Humanity In Action. Van 1999 tot nu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Humanity In Action. Van 1999 tot nu"

Transcriptie

1 Humanity In Action Van 1999 tot nu 1

2 Humanity In Action Een nieuwe generatie betrokken leiders Humanity in Action is opgericht vanuit het idee dat jonge mensen de lessen van de Holocaust kunnen en moeten gebruiken om hedendaagse vormen van uitsluiting en discriminatie te doorgronden en tegen te gaan. De kern vormt het intensieve zomerprogramma voor studenten en jonge professionals rond thema s als democratie, diversiteit en maatschappelijk betrokken leiderschap. Na het zomerprogramma vormen de Fellows een wereldwijd netwerk van gelijkgestemden die graag in actie komen rondom HIA thema s. In deze publicatie kunt u lezen hoe het zomerprogramma voor veel Senior Fellows een opstap is naar belangrijke posities in de samenleving waarin zij op verschillende manieren de waarden van Humanity in Action uitdragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de kracht van een democratie afhangt van de behandeling van haar minderheden. We geloven dat democratische kernwaarden en de bescherming van minderheden ook in Europa en de Verenigde Staten nooit voor lief mogen worden genomen. HIA brengt daarom een maand lang studenten en jonge professionals bij elkaar om mensenrechten en problematiek rondom verschillende minderheden te bestuderen. Daarnaast blijft HIA Senior Fellows onderwijzen, inspireren en verbinden; zij gaan niet alleen samen een maand lang de discussie aan over democratie, discriminatie, racisme, genderongelijkheid en andere onderwerpen, maar blijven ook daarna het gedachtegoed van HIA uitdragen. In dit boekje kunt u kennismaken met een aantal van de Senior Fellows. Zij vertellen u wat HIA voor hen heeft betekend en welke rol de ervaringen van het zomerprogramma en de kracht van het netwerk nog steeds spelen in hun leven. Voor mij is het fantastisch om te zien dat het netwerk nog steeds sterk staat en dat we onze droom daarmee hebben zien uitkomen. Ik hoop dat ook voor u een boodschap van intelligentie, hoop, engagement en optimisme uit hun verhalen spreekt. Drs. Ed van Thijn Medeoprichter HIA en oud burgemeester van Amsterdam 2 3

3 Humanity In Action Humanity in Action Inc. werd in 1998 opgericht in de VS door dr. Judith Goldstein en verzorgt zomerprogramma s in de VS en in vijf Europese landen. De Stichting HIA Nederland werd in 1999 mede opgericht door oud burgemeester Ed van Thijn in Amsterdam. Humanity in Action is een internationale educatieve organisatie, die zich inzet om een nieuwe generatie sociale, culturele en politieke leiders te betrekken bij de thema s mensenrechten, minderheden en maatschappelijk betrokken leiderschap, en hun kennis over deze onderwerpen te vergroten. HIA onderwijst, inspireert en verbindt een wereldwijd netwerk van studenten, jonge professionals en gevestigde leiders, die toegewijd zijn aan het promoten van deze drie thema s, in hun eigen omgeving en over de hele wereld. Onze activiteiten Humanity in Action ontwikkelt internationale educatieve programma s voor studenten en jonge professionals. Jaarlijks organiseert HIA wereldwijd zes zomerprogramma s (Fellowships), een aantal stageprogramma s en een internationale conferentie. Daarnaast is er een alumninetwerk, het Senior Fellow Network (SFN). Dit netwerk is wereldwijd actief en organiseert regelmatig seminars, studiereizen en workshops. Het zomerprogramma Ieder jaar brengt HIA tijdens haar zomerprogramma s een internationale groep van meer dan 120 ambitieuze studenten samen om de rechten van minderheden en verzet tegen intolerantie te bestuderen. Door lezingen, excursies, ontmoetingen met leiders uit het veld, gesprekken met ooggetuigen, discussies en opdrachten leren de HIA Fellows over de positie van minderheden in heden en verleden, in Europa en Amerika. Iedere zomer vinden zomerprogramma s van vijf weken plaats in Amsterdam, Berlijn, Parijs/Lyon, Kopenhagen en Warschau met deelnemers uit eigen land en uit Bosnië en Herzegovina, Oekraïne, Griekenland, de Verenigde Staten en Turkije. Naast het zomerprogramma in Nederland werft het HIA kantoor in Nederland ook Fellows voor het John Lewis Fellowship in Atlanta (met een focus op racisme, migratie en civil rights) en het Diplomacy en Diversity Fellowship in New York, Parijs en Berlijn (met een focus op de internationale relatie tussen diplomatie en diversiteit). Levenslange betrokkenheid Het HIA zomerprogramma vormt het begin van een levenslange betrokkenheid van de deelnemers. HIA ondersteunt oud-deelnemers via het Senior Fellow Netwerk en met vervolgprogramma s en activiteiten. Zo komen de Senior Fellows na hun deelname aan het zomerprogramma in aanmerking voor unieke internationale stages. Ondermeer bij het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden op Capitol Hill, het Europees Parlement in Brussel en bij ngo s in Amerika en Europa. Deze stageprogramma s zijn een vliegende start van hun carriè. Daarnaast organiseert HIA jaarlijks een internationale conferentie met inspirerende lezingen, workshops en debatten. Senior Fellows en andere bezoekers van over de hele wereld nemen deel aan de conferentie. Op deze manier inspireert HIA de leiders van de toekomst zich levenslang, op hun eigen manier, te blijven inzetten voor minderheden en mensenrechten wereldwijd Bestuur HIA Nederland Het huidige bestuur van HIA Nederland wordt gevormd door: Harry J. van den Bergh (voorzitter) Laurens Korteweg (penningmeester) Dienke Hondius Felix Guttmann Carla Aalse Thomas Berghuijs 4 5

4 Ufuk Kâhya (zomerprogramma 2012, Lantos 2013) Gelijke kansen creëren voor iedereen Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch is er een lijsttrekker van onder de 35 met een Turks-Nederlandse achtergrond verkiesbaar. Ufuk Kâhya is een politicus met een voorbeeldfunctie voor vele jongeren. Hij zet zich stevig in voor mensenrechten en minderheden en is altijd bereid het debat aan te gaan. Hij vertelt hoe Humanity in Action hem heeft geïnspireerd. Ufuk groeide op in Hambaken, een wijk aan de rand van Den Bosch waar veel immigrantenfamilies wonen. Door zijn eigen ervaringen is hij overtuigd van het nut van talentontwikkelingsprogramma s. Ik ging op mijn zeventiende met een dergelijk project voor het eerst naar het theater; met mijn ouders had ik dat nooit gedaan. Die programma s hebben me de kans gegeven me op een andere manier te ontwikkelen. Dat is ook mijn drijfveer binnen de politiek: hoe geef je anderen kansen om de beste versie van zichzelf te ontwikkelen? Na een studie bestuurskunde werkte Ufuk tijdelijk bij het consulaat in Istanbul en vanaf 2006 werd hij actief in de politiek. Tijdens zijn aanmelding voor het HIA zomerprogramma was hij al raadslid en de onderwerpen waar HIA zich mee bezighoudt sloten perfect aan bij zijn interesses. Zo zette hij zich als raadslid succesvol in voor de heropening van een antidiscriminatiebureau en streed hij voor het behoud van talentontwikkelingsprogramma s. Bij HIA was Ufuk vooral benieuwd naar de processen die in de groep zouden gaan plaatsvinden. Ik wilde breder geïnformeerd worden en jonge actieve mensen leren kennen, maar ik wilde vooral zien hoe een groep diverse mensen het debat aangaat. De meerwaarde van het HIA zomerprogramma is volgens Ufuk dan ook de groepsdynamiek en het conflict dat vaak ontstaat. Ik zie conflict als een kans om elkaar beter te begrijpen. Je moet naar elkaar luisteren en dan bedenken hoe je samen verder kunt komen. In de samenleving mijden we te vaak het conflict en dus elkaar. De afkomst van je ouders of grootouders bepaalt niet meer of je belangrijke maatschappelijke functies kunt vervullen. Daar krijg je misverstanden van. Bij HIA heb ik geleerd hoe je conflict kunt gebruiken om een stap vooruit te zetten. Na het zomerprogramma ging Ufuk naar Washington om via het HIA Lantos programma stage te lopen op Capitol Hill. Daar werkte hij met onderwerpen als mensenrechten, mensensmokkel en de gezondheidszorg. Bij terugkomst gebruikte hij veel van zijn bij HIA opgedane kennis in de gemeentelijke politiek. Tijdens het zomerprogramma bezochten we bijvoorbeeld een centrum voor ongedocumenteerden in de Bijlmer. Ik leerde hier veel over de huidige problematiek van vreemdelingen en ongedocumenteerden en die kennis gebruikte ik later bij het indienen van een motie over zorg voor ongedocumenteerde kinderen. In 2014 werd Ufuk gevraagd als lijsttrekker van GroenLinks in Den Bosch. Hij voerde actief campagne en is trots om te zien dat zijn werk nu al veel impact heeft. Ik was voor mijn campagne in de wijk waar ik ben opgegroeid en ik vond het heel bijzonder om te merken dat ik voor veel jongeren een voorbeeld ben. Ze zien dat het mogelijk is, dat de wijk waar je opgroeit of de afkomst van je ouders of grootouders niet meer bepaalt of je belangrijke maatschappelijke functies kunt vervullen. 6 7

5 Marietje Schaake (zomerprogramma 2003, Lantos 2004) Technologische ontwikkelingen en mensenrechten D66 Europarlementariër Marietje Schaake deed via het Humanity in Action programma kennis en vaardigheden op het gebied van mensenrechten op, die ze nooit meer zal vergeten. Zij werkt er nu dagelijks mee in haar functie als Europarlementariër. In het Europees Parlement voert zij de strijd voor mensenrechten, zowel offline en online, als integraal onderdeel van het EU buitenlandbeleid. Marietje vertelt: Begin 2003 hoorde ik van een vriendinnetje over Humanity in Action. Zij had een poster op de universiteit zien hangen en dacht dat het echt iets voor mij was. Dat bleek een schot in de roos. Ik deed veel vrijwilligerswerk in die periode, maar was binnen mijn vriendengroep en studentenvereniging een uitzondering. Een van de zusters uit het klooster in de Warmoesstraat, waar ik voor een vrouwencrisisgroep werkte, schreef een aanbeveling. Van het programma is me veel bijgebleven. We hadden een hechte en gezellige groep waarin vriendschappen ontstonden die tot vandaag de dag belangrijk in mijn leven zijn. Het bezoek aan Kamp Vught, waarover ik ook mijn paper schreef, de gesprekken met Frieda Menco en een programma dat met prostituees werkt in Rotterdam kan ik me nog goed herinneren. Maar het is uiteindelijk de combinatie van alle sprekers en bezoeken die je een maand lang in een andere mindset brengen. Het heeft me bewust gemaakt van het verschil dat een mens kan maken; het werd onmogelijk om mensenrechten te vergeten in volgende carrièrestappen. Daarbij waren de Fellowships bij het ICTY en op Capitol Hill ook essentiële ervaringen. Na het Lantos fellowship heb ik een paar jaar als onafhankelijk adviseur gewerkt voor de voorzitter van een van de grootste burgerrechtenorganisaties van de VS en voor de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. In een periode waarin Nederland steeds meer naar binnen gekeerd raakte en spanningen tussen mensen met verschillende achtergronden opliepen, vond ik het tijd om zelf actiever betrokken Het heeft me vaardigheden en kennis bijgebracht die het onmogelijk maakten om mensenrechten te vergeten in volgende carrièrestappen. te zijn bij de politiek. Het contrast tussen de energie die in de VS loskwam tijdens de eerste campagne van Obama stond in schril contrast met de sfeer in Nederland. Dat moest toch beter kunnen? Na mijn kandidaatstelling en een hoge plaatsing op de advieslijst werd ik in de zomer van 2009 verkozen tot Europarlementariër. In het Europees Parlement werk ik in de commissies voor buitenlandse zaken en mensenrechten. Namens de liberale politieke groep ben ik ook de coördinator in de commissie internationale handel. In twee rapporten binnen de commissie voor buitenlandse zaken van het Europees Parlement heb ik concrete aanbevelingen gedaan voor een Europese strategie die digitale vrijheden en pers- en mediavrijheid in het buitenlandbeleid van de EU moet waarborgen. Een groot aantal van mijn voorstellen is opgenomen in de EUmensenrechten richtlijn inzake vrijheid van meningsuiting online en offline. Het is nu zaak dat deze richtlijnen verbeterd en geïmplementeerd worden. Europa moet ambitieus en actiever zijn om mensenrechten geloofwaardig te beschermen. Het bedrijfsleven moet hierin ook meegenomen worden. De strijd voor mensenrechten moet soms op nieuwe plekken gestreden worden. 8 9

6 Hanane Abouellotfi (zomerprogramma 2014) Andere perspectieven Van een Senior Fellow hoorde Hanane Abouellotfi over HIA en ze was meteen enthousiast. Toch had ze niet verwacht dat het zomerprogramma zo intensief zou zijn. Hanane vertelt hoe HIA haar dwong om vanuit een ander perspectief naar problemen te kijken: een vaardigheid die ze in haar huidige werk bij Kieskompas ook regelmatig gebruikt. Toen Hanane aan het HIA zomerprogramma begon, had ze al veel ervaring opgedaan door haar studies en werk. Zo nam ze deel aan het zomerprogramma van Fulbright in 2006, voltooide het HAVO en VWO via volwassenenonderwijs en werkte tijdens haar Master Politieke Communicatie bij Kieskompas. Tijdens haar opleiding politicologie liep Hanane ook nog stage bij PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing. HIA sloot perfect aan bij haar brede maatschappelijke interesses. Hanane maakte kennis met veel nieuwe onderwerpen tijdens het zomerprogramma. Vooral de spreker die zowel blind als doof was, maakte ontzettend veel indruk op me. Hij kon zich zonder woorden toch met zoveel emotie uitdrukken. Het onderdeel over transgender vond ik erg inspirerend; ik werd me bewust van de hokjes waarin we denken als het om gender gaat. Aan de andere kant waren er ook thema s waar Hanane al veel over wist, zoals de gesprekken over het Nederlandse slavernijverleden. Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse geschiedenis veel breder en meer volledig moet worden weergegeven. We schetsen nu een heel eenzijdig beeld en behandelen thema s als het slavernijverleden nauwelijks en vanuit een heel beperkte invalshoek. Naast de inhoudelijke kennis die ze opdeed, roemt Hanane HIA vooral om de groepsdynamiek. HIA dwingt je om goed naar elkaar te luisteren en een andere mening niet als een persoonlijke aanval te ervaren. Ik heb geleerd om afstand te nemen en me af te vragen: hoe komt iemand tot een andere mening, waar komt die vandaan? Pas dan kun je samen stappen zetten om elkaar beter te begrijpen. HIA dwingt je om goed naar elkaar te luisteren Hanane werkt nu als technisch manager bij Kieskompas, waar ze de brug legt tussen de wetenschappelijke wensen en technische mogelijkheden. Dat ze discussies over gevoelige onderwerpen nu beter aan kan gaan, helpt ook veel in haar huidige werk. Hoewel ik me vooral bezig houd met techniek, verwerken we natuurlijk met het hele team politieke inhoud tot concrete en duidelijke stellingen. We voeren constant discussies over de grens van de stellingen die we in de vragenlijsten opnemen. Ik leer steeds beter om de discussie aan te gaan met collega s met heel andere opvattingen. Het HIA zomerprogramma heeft daar zeker aan bijgedragen

7 Cihan Tekeli (zomerprogramma 2008, Lantos 2009) HIA als sparring partner Cihan Tekeli zocht een platform om zich als filosoof en theoloog meer met het maatschappelijk debat bezig te houden en vond Humanity in Action. Na deelname aan het zomerprogramma in 2008 liep hij via HIA stage op Capitol Hill en is hij inmiddels programmacoördinator bij de Anne Frank Stichting. Cihan vertelt hoe HIA voor hem niet alleen veel heeft betekend op professioneel, maar ook op persoonlijk vlak. In het derde jaar van zijn studies filosofie en religiestudies aan de Universiteit van Leiden zocht Cihan naar een zomerprogramma of stage. Hij wilde de academische kennis die hij had opgedaan graag praktisch toepassen en nieuwe, interessante mensen leren kennen. Het zomerprogramma van HIA sprak hem direct aan. Cihan was geinteresseerd in de filosofe Hannah Arendt en zag haar gedachtegoed terug in de programmering. Na het zomerprogramma liep Cihan via HIA stage bij het Amerikaanse congreslid Robert Wexler op Capitol Hill in Washington D.C., waar hij de Amerikaanse samenleving beter leerde kennen van binnenuit. Daarna kwam Cihan via HIA bij de Anne Frank Stichting (AFS) terecht. De AFS vertelt het persoonlijke verhaal van Anne Frank en de geschiedenis van de Holocaust. Vervolgens proberen we middels het museum, de educatieve programma s en de tentoonstellingen in binnen- en buitenland de brug te slaan naar hedendaagse vormen van discriminatie. Mensen zijn vaak uitsluitend bezig met discriminatie die ze zelf meemaken. Joden bestrijden antisemitisme, moslims islamfobie etcetera. Maar soms discrimineren diezelfde mensen weer andere groepen. Ik geloof dat als je werkelijk wat wilt veranderen, je alle vormen van discriminatie moet bevechten. Dat ik als moslim antisemitisme bestrijd en vice versa. De AFS doet precies dat: niet alleen antisemitisme bestrijden, maar juist alle mogelijke vormen van discriminatie. Cihan geeft aan dat HIA niet alleen op professioneel gebied veel voor hem heeft betekend. HIA is ook een Ik geloof dat als je werkelijk wat wilt veranderen, je alle vormen van discriminatie moet bevechten. platform geweest voor persoonlijke ontwikkeling. Als filosoof wilde hij niet in het academische ivoren torentje gaan zitten, maar filosofische ideeën en principes vertalen naar het maatschappelijk debat. Daarnaast geeft hij aan dat hij veel waardevolle persoonlijke contacten heeft opgedaan dankzij HIA. HIA verenigt mensen met totaal verschillende achtergronden, die je altijd kunnen uitdagen. Bij allerlei mensen die ik bij HIA heb ontmoet kan ik mijn ideeën toetsen. Zij kunnen kritische vragen stellen en me uitdagen. Ik zie HIA als een sparring partner die me leert altijd kritisch te zijn op mijn eigen ideeën

8 Anna Timmerman (zomerprogramma 1999) Netwerken met een missie Anna Timmerman s tienjarige carrière bij Humanity in Action startte met haar deelname aan het eerste Nederlandse zomerprogramma en eindigde met haar positie als directeur van HIA Nederland. Deze HIA-dinosaurus heeft inmiddels haar directeurschap bij HIA Nederland verruild voor een plek als directeur Nederland bij Human Rights Watch en blikt terug op haar tijd bij HIA. In 1999 zag Anna Timmerman een poster hangen waarop het eerste Nederlandse zomerprogramma van HIA werd aangekondigd. Ze besloot zich aan te melden. Na bijna vier intensieve weken in Amsterdam en een lang weekend in Kopenhagen volgde in oktober een follow-up week in Amerika. Tijdens die week hield de toenmalige politiek adviseur van Bill Clinton een indrukwekkende toespraak voor de HIA-deelnemers. Dat hij het als straatarme Poolsjoodse immigrant in Amerika zo ver had weten te schoppen, was een enorme eye-opener voor Anna, vertelt ze. Dat je in Amerika als arme immigrant kan opklimmen tot een van de meest invloedrijke mensen van het land, zo n verhaal is in Nederland veel te zeldzaam. Het werd uiteindelijk een van haar belangrijkste missies als directeur van HIA Nederland: HIA-deelnemers uit allerlei achtergronden laten zien hoeveel ze konden bereiken door ervoor te gaan. Na die follow-up week in Amerika bleef Anna contact houden met de Amerikaanse oprichter en directeur van HIA: Judy Goldstein. Zij vroeg Anna in 2001 om stage te komen lopen bij HIA Nederland, wat vervolgens leidde tot een positie als programmacoördinator, en in 2006 tot directeur. In de avonduren schreef Anna daarnaast ook nog een boek over ooggetuigen van de Jodenvervolging, dat in 2007 werd gepubliceerd. In haar jaren bij HIA kreeg Anna veel voor elkaar. Ze veranderde de vorm en inhoud van het zomerprogramma, organiseerde een internationaal Senior Fellow programma over de herinnering aan de Holocaust, legde de basis voor de HIA activiteiten in Bosnië en Herzegovina en sloot haar tijd bij HIA af met een Van de Amerikaanse deelnemers, sprekers en board members van HIA leerde ik voor het eerst effectief netwerken. indrukwekkend internationaal symposium ter ere van het tienjarig bestaan van HIA Nederland. In 2010 verruilde Anna HIA Nederland voor Human Rights Watch waar zij directeur Nederland werd. In haar huidige baan heeft ze veel aan vaardigheden die zij bij HIA heeft geleerd: Van de Amerikaanse deelnemers, sprekers en boardmembers van HIA leerde ik voor het eerst effectief netwerken. Daar heb ik nog elke dag profijt van. Anna is actief in het Senior Fellow Network en organiseert diners voor de eerste generatie Senior Fellows. Anna s inspanningen zijn van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van HIA wereldwijd

9 Semra Çelebi (zomerprogramma 2006, Pat Cox 2007) Het belang van vrije keuzes Deelname aan het HIA zomerprogramma gaf Semra veel stof tot nadenken zowel over de wereld als over zichzelf. Een aantal jaren terug besloot Semra Celebi haar hoofddoek af te doen en zette ze de campagne I Took Off My Hijab op om de discussie over de hoofddoek en vrouwenemancipatie voort te zetten. Inmiddels werkt Semra als beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam op de dossiers antidiscriminatie en vrouwenemancipatie. Semra Çelebi was al jaren actief in de Islamitische organisatie Milli Görüs toen de toenmalige directeur haar wees op een zomerprogramma dat haar interesse wekte: HIA. Semra vertelt lachend over het zenuwslopende interview dat volgde op haar aanmelding voor het HIA zomerprogramma van 2006: Er werd naar mijn mening gevraagd over de recente maatregel van de toenmalige Minister Verdonk waarin de leeftijd van de zogenoemde importbruiden van 18 naar 21 werd verhoogd. Waarschijnlijk viel ik op omdat ik het daarmee eens was, tegen de verwachting in, omdat op deze manier mannen eerst om zich heen moesten kijken in Nederland. Wat Semra erg aansprak was dat ze tijdens het zomerprogramma continu werd uitgedaagd om vanuit een intellectueel perspectief te kijken naar de islam en islamitische cultuur, in plaats van haar religie te benaderen vanuit een persoonlijk perspectief zoals ze daarvoor had gedaan. Na het zomerprogramma liep Semra via HIA stage bij het Europees Parlement in Brussel, vertrok een maand naar New York voor Nauta- Dutihl. Ook bezocht zij via HIA het voormalige vernietigingskamp Auschwitz. Maar ondertussen bleef sinds het zomerprogramma de vraag in haar hoofd rondspoken in hoeverre zij zich nog in lijn voelde met haar geloof en het dragen van een hoofddoek. Semra vertelt hierover: De vaak heftige discussies tijdens het HIA zomerprogramma waren voor mij een reality check over mijn eigen opvattingen. Ik besefte dat ik nog steeds nadacht vanuit het perspectief van mijn ouders in plaats van De vaak heftige discussies tijdens het HIA zomerprogramma waren voor mij een reality check over mijn eigen opvattingen vanuit mijn eigen opvattingen. Langzaamaan realiseerde ik me dat ik niet meer geloofde in het dragen van een hoofddoek en besloot hem af te doen. Dat was mijn eigen keuze die ik door de ervaringen met HIA heb kunnen maken. Vervolgens zetten Semra de campagne I took off my Hijab op om de discussie over de hoofddoek en vrouwenemancipatie voort te zetten. Inmiddels hebben duizend mensen haar via haar Facebookpagina gesteund. De campagne kreeg veel media-aandacht. Het leidde in 2010 tot een artikel in Vrij Nederland over haar persoonlijke ervaring. Inmiddels werkt Semra samen met wethouder en Senior Fellow Simone Kukenheim bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling voor de gemeente Amsterdam op de dossiers antidiscriminatie en vrouwenemancipatie. Over de toekomst weet ze een ding zeker: De diepe vriendschappen die ik bij HIA heb opgebouwd zijn me zeer dierbaar en ik zet me dan ook graag actief voor de organisatie in! 16 17

10 Jochem de Groot (zomerprogramma 2003, Lantos 2004) De verbinding zoeken Jochem de Groot is government affairs manager bij Microsoft. Deze uitdaging volgde op zijn baan als Senior adviseur bij de afdeling Mensenrechten op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij HIA leerde hij wat het is om deel uit te maken van een breed en divers netwerk en verschillende mensen met elkaar te verbinden. Jochem bracht zijn middelbare schooltijd door op een Amerikaanse school in Marokko. Toen hij op zijn achttiende terugkeerde naar Nederland om daar te gaan studeren aan Utrecht University College, begreep hij niet waarom zoveel Nederlanders plotseling moeite hadden met Marokkaanse migranten en hun nakomelingen. Hij besloot dat hij zich wilde inzetten voor de integratie van minderheden in Nederland, ontdekte Humanity in Action, en werd tot zijn eigen verbazing aangenomen. Volgens De Groot is de kracht van HIA dat het mensen met verschillende culturele en sociaaleconomische achtergronden samenbrengt om na te denken over de maatschappelijke problemen in Nederland. Bij alle verschillende werkzaamheden die ik de afgelopen jaren heb gedaan blijft dat essentieel: mensen uit allerlei hoeken van een samenleving bij elkaar brengen. Mijn deelname aan HIA heeft me hier veel over geleerd: de organisatie brengt zeer getalenteerde maar ook zeer verschillende mensen samen die hun krachten kunnen bundelen en elkaar uitdagen kritisch over hun eigen maatschappij na te denken. Na het HIA zomerprogramma werd De Groot aangenomen voor het Lantos stage-programma van HIA op Capitol Hill in Washington D.C. om te werken voor Susan Davis. Hij vertelt hierover: In het begin werd ik vooral ingezet om telefoontjes te beantwoorden, tot ze iemand zochten voor een programma over buitenlandse politiek. Langzaamaan werd het mij duidelijk dat op haar gehele kantoor niemand verder had gereisd dan de Amerikaanse grens met Mexico. Op goed geluk heb ik toen een briefing geschreven. Deze viel gelukkig goed in de smaak en opeens werd ik ingezet als foreign Ik heb bij HIA geleerd om op een effectieve manier issues op de kaart te zetten. policy advisor. Deze bijzondere ervaring was de kiem voor zijn politieke engagement. Na zijn stage op Capitol Hill rondde De Groot twee masterprogramma s af, in sociologie en in islamstudies. Vervolgens kreeg hij een baan als assistent van toenmalig VVDfractievoorzitter Jozias Van Aartsen en later als adviseur internetvrijheid bij de afdeling Mensenrechten op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij merkte daar dat impact van technologiebedrijven op de digitale beleidsagenda groot is en wilde zelf meer leren over hoe bedrijven daarover denken. In zijn huidige baan als government affairs manager bij Microsoft gaat hij de maatschappelijke dialoog aan over onderwerpen als privacy, cyber security en de openheid van het internet. Zijn ervaringen bij HIA, in de politiek en bij Buitenlandse Zaken helpen enorm. De Groot: Ik weet hoe het proces werkt, ik ken de politiek goed en heb bij HIA geleerd om op een effectieve manier issues op de kaart te zetten. Daarnaast denkt hij binnen Microsoft veel mee over HIA-gerelateerde thema s. In het bedrijfsleven zijn er minder mensen die met die bril op naar onderwerpen kijken. Ik kan veel inbrengen over onderwerpen die met mensenrechten en het belang van de openheid van het internet te maken hebben

11 Sigal Liberman (zomerprogramma 2010) De Fellows als kracht van HIA Sigal werd vaak getipt door vrienden, collega s en kennissen getipt over het HIA zomerprogramma. Het paste dan ook goed bij haar interesses ze houdt zich al vele jaren bezig met mensenrechten en minderheden. Inmiddels is Sigal directeur bij het Moroccan Dutch Leadership Institute (MDLI) en vertelt ze over de kracht van het HIA netwerk. Tijdens haar studie internationale betrekkingen in Groningen was Sigal betrokken bij veel verschillende projecten, zoals het organiseren van de Wereld Aids Dag, debatten en vredesdagen op de universiteit. Ze hoopt bij HIA andere jonge mensen te ontmoeten die zich met dezelfde onderwerpen bezig hielden. Na haar deelname aan het zomerprogramma bleef Sigal zeer actief betrokken bij HIA. Haar actieplan was het opzetten van een platform op voor werkgevers van domestic workers om bewustwording over de werkcondities van domestic workers te creëren. Ze ontwikkelde het samen met twee andere Fellows. Het leverde pittige discussies en interessante debatmiddagen op en er bleek veel interesse in het onderwerp te zijn. Ook nam ze deel aan een HIA-programma over moslims in Sofia, georganiseerd door een Fellow. Alle extra activiteiten die HIA organiseert, zijn voor Sigal heel belangrijk. HIA begint eigenlijk pas echt na het zomerprogramma. Als je actief bent bij HIA krijg je er ontzettend veel voor terug. Via een van haar HIA contacten hoorde ze dat het MDLI op zoek was naar een nieuwe directeur. Het MDLI werkt aan structurele verbetering van de positie en het imago van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap als geheel. Sigal werkt nu al twee jaar in die positie aan een intensief talentontwikkelingsprogramma voor Marokkaans-Nederlandse studenten en young professionals. Dertien zaterdagen per jaar komen er dertig jonge talenten samen om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. We hebben een heel divers programma en zorgen ervoor dat de deelnemers de geleerde vaardigheden ook meteen in de praktijk Als je actief bent bij Humanity in Action, krijg je er ontzettend veel voor terug. kunnen toepassen. Zo hebben we een project waarbij de deelnemers van MDLI s leadership academy leerlingen uit groep acht met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond helpen met het voorbereiden van de Cito-toets. Sigal heeft veel contact met verschillende HIA Fellows en haalt veel uit het HIA-netwerk. De Fellows zijn de kracht van HIA. Het is heel sterk dat je overal op de wereld mensen kent die zich bezig houden met dezelfde onderwerpen. Als ik in een andere stad of ander land ben, zoek ik altijd even uit of er HIA Fellows wonen en spreken we af. De HIA verbintenis is heel sterk, zelfs als je elkaar nog niet echt kent

12 Simone Kukenheim (zomerprogramma 2003, Lantos 2004) Mensenrechten en minderheden in de stad Simone Kukenheim is wethouder onderwijs, jeugdzorg, integratie en diversiteit in Amsterdam. Na het zomerprogramma in 2003 liep ze via Humanity in Action stage in Washington. Daarna werkte ze onder andere als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van D66 en als stadsdeelwethouder in stadsdeel Zuid. Ze spreekt over HIA en hoe de organisatie maatschappelijke kwesties in een stedelijke omgeving aan de kaak stelt. De kwesties die HIA aankaart zoals diversiteit, minderheidsproblematiek en de impact van onze geschiedenis zijn vooral ook in een grootstedelijke context zoals de gemeente Amsterdam heel prominent. Naar mijn mening weet HIA heel goed dat steden en de stedelijke context de sleutel zijn tot ontwikkeling en verandering. Ook voor mij zijn steden de plek waar je pionier kunt zijn op het gebied van nieuwe mensenrechten en het verleggen van grenzen. Kijk bijvoorbeeld naar hoe Amsterdam de gay capital of the world wordt genoemd en hoe hier de grenzen voor de LHBT gemeenschap werden uitgebreid en verbreed. Aan de andere kant kun je in Amsterdam ook op kleine schaal mensen meenemen om de wereld een betere plek te maken. Voor mij is die stedelijke context en identiteit een heel interessante werkomgeving als het gaat om mensenrechten en diversiteit. Om een voorbeeld te geven: we hebben een moeilijke zomer achter de rug met de conflicten in onder andere Irak, Syrië en Gaza. Deze conflicten hebben een impact op veel jeugd in Amsterdam en het zorgt voor spanningen en soms uitingen van antisemitisme. Het viel me op dat het hielp om deze jonge mensen aan te spreken op hun gezamenlijke identiteit als Amsterdammers. Deze identiteit gaf ze een platform en reden om het gesprek op een constructievere manier aan te gaan en conflict in de stad te voorkomen. Daarom vind ik dat de stad een heel geschikte plek is om onderwerpen waar HIA zich mee bezighoudt aan te pakken. Voor mij persoonlijk heeft HIA me geïnspireerd om een verschil te De stedelijke context is de sleutel tot ontwikkeling en verandering maken als persoon. Het zomerprogramma van HIA is niet alleen inhoudelijk leerzaam, maar geeft de Fellows vooral de juiste tools om de discussie aan te gaan. Dat is een vaardigheid die overal van pas komt en ik vind het dan ook heel goed om te zien dat de Senior Fellows op zoveel verschillende plekken terecht komen. Ik houd me altijd bezig met de vraag hoe je een voorloper kunt zijn voor bepaalde mensenrechten. Bijvoorbeeld op het gebied van homoseksualiteit. Allemaal zaken die ik nu probeer te bewerkstelligen vanuit mijn huidige rol en waar echt wel het zaadje van is geplant bij Humanity in Action

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

OMAR MUNIE MIJN MOEDER WILDE NIET DAT IK ONTWERPER WERD, MAAR NU STAAT ZE ACHTER ME. SUCCES INSPIREERT VOORJAAR 2014 #1

OMAR MUNIE MIJN MOEDER WILDE NIET DAT IK ONTWERPER WERD, MAAR NU STAAT ZE ACHTER ME. SUCCES INSPIREERT VOORJAAR 2014 #1 SUCCES INSPIREERT ILYAS EN MELVIN KLIKKEN UITSTEKEND! PARTNER AKZONOBEL SAHAND SAHEBDIVANI EIGENWIJZE VERHALEN- VERTELLER OUDERS IN BEELD DE MOEDER VAN VIOLA GYED IBRAHIM KAYA LAAT ZIJN PLANNEN NIET DWARSBOMEN

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Grenzen vallen weg: politieleiders vertellen

Grenzen vallen weg: politieleiders vertellen Grenzen vallen weg: politieleiders vertellen 1 Internationaal carrièreperspectief TOP-POINT ERVARINGEN 4 Ineke Stam Internationalisering moet aandachtspunt zijn van leiding nationale politie 62 Ronald

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

De alumni van Wiskunde vertellen. Mathematisch Instituut

De alumni van Wiskunde vertellen. Mathematisch Instituut De alumni van Wiskunde vertellen Mathematisch Instituut Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als afgestudeerde wiskundige heb je geleerd om complexe problemen

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

WE CAN. Verandering begint bij mij! Verandering begint bij mij! Twaalf portretten van changemakers. Twaalf portretten van changemakers

WE CAN. Verandering begint bij mij! Verandering begint bij mij! Twaalf portretten van changemakers. Twaalf portretten van changemakers WE CAN Verandering begint bij mij! Twaalf portretten van changemakers Verandering begint bij mij! Twaalf portretten van changemakers Inhoudsopgave WE CAN: de campagne 4 Carla Visch 8 Fenna Ulichki 12 Jens

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

De volgende stap. Loopbaanperspectieven bij de Rijksoverheid

De volgende stap. Loopbaanperspectieven bij de Rijksoverheid De volgende stap Loopbaanperspectieven bij de Rijksoverheid 4 Ter inspiratie In je dagelijks werk op een ministerie sta je er waarschijnlijk niet altijd bij stil hoe groot de Rijksoverheid is. Weet je

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen?

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen? Nieuwsbrief 12 Arbeid en zorg 2 3 4 5 6 8 Voor u ligt de laatste editie van de nieuwsbrief van Dona Daria van het jaar 2008. Het thema is dit keer "Arbeid en zorg". Hoe combineren Rotterdammers arbeid

Nadere informatie

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 4e jaargang nummer 4 juli 2007 Vreeman: Versterk de eigen kracht Hoe geëmancipeerd zijn vrouwen eigenlijk? Ed van Thijn verlaat de politiek Jacques Tichelaar:

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer HET GROTE VERENIGINGSNUMMER Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer Ledenblad van de Partij van de Arbeid 11de jaargang nr 1 oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Taal en toekomst. Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.UVA.NL/TAALENTOEKOMST

Faculteit der Geesteswetenschappen. Taal en toekomst. Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.UVA.NL/TAALENTOEKOMST Faculteit der Geesteswetenschappen Taal en toekomst Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.UVA.NL/TAALENTOEKOMST cccc Voorwoord Voor u ligt de nieuwe brochure over de arbeidsmarkt perspectieven

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

College Sociale Wetenschappen Sociologie. ALUMNI van de opleiding Sociologie OVER HUN CARRIÈRE

College Sociale Wetenschappen Sociologie. ALUMNI van de opleiding Sociologie OVER HUN CARRIÈRE College Sociale Wetenschappen ALUMNI van de opleiding OVER HUN CARRIÈRE 1 Colofon VOORWOORD Bart van Heerikhuizen De Carrièrekrant is een uitgave van de UvA College Sociale Wetenschappen Opleiding Concept:

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

IMAD EL KAKA WIE OPEN STAAT VOOR VERANDERING, GAAT SNELLER VOORUIT.

IMAD EL KAKA WIE OPEN STAAT VOOR VERANDERING, GAAT SNELLER VOORUIT. SUCCES INSPIREERT HAROEN EN ROY HOUDEN VAN BELEGGEN GBSC DANKZIJ COACH DOOR MET STUDIE OUDERS IN BEELD DE MOEDER VAN CHANTÉ FLEMING CITYCOLLEGE INTERVIEW MET RECTOR WILLEM VONK EIGEN INITIATIEF GREGORY

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

burgemeestersblad Al dan niet voortzetten geen vraag meer Evaluatie professionaliseringsfonds 2003-2005

burgemeestersblad Al dan niet voortzetten geen vraag meer Evaluatie professionaliseringsfonds 2003-2005 burgemeestersblad 36 nieuwsbrief nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 9, juli 2005 2 Redactioneel commentaar Sander Schelberg over t Blijft een prachtbaan 3 De weg naar Rome Column van Jaap

Nadere informatie

Versterk je talent! De invoering van het ontwikkelbudget bij stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam

Versterk je talent! De invoering van het ontwikkelbudget bij stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam Versterk je talent! De invoering van het ontwikkelbudget bij stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam Ontwikkel je talent! In 2012 introduceerden we bij stadsdeel Oost de ontwikkelcheque. Een bedrag van 500

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor!

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor! M(e)ER weten 06/12 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Internationale ambities? Ga ervoor! inleiding MER Wereldopleiding p.3 Rick

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie