Avond 1: 23 november 2010 bewoners sloop/nieuwbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Avond 1: 23 november 2010 bewoners sloop/nieuwbouw"

Transcriptie

1 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 1/11 Bewonersavonden Eind november en begin december 2010 hebben de bewonersavonden plaatsgevonden waar de vernieuwingsplannen voor de wijk Buitenlust zijn gepresenteerd conform afspraak. Wij willen u nogmaals bedanken voor uw komst en voor uw inbreng. De tijdens de bewonersavonden gestelde vragen en de gegeven antwoorden zijn voor u vastgelegd in dit verslag. Avond 1: 23 november 2010 bewoners sloop/nieuwbouw. Avond 2: 24 november 2010 bewoners renovatie portiekwoningen. Avond 3: 29 november 2010 bewoners renovatiewoningen Avond 1: 23 november 2010 bewoners sloop/nieuwbouw Vragen en antwoorden met betrekking tot de ingrepen van de woning en de woonomgeving 1. Waarom worden er geen nieuwe woningen voor tweepersoonshuishoudens gemaakt na de renovaties? Woningstichting Buitenlust heeft samen met gemeente Oegstgeest onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Oegstgeest. Daaruit blijkt dat er genoeg van dit soort woningen in Oegstgeest beschikbaar zijn. De vraag naar eengezinswoningen is groot. Daarom blijven de woningen na de renovaties eengezinswoningen. De woningen in de Suriname-Curacaostraat blijven woningen voor starters. 2. Is de nieuwe manier van verwarmen zelf te regelen en kunnen er nog ramen open? De woningen hebben een warmtebron waarbij per woning de gewenste temperatuur kan worden bepaald. Het is de bedoeling dat de bewoners de woningen op een constante temperatuur verwarmen. In ieder vertrek kan een raam open. 3. Op dit moment ondervinden de bewoners die aan de Rijnzichtweg wonen veel geluidshinder in de slaapkamers die grenzen aan de Rijnzichtweg. Hoe wordt hier mee omgegaan? Er komt een ventilatiesysteem dat de slaapkamers van schone ventilatielucht kan voorzien, zonder dat de ramen open hoeven. 4. Wat gebeurt er met de tuinen van de portiekwoningen? Hier wordt op korte termijn aandacht aan besteed.

2 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 2/11 Vragen en antwoorden met betrekking tot duurzaamheid 1. Hoe worden de energielabels bepaald? Wat is het hoogst haalbaar en wat is het slechtst haalbaar? Een G-label is het slechtste, een A++-label is het hoogst haalbare. De labels worden bepaald aan de hand van een aantal rekenregels die hiervoor zijn opgesteld. Isolatie, verwarming, ventilatie en opwekking van energie zijn van invloed op het energielabel. 2. Wie beheert de windmolen en de Warmte Koude Opslag? De woningstichting mag zelf geen eigenaar zijn van de installaties. Er wordt een aparte BV opgericht die de installaties gaat beheren. 3. Zijn de 40% minder energiekosten haalbaar en waar zijn de cijfers op gebaseerd? Hier is door een bureau onderzoek naar gedaan. Er is enige afwijking mogelijk. De werkelijke stookkosten kunnen hoger, maar ook lager uitvallen. 4. Kunnen er geen zonnepanelen worden toegepast? Dit behoort tot de opties. Er zijn twee typen zonnepanelen: Zonnepanelen om elektriciteit op te warmen. Zonnepanelen waarmee water wordt verwarmd. De terugverdientijd van deze ingrepen is langer dan de terugverdientijd bij het toepassen van de Warmte Koude Opslag installatie. 5. Waarom maakt bloemenveiling FloraHolland zelf geen gebruik van duurzame energieopwekking? Bloemenveiling FloraHolland heeft restwarmte over. Waarschijnlijk is de afschrijftermijn voor investeringen voor hen anders dan voor een niet-winst beogende instelling als Woningstichting Buitenlust. 6. Is het zo dat de bewoners straks twee partijen hebben aan wie zij energiekosten betalen? Dat klopt. Bij woningen die worden aangesloten op de Warmte Koude Opslag wordt er apart voor elektriciteit betaald. Daarnaast wordt er aan een aparte BV betaald voor verwarming en koeling. 7. Leidt de Warmte Koude Opslag installatie niet tot extra kosten? Nee. De doelstelling van het bedrijf dat voor de Warmte Koude Opslag wordt opgericht, is kostendekkende energiekosten te vragen. Er wordt geen winst gemaakt. De energiekosten vallen hierdoor juist gunstig uit.

3 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 3/11 Vragen en antwoorden met betrekking tot huurprijzen en vergoedingen 1. Er worden huurprijzen met de peildatum 2010 getoond. Is er zicht op de geïndexeerde huurprijzen na de herstructurering? Het kabinet heeft besloten dat de inflatie in Nederland de huurverhoging bepaalt. De indexatie is daarom afhankelijk van de inflatie in Nederland. 2. Zijn de verhuis- en herinrichtingvergoedingen inclusief of exclusief de vergoeding voor Zelf Aangebrachte Veranderingen? De verhuis- en herinrichtskostenvergoeding is exclusief de vergoeding voor Zelf Aangebrachte Veranderingen. Huurders kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor de Zelf Aangebrachte Veranderingen vanaf de peildatum van de betreffende woning. 3. Er zijn huurprijzen met een prijspeil van 2010 gegeven. Deze worden geïndexeerd wanneer de bewoners de nieuwe woningen betrekken. Kunnen we ook inzicht krijgen in de indexering van de afgelopen jaren? Wij rekenen niet terug. De inflatie bepaalt de indexering. Vragen en antwoorden met betrekking tot sociale begeleiding 1. De bewoners moeten op dit moment 30 betalen om bij Woonzicht in te schrijven. Waarom moet dit nu wel worden betaald en na de peildatum niet? Volgens het Sociaal Statuut komen bewoners vanaf de peildatum in aanmerking voor stadvernieuwingsurgentie. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Woningstichting Buitenlust. Dit geldt voor de inschrijfkosten ( 30,--) en de kosten voor de urgentieaanvraag ( 65,--). Vóór de peildatum geldt deze regeling niet. 2. Wanneer wordt duidelijk of een bewoner binnen de wijk kan verhuizen naar de woning waar de bewoner graag zou willen gaan wonen? Dit wordt duidelijk na de huisbezoeken. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de bewoners. 3. Als een bewoner na sloop van zijn of haar vorige woning gedwongen moest verhuizen en in de wijk Buitenlust is komen te wonen, kan de bewoner nog maar voor een korte periode in de wijk wonen en hierdoor weinig voorrang hebben ten opzichte van andere bewoners. Hoe wordt hier mee omgegaan? Iedereen kan terugkeren in de wijk. Afwijkende persoonlijke situaties worden tijdens de huisbezoeken behandeld. 4. Wanneer zijn de huisbezoeken met de 1 op 1 gesprekken? Deze gesprekken zijn volgend jaar. Eerst vinden de gesprekken met de bewoners van de portiekwoningen plaats. Tot die tijd kunnen de bewoners in de wijk terecht bij Jacqueline Meijer tijdens het spreekuur.

4 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 4/11 5. Wat gebeurt er wanneer een gezin meer gaat verdienen dan het maximaal toegestane gezinsinkomen tijdens de bouw van de nieuwe woningen? Voor de woningtoewijzing via Woonzicht.nl is het gezamenlijk bruto inkomen van belang. Huurders kunnen altijd terugkeren naar de huidige woning. Verder zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn voor de huisvesting van stadsvernieuwingsurgenten met een gezamenlijk bruto jaarinkomen hoger dan , Wanneer is er zicht op de mogelijkheden om te verhuizen naar andere woningen in de wijk, als de nieuwe woningen voor de huidige bewoners te duur zijn? Wanneer de huidige wijkvisie uitgewerkt en concreet is. De bewoners worden op de hoogte gehouden. Daarnaast wordt er van de bewoners ook een actieve houding hierin verwacht. 7. Is het noodzakelijk een afspraak voor het spreekuur te maken? Nee, dit is in eerste instantie niet nodig. Als blijkt dat de spreekuren te druk zijn, worden er afspraken gemaakt. 8. Wij hebben op dit moment een groot gezin. Tegen de tijd dat de nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd, kan het gezin zijn verkleind doordat de kinderen uit huis zijn. Hoe wordt hier mee omgegaan? Er wordt gekeken naar de persoonlijke situatie. 9. Is er een terugkeerpercentage inzichtelijk? De praktijk leert dat circa 50% van de bewoners terugkeert. 10. Wat gebeurt er met de woningen die tijdelijk leeg komen te staan? De woningen worden tijdelijk bewoond als wisselwoning of tijdelijk verhuurd. 11. Ik heb een vijfjarig contract bij mijn huidige energieleverancier. Wat gebeurt hiermee? Dit is afhankelijk van de energieleverancier. Meestal kan het huidige contract kan meegenomen worden naar de wisselwoning en de toekomstige nieuwbouwwoning. Er komen geen gasaansluitingen meer in de woningen. Dit contract wordt niet meegenomen.

5 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 5/11 Avond 2: 24 november 2010 bewoners renovatie portiekwoningen Vragen en antwoorden met betrekking tot de ingrepen van de woning en de woonomgeving 1. Is er al over nagedacht waar er met de werkzaamheden wordt begonnen? Dit staat nog niet vast. Er wordt hoogstwaarschijnlijk begonnen bij Curaçaostraat 1 of bij Surinamestraat Worden er ook werkzaamheden uitgevoerd aan de portieken van de woningen? De portieken worden ook aangepakt. De voordeuren worden vervangen. Er wordt aandacht besteed aan inbraakveiligheid en brandveiligheid. 3. Worden de verdiepingsvloeren van de portiekwoningen aangepakt? Bij de woningen in de Curaçaostraat wel. Of de betonnen verdiepingsvloeren van de woningen in de Surinamestraat worden aangepakt, wordt nog onderzocht. 4. Is het mogelijk de schuren eerder aan te pakken dan de woningen, zodat de schuren als opslagplaats gebruikt kunnen worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Dit is praktisch gezien erg lastig. De bewoners kunnen ook gebruikmaken van schuren horende bij de wisselwoningen. 5. Hoe worden de gevels aangepakt? De exacte ingrepen zijn nog niet bekend. De gevels worden in ieder geval aan de binnenzijden geïsoleerd, waterdicht gemaakt en gaan er goed uitzien. 6. Waarom wordt er na de herstructurering aan de andere zijde van de straat geparkeerd? Er is door een stedenbouwkundige naar de situatie gekeken. Met de nieuwe situatie wordt het contact tussen de wijk en het parkje vergroot. Echter de getoonde situatie is een eerste gedachte. De gemeente Oegstgeest gaat dit samen met de bewoners verder ontwikkelen. Bob van der Zande van de gemeente Oegstgeest behandelt dit traject. 7. Is het mogelijk de kleine derde kamer te behouden en waarom zou deze weg moeten? Er komen gelijke plattegronden voor alle woningen. Gezien de grootte van de woningen valt het niet mee een derde kamer te realiseren. Een 2,5 kamerwoning past niet in het beeld van de verhuurbaarheid van deze woningen. 8. Welke keukens worden toegepast na de renovatie? Dit worden standaardkeukens met eventuele opties. Wanneer dit open keukens worden, zal er genoeg ruimte worden gecreëerd om de standaardvoorzieningen kwijt te kunnen, zoals bijvoorbeeld ook een vaatwasser. De wasmachine zal in dat geval naar een ruimere badkamer worden verplaatst. De keuzemogelijkheden worden in het najaar van 2011 aan u bekendgemaakt.

6 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 6/11 9. Gaat de schoorsteen in de woonkamer weg? Ja. Deze zijn niet meer nodig voor de toekomstige verwarmingssystemen. 10. Heeft Woningstichting Buitenlust ervaring met dergelijke projecten? Woningstichting Buitenlust heeft ervaring hiermee met dergelijke projecten. U wordt uitgenodigd om te komen kijken naar de woningen in de Narcissenlaan, Rozenlaan, Fresialaan en Gladiolenlaan. Vragen en antwoorden met betrekking tot duurzaamheid 1. Is het ook mogelijk de gasaansluiting van de woningen te behouden wanneer er een Warmte Koude Opslag installatie wordt toegepast? Nee, dit is niet mogelijk. Vragen en antwoorden met betrekking tot huurprijzen en vergoedingen 1. Moet er tijdens de periode dat de bewoner verhuist naar een wisselwoning en van de wisselwoning naar de gerenoveerde woning dubbele huurlasten worden betaald? Woningstichting Buitenlust neemt de netto maandhuur van de achter te laten woning voor haar rekening. Eventuele dubbele energiekosten en andere kosten zijn voor rekening van de huurder. 2. Hoeveel bedragen de verhuis- en herinrichtingsvergoedingen? Vanaf de peildatum bedragen de verhuis- en herinrichtingsvergoedingen 100% van de bedragen die in het sociaal statuut zijn opgenomen. Voor deze datum is dit voor de huurders van de wijk Buitenlust 50%. Dit is niet van toepassing voor de bewoners in de portiekwoningen, omdat de peildatum voor deze bewoners 1 december 2010 is. Vragen en antwoorden met betrekking tot sociale begeleiding 1. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud aan de tuinen van de portiekwoningen? De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de tuinen. Er worden gesprekken aangegaan met bewoners die onvoldoende onderhoud plegen. 2. Wat gebeurt er met de zelf aangebrachte trappen bij de bovenwoningen? Als de trappen gehandhaafd kunnen blijven, zullen deze worden gehandhaafd. Dit hangt van de nieuwe woningplattegrond af. Dit wordt per situatie beoordeeld. 3. Mogen bewoners met een hoger gezinsinkomen dan ,- terugkeren in de wijk? De bewoners mogen in eerste instantie terugkeren naar hun eigen woning. Of deze bewoners ook terug kunnen keren in een andere woning elders in de wijk hangt af van hoe Woningstichting Buitenlust om zal gaan met de politieke besluiten.

7 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 7/11 4. Mogen bewoners in een wisselwoning zitten tot er een grotere eengezinswoning vrijkomt in de wijk in verband met gezinsuitbreiding? Er wordt een zoekprofiel voor de bewoners samengesteld. De bewoners hebben recht op een gelijkwaardige woning in de wijk. De overige woningen in de wijk worden later opgeleverd dan de portiekwoningen. 5. Hoe wordt er omgegaan met de bewoners met een hoger gezinsinkomen dan ,-? Krijgen zij ook stadsvernieuwingurgentie? Voor alle bewoners wordt stadsvernieuwingsurgentie aangevraagd. Hoe er om wordt gegaan met de bewoners met een gezinsinkomen hoger dan ,- hangt af van Woonzicht. Zij vragen binnenkort de bewoners hun gezinsinkomen door te geven. 6. Naar welk jaar gezinsinkomen wordt voor de bewoners van de portiekwoningen gekeken? Er wordt voor de bewoners van de portiekwoningen gekeken naar het gezinsinkomen van het jaar (opmerking van de redactie: Bij toewijzing via Woonzicht.nl is het actuele inkomen van belang. Om dit vast te stellen zal worden gevraagd om de inkomensverklaring 2010 en de salarisspecificaties van de laatste 3 maanden) 7 Wordt er nagedacht over het in- en uitrijden van bewoners tijdens de werkzaamheden in de wijk in relatie met de overlast? Er wordt goed nagedacht over de routing van de aannemer. Overlast komt er, maar de overlast moet zoveel mogelijk worden beperkt. Er zullen wellicht straten zijn waar de aannemers niet mogen komen, zodat deze vrij worden gehouden voor de bewoners in de wijk. 8. Mogen bewoners ook huisdieren meenemen in de wisselwoningen? Huisdieren als konijnen, poezen, honden, cavia s en dergelijke zijn toegestaan in de wisselwoningen, mits deze geen overlast veroorzaken. 9. Wanneer wordt er duidelijkheid gegeven over wanneer er verhuisd kan gaan worden? De bewoners worden hiervan op de hoogte gehouden. Het streven is om aan de bewoners minimaal een maand van tevoren de exacte verhuisdatum door te geven. 10. Zijn er ook mogelijkheden om spullen op te slaan en moeten Zelf Aangebrachte Veranderingen in de tuin weg worden gehaald? Naar de Zelf Aangebrachte Veranderingen in de tuinen wordt persoonlijk gekeken. Voor het opslaan van spullen uit de tuinen kunnen er wellicht tijdelijke containers in de wijk worden geplaatst indien hier behoefte aan is. 11. Kan er meer duidelijkheid over de wisselwoningen worden gegeven? Een wisselwoning wordt toegewezen. Er wordt daarbij rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de bewoners. Daarbij kan gedacht worden aan wonen dicht bij een basisschool waar de kinderen heen gaan, mindervalide woningen, et cetera.

8 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 8/11 Avond 3: 29 november 2010 bewoners renovatiewoningen Vragen en antwoorden met betrekking tot de ingrepen van de woning en de woonomgeving 1. Op de maquette is te zien dat een brandpoort verdwijnt. Klopt dit? De brandpoort gaat niet weg. Deze is onduidelijk op de maquette getekend en zal worden gehandhaafd. 2. Enkele voortuinen worden kleiner. Wij hebben een tuinhekje. Wat gebeurt hiermee? Door het parkeren aan twee zijden van de straat worden een aantal voortuinen minder diep. In een aantal gevallen kan een hekje worden teruggeplaatst. 3. Er bevinden zich nu plantenbakken op de trottoirs ter voorkoming van fout parkeren op de stoepen. Hoe wordt er in de toekomst voorkomen dat er fout wordt geparkeerd? Het straatprofiel wordt opnieuw ingericht. Gemeente Oegstgeest maakt een ontwerp waar de bewoners inspraak op hebben. Er wordt veel aandacht besteed aan het parkeren in de wijk. 4. Er zijn woningen met een grotere schuur dan de standaard schuren. Wat gebeurt er met deze schuren? Woningstichting Buitenlust zal met de betreffende bewoners overleggen wat er met de schuren gaat gebeuren. 5. Worden schuren die worden vervangen ook verplaatst, of komen deze op dezelfde plaats terug? Dit hangt af van de te vervangen schuren van naastgelegen woningen. Als er meerdere schuren in de directe omgeving worden vervangen, kan er op zoek worden gegaan naar een betere plaats voor de schuren in de tuin. 6. Wat gebeurt er met de schuttingen van de woningen? De schuttingen moeten worden verwijderd voor het plaatsen van steigers. De bewoners krijgen volgens het ZAV-beleid een vergoeding voor het aanbrengen van een nieuwe schutting. 7. Welke muren worden er verwijderd en is er inspraak op de indeling? Alle binnenwanden inclusief leidingwerk dat daarin aanwezig is, worden verwijderd. Er worden nieuwe woningplattegronden gerealiseerd. In iedere woning wordt een slaapkamer opgeofferd om de badkamers van de woningen te vergroten. 8. Wat gebeurt er met degelijk aangebrachte zoldertrappen in de woningen? Als de nieuwe plattegronden het toelaten om zelf aangebrachte zoldertrappen te handhaven, zullen de trappen worden gehandhaafd. De trappen zijn ondergeschikt aan de nieuwe plattegronden.

9 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 9/11 9. Waarom worden de woningen niet meer vergroot? De investering wordt dan zoveel duurder dat dit niet meer haalbaar is. 10. Er zouden geen goede woningen worden gesloopt. In de Borneostraat worden toch enkele goede woningen gesloopt. Waarom? De stedenbouwkundige heeft deze aanpak geadviseerd in verband met de bereikbaarheid van de wijk. 11. Is er een aannemer bekend? Nee, er is nog geen aannemer bekend. 12. In de Soembastraat komen drie typen woningen voor in plaats van één type. Hoe wordt hier mee omgegaan? Er wordt samen met de bewoners naar de deelgebieden gekeken en per woningtype verder gegaan met de uitwerking. 13. Is het wel verstandig een speelplaats bij de weg te realiseren? Ja, de speelplaats bij de Floresstraat wordt naast een 30 km-zone gerealiseerd. 14. Wordt er ook geluidsisolatie toegepast tussen naast elkaar gelegen de woningen? Dit wordt een belangrijk aandachtspunt tijdens de blokvertegenwoordigersoverleggen. 15. Wordt er isolatie aangebracht bij de woningen aan de Rijnzichtweg? Er wordt dakisolatie aangebracht. Er wordt ook dakisolatie aangebracht bij de woningen aan de Soembastraat. Vragen en antwoorden met betrekking tot duurzaamheid 1. Waar wordt de energie die de windmolens produceren voor gebruikt? De windmolens zijn er ten behoeve van de WKO. In beginsel gaan zij energie leveren aan de centrale warmtepompinstallatie van de WKO, reststroom wordt geleverd aan de NUON. 2. In de kranten staat slecht nieuws over de Warmte Koude Opslag. Moeten we het systeem wel toepassen? Bij duizenden woningen werkt het systeem goed. Dat het systeem in bepaalde gevallen niet werkt komt vaak door de inregeling van het systeem. Het projectteam gaat kritisch om met de keuze voor het systeem. Er wordt pas definitief voor het systeem gekozen als zeker is dat het systeem naar behoren zal functioneren. 3. Wat gebeurt er als we de Warmte Koude Opslag niet willen? De fossiele brandstoffen raken op. Het is een verstandige keuze met het oog op de toekomst. Het toepassen van het systeem wordt niet zomaar gedaan, hier wordt een weloverwogen keuze voor gemaakt.

10 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 10/11 4. Zonder gasaansluiting stappen we over op elektriciteit. Dit is toch niet duurzamer? Op dit moment wordt ook elektriciteit niet geheel duurzaam opgewekt. Echter, deze vorm van energie kan in de toekomst steeds meer duurzaam worden opgewekt. 5. Kan er zwart op wit worden gegarandeerd dat het Warmte Koude Opslag systeem leidt tot minder stookkosten? Nee. Dit hangt ook af van het stookgedrag van de bewoners. Vragen en antwoorden met betrekking tot huurprijzen en vergoedingen 1. Zijn de genoemde bedragen richtbedragen of staan deze vast? Dit zijn harde, nog te indexeren, bedragen. 2. Waarom worden de huren zoveel duurder? De toekomstige woningen zijn beoordeeld met het woningwaarderingssysteem. De nieuwe huur is rechtvaardig in verhouding met de kwaliteit van de woningen. 3. Moet er belasting over de verhuiskosten worden betaald? Nee. 4. Wij hebben Zelf Aangebrachte Veranderingen na 2008 aangebracht. Nu worden er geen vergoedingen meer gegeven voor Zelf Aangebrachte Veranderingen na Wat nu? De bewoners is geadviseerd geen grote investeringen in hun woningen te doen. Het kan zijn dat een verhuizing en de informatie hierover elkaar hebben gekruist. In dat geval wordt er naar de persoonlijke situatie gekeken. Vragen en antwoorden met betrekking tot sociale begeleiding 1. Waar laat ik mijn spullen tijdens het wonen in een tijdelijke wisselwoning? De bewoners nemen hun spullen mee naar de wisselwoningen. Er wordt gedacht aan het plaatsen van containers in de wijk voor het opslaan van spullen uit de tuin. 2. Wij hebben onze hele woning al op hoog niveau gerenoveerd. Kunnen jullie niet om ons heen? In principe niet. Uitzonderlijke gevallen worden behandeld tijdens de individuele gesprekken. Een buitengevel is bijvoorbeeld collectief en moet daarom worden uitgevoerd. 3. Krijgen de bewoners ook een oven? Nee. 4. De renovaties duren twee tot drie jaar. Waarom zo lang? Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Individueel gezien is deze periode niet nodig. Per blok wordt verwacht dat er 6 tot 7 maanden gerenoveerd wordt.

11 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 11/11 5. Kunnen we nog van de renovatie af? Nee. Er is een grote ingreep noodzakelijk door de lange levensduur van de woningen. De woningen moeten verhuurbaar blijven. 6. Als ik niet voor de vaste trap naar zolder kies, dupeer ik dan niet de mensen die na me in de woning komen te wonen? Nee. De woningen blijven geschikt voor de woningdoelgroepen. 7. Wat gebeurt er met de leegstaande woningen? Leegstand wordt zoveel mogelijk beperkt. De woningen worden zoveel mogelijk als wisselwoning gebruikt. Als de woningen lang leeg staan worden de woningen tijdelijk verhuurd. 8. Er wordt gesproken over woningen voor eenpersoonshuishoudens. Mijn gezin is groter. Is mijn terugkeer dan nog wel mogelijk? Ja, er zijn woningen voor 1 tot 3 persoonshuishoudens en woningen voor huishoudens met 4 of meer personen. 9. Wij hebben nu inbouwkasten. Deze inbouwkasten zijn er wellicht niet in de wisselwoningen. Komt er een alternatief? Er wordt in redelijkheid gekeken of er een oplossing is. 10. Wij willen wellicht naar een grotere woning verhuizen wanneer wij onze woning uit moeten. Kan dit? Er wordt individueel naar de situaties van de bewoners gekeken. Voor bewoners die in de wijk willen blijven, hangt dit van de definitieve planfasering af.

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen 1 2 uw huis een comfortabel thuis! het project in vogelvlucht Lefier doet mee aan het landelijke initiatief Stroomversnelling. In dit

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 Inhoudsopgave blz Inleiding 1 Bewonerswerkgroep renovatie en contactpersonen 1.1 Bewonerswerkgroep renovatie 1.2 Conctactpersoon Huurdersraad

Nadere informatie

Bewonersinformatie. Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat

Bewonersinformatie. Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat Bewonersinformatie Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat Bezoekadres: Langegracht 70a, Leiden Postadres: Postbus 1041 2302 BA Leiden Telefoon: (071) 516 26 36 E-mail: info@desleutels.nl Internet: www.desleutels.nl

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2014 Betreft Maatwerk bij hypotheekverstrekking

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2014 Betreft Maatwerk bij hypotheekverstrekking > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Datum

Nadere informatie

70% CO 2 -reductie voor Amsterdam Nieuw-West

70% CO 2 -reductie voor Amsterdam Nieuw-West 70% CO 2 -reductie voor Amsterdam Nieuw-West De Ecostiler dialoog over maatregelen bij woningrenovatie Frans van der Woerd Matthijs Hisschemöller Emmy Bergsma Corinne Cornelisse Met bijdragen van Hans

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER Na de bouwvakantie is de aannemer weer verder gegaan met het renoveren van de woningen in uw wijk. Er wordt hard gewerkt aan blok 4 en 5. De laatste woningen van

Nadere informatie

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015 Februari 2015 krant Huis meer waard door hoger energielabel Energiebesparende maatregelen aan je huis geven meer wooncomfort en lagere energiekosten. Maar is het handig om je huis energiezuiniger te maken

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer DATUM 3 september 2014 OPDRACHTGEVER Gemeente Noordwijkerhout Discussienotitie Woonvisie 1 Vooraf De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een actuele en moderne woonvisie. Onderdeel van dit traject is een

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG De woning die u van Woningstichting Dinteloord (WSD) huurt, wilt u natuurlijk naar uw eigen smaak inrichten. U kiest zelf de vloerbedekking en de meubels. Maar misschien heeft u meer wensen op het terrein

Nadere informatie

Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013

Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013 Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013 VOORWOORD Beste vertegenwoordigers van Stadlander, beste bewoners en andere lezers, Voor u ligt ons plan voor de verbetering van ruim 600 huur- en koopwoningen, verspreid

Nadere informatie