magazine > Onderzoek Dyade Advies: Omgaan met de daling van de leerlingeninstroom > Trends en ontwikkelingen in het onderwijs > Flip the Classroom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine > Onderzoek Dyade Advies: Omgaan met de daling van de leerlingeninstroom > Trends en ontwikkelingen in het onderwijs > Flip the Classroom"

Transcriptie

1 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 7/8 juli/augustus 2014 > Onderzoek Dyade Advies: Omgaan met de daling van de leerlingeninstroom > Trends en ontwikkelingen in het onderwijs > Flip the Classroom

2 PREVENTIE RE-INTEGRATIE OUTPLACEMENT COACHING EEN PASSEND ANTWOORD OP AL UW COMPLEXE ARBEIDSMARKTVRAAGSTUKKEN In het primair (PO) en voortgezet (VO) onderwijs nemen de complexe arbeidsmarktvraagstukken toe. Waar op dit moment leraren met tijdelijke of vaste contracten geen werk geboden kan worden, krijgen schoolorganisaties in het PO en VO vanaf 2016 wellicht te maken met een lerarentekort. Dyade heeft voor haar klanten een partner geselecteerd die het beste in staat is antwoord te geven op complexe arbeidsmarktvraagstukken. Pro Mobile ondersteunt schoolorganisaties bij de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers met diensten en programma s op het gebied van onder andere preventie, re-integratie, outplacement en coaching. De klantgerichte specialisten van Pro Mobile kennen de wensen en behoeften in het onderwijs en kunnen daardoor maatwerk leveren. UW VOORDELEN Neem voor meer informatie contact op met; Margreet Dijkstra

3 C O L O F O N??? PO/VO/MBO/HBO Dyademagazine is een uitgave van Dyade. Dyademagazine verschijnt elf maal per jaar. Redactie Mieke van den Berg Frank Cannegieter Clemens Geenen Marianne Groen Joop de Jager Rinus Welleman Herman de Wild (hoofdredacteur) Met medewerking van Willemien Bakker Maxine Hilhorst Ronald te Loo Redactie-adres Postbus JA Utrecht Abonnementen Klanten van Dyade ontvangen een exemplaar van het Dyademagazine per bevoegd gezag plus een exemplaar per school. Voor niet- klanten en extra abonnementen kost het Dyademagazine E 39,95 per jaar, exclusief btw. Voor opgave van abonnementen en adreswijzigingen kunt u contact opnemen met uw Dyade vestiging. Advertentie-informatie Herman de Wild Tel. (030) Hoewel aan de productie van Dyademagazine veel zorg wordt besteed, kan het voorkomen dat iets aan onze aandacht ontsnapt. De Stichting Dyade Dienstverlening aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van drukfouten, onjuist heden of onvolledigheden in de gepubliceerde informatie. Vormgeving designgenerator, Arnhem Eindredactie Hanneke Leening, Dyade Illustraties Mieke de Haan, Gouda In dit nummer: 4 Groei was Succes - vijf jaar later 7 Trends en ontwikkelingen in het onderwijs (Deel 1) 10 Dyade Verzuim Management 12 Flip the Classroom 14 Even voorstellen: Onze WK-selectie 16 Onderwijsleestips: China en Kapitaal 19 Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 20 Besparen op energiekosten 22 Dyade Academy 25 Dyade Voordeelservice 27 Waar vindt u ons? 27 Kalender Drukkerij Nivo, Delfgauw Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus

4 PO/VO Groei was Succes - vijf jaar later In 2009 voerde Dyade Advies een onderzoek uit naar de manier waarop scholen omgaan met de daling van de leerlingeninstroom. Daarvoor is toentertijd een vragenlijst uitgezet binnen de onderwijssector (van primair onderwijs tot en met middelbaar beroepsonderwijs). Op basis van de resultaten van ruim 350 respondenten is het rapport Groei was Succes opgesteld. Nu, vijf jaar later, voert Dyade Advies een vervolgonderzoek uit, enerzijds om te onderzoeken in hoeverre de verwachtingen uit 2009 zijn uitgekomen, anderzijds om lessen te trekken uit de afgelopen periode om het onderwijs de komende jaren. Het voornaamste doel is om strategieën te helpen ontwikkelen voor het organiseren van het onderwijs met minder middelen, maar met behoud (of verbetering!) van de kwaliteit. door Willemien Bakker en Maxine Hilhorst, adviseurs Dyade Advies De focus lag vijf jaar geleden sterk op het werven van leerlingen en inkomsten. Succes van een school werd gelijk gesteld aan groei in leerlingenaantallen. Scholen waren (te) optimistisch over de verwachte ontwikkeling in leerlingenaantallen tussen 2009 en 2014 en de meest gehanteerde strategie die werd ingezet in het omgaan met krimp, was leerlingenwerving. Gevolg hiervan was zowel versterkte concurrentie als vertraagd ingrijpen in de kosten van de organisatie. Vervolgonderzoek Nu, vijf jaar later, is Dyade Advies gestart met een vervolgonderzoek. Opnieuw zetten wij een digitale vragenlijst uit onder bestuurders en schoolleiders in het onderwijs. Wij zijn benieuwd hoe nu tegen dit onderwerp wordt aangekeken in het onderwijs, en welke acties in de afgelopen jaren succesvol en minder succesvol zijn gebleken in de omgang met krimp in leerlingenaantal en, als gevolg daarvan, krimp in budget. Ook wordt gevraagd naar de beleidsoverwegingen voor komende jaren en de invloed van wet- en regelgeving op het beleid. Te optimistisch? Een van de conclusies uit het onderzoek van 2009 was dat scholen onterecht optimistisch waren over de te verwachte ontwikkeling van leerlingenaantallen. De verwachting van de respondenten is destijds vergeleken met de bevolkings prognose van CBS voor het verzorgings- De uitkomst liet zien dat driekwart van de scholen hogere verwachtingen van de leerlingenaantallen had dan de bevolkingsprognoses aangaven. grafiek 1 4 Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus 2014

5 gebied van de respondenten. De uitkomst liet zien dat driekwart van de scholen hogere verwachtingen van de leerlingenaantallen had dan de bevolkingsprognoses aangaven. In het huidige onderzoek hebben we gevraagd hoe de leerlingenaantallen zich daadwerkelijk hebben ontwikkeld in deze periode. De eerste - voorlopige - resultaten zijn verwerkt in grafiek 1. Het percentage respondenten dat dacht dat de school zou groeien, ligt dicht tegen het daadwerkelijke percentage. De percentages aangaande een stabiele of krimpende leerlingenontwikkeling liggen een stuk verder uit elkaar. De respondenten waren in 2009 positiever over de toekomst dan de cijfers van 2014 laten zien. Dit bevestigt onze conclusies uit het onderzoek van De verwachting over de leerlingenontwikkeling voor de komende vijf jaar staan in grafiek 2 weergegeven. Ruim 16 procent van de respondenten verwacht dat het aantal leerlingen gaat groeien, ruim 18 procent verwacht dat het leerlingaantal stabiel ten opzichte van het huidige aantal zal blijven, ruim 63 procent verwacht een dalende leerlingenontwikkeling. Goedkoper organiseren In het huidige onderzoek vraagt Dyade Advies welke strategieën invloed hebben gehad op de betaalbaarheid van het onderwijs. Daarmee wordt gevraagd naar wat er is gedaan om te gaan met daling van het budget, hoe is het onderwijs goedkoper georganiseerd? Grofweg zijn er twee manieren om het onderwijs goedkoper te organiseren; beperken van de kosten, of verhogen van de inkomsten. In 2009 bleek dat >> grafiek 2 Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus

6 >> scholen en besturen zich voornamelijk bezig hielden en wilden houden met het verhogen van inkomsten door middel van leerlingenwerving. Dit biedt geen lange-termijnoplossing. De vijver krimpt, en focus op het werven van leerlingen zou vooral tot concurrentie om de schaarste leerling leiden. De voorlopige resultaten uit het huidige onderzoek laten zien dat ruim 70 procent van de respondenten kostenbeperking als belangrijkste strategie noemt in omgaan met (financiële) krimp. Daarbij kun je denken aan het beperken van personeelslasten door het krimpen van de formatie, beperken van externe inhuur of beperken van investeringen in zaken als ICT. Ruim 64 procent van de respondenten geeft aan dat ze het onderwijs betaalbaar hebben gehouden door het efficiënter inrichten van het onderwijs. Dit houdt bijvoorbeeld in het invoeren van combinatieklassen, het vergroten van de groepsgrootte of het verminderen van klassikaal lesgeven. Leerlingenwerving volgt op de derde plaats, deze strategie heeft volgens zo n 56 procent van de respondenten een positieve invloed gehad op de betaalbaarheid van het onderwijs. Vijf jaar later lijkt de focus op het verhogen van inkomsten langzaam te verschuiven naar het beperken van kosten, voor ons een voorwaardelijk perspectief om het onderwijs structureel anders en goedkoper te organiseren. Kwaliteit van het onderwijs Anders dan vijf jaar geleden hebben we in het huidige onderzoek naar betaalbaarheid van het onderwijs ook een focus aangebracht op de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt onderzocht of de activiteiten die in de afgelopen periode zijn ondernomen in het kader van krimp, invloed hebben gehad op de kwaliteit van het onderwijs. Wat opvalt op basis van de voorlopige resultaten: > 73 procent van de respondenten geeft aan dat samenwerken met partners binnen het onderwijs positieve invloed heeft gehad op de kwaliteit van het onderwijs; 36 procent van de respondenten geeft hetzelfde aan voor samenwerking met partners buiten het onderwijsveld. > 21 procent van de respondenten geeft aan dat het efficiënter organiseren van het onderwijs een negatieve invloed heeft gehad op de kwaliteit van het onderwijs, bij 40 procent is de kwaliteit stabiel gebleven. Deelnemen? De komende periode zal worden gebruikt om de vragenlijst breder uit te zetten en meer respondenten te werven zodat we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de stand van zaken in de sector. De resultaten van de vragenlijst zullen (verder) geanalyseerd worden, belangrijke conclusies en opvallende resultaten zullen volgen. Daarnaast voeren we aan de hand van deze resultaten, gesprekken met klanten over hun manier van omgaan met krimp; waar lopen we tegen aan, wat werkt en wat zijn verwachtingen richting de toekomst? Met het onderzoek hoopt Dyade Advies antwoord te geven op de vraag hoe het onderwijs betaalbaar georganiseerd kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. De uiteindelijke uitkomsten zullen wederom worden samengevat in een compact rapport. Dit vormt de basis om ons aanbod en advies aan klanten in het onderwijs verder te ontwikkelen en aan te laten sluiten bij de vraag en behoefte in de sector. Wilt u zelf deelnemen nog aan dit onderzoek? Dat kan via de website van Dyade: > Dyade Advies > Krimp en onderwijs > Onderzoek naar omgaan met daling leerlingeninstroom. Ook kunt u hier het rapport Groei was succes uit 2009 downloaden. Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over het artikel of het onderzoek? Dan kunt contact opnemen met Maxine Hilhorst via of Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus 2014

7 PO/VO/MBO/HBO Trends en ontwikkelingen in het onderwijs (Deel 1) Jaarlijks worden de trends en ontwikkelingen in het onderwijs inzichtelijk gemaakt. De meeste van deze trends zullen voor u niet nieuw zijn, maar laten wel het richtingsbeeld zien van het onderwijs. In deel 1 van het tweeluik Trends en ontwikkelingen in het Onderwijs gaan we in op een aantal grote lijnen. po vo mbo hbo wo Het primair en voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren gegroeid, maar zal de komende jaren stabiliseren en zelfs krimpen, door de sinds 2000 in gang gezette geboortedaling. Dit jaar is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs het hoogst sinds 1995, maar vanaf 2016 zal de daling inzetten, in navolging van het primair onderwijs. In het mbo blijft het aantal deelnemers tot 2020 nagenoeg constant. Het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. De referentieraming 2014 laat zien dat de studentenaantallen nog tot 2025 licht toenemen, waarna dezelfde trend als nu zichtbaar in het primair onderwijs in zal zetten. Leraren(tekort) Lesuitval en lerarentekort zijn mede bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Leraren in het PO en VO maken zich het meest zorgen om de werkdruk van leerkrachten. En ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs maken zich het meest druk over de lesuitval en het lerarentekort. Sinds 2009 daalt het aantal vacatures in het VO en bve (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) en vanaf 2010 ook in het PO. Dit is een gevolg van de afgenomen economische groei en de toename van de werkloosheid. Maar recente onderwijs-arbeidsmarktramingen laten zien dat er komende jaren een grote vraag naar leerkrachten zal ontstaan. Dit heeft vooral te maken met de vergrijzing die de afgelopen tien jaar is ingezet. Instroom lerarenopleidingen basisonderwijs De instroom in de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs daalde sinds 2007, maar is in 2013 weer toegenomen. Deze groei is voornamelijk te danken aan een toename van instromende studenten uit het hoger onderwijs. De overgrote meerderheid van de studenten komt rechtstreeks van de havo of uit het mbo (zie figuur 2). figuur 1 Leeftijdsverdeling van docenten De afgelopen tien jaar is een vergrijzing opgetreden van het lerarenkorps. Die doet zich vooral voor in het VO en bve, waar het aandeel oudere leraren fors groter is dan de jonge aanwas en aan de vervangingsvraag niet goed kan worden voldaan. Zie figuur 3 voor de leeftijdsverdeling van docenten per sector. figuur 2 >> Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus

8 Uitval, rendement en stapelen Een belangrijk aspect van doelmatigheid is het onderwijsrendement: hoe lang doen jongeren over hun onderwijscarrière en wat levert dit op? Het aantal jongeren dat in het schooljaar zonder diploma het onderwijs verlaat beïnvloedt het slagingspercentage en is dus mede bepalend voor het rendement van het onderwijs. Stapelen kan een uiterst doelmatige besteding zijn. Weliswaar worden studenten langer bekostigd, maar op termijn leveren hoger opgeleiden de maatschappij ook meer op, wat de investering weer compenseert. Als een leerling echter onder zijn niveau studeert om vervolgens te gaan stapelen, is er sprake van een niet-doelmatige investering. figuur 3 Verwachte slaagkans Het slagingspercentage van het hbo daalde in voorgaande jaren, maar is dit jaar gestegen. De kans van slagen in het wo was vrij stabiel, maar is in 2013 ook gestegen. In het mbo groeit de kans op slagen gestaag. In het voortgezet onderwijs blijft de slagingskans vrijwel stabiel. >> Aanpak lerarentekort In 2013 is in de politieke akkoorden geld vrijgemaakt om het naderende lerarentekort aan te pakken. In 2013 is 150 miljoen euro uitgetrokken om in 2014 drieduizend jonge leraren aan het werk te helpen of te houden. In 2015 en 2016 is 80 miljoen euro beschikbaar. Dat geld is bestemd voor verbetering van de kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders. Bovendien is er bij het Herfstakkoord in oktober 2013 structureel 600 miljoen euro afgesproken voor de hele onderwijssector. Doelmatigheid Doelmatigheid gaat over de relatie tussen ingezette middelen en opbrengsten die met de ingezette middelen worden behaald. Onderwijs heet doelmatig als de doelen tegen zo laag mogelijk kosten worden gehaald of als het geld tot zo hoog mogelijke prestaties leidt. Een causale relatie tussen inspanningen en middelen aan de ene kant en onderwijskwaliteit en onderwijsopbrengsten aan de andere kant is echter niet eenvoudig aan te tonen. Doelmatigheid kan worden bekeken aan de hand van de prestaties van het stelsel en aan de hand van rendementen op de arbeidsmarkt (die hangen van meer factoren af dan alleen het onderwijs). Trends in Beeld, de stelselmonitor van het Ministerie van OCW, geeft zowel een indruk van de opbrengst (het rendement en de uitval) van onderwijs, als van de OCW-investeringen per leerling en de onderwijsinvesteringen, uitgedrukt als percentage van het BBP. Ook lerarensalarissen komen aan de orde, omdat lerarensalarissen een relatie hebben met de onderwijskwaliteit en medebepalend zijn voor de hoogte van de onderwijsuitgaven. figuur 4 Leerling-leraarratio en uitgaven per leerling of student Bij gelijkblijvende onderwijskwaliteit zijn de OCW-uitgaven per deelnemer een indicatie van de doelmatigheid van het onderwijs. Tegelijkertijd is voor de kwaliteit van het onderwijs het aantal leerlingen per leraar van invloed. Een kleine leerlingleraarratio kan er immers op wijzen dat leraren meer tijd hebben voor de leerling. Maar met een kleinere verhouding zijn meer leraren nodig, waardoor de kosten toenemen. De leerling-leraarratio hangt onder andere af van het aantal klassen waarvoor de leerkracht verantwoordelijk is, het aantal lesuren per leerling en per leerkracht. Hierdoor is het een indicatie van de werkdruk van de leraar. 8 Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus 2014

9 OCW uitgaven voor onderwijs per deelnemer De onderwijsuitgaven van OCW per leerling zijn in het PO en VO vanaf 2009 redelijk stabiel gebleven (zie figuur 5). In de jaren daarvoor was een stijging zichtbaar. Dit kwam onder andere door arbeidsmarktintensiveringen naar aanleiding van de rapporten van Van Rijn en Rinnooij Kan. Ook is er extra geïnvesteerd in voor- en vroegschoolse educatie, gratis schoolboeken, maatschappelijke stage en de invoering van lumpsum. Na een relatief stabiele periode van enkele jaren sinds 2009, is er weer een lichte stijging waarneembaar, voornamelijk veroorzaakt door eenmalige extra middelen in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord en de Begrotingsafspraken Lerarensalaris Een lerarenopleiding leidt in de meeste gevallen op tot een diploma op tertiair niveau (in dit geval hbo-niveau). Onderstaande figuur toont de verhouding tussen het statutaire lerarensalaris na vijftien jaar en het gemiddelde jaarsalaris van iemand die werkt op het niveau van hoger onderwijs. Vergeleken met alle vergelijkingslanden, op de VS na, is het Nederlandse salaris in het primair onderwijs bescheiden (zie figuur 6). In het lager secundair onderwijs is het Nederlandse salaris gelijk met het OESO-gemiddelde. In het hoger secundair onderwijs ligt het statutair salaris na vijftien jaar enkele procenten beneden het gemiddeld verdiende salaris. In het volgende artikel Trends en ontwikkelingen van het Dyademagazine gaan we onder andere in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en technologie. figuur 5 Bron > > Stamos HBO Raad figuur 6 Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus

10 PO/VO/MBO/HBO Dyade Verzuim Management: Uw eigen geautomatiseerde verzuimprotocol 10 Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus 2014

11 Door snelle signalering kunnen medewerkers beter begeleid worden en kan een spoedige terugkeer worden bevorderd. Naast het feit dat dit voor de betreffende medewerker prettig is, wordt uw organisatie minder belast met het organiseren van vervangingen en bespaart u op de kosten die samenhangen met ziekteverzuim. Tevreden, gezonde medewerkers zijn de drijvende kracht achter uw organisatie. Wanneer iemand ziek wordt kan dit grote impact hebben. De ondersteuning op het gebied van verzuim met de module Verzuim Management biedt u meer inzicht in ziekteverzuim en ondersteunt uw proces rond verzuimbegeleiding. Leidinggevenden spelen een sleutelrol bij verzuimreductie. Met de module Verzuim Management hebben leidinggevenden, door middel van een totaaloverzicht van verzuimpercentages, gemiddelde ziektefrequentie en -duur van medewerkers meer inzicht in het verzuim van de medewerkers. Ook worden signalen gegeven (op basis van uw eigen verzuimprotocol) wanneer door de leidinggevende of casemanager acties worden verwacht in het kader van verzuimbegeleiding. Door snelle signalering kunnen medewerkers beter begeleid worden en kan een spoedige terugkeer worden bevorderd. Naast het feit dat dit voor de betreffende medewerker prettig is, wordt uw organisatie minder belast met het organiseren van vervangingen en bespaart u op de kosten die samenhangen met ziekteverzuim. Handige registratie en signalering Door de koppeling tussen de personeelsadministratie en Verzuim Management worden persoonsgegevens en verzuimgegevens (historisch en lopend) eenmalig vastgelegd in verzuimdossiers. Omdat uw eigen verzuimprotocol (inclusief wettelijke verplichtingen) is ingebouwd in de module worden de verantwoordelijke medewerkers tijdig gewezen op acties die hij/zij moet ondernemen in het kader van de verzuimbegeleiding. Op basis van de signalering kunnen standaard documenten worden gegenereerd. Formulieren van het UWV zijn geïntegreerd in Verzuim Management en worden grotendeels automatisch ingevuld. U kunt er zeker van zijn dat deze formulieren altijd up-to-date zijn. Centrale dossiervorming Centrale dossieropbouw is een basisvoorwaarde voor een doelmatige aanpak van het verzuimproces. Alle betrokken partijen hebben hierdoor rechtstreeks toegang tot de voor hun relevante informatie. Ook uw bedrijfsarts kan toegang krijgen tot Verzuim Management en uitgebreide dossiers aanmaken die alleen voor henzelf toegankelijk zijn. U kunt zelf documenten en rapportages aan elkaar koppelen en toevoegen aan verzuimdossiers. Hierdoor wordt automatisch een volledig re-integratiedossier opgebouwd per medewerker, voorzien van de standaardformulieren van het UWV. Besparen op kosten die samenhangen met ziekteverzuim Meer informatie Dyade helpt u graag met de inrichting van de module Verzuim Management. Wenst u meer informatie over Verzuim Management? Stuur vrijblijvend een naar Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus

12 PO/VO/MBO/HBO Flip the Classroom Steeds vaker wordt videotechnologie toegepast in het onderwijs. Op universiteiten en hbo-instellingen worden beeldfragmenten al veelvuldig en met succes ingezet als leermiddel. In het primair en voortgezet onderwijs is werken met video s veel minder vanzelfsprekend, terwijl juist deze groep kinderen opgroeit met nieuwe media. Zij maken zich in rap tempo allerlei digitale vaardigheden eigen, waar schoolorganisaties op kunnen inspelen. Een organisatievorm waaraan gedacht kan worden is Flipping the Classroom. Door Frank Cannegieter met de leerstof. Voor een gedeelte is de lesstof goed te volgen, maar voor het overige deel is de lesstof te eenvoudig en niet uitdagend genoeg, of juist te lastig waardoor de leerlingen achterop raken. Hierdoor moet de les op verschillende niveaus worden herhaald, wat zeer tijdrovend is. Deze tijd is er meestal niet, met als gevolg dat niet alle leerlingen in de leerbehoeften worden voorzien. Door het toepassen van Flip the Classroom kunnen leerlingen de lesstof via video s op hun eigen tempo en niveau bekijken. De video s kunnen worden gepauzeerd, teruggespeeld en opnieuw worden bekeken. De video worden na schooltijd getoond op een speciaal ingericht platform (bijvoorbeeld de server van de school), waar kinderen online vragen kunnen stellen aan de leraar én aan medeklasgenoten. Op deze manier kunnen kinderen elkaar onderling ook helpen. Een ander voorbeeld: een docent in het voortgezet onderwijs geeft aan dat zijn examenleerlingen het erg prettig vonden om op deze nieuwe manier les te krijgen. Zijn zelfgemaakte video bleek op Youtube in korte tijd tienduizend keer te zijn bekeken. Aangezien de examenklassen slechts vijftig leerlingen telden, bleek dat ook anderen deze video hebben bekeken. Dat is de kracht van Flip the Classroom. Kwalitatief goed materiaal kan snel en breed verspreid worden, zodat veel kinderen hiervan kunnen profiteren. Flip the Classroom? Wat is dat? Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij klassikale kennisoverdracht (deels) wordt vervangen door video s en eventuele andere vormen van online-instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor bijvoorbeeld ook buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Door de wijziging in organisatievorm leren leerlingen op een andere wijze en komt er klassikaal meer tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo. Op internet zijn diverse video s te zien hoe Flipping the Classroom kan werken. Zo vertelt een docent dat bij het lesgeven niet alle kinderen worden bereikt USP s Learning Valley: > Eenvoudig organiseren van live webinars met interactie > Zeer gebruiksvriendelijk programma voor rich media video-opname > Synchroon opnemen van video inclusief opname van scherm zoals presentaties, afbeeldingen etc. > HD Flipcam voor goede kwaliteit video s en eenvoudig veranderen van camerapositie > Overal kunnen opnemen waar je ook bent, zonder technisch support > 1 jaar gratis abonnement op > Inclusief handige koffer voor camera en notebook 12 Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus 2014

13 e out, recording s and organizing nars with Inspirerende docenten inzetten op al uw scholen Videosoftware kan uiteraard ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Inspirerende docenten blijken de leeropbrengsten van leerlingen positief te beïnvloeden. Denk hierbij aan de docent geschiedenis die ontzettend bevlogen kan vertellen over de Tweede Wereldoorlog of de leerkracht die op een speelse en enthousiaste manier kinderen Engels leert. Elk bestuur heeft enkele van deze pareltjes. Het liefst laat u deze collega zijn of haar verhaal op alle scholen binnen het bestuur vertellen, maar dat is logistiek bijna niet te doen. Een leraar kan wel een inspirerende video maken en beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld alle scholen binnen het bestuur. Als het bestuur deze leerkrachten de juiste materialen en benodigdheden biedt, is veel mogelijk. Zo kan er ook tijdens de les gebruik gemaakt worden van de onlinemogelijkheden om de leeropbrengsten te bevorderen. Classroom in a simple luded HD FlipCam and ily capture your screen, ate FlipClass recordings ith no technical support. Presentations 2Go FlipClass 2Go FlipClass includes: with microphone corder software and editor subscription myflipclass.com* Organize live webinars and publish your FlipClass recordings to myflipclass.com (Free Subscription), Presentations 2Go video server or export on-demand video lectures to YouTube with the included rich media editor. nize live webinars with interaction r screen, audio and video with included FlipCam rdings from wherever you are with no technical support De rol van de leraar verandert Door de lesstof digitaal aan te bieden kan de rol van de leerkracht in de klas ook veranderen. Daarmee wordt de manier van lesgeven volledig omgedraaid (vandaar de naam Flip the Classroom). In de huidige manier van onderwijzen consumeren leerlingen negentig procent van de tijd informatie en passen zij slechts tien procent van de geconsumeerde informatie toe tijdens de les. Bij Flip the Classroom hebben de leerlingen de informatie al online geconsumeerd en is er in de klas veel meer ruimte voor het toepassen van de lesstof. Zo verandert de rol van de leerkracht en kan deze tijdens de les de leerlingen opdelen in tempogroepen en hen de zorg en aandacht te geven die zij nodig hebben. ns2go website for more information With FlipClass students watch your online video lectures or live webinars before class and complete practice problems or engage in discussions during lecture time. Direct aan de slag met gebruiksvriendelijke software Interessant, maar hoe kan dit eenvoudig geïntegreerd worden binnen de schoolorganisatie? De meeste software waarmee video s gemaakt kunnen worden zijn ingewikkeld en niet gebruiksvriendelijk. Dit is voor veel mensen (ook in de onderwijssector) reden om geen gebruik te maken van video s als leermiddel. Het bedrijf Learning Valley, gespecialiseerd in interactieve en online-media, heeft gebruiksvriendelijke software ontwikkeld speciaal voor de onderwijssector. Met slechts een camera en het installeren van een programma op de computer kan men aan de slag. Starterspakketten zijn al verkrijgbaar vanaf 1.000,-. Speciaal voor klanten The Flipped Classroom 2 Before Class: Students watch online video lectures completing interactive learning module During Class: Students practice applying key concepts with feedback 3 1 After Class: Students check understanding van Dyade in het primair en voortgezet onderwijs heeft Learning Valley een speciaal aanbod, waarbij u als Dyadeklant de opnamesoftware, HD Flipcam + ingebouwde microfoon in een handige koffer ontvangt inclusief 1 jaar kosteloos live uitzenden en 5GB online opslag. U betaalt dan slechts 1.199,- exclusief btw (normale prijs 1.329,- ex. btw) voor het pakket. Tevens zijn er uitgebreidere pakketten beschikbaar indien gewenst. Profiteren van deze speciale actie? Stuur vrijblijvend een e- naar Wij brengen u vervolgens in contact, zodat u profiteert van de Dyade-voorwaarden. Voor meer informatie over Flip the Classroom kijkt u op Hier vindt u enkele voorbeelden van hoe Flip the Classroom kan werken. Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus

14 EVEN VOORSTELLEN Onze WK selectie Dyade Advies helpt het Nederlandse onderwijs om het onderwijsrendement per geïnvesteerde euro aan de top van de wereld te krijgen. Wij doen dat door de bedrijfsvoering van het onderwijs continu te verbeteren. Daarbij brengt Dyade Advies de verbinding aan tussen onderwijs en de bedrijfsvoering. Bij ons werken deskundige adviseurs met diverse achtergronden en expertise in het onderwijsveld. Van experts op het gebied van strategie, financiën en personeel & organisatie, tot interim schooldirecteuren. Samen hebben wij de ervaring en kennis in huis om de bedrijfsvoering van het onderwijs continu te verbeteren zodat maximaal geïnvesteerd kan worden in het primaire proces. Bent u benieuwd naar de expertise van (een van) onze adviseurs? Neem direct contact op met een van onze sterspelers of via het algemene telefoonnummer van Dyade Advies: (030) Scoort goed op het gebied van interim professionals Jan-Maarten Brommersma Dyade Advies Interimmanagement T Rondt uw begroting vakkundig af Nico Ruitenbeek Dyade Advies Financiën T of Komt nooit in aanmerking voor een wissel op personeelsgebied Teamleider Teamleider Wilma Rijndorp Dyade Advies Personeel T of Ronald te Loo Dyade Advies directie T Bernadette de Munk Dyade Advies directie T Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus 2014

15 Controlerend zeer sterk Expert in het samenstellen van de formatie Jan van Wieren Dyade Advies Financiën T of Ziet de ruimtes in uw begroting 11 ster Naast deze ren hee meerde ft Dyad re s e Ad Persone pecialisten op de gebie vies el, Fina nciën, O den Str Verantw ate rg oording. Ook z anisatie inricht gie, Kijk op ij helpen ing en u gr ade.nl > Wie is D aag verder. voor de yade Ad achterg vies ronden en expertis e. John Aarts Dyade Advies Personeel T Frank Verweij Dyade Advies Financiën Specialist in organiseren Vliegende keep op het gebied van Strategie T Aanvoerder op het gebied van passend onderwijs Pieter Haverkamp Dyade Advies Strategie T Spelmaker op het gebied van personeelsbeleid Maxine Hilhorst Dyade Advies Strategie Clemens Geenen Dyade Advies Strategie T T Staat haar mannetje als onderwijsjuriste Bianca Brouwer Dyade Advies Juriste T Ronald van Rooijen Dyade Advies Personeel T of Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus

16 PO/VO/MBO/HBO Onderwijsleestips: China en Kapitaal 16 Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus 2014

17 Als Piketty gelijk heeft, zou je ook kunnen stellen dat investeren in onderwijs uiteindelijk leidt tot grotere financiële ongelijkheid. De enorme stapel boeken achter in de auto om te lezen op vakantie heb ik vervangen door een e-reader. Na lang twijfelen zo n ding aangeschaft en mijn aanvankelijke cynisme verdween als sneeuw voor de zon. Wat een verademing. Geen kramp meer in je arm als je op je zij liggend een zwaar boek lag te lezen. Geen geklungel meer met een zaklampje bijlichten als het wat donkerder is. Dus, voor u de leestips gaat aanschaffen in de winkel, wat overigens een prima idee is, misschien tijd om over te stappen op een e-reader. Stelt u zich eens voor dat in plaats van al die boeken van de leerlingen alles in zo n apparaat past Wat te lezen? Natuurlijk een paar fijne ontspannende boeken, maar die vindt u zelf wel. Ik ga voor een paar dikke, maar zeer lezenswaardige boeken over economische vraagstukken en een frisse kijk op het WK. Laat ik beginnen met twee boeken die me afgelopen jaar aan het denken hebben gezet over de manier waarop wij denken over de rol van het onderwijs in ons economisch systeem. Kloppen onze veronderstellingen wel? En wat betekent dat? In maart bezocht ik China, en mijn beeld was dat het Chinese onderwijssysteem een traditioneel systeem is, dat weinig ruimte biedt voor initiatief van leerlingen, en weinig stimulans voor ondernemerschap. Binnen een dag was dat beeld volledig aan het wankelen gebracht. China barst juist van het ondernemerschap. En daarmee ontstond voor mij de vraag wat de werkelijke relatie is tussen onderwijs en economische groei. Een belangrijke denklijn is dat bestedingen in onderwijs leiden tot economische groei. Met andere woorden, wie economische groei wil, moet investeren in onderwijs. Maar als die redenatie nu eens andersom werkt? Lees het boek van Jonathan Holslag, De kracht van het paradijs. Met als ondertitel: Hoe Europa kan overleven in de Aziatische eeuw. Of boek een reis naar China natuurlijk. Het boek waar ik als econoom niet omheen kan, is Het kapitaal in de 21e eeuw van Thomas Piketty. Hij bepaalde de afgelopen tijd het volledige economische debat. De kern van zijn verhaal is dat economische groei lager is dan het rendement op kapitaal. Daardoor worden de bezitters van kapitaal steeds rijker. Economisch hebben we vaak gedacht dat investeren in onderwijs leidt tot economische groei. En de niet uitgesproken veronderstelling daarachter was dat iedereen daar beter van wordt. Als Piketty gelijk heeft, zou je ook kunnen stellen dat investeren in onderwijs uiteindelijk leidt tot grotere financiële ongelijkheid. Piketty stelt dat investeren in onderwijs op de lange termijn altijd nodig is voor het verkleinen van ongelijkheden op de arbeidsmarkt en het stimuleren van productiviteitsgroei. Maar ook dat dit niet kan zonder andere maatregelen. Ook voor niet-economen, een lezenswaardig boek. China barst juist van het ondernemerschap. En daarmee ontstond voor mij de vraag wat de werkelijke relatie is tussen onderwijs en economische groei. En tot slot, het boek Bondscoach: Coaching Handboek voor 16 miljoen Nederlanders. Geschreven door Gyuri Vergouw, die een frisse en creatieve kijk op management heeft. Eerder maakte hij furore met het boek De Strafschop, waarin hij analyseert waarom het voor Nederland zo vaak fout is gegaan met strafschoppen. Nu waagt hij zich aan het fenomeen bondscoach. Ik wens u een mooie vakantie en veel leesplezier. Ronald te Loo Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus

18 Exclusief voor klanten van Dyade! BESPAAR OP UW KOPIEERPAPIER VIA DYADE! Levering de volgende werkdag Persoonlijk en direct contact Online bestellen Geen verzendkosten Geen retourkosten ISO gecertificeerd Uitgebreid assortiment van milieuvriendelijke producten Online bestellen Bellen

19 PO Alles op scherp voor de liquidatie van uw samenwerkingsverband? Vanaf 1 augustus 2014 is het zover: de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs gaan dan van start. Waarschijnlijk wordt er druk gewerkt aan de inhoudelijke, personele en bedrijfsmatige inrichting van uw samen - werkingsverband waar het ondersteuningsplan de basis voor is. Een spannende en arbeids - intensieve periode, waarin de activiteiten van het Weer Samen Naar School (WSNS) samen - werkingsverband ook nog gewoon doorlopen. door Willemien Bakker, adviseur Dyade Advies Ondanks het feit dat de WSNS-verbanden van rechtswege ophouden te bestaan, moeten deze nog wel formeel opgeheven (of in juridische termen: geliquideerd) worden, waarbij rekening moet worden gehouden met allerlei financiële, juridische en contractuele zaken. Dyade Advies heeft de afgelopen tijd verschillende grote en kleine WSNS-verbanden ondersteund en geadviseerd bij de stappen die gezet moeten worden om tot een formele ontbinding van het samenwerkingsverband te komen. Op basis van het PO Raad-model hebben we een checklist doorontwikkeld en hebben we verschillende formats opgesteld. Enkele voorbeelden van dergelijke formats zijn: > Een handleiding voor het invullen van de formulieren van de Kamer van Koophandel > Een adviesverklaring van de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband of die van de individuele leden > Een plan van aanpak voor het bewaren van archieven en administratie Aan alles gedacht? De checklist bevat onder andere het opstellen van een lijst van mogelijke contracten en verzekeringen die zijn afgesloten als organisatie en werkgever. Het samenwerkingsverband is in de loop der tijd naar verwachting aardig wat verplichtingen aangegaan met leveranciers en verzekeraars. Denk hierbij aan aansprakelijkheidsverzekeringen, contracten met het administratie kantoor en de arbodienst, energie- en waterleveranciers, telefonie, huisvesting enzovoorts. Tijdig opzeggen en afhandeling is onderdeel van het liquidatieproces. Een ander onderdeel is het waarderen van de inventaris en het opnemen daarvan in de jaarrekening. Bankrekeningen moeten worden opgeheven. Daarvoor is het van belang is dat degene die gemachtigd is voor de rekening, ook nog betrokken is bij het samenwerkingsverband. Ervaring leert dat banken niet snel geneigd zijn om mee te werken indien dit niet het geval is. Check daarom altijd de standaard bankverklaring. Vergeet naast uw leveranciers ook vooral andere (netwerk)partners niet te informeren over de opheffing van het oude samenwerkingsverband. Geef daarbij aan welk nieuw samenwerkingsverband hun aanspreekpunt wordt vanaf 1 augustus De adviseurs van Dyade Advies gaan graag met u in gesprek om te bezien of u aan alles gedacht heeft Vooral het niet of te laat opzeggen van contracten (zowel met personeel als met leveranciers) brengt extra kosten met zich mee die verrekend zullen worden met het eventuele batig saldo van het samenwerkingsverband. De adviseurs van Dyade Advies gaan graag met u in gesprek om te bezien of u aan alles gedacht heeft rondom het tijdig en goed opheffen van uw WSNS-verband, of helpt u mee bij de stappen waar u zelf niet uitkomt of geen tijd voor heeft. Indien gewenst kunt u hiervoor contact opnemen met Willemien Bakker via of Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus

20 PO/VO/MBO/HBO Bij de verlichting kan de besparing oplopen tot zestig procent. 20 Dyademagazine nummer 7/8 juli/augustus 2014

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl Ondernemers zijn altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer werk gevers kiezen

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket Personeel ontwikkeld. Dit totaalconcept

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!"

Training & Support: Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training! COMPUTER-COLLEGE.NL Telefoon 0182 633 123 Internet www.computer-college.nl Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!" Een nieuwe aanpak voor

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl U bent er voor uw medewerkers. Wij zijn er voor u. De diensten van Tentoo Payrolling Salarisadministratie

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Publieksversie 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Trendcijfers werk.nl... 4 1. Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers... 5 1.1 Werkzoekenden... 5 1.2 Werkgevers...

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Financiering onderwijs vernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007 (30 november 2007)

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Financiering onderwijs vernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007 (30 november 2007) Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 BEZORGEN F 070-3424130 De Voorzitter van de Tweede Kamer E voorljchting@rekenkamer.ni der Staten-Generaal w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Begin nu met besparen

Begin nu met besparen Begin nu met besparen WELKOM! Vaste Lasten Service is een organisatie bestaande uit doeners met kennis van zaken. Wij zijn enthousiast, professioneel en behulpzaam en bovenal zijn uw vaste lasten bij

Nadere informatie

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering?

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering? Welkom bij Oxxio! Uw overstap naar Oxxio: een slimme keuze Welkom bij Oxxio. Net als u hebben al vele particuliere en zakelijke klanten inmiddels ontdekt dat overstappen naar Oxxio een slimme keuze is.

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Present! Gemak in gezondheidsmanagement

Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present Met Present! krijgt u toegang tot een ruime keuze aan gezondheidsdiensten en vitaliteitsproducten. Via één tool kunt u alles regelen: van inzicht, advies

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Inhoud 1. Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket 2. Verzuimverzekering Uitgebreid 3. Arbodienstverlening 4. DGA/ondernemer meeverzekeren 5. WIA-Bodemverzekering 6.

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG juni 2016 1 Inleiding 1.1 Doel en opzet van Pilot Culemborg Begin 2015 heeft de inspectie een pilot uitgevoerd waarbij alle scholen voor po en vo

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Limburg datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

HOE doen wij dat met uw aov?

HOE doen wij dat met uw aov? HOE doen wij dat met uw aov? medici zakelijk professionals ondernemers Anders denken over aov. Hoe doet u dat met uw aov? Wat is uw situatie? Speelt u op safe? Wat zijn uw risico s? Wat zijn uw ambities?

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Analyse instroom

Analyse instroom Instroomontwikkeling 2016 2017 In 2016 was er een instroomtoename van 5,5% bij de hbo-bachelor- en ad-opleidingen, opgebouwd uit: Een toename van de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo met 1,0%

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Wagenparkmanagement

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Wagenparkmanagement Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Wagenparkmanagement Hoeveel gemak wilt u hebben bij het beheren van uw wagenpark? Uw wagenpark is onmisbaar voor uw bedrijfsvoering. Geen wonder dat u alle zorg

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Meer doen met minder mensen

Meer doen met minder mensen Meer doen met minder mensen Voor het achtergrondverhaal Meer doen met minder mensen in het Onderwijsblad 14 van 22 september is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, cijfers van het ministerie van

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

Onderzoek: Leraren over grote klassen

Onderzoek: Leraren over grote klassen Onderzoek: Leraren over grote klassen Publicatiedatum: 2-4- 2014 Marinde van Egmond Petra Klapwijk Over dit onderzoek Het onderzoek is een driehoeksmeting bestaande uit een online enquête met zowel open

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Cordares Continu Module Verzuim. De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat

Cordares Continu Module Verzuim. De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat Cordares Continu Module Verzuim De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Geen enkele ondernemer wil het weten. Maar elke ondernemer

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Verwarmen én besparen. Cv ketels van DELTA. www.delta.nl

Verwarmen én besparen. Cv ketels van DELTA. www.delta.nl Verwarmen én besparen Cv ketels van DELTA www.delta.nl Niets is zo vanzelfsprekend als een behaaglijk klimaat in huis of warm water uit de kraan. Dat vanzelfsprekende comfort heeft wel een prijs. Het gas

Nadere informatie

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio / datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling contractvervoer

Informatie-uitwisseling contractvervoer Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Tabitha Poolen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus 18003 3501 CA Utrecht

Nadere informatie