Humanity In Action. Van 1999 tot nu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Humanity In Action. Van 1999 tot nu"

Transcriptie

1 Humanity In Action Van 1999 tot nu 1

2 Humanity In Action Een nieuwe generatie betrokken leiders Humanity in Action is opgericht vanuit het idee dat jonge mensen de lessen van de Holocaust kunnen en moeten gebruiken om hedendaagse vormen van uitsluiting en discriminatie te doorgronden en tegen te gaan. De kern vormt het intensieve zomerprogramma voor studenten en jonge professionals rond thema s als democratie, diversiteit en maatschappelijk betrokken leiderschap. Na het zomerprogramma vormen de Fellows een wereldwijd netwerk van gelijkgestemden die graag in actie komen rondom HIA thema s. In deze publicatie kunt u lezen hoe het zomerprogramma voor veel Senior Fellows een opstap is naar belangrijke posities in de samenleving waarin zij op verschillende manieren de waarden van Humanity in Action uitdragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de kracht van een democratie afhangt van de behandeling van haar minderheden. We geloven dat democratische kernwaarden en de bescherming van minderheden ook in Europa en de Verenigde Staten nooit voor lief mogen worden genomen. HIA brengt daarom een maand lang studenten en jonge professionals bij elkaar om mensenrechten en problematiek rondom verschillende minderheden te bestuderen. Daarnaast blijft HIA Senior Fellows onderwijzen, inspireren en verbinden; zij gaan niet alleen samen een maand lang de discussie aan over democratie, discriminatie, racisme, genderongelijkheid en andere onderwerpen, maar blijven ook daarna het gedachtegoed van HIA uitdragen. In dit boekje kunt u kennismaken met een aantal van de Senior Fellows. Zij vertellen u wat HIA voor hen heeft betekend en welke rol de ervaringen van het zomerprogramma en de kracht van het netwerk nog steeds spelen in hun leven. Voor mij is het fantastisch om te zien dat het netwerk nog steeds sterk staat en dat we onze droom daarmee hebben zien uitkomen. Ik hoop dat ook voor u een boodschap van intelligentie, hoop, engagement en optimisme uit hun verhalen spreekt. Drs. Ed van Thijn Medeoprichter HIA en oud burgemeester van Amsterdam 2 3

3 Humanity In Action Humanity in Action Inc. werd in 1998 opgericht in de VS door dr. Judith Goldstein en verzorgt zomerprogramma s in de VS en in vijf Europese landen. De Stichting HIA Nederland werd in 1999 mede opgericht door oud burgemeester Ed van Thijn in Amsterdam. Humanity in Action is een internationale educatieve organisatie, die zich inzet om een nieuwe generatie sociale, culturele en politieke leiders te betrekken bij de thema s mensenrechten, minderheden en maatschappelijk betrokken leiderschap, en hun kennis over deze onderwerpen te vergroten. HIA onderwijst, inspireert en verbindt een wereldwijd netwerk van studenten, jonge professionals en gevestigde leiders, die toegewijd zijn aan het promoten van deze drie thema s, in hun eigen omgeving en over de hele wereld. Onze activiteiten Humanity in Action ontwikkelt internationale educatieve programma s voor studenten en jonge professionals. Jaarlijks organiseert HIA wereldwijd zes zomerprogramma s (Fellowships), een aantal stageprogramma s en een internationale conferentie. Daarnaast is er een alumninetwerk, het Senior Fellow Network (SFN). Dit netwerk is wereldwijd actief en organiseert regelmatig seminars, studiereizen en workshops. Het zomerprogramma Ieder jaar brengt HIA tijdens haar zomerprogramma s een internationale groep van meer dan 120 ambitieuze studenten samen om de rechten van minderheden en verzet tegen intolerantie te bestuderen. Door lezingen, excursies, ontmoetingen met leiders uit het veld, gesprekken met ooggetuigen, discussies en opdrachten leren de HIA Fellows over de positie van minderheden in heden en verleden, in Europa en Amerika. Iedere zomer vinden zomerprogramma s van vijf weken plaats in Amsterdam, Berlijn, Parijs/Lyon, Kopenhagen en Warschau met deelnemers uit eigen land en uit Bosnië en Herzegovina, Oekraïne, Griekenland, de Verenigde Staten en Turkije. Naast het zomerprogramma in Nederland werft het HIA kantoor in Nederland ook Fellows voor het John Lewis Fellowship in Atlanta (met een focus op racisme, migratie en civil rights) en het Diplomacy en Diversity Fellowship in New York, Parijs en Berlijn (met een focus op de internationale relatie tussen diplomatie en diversiteit). Levenslange betrokkenheid Het HIA zomerprogramma vormt het begin van een levenslange betrokkenheid van de deelnemers. HIA ondersteunt oud-deelnemers via het Senior Fellow Netwerk en met vervolgprogramma s en activiteiten. Zo komen de Senior Fellows na hun deelname aan het zomerprogramma in aanmerking voor unieke internationale stages. Ondermeer bij het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden op Capitol Hill, het Europees Parlement in Brussel en bij ngo s in Amerika en Europa. Deze stageprogramma s zijn een vliegende start van hun carriè. Daarnaast organiseert HIA jaarlijks een internationale conferentie met inspirerende lezingen, workshops en debatten. Senior Fellows en andere bezoekers van over de hele wereld nemen deel aan de conferentie. Op deze manier inspireert HIA de leiders van de toekomst zich levenslang, op hun eigen manier, te blijven inzetten voor minderheden en mensenrechten wereldwijd Bestuur HIA Nederland Het huidige bestuur van HIA Nederland wordt gevormd door: Harry J. van den Bergh (voorzitter) Laurens Korteweg (penningmeester) Dienke Hondius Felix Guttmann Carla Aalse Thomas Berghuijs 4 5

4 Ufuk Kâhya (zomerprogramma 2012, Lantos 2013) Gelijke kansen creëren voor iedereen Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch is er een lijsttrekker van onder de 35 met een Turks-Nederlandse achtergrond verkiesbaar. Ufuk Kâhya is een politicus met een voorbeeldfunctie voor vele jongeren. Hij zet zich stevig in voor mensenrechten en minderheden en is altijd bereid het debat aan te gaan. Hij vertelt hoe Humanity in Action hem heeft geïnspireerd. Ufuk groeide op in Hambaken, een wijk aan de rand van Den Bosch waar veel immigrantenfamilies wonen. Door zijn eigen ervaringen is hij overtuigd van het nut van talentontwikkelingsprogramma s. Ik ging op mijn zeventiende met een dergelijk project voor het eerst naar het theater; met mijn ouders had ik dat nooit gedaan. Die programma s hebben me de kans gegeven me op een andere manier te ontwikkelen. Dat is ook mijn drijfveer binnen de politiek: hoe geef je anderen kansen om de beste versie van zichzelf te ontwikkelen? Na een studie bestuurskunde werkte Ufuk tijdelijk bij het consulaat in Istanbul en vanaf 2006 werd hij actief in de politiek. Tijdens zijn aanmelding voor het HIA zomerprogramma was hij al raadslid en de onderwerpen waar HIA zich mee bezighoudt sloten perfect aan bij zijn interesses. Zo zette hij zich als raadslid succesvol in voor de heropening van een antidiscriminatiebureau en streed hij voor het behoud van talentontwikkelingsprogramma s. Bij HIA was Ufuk vooral benieuwd naar de processen die in de groep zouden gaan plaatsvinden. Ik wilde breder geïnformeerd worden en jonge actieve mensen leren kennen, maar ik wilde vooral zien hoe een groep diverse mensen het debat aangaat. De meerwaarde van het HIA zomerprogramma is volgens Ufuk dan ook de groepsdynamiek en het conflict dat vaak ontstaat. Ik zie conflict als een kans om elkaar beter te begrijpen. Je moet naar elkaar luisteren en dan bedenken hoe je samen verder kunt komen. In de samenleving mijden we te vaak het conflict en dus elkaar. De afkomst van je ouders of grootouders bepaalt niet meer of je belangrijke maatschappelijke functies kunt vervullen. Daar krijg je misverstanden van. Bij HIA heb ik geleerd hoe je conflict kunt gebruiken om een stap vooruit te zetten. Na het zomerprogramma ging Ufuk naar Washington om via het HIA Lantos programma stage te lopen op Capitol Hill. Daar werkte hij met onderwerpen als mensenrechten, mensensmokkel en de gezondheidszorg. Bij terugkomst gebruikte hij veel van zijn bij HIA opgedane kennis in de gemeentelijke politiek. Tijdens het zomerprogramma bezochten we bijvoorbeeld een centrum voor ongedocumenteerden in de Bijlmer. Ik leerde hier veel over de huidige problematiek van vreemdelingen en ongedocumenteerden en die kennis gebruikte ik later bij het indienen van een motie over zorg voor ongedocumenteerde kinderen. In 2014 werd Ufuk gevraagd als lijsttrekker van GroenLinks in Den Bosch. Hij voerde actief campagne en is trots om te zien dat zijn werk nu al veel impact heeft. Ik was voor mijn campagne in de wijk waar ik ben opgegroeid en ik vond het heel bijzonder om te merken dat ik voor veel jongeren een voorbeeld ben. Ze zien dat het mogelijk is, dat de wijk waar je opgroeit of de afkomst van je ouders of grootouders niet meer bepaalt of je belangrijke maatschappelijke functies kunt vervullen. 6 7

5 Marietje Schaake (zomerprogramma 2003, Lantos 2004) Technologische ontwikkelingen en mensenrechten D66 Europarlementariër Marietje Schaake deed via het Humanity in Action programma kennis en vaardigheden op het gebied van mensenrechten op, die ze nooit meer zal vergeten. Zij werkt er nu dagelijks mee in haar functie als Europarlementariër. In het Europees Parlement voert zij de strijd voor mensenrechten, zowel offline en online, als integraal onderdeel van het EU buitenlandbeleid. Marietje vertelt: Begin 2003 hoorde ik van een vriendinnetje over Humanity in Action. Zij had een poster op de universiteit zien hangen en dacht dat het echt iets voor mij was. Dat bleek een schot in de roos. Ik deed veel vrijwilligerswerk in die periode, maar was binnen mijn vriendengroep en studentenvereniging een uitzondering. Een van de zusters uit het klooster in de Warmoesstraat, waar ik voor een vrouwencrisisgroep werkte, schreef een aanbeveling. Van het programma is me veel bijgebleven. We hadden een hechte en gezellige groep waarin vriendschappen ontstonden die tot vandaag de dag belangrijk in mijn leven zijn. Het bezoek aan Kamp Vught, waarover ik ook mijn paper schreef, de gesprekken met Frieda Menco en een programma dat met prostituees werkt in Rotterdam kan ik me nog goed herinneren. Maar het is uiteindelijk de combinatie van alle sprekers en bezoeken die je een maand lang in een andere mindset brengen. Het heeft me bewust gemaakt van het verschil dat een mens kan maken; het werd onmogelijk om mensenrechten te vergeten in volgende carrièrestappen. Daarbij waren de Fellowships bij het ICTY en op Capitol Hill ook essentiële ervaringen. Na het Lantos fellowship heb ik een paar jaar als onafhankelijk adviseur gewerkt voor de voorzitter van een van de grootste burgerrechtenorganisaties van de VS en voor de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. In een periode waarin Nederland steeds meer naar binnen gekeerd raakte en spanningen tussen mensen met verschillende achtergronden opliepen, vond ik het tijd om zelf actiever betrokken Het heeft me vaardigheden en kennis bijgebracht die het onmogelijk maakten om mensenrechten te vergeten in volgende carrièrestappen. te zijn bij de politiek. Het contrast tussen de energie die in de VS loskwam tijdens de eerste campagne van Obama stond in schril contrast met de sfeer in Nederland. Dat moest toch beter kunnen? Na mijn kandidaatstelling en een hoge plaatsing op de advieslijst werd ik in de zomer van 2009 verkozen tot Europarlementariër. In het Europees Parlement werk ik in de commissies voor buitenlandse zaken en mensenrechten. Namens de liberale politieke groep ben ik ook de coördinator in de commissie internationale handel. In twee rapporten binnen de commissie voor buitenlandse zaken van het Europees Parlement heb ik concrete aanbevelingen gedaan voor een Europese strategie die digitale vrijheden en pers- en mediavrijheid in het buitenlandbeleid van de EU moet waarborgen. Een groot aantal van mijn voorstellen is opgenomen in de EUmensenrechten richtlijn inzake vrijheid van meningsuiting online en offline. Het is nu zaak dat deze richtlijnen verbeterd en geïmplementeerd worden. Europa moet ambitieus en actiever zijn om mensenrechten geloofwaardig te beschermen. Het bedrijfsleven moet hierin ook meegenomen worden. De strijd voor mensenrechten moet soms op nieuwe plekken gestreden worden. 8 9

6 Hanane Abouellotfi (zomerprogramma 2014) Andere perspectieven Van een Senior Fellow hoorde Hanane Abouellotfi over HIA en ze was meteen enthousiast. Toch had ze niet verwacht dat het zomerprogramma zo intensief zou zijn. Hanane vertelt hoe HIA haar dwong om vanuit een ander perspectief naar problemen te kijken: een vaardigheid die ze in haar huidige werk bij Kieskompas ook regelmatig gebruikt. Toen Hanane aan het HIA zomerprogramma begon, had ze al veel ervaring opgedaan door haar studies en werk. Zo nam ze deel aan het zomerprogramma van Fulbright in 2006, voltooide het HAVO en VWO via volwassenenonderwijs en werkte tijdens haar Master Politieke Communicatie bij Kieskompas. Tijdens haar opleiding politicologie liep Hanane ook nog stage bij PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing. HIA sloot perfect aan bij haar brede maatschappelijke interesses. Hanane maakte kennis met veel nieuwe onderwerpen tijdens het zomerprogramma. Vooral de spreker die zowel blind als doof was, maakte ontzettend veel indruk op me. Hij kon zich zonder woorden toch met zoveel emotie uitdrukken. Het onderdeel over transgender vond ik erg inspirerend; ik werd me bewust van de hokjes waarin we denken als het om gender gaat. Aan de andere kant waren er ook thema s waar Hanane al veel over wist, zoals de gesprekken over het Nederlandse slavernijverleden. Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse geschiedenis veel breder en meer volledig moet worden weergegeven. We schetsen nu een heel eenzijdig beeld en behandelen thema s als het slavernijverleden nauwelijks en vanuit een heel beperkte invalshoek. Naast de inhoudelijke kennis die ze opdeed, roemt Hanane HIA vooral om de groepsdynamiek. HIA dwingt je om goed naar elkaar te luisteren en een andere mening niet als een persoonlijke aanval te ervaren. Ik heb geleerd om afstand te nemen en me af te vragen: hoe komt iemand tot een andere mening, waar komt die vandaan? Pas dan kun je samen stappen zetten om elkaar beter te begrijpen. HIA dwingt je om goed naar elkaar te luisteren Hanane werkt nu als technisch manager bij Kieskompas, waar ze de brug legt tussen de wetenschappelijke wensen en technische mogelijkheden. Dat ze discussies over gevoelige onderwerpen nu beter aan kan gaan, helpt ook veel in haar huidige werk. Hoewel ik me vooral bezig houd met techniek, verwerken we natuurlijk met het hele team politieke inhoud tot concrete en duidelijke stellingen. We voeren constant discussies over de grens van de stellingen die we in de vragenlijsten opnemen. Ik leer steeds beter om de discussie aan te gaan met collega s met heel andere opvattingen. Het HIA zomerprogramma heeft daar zeker aan bijgedragen

7 Cihan Tekeli (zomerprogramma 2008, Lantos 2009) HIA als sparring partner Cihan Tekeli zocht een platform om zich als filosoof en theoloog meer met het maatschappelijk debat bezig te houden en vond Humanity in Action. Na deelname aan het zomerprogramma in 2008 liep hij via HIA stage op Capitol Hill en is hij inmiddels programmacoördinator bij de Anne Frank Stichting. Cihan vertelt hoe HIA voor hem niet alleen veel heeft betekend op professioneel, maar ook op persoonlijk vlak. In het derde jaar van zijn studies filosofie en religiestudies aan de Universiteit van Leiden zocht Cihan naar een zomerprogramma of stage. Hij wilde de academische kennis die hij had opgedaan graag praktisch toepassen en nieuwe, interessante mensen leren kennen. Het zomerprogramma van HIA sprak hem direct aan. Cihan was geinteresseerd in de filosofe Hannah Arendt en zag haar gedachtegoed terug in de programmering. Na het zomerprogramma liep Cihan via HIA stage bij het Amerikaanse congreslid Robert Wexler op Capitol Hill in Washington D.C., waar hij de Amerikaanse samenleving beter leerde kennen van binnenuit. Daarna kwam Cihan via HIA bij de Anne Frank Stichting (AFS) terecht. De AFS vertelt het persoonlijke verhaal van Anne Frank en de geschiedenis van de Holocaust. Vervolgens proberen we middels het museum, de educatieve programma s en de tentoonstellingen in binnen- en buitenland de brug te slaan naar hedendaagse vormen van discriminatie. Mensen zijn vaak uitsluitend bezig met discriminatie die ze zelf meemaken. Joden bestrijden antisemitisme, moslims islamfobie etcetera. Maar soms discrimineren diezelfde mensen weer andere groepen. Ik geloof dat als je werkelijk wat wilt veranderen, je alle vormen van discriminatie moet bevechten. Dat ik als moslim antisemitisme bestrijd en vice versa. De AFS doet precies dat: niet alleen antisemitisme bestrijden, maar juist alle mogelijke vormen van discriminatie. Cihan geeft aan dat HIA niet alleen op professioneel gebied veel voor hem heeft betekend. HIA is ook een Ik geloof dat als je werkelijk wat wilt veranderen, je alle vormen van discriminatie moet bevechten. platform geweest voor persoonlijke ontwikkeling. Als filosoof wilde hij niet in het academische ivoren torentje gaan zitten, maar filosofische ideeën en principes vertalen naar het maatschappelijk debat. Daarnaast geeft hij aan dat hij veel waardevolle persoonlijke contacten heeft opgedaan dankzij HIA. HIA verenigt mensen met totaal verschillende achtergronden, die je altijd kunnen uitdagen. Bij allerlei mensen die ik bij HIA heb ontmoet kan ik mijn ideeën toetsen. Zij kunnen kritische vragen stellen en me uitdagen. Ik zie HIA als een sparring partner die me leert altijd kritisch te zijn op mijn eigen ideeën

8 Anna Timmerman (zomerprogramma 1999) Netwerken met een missie Anna Timmerman s tienjarige carrière bij Humanity in Action startte met haar deelname aan het eerste Nederlandse zomerprogramma en eindigde met haar positie als directeur van HIA Nederland. Deze HIA-dinosaurus heeft inmiddels haar directeurschap bij HIA Nederland verruild voor een plek als directeur Nederland bij Human Rights Watch en blikt terug op haar tijd bij HIA. In 1999 zag Anna Timmerman een poster hangen waarop het eerste Nederlandse zomerprogramma van HIA werd aangekondigd. Ze besloot zich aan te melden. Na bijna vier intensieve weken in Amsterdam en een lang weekend in Kopenhagen volgde in oktober een follow-up week in Amerika. Tijdens die week hield de toenmalige politiek adviseur van Bill Clinton een indrukwekkende toespraak voor de HIA-deelnemers. Dat hij het als straatarme Poolsjoodse immigrant in Amerika zo ver had weten te schoppen, was een enorme eye-opener voor Anna, vertelt ze. Dat je in Amerika als arme immigrant kan opklimmen tot een van de meest invloedrijke mensen van het land, zo n verhaal is in Nederland veel te zeldzaam. Het werd uiteindelijk een van haar belangrijkste missies als directeur van HIA Nederland: HIA-deelnemers uit allerlei achtergronden laten zien hoeveel ze konden bereiken door ervoor te gaan. Na die follow-up week in Amerika bleef Anna contact houden met de Amerikaanse oprichter en directeur van HIA: Judy Goldstein. Zij vroeg Anna in 2001 om stage te komen lopen bij HIA Nederland, wat vervolgens leidde tot een positie als programmacoördinator, en in 2006 tot directeur. In de avonduren schreef Anna daarnaast ook nog een boek over ooggetuigen van de Jodenvervolging, dat in 2007 werd gepubliceerd. In haar jaren bij HIA kreeg Anna veel voor elkaar. Ze veranderde de vorm en inhoud van het zomerprogramma, organiseerde een internationaal Senior Fellow programma over de herinnering aan de Holocaust, legde de basis voor de HIA activiteiten in Bosnië en Herzegovina en sloot haar tijd bij HIA af met een Van de Amerikaanse deelnemers, sprekers en board members van HIA leerde ik voor het eerst effectief netwerken. indrukwekkend internationaal symposium ter ere van het tienjarig bestaan van HIA Nederland. In 2010 verruilde Anna HIA Nederland voor Human Rights Watch waar zij directeur Nederland werd. In haar huidige baan heeft ze veel aan vaardigheden die zij bij HIA heeft geleerd: Van de Amerikaanse deelnemers, sprekers en boardmembers van HIA leerde ik voor het eerst effectief netwerken. Daar heb ik nog elke dag profijt van. Anna is actief in het Senior Fellow Network en organiseert diners voor de eerste generatie Senior Fellows. Anna s inspanningen zijn van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van HIA wereldwijd

9 Semra Çelebi (zomerprogramma 2006, Pat Cox 2007) Het belang van vrije keuzes Deelname aan het HIA zomerprogramma gaf Semra veel stof tot nadenken zowel over de wereld als over zichzelf. Een aantal jaren terug besloot Semra Celebi haar hoofddoek af te doen en zette ze de campagne I Took Off My Hijab op om de discussie over de hoofddoek en vrouwenemancipatie voort te zetten. Inmiddels werkt Semra als beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam op de dossiers antidiscriminatie en vrouwenemancipatie. Semra Çelebi was al jaren actief in de Islamitische organisatie Milli Görüs toen de toenmalige directeur haar wees op een zomerprogramma dat haar interesse wekte: HIA. Semra vertelt lachend over het zenuwslopende interview dat volgde op haar aanmelding voor het HIA zomerprogramma van 2006: Er werd naar mijn mening gevraagd over de recente maatregel van de toenmalige Minister Verdonk waarin de leeftijd van de zogenoemde importbruiden van 18 naar 21 werd verhoogd. Waarschijnlijk viel ik op omdat ik het daarmee eens was, tegen de verwachting in, omdat op deze manier mannen eerst om zich heen moesten kijken in Nederland. Wat Semra erg aansprak was dat ze tijdens het zomerprogramma continu werd uitgedaagd om vanuit een intellectueel perspectief te kijken naar de islam en islamitische cultuur, in plaats van haar religie te benaderen vanuit een persoonlijk perspectief zoals ze daarvoor had gedaan. Na het zomerprogramma liep Semra via HIA stage bij het Europees Parlement in Brussel, vertrok een maand naar New York voor Nauta- Dutihl. Ook bezocht zij via HIA het voormalige vernietigingskamp Auschwitz. Maar ondertussen bleef sinds het zomerprogramma de vraag in haar hoofd rondspoken in hoeverre zij zich nog in lijn voelde met haar geloof en het dragen van een hoofddoek. Semra vertelt hierover: De vaak heftige discussies tijdens het HIA zomerprogramma waren voor mij een reality check over mijn eigen opvattingen. Ik besefte dat ik nog steeds nadacht vanuit het perspectief van mijn ouders in plaats van De vaak heftige discussies tijdens het HIA zomerprogramma waren voor mij een reality check over mijn eigen opvattingen vanuit mijn eigen opvattingen. Langzaamaan realiseerde ik me dat ik niet meer geloofde in het dragen van een hoofddoek en besloot hem af te doen. Dat was mijn eigen keuze die ik door de ervaringen met HIA heb kunnen maken. Vervolgens zetten Semra de campagne I took off my Hijab op om de discussie over de hoofddoek en vrouwenemancipatie voort te zetten. Inmiddels hebben duizend mensen haar via haar Facebookpagina gesteund. De campagne kreeg veel media-aandacht. Het leidde in 2010 tot een artikel in Vrij Nederland over haar persoonlijke ervaring. Inmiddels werkt Semra samen met wethouder en Senior Fellow Simone Kukenheim bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling voor de gemeente Amsterdam op de dossiers antidiscriminatie en vrouwenemancipatie. Over de toekomst weet ze een ding zeker: De diepe vriendschappen die ik bij HIA heb opgebouwd zijn me zeer dierbaar en ik zet me dan ook graag actief voor de organisatie in! 16 17

10 Jochem de Groot (zomerprogramma 2003, Lantos 2004) De verbinding zoeken Jochem de Groot is government affairs manager bij Microsoft. Deze uitdaging volgde op zijn baan als Senior adviseur bij de afdeling Mensenrechten op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij HIA leerde hij wat het is om deel uit te maken van een breed en divers netwerk en verschillende mensen met elkaar te verbinden. Jochem bracht zijn middelbare schooltijd door op een Amerikaanse school in Marokko. Toen hij op zijn achttiende terugkeerde naar Nederland om daar te gaan studeren aan Utrecht University College, begreep hij niet waarom zoveel Nederlanders plotseling moeite hadden met Marokkaanse migranten en hun nakomelingen. Hij besloot dat hij zich wilde inzetten voor de integratie van minderheden in Nederland, ontdekte Humanity in Action, en werd tot zijn eigen verbazing aangenomen. Volgens De Groot is de kracht van HIA dat het mensen met verschillende culturele en sociaaleconomische achtergronden samenbrengt om na te denken over de maatschappelijke problemen in Nederland. Bij alle verschillende werkzaamheden die ik de afgelopen jaren heb gedaan blijft dat essentieel: mensen uit allerlei hoeken van een samenleving bij elkaar brengen. Mijn deelname aan HIA heeft me hier veel over geleerd: de organisatie brengt zeer getalenteerde maar ook zeer verschillende mensen samen die hun krachten kunnen bundelen en elkaar uitdagen kritisch over hun eigen maatschappij na te denken. Na het HIA zomerprogramma werd De Groot aangenomen voor het Lantos stage-programma van HIA op Capitol Hill in Washington D.C. om te werken voor Susan Davis. Hij vertelt hierover: In het begin werd ik vooral ingezet om telefoontjes te beantwoorden, tot ze iemand zochten voor een programma over buitenlandse politiek. Langzaamaan werd het mij duidelijk dat op haar gehele kantoor niemand verder had gereisd dan de Amerikaanse grens met Mexico. Op goed geluk heb ik toen een briefing geschreven. Deze viel gelukkig goed in de smaak en opeens werd ik ingezet als foreign Ik heb bij HIA geleerd om op een effectieve manier issues op de kaart te zetten. policy advisor. Deze bijzondere ervaring was de kiem voor zijn politieke engagement. Na zijn stage op Capitol Hill rondde De Groot twee masterprogramma s af, in sociologie en in islamstudies. Vervolgens kreeg hij een baan als assistent van toenmalig VVDfractievoorzitter Jozias Van Aartsen en later als adviseur internetvrijheid bij de afdeling Mensenrechten op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij merkte daar dat impact van technologiebedrijven op de digitale beleidsagenda groot is en wilde zelf meer leren over hoe bedrijven daarover denken. In zijn huidige baan als government affairs manager bij Microsoft gaat hij de maatschappelijke dialoog aan over onderwerpen als privacy, cyber security en de openheid van het internet. Zijn ervaringen bij HIA, in de politiek en bij Buitenlandse Zaken helpen enorm. De Groot: Ik weet hoe het proces werkt, ik ken de politiek goed en heb bij HIA geleerd om op een effectieve manier issues op de kaart te zetten. Daarnaast denkt hij binnen Microsoft veel mee over HIA-gerelateerde thema s. In het bedrijfsleven zijn er minder mensen die met die bril op naar onderwerpen kijken. Ik kan veel inbrengen over onderwerpen die met mensenrechten en het belang van de openheid van het internet te maken hebben

11 Sigal Liberman (zomerprogramma 2010) De Fellows als kracht van HIA Sigal werd vaak getipt door vrienden, collega s en kennissen getipt over het HIA zomerprogramma. Het paste dan ook goed bij haar interesses ze houdt zich al vele jaren bezig met mensenrechten en minderheden. Inmiddels is Sigal directeur bij het Moroccan Dutch Leadership Institute (MDLI) en vertelt ze over de kracht van het HIA netwerk. Tijdens haar studie internationale betrekkingen in Groningen was Sigal betrokken bij veel verschillende projecten, zoals het organiseren van de Wereld Aids Dag, debatten en vredesdagen op de universiteit. Ze hoopt bij HIA andere jonge mensen te ontmoeten die zich met dezelfde onderwerpen bezig hielden. Na haar deelname aan het zomerprogramma bleef Sigal zeer actief betrokken bij HIA. Haar actieplan was het opzetten van een platform op voor werkgevers van domestic workers om bewustwording over de werkcondities van domestic workers te creëren. Ze ontwikkelde het samen met twee andere Fellows. Het leverde pittige discussies en interessante debatmiddagen op en er bleek veel interesse in het onderwerp te zijn. Ook nam ze deel aan een HIA-programma over moslims in Sofia, georganiseerd door een Fellow. Alle extra activiteiten die HIA organiseert, zijn voor Sigal heel belangrijk. HIA begint eigenlijk pas echt na het zomerprogramma. Als je actief bent bij HIA krijg je er ontzettend veel voor terug. Via een van haar HIA contacten hoorde ze dat het MDLI op zoek was naar een nieuwe directeur. Het MDLI werkt aan structurele verbetering van de positie en het imago van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap als geheel. Sigal werkt nu al twee jaar in die positie aan een intensief talentontwikkelingsprogramma voor Marokkaans-Nederlandse studenten en young professionals. Dertien zaterdagen per jaar komen er dertig jonge talenten samen om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. We hebben een heel divers programma en zorgen ervoor dat de deelnemers de geleerde vaardigheden ook meteen in de praktijk Als je actief bent bij Humanity in Action, krijg je er ontzettend veel voor terug. kunnen toepassen. Zo hebben we een project waarbij de deelnemers van MDLI s leadership academy leerlingen uit groep acht met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond helpen met het voorbereiden van de Cito-toets. Sigal heeft veel contact met verschillende HIA Fellows en haalt veel uit het HIA-netwerk. De Fellows zijn de kracht van HIA. Het is heel sterk dat je overal op de wereld mensen kent die zich bezig houden met dezelfde onderwerpen. Als ik in een andere stad of ander land ben, zoek ik altijd even uit of er HIA Fellows wonen en spreken we af. De HIA verbintenis is heel sterk, zelfs als je elkaar nog niet echt kent

12 Simone Kukenheim (zomerprogramma 2003, Lantos 2004) Mensenrechten en minderheden in de stad Simone Kukenheim is wethouder onderwijs, jeugdzorg, integratie en diversiteit in Amsterdam. Na het zomerprogramma in 2003 liep ze via Humanity in Action stage in Washington. Daarna werkte ze onder andere als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van D66 en als stadsdeelwethouder in stadsdeel Zuid. Ze spreekt over HIA en hoe de organisatie maatschappelijke kwesties in een stedelijke omgeving aan de kaak stelt. De kwesties die HIA aankaart zoals diversiteit, minderheidsproblematiek en de impact van onze geschiedenis zijn vooral ook in een grootstedelijke context zoals de gemeente Amsterdam heel prominent. Naar mijn mening weet HIA heel goed dat steden en de stedelijke context de sleutel zijn tot ontwikkeling en verandering. Ook voor mij zijn steden de plek waar je pionier kunt zijn op het gebied van nieuwe mensenrechten en het verleggen van grenzen. Kijk bijvoorbeeld naar hoe Amsterdam de gay capital of the world wordt genoemd en hoe hier de grenzen voor de LHBT gemeenschap werden uitgebreid en verbreed. Aan de andere kant kun je in Amsterdam ook op kleine schaal mensen meenemen om de wereld een betere plek te maken. Voor mij is die stedelijke context en identiteit een heel interessante werkomgeving als het gaat om mensenrechten en diversiteit. Om een voorbeeld te geven: we hebben een moeilijke zomer achter de rug met de conflicten in onder andere Irak, Syrië en Gaza. Deze conflicten hebben een impact op veel jeugd in Amsterdam en het zorgt voor spanningen en soms uitingen van antisemitisme. Het viel me op dat het hielp om deze jonge mensen aan te spreken op hun gezamenlijke identiteit als Amsterdammers. Deze identiteit gaf ze een platform en reden om het gesprek op een constructievere manier aan te gaan en conflict in de stad te voorkomen. Daarom vind ik dat de stad een heel geschikte plek is om onderwerpen waar HIA zich mee bezighoudt aan te pakken. Voor mij persoonlijk heeft HIA me geïnspireerd om een verschil te De stedelijke context is de sleutel tot ontwikkeling en verandering maken als persoon. Het zomerprogramma van HIA is niet alleen inhoudelijk leerzaam, maar geeft de Fellows vooral de juiste tools om de discussie aan te gaan. Dat is een vaardigheid die overal van pas komt en ik vind het dan ook heel goed om te zien dat de Senior Fellows op zoveel verschillende plekken terecht komen. Ik houd me altijd bezig met de vraag hoe je een voorloper kunt zijn voor bepaalde mensenrechten. Bijvoorbeeld op het gebied van homoseksualiteit. Allemaal zaken die ik nu probeer te bewerkstelligen vanuit mijn huidige rol en waar echt wel het zaadje van is geplant bij Humanity in Action

Hoofdlijnen Beleidsplan 2014

Hoofdlijnen Beleidsplan 2014 Hoofdlijnen Beleidsplan 2014 1 Voorwoord Amsterdam, december 2013 Voor u liggen de hoofdlijnen van het beleidsplan 2014 van Stichting Humanity in Action Nederland. In 1999 startte Humanity in Action met

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

In gesprek met Claudia Zwart

In gesprek met Claudia Zwart In gesprek met Claudia Zwart Ik ontmoet Claudia in haar kantoor in de tuin van haar huis. Ik loop binnen en ben onder de indruk van haar gedreven en gepassioneerd voorkomen. Een vrouw met een missie, waar

Nadere informatie

Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt

Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt LEADERSHIP CHALLENGE 2012 14, 15, 16 september de Nudge Leadership Challenge is een samenwerking van met deelnemers van onder andere Een beetje

Nadere informatie

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord Groeien 2.0 Studentenbedrijf wordt volwassen Waarom wachten? De oprichters van Dirict ontdekten dat er voor groei meer nodig is dan alleen technische kennis. Met hulp van een coach hebben ze hun ambities

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Dames en heren, [Inleiding] In de zomer van 1946 voer een schip van Thailand naar Nederland. Een kleine Nederlandse

Nadere informatie

Reisverslag. Yayouk Eva Willems. VU University Amsterdam / The Pennsylvania State University. 23 mei 2015

Reisverslag. Yayouk Eva Willems. VU University Amsterdam / The Pennsylvania State University. 23 mei 2015 Reisverslag Yayouk Eva Willems VU University Amsterdam / The Pennsylvania State University 23 mei 2015 Research project Clinical and Developmental Psychopathology Supervisor: Prof. Dr. M. Bartels Second

Nadere informatie

Vacature: medewerker internationaal secretariaat. Bedrijfsinformatie:

Vacature: medewerker internationaal secretariaat. Bedrijfsinformatie: Vacature: medewerker internationaal secretariaat Bedrijfsinformatie: Het Internationaal Secretariaat (IS) staat onder leiding van Marije Laffeber, Internationaal Secretaris van de PvdA. Het IS draagt zorg

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Beschrijving van de activiteit De quiz wordt gespeeld op de wijze van petje op, petje af. In de plaats van petjes krijgen de kinderen

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam Sinds decennia is de stad Amsterdam één van de onbetwiste koplopers als het gaat om acceptatie en tolerantie van lesbiennes, homo s en biseksuelen en transgenders. Deze

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Achtergrond van het onderzoek:

Achtergrond van het onderzoek: Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA) MEMO / 26 januari 2010 De Holocaust bezien vanuit mensenrechtenperspectief: het eerste EU-brede onderzoek naar Holocaust-onderwijs en mensenrechtenonderwijs

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Dames en heren studenten,

Dames en heren studenten, Dames en heren studenten, De wereld van morgen heeft jullie nodig, hard nodig. Hopelijk zonder deze prachtige, blije dag te verstoren, wil ik even stil staan bij het feit dat onze wereld, en dus ook Nederland,

Nadere informatie

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Pizza Verdi Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Opdrachtenblad Lesuurpakket Pizza Verdi (thema s: sociale verschillen, stereotyperingen/vooroordelen; verdiepingsopdracht Amerikaanse burgerrechten)

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 De Stichting Vrienden ASF Nederland is opgericht in december 2005. De Stichting wil bijdragen aan een dialoog over diverse onderwerpen zoals herdenken,

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Quality needs diversity 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de kernwaarde Ruimte voor talent en groei voor iedereen, onderdeel

Nadere informatie

Leven in veiligheid. Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951

Leven in veiligheid. Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951 Leven in veiligheid Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. De situatie in hun eigen land is te gevaarlijk om er te blijven. Ze vluchten

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

-RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ

-RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ -RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ Bezuinigingen? Welke bezuinigingen? John Leerdam reageert enigszins geïrriteerd op de vraag hoe het voelt om als politicus tegenover oud-collega

Nadere informatie

Ik heb het gevoel dat ik enorm veel geluk heb gehad om deze mensen te mogen ontmoeten. Zoals ik al zei, ga ik hen nooit vergeten.

Ik heb het gevoel dat ik enorm veel geluk heb gehad om deze mensen te mogen ontmoeten. Zoals ik al zei, ga ik hen nooit vergeten. Mijn Erasmus Een verslag over mijn Erasmus-avontuur - want ja, de term avontuur is hier wel op zijn plaats is niet eenvoudig te schrijven, want hoe druk je uit in woorden, wat zo een prominente plek in

Nadere informatie

Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt

Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt De Nudge Leadership Challenge is een programma van Nudge, in samenwerking met TSM Business School Met deelnemers van onder andere LEADERSHIP CHALLENGE

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek GASTLESSEN 2016-2017 Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek Het afgelopen schooljaar is het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek met veel plezier en succes gestart met het geven van gastlessen

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart

Marketing vanuit je hart Waardecreatie en identiteitsmarketing Marketing vanuit je hart Voor zelfstandige ondernemers die hun droom najagen Ingrid Langen INHOUD 1. Inleiding 4 2. Wie moet het lezen 5 3. Het Waarom van dit boek

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE?

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit

Nadere informatie

Inhoudsopgave Bladzijde Hoofdstuk 1: Inleiding 2 Hoofdstuk 2: Rudy Slegers 3 2.1 Mijn beeld van het beroep 3 2.2 De lezing 3 2.

Inhoudsopgave Bladzijde Hoofdstuk 1: Inleiding 2 Hoofdstuk 2: Rudy Slegers 3 2.1 Mijn beeld van het beroep 3 2.2 De lezing 3 2. Reflectieverslag Naam: Lisanne Schapendonk Studentennummer: 2078571 Klas: 48BK1BV Opleiding: Bestuurskunde/overheidsmanagement, Avans Fase: Jaar 1, propedeuse, blok 1 Plaats: s-hertogenbosch Datum: 10

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Isabella Lenarduzzi Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Isabella: Ik ben geboren in Brussel. Mijn vader kwam als twaalfjarige vanuit het

Nadere informatie

Taal is de basis voor alles

Taal is de basis voor alles Taal is de basis voor alles Vanja Mikus kwam als ervaren verpleegster naar Nederland. In haar geboorteland Bosnië had ze de opleiding afgerond en drie jaar werkervaring in een algemeen ziekenhuis opgedaan.

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW FEITEN MENSENHANDEL is de illegale handel van mensen, met als voornaamste doel gedwongen arbeid en seksuele uitbuiting. Het is de snelst groeiende

Nadere informatie

EP io default website

EP io default website Ervaring oud-stagiairs Irene Gijzen Ik kijk met erg veel plezier terug op mijn stage bij het Europees Parlementsbureau, vier maanden zijn voorbij gevlogen. Toen het einde van mijn opleiding Europese studies

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Dames en heren, allen hier aanwezig. Het is voor mij een grote eer hier als pas benoemde burgemeester

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Latijn: iets voor jou?

Latijn: iets voor jou? : n j i t a L r o o v s iet jou? De Romeinen en wij Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen

Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen Wat is filosoferen met kinderen? Samen op een gestructureerde wijze nadenken en praten over filosofische vragen. Zoeken naar antwoorden op vragen die kinderen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Samenwerken met DELFT

Samenwerken met DELFT Samenwerken met DELFT AEGEE AEGEE AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l Europe / European Students Forum) is gesticht in 1985 in Parijs, Frankrijk met idee van een verenigd Europa.

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

CLINGENDAEL ACADEMY PRESENTS:

CLINGENDAEL ACADEMY PRESENTS: CLINGENDAEL ACADEMY PRESENTS: HEEFT U INTERNATIONALE AMBITIE? VOLG DAN DE 68 e LEERGANG BUITENLANDSE BETREKKINGEN 18 SEPTEMBER - 6 DECEMBER 2013 VOOR WIE IS DEZE LEERGANG? De Leergang Buitenlandse Betrekkingen

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarverslag 2013

Inhoudelijke jaarverslag 2013 Inhoudelijke jaarverslag 2013 NTFF Westermarkt 2H, 1016 DK Amsterdam 1016 DK Amsterdam 020-7371666 info@ntff.nl KvK: 52197123 RSIN / fiscaal nummer: 850338980 Inhoudsopgave Wat is de missie en doelstellingen

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden.

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden. Debat over Polen in het Europees Parlement Interventie van de heer Koenders - minister van Buitenlandse Zaken - Nederlands voorzitterschap Dank u meneer de voorzitter, De Europese Unie is niet alleen een

Nadere informatie

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA 1 Verandering naar de verscherpte cultuur: meetbaar? Binnen veel organisaties wordt er gewerkt

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

De Bilderberg Groep. Democratie? Welke Democratie?

De Bilderberg Groep. Democratie? Welke Democratie? De Bilderberg Groep. Democratie? Welke Democratie? http://www.youtube.com/watch?v=vsax6nds1ey Vorige dinsdag eindigde de Bilderberg conferentie uitgave 2014 in Denemarken in plaats van het gebruikelijke

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

DE PRAKTIJK: DO S & DON TS

DE PRAKTIJK: DO S & DON TS INLEIDING Het huidige beeld dat jongeren hebben van ict is gebaseerd op een stereotype ict er en staat ver af van de werkelijkheid. Een gevolg is dat steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding of

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Enkele vragen aan Kristin Harmel

Enkele vragen aan Kristin Harmel Enkele vragen aan Kristin Harmel Waar gaat Zolang er sterren aan de hemel staan over? Zolang er sterren aan de hemel staan gaat over Hope McKenna- Smith, eigenaresse van een bakkerij in Cape Cod. Ze komt

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Juryrapport LHBT-innovatieprijs 2015

Juryrapport LHBT-innovatieprijs 2015 Juryrapport LHBT-innovatieprijs 2015 17 mei 2015 Koninklijke Schouwburg Den Haag Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie & Bifobie Advies van de jury voor de LHBT-innovatieprijs

Nadere informatie

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot Leven met aandacht Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot w e g D e v a n F r a n c i s c u s 2 Leven met aandacht Inhoud 1 De weg van Franciscus 9 2 De oprichting van de congregatie

Nadere informatie

Wat is jouw verhaal?

Wat is jouw verhaal? E E N E - B O O K V A N L E T T E R S & C O N C E P T S Wat is jouw verhaal? Passie en plezier overbrengen in een notendop Storytelling Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het

Nadere informatie

Prins Carlos de Bourbon de Parme

Prins Carlos de Bourbon de Parme Prins Carlos de Bourbon de Parme Prins Carlos de Bourbon de Parme is directeur van INSID, Institute for Sustainable Innovation & Development. Een onafhankelijke stichting die als doel heeft het versnellen

Nadere informatie

KUNST INSPIREERT! Foto: Peter Cox. workshops voor bedrijven

KUNST INSPIREERT! Foto: Peter Cox. workshops voor bedrijven KUNST INSPIREERT! Foto: Peter Cox workshops voor bedrijven KUNST ALS INSPIRATIE VOOR UW ORGANISATIE Moderne en hedendaagse kunst kan een bron van inspiratie zijn om samenwerking in uw organisatie te stimuleren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10. Les 2. Denken Kunnen dieren denken?

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10. Les 2. Denken Kunnen dieren denken? >> Inhoudsopgave Inleiding 4 Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10 Les 2. Denken Kunnen dieren denken? 14 Les 3. Geluk Wat is het verschil tussen blij zijn en gelukkig zijn?

Nadere informatie

Uitspraken kinderen van Aruba Voordat de voorzitter overgaat tot de discussie, vertelt hij eerst nog iets meer over het rapport van UNICEF.

Uitspraken kinderen van Aruba Voordat de voorzitter overgaat tot de discussie, vertelt hij eerst nog iets meer over het rapport van UNICEF. Symposium Koninkrijkskinderen Verslag workshop Aruba 23 mei 2013 Voorzitter: Glenn Thodé Columnist: Hellen van der Wal Aantal deelnemers: Circa 25 Opening De workshop wordt geopend door voorzitter Glenn

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Een verhaal uit Koerdistan (Het verhaal van Zhiar)

Een verhaal uit Koerdistan (Het verhaal van Zhiar) Een verhaal uit Koerdistan (Het verhaal van Zhiar) ik had geen gevoelens of interesse in het andere geslacht. Ik werkte vaak met meisjes toen in 16, 17 jaar was. Ik hield ervan om met ze te praten of te

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de klas

Kijktip: Nieuwsuur in de klas Kijktip: Nieuwsuur in de klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen leren over de gemeentepolitiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren over belangrijke

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Enquete resultaten Normen en Waarden 2014

Enquete resultaten Normen en Waarden 2014 Enquete resultaten Normen en Waarden 214 Deze enquête is afgenomen in de derde en vierde klas op de middelbare school de Guido de Bres in Amersfoort. Dit zijn de statistieken van de anwoorden die de leerlingen

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie