De Srnet de Naeyer, 56/14 BRUXELLES 1090 BRUSSELS. 22e. année- jaargang N /

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Srnet de Naeyer, 56/14 BRUXELLES 1090 BRUSSELS. 22e. année- jaargang N 87 1991/02 04-05-06."

Transcriptie

1 DRIEMAANDELIJKS TRIMESTRIEL De Srnet de Naeyer, 56/14 BRUXELLES 1090 BRUSSELS 22e. année- jaargang N / Raymond Rasquin Accountable Publisher Bld du SOUVERAIN 133/14a 1170 Brussels-.

2 - EDITORIAL - La Petite Chronique de ROC-NEWS - AUTOMATIC CALL ROUTING SYSTEM - LE DRAPEAU LUXEMBOURGEOIS - LE CONSEIL SUPERIEUR DE. L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MARITIME - LE PARC D'EOLIENNES A ZEEBRUGES QRX CLUB HOUSE : "COURLIS " Quai des Usines 15 à Laeken le premier vendredi du mois à partir de heures. Rédaction ROC-NEWS : Roger Ketelers, Kasteelplein 24 à 2300 TURNHOUT. Edition et expédition de ROC-NEWS : Josse Croissiaux et Louisa Parren.

3 Eh oui voilà, encore un numéro de ROC-News qui sort un peu tardivement de sa coquille et qui tente de me séduire à chercher des excuses, en vain.du temps que nous frottions nos culottes sur les bancs de l'e.s.r.n. nous avions de temps en temps besoin de chercher des excuses basées sur des arguments de toutes sortes.il arriva parfois qu'après un quick-lunch quelque part dans les environs de l'avenue Louise nous nous soyons attardés dans un bistro pour discuter le coup. Il y avait tant de raisons de trainer des discussions de ce genre mais aucune capable de nous tirer d'affaires lorsque l'on se trouva tardivement dans le bureau du"vieux".il resta heureusement les raisons familiales, raisons de santé, raisons de transports publics... Sortant de son bureau on sentait notre coeur s'alléger d'un poids immense et un clin d'oeil vers les collègues signifia "ouf,il l'a gobé ".Mais le"vieux",lui, fut bien plus malin que nous pouvions soupçonner.sachant que l'arc ne peut être toujours tendu il fut assez bon psychologue pour savoir quand et pour qui il fallait fermer les yeux ou sévir... Entretemps les saisons continuent à défiler et nous voilà au printemps Le soleil nous fait des clins d'oeil et la nature entière fait sa toilette y compris le sexe faible qui ne veut courir du retard sur les autres fleurs. Eh oui, la vie a encore ses beaux côtés,suffit de se faire un peu de temps libre pour s'en apercevoir. La P e t i t e C h r o n i q u e de R 0 C - N E W S. ENSEGNEÎMENT MARITIME: Le 15 mars,au cours d'une séance académique à Gand,en présence de Mr Daniel Coens, ministre de l'enseignement de la communauté flamande,le Conseil Supérieur de L'Enseignement Supérieur Maritime a été installé officiellement. Plus loin dans ce numéro vous trouverez un article sur la composition de ce Conseil. Il n'échappera pas à nos lecteurs que deux noms y frappent l'oeil : Mr Ronsmans,ingénieur et directeur de l'e.s.r.n. à Ostende comme membre effectif et Mr Frans De Roy,avocat, ancien officier radio et professeur à 1' E.S.R.N. à Ostende,comme membre suppléant. Nos félicitations sincères à ce duo et nous espérons de tout coeur que leurs efforts porteront des fruits au bénéfice de l'enseignement maritime en général et des officiers radio en particulier. BANQUET DU ROC 1991 : Lorsque l'été est en vue,l'automne n'est plus tellement loin et au mois d'octobre nous nous réunirons une fois de plus quelque part en Belgique où il est bon de se trouver.la date vous sera communiquée dans notre prochain numéro.et l'endroit?? Nous comptons sur les.ropositions des membres afin de pouvoir faire un choix heureux.si donc vous connaissez un endroit chouette pouvant fournir un repas délicieux à un prix démocratique à une meute d'officiers radio (et ex-) avec leurs épouses ou autres compagnes éventuelles,n'hésitez pas à contacter notre dame secrétaire. (02/ )

4 I N H 0 U D - REDAKTIONEEL - De Kleine Kroniek van ROC-NEWS - AUTOMATIC CALL ROUTING SYSTEM - DE LUXEMBURGSE VLAG - DE HOGE RAAD YOOR HET HOGER MARITIEM ONDERWIJS - HET WINDTURBINEPARK IN ZEEBRUGGE QRX CLUB HOUSE : "COURLIS" Werkhuizenkaai 15 te Laken, elke maand op de eerste vrijdag vanaf uur. Redaktie ROC-NEWS :Roger Ketelers, Kasteelplein 24 te TURNHOUT. Editie en verzending van ROC-NEWS, verzorgd door Josse Croissiaux en Louisa Parren.

5 R E D A K T I 0 N E E L Dat dit nummer alweer later is uitgevallen dan voorzien zal ons toch niet verleiden om daarvoor uitvluchten te zoeken ter verontschuldiging.misschien vinden we er niet eens die afdoende aanvaardbaar zijn.indertijd op de H.R.N.S. vonden we echter wel altijd een ernstige reden uit die we naar voor brachten wanneer we een paar uurtjes "gesnipperd " hadden omdat we te lang waren blijven nakaarten in een of andere drankgelegenheid om ons haastig verorberd middagmaal door te spoelen.wanneer we opgelucht het bureel van de directeur verlieten,een knipoog van verstandhouding makend naar de collegas dachten we in onzenjeugdige overmoed : " goddank de ouwe is er weer ingelopen " en er viel een pak van ons hart omdat we het met een leugentje om bestwil weer waar gemaakt hadden.maar de " Ouwe " hij wist wel beter.hij had mensenkennis genoeg om te weten dat hij af en toe de teugels van zijn alumni moest vieren en hen doen geloven dat hij er was ingelopen omdat de boog nu eenmaal niet altijd mag gespannen zijn. Ondertussen staat de tijd niet stil.de zon laat zich al af en toe zien want het is weer lente.de planten maken hun opschik en de jonkvrouwtjes beginnen te pronken met hun lichte toiletjes om bij de andere ontluikende bloemen niet achter te blijven. Jawel, het leven heeft toch zijn mooie kanten, als we er maar eventjes tijd voor maken en oog voor hebben. DE KLEINE KRONIEK VAN ROC-NEWS. MARITIEM ONDERWIJS : In aanwezigheid van gemeenschapsminister Daniel Coens werd op vrijdag 15 maart in Gent tijdens een akademische zitting de Hogè Raad Voor Het Hoger Maritiem Onderwijs geinstalleerd.eindelijk is ze dan toch een feit geworden.verder in dit nummer een artikel over de samenstelling.het zal onze lezers niet ontgaan dat de Heer Frans De Roy, advokaat,lesgever aan de H.R.N.S. te Oostende en oud-radioofficier,deel uitmaakt van de Hoge raad als plaatsvervangend lid voor de groep die het onderwijzend personeel vertegenwoordigt.de heer Ronsmans, direkteur van de H.R.N.S. maakt deel uit van dezelfde groep als werkend lid.onze gelukwensen aan deze beide heren en we hopen ten zeerste dat hun werk mag vruchten dragen ten bate van het zeevaartonderwijs, de radioofficieren in het bijzonder. BANKET R 0 C 1991 : Als de zomer voor de deur staat is de herfst ook al niet meer zo ver af en in oktober zitten we weer samen ergens in Belgie waar het goed is te vertoeven. Wanneer dat. juist is verneem je in ons volgend nummer. En waar?? daar rekenen we wel op jullie voorsteilen waar we een goeie keus gaan uit maken. Ken je dus ergens een lekkere tent waar we met zijn allen kunnen komen,waar het gezellig is en waar men zich te goed kan doen aan een lekker maal voor een demokratisch prijsje,aarzel dan niet ons secretariaat te kontakteren.nu reeds? zal je zeggen.jawel nu reeds want zulke dingen nemen wat tijd in beslag;je legt het ook niet vast van de ene dag op de andere! (02/ )

6 New automatic call routing system provides cost savings in ship communications. A new automatic call routing system, developed by World Communication Systems (WCS), can produce significant cost savings for shipowners by selecting'automatically the most costeffective communication medium. The new system is compatible with satellite, cellular and automated RF communications equipment and can be programmed to provide the least-cost routing automatically for all ship-shore voice, data and fax calls. The shipowner is thereby assured of maximum cost savings on every communications circuit. Operation is transparent to the user. To place an outgoing call, the caller simply dials an access code to the ship's PABX, then dials the number as with any normal land-based telephone. The WCS system analyzes all available circuits and determines the most cost-effective route (e.g., land-line, cellular, satcom, HF radio), then completes the connection. The system also monitors call progress to ensure circuit connection and answer and prints out an accurate record of all traffic originating from the vessel simplifying call accounting procedures and third-party billing. The system can be integrated with «SMDR» data from the vessel's PABX to provide individual cabin or extension billing. An ideal application for the cost routing system, according to WCS, is the cruise ship industry in which there is a high volume of ship-shore traffic. «Cruise ship operators can use this system to control shipboard communication costs and to expedite billing of outgoing calls to individual cabins», said WCS President Armin 0. Jabs. The company will also offer a wide variety of additional services, including applications engineering, custom software and billing services. The system is built around a WC5-4Xauto call controller, a programmable, microprocessor-based device that provides four independent lines (e.g., satellite, cellular, high-seas HF/MF/VHF, landline). One of these lines can be configured for two- or four-wire connection to work with older model satcom terminals. Two R5-232 bidirectional ports can be used to interconnect with printers, billing systems, compu ters and PABX systems. For INMARSAT calls, the 4XA selects the Coast Earth Station (CES) based on the rate charged, the call destination and any preferential rates extended to the shipping line by the CES operator. A plugin tariff update module can be easily replaced aboard ship, to change CES tariffs, add new earth stations and allow for software upgrades and customization. System configurations, tariff updates and software-controlled level adjustments can also be changed via programming commands via DTMF tones or one of the unit's two R5-232 ports. World Communication Systems, based in Newport News, Virginia, is a. company specializing in advanced communication solutions. In addition to the cruise-ship sector, WCS expects a large market for Its automatic call routing system throughout the maritime industry, as well as terrt^iim and aviation industry applications. Uit: "DE LLOYD" - 8 december 1WL> Nautilus, januan 5 991

7 D E L U X E M B U R G S E V L A G Zoals we reeds berichtten is de uittocht van de Belgische koopvaardij naarluxemburgingezet. In een korte tijdspanne zal op 46 eenheden het Belgische dundoek worden gestreken en vervangen door de nieuwe Luxemburgse maritieme vlag: de rode Luxemburgse leeuw op een achtergrond van witte en blauwe strepen. Tevens wordt op de uitgevlagde schepen ook Antwerpen als thuishaven overschilderd en vervangen door "Luxembourg". Het leeuwenaandeel van de Belgische vloot had Antwerpen als thuishaven. Onze wereldhaven heeft dus voortaan geen schepen meer die de naam en de faam van Antwerpen uitdragen. De uitvlagging van de Belgische vloot is een operatie die gezamenlijk werd gepland door de Belgische Redersvereniging, de zeelieden-vakonden en door de beide regeringen. De reders sparen per schip en per jaar 18 a 20 miljoen B.fr. Zij richtten in Luxemburg maatschappijen op, die optreden als eigenaar en die de schepen opnieuw verhuurt, onder het regime van "bare-boat charter" of de huur van het naakte casco, aan de Belgische rederijen. In een bijlage aan het protocol worden 46 schepen opgesomd maar deze lijst is niet limitatief en de vefwachting is dat voortaan nog enkel de staatsvaartuigen de Belgische vlag zullen voeren. De uitstaande scheepskredieten op de uitgevlagde schepen blijven behouden. Schepen die "vrij en onbelast" zijn kunnen uitvlaggen naar nog goedkopere landen... ' De zeelieden onder Luxemburgse vlag krijgen voortaan hun bruto-gages uitbetaald die identiek zijn aan hun netto-verdiensten onder Belgische vlag. De sociale zekerheid blijft in Belgiè. "Antwerpen blijft het zenuwcentrum van waaruit de Belgische rederijen de controle over. hun internationale belangen waamemen. Maar ik betreur anderzijds ten zeerste de teloorgang van de nationale vlag in onze haven." (Jacques Saverys, voorzitter van de Belgische Redersvereniging.) De vakbonden kregen de garantìe dat de huidige tewerkstelling van zeelieden, wat overeenkomt met arbeidsplaatsen, zal behouden worden. Bovendien zullen er op een tijdspanne van drie jaar 250 nieuwe banen worden geschapen onder Luxemburgse vlag of eventueel onder een andere vreemde vlag. De Luxemburgse regering stèlde een "commissaire aux af- ( faires maritimes" aan en het parlement keurde twee wetten goed. In de eerste werd een Luxemburgs vlagregister gecreèerd en in de tweede wet worden in, één pennetrek alle internationale maritieme conventies geratifi- j ceerd. De Luxemburgse maritieme wetgeving is geìnspireerd op het internationaal maritiem arbeidsrecht ; en neemt ook veel Belgische bepalingen over o.a. uit de wet op de arbeid op zeeschepen. Er worden echter ook ' veel Belgische verordeningen en voorzieningen weggelaten. Zo zal de aanmonstering nog steeds in Antwerpen geschieden door het Aanwervingsbureel voor Zeelieden maar de monsterrol wordt afgeschaft. Dit document moest tot hiertoe goedgekeurd worden door de waterschout, waardoor de monstering als arbeidscontract werd bekrachtigd. j Tot hiertoe behouden de zeelieden, ingeschreven in de Pool der Zeelieden hun Belgische zeemansboek maar de Luxemburgers willen op termijn eigen zeemansboekjes uitreiken. Frans Het scheepsjournaal (logboek), dat internationaal ~ verplicht is, blijft uiteraard behouden. Er wordt niets gezegd over de taal waarin het moet worden gesteld maar logischerwijze zal dat het Frans zijn, de officièle taal van Luxemburg. Op "echte" Belgische schepen is of was dit het Nederlands conform aan de taalwet in het bedrijfsleven. Het Tucht- en Strafwetboek (TSWB) voor de Belgische koopvaardij geldt niet op Luxemburgse schepen. De kapitein kan dus niet langer als sanctie inhouding van gage voorstellen. Alleen werd in de maritieme wetgeving het belangrijke àrtikel 5, uit het TSWB overgenomen dat bepaalt dat "de kapitein gezag heeft over alle opvarenden en alle maatregelen kan nemen die hij nodig acht om de veiligheid van schip en lading te verzekeren". Luxemburg erkent evenmin de Onderzoeksraad voor de Zeevaart in_ Antwerpen en wil op termijn zelf een onderzoekscommissie oprichten voor alle ongevallen die zich met of aan boord van Belgische schepen zouden voordoen en waarbij de verantwoordelijkheid van de officieren in het gedrang kan komen. Voor wanbedrijven aan boord van de ex-belgische schepen zijn, ongeacht de nationaliteit C G.V.A. 22 / 1 / 91; van de betrokkenen, enkelde rechtbanken van Luxemburg bevoegd. De gezagvoerders rapporteren in dat geval ook aan de Luxemburgse procureur. De Belgische Zeevaartinspectie, die toezicht houdt op de bouw, de veiligheid enz. en bewijzen van zeewaardigheid aflevert, heeft evenmin nog bevoegdheid op de ex-belgische schepen. De ^schepen werden overgedragen met een geldig attest maar voor de toekomst staat het de Luxemburgers vrij de privé-classificatiemaatschappijen daarmee te belasten of zelf een inspectie in te richten. De Luxemburgse schepen- blijven, wel onderworpen aan de "State Port Contrai", ook in de Antwerpse haven, dat een internationale inspectie voorziet op veiligheids-en bemanningsvoorschriften in alle landen en op alle schepen van de vlaggestaten die deze conventie hebben ondertekend, dus ook Belgiè en Luxemburg. i Wat de officieren betreft, deze moeten in het bezit zijn van een brevet afgeleverd door één van de twaalf EG-lidstaten. Zelfs de gezagvoerder moet dus niet langer van Belgische nationaliteit zijn zoals thans.het geval is. Wat de cao's betreft, deze zullen ook in de toekomst worden gesloten tussen de Belgische zeelieden-vakbonden en de Belgische Redersvereniging. Indien de kapitein van een Luxemburgs schip in de vreemde diplomatieke hulp nodig heeft in een land waar Luxemburg geen vertegenwoordiger ter plaatse heeft dan zal hij zijn opwachting kunnen maken bij de... Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiger, die in dat geval de belangen van Luxemburg behartìgt. In het december-nummer van Nautilus, het maandblad van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege wijdt de Antwerpse maritieme advocaat Mr. Hubert Libert een studie aan de de wettelijke aspecten van de Luxemburgse vlag. En in het driemaandelijks maritiem tijdschrift Sirene schetst Guy Mintiens de ontstaans-geschiedenis van de "Luxemburgse gedachte" in het licht van de Belgische scheepvaartproblematiek. Justin GLEISSNER

8 ZEEVAARTONDERWIJS ENSEIGNEMENT MARITIME DE HOGE RAAD VOOR HET MARITIEM HOGER ONDERWIJS Op 12 deceraber 1989 overhandigde de gemeenschapsminister vati onderwijs volgende nota aan de Vlaamse Executieve : betr.: Ontwerp van besluit van de Vlaamse executieve betreffende de organisatie en de samenstelling van de Hoge Raad voor het mantieni hoger onderwijs en tot regeling van zijn werking. De wet van 15 juli 1985 rangschikt de afdeling "dek" van de hogere cyclus van het zeevaartonderwijs in het mantieni hoger onderwijs van het lange type. Deze wet voorziet ook in de oprichting van een Hoge Raad voor het mantieni hoger onderwijs. De Hoge Raad heeft dezelfde opdrachten als de andere Hoge Raden voor het hoger onderwijs, zoals voorzien in de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs; hij heeft echter ook een specifieke opdracht met betrekking tot de overgangsbepalingen van de wet van 15 juli In het bijzonder gaat het om de toepassing van artikel 9, 2, van deze wet : "De houders van het diploma van de afdeling "dek" van de hogere cyclus van het zeevaartonderwijs, behaald voor het academiejaar , die tevens in het bezit zijn van het brevet van kapitein ter lange onvaart, worden geacht houder te zijn van de graad en het diploma van licenciaat in de nautische wetenschappen, door het bewijzen van hun nuttige ervaring in de niet-nautische vakken van de opleiding tot kandidaat en licentiaat in de nautische wetenschappen voor een beoordelingscommissie, of door het slagen in een examen. De samenstelling van de beoordelingscommissie en de raodaliteiten van beoordeling worden door de Koning vastgesteld op advies van de Hoge Raad voor het mantieni hoger onderwijs. Het examen wordt afgelegd voor de examencommissie van de Hogere Zeevaartschool die gedurende tien jaar na de inwerkingtreding van de onderhavige wet (p.n.: de eerste dag van het academiejaar ) tijdens de normale examenzittijden tevens voor dit doel zal zetelen. De examencommissie zal hiervoor worden aangevuld met vertegenwoordigers van de ministers van onderwijs. De organisatie en de inhoud van het examen wordt door de Koning vastgesteld op advies van de Hoge Raad voor het. maritiem hoger onderwijs. De personen die hun nuttige ervaring bewezen hebben zoals boven bepaald of geslaagd zijn voor het exanen, genieten alle rechten die de wet verleent aan de houders van de graad en het diploma van licentiaat in de nautische wetenschappen". Op 15 februari 1991 verscheen tenslotte in het Staatsblad het ministeriéel besluit van 19 december 1990, houdende de benoeming van de Voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende en plaatsvervangende leden en de secretaris van de Hoge Raad voor het maritiem hoger onderwijs. De Hoge Raad is als volgt samengesteld : 1. De Heer À.De Wilde (N), directeur-generaal van het Havenbedrijf van de stad Gent, wordt benoemd tot voorzitter van de Hoge Raad voor het maritiei hoger onderwijs. 2. De Heer J.Saverys (F), voorzitter van de Belgische Redersvereniging, wordt benoemd tot ondervoorzitter. 3. Worden benoemd tot lid van de Hoge Raad voor het mantieni hoger onderwijs : 1) Als leden die de overheid vertegenwoordigen, die het onderwijs organiseert; a) werkend : de Heer H.Vansteenkiste (N) b) plaatsvervangend : Hevr. B.Tote (N). 2) Als leden die de pverheid vertegenwoordigen die de getuigschriften en brevetten uitreikt voor de uitoefening van de verschillende functies in de zeevaart : a) werkend : de Heer L.Le Hardy de Beaulieu (F) b) plaatsvervangend : de Heer J.Charlier (F) Nautilus. maart 1991 ^ '

9 3) Àls leden die bet bestuurs- en onderwijzend personeel van het maritiem hoger onderwijs of het hoger zeevaartonderwijs vertegenwoordigen: a) werkend: b) Plaatsvervangend : 1. de Heer R.Smet (N) 1. de Heer A.Desmet (N) 2. de Heer J.Bernaerts (N) 2. de Heer L.Van Berendoncks (N) 3. de Heer J.De Hot (N) 3. de Heer W.Schillemans (N) 4. de Heer W.Ritzky (F) 4. de Heer P.Deseck (F) 5. de Beer P.Wats (F) 5. Hevr. R.De Clercq (F) 6. de Heer H.L. Ronsmans (F) 6. de Heer F.De Roy (F) 4) Àls leden-student : a) werkend : b) plaatsvervangend : 1. de Heer D.De Bruyn (N) 1. de Heer H.Curinckx (N) 2. de Heer O.Polet (F) 2. de Heer V.Lacroix (F) 5) Als leden die één van de vakverenigingen vertegenwoordigen die erkend zijn door de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overbeid en de vakbonden van haar personeel : a) werkend : b) plaatsvervangend: 1. ÀCOD: de Heer W.Van Parijs 1. ACOD: de Heer J.P.Govaert 2. ACV : de Heer R.Haene 2, AVC : de Heer W.Debruyne 3. VSOA: de Heer Ch.Robert 3. VSOA: de Heer L.Verhaeghe 6) Als leden die de economische, sociale of andere geinteresseerde milieus vertegenwoordigen, die bij het mantieni hoger onderwijs en het hoger zeevaartonderwijs betrokken zijn : a) werkend : b) Plaatsvervangend: 1. de Heer R.Van Herck (N) 1. de Heer H.Hichiels (N) 2. de Heer J.Francois (N) 2. de Heer J.Stuer (N) 3. de Heer R.Van Cant (N) 3. de Heer R.Dielis (N) 4. de Heer P.Hetdepenningen (F) 4. de Heer R.Planchar (F) 5. de Heer E.De Laet (F) 5. de Heer E.Struye de Swielande (F) 6. de Heer J.Clarisse (F) 6. de Heer H.Coppieters (F) 4. De Heer D.De Schrijver, bestuurssecretaris bij de administratie hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wordt benoemd tot secretaris van de Hoge Raad voor bet mantieni hoger onderwijs. Zoals kan worden opgemerkt werd geen enkele kandidaat van enige mantiene beroepsvereniging, ook niet van het KBZ, in de Hoge Raad opgenomen. Het KBZ is hierover ten zeerste teleurgesteld, in acht genomen het feit dat : 1. Het KBZ met zijn neer dan 500 leden de breedste representativiteit heeft in het officieren-korps van de koopvaardij. Het KBZ verenigt immers officieren van alle departementen, dek zowel als machine en radio, en van alle graden, van aspirant tot hoofdwerktuigkundige en kapitein, 2. het KBZ leden telt uit alle takken van het mantiene milieu, zowel aktieve nog varende koopvaardij-officieren, als leden die na een vruchtbare zeegaande carrière hun weg hebben gevonden aan land, in de maritieme privésektor, de naritieme administratie, het zeevaartonderwijs, het zee- en rivierloodswezen enz. 3. het KBZ zich volgens zijn statuten tot doel stelt : - de beroepsontwikkeling van zijn leden te bevorderen, - de materiale, verstandelijke, zedelijke en maatschappelijke belangen van zijn leden te verdedigen, - de studie te bevorderen van alle maatregelen die de scheepvaart begunstigen, zowel op wetgevend en opvoedend als technisch en commerciéel vlak, 4. het KBZ gedurende meer dan 15 jaar de stuwende kracht is geweest achter de revalorisatie van het Hoger Zeevaartonderwijs, wat tenslotte leidde tot de wet van 15 juli 1985 en de instelling van het licentiaat in de Nautische Wetenschappen, 5. het KBZ steeds zitting heeft gehad als stemgerechtiqd lid in de Schoolraad van de Hogere Zeevaartschool, en in de Raad tot Verbetering van het Hoger Zeevaartonderwijs. Het KBZ zal dan ook niet nalaten zijn ernstige ontgoocheling desaangaande kenbaar te maken aan de Heer Gemeenschapsminister van Onderwijs, er op aandringend dat het KBZ minstens met raadgevende stem tot de Hoge Raad zou worden toegelaten. J.Cuyt. 52 Nautilus, maart 1991

10 LE PARC D'EOLIENNES DANS L'AVANT-PORT DE ZEEBRUGGE Depuis quelques années, l'administration de l'electricité et de l'electromécanique participe à des projets de démonstration dans le domaine de l'énergie renouvelable. En une première éolienne a été installée à Zeebrugge; cette étude à été amplement poursuivie, pendant 3 années. Les résultats furent positifs et, en collaboration avec les services de la Politique Scientifique, un deuxième projet a été introduit auprès du Comité Ministériel compétent, en vue de la stimulation des activités d'exportation de l'industrie belge au niveau de la technologie éolienne. Le projet pour la construction d'un parc d'éoliennes dans l'avant-port de Zeebrugge a été approuvé et un montant de 298 MF a été engagé. Il a été demandé a l'a.e.e. de réaliser le projet dans la même philosophie que les autres équipements électromécaniques des Travaux publics. Ceci implique que le premier souci fut la longévité de l'installation, la résistance aux conditions atmosphériques, la haute fiabilité et les frais peu élevés d'exploitation et d'entretien. L'Administration des Voies Hydrauliques a réalisé les fondations intégrées dans les jetées. La synergie des instances publiques, des constructeurs, des chercheurs et des sociétés d'électricité donnera à cette nouvelle technologie la force de s'épanouir. Les 23 éoliennes, chacune d'une puissance de 200 kw, sont installées sur les jetées dans l'avant-port; elles se trouvent dans la Mer du Nord à plus de 2 km de la ligne côtière. L'environnement est très agressif à cause de l'atmosphère saline et des violentes tempêtes! Chaque éolienne dispose d'un propre ordinateur de contrôle et de commande de sorte que chaque éolienne puisse fonctionner en complète autonomie. L'ordinateur de la turbine dialogue en outre avec un ordinateur central installé dans le bâtiment de contrôle. Cet "ordinateur du parc" a différentes fonctions : 1. il rassemble les données instantanées de la puissance, de la tension, de la durée de fonctionnement, de l'état des machines, météo,... et les visualise sur l'écran, le panneau synoptique et/ou sur l'imprimante: 2. il comprime les données et les transmet toutes les 10 minutes à une unité administrative; 3. il transmet les alarmes éventuelles au service permanent de garde; 4. l'opérateur peut transmettre des commandes aux turbines par l'intermédiaire de cette unité. L'ordinateur administratif transforme les données en tableaux, graphlques et rapports et archive le tout sur bande magnétique. Cette unité traite aussi les interventions d'entretien, la gestion du stock des [i(6ces de rechange et autres tâches administratives. La programmation de l'ordinateur de l'éolienne et des procédures de dialogue sont écrites en langage ASSEMBLEUR, le logiciel de l'ordinateur du parc est écrit en langage PASCAL. Le parc d'éoliennes est raccordé, et fournit son énergie électrique à un poste de distribution à haute tension dans l'arrière-port de Zeebrugge. La production annuelle d'énergie électrique est estimée à MWh. Inplanting van net windturbinepark in de voorhaven van Zeebrugge Implantation du parc d'éoliennes dans l'avant-port de Zeebrugge Location of the windfarm in the outer harbour of Zeebrugge

11 Integratie in de damstructuur Intégration dans la structure de la jetée Intégration in the breakwater structure Centrale contrôle- en bedieningslessenaar Unité centrale de contrôle et de commande Central control- and operation-desk Ministerie van Openbare Werken Bestuur voor Elektriciteit en Elektromechanica Wetstraat BRUSSEL BELGIE Telefoon (02) Télex DIRBEE B Ministère des Travaux publics Administration de l'electricité et de l'electromécanique Rue de la Loi BRUXELLES BELGIQUE Tél. (02) Télex DIRBEE B Ministry of Public Works Administration for Electricity and Electromechanics Wetstraat BRUSSELS BELGIUM Tel. (02) Télex DIRBEE B

Verantwoordelijk Uitgever Editeur responsable Raymond Rasquin Bld du Souverain 138/14 Brussel 1170 Bruxelles.

Verantwoordelijk Uitgever Editeur responsable Raymond Rasquin Bld du Souverain 138/14 Brussel 1170 Bruxelles. 21 anné - jaargang N 82 Fe.199O Verantwoordelijk Uitgever Editeur responsable Raymond Rasquin Bld du Souverain 138/14 Brussel 1170 Bruxelles. S O M M A I R E. - EDITORIAL - La Petite Chronique de ROC-News.

Nadere informatie

Bulletin Trimestriel Edit.Resp. Raymond Rasquin

Bulletin Trimestriel Edit.Resp. Raymond Rasquin Bulletin Trimestriel Edit.Resp. Raymond Rasquin 17ième Année N 69 Décembre 1986 ROC NEWS - Avenue de l ' Europe 4-1330 RIXENSART SOMMAIRE - Editorial - La Petite Chronique - Le Nouveau Conseil d'administration

Nadere informatie

NAUTILUS. de jaar. ème année. Maandelijkse vergadering Réunion mensuelle. Maritieme Nieuwjaarsreceptie Réception Maritime de Nouvel An

NAUTILUS. de jaar. ème année. Maandelijkse vergadering Réunion mensuelle. Maritieme Nieuwjaarsreceptie Réception Maritime de Nouvel An NAUTILUS Maandblad van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege v.z.w. Revue mensuelle du Collège Royal Maritime Belge a.s.b.l. Zetel / Siège: Stella Maris Italiëlei 72-2000 Antwerpen Permanent secretariaat

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 17 NOVEMBER 2009 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

WOENSDAG 17 NOVEMBER 2010

WOENSDAG 17 NOVEMBER 2010 COMMISSION DE L'INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES du MERCREDI 17 NOVEMBRE 2010 Après-midi COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN van WOENSDAG

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL

COMPTE RENDU INTÉGRAL CRIV 50 COM 334 CRIV 50 COM 334 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL MET HET BEKNOPT VERSLAG AVEC LE COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 958 CRIV 50 COM 958 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 142 HA 50 COM 142

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 142 HA 50 COM 142 HA 50 COM 142 HA 50 COM 142 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Handelingen Annales INTEGRAAL VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 576 CRIV 52 COM 576 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 803 CRIV 51 COM 803 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 428 CRIV 51 COM 428 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA 1 COMMISSION SPECIALE CHARGEE D'EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONTRAINT AU DEMANTELEMENT DE LA DEXIA SA du LUNDI 09 JANVIER 2012 Après-midi BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 651 CRIV 51 COM 651 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROPOSITION D ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROPOSITION D ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2008-2009 9 FEBRUARI 2009 SESSION ORDINAIRE 2008-2009 9 FEVRIER 2009 VOORSTEL VAN ORDONNANTIE betreffende de

Nadere informatie

Het driemaandelijkse bulletin van de Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart VTB MAGAZINE

Het driemaandelijkse bulletin van de Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart VTB MAGAZINE Het driemaandelijkse bulletin van de Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart VTB MAGAZINE Le bulletin trimestriel des Vieilles Tiges de l aviation belge Pionniers et Anciens N 2-2010 de l aviation 31e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 19 OCTOBRE 2010 Après-midi

Nadere informatie

De voorzitter: Vraag nr. 13709 van de heer Bogaert wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

De voorzitter: Vraag nr. 13709 van de heer Bogaert wordt omgezet in een schriftelijke vraag. COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MARDI 23 JANVIER 2007 Matin COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van DINSDAG 23 JANUARI 2007 Voormiddag De vergadering wordt geopend om 10.13 uur en voorgezeten

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 570 CRIV 50 COM 570 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014)

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014) WET VAN 18 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET TOEZICHT OP POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN EN OP HET COORDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE LOI DU 18 JUILLET 1991 ORGANIQUE DU CONTRÔLE DES SERVICES DE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Public Governance Le mémorandum de GUBERNA porte ses fruits! Les défis majeurs de gouvernance des organisations publiques wallonnes et bruxelloises

Public Governance Le mémorandum de GUBERNA porte ses fruits! Les défis majeurs de gouvernance des organisations publiques wallonnes et bruxelloises Newsletter Juni /Juin 2015 Pag 4 KNOWLEDGE CORNER Growth companies Appel à candidatures: Family Business Award of Excellence 2015 a source of inspiration Taboe of niet? Opvolging niet enkel bij Belgische

Nadere informatie

van Après-midi Namiddag

van Après-midi Namiddag COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 24 SEPTEMBER 2008 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Maandelijks n 68 - April 2007 Mensuel n 68 - Avril 2007 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Gratis Abonnement gratuit Video 4 de Overheidscongres

Nadere informatie