De Srnet de Naeyer, 56/14 BRUXELLES 1090 BRUSSELS. 22e. année- jaargang N /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Srnet de Naeyer, 56/14 BRUXELLES 1090 BRUSSELS. 22e. année- jaargang N 87 1991/02 04-05-06."

Transcriptie

1 DRIEMAANDELIJKS TRIMESTRIEL De Srnet de Naeyer, 56/14 BRUXELLES 1090 BRUSSELS 22e. année- jaargang N / Raymond Rasquin Accountable Publisher Bld du SOUVERAIN 133/14a 1170 Brussels-.

2 - EDITORIAL - La Petite Chronique de ROC-NEWS - AUTOMATIC CALL ROUTING SYSTEM - LE DRAPEAU LUXEMBOURGEOIS - LE CONSEIL SUPERIEUR DE. L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MARITIME - LE PARC D'EOLIENNES A ZEEBRUGES QRX CLUB HOUSE : "COURLIS " Quai des Usines 15 à Laeken le premier vendredi du mois à partir de heures. Rédaction ROC-NEWS : Roger Ketelers, Kasteelplein 24 à 2300 TURNHOUT. Edition et expédition de ROC-NEWS : Josse Croissiaux et Louisa Parren.

3 Eh oui voilà, encore un numéro de ROC-News qui sort un peu tardivement de sa coquille et qui tente de me séduire à chercher des excuses, en vain.du temps que nous frottions nos culottes sur les bancs de l'e.s.r.n. nous avions de temps en temps besoin de chercher des excuses basées sur des arguments de toutes sortes.il arriva parfois qu'après un quick-lunch quelque part dans les environs de l'avenue Louise nous nous soyons attardés dans un bistro pour discuter le coup. Il y avait tant de raisons de trainer des discussions de ce genre mais aucune capable de nous tirer d'affaires lorsque l'on se trouva tardivement dans le bureau du"vieux".il resta heureusement les raisons familiales, raisons de santé, raisons de transports publics... Sortant de son bureau on sentait notre coeur s'alléger d'un poids immense et un clin d'oeil vers les collègues signifia "ouf,il l'a gobé ".Mais le"vieux",lui, fut bien plus malin que nous pouvions soupçonner.sachant que l'arc ne peut être toujours tendu il fut assez bon psychologue pour savoir quand et pour qui il fallait fermer les yeux ou sévir... Entretemps les saisons continuent à défiler et nous voilà au printemps Le soleil nous fait des clins d'oeil et la nature entière fait sa toilette y compris le sexe faible qui ne veut courir du retard sur les autres fleurs. Eh oui, la vie a encore ses beaux côtés,suffit de se faire un peu de temps libre pour s'en apercevoir. La P e t i t e C h r o n i q u e de R 0 C - N E W S. ENSEGNEÎMENT MARITIME: Le 15 mars,au cours d'une séance académique à Gand,en présence de Mr Daniel Coens, ministre de l'enseignement de la communauté flamande,le Conseil Supérieur de L'Enseignement Supérieur Maritime a été installé officiellement. Plus loin dans ce numéro vous trouverez un article sur la composition de ce Conseil. Il n'échappera pas à nos lecteurs que deux noms y frappent l'oeil : Mr Ronsmans,ingénieur et directeur de l'e.s.r.n. à Ostende comme membre effectif et Mr Frans De Roy,avocat, ancien officier radio et professeur à 1' E.S.R.N. à Ostende,comme membre suppléant. Nos félicitations sincères à ce duo et nous espérons de tout coeur que leurs efforts porteront des fruits au bénéfice de l'enseignement maritime en général et des officiers radio en particulier. BANQUET DU ROC 1991 : Lorsque l'été est en vue,l'automne n'est plus tellement loin et au mois d'octobre nous nous réunirons une fois de plus quelque part en Belgique où il est bon de se trouver.la date vous sera communiquée dans notre prochain numéro.et l'endroit?? Nous comptons sur les.ropositions des membres afin de pouvoir faire un choix heureux.si donc vous connaissez un endroit chouette pouvant fournir un repas délicieux à un prix démocratique à une meute d'officiers radio (et ex-) avec leurs épouses ou autres compagnes éventuelles,n'hésitez pas à contacter notre dame secrétaire. (02/ )

4 I N H 0 U D - REDAKTIONEEL - De Kleine Kroniek van ROC-NEWS - AUTOMATIC CALL ROUTING SYSTEM - DE LUXEMBURGSE VLAG - DE HOGE RAAD YOOR HET HOGER MARITIEM ONDERWIJS - HET WINDTURBINEPARK IN ZEEBRUGGE QRX CLUB HOUSE : "COURLIS" Werkhuizenkaai 15 te Laken, elke maand op de eerste vrijdag vanaf uur. Redaktie ROC-NEWS :Roger Ketelers, Kasteelplein 24 te TURNHOUT. Editie en verzending van ROC-NEWS, verzorgd door Josse Croissiaux en Louisa Parren.

5 R E D A K T I 0 N E E L Dat dit nummer alweer later is uitgevallen dan voorzien zal ons toch niet verleiden om daarvoor uitvluchten te zoeken ter verontschuldiging.misschien vinden we er niet eens die afdoende aanvaardbaar zijn.indertijd op de H.R.N.S. vonden we echter wel altijd een ernstige reden uit die we naar voor brachten wanneer we een paar uurtjes "gesnipperd " hadden omdat we te lang waren blijven nakaarten in een of andere drankgelegenheid om ons haastig verorberd middagmaal door te spoelen.wanneer we opgelucht het bureel van de directeur verlieten,een knipoog van verstandhouding makend naar de collegas dachten we in onzenjeugdige overmoed : " goddank de ouwe is er weer ingelopen " en er viel een pak van ons hart omdat we het met een leugentje om bestwil weer waar gemaakt hadden.maar de " Ouwe " hij wist wel beter.hij had mensenkennis genoeg om te weten dat hij af en toe de teugels van zijn alumni moest vieren en hen doen geloven dat hij er was ingelopen omdat de boog nu eenmaal niet altijd mag gespannen zijn. Ondertussen staat de tijd niet stil.de zon laat zich al af en toe zien want het is weer lente.de planten maken hun opschik en de jonkvrouwtjes beginnen te pronken met hun lichte toiletjes om bij de andere ontluikende bloemen niet achter te blijven. Jawel, het leven heeft toch zijn mooie kanten, als we er maar eventjes tijd voor maken en oog voor hebben. DE KLEINE KRONIEK VAN ROC-NEWS. MARITIEM ONDERWIJS : In aanwezigheid van gemeenschapsminister Daniel Coens werd op vrijdag 15 maart in Gent tijdens een akademische zitting de Hogè Raad Voor Het Hoger Maritiem Onderwijs geinstalleerd.eindelijk is ze dan toch een feit geworden.verder in dit nummer een artikel over de samenstelling.het zal onze lezers niet ontgaan dat de Heer Frans De Roy, advokaat,lesgever aan de H.R.N.S. te Oostende en oud-radioofficier,deel uitmaakt van de Hoge raad als plaatsvervangend lid voor de groep die het onderwijzend personeel vertegenwoordigt.de heer Ronsmans, direkteur van de H.R.N.S. maakt deel uit van dezelfde groep als werkend lid.onze gelukwensen aan deze beide heren en we hopen ten zeerste dat hun werk mag vruchten dragen ten bate van het zeevaartonderwijs, de radioofficieren in het bijzonder. BANKET R 0 C 1991 : Als de zomer voor de deur staat is de herfst ook al niet meer zo ver af en in oktober zitten we weer samen ergens in Belgie waar het goed is te vertoeven. Wanneer dat. juist is verneem je in ons volgend nummer. En waar?? daar rekenen we wel op jullie voorsteilen waar we een goeie keus gaan uit maken. Ken je dus ergens een lekkere tent waar we met zijn allen kunnen komen,waar het gezellig is en waar men zich te goed kan doen aan een lekker maal voor een demokratisch prijsje,aarzel dan niet ons secretariaat te kontakteren.nu reeds? zal je zeggen.jawel nu reeds want zulke dingen nemen wat tijd in beslag;je legt het ook niet vast van de ene dag op de andere! (02/ )

6 New automatic call routing system provides cost savings in ship communications. A new automatic call routing system, developed by World Communication Systems (WCS), can produce significant cost savings for shipowners by selecting'automatically the most costeffective communication medium. The new system is compatible with satellite, cellular and automated RF communications equipment and can be programmed to provide the least-cost routing automatically for all ship-shore voice, data and fax calls. The shipowner is thereby assured of maximum cost savings on every communications circuit. Operation is transparent to the user. To place an outgoing call, the caller simply dials an access code to the ship's PABX, then dials the number as with any normal land-based telephone. The WCS system analyzes all available circuits and determines the most cost-effective route (e.g., land-line, cellular, satcom, HF radio), then completes the connection. The system also monitors call progress to ensure circuit connection and answer and prints out an accurate record of all traffic originating from the vessel simplifying call accounting procedures and third-party billing. The system can be integrated with «SMDR» data from the vessel's PABX to provide individual cabin or extension billing. An ideal application for the cost routing system, according to WCS, is the cruise ship industry in which there is a high volume of ship-shore traffic. «Cruise ship operators can use this system to control shipboard communication costs and to expedite billing of outgoing calls to individual cabins», said WCS President Armin 0. Jabs. The company will also offer a wide variety of additional services, including applications engineering, custom software and billing services. The system is built around a WC5-4Xauto call controller, a programmable, microprocessor-based device that provides four independent lines (e.g., satellite, cellular, high-seas HF/MF/VHF, landline). One of these lines can be configured for two- or four-wire connection to work with older model satcom terminals. Two R5-232 bidirectional ports can be used to interconnect with printers, billing systems, compu ters and PABX systems. For INMARSAT calls, the 4XA selects the Coast Earth Station (CES) based on the rate charged, the call destination and any preferential rates extended to the shipping line by the CES operator. A plugin tariff update module can be easily replaced aboard ship, to change CES tariffs, add new earth stations and allow for software upgrades and customization. System configurations, tariff updates and software-controlled level adjustments can also be changed via programming commands via DTMF tones or one of the unit's two R5-232 ports. World Communication Systems, based in Newport News, Virginia, is a. company specializing in advanced communication solutions. In addition to the cruise-ship sector, WCS expects a large market for Its automatic call routing system throughout the maritime industry, as well as terrt^iim and aviation industry applications. Uit: "DE LLOYD" - 8 december 1WL> Nautilus, januan 5 991

7 D E L U X E M B U R G S E V L A G Zoals we reeds berichtten is de uittocht van de Belgische koopvaardij naarluxemburgingezet. In een korte tijdspanne zal op 46 eenheden het Belgische dundoek worden gestreken en vervangen door de nieuwe Luxemburgse maritieme vlag: de rode Luxemburgse leeuw op een achtergrond van witte en blauwe strepen. Tevens wordt op de uitgevlagde schepen ook Antwerpen als thuishaven overschilderd en vervangen door "Luxembourg". Het leeuwenaandeel van de Belgische vloot had Antwerpen als thuishaven. Onze wereldhaven heeft dus voortaan geen schepen meer die de naam en de faam van Antwerpen uitdragen. De uitvlagging van de Belgische vloot is een operatie die gezamenlijk werd gepland door de Belgische Redersvereniging, de zeelieden-vakonden en door de beide regeringen. De reders sparen per schip en per jaar 18 a 20 miljoen B.fr. Zij richtten in Luxemburg maatschappijen op, die optreden als eigenaar en die de schepen opnieuw verhuurt, onder het regime van "bare-boat charter" of de huur van het naakte casco, aan de Belgische rederijen. In een bijlage aan het protocol worden 46 schepen opgesomd maar deze lijst is niet limitatief en de vefwachting is dat voortaan nog enkel de staatsvaartuigen de Belgische vlag zullen voeren. De uitstaande scheepskredieten op de uitgevlagde schepen blijven behouden. Schepen die "vrij en onbelast" zijn kunnen uitvlaggen naar nog goedkopere landen... ' De zeelieden onder Luxemburgse vlag krijgen voortaan hun bruto-gages uitbetaald die identiek zijn aan hun netto-verdiensten onder Belgische vlag. De sociale zekerheid blijft in Belgiè. "Antwerpen blijft het zenuwcentrum van waaruit de Belgische rederijen de controle over. hun internationale belangen waamemen. Maar ik betreur anderzijds ten zeerste de teloorgang van de nationale vlag in onze haven." (Jacques Saverys, voorzitter van de Belgische Redersvereniging.) De vakbonden kregen de garantìe dat de huidige tewerkstelling van zeelieden, wat overeenkomt met arbeidsplaatsen, zal behouden worden. Bovendien zullen er op een tijdspanne van drie jaar 250 nieuwe banen worden geschapen onder Luxemburgse vlag of eventueel onder een andere vreemde vlag. De Luxemburgse regering stèlde een "commissaire aux af- ( faires maritimes" aan en het parlement keurde twee wetten goed. In de eerste werd een Luxemburgs vlagregister gecreèerd en in de tweede wet worden in, één pennetrek alle internationale maritieme conventies geratifi- j ceerd. De Luxemburgse maritieme wetgeving is geìnspireerd op het internationaal maritiem arbeidsrecht ; en neemt ook veel Belgische bepalingen over o.a. uit de wet op de arbeid op zeeschepen. Er worden echter ook ' veel Belgische verordeningen en voorzieningen weggelaten. Zo zal de aanmonstering nog steeds in Antwerpen geschieden door het Aanwervingsbureel voor Zeelieden maar de monsterrol wordt afgeschaft. Dit document moest tot hiertoe goedgekeurd worden door de waterschout, waardoor de monstering als arbeidscontract werd bekrachtigd. j Tot hiertoe behouden de zeelieden, ingeschreven in de Pool der Zeelieden hun Belgische zeemansboek maar de Luxemburgers willen op termijn eigen zeemansboekjes uitreiken. Frans Het scheepsjournaal (logboek), dat internationaal ~ verplicht is, blijft uiteraard behouden. Er wordt niets gezegd over de taal waarin het moet worden gesteld maar logischerwijze zal dat het Frans zijn, de officièle taal van Luxemburg. Op "echte" Belgische schepen is of was dit het Nederlands conform aan de taalwet in het bedrijfsleven. Het Tucht- en Strafwetboek (TSWB) voor de Belgische koopvaardij geldt niet op Luxemburgse schepen. De kapitein kan dus niet langer als sanctie inhouding van gage voorstellen. Alleen werd in de maritieme wetgeving het belangrijke àrtikel 5, uit het TSWB overgenomen dat bepaalt dat "de kapitein gezag heeft over alle opvarenden en alle maatregelen kan nemen die hij nodig acht om de veiligheid van schip en lading te verzekeren". Luxemburg erkent evenmin de Onderzoeksraad voor de Zeevaart in_ Antwerpen en wil op termijn zelf een onderzoekscommissie oprichten voor alle ongevallen die zich met of aan boord van Belgische schepen zouden voordoen en waarbij de verantwoordelijkheid van de officieren in het gedrang kan komen. Voor wanbedrijven aan boord van de ex-belgische schepen zijn, ongeacht de nationaliteit C G.V.A. 22 / 1 / 91; van de betrokkenen, enkelde rechtbanken van Luxemburg bevoegd. De gezagvoerders rapporteren in dat geval ook aan de Luxemburgse procureur. De Belgische Zeevaartinspectie, die toezicht houdt op de bouw, de veiligheid enz. en bewijzen van zeewaardigheid aflevert, heeft evenmin nog bevoegdheid op de ex-belgische schepen. De ^schepen werden overgedragen met een geldig attest maar voor de toekomst staat het de Luxemburgers vrij de privé-classificatiemaatschappijen daarmee te belasten of zelf een inspectie in te richten. De Luxemburgse schepen- blijven, wel onderworpen aan de "State Port Contrai", ook in de Antwerpse haven, dat een internationale inspectie voorziet op veiligheids-en bemanningsvoorschriften in alle landen en op alle schepen van de vlaggestaten die deze conventie hebben ondertekend, dus ook Belgiè en Luxemburg. i Wat de officieren betreft, deze moeten in het bezit zijn van een brevet afgeleverd door één van de twaalf EG-lidstaten. Zelfs de gezagvoerder moet dus niet langer van Belgische nationaliteit zijn zoals thans.het geval is. Wat de cao's betreft, deze zullen ook in de toekomst worden gesloten tussen de Belgische zeelieden-vakbonden en de Belgische Redersvereniging. Indien de kapitein van een Luxemburgs schip in de vreemde diplomatieke hulp nodig heeft in een land waar Luxemburg geen vertegenwoordiger ter plaatse heeft dan zal hij zijn opwachting kunnen maken bij de... Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiger, die in dat geval de belangen van Luxemburg behartìgt. In het december-nummer van Nautilus, het maandblad van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege wijdt de Antwerpse maritieme advocaat Mr. Hubert Libert een studie aan de de wettelijke aspecten van de Luxemburgse vlag. En in het driemaandelijks maritiem tijdschrift Sirene schetst Guy Mintiens de ontstaans-geschiedenis van de "Luxemburgse gedachte" in het licht van de Belgische scheepvaartproblematiek. Justin GLEISSNER

8 ZEEVAARTONDERWIJS ENSEIGNEMENT MARITIME DE HOGE RAAD VOOR HET MARITIEM HOGER ONDERWIJS Op 12 deceraber 1989 overhandigde de gemeenschapsminister vati onderwijs volgende nota aan de Vlaamse Executieve : betr.: Ontwerp van besluit van de Vlaamse executieve betreffende de organisatie en de samenstelling van de Hoge Raad voor het mantieni hoger onderwijs en tot regeling van zijn werking. De wet van 15 juli 1985 rangschikt de afdeling "dek" van de hogere cyclus van het zeevaartonderwijs in het mantieni hoger onderwijs van het lange type. Deze wet voorziet ook in de oprichting van een Hoge Raad voor het mantieni hoger onderwijs. De Hoge Raad heeft dezelfde opdrachten als de andere Hoge Raden voor het hoger onderwijs, zoals voorzien in de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs; hij heeft echter ook een specifieke opdracht met betrekking tot de overgangsbepalingen van de wet van 15 juli In het bijzonder gaat het om de toepassing van artikel 9, 2, van deze wet : "De houders van het diploma van de afdeling "dek" van de hogere cyclus van het zeevaartonderwijs, behaald voor het academiejaar , die tevens in het bezit zijn van het brevet van kapitein ter lange onvaart, worden geacht houder te zijn van de graad en het diploma van licenciaat in de nautische wetenschappen, door het bewijzen van hun nuttige ervaring in de niet-nautische vakken van de opleiding tot kandidaat en licentiaat in de nautische wetenschappen voor een beoordelingscommissie, of door het slagen in een examen. De samenstelling van de beoordelingscommissie en de raodaliteiten van beoordeling worden door de Koning vastgesteld op advies van de Hoge Raad voor het mantieni hoger onderwijs. Het examen wordt afgelegd voor de examencommissie van de Hogere Zeevaartschool die gedurende tien jaar na de inwerkingtreding van de onderhavige wet (p.n.: de eerste dag van het academiejaar ) tijdens de normale examenzittijden tevens voor dit doel zal zetelen. De examencommissie zal hiervoor worden aangevuld met vertegenwoordigers van de ministers van onderwijs. De organisatie en de inhoud van het examen wordt door de Koning vastgesteld op advies van de Hoge Raad voor het. maritiem hoger onderwijs. De personen die hun nuttige ervaring bewezen hebben zoals boven bepaald of geslaagd zijn voor het exanen, genieten alle rechten die de wet verleent aan de houders van de graad en het diploma van licentiaat in de nautische wetenschappen". Op 15 februari 1991 verscheen tenslotte in het Staatsblad het ministeriéel besluit van 19 december 1990, houdende de benoeming van de Voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende en plaatsvervangende leden en de secretaris van de Hoge Raad voor het maritiem hoger onderwijs. De Hoge Raad is als volgt samengesteld : 1. De Heer À.De Wilde (N), directeur-generaal van het Havenbedrijf van de stad Gent, wordt benoemd tot voorzitter van de Hoge Raad voor het maritiei hoger onderwijs. 2. De Heer J.Saverys (F), voorzitter van de Belgische Redersvereniging, wordt benoemd tot ondervoorzitter. 3. Worden benoemd tot lid van de Hoge Raad voor het mantieni hoger onderwijs : 1) Als leden die de overheid vertegenwoordigen, die het onderwijs organiseert; a) werkend : de Heer H.Vansteenkiste (N) b) plaatsvervangend : Hevr. B.Tote (N). 2) Als leden die de pverheid vertegenwoordigen die de getuigschriften en brevetten uitreikt voor de uitoefening van de verschillende functies in de zeevaart : a) werkend : de Heer L.Le Hardy de Beaulieu (F) b) plaatsvervangend : de Heer J.Charlier (F) Nautilus. maart 1991 ^ '

9 3) Àls leden die bet bestuurs- en onderwijzend personeel van het maritiem hoger onderwijs of het hoger zeevaartonderwijs vertegenwoordigen: a) werkend: b) Plaatsvervangend : 1. de Heer R.Smet (N) 1. de Heer A.Desmet (N) 2. de Heer J.Bernaerts (N) 2. de Heer L.Van Berendoncks (N) 3. de Heer J.De Hot (N) 3. de Heer W.Schillemans (N) 4. de Heer W.Ritzky (F) 4. de Heer P.Deseck (F) 5. de Beer P.Wats (F) 5. Hevr. R.De Clercq (F) 6. de Heer H.L. Ronsmans (F) 6. de Heer F.De Roy (F) 4) Àls leden-student : a) werkend : b) plaatsvervangend : 1. de Heer D.De Bruyn (N) 1. de Heer H.Curinckx (N) 2. de Heer O.Polet (F) 2. de Heer V.Lacroix (F) 5) Als leden die één van de vakverenigingen vertegenwoordigen die erkend zijn door de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overbeid en de vakbonden van haar personeel : a) werkend : b) plaatsvervangend: 1. ÀCOD: de Heer W.Van Parijs 1. ACOD: de Heer J.P.Govaert 2. ACV : de Heer R.Haene 2, AVC : de Heer W.Debruyne 3. VSOA: de Heer Ch.Robert 3. VSOA: de Heer L.Verhaeghe 6) Als leden die de economische, sociale of andere geinteresseerde milieus vertegenwoordigen, die bij het mantieni hoger onderwijs en het hoger zeevaartonderwijs betrokken zijn : a) werkend : b) Plaatsvervangend: 1. de Heer R.Van Herck (N) 1. de Heer H.Hichiels (N) 2. de Heer J.Francois (N) 2. de Heer J.Stuer (N) 3. de Heer R.Van Cant (N) 3. de Heer R.Dielis (N) 4. de Heer P.Hetdepenningen (F) 4. de Heer R.Planchar (F) 5. de Heer E.De Laet (F) 5. de Heer E.Struye de Swielande (F) 6. de Heer J.Clarisse (F) 6. de Heer H.Coppieters (F) 4. De Heer D.De Schrijver, bestuurssecretaris bij de administratie hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wordt benoemd tot secretaris van de Hoge Raad voor bet mantieni hoger onderwijs. Zoals kan worden opgemerkt werd geen enkele kandidaat van enige mantiene beroepsvereniging, ook niet van het KBZ, in de Hoge Raad opgenomen. Het KBZ is hierover ten zeerste teleurgesteld, in acht genomen het feit dat : 1. Het KBZ met zijn neer dan 500 leden de breedste representativiteit heeft in het officieren-korps van de koopvaardij. Het KBZ verenigt immers officieren van alle departementen, dek zowel als machine en radio, en van alle graden, van aspirant tot hoofdwerktuigkundige en kapitein, 2. het KBZ leden telt uit alle takken van het mantiene milieu, zowel aktieve nog varende koopvaardij-officieren, als leden die na een vruchtbare zeegaande carrière hun weg hebben gevonden aan land, in de maritieme privésektor, de naritieme administratie, het zeevaartonderwijs, het zee- en rivierloodswezen enz. 3. het KBZ zich volgens zijn statuten tot doel stelt : - de beroepsontwikkeling van zijn leden te bevorderen, - de materiale, verstandelijke, zedelijke en maatschappelijke belangen van zijn leden te verdedigen, - de studie te bevorderen van alle maatregelen die de scheepvaart begunstigen, zowel op wetgevend en opvoedend als technisch en commerciéel vlak, 4. het KBZ gedurende meer dan 15 jaar de stuwende kracht is geweest achter de revalorisatie van het Hoger Zeevaartonderwijs, wat tenslotte leidde tot de wet van 15 juli 1985 en de instelling van het licentiaat in de Nautische Wetenschappen, 5. het KBZ steeds zitting heeft gehad als stemgerechtiqd lid in de Schoolraad van de Hogere Zeevaartschool, en in de Raad tot Verbetering van het Hoger Zeevaartonderwijs. Het KBZ zal dan ook niet nalaten zijn ernstige ontgoocheling desaangaande kenbaar te maken aan de Heer Gemeenschapsminister van Onderwijs, er op aandringend dat het KBZ minstens met raadgevende stem tot de Hoge Raad zou worden toegelaten. J.Cuyt. 52 Nautilus, maart 1991

10 LE PARC D'EOLIENNES DANS L'AVANT-PORT DE ZEEBRUGGE Depuis quelques années, l'administration de l'electricité et de l'electromécanique participe à des projets de démonstration dans le domaine de l'énergie renouvelable. En une première éolienne a été installée à Zeebrugge; cette étude à été amplement poursuivie, pendant 3 années. Les résultats furent positifs et, en collaboration avec les services de la Politique Scientifique, un deuxième projet a été introduit auprès du Comité Ministériel compétent, en vue de la stimulation des activités d'exportation de l'industrie belge au niveau de la technologie éolienne. Le projet pour la construction d'un parc d'éoliennes dans l'avant-port de Zeebrugge a été approuvé et un montant de 298 MF a été engagé. Il a été demandé a l'a.e.e. de réaliser le projet dans la même philosophie que les autres équipements électromécaniques des Travaux publics. Ceci implique que le premier souci fut la longévité de l'installation, la résistance aux conditions atmosphériques, la haute fiabilité et les frais peu élevés d'exploitation et d'entretien. L'Administration des Voies Hydrauliques a réalisé les fondations intégrées dans les jetées. La synergie des instances publiques, des constructeurs, des chercheurs et des sociétés d'électricité donnera à cette nouvelle technologie la force de s'épanouir. Les 23 éoliennes, chacune d'une puissance de 200 kw, sont installées sur les jetées dans l'avant-port; elles se trouvent dans la Mer du Nord à plus de 2 km de la ligne côtière. L'environnement est très agressif à cause de l'atmosphère saline et des violentes tempêtes! Chaque éolienne dispose d'un propre ordinateur de contrôle et de commande de sorte que chaque éolienne puisse fonctionner en complète autonomie. L'ordinateur de la turbine dialogue en outre avec un ordinateur central installé dans le bâtiment de contrôle. Cet "ordinateur du parc" a différentes fonctions : 1. il rassemble les données instantanées de la puissance, de la tension, de la durée de fonctionnement, de l'état des machines, météo,... et les visualise sur l'écran, le panneau synoptique et/ou sur l'imprimante: 2. il comprime les données et les transmet toutes les 10 minutes à une unité administrative; 3. il transmet les alarmes éventuelles au service permanent de garde; 4. l'opérateur peut transmettre des commandes aux turbines par l'intermédiaire de cette unité. L'ordinateur administratif transforme les données en tableaux, graphlques et rapports et archive le tout sur bande magnétique. Cette unité traite aussi les interventions d'entretien, la gestion du stock des [i(6ces de rechange et autres tâches administratives. La programmation de l'ordinateur de l'éolienne et des procédures de dialogue sont écrites en langage ASSEMBLEUR, le logiciel de l'ordinateur du parc est écrit en langage PASCAL. Le parc d'éoliennes est raccordé, et fournit son énergie électrique à un poste de distribution à haute tension dans l'arrière-port de Zeebrugge. La production annuelle d'énergie électrique est estimée à MWh. Inplanting van net windturbinepark in de voorhaven van Zeebrugge Implantation du parc d'éoliennes dans l'avant-port de Zeebrugge Location of the windfarm in the outer harbour of Zeebrugge

11 Integratie in de damstructuur Intégration dans la structure de la jetée Intégration in the breakwater structure Centrale contrôle- en bedieningslessenaar Unité centrale de contrôle et de commande Central control- and operation-desk Ministerie van Openbare Werken Bestuur voor Elektriciteit en Elektromechanica Wetstraat BRUSSEL BELGIE Telefoon (02) Télex DIRBEE B Ministère des Travaux publics Administration de l'electricité et de l'electromécanique Rue de la Loi BRUXELLES BELGIQUE Tél. (02) Télex DIRBEE B Ministry of Public Works Administration for Electricity and Electromechanics Wetstraat BRUSSELS BELGIUM Tel. (02) Télex DIRBEE B

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop. Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.be Bestaat sedert - existe depuis 19-9-1990 Als direct marketing adviesbureau

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

dv d sign is following a new direction

dv d sign is following a new direction tavola d sign dv d sign is following a new direction dv d sign produce objects for interior decoration in your home, which are sold across the World! The goal of our design is always to combine the best

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane?

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane? Parlementaire vraag nr. 1036 van 09/06/2016, gesteld door de heer Luk VAN BIESEN, Volksvertegenwoordiger, aan de Minister van Financiën de heer Johan VAN OVERTVELDT VRAAG Illegale sigaretten en tabak.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

Herbevestigd BGV /

Herbevestigd BGV / Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging Secrétaire d Etat à l Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative Antwoord op de parlementaire

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 45087 Annexe Liste des caractères autorisés pour la formation d un nom de liste, tels que visés à l article 2 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 16 juillet 2012 fixant les caractères autorisés

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat -1106/1-92/93 (Chambre) 809-1 (1992-1993) (Sénat) Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat - 1106/1-92193 (Kamer) 809-1 (1992-1993) (Senaat) Chambre des Représentants et Sénat de Belgique

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière Brussel, vrijdag 12 juli 2013 Bruxelles, vendredi 12 juillet 2013 Naar een overheid van wereldklasse/ Vers une administration de classe internationale Waarden Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 Established by Jaap Pipping, Treasurer, February 2 nd, 2014 Version francaise: ici Nederlandse versie: hier EndParalysis foundation Non-profit organization

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

100% VEILIG WERKEN DOE JE ZELF!

100% VEILIG WERKEN DOE JE ZELF! PROTECTION NE SUFFISENT PAS! TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, VOUS LE FAITES VOUS-MÊME! 00% VEILIG WERKEN 00% VEILIG WERKEN Vaak hebben werknemers wel alle persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te werken

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

INFO . AU F. E QUE - BE

INFO . AU F. E QUE - BE 31e année / 31e jaargang 2011 NION PR N. U O GE GI QUE - BE I G L E B EL TODESKU N D. AU I ERTS AUTO P X M F. E ES. BER. V L I ER OB INFO Revue officielle de l Union Professionnelle des Experts en Automobiles

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie