Corporate Carbon Footprint

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corporate Carbon Footprint"

Transcriptie

1 2014 Corporate Carbon Footprint Missie: Samen werken we aan CO2 reductie Rapportage: CFA 2014 Datum: 11 augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.4

2 Inhoudsopgave: 1 Voorwoord Directieverklaring Inleiding Organogram Organisaties Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen CO2 Prestatieladder Proces Organisatorische grens Brouwers Holding BV Adhetec BV Pro- Emium BV Beoordelen van CO2 Prestatieniveau Inzicht Inzicht in energiestromen Kwantificeren van energiestromen en emissies: Invloed van onnauwkeurigheden en onzekerheden Reductie Brouwers Holding BV Adhetec BV Pro- Emium BV Bijlage: Bijlage 2: Adhetec berekening A- aanbieders Bijlage 3: Pro- Emium A- aanbieders Bijlage 4: Energiestromen Brouwers Holding kwantitatief in kaart Bijlage 5: Energiestromen Adhetec kwantitatief in kaart Bijlage 6: Energiestromen Pro- Emium kwantitatief in kaart CO2 Prestatieladder Pagina 2

3 1 Voorwoord Deze CFA Rapportage voor de CO2 reductie van Brouwers Holding BV is opgezet volgens de richtlijnen van het handboek CO2 Prestatieladder 2.2 uitgegeven door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) op 4 april Brouwers Holding BV en de bedrijven Adhetec BV en Pro- Emium BV die onder de holding vallen willen graag met het initiatief van SKAO meewerken om de gehele keten zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Brouwers Holding BV wil zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen en energie. Naast het reduceren van de CO2 uitstoot speelt de kans op gunning een rol van betekenis. Het document is opgesteld door R. Brouwers directeur Brouwers Holding BV. CO2 Prestatieladder Pagina 3

4 2 Directieverklaring Algemeen Brouwers Holding BV geeft een hoge prioriteit aan een schoon milieu en een gezond leefklimaat. Dit blijkt onder andere uit het feit dat dit CO2 reductieplan is opgezet conform de eisen van het handboek CO2 Prestatieladder 2.2. Een certificering volgens deze norm betekent voor Brouwers Holding BV erkenning voor het gevoerde milieubeleid, waarvan de resultaten jaarlijks inzichtelijk gepubliceerd worden. Het beheersen van milieurisico s en het verminderen van de milieubelasting is echter geen aparte taak, maar maakt deel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering. Milieumanagement Duurzaamheid en leefbaarheid. Het zijn twee sleutelbegrippen die nadrukkelijk doorklinken in de ambities van Brouwers Holding BV. Dit CO2 reductieplan is de leidraad voor het milieumanagementsysteem wat Brouwers Holding BV voert. Dit systeem beheerst, bewaakt, stuurt bij en zal een belangrijke bijdrage leveren aan het integreren van de aandacht voor milieu bij de dagelijkse werkzaamheden. Ambitieniveau In het kader van het behalen van de ISO 9001, VCA* en BTR voor de bedrijven Adhetec BV en Pro- Emim BV die onder de holding vallen is een start gemaakt met het opzetten van een milieubeleid. Door te kiezen voor certificering van de CO2 Prestatieladder gaan de organisaties een stap verder. Met het CO2 reductieplan wordt er gewerkt aan continue verbetering van de milieuprestaties door beheersing en vermindering van de milieubelasting. Doelstelling Om de intenties te kunnen realiseren zijn een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn opgenomen in dit CO2 reductieplan. Met deze doelstellingen legt Brouwers Holding BV zichzelf een inspanningsverplichting op om haar eigen milieuprestaties te verbeteren. Missie Het CO2 reductieplan van Brouwers Holding BV is een belangrijk instrument om de doelstellingen en de voortgang te bewaken. Integraal onderdeel hiervan is de publicatie van een periodieke CFA analyse. Dit rapport zal telkens weer de aanleiding zijn voor nieuwe initiatieven voor een verdergaande CO2 reductie. De gevolgde werkwijze moet ertoe leiden dat we als organisatie op milieugebied continu naar een hoger niveau worden getild. 11 augustus 2014 Ron Brouwers Directeur Brouwers Holding BV CO2 Prestatieladder Pagina 4

5 3 Inleiding Brouwers Holding BV heeft de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder gebaseerd op het Capability Maturity Model (CCM). Dit betekent dat Brouwers Holding BV het eigen CO2 verbruik en dat van de bedrijven die onder de holding vallen inzichtelijk heeft gebracht (scope één en twee), er concrete reductiedoelstellingen (scope 3) aan zijn gekoppeld, dat de emissies van scope 3 (scope 4) erbij betrokken zijn en dat de belangrijkste leveranciers (scope 5) in de keten erbij betrokken zijn. Deze worden zowel intern als extern gecommuniceerd en de bedrijven hebben een actieve rol in de sectoren. Als eerste zijn de organisatorische grenzen van Adhetec BV en Pro- Emium BV vastgesteld, Brouwers Holding BV koopt zelf geen diensten of materialen in, hier valt geen organisatorische grens vast te stellen. Vervolgens zijn de eigen CO2 prestaties beoordeelt aan de hand van de audit checklijsten. Doordat de gezamenlijke uitstoot van Brouwers Holding BV, Adhetec BV en Pro- Emium BV een kleinere CO2 uitstoot hebben dan 500 ton per jaar, valt Brouwers Holding BV onder de categorie Klein bedrijf. Om de emissie van de bedrijven in kaart te brengen zijn de volgende stappen ondernomen: Stap 1 In algemene interviews met werknemers van de organisaties is gedocumenteerd wat de organisatorische grenzen zijn van de rapporterende organisaties, welke processen zich hierin afspelen en welke van deze processen relevant zijn voor de uitgevende partij van de CO2 Prestatieladder. Stap 2 Tijdens de tweede fase is bepaald welke processtappen relevante CO2 productie hebben. Van iedere processtap is geïdentificeerd of de CO2 productie toe te kennen is aan directe, indirect of aan derde bronnen. De directe en indirecte CO₂ productie is gerapporteerd in de CO2 rapportage. Stap 3 Tijdens de derde fase zijn de partners in de waardeketen geïdentificeerd. Deze ketenpartners zullen met de gegevens van de afdeling inkoop worden geïdentificeerd. Stap 4 Tijdens de vierde fase zijn de reductiedoelstellingen geformuleerd. Stap 5 Tijdens de vijfde fase is de start gegeven aan het communiceren van de reductiedoelstellingen en aan een actieve rol spelen in de keten op het gebied van CO2 reductie (zie communicatieplan en participatie). Stap 6 Tijdens de zesde fase is er gekeken naar de keteninitiatieven en het actief deelnemen aan deze initiatieven. aan deel. CO2 Prestatieladder Pagina 5

6 3.1 Organogram De bedrijven Adhetec BV en Pro- Emium BV vallen onder Brouwers Holding BV. Brouwers Holding BV Project leider Office manager Manager Systeem techniek Project leider Figuur 1: Organogram 2014 Adviseur Specialist Inspecteur 3.2 Organisaties Brouwers Holding BV Brouwers Holding BV heeft de functie het aanhouden van de aandelen van Adhetec BV en Pro- Emium BV. De holding wordt gebruik als een management BV voor de bedrijven Adhetec BV en Pro- Emium BV. Adhetec BV Adhetec ziet zichzelf als technisch trouble shooter op het gebied van baangebonden installaties. Adhetec ontwikkelt, bouwt, plaatst en onderhoudt baangebonden technische systemen. Adhetec heeft zich gespecialiseerd in wisselverwarmingssystemen, spoorstaafsmeerinrichtingen, ondergrondse infratechniek, terreinverlichting, kunststofkokers en camera beveiligingstechniek. Onze technische kennis en absolute klantgerichtheid staat er garant voor dat in elke situatie de optimale oplossing kan worden aangeboden. Pro- Emium BV Pro- Emium BV speelt in op de behoefte in de markt om zakelijke diensten te verlenen op het gebied van advies en ondersteuning, met name op het gebied van vervangingsprojecten van wisselverwarmingssystemen. Inmiddels omvatten de werkzaamheden alle fasen van de RVOI, waaronder directievoering, studieopdrachten en inventarisaties die ook buiten het segment wisselverwarming vallen. Pro- Emium BV heeft inmiddels een decennialange werkervaring opgebouwd. Het bedrijf heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een veelzijdige ingenieurs- en adviesbureau waarbij wisselverwarming niet eens meer de belangrijkste bron van inkomsten is. Ook op het gebied van kwaliteitsinspecties met betrekking tot baangebonden objecten binnen de disciplines: Baan, Energievoorziening, Gebouwen, Telecom en Seinwezen levert Pro- Emium BV een belangrijke ondersteuning voor opdrachtgevers. CO2 Prestatieladder Pagina 6

7 3.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Uitgangspunt is dat Brouwers Holding BV wordt gecertificeerd. De verantwoordelijkheid voor het CO2 beleid van Adhetec BV en Pro- Emium BV ligt bij directeur R. Brouwers. De directeur is verantwoordelijk voor het nemen van de belangrijke beslissing. Uitvoerende verantwoordelijkheid ligt bij het personeel van Adhetec BV en Pro- Emium BV. Het personeel heeft een belangrijke uitvoerende rol om de algemene ambitie door te vertalen naar concrete maatregelen om zodoende te voldoen aan de gestelde eisen voor de CO2 Prestatieladder. 3.4 CO2 Prestatieladder De directeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid, maar de medewerkers vervullen een belangrijke rol aangaande de CO2 Prestatieladder. Uitgangspunt van het CO2 beleid is dat de individuele medewerker de mogelijk heeft om een positieve bijdragen te leveren. Het gaat om het resultaat van het CO2 beleid: structurele aandacht voor energie reductie in de dagelijkse praktijk binnen de ondernemingen. 3.5 Proces Uitgangspunt van het CO2 beleid is continuïteit en verbetering. Met het doorlopen van een cyclisch proces wordt deze uitgangpunten gewaarborgd. Het opstellen van een meerjarenplan, vindt eens in de vijf jaar plaats en is daarmee geen onderdeel van het jaarlijkse systeem. Het proces is schematisch weergegeven in figuur 2. Inventarisatie Jaarlijks Actieplan opstellen Jaarlijks Boundary bepaling Jaarlijks Monitoren Jaarlijks CO2 inventaris Jaarlijks Meerjarenplan opstellen 5 jaarlijks Figuur 2: Cyclisch proces CO2 beleid CO2 Prestatieladder Pagina 7

8 4 Organisatorische grens De organisatorisch grens dient om ervoor te zorgen dat er zich geen C- aanbieders onder de A- aanbieders bevinden. Hierbij is gebruik gemaakt van de laterale methode. Stappenplan: Stap 1: Rangschikken alle aanbieders Stap 2: Omzet van aanbieders in % Stap 3: Bepalen van de A- aanbieders Stap 4: Bepalen van de C- aanbieders tussen de A- aanbieders Stap 5: Verwijderen van de C- aanbieders uit overzicht Voor de uitwerking van het stappenplan zie bijlage 1, 2 en Brouwers Holding BV Brouwers Holding heeft de volgende A- aanbieders: Novio Quattro Adfisk (zie: bijlage 1) Deze bedrijven zijn de voor 85,14% verantwoordelijk voor de inkopen van Brouwers Holding BV. Novio Quattro is een investeerder in het bedrijfspand waar de bedrijven Adhetec BV, Pro-Emium BV en Solfic BV in gevestigd zitten. Adfisk is de accountant van Brouwers Holding BV. 4.2 Adhetec BV Adhetec heeft de volgende A- aanbieders: Armac Lecon WiFi4All Solfic Datra ADI Reinier Adan Marcke van Moklansa KPN VisitID Masc Shell Intercel Beck Just Outside Bulters Bemmel Maxcom Sensordata Technische Unie Ricoh Dare TUV (zie: bijlage 2) Bovenstaande bedrijven zijn de aanbieders die voor 80,23% verantwoordelijk zijn voor de inkopen van Adhetec BV. Van de bovenstaande bedrijven is Armac de grootste partij. Bij dit bedrijf worden voornamelijk materialen ingekocht. CO2 Prestatieladder Pagina 8

9 4.3 Pro- Emium BV Pro- Emium heeft de volgende A- aanbieders: Intergra Rail Assist Pintsch Aben De Groot (zie bijlage 3) Pro- Emium BV is een dienstverlenende organisatie, hierdoor worden er voornamelijk diensten ingekocht door het bedrijf. Deze diensten worden voornamelijk ingekocht bij Brouwers Holding BV en Adhetec BV. Deze twee bedrijven zijn verantwoordelijk voor 72,83 % van de inkopen van Pro- Emium BV. Deze twee bedrijven vallen echter binnen de organizaltional boundary van Pro- Emium BV. Van de A- aanbieders worden voornamelijk diensten ingekocht en zijn verantwoordelijk voor 84,39% van de inkopen. CO2 Prestatieladder Pagina 9

10 5 Beoordelen van CO2 Prestatieniveau Het beoordelen van het CO2 Prestatie niveau van de ondernemingen is gebaseerd op het Capability Maturity Model (CMM). Binnen dit organisatorische model wordt gekeken naar verschillende invalshoeken. Namelijk: Inzicht, CO2 Reductie, Transparantie en Deelname aan initiatieven. 5.1 Inzicht De basis voor het CO2 reductieplan is het verkrijgen van inzicht in alle energiestromen van de bedrijven. Alle energiestromen binnen de organisatorische grenzen zijn in kaart gebracht Inzicht in energiestromen Brouwers Holding BV De holding staat hiërarchisch boven Adhetec BV en Pro- Emium BV. De aandelen van Adhetec BV en Pro- Emium BV zijn volledig eigendom van Brouwers Holding BV. Inzicht in afvalstromen: Zakelijk verkeer Adhetec BV Brouwers Holding BV Pro- Emium BV Adhetec BV: Adhetec BV is een handelsonderneming. Er worden materialen ingekocht van leveranciers, eventueel samengesteld, verkocht aan klanten en eventueel geplaatst op locatie. Er worden geen producten geproduceerd binnen het bedrijf. Inzicht in afvalstromen: Zakelijk verkeer Persoonlijke auto s voor zakelijk verkeer Goederen vervoer Inkoop Adhetec BV Verkoop Huisvesting leveranciers Afval productie proces Huisvesting: - Elektriciteit - Gas - Water Afval: - Papier en karton - Overig afval Huisvesting klanten Overig afval Overig afval CO2 Prestatieladder Pagina 10

11 Pro- Emium BV: Pro- Emium BV is een dienstverlenende organisatie. Het bedrijf verleend en koopt voornamelijk diensten in. De inkoop van producten beperkt zich tot kantoor materialen. Inzicht in afvalstromen: Zakelijk verkeer Persoonlijke auto s voor zakelijk verkeer Inkoop producten/ diensten Pro- Emium BV Verkoop diensten Huisvesting leveranciers Overig afval Huisvesting: - Elektriciteit - Gas - Water Afval: - Papier en karton - Overig afval Huisvesting klanten Overig afval Kwantificeren van energiestromen en emissies: Op basis van het GHG- Protocol Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard zijn de organisatorische grenzen bepaald voor de CO2 emissies van de activiteiten van de organisaties. Bij de identificatie van de emissies is onderscheidt gemaakt tussen drie bronnen van emissies in twee categorieën: direct en indirecte emissies. Scope 1: Omvat de directie emissies van de organisaties. Voorbeeld: zakelijk vervoer. Scope 2: Omvat de indirecte emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisaties gebruiken. Verder worden het personen vervoer per vliegtuig ook tot scope 2 toegerekend. Scope 3: Omvat de overige indirecte emissies die het gevolg zijn van de activiteiten van de organisaties. Bijvoorbeeld de productie van aangekochte materialen, woon- en werkverkeer, afval en oud papier. Deze Carbon Footprint Analyse omvat de CO2 emissie van de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV betreffende scope één, twee en drie. Figuur 1: CO₂-prestatieladder scopediagram Om de carbon footprint te bepalen van de bedrijven is gebruik gemaakt van de conversiefactoren die gegevenstaan in het handboek CO2 Prestatieladder 2.2 Bijlage C: Conversiefactoren en overige bronnen op het internet. De gerapporteerde periode is het kalenderjaar CO2 Prestatieladder Pagina 11

12 Brouwers Holding BV: Bron: Voor berekeningen zie bijlage 4 Adhetec BV: Scope 1: Directe CO2 Emissie Zakelijk verkeer Huisvesting o Gas Scope 2: Indirecte CO2 Emissie Persoonlijke auto s voor zakelijk vervoer Huisvesting o Elektriciteit o Water Scope 3: Overige indirecte CO2 Emissie Woon- en werkverkeer Goederen verkeer Afval o Papier en karton o Overig bedrijfsafval Huisvesting van leveranciers en klanten Productie aangekochte goederen Overig afval van leveranciers en klanten Bron: Voor berekeningen zie bijlage 5 CO2 Prestatieladder Pagina 12

13 CO2 (KG) 25000, , , , ,00 0,00 Verhouding CO2 uitstoot Scope 1 & 2 Zakelijk verkeer Personen vervoer vliegtuig Persoonlijk auto's voor zakelijk vervoer Huisvesting Pro- Emium BV: Scope 1: Directe CO2 Emissie Zakelijk verkeer Huisvesting o Gas Scope 2: Indirecte CO2 Emissie Personen vervoer vliegtuig Persoonlijke auto s voor zakelijk vervoer Huisvesting o Elektriciteit o Water Scope 3: Overige indirecte CO2 Emissie Afval o Papier en karton o Overig bedrijfsafval Huisvesting van leveranciers en klanten Overig afval van leveranciers en klanten Bron: Voor berekeningen zie bijlage 6 CO2 Prestatieladder Pagina 13

14 CO2 (KG) Verhouding CO2 uitstoot Scope 1 & , , ,00 Zakelijk verkeer 2500, , , ,00 Personen vervoer vliegtuig Huisvesting Persoonlijke auto's voor zakelijk verkeer 500,00 0, Invloed van onnauwkeurigheden en onzekerheden Bij Adhetec BV zijn de huisvesting en het zakelijke verkeer de grootste veroorzakers van de CO2 uitstoot. De huisvesting van Adhetec BV is verantwoordelijk voor een totale uitstoot van ,1 KG CO2 uitstoot en het zakelijke verkeer is verantwoordelijk voor ,27 KG CO2 uitstoot. Bij Pro- Emium BV is het zakelijke verkeer met 3607,35,21 KG uitstoot de grootste veroorzaker van de totale CO2 uitstoot. Daarna de huisvesting met 2.296,0 KG CO2 uitstoot, gevolgd door de persoonlijke auto s voor zakelijk verkeer met 1012,49 KG CO2 uitstoot. Om de CO2 uitstoot te bepalen is geen standaard rekenmodule gebruikt maar is een tabel opgezet waarin het aantal verbruikte liters, kwh of M³ staat vermeld. Deze zijn vermenigvuldigd met conversiefactoren zoals deze gegeven staan in het CO2 prestatieladder handboek 2.2 of op andere internet bronnen. Brouwers Holding BV Scope 1: De gegevens van het zakelijke verkeer voor Brouwers Holding BV zijn volledig gebaseerd op de facturen van de Multi Tank Card. Op de facturen staan de liters Diesel en Benzine die verbruikt zijn in Deze facturen zijn aanwezig op kantoor en volledig te controleren. Hier kunnen geen onnauwkeurigheden in voorkomen. Adhetec BV Scope 1: De gegevens van het zakelijk verkeer van Adhetec BV zijn gebaseerd op de facturen van de Shell. Op de facturen staat het aantal liters Diesel, Benzine en LPG vermeld die in 2013 verbruikt zijn. Alle verbruikte liters zijn voor zakelijk verbruik en zijn volledige te controleren op basis van deze facturen. Hier kunnen geen onnauwkeurigheden in voorkomen. Het gas verbruik met betrekking tot de huisvesting is gebaseerd op de factuur van de Nuon. Deze factuur is voor het gehele gebouw waar in totaal 4 bedrijven in gevestigd zitten. Hier is een verdeelsleutel in gemaakt wat betreft de facturatie per bedrijf. Adhetec betaald in totaal 47,79% van het gehele factuur bedrag. Voor berekening van de CO2 uitstoot is de conversiefactor in het handboek gebruikt. Scope 2: Persoonlijke auto s voor zakelijk vervoer is van toepassing op 1 medewerkster. Deze medewerkster heeft een rittenstaat bijgehouden van de gemaakte kilometers in 2013, hierbij is onderscheidt gemaakt tussen het zakelijke verkeer en het woon- en werk verkeer. Hier kunnen de kilometers van worden overgenomen. Om het aantal verbruikte liters te berekenen is het aantal kilometers gedeeld door het gemiddelde verbruik van de auto. De gegevens van de auto zijn gespecificeerd in type, bouwjaar en gemiddeld verbruik (secundaire bronnen). De huisvesting is gebaseerd op de facturen van de Nuon, Dong en Vitens. Deze facturen zijn voor het gehele gebouw waar in totaal 3 bedrijven in gevestigd zitten. Hier is een verdeelsleutel in gemaakt wat betreft de facturatie per bedrijf. Adhetec betaald in totaal 47,79% van het gehele factuur bedrag. Voor berekening van de CO2 Prestatieladder Pagina 14

15 CO2 uitstoot is de conversiefactor in het handboek gebruikt. Voor de CO2 uitstoot is dezelfde verdeelsleutel gebruikt als voor de facturering. Pro- Emium BV Scope 1: Pro- Emium BV is in het bezit van een auto. Deze auto wordt alleen zakelijk gebruikt. Het verbruikte aantal Liters Diesel is volledig te controleren op basis van de facturen van de Shell. Deze facturen zijn aanwezig op kantoor en volledig te controleren. Hier kunnen geen onnauwkeurigheden in voorkomen. Het gas verbruik met betrekking tot de huisvesting is gebaseerd op de factuur van de Nuon en de Dong. Deze factuur is voor het gehele gebouw waar in totaal 3 bedrijven in gevestigd zitten. Hier is een verdeelsleutel in gemaakt wat betreft de facturatie per bedrijf. Pro- Emium betaald in totaal 8,93% van het gehele factuur bedrag. Voor berekening van e CO2 uitstoot is de conversiefactor in het handboek gebruikt. Scope 2: Het bedrijf heeft in totaal 2 medewerkers met een 0- uren contract. Deze medewerkers werken op oproepbasis en worden ingezet op verschillende locaties door Nederland. Om op deze locaties te komen maken ze gebruik van hun persoonlijke auto s, waarna ze de gemaakt kilometers kunnen declareren. Op basis van de gedeclareerde kilometers en navraag naar het type auto, brandstof, bouwjaar en gemiddeld verbruik (secundaire bonnen aanwezig in de bijlage) is de CO2 uitstoot van alle auto s gezamenlijk bepaald. De huisvesting is gebaseerd op de facturen van de Nuon, Dong en Vitens. Deze facturen zijn voor het gehele gebouw waar in totaal 3 bedrijven in gevestigd zitten. Hier is een verdeelsleutel in gemaakt wat betreft de facturatie per bedrijf. Pro- Emium BV betaald in totaal 8,93% van het gehele factuur bedrag. Op de facturen staat ook de CO2 uitstoot gegeven. Voor de CO2 uitstoot is dezelfde verdeelsleutel gebruikt als voor de facturering. CO2 Prestatieladder Pagina 15

16 5.2 Reductie De energiestromen en emissies zijn in kaart gebracht, hieraan zijn reductiedoelstellingen gekoppeld. Er is gezocht naar initiatieven om de CO2 uitstoot binnen het bedrijf te reduceren. De opgestelde doelstellingen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerd Brouwers Holding BV De CO2 uitstoot van Brouwers Holding bestaat uitsluitend uit zakelijk verkeer. Brouwers Holding wil in de komende 5 jaar het aantal zakelijke kilometers terug dringen en hiermee de CO2 uitstoot reduceren met +/- 10% ten opzichte van het referentiejaar De reductiedoelstelling is vertaald in de totale CO2 uitstoot en het aantal te besparen liters diesel en benzine per jaar. Scope 1: De CO2 uitstoot van Brouwers Holding BV bestaat volledig uit zakelijk verkeer. Er moet gekeken worden hoe dit terug gedrongen kan worden. Optie 1: Minder zakelijke kilometers rijden per jaar. Mogelijkheden om dit te bereiken: - Incidenteel gebruik maken van het openbaar vervoer - Klanten en leveranciers vaker uitnodigen op het bedrijf in plaats van bezoeken - Meer gebruik maken van conference calls voor vergaderingen Optie 2: CO2 uitstoot van auto s verminderen. Mogelijkheden om dit te bereiken: - Auto s aanschaffen met die minder CO2 uitstoten, bijvoorbeeld: hybride auto s - Gebruik maken van een andere brandstof Uitwerking: In het jaar 2013 is er geen gebruik gemaakt van een zakelijke auto. Hierdoor is de CO2 uitstoot gereduceerd tot 0. Indien er in de toekomst een auto aangeschaft wordt op naam van de Brouwers Holding zal er rekening worden gehouden met optie 2. Bij de aanschaf van een nieuwe auto zal er gekeken worden naar milieu vriendelijke auto s. Met de nieuwe technologieën en ontwikkelingen, zoals elektrisch rijden, kan autorijden milieuvriendelijker worden gemaakt. Planning en kwantificering doelstellingen: CO2 Prestatieladder Pagina 16

17 Gerealiseerd in 2013: Scope 1: CO2 uitstoot Jaartal Referentiejaar: Gerealiseerd , , ,77 0 Streefverbruik , , ,32 Aantal auto's Reductie t.o.v. referentiejaar 47, , ,32 Diesel besparing Gerealiseerd 4.175, , ,09 0 Aantal liters om streefverbruik te realiseren 4.091, , ,68 Aantal auto's Reductie t.o.v. referentiejaar - 163, , ,19 Benzine besparing Gerealiseerd 609,39 442, Aantal liters om streefverbruik te realiseren 597,20 585,01 572,83 Aantal auto's Reductie t.o.v. referentiejaar - 167,33 609,39 609,39 Toelichting: In het jaar 2013 is de beoogde doelstelling gerealiseerd. Beiden auto s zijn verkocht door Brouwers Holding, hierdoor is het verbruik terug gebracht naar 0 liter. Maatregelen: Adhetec BV Adhetec BV heeft bij de vorige rapportage vastgesteld dat er in 2012 veranderingen hebben plaatsgevonden die van invloed zijn op de CO2 uitstoot. In 2012 zijn er medewerkers bij gekomen die beschikken over een bedrijfsauto. Hierdoor is ervoor gekozen om 2012 vast te stellen als nieuw referentiejaar. Adhetec BV heeft als doelstelling de komende 5 jaar (tot 2017) de CO2 uitstoot te reduceren met +/- 10% ten opzichte van het referentiejaar De reductiedoelstelling is vertaald in de totale CO2 uitstoot van het zakelijke verkeer en de besparing op de huisvesting (Elektriciteit, gas en water). Scope 1: Er is gekeken naar de mogelijkheden om de CO2 uitstoot van het zakelijke verkeer te reduceren. Optie 1: Minder zakelijke kilometers rijden per jaar. Mogelijkheden om dit te bereiken: - Incidenteel gebruik maken van het openbaar vervoer - Klanten en leveranciers vaker uitnodigen op het bedrijf in plaats van bezoeken - Meer gebruik maken van conference calls voor vergaderingen Optie 2: CO2 uitstoot van auto s verminderen. Mogelijkheden om dit te bereiken: - Auto s aanschaffen met die minder CO2 uitstoten, bijvoorbeeld: hybride auto s - Gebruik maken van een andere brandstof Uitwerking: Er is ervoor gekozen om de CO2 uitstoot te verminderen doormiddel van optie 1. De aanschaf of vervanging van auto s is voorlopig namelijk nog niet aan de orde en uit onderzoek is niet gebleken dat het verschil in brandstof exact aantoonbaar voor minder CO2 uitstoot zorgt. Wanneer de bereikbaarheid van klanten of leveranciers het toelaat, kan er incidenteel gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer. De bereikbaarheid speelt erbij een belangrijke factor, het bezoek aan klanten of leveranciers mag namelijk niet ten kosten gaan van de tijd die je kwijt bent om de klant of leverancier te bezoeken. Klanten en leveranciers gaan vaker uitgenodigd worden om op bezoek te komen in plaats van het bezoeken van klanten en leveranciers. Dit levert een directe besparing van de zakelijke kilometers op. Door vaker op afstand overleg te voeren doormiddel van onder andere conference calls is het minder vaak noodzakelijk om in te auto te stappen. Door hier vaker bij stil te staan kunnen de nodige kilometers worden bespaart. CO2 Prestatieladder Pagina 17

18 Planning en kwantificering doelstellingen: Zakelijk verkeer CO2 uitstoot Jaartal Gerealiseerd ,89 Streefverbruik , , , , ,20 Aantal auto's Gemiddelde CO2 uitstoot per auto 7.938, , , , , ,07 Reductie t.o.v. referentiejaar 476,34 952, , , ,69 Diesel besparing Gerealiseerd 2.296,65 Streefverbruik 2.250, , , , ,99 Aantal auto's Gemiddeld aantal liters per auto 2.296, , , , , ,99 Reductie t.o.v. referentiejaar 45,93 91,87 137,80 183,73 229,67 Bezine besparing Gerealiseerd 5.977,30 Streefverbruik 5.857, , , , ,57 Aantal auto's Gemiddeld aantal liters per auto 2.988, , , , , ,79 Reductie t.o.v. referentiejaar 119,55 239,09 358,64 478,18 597,73 LPG besparing Gerealiseerd 0 Streefverbruik Aantal auto's Gemiddeld aantal liters per auto Reductie t.o.v. referentiejaar Gerealiseerd in 2013: Zakelijk verkeer CO2 uitstoot Jaartal Gerealiseerd , ,27 Streefverbruik ,55 Aantal auto's 3 3 Reductie t.o.v. referentiejaar 4.688,62 Diesel besparing Gerealiseerd 2.296, ,47 Aantal auto's 1 1 Reductie t.o.v. referentiejaar 864,82- Bezine besparing Gerealiseerd 5.977, ,49 Aantal auto's 2 2 Reductie t.o.v. referentiejaar 2.661,81 LPG besparing Gerealiseerd - - Aantal auto's 0 0 Reductie t.o.v. referentiejaar - CO2 Prestatieladder Pagina 18

19 Toelichting: De CO2 uitstoot reductiedoelstelling voor het zakelijke verkeer is gerealiseerd. De doelstelling voor het aantal KG CO2 uitstoot voor 2013 was vastgesteld op ,55 KG. De werkelijke uitstoot betreft ,27 KG. Er heeft in 2013 een reductie van 4.688,62 KG CO2 uitstoot plaatsgevonden ten opzichte van Maatregelen: - Scope 2: De CO2 uitstoot binnen scope 2 bestaat uit het personen vervoer met een vliegtuig, persoonlijke auto s voor zakelijk vervoer en huisvesting. Hierbij is de CO2 uitstoot van personen vervoer met een vliegtuig en persoonlijke auto s voor zakelijk vervoer minimaal en zijn er nauwelijks mogelijkheden om dit te reduceren. Binnen scope 2 zorgt de huisvesting voor het grootste deel van de CO2 uitstoot. Binnen de huisvesting zijn er drie aspecten verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. Dit zijn elektriciteit, gas en water. De CO2 uitstoot van het water is minimaal. De grootste winst valt te halen op het elektriciteit en gas verbruik. De reductiedoelstelling zijn hierop gericht. Adhetec BV wil de CO2 uitstoot van het elektriciteit en gas verbruik terug nemen. Om dit te bewerkstelligen zijn het afgelopen jaar verschillende taken uitgevoerd: - Het bewust omgaan met de verlichting in het gebouw - Het plaatsen van zonwerking aan de buitenzijde van het bedrijfspand - Het gebruik van de mobiele airco s minimaliseren - Het gebruik van de verwarming terug brengen Planning en kwantificering doelstellingen: CO2 Prestatieladder Pagina 19

20 Gerealiseerd in 2012: Huisvesting: Verbruik CO2 (KG) Elektriciteit ,54 kwh 7.192,00 Gas 2.791,89 M³ 5.095,20 Water 26,28 M³ 7,90 CO2 uitstoot (KG) Elektriciteit Jaartal Gerealiseerd 7.395, , , Streefverbruik 7.247, , ,86 Reductie t.o.v. referentiejaar - 727,90-382,30 203,60 Elektriciteit besparing Elektriciteit (kwh) Gerealiseerd , , , ,54 Streefverbruik , , ,75 Reductie t.o.v. referentiejaar ,76-840,04 447,45 CO2 uitstoot (KG) Gas Jaartal Gerealiseerd 7.320, , ,2 Streefverbruik 7.173, ,2 6880,8 Reductie t.o.v. referentiejaar , , ,80 Gas besparing Gas M³ Gerealiseerd 4.010, , , ,89 Streefverbuik 3.930, , ,29 Reductie t.o.v. referentiejaar , , ,06 Toelichting: Het verbruik van de elektriciteit is met 447,45 kwh in 2013 afgenomen ten opzichte van 2010, hierdoor is de CO2 uitstoot met 203,60 KG afgenomen. Het gas verbruik is in 2013 met 1.219,06 M3 afgenomen, de CO2 uitstoot is hierdoor met 2.224,80 KG verminderd. Voor de huisvesting is er in 2013 een reductie van 2.428,4 KG CO2 uitstoot gerealiseerd. Hiermee is de doelstelling behaald, deze bedroeg namelijk een reductie van 882,94 KG CO2 uitstoot. Maatregelen: - CO2 Prestatieladder Pagina 20

21 5.2.3 Pro- Emium BV Pro- Emium BV heeft als doelstelling de komende 5 jaar (tot 2015) de CO2 uitstoot te reduceren met +/- 10% ten opzichte van het referentiejaar De reductiedoelstelling is vertaald in de totale CO2 uitstoot van het zakelijke verkeer, zakelijk vervoer met persoonlijke auto s en de besparing op de huisvesting (Elektriciteit, gas en water). Scope 1: Er is gekeken naar de mogelijkheden om de CO2 uitstoot van het zakelijke verkeer te reduceren. Optie 1: Minder zakelijke kilometers rijden per jaar. Mogelijkheden om dit te bereiken: - Incidenteel gebruik maken van het openbaar vervoer - Klanten en leveranciers vaker uitnodigen op het bedrijf in plaats van bezoeken - Meer gebruik maken van conference calls voor vergaderingen Optie 2: CO2 uitstoot van auto s verminderen. Mogelijkheden om dit te bereiken: - Auto s aanschaffen met die minder CO2 uitstoten, bijvoorbeeld: hybride auto s - Gebruik maken van een andere brandstof Uitwerking: Net als bij Brouwers Holding BV en Adhetec BV is er voor Pro- Emium BV gekozen om de CO2 uitstoot te reduceren doormiddel van het minder zakelijke kilometers te maken per jaar. De zakelijke auto van Pro-Emium is een jaar geleden aangeschaft en is voorlopig nog niet aan vervanging toe. Ook voor Pro- Emium BV is het mogelijk om incidenteel gebruik te maken van het openbaar vervoer. De bereikbaarheid speelt ook erbij een belangrijke factor. Verder worden klanten en leveranciers vaker uitgenodigd om op bezoek te komen in plaats van het bezoeken van klanten en leveranciers. En als laatste zal er vaker op afstand (telefonische) overleg gevoerd worden. Planning en kwantificering doelstellingen: Gerealiseerd in 2013: Zakelijk verkeer CO2 uitstoot Jaartal Gerealiseerd 6.325, , , ,35 Streefverbruik 6.198, , ,70 Aantal auto's Reductie t.o.v. referentiejaar 842,25-657, ,86 Diesel besparing Gerealiseerd 2.017, , , ,67 Aantal liters om streefverbruik te realiseren 1.977, , ,55 Aantal auto's Reductie t.o.v. referentiejaar - 268,66-209,57 866,94 CO2 Prestatieladder Pagina 21

22 Toelichting: De doelstelling voor CO2 reductie voor Pro-Emium op het gebied van zakelijk verkeer is in 2013 behaald. De CO2 uitstoot is met 2717,86 KG afgenomen ten opzichte van Er is in ,94 liter minder brandstof verbruikt dan in Maatregelen: - Scope 2: Binnen scope 2 zorgt het zakelijke vervoer met persoonlijke auto s voor 14,6% van de CO2 uitstoot. Door de medewerkers erop te attenderen om de CO2 uitstoot te reduceren is er geprobeerd deze terug te dringen. Net als bij het zakelijke vervoer is zakelijk vervoer met persoonlijke auto s vaak noodzakelijk om projecten te bezoeken. De huisvesting is verantwoordelijk voor 33,2% van de totale CO2 uitstoot van Pro-Emium. Binnen de huisvesting zijn er 3 aspecten verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. Dit zijn elektriciteit, gas en water. De CO2 uitstoot van het water is minimaal. De grootste winst valt te halen op het elektriciteit en gas verbruik. Pro- Emium BV wil de CO2 uitstoot van het elektriciteit en gas verbruik terug nemen. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal mogelijkheden geïnventariseerd: - Het bewust omgaan met de verlichting in het gebouw - Het plaatsen van zonwerking aan de buitenzijde van het bedrijfspand - Het gebruik van de mobiele airco s minimaliseren - Het gebruik van de verwarming terug brengen Uitwerking: Optie 1: Minder kilometers rijden per jaar. - Incidenteel gebruik maken van het openbaar vervoer Optie 2: - Auto s aanschaffen met die minder CO2 uitstoten, bijvoorbeeld: hybride auto s Er is ervoor gekozen om de CO2 uitstoot te verminderen doormiddel van optie 1. De aanschaf van auto s voor werknemers met een 0- uren contract is niet realistisch. Dit is een enorme investering en het is onzeker in welke mate medewerkers in de toekomst ingezet gaan worden. Wanneer de bereikbaarheid het toelaat, kan er incidenteel gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer. De bereikbaarheid speelt erbij een belangrijke factor, niet alle locaties zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. Wanneer werkzaamheden bijvoorbeeld op stations uitgevoerd moeten worden is er de mogelijkheid om er met het openbaar vervoer naar toe te gaan. Dit levert een directe besparing van de zakelijke kilometers op. In eerste instantie gaat Pro- Emium BV het gebruik van de elektriciteit en gas proberen terug te brengen door bewust met het gebruik ervan om te gaan. Door bewust om te gaan met het gebruik van de verlichting, airco s en verwarming in het gebouw wil het bedrijf het gebruik van elektriciteit en gas terugbrengen. Het is hierbij zeer belangrijk dat het bedrijf de overige bedrijven binnen het gebouw (Adhetec BV, Solfic en Gerotech) hierin meeneemt. CO2 Prestatieladder Pagina 22

23 Planning en kwantificering doelstellingen: Gerealiseerd in 2013: Persoonlijke auto's voor zakelijk verkeer Jaartal Gerealiseerd 5.724, ,04 966, ,49 Streefverbruik 5.610, , ,32 Aantal auto's Reductie t.o.v. referentiejaar 3.458, , ,32 Diesel besparing Gerealiseerd 240,33 31, Aantal liters om streefverbruik te realiseren 235,52 230,72 225,91 Aantal auto's Reductie t.o.v. referentiejaar - 208,66 240,33 240,33 Benzine besparing Gerealiseerd 1.241,60 375,00 347,60 364,20 Aantal liters om streefverbruik te realiseren 1.216, , ,10 Aantal auto's ,00 Reductie t.o.v. referentiejaar - 866,60 894,00 877,40 LPG besparing Gerealiseerd 817,04 604, Aantal liters om streefverbruik te realiseren 800,70 784,36 768,02 Aantal auto's Reductie t.o.v. referentiejaar - 212,53 817,04 817,04 Toelichting: De CO2 uitstoot van persoonlijke auto s voor zakelijk vervoer is in 2013 enorm afgenomen. Het aantal projecten voor de medewerkers was in 2013 afgenomen ten opzichte van 2010, hierdoor zijn er minder kilometers gereden en is er brandstof bespaard. De totale CO2 reductie in 2013 ten opzichte van 2010 is maar liefst 4.712,32 KG. Maatregelen: - CO2 Prestatieladder Pagina 23

24 Planning en kwantificering doelstellingen: Gerealiseerd in 2013: Huisvesting Verbruik CO2 (KG) Elektriciteit 2.953,60 kwh 1.343,89 Gas 521,69 M³ 952,09 Water 4,91 M³ 1,50 CO2 uitstoot (KG) Elektriciteit Jaartal Gerealiseerd 1.514, , ,2 1343,89 Streefverbruik 1.484, , ,91 Reductie t.o.v. referentiejaar - 182,30-49,60 170,91 Elektriciteit besparing Elektriciteit (kwh) Gerealiseerd 3.329, , , ,6 Streefverbruik 3.262, , ,22 Reductie t.o.v. referentiejaar - 400,81-108,91 375,53 CO2 uitstoot (KG) Gas Jaartal Gerealiseerd 1.439, ,50 774,9 952,09 Streefverbruik 1.484, , ,32 Reductie t.o.v. referentiejaar - 345,80 664,40 487,21 Gas besparing Gas M³ Gerealiseerd 821,52 599,20 424,59 521,69 Streefverbruik 813,30 805,09 796,87 Reductie t.o.v. referentiejaar - 222,32 396,93 299,83 Toelichting: Het verbruik van de elektriciteit is met 375,53 kwh in 2013 afgenomen ten opzichte van 2010, hierdoor is de CO2 uitstoot met 170,91 KG afgenomen. Het gas verbruik is in 2013 met 299,83 M3 afgenomen, de CO2 uitstoot is hierdoor met 487,21 KG verminderd. Voor de huisvesting is er in 2013 een reductie van 658,12 KG CO2 uitstoot gerealiseerd. Maatregelen: - CO2 Prestatieladder Pagina 24

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie