Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk"

Transcriptie

1 Terugblik 2011 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden

2 Bedankt voor uw steun De dank gaat vooral uit naar u, die het World Vision mogelijk maakt om voor kinderen zonder toekomst het verschil te maken. En dat in de naam van Hem, Die ooit zei: Laat de kinderen tot mij komen Bestuursvoorzitter Sybout van der Meer Naast onze ambitie voor de toekomst willen we niet vergeten dankbaar om te zien naar de resultaten van het afgelopen jaar. Met de hulp van onze trouwe sponsors en donateurs waren we in staat vele duizenden kinderen een betere toekomst te geven. Dank aan God en allen die ons het afgelopen jaar daarbij hebben geholpen. Ruud van Eijle, directeur World Vision In maart 2012 verschijnt het jaarverslag van World Vision met daarin een uitgebreid verslag van de bereikte resultaten en cijfers. Via deze weg nemen we u alvast graag mee in het werk van World Vision. Uw betrokkenheid en financiële bijdrage heeft in 2011 gezorgd voor hoop en toekomst voor veel mensen. Hoe is het geld besteed? En wat betekent uw investering voor de mensen in onze projectgebieden? In dit verslag staat het werk van World Vision praktisch beschreven.

3 Over World Vision Organisatieontwikkeling Van de directeur Kinderen in armoede verdienen een leven dat helemaal tot bloei komt. Dat samen waarmaken is een van de mooiste dingen die je kunt doen. World Vision luistert naar kinderen en pakt de oorzaken van armoede en onrecht aan. Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen is wat ons inspireert en kracht geeft. Help een kind en zijn omgeving. Geloof in verandering. Je zult zien dat het werkt. World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. Samen met de familie en de omgeving werken we aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is. World Vision werkt in bijna 100 landen in nauwe samenwerking met de lokale en internationale organisaties. Jaarlijks bereiken we miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. We helpen kinderen, hun familie en de omgeving zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging. Samenstelling management team: De heer Ruud van Eijle directeur De heer René Noort, manager bedrijfsondersteuning, waarnemend directeur (tot ) Mevrouw Nel den Boer, manager programma s (tot ) De heer Wouter Kok, manager fondsenwerving (tot ) De heer Ronnie Hahné, manager programma s (vanaf ) Colofon Dit is een uitgave van World Vision. Bezoekadres Zonnehof 38, 3811 ND Amersfoort Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) Website Postbank 99 Bank (ABN AMRO) KvK Gooi-, Eem-, en Flevoland: Publicatiedatum februari 2012 (jaarverslag verschijnt maart 2012) Redactie Ruud van Eijle en Esther van der Leeden Fotografie Copyright World Vision concept & Vormgeving V1 Communicatie, Ermelo Duidelijkheid over wat we doen en hoe we de dingen doen: dat is wat we willen. Keuzes hierover zijn vast gelegd in de strategie van World Vision. De strategie kent drie speerpunten: We staan voor kwalitatieve programma s We vergroten donorwaarde (groei van de inkomsten) We bouwen een efficiënte organisatie Team World Vision bestaat uit een team van bijzonder betrokken en gemotiveerde mensen. Bij de aanvang van het verslagjaar bestond het team van World Vision uit zeventien medewerkers (14,8 FTE), bij het einde van het verslagjaar bestond het team uit achttien medewerkers (16 FTE). World Vision kent een bescheiden budget voor training en scholing. We vinden het belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen. Afgelopen jaar maakten vier mensen hiervan gebruik, door het starten van een nieuwe opleiding/training. De jongerenactie Zip your Lip biedt het hele jaar door plaats aan twee stagiaires. Op verschillende plekken binnen de organisatie hebben we ruimte voor werkervaringsplekken. Einde verslagjaar waren er vier mensen actief binnen een werkervaringsplek. Belangrijk en waardevol: onze vrijwilligers Een organisatie als World Vision leunt sterk op de waardevolle bijdrage van vrijwilligers. Zij zijn betrokken bij allerlei verschillende activiteiten en leveren een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren van onze visie. De totale ploeg vrijwilligers per eind september telt tien mensen voor kantoortaken en vierenveertig mensen die ons ondersteunen bij activiteiten in het land (concerten, evenementen, beurzen etc). We zijn blij en dankbaar voor een groeiende groep vrijwilligers. Zij zijn voor onze organisatie van onschatbare waarde. Netwerken World Vision Nederland is lid van Partos (branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties werkzaam in ontwikkelings samenwerking) en Prisma (vereniging van christelijke organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor armoedebestrijding). Ook zijn we lid van de Samenwerkende Hulp Organisaties. Geld naar het veld Als World Vision streven we ernaar om uw geld zoveel mogelijk te besteden op de plekken waar het zo nodig is. Namelijk aan de mensen in onze projecten, in het veld. Dit jaar is 91,8% besteed aan deze doelstelling volgens de berekening van het CBF keurmerk. In 2009 lag dit percentage op 87,2%. Visie Onze wens voor ieder kind: een leven dat helemaal tot bloei komt. Ons gebed voor ieder hart: de wil om dit waar te maken. Per 1 december 2010 ben ik begonnen als directeur van World Vision in Nederland. Een mooie organisatie, zeer professioneel en wereldwijd één van de grootste. Een sterk onderdeel is de werkwijze en methode van duurzame gebiedsontwikkeling. De gelden van de ruim 4 miljoen gesponsorde kinderen worden in meer dan 30 landen over 1500 projecten besteed. Samen met de lokale bevolking wordt het gebied duurzaam ontwikkeld, zodat World Vision zich na 15 jaar kan terugtrekken en de gemeenschap zonder hulp van buitenaf kan doorgaan. Met voorzieningen als schoon drinkwater, gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid biedt de lokale gemeenschap weer toekomst voor een kind. Naast deze duurzame vorm van hulp wordt er wereldwijd veel aandacht besteed aan noodhulp en is World Vision de grootste afnemer van het Wereld Voedsel Programma van de VN. Het is opvallend dat World Vision in Nederland nog steeds een lage naamsbekendheid heeft en van de bijna 100 World Vision kantoren tot de kleinere behoort. Om hierin verandering aan te brengen, hebben we het afgelopen jaar de focus van de organisatie meer gericht op vergroting van de naamsbekendheid en het werven van meer inkomsten. Met deze uitdaging hopen we in de toekomst meer steun te geven aan de projecten van World Vision wereldwijd, zodat nog meer kinderen een betere toekomst krijgen. Naast onze ambitie voor de toekomst willen we niet vergeten dankbaar om te zien naar de resultaten van het afgelopen jaar. Met de hulp van onze trouwe sponsors en donateurs waren we in staat de doelstellingen te realiseren en vele duizenden kinderen een betere toekomst te geven. Dank aan God en allen die ons het afgelopen jaar daarbij hebben geholpen. Ruud van Eijle directeur World Vision 4 5

4 Wat deed World Vision in 2011 met uw bijdrage? Uw gift en betrokkenheid bij World Vision maakt dat wij kunnen werken in gebieden waar hulp nodig is om kinderen en hun omgeving op een Guatemala Ethiopië India menswaardige manier te laten leven. Ieder kind verdient een leven dat tot bloei komt. Dat samen waarmaken is het mooiste wat je kunt doen. Samen met de lokale bevolking werken we aan duurzame ontwikkeling. Lees hieronder hoe uw structurele ondersteuning en giften bijdragen aan toekomst voor kinderen en de mensen in hun omgeving. Zimbabwe Tanzania Oeganda Bangladesh Indonesië Vanuit World Vision in Nederland worden duurzame ontwikkelingsprogramma s gefinancierd in Guatemala, India, Indonesië, Bangladesh, Tanzania, Oeganda en Zimbabwe, Zimbabwe, met behulp van onze sponsors. 6 7

5 3 Guatemala Adicca Honger maakt plaats voor voldoende voedsel en de kennis om langer te beschikken over de oogst. Juiste voeding voor kinderen betekent dat hun gezondheid het afgelopen jaar is verbeterd. Rampenmanagement Hoe kan de lokale bevolking in Guatemala zich beschermen tegen een ramp? Ook daar is het afgelopen jaar in geïnvesteerd. Door plannen te ontwikkelen en trainingen te geven weet de lokale bevolking wat ze moeten doen als er een ramp is. Training moeder en kind Zwangere vrouwen werden getraind op het gebied van voeding, veiligheid van moeder en kind tijdens de bevalling en hoe ze een pas geboren kindje kunnen verzorgen. Er is ook een netwerk van vrouwen opgezet om kennis te delen en om van elkaar te leren. 300 families geholpen met training over oogst en voedsel World Vision heeft het afgelopen jaar in Guatemala gewerkt aan het verhogen van de graan productie, maïs en andere gewassen. 100 families hebben lokale gewassen geplant en beschikken nu over voldoende kwalitatief voedsel voor hun familie. Ook zijn 200 families getraind in het opslaan van voedsel, zodat ze langer kunnen beschikken over de oogst. Onder andere dankzij deze verhoogde productie en verbeterde opslag kunnen ouders hun kinderen de juiste voeding geven. Op deze manier is de gezondheid van de kinderen verbeterd. 159 jongeren kregen voorlichting over zwangerschap, hiv en aids Dit jaar zijn er geen zwangerschappen onder jongeren gerapporteerd. Voorlichting over hiv en aids is ook één van de onderdelen die in bijna alle World Vision programma s terugkomen. Jongeren leerden over hiv en aids en over zwanger worden. In 2011 werden 159 jongeren in drie dorpen voorgelicht. Dit jaar zijn er geen zwangerschappen onder jongeren gerapporteerd. Speeltuinen voor kinderen: een kans om te kunnen spelen Op vier scholen zijn er door de lokale bevolking speeltuinen gebouwd om zo kinderen een kans te geven om te kunnen spelen. Door dit initiatief kunnen de kinderen zich beter concentreren, nemen ze actiever deel aan de lessen en hebben ze een socialere houding. Ook zetten moeders zich in voor een gezonde en veilige omgeving op de scholen. Gemotiveerde ouders steunen schoolgaande kinderen Ouders zijn afgelopen jaar gemotiveerd om meer interesse te tonen in de schoolprestaties van hun kinderen. Door dit initiatief ondersteunt nu 88% van de ouders hun kinderen op school. Ook hebben ouders en leraren groepen gevormd om zo elkaar, en ook andere ouders te motiveren om actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen op school van hun kinderen. 8 9

6 3 India Miraj Gezondheid brengt families vrede en een betere toekomst Het gezondheidsproject in Miraj brengt bewustzijn onder zwangere en borstvoeding gevende vrouwen hoe ze hun pas geboren kinderen gezond kunnen houden en hoe ze de baby s het beste kunnen voeden. Ze leren ook hoe ze gebruik kunnen maken van de voedingsen gezondheidservices van de overheid. Daarnaast worden gezondheidsvrijwilligers getraind om zo de lokale bevolking te ondersteunen op het gebied van voeding en gezondheid. Zo wordt er aan gewerkt om kindersterfte en het overlijden van moeders tijdens de bevalling te verminderen. Ook worden kinderen onder de 5 jaar minder vaak ziek. 93% weet hoe hiv en aids zich verspreid en hoe ze dit kunnen voorkomen Hiv en aids is ook in India een groot probleem. Het programma werkt eraan om de huidige generatie bewust te maken van de risico s om ze zo te beschermen tegen infectie. Ook werden er in leiders van de dorpen getraind hoe bepaalde ziektes voorkomen kunnen worden. Op dit moment weet 93,68% van de gemeenschap hoe hiv en aids zich verspreid en hoe ze dit kunnen voorkomen. Conflicthantering: meer begrip leidt tot gemoedelijke samenwerking De diversiteit onder de mensen in Miraj is groot. De mensen hebben een verschillende religieuze of kastenachtergrond. Het behouden van vrede en harmonie is daardoor niet altijd makkelijk. Daarom is het play and peace project gestart. Dit project brengt kinderen en jongeren samen. Door samen te spelen en te lachen is er in de dorpen meer begrip voor elkaar gekomen en heeft men leren samenwerken. Hierdoor zijn er een stuk minder conflicten. Training voor boeren verhoogt opbrengst oogsten 56 boeren en boeren zonder land zijn getraind in het verbouwen van sojabonen, aardnoten en maïs. Zo zijn ze getraind in moderne methodes waarmee ze de productie kunnen verhogen. Deze boeren hebben de training in praktijk gebracht en hebben nu voldoende opbrengst om hun gezinnen eten te kunnen geven. Afgelopen jaar zijn ook 9 families geholpen om hun geitenmelk te verkopen. In het verleden kregen ze geen goede prijs voor hun melk. Nu zijn ze verenigd in een coöperatie en krijgen ze een veel betere prijs voor de melk. Recht op informatie: hoe stel ik vragen aan de overheid? In 2011 vond het project recht op informatie plaats. Tijdens dit project werd de gemeenschap bewust gemaakt welke overheidsprojecten er bestaan en hoe men een aanvraag kan doen voor sponsoring van de overheid. Ook werd er training gegeven in boekhouden. Resultaat: 68 groepen in diverse dorpen maken nu gebruik van leningen die zijn verstrekt door de overheid. Met deze lening kunnen ze hun eigen activiteit opzetten om inkomsten te verwerven. Succesvol ondernemen: zelfstandig verder Capaciteitsopbouw is ook een belangrijk aspect van het programma. Diverse lokale groepen worden getraind in leiderschap, het managen van financiën en ontwikkeling. Zo leert men om in de toekomst op eigen benen te kunnen staan en op den duur zelfstandig verder. World Vision heeft ook in 2011 kwetsbare gezinnen met een lening ondersteunt. Op die manier konden ze een eigen bedrijf opstarten. Hoopvol resultaat: gezinnen hebben zoveel succes dat men al is begonnen met het terugbetalen van leningen

7 3 Indonesië Sambas 104 FAMilies zijn getraind in tuinieren Kindvriendelijke bus zorgt voor leerplezier voor 500 kinderen Scholen beschikken niet vaak over een uitgebreide bibliotheek. Daarom werd dit jaar de kindvriendelijke bus geïntroduceerd. Een bus met daarin 1000 boeken reed rond en bezocht zo 500 kinderen. Deze kinderen maakten dan ook met veel plezier gebruik van deze bus. Van wetenschap tot geschiedenis: voor elk wat wils. Ook konden ze tekenfilms op de televisie kijken in de bus. Zo ontwikkelen de kinderen zich op een leuke, speelse manier. Zo kunnen zij groenten verbouwen in eigen tuin en hun gezin gezond eten geven. In 2011 is het kindersterftecijfer in Sambas gedaald van 11,11% naar 6,74% Strijden tegen onnodige kindersterfte is één van de speerpunten van World Vision. In Sambas is er rondom dat thema mooie vooruitgang geboekt. Gezondheidsvoorlichters gaan de dorpen in om voorlichting te geven over de gezondheid van moeder en kind. Uit het rapport van het ministerie van gezondheid uit 2011 bleek dat in Sambas het kindersterftecijfer van 11,11% naar 6,74% was gedaald. Voorlichting op vroege leeftijd Al op vroege leeftijd wordt er voorlichting gegeven over gezondheid en algemene ontwikkeling. In 6 dorpen zijn speciale klassen voor jonge kinderen gestart rondom dit thema. Eerder konden jonge kinderen nog niet naar school en moesten ze wachten tot ze 7 jaar oud waren. 138 kinderen nemen deel aan deze lessen. De leraren voor deze klassen hebben een extra training gekregen om kwalitief goed onderwijs te kunnen geven aan deze doelgroep. Dit programma is inmiddels zo succesvol dat één van de dorpen, Sanatab, besloot om hun budget te besteden aan het salaris van de leraren van deze klassen

8 3 Tanzania Isanga De gezondheidsmedewerkers in de gemeenschap zijn ook dit jaar weer getraind en werken in de dorpen. Ze informeren de mensen over de mogelijkheden binnen de publieke gezondheids sector. Het resultaat? Zo n 88,4% (2011) van de zieke kinderen onder 5 worden nu naar publieke gezondheidsinstellingen gebracht. Een positieve ontwikkeling. Ook is het sterftecijfer van kinderen onder de twaalf maanden gedaald van 50/1000 (2003) naar 2/1000 (2011). Het sterftecijfer van kinderen onder de 5 is gedaald van 127/1000 (2003) naar 61/1000 (2011). Hoopvol! Gelijkheid tussen man en vrouw World Vision werkt in Insanga ook aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarom werden er in het afgelopen jaar initiatieven genomen voor meer inspraak van vrouwen op de lokale besluitvorming. De overkoepelende werkgemeenschap in Isanga bestond in het verleden uit 6 mannen en 1 vrouw. Dit jaar is er tijdens verkiezingen gekozen voor 4 vrouwen en 4 mannen. Droogte veroorzaakt voedseltekort Afgelopen jaar heerste grote droogte in Tanzania. Dit veroorzaakte een voedseltekort onder de kwetsbare groepen. Dit zijn bijvoorbeeld zwangere vrouwen, kinderen onder de 5 jaar en vrouwen die borstvoeding geven. World Vision heeft dan ook vrouwen en kinderen ondersteunt met het distribueren van bloem wat een belangrijk onderdeel is in de maaltijden. Meer dan 300 families volgden in 2011 een workshop op het gebied van welk eten goed is voor hun kinderen en hoe ze dit eten moeten bereiden jongeren voorgelicht over hiv en aids Kerkleiders en leraren zijn getraind om jongeren voor te lichten over hiv en aids. Op deze manier zijn nu jongeren bereikt. Getrainde boeren zien hun opbrengst stijgen: voedselzekerheid neemt toe Afgelopen jaar zijn boeren getraind in het verbouwen van andere gewassen. Deze gewassen zijn beter bestand tegen droogte en kunnen worden verkocht tegen een goede prijs. Ook wordt de opbrengst gebruikt om het voedzame eten voor kinderen onder de vijf jaar te bereiden. Boekhouden, leiderschap en management World Vision trainde lokale groepen in boekhouden, leiderschap en management. De leden van deze groepen ondersteunen elkaar met het verwerven van inkomen. Ook hebben enkele groepen naaimachines ontvangen. Dankzij deze naaimachines hebben vrouwen nu de order binnengehaald om 696 school uniformen te produceren. Ernstige ondervoeding gedaald van 15% naar 1,9%! World Vision richt zich wereldwijd in hun programma s op het terugdringen van onnodige kindersterfte. Zo ook in Tanzania. En met succes: het percentage van ernstige ondervoeding onder kinderen onder de 5 jaar is gedaald van 15% (2007) naar 1,9% (2011)! Dit ondanks de droogte die heerste gedurende

9 3 Bangladesh Bandarban 92,8% van de kinderen kan nu lezen, in 2007 was dit cijfer nog 84,4% Afgelopen jaar zijn er trainingen, workshops en andere activiteiten georganiseerd om de schoolprestaties van de kinderen in Banderban te verbeteren. Ouders werden bewust gemaakt van het belang van onderwijs voor kinderen, kinderen werden gecoacht, scholen werden ondersteund met materiaal en trainingen en kinderen namen deel aan evenementen op het gebied van onderwijs. Ernstige ondervoeding in Bandarban gedaald van 22,2% (2007) naar 10% (2011) Maatregelen om ondervoeding tegen te gaan: duurzaam, levensreddend en essentieel Het aantal ernstig ondervoede kinderen is afgenomen met 6,2%. In totaal is nog 16% van de kinderen onder de vijf jaar nu ernstig ondervoed (22% in 2007). World Vision traint moeders over welke ingrediënten ze het beste kunnen gebruiken voor het eten voor hun kinderen. Ook verbouwt de lokale bevolking nu meer groenten. Dit om hun kinderen van voldoende en gezonde voeding te geven. Daarnaast kunnen ze extra inkomen verwerven door deze groenten op de markt te verkopen. World Vision heeft ook diverse boeren van zaden voorzien. Met deze initiatieven zal de ondervoeding verder afnemen. Tagor (16): World Vision gaf me een studiebeurs. Nu ben ik met mijn resultaten in de top 6 van mijn school beland. De goede zorg en liefde van mijn ouders en leraren hebben hiervoor gezorgd. Zonder de steun van World Vision had ik dit nooit kunnen doen. Dat maakt me dankbaar. Met zijn mooie resultaat inspireert Tagor Chowdhury andere kinderen tot het verbeteren van hun schoolprestaties. World Vision Bangladesh is door de overheid uitgeroepen tot beste organisatie in het gebied die werkt in de onderwijssector. Een gevolg hiervan is dat het team van World Vision steeds meer wordt uitgenodigd door de overheid om namens ontwikkelingsorganisaties mee te praten over het verbeteren van het onderwijs

10 3 Ethiopië Dembia Boer Terefe Fentahum, Ethiopië: Door de cursus die ik heb gevolgd is mijn oogst veel groter dan voorgaande jaren. Ik kan mijn gezin nu te eten geven en houd zelfs nog een deel van de oogst over. Die kan ik nu verkopen. Hierdoor kan ik kleding voor mijn kinderen aanschaffen en nog belangrijker: ze kunnen naar school. Wát een vooruitgang! World Vision helpt lokale boeren om de productie en kwaliteit van de gewassen te verbeteren. De cursussen zijn succesvol. Daarnaast krijgen boeren begeleiding bij de zorg voor een goede en gezonde veestapel. Kees Kraayenoord was afgelopen zomer in Ethiopië. Dit is zijn verhaal: Naast het weesmeisje mijn eigen meisje, mijn dochter Reni van 14 jaar Ik zag het dus niet aankomen. Reni, mijn dochter, zou als Zip your Lip-ambassadeur een meisje interviewen. Het gesprek begon, en ik had het gevoel dat de grond onder m n voeten wegzakte. We stonden oog in oog met een tiener, een meisje van 14, die haar beide ouders had verloren aan aids.. En naast haar zat mijn eigen meisje Reni, ook 14 jaar, die probeerde een gesprek te voeren over hoe het leven van dit weesmeisje, Kessanesh, eruit ziet. Kan je je dat voorstellen, met honger naar bed zonder ouders? Ze vertelde dat ze s ochtends naar school ging. Haar broertje brengt ze dan onder bij een nichtje. s Middags doet ze klusjes om wat geld bij elkaar te schrapen. Het is echter niet genoeg. Er gaan dagen voorbij dat deze bijzondere meid haar vierjarige broertje niet te eten kan geven. Ons hart brak toen we hoorde dat ze als kind van ouders, besmet met hiv, gediscrimineerd wordt. Eerst wilde ze het niet vertellen, slikte ze woorden is. Maar toen kwam het hoge woord eruit. Ze wordt samen met haar broertje uitgescholden voor satans kinderen. Dit kan niet waar zijn. Geeft gij hen te eten? We hebben gebeden voor ze, naar ze geluisterd en ze vast gehouden. Ik keek Reni aan. Twee zielen, een gedachte. Dit meisje moest worden geholpen, en God vraagt ons om dat te doen. We besloten daar te plekke haar als gezin op te nemen als ons sponsorkind. Reni, Sanne en Naomi hebben er een zus (en broertje) bij. Ik heb gehuild. Echt gehuild. Tranen van bewogen heid en van boosheid. Nog nooit heeft een verhaal me zo geraakt als dat van Kessanesh. Daar brak God mijn hart zoals Zijn hart gebroken is om de kinderen zoals Kessanesh. 9 meisjes zijn behouden voor vroegtijdige uithuwelijking Dankzij de inspanningen van Asnakew was de 13-jarige Maritu in 2011 één van de meisjes die niet werd uitgehuwelijkt tegen haar zin Asnakew Feleke uit Ethiopië is leraar en lid van het kinderrechtencomité in Dembia. Samen met andere bestuursleden heeft hij zich ingezet om te voorkomen dat jonge meisjes trouwen voor hun 14de jaar. Makkelijk te voorkomen? Nee. Maar dankzij de inspanningen van Asnakew was de 13-jarige Maritu in 2011 één van de meisjes die niet werd uitgehuwelijkt. Ook in 9 andere gevallen kon dit voorkomen worden. Maritu zit nu gelukkig weer op school en heeft kans op een toekomst

11 3 Oeganda Kyabigambyre families werden geholpen bij het verbeteren van voedselzekerheid 400 vrouwen leren koken met energiebesparende oven In Oeganda is het afgelopen jaar gewerkt aan de verbetering van voedselzekerheid en het genereren van inkomsten families werden hierdoor geholpen. Goede gezondheid voor kinderen is een speerpunt voor World Vision en in 2011 is daar in Oeganda op een hoopvolle manier vooruitgang geboekt. Kwikiriza Prisca woont samen met haar man en vier kinderen in Oeganda. World Vision trainde 400 vrouwen in het koken met een oven die veel minder brandhout nodig heeft dan voorheen. Resultaat: minder risicovolle wandelingen naar het bos voor brandhout en goed gevoede kinderen. Hoe was de situatie voor de training? Ik moest 2,5 kilometer lopen naar een bos om brandhout te verzamelen, zodat ik eten kon koken voor mijn familie. Soms moest ik mijn twee dochters erop uit sturen. Ik was bang, want ik weet dat mijn dochters gevaar lopen om verkracht te worden in het bos. Training van World Vision Dit veranderde in juli 2011 toen World Vision vrouwen trainde om met energiebesparende oventjes te gaan koken. Ik kreeg ook een oven van World Vision. Dit oventje verbruikt maar heel weinig brandhout. Nu hoef ik pas na tien dagen weer naar het bos om hout te verzamelen. Het eten is nu ook eerder klaar. Dankbaar voor gemakkelijker leven Ik ben World Vision dankbaar dat ik aan deze training deel mocht nemen en op deze manier energie kan besparen. Het heeft ons leven gemakkelijker gemaakt. Nu hoef ik geen lange afstanden meer te lopen om brandhout te verzamelen en kan ik de maaltijden op tijd bereiden. Hierdoor kunnen mijn kinderen lunchen en op tijd naar school gaan. Ik kan nu meer tijd besteden in mijn tuin omdat ik nog maar één keer in de week hout hoef te sprokkelen. Mijn kinderen zijn goed gevoed en ze doen het goed op school omdat ze elke dag middageten krijgen. In totaal werden er 400 gezinnen geholpen door deze training. Naast tijdsbesparing is het feit dat er minder bomen worden gekapt voor brandhout een ander voordeel. Hiermee beschermen we ook het milieu. Door het uitdelen van klamboes en het geven van gezondheidstrainingen is in het World Vision programma het aantal gevallen van malaria onder kinderen met 58% afgenomen Stop onnodige kindersterfte In Oeganda is het voorkomen en bestrijden van malaria een belangrijke activiteit. En met succes: het aantal gevallen van malaria is in één jaar tijd terug gegaan van 278 naar 103 gevallen. Er zijn dus 58% minder kinderen opgenomen met malariaverschijnselen. Een belangrijke mijlpaal in het terugdringen van onnodige kindersterfte onder de vijf jaar. Kennis is van levensbelang In 2011 heeft World Vision in Oeganda geïnvesteerd in opleidingen van lokale gezondheidswerkers. Nu hebben ze de kennis om malaria bij kinderen in het gebied te voorkomen, tijdig op te sporen en te zorgen voor de juiste behandeling. Het uitdelen van klamboes voor kinderen en zwangere vrouwen in het project is daar een belangrijk onderdeel van

12 3 Zimbabwe Sanzukwe Gezondheidzorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn 29 lokale verpleegkundigen kregen een cursus Het opleiden en begeleiden van lokale gezondheidszorgwerkers is een belangrijk onderdeel van het gezondheidsprogramma in Sanzukwe. Dankzij steun van Nederlandse sponsors kregen 29 lokale verpleegkundigen een cursus. Dankzij de bijdrage van Nederlandse sponsors hebben kinderen een goede start World Vision wil er zijn voor de meest kwetsbare kinderen, ook in ons sponsorprogramma Sansukwe in Zimbabwe. We weten uit ervaring dat zwangere vrouwen en kleine kinderen tot 5 jaar extra aandacht verdienen. In Zimbabwe zijn de 3 voornaamste oorzaken van kindersterfte hiv en aids (21%), complicaties voor, tijdens en na de geboorte (29%) en longontsteking (13%). We hebben daarom extra oog voor hun gezondheid. En dat betekent dat gezondheidszorg beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar moet zijn. Mobiele klinieken De mensen in het Sansukwe sponsorprogramma leven soms erg afgelegen. Daardoor is het bezoeken van een dokter niet altijd even makkelijk. World Vision heeft daarom mobiele klinieken opgezet. Deze klinieken verplaatsen zich maandelijks van dorp tot dorp om moeders en kinderen te bezoeken en hen te vaccineren. Dit kan allemaal gebeuren dankzij het geld van de Nederlandse sponsors die een kind sponsoren in Zimbabwe via World Vision. Kinderen worden ingeënt tegen o.a. mazelen, hepatitis, polio en kinkhoest. Mobiele bereikbaarheid: kinderen per maand De rapportages laten zien dat ruim 90% van de vrouwen en kinderen gebruik van deze mobiele gezondheidszorgdiensten en dat is een goed resultaat. Dat betekent dat zo n 1600 kinderen per maand worden bereikt. Naast de vaccinaties voor kinderen komen ook zwangere vrouwen naar de kliniek voor beschermende inentingen voor de bevalling. Ze krijgen ook tips over hun zwangerschap. De mobiele klinieken zijn van levensbelang voor het terugdringen van moeder- en kindersterfte. World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. Succesvol sportprogramma zorgt voor gemotiveerde leerlingen en geïnteresseerde ouders In Sanzukwe is er een speciaal onderwijsproject gestart met als thema sport voor kinderen. Drie studenten van de Khalanyoni school zijn geselecteerd voor het Nationale Jongeren Toernooi. Door het sportprogramma op de scholen is een positieve verandering zichtbaar in de houding van jongeren en hun ouders om onderwijs te volgen. De criminaliteit onder jongeren is zichtbaar afgenomen. Het sportelement leert de jongeren om meer respect voor anderen te hebben en meer discipline op te brengen. Tevens zijn de kinderen die meedoen aan de sport meer zelfverzekerd geworden. Als resultaat is er ook een grotere betrokkenheid van zakenmensen bij het programma die hun bijdrage leveren zoals het beschikbaar stellen van oefenruimte voor de sportevenementen. Eén ding is zeker: in het afgelopen jaar is het sportprogramma door de Khalanyoni dorpelingen als meest belangrijke verandering in de dorpen aangegeven

13 Financiering themaprojecten In Tanzania worden vluchtelingen opgevangen in een kamp in Nyaragusu World Vision financiert vanuit Nederland diverse themaprojecten. Daarin wordt samengewerkt met de Europese Unie en Buitenlandse Zaken. Welke investeringen deed World Vision in 2011? Landbouw en voedselvoorziening in Zimbabwe - hulp voor mensen Inwoners van Zimbabwe hebben onze hulp nodig. Door een overheid die niet investeert in de bevolking ontstaat honger op het platteland van Zimbabwe. In het zuiden is een programma gestart gericht op voedselzekerheid voor mensen in de districten Umzingwane en Bubi. Een ander doel in het programma is handel voeren met de middenstand in Bulawayo, tweede stad van Zimbabwe. Het programma wordt in drie jaar uitgevoerd, van januari 2010 tot december Het budget voor dit programma is 1.45 miljoen euro. De Europese Unie betaalt een substantieel deel van dit budget. Het aandeel van World Vision bedraagt euro per jaar. Opvang van vluchtelingen in een Congolees vluchtelingenkamp in Tanzania De situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo is al tien jaar onrustig door burgeroorlog en conflicten. Dit heeft miljoenen mensen het leven gekost en honderdduizenden mensen zijn gevlucht. In Tanzania worden vluchtelingen opgevangen in een kamp in Nyaragusu. Daar wonen nu vluchtelingen. Dit programma is gestart toen de mensen uit Congo begonnen te vluchten in Sindsdien werkt World Vision in Noord-West Tanzania met Congolese vluchtelingen. Het huidige programma is gestart in januari 2011 en loopt tot en met december Het budget is 4.1 miljoen euro. Verschillende VN organisaties steunen dit programma en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken betaalt mee. World Vision is verantwoordelijk voor euro per jaar. Voedsel en levensonderhoud voor mensen in Cambodia De bevolking van Cambodia is kwetsbaar voor rampen. Door het ontbreken van een sociaal vangnet kan het wegvallen van een familielid hele gezinnen onder de armoedegrens terecht laten komen. Een duurzame interventie moet lijden tot vermindering van armoede, honger en ondervoeding. Het gaat hier om mensen. De start was in maart Dit programma loopt tot en met februari Het budget is 1.78 miljoen euro. De Europese Unie betaalt mee aan dit programma. World Vision is verantwoordelijk voor een bijdrage van euro per jaar

14 Noodhulp Ook in 2011 heeft World Vision noodhulp verleend. De Kindvriendelijke Speelplekken hebben daarin een belangrijke plaats. Ook in een rampgebied richt World Vision zich tot de meest kwetsbare kinderen. We creëren een veilige plek waar ze samen met andere kinderen kunnen spelen en waar we psychosociale hulp verlenen. Ouders kunnen hun Bouwen aan een veilige plek voor kinderen, zodat ze weer naar school kunnen kinderen veilig achterlaten om zo zelf mee te helpen aan wederopbouw en herstel na een ramp. Haïti Pakistan Na de aardbeving op 12 januari 2010 raken 3 miljoen mensen op Haïti alles kwijt door een allesverwoestende aardbeving. In 2010 en 2011 heeft World Vision de bevolking geholpen met de wederopbouw van hun land. Die werkzaamheden gaan ook in 2012 nog door. De SHO fondsen hebben bijgedragen aan het herstel en toekomst voor de getroffen families en de gemeenschappen waarin ze leven. Dit werd mogelijk door het verstrekken van dekens, afsluitbare boxen, keukensets, muskietennetten, matten, dek zeilen en lakens, waardoor het mogelijk werd om te herstellen van de aardbeving. Waar werd het geld aan besteed? mensen kregen hygiëne sets, kookmiddelen, lakens en dekens en muskietennetten Voedsel voor families Voedseluitdeelprogramma s op scholen voor kinderen in 454 scholen Extra voedsel voor kinderen die nog niet naar school gingen 189,6 miljoen liter water voor mensen 22 kindvriendelijke speelplaatsen waar kinderen veilig konden spelen jonge kinderen tussen de 3-8 jaar hadden de mogelijkheid om in een vroeg stadium te kunnen leren tentzeilen en complete tenten voor families Meer dan 620 families kregen tijdelijk onderdak Inkomensverhogende activiteiten voor meer dan mensen Inkomensverhogende trainingen voor mensen, inclusief tuinieren en timmermanschap Het realiseren van 11 klinieken in Port-au-Prince en het grensgebied Door de overstromingen in Pakistan in 2010 werden meer dan 18 miljoen mensen getroffen. De hele infrastructuur lag in puin en honderdduizenden mensen raakten dakloos. World Vision startte met noodhulp door hulp te verlenen op het gebied van gezondheid en voeding, levensonderhoud en de bescherming van kinderen. Ook in Pakistan wilden we er vooral zijn voor de kinderen. De noodhulp in Pakistan bestond naast het uitdelen van eerste levensmiddelen en wederopbouw ook uit onderwijs. Door de 24 miljoen US $ van tien verschillende landen kon World Vision meer dan mensen bereiken in 11 districten van de provincies Khyber Pakhtoonkhwa, Punjab en Sindh. World Vision Pakistan blijft helpen op verschillende gebieden. Dit gaat zowel over voedsel als productdistributie. Denk hierbij aan dekens, kookgerei, het verlenen van onderdak, gezondheid- en voedinginterventies, water, sanitatie en hygiëne, spoedig herstel en levens onderhoud. Daarnaast worden er kindvriendelijke Speelplekken ingericht. 18 maanden na de ramp leven er nog steeds mensen in kampen. Het duurzame herstel van Haïti en haar mensen duurt lang. De mensen zijn bijzonder kwetsbaar. World Vision is en blijft actief onderhandelen met verhuurders, kampcommissies en andere instanties die werkzaam zijn in de kampen. We werken aan een realistische manier om de getroffen mensen weer terug te laten keren naar hun huizen of alternatieve locaties. Van noodhulp naar structurele, duurzame hulp Naast de deelnemende gezinnen profiteert de hele gemeenschap van de hulp van World Vision en andere organisaties. Het hebben van een veilige plek voor kinderen geeft ouders de mogelijk heid om zich te concentreren op activiteiten zoals het genereren van inkomsten. Japan Op 11 maart 2011 werd Japan hard getroffen door een aardbeving. De allesverwoestende tsunami die daarop volgde zorgde voor een ravage. Meer dan mensen raakten dakloos en tienduizenden mensen kwamen om. Japan is de derde economie van de wereld en één van de beste landen die voorbereid is op een ramp. Alle hulp werd gecoördineerd door de regering. World Vision kwam gelijk in actie door evacuatiecentra op te zetten en de mensen te voorzien van voedsel, dekens en matrassen. Ook was er speciaal eten voor baby s en kleine kinderen. Kinderen die hun ouders kwijt waren, werden opgevangen en geregistreerd om ze zo snel mogelijk weer met hun familie te kunnen herenigen. Ook werden er bij deze ramp veel oudere mensen (boven de 65) geholpen

15 Wat gebeurt er in Nederland? In Nederland werken 18 gemotiveerde medewerkers samen met vele vrijwilligers dagelijks aan de toekomst voor kinderen in ontwikkelingslanden. Er wordt samengewerkt aan dat ene doel: de meest kwetsbare kinderen in armoede kans geven om tot bloei te komen. Fondsenwerving voor kindsponsoring Met de fondsenwerving richten we ons voornamelijk op groei van inkomsten via particulieren voor het sponsor programma. Met de inkomsten uit het kind sponsorprogramma worden duurzame ontwikkelingsprogramma s gefinancierd. Vanuit Nederland worden honderd duizenden mensen structureel ondersteund. World Vision werkt graag samen met enthousiaste en bewogen ambassadeurs. Zij zijn erg belangrijk als het gaat om het realiseren van groei. Onze ambassadeurs bestaan voornamelijk uit artiesten en sprekers. Tijdens hun concerten en/of spreekbeurten vragen zij aandacht voor het werk van World Vision en roepen zij hun publiek op om ons werk te ondersteunen. De betrokkenheid van de ambassadeurs bij ons werk is daarmee van grote waarde en waarderen we bijzonder. De ambassadeurs van World Vision zijn: Bram Rebergen, Continentals, Corey, Kees Kraayenoord en band, Leonie van den Berg, Lucas Kramer, Nikki Kerkhof, Peter Scheele, Ralph van Manen, Rivelino, Rob Favier, Silvia Robbemont, Stonewashed, The Choir Company, The Circle Ends, Tineke Postma en Wim Bevelander. Naast ons ambassadeursprogramma zijn telemarketing en internet belangrijke kanalen voor onze particuliere fondsenwerving. Donateursprogramma Ook zijn we in 2011 begonnen meer aandacht te vragen voor het donateursprogramma. Hiermee kan de donateur het werk van World Vision met een vaste maandelijkse bijdrage steunen. We richten ons hierbij op mensen die geen belangstelling hebben voor het sponsor programma, of voor wie de maandelijkse bijdrage van 30 euro te veel is. Fondsen die we ontvangen uit Zip your Lip, het donateur programma en Wereldcadeaus besteden we in duurzame, themagerichte ontwikkelings programma s. Denk hierbij aan hiv- en aids bestrijding en het tegengaan van kinderarbeid en -misbruik. In het verslagjaar 2011 groeide het aantal gesponsorde kinderen tot boven de 9.000! Noodhulp: ook in een rampgebied staan kinderen centraal Giften voor noodhulp is ook een belangrijke bron van inkomsten. Deze inkomsten worden gebruikt om hulp te verlenen direct na een ramp en voor de wederopbouw. Kinderen hebben ook in deze situatie onze speciale aandacht. Projectmatige, institutionele fondsenwerving Hieronder vallen de subsidies van de overheid die we voor specifieke projecten aanwenden. Fondsenwerving voor overige programma s Onze jongerenactie Zip your Lip is in eerste instantie gericht op bewustwording en in tweede instantie op fondsenwerving. In 2011 hebben zevenduizend jongeren van 60 scholen en 35 jeugdgroepen zich ingezet door 24 uur niet te eten. De opbrengst van Zip your Lip was afgelopen jaar ruim ,-. In het afgelopen boekjaar heeft World Vision Nederland als lid van de Zip your Lip bereikte ruim jongeren tijdens de Scholentours van 2011 Voorlichting en bewustwording Vanuit onze jongerenactie Zip your Lip is een groep scholieren (Youth Ambassadors) naar Oeganda afgereisd om met eigen ogen te zien welke impact hiv en aids hebben op de samenleving en in het bijzonder op hun leeftijdsgenoten. De Youth Ambassadors hebben tijdens de scholentour van Zip your Lip hun ervaringen gedeeld met ruim leeftijdgenoten. Daarnaast bereikte we met ons programma op meer dan 34 lagere scholen meer dan bezoekers, waarvan 120 mensen sponsor werden. bereikte Met het cabaretprogramma Girls Night Out bereikte we met 7 voorstellingen bezoekers, waarvan 56 sponsor werden. Op het festival 316 waren we prominent aanwezig en bereikte daarmee bezoekers. Daarnaast verstrekte we informatie over het werk van World Vision aan de achterban met de periodiek Wereldnieuws en onze nieuwsbrief. Bijzonder was de kans die we kregen in het Dolfinarium. In het eerste weekend van september mochten we aandacht vragen voor het werk van World Vision. Een gelegenheidskinderkoor zong een speciaal Samenwerkende Hulp organisaties (SHO) meegewerkt aan de nationale campagne voor de Hoorn van Afrika. Daarnaast heeft World Vision zelfstandig een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de ramp in Japan gevoerd. De Telegraaf steunde deze campagne met 2x een full color pagina advertentie die ze gratis aanboden. Voor diverse noodhulp situaties wereldwijd ontvingen we van de SHO ruim ,-. Japan leverde meer dan ,- op. ruim mensen en kinderen over het thema wereldburgerschap Girls Night Out bereikte bezoekers. Zij hoorden over de kracht van vrouwen in Oeganda Organiseer Girls Night Out ook in jouw gemeente! toekomst voor een kind gecomponeerd Dolfijnenlied over schoon water voor 3000 mensen. Voor aanvang van de Dolfijnenshow werd telkens een kort promotiefilmpje van World Vision vertoond. Campagne Stop onnodige kindersterfte We zijn, naast het sponsorprogramma, een nieuw donateursprogramma gestart. Dit programma concentreert zich met name op gezondheid voor kinderen en het terugdringen van kindersterfte. In de Visie en de Eva is een bijsluiter bijgevoegd met een oproep het malaria programma te steunen. De opbrengst van deze actie viel helaas tegen toen we evalueerden

16 Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al Zijn volheid Joh. 10:10b World Vision in 2012: verandering die blijvende vreugde geeft Ook in 2012 werkt World Vision keihard aan toekomst voor kinderen. We geloven in verandering, omdat we kinderen tot bloei zien komen. Dat samen waarmaken is één van de mooiste dingen die je kunt doen. Samen met u als betrokken sponsor, donateur, giftgever en belangstellende gaan we we de strijd aan voor kwetsbare kinderen die onze hulp nodig hebben. We gaan dus verder met onze strategie Daarbij richten we ons sterker op online marketing en geven we World Vision met een nieuwe huisstijl, website en nieuwe communicatieuitingen een hernieuwd gezicht. Zowel online als offline werkt World Vision aan haar naamsbekendheid om zo steeds meer kinderen in armoede te kunnen helpen. Dat is ons bestaansdoel. In 2012 hebben we de wens om de grens van gesponsorde kinderen te kunnen passeren. Wetende dat daarmee honderdduizenden mensen kunnen worden geholpen. Persoonlijke aandacht voor het kind, en hoop en toekomst voor kind én omgeving. Dat is een verandering die blijvende vreugde geeft. Wilt u op de hoogte blijven van ons werk, kijk dan op onze website en meldt u aan voor ons e-magazine.

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Jaarverslag 2011 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden Bedankt voor uw steun De dank gaat vooral uit naar

Nadere informatie

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten.

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. UNICEF in Mozambique: 2010 2014 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. 2 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten In Mozambique overlijden ieder jaar tienduizenden kinderen

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

Dank u voor het waarmaken van mijn droom.

Dank u voor het waarmaken van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem november 2014 Wondem Zerfu had één grote droom: arme kinderen in Ethiopië helpen. Want telkens als hij het land van zijn ouders bezocht, vroeg hij zich af waarom hij het

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË

CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË 30 november 2017 Het conflict in Syrië gaat de zevende oorlogswinter in. Er wordt nog dagelijks gevochten met grote gevaren voor kinderen. De reserves van de gezinnen

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Handleiding voor leerkrachten Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Verantwoording Syrië, Irak, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en het door ebola getroffen West-Afrika. Nooit eerder werden

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 De nieuwe bibliotheek in Kobastil De nieuwe waterput in Kobastil 50 alleenstaande moeders Centrale toiletten en douchekamers Boeken in de nieuwe bibliotheek van Mezezo

Nadere informatie

UPDATE NOODHULP NEPAL

UPDATE NOODHULP NEPAL UPDATE NOODHULP NEPAL nieuwsbrief #03 / mei 2015 Samen voor Nepal Onmiddellijk na de aardbeving in Nepal sloegen de ADID-organisaties de handen ineen, ter plekke en in Nederland. We staan geen van allen

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Groentezaden en pootaardappels

Groentezaden en pootaardappels Groentezaden en pootaardappels Actie Veld Vol Voedsel 2016 Een klein pakketje met rijke inhoud! Elk jaar opnieuw staan we er weer versteld van hoeveel mensen de actie Veld Vol Voedsel steunen. Het is hartverwarmend

Nadere informatie

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

Artsen zonder grenzen

Artsen zonder grenzen Artsen zonder grenzen Dianne van den Bosch Inhoud Zo kwam het... 2 En in Nederland... 2 Hallo hallo!... 3 Wanneer in actie?... 3 Reizen in een vrachtvliegtuig... 3 En verder... 3 Laat maar waaien... 3

Nadere informatie

Interactief - augustus 2014

Interactief - augustus 2014 La Paz, 30-09-2014 Beste lezer, Allereerst de hartelijke groeten van de hoge hoogten van het regiokantoor van ICCO/Kerk in Actie in La Paz, Bolivia. Hierbij ontvangt u het halfjaarlijkse verslag van de

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl/scholen vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them.

All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them. Jaarverslag 2014 All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them. 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Algemeen 1.1 Doelstellingen stichting 1.2 Missie & Visie 2. Terugblik 2014

Nadere informatie

RED EEN KIND ZOEKT MEER WETEN?

RED EEN KIND ZOEKT MEER WETEN? RED EEN KIND ZOEKT kerken die wereldwijd verbonden willen zijn en het werk van AEE in Rwanda willen ondersteunen. Met als doel: nog meer kinderen een kansrijke toekomst geven. Doe mee met het diaconaal

Nadere informatie

help een kind, verander een leven!

help een kind, verander een leven! 1. Stichting Africare is in 2011 opgericht, als Christelijke non-profit stichting met als hoofddoel kindersterfte te verminderen in Afrika. Door middel van verschillende projecten richt de Africare Foundation

Nadere informatie

UPDATE De Filippijnen 1 jaar na tyfoon Haiyan

UPDATE De Filippijnen 1 jaar na tyfoon Haiyan UPDATE De Filippijnen 1 jaar na tyfoon Haiyan 1 jaar na Haiyan Het is alweer bijna een jaar geleden dat tyfoon Haiyan over de Filippijnen raasde en Habitat for Humanity Filippijnen werkt nog steeds hard

Nadere informatie

Help kinderen die geen eten hebben

Help kinderen die geen eten hebben GIRO LESPAKKET Help kinderen die geen eten hebben In veel landen in Afrika hebben veel kinderen niet genoeg te eten. Ze eten de hele dag niks of maar een heel klein beetje. Dat is een ramp. Want eten is

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Land Rover Nederland geeft nieuwe hoop voor de bevolking

Land Rover Nederland geeft nieuwe hoop voor de bevolking Drive Against Malaria Newsflash Februari 2016 Land Rover Nederland geeft nieuwe hoop voor de bevolking (Samenstelling Julia Samuël & Johan Nebbeling) Met een jaarlijkse donatie van 50.000 aan Drive Against

Nadere informatie

+31 [0]

+31 [0] DEZE INFORMATIEBROCHURE MEENEMEN? GRAAG! DOORGEVEN AAN ANDEREN: NOG BETER! +31 [0]6 11 42 78 19 info@vdt.nl WWW.VDT.NL STICHTING VERKAART DEVELOPMENT TEAM VAN KANSARME WEESMEISJES NAAR ZELFSTANDIGE EN

Nadere informatie

Word grote gever En zorg voor een positieve impact op de toekomst

Word grote gever En zorg voor een positieve impact op de toekomst Word grote gever En zorg voor een positieve impact op de toekomst Het zijn magische momenten wanneer kinderen voor het eerst hun naam kunnen schrijven en de eerste woordjes lezen. Goed onderwijs is de

Nadere informatie

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Bestemd voor: Wim Klein Nagelvoort, ZWO Ontmoetingskerk te Rijssen Aansluitend bij het thema: voedselzekerheid, landbouw, duurzaamheid en klimaat.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden www.survio.com 14-11-2014 10:32:45 Algemeen Enquête naam Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden Auteur Gwen Bonnie Taal Nederlands Enquête URL http://www.survio.com/survey/d/f6n1b6i0x9a9e9w0f Eerste

Nadere informatie

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen.

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Daarom neem ik UNICEF op in mijn testament. Akash (1) en zijn moeder Patir uit Pakistan zijn beschermd tegen malaria dankzij een muskietennet. Paul van Vliet:

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hi-Gene

Beleidsplan Stichting Hi-Gene Beleidsplan Stichting Hi-Gene Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Hi-Gene. Dit plan is geschreven door het bestuur van de stichting. Het plan geeft inzicht in de gestelde doelen voor de

Nadere informatie

ARMOEDE. Schriftelijke Bezinning. Anoniem

ARMOEDE. Schriftelijke Bezinning. Anoniem ARMOEDE Schriftelijke Bezinning Anoniem INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 Levensvragen... 3 Stelling... 3 Antwoorden op levensvragen... 4 Mijn standpunt... 4 INTERVIEWS... 5 Derde generatie.... 5 Tweede generatie....

Nadere informatie

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN HET SUCCES VAN GRUPO HUALTACO Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook voor de wereldeconomie. De groente- en fruitsector is een van de

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Thomas, Contactgegevens:

Jaarplan Stichting Thomas, Contactgegevens: Jaarplan 2015 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas, Zandkasteel 152, 5658 BE in Eindhoven T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Onze stunt op Wereldwaterdag Drie maanden na de aardbeving in Haïti Word onze nieuwe WaSH-ambassadeur!

Onze stunt op Wereldwaterdag Drie maanden na de aardbeving in Haïti Word onze nieuwe WaSH-ambassadeur! Onze stunt op Wereldwaterdag Drie maanden na de aardbeving in Haïti Word onze nieuwe WaSH-ambassadeur! Driemaandelijks magazine nr. 20 april-mei-juni 2010 Hoi unicefkids! Ik voel het, de zomer komt eraan!

Nadere informatie

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk JAARVERSLAG 2013 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Vijf jaar WorldVision@School pagina 41 In actie met de SHO voor Syrische vluchtelingen pagina 44 Samenwerking met DSM voor 150 miljoen ondervoede

Nadere informatie

Overzicht hulpwerkzaamheden SHO

Overzicht hulpwerkzaamheden SHO Overzicht hulpwerkzaamheden SHO Stichting Vluchteling Stichting Vluchteling werkt samen met haar lokale partners om noodhulp te verlenen aan de vele vluchtelingen in Kenia, Ethiopië en Somalië. Voor de

Nadere informatie

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Informatie voor basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 8 Wat kun je hier vinden? 1. Jouw spreekbeurt over de Millenniumdoelen 2. Waarom zijn er Millenniumdoelen 3.

Nadere informatie

developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt

developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt the well foundation Developing sustainable welfare, daar staat The Well foundation voor. Meer dan 10 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

Geschiedenis achtergrond.

Geschiedenis achtergrond. Geschiedenis achtergrond. De Subkarpaten, de regio in de Oekraïne waar Livia en Attila wonen, was vroeger onderdeel van Hongarije. Voor 1920 Hongarije was erg groot, maar omdat het land één van de verliezers

Nadere informatie

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V.

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V. Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V.) Geachte ouder(s)/verzorger(s), Nieuwsbrief januari 2014 Nummer

Nadere informatie

worden. Het gaat immers in dit leven niet om wat je hebt, het gaat om wat je doet.

worden. Het gaat immers in dit leven niet om wat je hebt, het gaat om wat je doet. Voor oma. Het gaat in dit leven niet om wat je hebt. Het gaat in dit leven om wat je doet. Het gaat om de keuzes die je maakt. Open je hart voor de ander, want je bent, omdat wij samen zijn. In de winter

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL

EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL 26 EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL Marike Spruyt - de Kloe / Willemieke Reijnoudt De grootste kracht van christelijk onderwijs is dat het bijdraagt aan karakterverandering. Op onze school komen kinderen uit arme

Nadere informatie

Zittingsdocument 12.9.2011 B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

Zittingsdocument 12.9.2011 B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 12.9.2011 B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Noodhulp in de Hoorn van Afrika Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Wat is er aan de hand? Hoe komt dat? Wat kunnen we er aan doen? Een paar praktijkvoorbeelden Opbouw presentatie

Nadere informatie

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Gezondheidsproject

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Burundi Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi Uitvoeringsperiode 2011-2013 Projectcoördinatie: Projectuitvoering: Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Miparec (Burundese

Nadere informatie

Keizersgracht CS Amsterdam. Klein beginnen...

Keizersgracht CS Amsterdam. Klein beginnen... Keizersgracht 62-64 1015 CS Amsterdam Klein beginnen... De vijf aandachtsgebieden waar Wereld Nood Hulp zich op richt: VOEDSEL WATER GEZONDHEIDSZORG SCHOLING VEILIGHEID Het is mogelijk dat de adressering

Nadere informatie

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550 NalateN aan zoa www.zoa.nl GIRO 550 Geven voor schoon drinkwater De beschikbaarheid van schoon drinkwater spreekt na een ramp of conflict niet vanzelf. Het aanleggen van waterputten is de eerste stap op

Nadere informatie

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent Driemaandelijks magazine nr. 21 juli-augustus-september 2010 Hoi unicefkids! Hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Trainee bij ZOA. www.werkenbijzoa.nl

Trainee bij ZOA. www.werkenbijzoa.nl Trainee bij ZOA. www.werkenbijzoa.nl ZOA, JIJ & ontwikkelingswerk! Ben je pas afgestudeerd en loop je warm voor werken in een ontwikkelingsland? Wil jij als christen je talenten inzetten voor een eerlijke

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF FEBRUARI 2016

INFORMATIEBRIEF FEBRUARI 2016 INFORMATIEBRIEF FEBRUARI 2016 Website: http://julianaschool-sneek.nl Email: js@palludara.nl Geachte ouders/verzorgers, In deze Informatiebrief wil ik u informeren over de volgende zaken: Personele zaken:

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

KIWANIS EN UNICEF: SAMEN IN ACTIE TEGEN TETANUS

KIWANIS EN UNICEF: SAMEN IN ACTIE TEGEN TETANUS KIWANIS EN UNICEF: SAMEN IN ACTIE TEGEN TETANUS Tetanus is een vreselijke ziekte, die in Nederland gelukkig bijna niet meer voorkomt. In veel ontwikkelingslanden ligt dat heel anders: elke negen minuten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December Nieuwsbrief S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a December 2013 Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen Nelson Mandela www.facebook.com/projectgroepkenya

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2013 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2013 2013 is een bewogen jaar Conflicten als in Syrië, natuurrampen en vele

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

STICHTING ADRA NEDERLAND VERKORT JAARVERSLAG

STICHTING ADRA NEDERLAND VERKORT JAARVERSLAG STICHTING ADRA NEDERLAND VERKORT JAARVERSLAG 2013 VOORWOORD STICHTING ADRA NEDERLAND JAARVERSLAG 2013 Dit is een beknopte weergave van het Algemeen Jaarverslag 2013 van ADRA Nederland. Bent u in het gehele

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Sparrow

Jaarverslag Stichting Sparrow Jaarverslag 2013 Stichting Sparrow Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting Sparrow 2013. Het jaar 2013 was een jaar van veranderingen. Remco en Ellie Pijper, oprichters van Sparrow, keerden

Nadere informatie

Reis Oeganda November 2016

Reis Oeganda November 2016 Reis Oeganda November 2016 Deze reis heb ik Ruud samen met Pieter Jan gemaakt en begon in Kampala Kirindi district, waar we naar de nieuwe kerk van Pastor Richard zijn gegaan. Hier hebben we huis aan huis

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Stichting

JAARVERSLAG 2014 Stichting JAARVERSLAG 2014 Stichting Stichting Mano a Mano Op 27 september 2011 is de stichting Mano a Mano opgericht met als doel: Het verlenen van hulp aan de inwoners van de Dominicaanse Republiek, waar deze

Nadere informatie

UNICEF en kindersterfte

UNICEF en kindersterfte UNICEF en kindersterfte Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Later wil ik dokter worden! James uit Sierra Leone Hallo, ik ben James en ik ben 11 jaar. Ik woon in Sierra Leone, een land in Afrika.

Nadere informatie

Amma s project Vrouwen Ondersteunen is rolmodel voor hele wereld, zegt VN. (3 mei 2014)

Amma s project Vrouwen Ondersteunen is rolmodel voor hele wereld, zegt VN. (3 mei 2014) Amma s project Vrouwen Ondersteunen is rolmodel voor hele wereld, zegt VN. (3 mei 2014) Eén van de eregasten bij deze gelegenheid was Mw. Lise Grande, hoofd van de Verenigde Naties in India. Zij prees

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE!

ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE! ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE! SCHOLEN IN ACTIE TEGEN DE EBOLA-RAMP! INSTRUCTIE LESMATERIAAL U heeft het vast al voorbij zien komen op het nieuws: ebola. Het raakt zoveel mensen in West-Afrika. Zoveel

Nadere informatie