Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda!"

Transcriptie

1 Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Verkiezingsprogramma VVD Breda

2 2

3 Voor ons Breda! De VVD Breda heeft veel vertrouwen in ons Breda. Vertrouwen in de bewoners en de ondernemers die er wonen en werken. Vertrouwen in jou. Wij samen maken de stad het Bourgondische, bruisende en ondernemende hart van West- Brabant. Wij geloven dat we in Breda de gemeente niet nodig hebben om gelukkig te worden. Dat kunnen we prima zelf! De overheid moet vooral niet in de weg lopen maar ruimte bieden. Dat is wat de VVD Breda wil, en wat de kern van ons verhaal is. Ruimte voor ontwikkeling en ruimte voor ontplooiing. Vertrouwen in ons Breda! Ruim drie jaar geleden begon de VVD Breda aan één van de meest uitdagende bestuursperioden van de laatste decennia. We hebben orde op zaken moeten stellen. Door taken te schrappen en los te laten. Het ambtenarenapparaat is een stuk kleiner geworden. De opbrengst van deze bezuinigingen hadden we nodig om verliezen op het grondbedrijf te dekken. Maar door slim te bezuinigen hebben we orde op zaken gesteld zonder de lasten te verhogen. We zijn er in geslaagd de gemeente financieel gezonder te maken en ons Breda klaar te stomen voor de toekomst. Dat was hard nodig. Het huishoudboekje van de gemeente is bij ons in veilige handen. Dat staat buiten kijf. Maar alleen een efficiënt stadsbestuur, dat doet wat het moet doen, en vooral ook afblijft van waar het niet van is, is voor ons niet genoeg. De overheid komt voor ons altijd pas op de tweede plaats. Want we stellen de kracht, vrijheid en veiligheid van mensen voorop. Wij willen dat iedereen, met welke achtergrond dan ook, de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen en om eruit te halen wat erin zit. Zelf bepalen hoe je je leven vormgeeft. Dat is de ultieme vrijheid voor liberalen. Bij die vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om, als je dat kunt, voor jezelf te zorgen en van je eigen werk te kunnen leven, en niet van dat van de buurman. Naast economische zelfstandigheid geeft werk ook trots en zelfvertrouwen. Dat maakt dat wij werk willen voor ons Breda. Dat vereist een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven in Breda, een bereikbare stad en een armoedebeleid dat werkt als trampoline naar zelfstandigheid. Ook maakt de VVD zich sterk voor mensen die het op eigen kracht niet kunnen redden. Met vrijwilligers waar het kan en met professionals waar het moet, want dan alleen kunnen we de zorg blijven leveren die nodig is. 3 Alleen met vertrouwen in elkaars talenten en toekomst komen we gezonder uit deze crisis. Breda heeft een unieke positie in de Benelux en Europa. We liggen tussen twee wereldhavens in en hebben maar liefst 4 autosnelwegen, en het spoor die de rest van de wereld ontsluiten. Daar liggen alle kansen voor de verdere ontwikkeling naar een optimaal vestigingsklimaat. En dan heeft Breda naast een geweldige binnenstad ook bijzonder aangename dorpskernen. Op al die plekken in ons Breda moet het veilig en fijn wonen zijn. Dat betekent niet alleen dat bereikbaarheid en goede wegen van belang zijn. Fijn wonen betekent ook een schone en aangename woonomgeving met maximale vrijheid voor inwoners. Daar zetten we ons voor in, samen met jou. Want meer regels hebben we niet nodig. Wat we wel nodig hebben, zijn inwoners en ondernemers met initiatief en nieuwe ideeën om Breda beter, veiliger en mooier te maken. Inwoners en ondernemers, mensen zoals jij! Wij willen samen met jou trots zijn op ons ondernemerschap, onze werkgelegenheid, onze bruisende, prachtige en veilige stad. Want Breda is nergens zonder jou. Wij kiezen in dit programma voor economie, veiligheid en werk! Wij kiezen voor jou! Wij kiezen voor vertrouwen! Wij kiezen voor ons Breda! Kies ook voor ons Breda, en stem VVD! Wil Rosmalen Voorzitter Programmacommissie VVD Breda Patrick Ernst Lijsttrekker VVD Breda

4 Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Inhoudsopgave 4 Werk voor iedereen Altijd en overal veilig Een kleine en effectieve overheid: huishoudboekje op orde Onderwijs: investeren in morgen Goede en betaalbare zorg voor ons Breda Cultuur en Sport: alles kan in Breda Prettig wonen in een bereikbaar Breda Verkiezingsprogramma VVD Breda

5 5

6 Werk voor iedereen Ondernemend Breda Vertrouwen in ondernemers De VVD Breda heeft vertrouwen in de kracht van Bredase ondernemers en inwoners. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van Breda. Daarom is het belangrijk om ondernemerschap in Breda te stimuleren, met als doel het creëren van banen. We willen ondernemers meer ruimte geven en schaffen daarvoor onnodige regels af. De VVD Breda maakt zich hard voor kleine ondernemers, zzp ers en kleinschalige initiatieven zoals webwinkels en thuisbedrijven. Een sterke lokale economie Onze lokale economie wordt ook gedragen door recreatie, toerisme en cultuur. Breda heeft grote regionale aantrekkingskracht. Breda is niet alleen een geweldige stad om te wonen, maar ook om te ondernemen: we willen het vestigingsklimaat voor bedrijven nog aantrekkelijker maken en promoten. Met onze gunstige ligging, hoog opgeleide beroepsbevolking, mooie binnenstad, goede infrastructuur en bedrijventerreinen willen we nog meer inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven om zich in Breda te vestigen en dat betekent meer banen voor Bredanaars. 6 Het is niet alleen goed voor de economie en de sfeer, maar ook voor het imago van Breda dat er evenementen worden georganiseerd. De VVD Breda ziet een sterke lokale economie ook graag terug in een breed en divers winkelaanbod. Werk moet lonen Voor ons als liberalen staat buiten kijf dat iedereen, wat je achtergrond ook is, een maximale kans krijgt eruit te halen wat erin zit, om voor jezelf te zorgen. Pak die kans, want werk zorgt niet alleen voor een inkomen, maar geeft ook trots en zelfvertrouwen. Werken moet natuurlijk lonen. Thuiszitten mag niet meer opleveren dan werken. Een uitkering is er alleen voor mensen die hem echt nodig hebben. Natuurlijk, als je even zonder baan zit, dan helpen we je daar met z n allen doorheen. Jij doet dan je best zo snel mogelijk weer een baan te hebben en ondertussen help je Breda waar je kunt. We kijken daarom naar wat iemand wel kan en we verwachten dat iedereen naar eigen vermogen meedoet. Want meedoen en participeren, dat is de sleutel tot zelfontplooiing. Werk voor iedereen! Wat wil de VVD Breda? Onnodige vergunningen voor terras en reclame schaffen we af. Liever maken we de stad mooier, samen met ondernemers en stellen we gezamenlijk algemene regels op die we dan ook handhaven. Ontwikkeling van de stad: Prioriteit en ruimte geven aan bouwprojecten en initiatieven met een positief effect op de werkgelegenheid, zoals Via Breda met een World Trade Centre. Ruimte geven aan particuliere initiatieven die Breda digitaal bereikbaar maken en houden. Zoals gratis wifi. Een ambitieus en toegankelijk evenementenbeleid zonder betutteling. Breda Nassau stad als merk breed neerzetten, als onderdeel van een brede citymarketing, samen met ondernemers. Samen met inwoners en ondernemers de mogelijkheid verkennen van het verplaatsen van de kermis naar de binnenstad. Een maatschappelijke tegenprestatie voor iedere uitkering. Geen armoedebeleid, maar werkbeleid: werk is de enige duurzame uitweg uit armoede. Een harde aanpak van uitkeringsfraude.

7 7

8 Altijd en overal veilig Zonder veiligheid geen leefbaarheid in Breda Veiligheid staat voorop. Altijd en overal De VVD Breda wil dat jij je prettig en veilig voelt in je straat, wijk, dorp of stad. Zorgen voor veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom zetten we het succes van de stadsmariniers voort, en zetten we nog meer stadsmariniers in. We doen dit in combinatie met het stimuleren van buurtpreventie. Maar ook door het geven van voorlichting over het veilig maken en houden van huis en omgeving. De VVD wil camera s effectief inzetten waar ze nodig zijn. Om te voorkomen dat de hele stad volhangt met camera s en de privacy in het geding komt, wil de VVD meer flexibel cameratoezicht inzetten. Snel inzetten waar ze nodig zijn en weer weghalen zodra het kan. Zo beschermen we elkaar en onze privacy. Overlast, criminaliteit en straathandel keihard aanpakken 8 De overlast van drugstoerisme is in Breda fors afgenomen. De VVD Breda wil dat het aantal coffeeshops gelijk blijft, de bestaande coffeeshops mogen blijven, maar er komen geen nieuwe bij. De straathandel wil de VVD Breda echter met strakke hand aanpakken met een zero-tolerancebeleid. Andere vormen van drugshandel, criminaliteit en fraude willen we aanpakken door inzet van afpak- en handhavingsteams en de taskforce veiligheid. In regionaal verband moet Breda zich inspannen om meer aandacht te vragen voor grensoverschrijdende veiligheid en het voorbereiden en oefenen op calamiteiten. Leefbaarheid is ook een schone straat en straatverlichting die het doet. Daar ligt naast een verantwoordelijkheid van de gemeente ook een verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. De VVD Breda wil prioriteit voor de bestrijding van overlast en ergernissen die mensen in Breda ondervinden. Wat wil de VVD Breda? Meer zichtbare en aanspreekbare stadsmariniers in de stad en in de dorpen. De buurtpreventie en voorlichting in Breda nog verder uitbouwen. De veiligheid in de (binnen)stad verhogen. Een zorgvuldige afweging maken tussen privacy en veiligheid bij inzet van camera s. Overlast, criminaliteit en straathandel keihard aanpakken. Bijzondere opsporingsambtenaren (handhavers) op meer terreinen inzetten.

9 9

10 Een kleine en effectieve overheid: huishoudboekje op orde Een financieel gezonde toekomst voor Breda Gezonde financiën Een gezond huishoudboekje is van belang voor Breda. Zowel nu als in de toekomst. De gemeente geeft niet meer uit dan dat er binnenkomt. De gemeente Breda wordt geconfronteerd met de gevolgen van de crisis en daarnaast krijgt zij nieuwe taken door de decentralisatie van Rijkstaken die zij met minder geld moet uitvoeren. Dat vraagt om een gemeentebestuur dat goed nadenkt voordat zij het geld uitgeeft. Gaten in de gemeentelijke begroting dichten we niet automatisch door het verhogen van belastingen en tarieven. De VVD Breda heeft in de afgelopen periode juist forse stappen gezet om belastingverhogingen zoveel mogelijk te beperken. Daar gaan we mee door. We willen alleen geld uitgeven aan kerntaken. De VVD Breda wil een kleinere en vooral een zeer efficiënte overheid waarbij kerntaken op een zo goed en efficiënt mogelijke manier uitgevoerd worden. We zijn voorstander van publiek-private samenwerking. Belastingen en tarieven moeten zo laag mogelijk worden gehouden. Belastingen en tarieven worden opgelegd met een bepaald doel. De opbrengst wil de VVD Breda dan ook aan dat doel besteden. 10 Samen met Breda Voor het toetsen van beleid en het verkrijgen van draagvlak maakt de VVD Breda graag gebruik van de expertise van partners in de stad, zoals belangenbehartigers, de wijk- en dorpsraden en de jongerenraad. We willen dat de dienstverlening vanuit de gemeente aansluit bij digitale ontwikkelingen en fysiek aanwezig blijft waar nodig. Ook mensen met een volledige of onregelmatige baan kunnen op het stadskantoor terecht. De gemeente Breda denkt mee in wat wél kan als iets niet kan. De VVD Breda is geen voorstander van beleid voor doelgroepen. Beleid geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, geloof, afkomst of beperking. Wanneer er echter een aantoonbare achterstand is, of dreigt te ontstaan kan er beleid op maat worden gemaakt. Breda als partner Breda heeft als centrumstad een belangrijke regionale verantwoordelijkheid om samen kansen te benutten en bedreigingen het hoofd te bieden. Een rol die Breda oppakt, samen met de andere gemeenten in de regio. De verantwoordelijkheid van Breda houdt niet op aan de grenzen van de stad. Het uitgangspunt is grensontkennend samenwerken: met de regiogemeenten, met de provincie, met de rijksoverheid, met Vlaanderen, met België. Dat doen we niet via een extra bestuurslaag of orgaan, maar door intelligent en slim samen te werken.

11 Wat wil de VVD Breda? De Onroerendezaakbelasting (OZB) verlagen. (Financiële) barrières voor ondernemers wegnemen, zoals toeristenbelasting en precarioheffingen voor gevelreclame. Afschaffen van de hondenbelasting. Kwijtschelding van belasting betalen uit armoedebudget, niet uit de portemonnee van andere inwoners die wel betalen. Een gemeente die zich richt op haar kerntaken. Een biomassacentrale hoort daar bijvoorbeeld niet bij. Een gemeentebestuur en ambtenaren die actief meedenken wat kan i.p.v. wat niet kan. Digitaliseren: in 2018 werkt de gemeente standaard met apps en social media voor het melden van bijvoorbeeld onderhoud of overlast. Regels schrappen die overbodig zijn. Regels hanteren waarvoor ze bedoeld zijn. Stoppen met financieren en regelen van initiatieven die prima door inwoners en ondernemers zelf gedragen kunnen worden. Een gemeente als goede en moderne werkgever, die ruimte biedt voor talent, kwaliteit en creativiteit. Stoppen met gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. 11

12 12

13 Onderwijs: investeren in morgen Het begint met onderwijs Talenten ontwikkelen in Breda Werk voor iedereen! Dat betekent dat we talent willen aantrekken en vasthouden. Goed onderwijs is daarvoor van groot belang. Onderwijs helpt mensen om het beste uit zich zelf te halen, om talenten te ontwikkelen en om kansen te benutten. Om zelfstandig hun leven vorm te geven, zich te ontplooien en economisch onafhankelijk te zijn. De VVD wil kwalitatief hoogwaardige schoolinitiatieven stimuleren. Een school die zwakkere leerlingen naar een hoger niveau tilt is een goede school. Een school die kansrijke leerlingen weinig uitdaagt niet, ook al zijn de cito-scores van de laatste wellicht hoger. Scholen hebben zelf inmiddels de vrijheid en het geld om voor goede, schone en veilige schoolgebouwen te zorgen. De VVD Breda wil wel inzetten op geschikte lesruimtes, die bij voorkeur breder ingezet kunnen worden (brede school). Permanente noodlokalen zijn geen goede plek voor onderwijs. De aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten heeft ook prioriteit voor ons. Wij willen het onderwijs op alle niveaus zo goed mogelijk faciliteren. Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen. Kinderen die naar de basisschool gaan moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is daarvoor een goed middel. Studeren doe je in Breda Breda is ook een studentenstad. Studenten zijn belangrijk voor de stad en de economie. De VVD Breda wil goede studentenhuisvesting, zoals zelfstandige woningen of studio s. De focus van het onderwijsbeleid van de VVD Breda ligt op HBO, internationalisering en het ondersteunen van de universitaire ambitie om meer masteropleidingen naar Breda te halen. De KMA en de internationale school zijn hier goede voorbeelden van. 13 Het Bredase bedrijfsleven zit te springen om goede vakmensen. Samenwerken met het middelbaar beroepsonderwijs is daarbij de sleutel. Voldoende stageplaatsen zijn essentieel voor het opleiden van goede vakmensen. Wat wil de VVD Breda? Taalonderwijs verplichten wanneer een kind dreigt zonder voldoende beheersing van de Nederlandse taal naar de basisschool te gaan. Meer stageplaatsen door samenwerking onderwijs, ondernemers en overheid. Initiatieven voor goede studentenhuisvesting die aansluit bij de behoefte van de studenten verwelkomen, voor zowel bestaande als voor nieuwe studentenwoningen. Aandacht voor preventie van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Een leuk en aantrekkelijk stapklimaat mogelijk maken, ook voor jongeren onder de 18 jaar.

14 14

15 Goede en betaalbare zorg in ons Breda Iedereen doet mee in Breda Zorg en ondersteuning in Breda De VVD Breda staat voor een samenleving waarin iedereen actief meedoet en iedereen volwaardig meetelt. We geloven in de kracht en keuzevrijheid van de inwoners. Dat vraagt voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Breda krijgt te maken met grote veranderingen in de zorg. Er komen vanuit het rijk meer taken naar de gemeente, die met minder geld moeten worden uitgevoerd. Dat kan, maar dan moeten we de zaken wel anders gaan regelen dan nu het geval is. De kosten van langdurige zorg en de hulp in de huishouding zijn erg gestegen, en blijven dat doen zonder ingreep. Dat komt ook omdat we nu uitgaven baseren op waar iemand met een bepaalde indicatie recht op heeft, in plaats van wat iemand nodig heeft. Dat willen we anders gaan doen: we willen van aanspraak naar noodzaak. Centraal staat dat wie zorg nodig heeft, zorg krijgt. Maar wat mensen zelf, en voor elkaar kunnen doen, moeten ze gaan regelen. De VVD staat voor zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. Want dat maakt dat we goede en professionele zorg kunnen blijven geven aan mensen die er van afhankelijk zijn. De VVD Breda wil zorg in de wijk, dichter bij de inwoners. We willen daarom de wijkzuster terug. Daarnaast willen we samenwerkingsverbanden tussen professionele zorgaanbieders, vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners stimuleren. Een gezin krijgt één aanspreekpunt, die vervolgens een specialistische professional inschakelt indien nodig. De gezondheid en het welzijn van Bredanaars gaat ons aan het hart. De VVD Breda heeft oog voor overgewicht en dementie. Daarnaast vinden we langer thuis wonen voor ouderen belangrijk. 15 Kinderen staan centraal We willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ieder kind mee kan doen in de samenleving. In het kader van armoedebestrijding staan kinderen bij ons voorop. Het tegengaan van kindermishandeling heeft hoge prioriteit. Daders van kindermishandeling moeten uit huis worden geplaatst, niet het kind. We vinden dat sociale activiteiten zoals sport, dans, scouting en schoolexcursies beschikbaar moeten zijn voor alle kinderen in Breda. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp en zorg voor de jeugd. Deze hulp en zorg moet dicht bij de gezinnen georganiseerd worden. Verantwoordelijkheid ligt in beginsel bij ouders. Wanneer er toch hulp en zorg nodig is, dient er één contactpersoon voor het hele gezin te zijn waarmee er een einde komt aan de versnippering van zorg. Hierdoor is er minder sprake van bureaucratie en is hulp op een snelle manier bereikbaar. De vraag vanuit de kinderen en gezinnen staat hierbij centraal, de organisaties dienen hier flexibel op in te kunnen spelen. Huiselijk geweld wil de VVD Breda hard aanpakken. Slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie (loverboys) moeten goed en veilig worden opgevangen zonder wachttijd. Wij kiezen voor het slachtoffer in plaats van voor de dader. De dader moet uit huis worden gezet, niet het slachtoffer. Wat wil de VVD Breda? Betere thuiszorg voor die mensen die het echt nodig hebben. Zorg op maat: welkom aan wijkzuster en wijkteams. Eén gezin, één plan en één contactpersoon. Daders van huiselijk geweld uit huis plaatsen, in plaats van de slachtoffers. Geen daklozen- of verslaafdenopvang midden in een woonwijk. Prioriteit aan armoedebestrijding bij kinderen. Aandacht en ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers.

16 16

17 Cultuur en Sport: alles kan in Breda Genieten van Veelzijdig Breda Cultuur en erfgoed om trots op te zijn Breda heeft van oudsher een regionale aantrekkingskracht als het gaat om cultuur en erfgoed. De historie bepaalt een groot deel van onze identiteit en trekt veel bezoekers. Breda Nassaustad is een sterk merk en een unique selling point. Monumenten als de Grote Kerk, Begijnhof en KMA zijn voorbeelden van de vele mooie historische plekken die Breda te bieden heeft. Ook heeft Breda zich ontwikkeld als stad van beeldcultuur. Daar zijn we trots en zuinig op! De VVD Breda vindt dat iedereen uit de omgeving van Breda van cultuur moet kunnen genieten. Het Chassé Theater, MOTI, de Nieuwe Veste, de Stilte en vele andere culturele instellingen moeten toegankelijk blijven. We zijn daarbij wel kritisch op de gemeentelijke subsidies aan culturele instellingen. Subsidies zijn gekoppeld aan heldere beleidsdoelstellingen. VVD Breda is voorstander van verzelfstandiging van culturele instellingen, waaronder musea. We stimuleren samenwerking op het gebied van infrastructuur (zoals ruimtes), collecties, programmering en marketing zowel binnen als buiten Breda. Sport voor iedereen Sporten en bewegen zijn belangrijk om gezond en fit te blijven. De VVD Breda wil dat iedereen in Breda de mogelijkheid heeft om laagdrempelig te sporten. Topsport inspireert veel kinderen om te gaan sporten. NAC Breda heeft hierin een brede maatschappelijke voorbeeldfunctie. De VVD Breda wil dat sportverenigingen de ruimte krijgen om te zorgen voor een optimaal sportklimaat. Sport is er voor iedereen. 17 De VVD Breda maakt zich hard om sportevenementen naar de stad te halen. Denk hierbij aan NK s, EK s en WK s hockey, tennis of paardensport, grote wielerrondes als de Giro d Italia of de Tour de France, schaatswedstrijden of internationale amateurvoetbaltoernooien. Breda moet niet bescheiden zijn maar ambitieus. Dat inspireert mensen en kinderen om te gaan sporten en is goed voor de economie. Een evenement als de Singelloop bezorgt veel mensen naast beweging een geweldig leuke dag in ons prachtige Breda! De VVD Breda wil ook graag meer gebruik van de beschikbare faciliteiten in de wijken. Op een kunstgrasveld kan altijd worden gesport. We willen deze overdag beschikbaar stellen voor schoolgaande jeugd, ouderen die willen sporten of andere verenigingen of bedrijven. Ook willen we dat sportverenigingen gelijk worden behandeld bij de financiering van de kunstgrasvelden. Steeds meer kinderen kampen met overgewicht. Dit is één van de grootste gezondheidsproblemen van de toekomst. Door ze te laten sporten verklein je de kans dat kinderen later gezondheidsproblemen krijgen.

18 Wat wil de VVD Breda? Meer financiële zelfstandigheid voor culturele instellingen. Meer samenwerking tussen culturele en maatschappelijke instellingen en commerciële partijen. De bibliotheek meer aansluiting laten vinden bij de digitalisering van de samenleving. Bemiddelen als continuïteit van verenigingen en stichtingen in gevaar is (zoals het vinden van een permanente passende locatie voor het bouwen van de wagens van de carnavalsverenigingen). Ons lokale erfgoed behouden. Dat inwoners met beperkingen kunnen sporten bij bestaande clubs: sport toegankelijk maken voor iedereen. Gelijke behandeling voor sportverenigingen bij de financiering van de kunstgrasvelden en eventuele subsidiëring. Grote en kleine sportevenementen naar de stad halen. 18

19 19

20 Prettig wonen in een bereikbaar Breda: Samen bouwen aan een Bourgondisch, bruisend, bereikbaar Breda Je thuis voelen in Breda: De VVD Breda wil dat inwoners zich thuis voelen in hun eigen stad, dorp en wijk. Een schone, veilige en prettige woonomgeving helpt daarbij. Dat vraagt een bijdrage van ons allemaal. We zijn als Bredanaars allemaal zelf medeverantwoordelijk voor onze stad, ons dorp en onze wijk. Duurzaamheid is geen op te leggen levensstijl, maar is belangrijk voor de toekomst van ons allemaal en onze kinderen. Aandacht voor groen in onze wijken en buurten is voor veel mensen steeds belangrijker, als vestigingsvoorwaarde. De singels hebben meer mogelijkheden als het gaat om recreatie op het water. Ondernemers worden uitgedaagd om hiervoor plannen te ontwikkelen. Breda en de dorpen Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout en Bavel hebben hun eigen identiteit. De VVD Breda vindt dat die behouden moet blijven. We willen dat de inwoners voldoende keuze hebben voor een passende woonomgeving, nu en in de toekomst. Levensloopbestendige woningen, studentenhuisvestiging en starterwoningen en kleinschalige woon-zorgcombinaties zorgen dat onze gemeente ruimte biedt aan al haar inwoners. Samen bouwen aan Breda: 20 Daar waar het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van Breda, moeten we keuzes maken. Verschillende wensen komen hier namelijk samen. De VVD Breda wil dat inwoners en bedrijven al in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij deze ontwikkelingen. De stad is immers van ons Bredanaars. In de binnenstad en de dorpskernen komen veel functies, zoals wonen, winkelen, werken, ondernemen en uitgaan bij elkaar. We willen daarin een goed evenwicht blijven houden. Ook natuur en natuurbeleving zijn belangrijke aspecten voor recreëren. De VVD Breda wil dat de inwoners van Breda kunnen blijven genieten van de prachtige natuurlijke omgeving die Breda rijk is. Bereikbaar Breda Ons Breda moet bereikbaar blijven. We willen dat inwoners en bezoekers zich snel en vrij kunnen verplaatsen op de manier waarop zij dat willen. De VVD Breda maakt geen onderscheid tussen de auto, openbaar vervoer of de fiets. We zijn tegen maatregelen die de automobilist afschrikken of ontmoedigen. De binnenstad moet voor alle verkeer bereikbaar blijven, ook voor de auto. Het huidige aantal parkeerplaatsen in de binnenstad biedt voldoende mogelijkheden om in de stad te parkeren. Daarom zijn we geen voorstander van een transferium aan de rand van de stad, behalve bij grote evenementen. De VVD Breda wil de kosten van het parkeerbedrijf zo laag mogelijk houden, zodat de parkeerkosten voor de inwoners ook naar beneden kunnen. Want te hoge parkeerkosten, dat brengt de binnenstad schade toe: te veel mensen blijven dan weg uit de stad. Parkeermeters gaan dicht wanneer de winkels in Breda dicht zijn. De VVD Breda is voorstander van de bezoekerspasregeling en het optimaliseren van vergunningen voor de binnenstadbewoners. Door achterstallig onderhoud zijn er in sommige wegen gaten in de weg ontstaan of zijn wegen van slechte kwaliteit. De komende jaren wil de VVD Breda extra investeren in wegen en fietspaden. We zorgen voor voldoende (bewaakte en onbewaakte) stallingsplaatsen voor fietsen. Fietsoverlast, zoals achtergelaten weesfietsen, pakken we aan. De VVD Breda vindt ook het openbaar vervoer belangrijk. We zijn voorstander van een directe treinverbinding naar Utrecht langs de verbrede A27 en een verbetering van de doorstroming op de A58. De VVD Breda maakt zich hard voor de komst van een internationale hogesnelheidstrein tussen Breda, Antwerpen en Europa.

21 Wat wil de VVD Breda? Inwoners en ondernemers die in eerste instantie zelf de verantwoordelijk nemen voor het schoonhouden van hun eigen (woon)omgeving. Adoptie van groenonderhoud door inwoners en ondernemers. Huisvesting op maat met zorg dichtbij, zoals levensloopbestendige woningen. Wonen boven winkels om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. De gemeentelijke energierekening en het verbruik naar beneden brengen, met duurzame oplossingen, zoals LED-straatverlichting. Dat meedenken bij en meewerken aan bouwinitiatieven van inwoners en ondernemers centraal staat bij bestuurders en ambtenaren. Bouwen waar het stedelijk is, ruimte behouden voor groen en recreatie. Geen verstedelijking van het Markdal en Weerijs. Water terug in de stad, door de Nieuwe Mark door te trekken en de oude loop in ere te herstellen. Het monumentale Breda rond de Cingelstraat, Reigerstraat en Nieuwstraat betrekken we in deze ontwikkeling om het water beter met de rest van het centrum te integreren. Het Amphia Ziekenhuis aan de Molengracht de ruimte geven om uit te breiden. Een inhaalslag maken in onderhoud aan rioleringen. Meer rekening houden met wensen en behoeften van inwoners en ondernemers bij bestemmingsplannen en waar mogelijk flexibel omgaan met bestemmingen en functies in bestemmingsplannen. Actief meewerken aan creatieve (tijdelijke) invullingen voor braakliggende terreinen en leegstaande panden. Winkels dicht, parkeermeters dicht. Parkeren in de hele stad met één parkeerticket. Per minuut en achteraf betalen waar mogelijk voor parkeren. Wegen en fietspaden zo onderhouden dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. 21

22

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Waterland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

Waterland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Waterland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 21 oktober 2013 2 INHOUDSOPGAVE I. ECONOMIE 1.1 Ondernemerschap. 5 1.2 Werk en inkomen... 6 1.3 Duurzaamheid 7 1.4 Toerisme

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst

Kiezen voor de toekomst Verkiezingsprogramma D66 Sittard-Geleen 2014-2018 Kiezen voor de toekomst Foto: Jama Jamon - sittard365.com Inhoudsopgave Voorwoord en de richtingwijzers van D66... 4 Voorwoord Bert Kamphuis... 5 Voorwoord

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Iedereen telt mee! De Partij van de Arbeid wil dat Utrecht een sterke stad is waar iedereen meetelt. Een stad waar je

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Sterke Stad, Sterke Wijken

Sterke Stad, Sterke Wijken Sterke Stad, Sterke Wijken Verkiezingsprogramma CDA Leiden 2014-2018 Inleiding Sterke Stad, Sterke Wijken 2 Sterke Stad door 1. Ondernemerschap & Economie 3 2. Kennis & Onderwijs 6 3. Aantrekkelijke en

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Haagse Kracht. Concept Coalitieakkoord 2014 2018. D66, PvdA, HSP, VVD en CDA

Haagse Kracht. Concept Coalitieakkoord 2014 2018. D66, PvdA, HSP, VVD en CDA Haagse Kracht Concept Coalitieakkoord 2014 2018 D66, PvdA, HSP, VVD en CDA Juni 2014 Haagse Kracht Den Haag is een unieke stad waar we allemaal trots op zijn. Een stad met bijzondere eigenschappen. De

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie