Kerst editie Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT Nieuwsbrief, 6d d e e jaargang, nr. 11, december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerst editie Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT Nieuwsbrief, 6d d e e jaargang, nr. 11, december 2014"

Transcriptie

1 Kerst editie Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT Nieuwsbrief,, 6 ddee jaargang,, nr.. 11,, december 2014

2 Beste leden / huurders, Allereerst wil ik u namens het gehele team fijne feestdagen toewensen, veel gezondheid in 2015 en uiteraard nog vele jaren daarna. De komende tijd zal het er met alle nieuwe regeringsvoorstellen niet altijd makkelijker op worden Maar voor velen van ons is het slikken of stikken op financieel gebied, ongeacht onze burgerlijke status. Ik wens u daar toch veel wijsheid en verdraagzaamheid in. Mijn team van het Huurdersplatform wil ik eveneens hetzelfde wensen, want in 2015 zullen zij met nog meer veranderingen te maken krijgen. De sociale gedachte is bij hen allemaal aanwezig en wordt veelvuldig door hen in praktijk gebracht, waardoor ontstane situaties c.q. problemen veelal goed worden opgelost. De gemeentes Beverwijk en Heemskerk gaan opnieuw samen een woonvisie schrijven en hebben dhr. W. Vos als buitenstaand persoon opdracht gegeven een adviesrapport te schrijven om de gemeenten hierbij te ondersteunen. De gemeenten willen hun woonpartners actief betrekken bij de nieuwe woonvisie. Inmiddels hebben wij een constructief gesprek gehad met dhr. W. Vos en verschillende punten aangedragen voor zijn rapport. Wij zijn tot op heden positief en zijn dan ook met dit gevoel uit elkaar gegaan. Eveneens zijn wij aanwezig geweest bij de bewonersbijeenkomst gehouden op 28 september i.v.m. een niet goed werkende riolering in de Anthonie Verherentstraat, zoals u elders in de Nieuwsbrief kunt lezen. Dhr. J. den Hollander, 2 de secretaris en lid dagelijks bestuur van het Huurdersplatform, is voor het Huurdersplatform aanwezig geweest op deze bijeenkomst en heeft de voorstellen als positief ervaren. Met vriendelijke groet, Voorzitter Huurdersplatform WoM Frans Wevers

3 Kerstattentie voor bewonerscommissies en contactpersonen! Sinds een aantal jaren ontvangen de leden van bewonerscommissies en contactpersonen van het Huurdersplatform WOONopMAAT, als dank, een Kerstattentie voor het vele werk dat zij het gehele jaar verzet hebben. Vorige jaren hebben de bewonerscommissies en contactpersonen een brief ontvangen wanneer en waar deze attentie opgehaald kon worden. Dit jaar roepen wij wederom, middels deze Nieuwsbrief, de bewonerscommissies en contactpersonen op, de attentie bij het Huurdersplatform te komen halen op de volgende data: Dinsdag: Woensdag: Woensdag: 9 december van 19:30 uur tot 21:00 uur 10 december van 09:30 uur tot 11:00 uur 17 december van 09:30 uur tot 11:00 uur Lezers schrijven Indische rijstmaaltijd. De bewoners van de Cato van der Pijlhof zijn in het gelukkige bezit van een Atrium. Een heerlijke binnentuin waar het mogelijk is om van alles te organiseren. Zo ook op dinsdag 7 oktober. Eén van de oudste bewoonsters, de 80 al een tijdje gepasseerd, maakte voor 30 mensen een fantastische Indische rijsttafel. De tafels werden aan elkaar geschoven en mooi gedekt. Mooie Indische muziek op de achtergrond en de geuren van het eten lokten iedereen al op tijd naar beneden. Namen noemen we niet, maar we nemen wel allemaal ons petje af voor iemand die, op deze leeftijd, dit nog doet! En er dan ook nog met volle teugen van geniet. Dat het verrukkelijk was hoef ik niet te vertellen, bord uitlikken mag niet maar... Dit is voor herhaling vatbaar. De volgende afspraak, voor Hollandse stampot is al gemaakt! We hebben genoten, van het eten, de gezelligheid en het samen zijn. En wij wilden het graag met u delen. Fijn kan zo simpel zijn. Bewonerscommissie Cato van der Pijlhof

4 Rioolwater ateroverlast Anthonie Verherentstraat na 15 jaar eindelijk verleden tijd? Als het heel hard regent, lopen de rioolbuizen vol en draaien alle pompen op volle kracht. Waar nodig lopen de riolen over via de overstorten. Zo kan het riool in een uur tijd wel 30 millimeter regen verwerken. Dat zijn drie emmers van 10 liter per vierkante meter! Bij langdurige of hevige regenbuien, houden steeds meer mensen de adem in. Waterlopen treden vaker buiten hun oevers en ook riolen kunnen het water niet altijd voldoende afvoeren. Meer bebouwing betekent nog meer verharde oppervlakte, met nog minder kans tot infiltratie van het water in de bodem. Tegenwoordig zijn onze winters natter dan vroeger, doordat er in verhouding meer neerslag valt over langere periodes. De buien in de zomerperiode zijn juist een stuk intenser dan vroeger. Zoals onder andere de bewoners van de Anthonie Verherentstraat in Heemskerk hebben ervaren. Bij deze bewoners loopt sinds 15 jaar zo nu en dan het riool over bij hevige regenbuien. Door deze hevige regenbuien ontstond binnenshuis rioolwateroverlast. De bewoners hebben diverse keren bij de verhuurder geklaagd over de voortdurende rioolwateroverlast, echter er is de afgelopen15 jaar geen noemenswaardige actie ondernomen. Na bemiddeling van het Huurdersplatform is er op 28 september 2014 een bijeenkomst georganiseerd door WOONopMAAT voor de bewoners van de Anthonie Verherentstraat. Wat is er geconstateerd? De oorzaken van de toenemende wateroverlast zijn divers. Doordat er sprake is van een gemengd systeem: hemelwater en rioolwater, kon het riool het water niet verwerken, ondanks dat er geen sprake is van onvolkomenheden in/aan het riool. Ook overstromingen in perioden dat het niet regent, veroorzaakt door tijdelijke oplossingen, waardoor riool verstopt raakte. De verhuurder gaat eindelijk na 15 jaar in gesprek met de gemeente Heemskerk over opnamecapaciteit riolering. De afgelopen 15 jaar is er helaas over dit probleem geen overleg geweest tussen de Gemeente en WOONopMAAT. De verhuurder was ook nu vergeten de gemeente Heemskerk uit te nodigen om de bijeenkomst gehouden op 28 september bij te wonen. Ruimte voor water Duidelijk is, dat het systeem overbelast is en ontlast moet worden. Dit gebeurt nu door een terugslagklep te plaatsen in de leiding naar het hoofdriool. Het hemelwater wordt omgeleid door de afvoerleidingen om te leiden en het plaatsen van 2 ontlastputten, het duurt overigens twee tot drie weken voordat de putten er zijn. Bij hoosbuien zal het overtollig water in het plantsoen stromen. Schade: voor de periode van het ontberen van woongenot behoeft door de desbetreffende bewoners geen huur betaald te worden. Het verbruik van extra energie wordt verrekend. Ook worden de desbetreffende bewoners bezocht door een kwaliteitscontroleur en een wijkopzichter van WOONopMAAT om individuele afspraken te maken, waarbij de kwaliteitscontroleur het aanspreekpunt is. Tevens is door de verhuurder voor alle overlast aan de bewoners Mea culpa maxima aangeboden. De bewoners waren allemaal zeer tevreden met de bemiddelingsrol die het Huurdersplatform heeft gespeeld. Wij hopen van harte dat het rioolwateroverlast bij deze bewoners verledentijd is en de genomen maatregelen afdoende zijn.

5 Aanvragen van een wijkbudget Hebt u een idee om het wonen, werken en of u leefomgeving in uw wijk prettiger te maken? Wellicht kunt u dan gebruik maken van een financiële bijdrage om uw idee tot werkelijkheid te maken: het wijkbudget. Wie kunnen een aanvraag voor een wijkbudget indienen? De financiële bijdrage kan aangevraagd worden door een bewonerscommissie en of contactpersoon die een woning huurt van WOONopMAAT. Het idee wordt ondersteund door WOONopMAAT en het Huurdersplatform en kan worden uitgevoerd voor een appartementencomplex, buurt of straat. Het heeft als doel een bijdrage te leveren aan het prettiger leven, wonen in de eigen leefomgeving. Tijdens de jaarlijkse Wijk Informatie Bijeenkomst. (WIB) wordt er gestemd door de bewonerscommissies en of contactpersonen welke aanvragen, er onder voorbehoud, worden uitgevoerd. Wat zijn de criteria c.q. voorwaarden? De criteria zijn vastgelegd in artikel 24 en 25 van het Reglement Wijkbudget. Deze handvatten zijn er om ingediende ideeën beter te kunnen beoordelen voor de toekenning van een budget. Alle voorwaarden kunt u vinden in het Reglement Wijkbudget deze staat op onze website: Het Reglement Wijkbudget is eventueel af te halen bij het Huurdersplatform tijdens het inloopspreekuur. Indien u hulp nodig hebt met het invullen van de aanvraag, of u wilt een bewonerscommissie oprichten, kom dan langs op het spreekuur, wij helpen u graag! Voor nieuw op te richten bewonerscommissies maken wij met u, indien gewenst, een afspraak in de avonduren. Van de Wijkbudget aanvragen 2014 zijn o.a. de volgende aanvragen toegekend: Boekenkast, functionerend als bibliotheek, bloemen en planten, stoelen voor binnentuin en gezamenlijke kamer, lokaalhuur, voor AED cursus, veegmateriaal en sneeuwschuiver(s), beplating trappenhuis, elektrische aansluiting voor vaatwasser, droogloopmatten, kerstversiering en verlichting, diverse activiteiten barbecues en Nieuwjaarsrecepties.

6 Wijzigingen warmtewet onvoldoende Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Kamp duidelijk gemaakt op welke punten de Warmtewet volgens hem moet worden aangepast. Enkele grote problemen worden echter niet aangepakt. Zo verandert er niets aan de prijs die bij blokverwarming veel te hoog is, en is niet altijd duidelijk geregeld waar huurders heen kunnen als ze een geschil hebben met hun warmteleverancier. Warmteverlies Tal van andere zaken worden wel aangepast of zijn in de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer verduidelijkt. Het is leveranciers (in sommige gevallen is dat een verhuurder) niet toegestaan om een correctie toe te passen voor verliezen bij collectieve ketelinstallaties. Op deze manier kunnen kosten voor energieverlies bij de ketel niet doorberekend worden aan huurders. Het blijft wel toegestaan om correctie toe te passen op ligging. Een appartement dat grenst aan buitenmuren gebruikt immers meer warmte dan een appartement dat middenin het gebouw ligt. Op dit moment worden deze hoge verbruiken door de ligging vaak gecorrigeerd, waardoor alle huurders er aan meebetalen. Ook mag er gecorrigeerd worden op warmteverlies in de transportpijpen van de ketel naar de individuele woningen, want deze pijpen geven ook warmte af aan de woningen. Wanneer het niet mogelijk is om individuele meters te plaatsen wordt het bij een collectieve ketelinstallatie verplicht om een gigajoulemeter ná de ketel te plaatsen. Zo wordt warmteverlies van de ketel niet meegerekend in het verbruik. De kosten voor radiatormeters mogen als onderdeel van de warmtekosten doorberekend worden aan de huurder. Daarnaast wordt aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd om duidelijk te maken wanneer er sprake is van een ernstige storing waarbij huurders moeten worden gecompenseerd. Gemengde complexen Het is nog onduidelijk wat er gaat veranderen voor huurders in een gemengd complex waar zowel huurders als huiseigenaren wonen. De minister wil VvE s namelijk uitzonderen van de verplichtingen van de Warmtewet maar corporaties niet. Eigenaar-bewoners in een VvE zouden anders namelijk zowel leverancier als afnemer zijn en daarvoor een hele boekhouding moeten opzetten. Een verhuurder die in een VvE zit en warmte levert aan huurders (bijv. bij blokverwarming) zal waarschijnlijk nog wel onder de wet vallen. De minister weet nog niet hoe hij wil omgaan met gemengde complexen maar geeft aan de situatie te willen bespreken met de Woonbond en Aedes. Na de zomer komt er waarschijnlijk nog een overleg in de Tweede Kamer over de Warmtewet. De Woonbond zal daar aandacht vragen voor de problemen in de huursector, met name voor de grote kostenstijging bij blokverwarming.

7 Stroomtarieven en moeten veel transparanter 15/08/2014 De elektriciteitstarieven zijn volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) veel te schimmig. Daardoor weten consumenten niet waar ze aan toe zijn en blijven ze onnodig bij dure energiebedrijven zitten. De ACM wil snel nieuwe regels en afspraken over transparantere tarieven. Dat meldt het Financiële Dagblad (FD) van 13 augustus. Consumenten moeten het aanbod van hun energieleveranciers eenvoudiger kunnen lezen en begrijpen. Dat is nu nog steeds niet het geval en dat is de ACM een doorn in het oog, aldus waakhond ACM in het FD. Volgens de ACM wisselde vorig jaar 13 procent van de consumenten van energieleverancier. Dat is weliswaar een record, maar nog steeds laag in vergelijking met telecombedrijven. Leveringskosten n slechts een derde totale stroomprijs Hoogstwaarschijnlijk kunnen de stroomtarieven voor consumenten aanzienlijk omlaag, nu de groothandelsprijs in een halfjaar tijd met ruim een derde is gedaald. Deze prijs bedraagt nu nog maar 3,4 cent per kilowattuur (kwh), terwijl bedrijven als Essent en Nuon hun klanten ongeveer 22 cent in rekening brengen. Een groot deel daarvan bestaat overigens uit netwerkkosten en energiebelasting. De leveringskosten zijn slechts een derde van de totale stroomprijs. Een gemiddeld huishouden gebruikt kwh per jaar en betaalt daarvoor ruim 53,- waarvan 17,50 voor leveringskosten. Tarief niet vast zetten Door de verwachte daling van de stroomtarieven is het volgens energieconsulent Jeroen Barten van onderzoeksbureau GfK niet verstandig om het tarief op dit moment voor langere tijd vast te zetten. Het is slimmer om nu per jaar te kijken, en dan volgend jaar opnieuw te kijken welke leverancier het goedkoopst is, zegt Barten in het FD. Consumentencollectieven Bespaar tip Ook consumentencollectieven, bijvoorbeeld van Eigen Huis, de Consumentenbond en Sloopdecrisis, krijgen een veeg uit de pan van de ACM. De tarieven van deze collectieven, die veilingen houden waarmee ze goedkope prijzen bedingen, liggen vaak juist hoger dan die via online vergelijkingssites. De ACM is een hiernaar een onderzoek begonnen. Zuurstof geeft energie. Ventilatie is heel belangrijk en moet altijd plaats vinden. Er gaat echter veel energie verloren door onjuiste ventilatie, zoals constant openstaande ramen, dit kan oplopen tot 50% van de verwarming energie. Ideaal is als je meerdere keren per dag de ramen volledig opent en niet langer dan 5 tot 10 minuten. Energie besparen is mogelijk op veel manieren. Sommige dingen lijken nutteloos, maar ook de kleine verschillen dragen bij aan het grote geheel.

8 Links Huurtoeslag Ministerie van VROM Nederlandse Woonbond Wetboek Online (wetboek 7 Huurrecht) Verbeter uw huurwoning Woonbond Huurwijzer WOONopMAAT Huurdersplatform WOONopMAAT Het lidmaatschap van het Huurdersplatform WOONopMAAT is gratis, alle leden van het Huurdersplatform WOONopMAAT ontvangen onze nieuwsbrief kosteloos! Spreekuur Inloopspreekuur elke woensdag van 9.30 tot uur. Woensdag na n uur alleen a op afspraak. Wist u dat bewonerscommissies tijdens het inloopspreekuur gratis mogen kopiëren? Gaat u verhuizen? Gaat u verhuizen naar een andere huurwoning van WOONopMAAT en u wilt gratis lid blijven en de Nieuwsbrief ontvangen van het Huurdersplatform, meldt uw nieuwe adres per post, , telefoon of kom naar het inloopspreekuur van het Huurdersplatform. Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT Van der Hoopstraat 76, 1945 TT Beverwijk Antwoordnummer 328, 1940 VB Beverwijk Tel: Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gezond 2015 toe.

Reglement Wijkbudget versie 2.1 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op..)

Reglement Wijkbudget versie 2.1 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op..) Reglement Wijkbudget versie 2.1 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op..) Definities: Bewonerscommissie: Contactpersoon: Wijkinformatiebijeenkomst: Complex: Huurdersplatform: Budgetcommissie:

Nadere informatie

Beste leden, Ik wens u tot slot als lid en huurder veel leesplezier met deze Nieuwsbrief. Fred Koops, voorzitter Huurdersplatform WoM

Beste leden, Ik wens u tot slot als lid en huurder veel leesplezier met deze Nieuwsbrief. Fred Koops, voorzitter Huurdersplatform WoM Beste leden, Met enige trots mag ik zeggen dat de ledenwerving die wij dit jaar hebben gehouden een enorm succes is geweest. De bestuursleden die hier verantwoordelijk voor zijn geweest komt alle lof toe,

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

KE K R E S R T ED E I D TIE I

KE K R E S R T ED E I D TIE I KERST EDITIE Beste huurders, Sint-Nicolaas / Kerstmis / Jaarwisseling: Deze feestdagen hebben voor een ieder van ons dezelfde betekenis, maar de belevenis van deze dagen is voor iedereen anders. De decemberdagen

Nadere informatie

18 december van 09:30 uur tot 11:00 uur

18 december van 09:30 uur tot 11:00 uur Kerst editie Beste lezers, De reden waarom het Huurdersplatform na al die jaren nog bestaat, is omdat wij er steeds in slagen ons vast te houden aan onze doelstelling, nl. de belangenbehartiging van de

Nadere informatie

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier?

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier? Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de servicekosten. De invoering van de Warmtewet is veel

Nadere informatie

Beste huurders van WOONopMAAT

Beste huurders van WOONopMAAT Beste huurders van WOONopMAAT Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Huurdersplatform op 29 oktober 2009 heb ik namens het bestuur de toezegging gedaan dat wij op korte termijn met een actieve ledenwerfcampagne

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

Slaaghwijk, tijdelijke oplossing afrekening verwarmingskosten Veel gestelde vragen

Slaaghwijk, tijdelijke oplossing afrekening verwarmingskosten Veel gestelde vragen Slaaghwijk, tijdelijke oplossing afrekening verwarmingskosten Veel gestelde vragen Algemeen Bij wie kan ik terecht met vragen? Heeft u vragen of is iets niet duidelijk, stuur een e-mail naar info@portaal.nl

Nadere informatie

De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven.

De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven. Gevolgen Warmtewet Waarvoor dient de Warmtewet? De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven. Voor wie geldt de Warmtewet? Voor iedereen

Nadere informatie

Masterclass Warmtewet 3 en 5 juni 2014. Marco de Boer VBTM Advocaten m.de.boer@vbtm.nl 06-25051835

Masterclass Warmtewet 3 en 5 juni 2014. Marco de Boer VBTM Advocaten m.de.boer@vbtm.nl 06-25051835 1 Masterclass Warmtewet 3 en 5 juni 2014 Marco de Boer VBTM Advocaten m.de.boer@vbtm.nl 06-25051835 Opzet presentatie 2 Wat regelt de Warmtewet? reikwijdte van de wet maximum prijs leveringsovereenkomst

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

Comfortabel én milieuvriendelijk wonen. Met Nuon Stadswarmte en ComfortKoeling

Comfortabel én milieuvriendelijk wonen. Met Nuon Stadswarmte en ComfortKoeling Comfortabel én milieuvriendelijk wonen Met Nuon Stadswarmte en ComfortKoeling Comfortabel koel of warm met oog voor het milieu Gefeliciteerd! Uw nieuwe woning kunt u zeer eenvoudig en comfortabel verwarmen

Nadere informatie

Ongeveer16 maanden ben ik nu lid van het Huurdersplatform, waarvan ik 4 maanden stage heb gelopen en 1 jaar dienst doe als teamleider.

Ongeveer16 maanden ben ik nu lid van het Huurdersplatform, waarvan ik 4 maanden stage heb gelopen en 1 jaar dienst doe als teamleider. Beste lezers, Ongeveer16 maanden ben ik nu lid van het Huurdersplatform, waarvan ik 4 maanden stage heb gelopen en 1 jaar dienst doe als teamleider. Het is fijn om binnen een team goed te kunnen functioneren

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006 Nr. 20 September 2006 INHOUDSOPGAVE: Ontwikkelingen m.b.t. Bataweg Afsluiting parkweg Even voorstellen Nieuwe wijkagent Ontwikkelingen Villa Batalaan Help. Volgende vergadering bewonersoverleg Contactpersonen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beste leden,

Nieuwsbrief. Beste leden, Beste leden, In de najaarsvergadering van 2010 van het Huurdersplatform WOONopMAAT, werd mij gevraagd of ik de door omstandigheden aftredende voorzitter, Fred Koops, zou willen opvolgen. Ik stond daar

Nadere informatie

Beste leden, Eveneens dank aan alle leden die zich al die jaren hebben ingezet.

Beste leden, Eveneens dank aan alle leden die zich al die jaren hebben ingezet. Beste leden, Het voorwoord in deze Nieuwsbrief zal naar mijn idee gedeeltelijk moeten bestaan uit de sociale problemen welke zijn ontstaan door het beleid van de regering. Het advies van alternatieve ideeën

Nadere informatie

Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk?

Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk? Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk? Als huurder kunt u meedenken en meebeslissen We vinden het belangrijk dat u zich als huurder thuis voelt in uw huis, uw woongebouw en in uw buurt. Daarom

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

verrekenbare servicekosten

verrekenbare servicekosten Bij 3B Wonen betaalt u naast de huur ook servicekosten. Deze servicekosten betaalt u maandelijks via een voorschot, tegelijk met de huur. Voorbeelden van servicekosten zijn schoonmaken van de algemene

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT augustus 2016

Huren bij WOONopMAAT augustus 2016 Huren bij WOONopMAAT augustus 2016 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud

Nadere informatie

Uitleg bij de presentatie

Uitleg bij de presentatie Uitleg bij de presentatie No 1 1985 Om één GJ te produceren is theoretisch 31,593 m³ gas nodig indien de CV ketel 100% rendement levert. In 1985 was het rendement van een CV ketel 71,1 %, en is er dus

Nadere informatie

Aanleiding. Waarom de Warmtewet

Aanleiding. Waarom de Warmtewet Warmtewet Inhoud Aanleiding Algemeen Status Leverancier, toezicht, systeem Tarief Bemetering Leveringsovereenkomst, geschillen Storingen Handhaving Inventarisatie en dilemma s Aanleiding Waarom de Warmtewet

Nadere informatie

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas Energiemonitor 2017 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Leiden, 13 april 2015. Geacht raadslid van de gemeente Leiden,

Leiden, 13 april 2015. Geacht raadslid van de gemeente Leiden, Leiden, 13 april 2015 Geacht raadslid van de gemeente Leiden, Onze wijken Stevenshof en Roomburg zijn de twee grootste wijken in Leiden waar woningen zijn aangesloten op stadsverwarming. Uit een persbericht

Nadere informatie

VOORBEELD. De Warmtewet. Een handreiking voor huurders over. stadsverwarming, blokverwarming en. collectieve duurzame warmtelevering

VOORBEELD. De Warmtewet. Een handreiking voor huurders over. stadsverwarming, blokverwarming en. collectieve duurzame warmtelevering De Warmtewet Een handreiking voor huurders over stadsverwarming, blokverwarming en collectieve duurzame warmtelevering Eerste druk, november 2013 DE WARMTEWET Een handreiking voor huurders over stadsverwarming,

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

'Elk jaar doe ik een prijscheck' - AD ' '

'Elk jaar doe ik een prijscheck' - AD ' ' 'Elk jaar doe ik een prijscheck' - AD ' ' Ook Martin Specken (48) uit Groningen hopt jaarlijks van de ene naar de andere leverancier.,,ik heb ik op één vaste datum in mijn agenda een terugkerende afspraak.

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Warmtewet

Beleidsvoorstel Warmtewet Beleidsvoorstel Warmtewet Aan : Stichting Huurdersalliantie De Brug Betreft : Beleidsvoorstel Warmtewet Opdrachtgever : Peter van Lieshout Opsteller : Werkgroep Warmtewet: Havensteder: Vera Beuzenberg,

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

Warmtewet. Enkele juridische aspecten voor woningcorporaties. mr. drs. J.Chr. Rube Gaastra advocaten

Warmtewet. Enkele juridische aspecten voor woningcorporaties. mr. drs. J.Chr. Rube Gaastra advocaten Warmtewet Enkele juridische aspecten voor woningcorporaties mr. drs. J.Chr. Rube Gaastra advocaten Even voorstellen mr.drs. J.Chr. (Jan) Rube 2006: Nederlands recht (UvA) 2008: Politicologie (UvA) 2004-2005:

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning.

Werk in uitvoering. Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning. Werk in uitvoering Nummer 4 - december 2013 Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning. Wat er vooraf ging. Bewonersbijeenkomst

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

Presentatie Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51

Presentatie Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 1 Presentatie Warmtewet Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 Beschermingsinstrumenten Warmtewet 2 Maximumprijs Leveringsovereenkomst Verplichting tot zo nauwkeurig mogelijk

Nadere informatie

Uitgave van huurdersbelangenorganisatie Beter Wonen Gouda

Uitgave van huurdersbelangenorganisatie Beter Wonen Gouda Een nieuwe kapitein, een nieuwe richting. Tijdens de algemene ledenvergadering, in april van dit jaar heeft Ton Renes zijn functie als voorzitter neergelegd. Op voordracht van het bestuur is Olaf Hornes,

Nadere informatie

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 Servicekosten Inhoud Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 De belangrijkste servicekosten op een rij...4 Begrippenlijst...6 Wilt u meer weten?...6 Servicekosten

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

Warmtewet vervolg. implementatie proces

Warmtewet vervolg. implementatie proces Warmtewet vervolg implementatie proces Indien Verhuurder ook Warmte-leverancier is, verandert de structuur /afwikkeling van de gemaakte kosten naar de huurder! => Advies- e/o Instemmings-plichtig! Landelijke

Nadere informatie

Energiemonitor H1 2016

Energiemonitor H1 2016 Energiemonitor H1 2016 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Duurzaamheid. Complex Duinstate

Duurzaamheid. Complex Duinstate Duurzaamheid Complex Duinstate Kaatsheuvel Maart 2010 Leerling Hans van Ierland Casade Woondiensten 09-03-2010 Docent Ellen Venhuizen Wijkwerk niveau 3 fase 3 helicon opleidingen 1 Inhoud Bladzijde: Inleiding

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

Energiekosten van een huishouden in Nederland

Energiekosten van een huishouden in Nederland Energiekosten van een huishouden in Nederland Veel consumenten hebben problemen om te bepalen hoe hoog hun energiekosten werkelijk zijn en hoe deze te controleren. De nota van het energiebedrijf is niet

Nadere informatie

waarin we gestart zijn met het begeleiden van de herstructurering van de Debora Bakelaan en de renovatie van de Muziekbuurt.

waarin we gestart zijn met het begeleiden van de herstructurering van de Debora Bakelaan en de renovatie van de Muziekbuurt. Kerst editie Vereniigiing Huurderspllatform WOONopMAAT Niieuwsbriief,, 7 ddee jjaargang,, nr.. 14,, dec.. 2015 Wij staan vlak voor de kerst, aan de vooravond van het afsluiten van een roerig jaar. waarin

Nadere informatie

Jaarnota Essent. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota Essent. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota Essent In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Essent. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Workshopmiddag Warmtewet

Workshopmiddag Warmtewet Workshopmiddag Warmtewet Femke Heine en Mahir Sari 31 oktober 2013 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Algemeen 2 Op welke wijze gaat er door ACM gecommuniceerd worden

Nadere informatie

Datum 17 augustus Kenmerk BBPZ/WdeV/RBos/16-115

Datum 17 augustus Kenmerk BBPZ/WdeV/RBos/16-115 Datum 17 augustus 2016 Kenmerk BBPZ/WdeV/RBos/16-115 Aan Ministerie van Economische Zaken T.a.v. dhr. H.G.J. Kamp Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Achtergrond Warmtewet

Achtergrond Warmtewet Achtergrond Warmtewet Bron: AEDES Handreiking Warmtewet voor Woningcorporaties (VERSIE 1, dd 21 oktober) 1. Achtergrond: De Warmtewet is ontstaan als initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer. Het heeft tien

Nadere informatie

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering?

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering? Welkom bij Oxxio! Uw overstap naar Oxxio: een slimme keuze Welkom bij Oxxio. Net als u hebben al vele particuliere en zakelijke klanten inmiddels ontdekt dat overstappen naar Oxxio een slimme keuze is.

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Naam: Functie Aan- Af- Wezig/reden 1. Roel van Dooremaal (RvD) Voorzitter/Notulist X 2. Jeroen Verhoof (JV) Penningm. X Later ivm avondvierdaagse 3. Ilse Uyland (IU) Alg.lid X 4. Vacature Alg.lid 5. Bert

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Survey results - 15-06-2015

Survey results - 15-06-2015 Survey results - 15-06-2015 Survey name Onderzoek wateroverlast Lombok+Zeeheldenbuurt Selection date 28-04-2015-15-06-2015 1. Sinds wanneer bent u bewoner/bewoonster van uw woning? Minder dan 1 jaar geleden

Nadere informatie

Met o.a. de UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 april 2016

Met o.a. de UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 april 2016 Met o.a. de UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 april 2016 Vereninging Huurdersplatform WOONopMAAT Niieuwsbriief,, 8 sst tee jjaargang,, nr.. 15,, apriill 2016 Voorwoord We staan aan de vooravond

Nadere informatie

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder.

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Servicekosten Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Uw woonplezier. Onze service! Wij bieden u graag service... Als u een woning van ons huurt, huurt u niet

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM?

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? } { Nederland is een dichtbevolkt land. We hebben allemaal ons eigen levensritme door de verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Programma informa+eavond 1. Welkom en uitleg van het proces na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst door Ariën Schaap

Nadere informatie

Waarvoor betaal ik servicekosten?

Waarvoor betaal ik servicekosten? Waarvoor betaal ik servicekosten? Informatie over de afrekening van alle bijkomende kosten onderhoudt 2 Waarvoor betaal ik servicekosten? In deze brochure Inleiding 3 Hoe zit dat met de servicekosten?

Nadere informatie

Miezeren of plenzen...

Miezeren of plenzen... Miezeren of plenzen... voor elke bui de juiste aanpak Voor onze beleving én de manier waarop we met regen (moeten) omgaan, maakt het uit hoeveel water er naar beneden komt. Die hoeveelheid kan per bui

Nadere informatie

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07 Aan de SP-fractie Nijmegen t.a.v. de heer J.J.M. van Rens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 360 67 49 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden

watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden Waarom deze folder? Iedere woning en elk bedrijf in Rotterdam hebben een aansluiting op de gemeentelijke

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Datum 19 december 2013 Betreft Beantwoording vragen Vastrecht bij productie- en leveranciersbedrijven van energie

Datum 19 december 2013 Betreft Beantwoording vragen Vastrecht bij productie- en leveranciersbedrijven van energie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief December 2014 Babynieuws Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein Kerstkaarten Twenteranddictee Kerstfeest 18

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer... 4 1 Tevredenheid en vertrouwen van de consument... 5 2 Tevredenheid over

Nadere informatie

Energiezuinig en optimaal comfort

Energiezuinig en optimaal comfort SUPER DUURZAAM WONEN OP HET ZEEBURGEREILAND AMSTERDAM Energiezuinig en optimaal comfort ZEEBURGEREILAND * AMSTERDAM APPARTEMENTEN MET EEN DUURZAAM KLIMAATSYSTEEM Duurzaam klimaat systeem in De BrouwerIJ

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Betreft: Wetsvoorstel Warmtewet 15 februari 2012

Betreft: Wetsvoorstel Warmtewet 15 februari 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de Commissie EL&I Betreft: Wetsvoorstel Warmtewet 15 februari 2012 Geachte commissieleden, Op 5 oktober 2011 hebben Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder

Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder in de tuin Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder Wateroverlast door verandering van het klimaat Een wadi is een verlaging in een grasveld of tuin, waar water

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren.

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren. Notulen van de gezamenlijke vergadering van 19 januari 2011 Aanwezig: Lykele, Claudia, Boukje, Gjiltsje, Richtsje, Alie, Wilbert en Henny Afwezig wegens ziekte: Yvonne en Wianda 1 Opening Claudia opent

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

Voor het welzijn van kind en school. Klas 3!

Voor het welzijn van kind en school. Klas 3! Voor het welzijn van kind en school Klas 3! Wat is energie Energie heb je nodig om iets te doen. Je hebt het nodig om een auto mee te kunnen laten rijden, een huis mee te verwarmen of een fabriek mee te

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen slim ondernemen. Kies voor het zakelijke energiecontract dat bij u past

Samen slim ondernemen. Kies voor het zakelijke energiecontract dat bij u past Samen slim ondernemen Kies voor het zakelijke energiecontract dat bij u past Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik per 1 januari 2015 Slim ondernemen Samen met DELTA kunt u slim ondernemen. Zo heeft

Nadere informatie

Energie besparen door METEN

Energie besparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Jaarnota Budget Energie

Jaarnota Budget Energie Jaarnota Budget Energie In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Budget Energie. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet

Nadere informatie

WELKOM 20 APRIL 2017

WELKOM 20 APRIL 2017 WELKOM 20 APRIL 2017 Op verzoek van de huurderbelangenvereniging is deze informatieavond georganiseerd omdat gebleken is dat er nog veel vragen zijn bij de bewoners en bewonerscommissies over de afrekening

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Welkom op de huurdersraadpleging over de energiecontract wko-installatie

Welkom op de huurdersraadpleging over de energiecontract wko-installatie 18 november2015 HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur Welkom op de huurdersraadpleging over de energiecontract wko-installatie Jos Aal, zaakvoerder HBV en adviseur Woonbond Kennis- en Adviescen. Agenda

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2013

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2013 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2013 Den Haag, april 2014 Samenvatting Overstappers stappen vaker over en zijn daar zeer tevreden over In 2013 is

Nadere informatie