UNICEF Nederland Jaarverslag 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNICEF Nederland Jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008

2

3 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 STICHTING NEDERLANDS COMITÉ UNICEF TE DEN HAAG JUNI 2009

4 Water voor ontwikkeling Water. In deze tijd van klimaatverandering is er veel over te doen. We horen over stijgende zeespiegels en overstromingen. Over langdurige droogte en mislukte oogsten. Er is of te veel, of te weinig van. Maar water is áltijd van levensbelang. Toch hebben 884 miljoen mensen niet de beschikking over schoon drinkwater. Dit feit heeft ingrijpende gevolgen. Want door vervuild water worden mensen bijvoorbeeld ziek. Zo overlijdt elke 20 seconden een kind aan de gevolgen van diarree, een ziekte die onder meer wordt veroorzaakt door vuil water. Zieke kinderen kunnen niet naar school, een gebrek aan schoon water zorgt er indirect dan ook voor dat minder kinderen onderwijs volgen. Of het maakt dat ze geen tijd hebben om naar school te gaan, omdat ze elke dag kilometers moeten lopen om water te halen. 4

5 Gebrek aan schoon water is dus niet een op zichzelf staand probleem. Daarnaast gaat het vaak hand in hand met slechte hygiënische omstandigheden. Zonder water kun je jezelf en je huis niet schoonhouden, of een wc doorspoelen. Wereldwijd beschikken 2,5 miljard mensen niet over een toilet, waardoor ze voortdurend het risico lopen ziek te worden. Met schoon water en sanitaire voorzieningen kunnen ontwikkelingslanden zich aan de armoede ontworstelen. UNICEF helpt hen om dit doel te bereiken door de kinderen in deze landen te helpen. Want zij zijn de vormgevers van de toekomst. Nú investeren in hun levens, zorgt voor een toekomst vol kansen. UNICEF kiest daarbij niet voor één aanpak: voorzieningen voor schoon water, toiletten en hygiëne, medische zorg, onderwijs en bescherming van kinderen tegen ziektes, misbruik, uitbuiting en geweld horen bij elkaar. Elk aspect van onze hulp slaagt alleen als de rest van de maatregelen ook succesvol zijn. De zorg voor schoon water maakt onlosmakelijk deel uit van UNICEF s integrale aanpak voor de verbetering van de levens van kinderen. In 2008 heeft UNICEF Nederland onder het motto Schoon water voor elk kind! uitgebreid aandacht gevraagd voor het tekort aan schoon drinkwater. Deze succesvolle campagne heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de resultaten van UNICEF Nederland in Dit financieel jaarverslag heeft daarom water als thema. Water is bovendien een prachtig en veelzijdig onderwerp. Vaak is er te veel van, vaak te weinig. Voor de één is het een vloek, voor de ander een zegen. Maar zonder water overleeft niemand. 5

6 6

7 7

8 8

9 Inhoudsopgave Voorwoord Visie & missie Bestuursverslag Dit is UNICEF Korte terug en vooruitblik Resultaten in 2008 Unicef in Nederland Interne organisatie en goed bestuur Jaarrekening Toelichting op de jaarrekening 2008 Jaarrekening 2008 Toelichting balans Toelichting baten en lasten Toelichting lastenverdeling Accountantsverklaring 9

10 Voorwoord Kinderen hebben de toekomst. Maar ze zijn vaak ook kwetsbaar en hebben zorg nodig van ouders en familie en binnen hun lokale gemeenschap. Daarbij hebben ook overheden een taak, bijvoorbeeld door te zorgen voor goede gezondheidszorg en onderwijs voor alle kinderen. Helaas is die zorg er maar al te vaak niet of niet voldoende. UNICEF komt overal ter wereld op voor de rechten van kinderen en wil hun positie verbeteren. Door te zorgen voor water en sanitaire voorzieningen; door kindersterfte terug te dringen met vaccinatieprogramma s; door de overdracht van HIV van moeder op kind te voorkomen en medicijnen te verstrekken; door bij regeringen te pleiten voor betere onderwijsvoorzieningen en kinderarbeid uit te bannen. Dat geldt ook in conflictsituaties, zoals in Darfur, Congo, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan en het MiddenOosten. Daar is UNICEF verantwoordelijk voor bescherming en zorg voor kinderen. Om kinderen daadwerkelijk een toekomst te geven. Dat kan niet wachten tot later. Want later is nu. Kinderen hebben rechten, overal ter wereld en ook in Nederland. UNICEF Nederland houdt in de gaten of ook Nederland zich houdt aan het Kinderrechtenverdrag waarin de rechten van kinderen zijn vastgelegd. In 2008 heeft de Nederlandse regering zich in een schriftelijke rapportage verantwoord aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Ook UNICEF Nederland heeft hierover samen met andere organisaties in het Kinderrechtencollectief gerapporteerd. Begin 2009 bleek dat Nederland een goed rapportcijfer haalt, maar dat er nog best iets te verbeteren valt aan de rechten van kinderen: er zijn lange wachtlijsten in de zorg, minderjarige asielzoekers kunnen op straat komen te staan. Kinderen kunnen in Nederland in de gevangenis voor volwassenen terechtkomen. Educatie over kinderrechten is in Nederland nog 10

11 steeds niet in het onderwijsprogramma opgenomen. Nederland houdt zich hiermee niet aan het Verdrag. In een rijk land als Nederland zou dat beter moeten zegt het Kinderrechtencomité. Over dergelijke zaken is UNICEF Nederland voortdurend in contact met de overheid. Gelukkig lijkt het er nu echt op dat er in 2009 een Kinderombudsman komt, die onafhankelijk kan opkomen voor de rechten van kinderen in Nederland. Ook 2008 was voor UNICEF Nederland financieel weer een goed jaar. De inkomsten uit eigen fondsenwerving stegen met ruim zes procent en het aantal vaste donateurs steeg tot bijna Daarmee heeft UNICEF Nederland een bijdrage van bijna 52 miljoen euro kunnen leveren aan het werk van UNICEF Internationaal. Van alle inkomsten gaat 75 procent naar UNICEF Internationaal. Ruim 8 procent wordt in Nederland besteed aan beleidsbeïnvloeding en kinderrechteneducatie. Bijna 17 procent is nodig voor de fondsenwerving en de kosten van de organisatie. Dat is een mooi resultaat, dat behaald werd dankzij de inzet van vele mensen: onze vrijwilligers en medewerkers, Ambassadeurs, Special Representatives, donateurs, kopers van de UNICEFkaarten en cadeaus, de Nationale Postcode Loterij en bedrijven als ING, Ikea, Djoser en uitzendbureau Content. UNICEF heeft zich kunnen ontwikkelen tot een betrouwbaar merk en is een van de grootste fondsenwervers van Nederland. Ook de Nederlandse overheid is een van de grootste donoren van UNICEF Internationaal en heeft vertrouwen in de effectiviteit van UNICEF in de wereld, zo blijkt uit een recente brief van minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer. Daar mogen we gepast trots op zijn. De huidige wereldwijde economische crisis kan in 2009 en de jaren daarna deze goede resultaten negatief beïnvloeden als bedrijven en consumenten minder te besteden hebben. Kinderen in de wereld worden onevenredig door deze crisis getroffen. Onze financiële betrokkenheid is juist nodig als het economisch minder gaat. UNICEF Nederland wil een teruggang van de inkomsten met veel inzet voorkomen, maar is erop voorbereid, mocht dat toch het geval zijn. Wij zullen een goede balans bewaren tussen de bestedingen aan onze doelstelling en het op sterkte houden van de eigen organisatie. In 2008 zijn in een herstructurering al stappen gezet om de organisatie effectief en doelgericht te houden. In december 2008 heeft Henk Franken, Algemeen Directeur sinds 1999, UNICEF Nederland verlaten. Wij danken hem voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling en groei van UNICEF Nederland de afgelopen jaren. Ook in 2009 zullen de directie in een nieuwe samenstelling en alle medewerkers van UNICEF Nederland zich met veel energie inzetten voor de doelstelling van UNICEF: opkomen voor de rechten en goede levensomstandigheden van kinderen, waar ook ter wereld. Jan Bouke Wijbrandi, algemeen directeur Ingrid Visscher, operationeel directeur 11

12 Visie & missie Visie UNICEF streeft naar een wereld waarin alle kinderen volwaardig kind kunnen zijn, en waarin ze volop mogelijkheden hebben om op te groeien tot volwaardige volwassenen, nodig voor een wereld van vrede en voorspoed. Een voorwaarde om dat te bereiken, is de volledige waarborging van de rechten van kinderen. Dat betekent dat elk kind zorg en bescherming krijgt om gezond op te groeien. En dat elk kind naar school kan om weerbaar te worden en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. UNICEF Nederland is ervan overtuigd dat ze door haar sterke positie in Nederland en binnen UNICEF Internationaal een belangrijke rol kan en moet spelen in het bewerkstelligen van goede levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden voor kinderen. UNICEF Nederland wil gezien worden als dé organisatie in Nederland die het opneemt voor kinderen en die het leven van kinderen aantoonbaar verandert. 12

13 Missie In het verlengde van de missie van UNICEF Internationaal, van de overtuigingen van UNICEF Nederland en haar visie luidt de missie van UNICEF Nederland: Als deel van UNICEF Internationaal wil UNICEF Nederland er zijn voor kinderen. UNICEF Nederland doet dit op de volgende wijze: UNICEF Nederland zet zich in voor de rechten van alle kinderen door een financiële bijdrage en andere steun te leveren aan UNICEF Internationaal. UNICEF Nederland zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen door projecten te financieren die specifiek op deze kinderen zijn gericht. UNICEF Nederland creëert draagvlak en daadkracht in Nederland voor UNICEF en kinderrechten. UNICEF Nederland beschermt met succes de rechten van kinderen in Nederland en binnen het Nederlandse overheidsbeleid. 13

14 14

15 15

16 16

17 Bestuursverslag 17

18 Dit is UNICEF UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (VN) en ziet erop toe dat het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind overal ter wereld wordt nageleefd. De organisatie is de motor achter hulpprogramma s over de hele wereld. UNICEF Nederland draagt bij door voor het werk van UNICEF Internationaal fondsen te werven, bij de overheid te pleiten voor naleving van kinderrechten en door in Nederland voorlichting te geven over het werk van UNICEF en kinderrechten. UNICEF Internationaal UNICEF komt op voor de rechten van álle kinderen. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind op 20 november 1989 ondertekend door 191 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties is daarbij het uitgangspunt. De unieke combinatie van praktische hulp en politieke lobby is zeer effectief. Als gezaghebbende VNorganisatie spreekt UNICEF overheden en beleidsmakers aan op hun verantwoordelijkheid om kinderrechten te respecteren. In circa 155 ontwikkelingslanden is ze actief met hulpprogramma s op het gebied van water, voeding, gezondheidszorg, onderwijs en bescherming. UNICEF wil daarmee bijdragen aan het behalen van de millenniumdoelen (zie kader) en heeft de volgende speerpunten: zorg onderwijs bescherming hiv en aids samenwerking en lobby voor kinderrechten Naast hulp gericht op structurele verbetering geeft UNICEF ook noodhulp bij rampen en crises. UNICEF krijgt geen financiële steun van de Verenigde Naties voor haar werk; ze is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van regeringen, bedrijven en particulieren. 18

19 Het hoofdkantoor van UNICEF Internationaal is gevestigd in New York. In zo n 155 landen zijn zogeheten UNICEFveldkantoren gevestigd. Vanuit deze vestigingen worden de hulpprogramma s gecoördineerd en uitgevoerd. Om de veldkantoren en hulpprogramma s te financieren werven 36 Nationale UNICEF Comités fondsen. Alle ruim 190 vestigingen rapporteren (in)direct aan het hoofdkantoor in New York. UNICEF Nederland UNICEF Nederland is één van de 36 Nationale UNICEF Comités. De comités werven fondsen voor het werk van UNICEF Internationaal en geven daar voorlichting over. Het Nederlandse comité heeft daarnaast nog een derde taak: pleiten voor naleving van kinderrechten in het Nederlandse binnen en buitenlandbeleid. In dit jaarverslag wordt beschreven wat UNICEF Nederland in 2008 met deze drie kerntaken heeft bereikt. Nederland geregistreerde vrijwilligers, georganiseerd in 74 Regionale Comités voor UNICEF (RCU s). De vrijwilligers geven gastlessen op scholen, benaderen bedrijven voor samenwerking of verkopen vanuit huis of in winkels de bekende UNICEFkaarten en geschenken. Ze organiseren evenementen, onderhouden contacten met de lokale media of zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van een RCU. In de hoofdstukken Unicef in Nederland en Interne organisatie en goed bestuur is meer te lezen over de vrijwilligers. Millenniumdoelen voor 2015 In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om de belangrijkste wereldproblemenaan te pakken. Daarvoor zijn acht millenniumdoelen opgesteld, die voor 2015 behaald moeten zijn. Het UNICEFbeleid is erop gericht om landen te helpen deze doelen te realiseren. Organisatie van UNICEF Nederland De directie van UNICEF Nederland bestaat uit een algemeen en een operationeel directeur. Zij leiden de organisatie en worden daarbij ondersteund door een managementteam en staffunctionarissen. UNICEF Nederland had in betaalde medewerkers in dienst. Vijf van hen maakten in 2008 deel uit van de Ondernemingsraad. Vanuit een onafhankelijke positie houdt de Raad van Toezicht toezicht op UNICEF Nederland. Het grote vrijwilligersnetwerk wordt vertegenwoordigd door de Vrijwilligersraad. Een overzicht van raads en bestuursleden en hun taken en bevoegdheden is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Meer informatie over de organisatiestructuur van UNICEF Nederland is te vinden in het hoofdstuk Interne organisatie en goed bestuur. Het vrijwilligersnetwerk UNICEF Nederland wordt in haar werk gesteund door een groot aantal vrijwilligers. Eind 2008 telde UNICEF De doelen op een rij: 1. Het aantal mensen dat moet rondkomen van minder dan één dollar per dag, is gehalveerd ten opzichte van Alle jongens en meisjes volgen basisonderwijs. 3. De ongelijkheid tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen is verdwenen. 4. Het sterftecijfer onder kinderen jonger dan vijf jaar is met tweederde verminderd in vergelijking met Het sterftecijfer onder zwangere vrouwen en jonge moeders is met driekwart verminderd ten opzichte van De verspreiding van hiv, aids, malaria en tbc is gestopt. 7. Het aantal mensen dat schoon drinkwater heeft, is verdubbeld. 8. Rijke landen hebben handelsbelemmeringen voor arme landen opgeheven en hun schuldenlast verlicht. 19

20 20

21 21

22 Korte terug en vooruitblik UNICEF zet zich in voor bescherming, gezondheid, gelijkheid en onderwijs voor alle kinderen. Door in Nederland fondsen te werven voor hulpprogramma s over de hele wereld. Door voorlichting te geven over kinderrechten en over het werk van UNICEF creëert UNICEF Nederland draagvlak en daadkracht voor de naleving van kinderrechten. In 2008 heeft UNICEF Nederland veel resultaten kunnen boeken, zowel resultaten in financiële zin als resultaten op het gebied van voorlichting, pleitbezorging en educatie. Resultaten De inkomsten van UNICEF Nederland zijn in 2008 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat betekent meer geld voor hulp aan kinderen. In 2008 hebben ruim nieuwe vaste donateurs (door UNICEF Nederland leden genoemd) zich aangemeld. Ruim mensen beëindigden hun lidmaatschap, waarmee het totale aantal leden op bijna is gekomen. Deze leden zijn onmisbaar voor de continuering van hulpprogramma s die een structurele verbetering betekenen van de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kinderen. In 2008 is een initiatiefwetsvoorstel voor de aanstelling van een Kinderombudsman ingediend, vooral dankzij intensieve lobby van onder andere UNICEF Nederland. Minister Rouvoet heeft de hoop uitgesproken dat de ombudsman op de twintigste verjaardag van het Verdrag voor de Rechten van het Kind (20 november 2009) daadwerkelijk aan de slag kan. Hij of zij gaat de naleving van het Kinderrechtenverdrag in Nederland bewaken. De pleitactiviteiten van UNICEF Nederland leverden nog een belangrijk succes op: door een intensieve lobby én een publieksactie van UNICEF Nederland heeft de Nederlandse regering een verbod op clustermunitie ondertekend. Dat is vooral van levensbelang voor kinderen in (voormalige) conflictgebieden. Zij zijn vaak het slachtoffer van deze wapens. 22

23 Op 18 maart 2008 organiseerde UNICEF Nederland een conferentie in het stadhuis van Rotterdam, samen met het Netherlands Water Partnership (NWP) en Aqua for All. Bewindslieden, beleidsmakers, bedrijven, donoren en maatschappelijke organisaties zochten samen naar oplossingen voor het wereldwijde tekort aan schoon water en sanitaire voorzieningen. Eregast was Zijne Koninklijke Hoogheid Prins WillemAlexander, voorzitter van de VNAdviseursgroep voor Water en Sanitatie. De conferentie heeft veel innovatieve ideeën opgeleverd en voor bijna acht miljoen euro aan samenwerkingsverbanden. Inkomsten en uitgaven In het overzicht hieronder is te zien hoe de inkomsten en uitgaven van UNICEF Nederland in 2008 zijn verdeeld. Inkomsten 2008*: Eigen fondsenwerving exclusief verkoop Verkoop van kaarten en cadeaus Gezamenlijke acties (noodhulp SHO) Acties van derden Renteopbrengsten Totaal Campagnes UNICEF Nederland voerde in 2008 twee grote publiekscampagnes. In de najaarscampagne stond het thema Water en Sanitatie centraal. Wereldwijd hebben 884 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater, zeker 2,5 miljard mensen beschikken niet over sanitaire voorzieningen. Mede daardoor overlijdt elke twintig seconden een kind. Met de actie Schoon water voor elk kind! vroeg UNICEF eind 2008 aandacht voor dit probleem. De actie kreeg veel mediaaandacht en leverde in november en december nieuwe UNICEFleden op. De campagne zal in het voorjaar van 2009 een vervolg krijgen. Onder het motto NOOIT MEER BANG vroeg UNICEF begin 2008 aandacht voor kinderen in (voormalige) conflictgebieden. Met de opbrengsten van deze campagne heeft UNICEF veel kunnen verbeteren, bijvoorbeeld in Colombia waar nu op grote schaal voorlichting wordt gegeven om zoveel mogelijk mensen voor ongelukken met landmijnen te behoeden. Het netwerk van contactpersonen dat daarvoor is opgezet, biedt ook hulp aan slachtoffers van ongelukken met mijnen en andere explosieven. In 2012 verwacht UNICEF hiermee tachtig procent van de slachtoffers geholpen te hebben of de weg naar hulp te hebben gewezen. Dankzij UNICEF s pleitbezorging geeft de Colombiaanse overheid steeds meer prioriteit aan mijnvoorlichting en hulpverlening aan slachtoffers. Uitgaven 2008*: Afdrachten aan UNICEF Internationaal Voorlichting, educatie en pleitbezorging Fondsenwervende en uitvoeringskosten Batig saldo Totaal Hoe heeft UNICEF Internationaal het geld besteed? De Nederlandse bijdrage aan het werk van UNICEF Internationaal gaat naar hulpprogramma s over de hele wereld. Alle hulpprogramma s van UNICEF zijn gebaseerd op zes thema s die moeten bijdragen aan het behalen van de Millenniumdoelen (zie kader pagina 19). Die thema s zijn: zorg, bescherming, hiv en aids, onderwijs, noodhulp, samenwerking en lobby. Het overzicht hieronder laat zien hoe UNICEF Internationaal de inkomsten in 2008 heeft besteed. Inkomsten UNICEF Internationaal** Donaties regeringen Donaties particulieren, bedrijven en organisaties 986 Overige 364 Totaal * Het betreft hier bedragen in duizenden euro s. Het batig saldo wordt toegevoegd aan de reserves. ** Bedragen in miljoenen US dollars

24 Bestedingen per regio 30,2% 3,7% 3,7% 5,1% 5,0% 52,3% Bestedingen per speerpunt 20,3% 10,5% 9,3% 6,4% 52,4% 1,1% Azië overig Europa en CentraalAzië Wereldwijd MiddenOosten en NoordAfrika Zuid en MiddenAmerika Afrika subsahara Onderwijs Bescherming Lobby en samenwerking Hiv en aids Zorg Overige Trends en ontwikkelingen In onze samenleving staat de effectiviteit van ontwikkelingshulp steeds meer ter discussie. Ontwikkelingshulporganisaties staan daardoor volop in de schijnwerpers. De roep om transparantie is groter dan ooit. Goede en heldere communicatie over resultaten en kosten onder meer in een jaarverslag is een eerste vereiste voor transparantie. UNICEF Nederland laat daarom haar jaarverslag jaarlijks toetsen door de jury van de Transparant Prijs, een onafhankelijke organisatie die jaarverslagen van goede doelen beoordeelt op inzichtelijkheid en toegankelijkheid. Voor het jaarverslag van 2007 kreeg UNICEF Nederland van deze jury een acht. UNICEF Nederland let daarnaast goed op kostenbeheersing. De kosten voor eigen fondsenwerving in 2008 bedroegen 17,8 procent (in ,8 procent) van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving. Dat is ruim beneden de norm van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) van maximaal 25 procent. Het CBF controleert of goede doelen verantwoord met giften en donaties omgaan. UNICEF Nederland beschikt over het CBF keur. De kosten voor beheer en administratie bedroegen in ,1 procent van de totale bestedingen. Een andere reden om tevreden terug te kijken op 2008 is het feit dat de ambitieuze begroting van 52 miljoen euro aan afdrachten aan UNICEF Internationaal op een haar na is gehaald. Na een kleine afvlakking van de groei in 2007 is de lijn naar boven weer hersteld. De structurele inkomsten van UNICEF Nederland zijn met 6,1 procent gegroeid. Dit is vooral te danken aan het feit dat het aantal leden nog steeds groeit (hoewel die groei wel afvlakt door een groeiend aantal opzeggingen) en aan de groei van de inkomsten uit nalatenschappen (39 procent ten opzichte van 2007). Ontwikkeling organisatie UNICEF Nederland heeft het afgelopen jaar verder gebouwd aan de versteviging van haar interne organisatie. De onderlinge samenwerking tussen teams en afdelingen is verbeterd. Ook in 2009 zal de verdere professionalisering van de organisatie een belangrijk aandachtspunt zijn. Het bestaande meerjarenbeleidsplan wordt bijvoorbeeld herzien en meer in lijn gebracht met het beleid van UNICEF Internationaal. Dit zal de basis vormen voor de jaarplancyclus die alle afdelingen jaarlijks doorlopen. In 2008 zijn belangrijke stappen gezet om het merk UNICEF aan te passen aan deze tijd. Er is een merkenstrategie en corporate communicatiebeleid ontwikkeld. Vanaf juni 2009 zal voor iedereen in Nederland zichtbaar worden dat UNICEF Nederland met meer urgentie en emotie in haar communicatie naar buiten zal treden en voortdurend concrete resultaten zal laten zien, een belangrijke stap in de groeistrategie van UNICEF. Deze verandering gaat gepaard met het aanboren van nieuwe kanalen en middelen. Daarbij zijn een verdere uitbouw van de online strategie en een nieuw, actueel internetplatform belangrijke focuspunten. Vooruitblik naar 2009 en actiepunten UNICEF Nederland kan terugkijken op goede resultaten in Maar uiteraard zijn er ook punten die verdere 24

25 verbetering behoeven en waar verdere professionalisering van de organisatie in 2009 gewenst is. Organisatie De verdere professionalisering van de organisatie heeft vorm gekregen in een nieuwe organisatiestructuur. Helaas is het nog niet gelukt om de organisatie ook in personele sfeer op alle fronten te verstevigen: bepaalde cruciale posities zijn in 2008 nog niet vervuld. Daarmee hebben essentiële processen vertraging opgelopen. In de eerste helft van 2009 hoopt UNICEF Nederland alle vacatures vervuld te hebben. Zakelijke Markt Een belangrijk verbeterpunt in de samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven vormt de ontwikkeling van de breedte van het partnerschap. De gangbare focus op de financiële bijdrage van partners moet plaats maken voor samenwerking die daarnaast ook meer gericht is op de inhoudelijke component en het daadwerkelijk verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen wereldwijd. Een adequate strategie voor het proactief benaderen van de markt en het maken van keuzes in partnerschappen is daarvoor een belangrijk aandachtspunt binnen de organisatie. Fondsenwerving De groei van het aantal mensen dat lid wordt van UNICEF Nederland is nog steeds hoog, maar er is ook sprake van een stijgend aantal opzeggingen. In 2008 kwamen er nieuwe leden bij, maar er waren ook leden die aangaven geen vaste donateur meer te willen zijn. Dit relatief hoge verloop baart zorg. In 2009 zal daarom binnen het marketing en communicatiebeleid intensief gekeken worden naar manieren waarop UNICEF Nederland leden langdurig aan zich kan binden. Daartoe zal in 2009 onder meer een kwalitatief en kwantitatief onderzoek starten waarin de huidige communicatiemiddelen onder de loep genomen worden. Verkoop De afname van de opbrengsten uit de verkoop van kaarten en producten is een punt van aandacht. Om de zichtbaarheid van de UNICEFkaarten verder te verbeteren, gaat UNICEF voor de Benelux een samenwerking met Hallmark aan. Als gevolg daarvan zullen UNICEFkaarten het gehele jaar te koop zijn via verschillende retailkanalen, naast de al bestaande verkoop via de webshop, mailings en de UNICEFvrijwilligers. Ook kan veel verbeterd worden in de logistieke organisatie, enerzijds in de eigen systemen en in de webshop, anderzijds in de verbetering van de toelevering van producten vanuit het hoofdkantoor in Genève. Online communicatie Het aantal bezoekers aan de websites van UNICEF Nederland is in het afgelopen jaar fors teruggelopen. Vrijwel alle sites maar met name de corporate sites en lieten dalende bezoekerscijfers zien. De teruggang is te wijten aan een verouderd internetplatform en de veelheid van websites. In 2009 wordt een nieuwe online strategie ontwikkeld. Op basis daarvan zal een nieuw, actueel internetplatform gerealiseerd worden. Educatie UNICEF Nederland heeft in de afgelopen jaren een aantal zeer succesvolle activiteiten richting de kinderdoelgroepen ontwikkeld. Deze activiteiten vertonen onderling echter nog te weinig samenhang. In 2009 zal een nieuwe doelgroepstrategie ontwikkeld worden voor zowel de kinderals de jongerendoelgroep. Deze strategie zal tot een systematischer en synergetischer aanpak moeten leiden. Pleitbezorging Pleitbezorging voor kinderrechten in Nederland is bij UNICEF Nederland succesvol gebleken. De beïnvloeding van het buitenlandse politieke beleid en het effect dat dit beleid op kinderrechten heeft, is nog niet op het gewenste niveau. In 2009 wil UNICEF Nederland vooral ook op dit punt verdere concrete stappen zetten. 25

26 26

27 27

28 Resultaten in 2008 UNICEF Nederland werft fondsen om het werk van UNICEF Internationaal mede mogelijk te maken. Daarom ging ook in 2008 het overgrote deel van de inkomsten naar de internationale UNICEForganisatie. Een kleiner deel ging naar specifieke programma s die UNICEF Nederland direct steunde. In dit hoofdstuk staat een aantal voorbeelden daarvan. Verder een overzicht van de resultaten van de inspanningen van UNICEF Nederland om kinderrechten hoger op de politieke agenda te krijgen. Het hoofdstuk wordt besloten met een samenvatting van de activiteiten die in 2008 zijn ingezet om bredere steun voor het werk van UNICEF te krijgen. UNICEF Internationaal en de bijdrage uit Nederland In elk land waar UNICEF Internationaal hulpprogramma s voor kinderen uitvoert, wordt een landenprogramma opgesteld voor een periode van vijf jaar. UNICEF Internationaal inventariseert samen met partnerorganisaties en de regering van het betreffende land welke hulp op welke plek nodig is. De meeste activiteiten binnen zo n landenprogramma worden gefinancierd uit de algemene middelen van UNICEF Internationaal. Van al het geld dat UNICEF Nederland in 2008 heeft afgedragen aan UNICEF Internationaal is 74,1 procent terechtgekomen in deze algemene middelen. De overige 25,9 procent zijn afgedragen geoormerkte bijdragen voor specifieke projecten binnen bestaande landenprogramma s. Die projecten kiest UNICEF Nederland samen met de internationale organisatie, waarbij erop wordt gelet dat geografisch en thematisch het hele werkterrein van UNICEF Internationaal bestreken wordt. Hoewel de prioriteiten van het desbetreffende UNICEFlandenkantoor leidend zijn, wordt ook gekeken of de projecten aansluiten bij campagnes van UNICEF Nederland en passen bij de behoefte van veel particulieren, bedrijven en andere partners die graag een specifiek UNICEFprogramma steunen. Afspraken met UNICEF Internationaal De relatie tussen UNICEF Nederland en UNICEF Internationaal is vastgelegd in het zogenoemde Recognition Agreement. Het daaraan gekoppelde Cooperation Agreement regelt de onderlinge samenwerking, het mandaat van UNICEF Nederland, de afdrachtverplichting en de (financiële) verantwoordingen. 28

29 Inkomsten en bestedingen van UNICEF Internationaal In 2008 bedroegen de totale inkomsten van de internationale UNICEForganisatie miljoen US dollar. Ruim 29 procent hiervan kwam van de particuliere sector, 60 procent van overheden en 11 procent uit andere bronnen. De bestedingen van UNICEF Internationaal in 2008 waren wereldwijd ruim miljoen US dollar. Hiervan ging 91 procent (2.808 miljoen US dollar) naar hulpprogramma s voor kinderen. Zeven procent van de totale inkomsten werd besteed aan de ondersteuning van programma s, zoals personeels, reis en materiaalkosten. Tot slot is 2 procent van de inkomsten besteed aan management en administratiekosten op de hoofdkantoren in New York en Genève (Europese hoofdkantoor). Hoe heeft UNICEF Internationaal de afdrachten van UNICEF Nederland besteed? Het merendeel van de afdracht van UNICEF Nederland (ruim 74 procent) is naar de hulpprogramma s van UNICEF wereldwijd gegaan. Die programma s zijn gebaseerd op de speerpunten: zorg, onderwijs, bescherming, hiv en aids en samenwerking en lobby. Op pagina 23 staat precies aangegeven hoe en waar UNICEF Internationaal de inkomsten van UNICEF Nederland in 2008 heeft besteed. Projecten met directe steun van UNICEF Nederland Met 25,9 procent van de totale Nederlandse afdracht aan UNICEF Internationaal is in 2008 directe steun gegeven aan specifieke programma s. Hieronder staat een overzicht van de bestedingen in Nederland en afdrachten aan UNICEF Internationaal in 2008 (bedragen in duizenden euro s). Bestedingen door UNICEF Nederland 2008* 2007** Voorlichting, educatie en lobby in Nederland Afdrachten algemene middelen Afdrachten geoormerkte bijdragen speerpunten Afdrachten geoormerkte bijdragen noodhulp Totaal bestedingen *Bedragen in duizenden euro s * De cijfers van 2007 zijn aangepast als gevolg van de nieuwe richtlijn 650. Zie pagina 77 voor meer informatie over deze richtlijn. Geoormerkte bijdragen van UNICEF Nederland in 2008 met een verdeling per regio Regio Bedrag* Percentage Europa en Centraal Azië % Azië overig % Afrika subsahara % Zuid en MiddenAmerika % MiddenOosten en NoordAfrika 235 2% Interregionaal 96 1% Totaal % *Bedragen in duizenden euro s Bijdrage UNICEF Nederland per speerpunt in 2008 Speerpunten UNICEFprogramma s Bedrag* Percentage Zorg % Onderwijs % Hiv, aids en kinderen 834 6% Bescherming % Noodhulp % Totaal % *Bedragen in duizenden euro s 29

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten.

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. UNICEF in Mozambique: 2010 2014 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. 2 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten In Mozambique overlijden ieder jaar tienduizenden kinderen

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl/scholen vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten

Nadere informatie

Word grote gever En zorg voor een positieve impact op de toekomst

Word grote gever En zorg voor een positieve impact op de toekomst Word grote gever En zorg voor een positieve impact op de toekomst Het zijn magische momenten wanneer kinderen voor het eerst hun naam kunnen schrijven en de eerste woordjes lezen. Goed onderwijs is de

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN VIETNAMESAMEN MET BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN Vietnam is het eerste land in Azië dat in 1990 het kinderrechtenverdrag ondertekende. Het Zuid-Aziatische land kan zich inmiddels tot de middeninkomenslanden

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN weafldkje Expertmeeting NVO/ NIP 11 december, Utrecht Martine Goeman (Defence for Children) Waar u ons mogelijk van kent: Defence for Children-

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children

UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children Op 19 september 2016 houdt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) een speciale vergadering over de situatie

Nadere informatie

- Voorstellen. - Op verzoek van Chris de Groot (RC-Leerdam), samen in Waterplatform R-NL

- Voorstellen. - Op verzoek van Chris de Groot (RC-Leerdam), samen in Waterplatform R-NL - Voorstellen. - Op verzoek van Chris de Groot (RC-Leerdam), samen in Waterplatform R-NL 1 Focusgebieden van Rotary: - Vrede en conflictbeheersing - Preventie en behandeling van ziekten - Gezondheid van

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

KIWANIS EN UNICEF: SAMEN IN ACTIE TEGEN TETANUS

KIWANIS EN UNICEF: SAMEN IN ACTIE TEGEN TETANUS KIWANIS EN UNICEF: SAMEN IN ACTIE TEGEN TETANUS Tetanus is een vreselijke ziekte, die in Nederland gelukkig bijna niet meer voorkomt. In veel ontwikkelingslanden ligt dat heel anders: elke negen minuten

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Women Empowerment een project van Karunalaya

Women Empowerment een project van Karunalaya Women Empowerment een project van Karunalaya Presentatie voor Stichting Overal. Stichting Amaidhi, juli 2008 Karunalaya Social Service Society is een stichting die zich inzet voor straatkinderen en de

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt Onderzoekssamenvatting NCDO, 5 augustus 2011 Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt In de Hoorn van Afrika vindt

Nadere informatie

Plan België in een notendop

Plan België in een notendop Plan België in een notendop Plan België 1 het Plan Foto: Plan / Sigrid Spinnox Verander de toekomst van kinderen in het Zuiden en hun gemeenschap Wie zijn we? Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen.

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Daarom neem ik UNICEF op in mijn testament. Akash (1) en zijn moeder Patir uit Pakistan zijn beschermd tegen malaria dankzij een muskietennet. Paul van Vliet:

Nadere informatie

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal!

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal! de verantwoordlijkheid van ons allemaal! beknopt Jaarverslag 2013 donateurs, 1687 vrijwilligers, sponsoren, institutionele donoren en de meer dan kinderen geholpen hebben. Hoe? In vogelvlucht laten wij

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Handleiding voor leerkrachten Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Verantwoording Syrië, Irak, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en het door ebola getroffen West-Afrika. Nooit eerder werden

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Unicef Hoofdstuk 1: Geschiedenis van Unicef Unicef is de Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (VN). De Verenigde Naties zijn een verbond van (bijna) alle landen van de wereld. Deze landen hebben

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN De eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

- Ik ben Jan Roumen van RC-Leudal, het gebied tussen Venlo, Roermond en Weert. - Ik heb ruim 40 jaar gewerkt in het water. Sinds twee jaar ben ik

- Ik ben Jan Roumen van RC-Leudal, het gebied tussen Venlo, Roermond en Weert. - Ik heb ruim 40 jaar gewerkt in het water. Sinds twee jaar ben ik - Ik ben Jan Roumen van RC-Leudal, het gebied tussen Venlo, Roermond en Weert. - Ik heb ruim 40 jaar gewerkt in het water. Sinds twee jaar ben ik watercoördinator van ons district. Water houdt mij dus

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Workshop Fondsenwerving

Workshop Fondsenwerving Cursus Goed besturen voor Studentbestuurders Workshop Fondsenwerving 6 oktober 2009 Wat gaan we doen? Introductie Uitgangspunten fondsenwerving Oefening 1 Koffie Aan de slag met fondsenwerving (1) Oefening

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen)

Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen) Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen) Amateur wielrenner Robert Knol stapt op 24 januari 2011 op zijn fiets om binnen 80 dagen van Caïro naar Kaapstad te rijden. De

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

UNICEF en kindersterfte

UNICEF en kindersterfte UNICEF en kindersterfte Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Later wil ik dokter worden! James uit Sierra Leone Hallo, ik ben James en ik ben 11 jaar. Ik woon in Sierra Leone, een land in Afrika.

Nadere informatie

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015)

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Leiden, 6 november 2015 Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Geachte Tweede Kamerleden, woordvoerders migratiebeleid, Onder het groeiende

Nadere informatie

Visie Better Care Network Netherlands. Een gezin voor ieder kind. Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL

Visie Better Care Network Netherlands. Een gezin voor ieder kind. Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL Visie Better Care Network Netherlands Een gezin voor ieder kind Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL Urgentie & Doel BCNI Urgentie: Er zijn miljoenen kinderen wereldwijd die onvoldoende

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

STICHTING INTERNATIONAL HELP ORGANISATION EBRAR. Jaarrekening 2016 ADRES: BOERENSTRAAT HT S-GRAVENHAGE

STICHTING INTERNATIONAL HELP ORGANISATION EBRAR. Jaarrekening 2016 ADRES: BOERENSTRAAT HT S-GRAVENHAGE STICHTING INTERNATIONAL HELP ORGANISATION EBRAR Jaarrekening 2016 ADRES: BOERENSTRAAT 67 2572 HT S-GRAVENHAGE Inhoud 1. Bestuursverslag. 3 2. Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2016. 4 2.2 Staat

Nadere informatie

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers,

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers, A P R I L 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, Het is alweer volop voorjaar en het Cucu bestuur zit vol goede energie! We hebben begin dit jaar uitgebreide rapportages ontvangen, met positieve informatie over

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Stichting Max Jaarverslag 2006. Doelstelling

Stichting Max Jaarverslag 2006. Doelstelling Doelstelling Stichting Max bestrijdt kindersterfte door het selecteren en financieel ondersteunen van kleinschalige drinkwatervoorzieningprojecten. De keuze voor Bangladesh wordt gemotiveerd door enerzijds

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

Land Rover Nederland geeft nieuwe hoop voor de bevolking

Land Rover Nederland geeft nieuwe hoop voor de bevolking Drive Against Malaria Newsflash Februari 2016 Land Rover Nederland geeft nieuwe hoop voor de bevolking (Samenstelling Julia Samuël & Johan Nebbeling) Met een jaarlijkse donatie van 50.000 aan Drive Against

Nadere informatie

UNICEF en onderwijs. Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

UNICEF en onderwijs. Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF en onderwijs Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Hier zit ik op de schommel. Dat is het fijnste plekje van de school. Dung uit Vietnam Hoi! Mijn naam is Dung en ik ben 10 jaar oud. Ik woon

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

Sponsoring voorbeeldmails

Sponsoring voorbeeldmails Sponsoring voorbeeldmails In dit document hebben we een aantal voorbeeldmails opgesteld, die je kunt sturen naar verschillende contacten voor sponsoring. Ter info: dance4life is een brandname en wordt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

KINDERLEVENS REDDEN DAT IS WAT WE DOEN. Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl

KINDERLEVENS REDDEN DAT IS WAT WE DOEN. Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl KINDERLEVENS REDDEN DAT IS WAT WE DOEN Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl SAVE THE CHILDREN Save the Children is s werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID.

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. SCHOON WATER: BRON VAN VOORSPOED... WATER > GEZONDHEID > EDUCATIE > ECONOMISCHE ONTWIKKELING > WELVAART Zonder

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019 Dichter bij elkaar Strategie 2015-2019 De zorg verandert. Vrijwilligers veranderen. De wensen van families veranderen. De maatschappij verandert. Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam wil klaar zijn voor

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Rechten van alle kinderen

Rechten van alle kinderen Rechten van alle kinderen Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Lezen voor Iedereen www.eenvoudigcommuniceren.nl www.lezenvooriedereen.be LEZEN VOOR IEDEREEN UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN Rechten van alle

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

UNICEF Nederland. Totaal te besteden met Giro555*: *Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.

UNICEF Nederland. Totaal te besteden met Giro555*: *Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding. UNICEF Nederland Over ons UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de VN en draagt wereldwijd bij aan het borgen van de rechten van kinderen, zowel in reguliere context als noodhulpsituaties. Basale voorzieningen

Nadere informatie

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort 6 Goede Doelen Rapport» Algemeen» Inhoud Inhoud 5 Voorwoord 6 Inhoud 7 Sectoronderzoek 16 Goede doelen over welzijn en samenleving 21 Werken aan welzijn in 2006 25 Vijf goede doelen in het kort Goede Doelen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2009 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

UNICEF en kindersterfte

UNICEF en kindersterfte UNICEF en kindersterfte Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Later wil ik dokter worden! James uit Sierra Leone Hallo, ik ben James en ik ben 11 jaar. Ik woon in Sierra Leone, een land in Afrika.

Nadere informatie

STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DE RONDE VENEN

STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DE RONDE VENEN STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DE RONDE VENEN JAARVERSLAG 2016 De Ronde Venene, April 2017 Inleiding Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen ondersteunt kleinschalige educatieprojecten.

Nadere informatie

International Association of Lions Clubs. Wij zijn Lions

International Association of Lions Clubs. Wij zijn Lions Wij zijn Lions De grootste humanitaire NGO 3 Canada Verenigde Staten Europa Verre Oosten Zuid-Oost-Azië 1.675 Lions Clubs 39.621 leden 12.845 Lions Clubs 379.738 leden 9.541 Lions Clubs 270.688 leden 7.509

Nadere informatie

Leren zonder angst: Veilig onderwijs voor kinderen in Ethiopië

Leren zonder angst: Veilig onderwijs voor kinderen in Ethiopië Leren zonder angst: Veilig onderwijs voor kinderen in Ethiopië ERITREA GONDAR LALIBELA DIJBOUTI DEBRE MARKOS SUDAN ADDIS ABABA DIRE DAWA ADDIS ABABA JIMMA AWASSA SHEBEDINO DOLO ODO KENYA SOMALIA Leren

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2013 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2013 2013 is een bewogen jaar Conflicten als in Syrië, natuurrampen en vele

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

Defence for Children ECPAT

Defence for Children ECPAT Defence for Children ECPAT 2014 in feiten en cijfers 1.077 450 3.927 Organisatie en partners Organisatie Defence for Children International: 47 secties in verschillende landen, Internationaal secretariaat

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Onderzoeksaanpak

Samenvatting Inleiding Onderzoeksaanpak 1 2 1. Samenvatting Inleiding Kinderen hebben recht op bescherming tegen kindermishandeling, zo staat in het VN- Kinderrechtenverdrag (IVRK). Toch komt kindermishandeling in Nederland nog steeds op grote

Nadere informatie

DE IMPACT VAN JOUW STEUN

DE IMPACT VAN JOUW STEUN ello DE IMPACT VAN JOUW STEUN Magazine van Plan België 1/2017 www.planbelgie.be Beste Plan Ouder, De actualiteit doet ons vaak de wenkbrauwen fronsen. Maar wij willen vooral niet wanhopen. We blijven geloven

Nadere informatie