ICT Boek. FOD Financiën. Finale versie juli 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Boek. FOD Financiën. Finale versie juli 2002"

Transcriptie

1 ICT Boek FOD Financiën Finale versie juli

2 Inhoudstafel 1. INLEIDING ALGEMENE INLEIDING BLAUWDRUK LEIDENDE PRINCIPES ICT NETWERK: TOEGEPASTE METHODOLOGIE INLEIDING AANPAK ICT FRAMEWORKS Netcentric Enterprise Architecture Framework Toepassingsframework Informatiearchitectuur framework Delivery Vehicle Architecture Framework ICT TO-BE ARCHITECTUUR INLEIDING ICT-FUNDAMENTEN Inleiding Algemene vereisten Lopende projecten ICT Fundamenten in het kader van de realisatieplanning voor de Coperfin thema s TO-BE INFORMATIEARCHITECTUUR (HORIZONTAAL BEELD) Algemene principes voor de data architectuur De informatiecategorieën en de verbanden met de BPR-processen Deliverable 1: Matrix Informatie / BPR-processen Deliverable 2: Het Subject Area Data Model Andere ICT To-Be behoeften voor de informatiearchitectuur TO-BE APPLICATIEARCHITECTUUR (HORIZONTAAL BEELD)

3 Inhoudstafel Algemene principes van de Applicatiearchitectuur De applicatiecategorieën en de links met de BPR-processen De applicaties per entiteit (Niveau N-3) Deliverable: Het schema van de To-Be applicaties De links tussen de Applicatiearchitectuur en de Informatiearchitectuur Andere ICT To-Be behoeften voor de Applicatiearchitectuur DELIVERY VEHICLE ARCHITECTURE (HORIZONTAAL BEELD) Inleiding Uitdrukking van de businessbehoefte Conceptuele uitwerking van de DVA ICT-ARCHITECTUREN VOOR DE 7 THEMA S Inleiding THEMA 1: ENIG DOSSIER Het federaal concept Beschrijving van het Enig dossier Architectuur van het Enig Dossier Effecten op de werking van de FOD Financiën Betrokkenheid andere geconsolideerde architecturen THEMA 2: SYSTEEM VOOR GEÏNTEGREERDE VERWERKING Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema Situering in de To-Be Architectuur Applicatiearchitectuur Data Architectuur Delivery Vehicle Architectuur Effecten op de werking van de FOD Financiën Relatie met andere thema s THEMA 3: MULTI-KANAAL DIENSTVERLENING Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema Situering in de To-Be Architectuur

4 Inhoudstafel Applicatiearchitectuur Data Architectuur Delivery Vehicle Architectuur Effecten op de werking van de FOD Financiën Relatie met andere thema s THEMA 4: BIJSTAND, CONTROLE, INVORDERING EN INFORMATIE Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema Situering in de To-Be Architectuur Applicatiearchitectuur Data Architectuur Delivery Vehicle Architectuur Effecten op de werking van de FOD Financiën Relaties met andere thema s THEMA 5: GEVALLENSTUDIE Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema Situering in de To-Be Architectuur Applicatiearchitectuur Data Architectuur Delivery Vehicle Architectuur Effecten op de werking van FOD Financiën Relatie met andere thema s THEMA 6: CONSISTENTE REGLEMENTERING Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema Situering in de To-Be Architectuur Applicatiearchitectuur Data Architectuur Delivery Vehicle Architectuur Effecten op de werking van FOD Financiën Relaties met andere thema s

5 Inhoudstafel 4. AS-IS ANALYSE INLEIDING Doel van de As-Is Analysis Applicaties Informatiebronnen Delivery Vehicle Architectuur METHODOLOGIE VOOR AS-IS ANALYSE Verzamelen van gegevens i.v.m. de As-Is situatie Analyseren van de As-Is Informatie Duiding bij de As-Is Analyse RESULTATEN Kloof met Coperfin processen en ICT Leidende Principes Statistieken uit de ICT As-Is database Typering van de huidige applicaties APPENDIX APPENDIX A LOPENDE PROJECTEN Inleiding Externe projecten Interne projecten APPENDIX B MOGELIJKE UITWERKING VAN DE DELIVERY VEHICLE ARCHITECTUUR De MTA-laag & het Front-Office De MTA-laag & het Back-Office Belangrijkste elementen van de MTA-laag Algemene organisatie van de infrastructuur Details van de infrastructuur APPENDIX C ERP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Inleiding Situering in de To-Be Architectuur

6 Inhoudstafel Applicatiearchitectuur Effecten voor de FOD Financiën Betrokkenheid andere geconsolideerde architecturen APPENDIX D OVERZICHT VAN DE FIGUREN APPENDIX E LEXICON

7 Inleiding - Algemene Inleiding 1. Inleiding 1.1. Algemene Inleiding Het ICT Boek bestaat uit 2 delen: Deel I is een beknopte versie die de belangrijkste conclusies en deliverables van het ICT Netwerk samenbundelt. In dit uitgebreide naslagwerk (deel II van het ICT Boek) worden de krachtlijnen van de toekomstige ICT Architectuur voor de FOD Financiën omschreven. Het beoogt om gebruikt te worden als leidraad en informatiebron bij het opstellen van Coperfin projectdefinities. Het is het resultaat van het capteren van de ICT To-Be behoeften voor de toekomstige business processen. Het geheel is dan ook een verzameling van interpretaties en vertalingen naar een toekomstige architectuur door verschillende ICT afgevaardigden in het ICT Netwerk en ICT consultants 1. Naast dit naslagwerk wordt ook de databank (die alle detailinformatie bevat per taak) integraal opgeleverd zodat alle verzamelde informatie beschikbaar blijft. In deel II van het ICT Boek wordt vooral aandacht besteed aan de aanpak van het project en de ICT To-Be architectuur wordt vrij gedetailleerd beschreven (vooral wat de functionele aspecten betreft). 1 Behorend tot verschillende consultancy firma s en verenigd in een tijdelijk consortium (in het kader van het Coperfin project) Ook het realiseren van Coperfin projecten wordt aangeraakt, via het inhoudelijk beschrijven van de ICT oplossingen die verbonden zijn aan de 7 Coperfin thema s. Daarnaast werd een beperkte analyse van de huidige ICT situatie eveneens toegevoegd. Burger en klant moeten in de context van dit boek in de ruime betekenis worden geïnterpreteerd. De betekenis omvat burgers, belastingplichtige, ondernemingen, andere FOD s, De belangrijkste aandachtspunten zijn de volgende: 1. De dialoog tussen het ICT Netwerk en de BPR-programma s heeft geleid tot een ICT-plan voor de toekomst, dat gealigneerd is met de nieuwe business processen. Dit concretiseert zich verder in het gezamenlijk opstellen van realisatieplannen. 2. De huidige bedrijfskritische systemen zijn voornamelijk georganiseerd volgens belastingstype en rond dossiers. De voorgestelde To-Be systemen zijn opgebouwd volgens gemeenschappelijke business processen en rond informatie (cfr. Enig Dossier). 3. Met de Leidende Principes van ICT werden strategische doelstellingen goedgekeurd die o.m. de rol van ICT binnen de FOD Financiën en in relatie met de FOD ICT bepaalt. Het daadwerkelijk toepassen van deze principes in een efficiënte ICT-stafdienst zal essentieel zijn om het welslagen van de ICTprojecten maximaal te ondersteunen. 7

8 Inleiding - Algemene Inleiding 4. De ICT-architectuur voor de FOD Financiën wil zich maximaal integreren in het Federale ICT landschap. Om zo snel mogelijk synergieën te realiseren, baseert ICT zich dan ook op een aantal belangrijke bouwstenen (cfr. FEDICT): Principe van de Unieke Bron (Informatiebeheer), met als vb. KBO, RR, KSZ Integratie (FEDMAN, UME, e.a.) Duurzame beveiliging (PKI, BELPIC) Federaal Portaal voor alle interacties met de burger (via het Internet) 5. ICT zal een kritische succesfactor zijn bij de realisatie van Coperfin. De belangrijkste bouwstenen vinden we terug in de 7 thema s (realisatieplannen): Informatiebeheer (Enig Dossier) Geïntegreerd systeem voor de verwerking van belastingen Multi-kanaal dienstverlening Systemen voor Bijstand, Controle, Invordering en Informatie (DWH, BI, Audit) Document- en Kennisbeheer Technologie voor Gevallenstudie (scheduling, workflow, e.d.) 6. Een aantal geplande projecten zijn cruciaal om bepaalde Thema s te kunnen realiseren. Het is dan ook essentieel dat een aantal projecten uit het ICT 5-jarenplan worden gestart, in het bijzonder: CCFF, Migratie Wang-VS (in functie van Thema 2) Fiscaal Datawarehouse (i.v.m. Thema 4) Call Center, TARBEL (i.v.m. Thema 3) Workflow (i.v.m. Thema 5) RDC & Kruispuntbank Patrimoniale gegevens (i.v.m. Thema 1) Back-up Centrum (i.v.m. Thema 1 & 2) 8

9 Inleiding - Blauwdruk 1.2. Blauwdruk De re-engineering heeft als objectief om een allesomvattend beeld op te stellen van de toekomstige FOD Financiën. Dit gebeurt met behulp van de Business Integration Methodologie 2 die een blauwdruk creëert van de toekomstige situatie door het samenbrengen van de verschillende onderdelen die al uitgewerkt zijn en het verder uitschrijven van de elementen die nog zouden ontbreken (zie ook overzicht op pagina 11). Zo wordt een geïntegreerde visie op de toekomstige werking vastgelegd. De blauwdruk is opgebouwd uit de volgende dimensies: Figuur 1: ICT-Dimensies van de Blauwdruk 3 Strategie Elk beeld van de gewenste situatie van een organisatie moet starten met een beschrijving van de bestaansreden ervan. Er moet m.a.w. worden welke waarde men wil toevoegen door deze organisatie een rol te geven. Er moet beschreven worden wie de doelgroepen zijn, wat er moet gerealiseerd worden aan toegevoegde waarde, 2 TM & copyright Accenture 2001, alle rechten voorbehouden 3 TM & copyright Accenture 2001, alle rechten voorbehouden 9

10 Inleiding - Blauwdruk Performantie De verwachte prestaties van de organisatie in de toekomst moet kunnen uitgedrukt worden in zo meetbaar mogelijke streefcijfers. Deze geven een houvast voor de evolutie, voor het onderscheiden van wat belangrijk is en wat niet, Cultuur De vereiste normen, mentaliteit, gedrag horende bij de gewenste situatie moet expliciet gemaakt worden. Processen Een beschrijving dient gemaakt te worden van welke activiteiten in welke volgorde dienen doorlopen te worden om de gewenste resultaten op de meest efficiënte manier te halen. Hierbij moet gekeken worden naar de vooropgestelde toegevoegde waarde in de beschreven strategie en doelstellingen. Applicaties Aansluitend op de procesbeschrijvingen dient een overzicht gemaakt te worden van de karakteristieken van de software die essentieel zijn voor de realisatie van de gestelde doelen volgens de beschreven manier. ICT Hardware en platformen Naast de software moet ook gekeken worden naar de hardware en specifieke middelen of uitrusting die nodig zijn om de beschreven activiteiten uit te voeren. Daarbij worden ook de vereisten voor het ICT platform in kaart gebracht Faciliteiten en infrastructuur Tot slot worden ook de vereisten op het vlak van infrastructuur beschreven. Organisatie De hoofdlijnen van de dagelijkse operaties moeten beschreven worden naar structuur, rollen, verantwoordelijkheden en staffingplan. In eerdere rapporten zijn er al een aantal krijtlijnen uitgetekend. Competentie De vereiste competenties voor de verschillende functies moeten beschreven worden 10

11 Inleiding - Blauwdruk Equipment Architecture Application Software Architecture Delivery Vehicle Architecture Figuur 2: Gebruikte Business Integration Methodologie 11

12 Inleiding - Leidende Principes 1.3. Leidende Principes Als onderdeel van het bepalen van de ICT To-Be Architectuur werden ook de strategische principes (leidende principes) van de ICT Stafdienst opgesteld. Met een ICT leidend principe wordt een opsomming van normen, standaarden en afspraken (met betrekking tot technologie, processen en/of de ICT organisatie) bedoeld. Ze zijn richtinggevend, m.a.w. toekomstige ICT initiatieven moeten voldoen aan deze richtlijnen wil men de vooropgestelde Coperfin objectieven realiseren. Het is evident dat ze niet beperkt blijven tot de scope van Coperfin, maar kunnen mogelijk de basis vormen voor de Leidende Principes van de toekomstige ICT Stafdienst. Het ICT Netwerk heeft dan ook 5 leidende principes geformuleerd die gerelateerd zijn aan de ICT organisatie binnen de FOD Financiën: 1. Opdracht van ICT in FOD Financiën 2. Aligneren Business ICT 3. Interactie tussen Business ICT FEDICT 4. Centrale Projectorganisatie 5. Projectmatige aanpak De overige 6 leidende principes zijn rechtstreeks verbonden met de ICT To-Be behoeften: Het was bijna onmogelijk leidende principes te definiëren voor Coperfin zonder een aantal basisprincipes af te spreken over de ICT organisatie binnen de FOD Financiën, die dan later kunnen worden toegepast. Immers, aangezien we de link tussen de business en ICT als één van de belangrijkste uitdagingen beschouwen, is het een kritische succes factor voor het welslagen van de ICT aspecten van Coperfin. 6. ICT Architectuur 7. ICT Standaarden 8. Hergebruiken van ICT oplossingen in een ruimere context 9. Informatiebeheer 10. Business Applicaties 11. ICT Infrastructuur 12

13 Inleiding - Leidende Principes Leidend Principe 1: Opdracht van ICT ICT is een interne Business Partner voor de departementen van de FOD Financiën. De opdracht van ICT binnen FOD Financiën is tweeërlei: o ICT functioneert als enabler voor zijn klanten: ICT reikt mogelijkheden aan om FOD Financiën in staat te stellen haar processen te optimaliseren o ICT vervult haar rol als service provider : ICT levert dan diensten om de goede werking van FOD Financiën te verzekeren ICT zal zijn opdracht steeds plannen en uitvoeren vanuit een zo ruim mogelijk kader. Er wordt hierbij rekening gehouden met zowel lokale, departementale als globale projecten binnen de FOD Financiën. Ook worden de opportuniteiten en de verplichtingen in een ruimer kader (vb. FEDICT, EU) geadresseerd Leidend Principe 2: Aligneren Business - ICT ICT vervult samen met de Business een belangrijke rol bij het bepalen en realiseren van de strategische doelstellingen van FOD Financiën. De Business en ICT zijn dan ook samen verantwoordelijk voor de planning en realisatie van ICT projecten. ICT zal er dan ook voor zorgen dat zijn mensen, processen en technologie steeds in staat zijn deze strategische doelstellingen mee te ondersteunen. Om dit te bereiken zullen ICT projecten aan een aantal normen ter zake worden onderworpen op het vlak van: Organisatie: Bij ieder project worden er duidelijke afspraken gemaakt qua vereisten en worden de randvoorwaarden (vb. budget, resources, competenties) door de betrokken partijen ingevuld. Processen: Iedere dienstverlening door ICT zal door middel van wederzijdse SLA s (Service Level Agreements) tussen ICT en Business onderbouwd worden. Hierin worden normen opgenomen omtrent kwaliteit (audit ready, conform wetgeving & interne controle), herhaalbaarheid, schaalbaarheid, beheersbaarheid en veiligheid. Technologie: De vereiste technologie dient inpasbaar te zijn in de ICT architectuur (informatiebeheer, Business applicatie, Delivery vehicle architecture) met een duidelijk plan betreffende het in- en eventueel uitfaseren van deze technologie Leidend Principe 3: Interactie tussen Business, ICT & FEDICT De verantwoordelijkheid over het bespreken van de functionele aspecten van business processen ligt bij de Business en dit voor: Intern overleg: tussen de verschillende functionele entiteiten van de FOD Financiën Extern overleg: andere FOD s en instanties 13

14 Inleiding - Leidende Principes Daartegenover staat dat in het kader van de re-engineering via de BPR programma s elk overleg met betrekking tot de bespreking van ICT aspecten van (potentiële) projecten zal verlopen via het ICT Netwerk. Het ICT Netwerk zal via zijn vertegenwoordiging in de Permanente ICT Stuurgroep van FEDICT de coördinatie verzorgen met andere FOD s en instanties ICT stuurt en coördineert de ICT architectuur binnen de eigen diensten. Ze maakt hierbij optimaal gebruik van beschikbare technologische bouwstenen van FEDICT en bouwt die samen met FEDICT verder uit. Business én ICT respecteren waar mogelijk en relevant de FEDICT diensten/bouwstenen. In alle andere gevallen (vb. bij EU initiatieven) garandeert ICT minimaal interoperabiliteit Leidend Principe 4: Centrale Projectorganisatie De ICT projecten die resulteren uit de BPR programma s zullen - naast de andere business projecten - door het hoger management beslist worden en door de Program Management Offices4 van FOD Financiën (bestaande uit vertegenwoordigers van de Business en ICT) opgevolgd worden. Haar doelstellingen zijn: Het garanderen van een blijvende integratie tussen ICT en de Business 4 Zoals bepaald in het eindrapport COPERNICUS Fase I De ICT projectportfolio te beheren De prioriteiten vast te leggen Te verzekeren dat kleine en grote projecten voldoende kansen krijgen Te garanderen dat FOD-overschrijdende initiatieven eveneens worden geëvalueerd Te bewaken dat projectdefinities, projectcontracten en project management als verplichte werkinstrumenten worden gehanteerd Leidend Principe 5: Projectmatige aanpak Alle ICT projecten worden gedragen door de Business en ICT en gedefinieerd met behulp van duidelijke projectplannen: Hierbij bepaalt de Business de gewenste functionaliteit. De Business is de sponsor van business applicaties. ICT bepaalt de functionaliteit van globale ICT infrastructuurprojecten waarvoor FOD Financiën de nodige middelen ter beschikking zal stellen. ICT implementeert de ICT infrastructuur en de applicaties en zorgt voor de beschikbaarheid van informatie aan de Business. Afspraken tussen Business en ICT worden vastgelegd in contracten (Service Level Agreements, projectcontracten). De interactie tussen Business en ICT zal mede door business analisten ondersteund worden. 14

15 Inleiding - Leidende Principes De rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen (ICT, Business, ) zullen vooraf worden vastgelegd Leidend Principe 6: ICT Architectuur De ICT omgeving van FOD Financiën zal gradueel evolueren naar een gelaagde ICT architectuur 5 die een specifiek beleid moet toelaten betreffende: Informatiebeheer Business Applicaties ICT Infrastructuur (Delivery Vehicle Architecture) Deze ICT architectuur wordt opgebouwd rond 2 pijlers: Geïntegreerde back-office systemen staan in voor de (transactionele) verwerking van de kernprocessen en worden exclusief gebruikt door de ambtenaren van FOD Financiën Gepaste front-office applicaties voor interne en/of externe gebruikers zijn gericht op dienstverlening, informatie en interactie. Hierbij wordt gestreefd naar een efficiënte integratie met de back-office systemen. 5 Met ICT architectuur wordt een totaalconcept bedoeld van ICTvoorzieningen in een bedrijf en dit van het werkstation van de individuele gebruiker tot en met de centrale servers Leidend Principe 7: ICT Standaarden ICT van FOD Financiën zal, in overleg met de Permanente ICT Stuurgroep, een duidelijk beleid introduceren met betrekking tot ICT standaarden die ze zal hanteren. Deze standaarden moeten een ongehinderde en kostenefficiënte verspreiding van informatie en processen verzekeren. In dit kader zal de FOD Financiën zoveel mogelijk kiezen voor open standaarden. ICT standaarden evolueren, maar hebben ook een duidelijke levensduur. ICT van FOD Financiën zal dit in zijn beleid opnemen via lifecycle management van de ICT architectuur waarbij: Functionaliteit en interoperabiliteit met andere omgevingen verzekerd blijven ICT oplossingen worden geïntroduceerd met een geschatte levensduur. Na deze periode worden ze vervangen op basis van de nieuwe standaarden Leidend Principe 8: Hergebruiken van ICT oplossingen in een ruimere context Er wordt gestreefd naar ICT oplossingen die breed inzetbaar zijn zodat vb. de opgedane kennis en ervaring ook door andere instanties kan gebruikt worden. 15

16 Inleiding - Leidende Principes Omgekeerd zal FOD Financiën nagaan of bepaalde ICT oplossingen reeds bij andere instanties werden gerealiseerd zodat een mogelijke herbruikbaarheid (vb. bestek) wordt onderzocht. De Permanente ICT Stuurgroep van FEDICT is het orgaan waar dergelijke uitwisseling kan plaatsvinden Leidend Principe 9: Informatiebeheer Informatie in ICT oplossingen van FOD Financiën wordt beschouwd als gemeenschappelijk bezit van de FOD Financiën en zal ter beschikking worden gesteld aan geautoriseerde (interne en/of externe) gebruikers. Dit wordt geformaliseerd door het assigneren van verantwoordelijkheden aan gebruikers van die informatie (door het toekennen van vb. de rol van initiator, creator, beheerder, leverancier en/of gebruiker). Uniformering: Entiteiten en gestructureerde gegevens worden uniek geïdentificeerd en gestandaardiseerd. Conventies zorgen voor de integriteit en consistentie over applicaties en platformen heen. FOD Financiën is verantwoordelijk voor deze data dictionary, waarbij ICT als beheerder optreedt. gegevens, die gegevens ook zal valideren. Die gegevens worden dan maximaal herbruikt. Bij wijziging van deze informatie door een andere bron dient de authentieke bron hiervan op de hoogte worden gebracht. Redundantie: Redundante opslag van gegevens wordt waar mogelijk vermeden en mag reconciliatie van de gegevens niet hinderen Leidend Principe 10: Business Applicaties Bij het automatiseren van een bedrijfsproces (applicatie) zal FOD Financiën steeds de 2 volgende opties afwegen: Het aanschaffen (en customiseren) van pakketten die beschikbaar zijn op de markt of ter beschikking worden gesteld door een andere instantie (vb. EC, ) Motto: «don t build what you can buy» Het realiseren van Business applicaties via maatwerk Authentieke: Bron: Het capteren van de informatie zal zoveel mogelijk éénmalig gebeuren volgens het principe van de authentieke bron. Dit betekent dat de instelling die het meeste belang heeft bij de juistheid van de 16

17 Inleiding - Leidende Principes Leidend Principe 11: ICT Infrastructuur Een consistente beveiliging en betrouwbaarheid (beschikbaarheid, schaalbaarheid, ) van de ICT infrastructuur van FOD Financiën zijn essentiële basisvereisten om gegevens en/of processen van FOD Financiën te ontsluiten naar gebruikers (instanties, bedrijven, burgers). Daarnaast is de interoperabiliteit tussen de verschillende (bestaande en nieuwe) systemen van FOD Financiën een MUST om applicaties van FOD Financiën te ontsluiten. Er wordt verondersteld dat de gebruikers van FOD Financiën beschikken over aangepaste en gestandaardiseerde werkposten (inclusief bureautica applicaties ) die haar/hem toelaten toegang te hebben tot de business applicaties van FOD Financiën. 17

18 ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie - Inleiding 2. ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie 2.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke methodologie werd gebruikt om te komen tot de resultaten beschreven in dit boek. In de eerste sectie wordt de aanpak uiteengezet. Deze aanpak omvat de samenwerking tussen de verschillende werkgroepen en het ICT Netwerk. Daarnaast wordt besproken hoe deze dialoog heeft geleid tot de uitgetekende ICT architecturen. In de tweede sectie worden de verschillende ICT frameworks besproken die gebruikt worden als leidraad. 18

19 ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie - Aanpak 2.2. Aanpak In de onderstaande figuur worden de verschillende stappen weergeven. Deze stappen geven aan op welke manier het ICT Netwerk te werk is gegaan. ICT-netwerk Core-team ICT-scoring Quick Wins ICT Objectieven Strategie & Leidende Principes Template To-Be ICT To-Be ICT Kloofanalyse Centraal & per programma ICT BPR Programma 1 Programma 16 Consultant ICT-specialist Financiën Voorstellen Quick Wins Voorstellen To-Be ICT Figuur 3: Aanpak ICT Netwerk Realisatieplan ICT-architectuur Centraal & per programma Voor het verzamelen van de informatie werd samengewerkt met de verschillende BPR groepen. De informatie verkregen uit deze werkgroepen werd gestroomlijnd en ingevoerd in de ICT Toolbox (4). In de ICT toolbox werden de gegevens gerelateerd aan de frameworks en de externe context.. Figuur 4: Manier van werken (a) - (1) De ICT To-Be templates werden gevoed met kennis uit de Frameworks. De templates werden gepopuleerd met de informatie vanuit de frameworks met als objectief: hergebruik van de knowhow, tijdwinst realiseren, en anticiperen op proven To-Be architecturen. Deze informatie werd ook opgeslagen in de ICT Toolbox. (2) - (2) Het opstellen van een ICT Swimlane Database, het capteren en valideren van de gegevens werd geautomatiseerd. - (5) Toepassen van de juiste context bij het ontwerp. Bij het ontwerpen en bespreken van de de ICT-oplossingen voor elke taak werd steeds rekening gehouden met de externe context 19

20 ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie - Aanpak voor ICT. De bronnen waren o.a. het plan Zenner, het vijfjarenplan Informatica, projecten en doelstellingen Fedict, en de leidende principes ICT Netwerk - (8) (9) Uit de ICT Toolbox werden de relevante gegevens geëxtraheerd voor het produceren van de Swimlane documenten. De ICT vereisten van de BPR groepen, werden automatisch gegenereerd uit de ICT Swimlane Database. - (6) (7) In parallel werd een As-Is analyse opgesteld op een hoog niveau. Figuur 5: Manier van werken (b) - (10) De ICT Swimlane DB, aangevuld met de Swimlane gegevens (geografie, VTE, ) vormen de basis voor het consolideren van de ICT-architecturen en de bijbehorende implementatie plannen (13). - Op basis van stappen (10), (11) en (12) zijn de logische en gewenste verbanden gevisualiseerd in de To-Be ICT Architecturen. De 3 To-Be ICT Architecturen zijn Data Architectuur, Business Applications Architectuur en Delivery Vehicle Architectuur. Tezamen geven ze nu een beeld van de globale ICT To-Be Architectuur: nà het realiseren van alle Coperfin ICT projecten 20

21 ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie - Aanpak mits aan bepaalde externe randvoorwaarden is voldaan (vb. KBO, CCFF, enz.) De 3 ICT To-Be Architecturen vormen een coherent geheel. Dit zal FOD Financiën toelaten om de 3 To-Be architecturen voor vb. een CRM-project te extraheren. - Het realiseren van de To-Be ICT Architectuur zal uiteraard gefaseerd verlopen. Dit werd vastgelegd in realisatieplannen, die rekening houden met alle verzamelde informatie en de interne en externe context. Het proces om uitgebalanceerde realisatieplannen af te leveren gebeurde in overleg met de functionele en generieke programma s en de netwerken. Op die manier werden de verschillende dimensies van de blueprints meegenomen in de moderatie. 21

22 ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie - ICT Frameworks 2.3. ICT Frameworks Een framework is een conceptuele structuur die gebruikt wordt om het werk te omschrijven dat moet uitgevoerd worden. Het moet gebruikt worden als een leidraad of als een test op volledigheid van het afgeleverde werk. Het is onmogelijk om rechtstreeks van een framework een ontwikkeling te starten, maar het moet gezien worden als een startpunt voor het begrijpen en ontwikkelen van de applicaties. Architectuur is de wijze of de structuur volgens dewelke hardware en software wordt geconstrueerd. Het definieert hoe een systeem of programma is opgebouwd, hoe de verschillende onderdelen met elkaar interageren, en welke de protocollen en interfaces er gebruikt worden voor de communicatie en de coöperatie tussen modules en componenten die het systeem uitmaken (Gartner group) Architectuur handelt over de design van iets en daarna over het bouwen ervan uitgaande van een reeks van eenvoudige bouwstenen en het handelt ook over de interrelatie tussen de componenten. Al deze zaken komen tezamen materialen, ruimte, mensen om iets te verwezenlijken dat voordien niet bestond. Het gebruik van architecturaal denken in IT, houdt in het werk handelt over het creëren van een zekere structuren die kunnen gemaakt worden, en dat het werk kan georganiseerd en uitgevoerd worden op een gestructureerde en systematische manier. Het gebruik van architecturale concepten houdt verder nog in dat er iets herhaalbaars is rond het werk dat wordt uitgevoerd:, architecten kunnen een structuur creëren en dan de componenten of de structuur opnieuw gebruiken wanneer ze in een zelfde situatie komen. Frameworks worden gebruikt om een beter begrip te ontwikkelen rond de componenten die eventueel moeten gebruikt worden en rond hoe deze elementen kunnen samen gebracht worden. Startend van de inventaris met componenten en de omschrijving van hun onderlinge relaties zullen systeemingenieurs de nodige componenten selecteren voor hun systeemontwikkeling. De scoop van wat verschillende frameworks adresseren kan enorm verschillen en daarom is het cruciaal om de scoop van het framework goed te begrijpen om het framework te kunnen gebruiken gedurende de ontwikkelingsfase Netcentric Enterprise Architecture Framework Een framework is een conceptuele structuur die gebruikt wordt om het werk te omschrijven dat moet uitgevoerd worden. Het moet gebruikt worden als een leidraad of als een test op volledigheid. Het is onmogelijk om rechtstreeks van een framework een ontwikkeling te starten, maar het moet gezien worden als een startpunt voor het begrijpen en ontwikkelen van de applicaties. De frameworks worden gebruikt om een beter begrip te ontwikkelen van de vereiste componenten en de manier waarop ze samengebracht kunnen worden. Op basis van de inventaris van de componenten en de omschrijving van hun relaties zullen de systeemingenieurs de elementen kiezen die vereist zijn voor de systeemontwikkeling. De scope van hetgeen geadresseerd kan worden via de verschillende frameworks varieert enorm en daarom is het inzicht in de scope van een framework cruciaal voor een correct gebruik tijdens de ontwerpfase van een project. Het Netcentric Enterprise Architecture Framework (NEAF) vertegenwoordigt het hoogte framework dat gebruikt wordt om een globaal en logisch overzicht te verkrijgen van de verschillende 22

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Horizon Project: defining midware Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Frank Van Hoornweder Commercieel directeur Cevi & Logins Waarnemingen en uitdagingen inzake ICT applicatie-architectuur

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Socio-technisch systemen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Systeem categoriën Technische op computer gesteunde systemen Systemen die HW en SW bevatten, maar waar

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een kosten- en kennisdelende organisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Informatie (Proces 44) versus Kennismanagement (Proces 78) Versie gevalideerd door de stuurgroep van 23

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur

Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur Niet alles wat technisch kan, kan ook organisatorisch. In de vele jaren dat ik werkzaam ben in de ICT heb ik ook al

Nadere informatie

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making 12-11-2013 2 Operatie Tactiek Strategie Integrated decision making Integrated

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Stakeholder behoeften beschrijven binnen Togaf 9

Stakeholder behoeften beschrijven binnen Togaf 9 Stakeholder behoeften beschrijven binnen Togaf 9 Inventarisatie van concerns, requirements, principes en patronen Bert Dingemans Togaf 9 kent verschillende entiteiten om de behoeften van stakeholders te

Nadere informatie

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect Roel Wieringa Universiteit Twente 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Twee onderwerpen 1. Informatievoorziening Informatievoorzieningsarchitectuur

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Realisatieboek Deel 1

Realisatieboek Deel 1 Realisatieboek Deel 1 Overzicht realisatieplanning Coperfin en insteek Programmamanagementstructuur p. 1 Dit realisatieboek gaat in op de planning van de realisatie van Coperfin en de structuur nodig om

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ]

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] DIT IS WIE WE ZIJN. DIT IS WAT WE DOEN. Het zit in onze naam en in ons DNA: bij de RealDolmen Business Solutions

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Leuven het PHENIX-project

Leuven het PHENIX-project Leuven 25.05.2005 Een binnen een redelijke termijn afgehandeld proces met de hulp van nieuwe ICTinstrumenten : het PHENIX-project Phenix 25.05.2005 1 PHENIX Een nieuw hulpmiddel voor de rechterlijke orde

Nadere informatie

De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009

De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009 De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009 Fedict 2009. All rights reserved Agenda Beschrijving van de FAS Authenticatie Veiligheidsniveaus voor authenticatie

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

Doelstellingen en leerinhouden

Doelstellingen en leerinhouden Doelstellingen en leerinhouden Traject A: ICT Strategie en management IT management De studenten bekijken IT niet vanuit een technisch vlak maar als deel van de organisatie. De student leert via verschillende

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Profiel beschrijving projectleiders

Profiel beschrijving projectleiders Profiel beschrijving projectleiders Project 1: Detailed Design Projectleider functionele vereisten (m/v/x) Als projectleider functionele vereisten verbind je de projectstakeholders met elkaar, waaronder

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

SURF SIS-conferentie

SURF SIS-conferentie SURF SIS-conferentie Deny Smeets: Directeur ICA (IC-Academie); Hoofd Service Unit ICT 18 juni 2009 HAN StudieInformatieSysteem HAN organisatie Faculteiten Service Bedrijf HAN ICT-organisatie HAN SIS informatiesystemen

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie