Hanneke van Ballegooij Erasmus Universiteit Rotterdam Masterscriptie Criminologie Scriptiebegeleiders: Hans van der Veen en Clarissa Meerts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hanneke van Ballegooij Erasmus Universiteit Rotterdam Masterscriptie Criminologie Scriptiebegeleiders: Hans van der Veen en Clarissa Meerts 8-12-2010"

Transcriptie

1 2010 The Stakes are High (Tech) Een onderzoek naar de verdeling van risico s en verantwoordelijkheden van high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen Hanneke van Ballegooij Erasmus Universiteit Rotterdam Scriptiebegeleiders: Hans van der Veen en Clarissa Meerts

2 1

3 VOORWOORD Voor u ligt mijn afstudeerproject ter afronding van de studie Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. The Stakes are High (Tech) is onderzoek naar de verdeling van risico s en verantwoordelijkheden van high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen. Daarvoor wil ik een aantal mensen bedanken. Allereerst wil ik Rabobank Nederland bedanken voor de stageplek die ze mij aanboden om dit onderzoek uit te kunnen voeren. In het bijzonder mijn begeleider, Wim Hafkamp, die mij in contact heeft gebracht met een aantal vooraanstaande personen op het gebied van high-tech criminaliteit. Ook dank aan mijn collega s op mijn afdeling die mij vanuit hun werkterrein een andere kijk op de problematiek boden. Verder wil ik ook mijn scriptiebegeleider Hans van der Veen bedanken, die mij meerdere malen de goede (theoretische) richting op heeft gestuurd. Mijn dank gaat ook uit naar alle respondenten die meegewerkt hebben aan de interviews. Zij hebben (vertrouwelijke) informatie met mij gedeeld die erg waardevol is geweest voor dit onderzoek. Tot slot wil ik Stef bedanken, die geholpen heeft de voor mij onbekende technologische termen en methoden van high-tech criminaliteit te doen begrijpen. Hanneke van Ballegooij 2

4 3

5 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE Aanleiding Relevantie en doelstelling Probleemstelling Methoden van onderzoek Opbouw van de scriptie THEORETISCH KADER Bestaande kennis over high-tech criminaliteit Beperkingen in de literatuur Analyse van de problematiek Sociaal constructivisme en securitization Publiek-private samenwerking Responsive regulation Stakeholdertheorie HIGH-TECH CRIMINALITEIT EN VERSCHIJNINGSVORMEN Het ontstaan van high-tech criminaliteit Discussie en definitie Onderverdeling van verschijningsvormen Aantasting van het goed functioneren van informatiesystemen Beschikbaarheid: Spam en Denial-Of-Service Integriteit: Hacken Vertrouwelijkheid: Aftappen van gegevens Vermogensdelicten Skimming Phishing Identiteitsfraude Conclusie

6 4. AARD EN OMVANG VAN HIGH-TECH CRIMINALITEIT Omvang aantasting van het goed functioneren van informatiesystemen Hacken en Denial-Of-Service Spam Omvang vermogensdelicten Skimming Phishing Identiteitsfraude Daderkenmerken aantasting van het goed functioneren van systemen Daderkenmerken vermogensdelicten Conclusie GEORGANISEERDE HIGH-TECH CRIMINALITEIT Theoretische stromingen Definitie van georganiseerde criminaliteit Het meten van georganiseerde criminaliteit De relatie tussen high-tech criminaliteit en georganiseerde misdaad De rol van Russische en Oost-Europese groepen Cybercriminele organisaties Conclusie DE VERDELING VAN RISICO S TUSSEN PUBLIEK EN PRIVAAT Huidige maatregelen en samenwerkingsverbanden Tit-For-Tat Het identificeren van stakeholders en hun belangen Financiële instellingen Overheidsinstanties Private partijen Burgers en samenleving Internationale instanties Belangentegenstellingen tussen stakeholders De verdeling van risico s

7 7. CONCLUSIE Bevindingen Aanbevelingen Bestuurlijke maatregelen Preventieve maatregelen Repressieve maatregelen Verder onderzoek LITERATUURLIJST BIJLAGEN Bijlage I: Begrippenlijst Bijlage II: Respondenten

8 7

9 1. INTRODUCTIE Op een dinsdagochtend worden banken overladen met telefoontjes van klanten die niet meer kunnen pinnen of betalen in winkels. Al snel blijkt dat iemand het betalingssysteem is binnengedrongen en het system dusdanig heft verstoord dat in heel Nederland het betalingsverkeer plat ligt. De chaos die in de loop van de dag uitbreekt is niet te omschrijven. Mensen kunnen niet meer bij hun geld, geen boodschappen meer doen en de systemen van de lokale banken kunnen de stroom mensen die contant geld komt opnemen niet aan. De Nederlandse betalingssystemen zijn hier niet meer op ingesteld. Het enige dat bekend is over de aanval is dat er iemand het systeem is binnengedrongen via een internetlijn. Maar de locatie van de dader is niet bekend, de toegang tot het internet is wereldwijd. De politie wordt op de zaak gezet, maar heeft geen enkele aanwijzing wat het motief van de dader is en of hij nog vaker zal toeslaan. Gaat het hier om een georganiseerde groep, een hacker die een stunt uithaalt of zit er een terroristisch oogmerk achter? Stel je voor dat de politie op het goede spoor komt en de bron van de aanval traceert naar een Internet Service Provider (ISP) in Rusland. Dit wil nog niet zeggen dat de dader zich ook in Rusland bevindt, deze kan zijn verbinding ook hebben omgeleid en zelf in een ander land zitten. Om meer informatie te kunnen verkrijgen moet er een rechtshulpverzoek richting Rusland gaan om toestemming te vragen om het onderzoek daar voort te zetten. Zonder deze toestemming loopt Nederland het risico de soevereiniteit van Rusland te schenden. En wanneer de dader uiteindelijk wordt gevonden, werpt de volgende vraag zich op, wie heeft de jurisdictie om deze dader te vervolgen. Dit is slechts een fictieve casus, maar laat ons zien welke problemen de nieuwe wereld van high-tech criminaliteit met zich mee kan brengen. 8

10 1.1 Aanleiding Niet alleen financiële instellingen zijn afhankelijk van computergestuurde systemen, maar ICT en internet hebben zich ontwikkeld tot vitale infrastructuren voor de meeste maatschappelijke en economische processen. Voorheen werden toepassingen van Informatieen Communicatie Technologie (ICT) gebruikt voor interne netwerken binnen bedrijven en het bezitten van een computer met internetverbinding was maar voor een enkeling weggelegd. Sinds de jaren negentig is het aantal ICT-voorzieningen enorm gegroeid en de toegang tot deze diensten wordt steeds sneller en eenvoudiger. Internet in het bijzonder heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen en kent tegenwoordig welhaast onbegrensde mogelijkheden, mede door de laagdrempelige toegang en het wereldwijde bereik. ICT en internet zijn een deel geworden van onze samenleving en een belangrijk middel voor het vergaren en verspreiden van informatie en communicatie (Van der Hulst & Neve, 2008: 31). De Tweede Kamer omschrijft dit proces als de totstandkoming van een elektronische snelweg: het geheel van technische infrastructuren en diensten waarmee verbindingen tot stand worden gebracht en informatie wordt bewerkt, opgeslagen en verspreid (Tweede Kamer, ). Niet alleen burgers en organisaties hebben deze nieuwe mogelijkheden ontdekt, ook de criminele wereld is zich hiervan bewust geworden. De ICT-voorzieningen en technische infrastructuren brengen kwetsbaarheden met zich mee waar criminelen misbruik van kunnen maken. Vergeleken met de traditionele vormen van criminaliteit hebben deze nieuwe elektronische mogelijkheden een aantal voordelen: a) de grenzen van tijd en ruimte vervagen waardoor directe en wereldwijde communicatie mogelijk is, b) er is een veel groter bereik van potentiële slachtoffers waar weinig moeite voor gedaan hoeft te worden, c) het internet biedt een grote mate van anonimiteit en d) criminele activiteiten kunnen eenvoudig en vaak worden herhaald of zelfs gelijktijdig worden gepleegd waardoor de opbrengsten hoog kunnen zijn en de pakkans niet vergroot wordt (Van Amersfoort, Smit en Rietveld, 2002: 21-23). Nieuwe mogelijkheden zorgen voor nieuwe vormen van criminaliteit. Traditionele delicten kunnen een andere vorm aannemen door de hulp van ICT-middelen. Daarnaast ontstaan er geheel nieuwe verschijningsvormen van criminaliteit die geheel afhankelijk zijn van ICT (Williams, 2006: 18). Soms is ICT zelfs het expliciete doelwit. 9

11 1.2 Relevantie en doelstelling In dit onderzoek staat de problematiek rondom de bestrijding van high-tech criminaliteit centraal. Meer in het bijzonder de verschijningsvormen van high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen. Er is maar weinig onderzoek gedaan naar de aard en omvang van hightech criminaliteit, en deze onderzoeken bieden enkel inzicht in de bestaande literatuur op het gebied van high-tech criminaliteit. De meeste onderzoeken zijn gedaan door softwareproducenten en richten zich voornamelijk op de werkwijze van high-tech criminelen. De omvang van bijna alle verschijningsvormen van high-tech criminaliteit is onbekend, onder andere door het stilzwijgen van banken over informatie en registratieproblemen. De hoge mate van anonimiteit die het internet biedt zorgt ervoor dat er maar weinig daders worden aangehouden. Hierdoor bestaat er bij opsporingsdiensten weinig informatie over de daders en hun kenmerken. Door de beperkte kennis over de ernst en aard van high-tech criminaliteit blijft een effectieve aanpak uit. Daarnaast laat ook de samenwerking tussen de verschillende partijen vaak te wensen over. Om dichter bij deze problematiek te komen heb ik een stage geregeld bij de Rabobank. Zij hebben mij gevraagd een rapport te schrijven over de betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit en de inzet van de politie bij de opsporing en vervolging van high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen. Deze elementen zijn verwerkt in het onderzoek. Het onderzoek heeft als doel een inzicht te bieden in de aard en omvang van high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen, en vervolgens met deze informatie te kijken naar mogelijkheden voor verbetering van het zicht dat we hebben op de problematiek en het overkomen van problemen bij de bestrijding van high-tech criminaliteit. Ik zal in deze scriptie zowel de problematiek met betrekking tot de aard en omvang van high-tech criminaliteit onderzoeken, als ook de betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit bij high-tech delicten en het speelveld van high-tech criminaliteit. Hierbij kijk ik in het bijzonder naar de aansprakelijkheid voor de risico s van high-tech criminaliteit en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de publieke en private sector. 10

12 1.3 Probleemstelling Een duidelijk overzicht van de omvang en risico s van high-tech criminaliteit ontbreekt op dit moment. Dit overzicht is nodig om inzicht te krijgen in de ernst van de problematiek rondom high-tech criminaliteit en de spreiding van risico s over betrokken partijen. Wanneer we dit in beeld hebben weten we wat voor schade high-tech criminaliteit veroorzaakt en welke partijen voor deze schade opdraaien. Hierbij is ook de achtergrond van de verschillende delicten van belang. Kennis over kenmerken van de daders kan bijdragen aan gerichte maatregelen. Op dit moment worden meldingen van high-tech incidenten door de regiopolitie (al dan niet) opgepakt en zij beslissen of er een onderzoek plaatsvindt. Pas wanneer het gaat om zware of georganiseerde criminaliteit worden onderzoeken op nationaal niveau aangepakt. Volgens de banken zitten er georganiseerde groepen achter high-tech delicten en zou een aanpak op nationaal niveau op zijn plek zijn. Door te bekijken of er aanwijzingen zijn dat deze groepen inderdaad betrokken zijn bij high-tech delicten wordt duidelijk op welk niveau dit probleem opgepakt kan worden. Ook de vraag op welke manier het label georganiseerde criminaliteit in de praktijk invloed heeft op de aanpak van een probleem speelt hierbij een belangrijke rol. Verschillende partijen willen het probleem op een bepaalde manier definiëren zodat het voor hen het meest gunstig is en bijvoorbeeld meer prioriteit in het beleid krijgt. Dit is uiteindelijk van invloed op de wijze van aanpak van een probleem, de toewijzing van middelen en de verdeling van kosten en baten. Een volgend probleem is de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen. Zijn het de banken en bedrijven die hun eigen risico s moeten dichten of ligt er ook een taak bij de overheid om de daders op te sporen en te vervolgen? De overheid heeft een monopolie op opsporingsbevoegdheden dus banken kunnen weinig invloed uitoefenen op het opsporen en vervolgen van verdachten. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen liggen bij publiekprivate samenwerking. Een duidelijke taakverdeling en gezamenlijke doelstelling dragen bij aan een effectieve bestrijding van high-tech criminaliteit. Braithwaite laat met zijn responsive regulation theorie zien dat deze samenwerking versterkt wordt door de verschillen tussen de partijen en het stimuleren van coöperatief gedrag. De verschillende belangen van publieke en private actoren bij de bestrijding kunnen samenwerking juist in de weg staan. 11

13 De probleemstelling die centraal staat dit onderzoek luidt als volgt: Wat zijn de risico s en kenmerken van high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen in Nederland en waar ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen ter bestrijding? Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden wordt in de komende hoofdstukken getracht de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 1. Wat is de aard en omvang van high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen? - Wat wordt onder het begrip high-tech criminaliteit verstaan en welke verschijningsvormen kunnen met betrekking tot financiële instellingen worden onderscheiden? - Welke gegevens zijn er bekend over de omvang van high-tech criminaliteit? - Welke kenmerken hebben de daders van high-tech criminaliteit? 2. In hoeverre is er sprake van georganiseerde high-tech criminaliteit en is dit in de praktijk ook relevant voor de aanpak? - Welke aanwijzingen voor de betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit kunnen we vinden in zaken die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan? - Welke motieven kunnen georganiseerde groepen hebben om high-tech criminaliteit te plegen? - Welke invloed heeft het label georganiseerde criminaliteit op de aanpak van high-tech criminaliteit? 12

14 3. Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen? - Wat zijn de mogelijkheden voor de bestrijding van high-tech criminaliteit en welke rol kan publiek-private samenwerking hierbij hebben? - Kan responsive regulation worden toegepast op de samenwerking bij de aanpak van high-tech criminaliteit? - Welke actoren en belangen spelen een rol in de bestrijding van high-tech criminaliteit? - Welke belangentegenstellingen zijn er tussen de betrokken stakeholders en hoe kunnen we de risico s tussen publiek en privaat verdelen? 1.4 Methoden van onderzoek Voor dit onderzoek zijn drie verschillende informatiebronnen gebruikt; literatuurstudie, dossieranalyse en interviews. Voorafgaand aan het onderzoek is een verkennende literatuurstudie uitgevoerd, gevolgd door een uitgebreide literatuurstudie van zowel primaire als secundaire bronnen 1. Op het gebied van high-tech criminaliteit zijn weinig wetenschappelijke teksten geschreven. Allereerst is literatuur geïnventariseerd met betrekking tot de omvang, aard, wetgeving en bestrijding van high-tech criminaliteit. Hiervoor zijn voornamelijk primaire bronnen gebruikt zoals huidige wetgeving, jurisprudentie, (officiële) overheidspublicaties en wetenschappelijke publicaties, zoals onderzoeken van het WODC. Dit zijn bronnen op zowel Nederlands als Europees niveau. Deze informatie is aangevuld met gegevens uit secundaire bronnen, aangezien in vakliteratuur en op websites meer geschreven is over high-tech criminaliteit. De meest relevante informatie over de verschijningsvormen van high-tech criminaliteit was te vinden in vakliteratuur zoals computertijdschriften en ICTboeken. Kranten en internetsites boden inzicht in het beeld dat de Nederlandse samenleving heeft ten aanzien van cybercrime. De toegang tot dossiers verliep moeizaam. Vooral inzage in cijfers met betrekking tot schade en incidenten was zeer moeilijk te verkrijgen. Uiteindelijk is het toch gelukt om een aantal rapporten van bijvoorbeeld softwarebedrijven, opsporingsinstanties en financiële instellingen in te zien waaruit cijfers gehaald konden worden. Naast cijfers is er een casus 1 Primaire bronnen bevatten nieuwe informatie en secundaire bronnen geven een overzicht van deze primaire literatuur. Voorbeelden van primaire bronnen zijn bijvoorbeeld artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften, rapporten en informatie uit onderzoeken. Gebruikte secundaire bronnen bestaan uit handboeken, naslagwerken en informatie op websites. 13

15 bestudeerd over een incident van een paar jaar geleden om inzicht te krijgen in de modus operandi van high-tech criminaliteit en de bestrijding daarvan. Tenslotte zijn een aantal rechterlijke uitspraken bestudeerd in de hoop meer informatie te vergaren over de daders, dit heeft echter niet het gewenste effect gehad aangezien de informatie uit deze uitspraken veelal onvolledig was. Over de daders (of dadergroepen) van high-tech criminaliteit was dus weinig bekend. Daarom was het essentieel om mensen uit de praktijk te interviewen om de gegevens uit de literatuur aan te vullen en te verifiëren. Via de Rabobank heb ik de mogelijkheid gehad om in contact te komen met veel ervaren personen op het gebied van high-tech criminaliteit. De geselecteerde respondenten zijn allemaal aan te merken als experts op het gebied van hightech criminaliteit en zijn werkzaam bij verschillende instanties en organisaties die te maken hebben met high-tech criminaliteit, zoals banken, opsporingsdiensten, bedrijven die beïnvloed worden door (de bestrijding van) high-tech criminaliteit en onderzoeksinstanties. Vanuit mijn stage bij de Rabobank heb ik de mogelijkheid gehad met veel van deze experts in contact te komen. Vrijwel alle benaderde respondenten hebben aan het onderzoek meegewerkt. In totaal zijn er 26 formele interviews afgenomen waarbij gewerkt is zonder gestructureerde vragenlijst. Dit omdat het vooraf onbekend was welke informatie de respondenten ter beschikking hadden en wat ze wilden delen voor het onderzoek. Daarnaast zijn nog een klein aantal informele interviews gehouden met personen die slechts met een klein aspect van hightech criminaliteit in aanmerking kwamen. De interviews zijn afgenomen in de periode van november 2009 tot april De meeste interviews hebben bij de desbetreffende instanties plaatsgevonden. De gemiddelde duur van een interview betrof 2 uur en sommige respondenten zijn meerdere malen geïnterviewd. De interviews zijn niet ter plekke opgenomen vanwege de vertrouwelijkheid van de gesprekken. In plaats daarvan zijn tijdens het interview aantekeningen gemaakt en deze zijn na afloop zo snel mogelijk uitgewerkt. Van alle interviews is een samenvatting gemaakt die daarna geanalyseerd is aan de hand van een topiclijst. De informatie verkregen uit de interviews is van grote waarde geweest bij de beantwoording van vragen naar de aard en bestrijding van high-tech criminaliteit. In de meeste gevallen hebben de geïnterviewden aangegeven anoniem te willen blijven. In dit onderzoek zullen uitspraken en informatie van deze personen worden weergegeven door middel van een willekeurig gekozen respondentnummer en de datum van het interview, zodat ze niet aan de namen van de respondenten verbonden kunnen worden. In de verantwoording van respondenten zijn alle namen en achtergronden terug te vinden. 14

16 1.5 Opbouw van de scriptie In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader van dit onderzoek gevormd. De problematiek van high-tech criminaliteit en relevante concepten komen aan bod. Vervolgens wordt - aan de hand van een literatuuronderzoek - in hoofdstuk 3 het ontstaan van high-tech criminaliteit besproken en het begrip gedefinieerd. Dit zorgt voor duidelijke communicatie over het onderwerp en helpt de schaal van het probleem te bepalen (Gordon & Ford, 2006: 17). Daarnaast worden de verschillende verschijningsvormen die relevant zijn voor financiële instellingen gecategoriseerd en toegelicht, zodat duidelijk is om welke gedragingen het gaat, onder welke strafbepaling ze strafbaar gesteld zijn en hoe we ze kunnen herkennen. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de aard en omvang van verschillende vormen van high-tech criminaliteit zoals die zich de laatste jaren bij Nederlandse banken heeft voorgedaan. De cijfers en gegevens die bekend zijn over de omvang van deze verschijningsvormen en incidenten die zich de laatste jaren hebben voorgedaan, helpen de ernst van de situatie op dit moment te kunnen inschatten, de aard van de schade, de motieven van daders en dus de noodzaak en prioriteiten van bestrijding. Voor zover mogelijk wordt op basis van de uit interviews verkregen informatie een beeld geschetst van de daderkenmerken. In hoofdstuk 5 wordt expliciet aandacht besteed aan de betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit en de eventuele meerwaarde van het label georganiseerde criminaliteit voor de bestrijding. De securitization benadering en het sociaal constructivisme bieden een theoretisch kader voor de analyse van de manier waarop bedreigingen gebouwd worden en als instrument worden ingezet door verschillende actoren. In het kader van publiek-private samenwerking kijk ik in hoofdstuk 6 of responsive regulation toegepast kan worden op de samenwerking ter bestrijding van high-tech criminaliteit. De belangen en mogelijkheden van overheidsinstanties alsook verschillende private actoren en klanten van banken worden door middel van een stakeholdersanalyse op een rij gezet. Aan de hand van de verkregen informatie uit de voorgaande hoofdstukken wordt het speelveld van de bestrijding van high-tech criminaliteit in beeld gebracht. Op basis hiervan kan kijk ik welke vorm van (publiek-private) samenwerking het meest geschikt is en onder welke voorwaarden dit de meeste kans biedt op succes. Daarnaast laat ik zien hoe de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen verdeeld kan worden. In hoofdstuk 7 worden aanbevelingen gedaan voor maatregelen die genomen worden om de bestrijding van high-tech criminaliteit te verbeteren. Tot slot worden er enkele concluderende opmerkingen gemaakt en kanttekeningen geplaatst bij het onderzoek. 15

17 2. THEORETISCH KADER 2.1 Bestaande kennis over high-tech criminaliteit Er is veel geschreven over de nieuwe mogelijkheden die de komst van een informatiesamenleving biedt. Sinds de jaren 90 zijn de toepassingen van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) enorm gegroeid en de toegang tot deze diensten en systemen wordt steeds sneller en eenvoudiger. Deze toepassingen worden gekenmerkt door snelle ontwikkelingen en interconnectiviteit. Nog niet zo lang geleden werd ICT enkel gebruikt voor interne netwerken binnen bedrijven, maar tegenwoordig hebben ICTvoorzieningen zich ontwikkeld tot vitale infrastructuren voor veel maatschappelijke en economische processen. Het internet is een onderdeel dat razendsnel populariteit heeft verworven door de laagdrempelige toegang en het wereldwijde bereik. ICT en internet zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving (Van der Hulst & Neve, 2008: 31). Bij de ontwikkeling van het wereldwijde web is echter beperkt nagedacht over de veiligheid. De gevolgen daarvan komen nu steeds meer aan de oppervlakte. De samenleving, economie en overheid zijn in toenemende mate afhankelijk van informatiesystemen en het internet. Onze verwevenheid en afhankelijkheid van ICT en infrastructuren heeft een dominoeffect als risico, wanneer een infrastructuur uitvalt of verstoor wordt kan dit leiden tot ernstige verstoring van een andere belangrijke infrastructuur (Luiijf, 2004: 29). Ook voor de economische sector vormen ICT en het internet vitale infrastructuren. Het zakenverkeer leunt steeds meer op de voorzieningen die ICT biedt en op de mogelijkheden van internet voor het verspreiden en vergaren van informatie. Maar het aantal experts, de kennis en de middelen moeten ook toenemen om de veiligheid van ICT te kunnen waarborgen (Govcert, 2009). Door dit veelvuldig gebruik van ICT vormt de economische sector een interessant doelwit voor criminelen. Want ook criminelen hebben de voordelen van de snelle groei van de informatiesamenleving en het intensieve gebruik van ICT en internet door burgers en organisaties ontdekt. Met de komst van deze diensten zijn er nieuwe kwetsbaarheden ontstaan die misbruikt kunnen worden voor financieel gewin (Molenaar, 2007). Vergeleken met traditionele criminaliteitsvormen hebben de elektronische alternatieven een aantal voordelen. Allereerst vervagen de grenzen van tijd en ruimte doordat het internet een wereldwijd bereik biedt in slechts een kwestie van seconden. Daarnaast 16

18 bevatten systemen vaak informatie over duizenden potentiële slachtoffers en zit er genoeg tijd tussen een aanval en het moment waarop een systeeminbraak wordt ontdekt voor criminelen te vluchten. De dader hoeft na het stelen van de informatie alleen maar uit te loggen. Een derde voordeel is de anonimiteit die voornamelijk het internet biedt. Criminelen kunnen hun identiteit afschermen of zelfs andere, valse identiteiten aannemen. Internet is niet gecentraliseerd, is transnationaal, eindeloos en vluchtig. Maar niet alleen is de locatie vanaf waar de daden worden uitgevoerd moeilijk te traceren, ook neemt de sociale controle door het internet af. Mensen hebben nog minder zicht op elkaars doen en laten waardoor individuen zich gemakkelijker kunnen onttrekken aan de heersende regels (Stol, Van Treeck en Van der Ven, 1999: 172). Tevens kunnen overtreders zich concentreren op meerdere criminele activiteiten op hetzelfde moment. Criminele activiteiten via het internet worden grotendeels door middel van automatische computerprogramma s en op afstand gepleegd. Ze kunnen vaker herhaald worden en zelfs gelijktijdig met andere delicten gepleegd worden. Hierdoor zijn de opbrengsten hoger dan bij fysieke criminaliteit en wordt de pakkans niet vergroot bij meerdere activiteiten (Van Amersfoort, Smit en Rietveld, 2002: 21-23). De nieuwe mogelijkheden zorgen voor een ontwikkeling binnen het criminele circuit. ICT-mogelijkheden en toepassingen kunnen traditionele delicten faciliteren, hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan oplichting en fraude. Maar er zijn ook geheel nieuwe verschijningsvormen ontstaan waarbij ICT een onmisbaar element is of zelfs het expliciete doelwit (Rogers, 2001: 2). Deze vormen van criminaliteit waarbij ICT een belangrijke rol speelt kennen verschillende benamingen en definities. De verwarring rondom het begrippenkader van dit criminaliteitsterrein zorgt voor verschillende interpretaties bij alle actoren die betrokken zijn bij dit onderwerp. De verschillende termen worden vaak door elkaar heen gebruikt en een heldere en universele definitie ontbreekt. Harmonisatie van terminologie en definities is daarom gewenst (Gordon & Ford, 2006). 2.2 Beperkingen in de literatuur De bestaande literatuur laat zien dat high-tech criminaliteit een onderwerp is dat maar moeilijk af te bakenen is. Definities worden door elkaar heen gebruikt, mede door de verwevenheid tussen traditionele vormen van criminaliteit waarbij ICT een hulpmiddel is en nieuwe criminaliteitsvormen die niet zonder ICT gepleegd kunnen worden of specifiek op ICT-doelwitten gericht zijn. Hierdoor praten actoren die bij high-tech criminaliteit betrokken 17

19 zijn langs elkaar heen en kennisdeling en samenwerking is niet optimaal. Onderzoeken naar high-tech criminaliteit beperken zich vaak tot een overzicht van bestaande literatuur. Uit het literatuuronderzoek wat door van der Hulst en Neve (2007) is uitgevoerd blijkt dat de kennis over de omvang, daders en betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit voor veel van de verschijningsvormen van high-tech criminaliteit beperkt is. Conclusie uit dit rapport was dat er in de literatuur grove lacunes bestaan over de omvang en daders van high-tech criminaliteit (133). Dit wil niet zeggen dat deze kennis ook binnen alle instanties die betrokken zijn ontbreekt, aangezien veel informatie binnen de muren van de instanties blijft. Daarnaast is veel literatuur gebaseerd op secundaire bronnen en wordt er naar mijn idee veel informatie en onderzoeksresultaten blindelings gekopieerd zonder door te vragen of achtergronden te verifiëren. Omdat veel informatie uit de literatuur gebaseerd is op verkeerde interpretaties van bronnen of onvolledige informatie, wordt high-tech criminaliteit namelijk regelmatig onderof overschat (Security.nl, 24 augustus 2010). Hierdoor bestaat er een gebrek aan kennis over de daders die achter high-tech aanvallen zitten en de uitspraken die over deze daders berusten vaak op speculaties (Broadhurst, 2005). Het onderzoek dat gedaan is richt zich op de werkwijze van daders, maar over de achtergronden en motieven is nog weinig bekend. Inzicht in de daders en hun kenmerken is echter wel essentieel voor een effectieve bestrijding van high-tech criminaliteit (Rogers 2006: 97). Dit kan namelijk als basis dienen voor gerichte preventiemaatregelen en een effectief opsporingsbeleid. Informatie over de aard en omvang van high-tech criminaliteit is schaars en niet altijd even betrouwbaar. De angst voor reputatieschade van financiële instellingen zorgt ervoor dat zij maar weinig informatie loslaten over schadebedragen en aanvallen. Daarnaast kunnen ze naar eigen zeggen geen betrouwbare informatie naar buiten brengen omdat ze high-tech criminaliteit op verschillende manieren registreren. Ook door andere organisaties die met high-tech criminaliteit te maken krijgen wordt high-tech criminaliteit slecht geregistreerd. Dit heeft een aantal oorzaken. High-tech criminaliteit kent, zoals bijna alle vormen van criminaliteit, een dark number 2. Dit heeft verschillende redenen. Allereerst vormt de definitie van high-tech criminaliteit een probleem, gedragingen kunnen namelijk onder meerdere delictsomschrijvingen vallen of bestaan uit meerdere delicten, waardoor ze niet of verkeerd 2 Het dark number is het verborgen gedeelte van de criminaliteit. Van alle gepleegde delicten wordt slechts een klein gedeelte bekend, de rest blijft onopgemerkt. Cijfers met betrekking tot de schade of ernst zijn daardoor vaak een onderschatting van het werkelijke aantal (Bijleveld, 2005: 53). 18

20 geregistreerd worden. Bij politieregistraties in Nederland wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen criminaliteit met en zonder gebruik van ICT (Europol, 2003: 12). Tevens spelen capaciteitskwesties bij politie en justitie een rol bij de registratie van delicten. Hoewel de expertise bij deze overheidsinstanties toeneemt, is er toch nog te weinig kennis om effectief op te treden. Het transnationale karakter van high-tech criminaliteit maakt het nog eens moeilijker om alle activiteiten te kunnen opmerken. Bijna alle delicten kunnen vanuit de directe omgeving, maar ook vanaf de andere kant van de wereld, gepleegd worden (Grabosky, 2001: 247). Daarnaast is de pakkans bij high-tech criminaliteit zeer laag. De uitvoeringstijd van delicten kan in sommige gevallen slechts enkele seconden zijn, waardoor de dieven allang gevlogen zijn voordat het delict wordt opgemerkt. Het voorgaande hoofdstuk liet al kort zien dat de aangiftebereidheid voor high-tech criminaliteit zeer laag is. Slachtoffers doen vaak geen aangifte vanwege angst voor imagoschade of het verlies van vertrouwen door klanten. Dit geldt in het bijzonder voor financiële instellingen. Andere motieven om van aangifte af te zien zijn de lage verwachtingen ten aanzien van het justitieel onderzoek en de onduidelijkheid van wetten. Ook geven bedrijven aan dat werkzaamheden van bedrijven en individuen belemmerd kunnen worden door het opsporingsonderzoek (Charbon & Kaspersen, 1990: 24). Tenslotte heeft de prioriteitenstelling bij politie en justitie invloed op het dark number, criminele activiteiten die weinig aandacht krijgen worden ook maar weinig geregistreerd (Cools, 1985: 21). Om deze redenen blijkt dat het vrijwel onmogelijk is om alle relevante delicten op te merken en te registreren. Dit maakt dat officiële statistieken vaak niet realistisch zijn. Wanneer er inderdaad sprake is van een significante onderrapportage kunnen risico s te laag geschat worden waardoor investeringen in preventie en opsporingen uitblijven (Charbon & Kaspersen, 1990: 125). Naast een dark number vormen ook de verschillen tussen landen een probleem bij het in kaart brengen van high-tech criminaliteit. Veel landen kennen geen verschil tussen high-tech criminaliteit en traditionele vormen van criminaliteit, en bepaalde delicten worden niet of anders gecriminaliseerd (Council of Europe, 2004: 170). Het geheimhouden van informatie en de problemen rondom de registratie van high-tech criminaliteit zorgt voor een slecht overzicht van de omvang. Dit leidt weer tot een onderkenning van het probleem door politie en justitie. Opsporingsinstanties hebben nog maar een klein aantal onderzoeken gedaan naar high-tech aanvallen op financiële instellingen en slechts sporadisch komt er een zaak bij het Openbaar Ministerie terecht. Sinds 2008 publiceert de Nederlandse Vereniging van Banken cijfers omtrent skimming, waardoor er meer 19

21 onderzoek naar dit fenomeen gedaan wordt. In Engeland worden al langer cijfers over verschillende vormen van high-tech criminaliteit gepubliceerd door UK Payments Administration 3. In andere landen worden gegevens over high-tech criminaliteit nog steeds niet gepubliceerd. Ook in Nederland worden cijfers van andere high-tech delicten nog geheimgehouden. Wanneer er wel informatie over de schade of omvang in de literatuur te vinden is zijn het vaak speculaties of is de informatie onvolledig. Ook over daders en dadergroepen van high-tech criminaliteit is in de bestaande literatuur weinig te vinden. Het KLPD meldt dat er wel aanwijzingen zijn dat traditionele georganiseerde groepen betrokken zijn die externe experts inhuren voor het plegen van high-tech delicten (Boerman & Mooij, 2006). Ook wordt er geroepen dat experts zoals hackers en malwareprogrammeurs samen nieuwe groepen vormen, maar in hoeverre kan er inderdaad gesproken worden van georganiseerde high-tech criminaliteit? Al deze tekortkomingen in onze huidige kennis over high-tech criminaliteit staan een effectieve aanpak van het probleem in de weg. 2.3 Analyse van de problematiek Financiële instellingen zijn een interessant doelwit voor cybercriminelen. Net als bij traditioneel vormen van criminaliteit, zijn criminelen primair uit op financieel gewin. En dat een bank de plek waar je moet zijn als je geld nodig hebt is zelfs bij de domste criminelen bekend. Eerst waren het voornamelijk overvallen op banken, maar fraude en oplichting met behulp van ICT en internet kennen minder risico s en hogere opbrengsten waardoor deze criminaliteitsvormen steeds meer populariteit winnen onder criminelen. Financiële instellingen worden dus in toenemende mate getroffen door verschillende verschijningsvormen van high-tech criminaliteit. De financiële schade rust op hun schouders, aangezien ze de geleden schade van klanten in de meeste gevallen vergoeden. Ondanks technologische beveiligingsmaatregelen blijft de financiële schade oplopen. Ook het elektronisch betalingsverkeer blijft groeien. De verwachting is dat het aantal elektronische transacties blijft stijgen, wat inhoud dat er voor criminelen meer winst te halen valt waardoor het aantal pogingen zal toenemen. Door de oplopende financiële schade kampen banken met een tweestrijd. Aan de ene kant willen ze informatie over de problemen die ze ondervinden binnen de organisatie houden uit angst voor reputatieschade. Dit gebeurt niet alleen in 3 Voorheen de Association for Payment Clearing Systems (APACS), is een organisatie die alle betaalsystemen bij elkaar brengt en banken en kaartgebruikers een forum geeft om samen te werken. 20

22 Nederland, ook in België, Duitsland en Denemarken wordt bijvoorbeeld fraude met online bankrekeningen verzwegen (Security.nl, 25 juli 2010). Maar door de oplopende kosten proberen ze ook de verantwoordelijkheid voor maatregelen af te schuiven op de overheid. Het geheimhouden van informatie over incidenten staat medewerking van overheidsinstanties echter in de weg. Het informatiemonopolie van banken is zo sterk, dat opsporingsinstanties enkel via banken een inzicht kunnen krijgen in de bredere trends rondom high-tech criminaliteit Het slechte zicht op de risico s van high-tech criminaliteit en de manier waarop banken hiermee omgegaan wordt heeft ook consequenties voor het beleid en de opsporing. Criminaliteit die beter zichtbaar is krijgt prioriteit boven dit onbekende en vaak mysterieuze fenomeen. Om toch prioriteit te krijgen proberen banken en bedrijven high-tech criminaliteit als georganiseerde criminaliteit te bestempelen. Door dit label op te plakken hopen zij dat het probleem op nationaal niveau wordt opgepakt. Het is echter nog onduidelijk in hoeverre georganiseerde groepen betrokken zijn bij high-tech criminaliteit en welke invloed deze betrokkenheid in praktijk heeft op de bestrijding. De opsporing en vervolging wordt namelijk al bemoeilijkt door het karakter van high-tech criminaliteit. De meeste delicten zijn grensoverschrijdend en zorgen hierdoor voor jurisdictieproblemen. De verschillen in wetgeving en opsporing van high-tech criminaliteit tussen landen belemmeren de noodzakelijke internationale samenwerking. Daarnaast zijn de daders moeilijk te vinden vanwege de hoge mate van anonimiteit die het internet biedt. Omdat de politie volgens de banken te weinig om high-tech criminaliteit terug te dringen proberen ze zelf door middel van private beveiligingsbedrijven en werknemers met recherchebevoegdheden zelf onderzoek te doen. Primair doel van banken en bedrijven is het voorkomen van economische schade. Het daadwerkelijk aanhouden van verdachten en voorkomen van criminaliteit is voor hen minder belangrijk. Ze blijven echter afhankelijk van politie en OM, die de daders op moeten pakken en vervolgen om zaken op te kunnen lossen. Hiervoor hebben ze zelf geen bevoegdheden. De verantwoordelijkheid voor de bestrijding van high-tech criminaliteit wordt dus keer op keer naar andere partijen geschoven en er worden claims gemaakt dat andere partijen onvoldoende inspanning leveren of te weinig beveiligingsmaatregelen treffen (Bauer & van Eeten, 2009: 711). In sommige gevallen zijn zulke claims terecht maar vaak willen partijen de verantwoordelijkheid van zich afschuiven. 21

23 Ook de burgers en klanten van de banken hebben slechts zicht op de risico s van high-tech criminaliteit en de manier waarop hun bank hiermee omgaat. Slachtoffers worden aangespoord om via de banken aangifte te doen, in het bijzonder voor gevallen van skimming. Dit scheelt voor de politie veel papierwerk omdat agenten geen individuele aangiftes hoeven te behandelen, maar zorgt er ook voor dat alle informatie over de omvang van skimming binnen de banken blijft. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is deze constructie opgezet om structuur en duidelijkheid te creëren over de aangifteprocedure. De bank moet aangifte doen omdat zij de gedupeerde zijn, aangezien zij de slachtoffers schadeloos stellen (De Boer, 9 september 2008). Maar klanten willen graag op de hoogte zijn van de risico s omdat het wel om hun spaartegoeden gaat die in handen zijn van de banken. Wanneer klanten het vertrouwen in hun bank verliezen kan dit tot een faillissement van de bank leiden, zoals in 2009 bij de DSB bank is gebeurd. Het vertrouwen in het Nederlandse bankwezen is ook belangrijk in het kader van de informatiesamenleving, waarin we steeds verder afhankelijk worden van ICT-voorzieningen. Wanneer klanten het vertrouwen in banken verliezen kan dit vergaande gevolgen hebben voor het betalingsverkeer in Nederland. De opkomst van elektronisch bankieren, zoals pintransacties en internetbankieren, heeft banken enorm veel kosten bespaard en het betalingsverkeer een stuk sneller en effectiever gemaakt. Wanneer high-tech criminaliteit zorgt voor een verlies van vertrouwen in dit elektronisch bankieren, zullen we terug moeten naar de oude situatie met contant geld en papieren overboekingen. Hier is onze maatschappij echter niet meer op ingesteld en de systemen kunnen de omloop van contant geld niet meer aan. Dit betekent een nieuwe kostenpost, niet alleen voor banken, maar ook voor andere partijen uit het bedrijfsleven en de overheid. De risico s van high-tech criminaliteit zijn dus verspreid over verschillende partijen maar het is niet duidelijk wie aansprakelijk gesteld zou moeten worden voor het dichten van deze risico s. 2.4 Sociaal constructivisme en Securitization Georganiseerde criminaliteit is geen duidelijk en logisch empirisch fenomeen, maar een constructie die afhankelijk is van zijn context (Lampe, 2006: 6). Het gaat om een sociale constructie die voortdurend blijft veranderen en welke criminaliteitsvormen weergeeft die op een bepaald moment gevaarlijk kunnen zijn voor de samenleving en politieke beslissingen kunnen beïnvloeden. Georganiseerde criminaliteit is dus sociaal geconstrueerd en dit heeft gevolgen voor de beoordeling van de objectiviteit van dit begrip. Een criminaliteitsvorm kan als georganiseerde criminaliteit bestempeld worden door middel van interpretatie en sociale 22

24 interactie in plaats van vooraf opgestelde objectieve kenmerken, wat de realiteit ervan in twijfel trekt. Zo wegen vooroordelen van georganiseerde misdaad als maffia groepen mee in de beoordeling of iets onder georganiseerde criminaliteit valt. Hierdoor kan een bepaalde definitie van georganiseerde criminaliteit door partijen gebruikt worden om hun eigen belangen te behartigen. De totstandkoming van een sociaal fenomeen is beschreven in de Securitization theorie van de Copenhagen School. Deze theorie stelt dat een probleem via articulatie een hogere prioriteit kan krijgen (Olson, 2008: 8). Een bepaalde securitizing actor bestempeld een bepaald probleem als een veiligheidsprobleem. Wanneer anderen dit accepteren en erover communiceren is het probleem securitized. De kwestie die wordt aangedragen hoeft geen reëel probleem te vormen, maar wordt dus wel zo gezien (Balzacq, 2005). Deze theorie laat zien dat onderzoek naar georganiseerde criminaliteit altijd beperkt door de term zelf. Daarnaast worden verschillende termen door elkaar gebruikt, wat voor verwarring zorgt, en worden gemeenschappelijke inzichten over de realiteit van georganiseerde criminaliteit tegengesproken door empirisch onderzoek (Lampe, 2002: 191). In de literatuur zijn verschillende uitspraken te vinden over mogelijke relaties tussen hightech criminaliteit en georganiseerde misdaad. Maar slechts in een enkel geval zijn deze uitspraken gebaseerd op uitkomsten van opsporingsonderzoeken of informatie verkregen uit aanvallen. Het gaat vaak om speculaties en het kopiëren van (niet-wetenschappelijke) bronnen. De betrokkenheid van georganiseerde groepen bij high-tech criminaliteit kan invloed hebben op de inzet van bestrijdingsmiddelen. Het label georganiseerde criminaliteit is voor opsporingsinstanties zoals Europol en het KLPD vaak een vereiste om criminaliteitsvormen in hun takenpakket op te kunnen nemen. Deze problemen doen zich echter op dit moment ook al voor door het grensoverschrijdende karakter van high-tech criminaliteit. Wat is dan meerwaarde van het subjectieve label georganiseerde criminaliteit? In hoofdstuk 5 bekijk ik in hoeverre georganiseerde groepen betrokken zijn en welke invloed dit op de bestrijding heeft. 2.5 Publiek-private samenwerking Publiek-private samenwerking is een samenwerkingsvorm tussen een overheidsinstantie en een of meer private partijen. Het is de meest verregaande vorm van samenwerking tussen de overheid en de markt. Hierbij is de regie over het project vaak in handen van de overheid en de uitvoering wordt grotendeels door private partijen gedaan. Een veel gehanteerde definitie van publiek-private samenwerking is: een samenwerkingverband waarbij overheid en 23

25 bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling (ING Economisch Bureau & Nyenrode Business Universiteit, 2006: 10). Daarnaast bestaan er een aantal criteria voor publiek-private samenwerking zoals een combinatie van publieke en private actoren, die samenwerken aan het realiseren van onderlinge doelstellingen, in een organisatorisch verband, met de inbreng van middelen en aanvaarding van risico s. Voorbeelden van geslaagde samenwerkingsprojecten tussen publieke en private actoren zijn de HSL-Zuid lijn, de Zuiderzeelijn en de aanleg van de A59 tussen Oss en s-hertogenbosch. Sinds het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (Ministerie van Justitie, 1985) is het criminaliteitsbeleid van de overheid een andere richting ingeslagen. De overheid stelde in dit beleidsplan dat ze niet langer alleen verantwoordelijk kon zijn voor de aanpak van criminaliteit vanwege de complexheid van het criminaliteitsvraagstuk. Twee belangrijke concepten liggen aan het beleidsplan ten grondslag: het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en samenwerking. De eigen verantwoordelijkheid wordt vertaald in het calculeren en inperken van risico s door private partijen. Daarnaast gaan overheidsinstanties samenwerkingsverbanden aan met private partijen om criminaliteitsvormen te beheersen. Deze publiek-private samenwerking kan aan op twee manieren invulling krijgen. Volgens de Junior-Partner theorie ligt het accent voor criminaliteitsbeheersing bij de overheid om zo over-reactie te voorkomen, het overheidsmonopolie op fysiek geweld te beschermen en eigenrichting te voorkomen. De private sector vormt een verlengstuk van de publieke sector. Publieke en private partijen zijn geen concurrenten, want ze hebben ieder een ander takenpakket, en werken samen tegen criminaliteit (Hoogenboom, 1994). Hier tegenover staat de Economische theorie die stelt dat de particuliere sector op basis van eigendomsrecht in hun eigen beveiliging kan voorzien. Deze theorie legt dus meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. Bedrijven kunnen zowel preventieve als repressieve maatregelen nemen om risico s te dichten. Volgens de economische theorie ligt het primaire doel van de particuliere sector bij het voorkomen van economische schade in plaats van criminaliteit (Geerts & Boekhoorn, 1990: 14). Een belangrijk verschil tussen beide theorieën is dat bij de Junior-Partner theorie de private sector de opsporing en vervolging overdraagt aan politie en justitie terwijl dit bij de Economische theorie door private partijen zelf gedaan kan worden. De Economische theorie erkent dus de verschillende doelstellingen en belangen van de publieke en private sector. 24

26 Ook voor de aanpak van high-tech criminaliteit zijn de concepten eigen verantwoordelijkheid en samenwerking belangrijk. Partijen kunnen alleen weinig invloed uitoefenen op de bestrijding van high-tech criminaliteit. Financiële instellingen en bedrijven hebben de middelen en bevoegdheden niet om alle onderdelen in de bestrijding op zich te nemen. Maar ook opsporingsdiensten zijn niet in staat op eigen kracht high-tech criminaliteit tegen te gaan. Volgens het WODC rapport Politiële Misdaadbestrijding (Fijnaut, Spickenheuer & Nuijten-Edelbroek, 1985) draagt opsporing door de politie niet of nauwelijks bij aan een vermindering van criminaliteit. De criminaliteit kan wel beheerst worden, maar het gaat dan vooral om zichtbare criminaliteit. Het kan ook negatieve effecten teweegbrengen zoals een toenemende organisatiegraad van criminelen. De conclusie van dit rapport is dat er geen monopoliepositie meer is voor politie en justitie als het gaan om criminaliteitsbeheersing (Geerts en Boekhoorn, 1990: 13). Overheidsinstanties stellen zich echter terughoudend op met betrekking tot publiek-private samenwerking. Ze moeten rekening houden met het eigen werkaanbod en prioriteitenstelling en hebben vaak een gebrek aan kennis op specialistische gebieden (Hoogenboom & Muller, 2002: 43). Daarnaast stellen ze zich gereserveerd op ten opzichte van het bedrijfsleven vanwege de private belangen van bedrijven. Wanneer ze informatie nodig hebben van private partijen hebben ze al formele mogelijkheden om informatie af te dwingen. Tenslotte is de behoefte van politie en justitie voor samenwerking minder omdat een samenwerkingsverband een structurele respons van hen vraagt. Daartegenover staat dat ze wel graag samenwerken wanneer bedrijven over interessante informatiebestanden beschikken of deskundigheid bezitten op een bepaald gebied (Hoogenboom & Muller, 2002: 46). Banken zijn niet de enige die getroffen worden door high-tech aanvallen. In 2004 zijn bijvoorbeeld een aantal overheidswebsites zoals regering.nl en overheid.nl uit de lucht gehaald door middel van een Denial-Of-Service aanval (De Volkskrant, 10 februari 2006). Ook de samenleving is slachtoffer van delicten als skimming en phishing. Criminelen maken dus geen onderscheid tussen publieke of private partijen. Ter bestrijding van deze criminelen heeft een samenwerking tussen publieke en private actoren een aantal voordelen: de kennis die bij verschillende partijen aanwezig is kan gebundeld worden, er is meer financiële slagkracht en er zijn meer bronnen en middelen die aangesproken kunnen worden. 25

27 2.6 Responsive regulation Het werk van John Braithwaite is in de criminologische literatuur een veel gebruikte inspiratiebron. Een centraal thema in zijn werken is de regulering en handhaving van wetten. Een belangrijke theorie op dit gebied is de responsive regulation theorie. Deze theorie richt zich op toezicht op het naleven van regels door bedrijven. Deze theorie wordt ook door toezichthouders in Nederland toegepast zoals de Onderwijsinspectie. De term responsive duidt op de wijze waarop toezichthouders moeten reageren op regelovertreders. De manier waarop zij op regelovertredingen reageren, moet samenhangen met de belangen en houdingen van de regelovertreder (Van de Bunt, van Erp & Van Wingerde, 2007). Braithwaite heeft hiervoor een Tit-For-Tat (TFT) strategie ontwikkeld, die Scholz (1984) al eerder als model voor het gevangeniswezen had opgesteld. Kern van deze strategie is dat coöperatief gedrag leidt tot coöperatief gedrag. Volgens Braithwaite heeft dit een zelfde effect op bedrijven. Wanneer een bedrijf meewerkt, zal de toezichthouder dit ook doen (Ayres & Braithwaite, 1992). Deze strategie kan ook worden toegepast op de problematiek van high-tech criminaliteit. Wanneer betrokken partijen zich coöperatief opstellen, doen andere partijen dit ook. Deze garantie voor wederzijdse controle zal volgens Braithwaite leiden tot een goede (publiek-private) samenwerking. De strategie kent echter wel een belangrijk kritiekpunt want niet alle partijen zijn op de hoogte van het speelveld van het probleem. Zelfs wanneer de publieke en private actoren samenwerken zijn er toch bepaalde actoren en belangen die over het hoofd gezien worden. Als we kijken naar de problematiek van high-tech criminaliteit zien we bijvoorbeeld dat belangen van burgers niet meegenomen worden in afwegingen die partijen maken bij de bestrijding. Een stakeholdersanalyse kan helpen om inzicht te krijgen in de conflicterende belangen en houdingen van betrokken partijen. 2.7 Stakeholdertheorie Het niveau van cyberveiligheid hangt of van beslissingen die door verschillende stakeholders worden gemaakt. De meeste beslissingen op het gebied van informatiebeveiliging worden door individuele actoren binnen bedrijven of overheidsinstanties genomen (Bauer & van Eeten, 2009: 707). De onderlinge afhankelijk tussen stakeholders resulteert in het dumpen van aansprakelijkheid. De schuld wordt telkens bij een ander gelegd en er worden claims gedaan over onvoldoende beveiligingsmaatregelen door andere partijen, welke slechts in enkele gevallen terecht zijn (Bauer & van Eeten: 711). Niemand schijnt de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van het high-tech criminaliteitsprobleem te willen nemen. Daarom is het 26

28 belangrijk om te begrijpen welke belangen de verschillende stakeholders hebben bij een bestrijding van dit probleem en door welke factoren ze beïnvloed worden evenals inzicht in de overwegingen waarom ze de bal doorschuiven. De stakeholdertheorie is een methode om deze belangen en factoren te analyseren. De stakeholder theorie is een belangrijk en veel gebruikt kader voor bedrijfsethiek (Gibson, 2000: 245). De term stakeholder is een vrij krachtige term die wordt toegepast bij verschillende contexten en empirische fenomenen (Heugens & van Oosterhout, 2002: 387). Dit is grotendeels te wijten aan de conceptuele breedte, de bijdragen aan het stakeholder concept blijven groeien waardoor het nog omvangrijker wordt (Friedman & Miles, 2002: 2). De term betekent verschillende dingen voor verschillende mensen, en wordt zowel ondersteund als afgekeurd door wetenschapper uit talloze disciplines en achtergronden (Philips, Freeman & Wicks, 2003: 479). Donaldson en Preston (1995) melden dat er ongeveer een dozijn boeken en meer dan honderd artikelen zijn die primair de nadruk leggen op het stakeholder concept. In de literatuur worden vele pogingen gedaan om stakeholders te definiëren en classificeren. Freeman (1984), een van de eerste die invulling gaf aan de stakeholdertheorie, beargumenteerd dat bedrijven en overheidsinstanties gehoor moeten geven aan de behoeften, belangen en invloed van degenen die getroffen worden door het beleid en de activiteiten van een organisatie. Organisaties zijn namelijk afhankelijk van meerdere actoren in hun omgeving die materialen leveren, bronnen beheersen of invloed hebben op de financiële situatie. Hierdoor kunnen deze actoren de activiteiten van de organisatie beïnvloeden (Coff, 1999). Om de ondersteuning van de stakeholders te behouden moet de organisatie de relevante belangen van deze stakeholders afwegen en balanceren (Clarkson, 1998). Dit balanceren van belangen is een proces van beoordelen, afwegen en het aanpakken van conflicterende claims (Reynolds, Schultz & Hekman, 2006: 286). Succesvol stakeholdermanagement vereist dat organisaties of managers zichzelf in de positie van de stakeholders kunnen plaatsen zodat ze de ware belangen kunnen inzien en ze deze belangen overwegen en meenemen om tot een goed strategisch beleid te komen (Heugens & van Oosterhout, 2002: 388). Omdat stakeholders vaak uit netwerken van invloeden bestaan, hoeven organisaties niet altijd te reageren op elke stakeholder afzonderlijk, maar op de interactie van verschillende invloeden uit de stakeholder omgeving (Rowley, 1998). Er kunnen een aantal kanttekeningen geplaatst worden bij deze stakeholdertheorieën. Om een onderzoek uit te kunnen voeren is het van belang om precies te identificeren welke partijen daadwerkelijk als belanghebbende aangemerkt worden. Maar aan de hand van de 27

29 stakeholdertheorie is het onduidelijk op basis van welke belangen buitenstaanders meegenomen zouden moeten worden bij beslissingen. Daarnaast is het moeilijk te meten wie precies als stakeholder aangemerkt kan worden (Ambler & Wilson, 1995: 34). In diverse studies is onderzoek gedaan naar het identificeren van stakeholders (Mitchell, Agle & Wood, 1997; Eden & Ackerman, 1998). Een stakeholder kan gedefinieerd worden als een groep of individu die beïnvloedt wordt door de doelen die een organisatie wil bereiken of deze kan beïnvloeden (Stieb, 2009: 402). Wie als stakeholders kunnen worden aangemerkt hangt af van de reikwijdte van de definitie. Een brede definitie van stakeholders zorgt voor meer betrouwbaarheid van conclusies terwijl een smalle definitie het overzicht en de werkbaarheid bevordert. In dit onderzoek is de keuze gemaakt om te kiezen voor een nauwe definitie. Alleen actoren die invloed kunnen uitoefenen op high-tech criminaliteit of hierdoor direct of indirect getroffen worden, worden hier als stakeholder meegenomen. Omdat het in dit onderzoek niet gaat om een organisatie, maar een probleem, moeten we de stakeholdertheorie in een ander perspectief plaatsen. De stakeholderanalyse zal worden toegepast op een probleem in plaats van een organisatie. Hier is in de literatuur maar weinig over geschreven. Het gaat in dit geval niet om stakeholders die invloed hebben op, of beïnvloed worden door een organisatie. Er is bepaald (maatschappelijk) probleem waar verschillende partijen bij betrokken zijn. Zij worden direct of indirect getroffen door de problematiek of hebben invloed op de aanpak van het probleem. De problematiek die centraal staat in dit onderzoek is in het begin van dit hoofdstuk uitgebreid beschreven. Ondanks dat we ons concentreren op high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen zijn er nog veel meer partijen betrokken. Deze partijen kunnen zowel slachtoffer zijn van verschijningsvormen van high-tech criminaliteit, als schakel in de bestrijding ervan. Maar ze spelen allemaal een rol bij een effectieve aanpak van het probleem rondom high-tech criminaliteit. De eerste stap in de analyse is om deze stakeholders te identificeren. Op basis van de stakeholdersanalyse worden deze stakeholder en de belangen die zij hebben bij de aanpak van high-tech criminaliteit (of juist het in stand houden of negeren ervan) vervolgens in kaart gebracht. Wanneer we een beeld hebben van het speelveld van high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen kan gekeken worden naar passende antwoorden. Welke stakeholders hebben nog meer informatie nodig, welke hebben de beste middelen om het probleem aan te pakken, hoe kunnen partijen het beste samenwerken en bij wie ligt de verantwoordelijkheid 28

30 om high-tech criminaliteit aan te pakken. Belangen en houdingen van stakeholders zijn cruciaal voor het slagen van een eventuele samenwerken (Braithwaite, 2002; Ridder, Buuron & Knols, 2004). De analyse moet antwoord geven op de volgende vragen: - Wie zijn de belangrijke actoren? - Op welke manier worden ze beïnvloedt door high-tech criminaliteit of oefenen ze invloed uit op het probleem? - Welke kennis is bij de partijen aanwezig en welke belangen spelen een rol? - Wat zijn de middelen waarover de partijen beschikken om het probleem aan te pakken? - Welke knelpunten zien we tussen de belangen van partijen en hoe kunnen ze het meest optimaal samenwerken? 29

31 3. HIGH-TECH CRIMINALITEIT EN VERSCHIJNINGSVORMEN Cyberaanvallen op financiële instellingen staan centraal in dit onderzoek. Zij kunnen direct of indirect getroffen worden door diverse verschijningsvormen van high-tech criminaliteit. Niet alle high-tech delicten richten zich direct op de financiële instellingen, in sommige gevallen kunnen ze ook indirect slachtoffer zijn. Bijvoorbeeld als ze de schade aan klanten moeten vergoeden of wanneer er vertrouwelijke informatie gestolen wordt. In dit hoofdstuk zet ik de verschillende verschijningsvormen van high-tech criminaliteit uiteen aan de hand van een literatuuronderzoek. Allereerst wordt het ontstaan van high-tech criminaliteit besproken en de verschillende fasen in de totstandkoming van de huidige problematiek. Vervolgens ga ik dieper in op de problemen rondom het definiëren van hightech criminaliteit. De verschijningsvormen die relevant zijn voor financiële instellingen kunnen in categorieën worden verdeeld. Op basis van deze categorisering wordt de inhoud en werkwijze van de delicten toegelicht. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de kenmerken van deze delicten, de manier waarop ze financiële instellingen beïnvloeden en onder welke strafbepaling ze strafbaar gesteld zijn. Deze informatie is niet alleen behulpzaam voor de lezer die nog niet bekend is met het fenomeen high-tech criminaliteit maar ondersteunt ook de analyses in de volgende hoofdstukken. 3.1 Het ontstaan van high-tech criminaliteit Om de inhoud van het begrip high-tech criminaliteit beter te kunnen begrijpen, gaan we eerst terug naar het ontstaan van de hackers 4, zij vormen namelijk de basis voor de hedendaagse computercriminelen. Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) wordt gezien als de geboorteplaats van het hacken. Studenten aan de MIT hebben de term hack in de jaren 60 bedacht, deze stond voor een technische verbetering van een systeem. De vrije informatieuitwisseling, het fundament van het hacken, werd ook bij het MIT gelegd. Studenten wisselden hun progamma s, informatie en kennis uit in computerlokalen (Rochford, 2002: 26). Deze studenten waren nog redelijk onschuldig bezig, maar in 1966 vond de eerste computermisdaad plaats die tot vervolging leidde. Een bankmedewerker en tevens 4 Een hacker is dringt zonder toestemming geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen binnen door de beveiliging te kraken. 30

32 programmeur uit Minneapolis had aan de banksoftware een extra code toegevoegd waardoor hij zelf niet meer rood kon staan (Dasselaar, 2005: 21). Andere bekende hackers in die tijd zijn Captain Crunch en Kevin Mitnick. Captain Crunch, wiens echte naam John Draper is, vond in 1972 de beige box uit. Hiermee kon in de Verenigde Staten kosteloos worden getelefoneerd met behulp van een 2600 MHz-puls die ook door de telefoonbedrijven gebruikt werd (Rochford, 2002: 253). Een iets meer omstreden en misschien wel de beroemdste hacker aller tijden is Kevin Mitnick, alias de Condor. Mitnick werd in 1981 veroordeeld voor het vernietigen van data op een netwerk nadat hij met een groep hackers bij de grootste leasemaatschappij in de Verenigde Staten was binnengedrongen. Vervolgens werd hij in 1983 veroordeeld voor een inbraak bij het Pentagon, en nogmaals in 1987 voor het binnendringen bij een Amerikaans bedrijf. In 1992 werd hij weer gezocht, dit keer voor het hacken van het telefoonbedrijf PacBell. Er wordt gespeculeerd dat hij ook had ingebroken in de computersystemen van de NSA, maar hiervoor is nooit bewijs geleverd. Op 15 februari 1995 werd hij wederom opgepakt (Rochford, 2002: 253). In totaal heeft hij meer dan vijfendertig grote bedrijven en organisaties weten te hacken (Dasselaar 2005: 27). Het grootste gedeelte van de ontwikkelingen op het gebied van high-tech criminaliteit hebben zich afgespeeld in de Verenigde Staten. In Nederland werd de eerste grote hack pas gepleegd in 1985, toen twee mannen een computer met telefoonnummers van de PTT wisten binnen te dringen (Dasselaar, 2005: 29). De ontwikkeling van gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) naar ICT-gerelateerde criminaliteit wordt gekenmerkt door verschillende fasen. De eerste fase duurde ongeveer 30 jaar, van 1946 tot In deze periode werd geprobeerd de aard van de opkomende computercriminaliteit te ontdekken. In de daaropvolgende jaren werden verschijningsvormen van high-tech criminaliteit gecriminaliseerd. Dit is de tweede fase, van 1977 tot Vormen van high-tech criminaliteit zijn in deze periode vaak nog vrij onschuldig. Het gaat de dader vooral om de technische uitdaging en niet zozeer om financieel gewin. Er wordt geprobeerd om een verschil te maken tussen hackers en crackers 5 (Capeller, 2001: 235). Deze derde fase duurde ongeveer Tijdens de volgende fase, van 1996 tot 2002, vindt de ICT een plek in de samenleving. Er ontstaat een driedeling in de samenleving; er zijn geïnteresseerden die alles willen weten over de ICT-mogelijkheden, er zijn mensen die geen verstand hebben van ICT en zich er (bijna) niet mee bezighouden en er zijn mensen die 5 Het word cracker wordt gebruikt voor iemand die dezelfde acties uitvoert als een hacker, maar bij deze groep nemen financiële en criminele motieven de overhand. Hackers handelen vooral om de kick en om aan te tonen dat er een beveiligingslek bestaat. 31

33 zich er wel mee bezighouden maar geen besef hebben van wat ze eigenlijk doen. De ontwikkeling van ICT, en in het bijzonder het internet, neemt een vlucht en ook criminelen ontdekken de nieuwe mogelijkheden om het internet niet alleen te gebruiken als communicatiemiddel, maar ook als extra inkomstenbron. De laatste en vijfde fase, 2003 tot heden, wordt gekenmerkt door een toenemende professionalisering van computercriminelen (NHTCC, 2006: 10). De samenleving is voor een groot deel afhankelijk van ICT en het besef van de gevaren begint door te dringen. Aanvallen worden uitgebreid van grote systemen en bedrijven naar computers voor thuisgebruikers. 3.2 Discussie en definitie Het definiëren van high-tech criminaliteit is belangrijk om verschillende redenen. Het geeft onderzoekers een gemeenschappelijke taal voor discussies en zorgt voor een duidelijke communicatie over het onderwerp, het helpt de omvang van de problematiek te bepalen, maakt nationale en internationale opsporing en vervolging mogelijk en een gebrek aan definitie wordt gezien als een onprofessionele benadering van het probleem (Gorden en Ford, 2006: 17). Een definitie is echter nooit onomstreden en de manier waarop een probleem gedefinieerd wordt bepaald de doelgroep en hoe ermee wordt omgegaan. Er zijn al vele pogingen gedaan om high-tech criminaliteit te definiëren. Veel voorkomende benamingen zijn cybercrime, e-crime, computercriminaliteit en high-tech criminaliteit. De bestaande literatuur over high-tech criminaliteit laat ons zien het geen eenvoudige opgave is om dit begrip te definiëren en een overzichtelijke indeling naar verschijningsvormen te maken (Grabosky, 2004; Yar, 2005a). Er is nog steeds geen algemeen geaccepteerde definitie van een van deze begrippen. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen. Allereerst wordt cybercrime niet altijd gezien als een nieuwe vorm van criminaliteit, maar als een traditionele vorm wat uitgevoerd wordt met nieuwe instrumenten. Criminaliteit wordt in de meeste gevallen namelijk niet gedefinieerd aan de hand van het instrument dat gebruikt wordt, dit speelt enkel een rol bij de strafoplegging. Er zijn echter ook nieuwe delicten bijgekomen die voorheen niet bestonden. Dit maakt een aparte definitie van cybercrime wenselijk omdat deze nieuwe delicten in onderzoeken anders buiten beschouwing worden gelaten (Brenner, 2004: 116). 32

34 De verschillende vormen van criminaliteit die betrekking hebben op het gebruik van ICT en internet worden vaak aangeduid als cybercrime. Deze term wordt door Gordon en Ford (2006) aangeduid als: elk delict dat is ondersteund of gepleegd door het gebruik van een computer, netwerk of hardware apparaat. De computer of het hardware apparaat kan de drager van het delict zijn, het delict ondersteunen of zelf doelwit ervan zijn. Bij deze term worden echter alleen de vormen van criminaliteit betrokken waarbij gebruikt gemaakt wordt van computers en ICT, maar delicten waarbij ICT het doelwit is worden buiten beschouwing gelaten. In de literatuur is geen eenduidige betekenis van het begrip cybercrime terug te vinden (Van der Hulst en Neve, 2008: 32). In Nederland zijn ook pogingen gedaan om tot een definitie van het fenomeen cybercrime te komen. Stol e.a. (1999) gebruiken de term ICTcriminaliteit. Hieronder verstaan zei: criminaliteit die door ICT is mogelijk gemaakt of danig faciliteerd. Maar hierbij kunnen alle delicten waarbij ICT een rol speelt worden ondergebracht onder ICT-criminaliteit, waardoor het onderscheid vervalt en de term haar waarde verliest. Zo vallen activiteiten als kinderpornografie en fraude in dezelfde categorie als virussen en spam (Husser, 22 mei 2008). Een andere uit Nederland afkomstige definitie is die van computercriminaliteit: elk in Nederland begaan strafwaardig feit, voor de uitvoering waarvan de geautomatiseerde verwerking en overdracht via gegevens van overwegende betekenis is (Charbon en Kaspersen, 1990: 21). Deze definitie is echter te beperkt doordat het zich alleen richt op delicten die in Nederland begaan zijn, terwijl de computerdelicten meestal grensoverschrijdend zijn. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) richt zich bij haar definitie van cybercrime vooral op zware en georganiseerde criminaliteit. De aandacht gaat vooral uit naar delicten die gericht zijn op vitale belangen en in georganiseerd verband gepleegd zijn. De term high-tech criminaliteit biedt een breder en meer dynamisch perspectief dat beter aansluit bij de snelle technologische ontwikkelingen. Van der Hulst en Neve (2009) gebruiken dit begrip in hun onderzoek als overkoepelend begrip en definiëren high-tech criminaliteit als: het gebruik van ICT voor het plegen van criminele activiteiten tegen personen, eigendommen, organisaties of elektronische communicatienetwerken en informatiesystemen. Deze definitie betrekt echter alle delicten waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT, inclusief de delicten die ook zonder ICT gepleegd zouden kunnen worden. 33

35 High-tech criminaliteit is naar mijn mening specifieker en om deze reden hanteer ik in mijn onderzoek de volgende definitie: High-tech crime betreft criminele activiteiten tegen personen, eigendommen, organisaties of elektronische communicatienetwerken en informatiesystemen, waarbij het gebruik van ICT essentieel is. Deze definitie omvat zowel activiteiten waarbij gebruikt gemaakt wordt van computers en ICT, als ook delicten waarbij ICT het doelwit is. Doordat alleen activiteiten waarbij ICT essentieel is onder de definitie vallen blijft er een onderscheid en behoud de term haar waarde. Niet relevante delicten en waarbij het gebruik van ICT niet doorslaggevend is vallen namelijk buiten deze definitie. 3.3 Onderverdeling van verschijningsvormen De Tweede Kamer ( ) maakt een onderscheid van high-tech criminaliteit gebaseerd op de strafbare feiten, en hanteren hiervoor drie categorieën: 1. Aantasting van het goed functioneren van informatiesystemen 2. Vermogensdelicten (fraude) 3. Uitingsdelicten Deze onderverdeling is ook terug te vinden in het Organised Crime Situation Report wat in 2004 door de Council of Europe werd uitgebracht. Voornamelijk de eerste twee categorieën zijn in dit onderzoek van belang. Uitingsdelicten komen in de bancaire sector maar zeer zelden voor. Het gaat hierbij om het verspreiden van aanstootgevend materiaal of beledigingen. Daarnaast vervult ICT bij het vergaren en verspreiden van dit materiaal geen essentiële functie. Deze categorie zal in dit onderzoek dan ook niet worden meegenomen. De eerste categorie bevat delicten die enkel met behulp van ICT mogelijk zijn, terwijl de tweede categorie delicten omschrijft die al bestonden maar door ondersteuning van ICT-middelen veranderd zijn. Zowel delicten uit de eerste als uit de tweede categorie ontbraken lange tijd in de Nederlandse wetgeving. De eerste wetgeving op het gebied van high-tech crime ontstond in 1993, de Wet Computercriminaliteit I. In 2006 is de wetgeving rondom computercriminaliteit uitgebreid met de Wet Computercriminaliteit II. Hiermee is de definitie van 34

36 computervredebreuk verbreed en is het uitvoeren van een Denial-Of-Service aanval apart strafbaar gesteld. Ook de wetgeving over het verspreiden en voorhanden hebben van malware 6 is aangepast. Niet alleen de delictsomschrijvingen zijn veranderd, er zijn ook opsporingsbevoegdheden bijgekomen. De meeste vormen van high-tech criminaliteit zijn nu ook in Nederland strafbaar, wanneer een Nederlander ze in het buitenland begaat. 3.4 Aantasting van het goed functioneren van informatiesystemen Wanneer informatiesystemen uitvallen of verstoord worden kan dit voor financiële instelling ver strekkende gevolgen hebben. Het gehele betalingssysteem kan uitvallen of gevoelige informatie van instellingen of klanten kan in de verkeerde handen vallen. Om een verder onderscheid te maken in de verschillende functies van informatiesystemen kan de aantasting van het goed functioneren van informatiesystemen nog verder opgedeeld worden op basis van de CIA-delicten 7. Door banken in Nederlands wordt dit ook wel de BIV-code genoemd. Dit staat voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens en systemen. Bepaalde vormen van high-tech criminaliteit kunnen in verschillende categorieën vallen. Hieronder een overzicht van de BIV-code en bijbehorende vormen van high-tech crime. Figuur 1. Beschikbaarheid Spam DoS Hacken Vertrouwelijkheid Sniffing Integriteit 6 Malware is een afkorting voor malicious software, een verzamelnaam voor schadelijke software. 7 CIA staat voor confidentiality, integrity en availability, en deze drie vormen de basisprincipes voor informatiebeveiliging. 35

37 3.4.1 Beschikbaarheid: Spam en Denial-Of-Service Spam 8 refereert naar het versturen van commerciële, ideële en charitieve berichten zonder toestemming van de ontvangers. Deze berichten worden bijna altijd in enorme hoeveelheden verstuurd (Govcert, 2006: 23). Spam is een vorm van high-tech criminaliteit die vooral veel overlast bezorgd. Daarnaast kunnen netwerken worden aangetast door grote hoeveelheden spamberichten en ook de privacy van internetgebruikers kan worden geschonden (Alberdingk Thijm, 2004: 44). Ook faciliteert spam andere high-tech delicten als de Nigeriaanse 419 fraude (die we in het volgende hoofdstuk zullen behandelen) en afpersing. De grootste categorie spam bestaat uit massamails verstuurd door botnets 9. Achter deze botnets zitten organisaties die hun netwerken verhuren aan bedrijven die spam willen versturen. Voor het verzamelen van adressen worden vaak spamrobots gebruikt die zelfstandig op internet zoeken naar alles met of software die willekeurige letter en cijfercombinaties uitprobeert. Ook zijn er cd-roms met adressen te koop op internet (Rijke, 2009). Om spam te bestrijden is in 2004 de Richtlijn 2002/58/EG van de Europese Commissie geïmplementeerd. In Nederland zijn hier de artikelen 11.7 en 11.8 van de Telecommunicatiewet uit voortgevloeid. Deze artikelen verbieden het versturen van elektronische berichten met een commercieel, ideëel of charitatief doel aan consumenten zonder toestemming van de ontvanger. Telecombedrijf OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit spamverbod. OPTA kan op basis van de Telecommunicatiewet een boete opleggen aan overtreders. Op 1 oktober 2009 is dit spamverbod uitgebreid naar bedrijven (Volkskrant, 17 september 2009). Een probleem bij dit verbod is echter dat de meeste spam verstuurd wordt door bedrijven vanuit andere landen zoals Brazilië, China en de Verenigde Staten, waardoor Nederland niet kan ingrijpen. In oktober 2009 bestond 87% van alle berichten uit spam, in februari 2010 is dit aantal gedaald naar 19% (Symantec, 2010). Wanneer spam leidt tot aantasting van het functioneren van computernetwerken of systemen is versturen ervan strafbaar onder artikel 161 sexies en 161 septies van het Wetboek van Strafrecht. 8 De term spam werd voor het eerst gebruikt in Twee immigratieadvocaten uit Arizona hadden duizenden nieuwsgroepen van Usenet overspoeld met berichten met bijgevoegde advertentie. De advocaten boden hun diensten aan bij het invullen van het formulier uit deze . De gebruikers van Usenet waren woedend en de twee advocaten werden vergeleken met varkensvlees in blik, of spam van de firma Hormel (Grosheide, 2007: 201). 9 Een botnet is een leger computers die geïnfecteerd zijn door malware. Dit leger kan op afstand bestuurd worden door een persoon zonder medeweten van de eigenaren van de computers. 36

38 Een Denial-Of-Service aanval (DoS-aanval) is het veroorzaken van een elektronische verkeersopstopping. Hierbij wordt een system of netwerk voortdurend belast doordat de aanvaller grote hoeveelheden gegevens naar het slachtoffer stuurt, waardoor het systeem vastloopt en geen diensten meer kan leveren aan gebruikers. Vaak gebeurt dit door honderden computers tegelijk, dit wordt wel een Distributed Denial-Of-Service aanval genoemd (DDoSaanval). Voor deze aanval worden computers ingezet die geïnfecteerd zijn met een virus of andere vormen van malware. Deze computers samen vormen een botnet. Ze zenden grote hoeveelheden verzoeken naar een server waardoor het systeem het begeeft. Wanneer door een grootschalig aanval het betalingssysteem uitvalt, levert dat volgens een van de respondenten niet alleen capaciteitsproblemen op voor financiële instellingen maar ook andere delen van de samenleving worden hierdoor getroffen. Respondent 3: ( ) In Nederland zijn we niet voorbereid op een situatie waarbij we terug moeten vallen op het gebruik van contant geld. Banken kunnen het aantal aanvragen niet aan wanneer klanten massaal hun geld van de bank willen halen. Dit leidt tot chaos en paniek in de samenleving en een deuk in het vertrouwen in het Nederlandse bankwezen ( ). Met de wet Computercriminaliteit II is een nieuw artikel toegevoegd aan de wetgeving over high-tech criminaliteit, artikel 138b Wetboek van Strafrecht, dat zich specifiek richt op Denial-Of-Service aanvallen. Een Denial-Of-Service aanval kan ook worden gezien als computersabotage en is in dat geval strafbaar op grond van artikel 161 sexies en 161 septies van het Wetboek van Strafrecht. Het moet dan wel gaan om een opzettelijke belemmering. Wanneer een Denial-Of-Service aanval data beschadigd of vernield kan het zelfs strafbaar zijn als vernieling, artikel 350a en 350b Wetboek van Strafrecht Integriteit: Hacken Hacken is het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot een informatie- of computersysteem. ICT speelt een belangrijke rol bij het hacken want zonder ICT zou hacken niet bestaan (Stol 1999: 51). Hacken gaat volgens de hackers zelf samen met onderwerpen als vrijheid van meningsuiting en privacy (Respondent 17, 6 januari 2010). Wanneer men eenmaal toegang heeft tot een systeem is er echter ook toegang tot alle informatie op dit systeem. Hackers zien hun bezigheid zelf vaak vanuit een idealistisch perspectief. Ze bedoelen het niet verkeerd, en als bedrijven schade oplopen is dit een onbedoeld neveneffect. 37

39 Daarbij zouden bedrijven juist dankbaar moeten zijn dat hackers hen wijzen op fouten in de informatiebeveiliging (Stol, 1999: 45). Het gaat om de kick van het inbreken in systemen van iemand anders (Himanen, 2001: 47). Deze digitale inbrekers vormen een bedreiging voor financiële instellingen. Bedoeld of onbedoeld kunnen er vertrouwelijke gegevens over klanten op straat komen. Ook kunnen kwaadwillende hackers (of crackers) toegang verkrijgen tot cruciale informatiesystemen en deze manipuleren voor financieel gewin. Tenslotte zijn ze in staat om de computers van klanten te infiltreren en zich op deze manier onopgemerkt voordoen als klant om vervolgens diens rekening te plunderen. Er bestaan drie strategieën om te hacken; het achterhalen van een naam en wachtwoord combinaties, het verleiden van een gebruiker om een Trojan Horse binnen te halen en het ontdekken van systeemfouten (Stol, 1999: 159). Hackers gebruiken verschillende software als hulpmiddelen voor criminele activiteiten. Een belangrijk hulpmiddel is de Trojan Horse (Respondent 17, 6 januari 2010). Vaak zit deze Trojan Horse verstopt in berichten of downloads. Dit is een programma dat eruit ziet als een onschuldig en legaal programma maar ongewenste functies uitvoert wanneer het geïnstalleerd is. Hierdoor kan de verspreider ervan ongewenst en onopgemerkt toegang tot de computer verkrijgen. Door middel van bijvoorbeeld keylogging 10 kunnen persoonlijke gegevens worden achterhaald (Europol, 2007: 22). Wanneer een Trojan Horse geïnstalleerd is kan hij een achterdeur openzetten waardoor de verspreider de computer op afstand kan besturen. Bots, afkorting voor robots, zijn een ander hulpmiddel van hackers. Een bot is een automatisch softwareprogramma dat zelfstandig andere computers kan besmetten (Trend Micro, 2006: 3). Hiermee kan een geheel botnet opgezet worden van geïnfecteerde computers. De verspreider kan een botnet vanuit een centraal punt besturen zonder medeweten van de computergebruikers. Botnets worden weer gebruikt voor andere activiteiten zoals het versturen van spam of Denial-Of-Service aanvallen. Virussen en wormen worden ook veelvuldig gebruikt door hackers om toegang te krijgen tot systemen. Een worm is een programma dat zichzelf vermenigvuldigd en verspreid zonder dat menselijke interventie nodig is. Een virus kan zich ook vermenigvuldigd en verspreiden, maar heft een bestand nodig om dit te kunnen doen. Het programma hecht zich aan een bestaand programma en wordt zo meegestuurd met berichten en uitwisseling van gegevens. Wormen en virussen kunnen de instellingen van computers beschadigen en kunnen dienen als verspreiders 10 Bij keylogging wordt software geïnstalleerd dat alle toetsaanslagen en muisklikken registreert. De gegevens worden automatisch naar een derde partij gestuurd. 38

40 voor Trojan Horses. Bekende aanvallen waarbij gebruikt gemaakt werd van virussen, wormen of Trojan Horses zijn het Explore-zip 11 virus in 1999, het ILOVEYOU 12 virus in 2000 en het Anna Kournikova 13 virus in 2001 (Burkhart, 2001: 56). Hacken valt onder de strafbepaling computervredebreuk van art 138a Wetboek van Strafrecht. Het verspreiden of ter beschikking stellen van programma s die bestemd zijn om schade aan te richten in een geautomatiseerd werk is strafbaar volgens artikel 350a (vernieling) Wetboek van Strafrecht. Hieronder vallen wormen, virussen en Trojan Horses Vertrouwelijkheid: Aftappen van gegevens Er zijn drie methoden om gegevens van gebruikers te achterhalen door ze als het ware af te luisteren. De eerste mogelijkheid is sniffing, het onderscheppen en bekijken van informatie zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en berichten. Bij sniffing wordt de netwerkverbinding afgeluisterd. Alle IP-pakketten die de netwerkkaart passeren worden door speciale software opgevangen en weergegeven op de computer van een derde partij. Door criminelen kan deze methode worden gebruikt om waardevolle en persoonlijke informatie te achterhalen waar later misbruik van gemaakt kan worden. Een respondent geeft aan dat technologische ontwikkelingen een grote rol spelen bij sniffing: Respondent 11: ( ) De mogelijkheden voor het afluisteren van gegevens gaan samen met technologische ontwikkelingen. De beveiliging van het netwerkverkeer wordt voortdurend aangescherpt, maar criminelen reageren hier met nieuwe technologieën op om deze beveiliging te omzeilen. Het is een kat-en-muis spel tussen criminelen en beveiligers ( ). Daarnaast heet de opkomst van draadloze netwerken en bluetooth sniffing vereenvoudigd. Een tweede methode is het installeren van spyware. Dit is een verzamelnaam voor spionageprogramma s. Zulke software wordt op een computer geplaatst om informatie te zoeken. De gevonden informatie wordt doorgestuurd naar een derde partij. Deze methode wordt vaak gebruikt door adverteerders die zo doelgericht informatie kunnen versturen, maar 11 De eerste worm die bedrijven aanviel van achter de firewall. De worm had zich gehecht aan bijlagen en installeerde een Trojan Horse die automatisch verschillende bestanden en programma s op de harddrive vernietigde. 12 ILOVEYOU was een virus dat zichzelf vermenigvuldigde via berichten en automatisch gevonden gebruikersnamen en wachtwoorden doorstuurde naar de ontwerper. Naar verluid heeft dit virus meer dan 15 miljoen computers geïnfecteerd. 13 Het Anna Kournikova virus bestond uit een worm die computers besmet en kwam binnen via Microsoft Outlook. Het verspreidde zich met 1,5 berichten per seconde. 39

41 ook criminelen maken er gebruik van. Keylogging is een derde methode om informatie af te luisteren. Bij keylogging wordt geregistreerd welke toetsen de gebruiker aanslaat inclusief muisklikken. Keylogsoftware wordt vaak geïnstalleerd als deel van een spywareprogramma. Het aftappen van gegevens en informatie is specifiek strafbaar gesteld onder artikel 139c Wetboek van Strafrecht. Het plaatsen van een technisch hulpmiddel is strafbaar volgens artikel 139d Wetboek van Strafrecht. Daarnaast is er vaak ongeautoriseerde toegang tot een systeem nodig om spyware te installeren, wat strafbaar is gesteld door artikel 138a Wetboek van Strafrecht. 3.5 Vermogensdelicten Fraude is een gedraging waarbij overtreders zich veelal richten op financiële instellingen. Juridisch gezien is fraude geen eenduidig begrip en wordt vaak gerelateerd aan bedrog (Charbon en Kaspersen, 1990: 30). Maar een ding is duidelijk; fraude is gericht op financieel winstbejag. Het is een delict dat deels op internet wordt gepleegd maar voltooid moet worden door handelingen in de echte wereld (Stol 2004: 78). Oplichting en vervalsing zijn twee vormen van fraude die deels op internet en deels daarbuiten worden uitgevoerd. Bij beide delicten kan de financiële schade van instellingen en bedrijven hoog oplopen. Hieronder worden drie vermogensdelicten waarbij de computer van essentieel belang is uiteengezet die relevant zijn voor financiële instellingen Skimming Het begrip skimming is steeds vaker terug te vinden in krantenkoppen en nieuwsartikelen. De eerste serieuze gevallen van skimming in Nederland werden in 2002 ontdekt (Respondent 9, 13 januari 2010). Bij skimming worden de gegevens die op de magneetstrip van een bankpas staan gekopieerd en daarna op een valse pas gezet. De pincode wordt afgekeken, gefilmd of geregistreerd. Met de valse pas en pincode wordt, vaak in het buitenland, geld van de rekening gehaald (KLPD, 2008: 178). Door de snelle technologische ontwikkelingen kunnen de gegevens van de magneetstrip en de pincode steeds sneller worden doorgegeven en zit er nog maar weinig tijd tussen het bemachtigen van de gegevens en het pinnen. Skimming kan op twee manieren gepleegd worden; het skimmen van gelduitgifteautomaten en van betaalautomaten in winkels. Bij gelduitgifteautomaten wordt het opzetmondje verwisseld door speciale skimapparatuur dat de gegevens van de magneetstrip kopieert. De bijbehorende 40

42 pincode wordt achterhaald door camera s, een lay-over 14 of door over de schouder van het slachtoffer mee te kijken. De gegevens van de magneetstrip worden op een lege pas gezet en met de achterhaalde pincode kan zo geld van de rekening worden gehaald. Omdat gelduitgifteautomaten vaak op openbaren plaatsen staan zijn deze eenvoudig toegankelijk. Betaalautomaten in winkels zijn minder toegankelijk en vereisen dan ook een andere benadering. De automaten worden s nachts gestolen en zodanig aangepast dat de magneetstrip van een klant gekopieerd wordt en tegelijkertijd wordt de pincode geregistreerd. Ook doen criminelen zich voor als monteur om automaten aan te passen (Volkskrant, 2 mei 2006). Soms worden betaalautomaten in zijn geheel vervangen door een geprepareerd betaalautomaat. Na enige tijd wordt de betaalautomaat weer op dezelfde manier verwijderd en worden de gegevens op lege passen gezet waarmee de criminelen geld van de rekeningen kunnen halen (KLPD, 2008: 179). Ook bij deze vorm spelen technologische ontwikkelingen een rol. De skimapparatuur wordt steeds geavanceerder. Er bestaan nu zelf opzetstukken die over de betaalautomaten in winkels geplaatst worden, ze hebben dezelfde functies als de geprepareerde betaalautomaten, maar het plaatsen van de opzetstukjes kost slechts enkele seconden. Winkeliers proberen zich hiertegen te wapenen door stickers op de betaalautomaten te plakken zodat het zichtbaar is wanneer er een valse kap overheen gezet is. Tussen 2003 en 2004 hebben banken in Nederland maatregelen genomen tegen skimming. De gelduitgifteautomaten zijn uitgerust met een nieuw opzetmondje en door deze maatregel is in 2005 het aantal skimming-incidenten gedaald. Vanaf 2006 heeft skimming zich echter verplaats naar betaalautomaten in winkels, op NS-stations en het nieuwste doelwit benzinestations. Op 27 mei 2009 hebben banken en detailhandel een akkoord gesloten om voor 2012 over te stappen op een nieuw betaalsysteem, de EMV-chipkaart. Andere EUlanden, waaronder Engeland, zijn al overgestapt naar deze nieuwe techniek. De gegevens staan dan niet meer op de magneetstrip, maar op de chip van de pinpas. Verwacht wordt dat met de invoering van de EMV-chipkaart het aantal skimming-incidenten drastisch zal afnemen. In hoofdstuk 4 zal verder ingegaan worden op de invoering en gevolgen van de EMV-chipkaart. Skimming is strafbaar gesteld onder artikel 232 Wetboek van Strafrecht, als vervalsen en gebruiken van betaalkaarten. Dit artikel wordt vaak toegepast in combinatie met artikel 234 Wetboek van Strafrecht, het voor handen hebben van vervalsingapparatuur. 14 Een lay-over is een kunststof plaatje dat over het toetsenbord geplaatst wordt en alle aanslagen registreert. 41

43 3.5.2 Phishing Phishing is een vorm van social engineering via het internet. Doel is het stelen van persoonlijke en financiële gegevens. De namen van bedrijven, banken en andere instellingen worden misbruikt om deze gegevens te achterhalen. Phishing kent veel varianten die uit de traditionele vorm geëvolueerd zijn. Bij de traditionele vorm van phishing ontvangen internetgebruikers een bericht waarin ze worden overgehaald via een link een site te bezoeken en daar persoonlijke gegevens in te typen (KLPD, 2008: 204). Deze lijkt afkomstig van een bedrijf of financiële instelling, maar men wordt via de link doorgestuurd naar een namaaksite. Een phishingaanval bestaat dus uit twee componenten; een nagemaakt e- mailbericht en een frauduleuze website (Trend Micro, 2006: 4). De s worden steeds persoonlijker om wantrouwen van slachtoffers te voorkomen en beveiligingspakketten te omzeilen. Naast deze traditionele vorm kent phishing nog vier varianten. De eerste is pharming, slachtoffers die een site bezoeken worden stiekem omgeleid naar een namaaksite waar om persoonlijke gegevens gevraagd wordt. Deze omleiding wordt veroorzaakt door malware op de computer van de slachtoffers. Deze malware knoeit met de DNS-server. De DNS-server stuurt een gebruiker door naar het juiste webadres wanneer deze het adres intypt. Doordat er een criminele code aan deze server is toegevoegd wordt de gebruiker automatisch doorgestuurd naar een frauduleuze website (Trend Micro, 2006: 2). Een tweede variant is spy-phishing. Hierbij wordt het gedrag van slachtoffers bestudeerd met behulp van malware. Via het zogenaamde keylogging worden aanslagen geregistreerd en doorgestuurd naar de criminelen. Op deze manier kunnen ze gebruikersnamen en wachtwoorden bemachtigen waarvan later misbruik gemaakt kan worden. Besmetting met malware bij pharming en spy-phishing kan plaatsvinden via berichten, websites, software, downloads en zoekmachines (KLPD, 2008: 204). Vishing is een derde variant op phishing. Fraude wordt hierbij gepleegd via VOIP 15 in plaats van het internet. Waneer een slachtoffer denkt zijn financiële instelling aan de telefoon te hebben, krijgt hij een automatische stem te horen die zich voordat als het bedrijf of de instelling. Deze stem vraagt het slachtoffer om creditcardnummers, codes en wachtwoorden. Een laatste variant is SMiShing, waarbij mobiele telefoons met toegang tot internet worden aangevallen. Slachtoffers ontvangen een link en wanneer ze de desbetreffende website bezoeken dringt er een Trojan Horse binnen die enorme schade kan aanrichten aan de mobiele telefoon en zijn inhoud. Ook bestaat de 15 VOIP staat voor Voice-Over-IP. Een IP-netwerk, zoals het internet, wordt gebruikt om spraak te transporteren. Spraak en data kunnen op deze manier worden samengevoegd. 42

44 mogelijkheid dat informatie die op de mobiele telefoon is opgeslagen doorgestuurd wordt naar de criminelen (Europol, 2007: 29). Met het toenemende gebruik van mobiele telefoons voor internetbankieren nemen ook de risico s van deze nieuwe variant toe. In het verleden waren phishing s en websites nog redelijk eenvoudig te herkennen. De berichten waren vaak in gebrekkig Nederlands opgesteld of zaten vol spelfouten en de website had geen domeinnaam maar een simpel IP-adres (MacAfee, 2006: 4). Doordat mensen zich steeds meer bewust worden van het bestaan van phishing zoeken phishers steeds nieuwe manieren om slachtoffers op te lichten. Veel phishers springen tegenwoordig in op actuele gebeurtenissen zoals aardbevingen of tornado s, waarbij ze donatiesites en s misbruiken (Trend Micro, 2006: 6). Het doel van phishers is misbruik te maken van de achterhaalde gegevens. Aanvallen op het betalingsverkeer zijn het meest geliefd onder phishers, in 2008 waren financiële instellingen het meest gekopieerd met 79% van de totaal geanalyseerde phishing-incidenten (Symantec, 2008: 74). Dit is logisch aangezien criminelen met deze gegevens eenvoudig financiële transacties kunnen uitvoeren. Om anonimiteit te waarborgen en om het geld naar eigen rekening te kunnen overmaken, gebruiken phishers vaak moneymules 16. Deze tussenpersonen worden vaak via berichten of websites benaderd en wordt hen een baan aangeboden waarbij ze overgemaakt geld moeten doorstorten (KLPD, 2008: 206). In sommige gevallen weten de moneymules niet dat ze betrokken zijn bij criminele activiteiten. In het Wetboek van Strafrecht is geen aparte wet opgenomen tegen phishing. Ook met de komst van de wet Computercriminaliteit II is phishing als op zichzelf staan feit niet strafbaar gesteld. In de praktijk worden verdachten van phishing meestal veroordeeld op grond van oplichting, artikel 236 Wetboek van Strafrecht, of valsheid in geschrift, artikel 225 Wetboek van Strafrecht Identiteitsfraude De betekenis van identiteit is veranderd in de huidige samenleving. Vanuit een sociaaltheoretisch perspectief kan gesteld worden dat informatie steeds belangrijker is geworden, maar doordat deze informatie digitaal wordt opgeslagen en verwerkt leidt dit weer tot een vorm van anonimisering. Al onze gegevens staan in digitale dossiers die bewaakt worden door verschillende organisaties, zowel publiek als privaat, waardoor we gevoeliger 16 Een moneymule is iemand die zijn of haar bankrekening tegen beloning laat misbruiken voor criminele activiteiten. 43

45 worden voor fraude (De Vries, e.a., 2007: 24). Identiteitsfraude is een set van activiteiten voor het stelen van iemands persoonlijke informatie. Deze persoonlijke informatie kan vervolgens worden misbruikt. Motivaties voor identiteitsfraude zijn financieel gewin (iemands gegevens gebruiken voor fraude) of bij verdere criminelen activiteiten (het overnemen van een identiteit of begaan van delicten onder iemand anders naam). Identiteitsfraude is wel als apart onderwerp opgenomen in het Cybercrime verdrag 2001 (De Vries, e.a., 2007:22), maar niet terug te vinden als strafbare gedraging in de Nederlandse strafwet. Ook het begrip fraude kent geen wettelijke definitie (De Vries e.a., 2007: 204). Toch worden beide gedragingen als strafbaar gezien. Fraude kent vaak twee aspecten; bedrog en valsheid. Wanneer we specifiek kijken naar identiteitsfraude zijn deze aspecten ook terug te vinden. De valsheid is gericht op de identiteit van een ander, en het bedrog op het doel wat met de valse identiteit bereikt kan worden. Maar onder fraude valt ook het ruilen van identiteiten waarin beide partijen toestemmen of het manipuleren van eigen gegevens. Dit wordt over het algemeen niet als identiteitsfraude gezien (De Vries e.a., 2007: 186). In de Verenigde Staten gebruiken ze de term identiteitsdiefstal om aan te duiden dat het niet gaat om fraude met eigen gegevens. Daar wordt identiteitsdiefstal gezien als een sociaal probleem en is het een aantal jaren geleden gecriminaliseerd (Marron, 2008: 21). In Nederland blijven we de term identiteitsfraude gebruiken. Identiteiten kunnen namelijk niet al goederen worden beschouwd, het gaat om vastgestelde gegevens. Ze kunnen daarom niet gestolen worden, maar enkel worden overgenomen of misbruikt. Juridisch gezien is de term persoonsgegevens 17 van belang bij identiteitsfraude. In de Nederlandse wetgeving wordt ook het wordt persoonsgegevens gebruikt, bijvoorbeeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. In de praktijk worden activiteiten die samenhangen met identiteitsfraude regelmatig onder andere strafbepalingen vervolgd (Van der Meulen, 2006: 20). Bij identiteitsfraude wordt vaak gebruik gemaakt van valse of vervalste papieren (De Vries e.a. 2007: 208). Pas wanneer deze papieren ook daadwerkelijk gebruikt worden om een valse hoedanigheid aan te nemen of er voordeel mee te behalen is dit strafbaar onder artikel 225 Wetboek van Strafrecht. Daarnaast liggen diefstal, verduistering en heling ten grondslag aan fraude. Betaalpassen, creditcardnummers en identiteitsbewijzen kunnen worden gestolen en daarna worden 17 De term persoonsgegevens wordt door de Europese regelgeving als volgt gedefinieerd: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon, hierna betrokkene genoemd; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit kenmerken zijn (Artikel 2 onder a Verordening (EG) Nr. 45/ december 2000).. 44

46 doorverkocht. Wanneer identiteitsgegevens verkregen worden door middel van inbraak in computersystemen, valt dit onder computervredebreuk. Ook kunnen technieken als phishing, keylogging en sniffing gebruikt worden om aan gegevens te komen. Vaak wordt in deze situaties oplichting ten laste gelegd. 3.6 Conclusie Deze verschijningsvormen van high-tech criminaliteit beïnvloeden financiële instellingen op verschillende manieren. We kunnen een onderscheid maken in delicten die zich specifiek richten op informatiesystemen en netwerken, de delicten tegen het goed functioneren van systemen, en delicten die met behulp van ICT andere vormen aannemen en nieuwe kenmerken krijgen, de vermogensdelicten. Nu we de kenmerken, werkwijze en strafbaarstelling van de verschijningsvormen op een rij hebben kan de aard en omvang bekeken worden. Van zowel delicten tegen het goed functioneren van systemen als ook de vermogensdelicten geeft het volgende hoofdstuk meer inzicht in de schade en kenmerken van de daders. 45

47 4. AARD EN OMVANG VAN HIGH-TECH CRIMINALITEIT Nu we een overzicht hebben van de verschillende verschijningsvormen van high-tech criminaliteit die van invloed zijn op financiële instellingen, kunnen we dieper ingegaan op de aard en omvang van de delicten. Op dit moment is er weinig zicht op de omvang van deze vormen van high-tech criminaliteit. Volgens financiële instellingen vormt delicten als skimming, phishing en internetfraude een maatschappelijk probleem, maar binnen de politiek en opsporingsinstanties wordt het gezien als een probleem van de banken. Dit heeft als gevolg dat high-tech criminaliteit geen opsporingsprioriteit heeft en de Nederlandse wetgeving op dit gebied sinds 2006 niet meer aangepast is. Voor de burgers is high-tech criminaliteit een vrij onzichtbaar fenomeen en zij hebben geen zicht op de ernst van de problematiek. Het ontbreken van informatie over de omvang van high-tech criminaliteit ligt gedeeltelijk bij de financiële instellingen zelf. Zij doen zaken van fraude intern of en hebben afspraken met de politie over aangifteprocedures. Hierdoor blijft belangrijke informatie binnen de banken en heeft de samenleving geen beeld van wat er daadwerkelijk speelt. Naast dit stilzwijgen van banken worden aanvallen van high-tech criminaliteit slecht geregistreerd. Vaak overlopen high-tech delicten met andere delicten zoals oplichting en valsheid in geschrift. Bij politieregistraties in Nederland wordt geen onderscheid gemaakt tussen criminaliteit met en zonder het gebruik van ICT (Europol, 2003: 12). Het is in deze scriptie dan ook onmogelijk als deze gebreken uit de weg te helpen, maar door middel van interne rapporten van banken en informatie van experts wordt geprobeerd de huidige omvang van de verschillende verschijningsvormen in kaart te brengen. Dit draagt bij aan de analyse in hoofdstuk 6, waar we kijken naar de verdeling van risico s over de stakeholders. Wanneer we een idee hebben wie de belangrijkste risico s draagt en hoe ernstig de schade is voor betrokken partijen hebben we ook meer duidelijkheid over welke partijen aansprakelijkheid zijn voor het dichten van deze risico s en het nemen van (preventieve) maatregelen. Naast ontbrekende informatie over de omvang is er over de daders van high-tech delicten ook weinig bekend (Broadhurst, 2005). Het meeste onderzoek is gedaan door (private) beveiligingsbedrijven en gericht op de werkwijze van daders, om zo producten en diensten hierop aan te kunnen passen. Over de achtergronden en motieven is echter nog weinig bekend. Veel informatie uit de literatuur en media berust op (subjectieve) uitspraken van anderen (Klaver, 19 september 2006) en wordt niet ondersteund door wetenschappelijk 46

48 onderzoek. Inzicht in de daders en hun kenmerken is echter wel essentieel voor een gerichte bestrijding van high-tech criminaliteit (Rogers 2006: 97). Met deze informatie kunnen we namelijk kijken welke partijen de verantwoordelijkheid voor de bestrijding en opsporing kunnen en zouden moeten nemen. Daarnaast biedt dit inzicht mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden dus private en publieke partijen. Voor zowel de delicten tegen het functioneren van informatiesystemen als vermogensdelicten wordt in dit hoofdstuk eerst de omvang in kaart gebracht door middel van gepubliceerde cijfers, rechtszaken, mediaberichtgeving en informatie van experts. Hierbij wordt ook gekeken naar de verwachtingen voor de toekomst. Vervolgens wordt geprobeerd een beeld te schetsen van de daderkenmerken per verschijningsvorm. Omdat er weinig officiële gegevens bekend zijn over high-tech criminaliteit leunt dit hoofdstuk sterk op informatie verkregen door middel van interviews met experts op het gebied van high-tech criminaliteit. 4.1 Omvang aantasting van het goed functioneren van informatiesystemen Hacken en Denial-Of-Service Delicten waarbij gebruik gemaakt wordt van malware, botnets of Denial-Of-Service aanvallen zijn zeldzaam in officiële statistieken. Dit komt vooral doordat deze gedragingen niet altijd worden opgemerkt en ze vaak bestaan uit meerdere stappen waardoor ze niet goed onder een specifieke gedraging te registreren zijn. Om toch een inschatting te kunnen maken van de ernst van deze gedragingen zijn naast informatie verkregen van experts ook de berichten uit de media en het Openbaar Ministerie van de afgelopen vijf jaar geanalyseerd. Uit deze gegevens komt naar voren dat er slechts sporadisch een verdachte wordt opgepakt of veroordeeld voor het aantasten van het functioneren van informatiesystemen. Een van de eerste high-tech delicten die breed in de media werd uitgemeten was de Denial-Of-Service aanval op diverse Nederlandse websites in oktober Een groep jongeren voerde een Denial-Of-Service aanval uit waarbij slecht beveiligde computers werden misbruikt om voortdurend internetpagina s op te vragen. De aanval was onder andere gericht op overheidswebsites welke enkele dagen niet meer bereikbaar waren (De Volkskrant, 10 februari 2006). Vijf jongeren tussen de vijftien en negentien jaar werden hiervoor in

49 veroordeeld tot jeugddetentie, gevangenis- en werkstraffen. De eerste aanval op financiële instellingen die het nieuws haalde vond plaats in Een groep internetoplichters werd opgepakt op verdenking van fraude met internetbankieren, waarvan zes verdachten in voorlopige hechtenis hebben gezeten. Dit onderzoek leidde in totaal tot achttien verdachten die zich voornamelijk op oudere slachtoffers hadden gericht, en rekeningen bij banken plunderden die waren geopend met valse paspoorten en documenten voor het aanvragen van internetbankieren (Openbaar Ministerie, 26 september 2006). Twee jaar later is een 19-jarige hacker uit Sneek opgepakt voor het verkopen van een besmet computernetwerk. De Verdachte wilde een botnet overdragen aan een Braziliaan. Het netwerk bleek uit geïnfecteerde computers te bestaan, waarvan 1100 computers zich in Nederland bevonden (Govcert, 2009: 33). De directe schade bij hacking en malware in Nederland is op dit moment niet zorgwekkend. Respondent 3: ( ) Ondanks dat er over internetfraude weinig cijfers bekend zijn valt de feitelijke schade wel mee. Het aantal incidenten van hacken en malware zijn voor het Nederlandse bankwezen op dit moment niet zorgwekkend. Wel zorgwekkend is het geld wat er met een grote geslaagde aanval te verdienen is ( ). Volgens een expert op het gebied van malware zijn er de afgelopen vier jaar slechts vier boetes uitgedeeld voor het verspreiden van malware (Respondent 15, 23 december 2009). Denial-Of-Service aanvallen vinden wel geregeld plaats, maar veroorzaken volgens een respondent geen noemenswaardige schade. Respondent 4: ( ) Er vinden een paar honderd Denial-Of-Service per dag plaats op het netwerk van een internetserviceprovider. Deze aanvallen zijn te klein om echte schade te kunnen veroorzaken. Wanneer een aanval in de media vermeld word is het vaak niet waar. Daadwerkelijke bedreigingen of aanvallen blijven geheim omdat bedrijven ze niet willen meld omdat ze bang zijn voor hun imago ( ). Ondanks dat de omvang van criminaliteit tegen het functioneren van systemen op dit moment geen bedreigende situatie oplevert, baart het toekomstbeeld veel experts zorgen (Respondent 14, 2 december 2009). Onze afhankelijkheid van informatiesystemen maakt ons zeer kwetsbaar voor aanvallen op vitale infrastructuren. Een verstoring of vernietiging van deze infrastructuur kan serieuze gevolgen hebben voor onze gezondheid, veiligheid en economische situatie (Europol 2007: 32). Zo zijn de gevolgen van een crimineel die pacemakers weet te hacken, een inbreuk in militaire data, of het platleggen van het totale 48

50 betalingsverkeer in Europa niet te overzien. De betalingssystemen in Europa zijn niet voorbereid op zo een aanval. Er zijn niet genoeg middelen wanneer alle burgers ineens geld van hun rekening op moeten nemen, wat chaotische gevolgen kan hebben (Respondent 3, 15 december 2009). Deze situaties worden door velen als doemscenario s gezien en de kans dat Nederland getroffen wordt door een grootschalige internationale aanval is niet heel groot, maar wanneer het gebeurd zijn we slecht uitgerust en lopen we achter de feiten aan (McAfee, 2008: 3). Bij banken in het bijzonder stijgt de dreiging van high-tech criminaliteit in tijden van economische crisis. Internetgebruikers en bedrijven geven minder uit aan beveiliging voor hun systemen. De software wordt minder vaak geüpdate en de aanschaf van nieuwe virusscanners worden uitgesteld uit overwegingen van kostenbesparing (McAfee, 2008: 6). Aan de andere kant spelen criminelen in op de onzekere situatie van mensen. Als de werkeloosheid stijgt, gaan meer mensen zijn op zoek naar een baan, waarbij het internet een belangrijke rol speelt. Ze zijn geneigd eerder te reageren op valse vacatures waarbij ze ten prooi vallen aan criminelen die ze misbruiken als moneymule 18. Ook zijn internetgebruikers gemakkelijker afgeleid door mooie aanbiedingen en gratis downloads, die vaak malware bevatten waarmee criminelen computers kunnen overnemen. Ze kunnen dan eenvoudig gegevens van klanten verzamelen. Respondent 11: ( ) Gegevens van computergebruikers worden verzameld door diverse malware programma s en vervolgens doorgestuurd naar een dropsite. Hoe meer gegevens er op deze dropsite verzameld worden, hoe aantrekkelijker bijvoorbeeld een aanval op een bank wordt. Naast het verzamelen van gegevens nemen criminelen de computers over om ze in te zetten als onderdeel van een botnet. Dit botnet ondersteund weer andere vormen van criminaliteit ( ). Een cyberaanval op een bank kan op veel grotere schaal worden uitgevoerd dan bijvoorbeeld het fysiek beroven van een bank. Wanneer crimineel 100 banken proberen te beroven is de pakkans per bank vele malen groter dan wanneer ze virtueel aanvallen. Verwacht wordt dan ook dat aanvallen door middel van botnets en malware zullen gaan toenemen (Respondent 26, 6 januari 2010). Botnets kunnen een dreiging vormen omdat ze moeilijk te detecteren zijn, er nog maar weinig bekend is over het probleem door een tekort aan data, en middelen van opsporingsdiensten schieten vaak tekort om botnets verder te onderzoeken. Daarnaast wordt er door slachtoffers maar zelden aangifte gedaan omdat ze niet weten dat ze slachtoffer zijn 18 Een moneymule, ook wel katvanger genoemd, is iemand die een bankrekening op zijn naam laat misbruiken (tegen een kleine vergoeding) om zo criminelen buiten bereik van de justitiële autoriteiten te houden. 49

51 (Europol 2007: 20). Door de vele verschillende vormen van malware en de snelle ontwikkeling van nieuwe virussen zal ook malware in de toekomst voor problemen kunnen zorgen. In 2009 heeft Symantec verschillende vormen van malware gevonden, die allemaal gemaakt waren met de Zeus toolkit (Spitsnieuws, 20 april 2010). Met dit programma kunnen criminelen eenvoudig zelf bestanden maken om computers mee te besmetten en gegevens mee te stelen. Deze toolkit wordt specifiek gebruikt om bank en creditcardgegevens te achterhalen. Veel van deze gegevens worden vervolgens doorverkocht op internet, waar veel geld mee te verdienen is. Doordat er zoveel verschillende vormen zijn kunnen antivirussoftware ze onmogelijk allemaal blokken en loopt het risico op infecties van computers toe Spam Het spamverbod dat sinds 2004 geldt 19, heeft het registreren van overtredingen met betrekking tot spam vereenvoudigd. Telecomwaakhond OPTA 20 is verantwoordelijkheid voor de handhaving van het spamverbod en kan boetes uitdelen aan overtreders. Via het meldpunt spamklacht.nl kunnen mensen klacht indienen over spamberichten en s die zij ongewenst ontvangen. In 2007 kreeg OPTA klachten, maar mede door de uitbreiding van het spamverbod in 2009 nam het aantal klachten ditzelfde jaar af naar ruim (Govcert, 2009: 35). In 2008 heeft OPTA een recordboete uitgedeeld van euro aan twee bedrijven uit Breda voor het verspreiden van spam. De bedrijven stuurden in 3 jaar ongeveer 4,5 miljoen s waarin thuiswerk 21 werd aangeboden, waarmee ze 1,7 miljoen euro verdiend hebben (De Volkskrant, 20 mei 2008). Een jaar later deelde OPTA een boete uit van euro aan een spammer die 21 miljoen s heeft verstuurd in bijna 5 jaar tijd. OPTA had, onder andere via spamklacht.nl, 379 klachten hierover ontvangen (De Volkskrant, 27 juli 2009). IT-beveiliger Symantec brengt maandelijks een rapport uit over de status van spam en phishing in de Verenigde Staten. In juli 2010 bestond volgens dit rapport bijna 92% van alle berichten uit spam, vergeleken met 88% in juni datzelfde jaar (Symantec, 2010).Of het percentage spam in Nederland ook zo hoog ligt is niet bekend. Symantec houdt wereldwijd het aantal spamberichten in de gaten. Spam lijkt een vrij onschuldige vorm van 19 Het ongevraagd verzenden van spam naar consumenten is sinds 2004 verboden, maar sinds 1 oktober 2009 geldt dit verbod ook voor bedrijven. 20 OPTA staat voor Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit en is op 1 augustus 1997 opgericht. 21 Er worden werkzaamheden aangeboden die mensen vanuit hun eigen huis kunnen uitvoeren, het gaat meestal om taken die via de computer uitgevoerd kunnen worden. 50

52 high-tech criminaliteit, omdat het voornamelijk de ontvangers ervan overlast bezorgd. Spam bevat tegenwoordig echter steeds minder advertenties en is voornamelijk winstgevend voor andere vormen van criminaliteit. Criminelen proberen door middel van spam campagnes die heel normaal lijken andere vormen van high-tech criminaliteit te faciliteren. Vaak worden aanbiedingen voor toners, printers en weekendjes weg gebruikt om malware te verspreiden of mensen naar frauduleuze site te lokken voor phishingaanvallen. De meeste spam in Nederland is gericht op een specifieke doelgroep waardoor ze gemakkelijk door spamfilters van e- mailproviders heenkomen. Spam zelf vormt dus voornamelijk een irritatieprobleem, maar doordat criminelen spam gebruiken om andere delicten de faciliteren moet de verspreiding van spam tegengegaan worden. 4.2 Omvang vermogensdelicten Banken liggen aan de frontlinie van criminelen als het gaat om vermogensdelicten, want ook voor hen is de bank de plaats om naar toe te gaan als ze geld nodig hebben. Over fraudedelicten is meer bekend omdat deze delicten vaak een component kennen die buiten de digitale wereld valt. Hierdoor kunnen delicten sneller worden ontdekt en hebben verdachten meer kans om betrapt te worden. Toch zijn er ook weinig officiële statistieken met betrekking tot deze vermogensdelicten. Dit komt omdat er geen centrale instanties zijn die incidenten registreren. Bij politieregistraties worden de delicten vaak onder verschillende noemers geregistreerd waardoor een algemeen beeld onmogelijk te geven is. Daarnaast houden bedrijven vaak informatie over incidenten achter uit angst voor imagoschade. Engeland is tot nu toe het enige land waar cijfers rondom high-tech vermogensdelicten gepubliceerd worden, APACS 22 is hier verantwoordelijk voor. Toch zijn er ook in Nederland een aantal instanties die een zicht hebben op incidenten en schade van verschillende high-tech vermogensdelicten. We bespreken de omvang en aard van de twee fraudedelicten die financiële instellingen de meeste schade bezorgen; skimming en phishing. Ook kijken we naar identiteitsfraude omdat dit fenomeen in de Verenigde Staten voor veel problemen zorgt en verwacht wordt dit in Nederland de komende jaren zal gaan toenemen. 22 APACS is de Britse associatie voor betalingen. 51

53 4.2.1 Skimming Skimming is het high-tech crime delict waarvoor de meeste verdachten kunnen worden aangehouden omdat ze op heterdaad betrapt worden of via camerabeelden achterhaald kunnen worden. Toch is het moeilijk om informatie te krijgen over het aantal skimincidenten en de totale schade. Banken houden de exacte gegevens over de omvang van skimming namelijk al jarenlang voor zichzelf. Met de politie zijn afspraken gemaakt over de aangifteprocedure waarbij slachtoffers van skimming worden aangespoord aangifte te doen via de bank. Equens 23 stelt de dossiers samen en doet dan een gezamenlijke aangifte bij de politie. Dit scheelt voor de politie veel papierwerk maar geeft hen geen inzicht in de ernst van skimming. Een totaaloverzicht van het aantal skimincidenten ligt dus bij de betalingsverwerker Equens. Zij mogen deze informatie echter niet publiceren omdat de banken eigenaar zijn van de informatie. Omdat hier in 2008 veel kritiek op geweest is, en zelfs heeft geleid tot Kamervragen, heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) besloten om jaarlijks cijfers over de financiële schade van skimming te publiceren. Volgens overheidsinstanties, banken en de media vormt skimming het grootste cyberprobleem op dit moment. Ook bij politie en justitie heeft skimming een hoge prioriteit gekregen. Skimming werd in de begintijd gekenmerkt door aanvallen op geldautomaten, waarbij valse opzetmondjes en camera s werden gebruikt. De Nederlandse banken hebben daar in 2003 en 2004 maatregelen tegen genomen door nieuwe pasmondjes op de geldautomaten te plaatsen. Hierdoor is het aantal skimincidenten in 2005 behoorlijk gedaald, en werden er door Equens vijftien incidenten geregistreerd met een geschatte financiële schade van ongeveer 1,8 miljoen euro. Dit bedrag kan enigszins gerelativeerd worden door te kijken naar het totaal aantal transacties. In 2005 hebben er in totaal 11,7 miljard pintransacties plaatsgevonden met een waarde van 111,8 miljard euro. Het fraudebedrag per pintransactie komt dus neer op 0,0021 euro. (KLPD 2008: 181). In 2006 hebben criminelen de overstap gemaakt van geldautomaten naar betaalautomaten in winkels en in openbare ruimten. Dit zorgde ervoor dat het aantal skimincidenten dat jaar opliep naar zeventig met een financiële schade van 4,9 miljoen euro. Dit bedrag is in 2007 meer dan verdubbeld naar 12,1 miljoen euro met meer dan tweehonderd incidenten (KLPD 2008: 180). Het aantal pintransacties is deze jaren echter ook gestegen doordat steeds meer winkels toestonden om kleine bedragen te pinnen. In 2008 kwam de NVB voor het eerst met officiële cijfers over de financiële schade 23 Equens is een bedrijf dat alle financiële transacties verwerkt, voorheen bekend als Interpay. 52

54 van skimming. Volgens de NVB heeft skimfraude Nederland dat jaar 31 miljoen euro gekost. Dit is een verdubbeling van het schadebedrag van het jaar daarvoor. Bijna Nederlanders zijn slachtoffer geworden van skimming, wat neerkomt op 1 op de 450 Nederlanders en gemiddeld 75 slachtoffers per dag (De Nederlandsche Bank, 2009: 15). De enorme stijging komt vooral door het grote aantal skimaanvallen bij NS-kaartjesautomaten. Afgelopen jaar is er voor 36 miljoen euro geskimd, slechts een kleine toename van het jaar daarvoor. Er zijn Nederlanders geskimd en er werd gemiddeld 1100 euro per geskimde kaart buitgemaakt. Ondanks dat de omvang van skimming dankzij de publicatie van de NVB vrij nauwkeurig wordt weergegeven, is het aantal veroordelingen nog een onbekend gegeven. Doordat de strafvervolgingen in de computers van politie en justitie onder verschillende soorten wetsartikelen staan is er geen overzicht van het aantal zaken. Volgens Bernard Streefland van het Openbaar Ministerie zijn er in vorig jaar ruim honderd skimmers veroordeeld. Wel is bekend dat er in 2009 ongeveer 1236 keer aangifte wegens skimming gedaan is, waarvan 508 keer bij een geldautomaat en 627 keer bij een betaalautomaat (Het Parool, 2010). Aangifte wordt in de meeste gevallen bij de banken zelf gedaan, die gezamenlijk aangifte doen bij de politie. Maar zelden doen slachtoffers van skimming zelf aangifte bij de politie (Respondent 3, 15 december 2009). Op Europees niveau zijn er weinig cijfers bekend over de schade van skimming. De Europese Fraud Prevention Expert Group 24 (FPEG) schat in een rapport dat de schade van skimming voor Europa in 2007 tussen de 500 en miljoen euro lag (De Nederlandsche Bank, 2009: 14). Het European ATM Security Team 25 (EAST) heeft in een intern rapport aangegeven dat er in het eerste half jaar van 2009 zeker 4629 skimincidenten in Europa gemeld waren, met een totaal verlies van 156,80 miljoen euro. Ook hier is dus een stijging in van het schadebedrag zichtbaar. Skimming kan aan de hand van deze cijfers gezien worden als een groot probleem, toch bestempeld het KLPD skimming in het Nationaal Dreigingsbeeld (2008: 182) niet als dreiging. De schade blijft namelijk beperkt door de fysieke component. Criminelen moeten de pasmondjes handmatig vervangen of aanpassen en later ook weer verwijderen. Ook is het schadebedrag slechts 2 tot 3% van het totale bedrag van alle pintransacties. Voor banken vormt skimming een echter wel een serieus probleem. Slachtoffers van skimming worden door de banken namelijk volledig schadeloos gesteld. Maar naast de directe schade kent skimming voor de banken nog een extra kostenpost, namelijk de kosten voor bestrijding en extra maatregelen. 24 De FPEG is opgericht om fraude met niet-contante betaalmiddelen te voorkomen. Verschillende deskundigen op Europees niveau maken deel uit van deze groep. 25 EAST is een in 2004 opgericht non-profit organisatie die informatie verzameld over ATM s, inclusief criminaliteit gepleegd bij ATM automaten. 53

55 Zo moeten er passen preventief geblokkeerd worden, nieuwe passen worden uitgegeven en mensen moeten geïnformeerd worden. Ook de extra controles, mensen en systemen die nodig zijn voor de bestrijding van skimming brengen kosten met zich mee. Technologische vooruitgang is een belangrijke factor bij de ontwikkelingen omtrent skimming in de toekomst (KLPD 2008: 181). Verwacht wordt dat de omvang van skimming zal afnemen met de invoer van de EMV-chipkaart 26. Met de nieuwe chipkaart verandert de manier van pinnen. Voorheen stond alle informatie op de magneetstrip van de kaart. Deze wordt vervangen door een chip met pincode. Banken en toonbankinstellingen hebben in mei 2009 een pinakkoord gesloten waarin afspraken gemaakt zijn zodat de EMV-migratie in 2011 voltooid kan zijn (MOB, 2008: 10). Op dit moment loopt Nederland met achter op andere Europese landen met de invoering van de EMV-chipkaart. Volgens een interne rapportage van EAST is ongeveer 92% van alle Europese geldautomaten is EMV-chip bestendig, dit percentage is gelijk aan het aantal geldautomaten dat in Nederland is uitgerust met de EMVtechnologie. Voor betaalautomaten wordt verwacht dat deze voor eind 2010 voor 60% vervangen zijn (De Nederlansche Bank, 2006: 11). In combinatie met moderne en veiligere betaalautomaten zou deze maatregel het aantal skimincidenten in Nederland moeten beperken. Toch zal skimming niet geheel verdwijnen. Er zijn namelijk nog steeds automaten, in bijvoorbeeld niet-europese landen, die nog steeds informatie vanaf de magneetstrip van een kaart halen. Ondanks het feit dat er jaarlijks meer dan Nederlanders geskimd worden, schat men de kans om geskimd te worden laag in. De veiligheidsbeleving van mensen hangt af van hun perceptie van de kans op slachtofferschap (De Nederlandsche Bank, 2009: 25). Deze veiligheidsbeleving en de mate waarin zij risico s inschatten zorgt weer voor aanpassen in hun betaalgedrag. Uit een belevingsonderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat 32% van de respondenten die over een pinpas beschikt de kans klein acht dat ze slachtoffer worden van skimming. Daarnaast staat 20% niet eens stil bij een kans om geskimd te worden. Slechts 21% vindt het gebruik van een pinpas onveilig geworden na berichten over skimming (De Nederlandsche Bank, 2009: 32). Wel geeft 52% van de ondervraagden aan de opzetmondjes bij geldautomaten te controleren. Het bezit van een pinpas of creditcard wordt maar door 3,4% onveilig gevonden en het gebruik ervan door 4,2%. Het gebruik van een pinpas of creditcard wordt vooral onveilig gevonden door de kans op zakkenrollerij, een gewelddadige beroving of het verlies ervan (De Nederlandsche Bank, 2009: 18). Uit het belevingsonderzoek 26 EMV staat voor Europay Mastercard Visa en is een nieuwe internationale standaard voor betalingen en geldopnames met zowel creditcards als bankpassen. 54

56 komt ook naar voren dat de invoering van de EMV-chipkaart als meest effectieve maatregel tegen skimming wordt gezien Phishing Phishing wordt nergens centraal geregistreerd en het is moeilijk om uitspraken rondom dit fenomeen te doen. Niet alleen blijft phishing in veel gevallen onopgemerkt of komen slachtoffer er pas later achter, ook het achterhalen van de daders is een uitdaging. Phishingmails kunnen worden verstuurd via botnets of het IP-adres van de verzender wordt omgeleid of gespoofd 27. Maar bij phishing wordt niet alleen gebruik gemaakt van s of nepsites, er zijn ook nieuwe vormen ontstaan, zoals pharming, waarbij de computer zelf het doelwit is. In het Nationaal Dreigingsbeeld van 2004 was phishing nog een vrij onbekend verschijnsel, maar vier jaar later kreeg phishing toch de stempel van voorwaardelijke dreiging. De Anti-Phishing Working Group (APWG) 28 verzamelt en publiceert gegevens en documenten over phishing. Uit deze rapporten blijkt dat phishing een enorme toename kent. Volgens de APWG werden er in juli 2004 nog 584 unieke phishingsites waargenomen. Dit aantal is geleidelijk gestegen tot halfweg 2006, waarna het een vogelvlucht nam naar een piek van meldingen in april Sinds 2008 is het aantal meldingen weer langzaam aan het dalen. Ook Symantec houdt cijfers bij over phishing. Zij zien sinds 2010 weer een lichte stijging in het aantal phishingsites. Doelwit voor criminelen is voornamelijk de financiële sector, ruim 85% van alle aanvallen richt zich op deze sector. Resterende aanvallen richten zich op informatiediensten en overheidsinstellingen (Symantec, 2010). Het aantal aangiftes in Nederland is blijven stijgen. In 2005 was er sprake van 15 meldingen, in 2006 waren dit er al 25 en in 2007 later meer dan 30 (KLPD, 2008: 207). Hiermee kunnen we echter nog geen conclusies trekken over het aantal slachtoffers in Nederland. De meeste slachtoffers van phishing doen namelijk geen aangifte bij de politie, maar leggen een klacht neer bij de bank of creditcardmaatschappij. Net als bij skimming worden de slachtoffers in de meeste gevallen schadeloos gesteld (KLPD 2008:107). Ook het internationale karakter van phishing maakt het moeilijk inzicht te geven in de locaties van slachtoffers en daders. Maar dat 2007 een piekjaar was voor phishingcriminelen blijkt ook wel uit de mediaberichten van dat jaar. Zo werd de 27 Bij IP spoofing wordt de identiteit van een andere computer vervalst om zo het slachtoffer te laten geloven dat hij een vertrouwde computer is. Op deze manier kan ongeautoriseerde toegang tot een computer verkregen worden. 28 Een organisatie die probeert identiteitsdiefstal en fraude door middel van phishing wereldwijd tegen te gaan. Deze organisatie is opgezet door bedrijven. 55

57 ABN Amro bank getroffen door een grote phishing aanval. Klanten van deze bank ontvingen in maart 2007 een phishingmail met aangehecht virus waardoor ze werden omgeleid naar een frauduleuze site van de bank. Via deze nepsite werden extra bedragen overgeboekt naar de rekeningen van katvangers, die dit geld op hun beurt moesten opnemen en vervolgens via moneytransfers overboeken naar andere katvangers in de Oekraïne en Rusland. Van dit bedrag mochten ze 5% als beloning houden. Kort na de aanvallen op klanten van ABN Amro werden ook de Rabobank en toenmalige Postbank getroffen door vergelijkbare aanvallen. Volgens een respondent vinden er dagelijks phishingaanvallen plaats. Respondent 4: ( ) Phishing gebeurt tientallen keren per dag en slechts 0,5% van deze aanvallen betreft een mail of nepsite. Internetserviceproviders monitoren deze mailstromen op herkomst en de meeste s komen van één pc. De andere phishingaanvallen vinden de plaats in de computer zelf 29 ( ). Over de schade door kosten van phishing zijn in Nederland geen exacte gegevens bekend. Wel geven banken aan dat phishing in combinatie met Trojans ze in totaal jaarlijks ongeveer 5 miljoen euro kost. Het gaat dan niet alleen om de directe schade, maar ook indirecte schade zoals beveiligingsmaatregelen, imagoschade en vertrouwensschending. Dit bedrag kan worden vergeleken met cijfers die bekend zijn uit Engeland en de Verenigde Staten. De financiële schade werd in Engeland door APACS in 2004 geschat op 12,2 miljoen pond, dit liep in 2006 op naar 45,7 miljoen pond en in 2008 was het schadebedrag 52,5 miljoen pond (APACS, 2009: 45). Het Internet Crime Complain Center 30 berekende de schade voor online bankfraude in de Verenigde staten en kwam uit op een financiële schade van 65 miljoen dollar in 2008 en dit bedrag steeg naar 558,7 miljoen dollar in 2009 (Internet Crime Complain Center, 2009). Bij andere instanties in de Verenigde Staten varieerde het schadebedrag tussen de 630 miljoen en 50 miljard dollar (KLPD 2008: 208). In Engeland is het aantal frauduleuze websites ook enorm gestegen tussen 2005 en Werden er in 2005 nog 1,700 phishing websites gevonden, in 2008 waren dit er bijna 44,000 (Respondent 20, 24 november 2009). Als we naar deze cijfers kijken lijkt de geschatte schade in Nederland hoger te zijn dan door de banken wordt aangegeven. 29 Het gaat dan vaak om pharming-incidenten waarbij de DNS server wordt aangepast. 30 Het Internet Crime Complain Center (IC3) is een samenwerking tussen de FBI en het National White Collar Crime Center (NW3C) en ontvangt, registreert en zoekt oplossingen bij klachten over criminelen op het gebied van cybercrime. 56

58 Internetgebruikers worden constant gewaarschuwd voor phishing s en valse websites. Zo sturen banken, universiteiten en providers regelmatig waarschuwingsberichten om niet zomaar inloggegevens vrij te geven. Mensen worden zich dus steeds meer bewust van het fenomeen phishing. Criminelen reageren hierop door hun werkwijze aan te passen. Zo proberen ze computers te infiltreren via de browser, ook wel pharming genoemd. Pharming is een geëvolueerde vorm van phishing die moeilijker te ontdekken is doordat de Domain Name Server (DNS) wordt gemanipuleerd. Criminelen zijn hiermee niet meer afhankelijk van acties van internetgebruikers want deze worden omgeleid naar een frauduleuze site zonder er het zelf door te hebben. Wanneer een internetgebruiker bijvoorbeeld naar de site van zijn bank wil gaan wordt hij omgeleid naar een namaaksite, vaak een exacte kopie van de originele site, die wordt gehost door criminelen. Gebruikersnamen en wachtwoorden worden eenvoudig geregistreerd en misbruikt voor het plunderen van rekeningen of verkocht op de ondergrondse markten (KLPD 2008: 29). Om dit tegen te gaan gebruiken steeds meer overheidsinstellingen en bedrijven versleutelde websites 31. Een andere nieuwe technologische ontwikkelingen wordt door criminelen gebruikt om persoonlijke informatie te achterhalen, vishing. Vishing is ontstaan doordat steeds meer bedrijven en particulieren gebruik maken van VOIP 32. Bij Vishing wordt men gebeld door een crimineel die zich voordoet als een financiële instelling en vraagt naar persoonlijke informatie. Daarnaast is er een vorm van phishing ontstaan die zich specifiek richt op gebruikers van mobiele telefoons. Bij SMiShing proberen criminelen gegevens te achterhalen van telefoons met een internetverbinding. Gebruikers ontvangen een link naar een website en door op deze link te klikken dringt er een Trojan Horse de software van de telefoon binnen. Deze Trojan Horse werkt hetzelfde als bij een computer (KLPD 2008: 30). Aangezien steeds meer telefoons verbinding kunnen maken met internet kan SMiShing in de toekomst een behoorlijke dreiging vormen. Maar niet alleen deze nieuwe vormen van phishing vormen een bedreiging voor de toekomst. Technologische ontwikkelingen op verschillende gebieden bieden nieuwe mogelijkheden tot phishing. Zo wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van wireless netwerken (wifi) en bieden steeds meer openbare ruimten (gratis) draadloze verbindingen met internet aan. Deze draadloze netwerken zijn vaak inbraakgevoelig en het bereik van deze netwerken beperkt zich niet tot ruimte rondom het netwerk (KLPD, 2004). Buren en omwonende kunnen 31 Om een website te versleutelen worden SSL certificaten gebruikt die ervoor zorgen dat de site zich in een beveiligde omgeving bevindt. Deze websites zijn te herkennen aan een sleutelteken rechtsboven op de adresbalk. 32 Bij Voice Over IP wordt spraak getransporteerd via een IP-netwerk. 57

59 dit draadloze netwerk dus ook zien en criminelen kunnen vanaf een andere locatie proberen in te breken op het netwerk (Williams, 2006). Een andere ontwikkeling die phishing aantrekkelijk maakt voor criminelen is de opkomst van online winkelen, betalen en bankieren (KLPD 2008: 209). Banken zien een stijging in het aantal fraudemeldingen met Ideal-betalingen. Daarnaast worden frauduleuze e- mails van banken in combinatie met een economische dip eerder serieus genomen. Ook zijn er specifieke Banking Trojans ontwikkeld die soms in combinatie met phishing s klanten van banken misleiden. Wanneer klanten een link vanuit de phishingmail openen en op een frauduleuze website terechtkomen, veranderd de Trojan de gegevens van betalingen. Bij internetbankieren kunnen bijvoorbeeld de over te maken bedragen en het rekeningnummer veranderd worden, zonder dat de klant het zelf in de gaten heeft. Dit is gelijk aan de werking van een normale Banking Trojan. De nieuwe versie kan daarnaast ook nog automatisch online bankafschriften vervalsen, zodat de klanten in eerste instantie niet door hebben dat er iets mis is met de betaling. Het kan hierdoor langer duren voordat de klant een melding bij de bank doet waardoor de criminelen meer tijd hebben om het geld weg te sluizen. Niet alleen passen criminelen de techniek aan op een specifieke doelgroep, ook de inhoud van de phishingmails wordt aangepast op deze doelgroep om de kans van slagen te verhogen (KLPD 2008: 209). Natuurrampen of het WK van afgelopen jaar werden bijvoorbeeld misbruikt om slachtoffers aan te zetten tot het overmaken van valse liefdadigheidsdonaties, waarvan de bedragen direct in de zakken van criminelen verdwijnen (Symantec, 2010). Daarnaast worden via goederen en diensten aangeboden om fraude te verhelpen. Deze producten zijn echter in handen van criminelen die ze juist gebruiken om de slachtoffers op te lichten (RSA, 2009: 3). Phishing zal dus ook in de toekomst een bedreiging blijven omdat de uitvoeringskosten laag zijn, het een breed bereik heeft onder internetgebruikers en het relatief weinig technische kennis vereist om een aanval op te zetten Identiteitsfraude Over identiteitsfraude in Nederland zijn nauwelijks cijfers bekend. In het geval van identiteitsfraude geldt, net als bij phishing, dat slachtoffers vaak niet weten dat ze slachtoffer zijn geworden, of hier pas maanden later achterkomen. Uit een onderzoek van Fellowes Fellowes is in 1917 opgericht door Harry Fellowes en richt zich op informatiebeheer. Het bedrijf helpt mensen bij het ordenen, opslaan, behouden, beschermen en uiteindelijk vernietigen van informatie. 58

60 onder zeker Nederlanders blijkt dat 0,78% van de bevolking in 2009 slachtoffer is geweest van identiteitsfraude (Fellowes, 2009). In de Verenigde Staten is meer onderzoek gedaan naar identiteitsfraude onder andere omdat het daar een groter probleem vormt. Uit verschillende onafhankelijke studies komt naar voren dat er ongeveer 500,000 tot 700,000 Amerikaanse individuen per jaar slachtoffer worden van identiteitsfraude (Givens, 2000). Schattingen geven aan dat er over de afgelopen vijf jaar circa 27,3 miljoen mensen ontdekt hebben dat ze slachtoffer van identiteitsfraude zijn geweest (Synovate, 2003). In Nederland bestaan er echter nog maar weinig voorbeelden van geslaagde fraudepogingen. Toch kan identiteitsfraude ook hier de komende jaren een probleem vormen. Uit onderzoek dat Fellowes in augustus 2009 in Nederland heeft laten uitvoeren blijkt dat 82% van de respondenten papieren en documenten met wachtwoorden, codes en inloggegevens gewoon in de vuilnisbak gooit in plaats van deze te versnipperen. Ook onderzocht Fellowes huishoudelijk afval van 30 willekeurige huishoudens. Ongeveer 90% van het gevonden papierafval bevatte persoonlijke informatie en in 23% van de gevallen was deze informatie zelfs zeer fraudegevoelig, zoals combinaties van inloggegevens en wachtwoorden (Fellowes, 2009). Criminelen kunnen persoonlijke gegevens dus eenvoudig bemachtigen door middel van dumpster diving 34. In de Verenigde Staten wordt identiteitsfraude als een serieus probleem gezien. Mede doordat ze werken met een social security number (SSN) worden de risico s voor fraude groter. In de Verenigde Staten kun je met andermans SSN bij veel instellingen al contracten afsluiten, en wanneer je er een creditcardnummer bij hebt zijn er nog meer vormen van fraude mogelijk. De verwachting is dan ook dat identiteitsfraude in de Verenigde Staten de komende jaren ernstig zal toenemen. 4.3 Daderkenmerken aantasting van het goed functioneren van systemen Volgens Yar (2005b) zijn er weinig verschillen tussen de daders van high-tech criminaliteit en traditionele criminaliteit. Maar er zijn geen studies te vinden waarin de daderkenmerken van beide soorten criminaliteit wetenschappelijk met elkaar vergeleken worden. Omdat er in de literatuur en statistieken zelden onderscheid wordt gemaakt tussen de traditionele en high-tech criminaliteit, bestaat er geen algemeen beeld van de high-tech crimineel. Veel delicten tegen het functioneren van systemen fungeren mogelijk als instrument voor andere 34 Dumpster diving is het rondsnuffelen in andermans vuilnis om nuttige spullen en informatieve te bemachtigen. 59

61 verschijningsvormen zoals phishing en internetfraude 35 van high-tech criminaliteit, waardoor daderkenmerken kunnen overlappen met andere high-tech delicten. Over hackers is veel geschreven, maar eigenlijk nog maar weinig bekend. Het fenomeen hacken is relatief nieuw en er is nog maar weinig achtergrondinformatie bekend over de motieven en kenmerken van daders. Enkel documenten als de Jargon File 36 en The New Hacker s Dictionary 37 werpen een klein licht op de achtergronden van hackers (Europol 2007: 13). Hacken wordt al vanaf het begin in verband gebracht jeugdcriminaliteit, met het gebruik van ICT als extra uitdaging (Yar, 2005b). Ook populaire culturele vertegenwoordigingen, zoals de films Wargames (1983) en Hackers (1995) schilderen hackers af als nieuwsgierige en opstandige tieners (Yar, 2005a). Veel van deze tieners, ook wel script kiddies genoemd, zien hacken als een manier om indruk te maken op vrienden door te laten zien wat ze allemaal met een computer kunnen. Ze maken vaak gebruik van informatie op forums en kant en klare programma s die via internet te downloaden zijn en beschikken vaak over te weinig expertise om daadwerkelijk te beseffen wat ze precies doen en welke gevolgen dit heeft. Een indicator voor de jonge leeftijd van hackers is de chattaal die gebruikt wordt op discussiefora (Beemsterboer, 13 januari 2010). Maar empirische data ter ondersteuning van deze stellingen is bijna niet te vinden. Over de motivaties van hackers is meer bekend, al zijn ook hier wetenschappelijke onderzoeken zeldzaam. Een onderzoek van Post (1996) laat zien dat de eerste generatie hackers vooral gemotiveerd is door de adrenaline kick van een geslaagde poging en het opdien van kennis. Slechts enkele hackers gaven aan te handelen uit wraak of om vernielingen aan te richten. Script kiddies worden door sommige dan ook vergeleken met vandalen (van der Werf, 2003: 28). In de literatuur over hackers wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten hackers, de white-hat hacker en black-hat hacker 38. De white-hat hacker handelt vanuit een ideologie en wil zijn technische vaardigheden niet voor kwade doelen aanwenden (Dasselaar, 2005: 9). De black-hat hacker, ook wel cracker genoemd, trekt zich niet zoveel aan van wetten en regels en gebruikt zijn kennis ook wel eens voor illegale doelen, zoals het vernielen van websites of het verspreiden van illegale software (Dasselaar 2005: 12). De 35 Met internetfraude wordt bedoeld het voordoen als geautoriseerde gebruiker om geld van rekeningen van klanten te kunnen stelen. Hierbij denkt de klant bijvoorbeeld de originele inlogpagina van zijn bank voor zich te hebben terwijl de criminelen deze site spiegelen. Zij vullen afwijkende gegevens in op de originele site zodat de klant niet door heeft dat hij andere bedragen overmaakt naar een andere rekening. 36 De Jargon File is geschreven door Raphael Finkel in 1975 en is een verzameling van hackers termen en subculturen. 37 The New Hacker s Dictionary is een geprinte en geüpdatee versie van de Jargon File, samengesteld door Eric S. Raymond en uitgebracht in De termen white-hat en black-hat komen vanuit de wildwestfilms, waar de schurken zwarte hoeden dragen en de helden witte hoeden (Dasselaar, 2005: 9). 60

62 meeste hackers zijn zichzelf als white-hat hackers: computerexperts die gemotiveerd zijn door nieuwsgierigheid en het verlangen om grenzen van kennis te verleggen, met als doel om computerbeveiliging te verbeteren door gaten en lekken in de beveiliging bloot te leggen (Yar, 2005a: 391). De opvatting dat hackers tieners zijn die met goede bedoelingen proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot computersystemen is echter sinds 2004 niet meer van toepassing. Hacken en het schrijven en verspreiden van malware is een lucratieve business met het maken van winst als belangrijk aspect. Vooral de opkomst van een ondergrondse economie waar specialismen bij elkaar komen om handel te drijven zorgt voor een verschuiving van ideologische motieven naar louter financiële motieven. De zelf toegeschreven motivaties dienen voor hackers vaak als rechtvaardiging voor hun regelovertredende gedrag en om zichzelf te verdedigen tegen beschuldigingen van crimineel gedrag (Yar, 2005a). Deze rechtvaardigingen kunnen gezien worden als neutralisatietechnieken. Volgens Sykes en Matza worden deze technieken gebruikt om schuldgevoel over de regelovertredende gedraging weg te werken (Sykes & Matza, 1957). Zo wordt er vaak gezegd dat er geen slachtoffers vallen bij cyberaanvallen en er is ook geen sprake van daadwerkelijke schade volgens de hackers. Een andere populaire neutralisatietechniek onder hackers is het veroordelen van de veroordeelaars. Ze zetten zich af tegen de samenleving en bestempelen hun gedrag als vrijheid van meningsuiting. Anderen hebben een slechte beveiliging en soms wordt het testen van deze beveiliging en het aangeven van lekken gebruikt als een beroep op hogere plichten, namelijk de veiligheid van de samenleving. Ook de differentiële associatietheorie van Sutherland kunnen we toepassen op de hackersgroep. Deze theorie bestaat uit negen stellingen waarbij feitelijke en symbolische interacties tussen mensen centraal staat (Bruinsma, 2001: 120). Crimineel gedrag wordt geleerd in interactie met andere personen, hoofdzakelijk in intieme en persoonlijke groepen. Forums en IRC-kanalen dienen vaak als communicatiemiddel voor hackers waarbij ze mogelijk vaste groepjes kunnen vormen om interesses te delen. Wanneer er zich in deze groepen meer personen bevinden die positief staan tegenover wetsovertredingen kunnen individuen zich associëren met crimineel gedrag. De differentiële associatietheorie kan echter niet verklaren waarom hackers in contact komen met bepaalde groepen. Daarnaast zal niet iedere individu die in contact komt met criminele gedragspatronen ook daadwerkelijk crimineel gedrag vertonen. 61

63 Wanneer we kijken naar de herkomst van botnets en malware is dit in sommige gevallen te herleiden naar specifieke landen. Belangrijke informatie met betrekking tot de herkomst komt vaak uit onderzoeken door opsporingsdiensten. Op het gebied van Trojans is Brazilië een van de grootste bronnen. Dit geldt in het bijzonder voor Trojans die speciaal ontworpen worden om data van gebruikers van internetbankieren te stelen. De Braziliaanse Trojans hebben een aantal specifieke kenmerken; ze zijn bijna allemaal geschreven in Delphi, sommige bestanden zijn geïnfecteerd met het Virut of Induc virus en legale websites worden overgenomen voor de verspreiding van de Trojans (Bestuzhev, 2009). Hieruit kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Delphi is als programmeertaal geen onderdeel van universiteitsprogramma s maar enkel op speciale cursussen te leren, wat betekent dat de schrijvers van de malware niet hoogopgeleid hoeven te zijn. De virussen Virut en Induc worden veel verspreid via downloadsites, pornosites en P2P netwerken, waar vooral jongeren in Brazilië gebruik van maken. Het feit dat legale websites worden overgenomen duidt op een teamverband met verschillende specialisaties. Er kan dus geconcludeerd worden op basis van bovenstaande gegevens dat de Braziliaanse hackers in groepen te werk gaan, over het algemeen vrij jong zijn en laagopgeleid zijn of uit armere gezinnen komen. Redenen voor deze hackers om het criminele pad te kiezen liggen bij de gestratificeerde structuur van Brazilië, de lage lonen en de ineffectieve en onvolledige wetgeving tegen cybercrime. De Braziliaanse Trojans zijn voornamelijk gericht op Braziliaanse internetgebruikers. Bij aanvallen in Nederland wordt Rusland aangewezen als belangrijk herkomstland van Trojans (Respondent 7, 5 januari 2010). Na aanvallen op banken worden de computers van klanten onderzocht en veel software die gevonden wordt bij aanvallen is geschreven in het Russisch. Daarnaast kunnen de codes van het command and control center 39 in sommige gevallen het herkomstland verraden. Tevens wordt het geld dat gestolen wordt bij aanvallen gevolgd, wat in meerdere gevallen via moneymules terecht komt in Rusland en andere Oost- Europese landen. Onderzoeken naar de bron van de malware wordt echter gehinderd door de mate van corruptie in Rusland en het saboteren van een effectieve samenwerking door Russische overheidsinstanties. Dit is onder andere gebleken uit een groot onderzoek dat het Nationale Team High Tech Crime (NTHTC) van de KLPD in 2007 heeft uitgevoerd. Aanleiding voor dit onderzoek waren de grootschalige phishingaanvallen op Nederlandse banken. Klanten van de ABN Amro waren de eerste slachtoffers van phishers en deze aanval werd opgepakt door het NTHTC. Het onderzoek leidde naar servers in Rusland, de bron van 39 Vanuit hier worden alle servers en systemen beheerd. 62

64 de verzonden phishingmails. Opsporingsautoriteiten in Rusland weigerde echter hun medewerking voor verder onderzoek, waardoor het NTHTC de herkomst van de s niet verder kon onderzoeken (Respondent 7, 5 januari 2010). Uiteindelijk zijn er wel een aantal verdachten opgepakt maar dit waren voornamelijk Nederlandse moneymules. Naast medewerking van de overheid wordt beweerd dat Russische cybercriminelen ondersteuning van georganiseerde groepen krijgen. (Symantec, 2009: 9). In het volgende hoofdstuk zullen we dieper op deze beschuldiging ingaan. Naast Trojans hebben de Russen een groot aandeel in de Denial-Of-Service aanvallen omdat hier veel geld mee valt te halen door afpersing. In Rusland worden voornamelijk goksites afgeperst, al zijn daar nu meer technische maatregelen tegen genomen door de providers. Denial-Of-Service aanvallen worden door Russische daders verder gebruikt om de concurrentie uit te schakelen. Het grote aandeel van Russische en Oost- Europese daders kan volgens een respondent verschillende redenen hebben. Respondent 7: ( ) In Rusland heerst de gedachte dat het stelen van buitenlanders niet zo erg is. Er wordt wel van de eigen inwoners gestolen maar criminelen kiezen hoofdzakelijk buitenlandse slachtoffers. En bij het uiteenvallen van de Sovjet Unie is een generatie ontstaan die vaderloos is opgegroeid of veel gezinsproblemen kende. Deze generatie heeft nu de leeftijd waarop ze zich met cybercrime bezighouden in combinatie met een lage moraal. Er leeft een soort Robin Hood gevoel waarbij het stelen van de rijken en dit zelf houden als een alternatieve bron van inkomsten wordt gezien ( ). Daders van spam zijn gebaat bij een goede infrastructuur om de massa s s te versturen. Landen als China en de Verenigde Staten worden om deze reden gebruikt voor het verspreiden van spam. Volgens een respondent komt er veel spam uit China om de volgende redenen: Respondent 4: ( ) Veel spam komt uit China, want het is in het Chinees, omdat hier maar twee internetserviceproviders actief zijn. Eentje is heel actief in de bestrijding en de andere juist helemaal niet, daar wordt dus alle spam via verspreid. In China staan veel servers en command and control centers en de opsporing in China is slechts geregeld. Ze kennen bijvoorbeeld geen uitleveringsverdrag voor verdachten ( ). De Verenigde Staten zijn populair vanwege de verschillen tussen staten in wetgeving tegen cybercrime. Ook dit land heeft een goede infrastructuur met veel servers. Door de nieuwe 63

65 technische maatregelen tegen spam, waaronder het invoeren van CAPTCHA codes 40, is India in opkomst om deze maatregelen te omzeilen. De codes worden automatisch naar India gestuurd waar voornamelijk huisvrouwen ze razendsnel kraken en terugsturen (Respondent 4, 9 december 2009). 4.4 Daderkenmerken vermogensdelicten Daders van skimming worden in sommige gevallen op heterdaad betrapt of vastgelegd op beveiligingscamera s, en sporadisch zelfs gevonden in winkels wanneer zij apparatuur proberen te vervangen 41. Als we de media moeten geloven zijn het enkel Oost-Europese mannen, voornamelijk Roemenen, die valse mondjes plaatsen op geldautomaten en betaalautomaten manipuleren. Maar in hoeverre komt dit beeld overeen met gegevens van opsporingsdiensten en instellingen die zich bezighouden met skimming? In Nederland verzamelt Equens de informatie over de daders en houdt dossiers bij over samenwerkingsverbanden en daderkenmerken. Uit deze gegevens blijkt inderdaad dat het in ongeveer 97% van de gevallen gaat om Roemeense mannen die zich bezighouden met skimming (Respondent 9, 13 januari 2010). Ook zijn er een aantal Bulgaarse daders bekend en zijn er signalen die wijzen op een nieuwe lichting skimmers uit Sri Lanka.Volgens informatie van politie en KLPD bestaan er Roemeense organisaties die zich specifiek richten op Europa. Binnen de organisatie bestaat een taakverdeling en de hoofdorganisatie bevindt zich in Roemenië. Er wordt niet verwacht dat deze organisaties ook betrokken zijn bij andere criminele activiteiten (KLPD 2008: 180). Volgens de NVB is het aandeel van Roemenen ook terug te vinden in de omvang van skimming. De afgelopen jaren was een daling in het aantal skimincidenten te zien in april en aan het eind van de december maand. Dit zou samen kunnen hangen met de katholieke achtergrond van Roemenen die dan teruggaan om thuis de feestdagen te vieren. Volgens experts is het grote aandeel van Roemenen bij skimming te verklaren doordat er een voedingsbodem in het land zelf bestaat. Er zijn aanwijzingen dat de universiteit in Bacau als opleidingsinstituut geldt voor skimmers. Er is echter nog geen concrete informatie over het bestaan van een opleidingsinstituut bekend (Respondent 7, 5 40 CAPTCHA (Completely Automatic Public Turing-test to tel Computers and Humans Apart) is een test om te bepalen of het gaat om een menselijke gebruiker, vaak aan de hand van cijfers en tekens in een scherm die overgetypt dienen te worden. 41 In november 2007 wilde een Roemeen zich laten insluiten boven het plafond van een toilet in een winkel. Het winkelpersoneel had de politie gealarmeerd en deze heeft in totaal drie Roemenen aangehouden. Ook vonden ze tussen het plafond gereedschap om betaalautomaten te vervalsen (De Volkskrant, 2007). 64

66 januari 2010). Een theorie die de aanwezigheid van Roemeense skimmer kan verklaren is de routine activities benadering. Deze benadering is opgezet door Cohen en Felson (1979) die zich vooral op het verklaren van criminaliteitspatronen op macroniveau. Aan de hand van deze theorie is het aandeel van Roemeense skimmers te verklaren door het overschot aan technisch opgeleide jongeren, een tekort aan banen die bij deze opleidingen aansluiten en de lage lonen die hier het gevolg van zijn. De technische opleiding komt goed van pas bij het manipuleren van betaalautomaten, waar voor de jonge Roemenen ontzettend veel geld mee te verdienen is. Een criminele gedraging ontstaat wanneer aan drie voorwaarden is voldaan: een gemotiveerde dader, een aantrekkelijk doelwit en de afwezigheid van voldoende toezicht (Kleemans, 2001: 164). Ook Grabosky (2001) ziet deze drie factoren als belangrijke voorwaarden voor high-tech criminaliteit. Het toezicht is de laatste jaren steeds effectiever geworden, maar ook de Roemeense skimmers kunnen tegenwoordig erg onopvallend te werk gaan om toezichtmaatregelen alsnog te omzeilen. De criminele voedingsbodem in Roemenië kan echter in twijfel getrokken worden aangezien landen als China en India dezelfde situatie kennen, maar niet betrokken zijn bij skimming. Niet alleen de routine activities benadering, maar ook de straintheorie van Merton (1968) biedt een verklaring voor de Roemeense skimmers. Volgens deze theorie is crimineel gedrag het gevolg van spanning tussen behoeften van individuen en de mogelijkheden en verwachtingen om deze behoefte op legale wijze te vervullen. Wanneer er geen legale mogelijkheden zijn, kan een individu kiezen om op illegale wijze in zijn of haar behoefte te voorzien. Roemeense jongeren willen niet falen in de ogen van familie, die in de Katholieke cultuur erg belangrijk is, en zullen overgaan tot (illegitieme) tactieken die tot succes kunnen leiden. De Katholieke cultuur is terug te zien in de verspreiding van het aantal delicten over een jaar. Respondent 9: ( ) Elk jaar zien we een daling van het aantal fraudegevallen met skimming in april en rond de kerstdagen. Dit kan komen door de Katholieke achtergrond van de Roemenen, die met de feestdagen in april en kerst teruggaan naar Roemenië om deze met familie te vieren ( ). Phishers weten hun identiteit vaak goed geheim te houden, onder andere door het afschermen van IP-adressen (KLPD 2008: 207). Toch proberen beveiligingsbedrijven, opsporingsdiensten en financiële instellingen kennis te vergaren over de daders van phishing. In sommige gevallen kan het land waar de phishingsite gehost wordt achterhaald worden. Dit 65

67 wil echter niet zeggen dat de eigenaren van de site zich ook in dat land bevinden. Volgens de Anti-Phishing Working Group bevindt slechts 2% van alle phishingsites zich in Nederland. Informatie over het land van herkomst en de daders wordt vergaard aan de hand van zogenaamde honeypots. Een honeypot 42 is een computersysteem dat zich bewust openstelt voor virussen en aanvallen en zo aanvallers in de val lokt, om de verkregen informatie te analyseren. Uit verschillende Nederlandse opsporingsonderzoeken blijkt dat veel phishingaanvallen in Nederland georganiseerd worden door Oost-Europese studenten. Er bestaat een onderlinge taakverdeling waarbij botnets worden gehuurd, adressen worden gekocht en malware wordt geschreven. Om anonimiteit te behouden schakelen ze het Russian Business Netwerk 43 in (KLPD 2008: 207). Als katvanger of moneymule worden vaak Nederlandse studenten gebruikt. Ook buitenlandse ervaringen laten een beeld zien van Oost- Europese groepen die gezamenlijk een aanval plegen. Zo is in Engeland vorig jaar mei een groep van 13 Oost-Europeanen opgepakt op verdenking van het versturen van frauduleuze e- mails om klanten van banken te beroven (Respondent 12, 16 december 2009). Maar niet alleen Oost-Europeanen houden zich bezig met phishing, ook vanuit Afrikaanse landen worden frauduleuze s verzonden. Deze s staan ook wel bekend als de 419 fraude, wat wijst naar een artikel in het Nigeriaanse wetboek van strafrecht 44. In de worden prijzen en geldbedragen beloofd als het slachtoffer eerst een kleine onkostenvergoeding voorschiet. Na een aantal herhalingen van deze vergoeding verdwijnen de oplichters weer. De 419 fraude begon met brieven en fax, maar wordt tegenwoordig massaal per verstuurd, vaak met loterijen als onderwerp. Het zijn voornamelijk Nigerianen die zich met deze fraude bezighouden. Uit informatie van het KLPD blijkt dat dit niet altijd vanuit Nigeria zelf gebeurt maar ook door Nigerianen die zich bijvoorbeeld in Amsterdam bevinden. Een andere grote verspreider van phishingmails zijn de Verenigde Staten. Volgens beveiligingsbedrijven als Symantec en Trend Micro USA staan de Verenigde Staten al jaren op de eerste plaats met het aantal gehoste phishingsites. In 2008 was 43% van alle door Symantec gedetecteerde phishingsites gelegen in de Verenigde Staten (Symantec, 2008: 78). Vooral de goede en snelle internetverbindingen maken dit land populair voor het hosten van phishingsites. Niet al deze phishingsites worden beheerd door Amerikanen en er 42 De naam honeypot wijst naar Winnie de Poeh, die de potten met honing niet kon weerstaan en daardoor keer op keer in de problemen kwam. 43 Het Russian Business Network is een Russische service provider die klanten anoniem gebruik laat maken van het netwerk. 44 De fraude heeft zijn naam te danken aan een Nigeriaans wetsartikel omdat veel oplichtingpraktijken vanuit Nigeria werden opgezet. 66

68 wordt gedacht dat veel van deze websites een Russische eigenaar hebben, al zijn hier geen concrete bewijzen voor (Respondent 26, 6 januari 2010). Het aantal onderzoeken naar identiteitsfraude in Nederland is beperkt. Er is meer bekend over de identiteiten van de slachtoffers dan de daders. Op basis een internationaal onderzoek van Newman en McNally (2005) onder politieofficieren in de Verenigde Staten, kan gezegd worden dat steeds meer criminelen die zich voorheen bezighielden met drugshandel nu ook de overstap maken naar identiteitsfraude. Omdat de pakkans bij identiteitsfraude een stuk kleiner is dan bij drugshandel, en de opbrengsten zeker even groot zijn, wordt dit als een goed alternatief beschouwd (Hulst & Neve, 2008: 103). De lage pakkans en grote opbrengsten zijn voor de meeste daders van identiteitsfraude belangrijke motieven (Respondent 10, 30 oktober 2009). Naast de betrokkenheid van de drugshandel gaven officieren uit het onderzoek van Newman en McNally (2005) ook aan dat ze een opkomst van georganiseerde groepen zagen die identiteitsfraude ondersteunen. Deze relatie tussen identiteitsfraude en drugs of georganiseerde criminaliteit vraagt echter om dieper onderzoek. Identiteitsfraude is in de meeste gevallen geen op zichzelf staand delict en gaat vaak gepaard met andere vormen van high-tech criminaliteit, zoals botnets, spam en phishing. Specialismen op al deze gebieden kunnen worden gecombineerd om de uiteindelijke identiteitsfraude te plegen. 4.5 Conclusie Informatie over de omvang van delicten tegen het goed functioneren van informatiesystemen is schaars en er worden maar te weinig verdachten aangehouden of vervolgd om op basis van zaken uitspraken te doen. Volgens de meeste respondenten zijn delicten als hacking en Denial-Of-Service aanvallen op dit moment niet zorgwekkend, maar kunnen ze in de toekomst een bedreiging vormen door onze afhankelijkheid van ICT. Over de daders van deze delicten, voornamelijk hackers, is meer geschreven maar dit beeld is verouderd. Hacken is nu een manier voor financieel gewin en wordt zelden nog uit nieuwsgierigheid gedaan. De malware die gebruikt wordt is in veel gevallen terug te leiden naar bronnen in Brazilië. In Nederland zien we ook malware uit Rusland. Deze Russen zijn naast malware ook actief met Denial-Of-Service aanvallen, waarbij het afpersen van bedrijven en organisaties een belangrijk doel is. Voor spam worden in Nederland door OPTA boetes uitgedeeld aan 67

69 overtreders. Maar in de meeste gevallen komt spam vanuit de Verenigde Staten en China. Vermogensdelicten worden eerder opgemerkt omdat deze vaak een fysieke component bevatten. Bij skimming worden daders soms op heterdaad betrapt en ook bij identiteitsfraude kunnen daders door de mand vallen in de fysieke wereld. Skimming is momenteel een groeiend probleem met een schade die vorig jaar opliep naar 36 miljoen euro. Banken draaien voor deze schade op dus de impact van skimming op burgers blijft beperkt. Met de komst van de nieuwe EMV-technologie moet het aantal skimincidenten afnemen. Betrouwbare bronnen melden dat het vooral Roemenen en Bulgaren zijn die zich met skimming bezighouden. Phishing kan door banken worden ontdekt wanneer ze tips van klanten krijgen over verdachte berichten. Maar wanneer de criminelen DNS-servers omleiden blijft dit high-tech delict onopgemerkt. Dit is dan ook de grootste dreiging voor de toekomst. Cijfers over phishing gaan meestal over het aantal phishingsites dat is aangetroffen en deze bevinden zich in Oost- Europa, Afrika en de Verenigde Staten. Over identiteitsfraude is nauwelijks informatie bekend, niet over de omvang en niet over de daders. In de Verenigde Staten wordt identiteitsfraude als groot probleem gezien maar het is afwachten of het ook in Nederland zal toenemen. Uit deze informatie kunnen we concluderen dat de verschijningsvormen van high-tech criminaliteit momenteel geen maatschappelijk probleem vormen. Niet alleen omdat het aantal daadwerkelijke delicten niet zorgwekkend is, maar ook omdat de schade wordt gedragen door de banken. Wel is er een duidelijke toename van verschillende delicten te zien, zoals malware en skimming, wat maatregelen wel wenselijk maakt. Het slechte zicht op de daders en hun kenmerken vraagt om verder onderzoek voor een efficiënte en effectieve bestrijding. In het volgende hoofdstuk ga ik nog dieper in op de kenmerken van de daders, in het bijzonder de betrokkenheid van georganiseerde groepen bij high-tech criminaliteit. 68

70 69

71 5. GEORGANISEERDE HIGH-TECH CRIMINALITEIT Om de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van high-tech criminaliteit gedeeltelijk op de overheid te kunnen schuiven willen financiële instellingen aantonen dat het gaat om georganiseerde criminaliteit. Als dit namelijk het geval is denken zij dat het probleem eerder door opsporingsinstanties op nationaal niveau wordt aangepakt. Dit roept een tweetal vragen op. Allereerst, in hoeverre zijn georganiseerde groepen daadwerkelijk betrokken bij high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen. High-tech criminaliteit wordt vaak in verband gebracht met de georganiseerde misdaad. Aanvallen op banken worden in Nederland door de media toegeschreven aan georganiseerde groepen uit Oost-Europese landen. Onduidelijk is echter wat er onder georganiseerde criminaliteit wordt verstaan en in welke mate deze groepen invloed hebben op de verschijningsvormen van high-tech criminaliteit. Om de betrokkenheid van georganiseerde groepen bij high-tech aanvallen in kaart te kunnen brengen is het noodzakelijk eerst het begrip georganiseerde criminaliteit te definiëren en de verschillende typen georganiseerde criminaliteit op een rij te zetten. Vervolgens kijken we naar de kenmerken van de daders van zowel high-tech criminaliteit als georganiseerde criminaliteit om de betrokkenheid van georganiseerde groepen in kaart te brengen. Een tweede vraag is of het label georganiseerde criminaliteit inderdaad leidt tot een verandering in de aanpak van high-tech criminaliteit. Veel overheidsorganisaties zijn erbij gebaat wanneer een criminaliteitsterrein onder georganiseerde criminaliteit valt. Zo valt hightech criminaliteit pas onder het takenpakket van het KLPD wanneer het gaat om zware of georganiseerde criminaliteit of om delicten die vitale infrastructuren in onze samenleving aantasten (intern rapport vanuit het KLPD). Ook Europol is afhankelijk van het label georganiseerde criminaliteit om zich met onderzoeken te kunnen bemoeien. Op basis van het sociaal constructivisme en de Securitization theorie wordt beoordeeld wat de meerwaarde van het label georganiseerde criminaliteit is voor de aanpak van high-tech criminaliteit. 5.1 Theoretische stromingen Er bestaan verschillende definities en theoretische invalshoeken met betrekking tot georganiseerde criminaliteit. Door de jaren heen zijn er drie oerbeelden van georganiseerde criminaliteit te onderscheiden. Sinds de jaren 50 wordt georganiseerde criminaliteit gezien 70

72 als een wereldwijde gecentraliseerde criminele organisatie. De oorsprong van deze stroming ligt in de Verenigde Staten. Kern van deze alien conspiracy theorie is dat criminele organisaties centraal geleide samenzweringen van buitenlanders zijn, meestal gebaseerd op etnische grondslag, die de samenleving bedreigen (Kleemans et.al., 2002: 32). Door het gebrek aan nauwkeurigheid en empirisch bewijs werd deze theorie in de jaren 60 alweer achterhaald geacht (Paoli, 2002: 54). Vervolgens werd gedacht dat georganiseerde criminaliteit bestond uit piramidale organisaties met een strenge hiërarchie, duidelijke taakverdeling, gedragscodes en een intern sanctiesysteem. Deze gedachtegang werd door de media snel opgepikt en vormt ook nu nog een populair beeld van georganiseerde criminaliteit. Het derde oerbeeld van georganiseerde criminaliteit is het illegale ondernemerschap, wat organisaties ziet als calculerende misdaadondernemingen (Kleemans et.al., 2002: 33). Ze kunnen als bedrijf worden gezien omdat ze alle facetten van goederen en diensten beheren, zowel illegaal als legaal. Deze inmenging met illegale markten is in de Verenigde Staten lange tijd een vereiste geweest bij het definiëren van georganiseerde misdaad. Volgens Paoli (2002) kan worden gesproken van een paradox van georganiseerde criminaliteit. De criminele organisaties bestaan namelijk niet uit hiërarchische en piramidevormige structuren, maar uit losse samenwerkingsverbanden welke vaak van samenstelling veranderen (Kleemans, van den Berg & van de Bunt, 1998). Ook de bevoorrading van goederen vindt meestal op ongeorganiseerde manier plaats doordat de producten illegaal zijn. Er is dus geen sprake van een bedrijfscultuur, collectieve identiteit en taakverdeling (Paoli, 2002: 52). Wetenschappers kijken nu steeds vaker naar criminele groepen als netwerken (Bruinsma & Bernasco, 2004). Bij onderzoeken naar fraudenetwerken werden wisselende samenwerkingsverbanden gevonden met een aantal centrale personen die de kern vormen. Er was geen sprake van een piramidestructuur met hiërarchische en duurzame relaties. Wel waren er hiërarchische verhoudingen waargenomen tussen de kern van de samenwerkingsverbanden en ondergeschikten. Het gaat om een ketenstructuur met een hiërarchie binnen de afzonderlijke ketens (Kleemans, van den Berg & van de Bunt, 1998: 41). Er zijn dus verschillende benaderingen van georganiseerde criminaliteit. Deze benaderingen vormen een begin voor de definitie van het georganiseerde criminaliteit. In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de problemen rondom het definiëren van georganiseerde criminaliteit en wordt een werkbare definitie gevormd. Deze definitie is nodig om de betrokkenheid van georganiseerde groepen te kunnen toetsen aan casussen van hightech criminaliteit en om zo een eventuele link aan te kunnen tonen. 71

73 5.2 Definitie van georganiseerde criminaliteit Er zijn vele pogingen gedaan om tot een universele definitie van het begrip georganiseerde criminaliteit te komen, echter zonder succes. Vragen over het aantal betrokken personen, het tijdbestek van de activiteiten en de rol van geweld worden door onderzoeken op verschillende manieren beantwoord (Dorn, 2009: 292). Volgens Maltz (1985) helpt een definitie van georganiseerde criminaliteit om vast te stellen welke bronnen ingezet moeten worden en bij welke instantie de bevoegdheid tot vervolgen ligt. Alle definities hebben met elkaar gemeen dat ze pogen georganiseerde criminaliteit te beschrijven als georganiseerde criminele groepen en hun kenmerken (Hagan, 2006: 133). En een definitie moet in ieder geval de term georganiseerd bevatten (Finckenauer, 2005). Godson & Olson (1993) geven drie kenmerken die transnationaal georganiseerde criminaliteit van nationale criminaliteit onderscheiden: 1) het moet gaan om grensoverschrijdende operaties, 2) die het vermogen hebben om internationale autoriteiten uit te dagen en 3) er moet sprake zijn van transnationale relaties. Maar in de meeste definities staan de kenmerken van de groep en de criminele activiteiten centraal. Zo omschrijft artikel 2 van de UN Convention against Transnational Organised Crime (2000) georganiseerde criminaliteit als volgt: Organized criminal group shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes of offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or material benefit. Het gaat in deze definitie om een groep van minimaal drie personen die al enige tijd samenwerken en zich richten op serieuze delicten voor financieel of materieel gewin. De Council of Europe heeft hier nog een aantal criteria aan toegevoegd om het rapporteren uniform en eenvoudig te maken. Van de elf punten vormen de eerste vier de basis en moeten in alle gevallen aanwezig zijn, deze vier criteria komen overeen met de definitie van de Verenigde Naties hierboven. Daarnaast moet er een specifieke taakverdeling bestaan, een vorm van interne discipline en controle en bedrijfsgerelateerde structuren, de groep maakt gebruik van geweld of intimidatie, er is sprake van corruptie en witwaspraktijken en ze opereren op internationaal niveau. Om een groep als georganiseerde criminaliteit te kwalificeren moet naast de basiseisen ook aan twee aanvullende criteria, die ik net heb opgesomd, voldaan zijn (Council of Europe, 2004: 8). Ook in de wetenschap zijn criteria voor georganiseerde criminaliteit opgesteld. Zo hebben Maltz (1985) en Hagan (1983) verschillende criteria opgesteld, die overeenkomen met de criteria hierboven. Maar het grootste gedeelte van deze criteria past niet bij de georganiseerde 72

74 groepen van nu. Uit de vorige paragraaf bleek dat veel groepen geen hiërarchische structuren kennen maar uit losse samenwerkingsverbanden bestaan. Daarnaast is er niet altijd sprake van een vermenging van legale en illegale markten. Een definitie die veel in Nederlandse publicaties over georganiseerde criminaliteit voorkomt is: groepen die primair gericht zijn op illegaal gewin die systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving en in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door middel van corruptie uit te schakelen (Moerland & Boerman, 1999: 67). 5.3 Het meten van georganiseerde criminaliteit Georganiseerde groepen zijn moeilijk te traceren via het internet. Dit komt mede door een aantal tekortkomingen op diverse onderdelen bij de bestrijding van high-tech criminaliteit. Er is geen algemeen registratiesysteem van georganiseerde criminaliteit, de informatie over het probleem is verdeeld over verschillende instanties en veel data wordt vastgehouden door Internetserviceproviders (ISP s) (Europol, 2007: 16). Ook het identificeren van georganiseerde criminaliteit is vanwege de verschillende definities een moeilijke opgave, waardoor het beperkt geregistreerd wordt registreren is. Aantallen variëren per land tussen geen tot duizend georganiseerde groepen (Council of Europe, 2004: 37). De opkomst van het internationale probleem rondom georganiseerde criminaliteit werd veroorzaakt door de grootte van de georganiseerde criminaliteit en rapporten over activiteiten van criminele organisaties en individuen. Globale metingen van georganiseerde criminaliteit worden bijgehouden door Interpol. Ze gebruiken schattingen van inkomsten gebaseerd op de productie en prijs van illegale goederen (Edwards & Gill, 2002: 206). Vanuit de criminology of the self 45 (Garland, 2001) kan georganiseerde criminaliteit namelijk begrepen worden als het antwoord op de vraag naar illegale diensten in de Westerse samenleving aan de ene kant, maar de grenzen die door staten gesteld worden aan het uitoefenen van een soevereine autoriteit over de bevolking aan de andere kant. Cijfers met betrekking tot georganiseerde criminaliteit worden door Interpol echter niet gepubliceerd. In Nederland wordt georganiseerde criminaliteit vanaf 1996 geanalyseerd en vastgelegd in de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Tot op heden zijn er drie rapportages gepubliceerd. Het doel van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit is om kennis uit grote opsporingsonderzoeken te 45 De criminology of the self ziet criminelen als rationele en calculerende burgers. Kenmerkend van deze theorie is dat criminaliteit wordt gezien als een normaal aspect van de moderne samenleving en een uitkomst van sociale interacties. 73

75 gebruiken om inzicht in de aard van georganiseerde criminaliteit in Nederland te krijgen. De omvang van georganiseerde criminaliteit wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Ook een onderzoek ten behoeve van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden in 1995 kon de vraag naar de omvang van georganiseerde criminaliteit in Nederland niet beantwoorden. De onderzoeksgroep concludeerde dat deze omvang zich niet liet uitdrukken in omzet of aantallen groepen, hiervoor was het beeld van georganiseerde criminaliteit te gedifferentieerd (Van de Bunt, Fijnaut, Bovenkerk & Bruinsma, 1996). 5.4 De relatie tussen high-tech criminaliteit en georganiseerde misdaad In de media worden regelmatig uitspraken gedaan over de betrokkenheid van georganiseerde groepen bij cyberaanvallen (Nieuwenhuizen, 29 juli 2005). Maar deze uitspraken worden zelden ondersteund door concrete aanwijzingen of bronnen. Het aantonen van een relatie is niet gemakkelijk. Niet alleen is georganiseerde criminaliteit een tijdsgebonden sociale constructie, ook het karakter van high-tech criminaliteit zorgt voor een aantal problemen. In het voorgaande hoofdstuk is al gebleken dat er weinig succesvolle onderzoeken naar hightech criminaliteit zijn gedaan dus ontbreken harde data over daders en hun kenmerken ontbreekt. Daarnaast maakt het grenzeloze karakter van het internet het onmogelijk om alle relevante informatie te verzamelen. En de informatie die wel bekend is kan niet worden opgeslagen in een universeel systeem omdat dit nog niet bestaat (Europol 2007:11). Ik ga op zoek naar verklaringen waarom georganiseerde groepen betrokken kunnen zijn bij high-tech criminaliteit. High-tech criminaliteit biedt georganiseerde groepen gelegenheden zoals het plegen van nieuwe criminaliteitsvormen, maar ook het plegen van bekende delicten in een nieuw jasje. De mogelijkheden voor communicatie zoals , forums en instant messages bieden alternatieven om snel te communiceren en contacten te werven. De toenemende risico s van fysieke criminele activiteiten en de afnemende opbrengsten kunnen de georganiseerde criminaliteit richting high-tech criminaliteit drijven, omdat het financiële gewin groter is en de pakkans en investeringen kleiner (McCusker, 2007: 273). De angst voor een relatie tussen georganiseerde groepen en high-tech criminaliteit speelt vooral bij delicten als fraude en vervalsing een rol (Council of Europe, 2004: 118). Fraude met behulp van ICT kan veel vormen van georganiseerde criminaliteit ondersteunen (Europol, 2008: 25). Daarnaast kunnen hackers worden ingezet om geld weg te sluizen of vertrouwelijke informatie te stelen die weer 74

76 doorverkocht kan worden op de ondergrondse markt (Europol, 2007: 14). Doordat er steeds meer persoonlijke gegevens digitaal worden opgeslagen vergroten criminelen hun potentiële slachtoffergroep door deze hackers in te huren (Council of Europe, 2004: 172). Een andere factor die de betrokkenheid van georganiseerde groepen bij high-tech criminaliteit stimuleert is globalisatie. Het internationale karakter en de hoge mate van anonimiteit in de cyberwereld belemmeren opsporingsinstanties bij het achterhalen van de daders. Tevens zorgt globalisatie voor jurisdiction shopping. Criminelen zoeken naar landen die bepaalde gedragingen (nog) niet hebben gecriminaliseerd (Passas, 2002). Cyberspace biedt de georganiseerde misdaad dus perspectief voor het uitbreiden van organisatorische en operationele mogelijkheden (Choo, 2008: 271). Volgens Europol (2003) waren er in 2002 ongeveer vierduizend georganiseerde groepen actief in Europa. Uit het Organised Crime Situation Report van 2004 blijkt echter dat er slechts een aantal zaken bekend zijn waarin elementen van georganiseerde criminaliteit gekoppeld konden worden aan delicten tegen het functioneren van informatiesystemen (Council of Europe, 2004: 118).Ook zijn er aanwijzingen dat georganiseerde groepen betrokken zijn bij phishing, identiteitsfraude, Denial-Of-Service aanvallen en het witwassen van geld (Europol, 2007: 17). Het gaat hier om uitspraken en conclusies uit internationale rapporten op beleidsniveau. Er worden echter geen voorbeelden gegeven van aanvallen waarbij deze georganiseerde groepen dan betrokken zouden zijn, en waar dit op gebaseerd is. De betrokkenheid is volgens een respondent bij een nationale opsporingsinstantie af te leiden uit de middelen en methoden die gebruikt worden. Respondent 10: ( ) High-tech criminaliteit kent een ondergrondse economie voor de handel in goederen en diensten. Dit wijst op een hoge organisatiegraad. Er is namelijk sprake van een transparant en zichtbaar vraag en aanbod van gegevens die criminelen nodig hebben om bepaalde delicten te kunnen plegen ( ). Deze redenering wordt ondersteund door een onderzoek van Microsoft, dat aantoont dat alleen cybercriminelen die samenwerken een hoge omzet kunnen verwezenlijken. Bij de ondergrondse handel via onder andere IRC 46 zijn namelijk veel oplichters betrokken die de prijs van goederen en diensten opdrijven (Herley & Florêncio, 2005). Ook Symantec ziet aanwijzingen om aan te nemen dat georganiseerde groepen zich bezighouden met deze 46 IRC staan voor Internet Relay Chat en is een communicatieprogramma gericht op groepen. Gebruikers kunnen verschillende chatsessies starten en anderen voor deze sessies uitnodigen. 75

77 ondergrondse economie. Voornamelijk de organisatie achter sommige forums die deel uitmaken van de ondergronds cyberhandel wordt toegeschreven aan georganiseerde groepen (Symantec, 2008: 9). Daarnaast worden aanvallen op banken in het bijzonder gekenmerkt door discipline, lage schadebedragen en hit-and-run tactieken. Criminelen vallen banken aan in een cirkelpatroon, ze kiezen een gebied voor een bepaalde tijd en dan gaan ze weer verder. Banken in Nederland zijn bijvoorbeeld in 2007 slachtoffer geweest van een grootschalige internetaanval waarbij rekeningen van klanten door middel van phishing en internetfraude geplunderd werden. Deze aanval heeft slechts een paar weken geduurd en daarna hielden ze op (Respondent 18, 15 december 2009). Dit is opvallend want als er sprake zou zijn van meerdere criminelen die afzonderlijk van elkaar te werk gaan zouden aanvallen niet in fasen komen. In de Verenigde Staten waren banken in 2001 slachtoffer van een reeks aanvallen. Deze aanvallen werden allemaal op dezelfde manier uitgevoerd. De FBI spoorde uiteindelijk een organisatie van veertig hackers op die verantwoordelijk waren voor de aanvallen (Council of Europe, 2004: 119). Bij phishingaanvallen, zoals de 419 fraude, blijven de aanvallen elkaar wel afwisselen en zijn niet aan een gebied of bepaalde tijd gebonden. Deze vorm van fraude wordt dan ook niet geassocieerd met georganiseerde criminaliteit. Ondanks een gebrek aan kennis van ICT en high-tech criminaliteit bij georganiseerde groepen, hebben ze wel de financiële middelen om deze kennis te kopen (Hulst & Neve, 2008: 4). Via internet komen ze eenvoudig in contact met ervaren hackers die wel over deze kennis beschikken. Volgens een intern rapport van McAfee worden voornamelijk universiteiten en internetforums gebruikt om studenten met specialisatie op het gebied van ICT en computers te werven. Daarnaast wordt via internet veel technologische expertise en uitrusting aangeboden, zoals apparatuur voor skimming en volledige malware programma s. Ook het KLPD ziet steeds meer diversificatie en taakspecialisatie bij high-tech criminaliteit (Boerman en Mooij, 2006). Ondanks dat een individu ook succesvol kan zijn, kunnen samenwerkingsverbanden worden aangegaan bij het opzetten van grootschalige aanvallen waarbij meerdere slachtoffers het doelwit zijn. Dit levert niet alleen meer winst op maar maakt het ook opsporingsdiensten moeilijk de daders te achterhalen (Brenner, 2002). Volgens een respondent bij het KLPD is het empirisch gezien vaak moeilijk om een langdurig samenwerkingsverband aan te tonen. Respondent 7: ( ) In een aantal zaken hebben wij gezien dat er doelgericht en tijdelijke criminele samenwerkingsverbanden betrokken waren. De top van deze criminele samenwerkingsverbanden werkt wel vaak langere tijd met elkaar samen omdat ze bang zijn 76

78 voor infiltratie 47. In verschillende onderzoeken komen bepaalde namen vaker terug. Er bestaat een vertrouwde kring van specialisten die elkaar al wat langer kennen. Ze hebben weinig internetcontact. Wij komen bijna nooit goed georganiseerde en hiërarchische organisaties tegen ( ).. Volgens het Nationaal Dreigingsbeeld (2004) was er bij georganiseerde groepen in Nederland niet genoeg kennis om zich met high-tech criminaliteit in te laten. ICT werd door hen dan ook voornamelijk gebruikt als communicatie- en afschermmiddel. Ook Jan Kortekaas, die zich heeft verdiept in ICT-ontwikkelingen voor zijn promotieonderzoek, is van mening dat criminele organisaties enkel gebruik maken van internet en als communicatiemiddel. De aard van de criminele activiteiten zou hierdoor niet veranderen (Persbericht Universiteit Leiden, 31 mei 2005). In Nederland zelf zijn tot dusver geen georganiseerde groepen bekend die zich bezighouden met high-tech criminaliteit. Wel is Nederland een belangrijke leverancier voor de verhuur van botnets op de ondergrondse markt wat criminele organisaties zou kunnen ondersteunen (Hulst & Neve, 2008: 4). In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de achtergrond van Russische en Oost-Europese georganiseerde groepen. Groepen uit deze landen worden aangemerkt als belangrijke bron voor high-tech criminaliteit. 5.5 De rol van Russische en Oost-Europese groepen De betrokkenheid van Russische groepen wordt ondersteund door verschillende arrestaties bij onderzoeken naar de ondergrondse economie van high-tech criminaliteit (Symantec, 2009: 14). Ook gegevens uit het Organised Crime Situation Report laten zien dat georganiseerde groepen uit Rusland verantwoordelijk waren voor het grootste deel van de gepleegde aanvallen op Europese banken (Council of Europe, 2004: 119). Het Russische Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 1993 gemeld dat er meer dan vijfduizend georganiseerde groepen actief waren in Rusland. Hiervan wordt verwacht dat er slechts driehonderd een identificeerbare structuur hebben. Volgens Dunn (1990:84) zijn er ongeveer dertig georganiseerde groepen in Rusland die een bredere set van activiteiten hebben, waaronder high-tech criminaliteit. Volgens hen hadden georganiseerde groepen in Rusland een piramidestructuur met een elite groep aan de top, maar deze is de laatste jaren veranderd naar 47 Na de Dark Market zaak in de Verenigde Staten werd deze angst voor infiltratie nog groter. Dark Market was een 2 jarige undercoveroperatie van de FBI waarbij een agent infiltreerde in een internet cybercrime forum. De operatie leverde meer dan 60 arrestaties op en heeft ervoor gezorgd dat veel organisaties hun communicatie beter afschermen. 77

79 een lossere organisatie van netwerken die vanuit een gezamenlijke interesse handelen. Op deze manier kunnen allianties gevormd worden gebaseerd op de etnische of regionale achtergrond. Volgens de FBI zijn er in 2001 een aantal georganiseerde hackersgroepen ontdekt in Oost-Europa, voornamelijk in Rusland en de Oekraïne. De hackers hadden bij elke aanval dezelfde tactiek. Eerst drongen ze door tot de computers van bedrijven en downloaden ze de creditcard nummers. Vervolgens probeerden ze de slachtoffers geld af te troggelen en dreigden hierbij om de gestolen data op internet de plaatsen (Jaklin, 2001). Volgens de Raad van Europa (2004) hebben Russische georganiseerde groepen een efficiënte en hiërarchische structuur met een onderlinge taakverdeling en interne discipline. Het gaat echter niet om grote centrale organisaties maar om kleinere groepen die met elkaar concurreren. De levensduur van deze groepen is vrij kort, want hoe langer ze bestaan des te meer sporen laten ze achter voor opsporingsdiensten. De media schetst nog vaak een beeld van Russische maffia en gevaarlijke georganiseerde groepen (Security.nl, 8 december 2008). Vooral het maffiabeeld wekt veel angst. Maar Finckenauer & Waring (1998: 251) stellen dat er bij de Russische georganiseerde criminaliteit geen sprake is van een maffiastructuur. Russische georganiseerde groepen staan bekend om hun focus op financiële criminaliteit, witwassen van geld en afpersing (Council of Europe, 2004: 37). Het Russian Business Network is een veelgenoemde organisatie die wordt verdacht in diverse onderzoeken naar high-tech criminaliteit. In een onderzoek van Team Cymru 48 wordt het Russian Business Network zelfs in combinatie gebracht met 60% van alle cybercrime delicten wereldwijd (Warren, 15 november 2007). Ook Symantec meldt dat deze groep verantwoordelijk werd gehouden voor de helft van alle phishingincidenten in 2006 (Symantec, 2009: 13). Het Russian Business Network specialiseert zich volgens opsporinginstanties in identiteitsfraude, Denial-Of-Service aanvallen, afpersing en phishing. Daarnaast hosten ze servers die gebruikt worden door andere criminele organisaties. Ze staan bekend om hun anonieme bulletproof hosting service, dat wil zeggen dat mensen anoniem gebruik kunnen maken van de servers die te allen tijde beschikbaar zijn en niet door opsporingsinstanties of overheden uit de lucht gehaald kunnen worden. De kosten voor deze service liggen rond 300 pond per maand, dit is tien keer de normale marktprijs voor het huren van een server (Warren, 15 november 2007). Deze hoge kosten maken het Russian Business Network onaantrekkelijk voor normale bedrijven, maar interessant voor criminele organisaties. Er wordt beweerd dat de Russische overheid en de maffia betrokken zijn bij het Russian Business Network, maar dit wordt door 48 Team Cymru is een onderzoeksgroep die zich specialiseert in internetcriminaliteit. 78

80 de partijen zelf ontkend. Er zijn zelfs geruchten dat de leider en oprichter van het Russian Business Network, een 24-jarige die schuil gaat onder de naam Flyman, een neef van een machtige en bekende Russische politicus is. Er zijn geen concrete aanwijzigingen die deze beweringen ondersteunen. Een andere bekende organisatie is ShadowCrew, een Russisch webforum voor online fraude. De administrators bevinden zich in Rusland zelf en er zijn zowel Russische als Oost-Europese groepen betrokken bij operaties die deze organisaties uitvoert (Symantec, 2008: 9). Te denken valt dan aan het werven van katvangers en het witwassen van geld. Een ander voorbeeld is een Russische groep die in 1994 ontdekt werd na een aanval op de data netwerken van een van de bekendste banken in New York. De groep opereerde vanuit St. Petersburg en heeft meer dan tien miljoen dollar over kunnen maken naar buitenlandse rekeningen. Na het volgen van de geldstromen werden bij de verdachten documenten aangetroffen die enkel vervalst konden zijn door de voormalige Russische geheime dienst KGB (Council of Europe, 2004: 119). Een verklaring van deze betrokkenheid wordt vaak gezocht bij de politieke situatie van Rusland, de hoge mate van corruptie en de cultuur van dit land. Organisaties hebben vaak een lange historie die gekoppeld is aan de cultuur van een land en de sociale banden die hier bestaan (Castells, 1998). De Russische staat onderdrukte rond de jaren 50 alle verwijzingen naar georganiseerde criminaliteit. Wanneer gevallen van georganiseerde criminaliteit in de media kwamen, werden ze toegeschreven aan individuele activiteiten of het falen van onderwijsinstellingen, in plaats van tekortkomingen in het Sovjet-systeem (Orlova, 2008: 101). Ondanks de ontkenningen van het bestaan van een criminaliteitsprobleem, bleef de georganiseerde criminaliteit groeien (Shelley, 2004: 564). Eind jaren 90 hebben zich in Rusland criminele organisaties ontwikkeld die zich specifiek richten op high-tech criminaliteit. Alle ingrediënten die nodig waren voor het ontstaan van een effectieve georganiseerde groep waren in deze periode aanwezig. Rusland had een gebrek aan wetten, opsporing- en veroordelinginstrumenten op het gebied van high-tech criminaliteit en tevens een technisch hoger opgeleide bevolking met relatief weinig economische kansen. De snelle verspreiding van deze Russische groepen wordt toegeschreven aan de relatie tussen communisme en georganiseerde criminaliteit. Als een gevolg van de criminogene aard van het Communistische regime zou het strafrechtelijke systeem falen om effectieve maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit te ontwikkelen (Rawlinson, 1998). Hierbij wordt echter geen rekening gehouden me de mogelijkheden die het kapitalisme voor georganiseerde criminaliteit kan creëren. Zo was de Russische staat door de overgang naar een vrije markt 79

81 economie ernstig verzwakt, wat een wettelijk vacuüm en een zwakke rechtshandhaving als gevolg had (Williams, 1990). Daarnaast heerste er zowel in Rusland als in Oost-Europa een sterke anti-westerse of anti-communistische moraal die crimineel gedrag faciliteerde (Alperovitch & Mularski, 2009). Op dit moment zijn er nog steeds regelmatig uitspraken te vinden op cyberforums over wraak op het Westen (Respondent 7, 5 januari 2010). Onderzoeken naar high-tech aanvallen stranden volgens een respondent in Rusland doordat opsporinginstanties daar geen medewerking verlenen en er sprake is van corruptie (Koops en Brenner, 2006: 2). Respondent 7: ( ) Een grootschalig onderzoek dat in 2007 is uitgevoerd naar aanleiding van een voor de meeste wel bekende serie aanvallen op banken kwam uit op een aantal Russische verdachten. We hebben toen de Russische opsporingsdiensten om hulp gevraagd maar we liepen vast omdat zij niet mee wilden werken aan ons onderzoek. Het zou me niet verbazen als de overheid daar criminele groepen beschermd. Er zijn al vaker aanwijzingen van corruptie daar gevonden ( ). In 2009 werd het Russian Business Network verdacht van grootschalige corruptiepraktijken. Ze zouden de lokale politie, rechterlijke macht en het Réseaux IP Européens Network Coordination Centre 49 (Ripe NCC) hebben omgekocht om malware te kunnen blijven verspreiden. De corrupte ambtenaren zouden internationale onderzoeken naar het RBN hebben belemmerd (Security.nl, 24 oktober 2009). Over betrokkenheid van Oost-Europese groepen bij high-tech delicten zijn meer concrete casussen te vinden. Het gaat dan om onderzoeken door bijvoorbeeld de FBI of Europol. Het meest recente onderzoek heeft afgelopen oktober geleid tot het oprollen van een groep cybercriminele Oost-Europeanen. Het is niet bekend uit welke landen de verdachten kwamen. De groep wordt verdacht van internationale internetfraude waarbij ze 160 miljoen euro van bankrekeningen wilden stelen. De FBI heeft de criminelen in samenwerking met het Nationaal High Tech Crime Team van het KLPD en andere opsporingsdiensten in de Oekraïne en Engeland te pakken kunnen krijgen (Security.nl, 4 oktober 2010). In 2009 leidde internationale samenwerking tot de arrestatie van acht Bulgaarse cybercriminelen. De Bulgaren werden betrapt met speciale software en ander materiaal voor het kopiëren van creditcardgegevens. Volgens Hulst en Neve (2008: 126) zijn er ook in Nederland al 49 Ripe NCC is een platform dat de ontwikkeling van het internet tracht te bevorderen. Ze zijn verantwoordelijk voor de uitgifte van IP-adressen over een bepaald georgrafisch gebied. 80

82 samenwerkingsverbanden gezien tussen Nederlandse jongeren en Oost-Europese georganiseerde groepen. Zij geven echter geen concrete voorbeelden. Het afgelopen jaar is er in Nederland wel een bende uit Oost-Europa aangehouden op verdenking van skimming. Zes mannen en een vrouw uit Roemenië en Moldavië tussen de 25 en 37 jaar oud zijn door de FOID 50 aangehouden nadat ze bij een supermarkt in Badhoevedorp 1,2 miljoen euro hadden gestolen door het skimmen van bankpassen (De Pers, 26 juli 2010). Volgens een respondent zijn er aanwijzingen dat groepen Roemenen verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de skimincidenten in Nederland. Respondent 9: ( ) Wanneer er verdachten van skimming worden aangehouden worden de kenmerken van het incident in kaart gebracht. Via camerabeelden kunnen we in sommige gevallen het silhouet van de verdachte zien en de bijbehorende auto. Al deze informatie voegen we samen in een dossier die we vervolgens vergelijken met eerdere incidenten. Het zijn meestal Roemeense mannen die in groepen van 2 tot 3 personen betaalautomaten manipuleren. Opvallend is dat we bepaalde verdachten in wisselende samenwerkingsverbanden zien ( ). Het lijkt erop dat het criminaliteitsterrein skimming beheerst wordt door Roemeense en Bulgaarse groepen, terwijl Russische groepen eerder betrokken zijn bij andere fraudedelicten als phishing en internetfraude (Europol, 2009: 22). Ook uit opsporingsonderzoeken in Roemenië zelf worden bendes die verdacht worden van skimming opgepakt. Afgelopen mei zijn twintig verdachten aangehouden voor het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot een computer, bezitten van skimapparatuur en fraude met en verspreiden van vervalste betaalapparatuur. Daarnaast worden ze verdacht van lidmaatschap van een georganiseerde misdaadorganisatie (Security.nl, 28 mei 2010). Volgens de Roemeense politie vormt Roemenië een broedplaats voor computercriminelen door de juiste combinatie tussen technische kennis en economische motivatie (Security.nl, 15 september 2008).De voedingsbodem voor criminele samenwerkingsverbanden in Oost-Europese landen is vergelijkbaar met de Russische situatie. Zo meldt APACS dat de grootste dreiging voor online bankieren in Engeland komt van criminele bendes uit Oost-Europese landen die ontwikkeld zijn op gebied van ICT (McCusker, 2007: 272). Ook volgens Allum & Sands (2004) neemt het aantal georganiseerde groepen uit Oost-Europa toe. Hoewel zij aangeven dat de meerderheid van de georganiseerde groepen zich in Rusland bevinden, merken zij in 50 Het FOID is de opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingsdienst en houdt zich onder andere bezig met georganiseerde financieel-economische criminaliteit. 81

83 omringende landen steeds meer vergelijkbare organisaties op. In veel gevallen worden deze organisatie bestempeld als Russische georganiseerde criminaliteit, maar ze hebben niet dezelfde werkwijze (Turbiville, 1995: 60). De motivatie voor Oost-Europese groepen om zich met de ondergrondse cybercrime economie in te laten is de lage pakkans, veroorzaakt door het gebrek aan uitleveringswetten, bezuinigingen die het functioneren van opsporingsdiensten beperken en de ondersteuning die ze krijgen van andere criminele organisaties (Symantec, 2008: 9). Beheerders van discussiefora hosten deze fora vaak vanuit corrupte landen met een zwak justitieel systeem, dat geen of slechte wetgeving tegen internetcriminaliteit kent. In de Verenigde Staten en West-Europa zijn minder hackers actief omdat de hoge pakkans in deze landen de drempel voor cybercriminele activiteiten verhoogd (NRC, 13 januari 2010). 5.6 Cybercriminele organisaties Uit de voorgaande twee paragrafen kunnen we opmerken dat er een aantal aanwijzingen zijn dat er Russische en Oost-Europese groepen betrokken zijn bij high-tech criminaliteit. Maar kan er gesproken worden van georganiseerde high-tech criminaliteit? Daarnaast is de samenstelling van deze groepen onduidelijk. In deze paragraaf bekijken we de vorm en structuur van de georganiseerde groepen die bij high-tech criminaliteit betrokken zijn. Georganiseerde criminaliteit betreft groepen die primair gericht zijn op illegaal gewin. Voor zover kunnen groepen achter high-tech criminaliteit vergeleken worden met georganiseerde groepen die zich bezighouden met bijvoorbeeld drugshandel of mensensmokkel, het illegaal verkrijgen van financieel gewin is bij al deze groepen de belangrijkste drijfveer. Een tweede gedeelte uit de definitie van georganiseerde criminaliteit is dat er systematisch misdaden gepleegd moeten worden met ernstige gevolgen voor de samenleving. Delicten als skimming, phishing en internetfraude worden weliswaar vaak systematisch gepleegd maar vormen op dit moment geen ernstige bedreiging voor de samenleving. Groepen moeten ook in staat zijn de misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door middel van corruptie uit te schakelen. Door het virtuele karakter van high-tech criminaliteit komt geweld eigenlijk niet voor. Ook zijn er geen Russische of Oost-Europese groepen bekend in de cybercrime wereld die conflicten door middel van geweld oplossen. Uitspraken van respondenten en onderzoeken laten wel zien dat er bij ambtenaren van overheidsinstanties en opsporingsdiensten van Oost- Europese landen aanwijzingen zijn van corruptie. Aan de andere kant zijn high-tech criminelen minder afhankelijk van corruptie wanneer ze zich in landen bevinden met 82

84 onderontwikkelde wetgeving op het gebied van high-tech criminaliteit. Daarnaast kunnen high-tech criminelen hun activiteiten op andere manieren afschermen, bijvoorbeeld door het spoofen 51 van IP-adressen of door gebruik te maken van een anonieme server. Volgens de definitie kan high-tech criminaliteit dus gezien worden als georganiseerde criminaliteit. Maar gaat het om traditionele georganiseerde groepen die zich ook met andere criminaliteitsterreinen bezighouden, of gaat het om online delicten die op georganiseerde manier gepleegd worden? High-tech criminaliteit vereist minder controle over geografische gebieden en minder persoonlijke contacten en dus minder relaties gebaseerd op vertrouwen en discipline. Dit betekent ook minder reden voor een formele organisatie. Klassieke hiërarchische structuren passen niet bij high-tech criminaliteit waardoor er nieuwe structuren ontwikkeld worden (Council of Europe, 2004: 172). Tevens verschuift de aandacht van cybercriminele organisaties. Doordat ze zich steeds meer gaan bezighouden met ondernemen en het genereren van een eigen inkomen door de betrokkenheid bij meerdere criminele activiteiten is een eenvoudige organisatiestructuur niet voldoende. Er wordt een nieuwe en meer complexe organisatiestructuur ontwikkeld met een duidelijke taakverdeling (Brenner, 2002). De hiërarchische verhoudingen vallen bij georganiseerde high-tech crime groepen dus weg, maar de specifieke taakverdeling blijft bestaan. Daarnaast zijn ook netwerken belangrijk voor de nieuwe organisatiestructuren. Omdat niet alle kennis op het gebied van ICT aanwezig is bij criminele organisaties moet extra expertise wordt gekocht of ingehuurd. De contacten zijn kort en wisselend en worden afgebroken wanneer het doel bereikt is. Deze kenmerken van cyberspace laten zien dat het niet gaat om traditionele georganiseerde groepen maar dat er groepen ontstaan met een nieuwe structuur. Dit vraagt om de ontwikkeling van een nieuwe definitie voor deze groepen. Britz (2008: 1756) maakt een onderscheid tussen georganiseerde groepen en cybercriminele organisaties. Hierbij worden cybercriminele organisaties omschreven als groepen of individuen samengebracht door het internet die samenspannen en/of niet-gewelddadige delicten begaan, die worden gefaciliteerd door de exploitatie van netwerken of verbonden systemen. Traditionele groepen kunnen weer samenwerkingsverbanden vormen met deze nieuwe cybercriminele organisaties. Op basis van dit inzicht heeft Choo (2008) een onderscheid in drie typen georganiseerde groepen gemaakt die betrokken zijn bij high-tech criminaliteit. 51 BijIP-spoofing wordt een vertrouwd IP-adres door criminelen gebruikt om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot een computer of netwerk. 83

85 De eerste groep is traditioneel georganiseerd en gebruikt ICT om de reikwijdte van hun criminele activiteiten te verhogen. Financieel gewin is voor deze groepen de belangrijkste drijfveer. Zo kunnen er financiële adviseurs worden ingehuurd om geld weg te sluizen of ICTspecialisten om verbindingen te encrypten om zo anoniem te blijven en de communicatie af te schermen. Ook afpersing door middel van Denial-Of-Service aanvallen wordt veel gebruikt om extra inkomsten te genereren (Reijnders, 22 juli 2004). Een tweede groep bestaat uit criminelen die enkel online opereren. De structuur van deze groep is flexibel, met weinig leden die voor een bepaalde tijd samenwerken met een specifieke taakverdeling. Wanneer het doel, financieel gewin, bereikt is gaan de leden ieder weer hun eigen weg. Deze cybercriminelen werken dikwijls samen met studenten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en kwetsbaarheden in beveiligingsapplicaties. Volgens de KLPD (Respondent 7, 5 januari 2010) bestaan er aanwijzingen op lager niveau dat deze criminelen criminele carrière maken en overstappen naar andere vormen van criminaliteit zoals de drugswereld. Financieel gewin is voor het derde type groep niet de belangrijkste beweegreden. Deze groep bestaat uit ideologisch en politiek gemotiveerde individuen die ICT als hulpmiddel gebruiken om hun doelen te bereiken. Bij ideologische motieven kan ICT worden ingezet voor terroristische daden zoals aanvallen tegen vitale infrastructuren. Wanneer de groepsleden politieke gemotiveerd zijn wordt vaak gehandeld uit protest wat bijvoorbeeld kan leiden tot aanvallen tegen overheidswebsites. Naast de beweegredenen verschillen deze groepen van financieel gemotiveerde groepen doordat ze zich concentreren op specifieke delicten en doelwitten. 5.7 Het label georganiseerde criminaliteit De media beschrijft georganiseerde criminaliteit nog steeds als maffiaprobleem, met een hiërarchisch netwerk en duidelijke taakverdeling, een beeld dat vergelijkbaar is met bekende films zoals The Godfather. Deze termen georganiseerde criminaliteit en maffia worden dan ook te vaak onterecht op illegale activiteiten geplakt. De term georganiseerde criminaliteit is dan ook een sociaal construct dat afhankelijk is van tijd en houdingen. Volgens de Securitization theorie worden dreigingen zoals georganiseerde criminaliteit door een securitizing actor als bedreigend neergezet, ongeacht van de daadwerkelijke dreiging. Doordat meer mensen een fenomeen als bedreigend beschouwen worden ook de perceptie en aanpak ervan op deze status ingericht. Door zaken bijvoorbeeld te associëren met 84

86 georganiseerde criminaliteit worden ze eerder serieus genomen (Levi, 2008: 373). Ook is het label georganiseerde criminaliteit vaak een vereiste om een probleem op internationaal niveau te kunnen aanpakken. Als we kijken naar de kenmerken van high-tech criminaliteit biedt het opplakken van het label georganiseerde criminaliteit weinig meerwaarde. Het grensoverschrijdende karakter van high-tech criminaliteit plaats deze criminaliteitsvorm al binnen het takenpakket van Europol en het KLPD. Daarnaast worden er tegenwoordig veel criminele activiteiten als georganiseerde misdaad betiteld die vroeger minder angstaanjagende bewoordingen kregen en veel van deze criminaliteit is minder georganiseerd dan het lijkt (Fijnaut, 1994). Door deze ontwikkelingen heeft Europol haar bevoegdheid uitgebreid van georganiseerde criminaliteit naar een ruimere set van criminele activiteiten die als serieus worden beschouwd. Deze activiteiten voldoen niet altijd aan de criteria van georganiseerde criminaliteit (Dorn, 2009: 286). High-tech criminaliteit kan dus ook zonder het label georganiseerde criminaliteit op nationaal en internationaal worden opgepakt. 5.8 Conclusie Achter de vele speculatie in de media over de betrokkenheid van georganiseerde groepen bij high-tech criminaliteit zitten enkele aanwijzingen die deze betrokkenheid kunnen bevestigen. De bronnen voor deze aanwijzingen bestaan zijn echter niet altijd even betrouwbaar en de het is de vraag bij hoeveel van de high-tech delicten ze betrokken zijn. Wel kunnen we concluderen dat high-tech delicten als georganiseerde criminaliteit kunnen worden gekwalificeerd en dat groepen uit Rusland en Oost-Europa een groot aandeel hebben in hightech criminaliteit. Maar het gaat niet om de Russische maffia of traditionele groepen die ook op andere criminaliteitsterreinen actief zijn. De kenmerken van cyberspace trekken groepen aan met een andere structuur waarbij fysieke samenwerking niet meer nodig is en netwerken belangrijk zijn. De ontwikkeling van deze nieuwe groepen vraagt om een andere benadering, die ook wel cybercriminele groepen genoemd kan worden. Deze groepen kunnen traditioneel georganiseerd zijn en door middel van ICT hun opbrengsten verhogen, enkel op internet actief zijn of ideologisch en politiek gemotiveerd zijn. Maar zou high-tech criminaliteit door de betrokkenheid van georganiseerde groepen meer prioriteit moeten krijgen bij politie en justitie? High-tech criminaliteit vormde al een uitdaging voor opsporingsdiensten vanwege het grensoverschrijdende karakter en de problemen rondom het vergaren van bewijs. Het label georganiseerde criminaliteit is een 85

87 sociaal construct dat beïnvloed kan worden door verschillende factoren, en kan hierdoor geen handvat of vereiste voor een internationale aanpak vormen. Wel kan de betrokkenheid van georganiseerde groepen ertoe leiden dat er meerdere samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan, internationale samenwerking wordt belemmerd door corruptie en het bereiken van daadwerkelijke topcriminelen wordt bemoeilijkt (Europol, 2007: 18). 86

88 87

89 6. DE VERDELING VAN RISICO S TUSSEN PUBLIEK EN PRIVAAT De risico s van high-tech criminaliteit liggen verspreid over verschillende partijen en er zijn meerdere maatregelen nodig om high-tech criminaliteit te kunnen beheersen. Maar bij welke partijen ligt de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen? Banken en bedrijven nemen zelf een aantal preventieve maatregelen maar hebben de middelen en bevoegdheden niet om ook repressieve maatregelen te nemen. Hiervoor zijn zij afhankelijk van overheidsinstanties zoals politie en justitie. Volgens de Tit-For-Tat (TFT) strategie van Braithwaite wordt coöperatief gedrag beloond door coöperatief gedrag. Wanneer banken en bedrijven dus meewerken door bijvoorbeeld informatie te delen zullen overheidsinstanties zich ook coöperatief opstellen. Dit biedt een goede basis voor publiek-private samenwerking bij de bestrijding van high-tech criminaliteit. In de praktijk blijkt echter dat de belangen van betrokken partijen verschillen wat leidt tot het doorspelen van verantwoordelijkheden naar andere partijen. Hierdoor komen de risico s van high-tech criminaliteit bij een klein aantal partijen terecht die opdraaien voor de kosten. Een stakeholdersanalyse biedt een kader om deze belangen op een rij te zetten en tegen elkaar af te wegen. Op deze manier wordt duidelijk hoe de risico s van high-tech criminaliteit het beste verdeeld kunnen worden tussen overheid, bedrijfsleven en de samenleving. In dit hoofdstuk zet ik eerst de maatregelen op een rij die de betrokken partijen op dit moment nemen om high-tech criminaliteit tegen te gaan. Vervolgens kijken we waar de gaten in deze bestrijding liggen. Daarna kijk ik of de TFT-strategie van Braithwaite toegepast kan worden op de aanpak van high-tech criminaliteit en waar de eventuele valkuilen voor publiekprivate samenwerking liggen. Door middel van een stakeholdersanalyse worden deze valkuilen beter in beeld gebracht. Door de houdingen, belangen en invloeden van de stakeholders uiteen te zetten en de conflicterende elementen te analyseren kan informatie verkregen worden over de positie van de stakeholders en de manier waarop ze bij projecten betrokken moeten worden. De uitkomst van deze analyse geeft inzicht op de manier waarop de risico s verdeeld kunnen worden tussen betrokken partijen en waar de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen zou moeten liggen. 88

90 6.1 Huidige maatregelen en samenwerkingsverbanden Op dit moment worden er verschillende maatregelen genomen door verschillende partijen. De meeste maatregelen richten zich op een bepaald aspect van high-tech criminaliteit en worden binnen de eigen sector uitgevoerd. Omdat banken en bedrijven geen bevoegdheden hebben om bestuurlijke en repressieve maatregelen te nemen richten zij zich op de preventie van high-tech delicten. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn het beveiligen van toegang tot het bedrijfsnetwerk of het encrypten 52 van gegevens om vertrouwelijke informatie te beschermen. Doordat financiële instellingen een populair doelwit zijn voor criminelen hebben zij ook een aantal gezamenlijke preventieve maatregelen genomen. Een daarvan is kennisdeling. Banken delen anoniem hun incidentendata, zo worden informatie en ervaringen over incidenten generiek gedeeld. Er bestaat slechts een eenvoudige classificatie, details zijn niet bekend waardoor enkel trends te herkennen zijn. Respondent 2: ( ) De incidenten worden ingedeeld op eventtype en businessline dus je hebt alleen een classificatie. Algemene trends kunnen zo herkend worden en aan de eigen database gespiegeld worden. Een gezamenlijke incidentendatabase zou mooi zijn maar wanneer bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Banken dit op zou pakken wordt het een concurrentiegebied voor banken ( ). Banken geven aan dat er geen concurrentie plaatsvindt tussen banken op het gebied van informatie over high-tech criminaliteit, maar wel tussen de manier van beveiligen (Respondent 6, 21 januari 2010). Maar als we de informatie van de bovenstaande respondent bekijken gaat het alleen om het delen van trends en geen vertrouwelijke informatie. Via de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bundelen beveiligingsadviseurs en IT-experts binnen banken hun kennis. De NVB is een vereniging die in 1989 werd opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken te behartigen. Vrijwel alle Nederlandse banken zijn lid van de NVB. Naast deze kennisdeling ontvangen banken informatie van antivirusontwikkelaars over gevonden malware, zodat ze dit kunnen onderzoeken. Deze overleggen worden echter niet structureel ingepland en partijen die over essentiële informatie beschikken ontbreken vaak (Respondent 5, 2 december 2009). Een 52 Encrypten is het afschermen van informatie door het coderen van gegevens. 89

91 tweede preventieve maatregel is de 2 factor authenticatie 53 als een vereiste voor de toegang tot online bankieren. Hiermee kan met redelijk grote zekerheid worden vastgesteld dat een persoon ook is wie hij beweert te zijn. Naast preventieve maatregelen worden door banken ook detectieve maatregelen genomen. Deze maatregelen bestaan uit het monitoren van transacties en signaleren van moneymules. Een voorbeeld van monitoren is het four-eyesprinciple ; twee mensen moeten naar een betaling kijken voor deze wordt goedgekeurd. Hierdoor kan een groot deel van de beveiligingsincidenten op tijd worden herkend. Moneymules kunnen gesignaleerd worden door opvallende transacties naar het buitenland (Respondent 22, 26 november 2009). Wanneer een rekeninghouder verdacht wordt van fraude kan zijn bankrekening bevroren worden om zo de schade te beperken. Naast financiële instellingen nemen ook bedrijven gezamenlijke preventieve maatregelen om de risico s van high-tech criminaliteit te kunnen beheersen. Een voorbeeld is het samenwerkingsverband tussen alle internetserviceproviders (ISP s) in Nederland. Zij hebben een gedragscode opgesteld die beschrijft hoe er geklaagd kan worden over uitingen op internet. Bij dit project Notice-and-Take-Down wordt er een procedure gestart wanneer er bij een ISP een melding binnenkomt over vermeende illegale informatie op internet, de notice. Daaropvolgend kan de ISP deze website uit de lucht halen, take down. Een ander voorbeeld is de NS, die preventieve maatregelen heeft genomen tegen skimming. Door betaalautomaten op stations te voorzien van nieuwe pasmondjes hebben zij het aantal skimincidenten op stations terug kunnen dringen. Vanuit de overheid worden er momenteel niet veel preventieve of repressieve maatregelen tegen high-tech criminaliteit genomen. Skimming wordt door de politie steeds serieuzer genomen, maar structurele maatregelen ontbreken. Wel zijn er een aantal projecten ontstaan tussen private en publieke sectoren. Het gaat dan voornamelijk om preventieve maatregelen zoals voorlichting. Tussen organisaties die zich met voorlichting over high-tech criminaliteit bezighouden kan op effectieve wijze worden samengewerkt, wat kennisbuilding en kennisdeling ten goede komen. Hieronder volgen een aantal voorbeeld van geslaagde samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen. 53 De 2-factor authenticatie bestaat uit twee componenten; iets dat de computergebruiker krijgt en iets dat hij zelf al weet. Bij internetbankieren zijn dit bijvoorbeeld een unieke code via een paslezer of token en de pincode. 90

92 NICC Het programma Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime (NICC) wordt aangestuurd door het Ministerie van Economische Zaken en is in 2006 gestart als een samenwerkingsverband tussen publieke en private organisaties. Informatiedeling en preventie staan voorop bij dit programma en er wordt gezocht naar middelen die high-tech criminaliteit effectief aan kunnen pakken (Respondent 24, 15 oktober 2009). De website is een initiatief van het NICC en verzamelt alle kennis over high-tech criminaliteit. Daarnaast vormt het NICC een spil in het Informatieknooppunt Cybercrime, wat zich ook richt op de preventie van high-tech criminaliteit en bestaat uit verschillende publieke en private partijen. Dit informatieknooppunt is gebaseerd op het informatie-uitwisselingmodel van het Britse CPNI (Centre for the Protection of National Infrastructure) en ziet eruit als een bloemmodel (zie figuur 2). Figuur 2. Bron: 91

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Wat is cybercrime?... 3 Internetfraude... 3 Voorschotfraude... 3 Identiteitsfraude... 3 Omschrijving van computercriminaliteit...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding, vraagstelling en scope

Samenvatting. Aanleiding, vraagstelling en scope Samenvatting Aanleiding, vraagstelling en scope Over het witwassen bij cybercrime is, vergeleken met witwassen bij andere delicten, relatief weinig bekend. Bij veel delicten verdienen criminelen geld in

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Datum 3 april 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de aanpak van kindermisbruik en kinderporno via anonieme internetnetwerken

Datum 3 april 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de aanpak van kindermisbruik en kinderporno via anonieme internetnetwerken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Position Paper rondetafelgesprek Online Betalingsverkeer - 30 mei 2013

Position Paper rondetafelgesprek Online Betalingsverkeer - 30 mei 2013 - Position Paper rondetafelgesprek Online Betalingsverkeer - 30 mei 2013 Kernboodschap van de Nederlandse Vereniging van Banken - Het betalingsverkeer is onderdeel van de vitale infrastructuur van ons

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland

Cybersecuritybeeld Nederland Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2015 Pieter Rogaar 12 november 2015 CSBN 2015 in het kort Doel: inzicht bieden in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Vraagstelling onderzoek. Wetgever

Samenvatting. Inleiding. Vraagstelling onderzoek. Wetgever Samenvatting Inleiding Bij een ontzetting uit beroep of ambt wordt iemand de bevoegdheid ontzegd om een bepaald beroep of ambt voor een zekere periode uit te oefenen. Ontzettingen worden vaak opgelegd

Nadere informatie

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links

Nadere informatie

AANGIFTE ONDER NUMMER

AANGIFTE ONDER NUMMER AANGIFTE ONDER NUMMER Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer Samenvatting Monique Bruinsma Tom van Ham Manon Hardeman Henk Ferwerda Samenvatting Wanneer

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

DE AANPAK VAN GEWELD TEGEN HANDHAVERS EN HULPVERLENERS doorpakken of downplayen

DE AANPAK VAN GEWELD TEGEN HANDHAVERS EN HULPVERLENERS doorpakken of downplayen DE AANPAK VAN GEWELD TEGEN HANDHAVERS EN HULPVERLENERS doorpakken of downplayen Liesbeth Schuijer Mariska Wijnbelt Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Master of Public Administration 2011 2013 Onze

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

DNB BCM Seminar 2013 Speech Frank Elderson Woensdag 27 november 2013

DNB BCM Seminar 2013 Speech Frank Elderson Woensdag 27 november 2013 DNB BCM Seminar 2013 Speech Frank Elderson Woensdag 27 november 2013 Vrijdag middag 5 april. Net lekker geluncht en dan: bericht van het sector crisismanagement secretariaat. Trouble in paradise!!! Er

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen 5 maart 2009 Criminaliteit in ziekenhuizen Inhoud Voorstelling van de studie 1. Context en doelstellingen 2. Methodologie 2.1. bevragingstechniek 2.2. beschrijving van de doelgroep 2.3. steekproef 2.4.

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight. Samenvatting RAPPORT

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight. Samenvatting RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight Samenvatting RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight Samenvatting

Nadere informatie

Is er een standaard oplossing voor Cyber Security?

Is er een standaard oplossing voor Cyber Security? Is er een standaard oplossing voor Cyber Security? Jaarcongres ECP 15 november 2012 Douwe Leguit Nationaal Cyber Security Centrum Wat staat u te wachten? Deagenda Trends Casuïstiek Uitdagingen Nationaal

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Datum 25 juni 2013 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over oplichting bij Marktplaats en wettelijke problemen rond de vervolging van internetoplichting

Datum 25 juni 2013 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over oplichting bij Marktplaats en wettelijke problemen rond de vervolging van internetoplichting 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Van cijfers naar interpretatie

Van cijfers naar interpretatie Van cijfers naar interpretatie Een duiding van de kwantitatieve ontwikkelingen van de jeugdcriminaliteit Samenvatting In opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek-

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 907 Voorkoming en bestrijding van geweld op straat Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel 6 secondant #6 december 21 Groot effect SOV/ISD-maatregel Selectieve opsluiting recidivisten werkt Crimi-trends Een langere opsluiting van hardnekkige recidivisten heeft een grote bijdrage geleverd aan

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200018 2500 EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Veilig betalen in Nederland

Veilig betalen in Nederland De meeste consumenten zijn positief over de veiligheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Dat blijkt uit onderzoek dat dnb heeft uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van de toename van pinpasfraude

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl COLOFON 2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Operationele Aangelegenheden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 2. UITVOERING VAN COMPLEXE ILLEGALE ACTIVITEITEN...35

INHOUDSOPGAVE 2. UITVOERING VAN COMPLEXE ILLEGALE ACTIVITEITEN...35 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v LIJST VAN AFKORTINGEN...vii 1. ALGEMENE INLEIDING... 1 1.1. Achtergrond en probleemstelling... 1 Probleemstelling en onderzoeksvragen...10 1.2. De casus van xtc-productie

Nadere informatie

STAGEVERSLAG. Amsterdam, 03 november 2009. Betreft: Verslag van stage in het buitenland

STAGEVERSLAG. Amsterdam, 03 november 2009. Betreft: Verslag van stage in het buitenland FACULTEIT: RECHTEN BESTEMMING: Curaçao, Willemstad, politie STAGEVERSLAG Amsterdam, 03 november 2009 Betreft: Verslag van stage in het buitenland Mijn stage vond plaats op het zonnige Curaçao, het grootste

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Veilig bankieren. Rabobank leiden, Leiderdorp en Oegstgeest

Veilig bankieren. Rabobank leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Veilig bankieren Rabobank leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Chantal van Scherpenzeel en Eric Schuiling, 17 april 2013 Inleiding Visie Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Wij willen de meest verbonden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN TOINE SPAPENS intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN xv xvii HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Informatievoorziening

Factsheet Penetratietest Informatievoorziening Factsheet Penetratietest Informatievoorziening Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) PUBLIC 14277/10 LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep algemene aangelegenheden,

Nadere informatie

Ondermijnende milieucriminaliteit. Welkom!

Ondermijnende milieucriminaliteit. Welkom! Ondermijnende milieucriminaliteit Welkom! Ondermijnende milieucriminaliteit Annelies Vanlandschoot Programmamanager lectoraat Milieucriminaliteit Ondermijnende milieucriminaliteit Lectoraat Milieucriminaliteit

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Jeroen van Luin 30-11-2011 jeroen.van.luin@nationaalarchief.nl Wat is informatiebeveiliging? Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 333 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 november 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur enkoninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag www.facebook.com/minbzk

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Bestuurlijk dossier. fraude met telefoonabonnementen

Bestuurlijk dossier. fraude met telefoonabonnementen Bestuurlijk dossier fraude met telefoonabonnementen Bestuurlijk dossier FIvo1and E Algemene zaakgegevens Kenmerk Bestuurlijk dossier Zaak Betreft : Fraude met telefoonabonnementen Ten behoeve van : Landelijk

Nadere informatie

Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mechanisme voor toezicht Wat is het doel van het Verdrag? Het op 1 februari 2008 in werking getreden Verdrag van de Raad van Europa inzake

Nadere informatie

Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars. 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart

Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars. 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart Voorwoord In december 2012 constateerde ik in het besluit van de burgemeester over preventief fouilleren

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE

ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE FACTSHEET 1: OMVANG, AARD & GEVOLGEN VAN GEWELDSINCIDENTEN De Vrije Universiteit Amsterdam doet onderzoek naar geweld in de psychiatrie. Aan hulpverleners werkzaam

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Onderzoek Babbeltrucs

Onderzoek Babbeltrucs Onderzoek Babbeltrucs Rapportage 6 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 27.756 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 januari tot 3 februari 2014.

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Grensoverschrijdend slachtofferschap

Grensoverschrijdend slachtofferschap Grensoverschrijdend slachtofferschap Samenvatting Anton van Wijk Tom van Ham Manon Hardeman Samenvatting Op 25 oktober 2012 is een Europese richtlijn tot stand gekomen die zich richt op de slachtofferrechten

Nadere informatie

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s Bedrijfsverzekeringen CyberEdge van AIG Wat zijn cyber risico s? Cyber risico s zijn een vaststaand gegeven in een wereld van informatie, informatiesystemen

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 247 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 maart 2002 Betreft: Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling Stichting Metro Pensioenfonds Incidenten- en Klokkenluidersregeling Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA. Arjan Dekker

Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA. Arjan Dekker Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA Arjan Dekker 25 mei 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Analysemethoden 2 2.1 Kwalitatieve risicoanalyse......................

Nadere informatie

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten? OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over

Nadere informatie

Samenvatting. Dutch Summary.

Samenvatting. Dutch Summary. Samenvatting Dutch Summary. 125 126 Dutch Summary Nederlandse Samenvatting (Summary in Dutch) Door de aanwezigheid van omstanders helpen mensen elkaar minder snel en minder vaak. Dit geldt voor zowel noodsituaties,

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) 159 Ouders spelen een cruciale rol in het ondersteunen van participatie van kinderen [1]. Participatie, door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Kennisgestuurd rechercheren Evidence-based onderzoek voor de opsporing

Kennisgestuurd rechercheren Evidence-based onderzoek voor de opsporing Kennisgestuurd rechercheren Evidence-based onderzoek voor de opsporing Christianne de Poot WODC, Politieacademie, HvA Wetenschappelijk onderzoek naar en voor de opsporing Weinig wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 (0)6 13 38 00 36 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

!! Het!nieuwe!digitale!zakkenrollen!!!

!! Het!nieuwe!digitale!zakkenrollen!!! Hetnieuwedigitalezakkenrollen LaurenceArnold 6vS Roden,13januari2014 Dhr.J.Wilts Cybercrime Hetnieuwedigitalezakenrollen LaurenceArnold 6vS Lindenborg Roden,13januari2014 Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitditprofielwerkstukmagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerd

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning Incidenten Protocol A. Inleiding Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de acties die genomen moeten worden als er een incident plaatsvindt. Dit protocol is verdeeld in de hierna

Nadere informatie

Massafraude Frederik Cousin 13 maart 2014

Massafraude Frederik Cousin 13 maart 2014 Massafraude Frederik Cousin 13 maart 2014 http://economie.fgov.be Wat is massafraude Alle vormen van fraude die gebruik maken van massacommunicatietechnieken zoals telemarketing, internet en massamailings

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie