Verbetering pleegzorg in Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbetering pleegzorg in Limburg"

Transcriptie

1 Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt en uitvoert. Een kreet ook die bij menig pleegouder al behoorlijk wat argwaan en misschien zelfs weerstand oproept. Want van horen zeggen doen niet altijd de meest positieve verhalen de rondte. Toch is Prima Pleegzorg een bijzonder positieve ontwikkeling binnen de Limburgse pleegzorg, die mede door de input van pleegouders tot stand is gekomen. In 2010 werden in werkgroepen de verschillende speerpunten van dit plan verder uitgewerkt. Nu, in 2011, gaan we verder met het invoeren van deze manier van werken. Prima Pleegzorg ziet er voor ieder pleeggezin anders uit! Prima Pleegzorg: wat is het? Prima Pleegzorg is de werknaam voor een zeer uitgebreid actieplan voor verbetering van de pleegzorg in Limburg. Het plan is opgesteld en wordt geleid door drs. Riet Portengen. In 2008 is een start gemaakt met het opstellen van het actieplan, in september 2012 zal de werkwijze volgens Prima Pleegzorg volledig geïntegreerd zijn in de Limburgse pleegzorg. Deelnemende partijen zijn naast Rubicon jeugdzorg onder meer XONAR, William Schrikker Groep, Bureau Jeugdzorg en Service.JZ. Het actieplan komt voort uit een groot aantal aanbevelingen door ouders, pleegouders en professionals in de jeugdzorg. Feitelijk is het dus een actieplan van ons allemaal, voor ons allemaal. Enorme klus Elke pleegsituatie is anders. Dat weet u als pleegouder als geen ander! Prima Pleegzorg is daarom een zeer uitgebreid actieplan. Alle organisaties die betrokken zijn bij pleegzorg in Limburg werken mee in dit project. Prima Pleegzorg kent veel aandachtgebieden/thema s waarvoor een werkwijze moet worden opgezet. Alle begeleiders pleegzorg moeten getraind worden in de diverse werkmethodes. Dat is een enorme klus! Mogen we op u rekenen? Daarom is er tijd nodig om Prima Pleegzorg in te voeren. Dit zal dan ook zeker niet van de ene maand op de andere gebeuren. De invoering gebeurt stapje voor stapje. Daarbij zullen er vast ook dingen misgaan. Dat is een onvermijdelijk gevolg van mensenwerk. Wij vragen daarom uw begrip en geduld voor deze ontwikkeling. Wij houden hierbij namelijk maar één doel voor ogen: een betere, nee, zelfs een PRIMA pleegzorg in eind Mogen wij op uw steun rekenen?

2 Meest gestelde vragen over Prima Pleegzorg Het afgelopen jaar waren de medewerkers van Rubicon jeugdzorg veelal intern bezig met het zich eigen maken van de uitgangspunten, werkwijzen en technieken die kunnen horen bij Prima Pleegzorg. In 2011 gaan de begeleiders pleegzorg aan de slag met het in de praktijk brengen hiervan. Er kan niet genoeg benadrukt worden dat dit bij ieder pleeggezin heel anders kan uitzien en er geen standaard aanpak is! Pleegouders hebben dus in de praktijk mogelijk al kennis gemaakt met Prima Pleegzorg. Dit levert in sommige gevallen vragen op. Wij zijn erg bij met deze vragen van uw kant, want door erop te antwoorden, wordt Prima Pleegzorg duidelijker en concreter voor iedereen. De meest gestelde vragen hebben wij op een rijtje gezet en worden voor u beantwoord door projectleidster Riet Portengen. 1 Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten? Prima Pleegzorg werkt aan zeven ambities. Continuïteit voor de jeugdige is de centrale ambitie! Te veel kinderen wisselen te vaak van pleeggezin. Dat brengt de manier waarop de pleegzorg georganiseerd is met zich mee. Continuïteit voor de jeugdige brengt ook met zich mee dat niet alleen met kind, ouders en pleegouders wordt samengewerkt, maar ook met die mensen waar de jeugdige na zijn achttiende mee verder gaat; waar hij een beroep op kan doen en die er blijvend voor hem zijn. Professionals bieden dit niet; zij kunnen immers van baan verwisselen. Continuïteit in de hulpverlening helpt om met elkaar aan een plan te werken en de voortgang daarvan te bewaken. Te vaak betekent een andere hulpverlener een andere koers. Wisseling van hulpverlener kan niet altijd voorkomen worden, maar wisseling van koers wel! Tenzij iedereen het ermee eens is dat dit voor het kind het beste is. Vraaggerichte pleegzorg stelt de vraag van de jeugdige centraal. De tweede vraag is wat ouders nodig hebben om zelf de zorg weer op zich te kunnen nemen. Hier moet één plan voor komen waar kind, ouders, pleegouders, belangrijke mensen voor kind en ouders en professionals met elkaar maken en die met elkaar de voortgang bewaken. Vervolgens is de vraag wat hebben pleegouders nodig om dit plan te kunnen ondersteunen en welke vorm van begeleiding is hierbij nodig. Pleegouders zijn een aanvulling op ouders; ouders doen wat zij kunnen en pleegouders vullen samen met andere mensen aan wat ouders niet lukt. Dit kan per ouder en kind verschillen. Dit moet leiden tot pleegzorg op maat: niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk voor zowel kind, ouders, pleegouders en andere belangrijke mensen uit familie en sociaal netwerk. Kortdurende intensieve hulp waar noodzakelijk, gerichte extra langdurende ondersteuning waar nodig en zo gewoon mogelijk waar mogelijk. De pleegzorgwerker kan dan verschillende rollen hebben afhankelijk van wat kind, ouders en pleegouders nodig hebben. Dit alles betekent ook dat meerdere organisaties één plan moeten hebben, zodat pleegouders, maar ook het kind en ouders, niet met tegenstrijdige plannen te maken krijgen. Bijvoorbeeld pleegzorg werkt aan de acceptatie van ouders dat het kind niet terug naar huis komt en de GGZ werkt aan het sterker maken van moeder zodat zij zelf de zorg weer op zich kan nemen. Ook op het niveau van management en beleid is één plan noodzakelijk om de samenwerking tussen alle sectoren mogelijk te maken. 2 Wat moet de grootste verbetering in pleegzorg worden? De grootste verbeteringen moeten worden dat er continuïteit in het leven komt van kinderen en dat zij in een veilige omgeving zich kunnen ontwikkelen in verbondenheid met mensen die voor hen belangrijk zijn; vanuit het verleden, in het hier en nu en in de toekomst. Samen bouwen aan het sociale kapitaal van kinderen; daar hebben zij ook iets aan na hun achttiende jaar! Die mensen maken met elkaar een plan, nemen belangrijke beslissingen en voeren het plan met elkaar uit.

3 3 Wat is voor mij als pleegouder de grootste verandering? Er zijn drie grote veranderingen. Op de eerste plaats is de vraag aan pleegouders of zij zich willen committeren aan een kind. Dat betekent dat een kind in een pleeggezin blijft wonen zo lang als nodig is. Dit is voor sommige pleegouders een grote omslag! Het voorkomt dat kinderen bijvoorbeeld in drie verschillende pleeggezinnen verblijven tot duidelijk is wat er écht gaat gebeuren. Dit vraagt een tweede verandering: dat er aan één plan wordt gewerkt en kinderen niet in de wacht staan omdat er geen gezamenlijk plan ligt. De derde verandering moet zijn dat pleegouders een meer gerichte ondersteuning krijgen: intensief waar nodig, volgend waar mogelijk! 4 Is Prima Pleegzorg een plan dat nu actueel is, maar straks in een kast belandt? Dat is niet te hopen! Het plan Prima Pleegzorg is ontworpen met iedereen die een verbinding heeft met pleegzorg inclusief de pleegouders (NVP, POR en individuele pleegouders). Alle organisaties hebben zich hier aan verbonden! Het is een heel proces. Het is een omslag in denken, handelen en organiseren voor iedereen. Het moet eerst tussen de oren, dan in de vingers en vervolgens in het systeem komen. Wij zijn met de uitvoering een jaar op weg en er is hard gewerkt aan het tussen de oren krijgen. Een aantal pleegouders merkte hiervan ook al iets in de praktijk omdat verschillende pleegzorgwerkers en medewerkers van Bureau Jeugdzorg op verschillende onderdelen geschoold zijn. Komend jaar is gericht op het in de vingers krijgen. Pleegouders zijn welkom om hun bijdrage te leveren in de Communities of Practice, waar wij leren van ervaringen om Prima Pleegzorg te verbeteren en waar nodig aan te passen. Ook zullen er komend jaar verschillende bijeenkomsten rondom Prima Pleegzorg georganiseerd worden, bijvoorbeeld respectvol samenwerken. De bedoeling is dat pleegouders in 2011 en 2012 steeds meer gaan merken van Prima Pleegzorg. 5 Ik heb gehoord dat Prima Pleegzorg voorschrijft dat mijn pleegkind nu ineens veel meer contact met zijn ouders moet gaan krijgen, en dat ik als pleegouder daarbij moet ondersteunen door bijvoorbeeld het kind wekelijks naar moeder te brengen. Klopt dat? In het gezamenlijke plan wordt met elkaar nagedacht over het contact tussen ouders, kind en andere belangrijke mensen voor het kind. Soms zal dit vaker zijn, soms minder vaak. In het plan denken deelnemers ook na over hoe dat georganiseerd moet worden; hoe gaan wij de contacten aanpakken, wat moet er dan gebeuren, wie doet wat vanuit familie en het sociale netwerk en wat dragen pleegouders en professionals bij? Als pleegouders dan zelf een keuze maken om het kind iedere week te brengen, dan is dat aan hen. Prima Pleegzorg is ook gericht op regie in eigen leven; dat geldt voor alle deelnemers dus ook voor pleegouders. 6 Wat is integrale pleegzorg en is dit niet een te groot beroep op pleegouders? Integrale pleegzorg staat voor verbindingen. Zodat niet iedereen iets doet, vaak met veel inzet en de beste intenties, maar dat één plan, voor één kind en één gezin wordt gemaakt en dat er samengewerkt wordt aan de uitvoering van dat plan. De pleegouders zijn er zelf bij als hun rol wordt gedefinieerd, dus zij kunnen aangeven wat hun mogelijkheden, krachten, maar ook hun beperkingen zijn. Centraal staat de vraag van het kind! De verbinding tussen de verschillende mensen rond het kind is in de pleegzorg een uitdaging: iedereen kan anders denken over het belang van het kind omdat hij uit een ander perspectief denkt! Het verbinden van deze perspectieven helpt het kind om vaardigheden te leren hoe je tot oplossingen komt, hoe mensen met elkaar samenwerken om veilig te kunnen opgroeien met alle ontwikkelingskansen die er zijn en zich verbonden te mogen voelen met iedereen met wie het kind zich verbonden voelt! 7 Ik heb nog nooit gehoord van de term Prima Pleegzorg. Hoe kan dat?

4 Het kan zijn dat de term Prima Pleegzorg bij u nog geen belletje doet rinkelen. U heeft deze echter de afgelopen jaren al wel op verschillende manieren voorbij kunnen zien komen. Zo zijn helemaal aan het begin van Prima Pleegzorg (rond 2007) alle pleegouders geïnformeerd over dit op te starten project en uitgenodigd om mee te denken. Na het formeren van de concrete werkgroepen voor Prima Pleegzorg (de zogeheten Community s of Practice) zijn pleegouders en jeugdigen gevraagd om deel te nemen hierin, om zodoende hun stem te laten horen. Een aantal pleegouders en jeugdigen heeft hieraan gehoor gegeven. In de afgelopen jaren zijn er ook met enige regelmaat artikelen over de voortgang van Prima Pleegzorg verschenen. Sinds 2010 worden nieuwe pleegouders al vanaf het allereerste contact met Rubicon jeugdzorg (dus nog vóór de STAP-cursus) bekend gemaakt met de werkwijze volgens het Prima Pleegzorg-principe. Deze pleegouders zijn dus al erg vertrouwd hiermee. Maar voornamelijk is uw begeleider pleegzorg degene die in uw gezin waar mogelijk aan de slag gaat met Prima Pleegzorg. Het kan zijn dat hieraan niet altijd deze term wordt gekoppeld en dit hoeft ook niet. In 2012 zal Prima Pleegzorg namelijk gewoon de werkwijze binnen de Limburgse pleegzorg zijn. Misschien kent u dus wel al diverse uitgangspunten van Prima Pleegzorg, maar verbindt u alleen de naam er niet aan. De onderwerpen Prima Pleegzorg kent meerdere zogeheten ontwikkellijnen. Een ontwikkellijn is een bepaald onderwerp van pleegzorg dat wordt uitgediept en aangepakt. De onderwerpen zijn: 1. Vraaggerichte pleegzorg 2. Respectvol samenwerken 3. Sociale netwerkstrategieën 4. Netwerkpleegzorg 5. Ouders en jeugdigen in de pleegzorg 6. Kleurrijke pleegzorg 7. Pleegzorg Limburg één gezicht 8. Leren en ontwikkelen in de pleegzorg In elke nieuwsbrief vertellen wij u meer over enkele onderwerpen. Onlangs zijn aan bod gekomen: Pleegzorg Limburg één gezicht Pleegouders willen eenduidige visie en beleid in de pleegzorg. Momenteel kunnen visie en beleid van de verschillende instanties die betrokken zijn bij pleegzorg onderling verschillen. Pleegouders weten daarom niet waar zij aan toe zijn. Zij willen gemakkelijk toegankelijke en eenduidige informatie, over bijvoorbeeld financiële, praktische en materiële ondersteuning. Zij maken zich zorgen over de versnipperde identiteit van de pleegzorg in Limburg. Wij willen bewerkstelligen dat er één visie en één beleid komt voor pleegzorg waar iedereen zijn handelen op afstemt. Pleegouders hebben één herkenbaar gezicht voor de pleegzorg in Limburg; zodat zij weten waar zij aan toe zijn, waar zij terecht kunnen en waar dingen snel en efficiënt opgepakt worden. Dit krijgt vorm in de Provinciale Servicedesk Pleegzorg. Kleurrijke Pleegzorg Wij willen bereiken dat allochtone groepen beter bekend zijn met pleegzorg, zodat zij waar nodig meer kunnen gaan deelnemen aan pleegzorg. Momenteel zijn er weinig allochtone pleegouders in ons pleegouderbestand. Wij willen de pleegzorg voor allochtone kinderen beter afstemmen op hun etnische en culturele achtergrond, meer allochtone pleegouders werven en autochtone (Nederlandse) pleegouders beter voorbereiden op de opvang van een allochtoon pleegkind.

5 Respectvol samenwerken De ontwikkellijn respectvol samenwerken raakt alle andere onderwerpen. Het is een thema dwars door de pleegzorg, jeugdzorg en welzijn heen. De basis van respectvol samenwerken is respectvol omgaan met pleegouders, de dialoog aangaan en werken vanuit vertrouwen. Veel pleegouders missen dit en voelen zich buitenspel gezet door organisaties. In de pleegzorg gaat het om meer dan afstemming. Het gaat om samenwerken+: integraal werken. Pleegouders erkennen de maximale opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders en willen in een team samenwerken om een thuissituatie te creëren voor het kind. In het gezin van de ouders of in het pleeggezin. In de samenwerking rond een kind staat het motto één kind, één gezin, één familie, één plan centraal. Een gezinsteam werkt de coördinatie uit en verheldert de inhoudelijke, procesmatige en juridische verantwoordelijkheid. Een consequentie is wel dat er vanaf dag één een intensieve samenwerking met ouders, familie en sociaal netwerk moet zijn om een plan voor de toekomst te maken. Dit om te voorkomen dat een jeugdige langer in een pleeggezin verblijft dan nodig. Een gezinsteam bewaakt de voortgang van het proces. Pleegouders doen mee aan het gezinsteam. Dit betekent dat hun perspectief meetelt en dat zij volledig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Vraaggerichte pleegzorg Vraaggerichte pleegzorg stelt de vraag van de jeugdige centraal. Dus: wat heeft de jeugdige nodig om op te groeien en zich te ontwikkelen, op een plek waar zijn veiligheid gewaarborgd wordt, waar het verbonden mag zijn met ieder die in zijn leven een belangrijke rol speelt en met het vertrouwen dat hij om al die mensen mag geven, zij om hem geven en hem continuïteit bieden? Vraaggerichte pleegzorg biedt duidelijkheid voor pleegouders. De basis is duidelijk en voor alle pleegouders gelijk. Maar bij vraaggerichte pleegzorg hoort ook pleegzorg op maat. Aanvullende materiële, praktische en financiële ondersteuning zijn op basis van wat nodig is voor de jeugdige en afhankelijk van zijn situatie. Aanvullende begeleiding kan kort intensief, lang intensief of lang extensief ingezet worden. Wij willen bovendien pleegouders on-the-job begeleiden en coachen. Pleegouders kunnen op hun eigen manier hun ontwikkeling als pleegouder inrichten en zelf aangeven wat zij aan deskundigheidsbevordering nodig hebben. Een andere belangrijke verandering voor pleegouders is dat de afstemming van de geboden zorg plaatsvindt in een gezinsteam. In integrale pleegzorg begeleiden de pleegzorgwerkers in principe ook de ouders. Soms verleent pleegzorg actief hulp aan ouders, bijvoorbeeld bij een Terug naar Huis traject. Het doel is dat er zo min mogelijk hulpverleners rond het kind actief zijn en dat de lijnen tussen pleegouders en ouders zo kort mogelijk zijn. Sociale netwerkstrategieën Het werken vanuit sociale netwerkstrategieën staat voor het samenwerken met de familie en het netwerk van ouders en kinderen. Met die mensen die voor hen belangrijk zijn en die het kind veiligheid en continuïteit kunnen bieden. Niet alleen tijdens de plaatsing, maar juist ook na een plaatsing in een pleeggezin en na zijn 18e jaar! We onderscheiden drie onderdelen: 1. De netwerkverkenning en -analyse; waarin alle krachten opgespoord en verbonden worden. 2. Het familienetwerkberaad; waarin de familie en het sociale netwerk samen met ouders en kinderen besluiten nemen, een plan voor de toekomst maken en bedenken hoe zij de plannen gaan uitvoeren. 3. Het samenwerken in een gezinsteam; waarin ouders, kinderen, één of twee belangrijke mensen uit de familie of het sociaal netwerk, pleegouders en professionals samen werken aan de voortgang van het plan. Bij plaatsing in een bestandspleeggezin helpen sociale netwerkstrategieën om pleegouders te ontlasten en beide families met elkaar te verbinden. Familie en sociaal netwerk kunnen ouders ondersteunen in het omgaan met de plaatsing van het kind in een bestandspleeggezin. Het doel van samenwerken met ouders vanaf de eerste dag is om te laten zien dat pleegzorg samenwerken serieus neemt, de kans biedt om de bedreiging weg

6 te nemen en de menselijke kant van elkaar te zien. De ervaring is dat als beide families elkaar kennen, iedereen een gezicht krijgt en dan vallen veel vooroordelen en negatieve beelden weg! Netwerkpleegzorg Netwerkpleegzorg is een belangrijk onderdeel van sociale netwerkstrategieën. Het werken vanuit sociale netwerkstrategieën kan veel plaatsingen opleveren binnen de familie of het sociale netwerk. Dit betekent dat het kind in zijn eigen omgeving kan blijven; bij familie en of zijn vriendjes, clubs en school. De praktijk van netwerkpleegzorg is dat dit vooral kinderen betreft die al in een netwerkgezin wonen als zij aangemeld worden. De mogelijkheid om actief te zoeken naar een pleeggezin binnen de familie en het sociale netwerk wordt nog te weinig benut. Immers 60% van de mensen die er niet aan denken om pleegouders te worden, overweegt dit wel voor een kind in hun eigen omgeving. Toch leeft er soms nog het idee dat netwerkpleeggezinnen minder zouden zijn; omdat zij niet zijn voorbereid en opgeleid zoals de bestandspleeggezinnen. Hoewel netwerkpleegzorg zeker anders is, is het niet per definitie minder! Netwerkpleegzorg vraagt om een andere benadering. De methodiek netwerkpleegzorg biedt de kans om de samenwerking met netwerkpleeggezinnen positief op te bouwen en samen een besluit te nemen. Ouders en jeugdigen in de pleegzorg De ervaringen in het samenwerken met ouders in de pleegzorg zijn divers. Er zijn veel voorbeelden waarin het contact tussen ouders en pleegouders geweldig verloopt. Er zijn ook voorbeelden waarin het contact zeer problematisch verloopt en ouders en/of pleegouders elkaar als bedreigend ervaren. En daar zitten vele ervaringen tussen in. Het onderwerp ouders en jeugdigen in de pleegzorg is vanuit twee invalshoeken te benaderen. In het actieplan Prima Pleegzorg zijn ten eerste een aantal uitgangspunten geformuleerd m.b.t het samenwerken met de ouders van een kind dat in een pleeggezin woont: Pleegzorg op maat geldt ook voor jeugdigen. Belangrijk is om aan te sluiten bij de manier waarop de jeugdige zich het prettigst voelt. Het zijn niet zozeer de verplichtingen die weerstand oproepen, maar wel de manier waarop het contact verloopt. Pleegouders vullen ouders aan in de opvoeding. Ouders blijven ouders en spelen een rol in de opvoeding voor die onderdelen die zij zelf kunnen doen. Ouders doen mee in de opvoeding van hun kind in plaats van dat zij erbij betrokken worden. De ouders en pleegouders maken een gezamenlijke start. - Kind en ouders maken kennis met mensen die voor pleegouders belangrijk zijn. - Pleegouders maken kennis met mensen die voor ouders en kind belangrijk zijn. Ouders en pleegouders maken een gezamenlijk plan hoe zij met elkaar werken aan een terugkeer naar huis of aan het grootbrengen van het kind in het pleeggezin. Familie en sociaal netwerk maken onderdeel uit van dit plan en kunnen hierin ondersteunend zijn. Het creëren van continuïteit voor het kind door een grote cirkel om het kind te formeren met wie hij zich verbonden mag voelen. Zodat het kind weet dat er twee gezinnen / families zijn die om hem geven en dat hij niet hoeft te kiezen. Continuïteit, zo weinig mogelijk knips in de hulpverlening en niet meer hulpverleners dan nodig rond het kind. De pleegzorgwerker gaat ouders zelf begeleiden tenzij er redenen zijn om dit aan een collega van de pleegzorg, van een andere afdeling of een andere instelling te vragen. De tweede invalshoek is de stem van ouders en jongeren in beleid en organisatie. Pleegzorg moet laten merken dat ze erbij horen! Samenwerking met Bureau Jeugdzorg is hierin essentieel. Evenals de verbinding met Stichting Jeugdzorgvragers, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, de cliëntenraden en het Jongerenteam Jeugdzorg Limburg. De andere kant is dat als zij uitgenodigd worden om elkaar te ontmoeten, er vaak weinig

7 interesse blijkt te zijn. Toch vinden wij het belangrijk om hun stem te horen en dat zij op basis van hun ervaringen en ideeën invloed krijgen op het beleid. Leren en ontwikkelen in de pleegzorg In de pleegzorg leert iedereen iedere dag. De drukte en bezigheid van alledag maakt het soms lastig om te reflecteren en te leren van elkaars ervaringen. Dit remt de ontwikkeling van de individuele werkers en pleegouders. Maar ook van de verschillende teams, organisaties en de sector pleegzorg. In het leren en ontwikkelen zijn nauwelijks verbindingen met andere sectoren, met wie de pleegzorg dagelijks samenwerkt en zich met dezelfde vraagstukken bezighouden. De vraag is hoe werken, leren, samenwerken en ontwikkelen hand in hand kunnen gaan. Welke vormen van leren en wat voor organisatie is er nodig om integraal werken en leren vorm te geven? We onderscheiden vijf uitgangspunten voor de toekomst: Intersectoraal leren en ontwikkelen Dit wil zeggen dat deelnemers en professionals die integraal werken elkaar ontmoeten in een leer- en ontwikkelproces. Dit kan live of virtueel. Leren door doen Leren door ervaringen en met anderen te reflecteren op die ervaringen. Naast training coaching and learning-on-the job. Deskundigheidsbevordering op maat Pleegzorg op maat betekent vraaggericht werken. Vraaggericht werken betekent ook deskundigheidsbevordering op maat. Pleegouders eigenaar van eigen leer- en ontwikkelproces Pleegouders kunnen zelf aangeven wat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen als pleegouder. De pleegzorg kan dit aanbieden, maar ook buiten de pleegzorg liggen mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering van pleegouders. Professionals eigenaar van eigen leer- en ontwikkelproces Professionals bezitten een bepaalde basiskennis. Vraaggerichte pleegzorg vraagt een specifieke basiskennis. Een verdieping van deze basiskennis kan op veel verschillende manieren en in veel verschillende richtingen.

Prima Pleegzorg in beeld

Prima Pleegzorg in beeld Prima Pleegzorg in beeld 11 maart 2013 Workshop Congres Jeugd in Onderzoek Harm Damen Arno Derikx m.m.v. Marieke de Graaf en Coleta van Dam Workshop Opzet Achtergronden (10 minuten) Onderzoek (15 min)

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

SoNeStra. Ontwikkelen vanuit beweging

SoNeStra. Ontwikkelen vanuit beweging SoNeStra Ontwikkelen vanuit beweging Deskundigen Buitenspel?! Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën, 28 april 2015 Riet Portengen 75 minuten. Het verhaal Kleine oefeningen Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën

Nadere informatie

Ongevraagd advies Jeugdplatform Amsterdam: huidige stand van zaken pleegzorg

Ongevraagd advies Jeugdplatform Amsterdam: huidige stand van zaken pleegzorg Amsterdam, 11 oktober 2016 Onderwerp: Advies van het Jeugdplatform Amsterdam over de Pleegzorg Geachte wethouder Kukenheim, Het afgelopen jaar (in de periode juni 2015 tot augustus 2016) hebben in Amsterdam

Nadere informatie

Deskundigen Buitenspel?!

Deskundigen Buitenspel?! Deskundigen Buitenspel?! Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën 19 september 2013 Anitha Wagemans/Riny Moonen Ontwikkeling tussen de oren visie, overtuigingen, paradigma, theorie in de vingers vaardigheden,

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

PRIMA PLEEGZORG IN BEELD

PRIMA PLEEGZORG IN BEELD PRIMA PLEEGZORG IN BEELD Een systeemevaluatie HARM DAMEN COLETA VAN DAM MARIEKE DE GRAAF m.m.v. Onderzoeksteam Prima Pleegzorg PRIMA PLEEGZORG IN BEELD Een systeemevaluatie Praktikon BV Postbus 6909 6503

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Welzijn + regeling bijzondere kosten pleegzorg en verblijf in het gedwongen kader Afdelingshoofd: Auteur: Bremmers, P.H.M. Broek, van den N.M.C.A.

Nadere informatie

Meer over 24-uurs zorg

Meer over 24-uurs zorg Meer over 24-uurs zorg Voor wie is 24-uurs zorg? De 24-uurs zorg is er voor kinderen en jeugdigen (tot zestien jaar) die niet thuis kunnen of mogen wonen. Het gaat om normaal begaafde kinderen en jeugdigen

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

Samen sterk. voor jeugdigen 1n gezinnen

Samen sterk. voor jeugdigen 1n gezinnen Samen sterk Ontwikkelagenda pleegzorg van de regio Haaglanden voor jeugdigen 1n gezinnen 15 ontwikkelpunten voor de gemeenten van de regio Haaglanden -J j... c 0 Jeugdige en 'thuis' Thuis blijven wonen/voorkomen

Nadere informatie

Prima Pleegzorg: op volle kracht vooruit. innovatieplan voor de pleegzorg in Limburg

Prima Pleegzorg: op volle kracht vooruit. innovatieplan voor de pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg: op volle kracht vooruit innovatieplan voor de pleegzorg in Limburg 2 Limburgse Pleegzorg in transitie Met het meerjarige innovatieprogramma Prima Pleegzorg willen wij stappen zetten naar

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Ieder kind wil.ongeacht wat hij heeft meegemaakt ergens bij horen thuis kunnen zeggen vertrouwde mensen om zich heen en

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid Wijkgerichte Aanpak De Wijkgerichte Aanpak is ontwikkeld en uitgevoerd met behulp van het stimuleringsprogramma SWING. SWING is ingesteld door het Ministerie van Veiligheid & Justitie om tot een nieuwe

Nadere informatie

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte Colofon Redactie en samenstelling: * Marjo Daniëls (Maecon Advies en Management) * Bestuur SMKK Deze brochure is mede mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg MEER KLEUR IN

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Informatie voor professionals Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder Samen de schouders eronder Samenwerken rondom pleegzorgplaatsingen Jack de Swart Daphne Roelofs Eric Lieben Samenvatting In het kader van een door Kinderpostzegels gefinancierd project heeft in het afgelopen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Stichting Overijsselse Pleegouders

Stichting Overijsselse Pleegouders STICHTINGSPLAN Stichting Overijsselse Pleegouders Huidige naam is: Stichting Pleegouders Overijssel Pagina 1/8 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Uitgangspunten Overijsselse Pleegouders... 4 1.1. Problematiek

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2012 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg.

Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg. Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg. Inleiding: Vanaf 2006 heeft de William Schrikker Pleegzorg geëxperimenteerd met

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Vraag 10: Grenzen in pleegzorg

Vraag 10: Grenzen in pleegzorg VRAAG 10 DATUM: 5 april 2011 RESULTATEN info@pleegzorgpanel.nl Vraag 10: Grenzen in pleegzorg Pleegzorg krijgt vorm door de inzet van de vele betrokkenen. Deze inzet heeft vanzelfsprekend zijn beperkingen

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire P- en C-toets Kompaan en De Bocht Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire Agenda Onderzoek uitvoering, respons en scores In het oog springende resultaten Implementatie

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder LECTORAAT JEUGD - KENNISCENTRUM GEZONDHEID & WELZIJN Samen de schouders eronder Visie Rapportage Handreiking Toolkit Visie rapportage handreiking toolkit Windesheim zet kennis in werking Samen de schouders

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock.

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock. Pleegouder worden Inhoud Wat is pleegzorg? 3 Verschillende vormen van pleegzorg 4 Voorwaarden en criteria 5 Pleegouder worden 6 Informatiebijeenkomst 7 Aanmelden 7 Voorbereiding: intakegesprek en STAP-training

Nadere informatie

I m Ready! Jongeren over de weg naar zelfstandigheid

I m Ready! Jongeren over de weg naar zelfstandigheid Mogelijk gemaakt door: Jongeren over de weg naar zelfstandigheid Transformeren doe je samen 16 juni 2014 Welkom! Jongeren over de weg naar zelfstandigheid Project Doel van project Met wie werken we samen?

Nadere informatie

Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg

Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg Vragenlijst onderdeel B V20160229 Pleegzorg Een pleeggezin neemt voor korte of langere tijd een kind op dat niet thuis kan wonen. De vragen gaan over 24-uurs pleegzorg,

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg Nov. 2014

Nieuwsbrief Pleegzorg Nov. 2014 Nieuwsbrief Pleegzorg Nov. 2014 VAN DE RADING Belangrijke veranderingen Zoals eerder vermeld hebben we onze kantoorlocatie aan de Huizingalaan 121 in Utrecht inmiddels verlaten. De locatie voldeed niet

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering 2013-2014 Inleiding In de periode 2011 tot en met 2014 hebben Trias Jeugdhulp, Jarabee en Intermetzo subsidie ontvangen van de provincie Overijssel voor het project

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door:

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door: RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2008 Onderdeel Pleegzorg november 2008, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl ONDERDEEL: INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Onderdeel: Pleegkinderen

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Vragen over opvoeden en opgroeien? Veel ouders twijfelen of ze het juiste doen of hoe ze iets moeten aanpakken. Als ouder staat

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Opvoeden is een mooie taak, maar niet altijd eenvoudig. Een peuter die bang of dwars is. Uw kind die niet goed meekomt op school.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/113

Rapport. Rapport over een klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/113 Rapport Rapport over een klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen. Datum: 11 april 2011 Rapportnummer: 2011/113 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de William Schrikker Groep onvoldoende heeft

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij JEUGDBESCHERMING NOORD Voogdij Als je ouders niet meer voor jou kunnen beslissen... Informatie voor jongeren Voogdij Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Totdat

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Prima Pleegzorg

Onderzoeksresultaten Prima Pleegzorg Onderzoeksresultaten Prima Pleegzorg We gaan in op de conclusies van het onderzoek en de verdere ontwikkeling van Prima Pleegzorg: de resultaten in perspectief. We vatten de belangrijkste resultaten samen

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking is van alle tijden, maar gemeenten lopen de laatste jaren

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Beste pleegouder, U heeft aangegeven graag op de hoogte gehouden te

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg December 2014 Rubicon jeugdzorg In dit nummer Bericht van Clusterleider 2 Wat verandert er voor pleegzorg in 2015? 4 Nieuwsvoorziening Extranet 6 Bedankt! 6 Bijlagen: Uitnodiging

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding Pleegouder worden een zorgvuldige voorbereiding De keuze om pleegouder te worden, is een ingrijpende stap. Een pleegouder is de opvoeder van een kind van een ander. Er komt een kind bij in het gezin of

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Risico-indicatoren pleegzorg

Risico-indicatoren pleegzorg Risico-indicatoren pleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Ontwikkeling risico-indicatoren pleegzorg... 5 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 7 Hoofdstuk 3 Risicomodel...

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Gezinsondersteuning bij opvoeding Sterker in de samenleving.

Gezinsondersteuning bij opvoeding Sterker in de samenleving. Gezinsondersteuning bij opvoeding Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Wesley heeft een licht verstandelijke beperking. Het is een leuke jongen, maar de laatste tijd zijn er wat spanningen en uitdagingen

Nadere informatie