Pakket voor doopliturgie (met diskette)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pakket voor doopliturgie (met diskette)"

Transcriptie

1 Woord vooraf Pakket voor doopliturgie (met diskette) Waarom? Het altijd opnieuw formuleren van het mysterie, van symbolen en riten, van bijbelverhalen is een permanente opdracht. Zo gemakkelijk vervallen we in het jargon van uitgeholde taal, die niets meer zegt omdat ze niet meer nieuw is en gedachteloos wordt uitgesproken zonder stil te staan bij de betekenis ervan. Wat? Dit pakket is geen origineel werk, maar een bundeling van bestaande teksten waarvan de herkomst vaak niet te achterhalen is. Verwacht ook geen theoretische beschouwingen over het sacrament van het doopsel. Neen, het zijn praktisch bruikbare teksten om een doopselviering samen te stellen. Waar hebben we gezocht? 1. In de doopselvieringen die we her en der verzamelden of die vaak via uiteenlopende wegen in onze bibliotheek terechtkwamen. 2. In onze tijdschriftenbibliotheek kunnen we dankzij onze 'Catechetische documentatie' makkelijk artikels over het doopsel opzoeken. We hebben alles uitgeplozen wat we over doopvieringen vonden. Voor wie? 1. Als ouders een doopsel willen voorbereiden, kan je ze een stapel boekjes meegeven. Zij maken dan een keuze en staan minder stil bij de verschillende stappen en symbolen van de doopliturgie. Als je hun dit dooppakket aanbiedt, met voor elk onderdeel van de dienst verschillende mogelijkheden, kunnen ze dieper nadenken en voor elke stap een keuze maken. Met een 'stapel blokjes' bouwen ze op die manier een eigen doopviering op. 2. Als je als parochie je doopvieringen wil aanpassen, dan vindt de werkgroep voor doopliturgie hier nieuwe gedachten en ideeën. Een parochie kan dankzij dit pakket steeds haar eigen vieringen nieuw maken. Hoe? We volgen de orde van de dienst van de doopliturgie en geven voor elk onderdeel verschillende mogelijkheden. De bijgeleverde diskette vergemakkelijkt het hanteren van deze bundel. Met wat kopieer-, knip- of plakwerk is de eigen viering zo uitgeprint! Om het samenstellen ervan te vergemakkelijken hebben we onze lay-out bewust sober gehouden We hopen dat we je met dit pakket van dienst kunnen zijn. Namens Brussels Catechesehuis, Bernard Lenaerts Hebben hieraan meegewerkt: Greet Beerts, Lieve Bergmans, Bernard Lenaerts, Thierry Limpens, Jan-Frans Lindemans, Wouter Marcoen, Marie-Rose Nevens, Monika Van den Perre 1

2 Inhoudstafel Woord vooraf 1 Inhoudstafel 2 1. Begroeting 3 2. Naamgeving 6 3. Doopaanvraag Kruisje 12 5.a. Bijbelse lezingen 14 b. Niet-bijbelse lezingen Voorbeden Belofte Geloofsbelijdenis Handoplegging Doop met water Zalving met olie Doopkleed Doopkaars Zegening van de zintuigen Onzevader Toewijding aan Maria Zending en zegen Bronvermelding Voor jouw boekenplank 58 Gebruikte afkortingen V. = voorgang(st)er L. = lector O. = ouder P. = peter M. = meter 2

3 1. BEGROETING 1. V. Ons leven verliest even zijn gewone gang nu wij stilstaan bij het wonder van het nieuwe leven. Dat wonderlijke hebben we niet in onze macht. We hebben er nauwelijks woorden voor. Zoals het kind van harte welkom is bij u thuis, is het ook welkom in de gemeenschap van gelovigen. Laten we deze gebeurtenis vieren als een geschenk van God, die bron van alle leven is. Het is een feest zonder grote geschenken, maar met de eenvoudige symbolen van water, olie en licht. Met u, ouders, en met u, peter en meter, hopen we dat dit kind zal openstaan voor alles wat in de lijn ligt van ons spoorboek. We noemen dit het evangelie: geloof en vertrouwen in God, eenvoud en echtheid, liefde en waarheid, vrede en rechtvaardigheid, kleine dingen die in staat zijn om de wereld te veranderen. Laten we ons in deze momenten verbonden voelen met de diepste oorsprong van het leven, met God die de bron is van ons bestaan. 2. O. Welkom, jullie allen, die vandaag de doop van ons kindje willen meemaken. N. hier temidden van deze gemeenschap laten dopen heeft voor ons een drieledige betekenis: - het symboliseert zijn/haar ontvangst in ons midden, het vieren van zijn/haar komst en het delen van blijdschap; - het geeft aan dat wij als ouders onze verantwoordelijkheid bekennen om hem/haar de weg te wijzen in het leven, hem haar te wijzen op het voorbeeld dat Jezus ons gegeven heeft; - het symboliseert de vraag aan jullie om ons te ondersteunen bij het invullen van deze verantwoordelijkheid. Wij zijn blij met ons kindje en blij met je aanwezigheid en we wensen jullie en ons een fijne viering toe. 3. V. Welkom kind, zo broos, zo hulpeloos, maar zo volmaakt als alles wat begint. Jij bent echt welkom, kind. Jij bent een onberoerde morgen, een melodie die nooit tevoren klonk, een lang verhaal ligt nog in je naam verborgen. Jij bent de vrucht van ons intens verlangen, zichtbare hoop en mens geworden wens, 3

4 vervulde droom van geven en ontvangen, een woord van liefde tussen God en mens. Een nieuwe wereld glinstert in je ogen, nog zonder grenzen en nog zonder tijd. Een wereld waar de liefde is herboren, een wereld heel dicht bij de eeuwigheid. 4. V. Van harte welkom, familie en vrienden, in deze kerk waarin wij samenkomen telkens wij willen gedenken en vieren dat het leven meer is dan het tellen van dagen, dat het leven ons geschonken is. Vooral bij de geboorte van een kind durven wij weer eens stilstaan bij dit geheim. Want laten we niet beweren dat de mens alles in handen heeft. We zijn dan ook vervuld met gevoelens van dankbaarheid. Omdat geen mens alleen moet staan, nemen we dit kind op in onze gemeenschap. Dit feestelijk samenzijn kent geen champagne, geen dansmuziek, geen rijk gedekte tafel, maar wel een rijke symboliek. In dit samenzijn willen we dit kind door de taal van het symbool, het gebaar en het gebed, laten delen in het wondere geheim van het volle leven, van het méér dan we vermoeden en dat we God durven noemen. Daarom zijn we hier ook samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 5. O. Ons leven is veranderd, zal nooit meer hetzelfde zijn. Bij al wat we doen, zullen we rekening moeten houden met het bestaan van N. We kunnen niet meer om je heen. Ons leven kan niet meer zonder jou erbij. 6. V. Wees welkom, jullie allen. Moge op dit uur van ons leven verwondering en dankbaarheid de boventoon voeren. Want een kind is in ons midden: nieuw leven is ons in de schoot geworpen, leven dat om aandacht, zorg en liefde vraagt. Nieuw leven ons gegeven, zo nabij en eigen, zo wonderlijk en oorspronkelijk, dat wij ons ten diepste aangesproken voelen. 4

5 Dit leven willen wij beschermen, liefde geven en toekomst, zoals God, bron van alle leven en liefde, onze toekomst is. Welkom dus, allen die in Gods naam zijn gekomen, die liefde, leven en toekomst willen delen, die niets liever willen dan alle goeds voor elkaar! Wees welkom en gezegend in Gods naam, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 7. V. Welkom kind, op onze kleine planeet. Kom rusten aan het hart van een lieve moeder en laat je wiegen in de armen van een sterke vader. Ik wens je geen materiële rijkdom toe, ik wens je alleen maar liefde toe, warme liefde. Dan heb je alles wat nodig is om een gelukkig mens te worden. 8. O. Dagelijks worden er kinderen geboren. Je staat er nauwelijks bij stil tot het jezelf overkomt. Als een kindje geboren wordt, beweegt de wereld, zegt een oud Chinees spreekwoord. En dat is ook zo: alles staat op zijn kop. De mens zelf staat op zijn kop: ondersteboven komt hij de wereld binnen. Hij duikt erin, kopje onder. Een kind het leven schenken, het opnemen en opvoeden, behoren tot de grote levenservaringen, én van de man, én van de vrouw. Het is een levensopgave die ze samen te dragen hebben, die hen gaat omvormen en de kans biedt rijkere mensen te worden. We hebben een kindje gekregen. Steekt achter deze spontane uitdrukking niet het diepe besef: dit kindje is wel van ons, het komt van ons, en toch is het niet helemaal van ons? Het komt van elders, van buiten, van ver en zonder naam. God vertrouwt dit nieuwe, broze leven aan mensen toe. Hij legt de toekomst van dit kindje in onze handen. Daarom willen ouders deze gevoelens van dankbaarheid en verantwoordelijkheid uitdrukken tegenover de Schepper en Behoeder van het leven: God zelf. 5

6 2. NAAMGEVING 1. V. Een pasgeboren kind is zo klein en hulpeloos. Het is afhankelijk van de zorg van vader en moeder. Aanvankelijk kiezen vader en moeder zoveel in de plaats van hun kind: thuis, wieg, eten, kleren, speelgoed en nog zoveel meer. Ze kiezen ook een naam. Een eigennaam waarmee het door iedereen zal aangesproken worden. Een naam die het een heel leven met zich meedraagt. De naam maakt een mens tot iets uniek... onderscheiden van alle andere mensen. Als er ons iets lief is, is het onze eigennaam. Gevangenen hebben geen naam: ze dragen een nummer. Iemand een naam geven betekent dus: iemand tot leven roepen. 2. L. Ergens komt een kind vandaan, van ver, van buiten, zonder naam; het is nog niemand, spreekt geen woord, heeft van de dood nog niet gehoord, het huilt nog van geboortepijn en weet niet wie het ooit zal zijn. Dan roepen mensen: jij jij jij, woon hier bij ons, woon hier bij mij, de wereld wordt een huis voor jou, en liefde maakt een mens van jou. Dan geven wij elkaar een naam: iemand, niemand, kind van mensen ben jij voortaan. Huub Oosterhuis 3. V. Ouders geven namen aan hun kinderen: soms oudere namen waarin een mooi stuk verleden herleeft, soms nieuwe namen waarin de frisheid van het leven wordt uitgedrukt. Maar steeds zijn het namen van liefde. Dit kind draagt de naam die jullie met liefde en zorg hebben gekozen: 'N'. Deze naam zal voortaan geschreven staan in de palm van Gods hand. 4. V. N. en N., als ouders van dit kind hebben jullie duizend en één namen gewikt en gewogen: te kort, te lang, te hard, te zacht. Duizend en één namen, je hebt er één weerhouden, N., het verhaal van dit kind. Moge deze naam voorgoed geschreven staan in het boek des levens. 6

7 Graag willen wij nu N. in ons midden opnemen om samen met ons de vreugdevolle, maar ook moeizame weg van Christus te gaan. We drukken dit symbolisch uit en schrijven haar/zijn naam in de palm van zijn/haar hand. Ouders (vader of moeder) schrijven nu symbolisch met hun vinger in de handpalm van het kindje. 5. V. Nu, op dit uur wil ik u vragen, beste ouders, de naam te noemen waarmee jullie kind mag worden aangesproken. Het kan volstaan dat de ouders de naam noemen. Zij kunnen evenwel ook hun verhaal brengen, hoe ze naar een naam gezocht hebben, wat de naam voor hen betekent. N., welkom in ons midden, jij mag er zijn. Op handen word je gedragen, omringd ben je met veel zorg en liefde... Ik hoop en bid dat jouw naam steeds een goede klank zal hebben en dat je opgenomen zult zijn in een kring van mensen die om je geven, met wie jij je leven mag delen. 6. O. N., zo is je naam, weet dat je gewenst en gewild bent, dat je er mag zijn in ons midden! Wees dus niet bang, je bent niet alleen. God is met je! Hij is de beste! Zo geloven wij. Leef met ons mee, wij leven met jou mee en we hopen goede en kwade dagen samen te delen. Mogen wij met elkaar een toekomst maken waarin het leven licht is, waar rekening gehouden wordt met elkaar, waar we met elkaar verbonden zijn en waar geen mens te veel of te min is. 7. V. Alles wat wij weten, weten wij van anderen. Alles wat we hebben, kregen we van anderen. Nu mogen we iemand een naam geven. Een naam betekent dat er iets nieuw is ontstaan. Een naam krijgen betekent dat je in de geschiedenis treedt, betekent dat je iemand bent, iemand met een eigen naam, een eigen levensopdracht, een eigen roeping. Zoals jullie je kindje noemen, zo zal het gekend zijn bij God en bij de mensen. N. noemen jullie je dochtertje/zoontje. Zoals jullie kind is er geen tweede op de wereld. Het is enig voor God en voor de mensen. Haar/zijn naam staat geschreven in de palm van Gods hand. 7

8 8. L. Het kiezen van een naam was niet zo gemakkelijk. Jullie wilden een naam voor jullie dochtertje/zoon, een naam die lief en eenvoudig is, maar toch eigenheid uitstraalt. Het werd N. Met deze naam hoort zij/hij al bij de familie. V. Een naam draag je heel je leven met je mee als een stempel op je persoon. N., mag je naam geschreven staan in de palm van Gods hand. L. Je kreeg vandaag een eigen naam, om altijd mee te leven. Die naam kan nooit meer van jou vandaan en nooit meer weggegeven. Hij groeit voor altijd met je mee zonder te veranderen. Hij leert je dat je iemand bent, anders dan alle anderen. 9. O. Als wij voor jou een naam bedachten, was het om te zeggen: Jij hoort bij ons, jij mag er zijn, in ons gezin, tussen ons, we zijn er blij om; we hebben je lang verwacht! Je bent een van ons: ons/onze N. Als wij je die naam geven, willen wij ook zeggen: Je bent enig voor ons! Je mag zijn wie je bent, je mag worden wie je in aanleg bent. Als wij je een naam geven, willen wij je toewensen dat je iemand wordt voor al wie jou ontmoet. Iemand die de moeite waard is, met een eigen gezicht, eigen mogelijkheden en eigen beperkingen. Iemand met een eigen naam. Daarom noemen wij je vanaf nu N. 10. V. Uren en dagen zoeken vader en moeder naar een persoonlijke naam voor hun kindje dat verwacht wordt. Bij de geboorte bezit het kind, behalve het leven zelf, niet veel méér dan deze naam. Het is dan ook een kostbaar bezit. Onder die naam zullen de mensen het leren kennen. Alles wat het ooit zal meemaken, vreugde of pijn, zal op die naam worden geschreven. Onder die naam zal men het liefhebben of verstoten, het zegenen of vervloeken, en onder die naam zal het na zijn dood voortleven in de herinnering van mensen. N. en N., hoe willen jullie je kindje noemen? O. N. V. Deze naam zal nu voorgoed geschreven staan in de palm van Gods hand. 8

9 11. V. Het is zeker het verlangen van allen die hier samen zijn dat dit kindje, uit liefde geboren, leven mag hebben in overvloed. Dat het deel mag krijgen aan het geluk dat onder mensen mogelijk is, aan de vreugde die Jezus ons heeft toegezegd. N. en N., hoe willen jullie je kindje noemen? O. N. V. N., uit de vele namen kozen je ouders deze naam voor jou. Het wordt jouw eigen naam. Zo zullen wij je kennen, je roepen en van je houden. Je kreeg een andere naam dan de onze, want jij bent nieuw leven, een nieuwe mens. Voor de meeste mensen ben je alleen een naam: N., hoofdletters op een mooi geboortekaartje. Maar voor je grootouders en je familie, en vooral voor je papa en mama is jouw naam al een hele geschiedenis. O. N., je was eerst nog wat verborgen en verwacht, daarna kwamen er elke dag nieuwe kreetjes en tekens van leven. Wij kunnen over jou al heel wat vertellen, hoe je slaapt en lacht, hoe je eet en boertjes laat. N., je naam zal je vergezellen een leven lang. Dat mensen van je mogen houden, onnoemelijk veel N., moge jouw naam geschreven staan in het boek des levens, in de palm van Gods hand. 12. V. Er is een woord dat ons erg lief is: onze eigen naam. Gevangenen hebben geen naam: die dragen een nummer. Soms zegt iemand wel eens van zichzelf: ik ben maar een nummer. Iemand een naam geven is iets geweldigs. Eigenlijk roep je iemand tot leven door hem een naam te geven. Dit kind hebben jullie een naam gegeven. Maar weten jullie wat die naam wil zeggen? Kennen jullie iets over de heilige die ooit zo genoemd werd? Graag vertel ik iets over die persoon en dan gaan we allen de naam van dit kind bij elkaar opkleven of we schrijven hem met een stift in de palm van onze hand. Zo immers staan wij in de palm van Gods hand geschreven. 9

10 3. DOOPAANVRAAG 1. V. N., je hebt ons nodig, maar je hebt ook levend water nodig. Je was door levend water omgeven in de geborgenheid van de schoot van je moeder en nu vragen we om het levende water van de doop. O. We vragen het doopsel voor ons kind, de opname in de geloofsgemeenschap, in de Kerk van God. 2. O. Vandaag vragen we dat N. gedoopt mag worden in de geest van Jezus en opgenomen in de kerkgemeenschap. We willen alles doen opdat N. in onze wereld zou openbloeien en gelukkig zijn. Wij willen samen met N. en N. (namen van broer/zus) voor hem een thuis zijn en hem/haar voorgaan in de geest van het evangelie. V. N., welkom in de grote familie van Jezus. Ik teken je met het kruisteken, het teken van Jezus en van elke christen. Ouders, peter en meter geven N. ook een kruisje. 3. O. Lieve N., gewenst en gewild in ons midden, jij mag er zijn, wij zijn er voor jou. Wij dragen jou, voeden jou, nemen jou mee en willen niets liever dan dat jij gelukkig bent. Daarom zijn we hier en laten wij je dopen. Daarom spreken wij hier van mensen die delen, van mensen die hopen en verwachten, van een wereld waarin niemand teveel is, niemand te groot of te klein Waar iedereen meetelt, blank en gekleurd Een wereld vol wonderen, vol geur en kleur, licht als de lente. In deze wereld van God is er plaats voor jou. Wij hopen dat jij er gelukkig bent, dat jij een steentje bijdraagt om deze aarde tot een hemel te maken. Dan zal de wereld een feest worden en zullen alle mensen vol vreugde zijn. 10

11 4. O. Onze keuze om je te laten dopen, N., is erop gebaseerd, dat wij je willen leren kijken naar de ziel van alles wat je in je leven zult tegenkomen. Zodat jij je niet blind zult staren op de vorm van de dingen, op hoe ze lijken te zijn, maar dat je door kunt dringen tot de waarheid van alles, de ziel, Gods bedoeling. We willen je leren dat de waarheid zoveel gezichten kent als er mensen zijn, want ieder mens heeft zijn eigen ziel, zijn eigen 'godsbedoeling'. Dat je een leven zult leiden in het besef van je verantwoordelijkheid voor je eigen doen en laten, maar dat al je keuzes medebepaald worden vanuit dat stukje scheppende en liefhebbende God dat ook jij in je draagt. Het is onze taak jou die God-in-je te leren ervaren. En omdat wij beseffen dat we daarbij anderen nodig hebben, dopen we je hier, onder mensen die je nu al liefhebben. Lieve N., wij laten jou dopen in aanwezigheid van al deze mensen, omdat wij samen met hen jou willen leren datgene waar wij zelf naar streven: een diep geloof en vertrouwen in God. 5. V. Wat verlangen jullie nu voor N.? O. Wij verlangen dat N. door het doopsel opgenomen wordt in de Kerk van God. V. Ouders, jullie zijn je ongetwijfeld bewust van de verantwoordelijkheid die je hiermee op je neemt. Jullie verbinden je ertoe je kind op te voeden in het geloof, het te leren leven naar Gods geboden, God en de naaste lief te hebben zoals Christus ons dat heeft geleerd. Zijn jullie bereid je hiervoor in te zetten? O. Ja, wij zijn daartoe bereid. V. Ouders, jullie staan niet alleen voor deze verantwoordelijkheid. Jullie hebben een peter en een meter gekozen. Namens heel de kerkgemeenschap zullen zij jullie in deze taak bijstaan. Peter en meter, zijn jullie bereid de ouders bij te staan? P. & M. Ja, wij zijn daartoe bereid. 11

12 4. KRUISJE 1. V. In huis hangen we een kruisbeeld. Op televisie zien we soms dat een sportman of -vrouw een kruisteken maakt eer hij/zij van start gaat. Heel wat mensen dragen een kruisje rondom de hals. En veel ouders geven aan hun kinderen 's avonds een kruisje vóór het slapen gaan. Het kruisje of het kruisteken verwijst naar Diegene die ons doorheen het kruis heil gegeven heeft. We noemen Hem de Redder, de Bevrijder, de Messias. 2. V. N. en N., het is een oude gewoonte dat christelijke ouders hun kinderen een kruisje geven. Ze vragen dat God hen wil zegenen en bewaren. Vandaag willen wij dat ook doen. Ik teken jou, N., met het kruis, teken van Gods liefde voor de mensen. 3. L. 't Eerste, dat mij moeder vragen leerde, in lang verleden dagen, als ik hakkelde, ongeriefd nog van woorden, 't was tegader bei mijn handjes doende: Vader, geef me 'n kruiske, alstubelieft! 'k Heb een kruiske dan gekregen, menig keer, en werd geslegen op mijn kake, zacht en zoet... Ach, ge zijt mij, bei tegader, afgestorven, moeder, vader, t geen mij nu nog leedschap doet! Maar, dat kruiske, 't is geschreven diep mij in de kop gebleven, teken van mijn erfgebied: die de schedel mij aan scherven sloege, en hiete 't kruiske derven, nog en hadd' hij 't kruiske niet! G. Gezelle 4. V. Ik geef N. een kruisje als herkenningsteken van ons christen zijn: God zegene en beware jou. Ouders, peter en meter, geven jullie ook aan N. een kruisje, en telkens als je dit later doet, herinner dan dat God je bijstaat in je opdracht. 12

13 5. V. In onze woonkamer hangen wij een kruisje op. Sommige mensen dragen een kruisje rond hun hals. En veel ouders geven 's avonds voor het slapen gaan graag een kruisje aan hun kinderen. Het kruisteken verwijst naar Jezus en is het symbool geworden van Gods liefde waarin we ook jou, N., willen opnemen. Daarom teken ik nu je voorhoofd met een kruisje, opdat je het geluk zou kennen een kind van God te zijn. N., God zegene en beware je. N. en N., jullie willen Jezus' voorbeeld naleven. Geef aan jullie dochtertje/zoontje dan ook een kruisje. O. N., God zegene en beware je. V. Peter en meter, jullie staan mee in voor de gelovige opvoeding van je petekind. Willen jullie daarom als teken van je bereidheid N. te helpen in zijn geloof, haar/hem nu een kruisje geven? M. & P. N., God zegene en beware je. 6. O. Een kruisje geven: een gebaar van tederheid voor je kind, een vraag naar geborgenheid, die geen mens alleen kan geven Je vraagt aan God om bescherming en bewaring. Een zoen geven: een gebaar van liefde voor je kind. Die stille veelzeggende gebaren gaan we nu doen voor N. 7. L. God houdt van dit kind. Hij heeft dit leven gewild en bestemd voor het volle geluk. Daarom zegenen wij N. met het teken van het kruis, teken van Gods liefde voor de mensen. 8. L. Wij willen N. opnemen in onze gemeenschap van gelovige mensen. Wij tekenen dit kind met het kruisteken, het teken van Jezus leven, dood en verrijzenis. N., aanvaard te leven in zijn gezindheid. Mogen je ouders, grootouders, peter en meter je daarin voorgaan. 13

14 5a. BIJBELSE LEZINGEN Gen 1, Schepping van de mens Ex 2, 1-10 Geboorte van Mozes Ex. 15, Begin woestijntocht Ex. 17, Water uit de rots Dt 6, 4-9 Het naleven van geboden 2 Kon 5, 9-15a Genezing van Naäman Ps 23 De Heer is mijn herder Ps 27 Mijn licht, mijn heil - wie zou ik vrezen? Ps 73 Altijd ben Ik bij u Ps 127 Als de Heer het huis niet bouwt Ps 139 Van voor tot achter omvat U mij Ps 148 Zijn pracht straalt over aarde en hemel Jes 11, 1-9 Visioen van Jesaja Jes 55, Het eeuwige verbond Ez 36, Israël hersteld en gelouterd Ez. 47, De tempelstroom Mt 3, Jezus laat zich dopen Mt 18, 1-5 Word als kinderen Mt 25, Parabel van de talenten Mt 28, Opdracht tot dopen Mc 1, 9-11 Doopsel van Jezus Mc 4, Storm op het meer Mc 10, Binnengaan in het Koninkrijk van God Mc 12, 28b-31 Bemin uw naaste Lc 4, De Geest rust op Jezus Lc 12, Maak je geen zorgen om het materiële Lc 13, Gelijkenis van een mosterdzaadje en zuurdesem Lc 15, 4-10 Gelijkenis van een verloren schaap Joh 3, 1-6 Jezus en Nikodemus over de geboorte uit water en Geest Joh 4, 7-12 Jezus en de Samaritaanse over het levende water Joh 7, Stromen levend water Hnd 2, Het leven van de eerste Kerk Hnd 8, Filippus doopt een Ethiopiër Rom 6, 3-5 Door de doop één met Christus Jezus 1 Kor 12, 4-11 De gaven van de Geest Gal 3, Kinderen van God door het geloof, in Christus Jezus Ef 4, 1-16 Eenheid in verscheidenheid 1 Joh 4, 7-12 Iedereen die liefheeft is uit God geboren Gebruik bij voorkeur de Willibrordvertaling van

15 5b. NIET-BIJBELSE LEZINGEN 1. L. En een vrouw, die een kindje aan haar boezem drukte, zei: Spreek tot ons over kinderen. En hij zei: Uw kinderen zijn uw kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochters van s levens hunkering naar zichzelf. Zij komen door u, maar zijn niet van u, en hoewel ze bij u zijn, behoren ze u niet toe. U mag hun geven van uw liefde, maar niet van uw gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. U mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen verblijven in het huis van morgen, dat u niet bezoeken kunt, zelfs niet in uw dromen. U mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan u gelijk te maken. Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. U bent de bogen, waarmee uw kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. De Boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige en Hij buigt u met zijn kracht, opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen. Laat het gebogen worden door de hand van de Boogschutter een vreugde voor u zijn: want zoals Hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint Hij ook de boog die standvastig is. K. Gibran 2. L. Wat moeten mensen worden in de ogen van God? Groot? Volwassen? Een volmaakte? Een meerdere? Neen, een mindere, een dienaar, een kind. Een kind om te kunnen dromen van een Koninkrijk waarin iedereen kan leven. Een kind dat vertrouwen heeft in het kleinste speelgoed. Een kind dat helemaal betrokken is bij wat het doet. Een kind dat zichzelf en de andere mensen accepteert. Menswording volgens Jezus is worden als een kind, een even eenvoudige als moeilijke opdracht voor grote mensen. 3. Gedicht voor ons kind L. Je bent gedragen om verlost te worden, gekomen om te gaan. De streng die je bond aan het lichaam van je moeder moest verbroken worden om je te laten leven. Dit mogen wij nooit vergeten: je bent geen bezit, wij hebben jou niet. 15

16 Jij hebt ons om je te leiden te beschermen te bewaren voor angst, om je te zeggen dat we niet bang zijn als het onweert en met je te zingen in de nacht. We zijn toeschouwers aan de rand van je leven, we mogen je gadeslaan terwijl je speelt en naar je lachen terwijl je verloren bent in wat je ziet en doet. Je hebt veel te vragen. Als je naar God vraagt, vertellen we van het leven; vraag je waar je vandaan komt, dan zullen wij zeggen: uit de wereld der liefde. Je moet ons niet worden Je moet jezelf worden. Je moet worden waarheen je wijst: je eigen wonder. We hopen dat je blij zult worden, levend in de schepping man en vrouw wandelend in het licht van vergeving en wachtend op het Rijk. Je mag gaan. Je zult het. Het is een gebod, een belofte. Ga in vrede. Geert Boogaard 4. L. In onze tijd is water een teken van die nood. Wanneer de vissen sterven, dan is het water dood. In onze tijd is lucht een teken van ademnood. Wanneer de vogels sterven, dan is de lucht ook dood. Leven begint in het water, het ademt in de moederschoot. Als het daarbuiten niet kan leven, 16

17 dan is de geboorte dood. Men zegt: het is nog niet te laat en zoekt naar nieuwe wegen. Het water zal weer vruchtbaar zijn en ademen een zegen. Komt dan uit deze chaos nieuw bestaan? Geen teken ons gegeven, dan Hij die water van de dood doorstond tot eeuwig leven. Wie in Hem nieuw geboren wordt uit water van de doop, leeft niet voorgoed in ademnood, hij wordt een mens van hoop. Men spreekt van hoop en dageraad, van toekomst ons gegeven. Alleen uit water en uit geest komt dor land echt tot leven. G. Lukken 5. L. N., wat een geluk als je iemand wordt die haar/zijn huis openstelt. Wat een geluk als je iemand wordt die anderen troost. Wat een geluk als je iemand wordt die anderen vrede brengt. Wat een geluk als je iemand wordt die anderen vrijheid geeft. Wat een geluk als je iemand wordt die snel vergeeft. Wat een geluk als je iemand wordt die veel om vrienden en vriendinnen geeft. Wat een geluk als je iemand wordt die geen geweld gebruikt om te redden. Wat een geluk als je iemand wordt die anderen blij maakt. Wat een geluk als je zó wordt, want alleen zó breng je jouw God, tastbaar en zichtbaar onder de mensen, en gaan we jou waarderen als een geschenk, een gave, een genade aan ons en de mensen gegeven. Wij vinden het de moeite waard bij je te zijn en je te helpen om zo iemand te worden. 17

18 6. L. Op de kust van eindeloze werelden komen kinderen bijeen. De oneindige hemel is roerloos omhoog en het rusteloze water is luidruchtig. Op de kust van eindeloze werelden komen kinderen bijeen met dansen en juichkreten. Zij bouwen hun huizen van zand en zij spelen met lege schelpen. Zij vlechten hun boten van dorre bladeren en laten die lachend drijven op het ontzaglijke diep. Kinderen spelen hun spel op de kust van werelden. Zij kunnen niet zwemmen, zij kunnen geen netten werpen. Parelvissers duiken naar parels, handelaars zeilen in hun schepen terwijl de kinderen steentjes verzamelen en weer weggooien: zij zoeken niet naar verborgen schatten, zij kunnen geen netten werpen. De zee verheft zich lachend en bleek blinkt de glimlach van het strand. Dood aanbrengende golven zingen liederen zonder zin voor de kinderen, haast als een moeder die de wieg van haar kind doet deinen. De zee speelt met de kinderen en bleek blinkt de glimlach van het strand. Op de kust van eindeloze werelden komen kinderen bijeen. Storm vaart door het wegenloze zwerk schepen vergaan in het spoorloze water dood gaat om - en kinderen spelen Op het strand van eindeloze werelden is de grote bijeenkomst der kinderen. Rabindranath Tagore 7. L. Eens kwam een heilig man langs ons huis. Mijn moeder merkte hem door het raam. Ga naar hem toe mijn kind, zei ze, het is goed dat je bij hem bent. Hij legde zijn handen op mijn schouder: Wat zou je willen doen, kleine? vroeg hij. Ik weet het niet. Wat moet ik doen? antwoordde ik. 18

19 Neen, zo niet, wat zou je graag doen? sprak de wijze heilige. Oh, ik speel graag, zei ik. Wel, wil je spelen met God? vroeg hij. Ik wist niet wat gezegd of gedaan. Maar hij zei: Zou je werkelijk willen spelen met God? Dat zou het geweldigste zijn wat ooit is gebeurd. Want alle mensen nemen God zo ernstig, dat Hij zich bijna doodverveelt. Speel met God, mijn kind. Hij heeft je gemaakt om te spelen. G. Muhery 8. L. Ik hou van kinderen, zegt God. Ik wil dat men op hen gelijkt. Ik wil alleen maar kinderen in mijn koninkrijk, zo heb ik vanaf het begin besloten. Grote kinderen en kleine kinderen, maar ook volwassenen en oude mensen tenminste als ze kinderen gebleven zijn. Ik hou van kleine kinderen, zegt God, want zij hebben mijn evenbeeld nog niet moedwillig bedorven, zij zijn nog nieuw, zonder krassen en scheuren. Ik hou van kinderen omdat zij nog aan 't groeien zijn, omdat zij nog bezig zijn te stijgen. Zij bewegen zich voort op de weg. Maar met sommige grote mensen is niets mee aan te vangen, zegt God. Zij groeien niet meer, zij stijgen niet meer, zij staan stil. Zij menen dat zij er zijn. Ik hou van kinderen, zegt God, en Ik wil dat men op hen gelijkt. naar K. Quoist 9. L. Geboren worden is een tocht beginnen van 'mens-worden' samen met en aan anderen. Wij willen altijd dat iets onmiddellijk lukt, en daarom mislukt het zo dikwijls. Als we vandaag zaaien, dan zouden we morgen de oogst willen. Wat leeft, groeit gaandeweg. Wees niet te bezorgd, zegt Jezus, je kunt geen el aan je leven toevoegen, 19

20 je hebt al genoeg aan de last van vandaag, de Geest zal je doen inzien wat je te doen staat en vertrouw - zonder angst - op de Vader van alle leven! Zo ging Hij de weg van mens-wording ten einde toe. Iemand ging me voor en daarom - daarom ga ik door. Ward Bruyninckx 10. L. Water is een uitdaging, water is een element. Water is nooit zomaar water, maar altijd: zee, rivier, beekje of meer. Water is een uitdaging, en zwemmen in het water is de bedreiging proeven, de uitdaging aannemen van het roepende water. Zwemmen is je lichaamswarmte achterlaten aan een kapstok en een-twee-drie het wagen met het water. Duiken is jezelf blindelings vergooien, sterven in een ijskoud graf, en bovenkomen is tot werkelijkheid verrijzen, geboren worden en voelen: ik ben er dus nog! Water zegt: spring maar, ik vang je wel op. Ik wijk, waar je ook bent, voor je lijf. Wat een toonbeeld van voegzaamheid: altijd gaat het water voor me opzij. Maar kijk uit, want met één slok zuigt het je omlaag en laat je uiterst welwillend verdrinken! Ga dus maar nooit met het water onderhandelen - van dat soortelijk gewicht vergeet het maar. Het water blijft levenslang vijand voor wie er niet levenslang tegen vecht. En wie zich verzet, mag er vrijuit mee spelen. Zwemmen is trotser zijn dan de trots van het water, is toeslaan en je laten strelen door de golven. Een mens stikt tenslotte van enkel maar lucht en op het droge snakt ons bestaan naar adem. Het water bergt ons in zijn koele hand en wij voelen: dit is een bed om in te wonen. Zo was het water van de schoot die ons droeg. Zo zal het zijn voor wie op zee wordt begraven. Water is schoot en graf tegelijk. Het is van vóór de geboorte en van ná de dood. Fons Janssen 20

BEGROETING. En daarom DANKEN we allereerst samen :

BEGROETING. En daarom DANKEN we allereerst samen : BEGROETING Beste ouders, grootouders, familie en vrienden, ons leven verliest 'n moment zijn gewone gang, nu wij even stilstaan bij het wonder van dit nieuwe leven. Ouders voelen meestal het beste aan

Nadere informatie

Welkom op onze doopviering.

Welkom op onze doopviering. Welkom op onze doopviering. Sint-Lambertusparochie, Beerse P: priester/voorganger C: catechist P of/en M: papa en mama PE en/of ME: peter en meter Begroeting door de catechist Welkom door de ouders P/M

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Doopviering. Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Kerk patroonheilige - plaats Dag maand 2016

Doopviering. Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Kerk patroonheilige - plaats Dag maand 2016 Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Doopviering Iesous CHristos THeou Uios Soter. Jezus Christus God Zoon Verlosser Kerk patroonheilige - plaats Dag maand 2016 Zegening van

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Doopbelofte van ouders, peter en meter

Doopbelofte van ouders, peter en meter Begroeting en woord ter inleiding Gebed van dank God, onze Vader, Gij zijt de oorsprong van het leven, de bron waaruit ons bestaan ontspringt. Wij danken U, ook voor dit kind hier, uit liefde geboren,

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Doop Zoé Een nieuw leven, een klein wonder. Het klinkt zo gewoon, maar het is voor ons zo heel bijzonder...

Doop Zoé Een nieuw leven, een klein wonder. Het klinkt zo gewoon, maar het is voor ons zo heel bijzonder... Doop Zoé 21-06 06-2008 Een nieuw leven, een klein wonder. Het klinkt zo gewoon, maar het is voor ons zo heel bijzonder... Begroeting God, U hebt ons samengeroepen rond dit kind dat staat aan het begin

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Inleiding. Naamgeving

Inleiding. Naamgeving Inleiding Naam papa,naam mama, Beste peter en meter, Beste familie en gelovige vrienden, We willen vandaag even stilstaan bij het wonder van het nieuwe leven. Dat wonderlijke leven hebben we niet in onze

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Stramien voor een nooddoop

Stramien voor een nooddoop Stramien voor een nooddoop Beste ouder(s), Jullie hebben gevraagd om jullie kindje nu te dopen. Het wordt een nooddoop jullie kindje is in nood. Haar/zijn leventje is bedreigd, de toekomst is onzeker.

Nadere informatie

werd gedoopt in de federatie Neerpelt in de kerk van op... Mijn papa is Mijn mama is.. Mijn peter is Mijn meter is... versie augustus 2016

werd gedoopt in de federatie Neerpelt in de kerk van op... Mijn papa is Mijn mama is.. Mijn peter is Mijn meter is... versie augustus 2016 Naam: werd gedoopt in de federatie Neerpelt in de kerk van op... Mijn papa is Mijn mama is.. Mijn peter is Mijn meter is... versie augustus 2016 Begroeting: catechist Beste ouders, peter en meter, familieleden,

Nadere informatie

Doopviering voor het doopsel van meerdere kinderen

Doopviering voor het doopsel van meerdere kinderen Doopviering voor het doopsel van meerdere kinderen Alle ouders, dopelingen, peters en meters nemen vooraan plaats in de kerk. 1. OPENING VAN DE DIENST Welkom Het leven verliest hier even zijn gewone gang.

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Dopen Lisa Temmink 23 april 2006

Dopen Lisa Temmink 23 april 2006 Dopen Lisa Temmink 23 april 2006 Welkomswoord Pastoor In de naam van Lisa heet ik jullie allen hier welkom. Omdat zij nu in ons midden wordt opgenomen, is het fijn voor haar dat jullie hier allemaal aanwezig

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

ONS KIND, HEER GOD, OOK UW KIND

ONS KIND, HEER GOD, OOK UW KIND 1. VERWELKOMING Inleidingswoord door de priester en/of de ouders. + In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 2. DANKGEBED De ouders en de hele familie- en vriendenkring mogen dit kind

Nadere informatie

Rond het sterven MOMENT VAN OVERLIJDEN

Rond het sterven MOMENT VAN OVERLIJDEN Rond het sterven MOMENT VAN OVERLIJDEN 28. Onthoud uw eeuwig licht niet, God, aan deze mens. Hier is ons het lichaam nog gelaten, van haar/hem die wij hebben liefgehad, van wie wij de kracht hebben gekend,

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging 2007 Liefde als kruispunt Welkomstlied kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. luister naar het Woord van God.

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde I

Belijdenis en doop van volwassenen Orde I Belijdenis en doop van volwassenen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

DOOPVIERING. OLV Middelares. Pinksterkerk

DOOPVIERING. OLV Middelares. Pinksterkerk DOOPVIERING OLV Middelares Pinksterkerk 1 TEKENING Verwelkoming 2 Keuzetekst 1 Voorganger Ons leven verliest zijn gewone gang' nu wij stilstaan bij het wonder van het nieuwe leven. Dat wonder hebben we

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief zijn. 2. Welkomswoord.

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

OOSTERLICHTKERK - HUIZEN

OOSTERLICHTKERK - HUIZEN OOSTERLICHTKERK - HUIZEN 12 februari 2017 Orde van dienst doop van Lilly Jacoba Klein Vreugde vinden Welkom door ouderling van dienst Lied 212: 1, 3, 4 en 5 1. Laten wij zingend deze dag beginnen! Geven

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Frank van der Meulen : Jan Moesker In deze dienst wordt Tessa, dochter

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE

ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE - OPENINGSRITEN - BEGROETING In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. VERWELKOMING OPENINGSLIED: OPENINGSGEBED NAAMGEVING Toen God op de laatste dag van de week

Nadere informatie

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart?

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Processie met kist of urne Begroeting en welkom Welkom aan iedereen die hier samen is om afscheid te nemen van N.N.. Het doet ons plezier, dat jullie allemaal naar

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

ONTVANG DE HEILIGE GEEST!

ONTVANG DE HEILIGE GEEST! ONTVANG DE HEILIGE GEEST! I. OPENING VAN DE DIENST Allen staan tot na het openingsgebed INTREDEPROCESSIE EN INTREDELIED Op de adem van de Geest zoeken wij het diepe spoor van de Heer die in ons leeft ook

Nadere informatie

Aangeboden aan de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

Aangeboden aan de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven. VOORWOORD Voor je kind of voor je zelf denk je na over de doop; een stap van vreugde, dankbaarheid en geloof. In deze map vind je verschillende mogelijkheden voor de viering van de doop. We wensen je /

Nadere informatie

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 20 juli 2014 16de zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 777: Nu mag uw land onder uw glimlach liggen. Begroeting en inleiding Van harte welkom in deze zomerse zondagsviering.

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Hand in hand door het leven gaan.

Hand in hand door het leven gaan. Ziekenzalving Hand in hand door het leven gaan. PZ Sancta Maria de pastorale dienst 1 KRUISTEKEN OPENING L: Hartelijk welkom iedereen en dank je wel voor jullie aanwezigheid bij dit sacrament van nabijheid

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Standaardboekje VERWELKOMING DANKGEBED NAAMGEVING

Standaardboekje VERWELKOMING DANKGEBED NAAMGEVING Standaardboekje VERWELKOMING Vader, moeder, peter, meter, familie en vrienden, Jullie zijn hier samengekomen om een blijde gebeurtenis te vieren. Dit kindje komt in ons midden als een geschenk van God,

Nadere informatie

Nicholas Vanhoucke. 6 november 2004 Sint-Niklaasparochie Hemiksem

Nicholas Vanhoucke. 6 november 2004 Sint-Niklaasparochie Hemiksem Trappelend als een paardje vol ongeduld sta ik op de drempel van mijn leven. En vandaag, heel speciaal, gaf ook de Heer me Zijn zegen. Omdat God niet overal kan zijn; Hij is immers alleen, schiep Hij lieve

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

DOOPVIERING. Sint-Clemens Minderhout

DOOPVIERING. Sint-Clemens Minderhout DOOPVIERING Sint-Clemens Minderhout I. Openingsritus Lied Inleiding door de voorganger of catechist Welkom door de ouders Welkom aan iedereen die met ons deze blijde gebeurtenis komt vieren: de geboorte

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

ZEGENING MET ZALVING ALS KRACHTMOMENT

ZEGENING MET ZALVING ALS KRACHTMOMENT ZEGENING MET ZALVING ALS KRACHTMOMENT Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan. Zorg dragen voor elkaar behoort tot het wezen van ons christen-zijn. 1 Harpmuziek (blijvend

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN GEBEDEN n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN nze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Voor David, de liefde van mijn leven

Voor David, de liefde van mijn leven Voor David, de liefde van mijn leven Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Binnenkomen op instrumentale muziek Openingslied te kiezen uit groen boekje (jongerenviering)

Binnenkomen op instrumentale muziek Openingslied te kiezen uit groen boekje (jongerenviering) DE EERSTE KEER Binnenkomen op instrumentale muziek Openingslied te kiezen uit groen boekje (jongerenviering) Verwelkoming door de priester en kruisteken Verwelkoming door de kinderen Ons hartje klopt toch

Nadere informatie

a. Deze Schrifttekst vertelt hoe bij Jezus doopsel de hemel openging en de Geest

a. Deze Schrifttekst vertelt hoe bij Jezus doopsel de hemel openging en de Geest Homiletische suggesties bij het doopsel van kinderen Inleiding Dit document biedt enige homiletische suggesties aan die gebruikt kunnen worden in een doopviering. Elke suggestie tracht aan de hand van

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Orde van de dienst op zondag 18 mei 2014 te Nieuw Beerta. In deze dienst vieren we de doop van Bram Kornelis Mischa Mulder

Orde van de dienst op zondag 18 mei 2014 te Nieuw Beerta. In deze dienst vieren we de doop van Bram Kornelis Mischa Mulder Orde van de dienst op zondag 18 mei 2014 te Nieuw Beerta In deze dienst vieren we de doop van Bram Kornelis Mischa Mulder "... in het huis van mijn Vader zijn vele kamers..." (Joh 14 : 1-14) organist:dhr.

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen zijn,

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 17 januari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 17 januari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 17 januari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 58 Wat hou ik van uw huis, HEER van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen

Nadere informatie

(Naam kind) (datum) +

(Naam kind) (datum) + (Naam kind) (datum) + Jouw naam, met liefde gekozen, zullen we blijven noemen. Je telt nog altijd mee als we vertellen Je bent wel uit ons zicht nooit uit ons hart Je bent niet meer weg te denken op onze

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie