allen de score tevreden toe. De vierde referent is iets gematigder en toont zich noch tevreden, noch ontevreden: Zowel in Amersfoort als in Utrecht vind ik hun gebouw niet echt bijzonder, het is doorsnee. De bereikbaarheid was op zichzelf goed, de leslokalen waren gewoon en brood werd door de deelnemers zelf meegenomen. Natraject Het gros van de opleidingstrajecten wordt afgesloten middels een door de deelnemers af te leggen examen: Men heeft aan de aanwezigheidsplicht moeten voldoen en een proef van bekwaamheid afgelegd en Het behalen van het diploma is een feestelijk moment geweest, waar echt aandacht aan geschonken is en ouders van de leerlingen voor zijn uitgenodigd. Eén respondent merkt op dat de afronding van het meest recente traject te wensen overliet: Zo hebben we nog wekenlang op de diploma s moeten wachten en heeft het instituut niets feestelijks gedaan voor de geslaagden. Uiteindelijk hebben wij zelf wat voor hen georganiseerd, want het is voor die jongeren vaak het eerste diploma in hun leven dat ze behaald hebben. Ter afronding van de opleidingen wordt aan deelnemers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. De resultaten daarvan worden door het ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen in verslagvorm aan de opdrachtgever toegestuurd: Ik heb de totale schriftelijke evaluatie onder ogen gekregen en heb aanvullend een live gesprek gehad met de accountmanager om terug te kunnen blikken op het gehele traject. Eén respondent toont zich ontevreden over deze fase: Na de pilot was het noodzakelijk om te evalueren. Echter, het ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen had weinig tijd voor het maken van rapportages, het initiatief moest van ons komen. Voor het merendeel van de gesprokenen geldt dat zij na afronding van een opleidingstraject de samenwerking met het opleidingsinstituut gecontinueerd hebben en vervolg- of nieuwe trainingen opgezet hebben. Dit geeft dan ook blijk van hun tevredenheid over het resultaat. Twee referenten zijn niet op de hoogte van het verloop van het natraject, bij een derde respondent is de opleiding nog gaande. Voornoemde referenten onthouden zich dan ook van een beoordeling. Organisatie en Administratie De minst positieve scores kennen de referenten toe aan het organisatorisch en administratief handelen van het opleidingsinstituut. Met name de bereikbaarheid laat volgens meerdere respondenten te wensen over: Als je iemand nodig hebt, blijken ze vaak moeilijk bereikbaar, De ene afdeling is zorgvuldiger dan de andere in het nakomen van afspraken. Helaas is onze vorige projectleider weg, dat was een hele goede, maar er zijn ook medewerkers daar met wie het minder goed loopt en Als ik gebeld of g d heb, duurt het vaak lang voordat ik een reactie terugkrijg, mensen zijn er vaak niet. Met de accountmanager ging het nog wel, maar zodra het contract getekend is en je een projectleider hebt, wordt het lastiger om contact te maken. Eén respondent toont zich zelfs ontevreden: Bij ons ging het niet zozeer om de bereikbaarheid, alswel dat zij hun afspraken niet zijn nagekomen en de gehele administratieve afhandeling totaal niet liep. De zes resterende referenten vinden dat de organisatie en administratie van ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen goed functioneert: Die is echt prima, ik heb twee vaste contactpersonen, een projectleider en een administratief medewerker en bij beiden kan ik altijd terecht, Van de samenwerking met een ander ROC krijg ik hoofdpijn, maar met dit opleidingsinstituut loopt het lekker. Ik vind wel dat ze wat recht in de leer zijn, maar dat is geen onwil, zij hebben te maken met de onderwijsinspectie, maar ze doen hun werk hartstikke goed en Ze doen echt hun best om flexibel te zijn en zijn bijvoorbeeld coulant als wij wat laat met een aanvraag zijn. Een klein minpuntje vind ik overigens wel dat ze in vakantieperiodes moeilijk te bereiken zijn.

9 7 Relatiebeheer De wijze waarop het opleidingsinstituut de relatie buiten trainingstrajecten met haar klanten onderhoudt, stemt alle referenten tot tevredenheid: Er is een prettig contact met onze opleidingscoördinator, waarmee ik af en toe bel of , net hoe het uitkomt, Zij houden mij er goed bij door proactief of ongevraagd cursusvarianten aan te bieden. Het is fijn dat zij op onze sector toegespitste trainingen aandragen, zelf zou ik daar lang naar moeten zoeken en Ik krijg af en toe een standaardmailtje van hen. Daarnaast zitten wij in een regionaal samenwerkingsverband en zien wij elkaar in een projectstuurgroep, dus ik blijf voldoende op de hoogte van hetgeen er leeft. Andere opmerkingen over de relatie met het ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen: Het overlegklimaat is prima, Wij werken al jaren samen, het is ons kent ons, ik hoef ze maar te bellen en ze denken direct met ons mee en Het contact verloopt prettig. Toen er iets ging veranderen in het gastheertraject ben ik door hen uitgenodigd om er meer over te horen. Prijs-kwaliteitverhouding Twee van de referenten zijn niet bekend met het kostenplaatje en kennen om die reden geen score toe. Wel zegt één van hen vernomen te hebben dat er weinig ruimte tot onderhandelen was. De overige respondenten geven aan zich goed te kunnen vinden in de tarieven zoals gehanteerd door het ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen: Volgens mij zijn hun prijzen wel marktconform. Ik werk met drie ROC s en de tarieven komen redelijk overeen. Misschien is dit ROC iets duurder, maar ze zijn beslist ook beter georganiseerd, Dit zijn gewoon bedragen die betaald moeten worden voor een MBO-opleiding en de bijkomende administratieve kosten, het valt echt wel mee en Ondanks mijn ontevredenheid over een aantal zaken, kan ik toch zien dat de leerlingen veel hebben opgestoken. Sowieso ben ik tevreden over het totale aanbod dat dit ROC biedt. Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal Gevraagd naar de sterke punten die hen in de samenwerking met het ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen opgevallen zijn, antwoorden enkele referenten ondermeer als volgt: Ik vind ze echt ondernemend, zij denken in mogelijkheden, komen met ideeën, Tijdens de gesprekken in het voortraject merk je dat ze weten waar ze het over hebben, dat is prettig en makkelijk schakelen, Voor mij is het belangrijkste dat dit ROC in staat is om maatwerk te leveren, daar willen zij heel ver in gaan, De lijnen zijn zeer kort. Als er iets anders moet, pakken zij het direct op en Hun persoonlijke betrokkenheid is oprecht. Met mijn twee vaste contactpersonen heb ik geregeld overleg en zij maken dan serieus werk van hetgeen we bespreken, zij geven mij werkelijk de indruk dat ze diep betrokken zijn, dat vind ik knap. Enkele verbetersuggesties geeft men het opleidingsinstituut ook: Het zou leuk zijn als ze zo n diploma-uitreiking toch feestelijk konden wegzetten, Een betere bereikbaarheid van de projectleider vind ik wenselijk. Als mensen met zwangerschapsverlof zijn of parttime werken, moet daar toch een oplossing voor te vinden zijn, Praktijkbegeleiders geven soms aan niet goed te weten hoe en waarop zij leerlingen dienen te beoordelen. Meer begeleiding daarbij vanuit het instituut lijkt mij een goed idee en Voor een vak als Engels zou branchegerichte terminologie verwerkt moeten worden in het lesmateriaal, dus meer maatwerk- in plaats van standaardlesstof. Met uitzondering van één respondent is eenieder tevreden tot zeer tevreden over de opleidingen en de samenwerking met het ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen en is men gaarne bereid het instituut aan te bevelen. Voor de enige neutraal scorende zijn de op de andere items toegekende scores reden om tot dit gemiddelde oordeel te komen.

10 8 Bezoekverslag Dit bezoekverslag is opgesteld door Cedeo. Het vormt een samenvatting van het gesprek dat adviseur Mevrouw D.C.M. Oudman - Dotulong voerde met ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen op Algemeen ROC Midden Nederland heeft goede contacten met het bedrijfsleven, instellingen en gemeenten in de regio en is in 2004 ontstaan uit de fusie tussen ROC Utrecht en ROC De Amerlanden. De Unit Bedrijfsopleidingen ontwikkelt en verzorgt opleidingen en trainingen in het kader van na-, her-, en bijscholing voor onder andere bedrijven, instellingen en uitzendorganisaties. De unit is tijdens de ROC-vorming in 1995 ontstaan naar de opleidingsbehoeften in het bedrijfsleven. ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen biedt een breed spectrum van functiegerichte trainingen en cursussen in de sectoren techniek, educatie, zorg en welzijn, economie en toerisme en horeca, maar ook facilitaire dienstverlening van administratie en marketing tot sales, management, welzijn, techniek en ICT. De unit Bedrijfsopleidingen beschikt over specifieke expertise en participeert in een groot aantal samenwerkingsverbanden met onder meer Defensie, Vapro, KPN en uitzendorganisaties. Kwaliteit ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen is sterk gericht op het leveren van kwaliteit. Er is structureel aandacht voor verbetering van de bedrijfsvoering en de bedrijfsprocessen. De beroeps- en bedrijfsopleidingen worden aangeboden via twaalf Colleges, die dicht op de markt opereren, samen met bedrijven en partners. De opleidingen worden gezamenlijk ingericht, zodat het aanbod optimaal aansluit op de vraag. De bedrijven hebben zelf eveneens een uitdrukkelijke rol bij de invulling van het onderwijs en de samenwerking leidt daardoor tot voortdurende kwaliteitsverbetering. ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen beschikt over een groot potentieel aan vakdocenten. Er wordt dan ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van docenten die binnen het ROC werkzaam zijn. Soms betreft het echter dusdanige specialistische trajecten dat externe docenten moeten worden aangetrokken. Om de professionaliteit van de docenten te bewaken en te stimuleren wordt nascholing op het vakgebied aangemoedigd. Verder besteedt ROC Midden Nederland veel aandacht aan evaluaties om de tevredenheid van de klant te toetsen en de kwaliteit te bewaken. Continuïteit De unit Bedrijfsopleidingen is geen zelfstandige juridische entiteit, maar vormt een volledig onderdeel van het ROC. Op basis van de tijdens het bezoek verstrekte informatie en de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek acht CEDEO de continuïteit van ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen voldoende geborgd. Bedrijfsgerichtheid De contacten met de klanten worden door de accountmanagers en projectleiding onderhouden. Bij eventuele omvangrijke opleidingstrajecten kan er worden samengewerkt met andere ROC s door het hele land, waardoor er een landelijke dekking geboden kan worden. Voor opdrachtgever(s) met verschillende vestigingen is het mogelijk om het ontwikkelen en implementeren van opleidingstrajecten centraal te coördineren. Ook kunnen opleidingstrajecten gekoppeld worden aan de kwalificatiestructuur van het middelbaar beroepsonderwijs waardoor opleidingen worden afgesloten met een wettelijk erkend certificaat of diploma. Een ander eerder genoemd voorbeeld van de bedrijfsgerichtheid van ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen is de samenwerking tussen de Colleges, bedrijven en partners. Doordat zij gezamenlijk de opleidingen inrichten, sluit het aanbod optimaal aan op de vraag. Door de betrokken en uitdrukkelijke rol van bedrijven bij de invulling van het onderwijs van de Colleges is er structureel aandacht voor de bedrijfsgerichtheid en de kwaliteit van het onderwijs.

11 9 Conclusie van de Stichting Cedeo Bedrijfsopleidingen Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde Klanttevredenheidsonderzoek is het instituut toegestaan voor de periode van twee jaar het predikaat Cedeo-erkend te voeren. Daarnaast heeft het instituut recht op: De mogelijkheid om gebruik te maken van de vermelding Cedeo-erkend voor PR-activiteiten Opname in de Nederlandse Opleidingen Databank waaruit de volgende publicaties verschijnen: - Opleidingenmonitor Compact - Opleidingenmonitor Professioneel - Opleidingenmonitor Corporate Deze uitgaven vormen voor opleidingsverantwoordelijken de bron om te zoeken naar voor de organisatie geschikte opleidingen; Positieve advisering via de opleidingenhelpdesk Opname op de website van Cedeo:

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Matchcare HR Services BV

Klanttevredenheidsonderzoek. Matchcare HR Services BV Klanttevredenheidsonderzoek Matchcare HR Services BV 1-1-2017 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Matchcare HR Services BV 2 A. Cedeo-erkenning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek ISA Training & Coaching B.V. 08-08-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ISA Training & Coaching B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Lee Hecht Harrison

Klanttevredenheidsonderzoek. Lee Hecht Harrison Klanttevredenheidsonderzoek Lee Hecht Harrison 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Lee Hecht Harrison 2 A. Cedeo-erkenning 1.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen 21-02-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Senze 20-06-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Senze vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek VWSC BV

Klanttevredenheidsonderzoek VWSC BV Klanttevredenheidsonderzoek VWSC BV 1-10-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 VWSC BV 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting MOC t Kabouterhuis 24-06-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting MOC t Kabouterhuis vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau Klanttevredenheidsonderzoek Olympia Uitzendbureau KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Olympia Uitzendbureau vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Sales Improvement Group B.V. 13-12-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Sales Improvement Group B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek BOBA Opleidingen B.V. 25-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van BOBA Opleidingen B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Focus Conferences 27-10-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Focus Conferences vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Op Eigen Kracht 20-09-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Bureau Op Eigen Kracht vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Jeugdzorg Groningen 09-09-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Bureau Jeugdzorg Groningen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek KG Online Marketing Academy 24-08-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van KG Online Marketing Academy vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Learnit Training 30-08-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Learnit Training vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Carrera C 20-11-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Carrera C vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum 07-06-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Horizon Jeugdzorg en Onderwijs Horizon Academie 17-07-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Arbo Concern

Klanttevredenheidsonderzoek. Arbo Concern Arbo Concern KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Arbo Concern vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT BLIK OP WERK... 1 1. ACHTERGROND...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Concept Klanttevredenheidsonderzoek Viwin coaching, training en advies 27-11-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Viwin vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Sales Improvement Training B.V. 13-12-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Sales Improvement Training B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin Klanttevredenheidsonderzoek Margolin KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Margolin vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT BLIK OP WERK...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Outing Holland 20-11-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Outing Holland vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek KG Online Marketing Academy 06-11-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van KG Online Marketing Academy vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek ProPerformance B.V. 23-06-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ProPerformance B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek DenkProducties 27-10-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van DenkProducties vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Focus Advisering Training Coaching 22-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Focus Advisering Training Coaching vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek GO opleidingen 14-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van GO opleidingen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Focus Advisering Training Coaching 22-04-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Focus Advisering Training Coaching vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Entréa 21-03-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Entréa vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek OAB Dekkers BV 01-02-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van OAB Dekkers BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Zuidema bv 10-11-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Bureau Zuidema bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Ten Duis personeelsmanagement 18-08-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Ten Duis personeelsmanagement vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Langenberg advies in verandering 23-02-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Langenberg advies in verandering vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek IPOL, Instituut Politieonderwijs & Trainingen BV 30-11-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van IPOL, Instituut Politieonderwijs & Trainingen BV vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek ArjoHuntleigh 27-02-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ArjoHuntleigh vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek VMR Partners BV Commerciële Groei / Training en Coaching 20-04-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van VMR Partners BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Plieger Training bv 22-07-2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Plieger Training bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum 13-07-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek PCI Languages 17-03-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van PCI Languages vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek FLECTO

Klanttevredenheidsonderzoek FLECTO FLECTO 09-01-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van FLECTO vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Thaeles BV 08-05-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Thaeles BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek LTC Language Training Centre B.V. 26-01-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van LTC Language Training Centre B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek TrajectConsult bv 11-03-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van TrajectConsult bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Spirit Jeugd en Opvoedhulp Spirit Academie 08-07-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Spirit Jeugd en Opvoedhulp vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek itsme Industrial Automation Opleidingen 24-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van itsme Industrial Automation vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek OPB Opleidingsinstituut Politie- en Beveiligingspersoneel 22-01-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van OPB Opleidingsinstituut Politie- en Beveiligingspersoneel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Taalcentrum-VU 01-12-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Taalcentrum-VU vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Carrière Switch b.v. 11-08-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Carrière Switch b.v. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum 18-06-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Censor Bestuur 07-04-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Censor Bestuur vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Yulius Academie 26-08-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Yulius vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek ExplainiT 29-09-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ExplainiT vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek COCON bv Training & Advies 08-05-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van COCON bv Training & Advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek EBC Taleninstituut 23-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van EBC Taleninstituut vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek The Square Mile 01-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van The Square Mile vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Geef me de 5 academie 20-07-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Geef me de 5 academie vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Academy 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Vitree 10-12-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Vitree vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lindenhaeghe 25-03-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lindenhaeghe vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Philipse Business School 03-03-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Philipse Business School vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Kookstudio Thorn 10-08-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Kookstudio Thorn vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Spiff B.V. 08-07-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Spiff B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek EBC Taleninstituut 26-06-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van EBC Taleninstituut vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Security Academy 17-12-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Security Academy vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Loo van Eck 27-08-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Loo van Eck vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Zahia 13-11-2007 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Zahia vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Taal in het Bedrijf 15-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Taal in het Bedrijf vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek B&T 26-09-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van B&T vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Stavoor BV 28-04-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stavoor BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek VIJFadvies 22-04-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van VIJFadvies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek MEEK2 B.V. 24-11-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van MEEK2 B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek The Square Mile 09-06-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van The Square Mile vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Carrera C 20-10-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Carrera C vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stavoor BV 10-07-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stavoor BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Metalektro Personeelsdiensten 21-07-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Metalektro Personeelsdiensten vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Talenbureau Lexicon bv 03-03-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Talenbureau Lexicon bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Tele Train Education B.V. 29-08-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Tele Train Education B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NextJob Outplacement 29-11-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NextJob Outplacement vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek BHV.NL / Commitment BV 15-02-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van BHV.NL / Commitment BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Taalcentrum-VU 27-11-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Taalcentrum-VU vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Matchcare HR Services BV 06-12-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Matchcare HR Services BV vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau voor Kwaliteitszorg 23-07-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Bureau voor Kwaliteitszorg vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Capital Language Services B.V. 02-04-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Capital Language Services B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Eurolangues 15-09-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Eurolangues vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Secretary Management Institute 16-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Secretary Management Institute vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Matchcare HR Services BV 06-01-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Matchcare HR Services BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek AVOP 31-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van AVOP vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek D&F Consulting BV 15-09-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van D&F Consulting BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Veilig Thuis Drenthe 30-11-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Veilig Thuis Drenthe vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek IMK Opleidingen B.V. 19-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van IMK Opleidingen B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Deltion Business 09-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Deltion Business vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Randstad HR solutions 27-06-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Randstad HR solutions vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek schellekens & partners training, coaching en advies 29-11-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van schellekens & partners vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Overtaal B.V. Taaltrainingen 16-09-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Overtaal B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek COCON Training & Advies 28-04-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van COCON Training & Advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie