TIB &Partners. talent in bedrijf. TIB &Partners verbindt talent aan resultaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIB &Partners. talent in bedrijf. TIB &Partners verbindt talent aan resultaat"

Transcriptie

1 verbindt talent aan resultaat stelt en brengt mensen, teams en organisaties in beweging. Met een unieke gefaseerde aanpak verbindt drijfveren en talenten aan individuele- en organisatiedoelstellingen. Hierdoor wordt ieders onderscheidend vermogen optimaal benut en haalt men het allerbeste uit zichzelf. combineert jarenlange advies- met management ervaring en zet deze in voor zowel het bedrijfsleven als de non-profitsector.

2 Ontdekken van talent Iedereen heeft talent. Sommige talenten zijn duidelijk zichtbaar, andere nog niet ontdekt. Niet iedereen is zich bewust van zijn of haar talent. analyseert en maakt medewerkers, teams en organisaties bewust van aanwezige talenten c.q. menselijk kapitaal. Ken uzelf sprak het orakel van Delphi. Niet zonder reden, want wie zichzelf en zijn talenten kent, kan excelleren in wat hij doet. Individueel en in teamverband. Teams boeken resultaat door optimaal gebruik te maken van elkaars talenten, met als uitgangspunt: create a winning team for any occasion. Samen helder en concreet afstemmen wat de gewenste resultaten zijn, geeft individuele teamleden de ruimte om op eigen unieke wijze deze resultaten te behalen en te verbeteren. ontdekt talent door: talentanalyse talent-/ontwikkelassessments Talentanalyse Een talentanalyse biedt op structurele en concrete wijze verdieping door inzicht te geven in overtuigingen, drijfveren en talenten. Ook laat het zien of je wel of geen aanleg hebt voor bepaalde competenties en welke leerstijl het beste bij je past. Op basis van een online vragenlijst stelt een uniek talentenprofiel op, dat resulteert in een kompas tot persoonlijke ontwikkeling. In een coachingsessie van een dagdeel gaat dieper in op de rapportage en wat dit voor jouw ontwikkeling betekent. Dit vormt de basis voor een persoonlijk actieplan. Door dit zelfinzicht kun je bewuster keuzes maken en kom je in je natuurlijke kracht, wat je in staat stelt je eigen koers te bepalen. Talent-/ontwikkelassessment Met een assessment center onderzoekt TIB &Partners: over welke talenten, drijfveren, capaciteiten en vaardigheden een kandidaat beschikt of deze in voldoende mate ontwikkeld en/ of ontwikkelbaar zijn om de kandidaat in de nabije toekomst succesvol te laten zijn in de centraal gestelde rol of functie geeft een geschiktheids- en/ of ontwikkeladvies. Ook geeft inzicht in of een kandidaat wel of geen aanleg heeft voor bepaalde competenties en tevens welke leerstijl het best passend is in het kader van opleidings- en trainingsadviezen. Opbouw assessment center: persoonlijk ontwikkelkompas (online vragenlijst) praktijksimulatie(s) criteriumgericht interview door een senior Talentmanager diepte-interview met een psycholoog NIP (resultaten drijfverenanalyse en centrale vraagstelling worden gekoppeld) capaciteitentests

3 Werven en selecteren van talent Als helder is wat de gewenste resultaten en daarbij horende competenties zijn in een bepaalde context, is het mogelijk een zoekprofiel op te stellen voor het vinden van de juiste talenten. kijkt altijd verder dan alleen de match op basis van gevraagde competenties. Belangrijk is namelijk ook of de potentiële kandidaat aanleg heeft voor de gevraagde competenties en of diens drijfveren matchen met de bedrijfscultuur en resultaatverwachtingen. Op deze wijze onderzoekt of de kandidaat op korte en lange termijn succesvol en toegewijd kan zijn. Persoonlijkheid, uitstraling en fit in een team of afdeling zijn daarbij minstens zo belangrijk en worden ook altijd meegenomen in de selectie en het advies. werft talent door: selectieadvies talent-/ontwikkelsassessments executive search Selectieadvies ondersteunt organisaties bij werving- en selectievraagstukken. Daarin kan de regierol overnemen, selectiegesprekken voeren en adviseren over te maken matches. kijkt altijd verder dan alleen de match op basis van de gevraagde competenties. Minstens zo belangrijk is namelijk ook of de potentiële kandidaat aanleg heeft voor de gevraagde competenties en of diens drijfveren matchen met de bedrijfscultuur en resultaatverwachtingen. Met grote regelmaat zet een talentanalyse in als recruitmenttool voor organisaties, hetgeen op zeer krachtige wijze een weloverwogen proces ondersteunt. Talent-/ontwikkelassessments Zie hierboven bij Ontdekken van talent Executive search werkt voortdurend aan het succesvol op- en uitbouwen van teams en organisaties. vindt de juiste talenten voor vaste senior posities, variërend van specialisten tot en met directie en Raad van Bestuur. heeft hierin inmiddels een indrukwekkend track record opgebouwd. realiseert succesvolle matches door zich niet alleen te richten op search, maar ook veel tijd en energie steken in de analysefase. Kennis en gevoel voor branches, organisaties en functies zijn daarbij essentieel, naast het focussen op cultuur, verwachtingen en issues op korte en middellange termijn. Minstens zo belangrijk is echter het kennen van de arbeidsmarkt en het beschikken over een uitgebreid, actief en betrouwbaar netwerk. TIB &Partners staat garant voor het beste selectie advies en het vinden van de juiste talenten.

4 Inzetten van talent Om eigen talent zo optimaal mogelijk in te zetten, begin je met het ontdekken van eigen onderscheidend vermogen; ken jezelf. Daarmee haal je de best haalbare resultaten, in teamverband of individueel. Hoe zet je jouw talent zo optimaal mogelijk in, in je huidige baan? En hoe maak je de vervolgstap die passend is bij de verdere ontwikkeling en inzetbaarheid van jouw unieke talenten? ziet te vaak dat medewerkers zo goed mogelijk doen wat van hen gevraagd wordt, in plaats van dat zij doen waarin ze ècht goed zijn. Op organisatieniveau kijkt bovendien naar de inzetbaarheid van talent op korte en middellange termijn en naar de mogelijke opvolgers voor sleutelfuncties (succession planning). Door hier actief, concreet en transparant mee aan de slag te gaan behoud je, je talenten en kun je persoonlijke ontwikkeling gericht en efficiënt inzetten. zet talent in met onder andere: loopbaanoriëntatie outplacement teambuilding Loopbaanoriëntatie ondersteunt bij het zelfbewust sturen van de eigen loopbaan en groei en daarmee tevens het bevorderen van de eigen inzetbaarheid. richt zich in loopbaanoriëntaties op het zo optimaal benutten, inzetten en ontplooien van eigen talenten. stelt individuen in staat om bij onderzochte talenten, drijfveren, capaciteiten en vaardigheden (persoonlijke analyse) aansluitende rollen en functies te zoeken, waardoor het eigen werk (weer) uitdaagt en kans biedt op doorontwikkeling. Outplacement In een outplacementtraject is er allereerst aandacht voor bezinning in relatie tot de ontstane situatie. Vervolgens start met een persoonlijke analyse (zie loopbaanoriëntatie) om daarna de externe arbeidsmarkt in kaart te brengen met behulp van een arbeidsmarktanalyse, waarbij de volgende zaken aan bod komen: hoe maak ik mezelf vanuit authenticiteit meer zichtbaar? marktbewerking en ontwikkelen van netwerkvaardigheden vacatureanalyse sollicitatiebrief en CV optimaliseren coaching bij solliciteren, netwerken, psychologische tests en assessment centers Van de hoger opgeleiden vindt 70% een nieuwe positie via netwerken, slechts 30% via regulier solliciteren. beschikt over een omvangrijk netwerk dat vanzelfsprekend wordt ingezet gedurende de begeleiding. Teambuilding Teambuilding is erop gericht een team het beste uit zichzelf te laten halen. Door het onderscheidende vermogen van ieder teamlid te koppelen aan het gewenste gezamenlijke resultaat, verbeter je de performance van het gehele team. Bewezen is dat mensen die werken vanuit hun talenten, het meest effectief en succesvol zijn. Onderwerpen die hierbij horen zijn: teamleden zichzelf en elkaar beter leren kennen het optimaal leren inzetten van het eigen en elkaars onderscheidende vermogen leren het teambelang voorop te stellen, ook wanneer dit tegen het individuele belang ingaat De rol die als teamcoach vervult is actief of meer observerend. Met gerichte programma s, modellen en interventies bouwt aan succesvolle en optimaal functionerende teams. Bij teambuilding zet met regelmaat talentanalyses - inclusief teamrapportages - in om het groepsproces te ondersteunen en te versterken.

5 Ontwikkelen van talent helpt het aanwezige talent van individuen en teams te ontwikkelen. TIB &Partners gaat aan de slag met het potentieel dat in aanleg aanwezig is en kijkt hoe dit zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. Dat doet door middel van coaching en talentontwikkeling. We koppelen het individuele talent van medewerkers en teams aan gewenst gedrag, om beoogde resultaten te bereiken. Op deze manier helpt het onderscheidend vermogen van medewerkers zo effectief mogelijk in te zetten, om optimaal bij te dragen aan beoogde organisatiedoelstellingen. Jezelf ontwikkelen doe je volgens niet door tips, trucs en theorieën te volgen. Duurzame (gedrags-)verandering kun je alleen maar vanuit jezelf teweegbrengen. helpt individuen en teams daarom uit hun comfortzone te stappen, zelf verantwoordelijkheid te nemen en de - soms ongemakkelijke - realiteit onder ogen te zien. Effectiviteit en ineffectiviteit liggen soms dicht bij elkaar. Het teveel inzetten van een talent kan niet meer het gewenste resultaat opleveren. krijgt mensen in beweging door drijfveren met eigen waarden en talenten te verbinden, dit te helpen integreren in de werkcontext en de interactie hierover met anderen actief te bevorderen. ontwikkelt talent door: coaching teamcoaching, teambuilding en intervisie Coaching Coaching is een resultaatgericht, individueel traject gericht op gedragsontwikkeling. Coaching is bedoeld om eigen talenten, drijfveren, capaciteiten en vaardigheden te ontdekken, te ontwikkelen en of bij te sturen, om effectiever in werk en leven te staan. Door adequate analyse, persoonsgerichte feedback, oefeningen en spiegeling krijgt de coachee meer inzicht in eigen kunnen en willen en daarmee grip op eigen leven, talenten en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de coaching start veelal met een talentanalyse die op structurele en concrete wijze verdieping biedt, door inzicht te geven in overtuigingen, drijfveren en talenten. Tijdens de vervolgcoaching richt TIB &Partners zich, in relatie tot de centrale vraagstelling, op: bewustwording van eigen uniciteit en talenten het interpreteren en analyseren van ervaringen het onderzoeken van essentiële vragen als wat wil ik? persoonsgerichte oefeningen (o.a. zelfanalyse) versterken van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden Teamcoaching, teambuilding & intervisie Teamcoaching en teambuilding zijn erop gericht een team het beste uit zichzelf te laten halen. Door het onderscheidende vermogen van ieder teamlid te koppelen aan het gewenste gezamenlijke resultaat, verbeter je de performance van het gehele team. Bewezen is dat mensen die werken vanuit hun talenten, het meest effectief en succesvol zijn. Onderwerpen die hierbij horen zijn: teamleden zichzelf en elkaar beter leren kennen het optimaal leren inzetten van het eigen en elkaars onderscheidende vermogen leren het teambelang voorop te stellen, ook wanneer dit tegen het individuele belang ingaat De rol die als teamcoach vervult is actief of meer observerend. Met gerichte programma s, modellen en interventies bouwt

6 aan succesvolle en optimaal functionerende teams. Bij teamcoaching en teambuilding zet met regelmaat talentanalyses - inclusief teamrapportages - in om het groepsproces te ondersteunen en te versterken. Intervisie Intervisie is er op gericht om op individueel- en teamniveau te werken aan het vergroten van (eigen) deskundigheid en professionaliteit. Intervisie zorgt ervoor dat door het analyseren van een ingebracht probleem en deze te voorzien van adviezen, niet alleen de probleemeigenaar zich ontwikkelt, maar ook de overige teamleden. De rol die bij intervisie primair vervult is die van procesbegeleider.

7 Over is een netwerkorganisatie van zelfstandige professionals die eigen talenten en drijfveren inzetten om organisaties, teams en individuen gericht te ondersteunen bij het verbeteren van hun rendement, zowel kwantitatief als kwalitatief. Samenwerking met leidt tot betere resultaten, energiekere, effectievere èn intrinsiek gemotiveerde individuen en teams. Tevens bewerkstelligt een duurzame match tussen talenten en organisaties. Drijvende krachten achter zijn Huib Jacobs en Ynske Maj Bakker. Huib Jacobs: Het succes van organisaties staat of valt mijns inziens met de kwaliteiten van de medewerkers. Toch heb ik vaak het idee dat organisaties en individuen hun kwaliteiten onvoldoende benutten en ontwikkelen. Laat mensen doen waar ze goed in zijn en stimuleer hen hierin zodanig dat ze dit weten te integreren in hun dagelijks leven. Dat levert betere resultaten op en succesvollere en gelukkigere mensen. Na zijn studie Arbeids- en Sociaal Zekerheids Recht aan de Universiteit Utrecht startte Huib als HR-adviseur, en later als HR-manager binnen diverse organisaties. Daarna heeft hij ruim tien jaar gewerkt als consultant op het gebied van Werving & Selectie, Coaching & Development en Interim Management en beklede hij meerdere malen algemene management posities. Na een aantal jaren van stevige interim managementopdrachten, startte Huib in 2009 zijn eigen bedrijf, waarin hij organisaties en directieteams begeleidt bij het optimaal ontwikkelen en benutten van hun menselijk kapitaal. Daarnaast coacht hij professionals, leidinggevenden en teams en verbindt hij talenten aan organisaties en vice versa. Huib is een geboren verbinder. Niet alleen is hij inhoudelijk in zijn werk hier dagelijks mee bezig door talenten te verbinden aan resultaat. Dagelijks legt hij ook in zijn netwerk verbanden waardoor hij zich mag omringen door een uitgebreid, divers, actief en betrouwbaar netwerk. Ynske Maj Bakker Ik geloof in de kracht van eenvoud. Persoonlijke ontwikkeling in de letterlijke zin van het woord. Wat past bij jou? Waarvan krijg je energie? En waarin ben je echt goed? Voor mij staan deze vragen aan de basis van het inspireren en ondersteunen van individuen en organisaties bij verandering en ontwikkeling. Het authentieke zelf zijn en het maximaliseren van talent hanteer ik hierbij als vertrekpunt. Op individueel niveau resulteert dit in een nog succes- en passievoller leven, op organisatieniveau in effectievere output. De meest inspirerende mensen zijn gewoon zichzelf. Ynske studeerde Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie, met nevenrichting Persoonlijkheidspsychologie en aanvullende vakken in de Biologische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie deed ze ruime ervaring op als adviseur/ psycholoog bij landelijk opererende HRadviesbureaus en adviseerde ze organisaties op het gebied van in-, door- en uitstroom van menselijk kapitaal (werving & selectie, assessments, loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement). Begin 2010 startte Ynske haar

8 eigen praktijk, waarin zij mensen en organisaties begeleidt bij het optimaal ontwikkelen en benutten van hun potentieel. Energie krijgt ze met name van het inspireren en ondersteunen van managers, trainees en medewerkers in hun werk, loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Ynske is Psycholoog NIP en werkt volgens de NIP beroepscode. Door studie, intervisie en samenwerking met vakgenoten bewaakt zij haar professionaliteit. Ook houdt zij actief de ontwikkelingen in haar vakgebied en de wetenschap bij. Contact Bezoekadres IJsselkade HB Zutphen Telefoon

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Talentmanagement: van inzicht naar actie

Talentmanagement: van inzicht naar actie Talentmanagement: van inzicht naar actie Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen talentmanagement Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Medewerkers willen

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Ambitieus zijn de ander laten groeien

Ambitieus zijn de ander laten groeien LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Ambitieus zijn de ander laten groeien 01 ONS VERHAAL Werken leven Van Harte & Lingsma helpt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Wij laten zien dat mensen

Nadere informatie

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. M.A.van Koesveld personeelsadviseur m.a.v.koesveld@tue.nl

Nadere informatie

Teamrapport Sample Team

Teamrapport Sample Team Teamrapport Sample Team Afname: 0-meting Periode: januari 2013 - februari 2013 Inhoud Leeswijzer...3 Legenda...4 Team Performance Motivalent (TPM)...5 Samenvatting...7 Teamanalyse...10 Vervolgstappen...15

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015)

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015) Loopbaangids Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015 Inhoud Inleiding... 4 Aanbieders... 5 De Loopbaanwinkel... 5 ZorgpleinNoord... 6 OSA... 7 Zowelwerk... 8 Limburg Care... 9 Vergelijken van Aanbieders...

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je hebt een visie op HR, al meerdere jaren ervaring en nog veel potentieel. Je bent gericht op de nieuwste

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

DIENSTEN PORTFOLIO. De kracht van kennis. Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl

DIENSTEN PORTFOLIO. De kracht van kennis. Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl DIENSTEN PORTFOLIO De kracht van kennis Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl Volg ons via: linkedin.com/company/middelhoff-en-verstegen youtube.com/user/middelhoffnl

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie