GOUDEN LESSEN. Basisschool De Hommel heeft een rekencoördinator. Ze heet Marije Manders. VAL Tijd Rekenproject Vincent Klabbers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOUDEN LESSEN. Basisschool De Hommel heeft een rekencoördinator. Ze heet Marije Manders. VAL Tijd Rekenproject Vincent Klabbers."

Transcriptie

1 GOUDEN LESSEN 4 2 TIJD PRIJZENFESTI- VAL Tij Rpjc Vic Klbb Di Tij Gp 1 / 8 Rcöi Bichl D Hl hf cöi Z h Mij M Mij M hf w j l iiv c f ii i z cific cöi Z i p h bhl l hl blij h iw fci i bichl D Hl R-wi i l hl l h fvi bichlv z chlb l h livliv D v cöi zij hl iv H p v Mij h bv v plzi i ll w hf Hii vl p D Hl wl w vb Mij i v vi i b p bij lch i zichb plzi hf i h vz v wij D hf Mij zich v p l pl v vi Z hf pl bch wil w l ll p w pjc v h i Tij

2 2 G L W vf I z G L ij w v ch v lch i i p hf H i cöi z h Mij M Tij vi vl z v pjc p chliv Mij wil h plzi i h l i bij i é bij l h cll Eé v ci i l bi i h iiië v pjc v ij v ll p i bichl Dz G L b v ipii zij v i li f icili i zi wil iiië Wi v l, wbl ib l hi H zij iië v h bchv chlpjc wij i lich M h, Nicl Bij Uiv GOUDEN LESSEN 4 TIJD Tij Rpjc Vic Klbb

3 Tij 3 Ih 04 Rpjc Tij 08 Wbl Wijzpl 09 Wbl Kwi 10 Wbl Kl 11 Wbl Klij 12 Wbl Opiij 13 Wbl Vb 14 Wbl Zlich 15 Wbl Hlp 16 Aflii pjc 17 Thi v lch 18 Pli il Tij

4 4 G L Rpjc Tij Tvi Mij l cöi zij hl iv: - Pi v h v -wi - Bv v ihi v l - Owil v chlbli wi - Avi bij chf v h -wi - Ril vzl bh - O if v wij - Llij wili bijh - M pll v ppl - T b v wliivbi - Vi v -wi vzi D l v bichl D Hl zi fl h hf li Wl B K pi f hij Mij M h w M B vi h wli zij chl cöi hf Hij hp wlii v h wij j zl h llil l vl Mij M h w p h pwpipi M fw l i f wil z h vhl h cll hi Op l w z wil ll H hfch v z vi i h pjc v ij E zl i vll w i hb bch, z Mij D w i p I v ll D l i zi l i Mij i vl hf vbi D ch i Mij bchijf h pl H chlpjc v ij pci éé w v vi w p 845 pi v ll p H vll v h w vvl D zlij pi i i w v i pl D i p ic chpplij i, z w l D l z w l p viji v i l I l pi hlf Mij cll hch vl w ii D hb i hiv i ch f i ic h ii pl vlp H vl p iv vl v ih v h pjc i b w i ilij b v vw

5 Tij 5 Opi v h pjc Op h l zi w lwil éé v pl l v l, vl Mij v H f vw zij i bi v zij wil li, zij lfij h hi wi D l lf l z l i w h hij i Zij plij i zlf v I i h p h w Kl i l j I v pl l v Kl ilij i i l I wil i ij, z Mij, vl ij i éé i i i bhlv wij lpl h zij E ll l ij i ichi v Wl D i w i, z li Wl M é, i h Mij vvl h vhl D v h lj i Kl, i w ichi b v, i i v h fchi E i lv i v h lij vizich, l zij i vl, zi h w Eilij z ll i v ij bchv f w E pi hf hij zlf i Bij bbi hf Kl zb v ij l H i h v wil H i w Kl hf, i h b vll E i i wil i v H l b v ij ll f v Op l h b wijz M hlpbhv bli z hij i hij wl w hlp bi D l zich, vl Mij Wl l D i v bichl D Hl Kl hlp V i p w i v z pi i h b h ll D fp i i p hi l A h i v w hf i p v- chzij v éé pi vl i v ij W i p zich h fp, i h b bi w hll f E z z i h, z Mij Op viji 1330 li w pjcw flij f Tw f i i v i p v vll p h l icf bij w z hbb l v ij M Kl zl blij zij pi i v A h i v z bijz flii i h b cpl Kl h v vi i H hi Mij w wl w H cll zi pi l v zich w z i hi hi p E pjc vi l D i z M wij lij i, i i vzlfp lz Dv i izich i i llij ll v h i Tij I pwpipi b i hi ch W ij cll hi zij v h vhl v l, z p v hi v h i Tij

6 6 G L Rlich Mij p vl i p i fw cc i llij ij I zl h v lich, vl z Tij h -wipjc w w l hl llij v h i Tij I v l J ich j jw p p éé f w ll H pjc lij zij i D wil z j i i i iw l Di v bpi Bvi hbb w w D chlv i w I lp fw v l Mij ch p Filf v ij Wi ij, zi wchijlij l v zich h l bi v l E i i vi i, iw h M i, z Mij Ki izi ij bijz i i Tij j i vp f wijz Tij i yi H vij l h vbij i, h i J ij i il z, vll f v H i wl p l z i Ai f l ij Bijz, vi j i? A i h lij ij i ij vi ij M l i v v ijbl j i hibij hlp Di l pi v vzi i bvbw w chii vzi M Mij vl: O p ij p ij bi w, zl i, f w A bij bijvbl l, j ij i ic D wijz v l l f f i vl ij Op l l j f f p lllij i v v cil Vijf fw I vli i vl fw : Tijblvi i h bwzij ij b, j ij i pp ij v j vl l f ji lz vij H i h vl wil v v ijhi, zl bijvbl i f Tijbf v h izich bi zij i ij S i v vl i lii f cyclich hbb E ijip i j b i v v l J i ijip flz v w D l f h hl i i f ijip Tij i pi w ijipp i Di v h bpl v ijipp w D i h iv v bwi Bij lhi zij i Tij L cbi H i vhi h bip il l l bij p Slhi i l hi Wbl Wijzpl 1 T l f 8 G L Wbl Kwi Vbl 1 W j i wi? T p l h p bi wi Tij 9 Tij H i ch H i i H i ch D chl bi D chl bi piw J i b 10 Wbl Kl Di hb j i: 2 T l Vbl 1 T wijz v l wijzpl, wijz, l ij, cijfybl wlf 2 T l 2 T hi zlf w p i ijvl, ij fi Tip: I l h

7 7 Tij Tij vi bp i blij fw v llij D ij ij cll bl v w i p b Al vipi hb i llij ij p ppi z v i li lpi Bij wbl fw i hi W i chlpjc cöi, f i l ifi p i iv E b i h wp f i bl D i blij fw i llij, z h w wl ll w w E l i h ipc p chliv vbl v l civii v i E v h i Tij i h i b i p h b illi ll E i i vl i j v 60 l i vl i 24 Wi l v ij, v zich ichi f w lic i h ij blv i D l i Wl z: H i i bij h lij i ll i i h flz v ij Bijp w ij i h l w, i i z blij Mij b Wl v zij ci Z w l cöi l pp v ic bpl i v h cc v h pjc 11 L 13 L G Mij h i l bw V wi ipii z, z z, hb i j hi chv v Tij (zi pi 17) J hi bchijvi v fw i lz O hb i l wbl v jlli l J z bi, h hf i Wl i blij j li bij l i ppl zij jw p M Kl wil i b v ij Di bbl ifi h b z vlli lij zij I h zb v ij w, l w h, llij ij i bl bch v p 1 8 L G 15 G h h l p lich f b w w l ij l Z h h l z i lh bl ic iv v f, l il 2 ib lw w b f 5 i, W p b i W i i KijW h v j v pc lic wl b p h ij ij lw l v b f f i i i h b Di v lh 0 l l h H S v l p h i D 1 b b J v bij i lh w? j l l b? i i h h v I i p f z v ch lf w i p i vi i p l l l l ib i l Z jip l l v il i i j H O v b J hij i w W w I p ij f p c T 12 v 14 v ztij z lf v i V Tij i v j v ŐƌŽĞƉ Ő ƌ Ž Ğ Ɖ ŐƌŽĞƉ ŐƌŽĞƉ hb j b z H ll h l p Ğ Ğ l Ğ Ğ hi ] H W j 9 i =^ v pp b p i ll il l 200? H l j w l vl b z? V [\ V i D F[\ V V p p bf[\ V l b ivl F p p F [\ i l 9 p w z v D b lj ] z p 20:3 B zi j ll v i v =^ W D j i Hi j v l :41p ij p 200 i H ij 2 20l i z z 6 6:4 Bb l p w W 0 p 3 w b H b Hhi :43 hf l p Bb 2l lj c 1 i i 1 i l ij i f w b6:4 b vl v 012 W h V il 2 M i 0 i 54 H v 0:44 H v v D p p 8:0 7 H 2 b 15 hij 16 l z: z 6:3 2 1, p 6 l hf :4 9 9 bij, p 57 2w01 l il i T p x 3 I?2 5 = i 20 b ij :00 6 Vijfp i i l : & G 6 l? 1 w p ldch pil20 i V 8 i v R is H il j W p h 0:49 3 D Tl 11il v fi :3 15 W ij l il 2 z 0:50 E 0 i p illh p H: i i 1 wi w 6:3 l T?12 j i 2 l p? b 2 wi 201 ij pwl Ihb R 8 20:5 j pil Di j pv zi 2 6:2 11j bil1l 0 2 M l il W Wiijl 3 f W zi j Tch p 6 j vij i v 1 6:2 1 B f i 1 Hi w12 l? 2 12 lh 0 G 2 B l H 2V v W jf v pil l z & i i D bli 2 v pil p c ij ij w z 3 lific 2 ch zi w w ih 9 p z p l h h l M zic fi i? p i j i wil j h w bl c l w i i li h B j f lhp Z b i V l Ti w 1 p l Z l W p fi v M i Bb 0 Sp v 1 c l h 3 2 ich i? B 9 v ci? b cl bl bij p i p i T Oly b i 2 p w c w ij h i j h z i l vl i v i i p B W v B z M 2 H w lij l? l Ti M w i i Wi 3 i b jc cl G lp w c zij z R z ch pil p wij h, lj wij i j 0 21, i c ip, i, b 2 ll W ij W v H lf l ij p i v l D&V, ij w b, ij,, l 1 z f li ij l, v z p i, v il h, bl p p ip l h b 0 l l W p ij l j 100 i l Tib ij 17 vi, ij, ij, i, B, ij v Kij ij ij i ij ij f i b i j i l ij i j i K l cij lh vh il, h il li 0 c ij l l l p il v i l i i fi i 6 60, b b h i ij v : v : ij R f: f lij j zij B h h Tip 1 il i li Tip D ij i : i h Tip Bij l v Tip l 1 i h Op h : D i Tip R i I 1 i Op j i i ] =^ ǀŽŽƌ Ě ǀŽŽƌ Ě ϳ Ͳ ϴ ĞŶ,,,,,,, 9 9 ;,,9 9,,,,, ; 9,, ;, ;,, ϳ Ͳ ϴ ĞŶ ϱ Ͳ ϲ ĞŶ ϱ Ͳ ϲ ǀŽŽƌ Ě p ij O i bl j W ĞŶ ǀŽŽƌ Ě Kl ij bl

8 8 Wbl Wijzpl G L 1 T l f Vbl Di hb j i: 2 T l Vbl wijzpl, wijz, l ij, cijfybl wlf

9 Tij Wbl Kwi 9 1 W j i wi? T p l h p bi wi 2 T hi zlf w p i wi ijvl, ijbf, wi, fi

10 10 Wbl Kl G L 1 T wijz v l H i ch D chl bi H i i D chl bi piw H i ch J i b H i v J b 2 T l f Vbl Di hb j i: Tip: I l h l Kij pl v wijz l ij, ijip, lii ij, Ri cijf

11 Tij Wbl Klij 11 H l i h? T p v i l ji ij T 8 9 T T T 12 1 Wl l blijf v? Tip: I l h l Kij pl v wijz lij, l ij, ijip, ij

12 12 Wbl Opiij G L Wil bij lij p ich V l i h blij w h l wil p h l wil p i H Wilj Hvl p w i H Wilj p? I z: V 9:00 18:00 i 9 D i 6 x 9, i 54 E wl 3 bij, H Wilj p l p i p I l i H Wilj = 57 p W j? Hi zi j bj piij v w vchill wil Wil Mpij Wil D&V 1 Vlij h Mpij D&V H j l zi wl wil h l p i? 2 B pci hvl i wil p w p i Wil Mpij Wil D&V Tip: R hi Bij h vbl v H Wilj Op i zij piij hzlf iil ij, ij, pll f, hi

13 Wbl Vb Tij 13 Ovl j b i zij h v l Si vb l ll v l v Kij h vbl v bl p Vbl Bl p Hi zi j w b H bv b z j i z bl l j wil p H b z j ll bl 9 ch 6 v Di l v ll v w W j? 1 Bij vb p f Schijf p w b b 2 Gf 3 f p il Bi Bi Bi Til Til Til Tip: Bij h vbl il bij D il v h vbl i Bl p iil ij, ij, vb

14 14 Wbl Zlich G L I ch w h lich v w h Zlf w h bwl i, w z p Di b i p zlf ijipp I f p h i j hiv ifi vi Hi v v l i pil D D z p D z H l chij z? 16 pil :42 20:39 i 17 pil :40 20:41 w 18 pil :37 20:43 19 pil :35 20:44 vij 20 pil :33 20:46 z 21 pil :30 20:49 z 22 pil :28 20:50 23 pil :26 20:52 W j? 1 M bl cpl B p h l z chij 2 T fi wi j zi w z p W i jw ccli? 3 M iw bl iw fi Gbi v i h bij v h chlpjc W i jw ccli? Tip: D ij v i 17 pil z 21 pil zij lij bi Op h i j vi h l p w iil ij, ij, ch, fi

15 Tij Wbl Hlp 15 1 Bb lp ij pi p 200 il 30 p Hvl ij hf Bb i v z pi? J lhi v, i f vi b D j f l ij i i i f f l W j wl lhi v 5 il p hb j v f v 10 pci 2 i R i z vhibl Gil lp M 12 p Hvl ij hf hij i v wij v 15 il? R i z vhibl Bb lp h il lhi v 20 p Z wil zich wlifi c v Olypich Spl Z bi fi ih 9 c l Hvl i? R i z vhibl c Tip: 1 il i lij i lij 60 i 1 i i lij 60 c lhi b, ij f, vhibl

16 16 G L Aflii pjc Di p wi p 7 4 vi i wli Klij v fi D ivi i, hlp v i V bvbw z wi zichb z zlf l hl vl hbb l E i wvl H i viji D w i vbij vl i zi l v flii v h pjc v ij Mij i zwchi Vi blij f pb i h pjc vl j iw i hhl Wl i hll i zwchi Hij i chi zij b zi H v chl bvl h i, h i hlij v Kl zij Op h v Mij vchij hij p h l vzlf w h il i zl H z: i b hf Kl h Silhl D i w l v h v p lij Kl h v Pi Op vl v j i i p p v w vl pi bi Bij l zi bij ich i H i hl jw i lh pi h l p ij M l h icf v w l vll v v w j p w l chl W p 3 b i, hl p h l p Z w h i fp z h w Z zi li v ij v chv i h i pi v h b Gp 4 hf zlp v 1 i i, ij z D zlp zi i l li fizj i h b z v ilijhi hl Gp 4 hf f lij bij hbb z hlp v p 7 D i v p 7 hbb fbj w v p 4 v lij Op chzij v i bj w D p 5 6 zij wbl v Mij D zij z fc p p Z hbb v bij ll wil i b v chl piij ff Al l bl biblih h ivblijf piij hbb Lich I p 6 i b hvl pl i i wil hl w b Gp 7 hf zich b v h ijip wp z p w D i i i hzlf I h b i i v llipvi b v D z bij Gp 8 hf chlij p plpl zwijz pl v h vllybl I lli hf v v p ijppi M Kl ij i pi lilch p zij zich h cc hij Mij hf, p bl H i w f lp, i ijpli D zl j lij zi Mij h p i hlf i l D zpi f ij i pi l ppl vll i vl j z vwch M Kl l pi zlf h w Hij bij wij p l i pchi pi O hl hij li i zij j Michi, z hij, wil Mij ij v hlp pi i li bij l bi H b v ij i ilij chv I ll i v bichl D Hl w ll w i i l D v ij wil ich Wl i wif D i li ppl

17 Tij 17 Thi v lch H bpl v ij h iv v bwi ij i bijz l v h i M Di l hf lii vlp llij, wl l fw i l p i v h wij v ij Tijblvi Tijbf Tijip Tij Slhi H w blvi vwij h p v vi h wil v vl M wbl ll i i Tijblvi v civii fl ci p blvi v z civii D l v lch h bl v iciv l i hibij Z l h h bjciv pc v ijblvi i p ib W h plwi v j vl hl? E wi i v l O w h l ijj hf w H w bf v bwzij J wil fi wbij j ij ppl civii i bi w J li j ij vij ij i H izich i civii pl vi i p D v w i v vl Z hbb cyclich p H lv v vlp vl lii p W j iij vbij i, z i Di i zl pj p lllij Op l j fl z p wl i ij j jzlf bvi j i iil f l b H l lij vi j izich hb i pbw v l, i w w hlf f w b H ll wlf i v h lij vw, iilij i vl Hi h pi w ijipp Afl z i i Tij j bpl f b ll f f D i li, w h zl f zlf j hbb c D bij ijii i i pbw vi h illi ll D ij cbi f l hi lhi H i vhi w v vchill h D ii 15 / hf i v i lp D 1-i- Op v lch li i h Ki i pci 1 i i v, h D lch h ij i Hhl 1-i- l l i zlf w Wi wil, hi f H w vzlf pl H i wi v ij h i h i v l i h ll H vl v v i v i h bf i i pbw i 60 c W j lll i 1 i? Of i 15 i? W h w wi v?

18 18 G L Pli il Tij Pli 1 v h pjc Tvi wi ih, l ii v h pjc w bp D l bi zich v p v h pjc i i p 45 i 1 M Opi v h pjc Tij i ch M Kl v hlp i v ll bichlp D l pi v h b v ij w vl v p 20 i Di / W 3 l b w h pjc, i ivi v 3 Di l v 1 Vij Aflii v h pjc Tij i i 45 i Mil Vwp v h l lwil E l b v pl wi I zij zij pf l M li j l pl l v Kli, b chi éé v lch vl l Kl Kpië v wbl v Mij

19 Tij 19 Clf A: Vic Klbb Owp p: Rº iwp, Zwll Illi: Rich Flh, D M Ffi: Vic Klbb, Oich ThiMlhff wil lil v Pii Owij, Vz Owij, Bpwij Vlwci H Owij M ifi v ThiMlhff vzich v z lil: wwwhilhffl f vi z lvic (088) ISBN E, pl, 2012 ThiMlhff, Af, 2012 All ch vbh Ni i z iv w vvlvi, pl i i vb, f pb, i i v f p i wijz, hzij lich, chich, f-pië, p, f i i, z vf chiflij i v iv V zv h v pië i z iv i p v il 16 Aw j h Bli v , Sbl, i v wlij vchli vi vl Sichi Pblici- Rpcich Oii (PRO), Pb 3060, 2130 KB Hfp (wwwichi-pl) V h v v l() i z iv i bllzi, cpiliw (il 16 Aw) i zich iv w V ifi v h bi v zi, fil h v pië i h wij zi wwwchwijl D wbl bh bij z iv vij pi w

20 ThiMlhff, ivij ThiMlhff i éé v civ ivij v Nl wil lil v h Pii Owij, Vz Owij, Bpwij & vlwci H Owij E ccvll iv v ThiMlhff i -wih All l v h pii wij D i vi p h bi v h iv v i h w iz bij wili v G L Bij wili v iw lil w wij w pcili i pij Z zij wij i l wili i h wij vw iv il wil, p bij h wij v Z h b i w lli hl!

GOUDEN LESSEN. Basisschool De Hommel heeft een rekencoördinator. Ze heet Marije Manders. VAL. Domein Tijd. Groepen 1 t/m 8.

GOUDEN LESSEN. Basisschool De Hommel heeft een rekencoördinator. Ze heet Marije Manders. VAL. Domein Tijd. Groepen 1 t/m 8. GOUDEN LESSEN 4 TIJD PRIJZENFESTI- VAL Tij Rpjc Vic Klbb Di Tij Gp / 8 Rcöi Bichl D Hl hf cöi Z h Mij M Mij M hf w j l iiv cuu f ii i z cific cöi Z i p h bhl ul hl blij h iuw fuci i bichl D Hl R-wiu i

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil v Svi OKTOBER 2015 TEBERDE Pil Dz Svi v i-ff Di 3 p 2015 l v pil Dz Svi D p All pij ij l ij i-ffij i Ai A v PPipi vl Hy S Mj p Cl Ji Dlij v ij pilj pil Svi BIJZONDER IN SAMENLEVEN N l F C R v B i

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0)

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0) i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende l u z kijz H lij ib i lij iijp E b f h l blij u u E zij l b h chik W b il zuli kkijz bui. Vk i bhf l ib. Al l ku k z z pi. Wij ku u i b lli i l k z p pcll bij ku b l upl pl p bfpl, pk, i ui f kuz; fhklijk

Nadere informatie

Wandelen in de Kempen

Wandelen in de Kempen PUIP l i mp MI U I MP IP V PIP IV I J I M MI P Z II I MP-I I ZI I IV I 5-7 U M I l v v v m j i ll w l- v Mplp h c ij li Cpyih mp h l v li v w, j filmp i v h i w li 5-7 chp c m z i w z v i i v h p zich

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ij Gi G Ap, V / G Zh 1 pp 6 i 216 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i Ap z. Z i p 5 i ppi p p h Mpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fij ij p zij fp. Z Ap H ijij i bib. H i

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan. Winter Auteur: J. de Waal Dudokplein EN Velsen

Gladheidbestrijdingsplan. Winter Auteur: J. de Waal Dudokplein EN Velsen Glhbjpl 2016-2017 A: J. l Dpl 1 1971EN Vl 0255 567382 jl@vl.l b 2016 INHOUD 1 DOEL EN UITGANGSPUNT GLADHEIDBESTRIJDING... 3 2 STROOIROUTE... 3 2.1 S lc... 3 2.2 D bj x ()... 3 2.3 D bj vz h... 3 2.4 Af

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G Ap, Zhiz (D h, Si, Sb) 1 pp 6 i 2016 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i k Ap z. Z i p 5 i ppi p p h kpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fijk ijk p zij fpk k. Z k

Nadere informatie

Instore optredens. Autumn Fashion Show Stiletto Run Assen. Schaaksimultaan Iozefina Paulet. vrijdag 27, zaterdag 28 en koopzondag 29 september

Instore optredens. Autumn Fashion Show Stiletto Run Assen. Schaaksimultaan Iozefina Paulet. vrijdag 27, zaterdag 28 en koopzondag 29 september Eii: V l 213 ij 27, z 28 z 29 I W & Pij Ai Aii A Fi Sw Sil R A Sil Izfi Pl Dz ii i Wi Mzi: P V Sl Mw + Ii Sil R A W Sl Aqi H S i! 4 9 13 17 -i- lwi zi ili www..l Kli A i 1897 Vw 13 N l i w z V Sl! Hé jlij

Nadere informatie

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton!

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton! Wl Scl 2016/2017 v? b v f v Hb! G S K IHOUSOPGAVE 2 3 V 4 u cl 5 Lbë 6 l Ll 7 L 8 TlFcy 9 C Sll 10 Buy Hlh & C Wl v SG! 11 Sp Sll 12 Tc Sll 13 Th Sll 14 A Su 15 E- 16 Pc bu cl W h v u hb v z cl T vl f

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca.

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca. wii w---wi bw 6 / 13 30 / 37 B i E/Of b A i O z h c i i O E i w z? i ch f i L- A 1 ii w i h Oi Wii w c 148 b i wi ië 40 343 4 1 ii x i z i i é ich i bj i ii bi z- wi bi iii i i icif x hwi ii bi EPC O,O

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R p hi c - (f c l i g b c ij ( h p k l i Igg pk bzk Igg pk bzk Hfigg Igg Hfigg Sphi/fcli Igg Sphi/fcli Igg pkgg vi ii Wzijk kgg Igg pkgg bl vi pk ii Wzijk i i llpk pië/bzk fz kgg bl Dijhg D pkgg hf xil ijhg

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST HIOICH OZO IG I- fi, ii & : I.... v Hij : I : Ihv. Iii.... civ.... civ.... hyi.... ii.... ii i...., Hiich (H-).... Viii..... Vch ci..... Uiv z.... vi..... Vch ci..... Uiv z.... ihv..... Vch ci..... Uiv

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

E buki aki ta di: Lesa & skirbi. Anne Frank. Pa mucha di 9 pa 12 aña

E buki aki ta di: Lesa & skirbi. Anne Frank. Pa mucha di 9 pa 12 aña bki ki i: L & kibi A Fk k P ch i 9 12 ñ K? bki kí b bi iñ hi i A Fk A Fk ch hé hi i hi i ñ hñ ii i A i kibi i i i bi kibi k k hñ i ii B k i bi? L i bi kih Th bki kí b i fi ki! bki i b kí i chi k K chi

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed i V Pi E A FJ T 023 511 3418 E-i: F@ Z/ 2012/418433 T ië: 1 K i i i 2 Lij i ii b i & -i 8 ji 2013 EL: i i i i cqi ij i i-i bjc i bi c & c : 1 A i bi i ; 2 c ij i i-i ij cii ii b 3 i cii ii : i i i ii i

Nadere informatie

ontmoetingsplek? Open haard of een robuuste warme Die steenstrips. Wat een vondst! De Méditerranée in je achtertuin

ontmoetingsplek? Open haard of een robuuste warme Die steenstrips. Wat een vondst! De Méditerranée in je achtertuin DII 1 Fl HET INSPIRATIE MAGAZINE VAN THE FLAGSTONE COMPANY WINKELPRIJS 4,95 Op h f b wm mplk? Spl Fl Np Gp D p. W v! D Méé é j ch Ik vl v. D f v w m. IK HEB EEN PASSIE VOOR STENEN EN NATUURLIJKE PRODUCTEN

Nadere informatie

Nessersluisers blij met initiatief CDA/RVB en VVD Complete vervanging pont De Ronde Venen - Waar zou de Nessersluis zijn zonder pont?

Nessersluisers blij met initiatief CDA/RVB en VVD Complete vervanging pont De Ronde Venen - Waar zou de Nessersluis zijn zonder pont? J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-581698 EDITIE: MIJDRECHT, WILNIS, VINKEVEEN 23 DECEMBER 2015 2 DEZE WEEK: D Vl Bibhi Spp z vl hpp i IVN D li zw Kvii hl Chi

Nadere informatie

Nieuwsbrief Roparunner

Nieuwsbrief Roparunner Nisif Rp 560 3 26s V R 1 l Gl z s. J 3-1 - pil 2012 D Rp ppli is, is l l i l s zic l j l. D clijs ss l. D f Rp isi l j l sl i j Rp. Ns s i i Pijs zij ijfi s i i H s. T 30 is. D s ijfi is s pil. D, s i

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G A, Kc 1 6 i 2016 D i Gi Ii i G. D i ii i i A. O 5, 6 7 i k A z. Z i 5 i i ki, ij 6 i i A z 7 i. O i z fijk ijk zij fk k. Z k A ijijk i bikb. i ijijk f f bk bikb zij. A z i k ij i - b,

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende V Bl C Dzih Si-Sixuh L AB vici -Vl iv Bcu Luc Billi D Li Buy Michl/Cvl l Ki A-Mi/ 'U 'Acz Hl Mi B 'U 'Acz Ki A-Mi/ H Kilij Mji i Mhil C Mi D Bc R/Cu Di D Lvi D li/ryci Chii Dl i/cll l Jch Ji/i J Li B L

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S wz Zl W Mlw Uw R wj Pl D G Sppy Uw w cl E l w E jp z. W w. I z pl. S wz Zl W Zl lz wc Zl W jp w w. Il c w wj. D w Zl W, w w wwz, c, w zj pl 2 jl zj wz lw Kwll 87 89, z z zc. D w w

Nadere informatie

Alle kennis berust op waarneming

Alle kennis berust op waarneming W W b S v ci Fy i l i? h c i p W i E v i llic i E h ic v v p i zi ip p : h li j h i h H i h. h c i z h ch W ll ic h i v c h i. M i v i p l c b. i b i b z l i l b i i b h i i v p i v ll b l l v v l i b

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

Overschie. Langer Thuis. Augustus BCO_MJ_MO_LangerThuisOverschie.indd 1

Overschie. Langer Thuis. Augustus BCO_MJ_MO_LangerThuisOverschie.indd 1 vi L Ti 2017 C_MJ_M_LTivii 1 06-09-17 12:17 C_MJ_M_LTivii 2 06-09-17 12:17 Iii L Ti L Ti v i z zfi zi, zijii, ii, zvz i i zf j i i, vi, ifi D i z v i 2018 i z zfi i Vzf iz v ij; i 2018 i iz v f f L Ti

Nadere informatie

@Fluenta. In memoriam Paul Dekter. Koersplan Fluenta: Geloof in de toekomst. Onderwerpen. Fluenta leert. Jaargang 2013-2014. Maart 2014.

@Fluenta. In memoriam Paul Dekter. Koersplan Fluenta: Geloof in de toekomst. Onderwerpen. Fluenta leert. Jaargang 2013-2014. Maart 2014. J 2013-2014 2014 8 @F Hiij ji isif 8 I z isif i j ifi i sici sc c j ij i isif is j pij J j pij 26 i 2014 -i if@f I i P D p 29 ji i ij c D B i ii fsci P D s c ic D i s i i ijs ijs p D D Fi P ijs z ijs i

Nadere informatie

Zoekmachine. Een historische formule

Zoekmachine. Een historische formule Vli Zkmci H llml b Vb v ivii i v Vli Plum Jlly? E z vl m luk kic i i m ii m k. H z zl zvl Vli u zkmci v iuc. D Vli zkmci zl 2 kb 200 lic zi i ll zkmci i i b i v uivziuc. T i zkblk m uil i vc i bl..vlizkmci.l

Nadere informatie

Voor alle grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien. Centrum voor Jeugd en Gezin. Bodegraven-Reeuwijk

Voor alle grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien. Centrum voor Jeugd en Gezin. Bodegraven-Reeuwijk V i v v pv pi Cm v J Gzi Bv-Rwij B Lz, Opv é pi i m pzz. I v zic w f D i w? Ov w w i pvi, zij v mi v. Dm i Cm v J Gzi (CJG) i m p. D v m v. D m w vwij v z v i, j pv. D v CJG w m bij. H CJG i iw pi i wb.

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Meesterlijk wonen in Voorthuizen WONINGEN. Aandacht voor ma terialen en details

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Meesterlijk wonen in Voorthuizen WONINGEN. Aandacht voor ma terialen en details BS ij Ui i Vi Viz i vi v i Bi 5 à 20 i j i H f A f Af Fij j Viz STRLIJK WO I VOORTHUIZ zf v Hzf i ij W i Viz O Bi Hz i zi i j z Wij z i v i ij vi v v z ij i ij i i i ij ij vi j j Hz - i i i vi z iif v

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vili bib ijd d Gi Gldld Ald, S 1 6 mi 2016 D di v d Gi d Ili wd i Gldld d. D v di iil vm i i Ald. O 5, 6 7 mi l d m Ald z. Z vid 5 mi d li Mli, ijd d 6 mi i Ald z 7 mi Hdl. Om vm v id z flij mlij l vl

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding : i V N: Z/V 2012/418433 1 Iii V i i V z ii i b bi ii bi i b i bi i bi iiëi iii b i ii, ii bi z i i i V, z b i V iibi i V iii V (Z/V 2012/267990) z i i bi bi i, i xib i i V i ii i i i i i i, b i b zii

Nadere informatie

Residentie. Plannen Verkoop. De Lepelaar. Zoutwerf - Mechelen

Residentie. Plannen Verkoop. De Lepelaar. Zoutwerf - Mechelen esidentie Plannen Verkoop tonos Construct BVB Hanswijkvaart 51 2800 Mechelen 0477 72 50 38 info@stonosconstructbe HZ L I D I UW I B CH L U M I - G M KLV DI W U I L IJ P BC K BL L I V P Z DP V DP Z PLI

Nadere informatie

Welkom bij de allereerste nieuwsbrief voor de jeugd van T.V. Naarden!!!

Welkom bij de allereerste nieuwsbrief voor de jeugd van T.V. Naarden!!! D bkj m mljk mk : JBC Jb p J J Vl k T.V. J: h w zm h j lcmp. l m lk Wlkm bj ll wbf j T.V.!!! E wbf j p J: JBC T.V. m bw! Wj zj p j k w h lllk pllj w : T!! I DEZE EERSTE EDITIE Rj ll Vjcmp RD / RAJE / GRE

Nadere informatie

GOLFOORLOG II... of III Een studie naar ideologie in de taal van de oorlog zoals die voorkomt in De Standaard

GOLFOORLOG II... of III Een studie naar ideologie in de taal van de oorlog zoals die voorkomt in De Standaard Uivii G Acij 23-24 GOLFOORLOG II f III E i ili i l v l zl i v i D S D M ZAK, ici v D M, 27 ji 23 P: Pf D J D Cl Vli vl Fcli L Wij v vij v v lici i l- l: G l, F C WOORD VOORAF Pi l, vl iii, v ll i zij,

Nadere informatie

899,- BOSCH INBOUWKOELKAST KIR41ED40 EXCLUSIV. VitaFresh plus: houdt uw levensmiddelen 2 keer langer vers!

899,- BOSCH INBOUWKOELKAST KIR41ED40 EXCLUSIV. VitaFresh plus: houdt uw levensmiddelen 2 keer langer vers! K K U B G IN G 211 122 CM T IG S MT 10-BXN V 5 CU. 9,9 T..V. 3 BSCH INBUKKST KI4140 XCUSIV ViF l: lil 2 l! 899,- ii Gicf I Klii zi 0570 4-fl K25.i 1 0003 008 0000 06-06-17 11:29 U INB C P I V S V T M N

Nadere informatie

Drie plannen voor A2 Maastricht. reageren? Kom naar de Consultatiemarkten!

Drie plannen voor A2 Maastricht. reageren? Kom naar de Consultatiemarkten! INFORMATIEKRANT VOOR DE INWONERS VAN DE A2-BUURTEN EN ANDERE BELANGSTELLENDEN K Clk! Bkijk 3 pl A2 Mi p plk pili. 16 22... 2 13... 6 13 ji... 15 19 i Si Gl Sipli 6 / 6 V l if pl i Cl lk i 15.00 19.00 p

Nadere informatie

50% KORTING! KORTING!

50% KORTING! KORTING! LENTE Km m b! A K JAAR 2017 ZAND-WATERSET GROOT P 9 100, 10 50, 00 D l j bl KIJKPOTJE MET LOUP P 16 UW REDACTIE Bl mm v l l. Bl lj v ll z, m bj R j w m zl h h z m w l b. Sm m, l, v, v, w zj w v z blh.

Nadere informatie

De «Yarmouth» ais verloren te beschouwen Een der zwaarste verliezen van onze vloot na de 0 3 0 5

De «Yarmouth» ais verloren te beschouwen Een der zwaarste verliezen van onze vloot na de 0 3 0 5 V R I J D A G D E C E M B E R 0 V I J F D E J A A R G A N G N H Scl iz Bu Blic Vui 'fiß i Buil Iplli V Mii " J li u j V I S S E R I J B L lü iü i f Blic Lbl Vm W li i Blië H p b m f i p l B Z z, p i u

Nadere informatie

1 Zet in de goede volgorde. Van klein naar groot.

1 Zet in de goede volgorde. Van klein naar groot. Hhlig Ω g 5 Ω Aijsu (bl 1) Z gi i h lsb Ls s bij f f ig M vg gi 2 3 1 Z i g vlg V li g wll wl wls vici l 5 1 2 3 gi 7 8 2 T lij? h w wm vl G ij! Wm zi h z ui? Vi i h mi? W is hzlf? Ω hhligsbl Ω g 5 Ω bl

Nadere informatie

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij 6 : c 2 0 1 1 3 2 6 H h? A v v 11 v v 12 E v v M h! v ch 1 P I v L! J S: K H v: R z H : O B: J (4) Pc v H I! W z 7 8 v c ch h z v h. W v. V 1 2 z v. K h? F, Jyc R Sy S: Cv H v: E ( ), v,, H : h h vch B:

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

JA GRAAG! JA GRAAG! VAN DE REDACTIE

JA GRAAG! JA GRAAG! VAN DE REDACTIE j 1 3-2 0 0 9 JA GRAAG! JA GRAAG! VAN DE REDACTIE 3 E bwb vlziji bw! Spif 51, 6824 GP A Tlf (026) 364 16 41 E-il if@.l www..l Wij zij l bij: Al zij, j bij Sp zij. Sp B, H L 85, Tl: 026 383 03 63 4 WIJK

Nadere informatie

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons 2 Bscop ij isd i Vi Vooi is, i d slw, sl d s dld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WO VOORZ lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc wod d woi i di j o Wij i oo is lij oi olop

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen BcoSp N99 3 Nij Uid Vi Vooi i, i d lw, l d Ndld Bi 5 à 20 i j i o of Apldoo of Afoo Fij l j Vooi STRLIJK WONN IN VOORTUIZN l dlpl olof lid lij Wo i Vooi Od Bi oloc wod d woi i di j o Wij i oo i lij oi

Nadere informatie

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen. initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP)

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen. initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) l rcfri ri u i cuiciplii cuiciplii p i 12 pril 2016 rcfri rij cuiciprij pl p p iiiif iiiif ir rij prfi () () i i. i. ij z rcfri r r l l ui h h hr r rij (hb )) zi rri (crificr) cuici cuicipliiiiu pliiiiu

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES NE W! ZUIVER L A N O PERS TRAINING S E G A K C PA BEREIK JOUW SPORTIEVE DOEL BINNEN 3 MAANDEN MET EEN PERSONAL TRAINER! Wi j fv, pirr r f r i hp zij i r ij? Ki vr éé v Zivr Pr Trii Pc S v prfi j ri j priv

Nadere informatie

r n m p o s s v c e r f e a o s l d a m m a g t

r n m p o s s v c e r f e a o s l d a m m a g t Nm: L zch Ω hhb Ω p 7 Ω b 1 Ω Uvj Zwj BV Ω wwwzwjzch L zch Z p h b L bj f f M v p 5, 6 7 1 1 H z v (8, ) 2 H z m v (, 3, 9) 3 Dz p m b w w v Ep (8, 9) Dz m c h w v Ecmm (8, 9) 5 D Ep U Tw pch (12) 6 B

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S kz Zl W Ml Uv R jk Pl Pk Sppy U cl E vll Lj v D Pk. W. I z v pl v v v. I p v jp v. S kz Zl W Zl v k lz c Zl W jp v v. Il k v cv k jk. D v v Zl W, v v kz k v, c, zj pl 2 jl zj kz l

Nadere informatie

Contouren nieuwe verharding AMSTERDAM. Rijk sweg. Neerzeldertseweg AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND DEEL A

Contouren nieuwe verharding AMSTERDAM. Rijk sweg. Neerzeldertseweg AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND DEEL A VI z uiij cuij ic ( S -) uiij cuij cw ( S -) c() w jc ( S -) ici iji (iui i ) w uch... uii iui Siui. ci w u iuw hi ST. ij w uch wij i ij w uich ijw ijw... ijw ijw ijw ijw u uw cuci zw uci ( iici) zi S

Nadere informatie

Cultuurnota 2009-2012

Cultuurnota 2009-2012 3. c i bv i c iiiiv vi g v bvig. bhi v bg i g, gig h g viig ich i v c i. I i hf gch bchvig gv v h c v i g i iiiiv ch. h v iig i icii, bgi : b hbb ich vig i ig, b b h - fi g, i ig i vg. i bby i xii v gi

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal i i i Of - ij i i i i i i ii i ië i i - ii f i i ii i i ff i f i ii ii M i i i ii i i i i i Gi i i i G i 1 ij i iëi i, i ii: ij i ii ij i i i i i 2 I ij i i i i ii i (i f y, ) i i (i y- i ii) i i i i i

Nadere informatie

Bodemnota gemeente Tiel

Bodemnota gemeente Tiel il i l vi... Ilii.... lii.... llli.... fi.... ijz... lii v il.... l vll v viii.... iff viii.... Gchli viii... llli li.... lij llli.... Pvicil llli.... l llli... Vii p.... Ilii.... z ii.... (G).... i....

Nadere informatie

Nieuwe proces ST/Jeugd in 8 hoofdstappen

Nieuwe proces ST/Jeugd in 8 hoofdstappen Niuw pcs ST/Jud i 8 hfdspp If Ovs If isi sil/ v Wi/ Slci Jud/Awbz mvudi pblmik (icl Picipi) Gspk m clië Vssll il zpl (v) 7 8 Ois vl hulp Bschikki mk Zmwk wijz Nz/uiv il W S. Tlf FO/ST. E-mil FO. Bif FO

Nadere informatie

TEBERDE SEVERINUS BIJZONDER IN SAMENLEVEN PRINS TECHNÉ BEZOEKT SEVERINUS FEBRUARI 2014. Het relatieblad van Severinus

TEBERDE SEVERINUS BIJZONDER IN SAMENLEVEN PRINS TECHNÉ BEZOEKT SEVERINUS FEBRUARI 2014. Het relatieblad van Severinus H lbl v Svu FEBRUARI 2014 TEBERDE PRINS TECHNÉ BEZEKT 9 vb jl b k Kvlch Kklv P v Rl 2014 E vuu k vl vu b l P Tché S j ju Guu Ncky hf Eh I Kklv k j v cvl f BIJZNDER IN SAMENLEVEN Z k 3 D b k j vl hfkl bk

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta J 2008 cp b. z zj p zj f. Zj b j b b. VV 20 b 2006 2007 c bb. z b : B V p z zc c p b. - 2007 f pjc b. pjc b b. pjc, z p ( c). : pc b (p b ) f. b bj pb. pc ( bj c) j bj zj b c zj zj pc. cc j z pb. cp bb

Nadere informatie

Alles over ACTIE NUMMER. blad voor jonge dierenbeschermers. Actie voor dieren. in nood! 6 Iris Hesseling: 10 Dieren in je klas?! 12 Leuke acties van

Alles over ACTIE NUMMER. blad voor jonge dierenbeschermers. Actie voor dieren. in nood! 6 Iris Hesseling: 10 Dieren in je klas?! 12 Leuke acties van ACTIE NUMMER 4 : 2 0 1 2 3 3 6 I H: I p! A A! 10 D?! 12 L Z pp 1 P I R S: H : f, H :, w M Hp, B: Ly (12) E H I! W p w W T w D D E w w! W w G Z B Wff Bw S: H : B: E (10) G! M p, w pp W Ap K f H I! I I w

Nadere informatie

Ce petit livre appartient à: Lire & Écrire. Anne Frank. avec. Pour enfants de 9 à 12 ans

Ce petit livre appartient à: Lire & Écrire. Anne Frank. avec. Pour enfants de 9 à 12 ans C i iv i à: Li & Éci A Fk vc P f 9 à 12 S! C i iv ix cî A Fk A Fk éi j fi jiv A cci iziè ivi çi chi y i j A i i éci ii c j c q v i Vx- vi v vi? Li vi à xii Mi i i ici c i iv c i y b i à fi B chc! T vi

Nadere informatie

Alle kennis berust op waarneming

Alle kennis berust op waarneming W W b S v ci Fy i lf i? h c i p W i E m v i llic i E m i p v v f i ip h ic m : l h i b h ll v i i m m li j h f f h h W ll ic h i v c h. H i i. M p f i b c v i m i i b l v i lf. b i m h i f z b v p i l

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland j G G Ap, - 1 pp 6 2016 pp G I w G. pp Ap. p 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p Mp, j p 6 pp Ap p z p 7. z fj j p zj fp. Z Ap jj. jj w f f p zj. A p z wj - w, w, z, p, jw pf -.. Ap, -160308 // //01 pc Tj pp G I

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken

Jaarverslag 2014 van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken LADSCHAPSFDS Ah Rj Ihu I Buuz Cuc Ex Ihuj u A Fcë Vub J Sch Lch Ah Rj I V u h z j h buu Sch ch Ah Rj ( SLA) D b h j H b c ch j D ch z Ah Rj ch h : H bhu h ch uu - cuuuch h Ah j E ch zj b hu bj zj D ch

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG V V B O V Rh p c h p Pc B L. D p h h h L h. E Pc B p j L y h. D ch cx Pc B z p. H c p. Achcjz, 2012 514: C-, G ( Sj B) E Achcjz z p chc j V Achcjz Pc B- L E M-Rj.

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

STRAFFE CM - PRIJS BALISAGE DES PISTES LE HOHNECK Piste bleue FACILE. Piste verte MOYEN. Piste rouge DIFFICILE. Piste noire TRÈS DIFFICILE

STRAFFE CM - PRIJS BALISAGE DES PISTES LE HOHNECK Piste bleue FACILE. Piste verte MOYEN. Piste rouge DIFFICILE. Piste noire TRÈS DIFFICILE w w wvk w R p R JAAR ('' R JAAR (''. R JAAR (''. R JAAR (''. R JAAR (''. w w f. p w py py k w w py w AA / R AZ. p py k ( j b v k! b. k f A D J DZ RCHR:... L / ARAAL AL Z DR / LD RJZ DRJD H RZCH CAC j ('

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

bestemmingsplan Buitengebied 2014

bestemmingsplan Buitengebied 2014 PEIE EIESUIIE RIKE FUCIEUIIE (ER) bi izo - ii. () i EKEESEIE RIKE viiizo - bvi. (b) pobij ic viiizo - p. (v) vbijci - ic - ic bij vijaizo -. (v) vpp b p - ic - ai vijaizo - obiop. (v) vp p ij FUCIEUIIE

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie