MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND LEVE DE INDUSTRIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND LEVE DE INDUSTRIE"

Transcriptie

1 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang oktober 2012 LEVE DE INDUSTRIE 3 INSPRAAK De informatieplicht door de wet- Renault levert geen afdoend resultaat. De ACLVB dringt aan op inspraakspraakvermogen voor werknemers. 4PENSIOENBEREKENING De pensioenhervorming brengt een aantal wijzigingen aan in de periodes die gelijkgesteld worden bij de pensioenberekening. Neen, het is niet redelijk een radicale takenverdeling toe te passen op wereldschaal. In dit economisch model zijn het de werknemers van de rijke landen die bedenken en die van de arme landen die fabriceren, tegen zo laag mogelijke kostprijzen en in betreurenswaardige omstandigheden. Om te kunnen standhouden tegenover de internationale concurrentie, mag de economie van een land of van een continent zich niet beperken tot diensten, ze moet ook goederen produceren door een industrie en een eeuwenoude knowhow te vrijwaren. Niet iedereen voelt zich geroepen om acht uur per dag tussen vier muren te zitten denken. Heel wat mensen willen ook met hun handen werken. De industrie is goed voor drie vierden van de export van de Europese Unie, ze heeft voor onze rijkdom gezorgd. We mogen ze niet verliezen of we dreigen onze welvaart op de helling te zetten. 6 AANVULLEND PENSIOEN Vanaf midden volgend jaar worden nieuwe regels voorzien op de uitkering van een kapitaal van de aanvullende pensioenen die op een gunstig moment worden uitbetaald. 8 ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN Als een werkgever een personeelslid wil ontslaan op grond van een dringende reden, moet hij kunnen bewijzen waarom. Hoever kan hij daarin gaan? Eens je 45 jaar bent, is het criterium leeftijd de grootste hinderpaal om een job te behouden of te vinden. De Diversiteitsbarometer Werk komt met een aantal remedies. 30 TIJDELIJK WERKLOOS Slecht weer of werkgebrek als gevolg van de economische crisis kunnen aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Wat schrijft de vernieuwde wetgeving voor?

2 AEQUUS NOCTIS 2 aclvb-voordeelkaart 5 duotickets te winnen voor WINCARD-houders! (voorstelling vrijdag 30/11/2012) Vrijdag 30/11 en zaterdag 1/12 om 20 u. Duur van de show 1.45 u. Tour&Taxis - Goederenstation, Havenlaan 86c, 1000 Brussel. Na haar eerste voorstellingen van maart 2012 in de Abdij Villers-la-Ville komt Aequus Noctis eind dit jaar opnieuw naar Brussel. Het is met trots dat Magistral Project ons deze ongelooflijke uitvoering voorstelt. Ongeveer 50 artiesten zullen een 60 meter lange scène innemen, zowel op de grond als in de lucht : twee reusachtige waterschermen, lichtspelen, videoprojecties en vooral talrijke optredens rond vuur en vlammen. Kom en wees er gedurende één avond getuige van hoe de dag zich meester maakt van de nacht. Opgehelderd door duizenden lichten zal Aequus Noctis zich als het ware omvormen tot een droomfabriek ter viering van het leven. Prijzen inclusief btw (exclusief provisiekosten) : Formule Klassiek : Kinderen (tot 16 jaar) 21 / Volwassenen 35 / Parking 5 per auto. Formule Privilege : Kinderen (tot 16 jaar) 35 / Volwassenen 60 / Parking inbegrepen. Formule VIP : Kinderen (tot 16 jaar) 60 / Volwassenen 100 / Parking inbegrepen. - Voordeel voor WINCARD-houders : U geniet van een korting van 20 %, enkel op de prijs van de tickets. ACLVB- WINCARD code : cndw4251 in te vullen tijdens uw online registratie op PETER PAN IN VORST NATIONAAL van 21 december 2012 tot 6 januari 2013 Wil jij je in december laten overweldigen door de extreem levendige en meest verrassende arenashow ooit? Dat komt goed uit want... Peter Pan is terug! Vlieg mee naar Neverland met spectaculaire projecties, acrobaten, dansers, zangers en zoveel meer. Zal Peter Pan opnieuw Kapitein Haak verslaan? Is Tinkelbel nog steeds verliefd? 3 duotickets te winnen voor WINCARD-houders! en 7,5 korting op online boekingen via (rubriek nieuws) 3 duotickets te winnen voor de Nederlandstalige voorstelling van vrijdag 4 januari 2013 om 14 uur. En wie zijn de mysterieuze rouges op het podium? Vanaf 21 december kom je het te weten, want dan vliegt Peter Pan de Brusselse arena van Vorst Nationaal binnen. Zorg dat je erbij bent! Laat je meevoeren door de unieke Neverland decors, ongeziene acrobatische stunts van Kapitein Haak, Peter Pan en zijn Lost Boys. Geniet van de hemelse stemmen van Wendy, Tiger Lilly en alle anderen... WINCARD DEELNAMECOUPON Ja, ik waag mijn kans en stuur deze antwoordkaart op een briefkaart naar Countdown WINCARD, Terbekehofdreef Wilrijk of ik mail mijn gegevens naar : met vermelding van mijn keuze in de onderwerpregel. NAAM:... VOORNAAM:... ADRES:... WOONPLAATS:... ACLVB-lidnummer:... MIJN KEUZE : AEQUUS NOCTIS PETER PAN HOBBY & CREATIEF BEURS OOK VIA Meer voordelen : ga naar of schrijf je in op de nieuwsbrief HOBBY&CREATIEF BEURS vrijkaarten te winnen voor WINCARD-houders HOBBY & Creatief Limburghal GENK Hobby & Creatief Beurs Van 10 tot en met 12 november 2012, van 10 tot 18 u. Limburghal Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk Toegang : 8,50 - kinderen jonger dan 16 jaar : gratis toegang Info :

3 Informatie aan de werknemers DE ACLVB PLEIT VOOR INSPRAAKVERMOGEN De wet-renault heeft evenveel effect op de werkgelegenheid als een pleister op een houten been. Alvorens de procedure aan te vatten heeft de directie al het scenario voor de herstructurering of de bedrijfssluiting klaar. Het is zowat onmogelijk voor de vakbondsafgevaardigden om hun tegenvoorstellen te doen aanvaarden. actualiteit 3 Daarom pleit de ACLVB voor informatie aan de werknemers op hetzelfde ogenblik als de bestuurders : het inspraakvermogen. De wet van 13 februari aangenomen in de nasleep van de opzienbarende sluiting van Renault Vilvoorde - verplicht de werkgever om de Ondernemingsraad, of bij ontstentenis daarvan de Syndicale Delegatie, of bij ontstentenis daarvan de werknemers, te informeren omtrent zijn voornemen te zullen overgaan tot collectief ontslag. Vervolgens moet hij betamelijk luisteren naar de argumenten van de werknemers en hun tegenvoorstellen. Niets verplicht hem er rekening mee te houden. In feite zijn de beslissingen al genomen, onder druk van de aandeelhouders; enkel een paar aanpassingen in de marge kunnen soms na lang strijdvoeren afgedwongen worden. Bij de ACLVB menen we dat als de werknemers op tijd zouden verwittigd zijn van de wendingen van het bedrijfsbeleid, ze voorstellen zouden kunnen formuleren die zowel de belangen van het bedrijf als van hen die er werken, zouden dienen. Dat concept is noch het medebeheer, noch het Duitse Mitbestimmung, wij noemen het inspraakvermogen. Onvoldoende informatie Het gaat er uiteraard niet om een onderneming in al haar facetten te willen beheren, verduidelijkt Bernard Noël, Nationaal Secretaris. We vragen enkel om op tijd over alle informatie te beschikken die direct het lot van de werknemers in hun bedrijf betreft, vandaag en in de toekomst. Inzake informatie aan de werknemers wekt de Belgische regelgeving door haar omvang de indruk zeer volledig te zijn. Er is de wet van 20 september 1948, het Koninklijk Besluit van 27 november 1973, de cao nr. 9 van de Nationale Arbeidsraad, enz. Op grond van die teksten moet de werkgever precieze inlichtingen verstrekken over de economische en financiële situatie van het bedrijf. Wat raakt aan het personeelsbeleid of aan structurele wijzigingen is eveneens voorzien in de bevoegdheden van de Ondernemingsraad. De lange lijst van punten die moeten of kunnen aangesneden worden in dit orgaan, regelt evenwel niet de essentiële moeilijkheden. Adviesorgaan, zonder meer Buiten de evidente schendingen van de wetgeving (onbestaande, ingekorte of laattijdige informatie) die helaas niet zo zeldzaam zijn is het de beperkte rol zelf van de Ondernemingsraad die problematisch is. Het gaat momenteel nog over een adviesorgaan (behalve in enkele beperkte domeinen) dat niet toelaat om echt efficiënt tussen te komen in de strategische keuzes van het bedrijf. De vakbondsafgevaardigden in de Ondernemingsraad hebben niet echt de zekerheid te beschikken over alle elementen van de dossiers met betrekking tot de toekomst van het bedrijf en de werkgelegenheid, omdat ze niet betrokken worden bij het volledige beslissingsproces. De mogelijkheid om met volledige kennis van zaken te kiezen uit opties is dus vertekend. Dezelfde moeilijkheden bestaan binnen de Europese Ondernemingsraden. Tezelfdertijd als de bestuursleden De ACLVB klaagt al zeer lang de lacunes in onze wetgeving aan. Reeds ten tijde van ons congres in 1969 hadden de afgevaardigden immers een gedurfd voorstel van werknemersparticipatie aanvaard. Vandaag eisen we in ieder geval een uitbreiding van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad. Het gaat erom te beschikken over alle elementen die het echt mogelijk maken deel te nemen aan de bepaling van het bedrijfsleven en aan zijn toekomst voor wat betreft de situatie van de werknemers en de werkgelegenheid in de breedst mogelijke zin. Het is meer bepaald het recht om op hetzelfde moment als de bestuursleden te beschikken over alle pertinente informatie. Dat inspraakvermogen in de onderneming betekent een vorm van actieve participatie van de werknemers.

4 4 actualiteit NIEUWE REGELS VOOR GELIJKGESTELDE PERIODES IN DE PENSIOENBEREKENING De pensioenhervorming die de regering eind 2011 aankondigde, brengt een aantal wijzigingen aan in de gelijkgestelde periodes. Eind september 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB dat hierover meer duidelijkheid verschaft. Bepaalde periodes waarin men niet werkt, worden toch in aanmerking genomen voor de pensioenberekening. De regering wil periodes van effectieve arbeid meer laten doorwegen in de pensioenberekening dan periodes van inactiviteit. Vanaf 1 januari 2012 worden een aantal periodes op een minder gunstige wijze gelijkgesteld dan vroeger. Het gaat om volgende periodes : 3 derde periode werkloosheid 3 bepaalde periodes van werkloosheid met bedrijfstoeslag 3 loopbaanonderbreking en tijdskrediet (uitgezonderd het gemotiveerd tijdskrediet en thematische verloven) 3 halftijds of 1/5 tijdskrediet voor 50-plussers Voor deze periodes gebeurt de pensioenberekening op basis van het minimumjaar (bedrag op 01/02/2012 : ,81/jaar). De andere periodes van inactiviteit worden nog steeds volledig gelijkgesteld, dat wil zeggen dat de pensioenberekening gebeurt op uw laatste werkelijk verdiende loon. Het KB treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2012 en is van toepassing op de pensioenen die voor de eerste keer ingaan op 1 januari Derde periode werkloosheid Zowel de derde periode werkloosheid onder de nieuwe regelgeving (vanaf 01/11/2012) als de derde periode werkloosheid onder de oude regelgeving worden gelijkgesteld voor het pensioen op basis van het minimum jaarrecht. Volgens de oude reglementering (van toepassing tot en met 31/10/2012) vallen enkel samenwonenden na maximum 6 jaar in de derde periode werkloosheid (afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden). Onder de nieuwe reglementering valt iedereen na maximum 4 jaar in de derde periode werkloosheid (afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden). Zowel in het nieuwe als in het oude systeem zijn er heel wat uitzonderingen. Voor meer informatie over die derde periode werkloosheid : zie de Vrijuit van vorige maand of neem contact op met uw lokaal ACLVB-secretariaat. Bepaalde periodes van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) De minder gunstige gelijkstelling heeft betrekking op het algemeen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar en het stelsel van 55 jaar of 57 jaar mits 38 jaar loopbaan. De nieuwe regels gelden enkel voor de periodes van na 31/12/2011 en tot en met de maand waarin u 59 jaar wordt. Er is een uitzondering voor werkloosheid met bedrijfstoeslag in ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden en voor de vervroegde brugpensioenen na 40 jaar loopbaan (cao nr. 96). De andere periodes van werkloosheid met bedrijfstoeslag blijven volledig gelijkgesteld. Loopbaanonderbreking en tijdskrediet (uitgezonderd het gemotiveerd tijdskrediet en thematische verloven) Het KB verduidelijkt wat er moet worden verstaan onder gemotiveerd tijdskrediet, niet gemotiveerd tijdskrediet en thematisch verlof. De gelijkstellingen voor wat betreft het tijdskrediet liggen nog niet definitief vast en zijn dus onder voorbehoud. Aan de gelijkstelling voor het gemotiveerd tijdskrediet en de thematische verloven zou niet worden geraakt. Het gemotiveerd tijdskrediet zijn alle periodes van tijdskrediet met recht op uitkeringen : 3 van 36 maanden voor : - het verzorgen van uw kind tot de leeftijd van 8 jaar - het verlenen van palliatieve verzorging - het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins of familielid - het volgen van een opleiding 3 van 48 maanden voor: - het zorgen voor uw gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar - het verlenen van bijstand of verzorging aan uw minderjarig zwaar ziek kind Alle periodes van thematisch verlof met recht op uitkeringen zouden volledig gelijkgesteld blijven. Het betreft hier : 3 ouderschapsverlof 3 palliatief verlof 3 verzorging van een zwaar ziek gezins of familielid Voor de periodes van niet-gemotiveerd tijdskrediet zou de volledige gelijkstelling gelden voor : 3 1 jaar in geval van volledige onderbreking 3 1 jaar in geval van halftijds tijdskrediet 3 5 jaar in geval van 4/5 tijdskrediet Halftijds of 1/5 tijdskrediet voor 50-plussers Het betreft hier de zogenaamde landingsbanen met recht op uitkeringen voor werknemers vanaf 55 jaar (vroeger was dit 50 jaar) met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer. Vóór de leeftijd van 60 jaar zouden deze periodes gelijkgesteld worden op het minimum jaarrecht. Na de leeftijd van 60 jaar zou er 1 jaar volledige gelijkstelling zijn. De periodes van tijdskrediet na de 60e verjaardag zouden gedurende 2 jaar volledig gelijkgesteld zijn wat het halftijds eindeloopbaantijdskrediet betreft en gedurende 5 jaar voor het 4/5 eindeloopbaantijdskrediet. (De regeling voor de gelijkstelling is ook hier onder voorbehoud). Er zijn uitzonderingsregels voor werknemers vanaf 50 jaar : 3 met een zwaar beroep 3 met een lange loopbaan 3 voor een bedrijf erkend als bedrijf in moeilijkheden of als bedrijf in herstructurering Overgangsbepalingen De minder gunstige berekeningswijze voor de gelijkgestelde periodes geldt niet voor personen die : 3 voor 28 november 2011 ontslagen werden in het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag 3 zich op 28 november 2011 reeds in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of tijdskrediet/loopbaanonderbreking bevonden 3 een aanvraag voor tijdskrediet/loopbaanonderbreking hebben ingediend mits aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is : - de werkgever heeft voor 28 november 2011 de schriftelijke kennisgeving door de werknemer ontvangen - de RVA heeft voor 2 maart 2012 het aanvraagformulier ontvangen - de ingangsdatum ligt voor 3 april 2012 Evelien BLOEM

5 actualiteit 5 ACLVB WIL TWEEDE PENSIOENPIJLER VERALGEMENEN De Liberale Vakbond ACLVB wil de tweede pensioenpijler veralgemenen op het niveau van de sectoren en de bedrijven en wil het minimumrendement behouden. De Liberale Vakbond ACLVB zet zich al jaren in voor de algemene aanvaarding en uitbreiding van de aanvullende pensioenregeling. De ACLVB stelt verheugd vast dat ook andere sociale partners en de overheid het belang van de aanvullende pensioenregeling extra kracht willen bijzetten. Uiteraard blijft een versterking van het wettelijke pensioen de eerste prioriteit, maar de vergrijzing laat zich meer en meer voelen en een bijkomend appeltje voor de dorst is dus broodnodig. De Liberale Vakbond wil de uitbreiding van het aanvullend pensioenstelsel op het niveau van de sectoren en de bedrijven. Minimumrendement De wet legt een minimumrendement op van 3,25 % voor het gedeelte opgebouwd door de patronale bijdragen en 3,75 % voor het deel dat werd opgebouwd via de bijdragen van de werknemers. De verzekeraars achten zich niet meer in staat een dergelijk rendement te garanderen, ze vragen dus aan de wetgever om het minimum naar beneden toe te herzien. Vermits we alle vertrouwen hebben in de professionele capaciteiten van de verzekeringsmaatschappijen om de huidige minimumrendementen op lange termijn te verkrijgen, menen we dat het volkomen ontoelaatbaar is te raken aan het minimum. Arme gepensioneerden België zit met zijn lage pensioenbedragen in de staart van het Europees peloton. Veel gepensioneerden flirten met de armoedegrens en een op vijf kan als echt arm beschouwd worden. Naast de versterking van het wettelijk pensioen, is de Liberale Vakbond ook altijd voorstander geweest van een aanvullend pensioenstelsel op het niveau van de sectoren en de bedrijven. Voor de ACLVB is dit een noodzakelijk aanvullend inkomen als buffer om de bestaande levensstandaard toch enigszins te kunnen aanhouden of bijvoorbeeld de kosten van een rusthuis te helpen dekken. Dankzij de inzet van de ACLVB hebben veel werknemers de laatste jaren kunnen toetreden tot dergelijke aanvullende stelsels in hun bedrijf. De Liberale Vakbond wil concrete voorstellen doen en knelpunten onder de aandacht brengen. De ACLVB wil de sectorale aanvullende pensioenplannen voor alle werknemers met een zo klein mogelijk onderling verschil tussen de plannen. Zelfs kmo's die maar één werknemer in dienst hebben, moeten ertoe bijdragen. Als er aanvullende pensioenplannen bestaan in een bedrijf, stelt men vaak vast dat de laagste loonschalen benadeeld worden. Het aanvullend pensioen mag niet gebruikt worden om het loon te drukken. Het is een voordeel voor later, geen deel van het huidige loon. De ACLVB wil inspraak van alle werknemers over het soort aanvullend pensioenplan. Ook dus in die bedrijven waar geen Ondernemingsraad, Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of vakbondsafvaardiging aanwezig is. PENSIOEN OP 62 JAAR VOOR VLIEGEND PERSONEEL De wet van 28 december 2011 schaft met ingang van 1 januari 2012 het bijzonder pensioenstelsel af waarvan het vliegend personeel van de burgerluchtvaart genoot, voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari Net zoals in het algemeen regime zullen ze (na een stapsgewijze verstrenging van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarde) hun vervroegd pensioen pas kunnen opnemen vanaf 62 jaar, indien ze een loopbaan van 40 jaar achter de rug hebben. Voormalig bijzonder pensioenregime In het afgeschaft bijzonder pensioenstelsel konden de piloten met pensioen na een loopbaan van 30 jaar. Voor het cabinepersoneel was een loopbaan van 34 jaar vereist. En zelfs als de loopbaanvoorwaarde niet vervuld was, kon het personeel met pensioen vanaf 55 jaar. Overgangsregels Iemand van het vliegend personeel die op 31 december 2012 die opgeheven leeftijdsof loopbaanvoorwaarde vervult, behoudt het recht om met rustpensioen te gaan aan dezelfde voorwaarden, ongeacht de datum waarop het pensioen later daadwerkelijk een aanvang neemt. Nieuw speciaal pensioenregime Voor het vliegend personeel jonger dan 55 jaar op 31 december 2011 en niet-bedoeld hierboven, ligt de pensioenleeftijd vast op 65 jaar of na een loopbaan van ten minste 45 kalenderjaren. COMFORTABEL LEVEN & ZORGELOOS GENIETEN Bezoek ons nu ook op zondag GRATIS TOEGANGS- KAART Geldig voor 1 persoon - Waarde: 8 In samenwerking met Een organisatie van Extra toegangskaart g art op Dagelijks van 10u tot 17u - Paleis 1 & NOVEMBER 2012 BRUSSELS EXPO = Gratis toegang voor 4 personen op vertoon van uw KBC bankkaart

6 6 actualiteit Aanvullende pensioenen NIEUWE BELASTINGTARIEVEN OP UITKERING VAN KAPITAAL Vanaf 1 juli 2013 worden nieuwe regels voorzien op de uikering van een kapitaal van de aanvullende pensioenen die op een gunstig moment worden uitbetaald. Dat is een van de maatregelen van de regering om werknemers aan te moedigen langer te werken. Sommige tariferingen worden aangepast, meer in het bijzonder degene die betrekking hebben op de uitbetaling van kapitalen in geval van leven, en dan nog enkel dat gedeelte dat gevormd werd door de werkgeversbijdragen in het kader van een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging. Vooraleer op de nieuwe maatregelen dieper in te gaan, frissen we even het geheugen op. Een aanvullend pensioen, of de zogenaamde tweede pijler, kan opgebouwd worden uit werkgeversbijdragen en eventueel aangevuld met werknemersbijdragen, afhankelijk van de modaliteiten van het plan. Deze aanvulling op het wettelijk pensioen, de eerste pijler, kan op sectorniveau of op bedrijfsvlak georganiseerd worden. Kapitaal, rente of beide De uitkering van het aanvullend pensioen kan - bij leven en bij het bereiken van de pensioenleeftijd via de volgende mogelijkheden : 3 de uitbetaling onder de vorm van een eenmalig kapitaal; 3 een rente; 3 een kapitaal omgezet in een periodieke rente bij leven. Het pensioenplan voorziet uitdrukkelijk een van deze mogelijkheden of kan aan de betrokkene de keuze ervan laten. De uitbetaling kan verkregen worden op het ogenblik van de wettelijke pensionering. Dat is eveneens mogelijk bij het bereiken van een bepaalde leeftijd voor de wettelijke pensioenleeftijd, maar niet vroeger dan de leeftijd van 60 jaar en op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk in het pensioenreglement werd opgenomen. Er is een uitzondering bij wet voorzien voor de betaalde sportbeoefenaars die het aanvullend pensioen kunnen opvragen vanaf 35 jaar, op voorwaarde dat zij hun sportieve beroepsactiviteit definitief en volledig stopzetten. Het goede moment kiezen Elke uitbetaling van een aanvullend pensioen dat niet conform deze voorwaarden wordt uitbetaald op een zogenaamd ongunstig moment - wordt fiscaal afgestraft. Dat moet een ontmoedigend effect creëren, vermits we dan spreken over een belastingtarief van 33 % of tegen het progressief tarief en dit zonder de gemeentelijke opcentiemen telkens te moeten bijrekenen. Vermits de pensioeninstellingen gebonden zijn aan de voornoemde wettelijke bepalingen, is de kans dat dit zich voordoet dan ook zeer miniem. Het pensioenplan kan ook uitkeringen voorzien bij overlijden, voor een wezen- of invaliditeitspensioen onder vorm van rente of kapitaal voor of na de oppensioenstelling. De wijzigingen die via de programmawet uitgevoerd worden, hebben enkel betrekking op de uitbetalingen van het kapitaal bij leven en enkel op dat kapitaal dat gevormd is door de werkgeversbijdragen. Leeftijd? Belangrijk hierbij te vermelden is dat eveneens het tijdstip van het nemen van een wettelijk pensioen cruciaal is. Een werknemer die zijn wettelijk pensioen vervroegd nog zou opnemen, zal dat in de toekomst, volgens de pensioenhervormingen die vanaf 1 juli 2013 in voege treden, maar kunnen doen voor de leeftijd van 62 jaar in Indien hij dit zou aanvragen aan de leeftijd van 60 of 61 jaar en ook op dat moment zijn aanvullend pensioen zou opvragen, zal het kapitaal aan het meest gunstige tarief van 16,5 % belast worden en niet aan de nieuwe tarieven. In de nieuwe regeling wordt het tarief variabel gemaakt in functie van de leeftijd waarop het kapitaal bij leven uitgekeerd wordt. Bij uitkering op 60 jaar bedraagt het nieuwe tarief 20 %, op 61 jaar 18 % en vanaf 62 jaar 16,5 %. Eerder werd ook verwezen naar de betaalde sportbeoefenaars die onder bepaalde voorwaarden een aanvullend pensioen vanaf de leeftijd van 35 jaar konden opvragen. Ook voor het kapitaal opgebouwd uit werkgeversbijdragen voor die personen zijn de nieuwe tarieven van toepassing als volgt : 3 20 % indien het kapitaal uitgekeerd wordt vanaf de maand volgend op de 35ste verjaardag en bij volledige en definitieve stopzetting van de sportieve activiteit; 3 18 % bij uitkering van het kapitaal aan 61-jarige leeftijd; 3 16,5 % bij uitkering van het kapitaal aan de leeftijd van 62 jaar. Deze tarieven zijn afzonderlijke tarieven. Hou er dan ook rekening mee dat zij onderworpen zijn aan de gemeentelijke opcentiemen bij de persoonlijk belastingaanslag.

7 actualiteit 7 Overzicht van de nieuwe maatregelen De nieuwe tarieven zullen van toepassing zijn op uitkeringen betaald of toegekend vanaf 1 juli Kapitaal opgebouwd uit werkgeversbijdragen LEEFTIJD SITUATIE VOOR SITUATIE NA jaar 16,5 % 3 16,5 % bij vervroegde pensionering 3 20 % bij vervroegde uitkering zonder pensionering 61 jaar 16,5 % 3 16,5 % bij vervroegde pensionering 3 18 % bij vervroegde uitkering zonder pensionering jaar 16,5 % 3 16,5 % bij vervroegde pensionering 3 16,5 % bij vervroegde uitkering zonder pensionering 65 jaar 16,5 % of 10%* 16,5 % of 10%* (*) 10 % indien wettelijk pensioen 65 jaar of wettelijke afwijking voor bepaalde beroepscategorieën en effectief beroepsactief (of sommige gelijkgestelde periodes) gebleven gedurende de laatste 3 jaar die deze wettelijke pensioenleeftijd voorafgaat. Kapitaal opgebouwd uit werknemersbijdragen De tarieven voor uitkeringen gevormd via werknemersbijdragen en uitkeringen bij overlijden blijven ongewijzigd. Een kort overzicht Kapitaal uitgekeerd bij leven en bij pensionering : 3 gevormd door premies voor 1 januari 1993 worden belast aan een tarief van 16,5 % 3 gevormd door premies na 1 januari 1993 worden belast aan een tarief van 10 % Kapitaal gevormd door de persoonlijke bijdragen van een individuele voortzetting van een pensioentoezegging bij een nieuwe werkgever worden aan 10 % belast. Uitkeringen van kapitaal naar aanleiding van een overlijden wordt belast aan een tarief van 16,5 %. Sylvia LOGIST Disneyland Paris KERSTAANBIEDING Onbeperkte toegang (1) tot de 2 Disney Parken op een dag naar keuze van 12 november t.e.m. 20 december 2012! (1) Volgens de capaciteit van de Disney Parken op de dag van het bezoek. (2) Aanbieding niet combineerbaar met andere kortingen of aanbiedingen. Vul de antwoordbon in en stort het juiste bedrag voor 4/11/2012 op het rekeningnummer van Countdown : IBAN : BE BIC : GEBABEBB Terug te sturen naar : Countdown : Terbekehofdreef Wilrijk Of via Naam :... Voornaam :... Straat en nr. :... Postnummer en gemeente :... Telefoon : Volwassene(n) :... X 32 =... / Kind(eren) vanaf 3 jaar (Gratis toegang voor kinderen jonger dan 3 jaar) :... X 32 =... Administratiekosten : 3,5 per ticket - Totaal van uw bestelling =...

8 8 arbeidsrechtbank ONTSLAG WEGENS DRINGENDE REDEN DOOR DE WERKGEVER. WIE BEWEERT, MOET BEWIJZEN! Een arbeidsovereenkomst kan op meerdere manieren beëindigd worden. Indien de verstandhouding tussen partijen niet echt verstoord is, wordt de samenwerking meestal beeindigd door middel van opzegging of zelfs gewoon in onderling akkoord. In een aantal gevallen is een dergelijk akkoord tussen partijen een ware utopie en wordt de arbeidsovereenkomst, hetzij door de werkgever, hetzij door de werknemer beëindigd door inroeping van een dringende reden. Aangezien een ontslag om dringende reden door de werknemer eerder uitzonderlijk is, wordt daarop in deze bijdrage niet ingegaan. Wij zullen dan ook enkel stilstaan bij het ontslag om dringende reden door de werkgever en meer bepaald bij het feit dat wanneer de werkgever zich op een dringende reden wenst te beroepen, hij hiervan het bewijs moet kunnen leveren. In eerste instantie regelt de Wet van 3/7/1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten deze materie. De arbeidsgerechten hebben hier evenwel een belangrijke aanvullende functie, nu ze in de praktijk het laatste woord hebben over het al dan niet aanvaarden van een dringende reden. Een dringende reden is de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt (artikel 35 van de Wet van 3/7/1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten). Deze definitie is zeer algemeen, en wordt concreet, geval per geval, ingevuld door de rechtspraak. Veel voorkomende gevallen zijn onder meer diefstal, vervalsing van medische attesten, ongewettigde afwezigheid gedurende meerdere dagen, ongeoorloofd gebruik van en internet, enz. De werkgever moet de ingeroepen dringende reden steeds bewijzen. Het spreekt voor zich dat een werkgever zijn beweringen moet kunnen hardmaken. De gevolgen voor de werknemer zijn immers niet van de minste : van de ene dag op de andere verlies van job, een financiële sanctie door de RVA en een zwarte vlek op het cv. Bewijslast De bewijslast van de ingeroepen dringende reden ligt dus volledig bij de werkgever. De werkgever kan overigens alleen die feiten in aanmerking doen nemen die op nauwkeurige wijze in de ontslagbrief beschreven staan. Een onvoldoende of onvolledige omschrijving van de feiten in de kennisgevingsbrief kan derhalve achteraf niet meer rechtgezet worden. De vraag stelt zich welke bewijsmogelijkheden de werkgever voorhanden heeft. Hoever mag hij gaan? Zijn alle middelen goed om zijn gelijk aan te tonen of zijn er grenzen? In wat volgt zullen een aantal mogelijke bewijsmiddelen worden besproken, telkens met enige nuance naar bewijswaarde en gevolgen toe. Vooreerst kan men vaak bepaalde feiten bewijzen aan de hand van verklaringen van getuigen. Wanneer de ingeroepen feiten zich hebben voorgedaan in aanwezigheid van derde personen, zoals collega s, klanten of buitenstaanders, kunnen de verklaringen van deze personen in bepaalde gevallen doorslaggevend zijn in de beoordeling van de dringende reden. Een geschreven verklaring van deze personen kan door de rechtbank als voldoende bewijs worden aanvaard, doch meestal worden deze personen door de rechtbank opgeroepen met de vraag een verklaring onder eed af te leggen in een speciaal daartoe georganiseerde zitting. Omdat dergelijke zittingen voor de arbeidsgerechten belastend en ook tijdrovend zijn, werd het gerechtelijk wetboek bij wet van 16 juli 2012 aangepast, in die zin dat het voortaan geijkte vormvereisten vermeldt waaraan schriftelijke getuigenverklaringen die in rechte worden aangewend, moeten voldoen. Bovendien is thans uitdrukkelijk bepaald dat indien de verklaringen in de juiste vorm zijn opgesteld, de rechter daar voldoening mee kan nemen en geen getuigenverhoor ter bevestiging van de inhoud van de verklaring meer moet organiseren. Ook hier heeft de rechter dus een vrije beoordelingsbevoegdheid. Afhankelijk van de volledigheid en de samenhang tussen de verschillende getuigenverklaringen, al dan niet schriftelijk, kan de rechter zich daarop baseren om de werkgever in het gelijk, dan wel in het ongelijk te stellen. Uiteraard heeft de eventuele verwantschap of afhankelijkheid van de getuige ten aanzien van de werkgever zijn invloed op het gewicht dat aan de verklaring wordt toegemeten, het spreekwoord wiens brood men eet, diens woord men spreekt indachtig. Lang niet altijd zijn er getuigen voorhanden, zodat ook andere bewijsmiddelen dienen te worden aangewend. Gerechtsdeurwaarder Recent velde de Arbeidsrechtbank te Hasselt een vonnis waarin zich de volgende feiten hebben voorgedaan. Een verkoper was door zijn werkgever ontslagen wegens dringende reden, omdat hij in dronken toestand was verschenen op het werk. Na melding hiervan door enkele collega s aan de werkgever, werd een gerechtsdeurwaarder opgeroepen die zich vervolgens aanmeldde in de showroom als klant. Nadat de verkoper aan die klant, op verzoek van de werkgever, de nodige uitleg had verstrekt, werd hij in het bureau van de werkgever geroepen en werd hem verteld dat die zogenaamde klant in feite een gerechtsdeurwaarder was. De dronken toestand werd vastgesteld in een proces-verbaal en de werkgever ging vervolgens over tot ontslag van de verkoper om dringende reden. Ondanks het feit dat de Arbeidshoven de bewijskracht van de vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder al meermaals hebben erkend (zie o.a. Arbeidshof Brussel, 30/06/2006, RABG, 2007, p.

9 arbeidsrechtbank 9 93), werd het proces-verbaal door de Arbeidsrechtbank te Hasselt uit de debatten geweerd. De gerechtsdeurwaarder had zijn identiteit en hoedanigheid niet kenbaar gemaakt, waardoor het proces-verbaal werd beoordeeld als zijnde een onrechtmatig verkregen bewijs. Volgens de arbeidsrechtbank was er geen enkel beletsel voor de gerechtsdeurwaarder om zijn identiteit en hoedanigheid kenbaar te maken, omdat hij de beweerde dronken toestand van de werknemer ook had kunnen vaststellen indien hij dit wel had gedaan (Arbeidsrechtbank Hasselt (1e kamer), 20/04/2009, nr , Limb. Rechtsl. 2009, afl. 4, p. 310). Aan de vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder wordt dus door de arbeidsgerechten bewijswaarde en geloof gehecht, maar alleen als de vaststellingen op een correcte, aan de werknemer tegenstelbare manier werden gedaan. Ongeoorloofd gebruik van en internet Een andere, de laatste jaren vaker voorkomende, ontslagreden is het ongeoorloofd gebruik van en internet door de werknemer. Dergelijke feiten worden veelal bewezen door het voorleggen van de bewuste mails en/of een overzicht van de internethistoriek. Daar waar de arbeidsgerechten vroeger consequent dergelijke bewijzen, verkregen door het doorzoeken van de server of de pc van betrokkene, afwezen omwille van het feit dat ze verkregen waren ingevolge een ongeoorloofde inbreuk op de privacy van de betrokken werknemer, lijkt recente rechtspraak het absoluut recht op privacy te doorbreken (zie bv. Arbeidsrechtbank Gent, 01/09/2008, nr /06, justel nr. N ). Zo bevestigde het Arbeidshof te Luik dat een werkgever kan overgaan tot ontslag om dringende reden op grond van bewijs, dat nochtans werd verkregen in strijd met de in cao nr. 81 van 26 april 2002 (tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische onlinecommunicatiegegevens) beschreven procedure. De feiten deden zich voor als volgt. Een bediende nam, tijdens de uitvoering van haar arbeidsovereenkomst, actief deel aan de oprichting van een vennootschap die grotendeels concurrerend was met die van haar werkgever. Bij de officiële oprichting van de vennootschap in kwestie zou de werkneemster een belangrijk aandeelhouder én bestuurder worden. Ze zou tevens een functie uitoefenen, gelijkaardig aan diegene die zij betrok in dienst van haar huidige werkgever. Alles verliep volgens plan, tot de werkgever een cd-rom in handen kreeg, aangemaakt door de bediende, tijdens de werkuren, op de draagbare computer die haar door de werkgever ter beschikking werd gesteld. Na controle van het verkeer op het elektronisch netwerk van de onderneming, nam de werkgever eveneens kennis van bezwarende s van en naar de betrokken werkneemster. Het Hof erkende dat het bewijs verkregen werd in strijd met de cao nr. 81, maar oordeelde dat het toch als rechtmatig kon worden aanvaard. Het Hof oordeelde dat de werkgever controle uitvoerde om zich ervan te verzekeren dat de betrokken werknemers hun contract regelmatig uitvoerden. Dit met als doel een eventuele aantasting van de economische belangen van de onderneming te voorkomen, daar hij die bedreigd achtte. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de bediende op een eerlijk proces, aldus het Hof. Het ontslag om dringende reden wegens oneerlijke concurrentie tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd derhalve aanvaard (Arbeidshof Luik (9de kamer), 20/09/2010, nr. 2007/AL/34.907, JTT 2011, afl. 1090, 90). Marleen VANDERSTRAETEN en Caroline COLENBUNDERS

10 10 actualiteit Preventie BEROEP VAN PREVENTIEADVISEUR ZIT IN DE LIFT In alle ondernemingen - zowel in de openbare als de private sector - moeten risico s die werknemers lopen, uitgeschakeld of zo laag mogelijk gehouden worden. Hierover waken neemt voor sommigen een deel van hun werktijd in beslag, voor anderen is het een beroep op zich. PPreventieadviseur zijn in een onderneming vormt een gevarieerde uitdaging! De hoofdopdracht bestaat er immers in zorg te dragen voor het welzijn van de werknemers op het werk en dat vanuit een neutrale positie. Dat onze pensioengerechtigde leeftijd stijgt, maakt dat nog meer aandacht dient besteed te worden aan werken in zo goed mogelijke omstandigheden. De functie van preventieadviseur is door de jaren heen sterk geëvolueerd en wordt alsmaar belangrijker, zelfs in die mate dat we binnenkort te maken krijgen met een knelpuntberoep : de vraag naar degelijk opgeleide preventieadviseurs neemt gestadig toe, maar het aanbod is niet altijd toereikend. Wat is precies de rol van de preventieadviseur in een onderneming? Hij is de orkestmeester van de veiligheid en het welzijn op het werk : hij zorgt er vooral voor werkgever en hiërarchische lijn te blijven sensibiliseren en advies te geven over hun verplichtingen tot het voeren van een welzijnsbeleid in de onderneming, waardoor werknemers in betere omstandigheden werken, wat ook de productiviteit van het bedrijf op langere termijn ten goede komt. Hiervoor zijn een gedegen kennis en een flinke dosis sociale vaardigheden en overredingskracht een absolute noodzaak. Een preventieadviseur kan optreden als generalist of meer gespecialiseerd zijn in het een of andere domein : arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, arbeidshygiëne, psychosociale aspecten of ergonomie. Aan welke voorwaarden moet een preventieadviseur voldoen? De Wet op het Welzijn van 4 augustus 1996 verplicht elke werkgever een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW) op te richten en aan het hoofd ervan een preventieadviseur aan te stellen. Elke preventieadviseur dient minstens een basiskennis te bezitten op het gebied van welzijn op het werk en over de nodige technische kennis en vaardigheden te beschikken om zijn functie te kunnen vervullen. Volgens het KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs kan deze minimumkennis vergaard worden via een basiscursus voor preventieadviseurs. Voor bedrijven met een groter aantal werknemers en belangrijkere risico s dient een Aanvullende opleiding van het tweede of het eerste niveau gevolgd te worden. Welke opleiding volgen? Er zijn opleidingen voor 3 niveaus van preventieadviseurs : 3 Preventieadviseur met een basiskennis 3 Preventieadviseur van het eerste niveau 3 Preventieadviseur van het tweede niveau Bedrijven worden geklasseerd in 4 groepen (A, B, C en D) naargelang het aantal werknemers en de grootte van de risico s. Of een preventieadviseur werkt in een groter bedrijf en/of met zwaardere risico s, als hoofd of als assistent, bepaalt over welk opleidingsniveau hij wettelijk minimum dient de beschikken : hoe groter de verantwoordelijkheid, het aantal personeelsleden en/of hoe zwaarder de risico s (bedrijven van type A of B), hoe hoger de preventieadviseur dient opgeleid te zijn : preventieadviseur van het eerste of tweede niveau. Voor kleinere bedrijven met minder risico s (C of D) volstaat wettelijk gezien een basiscursus. Twee aandachtspunten Weet dat het beter is meer beslagen en wat hoger opgeleid te zijn om als preventieadviseur op te treden dan een minimumopleiding gevolgd te hebben. Voor de realisatie van een preventiebeleid is een goede samenwerking met de leidinggevenden belangrijk. Ook het management heeft er baat bij de verplichtingen te kennen op gebied van het voorkomingsbeleid. Voor hen zal een basiscursus een antwoord bieden op vele vragen. Een paar getuigenissen Voor Yves Bergsma, preventieadviseur, verantwoordelijke IDPBW & Veiligheid bij P&V Groep betekent preventieadviseur : Een sterk afwisselende job met verantwoordelijkheid. Het geeft een goed gevoel om bij te dragen aan het welzijn van jouw collega s." Koen Moeyersons, preventieadviseur bij BW Bouchout, geeft de volgende beschrijving : Het streven naar een veiligere werkplek voor iedereen zonder dat de mogelijke aanpassingen een last vormen voor de werknemers, is een uitdaging waarin je als preventieadviseur dag na dag je hart en ziel legt. Waar kan men zich vormen? Een volledige lijst van instellingen die opleidingen voor preventieadviseurs organiseren, kan worden teruggevonden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : Sommige instellingen geven niet de drie opleidingen. Een voorbeeld hiervan is CRESEPT vzw, W. A. Mozartlaan 4, 1620 Drogenbos; het verzorgt basiscursussen en opleidingen voor preventieadviseurs van het tweede niveau. Neem voor meer informatie contact op via : tel. : , website : Vincent VAN DER HAEGEN

11 actualiteit 11 Wat je voelt op het werk, blijft niet op het werk OMGAAN MET PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK Een kwalitatieve werkomgeving en goede werkrelaties maken werknemers tevredener, efficiënter en gezonder. Nochtans komen stress, fysiek en verbaal geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in veel bedrijven voor. Dergelijke psychosociale risico s zijn nefast voor de werknemer : ze leiden tot hoofdpijn, slaapstoornissen, hoge bloeddruk, depressie, Ook de onderneming ondervindt hinder in de vorm van een dalende productiviteit en kwaliteit. Vorige maand lanceerde minister van Werk Monica De Coninck samen met de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid een sensibilisatiecampagne bij het grote publiek over psychosociale risico s op het werk. De campagne moet een mentaliteitsverandering tot stand brengen en mensen bewustmaken van de noodzaak actie te ondernemen rond psychosociale risico s. Wanneer aan sommige ongemakken immers geen aandacht wordt geschonken, kunnen ze pathologisch worden. Men moet net vermijden in een negatieve spiraal terecht te komen. Hoe voel je je op het werk? Soms is het moeilijk psychosociale risico s op het werk te herkennen. Op de website is alvast een test voorhanden. De test stelt geen diagnose, maar maakt duidelijk of je al dan niet blootgesteld bent aan psychosociale risico s en laat je toe de eerste tekenen te herkennen. Er zijn 9 vragen met telkens een verschillende situatie. De website biedt tevens de mogelijkheid de informatieve folder Hoe een paar valse noten op de piano er voor kunnen zorgen dat je dochter de volle laag krijgt te downloaden of gratis aan te vragen. NATIONALE BANK SLUIT LOKALE ZETEL ANTWERPEN Het is een enigszins apart verschijnsel bij de Nationale Bank : als de economie goed draait, ligt er uiteraard heel wat arbeid op tafel voor de medewerkers. Als we in een economische crisis zitten is er nog meer werk voor hen. van biljetten binnen de commerciële banken zelf), een gewijzigde geldafstortingspolitiek bij de waardetransporteurs en de commerciële banken en het dematerialiseren van het geld (toenemend betaalkaartengebruik), zodat alsmaar minder banken en particulieren nood hebben aan het storten en/of afhalen van papiergeld, wat nu net de kerntaak is van deze lokale sites. Desondanks zullen jammer genoeg een 64-tal medewerkers hun job in Antwerpen verliezen, want de lokale zetel van Antwerpen, in het bekende historische gebouw, gaat dicht op 1 januari De NBB is van plan deze mensen te herplaatsen, voornamelijk in de hoofdzetel in Brussel. De regionale zetels, waarvan er na de sluiting van Antwerpen nog slechts vier zullen overblijven, zijn sinds 1974 gradueel afgebouwd geweest : 38 vestigingen werden in deze periode gesloten. Reden van het verdwijnen van Antwerpen is volgens de directie de steeds verder ontwikkelende technologie (toenemende recyclage De Liberale Vakbond betreurt uiteraard het verdwijnen van de (regionale) werkgelegenheid. Wel rekenen we erop dat de werkzekerheidsgarantie en de traditionele sectorale sociale aanpak van zulke problemen ertoe zullen leiden dat niemand het bedrijf zal moeten verlaten, of dat er personeelsvriendelijke maatregelen zullen worden getroffen. In ieder geval dient ervoor gezorgd te worden dat deze werknemers een zinvolle taakinvulling krijgen bij reaffectatie, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de relatief hoge leeftijd van de groep (momenteel gemiddeld 51,5 jaar). Onze fractie ter plaatse zal erover blijven waken dat het dossier in goede banen wordt geleid. TVD

12 Laurent Defaut, Nicolas Schiettecatte, Frank Roosens, Marc Langbeen en Didier Everaert gooiden de beruchte knuppel in het hoenderhok door op te merken dat de denigrerende opmerkingen aan het adres van Electrabel resulteren in banenverlies. 12 bedrijvig Electrabel PERSONEEL LIJDT ONDER HET BESCHIMPEN VAN ELECTRABEL Tussen 30 november 2009 en 31 augustus 2012 is de tewerkstelling bij Electrabel Marketing & Sales gedaald van naar personeelsleden. "En dat aantal zal verder afnemen", vrezen de ACLVBafgevaardigden bij Electrabel Marketing & Sales als de hetze blijft en als de belangrijkste energieleverancier van het land niet verandert van prijsbeleid. Behoudt Electrabel een dominante positie op de Belgische energiemarkt? Ja, omdat we een kwalitatieve service bieden aan de klanten", analyseren de ACLVBafgevaardigden. "Velen keerden naar ons terug nadat ze niet konden weerstaan aan de promoties van de concurrentie. Sedert twee tot drie jaar is het de voortdurende kritiek op Electrabel, overgenomen door de media, die ons direct schaadt. Het imago van het bedrijf lijdt onder deze negatieve publiciteit met als gevolg dat de werkgelegenheid met 20 % daalde tussen 30 november 2009 en 31 augustus De ACLVB-afgevaardigden bij Electrabel Marketing & Sales behaalden een goede score bij de sociale verkiezingen in mei door te beloven zich in te zetten voor de verdediging van de werkgelegenheid. Nu steken ze als afgevaardigden de handen uit de mouwen en willen ze de stem van het personeel van het bedrijf laten horen. Koopkracht De ACLVB-afgevaardigden vragen aan de politici om de vrije markt haar rol te laten spelen. Ze waren vooral geschokt door de uitspraken van de minister van Economische Zaken die de consumenten uitnodigde om over te schakelen van leverancier en die bovendien Electrabel gevraagd heeft hoge prijzen te behouden zodat de concurrenten meer kansen zouden hebben om de markt te betreden. Een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen verdeelde een pamflet waarop het logo van Electrabel met rood doorstreept was, alsof het een vijand was die verslagen moest worden. Overheden organiseren permanenties om aan mensen uit te leggen hoe ze van energieleverancier kunnen veranderen. De strijd om de koopkracht van de bevolking te verhogen is legitiem, we voeren als vakbond deze strijd ook dagelijks, maar daarbij respecteren we de bedrijven en hun werknemers. Objectieve vergelijkingen De bevoegde instanties - zoals het Prijzenobservatorium - kunnen hun werk in alle sereniteit doen. "We vragen niet beter dan objectieve prijsvergelijkingen", verklaren de ACLVB-afgevaardigden. "Electrabel is niet noodzakelijk de duurste energieleverancier, zeker niet in verhouding tot de geleverde diensten. Nieuwe goedkopere prijzen werden ook net op onze website gelanceerd." De critici vallen het bedrijf niet alleen aan op het vlak van de prijs, elk probleem dat zich voordoet geeft ze de gelegenheid om Electrabel publiek aan de schandpaal te nagelen, zoals bij de scheuren in de tanks van kernreactoren, terwijl dit duidelijk de verantwoordelijkheid van de fabrikant ervan is. Medeplichtigheid vakbond? Na publicatie van het persbericht door de ACLVB-afgevaardigden titelde een grote krant dat de vakbond Electrabel te hulp schoot. Anderen met minder goede intenties beschuldigden hen ervan dat ze gemanipuleerd werden door de directie. "We nodigen diegenen uit die vermoeden dat we onder een hoedje spelen met de directie om de PV's van de Ondernemingsraad te lezen waaruit duidelijk blijkt dat we regelmatig aan onze directie vragen om hun prijsbeleid te herzien." Al wat de personeelsleden van Electrabel vragen is om hun werk te kunnen doen zonder dat onevenwichtige uitspraken hun job in gevaar brengen. In een ideale wereld zouden we kunnen dromen dat ze gewoon hun kennis zouden gebruiken om over te stappen naar de concurrentie. De werkelijkheid is heel anders : een verloren baan is een verloren baan, op dezelfde manier dat een Luikse staalarbeider wiens job geschrapt wordt geen biofarmaceutisch onderzoeker wordt in Waals-Brabant.

13 bedrijvig 13 Philippe Cendoya, Christelle Lurquin en Alain Ballau. Wanneer de directie het overleg terzijde schoof om eenzijdig haar plannen door te drukken en daarna de ACLVB-afgevaardigden pro forma informeerde over de situatie, dan konden die niet anders dan daartegen optreden. AG Insurance AKKOORD VOOR REORGANISATIE AFDELING BROKER CHANNEL Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar terwijl u dit leest, zal er bij AG Insurance een akkoord klaarliggen voor de werknemers van Broker Channel (het makelaarskanaal van AG Insurance) die moeten verhuizen. Sedert zes maanden, toen de eerste geruchten opdoken, was de spanning er te snijden. De reorganisatie van Broker Channel verplichtte meer dan 260 personen om zich naar de vestigingen te Charleroi en Antwerpen te begeven. Bovenop die verhuis was er ook beslist om definitief het commercieel centrum van Hasselt te sluiten en het personeel ervan naar het commercieel centrum van Leuven en de site van Antwerpen te verhuizen. Kriskras Een transfer van werknemers van Charleroi naar Brussel en Bergen, net als het repatriëren van de cellen Luik en Bergen naar Charleroi was eveneens voorzien. Dankzij het werk van de afgevaardigden ter plaatse, en doordat zij perfect op de hoogte waren van de problemen van hun collega s in Charleroi, hebben zij gepaste oplossingen kunnen vinden in overeenstemming met de directie en HR. De collega s die er persoonlijk belang bij hadden om hun werk verder te zetten, hebben dat kunnen doen. Anderen hebben dat eveneens gedaan, maar op eventueel tijdelijke basis. Door het principe van de interne functionele mobiliteit te aanvaarden, hebben andere personeelsleden een nieuwe job aangeboden gekregen, waardoor zij in Charleroi konden blijven werken. Met gezond verstand De ACLVB-kern is altijd voorstander geweest van geografische spreiding van het werk en staat altijd open om over nieuwe ideeën te praten, maar niet aan om het even welke prijs. Wanneer het onderhandelen echter wordt overgeslagen, de directie unilateraal haar plannen uitvoert en de ACLVB-afgevaardigden daarna pro forma informeert over wat er gebeurt, dan kunnen we niet anders dan hiertegen optreden. Na meerdere zachtere acties en een impasse (die tot ons aller verbijstering door de directie werd doorbroken) werd er uiteindelijk opnieuw met de vakbonden onderhandeld, zoals het een volwassen bedrijf ook betaamt, om oplossingen te zoeken voor de betrokken werknemers. De personen in kwestie zullen kunnen kiezen tussen verhuizen (tussen juni 2012 en september 2013) naar de nieuwe locatie, met de nodige compensaties hiervoor (een bonus plus een tussenkomst voor het extra woonwerkverkeer), of zo vlug mogelijk terugkeren naar de site in Brussel, waarbij ze de garantie krijgen een andere gelijkwaardige functie te kunnen uitvoeren. Telearbeid Ook voor de werknemers uit Hasselt zijn er oplossingen gezocht, gezien hun lokale cel immers sowieso dichtgaat. Telewerk is een van de pistes die kunnen worden bewandeld, waardoor mensen van thuis uit zullen kunnen werken in verhouding tot hun arbeidsregime (twee dagen voor een voltijdse en één dag voor een 4/5). Dat is in ieder geval een nieuwigheid in het bedrijf, die nog voor het geheel van het personeel concreet moet uitgewerkt worden in een vrij nabije toekomst. Nog slechts voor enkelen is er nu een probleem, maar ook voor hen zal er een passende oplossing gezocht worden. Intussen blijft de ACLVB-ploeg zich ten volle geven om de collectieve en individuele belangen te vrijwaren in dit en in andere dossiers. Tom VAN DROOGENBROECK

14 Van links naar rechts : ACLVB-afgevaardigden Laurence Vandevelde (effectief verkozen in OR en CPBW), Marc Gamain (effectief verkozen in OR en CPBW), Mickael Guyot (effectief verkozen in CPBW), Fréderic Canar (effectief verkozen in OR) en Laurent Vanhelstraeten (plaatsvervanger in OR). "We willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de toekomst van onze vestiging." 14 bedrijvig Lutosa DE 165 WERKNEMERS VAN LUTOSA IN WAREGEM WORDEN DOODGEZWEGEN Recent kwam Pinguin-Lutosa in het nieuws met de verkoop van de vestiging in Leuze, waar 500 werknemers tewerkgesteld zijn. Van Waregem werd toen niet gesproken en nu nog steeds niet. Tot grote ontsteltenis bij het voltallige personeel. Marc Gamain, secretaris van de Ondernemingsraad en delegee bij ACLVB, maakt zich grote zorgen : Afgaand op de berichtgeving zou men bijna vergeten dat er ook nog een Vlaamse vestiging in Waregem bestaat met 165 werknemers. Waregem wordt doodgezwegen, zowel in de pers als bij de directie, en dat leidt tot grote ongerustheid bij het personeel. Wat in de pers verscheen, of beter gezegd, wat niet in de pers verscheen, is eigenlijk een afspiegeling van de realiteit, stelt Marc Gamain vast. Reeds toen er sprake was van investeringen voor een nieuwe productielijn, kwam Waregem niet in aanmerking. Op de bijzondere Ondernemingsraad van 5 september vernamen we dat er 3 overnemers waren voor de aardappeldivisie van de Pinguin-Lutosa-groep. Volgens de directie zou de overnemer de geplande investeringen in de site van Leuze-en-Hainaut zeker doorvoeren. Over de site in Waregem werd toen ook met geen woord gerept, vervolgt Marc Gamain. Dieter Hollebeke, Bestendig Secretaris ACLVB bevestigt dit: In augustus werd ik uit verlof geroepen omdat de toekomststrategie uit de doeken werd gedaan. Er werden investeringsplannen van 55 miljoen voorgesteld voor Leuze. Voor Waregem werden voor de periode van nu tot 2017 geen investeringen voorzien. Concreet wil de Liberale Vakbond ACLVB voor de werknemers van Waregem een tewerkstellingsgarantie, zoals dat ook voorzien was in de cao van 2007, toen de familie Vandenbroecke Lutosa verkocht aan de Pinguin Group. De Liberale Vakbond ACLVB, die de grootste vakbondsfractie is binnen de vestiging van Waregem, wil dan ook na de periode van due diligence met de directie en/of overnemer rond de tafel zitten over deze kwestie. In tussentijd mag de directie wel wat meer empathie vertonen tegenover de ongerustheid van haar werknemers in de vestiging van Waregem. Onder druk van de ACLVB-delegatie binnen de nv Vanelo (Lutosa Waregem) stelde de CEO van Pinguin Lutosa, Hein Deprez, dat het voortbestaan van de plant in Waregem niet in het gedrang komt. De vraag blijft natuurlijk in hoeverre een CEO die een ganse divisie verkoopt harde garanties eist van de overnemer? Daarom wil ACLVB zo snel mogelijk duidelijkheid omtrent de toekomst. Begin oktober was er nog steeds geen duidelijkheid omtrent de overnemer van Lutosa. De Liberale Vakbond blijft eisen dat de gesprekken met de huidige directie en de overnemers zo snel mogelijk van start gaan. Dieter HOLLEBEKE

15 internationaal 15 Eerste Internationale Dag van het Meisje HET BELANG VAN KINDERRECHTEN VOOR MEISJES We kennen reeds de Internationale dag tegen Kinderarbeid, die elk jaar plaatsvindt op 12 juni. In 2012 is daar een speciale dag bijgekomen. Op 11 oktober 2012 vierde de wereld voor de eerste keer de Internationale Dag van het Meisje. Dat gebeurde na intensief lobbywerk door tal van Niet- Gouvernementele Actoren en internationale instellingen zoals de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), waarvan de ACLVB als sociale partner deel uitmaakt. De dag focuste dit jaar op het kinderhuwelijk, een praktijk die een fundamentele mensenrechtenschending is en elk aspect van het leven van een meisje raakt. Een kinderhuwelijk ontneemt een meisje haar jeugd, verstoort haar opleiding, beperkt haar mogelijkheden, vergroot het risico dat ze slachtoffer wordt van geweld en misbruik, brengt haar gezondheid in gevaar, belemmert het behalen van bijna elke ontwikkelingsdoelstelling en verhindert de ontwikkeling van een gezonde samenleving. Ongeveer één op de drie vrouwen ter wereld in de leeftijdscategorie van jaar is voor haar 18de getrouwd. Eén derde daarvan is zelfs al voor haar 15de getrouwd. Kinderhuwelijken komen voor in praktisch elke regio van de wereld, maar het meest in Zuid-Azië (46 %), sub-sahara Afrika (37 %) en Latijns-Amerika en het Caribische gebied (29 %). Het kinderhuwelijk is een overtreding van de kinderrechten en een belemmering voor het bereiken van bijna alle Millenniumdoelen. Volgens de IAO zijn er ongeveer 88 miljoen meisjes kinderarbeidster. Velen werken in de laagst betaalde, minst veilige jobs en worden niet enkel thuis beperkt door genderongelijkheid, maar ook op de werkplek. Anderen die thuis werken, blijven onzichtbaar en worden zelf niet meegerekend. Guy Ryder, IAO Directeur Generaal benadrukt dat de voordelen van investeren in meisjes - voor hun families, gemeenschappen en de samenleving - al lang bewezen zijn. Maar de ongelijkheid in de toegang tot het onderwijs leidt ertoe dat dat 64 procent van de volwassenen analfabeten vrouwen zijn. Verder zegt Guy Ryder dat maatregelen die meisjes beschermen, moeten vergezeld worden door maatregelen die vrouwen en moeders versterken door middel van organiseren, toegang tot inkomensgenererende activiteiten, en sociale bescherming. Kinderrechtenverdrag Elk kind heeft rechten. Die rechten werden in 1989 samengebracht in één verdrag : het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Alle landen ter wereld gingen akkoord met die tekst en ratificeerden het verdrag. Op die manier beloofden ze de rechten van het kind te respecteren en in de praktijk te brengen. Alleen de Verenigde Staten en Somalië deden dat niet. Geen enkel verdrag uit de geschiedenis werd ooit door meer landen goedgekeurd. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind somt alle kinderrechten op. Het opmerkelijke van de kinderrechten is dat geen enkel recht belangrijker is dan de andere. Ze zijn allemaal even belangrijk. Als er één niet wordt gerespecteerd, dan stort alles als een kaartenhuisje ineen. Enkele (maar zeker niet alle) rechten op een rijtje : 3 Recht op een eigen identiteit 3 Recht op bescherming tegen geweld (kinderhandel, fysiek misbruik, kindsoldaten, geweld op school ) 3 Recht op goed onderwijs 3 Recht op een goede gezondheid 3 Recht op een eigen mening 3 Het Kinderrechtenverdrag stelt ook enkele basisprincipes voorop. Die moeten altijd door alles en iedereen worden gerespecteerd: 3 Het belang van het kind staat voorop : alle acties met betrekking tot het kind moeten steeds rekening houden met zijn of haar belang. 3 Non-discriminatie : geen enkel kind mag om welke reden dan ook gediscrimineerd worden. 3 Recht op leven en ontwikkeling : elk kind heeft steeds het recht om te (over)leven en zich te ontwikkelen. Niets of niemand mag het dat recht ontzeggen. 3 Recht op participatie : elk kind heeft een eigen mening. In alle aangelegenheden die het kind aanbelangen, dienen kinderen de ruimte te krijgen om die mening te uiten. Meer nog, er moet naar die mening geluisterd worden. Ook in België ondersteunt minister Joëlle Milquet het initiatief van de Verenigde Naties rond het uitbannen van kindhuwelijken op deze Internationale Dag van het Meisje. De minister vraagt eveneens om op alle andere dagen van het jaar meer aandacht te schenken aan het lot van meisjes wereldwijd. Internationaal Departement

16 16 diversiteit Vanaf 45 jaar is leeftijd de grootste moeilijkheid voor het behouden of vinden van een baan, voor afstamming en handicaps. De Diversiteitsbarometer Werk van het Centrum voor Gelijke Kansen toont de invloed van deze criteria aan op de arbeidsmarkt en beveelt een aantal remedies aan. INVENTARISATIE VAN DISCRIMINATIE BIJ AANWERVING EN OP HET WERK Leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid of handicap, de oorzaken tot discriminatie zijn veelvuldig. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft een meetinstrument uitgewerkt om op de meest wetenschappelijk mogelijk manier een stand van zaken op te maken van diversiteit op de arbeidsmarkt : de Diversiteitsbarometer Werk. Jozef De Witte, directeur van het Centrum. verduidelijkte dat er geen perfecte of unieke methodologie bestaat om discriminatie te meten: de individuele meldingen die het Centrum behandelt zijn maar het topje van de ijsberg, de gedragstesten kunnen een vertekend beeld geven en de attitudemetingen geven hoe dan ook opinies weer. Wetenschappelijke studie Om het probleem wat objectiever te behandelen, kaart de Diversiteitsbarometer Werk een aantal vragen aan met betrekking tot de discriminatie, tolerantie en participatie op de arbeidsmarkt aan de hand van drie studies die in opdracht van het Centrum uitgevoerd werden door de KU Leuven-HIVA en de ULB-METICES. Het definitieve rapport baseert zich ook op de resultaten van eerdere onderzoeken op gewestelijk of Europees niveau. Resultaat : personen van buitenlandse afkomst of met een handicap ondergaan een discriminerend nadeel in de sollicitatieprocedure, evenals mensen boven de 45 jaar. Het is zelfs dat laatste criterium dat de belangrijkste drempel vormt om een nieuwe baan te vinden. Begin 2012 wees een speciale editie van de Eurobarometer beleidsmakers en sociale partners er al op dat België het slechtst scoort van de 5 Europese landen met de minste score inzake leeftijdsdiscriminatie. De kloof tussen de arbeidsparticipatie van 55- plussers en die van personen van 25 tot 54 jaar is een van de grootste in Europa. Vooroordelen Allerlei soorten vooroordelen "rechtvaardigen" dergelijke discriminaties die niet opwegen tegen de erkende kwaliteiten van de personen in kwestie. Om alleen maar het voorbeeld te geven van de leeftijd : een werknemer van 55 jaar kan een veiliger investering zijn dan een werknemer van 25 jaar die snel van baan kan veranderen. Zij hebben meer ervaring en zijn betrouwbaarder. Ze beslissen sneller en vinden makkelijker oplossingen voor problemen (Speciale Eurobarometer 378). De enige manier om vooroordelen weg te nemen is het opstellen en implementeren van gestandaardiseerde procedures voor aanwerving en selectie en het voeren van een actief diversiteitsbeleid binnen het bedrijf. Het rapport van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding is te vinden op : VERONTRUSTENDE CIJFERS Voor de oudere kandidaat is de waarschijnlijkheid om niet op een onderhoud te worden uitgenodigd terwijl een jongere wel uitgenodigd wordt 7 à 8 procentpunt hoger. Bovendien heeft de oudere kandidaat 4 procentpunt minder kans op een discriminatievoordeel, met andere woorden om als enige uitgenodigd te worden. Een kandidaat van vreemde origine heeft 6,6 procentpunt meer kans op een discriminatienadeel en 4,5 procentpunt minder kans op een discriminatievoordeel in vergelijking met een kandidaat van Belgische herkomst. Bij uitnodiging tot een sollicitatiegesprek hebben kandidaten die aangeven een fysieke handicap te hebben 3 procentpunt minder kans op een discriminatievoordeel. In dat geval wordt de kandidaat met fysieke beperking wel uitgenodigd, in tegenstelling tot de kandidaat zonder beperking. De kandidaat met een fysieke beperking heeft daarenboven 4 procentpunt meer kans op een discriminatienadeel. Dat is het geval wanneer de kandidaat met een handicap niet wordt uitgenodigd terwijl de kandidaat zonder fysieke handicap wel wordt uitgenodigd.

17 internationaal 17 EUROPA MOET HAAR SOCIALE SCHULD AANPAKKEN De schuldencrisis en hoe die opgelost moet worden, wordt overal besproken. En zo hoort het ook. Maar er is ook een sociale schuld die net zo belangrijk is om Europa te redden als de monetaire schuld. PProgramma's die opgelegd worden aan landen in moeilijkheden, maar ook aan andere landen die aan de criteria voldoen, focussen op bezuinigingen die de meest kwetsbare groepen treffen, op een vermindering van de sociale bescherming en op het verzwakken van de arbeidsverhoudingen. Systematisch wordt het sociale model ontmanteld dat van Europa een plaats maakte van vooruitstrevende democratieën en verminderde sociale ongelijkheid. Er is een sociale noodsituatie in de zuidelijke landen en overal zijn er hogere niveaus van ongelijkheid. Economische programma's zijn onaanvaardbare vrijhandelszones in Europa aan het creëren die zorgen voor concurrentie met en het ondermijnen van degenen die nog beter af zijn. Wat er nu wordt gedaan met de werknemers in Griekenland, Portugal, Ierland en Spanje zal vroeg of laat terugkeren als een boemerang om de werknemers in het Noorden te raken. Sociale noodsituatie De situatie van de jongeren is in het bijzonder ondraaglijk. Hun werkloosheidsniveau ligt dicht bij of boven de 50 % in verschillende landen van het Zuiden, terwijl onzekere arbeidsomstandigheden een opgang kennen in heel Europa. Bezuinigingen leiden niet enkel tot een sociale noodsituatie. De bezuinigingen falen ook grandioos : ze pakken het probleem van de overmatige schuldenlast niet aan, noch herstellen ze het marktvertrouwen. In plaats daarvan verzwakken de bezuinigingen de overheidsfinanciën nog meer. Zelfs als Griekenland of Spanje met een nuldeficit zouden werken, zou de schuldgraad nog exploderen als gevolg van de ineenstorting van het BBP en de economische activiteit zou nog verergeren door de onhoudbare rente opgelegd om aan de verwachtingen van de financiële markten te voldoen. Wie profiteert er van? Het casinokapitalisme ligt aan de basis van de problemen waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Dit systeem heeft gefaald. Maar het kapitaal voelt zich niet uitgedaagd en de werking ervan is nog steeds beschermd. Banken manipuleren de rente vanuit hun behaaglijke kantoren, terwijl regeringen zich blijven richten op het afwentelen van het falen van de banken op de bevolking. De EU-instellingen, de Europese Raad, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds moeten zich richten op fiscale rechtvaardigheid, het beëindigen van de fiscale concurrentie en belastingontduiking en tot slot de implementatie van een belasting op financiële transacties. In plaats daarvan roepen ze op tot structurele hervormingen, voor de verlaging van de minimumlonen, bezuinigingen op pensioenen en bezuinigingen op werkloosheidsuitkering. Dit is niet eerlijk. Dit is ineffectief. Wat we nodig hebben zijn investeringen en fatsoenlijke lonen die leiden tot duurzame groei. Koerswijziging Het EVV zal gebruik maken van haar kracht en invloed om van koers te veranderen. Een duurzaam traject na de crisis veronderstelt de wederopbouw en versterking van de mechanismen en het beleid dat bijdraagt aan het verminderen van de verschillende vormen van sociale ongelijkheid, en de tendens naar overmatige concentratie van rijkdom omkeert. Het EVV steunt een Europese Unie die een goede baan, fatsoenlijke lonen, sociale vooruitgang en sociale rechtvaardigheid bevordert. Wij verzetten ons tegen de ontmanteling van ons sociaal model dat dient als een referentie en inspiratiebron voor werknemers uit de rest van de wereld. Het EVV heeft een sociaal project voor Europa. In deze periode waarin er discussies zijn over een nieuwe conventie en eventueel een nieuw Verdrag, moeten de verantwoordelijken er zich goed van bewust zijn dat we serieus zijn over onze eis dat de sociale rechten voorrang moeten krijgen op economische vrijheden. Bernadette Segol, Secretaris-generaal EVV Ignacio Fernández Toxo, Voorzitter EVV

18 18 internationaal DE EUROPESE COMMISSIE ZIET AF VAN DE BEPERKING VAN HET STAKINGSRECHT De Europese Commissie heeft besloten om haar zogenaamde Monti II-verordeningsvoorstel in te trekken. Bijzonder aan dat voorstel was dat het het recht om collectieve acties te voeren tegen de sociale dumping van de multinationale ondernemingen wou beperken. Het maakte zo het stakingsrecht ondergeschikt aan de economische vrijheden en voorzag dat het aan de rechter zou zijn om te oordelen of een staking te veel schade toebrengt aan de economische vrijheden. Om Monti II te begrijpen, moeten we terug naar eind Meermaals heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HJEG), het hoogste rechtsorgaan van de Europese Unie, afgekondigd dat het stakingsrecht moest buigen voor de economische vrijheden. Laval en Viking In de zaak-laval veroordeelde het Hof de Zweedse vakbonden die een actie hadden gevoerd tegen een bedrijf dat Letse bouwvakkers wou aanwerven, waarbij hun een lager salaris en minder gunstige arbeidsvoorwaarden werden voorgesteld en het weigerde de cao die van toepassing is in de sector na te leven. In de zaak-viking had de Finse ferrymaatschappij Viking Line besloten om een van haar ferries in Estland te laten inschrijven om het varend personeel te vervangen door een Estse bemanning, bezoldigd aan een lager salarisniveau dan dat toegepast in Finland, en te kunnen concurreren met andere ferries op dezelfde maritieme verbinding. De acties van de internationale transportvakbond tegen de uitvlagging van schepen werden eveneens veroordeeld door het Europees Hof. Daardoor werden de vakbonden veroordeeld om torenhoge schadevergoedingen te betalen. Het stakingsrecht is fundamenteel Als gevolg van de arresten van het HJEG had het Europees Vakverbond (het EVV, waarbij ook de ACLVB is aangesloten) de toepassing geëist van de Europese verdragen die voorzien dat de fundamentele rechten, zoals het stakingsrecht, voorgaan op de economische vrijheden (meer bepaald het Protocol van Sociale Vooruitgang). De Europese Commissie had het voorstel van het EVV genegeerd en de feiten verdraaid, vermits in de verordening Monti II, de arresten van het Europees Hof van Justitie waren omgezet in wetteksten waar de economische vrijheden de fundamentele rechten verdringen. Het idee aanvaarden om het stakingsrecht tegenover de vrije markt te plaatsen en aanvaarden dat een rechter trancheert tussen de twee, opende de weg van de algehele ontmanteling van het stakingsrecht. Het intrekken van het voorstel lost in ieder geval niet de problemen op die werden gecreëerd door het HJEG door zijn arresten in de zaken Viking en Laval. Er moet dringend een oplossing gevonden voor de actuele situatie, want die verhindert de werknemers volop van hun rechten te genieten. De Commissie zou moeten garanderen dat de fundamentele sociale rechten niet kunnen beperkt worden door de economische vrijheden. Wat willen we? De Commissie moet een voorstel van protocol van sociale vooruitgang voorstellen om toe te voegen aan de Europese verdragen. Een dergelijk protocol zou de relatie tussen fundamentele sociale rechten en de economische vrijheden moeten verduidelijken door : a) te bevestigen dat de eengemaakte markt geen doel op zich is, maar opgericht is opdat de Europese burgers toegang zouden hebben tot sociale vooruitgang b) te preciseren dat de economische vrijheden en de concurrentieregels niet kunnen voorgaan op de fundamentele sociale rechten en de sociale vooruitgang, maar dat daarentegen de sociale rechten voorrang moeten hebben in geval van conflict c) te verduidelijken dat de economische vrijheden niet mogen geïnterpreteerd worden als een recht voor de bedrijven die ze kunnen inroepen om zich te onttrekken aan de wetten en de nationale gebruiken op sociaal vlak en inzake werkgelegenheid of die te omzeilen, of met het oog op het bevorderen van een oneerlijke concurrentie op de lonen en de arbeidsvoorwaarden.

19 internationaal 19 De Commissie moet begrijpen dat, als er geen sociale vooruitgang is in Europa, de werknemers het Europees project niet langer zullen kunnen ondersteunen. NIEUW STABILITEITSVERDRAG AANVECHTBAAR OP TWEE PUNTEN De ondertekening van het nieuwe Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie, kortweg het VSCB, ook wel het Begrotingspact genaamd, is aan de orde van de dag. Ter herinnering : het bestaat uit een versterking van de begrotingsdiscipline van de lidstaten. Die verplichten er zichzelf toe een gouden regel aan te nemen, die het overheidsdeficit beperkt tot 0,5 % van het BBP. De Europese Commissie legt de convergentiekalender naar die doelstellingen voor elk land vast. Het Hof van Justitie van de Europese Unie kan gevraagd worden te oordelen over de niet-naleving van die regels. Begrotingsstriktheid Dit nieuwe verdrag wordt op twee punten aangevochten. Eerst en vooral legt het een begrotingsstrengheid op zonder te zeggen hoe de groei te herlanceren en de ongelijkheden te doen dalen. De regels zijn nauwkeurig om deficits en te veel schulden te vermijden. De engagementen zijn vaag over de coördinatie van het economisch beleid. Het lijkt enkel de financiële belangen te dienen en de vraag zal zijn te weten over welke periode en volgens welke modaliteiten de maatregelen moeten gerealiseerd worden. Vervolgens wordt het nieuwe verdrag aangevochten omwille van zijn link met de oprichting van het Europees mechanisme voor financiële stabiliteit. Dat mechanisme is de nieuwe bepaling waardoor de Unie de landen in moeilijkheden zal kunnen helpen. Het wordt de opvolger van het Europees Fonds voor financiële stabiliteit, dat het mogelijk gemaakt heeft te lenen aan Griekenland, Ierland en Portugal. Voorzien is dat enkel de landen die het nieuwe VSCB zullen hebben getekend, er zullen kunnen van genieten. Kortom, de solidariteit zal enkel spelen voor diegenen die de begrotingsdiscipline aanvaarden. Prioriteiten kiezen Een top van staats- en regeringsleiders heeft plaatsgevonden op 18 en 19 oktober (na het ter perse gaan van deze Vrijuit, nvdr). Vooraf vroegen we ons af welk beleid de nationale staten zouden kiezen om het verdrag uit te voeren en volgens welke mate van convergentie. Met andere woorden, zonder akkoord over dit verdrag zullen de mogelijkheden voor de EU om uit de crisis te geraken, aanzienlijk teruggeschroefd worden. De onderhandelingen over de Europese begroting hebben een directe impact op de Europese uitdagingen rond solidariteit en op de actoren daarvan. Rest de vraag waar prioriteit aan te verlenen inzake het ESF en het EFRO, voor wie en hoe. Technische vragen die bepalend zijn voor de toekomst van iedereen Internationaal Departement HET EESC IN CYPRUS De groep werknemers binnen het Europees Economisch en Sociaal Comité hield op 28 september een buitengewone vergadering in Nicosia, naar aanleiding van het Cypriotische voorzitterschap van de Europese Unie. Na een voorstelling van de prioriteiten van dat voorzitterschap bogen de deelnemers zich over belangrijke adviezen die het EESC uitbracht in de context van de crisis. De sprekers pleitten voor een economische en sociale relance.

20 20 internationaal Werelddag voor Waardig Werk MEER FATSOENLIJKE JOBS VOOR DE JONGEREN Jaarlijks organiseert het Internationaal Vakverbond op 7 oktober de Werelddag voor Waardig Werk. Dit jaar plaatsten het ACV, ABVV en ACLVB, samen met de Coalitie Waardig Werk (de drie vakbonden en de Noord-Zuid-ngo s gecoördineerd door CNCD) het accent op de werkgelegenheidscrisis voor jongeren. Daarbij riepen ze op om kennis te maken met hun virtuele actie met nepwerkaanbiedingen voor jongeren via de Facebook-link Van 1 tot 5 oktober werden valse werkaanbiedingen gepost op Facebook. Elk daarvan verwees naar een onwaardige arbeidssituatie die ergens ter wereld was voorgesteld aan jongeren. Een link naar een filmpje en/of documentatie bood toegang tot eerstelijnsinformatie over de overeenkomstige arbeidsvoorwaarden. De Coalitie Waardig Werk, met de Belgische organisaties van vakbondsjongeren, wilde de onwaardige jobs die jongeren voorgesteld worden, aan de kaak stellen. De surfers werden uitgenodigd om de Facebook-pagina te liken en de valse jobaanbiedingen te delen, met commentaren die enige twijfel lieten bestaan omtrent de echtheid van de werkaanbiedingen. Echter dan echt Die karikaturale werkaanbiedingen lieten zien dat het mogelijk is om een job te vinden maar aan welke voorwaarden? In Duitsland bijvoorbeeld kan je werk vinden in de metaalsector, maar tegen 1/uur. Of op de Filipijnen : daar kan je verpleegster worden en meer dan 16 uur per dag werken. Via hun ludieke virtuele actie wilden de jonge vakbondslui en de Coalitie Waardig Werk aantonen dat de werkgelegenheid voor jongeren een probleem vormt in België, In Europa en overal ter wereld. De crisis en het onvermogen of de terughoudendheid van de regeringen om de werkgelegenheid en de groei aan te zwengelen hebben een bijzonder sterke impact op de jongeren. De officiële cijfers laten zien dat in de hele wereld 75 miljoen jongeren zonder werk zitten, aldus Sharan Burrow, algemeen secretaris van het IVV. Het gaat om een sociale en economische tijdbom. We hebben voor 7 oktober een campagne gelanceerd waarbij jongeren van de hele wereld aan hun minister van werk kunnen zeggen dat ze moeten beginnen met werk scheppen, ook in België. Stop onwaardig werk De Coalitie Waardig Werk herinnert de Belgische politieke leiders aan hun princiepsverbintenissen ter zake die tot nu toe dode letter bleven : transparantie binnen de multinationals over de arbeidsvoorwaarden in hun bevoorradingskanalen en bindende sociale normen in de internationale handels- en investeringsverdragen. De jonge syndicalisten en de vakbonden eisen voor de jongeren in België en in de wereld : - het zorgen voor overheidsbanen - een beleid voor het creëren van kwaliteitsvolle jobs - het einde van minderwaardige statuten, pseudostages en andere nepcontracten Oplossingen bestaan en ze komen er via meer fiscale rechtvaardigheid, een herverdeling van de rijkdom en een regulering van de economie. Overal in de wereld eisen jongeren werk en waardig werk!

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Mrs. Ann Taghon Advocaat-Vennoot ann.taghon@bellaw.eu CAO nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de CAO

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Nieuwe definitieve overgangsmaatregelen rond de pensioenhervorming 1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Vanaf 2013 verhoogt de toegangsleeftijd

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ Maatregelen inzake tijdskrediet - Cao nr. 77 bis - Uitvoering

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING Newsletter 07/2016 Vragen & Antwoorden Evolutie van de reglementering van de tweede pijler Versterking van het aanvullende karakter van de tweede pijler (EBI flash Evolutie van de tweede pijler deel 3

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Het recht op tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet Het recht op tijdskrediet Op 28 december 2011 verscheen er in het Staatblad een Koninklijk Besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbrekingsrecht waarbij de voorwaarden om aanspraak te kunnen

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

overzicht beschermingsstatuten

overzicht beschermingsstatuten overzicht beschermingsstatuten Toestand beschermingsperiode Toegestane reden voor ontslag Sancties wegens onrechtmatige beëindiging begin einde I. zwangere werkneemster II. Werkneemster met recht op borstvoedingspauze

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 mei

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 mei A D V I E S Nr. 1.939 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- Aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector.

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-04 18 april 2016 18-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

Evaluatie van de pensioenbonus

Evaluatie van de pensioenbonus Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2012 Evaluatie van de pensioenbonus HOGE RAAD VAN FINANCIEN Studiecommissie voor de vergrijzing D it is een

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels waarvan het beheer is toevertrouwd aan instellingen voor

Nadere informatie

Het tijdskrediet anno 2015

Het tijdskrediet anno 2015 OKTOBER 2015 P A TRICIA DE MARCHI AD VISEUR B AL AN S W ERK-PRIVÉLEVEN & EINDELOOPB AAN NOTA STUDIEDIENST Het tijdskrediet anno 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Cao Tijdskrediet en het nieuwe KB Uitkering

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie