Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn"

Transcriptie

1 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

2 Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg Januari 2013 december 2013 Pleegzorg Limburg In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Projectmedewerker: Ingrid Deprez Medewerkers casuïstiek: Nina Neuteleers en Kris Vaes 1

3 Inhoud INLEIDING 1. Aanzet voor het onderzoek Opzet Aanvulling op de opdracht Rapport... 6 VERLOOP PROJECT 1. Overzicht proces van aanpak Informatieverzameling Toepasbaarheid binnen huidige werking Opstellen van de procedure en bekendmaking Toepassing op casussen Afstemming met andere provincies Besluitvorming Bestaande theoretische kaders, procedures en praktijkervaringen rond netwerkonderzoek in pleegzorg Netwerkpleegzorg Familienetwerkberaad en Eigen Kracht Conferentie Sonestra Procedure West-Vlaanderen Toepasbaarheid: Verkenning van de mogelijkheden binnen de eigen organisatie Toepasbaarheid binnen pleegzorg Limburg Positie van pleegzorg EKC of familienetwerkberaad? Op weg naar antwoorden: gemaakte keuzes Toepasbaarheid binnen pleegzorg Limburg Rol van pleegzorg EKC of familienetwerkberaad?

4 PROCEDURE NETWERKONDERZOEK LIMBURG 1. Vooraf Aanmeldingen Stappen in de aanmelding Verloop voorbereidingsfase netwerkonderzoek FamilieNetwerkberaad Mogelijke uitkomst van het netwerkonderzoek Documenten CASUSSEN 1. Aanmeldingen Inhoud van de vraag Redenen voor het niet doorgaan van netwerkonderzoek Aanmeldingen op verwijzer Uitkomst van de casussen Verloop van de casussen: vaststellingen Omschrijving van een casus Casus Bent vraag naar opvanggezin Casus Janssens NETWERKONDERZOEK IN WEST-VLAANDEREN 1. Visie Procedure Cijfers Aanmeldingen netwerkonderzoek Aanmeldingen verdeeld op verwijzer Leeftijd van de kinderen Resultaat/afloop Vaststellingen en ervaringen

5 CONCLUSIES 1. Project netwerkonderzoek samengevat Een aantal vaststellingen: Aanbevelingen Timing in het hulpverleningstraject EKC of Sonestra? Toepasbaarheid positie pleegzorg Voor Pleegzorg Bij indicatie uithuisplaatsing en pleegzorg Tijdens Pleegzorg Implementatie Concrete implementatie Vragen voor ondersteunende pleegzorg Vragen voor perspectief biedende pleegzorg Krachtgericht werken binnen Pleegzorg Limburg Sensibilisering aan de toegangspoort BIJLAGEN 1. Vergelijking tussen Eigen Kracht Conferentie en Familienetwerkberaad Overzicht contactpersonen Document procedure: aanmeldingsblad Document procedure: Voorbereiding met verwijzer Document procedure: Sjabloon verslaggeving Draaiboek procedure netwerkonderzoek Pleegzorg Limburg Overzicht van alle casussen

6 INLEIDING 1. Aanzet voor het onderzoek Van september 2011 tot augustus 2012 liep er het project Terreinverkenning en voorbereiding inzake de reorganisatie van pleegzorg. De doelstelling van dit project was enerzijds om acties op te zetten die de werving van pleeggezinnen optimaliseren, specifiek voor doelgroepen voor wie moeilijk een pleeggezin werd gevonden. Daarnaast was het de bedoeling om te onderzoeken op welke manier de efficiëntiewinst van de doelstellingen op organisatieniveau een differentiëring en intensifiëring van het pleegzorgaanbod kon realiseren. Uit de conclusies van dit project kwam de idee naar voor dat netwerkonderzoek een uitbreiding zou kunnen betekenen van de pleegzorgmogelijkheden voor zowel oudere als jongere kinderen. Een eerste aanzet tot verkenning van de mogelijkheden hiervan werd gezet door een werkgroep netwerkonderzoek binnen het fusietraject van Pleegzorg Limburg. Deze fase resulteerde in de vraag naar een nieuw project met als doelstelling een procedure uit te werken en implementeren voor netwerkonderzoek. 2. Opzet Het project netwerkonderzoek liep van januari 2013 tot december De opdracht voor dit project was het verkennen en implementeren van de methodiek netwerkonderzoek binnen pleegzorg voor kinderen en jongeren, door 1. De bestaande theoretische kaders, procedures en praktijkervaringen rond netwerkonderzoek in pleegzorg te inventariseren; 2. Een praktische vertaalslag te maken naar Pleegzorg Limburg door a. Het netwerk in kaart te brengen. b. Het netwerk te contacteren en bevragen; 3. Het opzetten van de methodiek familienetwerkberaad ; 4. De verbinding te maken met de huidige werking, zowel in het voortraject als in de uitvoering van pleegzorg. Door: a. Het inzetten van procedures en verworven competenties van het selectieen intaketeam. b. Het implementeren van de methodiek in bestaande trajecten van voortraject en begeleiding in pleegzorg; 5

7 5. Een samenwerkingstraject op te zetten met verwijzers en partners in de jeugdhulp met het oog op: a. Het komen tot een gedragen procedure met duidelijke bevoegdheden bij het installeren en uitvoeren van onderzoek van het familiale en sociale netwerk. b. De bestaande noden in kaart te brengen. c. Een verbreding naar andere doelgroepen en potentiële pleegzorgers; 6. Het verkennen van mogelijkheden in de netwerken van jongeren voor wie het perspectief in de residentiële zorg ligt. 3. Aanvulling op de opdracht In de overeenkomst werd opgenomen dat een stuurgroep binnen het Agentschap Jongerenwelzijn het project zou opvolgen en bijsturen indien nodig. Vanuit deze stuurgroep kwam de vraag naar uitbreiding van het bereik voor het onderzoek. Bij aanvang was de opdracht voornamelijk gericht naar kinderen en jongeren waarbij er een indicatie gesteld was naar pleegzorg. Vanuit de stuurgroep werd de vraag gesteld om een verkenning te maken van de mogelijkheden om netwerkonderzoek in te zetten voor kinderen en jongeren waar de indicatie een uithuisplaatsing betrof, nog voor het duidelijk werd dat de uithuisplaatsing zou resulteren in een hulpverleningsvorm binnen pleegzorg. We hebben deze vraag aangenomen en onze doelgroep daarbij zo ruim mogelijk gemaakt. We willen daarnaast ook duiden binnen welke context dit project uitgevoerd werd. De opstart van het project gebeurde om praktische reden (personeel inzetten en vervanging organiseren) met vertraging. Hierdoor liep de werkelijke periode van maart 2013 tot maart 2014 i.p.v. januari tot december Sinds januari 2014 werd een nieuw decreet voor pleegzorg van kracht. Vanaf maart 2014 kwam ook het decreet rond Integrale Jeugdhulp in voege. Onze casuïstiek voor het project viel dus binnen een tijdspanne waarbinnen we rekening hebben moeten houden met veranderende omstandigheden en regelgeving. Onze terminologie en benamingen verwijzen vaak nog naar de eerdere manier van werken. Waar nodig verwijzen we naar de aanpassingen. 4. Rapport In het rapport over dit project geven we in hoofdstuk 2 het verloop ervan weer. We omschrijven het proces van aanpak, geven een aantal kaders weer en bespreken de verkenning van de mogelijkheden binnen pleegzorg. In hoofdstuk 3 staan we stil bij de procedure waarvoor we kozen en waarom. 6

8 Hoofdstuk 4 geeft een weergave van de casussen waarbinnen we de procedure hebben uitgeprobeerd. We brengen een aantal cijfergegevens, geven onze vaststellingen weer en omschrijven twee casussen uitgebreid. Hoofdstuk 5 wijden we aan een omschrijving van het netwerkonderzoek zoals dat wordt toegepast in West-Vlaanderen. We hadden in de loop van het project een goede samenwerking met hen. Gezien de korte duur van ons project en het beperkt aantal casussen, was het niet evident om besluiten te trekken. Gezien West-Vlaanderen reeds gedurende verschillende jaren een soortgelijk onderzoek toepast, vonden we het zinvol om hun ervaringen en cijfers ook mee te nemen in dit rapport, om een ruimer en vollediger beeld te geven. Tot slot formuleren we een aantal vaststellingen en aanbevelingen in hoofdstuk 6. 7

9 VERLOOP PROJECT 1. Overzicht proces van aanpak 1.1. Informatieverzameling De bestaande theoretische kaders, procedures en praktijkervaringen rond netwerkonderzoek in pleegzorg inventariseren In eerste instantie zijn we begonnen met informatie verzamelen door middel van een literatuurstudie en contacten en gesprekken met mensen die ervaring hebben met deze materie. Zo doet Pleegzorg West-Vlaanderen reeds verschillende jaren aan netwerkonderzoek. We hadden overleg over onder meer hun procedure, de redenen achter de keuzes die ze gemaakt hebben, de succeselementen en struikelblokken hierbij en hun ervaringen tot nu toe. Ook bij hen is er een zoekproces bezig naar aanpassing van hun bestaande procedure in functie van nieuwe inzichten en kennis over sociale netwerkstrategieën. Het gaat hierbij naar het zoeken op welke manier deze krachtgerichte werkvorm meer kan ingepast worden in de huidige manier van werken binnen pleegzorg. Er werd besloten om in dit verhaal provincie overschrijdend de krachten te bundelen en zoveel mogelijk af te stemmen en ervaringen te delen. Daarnaast heeft ook Pleegzorg Oost-Vlaanderen verschillende jaren een project gehad rond familienetwerkberaad. Vzw Opvang kreeg hiervoor projectmiddelen van de provincie Oost- Vlaanderen. Het project familienetwerkberaad werd aangeboden aan verschillende sectoren, zowel binnen als buiten de Bijzondere Jeugdzorg. Ze hadden een aantal ervaringen met vragen binnen pleegzorg, o.a. zoektocht naar een pleeggezin, terugkeer naar huis voorbereiden, ondersteuning voor bezoeken aan ouders, etc. We hadden kort overleg met hen over de methodiek, toepassingen en ervaringen. Helaas liep het project in Oost-Vlaanderen ten einde op het moment dat wij van start gingen. De medewerker ging bijgevolg uit dienst, waardoor verdere samenwerking niet mogelijk was. We namen echter wel een aantal tips en bevindingen mee in de uitvoering van onze opdracht. We hadden daarnaast een aantal contacten met mensen van Eigen Kracht Conferentie. Om een inschatting te maken van de mogelijkheden die dit kon bieden, volgden we de vorming rond EKC. Vanuit de literatuur en contacten kwamen we in contact met Sonestra. Dit is een organisatie in Nederland, opgestart door Riet Portengen, die als doel heeft om Sociale Netwerk Strategieën verder uit te dragen en te ontwikkelen. (Sijben & Moonen, 2009) 8

10 Portengen introduceerde het familienetwerkberaad binnen Pleegzorg in Nederland. Vanaf de jaren negentig ontwikkelde dit zich verder tot het werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën in zijn huidige vorm. Zij heeft oorspronkelijk de methodiek ontwikkeld en geschreven voor en over netwerkpleegzorg. In de loop der jaren heeft ze deze verder ontwikkeld en ook uitgebreid naar andere sectoren. In onze zoektocht naar ervaringen i.v.m. netwerkonderzoek binnen pleegzorg, namen we eveneens contact met Pleegzorg in Nederland. Zo kwamen we terecht bij het project Prima Pleegzorg. Tussen 2007 en 2011 liep in Nederlands Limburg bij de diensten voor pleegzorg Rubicon en Xonar het innovatieplan Prima Pleegzorg. In samenwerking met Sonestra ontwikkelden ze een innovatieve, integrale vorm van pleegzorg. (Portengen, 2012). We hadden overleg met mensen van de organisatie zelf en ook met een trainer van Sonestra om inzicht en voeling te krijgen met de visie en manier van werken. Hierin zagen we heel wat mogelijkheden, maar ook moeilijkheden naar toepassing binnen onze opdracht. We lichten deze in de loop van het rapport verder toe Toepasbaarheid binnen huidige werking Op basis van de kaders die we vonden, zagen we heel wat mogelijkheden, maar ook beperkingen en moeilijkheden naar toepasbaarheid binnen de huidige werking van pleegzorg. Daarnaast kwamen er ook vragen naar de positie van pleegzorg indien we de opdracht ruimer zouden opvatten (m.b.t. indicatiestelling). Op zoek naar een antwoord op voorgaande vragen hadden we zowel intern als extern overleg. Er werd overleg gepleegd binnen het stafteam van Pleegzorg Limburg. De directie onderhield contacten met de regioverantwoordelijke van Jongerenwelzijn en we bouwden een goede samenwerking uit met de Centrale Wachtlijst en het Multidisciplinair team van Jongerenwelzijn. We organiseerden een brainstorm met geïnteresseerde medewerkers van pleegzorg, vertegenwoordigers van Centrale Wachtlijst (CWL) en Multidisciplinair team (MDT) en de medewerker Netwerkonderzoek van Pleegzorg West-Vlaanderen. Het doel hiervan was enerzijds de kennis van en betrokkenheid op het project intern vergroten. Anderzijds wilden we komen tot keuzes die gedragen werden binnen pleegzorg en de verwijzende instanties. Na deze brainstorm werd het project besproken op het regio-overleg van de verwijzers. Het project werd met enthousiasme onthaald. Er werden een aantal adviezen geformuleerd rond de keuzes die zij prefereerden. Daarnaast hadden we rond onze vragen en bedenkingen ook overleg met Sonestra. 9

11 1.3. Opstellen van de procedure en bekendmaking In nauw overleg met het MDT hebben we een procedure opgesteld waarin we trachten alle mogelijke stappen te omschrijven. Deze procedure is gebaseerd op de visie en methodiek van de sociale netwerkstrategieën. (MEE Plus Groep, Daarom sociale netwerkstrategieën, 2013); (Sonestra, sd). Ze werd tot slot voorgelegd aan en goedgekeurd door het regio-overleg. Er werden afspraken gemaakt over de bekendmaking van het netwerkonderzoek met het oog op het verkrijgen van casussen om deze methodiek uit te proberen. Vanuit het regio-overleg werd ervoor gekozen om geen ruime bekendmaking te doen onder de teams van verwijzers, zoals bijvoorbeeld een rondgang bij de teams van verwijzers. Gezien het feit dat het project zich zou richten op een tiental casussen, leek de investering te groot voor dit beperkte aantal. De teamverantwoordelijken engageerden zich om, samen met het MDT, gericht casussen door te verwijzen naar het project en de betreffende consulent hierover aan te spreken. De verwijzers werden via een mailing op de hoogte gebracht van het bestaan van het project en de procedure. Om het verloop hiervan verder op te volgen hadden we regelmatig overleg met het MDT en CWL over de instroom van de reële casussen en het verloop van het project in het algemeen. Daarnaast deden we een rondgang op de teams binnen pleegzorg om hen op de hoogte te brengen van de procedure en een oproep te doen tot aanmelding van bestaande pleegzorgsituaties waar netwerkonderzoek een mogelijke oplossing zou kunnen bieden. Er werden hierover ook afspraken gemaakt met het intaketeam van Pleegzorg Limburg. De interne wachtlijst van pleegzorg werd overlopen om de mogelijkheden van netwerkonderzoek voor deze kinderen te bespreken Toepassing op casussen Omdat de visie en werkwijze van Sociale Netwerkstrategieën ook voor ons nieuw was, volgden we de training van Sonestra om deze goed tussen de oren en de vingers te hebben. Dit gaf ook de mogelijkheid om een vorm van intervisie te hebben in de lopende casussen. Het vinden van concrete casussen waar we mee aan de slag konden, liep niet van een leien dakje. Bij aanvang leken er snel meerdere situaties in aanmerking te komen. Tot een effectieve opstart komen, bleek echter vaak niet zo eenvoudig. Er waren hiervoor uiteenlopende redenen. 10

12 Eén ervan is zeker de nieuwheid van het project en de werkwijze. Het bleek niet evident om verwijzers mee te krijgen in ons geloof over de mogelijkheden en zin ervan. Mogelijk speelde de timing van het project ook een rol. Zowel binnen pleegzorg als binnen Jeugdzorg stonden er veel veranderingen op til en ging veel energie naar dit omwentelingsproces. We hebben getracht om het netwerkonderzoek voortdurend onder de aandacht te houden en zelf actief op zoek te gaan naar situaties die in aanmerking kwamen. We hebben uiteindelijk de procedure kunnen toepassen in 8 casussen. Binnen deze netwerkonderzoeken stelden we vast hoe belangrijk maatwerk is. Ook het zoekwerk hierin was een intensief proces. We komen hier op terug in het hoofdstuk met de casusbesprekingen Afstemming met andere provincies Doorheen het verloop van het project hebben we veel steun gehad aan de input vanuit andere provincies (West- en Oost-Vlaanderen) waar er ervaring was i.v.m. netwerkonderzoek en/of familienetwerkberaad. Met West-Vlaanderen zijn we blijven terugkoppelen en overleg plegen. We hebben tot slot onze ervaringen ook gebundeld, omdat we ervan overtuigd zijn dat netwerkonderzoek een meerwaarde kan betekenen voor pleegzorg en Jeugdzorg in het algemeen Besluitvorming Op basis van de ervaringen en in overleg met interne medewerkers en medewerkers van netwerkonderzoek in West-Vlaanderen trachtten we een aantal besluiten en aanbevelingen naar beleid te formuleren. 11

13 2. Bestaande theoretische kaders, procedures en praktijkervaringen rond netwerkonderzoek in pleegzorg 2.1. Netwerkpleegzorg We maken binnen pleegzorg een onderscheid tussen bestandspleegzorg en netwerkpleegzorg. Bij bestandspleegzorg verblijft een kind bij een neutraal gezin dat vóór de plaatsing geen banden had met het kind of diens ouders. De pleegzorgers hebben een selectieprocedure doorlopen met een positief resultaat. Na een positieve matching tussen de pleegzorgers en het kind volgt er een kennismakingsperiode, waarbinnen een opbouw van contact plaatsvindt. Indien dit allemaal goed verloopt, kan de pleegplaatsing officieel starten. Bij netwerkpleegzorg verblijft het kind in een gezin uit zijn netwerk. Dit kan familie zijn, of vrienden, buren, ouders van vriendjes op school, etc. Op het moment dat het project liep, was het nieuwe decreet voor pleegzorg nog niet van kracht. Bij de aanmelding voor netwerkpleegzorg, had de verwijzer in principe de keuze tussen een netwerkobservatie of een netwerkscreening. Bij een netwerkobservatie verblijft een kind al in het gezin en wordt gedurende een half jaar een observatieperiode toegepast. Het gaat om een periode van intensievere begeleiding waarbij de opstart van pleegzorg goed begeleid wordt, en tegelijk ook een evaluatie wordt gemaakt of het pleeggezin voldoet aan de verwachtingen en criteria van pleegzorg. Ook het kind-profiel wordt grondig onderzocht om de noden en behoeften van het kind af te wegen t.o.v. het aanbod van het gezin. Bij een netwerkscreening woont het kind nog niet bij het gezin en vraagt de consulent een screening van de pleegouders. Dit houdt in dat de kandidaat-pleegouders een selectieprocedure doorlopen. Tegelijkertijd gebeurt er een intakeonderzoek over het kind. Nadien volgt nog een matching. Indien deze positief is, kan het kind bij het pleeggezin gaan wonen en start pleegzorg officieel. Sinds januari 2014 is er het pleegzorgdecreet. Sindsdien is de procedure veranderd. Kandidaat-pleegouders voor een netwerkplaatsing moeten een korte screening doorlopen met een positieve beoordeling om als pleeggezin te kunnen fungeren voor dit bepaald kind of gast. Een andere mogelijkheid naast screening is perspectiefzoekende netwerkpleegzorg Familienetwerkberaad en Eigen Kracht Conferentie Familienetwerkberaad vindt zijn oorsprong in de Family Group Conferences (De Graeve & Nenquin, 2012). Deze komen overgewaaid uit Nieuw-Zeeland. In oorsprong bestond er een traditie onder de Maori s dat de stam collectief de verantwoordelijkheid opnam voor een gezin in moeilijkheden. Onder de Britse kolonisatie nam de overheid deze 12

14 verantwoordelijkheid volledig van hen over en greep in dergelijke situaties in door Maorikinderen in instellingen te plaatsen. Na hevige protesten werd in 1989 een wet ingevoerd die de Maori s het recht teruggaf om bij problemen eerst in eigen kring naar een oplossing te zoeken. Dit doen ze aan de hand van de Family Group Conferences, waarbij familieleden en andere betrokkenen rond een kind of jongere samen een plan van aanpak kunnen opstellen. Daarnaast werd ook vastgelegd dat als een kind niet langer thuis kan blijven wonen, in de eerste plaats gezocht moet worden om het bij familie of mensen uit het netwerk onder te brengen. De Family Group Conference bracht een uitbreiding aan de traditie doordat er de vereiste van een externe coördinator aan toegevoegd werd. Deze betrokkenheid had als functie dat de voorwaarden omtrent veiligheid en wettigheid gegarandeerd werden en de overeenstemming over het plan tussen de betrokkenen bewaakt werd. In de jaren negentig verspreidde de praktijk van deze Family Group Conferences zich over de hele wereld. Hij wordt onder verschillende vormen en namen toegepast, binnen verschillende sectoren en doelgroepen. In Nederland kennen we binnen de Jeugdzorg de Familienetwerkberaden (FNWB) en Eigen Kracht Conferenties (EKC). Ook in België wordt het op deze manier toegepast. We zien heel wat parallellen tussen FNWB en EKC en daarnaast ook een aantal verschillen. Gemeenschappelijk is de insteek vanuit de empowerment-gedachte. Er wordt vraag- en cliëntgericht gewerkt, waarbij de betrokkenen de regie hebben over de oplossing voor hun probleem. Zowel EKC als familienetwerkberaad kennen eenzelfde proces: Er is de voorbereidingsfase, het netwerkberaad en een opvolging nadien. Het beraad zelf verloopt in drie fases: een informatiefase, een gesloten gedeelte of privétijd, en de voorstelling van het gemaakte plan. Belangrijk verschil is dat bij EKC een onafhankelijk coördinator het hele proces begeleidt. Deze coördinator is een vrijwilliger die hiertoe een opleiding heeft gekregen. Het is evenwel géén hulpverlener, hij staat volledig los van elke vorm van hulpverlening. EKC is een gepatenteerde werkvorm en volgt een strikt stramien. De aanmelding kan door iedereen gebeuren, maar wordt in de praktijk toch meestal door een hulpverlener gedaan. Bij voorkeur vindt een EKC plaats bij de start van hulpverlening, hoewel het ook mogelijk is tijdens een hulpverleningstraject. Het is ruim inzetbaar, bij verschillende probleemstellingen. Familienetwerkberaad kan georganiseerd worden door verschillende diensten. De coördinator die het proces begeleidt, is vaak wel een hulpverlener. Het is echter wenselijk dat deze niet de begeleidende hulpverlener is van het betrokken gezin. De aanmelding kan gebeuren op elk moment in het hulpverleningstraject. 13

15 De Karel De Grote Hogeschool bracht beide werkvormen in beeld in het onderzoeksrapport: Een vergelijking tussen methoden van krachtgericht werken, ingezet in de Integrale Jeugdhulp (Karel De Grote Hogeschool, 2012). Voor een uitgebreid overzicht van beide werkvormen, verwijzen we graag naar de bijlage. Bij alle krachtgerichte methodes worden drie basisprincipes vastgesteld. 1. De regie voor het begeleidingstraject wordt sterker bij de hulpvrager gelegd (Karel De Grote Hogeschool, 2012). 2. Het overdragen van de regie is niet mogelijk zonder het geloof in de krachten en mogelijkheden van de hulpvrager. Krachtgericht werken is een basisprincipe. 3. Het appèl op en versterken van een netwerk rond de hulpvrager is essentieel. Deze gezamenlijke basis wordt door verschillende krachtgerichte methoden vanuit een verschillend kader ingevuld. Bij de uitwerking van Sonestra gaan we verder in op hoe dit wordt ingevuld binnen FNWB Sonestra Riet Portengen introduceerde het familienetwerkberaad in Pleegzorg in Nederland. Zij heeft oorspronkelijk de methodiek ontwikkeld en geschreven voor en over netwerkpleegzorg. In de loop der jaren heeft ze deze verder ontwikkeld en ook uitgebreid naar andere sectoren. Vanaf de jaren negentig ontwikkelde dit zich verder tot het werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën in zijn huidige vorm. (I.Vanhoutteghem, mondelinge info, 24 april 2013). Sociale Netwerkstrategieën biedt een totaalvisie om meer vraaggericht te werken, participatie te bevorderen en de samenwerking te verbeteren tussen alle betrokkenen, supporters en professionals. Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën is een werkwijze waarbij cliënten, volwassenen en kinderen besluiten nemen en een plan maken over situaties in hun leven en dit plan zelf kunnen opvolgen. Hierbij betrekken ze professionele hulpverlening voor de zaken waar ze zelf geen oplossing voor hebben. Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën betekent participatie van iedereen die belangrijk is voor het kind; vroeger, vandaag en in de toekomst. Ieder perspectief telt in het nemen van beslissingen en het maken en uitvoeren van een plan. Hoe meer perspectieven worden verbonden, hoe meer ideeën en des te beter het plan. (Portengen, 2012, p.19). Het familienetwerkberaad is daarbij een onderdeel van dit hele traject. Het is het platform waar de besluiten genomen worden en het plan opgemaakt wordt voor de toekomst. Het zijn 14

16 de ouders en kinderen die samen met de mensen die voor hen belangrijk zijn, dit plan opmaken. Het actieplan dat ze opstellen, vormt de basis voor de samenwerking in een actieteam. De verschillende stappen binnen Sociale Netwerkstrategieën zijn (SONESTRA, 2013): 1. Het Netwerkkompas De facilitator/coördinator helpt het gezin (ouders en kinderen) om hun netwerk te verkennen en analyseren. Via methodieken als genogram, sociogram, ecogram en levenslijn wordt het netwerk in beeld gebracht: wie is er belangrijk voor de cliënt, wie is er vergeten en wie ontbreekt er? De methodiek drieluik helpt om voor alle leden van het gezin helder te krijgen wat er moeilijk loopt en waar ze naar verlangen. Op basis hiervan komen ze tot de vragen die ze willen voorleggen aan het beraad. Tijdens dit hele proces kan voor elk van de gezinsleden een vertrouwenspersoon deelnemen. Belangrijk in dit hele verhaal is dat het gezin de koers bepaalt. Uiteindelijk besluiten ze samen wie ze uitnodigen. De facilitator helpt hen bij het organiseren van en uitnodigen voor het beraad. Zoveel als mogelijk wordt door ouders en kinderen zelf opgenomen. 2. Het FamilieNetwerkberaad Dit vindt plaats in drie fasen: Informatie delen, privé-tijd en presentatie van het plan. Fase 1: Informatie delen Er wordt informatie gegeven over de situatie rond de cliënt en welke mogelijkheden professionele hulp eventueel kan bieden. Vooraf is duidelijk afgesproken met de betrokkenen welke informatie er nodig is. Het gaat erom dat de deelnemers aan het beraad alle informatie moeten hebben die nodig is om een goed en zinvol plan te kunnen uitwerken. De vragen aan het netwerkberaad worden voorgelegd. De pikketten worden uitgezet. D.w.z. er wordt uitleg gegeven over de randvoorwaarden rond veiligheid. Het familienetwerkberaad moet goed weten wat de grenzen zijn die er aan een plan gesteld worden. De informanten kunnen dienst- of hulpverleners zijn. Deze worden vooraf goed gebrieft over welke info gevraagd wordt. Soms kiezen cliënten er voor om zelf iets toe te lichten. Het is belangrijk dat externe informanten dit doen. De facilitator dient in zijn rol te blijven. De deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen ter verduidelijking te stellen. Als alles helder is voor iedereen wordt er overgegaan tot de privétijd. Alle informatie die gegeven werd, is ook beschikbaar voor de deelnemers in de vorm van folders e.d. De vragen die gesteld werden, hangen duidelijk overzichtelijk op. 15

17 Fase 2: Privé-tijd Alle professionelen en dus ook de facilitator verlaten het beraad. De deelnemers aan het beraad krijgen zoveel tijd als zij nodig hebben om met elkaar te praten, besluiten te nemen en een eigen plan te maken. Ze worden gevraagd om op een flap nota te nemen van de gemaakte afspraken. De facilitator blijft in de buurt voor eventuele vragen en kan hiervoor indien gewenst terug binnen geroepen worden. In de privé-tijd bedenken de deelnemers van het beraad ook wie er in het actieteam gaat. Fase 3: Presentatie plan De deelnemers aan het beraad presenteren het plan aan de facilitator en eventueel andere professionals. Zij vertellen hoe zij de problemen gaan aanpakken, wat er dan moet gebeuren, wie wat doet en of zij een rol zien voor professionals en zo ja, voor welke. De facilitator checkt de overeenstemming over het plan en ook of de gestelde voorwaarden gevolgd werden. Zo ja, dan kan de uitvoering van het plan starten. 3. Samenwerken in een actieteam Het actieteam bestaat uit de cliënt en vertegenwoordigers van de familie en het sociale netwerk. Het wordt samengesteld tijdens het beraad en wordt aangevuld door professionals die een rol spelen in de dienst- en/of hulpverlening aan de cliënt. Kinderen kunnen aanwezig zijn of kunnen hun stem laten vertegenwoordigen. Het actieteam komt regelmatig bij elkaar. Zij bepalen zelf hoe vaak en wanneer. Ze bespreken de voortgang van het actieplan. Het actieplan wordt eventueel bijgesteld. Als de rol van een professional is uitgespeeld, dan verlaat hij het actieteam. Om Sociale Netwerkstrategieën toe te passen is er een verschuiving nodig in de visie rond hulpverlening. Het doel is om verbindend te werken en het bewustzijn rond verantwoordelijkheid te vergroten door de methodieken en de manier van vraagstelling. Hulpverlening wordt hierbij gezien als aanvullend op wat mensen zelf kunnen doen. De hulpverlener staat dus in een andere positie als wat we gewend zijn. De vaststelling is dat als mensen de kans krijgen, ze plannen maken die hulpverleners nooit zouden bedenken. 16

18 2.4. Procedure West-Vlaanderen In West-Vlaanderen verkent de netwerkonderzoeker samen met het betrokken gezin het netwerk. Er wordt hierbij gericht op zoek gegaan naar personen of gezinnen die een aanbod zouden kunnen doen als antwoord op de vraag die voorligt. Deze mensen worden gecontacteerd en individueel bezocht door de netwerkonderzoeker. Wie effectief een aanbod kan of wil doen, is aanwezig op het netwerkberaad. (A. Van Overbeke, mondelinge info, 11 maart 2013). In hoofdstuk 5 wordt de manier van werken die ze in West-Vlaanderen toepassen om aan netwerkonderzoek te doen, uitgebreid toegelicht. We gaan er om die reden hier niet verder op in. 17

19 3. Toepasbaarheid: Verkenning van de mogelijkheden binnen de eigen organisatie Toepasbaarheid binnen pleegzorg Limburg Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën leidt tot een ingrijpende paradigmawisseling. Dit wordt versterkt door vraaggericht werken in de pleegzorg. Ouders, kind en hun omgeving vervullen geen bijrol meer in de hulpverleningsplannen. Zij zijn en blijven eigenaar van hun problemen en van de oplossingen door zelf een plan te bedenken. Het gezin en zijn netwerk zijn immers de deskundigen over hun eigen leven. De professional betrekt niet meer de familie en supporters erbij, maar erkent hen als participant. De cliënt krijgt dus de regie, de professionals hebben een aanvullende rol. Samen werken zij vanuit één actieplan. Ook de rol en positie van pleegouders verandert. Zij krijgen niet langer een taak in het proces toebedeeld, maar nemen als volwaardig participant deel. (Portengen, 2012, p.31). Sonestra gaat ervan uit dat het enkel mogelijk is om op deze manier te gaan werken als de hele organisatie de ommekeer maakt. Ze bieden programma s om dit proces te begeleiden(i. Vanhoutteghem, mondelinge info, 24 april 2013); (Sonestra, sd). Het start bij een keuze van het beleid, die wordt gevolgd door een visiedebat met alle medewerkers binnen de organisatie. Het is noodzakelijk dat alle medewerkers de training volgen. Tijdens de training gaat het enerzijds om het aanleren en trainen van de methodiek, maar wordt er anderzijds uitgebreid stilgestaan bij de eigen visie rond gezinnen en krachten e.d. Er wordt vanuit gegaan dat er in principe 5 jaar nodig is om de visie en werkwijze binnen een organisatie om te keren naar een krachtgerichte werking (R. Moonen, persoonlijke, mondelinge info, 15 mei 2013). Probleemstelling Vrij snel was er de keuze om zoveel mogelijk vanuit deze visie te gaan werken binnen het project netwerkonderzoek, vanuit het sterk geloof en enthousiasme erin. Tegelijk botsten we op de realiteit dat de grondhouding en visie die hierbij belangrijk is, niet samenvalt met de huidige visie en manier van werken binnen pleegzorg. Gezien de beperking in tijd en opdracht van het project was er niet de mogelijkheid om een dergelijk proces aan te gaan. Onze directie had wat zorgen rond mogelijke consequenties van deze methodiek. We kunnen immers bij de ingang wel voor deze methodiek kiezen, maar wat brengt dit teweeg? Je mobiliseert immers het netwerk. Wat als je op termijn niet kan waarmaken om de regie aan de betrokkenen te laten? Het was dus zoeken hoe we hiermee zo goed mogelijk aan de slag konden. 18

20 We hebben ons afgevraagd of we een aangepaste vorm zouden maken of de methodiek zouden toepassen zoals Sonestra hem voorstelt. De aanpassing zou dan in functie zijn van een aantal van onderstaande vragen. 1. Hoe kunnen we omgaan met een gezin dat vanuit het netwerkberaad naar voor wordt geschoven? We botsen hier op de dualiteit tussen enerzijds geloof in empowerment en vraaggericht werken en anderzijds de maatschappelijke verantwoordelijkheid van pleegzorg. In principe wordt immers bij deze methodiek het voorgestelde plan onvoorwaardelijk aanvaard. Dit zou inhouden dat pleegzorg gewoon kan opstarten. Om deze reden is het belangrijk om de pikketten zorgvuldig uit te zetten. Anderzijds is er de verantwoordelijkheid van pleegzorg om een attest te geven aan pleeggezinnen. In die zin zijn er ook argumenten om een screening te doen van het voorgestelde gezin. Een andere mogelijkheid was om dan een netwerkobservatie te doen. We dienden hierin een keuze te maken. 2. Wat betekent dit voor de rol en of functie van de pleegzorgbegeleider? Sociale Netwerkstrategieën veronderstellen dat ook in de verdere begeleiding krachtgericht gewerkt wordt en dat het netwerk de belangrijkste partij is bij overleg en besluitvorming. Dit houdt dus ook consequenties in voor de pleegzorgbegeleiding. We verwachten dus dat deze bij een plaatsing waar een netwerkberaad aan vooraf is gegaan, anders zal moeten verlopen dan op dit moment gebruikelijk is. De invulling van de rol van begeleidende hulpverlener zal deels anders ingevuld moeten worden en bij elke stap zal de afweging gemaakt moeten worden of er voldoende ruimte is voor regie door de betrokkenen in het verhaal. 3. Wat als er geen aanbod van een gezin komt vanuit het netwerk? Indien de indicatie pleegzorg is en er zich geen kandidaat-pleeggezin aandient uit het netwerk, moet je alsnog overgaan tot een plaatsing in een bestandsgezin. Wat zijn consequenties naar pleeggezinnen en pleegzorgbegeleiding toe? Heb je dan een slapend netwerk wakker gemaakt dat hoge verwachtingen heeft qua inspraak en deelname? Zijn onze huidige pleeggezinnen daar op voorbereid? En zijn onze begeleidingsteams daar klaar voor? Cfr. bij Prima pleegzorg wordt aangegeven dat er op een andere manier werving en selectie gedaan wordt dan voordien, in functie van de nieuwe visie. Een pleeggezin wordt hierin immers als aanvullend beschouwd op wat het eigen netwerk kan bieden. (A. Derickx, mondelinge info, 2 mei 2013). Er leefde hierover de zorg dat dit mogelijk voor complicaties kan zorgen bij onze huidige gezinnen. Op dit moment is in Pleegzorg Limburg deze omwenteling niet aan de orde. 19

21 3.2. Positie van pleegzorg De stuurgroep van het project stelde de vraag om het bereik van het netwerkonderzoek open te trekken naar alle situaties waar het besluit tot uithuisplaatsing is genomen. Zelfs nog voor de indicatie naar pleegzorg wordt gesteld. Dit leek ons een zinvolle vraag. Alleen houdt dit in dat een mogelijke uitkomst ook nietpleegzorg kan zijn. De vraag stelt zich of het klopt dat pleegzorg dan in het besluitvormingsproces een rol speelt en dit proces begeleidt. Hierdoor kwamen we ook bij een volgende vraag EKC of familienetwerkberaad? Zoals eerder vermeld, bestaan er grote paralellen en gelijkenissen tussen Eigen Kracht Conferentie en Familienetwerkberaad. Vanuit EKC kregen we bovendien het aanbod om bij een aanmelding voor netwerkonderzoek voor de praktische uitvoering beroep te doen op hen. De vraag was of we hier op zouden ingaan en wat de voor- en nadelen hiervan konden zijn. Als pleegzorg zelf dit proces zou begeleiden, doen we dan hetzelfde als wat een Eigen Kracht Conferentie biedt? En komen we dan niet in het vaarwater van een bestaande werkvorm? 20

22 4. Op weg naar antwoorden: gemaakte keuzes Toepasbaarheid binnen pleegzorg Limburg. Op het stafteam van Pleegzorg Limburg werd besloten om het experiment aan te gaan. We willen hierbij het risico nemen dat er weerstand komt vanuit begeleiding en bestaande pleeggezinnen. Het kan dat we zullen moeten vaststellen dat het niet haalbaar is binnen de huidige werkvorm. Anderzijds is er ook kans dat het een beweging in gang zet in de richting van meer krachtgericht werken. Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, besloten we in te zetten op het inschakelen van begeleiders die gekend zijn om hun positieve visie en houding naar netwerkgezinnen. Vanuit overleg met het Multidisciplinair team hoorden we dat het regio-overleg Jongerenwelzijn ook verkiest dat we zo veel mogelijk de methodiek van Sonestra gaan volgen. Voor de gezinnen die naar voor zouden komen uit een familienetwerkberaad werd gekozen om een netwerkobservatie of screening te doen, indien dit resulteert in pleegzorg. Dit is een keuze van de directie in functie van de verantwoordelijkheid die we hebben om pleeggezinnen een attest te geven. Er werd wel geopteerd voor een verkorte vorm van screening om de tijdspanne in te korten. De mogelijke pleegouders hoeven binnen het project niet verplicht de vorming voor kandidaat-pleegouders te volgen. Belangrijk hierbij zal zijn om hierover open en duidelijk te zijn doorheen het hele proces, zodat mensen hier van bij het begin van op de hoogte te zijn. Een netwerkobservatie is altijd de eerste optie. We spraken af dat de verwijzer de keuze zal maken tussen netwerkobservatie, screening of het toevertrouwen aan het gezin zonder dat er officieel pleegzorg wordt gestart Rol van pleegzorg Er werd besloten om voor de duur van het project alle situaties aan te nemen waar uithuisplaatsing aangewezen is. Toekomstgericht zal pleegzorg dit niet kunnen waarmaken omdat er geen werkingsmiddelen voorzien worden. Maar zolang het project loopt, stelt dit probleem zich niet. Op basis van de ervaringen die we daarin opdoen, kunnen we dan mogelijk adviezen formuleren over de haalbaarheid. Deze keuze houdt in dat de vraag aan het netwerk kan zijn: Kan de uithuisplaatsing volledig gedragen worden binnen het netwerk? Zo nee, is er dan een gedeeltelijke ondersteuning mogelijk aanvullend op een andere oplossing voor de minderjarige? Het gaat er steeds om het netwerk zoveel als mogelijk te mobiliseren in het verdere traject en toekomst van het kind of de jongere in kwestie. 21

23 4.3. EKC of familienetwerkberaad? We maakten de keuze om het netwerkonderzoek zelf te doen en niet EKC in te schakelen. Enerzijds lijkt het ons dat EKC in een eerdere besluitvormingsfase past. Op het moment dat er gekozen wordt voor een uithuisplaatsing, is er vaak al een heel traject binnen de hulpverlening afgelegd. EKC wordt echter bij voorkeur ingezet bij de start van de hulpverlening. Anderzijds werkt EKC met een vrijwillige coördinator. Dit lijkt ons in deze minder aangewezen. In Familienetwerkberaad wordt gebruik gemaakt van een professionele hulpverlener, die echter niet de betrokken hulpverlener mag zijn in het begeleidingstraject van het gezin. De kennis en ervaring van de professionele begeleider met de vaak kwetsbare doelgroep en het kunnen rekening houden met de bijzondere context van gezinnen, wordt eerder als een meerwaarde gezien. De hulpverlener treedt in een familienetwerkberaad op als procesbegeleider, niet als hulpverlener. (Karel De Grote Hogeschool, 2012). Wij schatten bovendien in dat een professionele hulpverlener die pleegzorg kent een meerwaarde biedt t.o.v. de keuze voor een vrijwillige coördinator. Zowel m.b.t. de info die de betrokkenen kunnen krijgen als in de samenwerking en verdere opvolging met de verwijzer. Daarenboven kan je de situatie, indien nodig, langer vasthouden als procesbegeleider. Als er uiteindelijk toch een neutraal pleeggezin zou gekozen worden, moet er in principe opnieuw een familienetwerkberaad plaatsvinden, met het pleeggezin erbij. Dan is het wenselijk dat dezelfde procesbegeleider dit kan doen. 22

24 PROCEDURE NETWERKONDERZOEK LIMBURG 1. Vooraf We hebben bij aanvang van het project een procedure ontwikkeld in samenspraak met het regio-overleg van de teamverantwoordelijken van Jongerenwelzijn. Hierbij werd de afspraak gemaakt dat deze procedure, indien nodig, zou bijgestuurd worden. In onderstaande tekst maken we telkens melding van deze mogelijke aanpassing en de reden waarom. 2. Aanmeldingen We hebben ervoor gekozen om de doelgroep voor het netwerkonderzoek zo ruim mogelijk op te vatten. We zijn gestart met de idee dat netwerkonderzoek een meerwaarde kan betekenen voor alle kinderen waarvoor een gezin een aanbod zou kunnen bieden, hetzij voor voltijdse pleegzorg, hetzij als aanvulling op een bestaande opvangvorm. Zowel situaties waar recent een indicatie uithuisplaatsing gesteld werd, als langer gekende dossiers komen daarbij in aanmerking. Situaties die in aanmerking komen GOP-aanmeldingen (Gezinsondersteunende Pleegzorg); Dossiers CBJ en JRB waar indicatie uithuisplaatsing duidelijk is; Bestaande pleegzorgsituaties waar een andere oplossing moet gezocht worden; -6 jarigen in CKG of begeleidingstehuis waarbij een langere uithuisplaatsing geïndiceerd blijft; Uitzondering: kinderen jonger dan 2 jaar enkel indien er geen bestandsgezin beschikbaar is of er te zware weerstand is van ouders; Jongeren die 7 dagen op 7 in een GO-internaat verblijven; Jongeren die aangemeld worden voor onderbroken opvang; Een overzicht van de mogelijke instroom wordt weergegeven in figuur 1. 23

25 Figuur 1 OVERZICHT MOGELIJKE AANMELDINGEN EN DOORSTROMING NETWERKONDERZOEK Aanmeldingen Bijzondere Jeugdzorg Rechtstreekse vraag voor netwerkonderzoek Aanmelding bestandsplaatsing Aanmelding netwerkobservatie Aanmelding GOP Vraag vanuit pleegzorg: Vraag aan consulent om te bespreken met MDT: Is netwerkonderzoek een optie? Is er nood aan ondersteuning of gedragenheid voor KPO vanuit het netwerk? Intaker GOP bespreekt met ouders mogelijkheid van netwerkonderzoek binnen hun situatie. JA NEE JA NEE Indien mogelijk: Aanmelding netwerkonderzoek Netwerkonderzoek Intake Vraag: Is netwerkonderzoek een optie? Netwerkobservatie start 24

26 In de eerste plaats zijn er rechtstreekse vragen voor netwerkonderzoek mogelijk. Deze worden aangemeld bij de netwerkonderzoeker. Daarnaast willen we ook bij de aanmeldingen voor pleegzorg, zelf de vraag stellen of netwerkonderzoek een te overwegen piste is. Er werd de afspraak gemaakt dat bij aanmelding de intaker van pleegzorg de consulent hierover bevraagt. Indien netwerkonderzoek een optie zou blijken, zal de intake uitgesteld worden om dit proces alle kansen te geven. Aanpassing: In een aantal concrete casussen kwam achteraf de bezorgdheid dat, indien het netwerkonderzoek toch geen pleeggezin zou opleveren, de intake pas na afloop van het netwerkonderzoek kon opstarten. De consequentie zou dan zijn dat een jong kind mogelijk nog langer in een leefgroep zou moeten verblijven. Om het netwerkonderzoek alle kansen te geven, is het echter geen optie om tegelijk met een intake te starten. Om deze zorg op te vangen, werd voor een tussenoplossing gekozen. De procedures voor netwerkplaatsing werden immers toch aangepast in functie van het nieuwe decreet. Binnen Pleegzorg Limburg zou ook bij een netwerkplaatsing, een kindonderzoeker een aantal stappen zetten om het betreffende kind te leren kennen met het oog op de screening van de kandidaat-pleegouders. Daarom werd de mogelijkheid toegevoegd om deze stappen van kindonderzoek al te zetten. Wat de uitkomst ook zou zijn, dit kindonderzoek zou nodig zijn. Zowel als er een gezin uit het netwerk naar voor kwam, als in de situatie dat we toch moesten overgaan naar een bestandsplaatsing, was er al tijd gewonnen. In de praktijk is het echter niet tot deze stap gekomen. Er werd wel voor gekozen, maar het bleek enkel van toepassing in één specifieke situatie. Omwille van de weerstand van de ouders gedurende het hele proces, leek het toch niet wenselijk. Ook bij aanmelding voor netwerkobservatie zagen we mogelijkheden om via netwerkonderzoek meer steun te organiseren voor het pleeggezin. Ten slotte zijn er ook de rechtstreekse aanmeldingen mogelijk vanuit Gezinsondersteunende Pleegzorg. 25

27 3. Stappen in de aanmelding STAP 1 De aanmelding komt binnen bij de projectmedewerker van Pleegzorg Limburg. Situaties waar CBJ of JRB betrokken is, worden eerst besproken met het MDT en daarna aangemeld door de consulent. Bij aanvang maakten we de afspraak dat alle dossiers vanuit jongerenwelzijn ook besproken zouden worden met het Multidisciplinaire team (MDT). Gaandeweg ondervonden we dat dit een zekere vertraging met zich meebracht in de opstart van mogelijke dossiers. In onderling overleg werd besloten hier enkel MDT te informeren. Het overleg bood ons wel een meerwaarde in een aantal situaties. De betrokkenheid van de MDT-medewerker zorgde ervoor dat de consulent intern geïnformeerd werd en warm gemaakt werd voor de mogelijkheden van netwerkonderzoek. STAP 2 De netwerkonderzoeker contacteert de consulent en checkt de voorwaarden: De ouders zijn op de hoogte van de indicatie uithuisplaatsing. De netwerkonderzoeker voert deze discussie niet met de ouders! De ouders gaan akkoord met het netwerkonderzoek. Indien Jeugdrechtbank betrokken is, is het belangrijk dat de Jeugdrechter achter het netwerkonderzoek staat. STAP 3 Overleg tussen aanmelder en netwerkonderzoeker in functie van vraagverheldering, afspraken en expliciteren/concretiseren van de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen. Deze voorwaarden worden door de consulent met de ouders en minderjarige besproken vooraleer het netwerkonderzoek kan starten. Bij de uitvoering hebben we vastgesteld dat deze derde stap vaak moeilijk is. De zin ervan lijkt soms niet helder. Het is niet voor alle verwijzers even duidelijk wat het belang er van is. Ook de invulling van de voorwaarden blijkt soms een zoektocht. Bij de gedwongen hulpverlening is het echter een noodzakelijke stap. De keuze voor Sociale Netwerkstrategieën houdt een engagement in naar het gezin en de mensen uit het netwerk die deelnemen. Je kan het niet maken om hen te mobiliseren en dan mogelijk nadien hun plan af te blazen omdat het niet voldoet aan voorwaarden die nog niet vermeld werden. Het uitzetten van de pikketten, zoals het binnen Sonestra wordt genoemd, moet met zorg gebeuren. Daarmee geef je aan binnen welke marges het netwerkberaad vrij spel krijgt om een plan te maken. Bij vrijwillige hulpverlening kan dit anders liggen en is er meer soepelheid mogelijk. 26

28 4. Verloop voorbereidingsfase netwerkonderzoek STAP 4 NETWERK IN KAART BRENGEN De netwerkonderzoeker doet een aantal huisbezoeken bij ouders en minderjarige om het netwerk in kaart te brengen. Indien ze dit willen, kan elk van hen een vertrouwenspersoon uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Doel: Netwerk in beeld krijgen in functie van wie kan uitgenodigd worden voor het familienetwerkberaad. Centraal hierbij is de vraag welke mensen binnen het netwerk van het gezin (familie, buren, vrienden, school, ) mee kunnen nadenken over een goede oplossing voor de minderjarige en wie hierin een aanbod kan doen. Mogelijke methodieken: Genogram, levenslijn, sociogram, ecogram, STAP 5 VOORBEREIDING EN UITNODIGING NETWERKBERAAD De netwerkonderzoeker organiseert samen met het gezin het familienetwerkberaad. Het gezin kiest in overleg met de netwerkonderzoeker wie ze willen uitnodigen en bepaalt in overleg ook een locatie voor het overleg. Bij voorkeur nodigen betrokkenen (ouders, minderjarige) zelf uit voor het netwerkberaad. Er wordt afgesproken met de ouders en minderjarige wat er inhoudelijk op het netwerkberaad zal gebracht worden en door wie. 5. FamilieNetwerkberaad STAP 6 FAMILIENETWERKBERAAD Het gezin, familie en sociaal netwerk komen bijeen. Ook de kinderen doen mee, indien mogelijk. De ouders en minderjarige kunnen ervoor kiezen een vertrouwenspersoon mee te brengen. Dit overleg verloopt in drie fasen: 1. Welkom en informatieronde De netwerkonderzoeker legt uit wat de bedoeling is van de bijeenkomst. De centrale vraag wordt voorgelegd. 27

29 De consulent schept het kader waarbinnen hierover kan nagedacht worden en de voorwaarden van JRB of CBJ waaraan het plan moet voldoen. (Indien van toepassing) Een medewerker van pleegzorg geeft uitleg over pleegzorg en de procedure en voorwaarden als er een gezin naar voor zou komen als kandidaat-pleeggezin. Indien nodig wordt uitleg gegeven over problematiek binnen het gezin of bij de minderjarige waarmee rekening moet gehouden worden. 2. Overlegtijd - privé tijd De netwerkonderzoeker, consulent en mogelijke andere professionals verlaten het overleg. Het beraad krijgt zoveel tijd als ze nodig hebben om met elkaar te overleggen en tot besluiten te komen. De netwerkonderzoeker blijft in de buurt voor mogelijke vragen. 3. Voorstelling plan De netwerkonderzoeker (en consulent) sluiten terug aan bij het beraad. Het voorstel van het netwerkberaad wordt besproken. De netwerkonderzoeker checkt de overeenstemming over dit plan en of het voldoet aan de gestelde voorwaarden. Samenstelling opvolgteam d.w.z. Er wordt een groepje samengesteld dat de opvolging doet van het opgemaakte plan. Dit zijn de ouders en mogelijk minderjarige, aangevuld met één of maximaal een paar vertegenwoordigers van het beraad. De hulpverleners die deel uitmaken van het plan, sluiten ook aan bij het team. (vb. als pleegzorg wordt opgestart, maakt ook de pleegzorgbegeleider deel uit van dit team.) Doel is opvolging van de afspraken en betrokkenheid op het verdere verloop van het traject. Vb. als er nieuwe afspraken moeten gemaakt worden of als zaken niet lopen zoals gepland. Ieder lid van het opvolgteam kan het team bijeenroepen. De consulent wordt op de hoogte gebracht van overlegmomenten van het opvolgteam en neemt indien nodig ook deel. Afspraken over het verdere verloop: o.a. over het informeren van de aanmelder, opstarten netwerkscreening, realiseren van het plan, STAP 7 Het plan wordt uitgeschreven door de netwerkonderzoeker en teruggekoppeld aan de aanmelder. De netwerkonderzoeker bezorgt het uitgeschreven plan aan alle deelnemers van het netwerkberaad. 28

30 Bij deze laatste stap hebben we ons de vraag gesteld waar we moesten op letten om zorg te dragen voor privacy en beroepsgeheim. We hebben ons hierover bevraagd bij de juridische helpdesk van het Steunpunt Jeugdhulp. De adviezen die we kregen, passen we toe in de uitvoering van het netwerkberaad. De deelnemers aan het beraad zijn niet gebonden aan beroepsgeheim. Dit is anders dan overlegmomenten met hulpverleners waar iedereen gebonden is door het gedeeld beroepsgeheim. Daarom is het belangrijk om heel helder met de cliënt af te spreken wat er aan informatie op tafel zal komen en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn. Als netwerkonderzoeker moet je steeds afwegen of bepaalde informatie noodzakelijk is voor het doel en of de cliënt deze niet beter zelf kan brengen. Bij het versturen van de uitnodiging voor het beraad en het verslag nadien, is het meest wenselijk dat je deze aan de ouders bezorgt en zijzelf zorgen voor de verspreiding. Op die manier hebben ze zelf in de hand wie de informatie ontvangt. Het is niet uitgesloten om dit wel te doen als netwerkonderzoeker, maar dan enkel met goedkeuring van de ouders. 6. Mogelijke uitkomst van het netwerkonderzoek De stappen die hier verder op volgen, verlopen verschillend, afhankelijk van de uitkomst van het familienetwerkberaad. We vertrekken van de uitgangsvraag: Kan de uithuisplaatsing (en bij uitbreiding de gestelde vraag ) volledig binnen het eigen netwerk gedragen worden? We zagen als mogelijke resultaten: a. Er is een kandidaat-gezin. b. Er is een kandidaat-gezin met een plan voor ondersteuning vanuit het netwerk. (In functie van het voldoen aan de gestelde voorwaarden.) c. Er is een plan met aanbod om de uithuisplaatsing deels op te vangen of te ondersteunen binnen het netwerk d. Er zijn geen mogelijkheden of aanbod binnen het netwerk. Figuur 2 geeft een overzicht van de mogelijke uitkomsten in de vorm van een stroomdiagram. 29

31 NETWERKBERAAD figuur 2 KAN UITHUISPLAATSING VOLLEDIG BINNEN HET NETWERK GEDRAGEN WORDEN? JA, er is een kandidaat gezin NEE KG KAN VOLLEDIG DRAGEN KG HEEFT NOOD AAN ONDERSTEUNING KAN DE UITHUISPLAATSING DEELS GEDRAGEN WORDEN DOOR NETWERK? Netwerkobservatie = Start PZ Screening Toevertrouwen aan gezin zonder PZ Aanbod en plan binnen netwerk Geen aanbod hiervoor binnen netwerk JA NEE E Positieve indicatie Negatieve indicatie Netwerkobservatie = START PZ Screening Toevertrouwen aan gezin zonder PZ Plan opmaken: Wat is het aanbod? Wie doet wat? Wat is er nodig van hulpverlening? Uithuisplaatsing binnen professionele aanbod Start Pleegzorg overleg Opvolgteam Nieuw besluit nodig Positieve indicatie Negatieve indicatie Verdere stappen richting uitvoeringsplan Start Pleegzorg Opvolgteam overleg 30

SoNeStra. Ontwikkelen vanuit beweging

SoNeStra. Ontwikkelen vanuit beweging SoNeStra Ontwikkelen vanuit beweging Deskundigen Buitenspel?! Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën, 28 april 2015 Riet Portengen 75 minuten. Het verhaal Kleine oefeningen Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën

Nadere informatie

Deskundigen Buitenspel?!

Deskundigen Buitenspel?! Deskundigen Buitenspel?! Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën 19 september 2013 Anitha Wagemans/Riny Moonen Ontwikkeling tussen de oren visie, overtuigingen, paradigma, theorie in de vingers vaardigheden,

Nadere informatie

Prima Pleegzorg in beeld

Prima Pleegzorg in beeld Prima Pleegzorg in beeld 11 maart 2013 Workshop Congres Jeugd in Onderzoek Harm Damen Arno Derikx m.m.v. Marieke de Graaf en Coleta van Dam Workshop Opzet Achtergronden (10 minuten) Onderzoek (15 min)

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Wie durft. Enya Thijssen Projectbureau MAAT Riny Moonen Ko& Co/ SoNeStra 0620066279

Wie durft. Enya Thijssen Projectbureau MAAT Riny Moonen Ko& Co/ SoNeStra 0620066279 Wie durft Enya Thijssen Projectbureau MAAT Riny Moonen Ko& Co/ SoNeStra 0620066279 Sociale Netwerkstrategieën Werken vanuit de krachten en mogelijkheden van de familie en het sociale netwerk Sociale NetwerkStrategieën

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen

Uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen Uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen Een zoektocht naar uitgangspunten, krachtlijnen en verbetermogelijkheden Vlaamse uitgangspunten, krachtlijnen en verbetermogelijkheden Beleidsnota WVG 2014-2019

Nadere informatie

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Het decreet m.b.t. de nieuwe organisatie pleegzorg Algemene vergadering ROG 11 februari 2014 Hilde Dekiere Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Deel 1: Achtergrond decreet samenwerking

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB. Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg

Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB. Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Opvang Kinderdienst Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Gezinnen raken tijdelijk uit hun evenwicht : een onverwachte ziekte, mentale of fysieke

Nadere informatie

Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg (SOP)

Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg (SOP) Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg (SOP) Studiedag Pleegzorg anno 2014 drs. Marijke Robberechts Prof. dr. Johan Vanderfaeillie 5-12-2013 pag. 1 Inhoudstafel Inleiding: samenwerking in pleegzorg Project

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering 2013-2014 Inleiding In de periode 2011 tot en met 2014 hebben Trias Jeugdhulp, Jarabee en Intermetzo subsidie ontvangen van de provincie Overijssel voor het project

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be THEMABUNDEL CONTEXTBEGELEIDING: ADVIEZEN VAN OUDERS EN HULPVERLENERS (Dialoogdag 2014) Standpunten van ouders

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE

INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE A D O P T I E 1 INLEIDING Wie in zijn praktijk geconfronteerd wordt met een vrouw die ongewenst zwanger is en overweegt haar kind af te staan voor adoptie vindt in deze

Nadere informatie

We voorzien dat de jongeren maximaal 18 keer kunnen komen. Provincie Vlaams Brabant

We voorzien dat de jongeren maximaal 18 keer kunnen komen. Provincie Vlaams Brabant Naam van het dagbestedingsinitiatief: Alba- ondersteunende begeleiding- 1) Inhoud van de dagbesteding Algemeen kader: Ontstaansgeschiedenis 1 De werkvorm dagactiviteit van Alba is ontstaan binnen de werking

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 01 JANUARI 2006 TOT 31 OKTOBER 2006 - COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

Welkom. Testfase. Nieuwsbrief 2, Mei 2011

Welkom. Testfase. Nieuwsbrief 2, Mei 2011 Nieuwsbrief 2, Mei 2011 I N D I T N U M M E R : 1 Welkom 1 Testfase 2 Stand van zaken screening 4 Stand van zaken instroom 6 Varia 6 Onze contactgegevens Eerste resultaten zijn positief! Welkom De testfase

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

Het stroomschema treft u onderaan dit document. Eerst volgt een toelichting op de verschillende onderdelen van het stroomschema.

Het stroomschema treft u onderaan dit document. Eerst volgt een toelichting op de verschillende onderdelen van het stroomschema. Ondersteuning na Jeugdzorg Concept stroomschema warme overdracht December 2013 versie na praktijkatelier december 2013 Op basis van de input uit praktijkatelier 1 (januari 2013) is een concept stroomschema

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering

Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Persoonsgerichte Bewindvoering Leuven 18 oktober 2014 www.similes.be Kenniscentrum

Nadere informatie

Gemandateerde voorziening

Gemandateerde voorziening Gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Hulpaanbieders hebben allen een verantwoordelijkheid in het omgaan met verontrusting. Indien zij hier zelf tegen grenzen aanbotsen en twijfelen

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Brugge. Casus 1 Verschillende

Nadere informatie

Link tussen pleegzorg en GGZ Samenwerking op vlak van

Link tussen pleegzorg en GGZ Samenwerking op vlak van Link tussen pleegzorg en GGZ Samenwerking op vlak van Onderzoek-en indicatiestelling psychotherapeutische ondersteuning Psychopedagogische ondersteuning johan.ieven@centrumpleegzorg.be 1 Context van pleegzorg

Nadere informatie

Coördinatie van de hulp. Workshop 4

Coördinatie van de hulp. Workshop 4 Coördinatie van de hulp Workshop 4 Voorstellingsrondje Maatschappelijke evoluties Perspectief van de cliënt Casusoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter Bemiddeling Vertrouwenspersoon vragen Wie is

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro Naam van de schoolexterne : Lange Time Out Halle, Groep Intro 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG

INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG INLEIDING Het MB van 22 november 2001 bepaalt dat RVT s, Gemengde inrichtingen (RVT-ROB) en ROB s die ten minste sinds 1 juli 2001 het forfait C+ factureren middelen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING

BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING DE VISIE EN DOELSTELLING VAN BOR STICHTING DE WERING De visie van Begeleide Omgangs Regeling Stichting De Wering (verder te noemen: BOR) op de omgang tussen

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Gezinsplaatsing Sociaal Centrum Opvang Kinderdienst De Mutsaard

Gezinsplaatsing Sociaal Centrum Opvang Kinderdienst De Mutsaard Gezinsplaatsing Sociaal Centrum Opvang Kinderdienst De Mutsaard Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Gezinnen raken tijdelijk uit hun evenwicht

Nadere informatie

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Wat is een suïcidepreventiebeleid? Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Een stappenplan waarin uitgeschreven staat hoe er binnen een organisatie met suïcidaliteit wordt omgegaan en

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider Dit document dient ter ondersteuning van de EVCbegeleider die de kandidaat informeert en begeleidt tijdens de intakefase van de EVC-procedure, bij het opstellen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Multi-Media Club

Naam van de schoolexterne interventie: Multi-Media Club Naam van de : Multi-Media Club 1. Inhoud vd Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Schooljaar 2008-2009, als parallel met Radick, het tijdschrift. Visie Met multimedia-technieken eigen producties ontwikkelen

Nadere informatie

Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING

Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING OPDRACHT D.O.P. Wat? Procesbegeleiding waarbij een persoon met een (vermoeden van een) handicap en zijn netwerk actief bijgestaan worden

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden?

Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden? Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden? 1 Wij zijn een multidisciplinair team verbonden aan het Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding van Izegem.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding Pleegouder worden een zorgvuldige voorbereiding De keuze om pleegouder te worden, is een ingrijpende stap. Een pleegouder is de opvoeder van een kind van een ander. Er komt een kind bij in het gezin of

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING -positieve heroriëntering van context, organisaties en samenleving- Van crisis tot kracht Van complexiteit tot essentie Van slachtofferschap tot engagement

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Netwerkgericht werken binnen de jeugdhulp. Bie Melis en Mia Claes

Netwerkgericht werken binnen de jeugdhulp. Bie Melis en Mia Claes Netwerkgericht werken binnen de jeugdhulp Bie Melis en Mia Claes Veel termen met meerdere invullingen Impliceert uiteenlopende doelstellingen Verschillende benaderingen = verschillende belangen. Het netwerk

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

Gebruikersparticipatie

Gebruikersparticipatie Gebruikersparticipatie Ik ben de Communicatiedienst van K&G Voor de onderstaande informatiebrochures hebben we een project gebruikersparticipatie opgezet: - Kind in Beeld - Voeding en beweging - Taalstimulering

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Informatie voor professionals Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Besluit en verslag werkgroep

Besluit en verslag werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp - werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp Verslag werkgroepen Afdeling Beleidsontwikkeling Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 32 43 F 02 553 31

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014

Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014 Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014 November 2013 Benedikte Van den Bruel H0 Inhoud H1 Achtergrond H2 Vormen van pleegzorg & bijhorende typemodules H3 Combinaties met hulp buiten de pleegzorg

Nadere informatie

Samen werken tegen kindermishandeling

Samen werken tegen kindermishandeling Samen werken tegen kindermishandeling 29 september 2014, Antwerpen Sofie De Smet, medewerker VK Gent Luc Vlerick, medewerker VCLB regio Gent Detectie en aanpak: een zoektocht binnen een driehoeksverhouding

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen:

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: een stand van zaken. Ben Kwanten KOPP-Vlaanderen Zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen 2.0 aandacht voor de eigen krachten in netwerk, familie, maatschappij Gebruik maken van aangepaste hodieken Verslag doen van krachtgericht werken bij stap

Nadere informatie

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Hilde Smits Studiedag De Kiem 18.10.2016 Situering Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten

Nadere informatie

Jaarverslag Oikonde Brugge 2011

Jaarverslag Oikonde Brugge 2011 Jaarverslag Oikonde Brugge 2011 Inleiding Pleegzorg West-Vlaanderen PR 1. Werving, bekendmaking en sensibilisering 1.1. Er werd info verspreid via mailing 1.2. Er werden uiteenzettingen gegeven: 2. Werving

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie