Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst"

Transcriptie

1 Blauwestad 6500 Op de terugweg van De Toekomst, waar we de foto maakten bij dit interview, zien we haar zoals velen haar niet vaak zien. In haar kleine Citroën Saxo, wordt de bevlogenheid en ambitie zichtbaar, die Truida Jonkman wel degelijk heeft, maar die ze als burgemeester vaak onder controle moet houden. Dat is niet makkelijk voor de 60-jarige geboren bestuurder, die misschien wel niets liever zou doen dan flink aan de weg timmeren met een aantal politieke portefeuilles. In de Scheemder situatie was dat, vooral in het tweede deel van haar bijna 10-jarig burgemeesterschap, niet geval. Mede dankzij een aantal succesvolle projecten heeft ze daarin toch aardig haar weg kunnen vinden. In de burgemeesterskamer spreken we bij het afscheid van de gemeente over die periode. Burgerparticipatie Open, toegankelijk en direct, noemde ze zichzelf in een ander interview aan het begin daarvan. Dat blijkt toch het meest buiten de muren van die kamer, als ze rechtstreeks in contact met mensen kan treden over concrete projecten en andere zaken die haar raken. Of het nu, even tussendoor, met haar ambtenaren is, op het bouwterrein van De Toekomst, of zoals gisteravond bij het afscheid tussen het College en de bestuurders van Dorpsverenigingen. De Toekomst en die bijeenkomst noemt ze als gevraagd wordt naar de mooiste momenten en successen in de 10 jaar Scheemda. Het afscheid van de dorpsbestuurders mag je zien als een soort afronding van het proces van burgerparticipatie waar Truida Jonkman zich in haar periode sterk voor heeft gemaakt. Dat vind ik mooi, omdat het voortkomt uit mijn basishouding om samen met mensen te willen zorgen voor vormgeven aan en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Dat is een proces waarbij je dichtbij de mensen kunt opereren en een coördinerende en stimulerende rol kunt spelen zonder altijd te hoeven scoren of voor de troepen uit te lopen Ze ziet, dat zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij de bewoners en in de wisselwerking daartussen veel veranderd is, waaraan ze haar bijdrage heeft kunnen leveren. In de eerste jaren was vooral sprake van een gemeente die vertelt over plannen en burgers die luisteren, commentaar leveren en soms protesteren. Nu is het al redelijk gewoon wanneer beide partijen beginnen met open te kijken wat er aan de hand is, om dan gezamenlijk te zoeken naar wegen en mogelijkheden om tot oplossingen en samen verder te komen. Bevlogenheid Wie zegt dat de, soms wat koeltjes overkomende burgemeester, van dromen houdt, zal bij menigeen de wenkbrauwen doen fronzen. Toch valt dat woord meerdere keren tijdens de kleine twee uur dat we praten. Dat gebeurt dan vooral in Jaargang 20 - nummer 11 - december pagina s Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst combinatie met uitdrukkingen als durven, met de benen op tafel en samen visie ontwikkelen. Dan komt ook die bevlogenheid om de hoek kijken en ze horen ook bij de projecten waar Jonkman het meest bij betrokken was en die ze tot de succesvolste uit haar periode rekent. Dat zijn onder andere De Toekomst en de Noordelijke Vaarverbinding, maar zeker ook Blauwestad. Alledrie zaken die tegen de verdrukking van negatieve doemdenkers in zijn ontwikkeld, aangepakt en grotendeels gerealiseerd of op punt van uitvoering staan. Dat is echt onzin, meent ze fel, als ze het heeft over degenen die Blauwestad als mislukt bestempelen vanwege het stagneren van de woningbouwontwikkeling. Het totale project is veel omvangrijker, met veel meer elementen en die zijn grotendeels allemaal gerealiseerd, betaald en liggen er nu al geweldig bij met een uitstraling voor het hele gebied, waarop je geweldig verder kunt borduren. De woningbouw is slechts een onderdeel, dat nu tegenzit, maar met de goede aanpak op den duur wel weer tot ontwikkeling zal komen. Je moet het concept daarvan nu ook niet volledig willen omgooien, maar hooguit gepast en met de nodige creativiteit bijsturen en verder ontwikkelen. Ook dat ziet het voormalig winkelmeisje, dat een broertje dood heeft aan passen op de winkel en nog op zoek is naar een nieuwe werkkring, als een leuke uitdaging en ze voegt er hartelijk lachend aan toe, Ze mogen me inhuren als projectleider. Jammer Ook in haar eigen gemeenteraad heeft ze ambitieus geprobeerd een proces op gang te brengen van uitstijgen boven het beperkte politieke hokjesdenken en het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen visie op de toekomst van Scheemda en het omliggende gebied. Ze rekent het zich zelf min of meer aan, dat dit niet gelukt is. Een Raad kan veel meer als ze zelf wil sturen en ontwikkelen., meent Truida. Maar ik ben niet in staat geweest dat voor het voetlicht te krijgen. Dat vind ik jammer. Dat geldt ook voor het feit dat ze in het tweede deel van deze periode minder politieke portefeuilles kreeg toebedeeld, dan toen ze in 2000 begon in het geheel uit vrouwen bestaande college. Daar heeft ze, ook na haar jarenlange wethouderschap van Lelystad wel aan moeten wennen, maar uiteindelijk heeft ze zich wel gevonden in een meer bescheidener, maar wel ondersteunende rol naar de gekozen bestuurders toe. Haar ambities kon ze daarna nog meer kwijt in de succesvolle eerder genoemde projecten. Daarmee meent Jonkman een wezenlijke bijdrage te hebben geleverd aan het Scheemda van nu dat op het punt staat op te gaan in Oldambt. Scheemda stond en staat er kwalitatief goed voor, zegt ze stellig. De nieuwe gemeente biedt, volgens haar, juist de mogelijkheden en kansen, waar het nog wat aan schort en die liggen op het terrein van de economie en de werkgelegenheid. Boodschap Voor de dorpen en hun bewoners zijn, volgens de scheidend burgemeester, met de dorpsontwikkelingsplannen voldoende waarborgen ingebouwd om vorm te geven aan de verdere ontwikkeling. Een echte afscheidsboodschap, zegt ze niet te hebben, maar dan volgt toch iets wat daar op lijkt. Het is natuurlijk aan de nieuwe Raad, maar veel zal afhangen van het samenspel tussen bewonersorganisaties, ambtenaren en bestuurders en om hun vermogen om daar, met respect voor de verschillende culturen, posities en standpunten, verder inhoud aan te geven. Dan mogen ze, wat Truida Jonkman betreft, samen blijven dromen van de toekomst, plannen en projecten bedenken en dan de schouders er onder zetten. Interview en foto: Gerrit van der Horst 7-Blad in 2010 Dit 7-blad verschijnt voor de laatste keer alleen in de gemeente Scheemda. Daarmee neemt 7-Blad afscheid van de oude gemeente Scheemda. In 2010 gaat 7-Blad, waarschijnlijk onder een nieuwe naam, verder in de gemeente Oldambt. Hierover volgt nog een mededeling in het Streekblad in Januari. Dan zal ook het adres voor teksten van 7-Blad wijzigen. Voorlopig kunt u nog gewoon gebruiken. Adverteerders kunnen contact opnemen met Ronald Nonnekes, zijn blijft gelijk. U kunt uw advertentie ook mailen aan nl. Ronald Nonnekes is ook bereikbaar via (doorkiesnummer ) en Advertenties kunt u ook inzenden voor 12 januari 2010 aan 7-Blad, p.a. Venne 110, 9671 EW Winschoten.

2 december 2009 PAGINA 3 Uit het GEMEENTEHUIS gemeente cheemda Openingstijden gemeentehuis Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot uur. Op donderdag tot uur. Uitsluitend voor documenten burgerzaken. Een afspraak is noodzakelijk voor: Ondertrouw, naturalisatie, erkenning naamswijziging. Tel U kunt via ons digitale loket te vinden op een toenemend aantal gemeentelijke producten aanvragen. Op onze website treft u onder Digitaal loket Wonen, Welzijn en Zorg (Invis) veel info aan betreffende de WMO. Heeft uw woning een zichtbaar huisnummer? De gemeente heeft vastgesteld dat tientallen woningen en andere verblijfsobjecten geen zichtbaar huisnummer vanaf de weg hebben. Een huisnummer moet vanaf de weg duidelijk zichtbaar zijn. Dit is van groot belang voor de vindbaarheid van deze gebouwen door de hulpverleningsdiensten, zoals ambulance, brandweer en politie. Wanneer zij het juiste huisnummer niet op tijd kunnen vinden in geval van een calamiteit kan dit ernstige gevolgen hebben. De gemeente verzoekt daarom alle eigenaren van gebouwen zonder een zichtbaar huisnummer vanaf de weg het huisnummer zodanig aan te brengen dat dit wel het geval is. Activiteiten en vergunningen t/m 24 december Jeugdcie. Voetbalver. Heiligerlee - Verkoop kerststukjes december Sport Club Scheemda - Verkoop oliebollen 30 december Voetbalver. VVS - Verkoop oliebollen in Oostwold en midwolda 31 december CBS het Baken - Verkoop oliebollen in Westerlee 31 december S. de Kloosterboertjes - Verkoop oliebollen in Heiligerlee december Muziekver. In Corpore Wagenborgen - Verkoop oliebollen in Nieuwolda en Nieuw-Scheemda/ t Waar Raadsbesluiten en commissieverslagen De vastgestelde besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 oktober en het vastgestelde verslag van de vergadering van de raadscommissie Wonen en Bestuur van 11 november liggen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis van Scheemda en bij de volgende adressen: Steunstee Westerlee, Hoofdweg 126; Dorpshuis t Schoevertje, Hamrikkerweg 36, Nieuw Scheemda; Bibliotheek Nieuwolda. Hoofdstraat 60; Steunstee Oostwold, Goldhoornhof 30; Bibliotheek Midwolda, Hoethslaan 2; Bibliotheek Scheemda, Stationsstraat 11. Over de volgende raadsvoorstellen heeft de gemeenteraad een besluit genomen op 25 november 2009: 1. Jaarstukken SOOOG 2007, 2008 en 2009; 2. Toetreding tot Dimpact U.A. en vestigen alleenrecht; 3. Vaststelling bestemmingsplan Huningaweg-Zuid. Voor vragen kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw C.M.I. Kramer, tel , Buitenbeentje in Oostwold Woensdag 2 december heeft wethouder Annemarie Knottnerus de nieuwe voetbalkooi op het VVS terrein in Oostwold feestelijk geopenend. De schopte de bal in het doel. Leerlingen van de twee basisscholen konden een passende naam voor de kooi bedenken en dat werd de naam Buitenbeentje De naam is ter plekke onthuld en de bedenker hiervan ontving een leuke prijs n.l. een mp3 speler; De opening is afgesloten door middel van een voetbal toernooi(tje) voor leerlingen uit Oostwold. Leefomgeving en vergunningen Hier regelt u o.a. uw lichte vergunning/melding op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), milieumeldingen, kadastrale informatie, informatie bouwkavels etc. De zaken die u bij bovenstaande balies kunt afhandelen vragen iets meer tijd. Uiteraard zorgen wij er hier ook voor dat u zo goed en zo snel mogelijk geholpen wordt. Dienstverlening en openingstijden gemeentehuis Oldambt vanaf 5 januari 2010 Op 5 januari a.s. gaat het gemeentehuis van Oldambt open voor het publiek. Dit betekent dat alle inwoners voor hun zaken met de gemeente terecht kunnen in het gemeentehuis van Oldambt aan de Johan Modastraat 6 in Winschoten. Werk Inkomen en Zorg Bij deze balie in het Klant Contact Centrum kunt u terecht voor informatie en dienstverlening op het gebied van de WMO, werk en inkomen en welzijn en onderwijs. Dagen Maandag Dinsdag Woensdag (avond) Donderdag Vrijdag Receptie / snelbalie en telefoon uur uur uur uur uur De openingstijden: Overige balies uur uur uur uur uur Klant Contact Centrum De gemeentelijke dienstverlening is centraal gehuisvest in het nieuwe Klant Contact Centrum. Het KCC bestaat uit: Receptie en snelbalie, Inwonerszaken, Werk Inkomen en Zorg, Leefomgeving en Vergunningen. Receptie en snelbalie Dit is de balie waar u wordt ontvangen en zo nodig wordt doorverwezen. U kunt hier informatie krijgen over gemeentelijke zaken, afspraken maken en aangevraagde documenten afhalen. Kenmerk van deze balie is de afhandelingstijd. We proberen u hier zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. Voor meer tijdrovende en specialistische zaken wordt u doorverwezen naar één van de volgende balies. Inwonerszaken Bij deze balie(s) regelt u, zonder afspraak, uw gemeentelijke belastingen. U kunt hier ook uw rij- en reisdocumenten en uittreksels aanvragen en uw verhuizing melden. Voor enkele burgerlijke standzaken geldt dat deze alleen op afspraak mogelijk zijn. Informeert u voordat u het gemeentehuis bezoekt of u een afspraak moet maken. Dit moet bijvoorbeeld voor ondertrouw, naturalisatie en bij aangifte van geboorte en overlijden. Wij informeren u nader, zodra precies bekend is welke burgerlijke standzaken op de vrije inlooptijden, of alleen op afspraak mogelijk zijn. Past het u niet om tijdens deze uren te komen? Buiten genoemde openingstijden bieden wij u de mogelijkheid op afspraak te komen. Hiervoor kunt u via de receptie een afspraak maken voor de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddagen. WMO spreekuren Steunstees De huidige spreekuren van de wmo consulenten in de Steunstees blijven voorlopig ongewijzigd. IGSD wordt: Afdeling Werk en Inkomen De locatie aan de Garst blijft bestaan. De dienstverlening blijft zoals u gewend bent en de huidige inloop en afspreekuren van de IGSD blijven ongewijzigd. De naam wijzigt echter wel. Vanaf 1 januari is de IGSD een afdeling van de gemeente Oldambt met de naam: Werk en Inkomen. Uw mening: Tot en met 31 december 2009 kunt u via een korte enquête aangeven welke openingstijden u het beste passen. De enquête staat op de websites van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten en is in papieren vorm beschikbaar bij de balies van de drie gemeentehuizen. Wij willen uw mening graag horen om te zien of wij nog tot aanpassing van de nu gekozen openingstijden moeten overgaan.

3 december 2009 PAGINA 5 60 km/uur op een gedeelte Oude Rijksweg Zowel vanuit de richting Delfzijl als Scheemda komt u sinds kort 60 km/ uur borden tegen. Deze borden zijn geplaatst om de snelheid van het verkeer op het kruispunt met de Molenstraat/Zwaagsterweg te verminderen. Deze snelheid geldt volgens de wet alleen voor het betreffende wegvak en moet na elke zijweg worden herhaald. Om het bordenwoud te beperken is er bewust voor gekozen om het bord na het kruispunt niet te herhalen en vervolgens af te sluiten met einde 60 km/uur. Nadat bestuurders het kruispunt zijn gepasseerd is het gevaar immers geweken en kan de snelheid weer worden aangepast op 80 km/uur. Natuurlijk is het geen probleem wanneer bestuurders zich ook na de zijweg vasthouden aan de borden 60 km/uur en meer genieten van het mooie Oldambt. Volgens het gemeentelijk Categoriseringplan Wegen is het de bedoeling dat de Oude Rijksweg op termijn wordt ingericht als een 60 km zone. Als tussenoplossing is voor de huidige snelheidsbeperking gekozen. Kranen over de weg Belangrijke informatie afvalinzameling na 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 gaat de gemeente Scheemda op in de nieuwe gemeente Oldambt. Dit heeft een aantal consequenties voor de inzameling van een aantal huishoudelijke afvalstoffen. Lediging grijze en groene containers De grijze container (restafval) wordt geleegd in de even weken en de groene container (gft-afval) in de oneven weken. De ledigingsdagen voor de gemeente Scheemda blijven zoals u gewend bent. Afvalbrengstation Het afvalbrengstation Oldambt aan de B. Haitzemastraat 3 in Winschoten is gesloten van donderdag 31 december tot en met maandag 4 januari Vanaf dinsdag 5 januari 2010 gelden weer de normale openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 uur tot uur. De chemokar rijdt in 2010 geen huis aan huis route meer. Wel kunt u vier keer per jaar uw klein chemisch afval aanbieden aan de chemokar bij u in de buurt. Deze chemokar staat dan op een standplaats bij u in de buurt gedurende een half uur. De precieze data en plaatsen voor 2010 zijn nog niet bekend. Let u daarom op de publicaties in de huis aan huis bladen. Heiligerlee: Inzameling koelkasten De gratis inzameling van koelkasten komt per 1 januari 2010 te vervallen. Als u een nieuwe koelkast aanschaft wordt uw afgedankte koelkast door de leverancier van uw nieuwe koelkast gratis meegenomen. Ook kunt u uw afgedankte koelkast gratis brengen op het afvalbrengstation van de gemeente Oldambt. Indien gewenst haalt Publiq tegen betaling van 22,50 uw koelkast op bij u thuis. Gescheiden inzameling van deelstromen in Heiligerlee, Nieuw Scheemda en t Waar Ook in 2010 blijft Synergon in Heiligerlee, Nieuw Scheemda en t Waar een huis aan huis inzameling verzorgen van een aantal deelstromen. Synergon zamelt maandelijks glas, textiel en klein oud ijzer in. De inzameldagen voor 2010 zijn als volgt: Nieuw Scheemda/ t Waar p 30 november gingen een aantal bijzondere kranen op pad naar Zeeland naar een hal van de Nederlandse Spoorwegen in Middelburg. Ze zijn afkomstig uit Scheemda, waar ze de weg opgingen. Gerard Gremmer directeur van het constructiebedrijf in Midwolda zette in Scheemda vier kranen op transport naar Middelburg.Hij noemt het een geweldige opdracht De firma Mennens uit Groningen haalde een opdracht binnen van Nedtrain, het onderhoudsbedrijf van de NS.voor grote bovenloopkranen die ineen grote hal in Middelburg treinen op moeten tillen, zodat aan die In de bijstand? Dan is het moeilijk rond te komen met je uitkering. Dubbeltjes omdraaien, kleren voor jezelf kopen? Nog maar even uitstellen. Hoe moet dat nu met Sinterklaas en Kerstmis? Nee, rondkomen met een bijstandsuitkering is niet gemakkelijk. Tòch is er meer mogelijk dan je misschien wel denkt. Daarom or- treinen onderhoudswerk verricht kan worden. Mennens vroeg het bedrijf van Gremmerom de kranen in elkaar te zetten. Daar werd de afgelopen twaalf weken met vijf mensen keihard aan gewerkt Ze hebben een overspanning van 36 meter, zodat ze in die hele hal in Middelburg kunnen werken. De kranen wegen in totaal kilo Dus was er op Scheemderzwaag, waar Gremmers bedrijf is gevestigd, een opmerkelijk schouwspel te zien. Speciale vrachtauto s van transporteur Remmers uit Muntendam laadden de enorme kranen op om ze naar Zeeland.te brengen. In de Bijstand? Er is Meer voor de Minima in het Oldambt! ganiseert Stichting Welzijn Oldambt op 18, 21 en 22 december van uur inloopmiddagen in de Boschpoort in Winschoten. Tijdens deze inloopmiddagen, kun je van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen horen, hoe zij omgaan met weinig geld. Hoe zij, in dezelfde situatie als de jouwe, namelijk leven van een minimumuitkering er tòch in slagen leuke dingen te doen, cursussen te volgen, (weer gaan) studeren, enz. Ook zijn er mensen aanwezig, die thuis zijn in administreren, boekhouden en paperassen. Die weten, hoe je kwijtschelding aan kunt vragen van (gemeente) belastingen, die je op weg kunnen helpen, als je zelf niet zo goed bent in boekhouden of budgetteren. Budgetteren wat een moeilijk woord is voor het maken en bijhouden van een huishoudboekje. Dat hoeft niet met een computer, maar kan ook gewoon in een schriftje Bijstand? méér minima Er is voor de in het Oldambt! Op 18, 21 & 22 december in de Boschpoort in Winschoten! Een presentje voor volwassenen, leuke activiteiten voor de kids en een sportieve verrassing voor de jongeren. Informatie over vergoedingen, verstrekkingen & voorzieningen. Voor iedereen een lekkere kop erwtensoep. Voor wie: mensen met een bijstandsuitkering Wanneer: 18, 21 & 22 december 2009 Tijd: van uur tot uur Waar: De Boschpoort Het Boschplein 2, Winschoten Kosten: Gratis! Reiskosten krijgt u op vertoon van uw kaartje direct contant terug! Voor meer info: De minima-inloopdagen worden georganiseerd door de gemeente Scheemda, Reiderland en Winschoten in samenwerking met Stichting Welzijn Oldambt. Versnipperroute In 2010 wordt niet meer tien keer per jaar een versnipperroute gereden. De bedoeling is om In 2010 in april en oktober in de gehele gemeente Oldambt een versnipperroute te rijden. De precieze data zijn nog niet bekend. Let u daarom op de publicaties in de huis aan huis bladen. Inzameling kerstbomen Op woensdag 6 januari 2010 wordt er door Publiq kerstbomen ingezameld in de gemeente Oldambt. Als u (kosteloos) u uw kerstboom aan wilt bieden, dan dient u zich hiervoor aan te melden bij Publiq. Dit kan tot uiterlijk 5 januari 2010, telefonisch: maar bij voorkeur via publiq.nl (vermeld uw naam en adres). De kantoren van Publiq zijn van donderdag 24 december t/m vrijdag 1 januari gesloten. Klein chemisch afval van de Wibra of van de Hema.Met slimme dingen, weetjes en ervaring van anderen, méér doen met je uitkering, die steeds minder waard wordt, want de prijsstijgingen worden er niet helemaal in verwerkt, dus krijg je gewoon steeds minder. In de Boschpoort, houdt een groot aantal mensen spreekuur en dat klinkt deftig, maar wij willen jou alleen maar graag helpen en wijzen op mogelijkheden en kansen óók voor de minima. Om de reiskosten hoef je het niet te laten, als je de zaal verlaat, kun je je reiskosten terugbetaald krijgen en op de koop toe krijg je een leuke attentie mee, wordt het tòch nog gezellig. Als je kinderen hebt, neem ze rustig mee, er zijn spelcomputers en er is iemand die schminkt. Ook staat er een computer voor je klaar, met daarop allerlei verwijzingen naar instanties, die je verder kunnen helpen en zijn er mensen die je daar bij op weg helpen. Voor jongeren is er een sportieve verrassing.en tot slot voor allen een kop erwtensoep. Tot ziens in de Boschpoort, Boschplein 2 te Winschoten. Deze inloopdagen worden mogelijk gemaakt door: Gemeente Reiderland, Scheemda en Winschoten, in samenwerking met de Stichting Welzijn Oldambt Week: Datum: Week: Datum: 2 12 januari 2 13 januari 6 9 februari 6 10 februari maart maart april april mei mei 23 8 juni 23 9 juni 27 6 juli 27 7 juli 31 3 augustus 31 4 augustus augustus 35 1 september september september oktober oktober november november december december Bewoners van Heiligerlee, Nieuw Scheemda en t Waar kunnen op de inzameldag van Synergon vanaf 7.00 uur s ochtends flessenglas, klein oud ijzer en textiel aan de weg aanbieden. Voor het aanbieden van het afval gelden de volgende regels: flessenglas: in plastic emmer of krat, max. 8 kilogram textiel: in plastic zakken, max. 8 kilogram klein ijzer en blik: goed hanteerbare stukken, gebundeld of in stevige doos, max. 8 kilogram Indien het afval niet volgens de bovenstaande regels wordt aangeboden, wordt het niet meegenomen. Andere afvalstoffen worden niet meegenomen. Voor eventuele nadere informatie over de route of als u klachten heeft kunt u contact opnemen met Synergon, telefoon: Inzameling oud papier De inzameldagen van oud papier in 2010 in de dorpen van de dan voormalige gemeente Scheemda zijn als volgt. Nieuw Scheemda/ t Waar; Nieuwolda Laatste zaterdag van de maand: 30 januari; 27 februari; 27 maart; 24 april; 29 mei; 26 juni; 31 juli; 28 augustus; 25 september; 30 oktober; 27 november; 18 december (*i.v.m. feestdag). Midwolda Derde zaterdag van de maand: 16 januari; 20 februari; 20 maart; 17 april; 15 mei; 19 juni; 17 juli; 21 augustus; 18 september; 16 oktober; 20 november; 18 december. Oostwold Derde maandagavond van de maand: 18 januari; 15 februari; 15 maart; 19 april; 17 mei; 21 juni; 19 juli; 16 augustus; 20 september; 18 oktober; 15 november; 20 december. Scheemda Vierde donderdag van de maand: 18:00 uur; 28 januari, 25 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni, 22 juli, 26 augustus, 23 september, 28 oktober, 25 november, 23 december. Westerlee Vierde vrijdag van de maand: 13:00 uur; 22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli, 27 augustus, 24 september, 22 oktober, 26 november, 17 december (week eerder i.v.m. Kerstavond). Heiligerlee Eerste zaterdag van de maand: 13:00 uur; 2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december. Route Blauwestad derde donderdag van de maand: 07:30 uur; 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 15 juli, 19 augustus, 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december. Inzamelroute: Groeveweg, Rietlaan, Meerlaan, Stobbelaan, Groenelaan, Clingeweg, Zuiderringdijk, Verlengde Ekamperweg, Ekamperweg, Binnenweg. Cantarel, Kiekendief, Meerkoet, Watersnip, Anholt, Freya, Vikna, Funen, Grutto, Leeuwerik, Kiewiet,Bovist, Vliegenzwam. Voor Informatie over de afvalinzameling kunt u ook terecht op de website van de gemeente Oldambt: www. Gemeente-oldambt.nl.

4 december 2009 PAGINA 7

5 december 2009 PAGINA 9 Veel belangstelling voor plannen Brede School Knallen in Midwolda beide dorpen kregen ook informatie over het verkeer rondom de school en over innovatieve systemen om binnen frisse lucht op het gewenste niveau te houden. De interieurarchitect liet zien welke kleuren het gebouw krijgt en welke materialen gebruikt worden. Ook daarin komen elementen van de Groninger boerderijen terug zoals bijvoorbeeld een zwart witte tegelvloer in de hal en de Groninger rode baksteen. Evenals voorgaande jaren is het op oudejaarsdag weer knallen op de Hoethslaan in Midwolda. Vanaf een uur of 12 worden daar de carbidbussen weer afgestoken om afscheid te nemen van Dit jaar worden er net als voorgaande jaren zo n 20 bussen gebruikt en we hopen dat het geluid op vele kilometers afstand te horen is, maar dat komt vast wel goed! Hebt u zin om even te komen kijken onder het genot van koek en zopie dan bent u vanaf 12 uur van harte welkom op de kruising Hoethslaan-Rijslaan te Midwolda!! Er was veel belangstelling voor de plannen van de toekomstige Brede School in Midwolda Oostwold tijdens de inloopavond op 2 december j.l. Ruim honderd belangstellenden kwamen die avond naar Gasterij Smits om kennis te nemen van het definitieve ontwerp. Velen herkenden in het ontwerp het Oldambster boederijtype. Volgens de architect Maartje Berenschot zijn de grote boerderijen ook haar inspiratie geweest voor het ontwerp. Ouders, buren en andere inwoners van de Twee kinderen Ds. W. Oosterheertschool naar Kinderklimaattop Eén week voordat in Kopenhagen de 15de VN- klimaatconferentie begon, hielden 60 basisschoolleerlingen uit heel Nederland in het ministerie van VROM hun Klimaattop. In zes groepen bogen zij zich over oplossingen voor het klimaatprobleem. En lanceerden evenveel praktische ideeën over recycling en het voorkomen van energieverspilling voor milieuminister Jacqueline Cramer. De minister koos hieruit de Gouden Tip voor 2010, waar zij en scholen mee aan de slag kunnen gaan: beter afvalscheiden voor alle scholen is goed voor het milieu. De Gouden tip werd door de minister en kinderen op het bestemmingsbord van de trein geschreven op station Den Haag. Deze trein zal de Nederlandse delegatie naar Kopenhagen gaan vervoeren. Ook hingen de kinderen de andere tips in slingervorm in deze trein. Hiermee zijn de deelnemers van deze Kinderklimaattop de eersten die hun boodschap voor Kopenhagen meegaven aan de minister. Op de kinderklimaattop werd de Ds. W. Oosterheertschool in Midwolda vertegenwoordigd door twee leerlingen uit groep 8, nl. Erik Hassing en Rianne Koning.Hieronder hun verslag van deze dag. Kinderklimaattop Den Haag We moesten s morgens om 7 uur op het station zijn in Scheemda. We vertrokken met de trein. We zaten er net een half uurtje in en dan moesten we al weer overstappen. Toen gingen we verder gewoon rechtuit; we hoefden niet meer over te stappen. Aankomst We kwamen om half 11 aan op het station. We gingen dan naar het Erik en Rianne met de minister op de foto VROM gebouw. We moesten nog wel even tot 11 uur wachten tot alle kinderen er waren. Er kwam een mevrouw aan met kaartjes voor toegang. We liepen achter haar aan naar de zaal. We kregen wat te drinken en koekjes. Na een half uurtje kwam de dagvoorzitter er aan en stelde zich voor, We kregen een filmpje te zien over de Noordpool en de reis van Phillip de Roo. We kregen te zien hoe het met de aarde zal aflopen als we niks aan het milieu zouden doen. Toen werden sommigen geïnterviewd door het Jeugdjournaal. We werden in groepjes verdeeld en we moesten ons idee vertegenwoordigen. We moesten uiteindelijk het beste idee van dat groepje kiezen dat deed iedereen. Uiteindelijk kwamen er 6 beste ideeën uit. Toen kwam de minister van milieu (mevrouw Cramer) binnen. Ze stelde zich voor en er werden veel foto s gemaakt. Er werd de minister verteld wat er moest gebeuren: ze moest 1 van de 6 ideeën kiezen die zij het beste vond. Uiteindelijk werd dit idee gekozen: een grote afvalbak met 6 grote vakken en dat alles in die vakken wordt gesorteerd en ook op scholen. Toen dat was gebeurd liepen we met de minister mee naar het NS-station. Daar werd een bord opgehangen aan de trein naar Kopenhagen met het beste idee, want daar komt een grote vergadering over het milieu. We liepen weer terug naar het VROM gebouw en daar kregen we, nog een cadeau: Een boek over het milieu. Toen gingen we weer terug naar huis. Erik Hassing & Rianne Koning WINTER FANTASY GROOT SUCCES! Eind november hield het Koffiehuis 1878/B&B in Oostwold voor het eerst een workshop met Ilanit en een Winter Fantasy weekend. Winterse ideeën en mogelijkheden werden gepresenteerd in een kleinschalig, maar zeer gezellige sfeer. De opkomst was buiten verwachting, evenals de positieve reacties. De verkoop van de kaarten voor de modeshow van VOD tot VLOT is in volle gang. Een avondvullende modeshow die op 18 februari 2010 word gehouden, waarin te zien is hoe kleding uit de kast geheel vermaakt word naar een totaal ander Haute Couture. De kaarten zijn nog te bestellen; bij het Koffiehuis 1878 of via com. Kaarten kosten 9.95 incl. koffie+ koek. Inmiddels hebben In maart 2009 heeft de Leerlingenraad van de gemeente Scheemda een subsidie toegekend aan Kunstpodium de Leegte voor lessen natuureducatie, gekoppeld aan de aanplant van het Herinneringsbos, het Boommonument en een deel van het Labyrint. Op donderdag 17 december planten zestig leerlingen 700 bomen voor het Herinneringsbos, 12 grotere bomen (voor elke basisschool van de gemeente één boom) in een bijzondere vorm voor het Boommonument en wilgenstokken voor het Labyrint. een aantal deelnemers, die mee hebben gedaan aan de vragenlijst, bericht gekregen dat ze binnenkort naar Portugal mogen gaan. Hun namen zijn ter inzage bij het Koffiehuis. Leuke dingen gebeuren nu in Oostwold, ook in het Koffiehuis 1878, waar de Winter Fantasy zeker voor herhaling vatbaar is! Donderdag 17 december: Aanplant Herinneringsbos, Boommonument en Labyrint De leerlingen krijgen daarnaast een rondleiding over het natuurterrein de Leegte met deskundige uitleg van medewerkers van Landschapsbeheer Groningen en ze volgen een les natuureducatie door medewerkers van de Heemtuin in Meeden. Drie klassen volgen een ochtendprogramma van uur en drie klassen een middagprogramma van uur. Beurtelings volgen ze de natuurles, het aanplanten van het bos, het boommonument en het Labyrint. Er is koffie, thee, warme chocola en een vuur om even op te warmen. Sluiting Gemeentehuis Het gemeentehuis van Scheemda is gesloten op : Vrijdag 18 december vanaf uur Donderdag 24 december vanaf uur ( Geen avondopenstelling) Woensdag 30 december vanaf (Balie Burgerzaken gesloten) Donderdag 31 december gehele dag Informatie over de nieuwe openingstijden van de gemeente Oldambt vindt u binnenkort op de website wwww.gemeente-oldambt.nl De column van Commie Commie was met stomheid geslagen toen hij in het 7-Blad van november de column van de PvdA er Feniks las. Feniks heeft de afgelopen jaren geen gelegenheid voorbij laten gaan om Engel Modderman van de VCP door het slijk te halen. Engel zou zijn verantwoordelijkheden niet nemen, zijn kiezers verraden, onterecht geld van de gemeente aannemen et cetera. De tirades van Feniks werden dan steevast afgesloten met de verzekering dat Engel na de verkiezingen wel niet meer zou terugkeren in de raad. Zeker om dat laatste werd er in de VCP altijd flink gelachen. En terecht, zo bleek altijd weer bij verkiezingen. En nu? Feniks schaart Engel opeens in een rijtje politici die integer zouden zijn en naar overtuiging individuele belangen en wensen afwegen tegen wat ze algemeen en maatschappelijk wenselijk vinden. Van dat geslijm gaat Commie over zijn nek. Kennelijk heeft Feniks ingezien dat de werkelijkheid zich niet laat plooien naar zijn zielige verwachtingen en gooit hij het over een andere boeg. If you can t beat them, join them. Maar helaas voor Feniks, hij slaat de plank weer helemaal mis. Zijn column gaat over de kiesgerechtigden die niet zijn komen opdagen bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Dat zouden mensen zijn die alleen maar klagen, jammeren, beschuldigen, op hun eigen voordeel uit zijn en geen verantwoordelijkheid wensen te dragen. Dat de column van Feniks zelf één grote klaagzang is, ontgaat hem blijkbaar. De beschuldigingen die hij meent te moeten waarnemen bij de kiesgerechtigden die niet komen opdagen gooit hij henzelf voor de voeten. Met andere woorden, hij ziet zijn eigen onhebbelijkheden in de ander. Projectie heet dat in de psychologie. Zeker, er zijn mensen die zich nergens verantwoordelijk voor voelen en er maar op los leven. Die zullen niet zo snel naar de stembus gaan. Maar gaat dat op voor 58% van de inwoners van Oldambt? Dat gelooft Feniks toch zelf niet. Feniks vindt het niet juist dat de mensen van politici zeggen: Ze luisteren toch niet!. Maar dat die mensen wat de doorsnee politicus betreft groot gelijk hebben, dat kan er bij Feniks niet in. Commie geeft een voorbeeld. Bij het adviesbureau van de VCP viel het op dat in Scheemda de waarde van huizen voor de onroerendezaakbelasting vaak te hoog wordt getaxeerd. De VCP stelt dan een bezwaarschrift op. De gemeente neemt die bezwaarschriften niet serieus. Ze worden zonder meer ongegrond verklaard. Dan volgt de gang naar de rechter. En op het moment dat het de gemeente duidelijk wordt dat de kwestie bij de rechter ligt, geeft ze de mensen gelijk. Ze laat het niet eens op een rechtszaak aankomen. Wanneer de VCP dit in de gemeenteraad aan de orde stelt, verklaart de verantwoordelijk wethouder, partijgenoot van Feniks en één van degenen die hij in zijn column als integer aanduidt, doodleuk dat hij niet verantwoordelijk is omdat het taxeren voor de onroerendezaakbelasting is uitbesteed. En wat nog erger is, de hele gemeenteraad uitgezonderd de VCP neemt genoegen met dit antwoord. Ze horen dat inwoners van Scheemda te veel onroerendezaakbelasting betalen, dat een wethouder daar niks aan wil veranderen en ze laten het erbij. Commie kan zich heel goed voorstellen dat mensen op grond van dit soort ervaringen zeggen: Barst maar met je zootje, ik ga niet eens meer stemmen. Als Feniks graag wil dat er meer mensen naar de stembus komen, moet hij zich niet beklagen en mensen beschuldigen, maar orde op zaken stellen binnen zijn eigen partij. En begin dan maar eens met het juist vaststellen van die onroerendezaakbelasting. VCP Engel Modderman

6 december 2009 PAGINA 11 VROUWENAGENDA Actuele informatie over uw lokale vrouwenvereniging vindt u onder en dan klikken op lokale afdelingen. Passage heeft ook een eigen site: Op woensdag 1x per 14 dagen. NBvP Vrouwen van Nu afd. Midwolda. Volksdansgroep. Plaats: Gymzaal A.M. Horalaan Midwolda. Van uur tot uur. Elke woensdag. NBvP Vrouwen van Nu afd. Oostwold & Midwolda: Conditietraining. Gymzaal te Oostwold van 8.45 tot 9.45 uur. 1x per maand op dinsdagmorgen. Passage afd. Oostwold. Bijeenkomst van de handwerkgroep. Plaats: Ons Gebouw. Aanvang: 9.00 uur. 1x per 2 mnd. Passage afd. Oostwold. Bezoeken verpleeghuis Old Wolde. 1x per 14 dagen NBvP Vrouwen van Nu afd. Bad Nieuweschans Handwerken. Plaats: Voorstraat 51 Bad Nieuweschans. Aanvang: 9.00 uur. Ma. 21 dec. Passage afd. Nieuwolda-Woldendorp Kerstviering en liturgie met broodmaaltijd. Plaats: Trefpunt. Aanvang: uur. Ma. 21 dec. NBvP Vrouwen van Nu afd. Winschoten Kerstavond met het onderwerp: Kerstgebruiken in Roemenie. Gast: mw. T. v.d. Heide- Tohati (Ems) en het plattelandsvrouwenkoor De Korenaar. Plaats: Zalencentrum Lamain Bosstraat 25. Aanvang: uur. Din. 22 dec. NBvP Vrouwen van Nu afd. Midwolda Kerstliederen m.m.v. Panta Rhei. Plaats: kleine zaal Gasterij Smits. Aanvang: uur. Din. 5 jan. Passage afd. Oostwold Nieuwjaarsbijeenkomst. Plaats: Ons Gebouw. Aanvang: 9.30 uur. Din. 5 jan. NBvP Vrouwen van Nu afd. Midwolda Bowlen. Plaats: Gasterij Smits. Aanvang: uur. Woe. 6 jan. Passage afd. Scheemda Nieuwjaarsvisite. Plaats: Kerk Poststraat. Aanvang: uur. Don. 7 jan. NBvP Vrouwen van Nu afd. Oostwold Wandeltocht.. Vertrek: bij De Twee Oldambten. Aanvang: uur. Don 14 jan. NBvP vrouwen van Nu afd. Oostwold Nieuwjaarsvisite en stamppotbuffet. Plaats: Pitch & Putt Huningaweg 7. Aanvang: onbekend. Din. 19 jan. Passage afd. Nieuwolda-Woldendorp Onderwerp Paulus reizen in Turkije. Spreker: Ds. Lootsma (Winsum). Plaats: Trefpunt. Aanvang: uur. Din. 19 jan. NBvP Vrouwen van Nu afd. Scheemda Jaarvergadering en thema Ouderentechnologie. Gast: dhr. T. Doddema. Plaats: De Esbörg. Aanvang: uur. Woe. 20 jan. Passage afd. Scheemda Onderwerp: Reuma. Gast: mw. van Gameren (reumatoloog Ommelander ziekenhuis Winschoten). Paats: Kerk Poststraat. Aanvang: uur. Woe. 20 jan. Passage afd. Oostwold Afdelingsavond met het onderwerp Het werk van de K.N.R.M. (Reddingsmaatschappij). Er wordt ook een collecte gehouden voor de K.N.R.M. Plaats: Goldhoornhof. Aanvang: uur. Woe. 20 jan. NBvP Vrouwen van Nu afd. Bad Nieuweschans Jaarvergadering en bingo. Plaats: Akkerschans. Aanvang: uur. Woe 20 jan. NBvP Vrouwen van Nu afd. Midwolda t Hoeshòln van Vrouger Lezing in t Grunnegs. Gast: mw. Barlagen (Scheemda). Plaats: Grote zaal Gasterij Smits. Aanvang: uur. Woe. 20 jan. NBvP Vrouwen van Nu afd. Winschoten Nieuwjaarsvisite m.m.v. duo Max en Janny. Plaats: Zalencentrum Lamain. Aanvang: uur. Don. 28 jan. Vrouwenclub 90 Avond met weervrouw Harma Boer (RTV Noord). Plaats: Gasterij Smits. Aanvang: uur. De redactie van de vrouwenagenda wenst u prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling. De volgende vrouwenagenda verschijnt rond 22 januari. Kopij inleveren voor 11 januari Meer informatie over de vermelde verenigingen kunt u vinden in de Gemeentegids. Uw bijdrage aan de vrouwenagenda kunt u sturen naar het adres: of naar Gerrit Blaauw, Havenstraat 18, 9682 PL Oostwold. NIEUWE OFFICIËLE GEMEENTEGIDS OLDAMBT De gemeente en uitgeverij Akse Media zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe gemeentegids Oldambt. De gemeentegids bevat belangrijke informatie van de nieuwe gemeente Oldambt, alle adressen van verenigingen, instellingen, organisaties en instanties die in en om Oldambt actief zijn, en wordt begin juni 2010 door TNT Post gratis huis-aan-huis en bij bedrijven verspreid. ADVERTENTIEVERKOOP Vanaf deze week start de advertentiewerving en kunnen ondernemers en instellingen benaderd worden door de vertegenwoordiger van Akse Media, Arjan Wisse. Hij kan u in een kort persoonlijk gesprek een aanbevelingsbrief van de gemeente tonen waaruit blijkt dat hij als enige advertenties mag werven voor de gemeentegids Oldambt en zal u de verschillende advertentiemogelijkheden voorleggen. Adverteren kan in de gedrukte gemeentegids, maar ook in de digitale versie (www.oldambt. SmartMap.nl). De digitale gemeentegids wordt gekoppeld aan de nieuwe portal voor de gemeentelijke website, ( www. gemeente-oldambt.nl ) en biedt adverterende ondernemers een aantal voordelen: -Uw bedrijf is gemakkelijk te vinden via uitgebreide zoekfuncties in de bedrijvenindex; -Er wordt direct een route naar uw bedrijf aangegeven; -Er kan direct worden doorgeklikt naar uw website, of; -Er kan direct een verstuurd worden naar uw adres; -Uw bedrijf is opgenomen in de bedrijvengids, die een afspiegeling vormt van de plaatselijke economische bedrijvigheid. Wilt u alvast informatie over adverteren in de gemeentegids? Stuur dan een mail naar aksemedia.nl, onder vermelding van gemeentegids Oldambt. CONTROLE REDACTIONELE VERMELDINGEN De uitgever van de nieuwe officiële gemeentegids Oldambt, Akse Media uit Den Helder, is vergevorderd met het controleren van de adresgegevens van bedrijven, Koninginnedag en 4 en 5 mei in Midwolda Het oranjecomité van Midwolda is inmiddels weer in voorbereiding op koninginnedag en 4 en 5 mei in Het programma zal er in grote lijnen als volgt uit zien: 30 april: Op koninginnedag wordt er zoals gebruikelijk s morgens een vrijmarkt georganiseerd op het terrein van Gasterij Smits. Vanwege het succes van vorig jaar wordt ook het spijkerbroek hangen weer als activiteit opgenomen. Wie durft het aan om dhr. Burema en Jan Willem Eriks met een tijd van respectievelijk 1 minuut en 42 seconden en 1 minuut en 7 seconden te verslaan? s Middags is er op het strand van het Oldambtmeer een beachvolleybaltoernooi (opgave bij Jaap Engelage tel of en voor de jeugd tot en met 8 jaar de wedstrijd zandkastelen bouwen (opgave niet nodig). We zien u graag op 30 april! 4 mei: Op 4 mei wordt in de Ned. Hervormde kerk van Midwolda een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst zal in het kader van het jubileum een iets uitgebreider karakter kennen dan vorig jaar. 5 mei: Op 5 mei willen we als oranjecomité s middags een OPTOCHT van versierde wagens organiseren, waarbij tevens de straten feestelijk zijn versierd. Het thema van dit jaar luidt: Ik hou van Holland! De route wordt t.z.t. in dit blad bekend gemaakt. Opgave is mogelijk bij: Roel Bergman, voorzitter ( of nl) of bij Tytsia Timmer-Heikens, secretaris ( of We zijn hierbij volledig afhankelijk van de medewerking en inzet van alle inwoners van Midwolda en doen hierbij een oproep aan alle verenigingen, clubs, scholen en dorpsbewoners. We willen deze feestelijke dag graag samen afsluiten met de prijsuitreikeing voor de straten en versierde wagens in boerderij Hermans Dijkstra, gevolgd door een dorpsfeest met een leuke band. De toegang is gratis! We hopen op 3 mooie dagen waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt! instellingen en verenigingen die een vermelding in de gids hebben. Bent u met uw onderneming of vereniging in de gemeentegids Winschoten, Scheemda of Reiderland opgenomen en heeft men u nog niet kunnen benaderen, of heeft u door omstandigheden nog niet kunnen voldoen aan het verzoek van Akse Media te reageren? Wij verzoeken u dan vriendelijk contact op te nemen via telefoonnummer , of schriftelijk via Postbus 6033, 1780 KA Den Helder (onder vermelding van gemeentegids Oldambt), zodat uw juiste adresgegevens in de nieuwe gids opgenomen kunnen worden. Ook als de vermelde gegevens juist zijn is het belangrijk dat u dat even laat weten. Wie staan er op de foto? Het betreft de foto in 7-Blad van november Er is reactie ontvangen van Reinie van der Laan, Brugstraat, Akkie Doornbos, Stationsstraat, Feike Griever, lrisstraat, te Scheemda en van Jo de Wit uit Groningen. Een foto van het jaar 1988, waarin de tennisvereniging Ready in Scheemda haar 65-jarig jubileum herdacht met een toneelmatig optreden door de leden van deze vereniging in de Eextahal in Scheemda. De personen zijn v.l.n.r.: Feik Griever, Akkie Doornbos, Margreet Westers, Jo de Wit, Betsie Kranenborg, Riekje te Have en op het podium Henk Kroon, voorzitter. Een foto van deze maand zal ik u helaas niet meer aanbieden, aangezien ons vertrouwde 7-Blad van onze gemeente Scheemda, ophoudt te verschijnen. Mede hierdoor eindigt ook mijn rubriek Wie staan er op de foto? Vanaf de verschijning van destijds de Oldambtster in 1988 tot heden (7-Blad 2009) heb ik zoals u allen weet elke maand een groepsfoto geplaatst in dit blad, waarbij ik uw medewerking verzocht naar de herkenning van de namen van de personen voorkomende op deze groepsfoto s. Al met al was het een enorme opgave om de namen van de op ongeveer 300 uitgebrachte foto s voorkomende personen met de meest mogelijke zorg te doen achterhalen. Mede hierdoor wil ik mijn erkentelijkheid betuigen aan u allen, die mijn verzoek destijds hebben gewaardeerd steeds weer te reageren en tevens wil ik hierbij mijn hartelijke dank uitspreken aan alle inwoners van ons dorp voor hun medewerking en tevens aan hen waar ik reacties van heb ontvangen elders uit den lande. Het ligt in de bedoeling, nu dit hoofdstuk is afgesloten, om begin van het volgend jaar (2010) een groepsfotoboek te doen verschijnen, waarin plm. 230 van de geplaatste foto s zullen worden opgenomen. Van alle geportretteerde personen op deze foto s zijn vrijwel alle namen bekend geworden. Al met al zal dit boek een interessant geheel worden en voor velen van u een blijk van herkenning betekenen van de voor u alle uiteraard bekende personages van vroeger en nu. Met dank voor vele jaren reacties. Daan Glazenborg, Kwekerslaan 8, 9679 EN Scheemda Warme Winterfolk in Nieuw Scheemda op 17 januari 2010 De laatste keer Henk Scholte, Linde Nijland en Bert Ridderbos komen hun winterliederen ten gehore brengen in de kerk van Nieuw Scheemda. Het succes van twee jaar geleden heeft hen doen besluiten om nogmaals een tour langs de Groninger kerken te maken. Voor iedereen, die het optreden in de kerk van Scheemda heeft gemist, is nu de kans om dit drietal te zien en horen. Of nogmaals komen genieten. De culturele commissie van Nieuw Scheemda t Waar nodigt u allen van harte uit. De kerk open vanaf 14.00u. Aanvang u Entree: 10,00 Kaarten kunt u reserveren via: of of

7 december 2009 PAGINA 15 Eindejaarstips van Notariskantoor Groen Velen van u zullen hebben gehoord of gelezen dat er nieuwe wetgeving komt op het gebied van belasting op schenking en erfenissen. De wetswijzigingen zullen op 1 januari 2010 in werking treden. Schenk nog in 2009! Schenken aan kinderen Het schenken aan kinderen boven het vrijgestelde bedrag wordt na de invoering van de nieuwe wet een stuk duurder, omdat het tarief dan meteen bij 10% begint, in plaats van de huidige 5%. Schenken aan kleinkinderen Bij schenkingen aan kleinkinderen is het verschil nog groter, omdat het basistarief straks 18% bedraagt in plaats van 8%. Wel wordt het mogelijk de kleinkinderen bij testament een bedrag van EUR ,-- vrij na te laten. Dit kan een grote belastingbesparing opleveren. Schenken aan een goed doel Schenkt u regelmatig aan een goed doel denk dan eens aan de vorm van een periodieke uitkering. Schenkt u vijf jaar lang aan een goed doel en is dit vastgelegd bij notariële akte dan is de schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, ook al blijft de schenking beneden de drempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner. Ook het schenken aan kerkelijke instellingen valt onder deze regeling. Huis nog niet verkocht? Heeft u een woning gekocht maar uw huidige woning nog niet verkocht? Gedurende de eerste twee jaren na het jaar waarin de woning leeg is komen te staan heeft u recht op dubbele hypotheekrente aftrek. Gaat u de leegstaande woning verhuren dan is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Mocht echter binnen de termijn van twee jaren de verhuur worden beëindigd dan herleeft de aftrekmogelijkheid weer voor de resterende periode. Dit is een tijdelijke maatregel en stopt op 1 januari Samenwoners opgelet! Voor samenwonende broers en zusters wordt het flink duurder om van elkaar te erven. Door een samenlevingscontract af te sluiten verkrijgen ze echter een vrijstelling van het recht van successie van EUR ,--. Voor een samenwonende ouder en kind zijn er ook mogelijkheden om een hoge vrijstelling te krijgen als er sprake is van mantelzorg en een samenlevingscontract is opgesteld. Samenwonende partners die nog niet 5 jaar samenwonen hebben ook een samenlevingscontract nodig om gebruik te kunnen maken van deze hoge vrijstelling. Beoordelen oude testamenten Wij beoordelen geheel vrijblijvend uw testamenten in het licht van de nieuwe successiewet. Huis op naam van de kinderen Als u in het verleden uw huis aan uw kinderen heeft overgedragen, kan het door de nieuwe wet fiscaal nadeliger uitpakken dan gedacht. Komt u gerust langs om de constructie te laten beoordelen en eventueel aan te passen. Deze column en eerder verschenen columns staan vermeld op onze geheel vernieuwde website www. notarisgroen.nl Nieuw: iedere dinsdag van tot uur gratis inloopspreekuur. Notariskantoor Groen mr. A.J. Groen, notaris, EPN estate-planner, echtscheidingsbemiddelaar mr. M.M.D. Tieben, kandidaatnotaris, agrarisch specialist, lid VASN Torenstraat BN Scheemda tel fax DE ZONNEBLOEM wenst ALLE inwoners, begunstigers, sponsoren en relaties FIJNE KERSTDAGEN en een saamhorig, maar bovenal GEZOND NIEUWJAAR!! Secr.: Laan , 9679 CV Scheemda Na jaren trouwe dienst werd afgelopen zomer het oude verenigingsgebouw van de IJsbaanvereniging Graaf Adolf in Heiligerlee gesloopt. Na 5 maanden noeste arbeid door de vrijwilligers en het bestuur kon afgelopen vrijdag de vlag in top en werd het nieuwe verenigingsgebouw officieel geopend. De opening werd verricht door de 94 jarige oud kloosterholtjer heer Kloosterboer. Het gebouw werd eerst als 2 klaslokalen gebruikt in Almelo, door een andere aaneenschakeling van de units, is er nu beschikking over een grote kantine-, keuken-, toiletgroep en bestuurskamer. Zaterdag werd gebruikt als inloopdag voor de leden en inwoners van Heiligerlee, ookwerd de rechtstreeks uitzending van RTV-Noord op de zaterdagochtend vanuit het De Straatmadeliefjes De andere kant van de maatschappij Wat betekend eigenlijk straatmadelief? Vroeger noemde ze zo de vrouwen van lichte zeden, nu bestaan ze nog, maar er is een groep verslaafde tippelaarsters en niet verslaafde tippelaarsters in Groningen, waar wij zoveel mogelijk hulp aan bieden, wat wij voor ze betekenen is dat met alle problemen bij ons terecht kunnen, het mooiste is natuurlijk dat ze in de maatschappij terug kunnen keren. Stichting de Straatmadelief, is een gewaardeerde kleine organisatie die gesteund word door de Gemeente Groningen, wij behartigen de belangen van verslaafde en niet verslaafde tippelaarsters in Groningen. Wij steunen hun door elke week een warme maaltijd te bereiden, kleding te verzamelen, hun te ondersteunen als ze naar een dokter, gaan begeleiden als ze ongewenst zwanger raken, elke week nog iets van gezonde dingen voor ze mee te nemen, zoals fruit of vruchtensapjes. Twee maal per jaar dan geven wij een barbecue bij ons thuis in de tuin, met opblaaszwembad om hun te laten zien dat er ook nog iets anders bestaat dan alleen hun verslaving. Ook zorgen we dat ze elk jaar een Kerstpakketje ontvangen, wat erg moeilijk te vullen is omdat we afhankelijk zijn van donaties. Drie maal per week ben ik van 19 uur tot 24 bij hun op de tippelzone, om met hun te praten en naar hun te luisteren. Ik ben voor hun een vertrouwd persoon. Ze noemen ons dan ook opa en oma. De vrouwen zijn ons dan altijd dankbaar, bedenk altijd Zeg nooit nooit, dat kan mij niet overkomen. Niemand maar ook niemand staat zonder reden op de Tippelzone. Ze hebben nu een plek waar ze hun eigen geld voor hun verslaving kunnen verdienen, niet hoeven in te breken,en het is een veilige plek. Nu hoor ik u denken waarom doet die persoon dat allemaal, nou simpelweg ben ik dertig jaar geleden ook twee jaar verslaafd geweest, en weet wat het is. Onze Stichting De Straatmadelief bestaat officieel al zes jaar maar we steunen ze al 10 jaar. De stichting bestaat uit. Gonnie Lemckert voorzitter. Mijn partner Theo Immers is secretaris penningmeester en steunt me op de achtergrond met alles wat er bij komt kijken, en is mijn thuisbasis voor als ik het even moeilijk hebt door de vele trieste verhalen die ik 's avonds vaak aanhoor. Vervolgens hebben we twee bestuursleden De welbekende dames Chaty en Gre van OOG TV. Zo beste lezers van het ZEVENBLAD dat even iets anders dan al die politieke verhalen. Het is immers December, en deze donkere kant van de maatschappij mag ook wel eens gezien worden toch? Als u ons wilt steunen in wat voor vorm dan ook, kunt u dat melden bij Gonnie en Theo / Stichting Straatmadelief H.R. Remmersweg 20 Finsterwolde/Ganzedijk Scheuvels oet t vet in Heiligerlee nieuwe verenigingsgebouw uitgezonden. IJsbaanvereniging Graaf Adolf is vanaf nu weer jaren verzekerd van een goed en warm gebouw en klaar voor oalerwetse winter. Het grote onbegrip De voorstelling kan beginnen. Onze toekomst is verzekerd zouden we eigenlijk moeten stellen nu wij voor het eerst in de geschiedenis onze lokale parlementaire vertegenwoordigers hebben kunnen kiezen die het lot van onze toekomstige gemeente Oldambt gaan bepalen. De brievenbus werd kort voor de grote dag volgestouwd met allerlei propagandamateriaal en de ene partij heeft het nog beter met ons voor dan de andere. Het centrum van Winschoten was volgebouwd met verkiezingstands en de gekleurde schare had ook nog allerlei boodschappen op ballonnen geplakt. Ik had daarbij de indruk dat sommigen hun boodschap in de ballon hadden gestopt. De ene na de andere verkoos dan ook het luchtruim en weg was hun boodschap. In plaats dat de boodschap van boven kwam, ging deze nu eens een keer naar boven. Maar of dat nu stemmen oplevert is maar de vraag. Veronderstel nu eens, dat de wind uit de verkeerde hoek waait. Dan sta je daar met je goed gedrag, gewapend met een schepemmer om de stemmen op te vangen. Sommigen doen daar nogal luchtig over, maar zo gaat dat nu eenmaal in het leven. En wat zouden de heiligen Sint Vitus en Nehemia, die al lang geleden tot het opperrijk zijn verheven, wel niet zeggen van al die voornemens op de hen toegewaaide verkiezingsfolders. Sommige politici hebben misschien nog het geluk mee gehad omdat een andere Heilige rond de verkiezingstrijd ook in onze gemeente rondwaarde. Zo konden ze hun boodschap ook nog op een andere manier kwijt, maar vandaag de dag is het ook tijd voor de openhaard en die is ook niet echt kieskeurig als het om voer gaat. Bij de stand van het CDA kwam een vriendelijke vrouw mij tegemoet en bood mij een appel aan. Ik heb deze heel vriendelijk geweigerd en gezegd, dat alle ellende daar in den beginne mee is begonnen en dat leek mij voor de start van de nieuwe gemeente nou niet zo n goed idee. Een wat vreemde blik was het gevolg. Voor diegenen die met een hongerige maag naar Winschoten waren getrokken had de SP een oplossing. Kommen met warme tomatensoep werden uitgedeeld, maar niet iedereen ging in op het aanbod van de openbare voedselbank. Groen Links had een plekje uitgekozen naast een viskraam, maar ook deze club had kunnen weten dat de sterke visgeur niet alleen mensen aantrekt maar ook mensen verdrijft. Een lokale visboer gaf overduidelijk aan geen visje meer te willen verkopen aan die politici die de markt voor zijn deur willen weghalen om deze te verplaatsen naar het marktplein. De PvdA liep met een gevolg door de straten om een roosje uit delen. Bij thuiskomst zag ik alleen maar een vragend gezicht. Kon er niet meer af?. Opvallend was wel de stand van de VVD. Daar waar o.a. de VCP, de SP, de PvdA en het CDA haast hand in hand bij t Rond stonden en zo op het eerste gezicht al een beetje toenadering tot elkaar leken te zoeken, stond de stand van de VVD eenzaam en alleen hun boodschap te verkondigen tegenover de HEMA. Of dat een bewuste strategische keuze was is maar de vraag. Wel was al snel te verklaren waarom Johan Remkes als Grunneger het hoogste pluche al had bekleed in Den Haag. Hij stak minimaal twee koppen boven de rest uit. De gemiddelde marktbezoeker kwam echter niet wijzer thuis. Iedereen was even aardig en had het beste met je voor. Als Oldambster is het natuurlijk van groot belang hoe het boodschappenlijstje er straks gaat uitzien. Als iedereen dat uitvoert wat ze beloven, dan kunnen we gerust de toekomst van onze mooie gemeente tegemoet zien. En als je dan de goede voornemens van alle partijen op een rijtje zet, dan hebben ze vele overeenkomsten. Bij mij komt dan gelijk de vraag naar boven waarom er zoveel verschillende partijen zijn. In de discussie met enkele politici kreeg ik de indruk dat ze het verschil zelfs ook niet precies weten. Maar je moet een keuze maken niet waar? Daar waar velen partijen de mond vol hadden over de belangen van de kleine kernen, daar was in de ommelanden niets van te merken. Alle bobo s waren in de stad Winschoten aanwezig om hun boodschappenlijst te presenteren en dat biedt weinig perspectief voor de omliggende kernen in de toekomst. De kiezers zijn dan ook niet echt wakker gemaakt, want de opkomst was bedroevend slecht. Wat dat betreft, zijn er uiteindelijk geen winnaars uit de bus gekomen maar is de lokale politiek in het algemeen de grote verliezer. Of dat wat uitmaakt? Eigenlijk niet, want de 25 zetels worden toch naar verhouding verdeeld. Naast natuurlijk de discussie over de coalitievorming zullen er in de nabije toekomst nog stevige onderhandelingen worden gevoerd die voor de parlementair neutrale toeschouwer zeer interessant zullen zijn en voor de Oldambster grote gevolgen zullen hebben. Denk maar eens aan het enorme begrotingstekort, de Blauwe Stad, het cultuurcentrum, het stadhuis enz. enz. Voor de Oldambster Che Guevara is er in ieder geval voldoende voer. Wat mij betreft kan de voorstelling beginnen. Drs. Zesje Vuurwerk Yes!! Het is gelukt, we zijn er klaar voor! Op 29 December opent hansvuur- WERK zijn deuren aan de Kopaf 1 te Nieuwolda. Vooraf gegaan door een spetterende vuurwerkshow op maandag 28 December om uur. Na een voorbereiding van ruim anderhalf jaar, met daarin vele dagen (en soms nachten) van hard werken, is de klus geklaard en zijn we klaar voor de opening. Die willen we vieren met de gasten, genodigden en belangstellenden, met een spetterende vuurwerkshow, van een greep uit onze collectie De opening vindt plaats op maandag 28 December om uur. hansvuurwerk is een samenwerkingsverband van Tuinshop Sierland uit Winschoten en HANShekwerk uit Nieuwolda. Samen hebben we op de locatie van HANShekwerk te Nieuwolda een vuurwerkbunker gebouwd met een verkoopruimte van 100m2. hansvuurwerk is aangesloten bij Bestellen kan via WERKwinkel.nl, of door inlevering van de bestellijst. Natuurlijk kunt u ook gewoon langskomen tijdens de verkoopdagen in de winkel op Kopaf 1 te Nieuwolda. Van 8 tot uur. Er is ruime parkeer gelegenheid. Kijk voor meer info op VUURWERK.nl

8 december 2009 PAGINA 17 Oldambt wordt geen kerstkindje De geboorte van Oldambt is aanstaande en, geloof me, het zal net geen kerstkindje worden. Dat is maar goed ook, want getuige de geschiedenis van het kind van zo n kleine 2000 jaar geleden kan het daarmee slecht aflopen. Al kun je daarmee ook nogal een aardige impact op de loop der geschiedenis hebben. Nee, deze boreling is kansrijk. Althans, dat willen velen ons doen geloven. Die kansen liggen vooral in de macht van het getal en dan vooral in de grootte. Wat Oldambt betreft vliegen de cijfers links en rechts over de klantenbalie. Op het eerste gezicht zijn ze ook indrukwekkend, om niet te zeggen ontzagwekkend. We zijn straks met z n allen, op Stad na, ook inderdaad de grootste en in onze samenleving werkt het zo: hoe groter, hoe sterker en. hoe belangrijker! Dat laatste zie je ook al in de houding en blikken van sommige aanstaande vaders en moeders, waarmee ze deze maand bij diverse gelegenheden de nog amper overleden voorgangers van Oldambt ten grave dragen. En dan met name in die van sommige raadsleden, ambtenaren en aanverwanten, die per (mooi getal) de dienst uit gaan maken. De geschiedenis van David en Goliath schijnt hun niet al te levendig voor de geest te zweven en dat geldt ook voor de doorgaans bijbelvaste onder hen. Geloven doe ik ook al wel in de kansen voor Oldambt, maar dan met name omdat ik altijd al in haar heb geloofd. Maar het vanzelfsprekende gegoochel met cijfers begint ook een beangstigende kant te krijgen. Al te makkelijk wordt er van uit gegaan, dat met ons straks meer rekening zal worden gehouden, dat meer naar ons gekeken en geluisterd zal worden, maar dat schept ook verplichtingen. En het verrassende van cijfers en goochelen is, dat je ook heel andere konijnen uit de hoed kunt toveren, die op zijn minst tot nadenken en deemoed stemmen. We mogen dan strak met bijna zijn en sommige van ons mogen daarvan de herdertjes zijn, in Drieborg moeten ze het nog steeds met dezelfde dikke 300 doen en in Nieuwolda proberen ze het met dezelfde kleine 1500 leefbaar te houden. Daar helpt - letterlijk en figuurlijk geen lieve Sportstimulering Oldambt-gemeenten pakt uit in kerstvakantie In de kerstvakantie worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de jeugd van 4 tot 18 jaar. In het kader van de gemeentelijke sportstimulering voert Huis voor de Sport Groningen in de drie afzonderlijke gemeenten verschillende activiteiten uit. De Action games, sponsorschaatsen en een sportinstuif voor de kleintjes zijn de trekkers voor de kerstvakantie. Ook Sportschool Scheemda is actief. De Eextahal in Scheemda is het toneel voor de Oldambt Action Games. De activiteit is voor de jongeren van 12 tot 18 jaar en is toegankelijk voor jeugd uit gemeente Winschoten, Scheemda en Reiderland. Op maandag 21 december wordt de Eextahal van 14 tot 18 uur gevuld met aantrekkelijke activiteiten zoals Wii Sports, levend voetbalspel, DJ, Rodeo stier en nog veel meer. De jongeren kunnen gratis deelnemen aan deze activiteiten. Voor de jongere jeugd van 4 tot 12 jaar is de schaatsbaan die bij de Tramwerkplaats in Winschoten wordt neergelegd the place to be. Op 22 en 23 december van 10 tot 15 uur kunnen de kinderen sponsorschaatsen op deze kunstijsbaan van 200m2. Alle kinderen van de scholen in de drie gemeenten ontvangen een uitnodiging om te komen schaatsen kruidenieren aan. Dit Blad bijvoorbeeld blijft, onder een andere naam, verschijnen in Oldambt en misschien zal de redactie ook wel groter en sterker worden, maar we houden hetzelfde aantal redactionele pagina s en zelfs als we er iets bij krijgen is dat per inwoners ruim 2 keer zo weinig ruimte. De begroting van de nieuwe gemeente stijgt straks boven de 100 miljoen, maar per inwoner krijgen we straks minder van het Rijk dan daarvoor. Op het nieuwe gemeentehuis, dat er natuurlijk op den duur wel moet komen, zit straks een vracht ambtenaren, maar per hoofd van de bevolking zal het aantal dat voor ons klaar staat lager zijn en de bezuinigers van nu, inclusief burgers, politici en top-ambtenaren, roepen dat het met nog wel minder kan. Hebben we nu zo n beetje per 1000 inwoners 1 raadslid dat ons vertegenwoordigt, straks moeten we die met 1600 man delen. En ach arm, kijk eens naar de nieuwe Burgemeester: die zal straks met bijna 6 keer zoveel burgers een band moeten proberen op te bouwen dan met de huidige van Reiderland. Natuurlijk zullen sommigen van u zeggen, dat veel valt in te verdienen door het zogeheten efficiencyeffect. Dat mag zo zijn, maar als 1 bode voortaan 25 raadsleden een kop koffie moet inschenken, dan zal hij toch gewoon harder moeten lopen, dan zijn 3 collega s die er 45 moesten bedienen. Dat leert eenvoudig goochelwerk met cijfers als het gaat om persoonlijke benadering en service. Van diegenen, die dankzij de nieuwe gemeente meer gaan verdienen, zoals topambtenaren, raadsleden en burgemeester kunnen we dan ook spektakel verwachten: Ze zullen harder voor ons gaan werken en lopen, maar het zal niet meevallen persoonlijke kwaliteit en service, ofwel vaderlijke en moederlijke aandacht en liefde, te blijven leveren. Daarom ben ik niet jaloers op de toekomstige hoeders van het kindeke Oldambt en toch ook een beetje bezorgd over haar toekomstig welzijn. Feniks. voor het goede doel. De kinderen kunnen zich laten sponsoren en het opgebrachte geld gaat naar 3FM Serious Request, die dit jaar het glazen huis in Groningen neerzetten. Vanaf een sponsorbedrag van 2,50 kunnen de kinderen lekker schaatsen en ontvangen na die tijd een presentje. Op 28 december is er een Sportinstuif in Nieuweschans en Drieborg. Kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen zich gaan uitleven in de gymzalen van de twee dorpen. Een luchtkussen en verschillende leuke spelletjes staan op hen te wachten. Tot besluit willen we alle leeftijden oproepen om naar de Sportschool Scheemda te komen op 19 en 20 december. Zij organiseren een sportmarathon ook ten behoeve van de 3FM Serious Request actie. Voor meer info kijk op Oliebollenactie CBS Het Baken De traditionele Oliebollen-actie van CBS Het Baken in Westerlee zaal weer zijn op 31 december a.s. Dan zal in de schuur van J.Dieterman aan de Veenweg 2a velen oliebollen worden gebakken door een team van vrijwiliggers. Er worden oliebollen gebakken met en zonder krenten. Een zak met tien oliebollen zonder krenten kost 4,50 en een zal van tien oliebollen met krenten kost 5,00. Ze kunnen uitsluitend telefonisch worden besteld bij fam. Louwes of fam. Ploeger Dit kan tot en met woensdag 30 december. De bestelling worden op oudjaarsdag s ochtends gebracht of kunnen worden afgehaald bij de schuur. MSV MIDWOLDA start een cursus MOVE ON MUSIC Wil je ook zo graag je conditie verbeteren, doe dan 12 weken mee aan de cursus MOVE ON MUSIC. Deze cursus geven we in samenwerking met de trendweken van de KNGU. Ben je 45+, geef je dan snel op voor bewegen op muziek. Deze cursus is geschikt voor zowel mannen en vrouwen. Verbeteren van je conditie in groepsverband is een prettige manier om hiermee ervaring op te doen. De cursus bestaat uit een combinatie van oefeningen op muziek. Hier wordt je lekker fit van en het is tegelijkertijd leuk en gezellig om te doen. De muziek is natuurlijk de belangrijkste basis van deze cursus. De cursus start maandagavond 11 januari van uur tot uur en bestaat uit twaalf lessen in het gymnastieklokaal van Midwolda, A.M. Horalaan 20. De kosten bedragen 45, - voor nietleden, MSV-leden betalen 30, -. Natuurlijk gebeurt dit alles onder deskundige leiding van onze leidster. Opgave kan via onze website of u kunt contact opnemen met onze penningmeester Christina Boven, tel Opgave graag voor 8 januari Dames van M.S.V. Midwolda op de film! Met 2 man sterk kwam de filmploeg, gestuurd door de Gymnastiekbond, op maandag 30 november de dames + docente volgen tijdens hun uur bewegen in de sportzaal aan de A.M. Horalaan te Midwolda. Om half 9 s avonds stonden de 7 dames klaar om hun spieren lekker los te maken doormiddel van bewegen op muziek en een conditiecircuit. Na eerst even bij geklets te hebben begon docente Kirstin Opheikens lekker fanatiek met een warming up op muziek. Al gauw waren de dames druk bezig. Naar de warming up gingen ze een dansoefening uitvoeren waarbij ze verschillende bewegingen op de maat van de muziek deden. Dit zag er erg goed uit. Tijdens het conditiecircuit gingen ze 7 onderdelen bij langs Hemmo Bolhuis uit Finsterwolde laadt hier zijn schapen in de weide van dhr. v. Rheen uit Nieuw Scheemda. De schapen vonden hier nog een volle bek met gras. Het zijn de schapen ( 56 ooien) waar Bolhuis Schapen 30 jaar oliebollen op de Flint Ko-ning oliebol Ko Engelage bakt voor de laatste keer oliebollen. o.a. buikspieroefeningen, armoefeningen doormiddel van gewichten of dynabands en oefeningen voor de beenspieren. Als je dan een camera op je gericht hebt dan kun je ook niet opgeven. Dit zorgde wel voor leuke opnames. Aan het einde van de les werd de docente en1van de deelnemers nog geïnterviewd over hun mening en ervaringen over het bewegen bij M.S.V. Midwolda. Bent u benieuwd naar de opnames van de dames van M.S.V. Midwolda kijk dan op bij foto s of en klik aan de linkerkant op KNGU-TV. Wilt u graag een keer mee doen met de lessen, kom dan op maandagavond van uur naar de A.M. Horalaan in Midwolda. mee verder wil fokken De schapen zijn al gedekt door een rasechte swifterbok, dus nu is het al weer wachten op de eerste lammetjes in 2010 Dit jaar was het de dertigste keer dat leerlingen op de Flint, de praktijkschool van het Dollard College, konden smullen van eigengemaakte oliebollen. Misschien voor de laatste keer. Want Ko Engelage, de bakker van de oliebollen, neemt in maart 2010 afscheid. In het eerste jaar dat assistent leraar Ko Engelage verbonden was aan de Flint, kreeg hij het idee om oliebollen voor de leerlingen de bakken. Het werd een traditie. Op 10 december, bijna dertig jaar later, smullen de leerlingen voor de laatste keer van de overheerlijke oliebollen van meester Engelage.In maart 2010 neemt Ko Engelage afscheid van het Dollard College om te genieten van z n welverdiende vrije tijd. De docenten en leerlingen van de Flint weten nu al wel zeker dat hij volgend jaar om de hoek zal komen kijken om nog even weer de olielucht op te snuiven.

9 december 2009 PAGINA 19 Terugblik op Sinterklaas De Sint kwam met de bus naar obs Jaarfke in Scheemda Jaarlijks komen de Sint en een aantal pieten een bezoek brengen aan de school, ook dit jaar dus weer. Het paard van Sinterklaas was erg moe geworden van alle ritjes over de daken, hierom zocht de Sint naar vervangend vervoer, geheel belangeloos bood de stichting Welzijn Scheemda aan om de Sint te vervoeren. Met de boodschappenplusbus werd de Sint naar het obs Jaarke gebracht waar hij werd opgewacht door alle kinderen van de school. De gehele ochtend was de Sint op de school aanwezig en werden alle kinderen enorm verrast met prachtige cadeaus!wij als stichting ouderraad obs Jaarke willen dan ook de Sint enorm bedanken en natuurlijk ook de pieten. Stichting Welzijn Scheemda willen wij ook bedanken voor hun vrijwillige inzet waardoor de Sint veilig op onze school is aangekomen. Stichting ouderraad obs Jaarfke Intocht Sint Nicolaas Scheemda Waar was nu de Burgemeester? Sinterklaas en zijn pietenbende brengt bezoek aan OBS Heiligerlee Afgelopen vrijdag 4 december bracht de Sint en zijn pietenbende van Sinterklaas Oldambt een bezoek aan de Openbare Basis School in Heiligerlee. De Sint liet lang op zich wachten en werd uiteindelijk gebracht met een politie auto van de Basis Eenheid Winschoten. De reden dat de kinderen zolang moesten wachten, was omdat de Sint 2 pieten kwijt was.. De Sint had aangifte van vermissing gedaan op het politie bureau. Aangezien de Sint ook werd verwacht op de OBS Heiligerlee en het al laat was, was de politie bereid om de goedheiligman met spoed naar de school te brengen. Na aankomst van de Sint hadden de kinderen van de basisschool de pieten al wel gezien. Ze lagen namelijk te slapen in school! Hier bivakkeerden ze namelijk al een aantal weken. Onder aanvoering van de andere pieten werden ze massaal wakker geschreeuwd en kwamen de slaapkoppen eindelijk buiten. Hier kwam de Sint er achter dat de pietermannen al een 2 weken bivakkeerden op de OBS Heiligerlee, dit omdat het kasteel steeds gesloten was als zij terug kwamen van hun nachtelijke bezorgingen. De telpiet is hierover later bij aankomst op het kasteel nog over aangesproken door de Sint. De hele morgen is de Sint door alle klassen bezig gehouden. Zo werd er uiteraard veel gezongen o.a. onder musikale begeleiding van de pieten. Ook werden er kunstjes gedaan door de groepen 1 en 2 + de groepen 3 en 4. De andere groepen hadden uiteraard ook voor de Sint iets in petto. De pieten hadden uiteraard ook voor de leerkrachten van de oudere groepen iets in petto, dit vonden de leerlingen uiteraard leuk. Al met al kan er weer terug worden gekeken naar een geslaagd Sinterklaasfeest en zien de kinderen en leerkrachten Sinterklaas en zijn pietenbende graag weer terug voor een bezoek! Een correspondent-piet. Sint en Pieten letten ook dit jaar op de kleintjes Donderdag 3 december jl. heeft Sinterklaas met zijn Pieten de kinderen van Ds. W. Oosterheertschool in Midwolda bezocht. De Sint kwam dit jaar in een heel klein 45 km. autootje naar school en de Pieten deze keer wel moesten lopen. Enkele kinderen vroegen aan de Sint of ook hij en zijn Pieten op de kleintjes moesten letten, waarop de Sint antwoordde. Ja, ja, wij letten altijd op... de kleintjes. Het kinderfeest was leuk en gezellig vooral de kleintjes vonden het weer een beetje spannend. Een week na de landelijk intocht zou de Sint zijn opwachting maken in Scheemda, alwaar hij in de haven zou aankomen. Om alles in goede banen te leiden tijdens de intocht had de Sint besloten om een 3-tal verkenningspieten vooruit te sturen naar Scheemda om te kijken of alles goed was geregeld. Na diverse dingen gecontroleerd en geregeld te hebben besloten zij om op vrijdag ook nog even een bezoek te brengen aan burgemeester Jonkman. Want de Burgemeester met ambtsketting moest natuurlijk wel op tijd bij de haven zijn om de Sint te ontvangen. Tot hun grote verbazing en schrik blijkt dat de burgemeester niet aanwezig was in haar huis bij de gemeente. Navraag bij haar secretaresse, gemeentevoorlichter Dommisse en wethouder Zwiers leverde geen resultaat op. Niemand wist waar ze zou kunnen zijn, ze was die morgen niet op komen dagen zonder iets tegen iemand gezegd te hebben. Zou ze nu al zijn vertrokken dachten de Pieten en hoe moest dat morgen nou bij de intocht. Ze was gewoon verdwenen. De drie Pieten besluiten om het hele dorp te gaan afzoeken, want ze moest toch Sinterklaas ontvangen op zaterdag. Maar waar moet je beginnen te zoeken? De basisscholen dachten de Pieten, want de kinderen in Scheemda weten heel veel weten ze nog nog van hun vorig bezoek. Ook dit levert geen resultaat op, ze blijft spoorloos, en vragen de kinderen om s middags mee te helpen zoeken. De paniek sloeg steeds meer toe bij de Pieten, want hoe moesten ze de Sint de dag erop vertellen dat de Burgemeester niet aanwezig zou zijn bij het ontvangst in Scheemda.Wat de Pieten echter niet wisten was dat de Burgemeester met Sinterklaas op de boot onderweg was naar Scheemda. De Sint was het vergeten te vertellen aan de verkennings Pieten, kan gebeuren tenslotte wordt hij ook een jaartje ouder. Hun oproep op de scholen om mee te zoeken had in ieder geval wel geholpen, want de hele middag werden zij door zoekende kinderen na geroepen dat ze de Burgemeester nog niet hadden gevonden. De Pieten gaven hun zoektocht niet op en besloten om s avonds een oproep te doen bij omroep Scheemda. Op zaterdagmorgen vroeg zetten de Pieten hun zoektocht voort en doen ook nu weer enkele oproepen via de radio bij omroep Scheemda. Niets hielp de Burgemeester was en bleef zoek en het leek erop dat de Sint dit jaar niet door de Burgemeester werd ontvangen in Scheemda. Vlak voor de aankomst van de boot besloten zij om zelf snel een ambtsketting te maken en 1 van de aanwezige kinderen tot Burgemeester te benoemen. Als Sinterklaas op het podium is aangekomen na geweldig te zijn binnengehaald door de vele kinderen en ouders besluiten de Pieten met knikkende knieën om ook maar naar het podium te gaan en de door hun benoemde Burgemeester te gaan voorstellen. Eenmaal aangekomen zien ze tot hun stomme verbazing dat Burgemeester Jonkman, met ambtsketting net als alle voorgaande jaren gewoon naast Sinterklaas op het podium staan. Na enige uitleg van Sinterklaas voelen de Pieten zich al een stuk beter, nu ze weten dat hun probleem hiermee opgelost was. Na de nodige sinterklaas versjes en het uitdelen van pepernoten en schuimpjes aan de vele kinderen werd het tijd voor Sint en Pieten om zich naar dorphuis de Esborg te begeven. Hier gaven Karel & Ko een smakelijke kindervoorstelling met taart en rondvliegend slagroom op het eind. Natuurlijk kwamen ook de Sint en zijn Pieten en werden nog vele kinderhandjes geschud. Tegen uur verlieten de kinderen na ontvangst van een heerlijke chocoladeletter de zaal en keerden Huiswaarts. Voor de Sint was het tijd om even tot rust te komen en terug te kijken op een hele leuke Sinterklaas intocht In Scheemda. Sint en Pieten willen dan ook langs deze weg alle in Scheemda aanwezige kinderen bedanken voor een geweldig ontvangst met heel veel tekeningen tijdens de intocht. Wat zou een intocht zijn zonder al die vrolijke kindergezichten, zij maken het feest compleet. Ook voor de vrijwilligers bij het plaatsen van de dranghekken, podium opbouw e.d is een bedankje zeker op zijn plaats. Sint op de Tichel Donderdag 3 december bracht Sinterklaas met een aantal van zijn Pieten een bezoek aan de OBS de Tichel in Oostwold. Begeleid door het gitaarmuziek van meester Johan zongen de kinderen op het plein diverse sinterklaasliedjes. Daarna bracht de Sint eerst een bezoek aan de kleuterklas en vervolgens waren de oudere groepen aan de beurt. De kinderen vertoonden gymnastiekoefeningen en acro-demonstraties aan de Sint; de zwarte Pieten konden daar nog veel van leren. Het geheel werd opgeluisterd met fraai blokfluitspel van een aantal kinderen. Sinterklaasfeest in Midwolda en Oostwold Het was op 21 december weer groot feest. Vol spanning stonden we in de mistige haven te wachten. Lang was er niets te zien. Gelukkig zongen de kinderen luidkeels en kwam de boot met Sint en Pieten op het geluid af. Zo kon de Goedheiligman weer voet aan wal zetten in Midwolda en Oostwold. De Sint had speciaal voor het bezoek aan de dorpen zijn mooiste pak aangetrokken en ging s morgens naar de 2 Oldambten en s middags was het feest in boerderij Hermans Dijkstra. Beide feesten werden weer druk bezocht en er werd ook hier uit volle borst gezongen. Sinterklaas en zijn Pieten willen graag de Handelsverenigng OVO, de Dorpsverenigingen Midwolda en Oostwold en de deelnemende middenstanders van Midwolda hartelijk danken voor de gastvrije ontvangst. Bij het vertrek zei Sint, ik kom zeker volgend jaar ook weer want het is nergens zo gezellig als in Oostwold en Midwolda.

10 december 2009 PAGINA 21 Wat verandert er voor u in de zorg in 2010? Ieder jaar verandert er een aantal concrete zaken voor zorggebruikers. Zo ook in De veranderingen in 2010 zijn kleiner dan voorgaande jaren. Sommige veranderingen zijn voor alle zorggebruikers, andere alleen voor specifieke doelgroepen. Hieronder enkele veranderingen: 1. Het eigen risico gaat omhoog naar 165,--. De compensatie van het eigen risico voor bepaalde groepen chronisch zieken gaat ook omhoog, naar 54, Het basispakket verandert een klein beetje. Zo gaat bijvoorbeeld de maximale vergoeding van pruiken omhoog van 294,-- naar 374,--. En wordt de behandeling vergoed van ernstige dyslexie bij kinderen die op 1 januari , 8 of 9 jaar zijn. 3. Chronisch zieken en gehandicapten maken vaak extra kosten. Ook in 2010 kunnen zij hiervoor een vergoeding krijgen. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). 4. De zorg voor terminale patiënten wordt verruimd. Draaginsigne gewonden uitgereikt Op 2 december werd door burgemeester Jonkman het draaginsigne gewonden met bijbehorende oorkonde uitgereikt aan dhr. Olav. v.d. Akker uit Oostwold. Hij werd in de periode voor de Koninklijke Landmacht uitgezonden naar het voormalige Joegoslavië in het kader van de VN/UNPROFOR vredesoperaties. Als gevolg daarvan raakte hij gewond en ondervindt hij Meer informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op Assurantiekantoor J.T. Kloosterboer te Scheemda is onlangs een samenwerking aangegaan met de Onderlinge Levensverzekering- Maatschappij s-gravenhage U.A. uit Den Haag. Redenen hiervoor zijn de goede garantieproducten met een unieke winstdeling die passen in het assortiment. Assurantiekantoor J.T. Kloosterboer is de 1895e tussenpersoon die door de Onderlinge s-gravenhage is aangesteld is voor de Onderlinge s-gravenhage een bijzonder getal omdat het verwijst naar het oprichtingsjaar van deze maatschappij. De Onderlinge s-gravenhage wilde daar nog steeds hinder van. Samen met partner Claudia Ten Cate en kinderen Imke en Annelieke kwam hij naar het gemeentehuis. Het bleek nog verder een bijzondere dag voor hen want ze verklapten dat ze tevoren op het gemeentehuis in ondertrouw waren gegaan. Burgemeester Jonkman wenste hen daarom veel geluk in de toekomst. Beatrix Kinderziekenhuis ontvangt cadeau Assurantiekantoor T.J. Kloosterboer deze bijzondere aanstelling niet zomaar voorbij laten gaan en stelde een bedrag van 1895, beschikbaar voor een goed doel. Na intern overleg bij Assurantiekantoor J.T. Kloosterboer is unaniem besloten het bedrag te schenken aan Stichting Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG te Groningen om de speelkamers opnieuw aan te kleden. Tijdens de bijeenkomst op het kantoor van Assurantiekantoor J.T. Kloosterboer te Scheemda op 15 december jl. werd de cheque door Jan en Ina Kloosterboer overhandigd aan Daniël Muskee van de Stichting Beatrix Kinderziekenhuis. Maak je eigen nestkastje Het Groninger Landschap organiseert op zaterdag 19 december om uur een jeugdmiddag in de knutselschuur van de Ennemaborgh onder het motto maak je eigen nestkastje. Deelnemers gaan een nestkastje maken die ook mee naar huis mag. De nestkastjes worden nu al gemaakt en opgehangen zodat de vogels, zoals de winterkoning, in de koude winternachten beschutting kunnen vinden. Winterkoningen zitten soms zelfs met tientallen in één kast opgepropt. Hierdoor komen ze lekker warm de winternacht door. Dit moet ook wel voor het kleine vogeltje. Ze hebben het namelijk heel moeilijk in de winter omdat ze zo klein zijn. Onze winters zijn eigenlijk niet zo streng en als er een paar weken strenge vorst is geweest, is de populatie behoorlijk uitgedund. Ook maken de mezen in de winter gebruik van de nestkasten. En dan in de lente verandert het kastje van een hotel in een heus woonhuis. Het ligt aan de vorm en de grootte van het gat welke vogelsoort het huis gaat bewonen. Er worden dan jongen geboren en de ouder-vogels hebben het dan heel druk met voeren. Zoek dus een mooie plaats waar je altijd naar de kast kunt kijken en je zult zien, je geniet er het hele jaar van. In de knutselschuur staat ranja met een koekje klaar en brandt de kachel. Deze jeugdmiddag is geschikt voor kinderen van 6 tot 13 jaar. De knutselschuur vindt u aan de Hoofdweg 100 a in Midwolda. Opgave vooraf is wel noodzakelijk en kan bij Het Groninger Landschap, op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot uur, op telefoonnummer SUCCES VOOR PRINS HENDRIK Op zaterdag 21 november j.l. nam de chr. muziekvereniging Prins Hendrik deel aan het CBMGDconcours in Kielzog te Hoogezand. 13 Orkesten namen deel aan dit concours. Er was van te voren flink geoefend op de concoursnummers: Kameleon en The Saint and the City. In oktober ging het korps zelfs op studieweekend naar Schoonoord, waar naast gezelligheid en ontspanning, flink werd gerepeteerd. En alle inspanningen werden beloond: de juryleden gaven 80 punten; omgerekend een eerste prijs, waar dirigent en muzikanten erg mee in hun nopjes waren! Zeker een felicitatie waard!! Expositie De Gevaarlijke Voorspelling Tot woensdag 6 januari kunt u de tentoonstelling naar aanleiding van het jeugdboek de Gevaarlijke Voorspelling nog bezichtigen in de bibliotheek van Midwolda. Deze is open op dinsdagmiddag- en avond van een uur en op woensdag en vrijdag middag van tot uur. Tussen Kerst en Oud- en Nieuw is de bibliotheek van Midwolda op dinsdag en woensdag gewoon open. Martine Letterie heeft nog een apart verhaal geschreven over hoofdpersoon Hiddo. Daarin zijn onderdelen van de tentoonstelling verwerkt. Met het verhaal kunnen kinderen (en volwassenen) een kleine opdracht doen. De Bibliotheek en de feestdagen De bibliotheek biedt een brede keus aan kerstboeken voor groot en klein. Gezellig genieten van het voorlezen aan je (klein)kinderen, zelf met heerlijke tranentrekker in luie stoel wegdromen. Of vast reisverhalen lezen over de vakantiebestemming! Heerlijk! Op de donderdag voor Kerst, 24 december, zijn de bibliotheken tot uur geopend. Ook tussen Kerst en Oud en Nieuw kunt u bij ons terecht voor een mooi boek, een cd tje of fijne dvd. Want van 28 tot Mooie prentenboeken! Voorlezen kan altijd, het gebeurt in veel gezinnen elke dag, gelukkig. Maar toch nog niet overal. Om het voorlezen te ondersteunen, organiseren bibliotheken en boekhandels elk jaar de nationale Voorleesdagen. Extra aandacht voor mooie prentenboeken en voorlezen! De 10 titels voor De Nationale Voorleesdagen 2010 zijn: De koe die een ei legde - Andy Cutbill & Russel Ayto (Lemniscaat) De wiebelbillenboogie - Guido van Genechten (Clavis) Giraf heeft het koud - Judith Koppens (Clavis) Ik wil een hond - David LaRochelle & Hanako Wakiyama (Lemniscaat) Niels wil nog niet slapen - Marcus Pfister (Vier Windstreken) Ik voel een voet! - Maranke Rinck & Martijn van der Linden (Lemniscaat) Jarig - Liesbet Slegers (Clavis) 30 december zijn de bibliotheken op de tijden geopend die u gewend bent. Ook rijdt de Bibliobus volgens vast rooster. Donderdag 31 december en vrijdag 1 januari is alles gesloten. Zaterdag 2 januari is de bibliotheek van Winschoten ook gesloten. Maandag 4 januari staan we weer voor u klaar. Alle medewerkers van de bibliotheken wensen u alvast een gezellige decembermaand en een goed 2010 toe! Tot ziens in de Bibliotheek! Agent en boef - Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer (Lannoo) Raf - Anke de Vries & Charlotte Dematons (Lemniscaat) Tandenpoetsen! - Helga Warmels & Barbara de Wolf (Kimio) Van deze boeken heeft Wiebelbillenboogie de eer gekregen om een jaar lang Beste prentenboek van 2010 te zijn. Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 20 tot 30 januari staat het boek centraal in de activiteiten rond voorlezen. Het begint echter eerder, want dinsdagavond 5 januari organiseert de bibliotheek Oldambt vier workshops voor speelzaal- en kinderopvangleidsters en leerkrachten voor de groepen 1 en 2. Deze inspirerende avond ter voorbereiding op de Voorleesdagen vindt plaats in het kader van Spraakmakend. Dit project beoogd taalachterstanden tegen te gaan. Voorlezen, veel voorlezen is bij de bestrijding een goed hulpmiddel. Onderzoek in Bibliotheek Scheemda In december en begin januari kunt u bij een bezoek aan de bibliotheek in Scheemda gevraagd worden om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten gebruiken we voor concrete verbeteringen. Daarmee Workshop Gronings willen we zo goed mogelijk inspelen op de wensen en behoeften van onze leners. De antwoorden worden anoniem verwerkt. We hopen op uw bereidwilligheid als we u benaderen De Oldambtster Grunneger Schriefwedstried is weer begonnen, als onderdeel van de Previnzioale schriefwedstried. De deelnemende gemeenten in dit gebied zijn Bellingwedde, Scheemda, Reiderland en Winschoten. In het kader van deze schriefwedstried organiseren de bibliotheken Oldambt een stoomcursus Gronings. Als u hulp kunt gebruiken bij het schrijven in het Gronings, komt u dan maandagavond 25 januari naar de bibliotheek in Winschoten, Modastraat 5. Henk Puister, schrijver van Groningstalige boeken geeft tips om uw bijdrage op een hoger niveau te brengen en Sina Diertens, docente Gronings zal u de beginselen van de grammatica leren. De avond begint om uur en duurt tot ca uur. U bent van harte welkom. Voor deelnemers aan de Oldambtster Grunneger Schriefwedstried is de cursus helemaal gratis. Niet-deelnemers betalen 2.50 incl. koffie of thee. U kunt zich voor de workshop aanmelden via of bij uw bibliotheek. U hebt tot 8 februari a.s de tijd een zelfbedacht verhaal of gedicht, fantasie of herinnering in te sturen naar of stuur uw bijdrage naar Openbare Bibliotheek, t.a.v. K. Eerkes, Postbus 30, 9693 ZG Nieuweschans. De winnaars van de Oldambtster Schriefwedstried gaan door naar de Provinciale Schriefwedstried. Behalve een regionale prijs valt er dus ook een provinciale prijs te verdienen. Op 23 april 2010 zal de prijsuitreiking, tijdens een feestelijke bijeenkomst, plaatsvinden in hotel-restaurant in den Stallen in Winschoten. Op deze avond verzorgt de Groningse zanger Harry Niehof de muziek.

11 december 2009 PAGINA 23 Kampioen v.v. Heiligerlee D2 Onlangs mocht het D2-team van v.v. Heiligerlee haar kampioenschap vieren. Na een perfecte reeks van 9 ongeslagen wedstrijden werd het team kampioen in de najaarscompetitie 2009 in de 2e klasse AQ. Het team is inmiddels ingehuldigd door een rondrit op de kar door Heiligerlee. Alle kinderen hebben een prachtige medaille gekregen. Op de foto (v.l.n.r.): Perry Prins, Sander Roffel, Jeroen Drent, Bastiaan Niemeijer, Coen Hoogstraten, Mustafa Hassan, Sander Roffel, Gerard Keizer, Rick Heijenga, Remi Kuil, Jordy Veen, Thijs Kiewiet (niet op de foto, de leiders: Cor Hoogstraten, Kay Greven, Henk-Jan Heijenga). Judo Vereniging Scheemda knokt mee voor de prijzen! Op zaterdag28 november werd er een judotoernooi gehouden in Diever. Voor de beginnende en gevorderde judoka s. J.V. Scheemda was ook van de partij met 5 judoka s en heeft laten zien dat er groei inzit. Stacey Klunder staat steevast goed te judoën en is een zekerheidje voor een prijs, een 1e plaats voor haar. De bij j.v. Scheemda trainende Savannah liet zien dat ze de sterkste was in haar poule, ondanks dat ze een wedstrijd verloren had, nam ze de 1e plaats mee. Zoë Klunder zat in een grote poule van 10 judoka s. Waar ze ondanks dat ze Europa Kinderhulp Het jaar 2009 nadert haar einde, Sint Nicolaas is weer voorbij en anderen feestdagen staan voor de deur. Als medewerker van Europa Kinderhulp denk ik vooral aan de kinderen in gezinnen en tehuizen waar het minder goed mee gaat. Mede door uw medewerking hebben veel van deze kinderen dit jaar van een fantastische vakantie genoten. Deze kinderen leven meest in achterstandswijken met sociale en financiele problemen. De ouder(s) c.q. verzorgers kunnen hen niet Tijdens de jaarvergadering van IJsvereniging Eigen Kracht uit Midwolda is dhr.ulbe Buwalda, bestuurslid en penningmeester, benoemd tot erelid van de vereniging Het bestuur van de 637 leden tellende ijsvereniging uit Midwolda besloot Buwalda voor te dragen zwaar was ingepould de 3e plaats behaalde. Een super goede prestatie! Aaron Mengerink en Anouk Pelzer beide eerstejaars -15, dus de jongste van de poule. Hebben laten zien ze door hun doorzetting`s heel ver zijn gekomen. Helaas was er voor deze 2 judoka s geen prijs. Judo Vereniging Scheemda heeft laten zien dat ze goed meedraaien in de regio en je deze toppers nog vaker zult tegenkomen op toernooien. Kijk op de site: geven wat ze nodig hebben. Zij hebben meegemaakt dat het ook anders kan dan bij hen thuis en hopelijk heeft dit een goede invloed op hun toekomst, vooral als zij meerdere jaren door de gastouders worden teruggevraagd. Namens Europa Kinderhulp wil ik u bedanken voor uw medewerking en wens u allen prettige feestdagen en een voorspoedig Vriendelijke groeten Frans van den Berghe Europa Kinderhulp Ulbe Buwalda erelid van Eigen Kracht als erelid vanwege zijn jarenlange verdienste voor de vereniging. Hij bekleedde bestuursfuncties sinds Op 25 november nam hij afscheid,hoewel? Buwalda blijft beschikbaar als ijsmeester. Buwalda was een penningmeester die er nog een handgeschreven boekhouding KERSTNACHT DIENST IN OOSTWOLD God (is) met ons... is het thema van de kerstnachtdienst in de Hervormde Kerk van Oostwold. De kerk gaat om uur open en de dienst begint om uur op 24 december. Voorganger is ds. A.W. v.d. Griend en medewerking wordt verleend door de Gospelgroep Spirit uit Ten Boer KERSTZANG- SAMENKOMST SCHEEMDA- Ook dit jaar wordt weer de jaarlijkse kerstzangsamenkomst gehouden op zondag 20 december 2009 in de Eextahal, Plantsoenlaan te Scheemda. Aanvang uur. Voorganger Ds. Dhr. A. Meesters uit Scheemda. Medewerking wordt verleend door een groot samengesteld koor dat bestaat uit: Het gemengd koor Lovende Stemmen-Midwolda; het gemengd koor Excelsior- Winschoten Het interkerkelijk Mannenkoor- Scheemda. De Chr. Muziekvereniging Prins Hendrik - Scheemda verzorgen de muzikale begeleiding. De voorbereidingscommissie kerstzangdienst Scheemda heet iedereen van harte welkom! OP WIE WIJ WACHTEN... De Cantorij Wagenborgen geeft op 20 december in de Petruskerk in Wagenborgen. een uitvoering van liederen en gezangen over de tijd van ADVENT. De teksten (Michaël Steehouder) gaan over de tijd waarin we leven en staan in het teken van Advent. Op weg naar Kerstfeest, het feest van Jezus geboorte. Advent is verwachten en Op wie wij wachten... is duidelijk. De zang zal worden afgewisseld door korte meditatieve momenten. De gezongen muziek (o.a. van Chris van Bruggen) wordt instrumentaal ondersteund door orgel en dwarsfluit. De uitvoering begint om u. en zal ruim een uur in beslag nemen. De toegang is gratis. Er is wel een collecte bij de uitgang. op nahield, geen computer dus. Naast z n inzet voor de vereniging maakte hij naam als ijsmeester die er persoonlijk voor zorgde dat het laatste wak op de vijf hectare grote ijsvloer elk jaar dichtvroor door twee zwanen te verjagen naar een andere plek. Kerst in N.H.Kerk Midwolda 24 december, Kerstnachtdienst MIDDEN IN DE WINTERNACHT. Aanvang uur We vieren de geboorte van Jezus met veel muziek, zang van bekende kerstliederen, lezing van het Kerstevangelie, de gebeden van de Kerstnacht, een gedicht en een verhaal. Ludolf Heikens bespeelt het Hinsz-orgel. Judith Nuis en Hanneke van Dokkum de dwarsfluit en Rens Riechelman en Johan Bosch de trompet. Een belangrijke rol speelt ook MGFO onder leiding van Wim Westerman. Na afloop van de dienst is er een gezellige nazit, met warme Glühwein, hete koffie en een lekker stukje kerstbrood. Komt allen! 25 december Kerstfeest voor Jong en Oud GLORIA IN EXCELSIS DEO uur. We vinden de Adventslantaarn terug op een bijzondere plek we zien daar een man, een vrouw, een kindje en ook vriendelijke dieren. We horen ook van het Kind, dat geboren is in Bethlehem. Natuurlijk is er een mooie Kerstvertelling Gloria In Excelsis Deo over de zoektocht van een bijzonder engeltje. Verder: veel zang en muziek. Na afloop is er voor iedereen chocolademelk, warm en koud, koffie en wie weet wat nog meer. Jong en Oud allen hartelijk welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 36 uur country bij Omroep Scheemda Wessel Gernaat De programmering van Omroep Scheemda stond in het weekend van 12 en 13 december geheel in het teken van country. Het waren de presentatoren Bé Schuur, Ramblin Eddy Veldkamp en Ko Houtman die in een tijdsbestek van 36 uur bij toerbuurt maar onafgebroken aandacht besteedden aan de USA Country Top-500, volgens het gezaghebbende instituut Billboard. De marathonuitzending begon op zaterdag 12 december na het nieuws van uur en eindigde daags daarna om uur met het draaien van George Jones He stopped loving her today, de nummer-1 van de prestigieuze Amerikaanse country-hitlijst. Het team dat op 12 en 13 december de USA Country Top-500 presenteerde: Ramblin Eddy Veldkamp, Ko Houtman en Bé Schuur De leste man van Torum Wederom organiseren wij weer in samenwerking met de commissie Grote Kerk Beerta een concert op 9 januari 2010 om uurdoor de vocale groep SEQUENS met medewerking van Kees Steketee op het orgel. Toegang is gratis. Wilt u na afloop deelnemen aan het stamp- pottenbuffet voor 10,= p.p. incl drinken dan moet u zich vooraf aanmelden op Tevens is er een expositie van foto s gemaakt tijdens de vaartochten rondom de uitvoering op de Dollard van De leste man van Torum door stichting Peerd. Als u in deze krant wilt adverteren kunt u contact opnemen met; Ronald Nonnekes Mobiel: Bereikbaar via (doorkiesnummer ) U kunt zowel de advertentie mailen, of afgeven. Adres: Venne 110 (kantoor DvhN) 9671 EW Winschoten

12 december 2009 PAGINA 24 Tot Ziens De gemeente Scheemda neemt met dit 7-Blad afscheid. De krant gaat na 1 januari door maar krijgt volgend jaar een andere naam. Sinds 1990 is 7-Blad 208 keer verschenen. We hebben in die jaren de veranderingen in de druktechniek meegemaakt. Werden in het begin nog bijna alle stukken op papier aangeleverd, inclusief de foto s; intussen komt alles per binnen. 7- Blad bouwde een vaste lezerskring op, maar ook een brede betrokkenheid bij politiek, verenigingen en burgers. We hebben nooit te klagen gehad over voldoende tekst en foto s. Vaak moesten we keuzes maken. 7-Blad bleek een uitstekend medium in een snel veranderende tijd. 7-Blad heeft qua politiek altijd ruimte geboden aan zowel de uitingen van burgemeester, wethouders en coalitie als aan de uitingen van de oppositie. We hadden dat samen met de politiek geborgd in een degelijk redactiestatuut. We waren daarmee uniek in Nederland. 7-Blad staat nog steeds dicht bij de bevolking. Uw lokale nieuws was voor ons altijd belangrijk. Dat heeft u gewaardeerd, maar dat hebben wij ook buitengewoon op prijs gesteld. Het feit dat de gemeente Scheemda uitgever was, gecombineerd met de geweldige samenwerking met de medewerkers van NDC mediagroep te Groningen o.a. de afdeling opmaak en de drukkerij maakt 7-Blad ook daarmee uniek in Nederland. Ons succes was mede te danken aan het enthousiasme van o.a. onze in de loop van de jaren wisselende vrijwilligersredactie, de gemeentelijke collega s op het gemeentehuis en de medewerkers van NDC mediagroep. Aan hen wil ik ook dank uitspreken. Ook moeten we beslist niet vergeten de bezorgers van 7-Blad. Zij zorgden er elke maand, soms door weer en wind, voor dat 7-Blad bijna foutloos op uw deurmat belandde. Verder zorgden we ervoor dat 7-Blad ook op de mat viel in het buitengebied, dankzij TNT. De huidige vrijwilligersredactie, bestaande uit Koos v.d. Spek, Gerrit v.d. Horst, Piet Bos, Gerrit Blaauw, Elzo Bruggers. Jan Pieter Koerts en gemeentelijk hoofdredacteur Jan Kees Dommisse gaan verder. We zullen uit de gemeenten Winschoten en Reiderland nieuwe vrijwilligers erbij zoeken. We hopen echter dat u als Scheemder bevolking ook in de nieuwe gemeente Oldambt ons zal blijven voeden met uw teksten en foto s. Het afgelopen jaar is 7-Blad een aantal malen verschenen in alle drie de Oldambtgemeenten. We hebben daarover tal van positieve berichten ontvangen. Want vergeet u niet dat 7-Blad Uw blad was. Zonder Uw bijdragen kon 7-Blad niet bestaan. En zonder bijdragen uit de nieuwe gemeente Oldambt kan de opvolger van 7-Blad ook niet bestaan. Daarom onthullen we nu alvast de naam die 7-Blad na 1 januari zal gaan krijgen: De oude naam De Oldambtster zal dankzij de medewerking van ouduitgever Dirk Lodder waarschijnlijk de voorkant van ons nieuwe gemeentelijk blad gaan sieren. De redactie wenst u Prettige Kerstdagen en tevens een voorspoedig 2010 in de Nieuwe gemeente Oldambt. Jan Kees Dommisse, hoofdredacteur fotografie K.v.d. Spek Boek en dvd als geschenk Moi, welkom in Oldambt Op 11 december 2009 is een opmerkelijke productie verschenen, een boek en een dvd als geschenk voor alle inwoners van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten. In een oplage van wordt het boek Moi, welkom in Oldambt verspreid onder alle huishoudens in de nieuwe gemeente Oldambt. Het boek, onderdeel van het culturele programma Welkom Oldambt dat door de gemeenten is opgezet om de overgang naar de nieuwe gemeente te markeren, is geschreven door Cees Stolk. De talrijke foto s zijn van de hand van Willem Friedrich en Reyer Boxem. ken en voor het historisch besef zijn door de auteur tien ijkpunten uit de historie gelicht. De schrijver wist de hand te leggen op twee uitzonderlijke dagboeken. Het dagboek van Trijntje Boven-Meijerhof uit Nieuwolda beschrijft van dag tot dag de ontberingen van tientallen Oldambtsters in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog: Het wachten op de bevrijding schijnt een eeuwigheid te duren. Het tweede dagboek is zo niet nog schrijnender. De 16-jarige Arnold de Jonge uit Winschoten hield op zijn onderduikadres in Oude Pekela een dagboekje bij. Met zijn jongere broertje Rolf en zijn moeder zat hij vier maanden ondergedoken tot de nazi s hem te pakken kregen. In zijn verslag schrijft hij regelmatig over de wanhoop en vestigt zijn hoop op de Almachtige: Lieve God, geef toch genade en verlos ons van zo n mensenbeul. Laatste Prijs van Scheemda Moi, Welkom in Oldambt is een geschenk voor alle inwoners van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten. Het boek is een onderdeel van het cultureel programma dat het begin van de gemeente Oldambt markeert. Dit programma is in opdracht van de drie gemeenten georganiseerd door de werkgroep Welkom Oldambt. De afgelopen maanden zijn al een aantal onderdelen van dit programma gerealiseerd, zoals het popfestival voor jongeren Oldambtpop!, het dijkevenement Ain licht veur elk dörp, het kinderboek De gevaarlijke voorspelling met een bijbehorend educatief programma voor basisschool leerlingen en diverse lokale initiatieven. Het boek telt dertig hoofdstukken, verdeeld over drie thema s. Om actief kennis te maken met het Oldambt staan er tien wandel- en fietsroutes in; voor de herkenbaarheid tien interviews met mensen die in het Oldambt wonen en wer- Bij het boek hoort ook een dvd, geproduceerd door Anton Tiktak op initiatief van de Stichting Landschap Oldambt. De film Wiede leegte mit daipte geeft een poëtisch beeld van het eigene in het Oldambt, van een nog ongeschonden landschap maar laat ook niet onvermeld wat al onherstelbaar is teloorgegaan. De presentatie van boek en dvd vond in een vol kerkje van Nieuw Scheemda plaats. Commissaris van de Koningin Max van den Berg overhandigde de eerste exemplaren aan 9 Oldambtsters, die op de 1e dag van de nieuwe gemeente Oldambt, 1 januari 2010 hun verjaardag vieren. Op woensdag 9 december 2009 werd in het atrium van het gemeentehuis van Scheemda. De Laatste Prijs van de Gemeente Scheemda uitgereikt. Dit was dit keer een combinatie van de Vrijwilligersprijs, Sportprijs en Cultuurprijs van Scheemda. De nominaties voor deze prijs omvatten een breed spectrum t.w. vrijwilligers, cultuur en sport. Burgemeester Truida Jonkman heeft de eerste prijs uitgereikt aan Onno Drenth, o.a. als vrijwilliger van VV Scheemda maar ook voor tal van andere werkzaamheden,. De tweede prijs was voor Sjakelien Wiechers, een zwemster die o.a op de Paralympics goud behaalde en de derde prijs ging naar de Vrijwilligers van de Dorpsvereniging te Nieuw Scheemda voor hun tomeloze inzet voor hun eigen kleine kern. Het programma werd omlijst door muziek van Hans ten Have en Siemon Haaima.

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Servicegaranties. Disclaimer

Servicegaranties. Disclaimer Servicegaranties Disclaimer Wij stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. En daarbij leggen wij de lat bewust hoog. Maar dat kunnen we alleen met uw medewerking. Daarom

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Weekbrief. 7 11 december 2015

Weekbrief. 7 11 december 2015 Sinterklaas op de Leer Afgelopen vrijdag bracht de Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Het werd een heerlijke sfeervolle dag. De kinderen genoten van de geweldige surprises die de knutselpieten

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Op de Kaart, het congres

Op de Kaart, het congres Nieuwsbrief 3, oktober 2009 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 992 Op de Kaart, het congres Welkom op het congres Op de kaart. Op 10 september was het dan zo ver, het congres Op de kaart

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 14 25-03-2014 TorenTheater In dit nummer: TorenTheater Maandopening

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Voorwoord door Ilsa Derks

Voorwoord door Ilsa Derks Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele vernieuwingen en aanpassingen binnen de manege daarnaast brengen wij ook enkele mededelingen en nieuwsberichten. Ieder kwartaal komt er een nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006 Nr. 20 September 2006 INHOUDSOPGAVE: Ontwikkelingen m.b.t. Bataweg Afsluiting parkweg Even voorstellen Nieuwe wijkagent Ontwikkelingen Villa Batalaan Help. Volgende vergadering bewonersoverleg Contactpersonen

Nadere informatie

Agenda. We wensen iedereen een gezellige pakjesavond! Sinterklaas

Agenda. We wensen iedereen een gezellige pakjesavond! Sinterklaas Agenda Vrijdag 5 december Maandag 8 december Dinsdag 9 december Woensdag 10 december Donderdag 18 december Vrijdag 19 december Sinterklaas op school Nieuwsbrief 8 Knutselochtend voor ouders Preventiewerk

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 november 2014

Nieuwsbrief 13 november 2014 Nieuwsbrief 13 november 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief. Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Tomas Brief van Yvonne De week van respect Algemene ouderavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 4 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Kanjertraining Zoals u ongetwijfeld weet werken we op school van groep 1 t/m 8 met

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7 OEC. BASISSCHOOL t Prisma locatie Overwhere GASINJETSTRAAT 1-3 1442 WN PURMEREND TEL 0299 421982 Email:locatieoverwhere@prismapurmerend.nl Website : www. prismapurmerend.nl Wat vindt u onder andere in

Nadere informatie

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Kwaliteits handvest Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Februari 2014 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ROERMOND afspraak is afspraak De gemeente Roermond is er voor u. Wat wij doen, doen we voor

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

MARIASCHOOL KLOOSTERLAAN 24 4772 RA LANGEWEG Telefoon 0168-326693, fax 0168 453449 e-mail: info@mariaschoollangeweg.nl

MARIASCHOOL KLOOSTERLAAN 24 4772 RA LANGEWEG Telefoon 0168-326693, fax 0168 453449 e-mail: info@mariaschoollangeweg.nl MARIASCHOOL KLOOSTERLAAN 24 4772 RA LANGEWEG Telefoon 0168-326693, fax 0168 453449 e-mail: info@mariaschoollangeweg.nl Algemene informatie Informatieavond 01-02-1010: Afgelopen week heeft u bericht gekregen

Nadere informatie

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print Sportlaan 85 Postbus 68 7833 CH Nieuw-Amsterdam 7833 ZH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591-552042 www.obs-bascule.nl Jaargang 12 nummer 4 vrijdag 11 september 2015 Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 KlimtorenNieuws locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 In dit nummer: Informatieavonden Website Schoolfruit Schoolmelk

Nadere informatie

Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels

Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels Resultaten, conclusie en aanbevelingen obv interviews april 2017 onderzoek in opdracht van Onderzoeksopzet Twee verschillende groepen geïnterviewd: Vaste

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd!

Van harte gefeliciteerd! Obs De Plaats Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk T: 0229-581278 E: info@obsdeplaats.nl Zaterdag 14 maart Woensdag 18 maart Donderdag 19 maart Vrijdag 13 maart 2015 Ophalen oud papier. Lopers zijn: Smit (lindenstr)(2014),

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690. email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.

Nieuwsbrief. Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690. email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte. Nieuwsbrief Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690 email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.nl jaargang 22, nummer 2, november 2015 KORTE INHOUD VAN

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 48 Sushi nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 49 Een rood-actie, een sushibattle - zomaar enkele succesvolle socialmedia-acties van Japas in Ermelo. De tijd van strooien met

Nadere informatie

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Service op een hoger niveau Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Samen werken wij aan Kwaliteit. Weten waar u aan toe bent! Dat is wat wij bij de gemeente Haarlemmermeer belangrijk vinden. Daarom

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Jaargang 1 nummer 2 29 augustus 2014

Jaargang 1 nummer 2 29 augustus 2014 Jaargang 1 nummer 2 29 augustus 2014 Start. We kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagde startweek. Niet in het minst door de gezellige feestavond in de sporthal. Op ontspannen wijze hebben veel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2015 2016 27 mei 2016

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2015 2016 27 mei 2016 Hoofdweg 94 9678 PP Westerlee 9677 Tel: 0597-431190 Email: obsftvenema@sooog.nl Website: www.ftvenemaschool.nl Nieuwsbrief 9 schooljaar 2015 2016 27 mei 2016 Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 7 juni Team

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 VSO Mikado Stiemensweg 44 Terugblik op ouderavond schooltijden Op donderdag 22 januari vond de ouderavond plaats waarin een model werd gepresenteerd voor mogelijke nieuwe

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Vlierpraatjes

Vlierpraatjes Vlierpraatjes 5. 10-11 - 2016 Mededelingen van de school Het Nationaal Schoolontbijt Afgelopen dinsdag hebben we deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt. Het belang van een goed ontbijt hebben we met

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

jaargang 22 november 2016 nummer 4

jaargang 22 november 2016 nummer 4 jaargang 22 november 2016 nummer 4 A G E N D A Voor een goed actueel overzicht van de belangrijke data verwijzen we u graag naar de onlinekalender op onze website www.sboderegenboog.cnsede.nl Dag ouders

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 174 December 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 174 December 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), De laatste nieuwsbrief van 2015 is gereed en wordt u hierbij aangeboden. December is een drukke, maar gezellige maand. Een tijd waarin we elkaar op verschillende wijzen ontmoeten. Voel

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat AG Drempt

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat AG Drempt KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 18 10-06-2014 In dit nummer: Website Facebook Informatieavond Personele

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent!

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent! NIEUWSBRIEF MEI Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: studiedagen tot einde schooljaar SAP (school atletiektoernooi parkstad) Schoolverlaters gaan naar Teuven! Nieuws vanuit de plusklas Deel

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Verkiezingsuitslagen gemeente Oldambt 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Verkiezingsuitslagen gemeente Oldambt 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Verkiezingsuitslagen gemeente Oldambt 19 maart 2 Voorwoord Op woensdag 19 maart vond de stemming plaats voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Oldambt. Voor

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F APRIL 2012

N I E U W S B R I E F APRIL 2012 N I E U W S B R I E F APRIL 2012 Samen spelen en leren op een veilige plek JAARGANG: 16 NR. 8 Mededelingen van de directie Beste ouders wilt u deze maand uw kind weer 50 eurocent meegeven voor de St.Teje?

Nadere informatie