Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda!"

Transcriptie

1 Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Verkiezingsprogramma VVD Breda

2 2

3 Voor ons Breda! De VVD Breda heeft veel vertrouwen in ons Breda. Vertrouwen in de bewoners en de ondernemers die er wonen en werken. Vertrouwen in jou. Wij samen maken de stad het Bourgondische, bruisende en ondernemende hart van West- Brabant. Wij geloven dat we in Breda de gemeente niet nodig hebben om gelukkig te worden. Dat kunnen we prima zelf! De overheid moet vooral niet in de weg lopen maar ruimte bieden. Dat is wat de VVD Breda wil, en wat de kern van ons verhaal is. Ruimte voor ontwikkeling en ruimte voor ontplooiing. Vertrouwen in ons Breda! Ruim drie jaar geleden begon de VVD Breda aan één van de meest uitdagende bestuursperioden van de laatste decennia. We hebben orde op zaken moeten stellen. Door taken te schrappen en los te laten. Het ambtenarenapparaat is een stuk kleiner geworden. De opbrengst van deze bezuinigingen hadden we nodig om verliezen op het grondbedrijf te dekken. Maar door slim te bezuinigen hebben we orde op zaken gesteld zonder de lasten te verhogen. We zijn er in geslaagd de gemeente financieel gezonder te maken en ons Breda klaar te stomen voor de toekomst. Dat was hard nodig. Het huishoudboekje van de gemeente is bij ons in veilige handen. Dat staat buiten kijf. Maar alleen een efficiënt stadsbestuur, dat doet wat het moet doen, en vooral ook afblijft van waar het niet van is, is voor ons niet genoeg. De overheid komt voor ons altijd pas op de tweede plaats. Want we stellen de kracht, vrijheid en veiligheid van mensen voorop. Wij willen dat iedereen, met welke achtergrond dan ook, de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen en om eruit te halen wat erin zit. Zelf bepalen hoe je je leven vormgeeft. Dat is de ultieme vrijheid voor liberalen. Bij die vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om, als je dat kunt, voor jezelf te zorgen en van je eigen werk te kunnen leven, en niet van dat van de buurman. Naast economische zelfstandigheid geeft werk ook trots en zelfvertrouwen. Dat maakt dat wij werk willen voor ons Breda. Dat vereist een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven in Breda, een bereikbare stad en een armoedebeleid dat werkt als trampoline naar zelfstandigheid. Ook maakt de VVD zich sterk voor mensen die het op eigen kracht niet kunnen redden. Met vrijwilligers waar het kan en met professionals waar het moet, want dan alleen kunnen we de zorg blijven leveren die nodig is. 3 Alleen met vertrouwen in elkaars talenten en toekomst komen we gezonder uit deze crisis. Breda heeft een unieke positie in de Benelux en Europa. We liggen tussen twee wereldhavens in en hebben maar liefst 4 autosnelwegen, en het spoor die de rest van de wereld ontsluiten. Daar liggen alle kansen voor de verdere ontwikkeling naar een optimaal vestigingsklimaat. En dan heeft Breda naast een geweldige binnenstad ook bijzonder aangename dorpskernen. Op al die plekken in ons Breda moet het veilig en fijn wonen zijn. Dat betekent niet alleen dat bereikbaarheid en goede wegen van belang zijn. Fijn wonen betekent ook een schone en aangename woonomgeving met maximale vrijheid voor inwoners. Daar zetten we ons voor in, samen met jou. Want meer regels hebben we niet nodig. Wat we wel nodig hebben, zijn inwoners en ondernemers met initiatief en nieuwe ideeën om Breda beter, veiliger en mooier te maken. Inwoners en ondernemers, mensen zoals jij! Wij willen samen met jou trots zijn op ons ondernemerschap, onze werkgelegenheid, onze bruisende, prachtige en veilige stad. Want Breda is nergens zonder jou. Wij kiezen in dit programma voor economie, veiligheid en werk! Wij kiezen voor jou! Wij kiezen voor vertrouwen! Wij kiezen voor ons Breda! Kies ook voor ons Breda, en stem VVD! Wil Rosmalen Voorzitter Programmacommissie VVD Breda Patrick Ernst Lijsttrekker VVD Breda

4 Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Inhoudsopgave 4 Werk voor iedereen Altijd en overal veilig Een kleine en effectieve overheid: huishoudboekje op orde Onderwijs: investeren in morgen Goede en betaalbare zorg voor ons Breda Cultuur en Sport: alles kan in Breda Prettig wonen in een bereikbaar Breda Verkiezingsprogramma VVD Breda

5 5

6 Werk voor iedereen Ondernemend Breda Vertrouwen in ondernemers De VVD Breda heeft vertrouwen in de kracht van Bredase ondernemers en inwoners. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van Breda. Daarom is het belangrijk om ondernemerschap in Breda te stimuleren, met als doel het creëren van banen. We willen ondernemers meer ruimte geven en schaffen daarvoor onnodige regels af. De VVD Breda maakt zich hard voor kleine ondernemers, zzp ers en kleinschalige initiatieven zoals webwinkels en thuisbedrijven. Een sterke lokale economie Onze lokale economie wordt ook gedragen door recreatie, toerisme en cultuur. Breda heeft grote regionale aantrekkingskracht. Breda is niet alleen een geweldige stad om te wonen, maar ook om te ondernemen: we willen het vestigingsklimaat voor bedrijven nog aantrekkelijker maken en promoten. Met onze gunstige ligging, hoog opgeleide beroepsbevolking, mooie binnenstad, goede infrastructuur en bedrijventerreinen willen we nog meer inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven om zich in Breda te vestigen en dat betekent meer banen voor Bredanaars. 6 Het is niet alleen goed voor de economie en de sfeer, maar ook voor het imago van Breda dat er evenementen worden georganiseerd. De VVD Breda ziet een sterke lokale economie ook graag terug in een breed en divers winkelaanbod. Werk moet lonen Voor ons als liberalen staat buiten kijf dat iedereen, wat je achtergrond ook is, een maximale kans krijgt eruit te halen wat erin zit, om voor jezelf te zorgen. Pak die kans, want werk zorgt niet alleen voor een inkomen, maar geeft ook trots en zelfvertrouwen. Werken moet natuurlijk lonen. Thuiszitten mag niet meer opleveren dan werken. Een uitkering is er alleen voor mensen die hem echt nodig hebben. Natuurlijk, als je even zonder baan zit, dan helpen we je daar met z n allen doorheen. Jij doet dan je best zo snel mogelijk weer een baan te hebben en ondertussen help je Breda waar je kunt. We kijken daarom naar wat iemand wel kan en we verwachten dat iedereen naar eigen vermogen meedoet. Want meedoen en participeren, dat is de sleutel tot zelfontplooiing. Werk voor iedereen! Wat wil de VVD Breda? Onnodige vergunningen voor terras en reclame schaffen we af. Liever maken we de stad mooier, samen met ondernemers en stellen we gezamenlijk algemene regels op die we dan ook handhaven. Ontwikkeling van de stad: Prioriteit en ruimte geven aan bouwprojecten en initiatieven met een positief effect op de werkgelegenheid, zoals Via Breda met een World Trade Centre. Ruimte geven aan particuliere initiatieven die Breda digitaal bereikbaar maken en houden. Zoals gratis wifi. Een ambitieus en toegankelijk evenementenbeleid zonder betutteling. Breda Nassau stad als merk breed neerzetten, als onderdeel van een brede citymarketing, samen met ondernemers. Samen met inwoners en ondernemers de mogelijkheid verkennen van het verplaatsen van de kermis naar de binnenstad. Een maatschappelijke tegenprestatie voor iedere uitkering. Geen armoedebeleid, maar werkbeleid: werk is de enige duurzame uitweg uit armoede. Een harde aanpak van uitkeringsfraude.

7 7

8 Altijd en overal veilig Zonder veiligheid geen leefbaarheid in Breda Veiligheid staat voorop. Altijd en overal De VVD Breda wil dat jij je prettig en veilig voelt in je straat, wijk, dorp of stad. Zorgen voor veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom zetten we het succes van de stadsmariniers voort, en zetten we nog meer stadsmariniers in. We doen dit in combinatie met het stimuleren van buurtpreventie. Maar ook door het geven van voorlichting over het veilig maken en houden van huis en omgeving. De VVD wil camera s effectief inzetten waar ze nodig zijn. Om te voorkomen dat de hele stad volhangt met camera s en de privacy in het geding komt, wil de VVD meer flexibel cameratoezicht inzetten. Snel inzetten waar ze nodig zijn en weer weghalen zodra het kan. Zo beschermen we elkaar en onze privacy. Overlast, criminaliteit en straathandel keihard aanpakken 8 De overlast van drugstoerisme is in Breda fors afgenomen. De VVD Breda wil dat het aantal coffeeshops gelijk blijft, de bestaande coffeeshops mogen blijven, maar er komen geen nieuwe bij. De straathandel wil de VVD Breda echter met strakke hand aanpakken met een zero-tolerancebeleid. Andere vormen van drugshandel, criminaliteit en fraude willen we aanpakken door inzet van afpak- en handhavingsteams en de taskforce veiligheid. In regionaal verband moet Breda zich inspannen om meer aandacht te vragen voor grensoverschrijdende veiligheid en het voorbereiden en oefenen op calamiteiten. Leefbaarheid is ook een schone straat en straatverlichting die het doet. Daar ligt naast een verantwoordelijkheid van de gemeente ook een verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. De VVD Breda wil prioriteit voor de bestrijding van overlast en ergernissen die mensen in Breda ondervinden. Wat wil de VVD Breda? Meer zichtbare en aanspreekbare stadsmariniers in de stad en in de dorpen. De buurtpreventie en voorlichting in Breda nog verder uitbouwen. De veiligheid in de (binnen)stad verhogen. Een zorgvuldige afweging maken tussen privacy en veiligheid bij inzet van camera s. Overlast, criminaliteit en straathandel keihard aanpakken. Bijzondere opsporingsambtenaren (handhavers) op meer terreinen inzetten.

9 9

10 Een kleine en effectieve overheid: huishoudboekje op orde Een financieel gezonde toekomst voor Breda Gezonde financiën Een gezond huishoudboekje is van belang voor Breda. Zowel nu als in de toekomst. De gemeente geeft niet meer uit dan dat er binnenkomt. De gemeente Breda wordt geconfronteerd met de gevolgen van de crisis en daarnaast krijgt zij nieuwe taken door de decentralisatie van Rijkstaken die zij met minder geld moet uitvoeren. Dat vraagt om een gemeentebestuur dat goed nadenkt voordat zij het geld uitgeeft. Gaten in de gemeentelijke begroting dichten we niet automatisch door het verhogen van belastingen en tarieven. De VVD Breda heeft in de afgelopen periode juist forse stappen gezet om belastingverhogingen zoveel mogelijk te beperken. Daar gaan we mee door. We willen alleen geld uitgeven aan kerntaken. De VVD Breda wil een kleinere en vooral een zeer efficiënte overheid waarbij kerntaken op een zo goed en efficiënt mogelijke manier uitgevoerd worden. We zijn voorstander van publiek-private samenwerking. Belastingen en tarieven moeten zo laag mogelijk worden gehouden. Belastingen en tarieven worden opgelegd met een bepaald doel. De opbrengst wil de VVD Breda dan ook aan dat doel besteden. 10 Samen met Breda Voor het toetsen van beleid en het verkrijgen van draagvlak maakt de VVD Breda graag gebruik van de expertise van partners in de stad, zoals belangenbehartigers, de wijk- en dorpsraden en de jongerenraad. We willen dat de dienstverlening vanuit de gemeente aansluit bij digitale ontwikkelingen en fysiek aanwezig blijft waar nodig. Ook mensen met een volledige of onregelmatige baan kunnen op het stadskantoor terecht. De gemeente Breda denkt mee in wat wél kan als iets niet kan. De VVD Breda is geen voorstander van beleid voor doelgroepen. Beleid geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, geloof, afkomst of beperking. Wanneer er echter een aantoonbare achterstand is, of dreigt te ontstaan kan er beleid op maat worden gemaakt. Breda als partner Breda heeft als centrumstad een belangrijke regionale verantwoordelijkheid om samen kansen te benutten en bedreigingen het hoofd te bieden. Een rol die Breda oppakt, samen met de andere gemeenten in de regio. De verantwoordelijkheid van Breda houdt niet op aan de grenzen van de stad. Het uitgangspunt is grensontkennend samenwerken: met de regiogemeenten, met de provincie, met de rijksoverheid, met Vlaanderen, met België. Dat doen we niet via een extra bestuurslaag of orgaan, maar door intelligent en slim samen te werken.

11 Wat wil de VVD Breda? De Onroerendezaakbelasting (OZB) verlagen. (Financiële) barrières voor ondernemers wegnemen, zoals toeristenbelasting en precarioheffingen voor gevelreclame. Afschaffen van de hondenbelasting. Kwijtschelding van belasting betalen uit armoedebudget, niet uit de portemonnee van andere inwoners die wel betalen. Een gemeente die zich richt op haar kerntaken. Een biomassacentrale hoort daar bijvoorbeeld niet bij. Een gemeentebestuur en ambtenaren die actief meedenken wat kan i.p.v. wat niet kan. Digitaliseren: in 2018 werkt de gemeente standaard met apps en social media voor het melden van bijvoorbeeld onderhoud of overlast. Regels schrappen die overbodig zijn. Regels hanteren waarvoor ze bedoeld zijn. Stoppen met financieren en regelen van initiatieven die prima door inwoners en ondernemers zelf gedragen kunnen worden. Een gemeente als goede en moderne werkgever, die ruimte biedt voor talent, kwaliteit en creativiteit. Stoppen met gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. 11

12 12

13 Onderwijs: investeren in morgen Het begint met onderwijs Talenten ontwikkelen in Breda Werk voor iedereen! Dat betekent dat we talent willen aantrekken en vasthouden. Goed onderwijs is daarvoor van groot belang. Onderwijs helpt mensen om het beste uit zich zelf te halen, om talenten te ontwikkelen en om kansen te benutten. Om zelfstandig hun leven vorm te geven, zich te ontplooien en economisch onafhankelijk te zijn. De VVD wil kwalitatief hoogwaardige schoolinitiatieven stimuleren. Een school die zwakkere leerlingen naar een hoger niveau tilt is een goede school. Een school die kansrijke leerlingen weinig uitdaagt niet, ook al zijn de cito-scores van de laatste wellicht hoger. Scholen hebben zelf inmiddels de vrijheid en het geld om voor goede, schone en veilige schoolgebouwen te zorgen. De VVD Breda wil wel inzetten op geschikte lesruimtes, die bij voorkeur breder ingezet kunnen worden (brede school). Permanente noodlokalen zijn geen goede plek voor onderwijs. De aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten heeft ook prioriteit voor ons. Wij willen het onderwijs op alle niveaus zo goed mogelijk faciliteren. Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen. Kinderen die naar de basisschool gaan moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is daarvoor een goed middel. Studeren doe je in Breda Breda is ook een studentenstad. Studenten zijn belangrijk voor de stad en de economie. De VVD Breda wil goede studentenhuisvesting, zoals zelfstandige woningen of studio s. De focus van het onderwijsbeleid van de VVD Breda ligt op HBO, internationalisering en het ondersteunen van de universitaire ambitie om meer masteropleidingen naar Breda te halen. De KMA en de internationale school zijn hier goede voorbeelden van. 13 Het Bredase bedrijfsleven zit te springen om goede vakmensen. Samenwerken met het middelbaar beroepsonderwijs is daarbij de sleutel. Voldoende stageplaatsen zijn essentieel voor het opleiden van goede vakmensen. Wat wil de VVD Breda? Taalonderwijs verplichten wanneer een kind dreigt zonder voldoende beheersing van de Nederlandse taal naar de basisschool te gaan. Meer stageplaatsen door samenwerking onderwijs, ondernemers en overheid. Initiatieven voor goede studentenhuisvesting die aansluit bij de behoefte van de studenten verwelkomen, voor zowel bestaande als voor nieuwe studentenwoningen. Aandacht voor preventie van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Een leuk en aantrekkelijk stapklimaat mogelijk maken, ook voor jongeren onder de 18 jaar.

14 14

15 Goede en betaalbare zorg in ons Breda Iedereen doet mee in Breda Zorg en ondersteuning in Breda De VVD Breda staat voor een samenleving waarin iedereen actief meedoet en iedereen volwaardig meetelt. We geloven in de kracht en keuzevrijheid van de inwoners. Dat vraagt voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Breda krijgt te maken met grote veranderingen in de zorg. Er komen vanuit het rijk meer taken naar de gemeente, die met minder geld moeten worden uitgevoerd. Dat kan, maar dan moeten we de zaken wel anders gaan regelen dan nu het geval is. De kosten van langdurige zorg en de hulp in de huishouding zijn erg gestegen, en blijven dat doen zonder ingreep. Dat komt ook omdat we nu uitgaven baseren op waar iemand met een bepaalde indicatie recht op heeft, in plaats van wat iemand nodig heeft. Dat willen we anders gaan doen: we willen van aanspraak naar noodzaak. Centraal staat dat wie zorg nodig heeft, zorg krijgt. Maar wat mensen zelf, en voor elkaar kunnen doen, moeten ze gaan regelen. De VVD staat voor zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. Want dat maakt dat we goede en professionele zorg kunnen blijven geven aan mensen die er van afhankelijk zijn. De VVD Breda wil zorg in de wijk, dichter bij de inwoners. We willen daarom de wijkzuster terug. Daarnaast willen we samenwerkingsverbanden tussen professionele zorgaanbieders, vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners stimuleren. Een gezin krijgt één aanspreekpunt, die vervolgens een specialistische professional inschakelt indien nodig. De gezondheid en het welzijn van Bredanaars gaat ons aan het hart. De VVD Breda heeft oog voor overgewicht en dementie. Daarnaast vinden we langer thuis wonen voor ouderen belangrijk. 15 Kinderen staan centraal We willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ieder kind mee kan doen in de samenleving. In het kader van armoedebestrijding staan kinderen bij ons voorop. Het tegengaan van kindermishandeling heeft hoge prioriteit. Daders van kindermishandeling moeten uit huis worden geplaatst, niet het kind. We vinden dat sociale activiteiten zoals sport, dans, scouting en schoolexcursies beschikbaar moeten zijn voor alle kinderen in Breda. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp en zorg voor de jeugd. Deze hulp en zorg moet dicht bij de gezinnen georganiseerd worden. Verantwoordelijkheid ligt in beginsel bij ouders. Wanneer er toch hulp en zorg nodig is, dient er één contactpersoon voor het hele gezin te zijn waarmee er een einde komt aan de versnippering van zorg. Hierdoor is er minder sprake van bureaucratie en is hulp op een snelle manier bereikbaar. De vraag vanuit de kinderen en gezinnen staat hierbij centraal, de organisaties dienen hier flexibel op in te kunnen spelen. Huiselijk geweld wil de VVD Breda hard aanpakken. Slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie (loverboys) moeten goed en veilig worden opgevangen zonder wachttijd. Wij kiezen voor het slachtoffer in plaats van voor de dader. De dader moet uit huis worden gezet, niet het slachtoffer. Wat wil de VVD Breda? Betere thuiszorg voor die mensen die het echt nodig hebben. Zorg op maat: welkom aan wijkzuster en wijkteams. Eén gezin, één plan en één contactpersoon. Daders van huiselijk geweld uit huis plaatsen, in plaats van de slachtoffers. Geen daklozen- of verslaafdenopvang midden in een woonwijk. Prioriteit aan armoedebestrijding bij kinderen. Aandacht en ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers.

16 16

17 Cultuur en Sport: alles kan in Breda Genieten van Veelzijdig Breda Cultuur en erfgoed om trots op te zijn Breda heeft van oudsher een regionale aantrekkingskracht als het gaat om cultuur en erfgoed. De historie bepaalt een groot deel van onze identiteit en trekt veel bezoekers. Breda Nassaustad is een sterk merk en een unique selling point. Monumenten als de Grote Kerk, Begijnhof en KMA zijn voorbeelden van de vele mooie historische plekken die Breda te bieden heeft. Ook heeft Breda zich ontwikkeld als stad van beeldcultuur. Daar zijn we trots en zuinig op! De VVD Breda vindt dat iedereen uit de omgeving van Breda van cultuur moet kunnen genieten. Het Chassé Theater, MOTI, de Nieuwe Veste, de Stilte en vele andere culturele instellingen moeten toegankelijk blijven. We zijn daarbij wel kritisch op de gemeentelijke subsidies aan culturele instellingen. Subsidies zijn gekoppeld aan heldere beleidsdoelstellingen. VVD Breda is voorstander van verzelfstandiging van culturele instellingen, waaronder musea. We stimuleren samenwerking op het gebied van infrastructuur (zoals ruimtes), collecties, programmering en marketing zowel binnen als buiten Breda. Sport voor iedereen Sporten en bewegen zijn belangrijk om gezond en fit te blijven. De VVD Breda wil dat iedereen in Breda de mogelijkheid heeft om laagdrempelig te sporten. Topsport inspireert veel kinderen om te gaan sporten. NAC Breda heeft hierin een brede maatschappelijke voorbeeldfunctie. De VVD Breda wil dat sportverenigingen de ruimte krijgen om te zorgen voor een optimaal sportklimaat. Sport is er voor iedereen. 17 De VVD Breda maakt zich hard om sportevenementen naar de stad te halen. Denk hierbij aan NK s, EK s en WK s hockey, tennis of paardensport, grote wielerrondes als de Giro d Italia of de Tour de France, schaatswedstrijden of internationale amateurvoetbaltoernooien. Breda moet niet bescheiden zijn maar ambitieus. Dat inspireert mensen en kinderen om te gaan sporten en is goed voor de economie. Een evenement als de Singelloop bezorgt veel mensen naast beweging een geweldig leuke dag in ons prachtige Breda! De VVD Breda wil ook graag meer gebruik van de beschikbare faciliteiten in de wijken. Op een kunstgrasveld kan altijd worden gesport. We willen deze overdag beschikbaar stellen voor schoolgaande jeugd, ouderen die willen sporten of andere verenigingen of bedrijven. Ook willen we dat sportverenigingen gelijk worden behandeld bij de financiering van de kunstgrasvelden. Steeds meer kinderen kampen met overgewicht. Dit is één van de grootste gezondheidsproblemen van de toekomst. Door ze te laten sporten verklein je de kans dat kinderen later gezondheidsproblemen krijgen.

18 Wat wil de VVD Breda? Meer financiële zelfstandigheid voor culturele instellingen. Meer samenwerking tussen culturele en maatschappelijke instellingen en commerciële partijen. De bibliotheek meer aansluiting laten vinden bij de digitalisering van de samenleving. Bemiddelen als continuïteit van verenigingen en stichtingen in gevaar is (zoals het vinden van een permanente passende locatie voor het bouwen van de wagens van de carnavalsverenigingen). Ons lokale erfgoed behouden. Dat inwoners met beperkingen kunnen sporten bij bestaande clubs: sport toegankelijk maken voor iedereen. Gelijke behandeling voor sportverenigingen bij de financiering van de kunstgrasvelden en eventuele subsidiëring. Grote en kleine sportevenementen naar de stad halen. 18

19 19

20 Prettig wonen in een bereikbaar Breda: Samen bouwen aan een Bourgondisch, bruisend, bereikbaar Breda Je thuis voelen in Breda: De VVD Breda wil dat inwoners zich thuis voelen in hun eigen stad, dorp en wijk. Een schone, veilige en prettige woonomgeving helpt daarbij. Dat vraagt een bijdrage van ons allemaal. We zijn als Bredanaars allemaal zelf medeverantwoordelijk voor onze stad, ons dorp en onze wijk. Duurzaamheid is geen op te leggen levensstijl, maar is belangrijk voor de toekomst van ons allemaal en onze kinderen. Aandacht voor groen in onze wijken en buurten is voor veel mensen steeds belangrijker, als vestigingsvoorwaarde. De singels hebben meer mogelijkheden als het gaat om recreatie op het water. Ondernemers worden uitgedaagd om hiervoor plannen te ontwikkelen. Breda en de dorpen Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout en Bavel hebben hun eigen identiteit. De VVD Breda vindt dat die behouden moet blijven. We willen dat de inwoners voldoende keuze hebben voor een passende woonomgeving, nu en in de toekomst. Levensloopbestendige woningen, studentenhuisvestiging en starterwoningen en kleinschalige woon-zorgcombinaties zorgen dat onze gemeente ruimte biedt aan al haar inwoners. Samen bouwen aan Breda: 20 Daar waar het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van Breda, moeten we keuzes maken. Verschillende wensen komen hier namelijk samen. De VVD Breda wil dat inwoners en bedrijven al in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij deze ontwikkelingen. De stad is immers van ons Bredanaars. In de binnenstad en de dorpskernen komen veel functies, zoals wonen, winkelen, werken, ondernemen en uitgaan bij elkaar. We willen daarin een goed evenwicht blijven houden. Ook natuur en natuurbeleving zijn belangrijke aspecten voor recreëren. De VVD Breda wil dat de inwoners van Breda kunnen blijven genieten van de prachtige natuurlijke omgeving die Breda rijk is. Bereikbaar Breda Ons Breda moet bereikbaar blijven. We willen dat inwoners en bezoekers zich snel en vrij kunnen verplaatsen op de manier waarop zij dat willen. De VVD Breda maakt geen onderscheid tussen de auto, openbaar vervoer of de fiets. We zijn tegen maatregelen die de automobilist afschrikken of ontmoedigen. De binnenstad moet voor alle verkeer bereikbaar blijven, ook voor de auto. Het huidige aantal parkeerplaatsen in de binnenstad biedt voldoende mogelijkheden om in de stad te parkeren. Daarom zijn we geen voorstander van een transferium aan de rand van de stad, behalve bij grote evenementen. De VVD Breda wil de kosten van het parkeerbedrijf zo laag mogelijk houden, zodat de parkeerkosten voor de inwoners ook naar beneden kunnen. Want te hoge parkeerkosten, dat brengt de binnenstad schade toe: te veel mensen blijven dan weg uit de stad. Parkeermeters gaan dicht wanneer de winkels in Breda dicht zijn. De VVD Breda is voorstander van de bezoekerspasregeling en het optimaliseren van vergunningen voor de binnenstadbewoners. Door achterstallig onderhoud zijn er in sommige wegen gaten in de weg ontstaan of zijn wegen van slechte kwaliteit. De komende jaren wil de VVD Breda extra investeren in wegen en fietspaden. We zorgen voor voldoende (bewaakte en onbewaakte) stallingsplaatsen voor fietsen. Fietsoverlast, zoals achtergelaten weesfietsen, pakken we aan. De VVD Breda vindt ook het openbaar vervoer belangrijk. We zijn voorstander van een directe treinverbinding naar Utrecht langs de verbrede A27 en een verbetering van de doorstroming op de A58. De VVD Breda maakt zich hard voor de komst van een internationale hogesnelheidstrein tussen Breda, Antwerpen en Europa.

21 Wat wil de VVD Breda? Inwoners en ondernemers die in eerste instantie zelf de verantwoordelijk nemen voor het schoonhouden van hun eigen (woon)omgeving. Adoptie van groenonderhoud door inwoners en ondernemers. Huisvesting op maat met zorg dichtbij, zoals levensloopbestendige woningen. Wonen boven winkels om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. De gemeentelijke energierekening en het verbruik naar beneden brengen, met duurzame oplossingen, zoals LED-straatverlichting. Dat meedenken bij en meewerken aan bouwinitiatieven van inwoners en ondernemers centraal staat bij bestuurders en ambtenaren. Bouwen waar het stedelijk is, ruimte behouden voor groen en recreatie. Geen verstedelijking van het Markdal en Weerijs. Water terug in de stad, door de Nieuwe Mark door te trekken en de oude loop in ere te herstellen. Het monumentale Breda rond de Cingelstraat, Reigerstraat en Nieuwstraat betrekken we in deze ontwikkeling om het water beter met de rest van het centrum te integreren. Het Amphia Ziekenhuis aan de Molengracht de ruimte geven om uit te breiden. Een inhaalslag maken in onderhoud aan rioleringen. Meer rekening houden met wensen en behoeften van inwoners en ondernemers bij bestemmingsplannen en waar mogelijk flexibel omgaan met bestemmingen en functies in bestemmingsplannen. Actief meewerken aan creatieve (tijdelijke) invullingen voor braakliggende terreinen en leegstaande panden. Winkels dicht, parkeermeters dicht. Parkeren in de hele stad met één parkeerticket. Per minuut en achteraf betalen waar mogelijk voor parkeren. Wegen en fietspaden zo onderhouden dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. 21

22

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid werkgroep denktank Zuid Leden denktank Zuid: Mevr. Leni de Heer, dhr. Herman van Doorn, dhr. Henk Saman, dhr. Marc Boonman, dhr. Ron Geiger en dhr. Gilles Dellebeke. Missie: Hoe ziet de wijk eruit in 2025-2030?

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Programma Verkiezingen Breda 2014. Lokaal Sociaal en Liberaal

Programma Verkiezingen Breda 2014. Lokaal Sociaal en Liberaal Programma Verkiezingen Breda 2014 Lokaal Sociaal en Liberaal Er zijn in Breda zaken zijn die beter kunnen. Zoals een eerlijkere verdeling tussen lusten en lasten. Want de lusten van de één zijn de lasten

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

! " # $!! % &!! ' (! )!! * +!

!  # $!! % &!! ' (! )!! * +! Elke vier jaar worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. Ook in Soest. Daarbij is het gebruikelijk dat lokale afdelingen, zoals de VVD Soest/Soesterberg, aangeven welke toekomst ze voor

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Partijprogramma D66 Weesp: Visie 2014-2018

Partijprogramma D66 Weesp: Visie 2014-2018 1 Partijprogramma D66 Weesp: Visie 20142018 We zien Weesp het liefst als een groene gemeente, waar je mooi en veilig kan wonen en bedrijven niet worden gehinderd door overbodige regels en procedures. De

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Wij doen het voor u!

Wij doen het voor u! Onderbanken Lokaal & Liberaal Wij doen het voor u! Voorstellen voor een leefbaar Onderbanken Verkiezingsprogramma GR 2014-2018 Voorwoord Beste inwoner van Onderbanken, Terugkijkend op de afgelopen periode

Nadere informatie

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen De Kracht van Mensen Juni 2013 Programmacommissie D66 Heerenveen www.d66heerenveen.nl Hans Zaadnoordijk (voorzitter)

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ Groen Links Fairtrade gemeente. Schaliegasvrije gemeente. Fairtrade gemeente is geen ondewerp van het collegeprogramma.

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Herontwikkeling OUDE MELKFABRIEK Leunen. 2 Herontwikkeling Oude Melkfabriek Venray

Herontwikkeling OUDE MELKFABRIEK Leunen. 2 Herontwikkeling Oude Melkfabriek Venray 2 Herontwikkeling Oude Melkfabriek Venray Vennoten: In nauwe samenwerking met: Herontwikkeling Oude Melkfabriek Venray Programma: Welkom Wat hebben wij vernomen Behoefte en doelgroep Beleid Locatie Verkeer

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Relatie Middelburg en Terneuzen versterken

Relatie Middelburg en Terneuzen versterken Relatie Middelburg en Terneuzen versterken Ik ben Ellen de Neef, lijsttrekker voor de Partij voor Zeeland bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Terneuzen op 19 maart aanstaande. Woonachtig in

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie