Saskia Dekocker, Sara De Guise, Günther Convens en Dorien Tilkens (verslaggever)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Saskia Dekocker, Sara De Guise, Günther Convens en Dorien Tilkens (verslaggever)"

Transcriptie

1 Verslag ouderraad Redingenhof Aanwezige ouders + gegevens : Graad Naam Ouder van Uit klas 1 ste Heidi Van Sebastiaan 2 Heffen MW 1 ste en 2 de 1 ste en 2 de Bram Vanderbruggen Pauwels An Stan en Joske Brecht en Gilles 2 de Gerd Beullens Xander en Cedric vt 1Ad ans 3cc 1WT S2 1Bs 3 TSO en 3 ASO 2 de Boterman Ann Luna 3 PUB adres Telefoonnummer 0477/ debrug_aarschot.be 0474/ / de Geldof Lucas Helena 6 VV 0485/ Aanwezige leerkrachten en directie: Saskia Dekocker, Sara De Guise, Günther Convens en Dorien Tilkens (verslaggever) Verontschuldigd: 1 ste Lefevre Isabelle 1 ste Marijke Schout Jens 2 EH 0494/ Eli 1 Spcc 1. Bespreking enquête Ann heeft alle resultaten van de enquête in een document verzameld. (Zie bijlage 2) Zij heeft de meest bruikbare feedback van de ouders gemarkeerd en aantekeningen gemaakt bij diegene waar we al eerder iets over gezegd hadden in de vorige vergadering. Zij zal deze enquête digitaal doorsturen naar iedereen. Ann had zelf al twee mailtjes van ouders gekregen m.b.t. de enquête. Één ouder wilde wat meer info over de ouderraad en een andere ouder gaf enkele suggesties i.v.m. een digitale schoolomgeving + enkele goede websites die als hulpmiddel 1/8

2 kunnen gebruikt worden voor dyslexie. Ann zal deze mail (goede websites) doorsturen naar Gunther, want dit kan interessant zijn m.b.t. ons GOK-thema taalvaardigheid. Enkele ouders merken op dat zij geen uitnodiging hebben ontvangen voor deze ouderraad, terwijl dit wel verstuurd is naar al de adressen (die we hebben) van de ouders. Günther heeft zelf al opgemerkt dat hij soms afgeketste mails terugkrijgt van gmail-adressen. We onderzoeken dit verder. We overlopen de enquête: A. Wat verwacht u als ouder van de ouderraad? We willen de antwoorden die we al kunnen bieden op deze verwachtingen van de ouders zo snel mogelijk aan hen bekendmaken. We zullen de antwoorden op de enquête + bespreking ervan opnemen in bijlage van dit verslag. Dit verslag wordt vervolgens op de website geplaatst én naar alle ouders doorg d. Op basis van deze verwachtingen willen we een visie/ slogan opstellen. Een brug tussen directie en ouders komt heel vaak terug als antwoord. De ideeën die al binnengekomen zijn via mail, zijn in bijlage 1 terug te vinden. Iedere ouder denkt na over een goede slogan en mailt dit door naar We bespreken dit verder op onze volgende vergadering. We merken op dat er toch nog heel wat ouders moeilijkheden hebben met het werken met Smartschool. De afstand naar de helpdesk Smartschool tijdens het oudercontact was te groot. Plan voor volgend oudercontact op 10/01: We zouden met de ouderraad op het volgende oudercontact graag zelf uitleg/ hulp willen bieden aan de ouders met problemen over Smartschool. Dit gebeurt op de meest centraal gelegen plaats, nl. de polyvalente zaal. We zouden hier enkele laptops ter beschikking stellen waar de ouderraad samen met informatica- en/of kantoorleerkrachten ouders kunnen helpen met problemen. Dit zouden we dan koppelen aan een oudercafé. B. Wat vindt uw kind van onze school? - We merken op dat onze kinderen over het algemeen wel tevreden zijn, maar dat we het vaak te verduren krijgen door slechte commentaren van buitenstaanders over de reputatie van onze school. Wij, als leden van de ouderraad, zullen zelf al 2/8

3 beginnen met deze onterechte negatieve reacties om te buigen door onze positieve ervaringen met hen te delen. Verder zijn we ook goed bezig met positieve reclame te maken via facebook en de website. - De vorige voorzitter van de ouderraad vond het belangrijk niet als klachtenbank van de ouders te fungeren als lid van de ouderraad. Hier kunnen wij ons ook zeker in vinden. - Een probleem dat ook voorkomt in de enquête is de grote klassen van dit jaar. Aangezien we dit schooljaar heel veel leerlingen bijgekregen hebben en het aantal uren gebaseerd is op het leerlingenaantal van vorig schooljaar, moeten we ons dit jaar behelpen met de uren die we hebben. - De directie heeft al zoveel mogelijk problemen rond klasgrootte proberen op te vangen in de nieuwe lessenroosters. - Een aandachtspunt dat ter sprake komt is dat sommige leerlingen een bepaalde richting willen volgen, deze mogelijkheid niet krijgen omdat de klassen volzet zijn. Vervolgens kiezen ze maar voor een andere richting. Deze leerlingen zijn dan minder gemotiveerd om die richting te volgen en belemmeren misschien het engagement van de gemotiveerde leerlingen. - Het zou in de toekomst een goed idee kunnen zijn om een scholierenparlement/ leerlingenraad te organiseren i.s.m. de ouderraad. C. Gastsprekers voor bepaalde thema-avonden? Welk onderwerp? Hier hebben we veel respons op gekregen. We zouden een gastspreker willen uitnodigen die ons meer kan vertellen over het puberbrein. We denken aan Peter Adriaenssens. Heidi heeft hier ook een goed artikel over gelezen in het tijdschrift J/M. Zij bezorgt ons deze namen nog per mail. Dit kan dan een tweede optie zijn. We willen onze spreker uitnodigen tussen de krokusvakantie en de paasvakantie. D. Ouderraad-fuif? We hebben veel positieve reacties gehad. We willen dit organiseren na de paasvakantie. We zouden graag een DJ-contest organiseren bij de leerlingen. De winnaar mag draaien op de ouderraad-fuif. 3/8

4 E. Wil je bij de ouderraad komen? We vinden het jammer dat er wel enkele ouders ja hebben geantwoord, maar dat we vergaten te vragen om hun adressen erbij te noteren. 2. Evaluatie oudercontact - Veel ouders hebben lang moeten wachten omdat je deze keer (uitzonderlijk) geen afspraak met de leerkracht op voorhand kon maken. - De ouders stellen voor om op het briefje van het oudercontact letterlijk te vermelden dat een afspraak maar tien minuten kan duren om files te vermijden. Mochten ouders een langere tijd nodig hebben omwille van een probleem, dan kunnen zij een speciale afspraak regelen met die leerkrachten. - Sommige scholen gebruiken een programma waar ouders digitaal kunnen inschrijven. Het programma zorgt ervoor dat alle vrije plaatsen worden weergegeven. Bij deze werkwijze bestaat er natuurlijk een probleem voor ouders die niet de mogelijkheid hebben om met een computer te werken. - Het volgende oudercontact is gepland op een vrijdag. De meerderheid van de ouders vindt dit geen goed moment voor een oudercontact. Dit oudercontact wordt echter op een vrijdag georganiseerd ten behoeve van de ouders van internen. - Een ander tip: Hang het afsprakenblad met de uren en de namen van de betreffende ouders op de deur van het lokaal. Op die manier kunnen ouders zelf een overzicht behouden. 3. Varia - De ouders geven aan dat de digitale schoolagenda/skore vaak niet volledig wordt ingevuld door de leerkrachten. Dit wordt gerapporteerd. 4. Volgende vergadering Donderdag 16 januari om 19u in de leraarskamer (A gang, gelijkvloers) 4/8

5 Bijlage 1: Ideeën visie/ slogan van de ouderraad 1) Ouderraad: Onze beste gedachten komen van anderen! 2) De drempel tussen ouders - leerlingen en school = DE OUDERRAAD 3) Samen denken! is onze sterkte = de OUDERRAAD! 4) Is er een verschil? Ouders - leerlingen en school op één lijn = DE OUDERRAAD (werkt aan de toekomst! ) 5) De OUDERRAAD = een mooie relatie tussen ouders- leerlingen en school! 6) De OUDERRAAD = een passie voor school en toekomst van onze kinderen! 7) Helpende handen - bouwen aan de toekomst = kom bij de OUDERRAAD! 8) Samen een weg uitstippelen naar de toekomst = De ouderraad 9) De brug ontploft! school - ouders en leerlingen weer bereikbaar! 10) De regenboog-ouderraad van Karedingenhof laat alle leerlingen schitteren 11) DE OUDERRAAD = de stem van alle ouders en leerlingen 12) DE OUDERRAAD = een werkwoord; samen met de school werken aan de toekomst van uw kinderen! 13) Samen maken wij het verschil; een partnerschap op ontdekking! 14) Samen met de school bouwen aan een mooie toekomst voor onze kinderen! 5/8

6 Bijlage 2: Resultaten Enquête Ouderraad Aantal ingeleverde enquêtes : 46 Antwoorden op volgende vragen : 1. Wat verwacht u, als ouder, van de ouderraad? Hieronder alvast een overzicht van de verwachtingen welke de ouderraad kan verwezenlijken : de ouderraad is een spreekbuis naar de directie toe ivm het reilen en zeilen vh schoolgebeuren een cel tussen de school en de ouders om boodschappen vd ouders naar de school te brengen betrokkenheid bij de opmerkingen vd leerlingen en ouders; meewerken aan het creëren van een positieve leefomgeving voor de leerlingen en leerkrachten betrokkenheid bij het schoolgebeuren link tss directie en ouders klankbord ouders/leerlingen versus school; initiatieven ouders en leerkrachten om deze informeel samen te brengen; thema-avonden rond bepaalde problematiek belangen vd leerlingen behartigen brug tss school en ouders eventueel steun indien er problemen voorkomen tss kind en school; informatie delen welke relevant is; fuif organiseren vertegenwoordiging vd belangen vd ouders brug tss directie en ouders coördinatie tss ouders en school luisteren naar de leerlingen; problemen aankaarten voorstel om met leerlingenraad samen te zitten; zo kunnen we een brug slaan? En verder kregen we nog veel meer verwachtingen; zie hieronder het overzicht: organisatie ve feest steun op verschillende vlakken een kans krijgen om inbreng te hebben in het pedagogisch project vd school werken naar de behoeften vd leerlingen mee het beleid vd school organiseren in functie vd kinderen creëren ve groepsgevoel, waarin ouders elkaar leren kennen een stimulans zijn voor een betere werking vd school in het algemeen informatieve activiteiten/avonden en organiseren van feesten vb steakfestijn en de winst is voor de aankoop materialen kinderen en/of voor het organiseren van avonden organiseren van activiteiten en andere ouders raadplegen en eventuele mankementen doorspelen aan de school ouders erbij betrekken feedback indien problemen met het kind + communicatie via smartschool met leerkrachten+ Sportleraar informatie via smartschool 6/8

7 problemen oplossen en kinderen helpen mee toezien waar iets misloopt in de organisatie en hiervoor naar oplossingen zoeken informatie verzamelen over mijn zoon inspraak in beleid vd school; bredere visie geven op de school dat ouders ook iets kunnen voorstellen of gedachten kunnen wisselen dat ze leuke dingen realiseren voor de leerlingen en soms ook horen wat kinderen zelf willen per graad een ouder aanstellen als SPOC (centraal aanspreekpunt) oplossen van conflicten; pedagogisch overzicht contact tss de verschillende ouders bevorderen en indien nodig tsskomst bij problemen rond activiteiten op de hoogte gebracht worden vd activiteiten lange wachttijden tijdens de boekenverkoop, oudercontact, ed (vraagt of dit een taak is vd ouderraad? ;-) ) informatie te krijgen over mijn zoon problemen aanpakken tss lln en lkn begeleiding van de leerlingen voor en na t school maatregelen treffen bij problemen (bv niet proper, bv bepaalde problemen in een studierichting => oorzaak opsporen) buitenschoolse activiteiten link tss ouders en directie 2. Wat vindt uw kind van onze school? Over het algemeen zijn de antwoorden positief en vinden de kids het een leuke school waar ze zich goed voelen. Toch extra aandacht voor volgende punten : Af en toe voelt hij zich hier het buitenbeentje; mijn dochter voelt zich hier de artiest Over de school in het algemeen hoor ik soms wat klachten, eigenlijk vooral de ONTERECHTE naam die de school heeft bij haar vriendinnen Mijn dochter gaat hier graag naar het school enkel het feit dat zij dit jaar in een te grote klas zit stoort haar Dat de derde graad een stuk sneller gaat Als eerstejaars is het een grote stap; begeleiding in het begin vh schooljaar is echt noodzakelijk Niet altijd even rechtvaardig Dat hij heel vrijgevochten is; hij vindt de school VEEL minder streng dan de sportschool van Hasselt vorig jaar! 3. Gastspreker? Welk onderwerp? Pubers opvoeden; omgaan met pubers; opvoeden; loslaten vs grenzen stellen zonder vertrouwen te schaden Communicatie technieken mbt co-ouderschap problematiek Huiswerk of niet? Helpen met leren; hoe kinderen ondersteunen; begeleiding bij studies; leren leren Leerstoornissen; concentratie stoornissen Het PuberBrein ; puberteit 7/8

8 Veilig gebruik internet; social media Drugspreventie en roken en daaraan gelinkt geweld en agressie Faalangst op schoolniveau (examens, toetsen,.) Sport gerelateerde thema s; topsport Pesten Voetbal trainingen; hoe evolueert mijn kind in de toekomst (sportief gezien); wat in hun volwassen leven Schoolmoeheid; motivatie Welke mogelijkheden heeft een leerling na het afstuderen in een sportrichting; dus meerbepaald naast zijn sportcarrière Over de toekomstplannen van de school School & gescheiden ouders Hoe omgaan met de verandering van het primair naar het secundair Allochtone leerlingen Sociale vaardigheden Digitaal onderwijs Gedrag, attitude, assertiviteit Sport gerelateerde onderwerpen Activiteiten gepland over het hele schooljaar / begeleiding van kinderen 4. Ouderfuif? Van de 46 ingevulde enquêtes zijn er 33 ouders welke JA antwoorden op deze vraag! 5. Ouderraad? 7 ouders antwoorden JA; jammer genoeg heb ik niet alle adressen. 1 ouder kan ons pas vervoegen vanaf februari ouder wil wel een helpende hand zijn. 2 andere ouders stellen zich de vraag of het combineerbaar is met het werk en hoeveel tijd ze zouden moeten kunnen vrijmaken. Op 40 enquêtes vind ik dit persoonlijk wel een geweldig resultaat!!! 8/8

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Social media; gebruikt uw kind het veilig?

Social media; gebruikt uw kind het veilig? Social media; gebruikt uw kind het veilig? De mogelijkheden en risico s van social media voor uw kind. Niels Konings, Bram Baas & Renee Preijde Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken, elke

Nadere informatie

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HET ONDERZOEKSRAPPORT VAN DE VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL > HOE KRIJG JIJ PUNTEN? : HET ONDERZOEKSRAPPORT Onderzoek

Nadere informatie

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 1.0 16 augustus 2010 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding 3 1. Geen indicatie-uitspraken.

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Pest protocol. vastgesteld op 13 maart 2008

Pest protocol. vastgesteld op 13 maart 2008 Pest protocol vastgesteld op 13 maart 2008 1.1 Pesten op school, hoe ga je er mee om?... 2 1.2 Voorwaarden... 2 2.1 Het probleem dat pesten heet... 3 2.2 Hoe willen wij daarmee omgaan?... 3 3.1 Aanpak

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Inleiding. Projectmap Kanker op een :{ ander

Inleiding. Projectmap Kanker op een :{ ander 1 Inleiding Stel je eens voor: die onschuldige pijn in je been blijkt opeens een kwaadaardige vorm van kanker te zijn. Jaarlijks krijgen tientallen jongeren in België een dergelijk verdict te horen. Er

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK?

HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK? HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK? Inleiding Huiswerk maken is voor kinderen niet altijd even prettig. Daarnaast zorgt het dikwijls ook voor heel wat spanningen,

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Schooljaar 2014-2015 Opvoedingsproject Schoolreglement Wettelijke bepalingen Bijlagen : - engagementsverklaring - jaarkalender - namen en adressen -

Nadere informatie

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS Een brochure voor ouderraden en schoolteams met bruikbare handvaten, praktijkvoorbeelden en getuigenissen Inhoud INLEIDING... 3 1. WIE ZIJN DE MOEILIJK BEREIKBARE

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie