FIJNE FEESTDAGEN maar laten we onze vluchtelingen niet vergeten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FIJNE FEESTDAGEN maar laten we onze vluchtelingen niet vergeten"

Transcriptie

1 FIJNE FEESTDAGEN maar laten we onze vluchtelingen niet vergeten Netwerknieuws no. 40 Najaar 2010

2 Geachte lezer, Ook deze keer een volle nieuwsbrief. We nemen u mee naar een tweetal rechtszaken. Iets waarmee vluchtelingen (te) vaak mee te maken krijgen. Verder een artikel over het immigratiebeleid van het nieuwe kabinet. Om te weten of we voor of tegen dat beleid zijn en of we daarvoor in actie komen, is het belangrijk om te weten wat daar dan daadwerkelijk over immigratie en vluchtelingen instaat. Verder bedanken we u voor de steun die u het HOV of de vluchtelingen in het afgelopen jaar heeft gegeven en we hopen dat u ook het komende jaar actief betrokken blijft en u waar mogelijk inzet om het lot van de vluchtelingen in ons land te verbeteren. 2 IMPRESSIE VAN EEN RECHTSZAAK Om uur zijn we met 13 personen bij de Rechtbank. We zijn er aanwezig ter ondersteuning van een goede vriend van ons, een vluchteling, die een zitting heeft. Hij is zichtbaar blij dat de aanwezige vrienden de moeite hebben genomen daarbij aanwezig te zijn. Tijdens het lange wachten, de zaak vóór hem loopt ± 1 uur uit, maken wij kennis met de advocaat. Een heel vriendelijke en betrokken vrouw. Daaruit groeide bij ons het vertrouwen dat zij voor deze zaak haar uiterste best zou gaan doen. Eindelijk binnen, begon de advocaat heel duidelijk en goed onderbouwd haar pleidooi voor de zaak van betrokkene. In haar pleidooi was het duidelijk dat de advocaat sprak over een mens, iemand met gevoel, die eerlijk is en oprecht. De vragen die de rechter stelde werden correct en gedetailleerd beantwoord. Dan krijgt de landsadvocaat het woord. Hij geeft zijn eigen visie op de stukken n.a.v. van eerdere afwijzingen en nieuw ingebrachte informatie van betrokkene. Voor aanwezigen soms, vanwege juridische termen, moeilijk te volgen. Tevens becommentarieert hij nieuw binnengekomen vragen. Op een aantal punten was hij het eens met de advocaat van betrokkene. Op andere punten, als bijna vanzelfsprekend niet. Op vragen van de rechter moest de landsadvocaat enkele keren het antwoord schuldig blijven, ofschoon ook hij goed voorbereid leek. Op verzoek van de advocaat van betrokkene werd, met toestemming van de rechter, gevraagd tot mediation. De landsadvocaat kon daar niet over beslissen. Hij moest dit overleggen met de IND. (Immigratie en Naturalisatie Dienst). Aan het einde kreeg ook betrokkene kort het woord. Hij bekrachtigde enkele feiten die zijn advocaat eerder al

3 genoemd had. Betrokkene was blij deze aanvulling te mogen geven. Ofschoon hij in deze zaak weinig vertrouwen meer heeft. Voor zijn eigenwaarde was van belang, ook al was het maar kort, gehoord te worden. Betrokkene zelf voelde zich gerespecteerd en was blij deze kans te hebben gekregen. Hij bleef rustig én krachtig. Ofschoon in het recht nu nog niet gesproken heeft, is het al wel bekend dat justitie niet over is gegaan tot mediation. Betrokkene heeft na deze weigering geen vertrouwen meer. Wanhopig is hij op zoek naar het antwoord op de vragen: Wat nu.? Wat kan ik doen? Hij voelt het als nergens mogen leven, als iemand die niet mag bestaan! Toch proberen zijn vrienden, hen die hem nabij zijn, te blijven zoeken naar een: kans om waardig én als mens te mogen leven en niet als een schim, altijd op de vlucht!. NOG EEN RECHZAAK De vluchteling, over wie dit verhaal gaat, is 25 jaar en heet Mohamed. Ik ken hem anderhalf jaar. In Nederland verblijft hij nu acht jaar. Hij komt uit Liberia. Alle asielprocedures om verblijf in Nederland te krijgen, heeft hij verloren. Nu is hij bezig met een reguliere procedure, omdat hij voor een trauma behandeld wordt door de GGZ. In hoger beroep probeert zijn advocaat een tijdelijke verblijfsvergunning 'voor een medische noodtoestand' te verkrijgen. De advocaat en de vertegenwoordiger van de IND voerden het woord tijdens de rechtszitting. Alle aandacht was gericht op de verkrijgbaarheid in Guinee van een bepaald medicijn, dat hij gebruikt. De advocaat voerde aan, dat dit medicijn niet bestaat in Guinee. De IND was niet klaar gekomen met het onderzoek naar de verkrijgbaarheid en maakte excuses. Waarschijnlijk zal de rechter de zaak nog een keer laten voorkomen, zodat de IND beter gedocumenteerd zijn verhaal kan houden. Wat wel betekent dat Mohamed weer een aantal weken (maanden?) langer moet wachten. Op mij kwam de rechtszaak over als toneelspel. Na twee jaar is aan Mohamed een taaltest afgenomen. De uitslag was, dat hij uit Guinee zou komen. Mohamed zei uit Liberia te komen. De taaltest zou overgedaan kunnen worden, als hij 1000 euro betaalde. Mohamed had dit bedrag niet. Vanaf dat moment komt hij voor de IND uit Guinee. Twee jaar geleden is het Mohamed gelukt een bewijs te verkrijgen van de Liberiaanse autoriteiten, waaruit zijn echte nationaliteit blijkt. Echter voor de IND is dit bewijs te laat. Hij had er zes jaar geleden maar mee aan moeten komen. 3

4 Als hij het huidige hoger beroep verliest, moet hij naar Guinee. Echter Guinee neemt geen mensen aan zonder bewijs van nationaliteit. Dus hij komt nooit in Guinee. Hoe ziet zijn toekomst er dan uit? Maar hopen, dat de IND de zaak verliest en dat het medicijn niet in Guinee te verkrijgen is. Sjaak REGEERAKKOORD 2010 / IMMIGRATIE Algemeen - Het asiel- en migratiebeleid is streng maar rechtvaardig. Ombuiging, beheersing en vermindering van de immigratie zijn geboden en urgent gelet op de maatschappelijke problematiek. - Nederland zal vluchtelingen blijven beschermen en opvangen waar het, in overeenstemming met het Vluchtelingenverdrag, gaat om slachtoffers van vervolging, voor wie Nederland de eerste veilige plek is. Dit kan niet gelden voor asielzoekers die economische migranten blijken te zijn. - Het terugkeer- en uitzetbeleid wordt aangescherpt. Illegaal verblijf wordt strafbaar. Uitzetting van strafrechtelijk veroordeelde vreemdelingen vindt eerder en vaker plaats. Tegen mensensmokkel wordt hard opgetreden. - Participatie in de samenleving vraagt om een toereikende kwalificatie in taal en opleiding. Inburgering van toegelaten asielzoekers ( ) is voor henzelf en hun kinderen de sleutel tot volwaardige deelname aan de samenleving in werk en onderwijs. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. - De tijdelijke verblijfsvergunning zal bij niet slagen voor het inburgeringsexamen worden ingetrokken behoudens uitzonderingen. Realisering van het gehele pakket van maatregelen op het gebied van asiel en migratie zal feitelijk leiden tot een zeer substantiële daling van de instroom. Asiel - De opvang van asielzoekers vindt bij voorkeur plaats in het land of de regio van herkomst. - *De behandeling van aanvragen voor asiel vindt zo effectief, efficiënt en zorgvuldig mogelijk plaats: 4 o de mogelijkheden tot het stapelen van procedures worden beperkt, procedures worden versneld, de rechtsbijstand wordt zo aangepast dat na de

5 o behandeling van de eerste aanvraag de prikkels voor nieuwe procedures worden weggenomen (..) en de uitspraak in een voorlopige voorziening kan niet altijd in Nederland worden afgewacht. Er wordt optimaal ingezet op het tegenwerpen van het ontbreken van identiteitsgegevens bij ongedocumenteerde asielzoekers. o De bewijslast wordt (..)meer naar de aanvrager verschoven en verzwaard. - Nareizende gezinsleden van asielzoekers zullen niet meer automatisch een asielstatus krijgen, maar onder het reguliere beleid voor gezinsmigratie worden gebracht. - Bij de komst van alleenstaande, minderjarige vreemdelingen richt de inzet zich maximaal op zo spoedig mogelijke terugkeer onder de voorwaarde van lokale opvang. Daarvoor is het nodig dat uit het budget van Ontwikkelingssamenwerking investeringen plaatsvinden in extra lokale opvang in weeshuizen. Bron: concept regeerakkoord VVD-CDA 2010 (samenvatting Netty) SCHIPHOLWAKE 26 OKTOBER 2010 Op 26 oktober 2010 werden de slachtoffers van de Schiphol brand in 2005 herdacht in de Catharinakerk van Eindhoven. Net als de voorgaande jaren hadden de Eindhovense organisaties 'Vluchtelingen in de Knel' en 'Het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen de herdenking georganiseerd. Er was een opkomst van meer dan 60 mensen, gevarieerd van jong tot oud. Verschillende sprekers deelden hun ervaringen met vluchtelingen, waaronder dominee Ferdinand van Melle, die in het grenshospitium van Amsterdam als geestelijk verzorger gedetineerde vluchtelingen ruim 10 jaar heeft bijgestaan. Hij vertelde dat het voor de vluchtelingen veel betekende wanneer een Nederlander betrokkenheid toonde voor hun situatie. Er werd aan de aanwezige Nederlandse kinderen gevraagd of zij nu papieren bij zich hadden en er werd verteld dat als je een kleurtje 5

6 hebt en op straat loopt, de kans op controle beduidend hoger ligt, dan wanneer je een blank westers uiterlijk hebt. Sinds 2005 zijn er minimaal vluchtelingen in detentie gezet, vertelde Willem-Jan van Wijk van Vluchtelingen in de Knel: mensen, die geen crimineel feit hadden begaan en toch opgesloten zijn. Vluchtelingen zijn gevlucht uit hun moederland vanwege het gevaar voor eigen leven en nu worden ze in Nederland opgepakt en van hun vrijheid en veiligheid beroofd. Zij hebben namelijk geen papieren bij zich en kunnen zich onvoldoende legitimeren. Met de door het nieuwe kabinet beoogde voorstellen zullen deze illegaal gemaakte vluchtelingen strafbaar worden en zullen zelfs de kinderen en baby s van deze vluchtelingen strafbaar zijn en dus crimineel. Veel vluchtelingen met psychische klachten worden onvoldoende bijgestaan door artsen, die de diagnose stellen van 'situatie gerelateerde klachten' als ze bijvoorbeeld niet kunnen slapen of andere gezondheidsklachten hebben. Er werd door het actie koor gezongen en muziek gemaakt. De teksten waren indrukwekkend en hoopgevend. Op deze avond herdachten we de 11 slachtoffers van de Schiphol brand in 2005 en we werden bewust gemaakt van de huidige situatie over het asielbeleid en de zorgen over de vluchtelingen nu. Henry Bravo Martinez ex-vluchteling en lid van Humaan Omgaan met Vluchtelingen, Eindhoven FOTOGRAFIE TENTOONSTELLING IN DE TU/EINDHOVEN Op 29 november bezocht ik de aangekondigde tentoonstelling van Bouw- en Beeldprijs 2010 in de TU Eindhoven. Als thema was dit jaar gekozen voor Back Home. Van de meer dan 135 inzendingen waren er tien finalisten geselecteerd. De voor mij meest opvallende waren de foto s van Frank Penders, Henk Wildschut en Paul D.Scott. 6

7 Frank Penders koos voor dit project de plaats Ter Apelervenen. Daar zijn een Aanmeld Centrum, een Tijdelijke Nood Voorziening en een Vrijheids Beperkende Locatie gevestigd. Tussen deze plekken en de bewoonde wereld ligt een lange, verlaten weg, die elke nieuwe asielzoeker moet afleggen. Ook als ze er verblijven, maken ze er gebruik van om naar het dorp Ter Apel te gaan. Duidelijk was er te zien hoe slecht onderhouden die weg is. Op deze weg worden mensen uit alle delen van (foto: Frank Penders) de wereld, met hun enige bezittingen, heen en weer geslingerd tussen hoop en desillusie, droom en bittere realiteit. Frank Penders fotografeerde er enkelen op verre afstand, steeds dichterbij, sjouwend met een koffer of wat plastic tassen. Ontheemde mensen, werkelijkheid daar; tegelijk een verbeelding van de vaak tragische levensweg die mensen moeten afleggen. Henk Wildschut geeft in zijn project een telefoongesprek weer tussen Calais en Kabul. Er staat op het grote paneel alleen die telefooncel op een heel breed leeg strand. Door het drukken op een knop eronder volgt live een echt gesprek. Het te horen, te zien gedurende ongeveer vijf minuten. Een vrij jonge man staat te bellen in mensonterende omstandigheden, een groot omgeslagen deken om zijn schouders. Waar kan dat gesprek over gaan? Hij zegt dat het goed gaat tegen een broer die hij eindelijk bereikt, terwijl heel de omgeving het tegendeel uitstraalt Je ziet en hoort hoe hij reageert op de stem van zijn broer en zijn moeder totdat hij moet ophangen omdat zijn telefoonkaart op is. Een tragisch document van mensen gevangen in niemandsland tussen vertrek en bestemming, droom en illusie, verleden en toekomst. Daar werd ik heel stil van. Paul D. Scott: Het verlangen om naar huis terug te keren, is misschien wel het sterkste als je tegen je wil en dank, door omstandigheden gedwongen, er niet toe in staat bent, omdat je gedetineerd zit. In de gevangenis, vrijwel afgesloten van familie, vrienden, kennissen. Voor hoelang? Heel beperkt contact met het thuisfront. Tegelijkertijd laat de detentie ook sporen achter bij de achterblijvers. Schaamte, sociaal isolement voelt ook als gevangenschap. Zo beeldt Paul D.Scott uiteenlopende mensen uit die dóór de detentie getekend worden. Voor 7

8 mezelf riep het gevoelens van verdriet op om mensen zonder papieren, zomaar opgepakt, die er later zo vaak trauma s aan overhouden De andere finalisten hadden heel andere, maar wel interessante, visies op het thema. Zelf keerde ik met gemengde gevoelens Back Home. (Netty.) Wij, bewoners van de westelijke savanne, kennen vijf mensen aan wie we nooit nee zeggen; vader, moeder, de initiatiemeester, onze koning en de vreemdeling die God ons stuurt. (Mondelinge overlevering uit Afrika) Neemt u ook eens een kijkje op onze website. Secretariaat van het Netwerk HOV tel: (040) fax: (040) Hoogstraat 301a 5654 NB Eindhoven website: 8

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Ver anderen door doen

Ver anderen door doen Ver anderen door doen Ver anderen door doen Inhoudsopgave Voorwoord 7 Missie en visie 8 Ongedocumenteerden in Nederland 11 Als hulp nodig is 15 Veranderen door doen 20 Zichtbaarheid 25 De organisatie 28

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Vertrek, verwijdering, ontruiming, terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat wel het moeilijkste

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 Geesje Werkman, Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht Tel. (030) 880 17 56 Fax (030) 880 17 67 E-mail: g.werkman@kerkinactie.nl UITNODIGING UPDATEDAG

Nadere informatie

Papa, hebben we iets ergs gedaan?

Papa, hebben we iets ergs gedaan? Geen kind in de cel. Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Stichting Vesta s-hertogenbosch Jaarverslag 2013 www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Jaarverslag Stichting Vesta 2013 1 - Introductie Door de

Nadere informatie

HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN?

HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN? HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN? Barrières bij de gezinshereniging van vluchtelingen voorwoord inhoud Voorwoord...... 3 Voorwoord Hoe lang duurt het nog voordat we naar onze moeder

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra juni 2009 Voorwoord Voor u ligt Kind in het centrum:

Nadere informatie

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen.

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen. Voorwoord Dit is een addendum over kinderrechten in het Nederlandse vreemdelingenbeleid bij het rapport Opgroeien in de lage landen over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Nadere informatie

De enige keuze: inzet voor open grenzen

De enige keuze: inzet voor open grenzen 1 De enige keuze: inzet voor open grenzen (Of: hoe voorkom je het 'humane' verlengstuk van onmenselijk overheidsbeleid te worden?) De directie van de vreemdelingengevangenissen is gestart met maatregelen

Nadere informatie

Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen

Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen Friesestraatweg 191-3 9743 AC Groningen T 050-57 57 290 info@vwnn.nl www.vwnn.nl F 050-57 57 299 Nieuwsbrief Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland Met deze keer: Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen

Nadere informatie

Een sterkere stem. Voorwoord

Een sterkere stem. Voorwoord Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord 3 Resultaten 4 1. Asiel 5 2. Integratie 12 3. Communicatie 20 4. Vereniging & organisatie 26 5. Bestuur en toezicht 29 6. Financiën 32 Colofon Het jaarverslag 2010 is

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

INFO MIGRATIE. Meningen over terugkeerondersteuning, kennismigratie, illegaliteit, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en migratie & ontwikkeling

INFO MIGRATIE. Meningen over terugkeerondersteuning, kennismigratie, illegaliteit, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en migratie & ontwikkeling MIGRATIE INFO NUMMER 3 17e JAARGANG oktober 2011 Migratie in de actualiteit _ Meningen over terugkeerondersteuning, kennismigratie, illegaliteit, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en migratie &

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Gescheiden GEZINNEN. Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging. Ömer Hünkar Ilık

Gescheiden GEZINNEN. Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging. Ömer Hünkar Ilık Ömer Hünkar Ilık Gescheiden GEZINNEN Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging Inspraakorgaan Turken in Nederland 1 Ömer Hünkar Ilık Gescheiden GEZINNEN Portretten

Nadere informatie

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 WIJ LATEN VAN JE HOREN de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 1 2 Disclaimer: De in dit jaarverslag voorkomende verhalen van kinderen zijn gebaseerd op casuïstiek zoals die bij de Kinderombudsman voorkomt.

Nadere informatie

EINDE AAN DE GROEI STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND LEGAL AID

EINDE AAN DE GROEI STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND LEGAL AID EINDE AAN DE GROEI STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND LEGAL AID JAARVERSLAG 2001 PROFIEL De Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA) Noordoost-Nederland opereert in het oosten en noorden van

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Tussen wal en schip Onderzoek in het kader van Uitgeprocedeerde asielzoekers binnen het Nederlandse terugkeer en opvangbeleid

Tussen wal en schip Onderzoek in het kader van Uitgeprocedeerde asielzoekers binnen het Nederlandse terugkeer en opvangbeleid Tussen wal en schip Onderzoek in het kader van Uitgeprocedeerde asielzoekers binnen het Nederlandse terugkeer en opvangbeleid Naam: Ahlam Kadi Ouahabi Studentnr. 2007533 Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Borst-Eilers. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Wij zullen op een later tijdstip over de ingediende motie stemmen.

Borst-Eilers. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Wij zullen op een later tijdstip over de ingediende motie stemmen. Borst-Eilers Minister Borst-Eilers: Wij kunnen dit vandaag inhoudelijk niet helemaal uitdiscussiëren. Ik noem dit aspect om te benadrukken dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn. Mevrouw Kant zegt

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie