Kerst editie Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT Nieuwsbrief, 6d d e e jaargang, nr. 11, december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerst editie Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT Nieuwsbrief, 6d d e e jaargang, nr. 11, december 2014"

Transcriptie

1 Kerst editie Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT Nieuwsbrief,, 6 ddee jaargang,, nr.. 11,, december 2014

2 Beste leden / huurders, Allereerst wil ik u namens het gehele team fijne feestdagen toewensen, veel gezondheid in 2015 en uiteraard nog vele jaren daarna. De komende tijd zal het er met alle nieuwe regeringsvoorstellen niet altijd makkelijker op worden Maar voor velen van ons is het slikken of stikken op financieel gebied, ongeacht onze burgerlijke status. Ik wens u daar toch veel wijsheid en verdraagzaamheid in. Mijn team van het Huurdersplatform wil ik eveneens hetzelfde wensen, want in 2015 zullen zij met nog meer veranderingen te maken krijgen. De sociale gedachte is bij hen allemaal aanwezig en wordt veelvuldig door hen in praktijk gebracht, waardoor ontstane situaties c.q. problemen veelal goed worden opgelost. De gemeentes Beverwijk en Heemskerk gaan opnieuw samen een woonvisie schrijven en hebben dhr. W. Vos als buitenstaand persoon opdracht gegeven een adviesrapport te schrijven om de gemeenten hierbij te ondersteunen. De gemeenten willen hun woonpartners actief betrekken bij de nieuwe woonvisie. Inmiddels hebben wij een constructief gesprek gehad met dhr. W. Vos en verschillende punten aangedragen voor zijn rapport. Wij zijn tot op heden positief en zijn dan ook met dit gevoel uit elkaar gegaan. Eveneens zijn wij aanwezig geweest bij de bewonersbijeenkomst gehouden op 28 september i.v.m. een niet goed werkende riolering in de Anthonie Verherentstraat, zoals u elders in de Nieuwsbrief kunt lezen. Dhr. J. den Hollander, 2 de secretaris en lid dagelijks bestuur van het Huurdersplatform, is voor het Huurdersplatform aanwezig geweest op deze bijeenkomst en heeft de voorstellen als positief ervaren. Met vriendelijke groet, Voorzitter Huurdersplatform WoM Frans Wevers

3 Kerstattentie voor bewonerscommissies en contactpersonen! Sinds een aantal jaren ontvangen de leden van bewonerscommissies en contactpersonen van het Huurdersplatform WOONopMAAT, als dank, een Kerstattentie voor het vele werk dat zij het gehele jaar verzet hebben. Vorige jaren hebben de bewonerscommissies en contactpersonen een brief ontvangen wanneer en waar deze attentie opgehaald kon worden. Dit jaar roepen wij wederom, middels deze Nieuwsbrief, de bewonerscommissies en contactpersonen op, de attentie bij het Huurdersplatform te komen halen op de volgende data: Dinsdag: Woensdag: Woensdag: 9 december van 19:30 uur tot 21:00 uur 10 december van 09:30 uur tot 11:00 uur 17 december van 09:30 uur tot 11:00 uur Lezers schrijven Indische rijstmaaltijd. De bewoners van de Cato van der Pijlhof zijn in het gelukkige bezit van een Atrium. Een heerlijke binnentuin waar het mogelijk is om van alles te organiseren. Zo ook op dinsdag 7 oktober. Eén van de oudste bewoonsters, de 80 al een tijdje gepasseerd, maakte voor 30 mensen een fantastische Indische rijsttafel. De tafels werden aan elkaar geschoven en mooi gedekt. Mooie Indische muziek op de achtergrond en de geuren van het eten lokten iedereen al op tijd naar beneden. Namen noemen we niet, maar we nemen wel allemaal ons petje af voor iemand die, op deze leeftijd, dit nog doet! En er dan ook nog met volle teugen van geniet. Dat het verrukkelijk was hoef ik niet te vertellen, bord uitlikken mag niet maar... Dit is voor herhaling vatbaar. De volgende afspraak, voor Hollandse stampot is al gemaakt! We hebben genoten, van het eten, de gezelligheid en het samen zijn. En wij wilden het graag met u delen. Fijn kan zo simpel zijn. Bewonerscommissie Cato van der Pijlhof

4 Rioolwater ateroverlast Anthonie Verherentstraat na 15 jaar eindelijk verleden tijd? Als het heel hard regent, lopen de rioolbuizen vol en draaien alle pompen op volle kracht. Waar nodig lopen de riolen over via de overstorten. Zo kan het riool in een uur tijd wel 30 millimeter regen verwerken. Dat zijn drie emmers van 10 liter per vierkante meter! Bij langdurige of hevige regenbuien, houden steeds meer mensen de adem in. Waterlopen treden vaker buiten hun oevers en ook riolen kunnen het water niet altijd voldoende afvoeren. Meer bebouwing betekent nog meer verharde oppervlakte, met nog minder kans tot infiltratie van het water in de bodem. Tegenwoordig zijn onze winters natter dan vroeger, doordat er in verhouding meer neerslag valt over langere periodes. De buien in de zomerperiode zijn juist een stuk intenser dan vroeger. Zoals onder andere de bewoners van de Anthonie Verherentstraat in Heemskerk hebben ervaren. Bij deze bewoners loopt sinds 15 jaar zo nu en dan het riool over bij hevige regenbuien. Door deze hevige regenbuien ontstond binnenshuis rioolwateroverlast. De bewoners hebben diverse keren bij de verhuurder geklaagd over de voortdurende rioolwateroverlast, echter er is de afgelopen15 jaar geen noemenswaardige actie ondernomen. Na bemiddeling van het Huurdersplatform is er op 28 september 2014 een bijeenkomst georganiseerd door WOONopMAAT voor de bewoners van de Anthonie Verherentstraat. Wat is er geconstateerd? De oorzaken van de toenemende wateroverlast zijn divers. Doordat er sprake is van een gemengd systeem: hemelwater en rioolwater, kon het riool het water niet verwerken, ondanks dat er geen sprake is van onvolkomenheden in/aan het riool. Ook overstromingen in perioden dat het niet regent, veroorzaakt door tijdelijke oplossingen, waardoor riool verstopt raakte. De verhuurder gaat eindelijk na 15 jaar in gesprek met de gemeente Heemskerk over opnamecapaciteit riolering. De afgelopen 15 jaar is er helaas over dit probleem geen overleg geweest tussen de Gemeente en WOONopMAAT. De verhuurder was ook nu vergeten de gemeente Heemskerk uit te nodigen om de bijeenkomst gehouden op 28 september bij te wonen. Ruimte voor water Duidelijk is, dat het systeem overbelast is en ontlast moet worden. Dit gebeurt nu door een terugslagklep te plaatsen in de leiding naar het hoofdriool. Het hemelwater wordt omgeleid door de afvoerleidingen om te leiden en het plaatsen van 2 ontlastputten, het duurt overigens twee tot drie weken voordat de putten er zijn. Bij hoosbuien zal het overtollig water in het plantsoen stromen. Schade: voor de periode van het ontberen van woongenot behoeft door de desbetreffende bewoners geen huur betaald te worden. Het verbruik van extra energie wordt verrekend. Ook worden de desbetreffende bewoners bezocht door een kwaliteitscontroleur en een wijkopzichter van WOONopMAAT om individuele afspraken te maken, waarbij de kwaliteitscontroleur het aanspreekpunt is. Tevens is door de verhuurder voor alle overlast aan de bewoners Mea culpa maxima aangeboden. De bewoners waren allemaal zeer tevreden met de bemiddelingsrol die het Huurdersplatform heeft gespeeld. Wij hopen van harte dat het rioolwateroverlast bij deze bewoners verledentijd is en de genomen maatregelen afdoende zijn.

5 Aanvragen van een wijkbudget Hebt u een idee om het wonen, werken en of u leefomgeving in uw wijk prettiger te maken? Wellicht kunt u dan gebruik maken van een financiële bijdrage om uw idee tot werkelijkheid te maken: het wijkbudget. Wie kunnen een aanvraag voor een wijkbudget indienen? De financiële bijdrage kan aangevraagd worden door een bewonerscommissie en of contactpersoon die een woning huurt van WOONopMAAT. Het idee wordt ondersteund door WOONopMAAT en het Huurdersplatform en kan worden uitgevoerd voor een appartementencomplex, buurt of straat. Het heeft als doel een bijdrage te leveren aan het prettiger leven, wonen in de eigen leefomgeving. Tijdens de jaarlijkse Wijk Informatie Bijeenkomst. (WIB) wordt er gestemd door de bewonerscommissies en of contactpersonen welke aanvragen, er onder voorbehoud, worden uitgevoerd. Wat zijn de criteria c.q. voorwaarden? De criteria zijn vastgelegd in artikel 24 en 25 van het Reglement Wijkbudget. Deze handvatten zijn er om ingediende ideeën beter te kunnen beoordelen voor de toekenning van een budget. Alle voorwaarden kunt u vinden in het Reglement Wijkbudget deze staat op onze website: Het Reglement Wijkbudget is eventueel af te halen bij het Huurdersplatform tijdens het inloopspreekuur. Indien u hulp nodig hebt met het invullen van de aanvraag, of u wilt een bewonerscommissie oprichten, kom dan langs op het spreekuur, wij helpen u graag! Voor nieuw op te richten bewonerscommissies maken wij met u, indien gewenst, een afspraak in de avonduren. Van de Wijkbudget aanvragen 2014 zijn o.a. de volgende aanvragen toegekend: Boekenkast, functionerend als bibliotheek, bloemen en planten, stoelen voor binnentuin en gezamenlijke kamer, lokaalhuur, voor AED cursus, veegmateriaal en sneeuwschuiver(s), beplating trappenhuis, elektrische aansluiting voor vaatwasser, droogloopmatten, kerstversiering en verlichting, diverse activiteiten barbecues en Nieuwjaarsrecepties.

6 Wijzigingen warmtewet onvoldoende Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Kamp duidelijk gemaakt op welke punten de Warmtewet volgens hem moet worden aangepast. Enkele grote problemen worden echter niet aangepakt. Zo verandert er niets aan de prijs die bij blokverwarming veel te hoog is, en is niet altijd duidelijk geregeld waar huurders heen kunnen als ze een geschil hebben met hun warmteleverancier. Warmteverlies Tal van andere zaken worden wel aangepast of zijn in de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer verduidelijkt. Het is leveranciers (in sommige gevallen is dat een verhuurder) niet toegestaan om een correctie toe te passen voor verliezen bij collectieve ketelinstallaties. Op deze manier kunnen kosten voor energieverlies bij de ketel niet doorberekend worden aan huurders. Het blijft wel toegestaan om correctie toe te passen op ligging. Een appartement dat grenst aan buitenmuren gebruikt immers meer warmte dan een appartement dat middenin het gebouw ligt. Op dit moment worden deze hoge verbruiken door de ligging vaak gecorrigeerd, waardoor alle huurders er aan meebetalen. Ook mag er gecorrigeerd worden op warmteverlies in de transportpijpen van de ketel naar de individuele woningen, want deze pijpen geven ook warmte af aan de woningen. Wanneer het niet mogelijk is om individuele meters te plaatsen wordt het bij een collectieve ketelinstallatie verplicht om een gigajoulemeter ná de ketel te plaatsen. Zo wordt warmteverlies van de ketel niet meegerekend in het verbruik. De kosten voor radiatormeters mogen als onderdeel van de warmtekosten doorberekend worden aan de huurder. Daarnaast wordt aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd om duidelijk te maken wanneer er sprake is van een ernstige storing waarbij huurders moeten worden gecompenseerd. Gemengde complexen Het is nog onduidelijk wat er gaat veranderen voor huurders in een gemengd complex waar zowel huurders als huiseigenaren wonen. De minister wil VvE s namelijk uitzonderen van de verplichtingen van de Warmtewet maar corporaties niet. Eigenaar-bewoners in een VvE zouden anders namelijk zowel leverancier als afnemer zijn en daarvoor een hele boekhouding moeten opzetten. Een verhuurder die in een VvE zit en warmte levert aan huurders (bijv. bij blokverwarming) zal waarschijnlijk nog wel onder de wet vallen. De minister weet nog niet hoe hij wil omgaan met gemengde complexen maar geeft aan de situatie te willen bespreken met de Woonbond en Aedes. Na de zomer komt er waarschijnlijk nog een overleg in de Tweede Kamer over de Warmtewet. De Woonbond zal daar aandacht vragen voor de problemen in de huursector, met name voor de grote kostenstijging bij blokverwarming.

7 Stroomtarieven en moeten veel transparanter 15/08/2014 De elektriciteitstarieven zijn volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) veel te schimmig. Daardoor weten consumenten niet waar ze aan toe zijn en blijven ze onnodig bij dure energiebedrijven zitten. De ACM wil snel nieuwe regels en afspraken over transparantere tarieven. Dat meldt het Financiële Dagblad (FD) van 13 augustus. Consumenten moeten het aanbod van hun energieleveranciers eenvoudiger kunnen lezen en begrijpen. Dat is nu nog steeds niet het geval en dat is de ACM een doorn in het oog, aldus waakhond ACM in het FD. Volgens de ACM wisselde vorig jaar 13 procent van de consumenten van energieleverancier. Dat is weliswaar een record, maar nog steeds laag in vergelijking met telecombedrijven. Leveringskosten n slechts een derde totale stroomprijs Hoogstwaarschijnlijk kunnen de stroomtarieven voor consumenten aanzienlijk omlaag, nu de groothandelsprijs in een halfjaar tijd met ruim een derde is gedaald. Deze prijs bedraagt nu nog maar 3,4 cent per kilowattuur (kwh), terwijl bedrijven als Essent en Nuon hun klanten ongeveer 22 cent in rekening brengen. Een groot deel daarvan bestaat overigens uit netwerkkosten en energiebelasting. De leveringskosten zijn slechts een derde van de totale stroomprijs. Een gemiddeld huishouden gebruikt kwh per jaar en betaalt daarvoor ruim 53,- waarvan 17,50 voor leveringskosten. Tarief niet vast zetten Door de verwachte daling van de stroomtarieven is het volgens energieconsulent Jeroen Barten van onderzoeksbureau GfK niet verstandig om het tarief op dit moment voor langere tijd vast te zetten. Het is slimmer om nu per jaar te kijken, en dan volgend jaar opnieuw te kijken welke leverancier het goedkoopst is, zegt Barten in het FD. Consumentencollectieven Bespaar tip Ook consumentencollectieven, bijvoorbeeld van Eigen Huis, de Consumentenbond en Sloopdecrisis, krijgen een veeg uit de pan van de ACM. De tarieven van deze collectieven, die veilingen houden waarmee ze goedkope prijzen bedingen, liggen vaak juist hoger dan die via online vergelijkingssites. De ACM is een hiernaar een onderzoek begonnen. Zuurstof geeft energie. Ventilatie is heel belangrijk en moet altijd plaats vinden. Er gaat echter veel energie verloren door onjuiste ventilatie, zoals constant openstaande ramen, dit kan oplopen tot 50% van de verwarming energie. Ideaal is als je meerdere keren per dag de ramen volledig opent en niet langer dan 5 tot 10 minuten. Energie besparen is mogelijk op veel manieren. Sommige dingen lijken nutteloos, maar ook de kleine verschillen dragen bij aan het grote geheel.

8 Links Huurtoeslag Ministerie van VROM Nederlandse Woonbond Wetboek Online (wetboek 7 Huurrecht) Verbeter uw huurwoning Woonbond Huurwijzer WOONopMAAT Huurdersplatform WOONopMAAT Het lidmaatschap van het Huurdersplatform WOONopMAAT is gratis, alle leden van het Huurdersplatform WOONopMAAT ontvangen onze nieuwsbrief kosteloos! Spreekuur Inloopspreekuur elke woensdag van 9.30 tot uur. Woensdag na n uur alleen a op afspraak. Wist u dat bewonerscommissies tijdens het inloopspreekuur gratis mogen kopiëren? Gaat u verhuizen? Gaat u verhuizen naar een andere huurwoning van WOONopMAAT en u wilt gratis lid blijven en de Nieuwsbrief ontvangen van het Huurdersplatform, meldt uw nieuwe adres per post, , telefoon of kom naar het inloopspreekuur van het Huurdersplatform. Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT Van der Hoopstraat 76, 1945 TT Beverwijk Antwoordnummer 328, 1940 VB Beverwijk Tel: Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gezond 2015 toe.

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Bewonerscommissie (BC) Bernhardflats

Bewonerscommissie (BC) Bernhardflats Nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 1, najaar 2011 Bewonerscommissie (BC) Bernhardflats Dit is de eerste! Beste bewoners, U heeft de eerste nieuwsbrief in handen die Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel:

Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel: IN fo nr. 34 Jaargang december 2008 De woonlastenstijging nader bekeken Een groot deel van ons besteedbare inkomen gaat elke maand op aan woonlasten. Geen wonder dat de stijging van die woonlasten ieder

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Jaargang 19 - April 2014 ACM. Interview met de coördinator van de warmtewet. De warmtewet TECHEM. Sponsoring TECHEM. In 2010 hebben we namelijk ons

Jaargang 19 - April 2014 ACM. Interview met de coördinator van de warmtewet. De warmtewet TECHEM. Sponsoring TECHEM. In 2010 hebben we namelijk ons TechemAktueel Jaargang 19 - April 2014 ACM toezichthouder op de warmtewet Interview met de coördinator van de warmtewet De warmtewet consumenten bescherming? BEURSDEELNAME TECHEM TECHEM Sponsoring Amsterdam-Dakar!

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Bewonerscommissie (BC) Parsstraat

Bewonerscommissie (BC) Parsstraat Nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 1, najaar 2011 Bewonerscommissie (BC) Parsstraat Dit is de eerste! Beste bewoners, U heeft de eerste nieuwsbrief in handen die Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD)

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) H VERSLAG VAN

Nadere informatie

Bewonerscommissie (BC) Rooie Buurt

Bewonerscommissie (BC) Rooie Buurt Nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 1, najaar 2011 Bewonerscommissie (BC) Rooie Buurt Dit is de eerste! Beste bewoners, U heeft de eerste nieuwsbrief in handen die Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD)

Nadere informatie

Stichting-OBC- Zoetermeer

Stichting-OBC- Zoetermeer Stichting-OBC- Zoetermeer NIEUWSBRIEF: Maart 2009 UIT DE BESTUURSKAMER SCHOLINGEN IN HET KADER VAN DE 'NIEUWE OVERLEGWET'. 14/01-28/01 en 11/02 vonden de scholingen in de Drie Hooibargen plaats met als

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Bewonerscommissie (BC) Rijnsburg Noord

Bewonerscommissie (BC) Rijnsburg Noord Nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 1, najaar 2011 Bewonerscommissie (BC) Rijnsburg Noord Dit is de eerste! Beste bewoners, U heeft de eerste nieuwsbrief in handen die Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder...

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder... jaargang 14 nr. 6 december 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Uitgave 10, november 2014

Uitgave 10, november 2014 Nieuwsbrief huurders Delta Lloyd Vastgoed Uitgave 10, november 2014 Inhoud Burenoverlast, help! Huurdersverenigingen Tuinen in uw wijk Warmtewet Nieuwbouwcomplexen Klanttevredenheidsonderzoek Tips voor

Nadere informatie

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting jaargang 14 nr. 3 juni 2010 Colofon Nieuw convenant LOVK KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

Sociaal statuut voor witte flat

Sociaal statuut voor witte flat jaargang 14 nr. 4 augustus 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Energiebesparing werkt!

Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Inhoudsopgave 1. Goed voor milieu, portemonnee én wooncomfort 5 2. Stappenplan naar een energiezuinige woning 7 3. Hulp en advies van de Woonbond 9 4. Terugblik

Nadere informatie

Leveranciers zuchten onder te grote papierdruk Warmtewet

Leveranciers zuchten onder te grote papierdruk Warmtewet Dhr. G. van Wijland Leveranciers zuchten onder te grote papierdruk Warmtewet Gert van Wijland Week 51 16 december 2014 De bureaucratische druk die de Warmtewet met zich meebrengt, is zo groot dat de situatie

Nadere informatie