Verslag hoorzitting sanering Groene Wal 8 november 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag hoorzitting sanering Groene Wal 8 november 2004"

Transcriptie

1 Verslag hoorzitting sanering Groene Wal 8 november 2004 Van de 52 uitgenodigde huurders zijn er 35 aanwezig of vertegenwoordigd door familie. 1. VOORSTELLING PROJECT (Marc Putman) Na een algemene verwelkoming wordt het 100-jarig bestaan van de Gentse Maatschappij voor de Huisvesting nogmaals in het daglicht gesteld. Naar aanleiding hiervan werd de Gentse Maatschappij voor de Huisvesting in een nieuw kleedje gestoken. Voortaan heten we WoninGent. De Vlaamse Wooncode stelt kwaliteitseisen aan de woningen. De 95 woningen in de wijk Groene Wal voldoen niet meer aan deze opgelegde eisen. Deze woningen mogen in hun huidige toestand niet meer verhuurd worden na 1 november Een grondige renovatie dringt zich op. Vandaar dat WoninGent ervoor opteert om in een stroomversnelling de huizen te ontruimen en in onderaanneming te renoveren. 2. VOORSTELLING PLANNEN (Thierry Rondas) De 95 te renoveren panden bestaan momenteel uit 79 eengezinswoningen en 8 duplexwoningen met 16 appartementen. Ze zullen gerenoveerd worden in 3 fases. De eerste fase (40 eengezinswoningen) omvat: - Porfierstraat 1, 3, 5, 7 - Kristalstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Kiezelstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Granietstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 - Arduinstraat 32, 34, 36, 38 De start van de werken wordt in deze fase voorzien in het najaar De tweede fase (21 huizen) omvat: - Arduinstraat 2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 - Groenewalstraat 21, 23, 25, 27, 29, 31 De start van de uitvoeringswerken wordt hier gepland in het najaar 2006 De derde fase (18 huizen en 8 duplexwoningen) omvat: - Albaststraat 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16 - Basaltstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 - Silexstraat 1, 3, 5, 7 - Groenewalstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 1

2 Hier wordt de start van de uitvoeringswerken voorzien voor het najaar Iedere fase zal ongeveer anderhalf tot 2 jaar in beslag nemen. De Vlaamse Wooncode verplicht ons tot een grondige renovatie. Gelet op de economische beperkingen zal het karkas, d.i. de ruwbouw en het dak evenwel behouden blijven. De renovatie bestaat o.a. uit het verwijderen (en vernieuwen) van - bevloeringen en plafonds: nieuwe tegelvloeren voor het gelijkvloers, nieuwe linoleum voor de slaapkamers op de verdieping - binnendeuren - ramen: dubbele isolerende beglazing in pvc-ramen - thermische isolering van de zoldervloer - slopen van schouwen en schoorstenen - openbreken van binnenmuren tussen keuken en woonkamer - technische uitrusting Onder technische uitrusting wordt verstaan - nieuwe elektriciteitsuitrusting - nieuwe centrale verwarming met plaatradiatoren: de gaswandketel voor cv en sanitair warm water wordt voorzien in de badkamer of berging - nieuw net koud/warmwater bedeling - nieuwe binnenriolering - nieuwe keukenuitrusting meubilair - nieuwe badkamer (douche(geen ligbad!), lavabo, aansluiting wasmachine, ) - nieuwe wc met lavabo De woonkamer op het gelijkvloers zal een L-vorm krijgen en wordt maximaal verruimd met een open keuken die achteraan gelegen is. De huizen met 4 slaapkamers worden huizen met 3 slaapkamers. De huidige duplexwoningen die nu verhuurd worden als appartement, zullen een woning met 2 slaapkamers worden. 3. WEDERHUISVESTING MET ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN (Carlos De Stoop) 3.1. Wederhuisvesting WoninGent verbindt er zich toe iedereen die zijn plichten van sociaal huurder nakomt te herhuisvesten en een aangepaste woning te geven in functie van de gezinssamenstelling en conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober Iedere huurder met minimum 2 kinderen mag, indien hij dit wenst, na de renovatie terugkeren naar zijn oorspronkelijke woonst. De basishuur zal na de renovatie evenwel een flink stuk hoger liggen dan de huidige huur. De huurders met minder dan 2 kinderen kunnen niet terugkeren naar hun woning. Zij zullen door WoninGent geherhuisvest worden, rekening houdend met de rationele bezetting. Dit betekent concreet: - een alleenstaande verhuist naar een appartement met één slaapkamer - een koppel verhuist naar een appartement met twee slaapkamers - een alleenstaande bejaarde of bejaard koppel kan opteren voor een bejaardenwoning met één slaapkamer - een alleenstaande met één kind verhuist naar een appartement met twee slaapkamers 2

3 - een koppel met één kind verhuist naar een appartement of huis met twee slaapkamers - een koppel of alleenstaande met minimum 2 kinderen verhuist naar een appartement of huis met 3 slaapkamers In bijlage 1 treft u een overzicht van het patrimonium van WoninGent, waaruit de inwoners een keuze kunnen maken. Bij de herhuisvesting zal eerst voorrang gegeven worden aan de huurders uit fase 1. Daarna gebeurt de herhuisvesting van fase 2 en als laatste fase 3. Huurders uit fase 2 die nog recht hebben op een huis met 2 of 3 slaapkamers zullen in principe kunnen doorschuiven naar een gerenoveerde woning uit fase 1. Hetzelfde principe geldt voor huurders uit fase 3 die zullen kunnen doorschuiven naar fase 2. Een aantal huurders heeft reeds een mutatie aangevraagd. De overige huurders kunnen zich op kantoor komen inschrijven bij Mw. Van Den Abeele. Dit kan gebeuren iedere werkdag tussen 8.00 en uur en de woensdag tussen en uur. Huurders die zich moeilijk kunnen verplaatsen kunnen contact opnemen met Mw. Neyt om een huisbezoek aan te vragen. Naast WoninGent zijn er nog andere sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam binnen Gent. Ook bij die maatschappijen kan men een aanvraag doen voor een sociale woning (zie adressenlijst in bijlage 2). Gelieve ons te verwittigen van een inschrijving bij een andere maatschappij. Wij zullen dan bemiddelen bij die maatschappij Hulp derden Voor huurders die, voor de praktische verhuis, niet kunnen rekenen op hulp van familie of vrienden, kan WoninGent bemiddelen bij andere sociale organisaties. We denken hierbij aan buurtwerking, O.C.MW., 3.3. Waarborg Bij ieder nieuw huurcontract dient er een nieuwe waarborg betaald te worden van minimum 309,87 euro en maximum 678 euro. Vanaf 1 januari 2005 bedraagt de waarborg maximum 684 euro. De oude waarborg plus opgebrachte intrest wordt echter wel automatisch overgeschreven, zodat er enkel nog een opleg dient betaald te worden. Huurders die het financieel moeilijk hebben om de waarborg zelf te betalen, kunnen zich eventueel wenden tot het OCMW, waar men een aanvraag kan doen voor een zekerheidsstelling Huuropzeg Normaal dient er een opzeg gegeven te worden van 3 maand. Dit wordt nu ingekort tot 1 maand. Bij mutatie binnen de maatschappij moet geen enkele huurder dubbele huur betalen en krijgt men 2 maanden verhuisgemak. Dit betekent dat men de sleutels dient af te geven aan de technische dienst ten laatste 2 maanden na datum huuropzeg. Huurders die naar een woning buiten WoninGent verhuizen geven 1 maand huuropzeg en dienen de sleutels af te geven op het einde van die opzegperiode Terugbetaling investeringswerken Sommige huurders hebben eventueel, al dan niet met toestemming van WoninGent, veranderingswerken aangebracht aan hun woning. 3

4 Hoewel de maatschappij daartoe niet verplicht is, is zij bereid om onder volgende voorwaarden, een deel van die investeringswerken terug te betalen. - Er moet een schriftelijke toestemming gegeven zijn door WoninGent voor de uitgevoerde werken. Dubbel van deze vergunning kan op onze kantoren bekomen worden. - Er moeten facturen voorgelegd worden. Zwartwerk wordt niet terugbetaald. - Enkel investeringen jonger dan 10 jaar komen in aanmerking en worden verminderd met afschrijvingen van 10 % per jaar. Dus per jaar 10 % minder dan het factuurbedrag. - Huurders die via een vorige huurder een overname gedaan hebben van een toegestane verandering (jonger dan 10 jaar), komen in aanmerking indien ze hiervan de nodige documenten kunnen voorleggen. - Schilder- en verfraaiingswerken komen niet in aanmerking. Werken die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor terugbetaling zijn de volgende: aanbrengen van badkamer of douche, het plaatsen van een geïnstalleerde keuken,. 4. VRIJMAKEN VAN DE WONING (Peter Vermaercke) Alle inboedel moet uit de woning meegenomen worden, zoniet wordt er door WoninGent ontruimd op kosten van de huurder. De huurder mag alles meenemen uit de huizen (lavabo, gootsteen, stopcontacten, schakelaars, binnendeuren.). Alles wat bouwkundig is en wat vast is aan het gebouw mag blijven. Voorbeelden hiervan zijn: een veranda, een tuinhuis, een kamer op zolder, een rolluik, een valse plafond, Roerende zaken of rommel moet weg. Er wordt nog een plaatsbeschrijving opgemaakt, maar er is wel kwijtschelding van eventuele beschadigingen. De huurder staat in voor het afsluiten van de tellers voor de nutsvoorzieningen en dient dan ook zelf contact op te nemen met de respectievelijke energieleveranciers. De kosten voor het afsluiten van de tellers voor water, gas en elektriciteit worden door WoninGent aan de huurder terugbetaald op simpel vertoon van de factuur. Het afsluiten van water kost 42,35 euro inclusief BTW. Men belt hiervoor naar de aquafoon, tel. 078/ Het afsluiten van gas en elektriciteit kost 96,80 euro inclusief BTW. Men belt hiervoor naar zijn energieleverancier. Bij de meeste huurders is dit wellicht Electrabel, 078/ INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE EN INSTALLATIEPREMIE (Linda Neyt) De Vlaamse Gemeenschap stelt onder bepaalde voorwaarden 2 premies ter beschikking: - een éénmalige installatiepremie of verhuispremie - een maandelijkse huursubsidie De installatiepremie bedraagt 247,89 euro. De huursubsidie bedraagt maximum 123,94 euro en is afhankelijk van het inkomen en de basishuurprijs. Bij toekenning wordt deze rechtstreeks verrekend door WoninGent. 4

5 Bij verhuis naar een sociale woning krijgt men de subsidie gedurende drie jaar, bij verhuis naar een privé-woning krijgt men die subsidie eventueel gedurende maximum 15 jaar en bejaarden krijgen die (binnen de privé) eventueel levenslang. Deze subsidie dekt het verschil tussen de oude reële huur en de nieuwe reële huur, wanneer het verschil minimum 12,39 euro is. Voorwaarden om eventueel recht te hebben op een premie: - de aanvraag moet ingediend zijn binnen de 6 maanden na het betrekken van de nieuwe woonst - 2 jaar geleden mag men geen eigendom in volle eigendom of vruchtgebruik gehad hebben - het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar terug mag niet hoger liggen dan euro, verhoogd met 991,57 euro per persoon ten laste - de nieuwe huurprijs mag niet hoger liggen dan 371,84 euro als men maximum 2 personen ten laste heeft. Bij meer dan 2 personen ten laste mag de huur maximum 446,21 euro bedragen - de nieuwe woning moet een gezonde woning zijn en groot genoeg Bij verhuis binnen een sociale huisvestingsmaatschappij is dit meestal geen probleem. Bij verhuis naar een woning op de privé-markt, kan men bij twijfel, een vooronderzoek van de nieuwe woning laten doen. Iemand van de Vlaamse Gemeenschap komt dan onderzoeken of de nieuwe woning wel degelijk een gezonde woning is en in aanmerking kan komen voor een eventuele premie. Bij huurders boven de 65 jaar moet de woning nog eens voldoen aan speciale voorwaarden. Ze moet immers aangepast zijn aan bejaarden. De huursubsidie en/of installatiepremie kan per huurder maar éénmaal toegekend worden. Huurders die bij een vroegere verhuis ooit al eens de subsidie en/of installatiepremie toegekend kregen, kunnen die nu niet meer krijgen. WoninGent zal instaan voor de begeleiding en bijstand geven bij het invullen van deze papieren. Bij ondertekening van het nieuwe huurcontract worden u deze formulieren automatisch meegegeven. Huurders die verhuizen naar de privé kunnen een aanvraagbundel op onze kantoren bekomen. 6. VARIA - De basishuurprijzen zullen bijna overal hoger liggen dan in de huidige woonst. U kunt zich steeds tot onze kantoren wenden om de huurprijs te laten uitrekenen in andere wijken. - Bij aanvraag tot verhuis naar een andere sociale huisvestingsmaatschappij moet men er voldoen aan de inkomstenvoorwaarden. Bij verhuis binnen WoninGent is de inkomstengrens van geen belang. - Men mag een aangeboden sociale woning weigeren (maximum driemaal), zolang men maar realistische verwachtingen stelt en niet moedwillig obstructie pleegt. 7. VRAGEN 7.1. Heeft WoninGent huizen of appartementen op Nieuw-Gent? Neen, de wijk Nieuw-Gent behoort toe aan drie andere maatschappijen, nl. Gentse Haard, Volkshaard en Goede Werkmanswoning. 5

6 7.2. In sommige leegstaande woningen werden alle ramen uitgegooid. Wat kan WoninGent hieraan doen? WoninGent probeert als eigenaar zijn leegstaande woningen zoveel mogelijk te beschermen en te vrijwaren tegen eventuele krakers of personen met slechte bedoelingen. Wij zijn evenwel geen politie en kunnen ook niet sanctioneren bij eventueel vandalisme Wat gebeurt er met de duplexappartementen? Een duplexwoning met momenteel een appartement op het gelijkvloers en een appartement op de eerste verdieping, zal gerenoveerd worden tot één woning met 2 slaapkamers. 8. CONTACTPERSONEN BIJ WONINGENT Van Den Abeele Cathy (09/ ) Inschrijving iedere werkdag tussen 8.00 u en u woensdag eveneens tussen u en Neyt Linda (09/ tussen 8.00 u en u) Aanvraag huisbezoek Toewijs nieuwbouwprojecten Gent, 17 november 2004 M. PUTMAN Directeur 6

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Verhuisinformatie. voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein

Verhuisinformatie. voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein Verhuisinformatie voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein Een initiatief van MGW en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie November 2009 2 INLEIDING Waarvoor dient deze brochure? De woning die

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Verhuisinformatie. voor huurders die in de lente van 2011 verhuizen naar fase 3 woningen op het Oud-Oefenplein

Verhuisinformatie. voor huurders die in de lente van 2011 verhuizen naar fase 3 woningen op het Oud-Oefenplein Verhuisinformatie voor huurders die in de lente van 2011 verhuizen naar fase 3 woningen op het Oud-Oefenplein Een initiatief van MGW en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Februari 2011 2 INLEIDING

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

HUISVESTINGSDIENST. Op kot GEMEENSCHAPSHUIZEN

HUISVESTINGSDIENST. Op kot GEMEENSCHAPSHUIZEN HUISVESTINGSDIENST Op kot GEMEENSCHAPSHUIZEN Katholieke Universiteit Leuven Huisvestingsdienst Van Dalecollege Naamsestraat 80 bus 5415 3000 LEUVEN tel. + 32 16 32 44 00 fax + 32 16 32 88 20 huisvestingsdienst@dsv.kuleuven.be

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

HUISVESTINGSDIENST. Studentenkamer te huur. Gids voor Leuvense kotbazen

HUISVESTINGSDIENST. Studentenkamer te huur. Gids voor Leuvense kotbazen HUISVESTINGSDIENST Studentenkamer te huur Gids voor Leuvense kotbazen Juni 2010 Copyright Studentenvoorzieningen K.U.Leuven Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Recente evolutie inzake de huisvesting

Recente evolutie inzake de huisvesting Werknota 3 Recente evolutie inzake de huisvesting Armoedebestrijding in Vlaanderen Vooruitgangscongres - Antwerpen,17 mei 2001 Een publicatie van de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

Een woning of bouwgrond kopen

Een woning of bouwgrond kopen Een woning of bouwgrond kopen WOONINFOWIJZER 2 1 In dit land waar volgens een gezegde iedere inwoner met een baksteen in de maag geboren wordt, is het kopen van een woning misschien niet de meest voor

Nadere informatie