Avond 1: 23 november 2010 bewoners sloop/nieuwbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Avond 1: 23 november 2010 bewoners sloop/nieuwbouw"

Transcriptie

1 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 1/11 Bewonersavonden Eind november en begin december 2010 hebben de bewonersavonden plaatsgevonden waar de vernieuwingsplannen voor de wijk Buitenlust zijn gepresenteerd conform afspraak. Wij willen u nogmaals bedanken voor uw komst en voor uw inbreng. De tijdens de bewonersavonden gestelde vragen en de gegeven antwoorden zijn voor u vastgelegd in dit verslag. Avond 1: 23 november 2010 bewoners sloop/nieuwbouw. Avond 2: 24 november 2010 bewoners renovatie portiekwoningen. Avond 3: 29 november 2010 bewoners renovatiewoningen Avond 1: 23 november 2010 bewoners sloop/nieuwbouw Vragen en antwoorden met betrekking tot de ingrepen van de woning en de woonomgeving 1. Waarom worden er geen nieuwe woningen voor tweepersoonshuishoudens gemaakt na de renovaties? Woningstichting Buitenlust heeft samen met gemeente Oegstgeest onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Oegstgeest. Daaruit blijkt dat er genoeg van dit soort woningen in Oegstgeest beschikbaar zijn. De vraag naar eengezinswoningen is groot. Daarom blijven de woningen na de renovaties eengezinswoningen. De woningen in de Suriname-Curacaostraat blijven woningen voor starters. 2. Is de nieuwe manier van verwarmen zelf te regelen en kunnen er nog ramen open? De woningen hebben een warmtebron waarbij per woning de gewenste temperatuur kan worden bepaald. Het is de bedoeling dat de bewoners de woningen op een constante temperatuur verwarmen. In ieder vertrek kan een raam open. 3. Op dit moment ondervinden de bewoners die aan de Rijnzichtweg wonen veel geluidshinder in de slaapkamers die grenzen aan de Rijnzichtweg. Hoe wordt hier mee omgegaan? Er komt een ventilatiesysteem dat de slaapkamers van schone ventilatielucht kan voorzien, zonder dat de ramen open hoeven. 4. Wat gebeurt er met de tuinen van de portiekwoningen? Hier wordt op korte termijn aandacht aan besteed.

2 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 2/11 Vragen en antwoorden met betrekking tot duurzaamheid 1. Hoe worden de energielabels bepaald? Wat is het hoogst haalbaar en wat is het slechtst haalbaar? Een G-label is het slechtste, een A++-label is het hoogst haalbare. De labels worden bepaald aan de hand van een aantal rekenregels die hiervoor zijn opgesteld. Isolatie, verwarming, ventilatie en opwekking van energie zijn van invloed op het energielabel. 2. Wie beheert de windmolen en de Warmte Koude Opslag? De woningstichting mag zelf geen eigenaar zijn van de installaties. Er wordt een aparte BV opgericht die de installaties gaat beheren. 3. Zijn de 40% minder energiekosten haalbaar en waar zijn de cijfers op gebaseerd? Hier is door een bureau onderzoek naar gedaan. Er is enige afwijking mogelijk. De werkelijke stookkosten kunnen hoger, maar ook lager uitvallen. 4. Kunnen er geen zonnepanelen worden toegepast? Dit behoort tot de opties. Er zijn twee typen zonnepanelen: Zonnepanelen om elektriciteit op te warmen. Zonnepanelen waarmee water wordt verwarmd. De terugverdientijd van deze ingrepen is langer dan de terugverdientijd bij het toepassen van de Warmte Koude Opslag installatie. 5. Waarom maakt bloemenveiling FloraHolland zelf geen gebruik van duurzame energieopwekking? Bloemenveiling FloraHolland heeft restwarmte over. Waarschijnlijk is de afschrijftermijn voor investeringen voor hen anders dan voor een niet-winst beogende instelling als Woningstichting Buitenlust. 6. Is het zo dat de bewoners straks twee partijen hebben aan wie zij energiekosten betalen? Dat klopt. Bij woningen die worden aangesloten op de Warmte Koude Opslag wordt er apart voor elektriciteit betaald. Daarnaast wordt er aan een aparte BV betaald voor verwarming en koeling. 7. Leidt de Warmte Koude Opslag installatie niet tot extra kosten? Nee. De doelstelling van het bedrijf dat voor de Warmte Koude Opslag wordt opgericht, is kostendekkende energiekosten te vragen. Er wordt geen winst gemaakt. De energiekosten vallen hierdoor juist gunstig uit.

3 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 3/11 Vragen en antwoorden met betrekking tot huurprijzen en vergoedingen 1. Er worden huurprijzen met de peildatum 2010 getoond. Is er zicht op de geïndexeerde huurprijzen na de herstructurering? Het kabinet heeft besloten dat de inflatie in Nederland de huurverhoging bepaalt. De indexatie is daarom afhankelijk van de inflatie in Nederland. 2. Zijn de verhuis- en herinrichtingvergoedingen inclusief of exclusief de vergoeding voor Zelf Aangebrachte Veranderingen? De verhuis- en herinrichtskostenvergoeding is exclusief de vergoeding voor Zelf Aangebrachte Veranderingen. Huurders kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor de Zelf Aangebrachte Veranderingen vanaf de peildatum van de betreffende woning. 3. Er zijn huurprijzen met een prijspeil van 2010 gegeven. Deze worden geïndexeerd wanneer de bewoners de nieuwe woningen betrekken. Kunnen we ook inzicht krijgen in de indexering van de afgelopen jaren? Wij rekenen niet terug. De inflatie bepaalt de indexering. Vragen en antwoorden met betrekking tot sociale begeleiding 1. De bewoners moeten op dit moment 30 betalen om bij Woonzicht in te schrijven. Waarom moet dit nu wel worden betaald en na de peildatum niet? Volgens het Sociaal Statuut komen bewoners vanaf de peildatum in aanmerking voor stadvernieuwingsurgentie. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Woningstichting Buitenlust. Dit geldt voor de inschrijfkosten ( 30,--) en de kosten voor de urgentieaanvraag ( 65,--). Vóór de peildatum geldt deze regeling niet. 2. Wanneer wordt duidelijk of een bewoner binnen de wijk kan verhuizen naar de woning waar de bewoner graag zou willen gaan wonen? Dit wordt duidelijk na de huisbezoeken. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de bewoners. 3. Als een bewoner na sloop van zijn of haar vorige woning gedwongen moest verhuizen en in de wijk Buitenlust is komen te wonen, kan de bewoner nog maar voor een korte periode in de wijk wonen en hierdoor weinig voorrang hebben ten opzichte van andere bewoners. Hoe wordt hier mee omgegaan? Iedereen kan terugkeren in de wijk. Afwijkende persoonlijke situaties worden tijdens de huisbezoeken behandeld. 4. Wanneer zijn de huisbezoeken met de 1 op 1 gesprekken? Deze gesprekken zijn volgend jaar. Eerst vinden de gesprekken met de bewoners van de portiekwoningen plaats. Tot die tijd kunnen de bewoners in de wijk terecht bij Jacqueline Meijer tijdens het spreekuur.

4 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 4/11 5. Wat gebeurt er wanneer een gezin meer gaat verdienen dan het maximaal toegestane gezinsinkomen tijdens de bouw van de nieuwe woningen? Voor de woningtoewijzing via Woonzicht.nl is het gezamenlijk bruto inkomen van belang. Huurders kunnen altijd terugkeren naar de huidige woning. Verder zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn voor de huisvesting van stadsvernieuwingsurgenten met een gezamenlijk bruto jaarinkomen hoger dan , Wanneer is er zicht op de mogelijkheden om te verhuizen naar andere woningen in de wijk, als de nieuwe woningen voor de huidige bewoners te duur zijn? Wanneer de huidige wijkvisie uitgewerkt en concreet is. De bewoners worden op de hoogte gehouden. Daarnaast wordt er van de bewoners ook een actieve houding hierin verwacht. 7. Is het noodzakelijk een afspraak voor het spreekuur te maken? Nee, dit is in eerste instantie niet nodig. Als blijkt dat de spreekuren te druk zijn, worden er afspraken gemaakt. 8. Wij hebben op dit moment een groot gezin. Tegen de tijd dat de nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd, kan het gezin zijn verkleind doordat de kinderen uit huis zijn. Hoe wordt hier mee omgegaan? Er wordt gekeken naar de persoonlijke situatie. 9. Is er een terugkeerpercentage inzichtelijk? De praktijk leert dat circa 50% van de bewoners terugkeert. 10. Wat gebeurt er met de woningen die tijdelijk leeg komen te staan? De woningen worden tijdelijk bewoond als wisselwoning of tijdelijk verhuurd. 11. Ik heb een vijfjarig contract bij mijn huidige energieleverancier. Wat gebeurt hiermee? Dit is afhankelijk van de energieleverancier. Meestal kan het huidige contract kan meegenomen worden naar de wisselwoning en de toekomstige nieuwbouwwoning. Er komen geen gasaansluitingen meer in de woningen. Dit contract wordt niet meegenomen.

5 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 5/11 Avond 2: 24 november 2010 bewoners renovatie portiekwoningen Vragen en antwoorden met betrekking tot de ingrepen van de woning en de woonomgeving 1. Is er al over nagedacht waar er met de werkzaamheden wordt begonnen? Dit staat nog niet vast. Er wordt hoogstwaarschijnlijk begonnen bij Curaçaostraat 1 of bij Surinamestraat Worden er ook werkzaamheden uitgevoerd aan de portieken van de woningen? De portieken worden ook aangepakt. De voordeuren worden vervangen. Er wordt aandacht besteed aan inbraakveiligheid en brandveiligheid. 3. Worden de verdiepingsvloeren van de portiekwoningen aangepakt? Bij de woningen in de Curaçaostraat wel. Of de betonnen verdiepingsvloeren van de woningen in de Surinamestraat worden aangepakt, wordt nog onderzocht. 4. Is het mogelijk de schuren eerder aan te pakken dan de woningen, zodat de schuren als opslagplaats gebruikt kunnen worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Dit is praktisch gezien erg lastig. De bewoners kunnen ook gebruikmaken van schuren horende bij de wisselwoningen. 5. Hoe worden de gevels aangepakt? De exacte ingrepen zijn nog niet bekend. De gevels worden in ieder geval aan de binnenzijden geïsoleerd, waterdicht gemaakt en gaan er goed uitzien. 6. Waarom wordt er na de herstructurering aan de andere zijde van de straat geparkeerd? Er is door een stedenbouwkundige naar de situatie gekeken. Met de nieuwe situatie wordt het contact tussen de wijk en het parkje vergroot. Echter de getoonde situatie is een eerste gedachte. De gemeente Oegstgeest gaat dit samen met de bewoners verder ontwikkelen. Bob van der Zande van de gemeente Oegstgeest behandelt dit traject. 7. Is het mogelijk de kleine derde kamer te behouden en waarom zou deze weg moeten? Er komen gelijke plattegronden voor alle woningen. Gezien de grootte van de woningen valt het niet mee een derde kamer te realiseren. Een 2,5 kamerwoning past niet in het beeld van de verhuurbaarheid van deze woningen. 8. Welke keukens worden toegepast na de renovatie? Dit worden standaardkeukens met eventuele opties. Wanneer dit open keukens worden, zal er genoeg ruimte worden gecreëerd om de standaardvoorzieningen kwijt te kunnen, zoals bijvoorbeeld ook een vaatwasser. De wasmachine zal in dat geval naar een ruimere badkamer worden verplaatst. De keuzemogelijkheden worden in het najaar van 2011 aan u bekendgemaakt.

6 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 6/11 9. Gaat de schoorsteen in de woonkamer weg? Ja. Deze zijn niet meer nodig voor de toekomstige verwarmingssystemen. 10. Heeft Woningstichting Buitenlust ervaring met dergelijke projecten? Woningstichting Buitenlust heeft ervaring hiermee met dergelijke projecten. U wordt uitgenodigd om te komen kijken naar de woningen in de Narcissenlaan, Rozenlaan, Fresialaan en Gladiolenlaan. Vragen en antwoorden met betrekking tot duurzaamheid 1. Is het ook mogelijk de gasaansluiting van de woningen te behouden wanneer er een Warmte Koude Opslag installatie wordt toegepast? Nee, dit is niet mogelijk. Vragen en antwoorden met betrekking tot huurprijzen en vergoedingen 1. Moet er tijdens de periode dat de bewoner verhuist naar een wisselwoning en van de wisselwoning naar de gerenoveerde woning dubbele huurlasten worden betaald? Woningstichting Buitenlust neemt de netto maandhuur van de achter te laten woning voor haar rekening. Eventuele dubbele energiekosten en andere kosten zijn voor rekening van de huurder. 2. Hoeveel bedragen de verhuis- en herinrichtingsvergoedingen? Vanaf de peildatum bedragen de verhuis- en herinrichtingsvergoedingen 100% van de bedragen die in het sociaal statuut zijn opgenomen. Voor deze datum is dit voor de huurders van de wijk Buitenlust 50%. Dit is niet van toepassing voor de bewoners in de portiekwoningen, omdat de peildatum voor deze bewoners 1 december 2010 is. Vragen en antwoorden met betrekking tot sociale begeleiding 1. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud aan de tuinen van de portiekwoningen? De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de tuinen. Er worden gesprekken aangegaan met bewoners die onvoldoende onderhoud plegen. 2. Wat gebeurt er met de zelf aangebrachte trappen bij de bovenwoningen? Als de trappen gehandhaafd kunnen blijven, zullen deze worden gehandhaafd. Dit hangt van de nieuwe woningplattegrond af. Dit wordt per situatie beoordeeld. 3. Mogen bewoners met een hoger gezinsinkomen dan ,- terugkeren in de wijk? De bewoners mogen in eerste instantie terugkeren naar hun eigen woning. Of deze bewoners ook terug kunnen keren in een andere woning elders in de wijk hangt af van hoe Woningstichting Buitenlust om zal gaan met de politieke besluiten.

7 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 7/11 4. Mogen bewoners in een wisselwoning zitten tot er een grotere eengezinswoning vrijkomt in de wijk in verband met gezinsuitbreiding? Er wordt een zoekprofiel voor de bewoners samengesteld. De bewoners hebben recht op een gelijkwaardige woning in de wijk. De overige woningen in de wijk worden later opgeleverd dan de portiekwoningen. 5. Hoe wordt er omgegaan met de bewoners met een hoger gezinsinkomen dan ,-? Krijgen zij ook stadsvernieuwingurgentie? Voor alle bewoners wordt stadsvernieuwingsurgentie aangevraagd. Hoe er om wordt gegaan met de bewoners met een gezinsinkomen hoger dan ,- hangt af van Woonzicht. Zij vragen binnenkort de bewoners hun gezinsinkomen door te geven. 6. Naar welk jaar gezinsinkomen wordt voor de bewoners van de portiekwoningen gekeken? Er wordt voor de bewoners van de portiekwoningen gekeken naar het gezinsinkomen van het jaar (opmerking van de redactie: Bij toewijzing via Woonzicht.nl is het actuele inkomen van belang. Om dit vast te stellen zal worden gevraagd om de inkomensverklaring 2010 en de salarisspecificaties van de laatste 3 maanden) 7 Wordt er nagedacht over het in- en uitrijden van bewoners tijdens de werkzaamheden in de wijk in relatie met de overlast? Er wordt goed nagedacht over de routing van de aannemer. Overlast komt er, maar de overlast moet zoveel mogelijk worden beperkt. Er zullen wellicht straten zijn waar de aannemers niet mogen komen, zodat deze vrij worden gehouden voor de bewoners in de wijk. 8. Mogen bewoners ook huisdieren meenemen in de wisselwoningen? Huisdieren als konijnen, poezen, honden, cavia s en dergelijke zijn toegestaan in de wisselwoningen, mits deze geen overlast veroorzaken. 9. Wanneer wordt er duidelijkheid gegeven over wanneer er verhuisd kan gaan worden? De bewoners worden hiervan op de hoogte gehouden. Het streven is om aan de bewoners minimaal een maand van tevoren de exacte verhuisdatum door te geven. 10. Zijn er ook mogelijkheden om spullen op te slaan en moeten Zelf Aangebrachte Veranderingen in de tuin weg worden gehaald? Naar de Zelf Aangebrachte Veranderingen in de tuinen wordt persoonlijk gekeken. Voor het opslaan van spullen uit de tuinen kunnen er wellicht tijdelijke containers in de wijk worden geplaatst indien hier behoefte aan is. 11. Kan er meer duidelijkheid over de wisselwoningen worden gegeven? Een wisselwoning wordt toegewezen. Er wordt daarbij rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de bewoners. Daarbij kan gedacht worden aan wonen dicht bij een basisschool waar de kinderen heen gaan, mindervalide woningen, et cetera.

8 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 8/11 Avond 3: 29 november 2010 bewoners renovatiewoningen Vragen en antwoorden met betrekking tot de ingrepen van de woning en de woonomgeving 1. Op de maquette is te zien dat een brandpoort verdwijnt. Klopt dit? De brandpoort gaat niet weg. Deze is onduidelijk op de maquette getekend en zal worden gehandhaafd. 2. Enkele voortuinen worden kleiner. Wij hebben een tuinhekje. Wat gebeurt hiermee? Door het parkeren aan twee zijden van de straat worden een aantal voortuinen minder diep. In een aantal gevallen kan een hekje worden teruggeplaatst. 3. Er bevinden zich nu plantenbakken op de trottoirs ter voorkoming van fout parkeren op de stoepen. Hoe wordt er in de toekomst voorkomen dat er fout wordt geparkeerd? Het straatprofiel wordt opnieuw ingericht. Gemeente Oegstgeest maakt een ontwerp waar de bewoners inspraak op hebben. Er wordt veel aandacht besteed aan het parkeren in de wijk. 4. Er zijn woningen met een grotere schuur dan de standaard schuren. Wat gebeurt er met deze schuren? Woningstichting Buitenlust zal met de betreffende bewoners overleggen wat er met de schuren gaat gebeuren. 5. Worden schuren die worden vervangen ook verplaatst, of komen deze op dezelfde plaats terug? Dit hangt af van de te vervangen schuren van naastgelegen woningen. Als er meerdere schuren in de directe omgeving worden vervangen, kan er op zoek worden gegaan naar een betere plaats voor de schuren in de tuin. 6. Wat gebeurt er met de schuttingen van de woningen? De schuttingen moeten worden verwijderd voor het plaatsen van steigers. De bewoners krijgen volgens het ZAV-beleid een vergoeding voor het aanbrengen van een nieuwe schutting. 7. Welke muren worden er verwijderd en is er inspraak op de indeling? Alle binnenwanden inclusief leidingwerk dat daarin aanwezig is, worden verwijderd. Er worden nieuwe woningplattegronden gerealiseerd. In iedere woning wordt een slaapkamer opgeofferd om de badkamers van de woningen te vergroten. 8. Wat gebeurt er met degelijk aangebrachte zoldertrappen in de woningen? Als de nieuwe plattegronden het toelaten om zelf aangebrachte zoldertrappen te handhaven, zullen de trappen worden gehandhaafd. De trappen zijn ondergeschikt aan de nieuwe plattegronden.

9 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 9/11 9. Waarom worden de woningen niet meer vergroot? De investering wordt dan zoveel duurder dat dit niet meer haalbaar is. 10. Er zouden geen goede woningen worden gesloopt. In de Borneostraat worden toch enkele goede woningen gesloopt. Waarom? De stedenbouwkundige heeft deze aanpak geadviseerd in verband met de bereikbaarheid van de wijk. 11. Is er een aannemer bekend? Nee, er is nog geen aannemer bekend. 12. In de Soembastraat komen drie typen woningen voor in plaats van één type. Hoe wordt hier mee omgegaan? Er wordt samen met de bewoners naar de deelgebieden gekeken en per woningtype verder gegaan met de uitwerking. 13. Is het wel verstandig een speelplaats bij de weg te realiseren? Ja, de speelplaats bij de Floresstraat wordt naast een 30 km-zone gerealiseerd. 14. Wordt er ook geluidsisolatie toegepast tussen naast elkaar gelegen de woningen? Dit wordt een belangrijk aandachtspunt tijdens de blokvertegenwoordigersoverleggen. 15. Wordt er isolatie aangebracht bij de woningen aan de Rijnzichtweg? Er wordt dakisolatie aangebracht. Er wordt ook dakisolatie aangebracht bij de woningen aan de Soembastraat. Vragen en antwoorden met betrekking tot duurzaamheid 1. Waar wordt de energie die de windmolens produceren voor gebruikt? De windmolens zijn er ten behoeve van de WKO. In beginsel gaan zij energie leveren aan de centrale warmtepompinstallatie van de WKO, reststroom wordt geleverd aan de NUON. 2. In de kranten staat slecht nieuws over de Warmte Koude Opslag. Moeten we het systeem wel toepassen? Bij duizenden woningen werkt het systeem goed. Dat het systeem in bepaalde gevallen niet werkt komt vaak door de inregeling van het systeem. Het projectteam gaat kritisch om met de keuze voor het systeem. Er wordt pas definitief voor het systeem gekozen als zeker is dat het systeem naar behoren zal functioneren. 3. Wat gebeurt er als we de Warmte Koude Opslag niet willen? De fossiele brandstoffen raken op. Het is een verstandige keuze met het oog op de toekomst. Het toepassen van het systeem wordt niet zomaar gedaan, hier wordt een weloverwogen keuze voor gemaakt.

10 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 10/11 4. Zonder gasaansluiting stappen we over op elektriciteit. Dit is toch niet duurzamer? Op dit moment wordt ook elektriciteit niet geheel duurzaam opgewekt. Echter, deze vorm van energie kan in de toekomst steeds meer duurzaam worden opgewekt. 5. Kan er zwart op wit worden gegarandeerd dat het Warmte Koude Opslag systeem leidt tot minder stookkosten? Nee. Dit hangt ook af van het stookgedrag van de bewoners. Vragen en antwoorden met betrekking tot huurprijzen en vergoedingen 1. Zijn de genoemde bedragen richtbedragen of staan deze vast? Dit zijn harde, nog te indexeren, bedragen. 2. Waarom worden de huren zoveel duurder? De toekomstige woningen zijn beoordeeld met het woningwaarderingssysteem. De nieuwe huur is rechtvaardig in verhouding met de kwaliteit van de woningen. 3. Moet er belasting over de verhuiskosten worden betaald? Nee. 4. Wij hebben Zelf Aangebrachte Veranderingen na 2008 aangebracht. Nu worden er geen vergoedingen meer gegeven voor Zelf Aangebrachte Veranderingen na Wat nu? De bewoners is geadviseerd geen grote investeringen in hun woningen te doen. Het kan zijn dat een verhuizing en de informatie hierover elkaar hebben gekruist. In dat geval wordt er naar de persoonlijke situatie gekeken. Vragen en antwoorden met betrekking tot sociale begeleiding 1. Waar laat ik mijn spullen tijdens het wonen in een tijdelijke wisselwoning? De bewoners nemen hun spullen mee naar de wisselwoningen. Er wordt gedacht aan het plaatsen van containers in de wijk voor het opslaan van spullen uit de tuin. 2. Wij hebben onze hele woning al op hoog niveau gerenoveerd. Kunnen jullie niet om ons heen? In principe niet. Uitzonderlijke gevallen worden behandeld tijdens de individuele gesprekken. Een buitengevel is bijvoorbeeld collectief en moet daarom worden uitgevoerd. 3. Krijgen de bewoners ook een oven? Nee. 4. De renovaties duren twee tot drie jaar. Waarom zo lang? Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Individueel gezien is deze periode niet nodig. Per blok wordt verwacht dat er 6 tot 7 maanden gerenoveerd wordt.

11 Wst Buitenlust, bewonersavonden wijk Buitenlust Blad 11/11 5. Kunnen we nog van de renovatie af? Nee. Er is een grote ingreep noodzakelijk door de lange levensduur van de woningen. De woningen moeten verhuurbaar blijven. 6. Als ik niet voor de vaste trap naar zolder kies, dupeer ik dan niet de mensen die na me in de woning komen te wonen? Nee. De woningen blijven geschikt voor de woningdoelgroepen. 7. Wat gebeurt er met de leegstaande woningen? Leegstand wordt zoveel mogelijk beperkt. De woningen worden zoveel mogelijk als wisselwoning gebruikt. Als de woningen lang leeg staan worden de woningen tijdelijk verhuurd. 8. Er wordt gesproken over woningen voor eenpersoonshuishoudens. Mijn gezin is groter. Is mijn terugkeer dan nog wel mogelijk? Ja, er zijn woningen voor 1 tot 3 persoonshuishoudens en woningen voor huishoudens met 4 of meer personen. 9. Wij hebben nu inbouwkasten. Deze inbouwkasten zijn er wellicht niet in de wisselwoningen. Komt er een alternatief? Er wordt in redelijkheid gekeken of er een oplossing is. 10. Wij willen wellicht naar een grotere woning verhuizen wanneer wij onze woning uit moeten. Kan dit? Er wordt individueel naar de situaties van de bewoners gekeken. Voor bewoners die in de wijk willen blijven, hangt dit van de definitieve planfasering af.

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 Algemene vragen Waarom kiest Portaal voor renovatie en niet voor sloop? Op het moment dat Portaal een afweging maakt voor renovatie of sloop wordt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Hoe gaat het nu verder in het Bijvank-Noord?

Hoe gaat het nu verder in het Bijvank-Noord? Hoe gaat het nu verder in het Bijvank-Noord? Woningcorporatie Domijn Wijkvernieuwing Bijvank Noord 2 juli 2012 1 Inhoudsopgave Pagina 3. Wat gebeurt er met de renovatiewoningen Pagina 5. Ik woon in een

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Ter Haarkade, Toussaintkade, Ten Katestraat, Da Costastraat. Bewonersavond mei 2012

Ter Haarkade, Toussaintkade, Ten Katestraat, Da Costastraat. Bewonersavond mei 2012 Ter Haarkade, Toussaintkade, Ten Katestraat, Da Costastraat Bewonersavond mei 2012 Programma 19.30 Opening en voorstellen en aanleiding Maickel v/d Burg 19.40 De onderzoeken Maickel v/d Burg 19.55 Wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cluster 20

Nieuwsbrief Cluster 20 Het is zover! Na een periode van voorbereiding en overleg, starten wij begin september met het onderhoud aan uw woning. Nieuwsbrief Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de onderhoud- en renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Informatiebrochure 33 Bijzondere eengezinswoningen met badkamer en één slaapkamer op begane grond Nieuwbouwproject Westerdel in Langedijk

Informatiebrochure 33 Bijzondere eengezinswoningen met badkamer en één slaapkamer op begane grond Nieuwbouwproject Westerdel in Langedijk Informatiebrochure 33 Bijzondere eengezinswoningen met badkamer en één slaapkamer op begane grond Nieuwbouwproject Westerdel in Langedijk 1. Algemene informatie over de wijk Westerdel is een nieuwe woonwijk

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg Woonburg Nummer 2 l juni 2011 2 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg In de nieuwsbrief nummer 1 hebben wij u verteld dat het schetsontwerp van 80 woningen groot

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Verhuurbrochure 15 woningen Woldkade Evertsenstraat Meppel

Verhuurbrochure 15 woningen Woldkade Evertsenstraat Meppel 1 Verhuurbrochure 15 woningen Woldkade Evertsenstraat Meppel 2 Situatie- adresgegevens Aan de rand van het centrum nog net gelegen in de wijk Haveltermade liggen de 15 woningen van het project Woldkade/

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart Hoflaan oneven , Weidehof nrs 33-56

Bewonersavond d.d. 7 maart Hoflaan oneven , Weidehof nrs 33-56 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Hoflaan oneven 101-167, Weidehof nrs 33-56 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben we van u gehoord? Wat zijn de voorgenomen plannen? Wanneer willen we dat doen en

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Bewonersavond 20 april 2011 Wanneer gaat er wat gebeuren? Dit is waarschijnlijk de st gestelde vraag op de bewonersavond van 20 april

Nadere informatie

Thús Wonen DE BOUSTIEN - DE WESTEREEN

Thús Wonen DE BOUSTIEN - DE WESTEREEN Thús Wonen DE BOUSTIEN - DE WESTEREEN INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie... 2 2. Wat gaan we bouwen?... 3 3. Plattegronden, indeling en afwerking... 4 4. Huurprijzen... 12 5. Hoe komt u in aanmerking?...

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen wil immers graag wonen in een huis dat naar zijn zin is. Wij helpen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Inleiding In augustus heeft u van ons de laatste nieuwsbrief ontvangen. Via de nieuwsbrief praten wij u graag bij over het laatste nieuws en de ontwikkelingen in het Bijvank -

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

4 o k t o b e r p r o j e c t C e n t r u m f a s e 1

4 o k t o b e r p r o j e c t C e n t r u m f a s e 1 Klankbordgroep 4 o k t o b e r 2012 p r o j e c t C e n t r u m f a s e 1 Agenda 18.45 Actie- en besluitenlijst 19.00 Vraag en aanbod: Lukt het om 200 huishoudens uit fase 1 te herhuisvesten en hoe pakken

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

20 April 2017 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen

20 April 2017 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Renovatieplan De Poolster in De Cocksdorp 20 April 2017 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Agenda Bezoek modelwoning Oosterend Klachten Plannen Klimpstraat

Nadere informatie

28 woningen Aastraat in Steenwijk

28 woningen Aastraat in Steenwijk 28 woningen Aastraat in Steenwijk De opzet van het project en de woningen zijn ontworpen in co-creatie met oud-bewoners, omwonenden, de gemeente Steenwijkerland, de VAC, architectenbureau Fame uit Zwolle

Nadere informatie

Informatiebrochure 42 eengezinswoningen Nieuwbouwproject Westerdel in Langedijk

Informatiebrochure 42 eengezinswoningen Nieuwbouwproject Westerdel in Langedijk Informatiebrochure 42 eengezinswoningen Nieuwbouwproject Westerdel in Langedijk 1. Algemene informatie over de wijk Westerdel is een nieuwe woonwijk in de gemeente Langedijk, ten westen van de wijk Mayersloot

Nadere informatie

Bewonersavond Van Hornstraat - Dufourstraat. Donderdag 8 juni, u

Bewonersavond Van Hornstraat - Dufourstraat. Donderdag 8 juni, u Bewonersavond Van Hornstraat - Dufourstraat Donderdag 8 juni,19.30-21.00u Voorstellen Judith van Mil St. Joseph Sancha Schuurs St. Joseph Bram Hendriks KnaapenGroep Jesse Vermeer KnaapenGroep Plan voor

Nadere informatie

Versterken naar nul-op-de-meter

Versterken naar nul-op-de-meter Versterken naar nul-op-de-meter Inhoudsopgave 1. Goed wonen voor iedereen... 2 2. Ons plan in tien stappen 3 3. Nul-op-de-meter: wat is dat? 4 4. Hoe doen we dat? 5 5. Wat kost dat? 6 2 1. Goed wonen voor

Nadere informatie

Renovatieplan Den Andel in Den Hoorn. 19 April 2017 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen

Renovatieplan Den Andel in Den Hoorn. 19 April 2017 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Renovatieplan Den Andel in Den Hoorn 19 April 2017 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Agenda Bezoek modelwoning Oosterend Klachten Plannen Naalrand 25 t/m

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? buitengewoon Dat kan altijd! Inhoudsopgave Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! 3 Niet noodzakelijke aanpassingen 1. U brengt zelf verbeteringen aan 5...een vergoeding achteraf

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Raadhuisstraat & Hofsteestraat Nieuwbouw van 6 levensloopbestendige woningen

Raadhuisstraat & Hofsteestraat Nieuwbouw van 6 levensloopbestendige woningen Raadhuisstraat & Hofsteestraat Nieuwbouw van 6 levensloopbestendige woningen Informatiebrochure Raadhuisstraat & Hofsteestraat Nieuwbouw van 6 levensloopbestendige woningen Woningstichting Hellendoorn

Nadere informatie

Renovatieplan Maart 2016

Renovatieplan Maart 2016 Renovatieplan Maart 2016 Burgemeester Fockstraat en Speelmanstraat Amsterdam Slotermeer Renovatieplan voor uw complex De Alliantie heeft besloten om de woningen Fockstraat 21 t/m 47 (oneven) en Speelmanstraat

Nadere informatie

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam NUL-OP- DE-METER FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam IEDEREEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE VERDIENT EEN VEILIG, COMFORTABEL, DUURZAAM EN BETAALBAAR HUIS. Dat geldt natuurlijk ook voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen project Wherepark

Veelgestelde vragen project Wherepark Veelgestelde vragen project Wherepark Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag en staat deze niet in de lijst? Neem dan contact op met Anita Snel, Consulent Wonen & Leefbaarheid

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Wonen waar u zich thuis voelt. Nieuwbouw Tien huurwoningen Jan van Galenlaan Winschoten

Wonen waar u zich thuis voelt. Nieuwbouw Tien huurwoningen Jan van Galenlaan Winschoten Wonen waar u zich thuis voelt Nieuwbouw Tien huurwoningen Jan van Galenlaan Winschoten Algemene Informatie Aan de Jan van Galenlaan in Winschoten realiseert Acantus samen met bouwonderneming Gebr. Benus

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Zelf aanpassen van uw woning

Zelf aanpassen van uw woning Zelf aanpassen van uw woning Zelf Aangebrachte Voorzieningen Versie Schouwen-Duiveland Zelf aanpassen van uw woning U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

WAAROM ALLES-IN-HUIS?

WAAROM ALLES-IN-HUIS? WAAROM ALLES-IN-HUIS? ONTWIKKELD VOOR JOU Het Alles-in-Huis pakket is ontwikkeld met jou, de bewoner, als uitgangspunt. Een voorbeeld, wij weten dat veel mensen s nachts slapen met hun raam open. Daarom

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Bewoners waarderen de verbeteringen

Bewoners waarderen de verbeteringen Uw anton StrU ikbuurt VernieU wt Een kijkje in de modelwoning Wanneer moet ik mijn huis uit? Leefbaar tijdens de vernieuwing zie pagina 4 zie pagina 5 zie pagina 6 Bewoners waarderen de verbeteringen Nieuwe

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Renovatie Sterflats. Vragen bewonersavond 25 september. Verhuizing - wisselwoningen. informatie over de 2- en 3-kamerappartementen.

Renovatie Sterflats. Vragen bewonersavond 25 september. Verhuizing - wisselwoningen. informatie over de 2- en 3-kamerappartementen. Renovatie Sterflats Vragen bewonersavond 25 september Verhuizing - wisselwoningen Waarom is de renovatie dit keer in onbewoonde staat? Na de renovatie in Ster 3 bleek dat het onmogelijk is om te renoveren

Nadere informatie

Verslag Bewonersbijeenkomst Ringweg en Westzanerdijk

Verslag Bewonersbijeenkomst Ringweg en Westzanerdijk Verslag Bewonersbijeenkomst Ringweg en Westzanerdijk Dinsdag 25 november 2014 Locatie: het Blauwe Pand in Zaandam Verslaglegging: Suzanne Witteman van De Wijde Blik Op dinsdagavond 25 november 2014 organiseerde

Nadere informatie

Uitbreidingsplan De Thijs in Wilsum. 6 huurwoningen

Uitbreidingsplan De Thijs in Wilsum. 6 huurwoningen Uitbreidingsplan De Thijs in Wilsum 6 huurwoningen 2 uitbreidingsplan de thijs in wilsum Uitbreidingsplan De Thijs in Wilsum In Wilsum realiseert Beter Wonen 6 huurwoningen in Fase 2 van plan De Thijs.

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden.

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Nieuwe balkons Privacy&vluchten Komen er schotten tussen de balkons t.b.v. privacy? Worden de balkonhekken transparant? Komen

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Toelichting Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Algemeen So Dit is een verkorte weergave van het Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol voor Nieuwegein.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Bewonersavond van Hornstraat e.o. Woensdag 22 maart u

Bewonersavond van Hornstraat e.o. Woensdag 22 maart u Bewonersavond van Hornstraat e.o. Woensdag 22 maart 19.30-21.00u Voorstellen Judith van Mil St. Joseph Sancha Schuurs St. Joseph Bram Hendriks KnaapenGroep Brechje Lubse KnaapenGroep Marèn van Duuren De

Nadere informatie

Inleiding. Nr 8. De woningen die worden gerenoveerd zijn:

Inleiding. Nr 8. De woningen die worden gerenoveerd zijn: Nr 8 De woningen die worden gerenoveerd zijn: Jac. Backerstraat 4 18 Jac. Backerstraat 1 13 Nic. Baurstraat 2 4 Nic. Baurstraat 1 45 P. Feddesstraat 6 26 P. Feddesstraat 1 41 R. Miedemastraat 2 12 R. Miedemastraat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. 01 september 2011. Woonstichting SSW, Veelgestelde vragen (01-09-2011) 1

Veelgestelde vragen. 01 september 2011. Woonstichting SSW, Veelgestelde vragen (01-09-2011) 1 Veelgestelde vragen 01 september 2011 Woonstichting SSW, Veelgestelde vragen (01-09-2011) 1 Veelgestelde vragen van bewoners Deze lijst met veelgestelde vragen vullen we regelmatig aan met nieuwe vragen

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

JAFFANIEUWS DE NEGENDE KRANT

JAFFANIEUWS DE NEGENDE KRANT NR 9. Mei 2008 JAFFANIEUWS DE NEGENDE KRANT Dit is de negende krant van bewonersvereniging Jaffa. Jaffa laat bij Bo-Ex de stem van de bewoners horen. Bewonersavond Op woensdag 4 juni 2008 is er een weer

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Informatieboekje. project Oosterhaar. 43 seniorenappartementen in de sociale verhuur

Informatieboekje. project Oosterhaar. 43 seniorenappartementen in de sociale verhuur Informatieboekje project 43 seniorenappartementen in de sociale verhuur Overzicht Het project bestaat uit drie delen Appartementen Anjerplein 43 appartementen boven het winkelcentrum. De winkels komen

Nadere informatie

De Ploen, Walnoot, Terp IV Duiven

De Ploen, Walnoot, Terp IV Duiven De Ploen, Walnoot, Terp IV Duiven 21 ruime woningen in de Ploen terp Walnoot te Duiven Wat fijn om in zo n nieuwe en groene wijk in Duiven te wonen!! Inhoudsopgave: Algemene informatie 3 4 Situatie tekening

Nadere informatie

Nieuwbouw Annastraat - Maria Gorettistraat. 31 Eengezinswoningen

Nieuwbouw Annastraat - Maria Gorettistraat. 31 Eengezinswoningen Nieuwbouw Annastraat - Maria Gorettistraat 31 Eengezinswoningen 1 31 eengezinswoningen te Nulland Inhoudsopgave pagina 1- algemene informatie 3 2- afwerking en techniek 3 Aannemer: BAM b.v. Architect:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Woningen type Morgenrood Tolhek 42 t/m 50

Woningen type Morgenrood Tolhek 42 t/m 50 Uitbreidingsplan Het Meer in IJsselmuiden Woningen type Morgenrood Tolhek 42 t/m 50 2 uitbreidingsplan het meer in issselmuiden Veerschuit 5 t/m 11 Uitbreidingsplan Het Meer in IJsselmuiden De gemeente

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte VERHUURBROCHURE 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte Verhuurbrochure Marktstraat 65 Raalte Inleiding... 3 De omgeving... 3 Duurzaamheid... 3 Hergebruik van gebouw... 3 Energiezuinig...

Nadere informatie

Renovatieplan Burgemeester Fockstraat en Speelmanstraat de Alliantie

Renovatieplan Burgemeester Fockstraat en Speelmanstraat de Alliantie Renovatieplan Burgemeester Fockstraat en Speelmanstraat de Alliantie februari 2016 Top 6 problemen : Geluid Tocht Binnendeuren / hang&sluitwerk Vochtproblematiek / ventilatie Wanden Trappenhuis Renovatieplan

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Meest gestelde vragen nieuwbouw Centrumplan fase 1

Meest gestelde vragen nieuwbouw Centrumplan fase 1 Meest gestelde vragen nieuwbouw Centrumplan fase 1 Hieronder leest u de meest gestelde vragen over de nieuwbouwwoningen in fase 1 van het Centrumplan. De vragen zijn gerangschikt per woningtype. Type:

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie