VIEREN - AAN HET VANZELFSPREKENDE VOORBIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIEREN - AAN HET VANZELFSPREKENDE VOORBIJ"

Transcriptie

1 VIEREN - AAN HET VANZELFSPREKENDE VOORBIJ

2 INHOUDSOPGAVE 03. VOORWOORD - FIEF BLEESER & PETER ADRIAANSEN 04. FEESTEN - FRITS LITMAATH 06. VANUIT SPIRITUALITEIT GEZIEN - LIA VAN AALSUM 10. VIEREN DOE JE MET KINDERBOEKEN - MARIJKE BOUWHUIS 13. VIEREN IN HET DIGITAAL PORTFOLIO - DIANA GIBBELS 14. ONTMOETING AAN TAFEL - BEA BISSELING & MARCELLE HILGERS 15. MENUKAART 16. IETS TE VIEREN - MARIËTTE WOLBERS 19. PROJECT KIND EN KUNST - MIRJAM JAKUBOWSKI 20. VOOR VIEREN - PETER VAN HASSELT 22. METAMORFOSE TOT SINTERKLAAS 25. FOTO S: FEEST VIEREN 27. COLOFON

3 VIEREN IN BREDER PERSPECTIEF Met gepaste trots biedt het bestuur van de alumnicommissie u het tweede nummer aan van ons blad Chronos. Nadat vorige keer het thema Tijd is gekozen, is het deze keer Vieren geworden. Zoals u vermoedelijk al weet, neemt vieren een belangrijke plaats in op onze opleiding. We komen er ieder jaar op terug in ons curriculum. We hebben het opgenomen in onze opleidingsprofielen. Daarin staat onder andere voor een eerstejaars student: De student is opleidingsbekwaam in Vieren op school wanneer hij zichtbaar en bespreekbaar maakt dat hij kleine momenten in zijn stagegroep kan herkennen waarop sprake is van samen geraakt en ontroerd worden, zowel bij verlies als bij succesjes. Hij creëert een ontspannen en veilige omgeving in zijn groep door een positieve benadering te hanteren. Hierdoor kan hij speciale momenten op een natuurlijke manier met de kinderen vieren. Waar mogelijk participeert hij en helpt hij mee bij georganiseerde vieringen in de schoolorganisatie. Hij reflecteert regelmatig op de waarde van vieren voor hemzelf. In het artikel van Lia van Aalsum worden waarden van reflecteren op vieren duidelijk verwoord en zij bekijkt het thema vanuit de spiritualiteit waardoor het thema een diepere dimensie krijgt. Marijke Bouwhuis legt de relatie tussen vieren en kinderboeken en onderstreept de ondersteuning van boeken en mogelijkheden die dat heeft als men voor kinderen in het basisonderwijs vieringen organiseert. Zij geeft tevens aan hoe in PABO-1 de studenten hiervoor worden opgeleid. Mariette Wolbers geeft fantastische voorbeelden van concrete kinderuitspraken op school. Mirjam Jakubowski geeft een beschrijving van een projekt kind en kunst en legt hierbij de relatie tussen kunst en feesten. Frits Litmaath heeft ons weer verrast met een toepasselijk gedicht. Bij deze wil ik iedereen die een bijdrage aan het totstandkomen van dit nummer heeft geleverd hartelijk bedanken. Fief Bleeser, Voorzitter IDEEËN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE ALUMNIVERENIGING CHRONOS Het is al weer twee jaar geleden dat we aan de Groenewoudseweg een grandioze reünie hadden. We vierden toen het 100-jarig bestaan van katholiek opleidingsonderwijs in de regio Arnhem-Nijmegen. Toen hebben we reünisten van Insula Dei, Paulus, Rosa, de OK, Petrus Canis, de KPA en Groenewoud mogen ontvangen. Al snel is toen de vraag opgekomen of we de gegevens die we hadden verzameld moesten gebruiken alleen voor deze ene gelegenheid of dat we er een vervolg aan moesten geven. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de alumnivereniging op Er is een bestuur, er worden nieuwsbrieven verzonden en er is al een boekje verschenen en een terugkomdag georganiseerd in mei Het bestuur heeft zich sinds de start steeds beziggehouden met de vraag wat we nu eigenlijk willen met die alumnivereniging. In het eerste boekje hebben we onze doelstellingen duidelijk gemaakt. We willen contact houden met onze oud-studenten en oud-personeelsleden. We willen dat omdat in ieder geval een deel van die oud-studenten en oud-personeelsleden hebben laten merken het prettig te vinden om elkaar te ontmoeten. Hierbij speelt contact en gezelligheid een grote rol. Daarnaast willen we deze contacten ook om op deze manier de relaties met het werkveld waarvoor we opleiden te blijven onderhouden. We willen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die oud-studenten doormaken omdat we hier van kunnen leren. Van de andere kant willen we oud-studenten op de hoogte laten blijven van de ontwikkelingen binnen de opleiding omdat daar ook interessante zaken, bijvoorbeeld voor de verdere professionalisering, uit te halen zijn. In Nederland begint het de gewoonte te worden om die contacten voor deze doeleinden structureel te onderhouden. In het buitenland kom je daar op veel plaatsen voorbeelden van tegen. Wij willen in ieder geval onderzoeken of vormen van wederzijdse kennisdistributie, naast het gezelligheidsaspect, een belangrijk onderdeel is van onze alumnivereniging. We blijven u over ontwikkelingen op dit vlak op de hoogte houden. Peter Adriaansen Pabo Groenewoud Nijmegen (03

4 FEESTEN Temidden van het daagse doen, als afwisseling van eentonigheid viert een mens bij tijden het leven. Alledaagse sleur wordt doorbroken: bij geboorte, verjaardag en huwelijk wordt leven genoten met rituelen. 04) Elke religie heeft haar hoogtijdagen, in iedere cultuur is feest een gegeven of het nu carnaval heet of Sinterklaas. Je kunt vakantie dolce far nientevieren, van een examenuitslag of promotie genieten, een feest geven. Het grootste feest moet wel zijn, dat je jezelf aanvaardt en je medemensen. Dan vier je het leven kwetsbaar echt. Frits Litmaath, 28 juni 2006

5

6 VANUIT SPIRITUALITEIT GEZIEN VIEREN AAN HET VANZELFSPREKENDE VOORBIJ 06) Een pas op de plaats Wanneer wij iets vieren, maken wij als het ware een pas op de plaats. De dagelijkse gang van zaken wordt doorbroken voor een moment of afgebakende tijd van feestelijkheid of plechtigheid. De definitieve koop van het huis, een vijfentwintigjarig jubileum op het werk, het behalen van het einddiploma of het eerste mama! dat jouw kindje laat horen; het zijn aanleidingen voor een passend moment van aandacht, met een slinger of een slokje, een woordje of een kus. Ook als samenleving vieren wij. Vijf mei en Koninginnedag bijvoorbeeld zijn typisch Nederlands. Het leven vieren Vieren doen we ook rond de levensloop. Met geboorte en verjaardag wiebelen ballonnen, bij een bijzonder tijdstip binnen de relatie of het huwelijk heffen we het glas. In ons land heeft de christelijke godsdienst daarin eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld. Mede middels de sacramenten zeven in de rooms-katholieke kerk en twee in de protestants-christelijke kerk wordt dan de heiligheid van het leven bevestigd bij de aanvang (doop), in de unieke relatie (huwelijkssluiting) en bij sterven (ziekenzalving en uitvaart). Minder sterk verbonden aan de levensloop, maar wel van betekenis voor het leven als zodanig, zijn de feesten en herdenkingsdagen van de godsdiensten door het jaar heen. Zij plaatsen individu en gemeenschap in het licht van de goddelijke oorsprong en leiding van ieders leven. De belangrijkste feesten die we in Nederland kennen, zijn het Hindoestaanse Divalifeest, het joodse Jom Kippoer, het christelijke Kerstmis en Pasen en het islamitische offerfeest. Op deze feesten worden cruciale gebeurtenissen en ervaringen van de traditie gevierd. Deze feesten worden echter gedragen door de religieuze praktijk van alledag en het ritme van de week: de hindoeïstische offerdiensten van elke dag, de wekelijkse joodse sabbatviering, de christelijke eredienst op zondag en de dagelijkse islamitische gebedspraktijk (de salat). In Nederland heeft de christelijke godsdienst of moeten we zeggen, het instituut kerk? sterk aan betekenis verloren. Toch is er ook sprake van een hernieuwde of voortgaande religieuze belangstelling in brede zin en is er zelfs een maatschappelijk middenkader, waar ook het onderwijs deel van uitmaakt, dat zich opnieuw bezint op de waarde van de christelijke traditie. Het besef leeft dat het leven niet vanzelfsprekend is en een grond heeft die zich aan onze grip onttrekt. Godsdienstige tradities kunnen helpen daarin een weg te gaan, mits ze openen en niet verstikken, mits ze aanreiken en niet indoctrineren. Of de godsdienstige instituties die kracht hebben, is een vraag. Van groot belang is in ieder geval dat we leren in religieus opzicht volwassen te worden en de verantwoordelijkheid voor onze levenszin niet aan instituties overlaten, maar zelf ter hand nemen. Spiritualiteit is dan een sleutel. Het opent het veld van de persoonlijke gevoeligheid voor het mysterie en verbindt met tradities die door de eeuwen heen, zowel binnen als buiten de godsdiensten, deze gevoeligheid gevoed hebben. Stilstaan bij de betekenis van vieren is daarbij een mooie insteek.

7

8 08) Aan het vanzelfsprekende voorbij Wanneer we werkelijk iets vieren en dan gaat het niet over een oppervlakkig feestje geven we daarmee te kennen dat we het leven naar waarde schatten. De liefde van een partner, de zorg voor een kind, het feit dat we leven; op onze beste momenten ondergaan we het als iets dat ons is toevertrouwd. Hoewel we ons samen inspannen om de kwaliteit van bijvoorbeeld de relatie, het werk of het gezinsleven op peil te houden, voelen we soms ook aan dat hier iets gaande is dat we niet zelf in de hand hebben. In ons samen leven en werken licht er soms iets op van kostbaarheid, meer klassiek gezegd, van genade. Wanneer we in onze agenda s en persoonlijke ritme tijd uitsparen om te vieren, erkennen we dat. De een zal daar bewuster mee omgaan dan de ander. Maar de onderstroom van vieren is dat het ons aan het vanzelfsprekende voorbij brengt. Vanuit het heden naar verleden en toekomst Wanneer we vieren, verbinden we ons, vanuit het heden met het verleden en de toekomst. We kijken terug: weer een jaar voorbij of hoe was het, hoe begon het destijds met mij, met ons? Wat waren daarin belangrijke momenten, moeilijke tijden? Nu sta ik hier, verlegen met mijn verjaardag, of samen ontroerd met deze dag, met sporen van verwondering of dankbaarheid. Dat ik op dit punt ben aangekomen, dat wij als gemeenschap dit moment hebben bereikt, is niet vanzelfsprekend. We hebben er zelf aan gewerkt, maar er waren ook krachten vaak onbenoembaar die ons droegen en leidden. Vanuit dat besef willen we vooruit kijken en verder gaan. We doen dat in het vertrouwen dat er, wanneer we oprecht uit zijn op het goede, er momenten zullen komen waarop dat goede ons aangereikt wordt. Valt er wel iets te vieren? Soms zijn er perioden, binnen de gemeenschap waarin je werkt of leeft, of in je innerlijk, dat er naar jouw idee weinig te vieren valt. Er is sprake van overdruk, er wordt teveel gevraagd, de zaak raakt overspannen. Dit kan veel oorzaken hebben. Vaak is het een samenspel van factoren die zowel extern als intern spelen, of het nu om jou persoonlijk gaat, om een relatie of de groep als geheel (bijvoorbeeld een gezin, een werkgemeenschap). Anders is het als een ernstige ziekte zich aandient, of wanneer we geconfronteerd worden met het onbegrijpelijke sterven van een dierbare. Vaak staan we dan met lege handen, zoeken we naar zin die niet te vinden is. Hoe moeilijk ook, juist in deze perioden van overspanning of intens verdriet is het van groot belang dat we contact zoeken met de kostbaarheid van het leven die, wanneer we in blijdschap vieren, zo dichtbij kan zijn. Niet als een doekje voor het bloeden, maar als de draad die houvast geeft om vanuit donkerte ons zicht op het licht niet te verliezen. Het besef van onze beste momenten, namelijk dat het leven niet vanzelfsprekend is, kan ons helpen om angst of woede niet het laatste woord te geven. De aantasting door overdruk, overspanning of verdriet kan enorm zijn. Maar wanneer we heel aarzelend misschien, maar oprecht het genadevolle van het leven zoeken, kan dit de opening zijn waardoor het vertrouwen in ons leven terugkomt en we onze weg hervinden. Een levenswijze om in te groeien In het licht van bovenstaande zal duidelijk zijn dat het

9 vieren van bijzondere momenten in ons leven niet overbodig is, maar onmisbaar. Wanneer wij regelmatig stilstaan bij de kostbaarheid van ons leven en de wijze waarop dat zich vormt, oefenen we ons in een houding van eerbied. We ontwikkelen onze spiritualiteit. We groeien in een levenswijze die vol vertrouwen is: in onszelf, in de ander, in het leven als zodanig en in de dragende grond van ons bestaan. Precies dit laatste wordt door de godsdiensten uitvergroot. Met liturgie, rituelen en richtlijnen voor het gedrag hopen zij deze levenshouding te voeden. Onder invloed van allerlei factoren is in Nederland dit christelijke aanbod voor velen een wereld zonder betekenis geworden. Dit is spijtig, want een rijkdom aan voeding en vorm blijft dan verborgen. Het is naïef te denken dat we deze gevoeligheid voor het mysterie helemaal op eigen kracht kunnen doen groeien en vormgeven. We hebben elkaar nodig en kunnen van elkaar leren, mensen en levensbeschouwelijke tradities van allerlei aard. Essentieel voor spiritualiteit is wel dat we er zelf bij blijven. Vieren van het leven kan je niet aangepraat worden. Het kan zich in ons ontvouwen, wanneer we leren contact te maken met de kostbaarheid van het leven, alleen en in gemeenschap, vanuit onze levensweg en lerend met anderen. Dan komt het echt op gang: vieren, aan het vanzelfsprekende voorbij. (09 Lia van Aalsum, projectontwikkelaar Onderwijs & spiritualiteit, Pabo Groenewoud Nijmegen

10 VIEREN DOE JE MET KINDERBOEKEN! 10) Sinterklaas, Kerst, dierendag, Pasen, Moederdag, Carnaval, het Suikerfeest... bij iedere feestelijke gelegenheid zijn passende kinderboeken te vinden. Maar ook zijn er stapels kinderboeken rondom kleine, meer individuele viermomenten die samen gedeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: Het schoolreisje, mijn eerste schooldag, mijn zwemdiploma, naar de brugklas, ik kan strikken!... Vieren en kinderboeken op de Pabo. Met deze bijdrage schetsen we een beeld van wat er zoal op de Pabo gebeurt rondom vieren en kinderboeken. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Een verhaal voorlezen kan al een viering zijn. Samen beleef je de meest spannende avonturen, je deelt bijzondere ervaringen en ontroerende momenten. Op Pabo Groenewoud willen we dat studenten steeds meer oog krijgen voor dergelijke mooie, kleine viermomenten. Sinds afgelopen jaar zijn we daarom gericht gaan kijken hoe studenten het werken met boeken en verhalen binnen de beroepstaak vieren vorm kunnen geven. We zijn begonnen in Pabo 1 en 2. Vieren en kinderboeken in Pabo 1 In het eerste opleidingsjaar, maar ook in de jaren daarna, stimuleren we studenten om kinderboeken te lezen en daar iets mee te doen in de stageklas. We merken dat het beginniveau van studenten behoorlijk uiteenlopend is. Sommige studenten hebben nauwelijks boeken gelezen en andere studenten zijn juist gek op lezen. Helaas is de eerste groep het grootste. Terwijl aandacht aan kinderboeken in de klas juist erg afhankelijk is van het enthousiasme van de leerkracht. Als docenten proberen we óns enthousiasme over te brengen. We laten studenten zien hoe ze op verschillende manieren met kinderboeken in de stage kunnen werken. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van leeservaringen met werkvormen als binnen- en buitenkring, wandel en wissel uit, placemat, het lezen en schrijven van gedichten, de taalronde en interactief voorlezen. Als studenten eenmaal de smaak te pakken krijgen, ervaren ze dat het werken met boeken kleine viermomenten oplevert. Door de voorleeswedstrijd proberen we vieren en kinderboeken een vaste plaats te geven op pabo Groenewoud. De voorleeswedstrijd in Pabo 1... en ze leefden nog lang en gelukkig... Ina, studente Pabo 1, slaat het sprookjesboek dicht. Verwachtingsvol kijkt ze haar medestudenten aan. En...? vraagt ze. Hoe klonk het? Las ik niet te snel? Wat is er leuker dan een juf of meester die goed kan voorlezen of vertellen? Voorlezen is een belangrijke vaardigheid en gelukkig een vaardigheid die goed te leren is. Een boek in de hand biedt steun en veiligheid aan beginnende voorlezers. Daarom besteden we in het begin van de opleiding veel aandacht aan voorlezen.

11 Dit jaar staat het voorlezen mede in het teken van de Voorleeswedstrijd. In een van de eerste lesweken oefenen de studenten in het voorlezen. Ze zoeken een (prenten-) boek dat ze geschikt lijkt voor kinderen, kiezen een passende passage om voor te lezen en oefenen thuis in het voorlezen. Op de opleiding maken ze een kijkwijzer voor hun medeklasgenoten. Hierin geven ze één punt aan waar ze willen dat de luisteraars vooral op letten. Als studenten eenmaal - in groepjes van ongeveer vier studenten - hebben voorgelezen geven de luisteraars feedback. Eerst gaan ze in op de leervraag van de voorlezer en vervolgens bedenken ze een top (wat ging goed) en eventueel een tip (werkpunt). Student na de allereerste stagedag: Ik vond het voorlezen in de stageklas veel lastiger dan toen we hier oefenden op de opleiding: alle kinderen wilden tijdens het verhaal iets erdoorheen vertellen! Ik wist niet wat ik moest doen op dat moment. Andere student: Ik vond het juist veel makkelijker: ik durfde veel meer mijn stem op allerlei manieren te gebruiken. Ik was lang niet zo zenuwachtig! Naast het ontwikkelen van de voorleesvaardigheid en het ervaren van het intieme moment tijdens het voorlezen krijgen studenten op deze manier oog voor allerhande vaardigheden die met lesgeven te maken hebben. Bijvoorbeeld: het afstemmen van een (boek-) keuze op kinderen, het kiezen van een geschikt voorleesfragment, het bedenken van een leervraag, het maken van een kijkwijzer en het feedback ontvangen en geven. Ook stimuleren we studenten om meer kinderboeken te gaan lezen. Uit iedere klas worden enkele beste voorlezers van dat moment gekozen. De winnaars uit verschillende klassen gaan door naar de volgende rondes. Uiteindelijk mogen de beste voorlezers tijdens de viering in december een verhaal voorlezen dat past bij het thema van de viering. De Voorleeswedstrijd op de Pabo heeft veel gelijkenissen met de Voorleeswedstrijd zoals die jaarlijks in het basisonderwijs georganiseerd wordt. Zo krijgen de studenten het eerste gereedschap in handen om later zelf dergelijke festiviteiten te kunnen organiseren. Vieren en kinderboeken in Pabo 2 Ook de tweedejaars studenten vieren met kinderboeken. Dit gebeurt op meerdere momenten in het jaar. Zoals afgelopen oktober in de Kinderboekenweek. In de loop van dit jaar vindt er een grotere Viering plaats waarin allerlei aspecten van vieren en onderwijs aan bod zullen komen. Daarbij zullen boeken, verhalen en gedichten natuurlijk een grote rol spelen. De Kinderboekenweek in Pabo 2 De tweedejaars studenten hebben de Kinderboekenweek gevierd op de Pabo en lieten hun medestudenten en opleiders ervan meegenieten. Het gebouw werd door enkele groepen studenten versierd rondom het thema van de kinderboekenweek: De leeuw is los. Ook bedachten ze activiteiten rondom dit thema. (11

12 Daarnaast is er een themadag rondom de Kinderboekenweek georganiseerd. Jules Looman opende de dag met de presentatie van zijn eerste jeugdroman Willie en Puff van Noordeiland. Zo kregen de studenten een kijkje in de keuken van een kinderboekenauteur. Daarna volgden de studenten diverse workshops waarin ze te zien kregen hoe je kinderen bij het voorlezen echt kunt meenemen in de sfeer van een boek, hoe je kunt werken met beeldmateriaal en hoe je dansen en drama-activiteiten kunt koppelen aan jeugdboeken. Het tweede deel van de themadag zijn de studenten zelf hard aan de slag gegaan met het ontwerpen van diverse activiteiten rondom een kinderboek. Vol van lesideeën en met goede lesvoorbereidingen in hun tas konden ze aan de eerste stagedagen van het schooljaar beginnen. Er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om Vieren en boeken vorm te geven op de Pabo. De komende jaren zullen we de activiteiten verdiepen en uitbreiden, want bij vieren horen boeken! Marijke Bouwhuis Docent Taal en Taaldidactiek [ ADVERTENTIES ] 12) GRAFISCHE VORMGEVING & WEBDESIGN Gespecialiseerd in creative grafische ontwerpen voor bedrijven en particulieren. Schuttersstraat BV Beugen Tel.:

13 EEN TEKSTFRAGMENT OVER VIEREN UIT HET DIGITAAL PORTFOLIO VAN EEN STUDENT VIEREN: feestelijk herdenken of doorbrengen, staat in mijn woordenboek. Toch is dat voor mij niet compleet. Het is meer dan dat. Ik vind het woord ook zo mooi te verbinden met laten vieren : het langzaam loslaten. Je viert een feest omdat iemand jarig is maar tegelijkertijd laat je weer een jaar los. Je herdenkt een persoon die is gestorven, die je ook hebt moeten loslaten. Een kind wisselt de tanden. De tanden laten los. Het kind laat ook een soort onbevangen jeugd los: het krijgt grote-mensen-tanden. Vieren is niet alleen maar feest. Het is meer stilstaan bij belangrijke momenten in het leven. Tijd voor overdenkingen. Bewust en onbewust. Voor mij is het nieuwjaarsfeest zo n feest waarbij je een jaar laat vieren en het nieuwe jaar inluidt met een feest. Voor mij dagen van bezinning (onbewust) en ik ben altijd weer blij als het nieuwe jaar weer begonnen is. Vieren voor kinderen Vieren is iets wat je samen doet met kinderen. Ieder op zijn/ haar eigen manier maar wel samen met anderen. Ik heb in Nepal, waar ik 10 maanden op een school heb gewerkt, gezien hoe vieringen worden aangegrepen om het dagelijks leven te vergeten. Rituelen worden gebruikt om er een waardige gebeurtenis van te maken; om stil te staan bij belangrijke facetten van het leven. De goden spelen hierbij een belangrijke rol en vertegenwoordigen belangrijke waarden van het leven. Zowel de doden als de levenden worden vereerd. Hier in Nederland worden met name de vieringen rond het Christendom gevierd. Het merendeel van de scholen viert nog deze traditionele feesten. Alhoewel ik vieringen belangrijk vind vraag ik me af of het Christendom nog als maatstaf genomen moet worden. Veel mensen, misschien wel de meeste mensen weten niet eens meer wat er met Pinksteren of Hemelvaart gebeurt met Jezus. Er gaan nog maar weinig (jonge) mensen naar de kerk en er komen steeds meer andere geloven de school binnen. Ik vind het belangrijk om naar de verschillende geloven te kijken met de kinderen en er mogelijk gemeenschappelijke waarden uit te halen. Deze vind je in elk geloof terug. Ik heb op mijn stagescholen gezien hoe belangrijk vieringen voor kinderen zijn. De verjaardagen, sinterklaas, eindeschooljaarsfeest, etc. Ik leerde kinderen op een andere manier kennen. Emoties lijken meer ruimte te krijgen en worden meer uitgedaagd. Ook zie je meer saamhorigheid binnen de klas en zelfs binnen de school. Door het samen delen en beleven zie je veel kinderen zich meer open opstellen naar elkaar en naar de leerkracht(en). In de volgende hoofdstukken zal ik hier verder op in gaan. Diana Gibbels, student deeltijd verkort Pabo Groenewoud (13

14 ONTMOETING AAN TAFEL Ieder jaar staat Pabo Groenewoud een aantal dagen in het teken van Vieren. We vinden het als opleiding erg belangrijk dat studenten en docenten stilstaan bij zowel grote als kleine momenten van vieren. We willen het begrip vieren verruimen en vinden het elementair in de ontwikkeling van studenten. Door te vieren creëren we een diepere band tussen studenten onderling, studenten en kinderen, studenten en docenten en docenten onderling. Thema s als Ontmoeting aan tafel, Klinkende Kleuren en Vreemd Geluk werken we samen uit om betekenis te geven aan vieren. Hieronder een momentopname. Studenten en docenten beelden Het Laatste Avondmaal uit. 14) Dat eten en drinken de meeste vieringen gezelliger maakt, daar raken de studenten het over eens. Terwijl in het eerste uur nog domweg drank als eerste associatie wordt genoemd vragen de studenten zich nu ook af of vieren altijd een vrolijke boel is. Eigenlijk vier je met een begrafenis of een herdenking ook iets, zegt een student voorzichtig. Bea Bisseling en Marcelle Hilgers

15 MENUKAART AMUSE Hoe smaakt vieren voor jou? * Hoe smaakt vieren voor kinderen? * Wat neem je mee van de uitwisseling rond datgene wat vieren voor je betekent voor jezelf en de onderwijspraktijk? VOORGERECHT Wat valt er allemaal te vieren? * Aan welk feest heb jijzelf bijzondere herinneringen en waarom? * Wat zouden viermomenten met kinderen in de basisschool kunnen zijn? * Hoe geef je vieren een plek in de school en in het rooster? HOOFDGERECHT Hoe zou je graag je verjaardag vieren en hoe absoluut niet? * Kan een viermoment bezielend zijn? Wat is dat dan? * Een feest heeft vaak een plechtig of ernstig moment waardoor het moment waarop de ernst losgelaten wordt nog sterker wordt. Ken jij zulke feesten? Vertel er eens meer over? Wat doet dat met je? * Ga je je altijd beter voelen door te vieren? * Kunnen verdrietige gebeurtenissen aanleiding vormen tot vieren? Hoe is dat? * Kun je je inleven in feesten van andere culturen? Hoe kan dat dan? Zou je daarin ook grenzen kunnen ervaren? Welke? (15 NAGERECHT Kan vieren je losmaken van de dagelijkse sleur of het dagelijkse leven? * Kan vieren voor vuurwerk zorgen? * Is vieren altijd zoet? THEE/KOFFIE Wat doe je na een teleurstellend feest en een heel goed feest?

16 IETS TE VIEREN? UIT HET (KLEUTER)LEVEN GEGREPEN! Juf, papa is morgen jarig. Mag ik iets voor hem maken? - Natuurlijk. En zo worden alle jarige vaders en moeders in de loop van het schooljaar door hun kind(eren) verrast met een zelfgemaakt cadeau. 16) Juf, waarom staat dat tafeltje met die foto en die kaars in de gang? - Weet iemand waarom dat is? Dat is een foto van de mama van Peter en die is dood. Er volgt een gesprekje over de moeder van Peter die heel ziek was en dat de dokters in het ziekenhuis haar niet meer beter konden maken. Ja, en toen ging ze dood, hè juf? En dan word je een sterretje en ga je naar de hemel, want dat zei mama toen opa ook ns een keer doodging. Mijn konijn is ook doodgegaan en nu krijgen we een nieuwe. Hé, kan Peter dan ook een nieuwe mama krijgen? Nee joh, want die is echt dood. Juf, als ik naar groep 3 ga, krijg ik een broertje of een zusje. - En wat zou je dan het liefste willen? Na enige overpeinzing volgt het antwoord gedecideerd: Een zusje, want ik heb al twee broertjes en anders wordt het wel heel erg druk in huis. Haar vriendinnetje Liza vraagt: Maar waar is dat kindje nu dan? Met een zucht vertelt Tara dat het baby tje nog in mama s buik zit en dat het eerst nog groter moet groeien. Daar neemt Liza geen genoegen mee: Maar hoe weet dat baby tje dan wanneer jij naar groep 3 gaat? Tja Juf, kijk eens, m n zwemdiploma! - Gefeliciteerd! Was het moeilijk? Nee hoor, want ik kan al met m n ogen open onder water door het duikscherm. Da s echt vet cool, joh!

17

18 Juf, over 12 nachtjes komt Sinterklaas! - Waar is Sinterklaas nu dan? Hij komt uit Spanje met de boot. Sint moet heel lang met de boot en dat duurt wel honderd nachtjes. -Wat komt Sinterklaas dan in Nederland doen? Cadeautjes brengen, want hij is jarig. - Maar als je jarig bent dan krijg je toch juist cadeautjes? Neeeee, Sint geeft altijd cadeautjes. Maar wij kunnen toch ook wel een cadeautje maken voor Sinterklaas? - Wat zou Sint graag willen hebben, denken jullie? Allerlei ideeën worden aangedragen en uiteindelijk wordt besloten om voor Sinterklaas een grote gouden spiegel te maken voor op zijn slaapkamer. Enthousiast gaan ze aan de slag 18) Juf, m n tand is eruit! - Oh jee, hoe moet dat nu met zo n groot gat in je mond? Daar komt een grote-mensen-tand. - We zullen jouw tand in een mooi doosje doen, zodat je m straks mee naar huis kunt nemen. Zoek maar een mooi stickertje uit om erop te plakken. Juf, opa en oma komen vier nachtjes logeren! - Wat gezellig, dan is het wel feest bij jullie! Ja, want papa en mama gaan een paar dagen op vakantie omdat ze tien jaar vertrouwd zijn. - Dus papa en mama gaan een paar dagen samen weg om te vieren dat ze tien jaar zijn getrouwd en daarom komen opa en oma bij jullie oppassen? Ja, leuk hè, juf, kom je ook? Mariëtte Wolbers Leerkracht groep 1/2

19 PROJECT KIND EN KUNST BASISSCHOOL DE ABACUS Een feestje voor de hele school. Een beetje misleidend is deze aanhef misschien wel, maar ik hoop dat u na het lezen van dit artikel het met me eens bent: Zo kan een feestje ook gevierd worden! Eind vorig schooljaar hebben alle groepen van onze basisschool zich gestort op het schoolproject: Kind en Kunst. Een omvangrijk en prestigieus project. Betrokkenheid, betekenis, verdieping en verrijking voor alle leerjaren waren hierbij de belangrijkste sleutelwoorden. In geen geval een ver van je bed show en plezier voorop! Een werkgroep is ruim vier maanden bezig geweest dit project voor te bereiden en het draaiboek zoveel mogelijk waterdicht te krijgen. Een fikse klus, maar meer dan de moeite waard. Ons uitgangspunt was kinderen kennis te laten maken met verschillende kunststromingen en bijbehorende kunstenaars. Door de stromingen aan de verschillende leeftijdsgroepen binnen de school te koppelen ontstond er een grof raamwerk met een duidelijke structuur. Het begin was er op naar de verfijning. Impressionisme, Kubisme en Pop- Art vonden hun weg naar onze kinderen. Drie weken lang stoeien met een kunststroming bracht leerkrachten, kinderen en ouders in verrukking. Er werd gezocht, geluisterd, gedaan, ervaren en talent opgezocht. Onderwijs ten voeten uit! Ook ouders en leerkrachten mochten hun kunnen laten zien in school met als resultaat een prachtige expositie. Oud meubilair werd getransformeerd tot soms wel heel unieke kunstobjecten, Beeldhouwen in gasbetonblokken, schilderen op linnen met soms echt verbluffend resultaat, er werden ansichtkaarten gedrukt met werk van de kinderen het kon niet op. In welke ruimte je ook kwam, overal waren kinderen vol overgave aan het werk. De schrijvende pers en de regionale televisie die zelf een kijkje kwamen nemen, waren lovend over de sfeer, de motivatie en de geweldige inzet van de kinderen. Het project werd een feest met als klapper op de vuurpijl: een heuse veiling. Compleet met een echte veilingmeester, kijkdagen en nummering van de kunstwerken. Kinderen, ouders en leerkrachten konden bieden op Abacusiaanse meubelstukken, beschilderde keukenschorten, schilderijen en nog veel meer. De opkomst was bijzonder groot, er werd flink geboden en de regionale tv was wederom aanwezig. In menig huis en / of kantoor hangt of staat nu een bijzonder kunstwerk. We hebben gedeeld, plezier gehad, we zijn naar buiten getreden, we hebben het project betekenis en betrokkenheid meegegeven en bovenal: we hebben het met het hele team en alle kinderen gedragen! Dit doen we zeker nog eens over. Mirjam Jakubowski Basisschool De Abacus Huissen (19

20 VOOR VIEREN 20) Wie ben ik? Ik heb een heleboel te zeggen maar niemand luistert. Ik zou veel willen doen maar het mag niet. Ik zou overal heen willen maar niemand neemt me mee. En wat ik opschrijf wordt verbeterd maar niet gelezen. Wie ben ik? Cirkelen om het antwoord Wie ben ik? Een vraag van een achtjarig kind, zoals we die ooit lazen in een gedicht in het tijdschrift Aldoende. Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt, waarin een kind een vraag stelt, waar je als opvoeder eigenlijk geen raad mee weet. Natuurlijk geven we wel een antwoord, maar het is een zoekend antwoord. Het is geen definitief weten, dat wil zeggen geen natuurkundig verklarende definitie. Het is meer een verhalend antwoord. Het cirkelt rondom de kern, rondom het onzegbare. Het is een antwoord dat gegeven wordt in de taal van symbolen, de taal van dichters, schrijvers en profeten. Daarom beginnen we met dit gedicht van een kind wanneer we het belang van vieringen in het onderwijs willen aantonen. Op de vraag Waarom vieren? zijn geen vanzelfsprekende, definitieve antwoorden te geven. Je hoeft ook geen toets kerstfeestkunde te kunnen maken en geen tien te halen voor het suikerfeest. We willen in het vervolg van dit artikel dan ook proberen te cirkelen rondom de gedachten die een achtjarig kind verwoordt. We hopen daarmede een verantwoording te geven op de vraag wat het belang is van het vieren in de school. De school Ik heb een heleboel te zeggen maarniemand luistert. Het bestaan van het kind op school gaat voor veel kinderen blijkbaar niet over een pad van rozen. We hebben onze maatschappij zo ingericht dat we een gedeelte van de opvoeding van onze kinderen uit handen hebben gegeven aan het instituut school. We hebben er jaarlijks met elkaar miljarden voor over. Gedurende een flink aantal jaren bevindt de jonge mens zich op school. Deze school is in eerste instantie bedoeld om hem in staat te stellen zich een plaats te verwerven in deze maatschappij. De school ontleent haar bestaan niet direct aan het nu, maar is voornamelijk gericht op de toekomst, op later. De mate van het succes op school bepaalt voor een groot gedeelte dat later. De school leidt op voor de toekomst. Het anticiperen op die toekomst richt in sterke mate het denken van de onderwijsgevenden. Het wordt daardoor een rechtlijnig denken, dat wil zeggen dit moet ik als leerkracht onderwijzen omdat het kind straks dat moet kennen en kunnen. Voor deze kennis en vaardigheden zijn doelen, leerlijnen en tijdsperiodes aan te geven. De school is georganiseerd, iedere handeling heeft zijn doel. Er wordt geleerd opdat het kind zich straks als volwassene staande weet te houden. School en beroep hebben een sterke samenhang. Je leert dingen die je

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

Competentie-ontwikkeling Interreligieuze Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl II

Competentie-ontwikkeling Interreligieuze Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl II Competentie-ontwikkeling Interreligieuze Sensitiviteit Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl II Colofon Auteurs: Dr. Meike Heessels Dr. Martha van Biene Mld. Marianne Lenkhoff Drs. Maria van

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag?

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Lerarenreeks 1 Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Hoe leraren nieuwsgierigheid kunnen benutten voor onderzoek en beweging op school Suzanne Verdonschot Mara Spruyt Marieke Dresen Ruud

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

maandelijks digitaal magazine

maandelijks digitaal magazine maandelijks digitaal magazine Uitgave van de Stichting Leven Met Autisme Jaargang 1 september 2014 Leven met autisme - Jaargang 1 - september 2014 Inhoud 2 Stichting nieuws 3 Het sensorisch profiel 4 Wist

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie