FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen"

Transcriptie

1 FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 2004 Lijst der kredietgenieters Egmontstraat BRUSSEL Tel. (02) Boeken zonder publiciteit

2

3 FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 2004 Lijst der kredietgenieters Egmontstraat BRUSSEL Tel. (02) With English Abstracts

4

5 AFKORTINGEN A.R.A. : B.I.R.A. : B.R. : C.E.G.E.S. : C.L.O.Gent : C.O.D.A. : E.R.M. : E.S.K.E. : FNRS : F.P.Ms : F.U.C.A.M. : F.U.S.A.Gx : F.U.N.D.P. : F.U.S.L. : FWO : I.A.P. : I.B.W. : IIKW : I.M.E.C. : I.N. : I.P.B. : I.R.M. : I.T.G. : K.B. : KADOC : K.B.I.N. : K.M.I. : K.M.K.G. : K.M.M.A. : K.M.S. : K.M.S.K.B. : K.S.B. : K.U.Brussel: : L.U.C. : M.R.A.C. : NFWO : N.P.B. : O.R.B. : Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Bibliothèque Royale Albert Ier Centre d Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Ecole Royale Militaire Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth Fonds National de la Recherche Scientifique Faculté Polytechnique de Mons Faculté Universitaire Catholique de Mons Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen Instituut voor het Archeologisch Patrimonium Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Interuniversitair Micro-elektronica Centrum v.z.w. Instituut voor Natuurbehoud Institu(u)t Pasteur van/du Brussel/Bruxelles Institut Royal Météorologique de Belgique Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen Koninklijke Bibliotheek Albert I Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Koninklijke Militaire School Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Koninklijke Sterrenwacht van België Katholieke Universiteit Brussel Katholieke Universiteit Leuven Limburgs Universitair Centrum Musée Royal de l'afrique Centrale Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Nationale Plantentuin van België Observatoire Royal de Belgique

6 U.A. : : S.C.K. : U.C.L. : U.L.B. : U.Lg : U.M.H. : V.I.B. V.I.T.O. : V.U.B. : W.I.V. : Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Studiecentrum voor Kernenergie Mol Université Catholique de Louvain Université Libre de Bruxelles Université de Liège Université de Mons-Hainaut Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Vrije Universiteit Brussel Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

7 I MANDAATHOUDERS VAN HET FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN VOOR HET ACADEMIEJAAR De titels van de in dit volume opgenomen onderzoek, zijn de door de auteurs opgegeven teksten.

8 I - 1 ASPIRANTEN in functie tijdens het academiejaar Promotie Bervoets, An Arts U.A. Experimenteel en celbiologisch onderzoek naar het effect van lanthaan en strontium op osteoblastenfunctie en botmineralisatie. Experimental and cell biological assessment of the effects of lanthanum and strontium on osteoblast function and process of bone mineralization. 2. Lagae, Elke Lic. Wijsbegeerte Voorbij de ethische plicht : supererogatie als theoretische verwoording en normatieve rechtvaardiging van de morele intuïtie en praktijk. Beyond the call of duty : supererogation as a theoretical expression and normative justification of the moral intuition and practice. 3. Malfait, Fransiska Arts Integratie van de klinische, ultrastructurele, biochemische en moleculair-genetische bevindingen in het Ehlers-Danlos Syndroom en aanverwante fenotypes. Integration of clinical, ultrastructural, biochemical and molecular-genetic findings in the Ehlers-Danlos Syndrome and related phenotypes. 4. Op de Beeck, Annelies Lic. Archeologie Kan. Oosterse Studies : Oude nabije Oosten Begrafenispraktijken in de periode van het late Oude Rijk tot het einde van het Middenrijk. Een functionele analyse van de uitrusting van het lichaam. Burial practices in the Period of the Late Old Kingdom until the end of the Middle Kingdom. A functional analysis of the equipment of the body. 5. Pellens, Linda Burg. Scheikundig Ir. Dr. Toegepaste Wetenschappen Studie van de relatie tussen de reologische eigenschappen en de veranderingen in microstructuur tijdens stroming in associatieve polymeren. Investigation of the relation etween the rheological behaviour and the changes in microstructure during flow in associating polymers.

9 6. Steyaert, Sophia Arts G.G.S. Ziekenhuishygiëne Onderzoek van de effecten van het Hepatitis B oppervlakte antigeen (HBsAg) op de werking van het immuunsysteem van mens en muis. Study of the effects of the Hepatitis B surface antigen (HBsAg) on the functioning of the immune system of man and mouse. 7. Stoppie, Nele Tandarts G.A.S. Tandheelkunde G.G.S. Prothetische tandheelkunde De toepassing van hoge resolutie X-stralen Computer Tomografie bij botremodelling rond titanium implantaten en de relatie met de botkwaliteit. Een in vivo en in vitro onderzoek. The application of high-resolution X-Ray Computer Tomography to investigate the remodeling of bone around titanium implants and the relationship with bone quality. An in vivo and in vitro research. 8. Van de Winckel, Ann Lic. Motorische revalidatie en kinesitherapie Somatosensorische discriminatietaken bij gezonde subjecten en CVA-patiënten : een studie met functionele MRI. Somatosensory discrimination tasks in healthy subjects and in stroke patients : a study with functional MRI. 9. Van Kerkhove, Bart Lic. Toegepaste Economische Wetenschappen V.U.B. Lic. Wijsbegeerte De wiskundige praktijk : integratie van funderings- en antifunderingsopvattingen in de hedendaagse filosofie van de wiskunde. Mathematical practice : integration of foundationalist and anti-foundationalist views in contemporary philosophy of mathematics. 10. Verhofstadt, Lesley Lic. Psychologie Het zich gesteund voelen door de partner : de rol van vroegere ervaringen, verwachtingen en specifieke interactiesequensen. Perceived social support in romantic relationships : the role of prior experiences, expectations, and relationship-specific supportive interactions. 11. Winne, Johan Lic. Scheikunde De polycyclisatie van epoxysqualeenanalogen met voorgevormde C-ring. The polycyclization of analogues of epoxysqualene with preformed C-ring.

10 Promotie Adams, An Bio-Ir. Scheikunde Vorming van waardevolle Maillard aromaverbindingen door modelreacties en fermentatie. Formation of valuable Maillard aroma compounds by model reactions and fermentation. 2. Allard, Diane Lic. Biologie Sexuele selectie en reproductieve conflicten bij mieren (Hymenoptera, Formicidae). Sexual selection and reproductive conflicts in ants (Hymenoptera, Formicidae). 3. Ammann, Andreas Magister Artium (D) U.A. Het Middellandse Zeegebied als een linguïstisch areaal? Synchrone structuren en diachrone processen. The Mediterranean as a linguistic area? Synchronic structures and diachronic processes. 4. Antoons, Iris Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen V.U.B. Bimodale en bilinguale taalverwerving bij prelinguaal dove kinderen. Bimodal and bilingual language acquisition of prelingual deaf children. 5. Audenaert, Dominique U.A. Lic. Biochemie Moleculair genetische analyse van epilepsiesyndromen. Molecular genetic analysis of epilepsy syndromes. 6. Baeyens, Dieter Lic. Psychologie De relatie tussen aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en enuresis bij kinderen. The relationship between Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and enuresis in children. 7. Bammens, Bert Arts Studie van de kinetiek van p-cresol en aanverwante uremische toxines bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie met behulp van stabiele isotopen. Study of the kinetics of p-cresol and related uremic toxins in patients with chronic renal failure using stable isotope techniques.

11 8. Benoy, Ina Apotheker U.A. G.G.S. Klinische Biologie Moleculaire detectie en kwantificering van micrometastatische ziekte bij borstkankerpatiënten : optimalisering van de methode, klinische relevantie en associatie met tumor angiogenese. Molecular detection and quantification of micrometastatic disease in breast cancer patients : optimisation of the method, clinical relevance and association with tumour angiogenesis. 9. Bernaerts, Katrien (*) Lic. Scheikunde Ontwikkeling en gebruik van "duo-initiatoren'' voor de bereiding van functionele polymeerarchitecturen en van oppervlak-gemodificeerd silica. Development and use of dual initiators for the preparation of functional polymer architectures and surface-modified silica. (*) Verzaakt aan haar mandaat op 1 juni Braeken, Kristien Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie Functioneel genetische analyse van de Rhizobium etli 'quorum sensing' systemen in relatie tot de symbiose met zijn gastheerplant Phaseolus vulgaris. Functional genetic analysis of the Rhizobium etli 'quorum sensing' systems in relation to plant symbiosis. 11. Breugelmans, Els Lic. Toegepaste Economische Wetenschappen U.A. Online winkelen : de impact van de layout en de organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods. Online shopping : the impact of the virtual store design on shopping behaviour for fast moving consumer goods. 12. Bultinck, Jennyfer Lic. Biotechnologie Onderzoek naar de celtype-specifieke rol van stikstofoxidesynthase-2 (NOS-2). Study of the cell type-specific role of nitric oxide synthase-2 (NOS-2). 13. Bussels, Stijn Lic. Kunstwetenschappen De retorische zeggingskracht van de tableaux vivants, de steek- en toernooispelen, de intredestoet en het vuurwerk van de Antwerpse intocht van Karel V en zijn zoon Filips in The rhetoric of the tableaux vivants, the tournaments, the parade and the firework in the entry of Charles V and his son Filips in 1549.

12 14. Cauberghe, Bart (*) Burg. Werktuigkundig Elektrotechnisch Ir. V.U.B. Dr. Toegepaste Wetenschappen Identificatie van niet-lineaire systemen aan de hand van operationele responsmetingen. Identification of Nonlinear System from Operational Output-Only Measurements. (*) Verzaakt aan zijn mandaat op 4 oktober Coosemans, Johan Burg. Elektrotechnisch Ir. Een autonome datalogger voor het menselijk lichaam. An autonomous datalogger for the human body. 16. Coussement, Jonathan Lic. Wiskunde Poly-orthogonale veeltermen en hun toepassingen bij niet-lineaire dynamische systemen. Multiple orthogonal polynomials and applications to non-linear dynamical systems. 17. De Backer, Charlotte Lic. Communicatiewetenschappen Analyse van het fenomeen 'roddel' als vorm van interpersoonlijke en massamediale communicatie. Analysing 'gossip' as part of interpersonal communication and mass media. 18. De Becker, Alexander V.U.B. Lic. Rechten De rechtspositie van de ambtenaar ten aanzien van de overheid. The legal position of the public servant with regard to the public service. 19. De Cannière, Christophe Burg. Elektrotechnisch Ir. Studie van de veiligheid van symmetrische crytografische algoritmen tegen algebraïsche aanvallen. Analysis of the security of symmetric crytographic algorithms against algebraic attacks. 20. Deckers, Bart Bio-Ir. Land- en bosbeheer Biodiversiteit van kleine landschapselementen : beïnvloedende factoren en functionele processen, met specifieke aandacht voor de flora van houtkanten-netwerken in het agrarisch landschap. Biodiversity of small landscape elements : influencing factors en functional processes, with special attention to the flora of hedgerow network landscapes.

13 21. De Clerck, Bernard Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen De multifunctionaliteit van de imperatief in het hedendaags Brits Engels in contrast met het Nederlands : fundamenteel onderzoek naar de semantische kern-betekenis(sen) en haar/hun functionele differentiatie aan de hand van een corpusstudie. The multifunctionality of the imperative in present-day British English in contrast with Dutch : fundamental research into the functional differentiation and the semantic core meaning(s) on the basis of corpus analysis. 22. De Craene, Bram (Aspirant Kom op tegen Kanker) Lic. Biotechnologie De Snail familie : rol in regulatie van intercellulaire adhesie en tumor-progressie. The Snail family : role in regulation of cell-cell adhesion and tumour progression. 23. Defoor, Johan Lic. Motorische revalidatie en kinesitherapie G.G.S. Motorische revalidatie en kinesitherapie Inspanningstolerantie en fysieke trainingseffecten bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen : genetische determinanten en verklarende mechanismen. Exercise tolerance and effects of physical training in patients with cardiovascular disease : genetic determinants and explanatory mechanisms. 24. De Keulenaer, Femke U.A. Lic. Sociologie G.G.S. Kwantitatieve Analyse in de Sociale Wetenschappen De meerdimensionale meting van armoede en sociale uitsluiting : een evaluatie van de representativiteit van surveys en de mogelijkheden van socio-economische administratieve databanken. The multi-dimensional measurement of poverty and social exclusion : assessing the representativeness of surveys and the possibilities of socio-economic administrative databases. 25. Deklerck, Stijn Lic. Rechten Een rechtsantropologische studie naar concepties van mensenrechten in de hedendaagse Chinese rechtscultuur. A legal anthropological study of conceptions of human rights in present-day Chinese society. 26. Delheye, Pascal Lic. Lichamelijke Opvoeding G.A.S. Geschiedenis De opkomst van de bewegingscultuur in Belgiëen haar wetenschappelijke legitimatie en institutionalisering. ( ) The emergence of movement culture in Belgium and its scientific legitimation and institutionalisation. ( )

14 27. De Maeseneire, Wouter Lic. Toegepaste Economische Wetenschappen Het gebruik van reële optiemodellen ter bepaling van de waarde van ondernemingen als aanvulling op traditionele waarderingsmethoden. The use of real option models to determinate the value of a company supplementary to traditional valuation methods. 28. De Moor, Lieven Handelsingenieur Performantie Evaluatie van Beleggingsfondsen Performance Evaluation of Mutual Funds 29. Denef, Vincent Bio-Ir. Milieutechnologie Het gebruik van microarray technologie voor het detecteren van microörganismen in het milieu en het opvolgen van genexpressie gedurende bio-degradatie door gemengde microbiële gemeenschappen. Use of microarray technology to detect micro-organisms in the environment and to monitor the gene expression during biodegradation by mixed microbial communities. 30. Depoorter, Thérèse Lic. Wijsbegeerte V.U.B. G.G.S. Literatuurwetenschap Grensgevallen. Aspecten van het 'uitzonderlijke'-een dialoog met vier 20ste eeuwse denkers (Schmitt, Camus, Jaspers, Foucault). Borderliners. Aspects of 'exceptionality'-a dialogue with four 20th century thinkers (Schmitt, Camus, Jaspers, Foucault). 31. Depypere, Frédéric Bio-Ir. Scheikunde Procesoptimalisatie van wervelbedsystemen in de voedingsindustrie via Computational Fluid Dynamics (CFD)-modellering. Process optimisation of fluidised bed systems in the food industry using Computational Fluid Dynamics (CFD) modelling. 32. De Ridder, Mark (Aspirant Kom op tegen Kanker) V.U.B. Arts Radiosensibilisering van tumorcellen door stikstofmonoxide : inos en NF-kB als effector en regulerende determinanten van bestralingsgevoeligheid in chronische hypoxie. Tumor cell radiosensitization through nitric oxide : inos and NF-kB as the effector and regulatory determinants of radioresponse in chronic hypoxia. 33. Deroost, Natacha Lic. Psychologie V.U.B. Impliciet leren van relevante en irrelevante stimuluskenmerken. Implicit learning of relevant and irrelevant stimulus features.

15 34. De Roover, Jakob Lic. Vergelijkende Cultuurwetenschappen Tolerantie en onverschilligheid : over een Westerse deugd en een aziatische houding. Toleration and indifference : on a Western virue and an Asian attitude. 35. De Schepper, Sofie Arts De rol van neurofibromine, genproduct van het NF1-gen, in normale humane epidermale melanocyten en in het ontstaan van café-au-lait maculae bij neurofibromatosis type 1. The role of neurofibromin, gene product of the NF1-gene, in normal human epidermal melanocytes and in the origin of café-au-lait macules in neurofibromatosis type De Vos, Dirk Lic. Biochemie Structuur-functieonderzoek van humaan ATP-citraatlyase als doelwit voor 'drug-design' in de behandeling van hyperlipidemie. Structure-function study of human ATP-citrate lyase as a target for drug design in the treatment of hyperlipidemia. 37. Devos, Timothy Arts Tolerantie en autoimmuniteit na xenothymustransplantatie. Studie van de activatie van macrofagen bij pancreaseilandjes xenotransplantatie en inductie van macrofagentolerantie. Tolerance and autoimmunity after xenogeneic thymus transplantation. Study of the mechanism of macrophage activation after xenogeneic islet transplantation and the possibility to induce macrophage tolerance. 38. De Vries, Bart Lic. Natuurkunde Bepaling van de roosterpositie van onzuiverheden in groep-iii-nitrides met behulp van emissiekanalisatie. Lattice location determination of impurities in group III nitrides using emission channeling. 39. De Wael, Karolien Lic. Scheikunde Elektrochemische studie van de vorming en katalytische eigenschappen van elektrodeoppervlakken gemodificeerd door het immobiliseren van complexen van transitiemetaalionen met tetrapyrrolen. Electrochemical study of the formation and catalytic properties of electrodes chemically modified by the immobilization of metallotetrapyrroles.

16 40. De Winter, Stefaan Lic. Wiskunde Classificatie, karakterisatie en constructie van SPG-systemen, SPG-reguli en de bijhorende semipartiële meetkunden. Classification, characterization and constructions of SPG-systems, SPG-reguli and the related semipartial geometries. 41. Dhondt, Pieter Lic. Geschiedenis M.Sc. History (GB) De invloed van Franse en Duitse universiteitsmodellen in de ontwikkeling van het Belgische universitaire onderwijs in de negentiende eeuw, vergeleken met de Nederlandse situatie. The influence of French and German university models in the development of the Belgian university education during the ninetheenth century, compared to the Dutch situation. 42. Dillen, Annemie Lic. Godsdienstwetenschappen Lic. Godgeleerdheid Geloof in het gezin? Primaire relaties in hedendaagse vormen van gezin en huwelijk als vindplaats van en aanzet tot vernieuwing in fundamentele ethiek, theologie en godsdienstpedagogiek. Belief in the family? Primary relationships in contemporary forms of family and marriage as basis and starting point for renewal in fundamental ethics, theology and religious education. 43. Dudal, DavidLic. Wiskunde Vacuümstructuur en condensaten in kwantum chromodynamica. Vacuum structure and condensates in quantum chromodynamics. 44. Eelbode, David Lic. Wiskunde Clifford analyse en veralgemeende radontransformaties. Clifford analysis and generalized radon transforms. 45. Engelen, Leen Lic. Communicatiewetenschappen De representatie van de Eerste Wereldoorlog in de Belgische speelfilm uit het interbellum. The representation of the First World War in Belgian fictions films from the period between the two World Wars. 46. Gelders, David Lic. Communicatiewetenschappen Kansen en gevaren van externe communicatie over beleidsintenties. The opportunities and contraints of the external communication of policy intentions.

17 47. Gelders, Greta Bio-Ir. Scheikunde Isolering, karakterisering en chromatografisch gedrag van monodisperse dextrines uit zetmeel. Isolation, characterisation and chromatographic behaviour of monodisperse dextrins of starch. 48. Geldhof, Joris Lic. Wijsbegeerte Lic. Godsdienstwetenschappen Lic. Godgeleerdheid Het christelijke openbaringsbegrip. Een fundamenteel onderzoek naar zijn betekenis in het licht van het pluralisme en de interreligieuze dialoog. The christian concept of revelation. A fundamental inquiry into its meaning, in light of the contemporary experience of pluralism and interreligious dialogue. 49. Goethals, Ivan Lic. Wetenschappen (Natuurkunde) Canonische hoeken en conditionering van lineaire deelruimte identificatie technieken. Canonical angles and conditioning of linear subspace identificaiton techniques. 50. Gybels, Kris Lic. Informatica V.U.B. Een declaratief interfaceformalisme voor generische componenten. A declarative interface formalism for generic components. 51. Hallemans, Ann Lic. Biologie U.A. Biomechanische determinanten van de ontwikkeling van bipedaal stappen bij de mens. Biomechanical determinants of the development of bipedal gait in humans. 52. Hansen, BartLic. Godsdienstwetenschappen Lic. Godgeleerdheid Grondslagenonderzoek van de ethische en theologische vragen omtrent het menselijk stamcelonderzoek. A foundational research of the ethical and theological issues surrounding the debate on human stem cell research. 53. Hermans, Carolien Burg. Elektrotechnisch Ir. CMOS interface schakelingen voor optische communicatie. CMOS interface circuits for iptical communication.

18 54. Heylen, Kris Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen G.G.S. Artificial Intelligence De plaats van de Duitse persoonlijke voornaamwoorden in het middenstuk van de zin : een kwantitatieve korpus studie. The place of the German personal pronouns in the central part of the sentence : a quantitative corpus study. 55. Heynickx, Rajsh (Rajesh) Lic. Geschiedenis G.A.S. Geschiedenis G.A.S. Architectuurwetenschappen Kunst, religie en identiteit. De problematische dialoog met de moderniteit van Vlaamse katholieke kunstenaars en intellectuelen tijdens het interbellum ( ) vanuit een comparatief Europees perspectief. Art, religion and identity. Flemish Roman Catholic artists and intellectuals and their questioning of modernity during the interwar period from a comparative European perspective. 56. Iserentant, Hannes Lic. Biotechnologie Functionele analyse van geconserveerde motieven in de leptinereceptor. Functional analysis of conserved motifs in the leptin receptor. 57. Jagers, Jan Lic. Politieke en Sociale Wetenschappen U.A. De politieke communicatie van het Vlaams Blok in comparatief en longitudinaal perspectief. Political communication strategies of the extreme right (Vlaams Blok) in Flanders : a comparative and longitudinal perspective. 58. Kloots, Hanne Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen U.A. Reductieverschijnselen in de hedendaagse standaardtaal in Vlaanderen en Nederland. Reduction Phenomena in present-day Standard Dutch in Flanders and the Netherlands. 59. Kuppens, Kelly Lic. Biochemie Onderzoek naar de biosynthese van metallothioneïnes in precursorcellen uit navelstrengbloed. Study of the metallothionein biosynthesis in precursor cells from cord blood. 60. Langerock, Steven Lic. Scheikunde Studie van nucleatie, afzetting en groei van dunne lagen van metalen en legeringen met QCM (Quartz Crystal Microbalance). Investigation of nucleation, deposition and growth of thin layers of metals and alloys by QCM (Quartz Crystal Microbalance).

19 61. Lavens, Delphine Lic. Biotechnologie G.A.S. Cellulaire Biotechnologie Studie van signaaloverdracht via de leptinereceptor aan de hand van een nieuwe twee-hybride methode. Analysis of signalingtransduction of the leptinreceptor using a new two-hybrid system. 62. Leather, Hugo (*) Arts De pathofysiologie en behandeling van chronisch rechterventrikelfalen. The pathophysiology and treatment of chronic right ventricular failure. (*) Verzaakt aan zijn mandaat op 12 februari Lemmens, Katrien Arts U.A. Neureguline, angiopoietine en VEGF signaal transductie systemen in de interactie tussen cardiaal endotheel en myocyten in volwassen hartweefsel. Neuregulin, angiopoietin and VEGF pathways in the communication between cardiac endothelium and cardiomyocytes in adult cardiac tissue. 64. Lijnen, Erwin Lic. Scheikunde Topologische representatie van drie-dimensionale moleculaire structuren. Topological representation of tridimensional molecular structures. 65. Lindekens, Jonas Burg. Ir. Architect V.U.B. M.A. Architecture (GB) Een ontwerpmethode en -strategie voor hergebruik van gebouwen. A design method and strategy for re-use of buildings. 66. Loengarov, Alexander Lic. Taal- en Letterkunde : Romaanse talen G.A.S. Taal en Cultuur Vergelijkende studie van de subjunctief in de Romaanse voorwerpszin, op basis van een empirisch-typologisch onderzoek van het Frans, Italiaans, Spaans en Portugees. Comparative analysis of the subjunctive in Romance complement clauses, based on an empirical-typological study of French, Italian, Spanish and Portuguese. 67. Loopmans, Maarten Lic. Geografie De ruimtelijke dimensie van sociale netwerken: territorialiteit en ontmoetingsruimten. The spatial dimension of social networks : territoriality and meeting places.

20 68. Loos, Michaela Lic. Biotechnologie Klonering van het Toll-like receptor 4 ligand. Cloning of the Toll-like receptor 4 ligand. 69. Lowen, Wendy Lic. Wiskunde V.U.B. Deformaties en afgeleide categorieën Deformations and derived categories 70. Maertens, Goedele (*) Lic. Biochemie 1) Studie van de dynamische interactie tussen HIV-1 IN en LEDGF/p75 in levende cellen met confocale laser scanning microscopie en fluorescentie (cross) correlatie spectroscopie. 2) Studie van het nucleair import mechanisme van HIV-1 IN. 1) Study of the dynamic interaction between HIV-1 IN and its interactor LEDGF/ p75 in live cells using confocal laser scanning microscopy and fluorescence (cross) correlation spectroscopy. 2) Study of the mechanism of HIV-1 IN nuclear import. (*) Verzaakt aan haar mandaat op 1 maart Maes, Björn Burg. Natuurkundig Ir. Studie van niet-lineaire optische componenten op basis van fotonische kristallen Analysis of non-linear optical components based on photonic crystals. 72. Maes, Wouter Lic. Scheikunde Synthese van dendrimeren en hypervertakte polymeren uitgaande van heterocyclische bouwstenen. Synthesis of dendrimers and hyperbranched polymers starting from heterocyclic building blocks. 73. Marjaux, Els Lic. Biomedische Wetenschappen Regulatie van BACE activiteit door interagerende proteïnen. Regulation of BACE activity by interacting proteins. 74. Martens, Ewout Burg. Elektrotechnisch Ir. Hoog-niveau synthese van analoge geïntegreerde systemen. High-level synthesis of analog integrated systems.

21 75. Menu, Eline (Aspirant Kom op tegen Kanker) V.U.B. Lic. Biomedische Wetenschappen Identificatie van de rol en van de signaaltransductie van verschillende chemokines binnen het proces van de homing van multipel myeloma cellen naar het extravasculair gedeelte van het beenmerg. Identification of the role and the signal transduction of different chemokines in the process of myeloma cell homing to the extravascular compartment of the bone marrow. 76. Meyts, Isabelle Arts Pathofysiologie van de late fase bronchiale respons in een muismodel van allergisch astma. Pathophysiology of the late phase bronchial response in a mouse model of allergic astma. 77. Mussche, Ninke Lic. Rechten U.A. Master Laws (USA) De grenzen van de nationale welvaartstaat? De sociaalrechtelijke positie van migrantenvrouwen. The borders of the national welfare state? The case of women migrants. 78. Neven, Elke Lic. Biochemie Studie van de angiogene rol van de VEGF-receptor 1 door gerichte mutagenese in muizen. Study of the angiogenic role of VEGF receptor 1 by site specific mutagenesis in mice. 79. Nevens, Stijn Lic. Natuurkunde V.U.B. Open snaren en Dirichlet branen in niet-abelse magnetische achtergronden. Open strings and D-branes in non-abelian backgrounds. 80. Nicaise, Johannes Lic. Wiskunde Lokale en motivische zetafuncties. Local and motivic zeta functions. 81. Nijsten, Tamarius Arts U.A. De rol van (chemo)preventie van nonmelanoma huidkanker in hoog-risico patiënten. The (chemo)prevention of nonmelanoma skincancer in high-risk patients.

22 82. Noë, Ann Arts Invloed van tijdelijke intensieve antiretrovirale therapie (HAART) bij een acute HIV-1 infectie op immunologische en virologische parameters. Influence of temporary Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) in the acute HIV-1 infection on immunological and virological parameters. 83. Noppe, Jo Lic. Politieke Wetenschappen De beleidscapaciteit van de politieke partij op haar sterkst : het onderhandelingsproces binnen en tussen de Belgische partijen bij de totstandkoming van het regeerakkoord. An outstanding case of the policy capacity of the political party : the bargaining process within and between the Belgian parties leading up to the conclusion of the coalition agreement. 84. Orbie, Jan Lic. Politieke Wetenschappen Politiek-wetenschappelijke analyse van het externe beleid van de EU in het kader van de zgn. eerste pijler. Political science analysis of the E.U. external policy within the so-called first pillar. 85. Paenhuysen, An Lic. Geschiedenis G.A.S. Geschiedenis De cultuurkritiek van de Belgische avant-garde in het interbellum. The cultural criticism of the Belgian avant-garde in the interbellum period. 86. Parton, Hilde Burg. Scheikundig Ir. Karakterisatie van het in situ polymerisatie productieproces voor continu vezelversterkte thermoplasten. Characterization of the in situ polymerisation production process for continuous fibre-reinforced thermoplastics. 87. Peeters, Hilde Arts Genen betrokken bij het ontstaan van heterotaxie bij de mens. Positionele clonering van genen voor situs inversus aan de hand van gebalanceerde reciproke translocaties. Genes involved in heterotaxia in humans. Positional cloning of genes for situs inversus in patients with balanced reciprocal translocations. 88. Pierik, Marie Arts Onderzoek naar voorbeschikkende genen en serologische merkers bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa en hun direct belang voor diagnose en therapie resultaat. Study on susceptibility genes and serologic markers in Crohn's disease and ulcerative colitis and their implications towards diagnosis and therapy outcome.

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. Vlaanderen

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. Vlaanderen FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 2005 Lijst

Nadere informatie

FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen

FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen Boeken zonder publiciteit FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk

Nadere informatie

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. Vlaanderen

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. Vlaanderen FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 2006 Lijst

Nadere informatie

Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10

Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10 %RHNHQ]RQGHUSXEOLFLWHLW )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:01:23 Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Abstract: Het project is gericht op het gebruik van FTIR

Nadere informatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie Bètawijzer 2013 Bètawijzer 2013. Colofon Dit is een uitgave van Bètastuf, het overkoepelend medezeggenschapsorgaan binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Nijenborgh 9, 9747 AG, Groningen.

Nadere informatie

Research projects (16300-16350 of 29735)

Research projects (16300-16350 of 29735) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 18:08:22 Research projects (16300-16350 of 29735) Estimation of the prevalence of L. monocytogenes contaminated RTE foods as well as analysis of the qualitative and quantitative

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 3455)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 3455) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 01:30:41 Onderzoeksprojecten (450-500 van 3455) Zoekfilter: Classificaties: MENSWETENSCHAPPEN (H) Een empirisch onderbouwd raamwerk voor de normatieve macrostudie van

Nadere informatie

Organisaties (1-454 van 454)

Organisaties (1-454 van 454) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 13:16:41 Organisaties (1-454 van 454) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) WISKUNDIGE ECONOMIE / MACRO-ECONOMIE Our research group focusses on different

Nadere informatie

Research projects (100-150 of 336)

Research projects (100-150 of 336) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 14:01:59 Research projects (100-150 of 336) Search filter: Classifications: Management of enterprises The impact of cultural adaptation on the effectiveness of e-commerce

Nadere informatie

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd.

Nadere informatie

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten is zich de jongste jaren steeds meer gaan toeleggen op het analyseren van maatschappelijk relevante fenomenen en vraagstukken, die

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (18500-19000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (18500-19000 van 29735) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 19:30:27 Onderzoeksprojecten (18500-19000 van 29735) Good practices in citizenship education: the impact of school on political attitudes Faculteit Sociale Wetenschappen

Nadere informatie

Book of abstracts VLIZ. KHBO, Brugge 15 February 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY

Book of abstracts VLIZ. KHBO, Brugge 15 February 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY Vlaamse overheid Vlaamse overheid Book of abstracts VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY KHBO, Brugge 15 February 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY 2013 VLIZ VLIZ SPECIAL PUBLICATION 63 BOOK OF ABSTRACTS

Nadere informatie

PROMOTIE-ONDERZOEK 2013

PROMOTIE-ONDERZOEK 2013 PROMOTIE-ONDERZOEK 2013 Achbari, Azadeh Global science from a Dutch perspective: Dutch participation in 19th-century Humboldtian networks Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Algemene Vorming / Geschiedenis

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (13650-13700 van 29735)

Onderzoeksprojecten (13650-13700 van 29735) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 09:53:17 Onderzoeksprojecten (13650-13700 van 29735) A research on the use of Ubiquitous Urban Games to generate Mental Maps Universiteit Hasselt Abstract: Het doel van

Nadere informatie

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Meerjarenplan Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Publicatiedatum: 15/12/2011 P a r t 3 A c r o n i e m : V L A S Pagina

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Activiteitenverslag 2012 - Bijlagen

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Activiteitenverslag 2012 - Bijlagen agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Activiteitenverslag 2012 - Bijlagen Overzicht van de bijlagen Bijlage 1 Onderzoek en Ontwikkeling 3 Bijlage 2 KMO-programma 13 Bijlage 3 Strategisch

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735)

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:41:08 Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) Delay Aversion bij jongeren met ADHD en at risk voor vroegtijdig drugsgebruik: een fmri-studie. Abstract: Kinderen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735)

Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 01:30:54 Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735) OCAPI - Ontsluiting van CGN annotatie voor portabiliteit naar nieuwe informatiebronnen. Abstract: OCAPI - Ontsluiting

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840)

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 12:13:15 Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie. Yves Moreau Joris De Ranter Geïntegreerde modelgebaseerde predictieve

Nadere informatie

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Januari 2015 January 2015

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Januari 2015 January 2015 Januari 2015 January 2015 Voorwoord Foreword Grote rekencapaciteit is één van de pijlers waarop de vierde industriële revolutie wordt gebouwd. Om haar welvaart te behouden moet Vlaanderen hier volop op

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 08:46:12 Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735) Snaartheorie en singulariteiten in de ruimte-tijd. Abstract: De algemene relativiteitstheorie geeft een uitstekende

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Prof. dr. Anna M. T. Bosman. Hilversum, the Netherlands

Curriculum Vitae. Prof. dr. Anna M. T. Bosman. Hilversum, the Netherlands Curriculum Vitae Prof. dr. Anna M. T. Bosman Hilversum, the Netherlands December 2011 CONTENT PERSONAL PARTICULARS... 3 ACADEMIC EDUCATION... 3 ACADEMIC CAREER: RESEARCH... 4 HISTORY, AREA, AND FUTURE

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 09:54:58 Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Onderzoeksdomein applicatie levensmiddelenindustrie Hogeschool

Nadere informatie

METHODOLOGENDAG Universiteit Utrecht 9 maart 2007

METHODOLOGENDAG Universiteit Utrecht 9 maart 2007 METHODOLOGENDAG Universiteit Utrecht 9 maart 2007 i NOSMO Nederlandse Organisatie voor Sociaal- Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek Dagelijks Bestuur NOSMO Cor van Dijkum (voorzitter) Dorien DeTombe

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie