(Intern) conflict. The inheritance of Henry Dunant: International Humanitarian Law. Geert Wilders: meer of minder kans op een veroordeling?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Intern) conflict. The inheritance of Henry Dunant: International Humanitarian Law. Geert Wilders: meer of minder kans op een veroordeling?"

Transcriptie

1 188 MEI 2014 (Intern) conflict The inheritance of Henry Dunant: International Humanitarian Law Dominique Arntz Geert Wilders: meer of minder kans op een veroordeling? Jeroen Alberda Een sterke Europese Unie vraagt om sterke nationale parlementen Charles Nysten

2 (Interne) strijd Het zijn roerige tijden. Interstatelijke conflicten, volksopstanden en burgeroorlogen over de hele wereld beheersen vrijwel dagelijks het nieuws. Hoe zit het met het recht in dergelijke conflicten? Dominique Arntz geeft een introductie in het humanitair oorlogsrecht en de toepassing ervan in hedendaagse conflicten. Op landelijk niveau komt Geert Wilders zo nu en dan in het nieuws en zorgt voor de nodige opschudding in het land. Enige tijd geleden kwam hij in opspraak na de woorden: willen jullie meer of minder Marokkanen? Hij is een keer vervolgd (en later vrijgesproken) wegens haatzaaien en het beledigen van moslims. Hoe dient zijn recente uitspraak (strafrechtelijk) juridisch gekwalificeerd te worden? Dat zal Jeroen Alberda in zijn betoog uitdiepen. We blijven bij politici, maar maken een stap van nationaal niveau naar Europees niveau. Op 22 mei 2014 vinden de verkiezingen van het Europese Parlement plaats. De opkomst bij Europese verkiezingen is, in vergelijking met de die van de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer, erg laag. Charles Nysten zal betogen dat een versterking en Europeanisering van de rol van de nationale parlementen in wisselwerking met het Europees Parlement een oplossing kan bieden voor het zojuist geschetste probleem. Een probleem van een geheel andere orde gaat gepaard met de technologische ontwikkelingen op het gebied van computertechniek. De komst van internet, smartphones en snelle computers hebben computercriminaliteit en de opsporing daarvan ingrijpend veranderd. In het artikel van Yannick Straus komt hacken als opsporingsbevoegdheid, in het licht van de bescherming van de privacy die uit artikel 8 lid 2 EVRM volgt, aan bod. Niet alleen de privacy verdient de nodige wettelijke bescherming. Ook schuldeisers dienen in deze tijden van crisis en wanbetaling beschermd te worden tegen schuldenaren die hun verplichtingen niet nakomen. Een van de wapens waarmee de schuldeiser zich kan weren is het uit artikel 3:290 BW volgende retentierecht. Jeremy Wenno zal in zijn stuk een korte weergave geven over deze materie. Na deze vijftal voorgaande juridische vraagstukken zal Suzanne den Engelse spreken over de praktische toepassing van het recht en deelt haar ervaringen als kandidaat-notaris bij NautaDutilh. In de vorige editie van Actioma sprak Rens Markus over zijn ervaringen als student-stagiair op een groot kantoor. Maar hoe ziet de stap na het behalen van het masterdiploma eruit? Daar zal Suzanne het een en ander over toelichten. Een andere vraag is of de volgende stap wel een (volwaardig) juridische baan dient te zijn. Uit het artikel van Arjan Nijmeijer zal blijken dat een rechtenstudie niet per se hoeft te resulteren in een baan als advocaat of bedrijfsjurist. Ook andere mogelijkheden staan open met een afgeronde rechtenstudie, zoals een baan in de bancaire sector. De keuze die gemaakt moet worden na het behalen van het masterdiploma betreft voor sommige studenten een stap die nog ver in de toekomst is gelegen. Zo zullen de eerstejaarsstudenten na hun propedeusejaar eerst de keuze moeten maken of zij bijvoorbeeld Nederlands of notarieel recht wensen te volgen. Prof. Freek Schols geeft aan dat na een notariële opleiding te hebben genoten er meer mogelijkheden bestaan dan alleen het notarisambt. Naast de eerstejaarsstudenten, staan de derdejaarsstudenten voor een belangrijke keuze. Dit jaar start bijvoorbeeld een nieuwe master: de dubbele master insolventierecht. Prof. Michael Veder zal aangeven wat deze master, die een samenwerking behelst tussen de Radboud Universiteit en de Nottingham Trent University, te bieden heeft. Ten slotte eindigt deze Actioma met een allerlaatste korte reactie van Koen van Vught op Joseph Fleuren, die in de vorige editie van Actioma de discussie met hem was aangegaan. Met het afsluiten van de discussie of rechtsgeleerdheid nou wel of niet een wetenschap is, sluit ook deze 188ste editie van Actioma af. Rest mij nu niets meer dan de studenten die door docenten worden opgeschud met de te bestuderen stof voor de aankomende tentamens heel veel succes te wensen. Sam Zuidervliet / hoofdredacteur Adres Stichting Nijmeegs Juridisch Faculteitsblad Thomas van Aquinostraat GD Nijmegen Bestuur / Redactie Sam Zuidervliet (voorzitter) Christiaan van der Meer (penningmeester) Jesper Kone (secretaris) Redactieraad prof. mr. C.J.H. Jansen prof. mr. R.J.N. Schlössels Raad van Toezicht Arjen Peters (faculteitsdirecteur) Paul Bovend Eert (decaan) Bob Rikkert Max Theunisse Auteurs in dit nummer Jeroen Alberda Dominique Arntz Suzanne den Engelse Arjan Nijmeijer Charles Nysten Freek Schols Yannick Straus Michael Veder Koen van Vught Jeremy Wenno Ontwerp Studio Julius van der Vaart Fotografie Keizer & Koning Fotografie Druk GLD Grafimedia, Arnhem Oplage 2800 exemplaren ISSN Abonnement Gratis op aanvraag. Stuur een naar Adverteren? Neem contact op met Christiaan van der Meer of telefoon

3 Dominique Arntz Charles Nysten Jeroen Alberda The inheritance of Henry Een sterke Europese Unie Meer of minder kans op Dunant: International vraagt om sterke nationale een veroordeling? Humanitarian Law parlementen Yannick Straus Jeremy Wenno Suzanne den Engelse Hacken als Het retentierecht: een De (kandidaat-)notaris in opsporingsmethode solide beschermings- vogelvlucht constructie voor schuldeisers Arjan Nijmeijer Freek Schols Michael Veder Van jurist tot bankier De notariële opleiding: Nieuwe dubbele master is notariaat, advocatuur en unieke opleiding op het rechterlijke macht gebied van grensoverschrijdend insolventierecht 41 Koen van Vught Recht en wetenschap revisited. Naschrift bij Fleuren, All in the Family 3

4 How many silent tears were shed that miserable night when all false pride, all human decency even, were forgotten! (H Dunant A Memory of Solferino (International Committee of the Red Cross Geneva 1959) [38].) The inheritance of Henry Dunant: International Humanitarian Law Dominique Arntz Mw. D.M.A. Arntz studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is masterstudent Public International Law aan de Universiteit van Amsterdam. 4

5 Back in 1859 Henry Dunant was just a Swiss merchant travelling through Italy, unaware of the fact that this trip would change his life forever. On his way to Napoleon III, Dunant suddenly found himself in the middle of the battlefield situated in Solferino. He was appalled by the misery caused by the battle and the lack of treatment for thousands of wounded soldiers. This horrifying sight made him forget about Napoleon III and Dunant stayed in Solferino. The Swiss merchant decided all wounded combatants had to be treated and organised help for both parties to the conflict, regardless of their loyalty. These experiences would not only change the life of mr. Dunant, but of many more. His efforts would lead to the creation of the well-known International Red Cross and Red Crescent movement and the adoption of many legal instruments on the Law of Armed Conflict H Dunant A Memory of Solferino (International Committee of the Red Cross Geneva 1959). The goal of this article is to explore the Law of Armed Conflict in a basic manner while raising attention for this indispensable area in the (international) rule of law. Through the subject International Humanitarian Law in my Master, this particular area of law came to my attention. Since I felt it s a shame many law students and practitioners are not familiar with the Law of Armed Conflict due to a lack of attention in the general Dutch legal debate, I decided to write this article. Firstly, the Law of Armed Conflict will be explained in general. Secondly, the Geneva Conventions and its Additional Protocols will be outlined in a short and concise manner. Finally, the article will address some of the contemporary challenges and conclude with final remarks. 2. MN Shaw International Law (6 th edn Cambridge University Press Cambridge 2008) [1167]. Law of Armed Conflict: what and when? The Law of Armed Conflict, also known as ius in bello or International Humanitarian Law, covers situations in which conflict has already arisen. This means that ius in bello must be separated from ius ad bellum. Where the former regulates situations of armed conflict, the latter prescribes rules on the resort to force. 2 Thus, threats of State A to use force vis-à-vis State B would fall under ius ad bellum and not under ius in bello. Whether International Humanitarian Law (ius in bello) is applicable can however be a difficult question. Where in the time of Henry Dunant armed conflicts mostly took place between States, times have changed. Of course, still a category of armed conflict between two or several states exists, namely the category of International Armed Conflict. Clear examples of International Armed Conflicts are the two World Wars. However, in the past decades more and more conflicts have arisen between armed groups and States. These types of armed conflict are called Non-International Armed Conflict. Many people will be familiar with this type of conflict under the name civil war. In the case of an armed conflict between States any resort to force (against the other State) is sufficient to make International Humanitarian Law applicable. Yet, for a conflict that only takes place within and against one State this is not enough. 3. S Vité Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations International Review of the Red Cross (2009) 91 69, See the statement of the ICRC. - - Syria: ICRC and Syrian Arab Red Crescent maintain aid effort amid increased fighting ICRC <http://www.icrc. org/eng/resources/documents/update/2012/syriaupdate htm> (24 April 2014). 5. HP Gasser and D Thürer International Humanitarian Law Max Planck Encyclopedia of Public International Law <http://opil.ouplaw. com/view/ /law:epil/ / law e488?rskey=xtkfiq&result=1&prd=epil> (24 April 2014). To prevent that any violent demonstration or internal disturbance would immediately be deemed a Non-International Armed Conflict, certain conditions need to be met first. These conditions consist of a threshold of violence and require a group to be sufficiently organised. 3 An example of a current Non-International Armed Conflict is the conflict taking place in Syria. 4 The determination of a conflict can seem easy on paper; however, in practice this can be a very delicate exercise. With the classification of a conflict as Non-International Armed Conflict the members of an armed group get certain protection and the group is officially seen as a party to the conflict. Unfortunately, this means that it can be in the interest of States to deny this classification as long as possible. Geneva Conventions and Additional Protocols Certainly, before the influence of Dunant s ideas there were rules on warfare as well. Codes of honour, agreements between the belligerents and (local) customs set limits to the consequences of conflict. 5 The main legal instruments that regulate current hostilities are the four Geneva Conventions and Additional Protocols I and II. After two brutal world wars in which any method to gain military success was employed, the need for change was felt at the international level. 5

6 In 1864 the original Geneva Convention was adopted, namely the Convention on the Amelioration of the Condition of the Wounded in the Armed Fields. 6 In 1949 this legacy was turned into four specific conventions, adjusted to the realities of modern warfare. The first Geneva Convention covers the wounded and sick in armed forces on the field. The second Geneva Convention protects the wounded and sick in armed forces at sea. The spirit of both of these conventions comes down to the protection of defenceless soldiers. They have a right to receive medical treatment and therefore the personnel taking care of the wounded and sick deserves protection as well under these conventions. The protection even includes the transport of the wounded and sick and the building(s) they are being treated in. The third Geneva Convention outlines another very important category of protected persons, namely: prisoners of war. The two world wars proved that prisoners of war often become the victims of abuse through death walks, over-demanding labour or worse. Therefore, the third convention lays down very precise and strict rules on the conditions under which the prisoners may be held captive during the hostilities. The last, but certainly not least, convention comprehends the protection of civilians in time of armed conflict. This does not only mean the protection of the people living in the region where the conflict is taking place, but also the people living in an occupied territory. The convention addresses the general protection of these vulnerable persons, conditions regulating the internment of civilians and more. 7 The two world wars proved that prisoners of war often become the victims of abuse through death walks, over-demanding labour or worse 6. See for more on this HP Gasser and D Thürer International Humanitarian Law Max Planck Encyclopedia of Public International Law <http://opil. ouplaw.com/view/ /law:epil/ / law e488?rskey=xtkfiq&result=1&prd=epil> (24 April 2014). 7. MN Shaw International Law (6 th edn Cambridge University Press Cambridge 2008) [ ]. All four conventions strike a balance between two principles: military necessity and humanitarian consideration. The core values of the convention come down to protection of those vulnerable in situations of armed conflict. However, if this protection would go too far, States would not want or be able to obey these conventional rules anymore. To state the obvious: it s of the utmost importance that States do believe in compliance with the provisions of the conventions, otherwise the conventions will turn into meaningless pieces of paper. The four Geneva Conventions only apply to situations of International Armed Conflict. Only one provision in each convention is applicable to Non-International Armed Conflicts, which is the common article 3. In this article a minimum level of protection for persons not taking an active part in hostilities and the wounded and sick is laid down. Apart from this common article, Additional Protocol II provides for protection of those living in a Non-International Armed Conflict, in particular the wounded and sick and the civilian population. 8 The other Additional Protocol (I) extends the provisions on the International Armed Conflicts including the principles of distinction (between civilians and combatants), of proportionality, of precautions (in attack) and the principle governing the use of weapons. 9 Furthermore, it must be mentioned that there is more to International Humanitarian Law than just the Geneva Conventions and its Additional Protocols. Next to these instruments many rules have a customary status 10 and/or have been laid down in other conventions. Next to the specific treaties on situations of conflict, human rights treaties regulate the rights of groups and individuals in both times of peace and conflict. International Humanitarian Law must be seen as a lex specialis and therefore some rights and obligations under human rights can be derogated from during armed conflict. 11 However, the prohibition on torture is a good example of a right that is deemed non-derogable at all times, including those of intense conflict. 8. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) of 8 June Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) of 8 June See for example the ICRC study on customary international law. JM Henckaerts Study on Customary International Humanitarian Law: A Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict International Review of the Red Cross (2005) [87]. 11. HP Gasser and D Thürer International Humanitarian Law Max Planck Encyclopedia of Public International Law <http://opil.ouplaw. com/view/ /law:epil/ / law e488?rskey=xtkfiq&result=1&prd=epil> (24 April 2014). 6

7 12. Rome Statute of the International Criminal Court (adopted 17 July 1998, entered into force 1 July 2002) 2187 UNTS 3, art 1 and Syria Crisis: Torture Photos Shown to UN Security Council BBC News <http://www.bbc.com/ news/world-middle-east > (24 April 2014). 14. See GH Aldrich The Taliban, Al Qaeda and the Determination of Illegal Combatants American Journal of International Law (2002) and L Vierucci Is the Geneva Convention on Prisoners of War Obsolete? Journal of International Criminal Justice (2004) [ ]. 15. For more information on cyber warfare see MN Schmitt (ed) Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (Cambridge University Press Cambridge 2013). Notwithstanding the amount and importance of all aforementioned conventional and customary rules, consequences have proven to be necessary to ensure their compliance. Apart from national or military investigations and punishments, the International Criminal Court has the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern xas stated in article 1 of the Rome Statute. The Court has inter alia jurisdiction over war crimes, according to article 5 Rome Statute. 12 Contemporary challenges Even though International Humanitarian Law might seem to cover distant situations for many of us, it still proofs to be relevant up till today. The on-going conflict in Syria and its consequences are unfortunately an example of the rationale behind limits to warfare. Chemical weapons were used against civilians, evidence of the systematic torture of detained persons has recently been submitted to the Security Council 13 and the extent of suffering for millions of others is immeasurable. The conflict also shows how International Humanitarian Law is faced with challenges in situations of Non-International Armed Conflicts. When the conflict is not being fought between two States armed forces, the line between combatants and civilians can be easily blurred. For who is actually a combatant and how can they be distinguished? In practice the answer to this question can be hard to find. The answer, however, has great consequences. For example, this is important for the question whether somebody can be targeted or not. The on-going conflict in Syria and its consequences are unfortunately an example of the rationale behind limits to warfare The so-called war on terrorism has shown that globalisation also influenced International Humanitarian Law. A global war was declared against a phenomenon (terrorism), without real clarity on the location or identity of the opposite party to the conflict (the terrorists ). The definitions of armed conflict and combatants were stretched by the United States in order to target and detain members of the Taliban and Al-Qaeda. In particular the statement that Taliban combatants did not deserve the status of Prisoner of War was met with much resistance in the international debate. 14 Lately much attention has been drawn to a very new method of armed conflict: cyber warfare. With the rise of technology, computers and the Internet, the hacking of communications, machineries or government sources has become a potential military strategy. The traditional rules of International Humanitarian Law might need interpretation in light of these high-tech practices. When does a cyber attack become an attack under International Humanitarian Law? Are material effects needed? Does certain electronic data deserve protection similar to the protection of cultural property? 15 Many more questions can be raised in this respect. However, the answers remain unclear. Conclusion Even though there had been rules on warfare for centuries, Henry Dunant inspired States to agree upon an international convention on the protection of wounded soldiers for the first time. Thereafter, many more legal instruments on International Humanitarian Law have been adopted including the four Geneva Conventions and its Additional Protocols. Practice shows that these rules and their implementation will continue to be challenged with the development of new types of conflict and weapons. Nevertheless, millions of people around the world have special and legal protection in times when it is needed the most. Do you feel inspired to deepen your knowledge and debate on the contemporary challenges of International Humanitarian Law? Please take a look at the Frits Kalshoven Competition, in which Dutch and Belgium university teams compete against each other through simulations and a Moot Court experience. Are you really determined? Apply for the renowned international Jean-Pictet Competition. It might be an experience you will never forget 7

8 Een sterke Europese Unie vraagt om sterke nationale parlementen Charles Nysten C.E.R. Nysten heeft Europees recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden en internationale politieke economie aan de London School of Economics. 8

9 Van 22 tot 25 mei vinden er in de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU) verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Na het Verdrag van Lissabon heeft het Europees Parlement op steeds meer beleidsterreinen medebeslissingsbevoegdheid gekregen. Brussel, en daarmee het Europees Parlement, gaat (in toenemende mate) over zaken als het vrij verkeer binnen de Europese interne markt, handel, asiel, milieu, landbouw en vervoer. De paradox wil dat deze groeiende macht voor het Europees Parlement niet gepaard is gegaan met een stijgende opkomst bij de Europese verkiezingen. 1. Europees Parlement, Turnout at the European elections ( ), te raadplegen via: <http:// en/000cdcd9d4/turnout-( ).html>. 2. A. Maurer & W. Wessels (eds.), National Parliaments on their way to Europe: losers or latecomers?,baden-baden: Nomos Zie Case 26/62, Van Gend en Loos [1963]; Case 6/64, Costa v ENEL [1964] ECR J. Weiler, The transformation of Europe, Yale Law Journal, Vol. 100: p Concept van permissive consensus komt toe aan: A. Hurrelmann, European Democracy, the 'Permissive Consensus' and the Collapse of the EU Constitution, European Law Journal, Vol. 13(3), p F. Scharpf, Governing in Europe: effective and democratic?,oxford University Press: Oxford Zo werd bij de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1999) het subsidiariteitsbeginsel vastgelegd en volgde de erkenning van de positie van nationale parlementen binnen de Europese samenwerking. Zie voor eenbespreking: C. Fasone& E. Griglio, Can fiscal councils enhance the role of national parliaments in the European Union? A comparative analysis, In: B. de Witte, H. Héritier, A.H. Trechsel (eds.), The Euro Crisis and the State of European Democracy: Fiesole, European University Institute 2013, p Zie artikel 12 Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het tweede protocol bij het VWEU. 9. Minimaal een derde van de nationale parlementen van de 28 lidstaten moet bezwaar maken voordat de Commissie haar voorstel moet heroverwegen. In bicamerale stelsels heeft de senaat en het parlement elk één stem. In totaal zijn er 56 stemmen waarvan er dus ten minste 19 bezwaar moeten indienen. Dat betekent dat in 10 lidstaten parlementen in verweer moeten komen. Legitimiteit Bij elke vijfjaarlijkse stembusgang sinds gemiddelde opkomst van ongeveer 62% - is deze opkomst gestaag gedaald tot een Europees gemiddelde van 43% in 2009 (krap 37% in Nederland). 1 Voor elke democraat is dit een pijnlijke constatering. Binnen de Europese instituties is het Europees Parlement namelijk de enige institutie met een direct mandaat van de kiezer. Een gemankeerde legitimiteit verzwakt echter haar positie en daarmee de democratische controle. In dit artikel wil ik uiteenzetten dat een versterking en Europeanisering van de rol van de nationale parlementen in wisselwerking met het Europees Parlement mogelijk een oplossing kan bieden. In paragraaf 3 bespreek ik de ontwikkeling van de positie van nationale parlementen binnen de Europese integratie. In paragraaf 4 zal ik vervolgens ingaan op de noodzaak voor een Europese rol van nationale parlementen, waarna paragraaf 5 de mogelijkheden daarvoor verkent. Paragraaf 6 bevat de conclusie. De ontwikkeling van de positie van nationale parlementen Nationale parlementen werden tot voor kort gezien als de verliezers, of op zijn minst als laatkomers, binnen het proces van Europese integratie. 2 De voorrang en directe doorwerking 3 van het Europese recht, mede geholpen door interpretaties van het Europees Hof van Justitie 4 alsook de groei van bevoegdheden van de Europese instituties, zorgden mettertijd voor een tegenbeweging bij de nationale volksvertegenwoordigingen. Met de introductie van de meerderheidsbesluitvorming op steeds meer terreinen in de Raad van Ministers is de permissive consensus 5 over de Europese integratie onder de Europese bevolking en binnen de nationale parlementen langzaam beginnen te kantelen. In deze omslag won inputlegitimiteit (inspraak) aan belang en werd duidelijk dat outputlegitimiteit (resultaat) niet langer alleen volstond ter legitimering van het proces van Europese integratie. 6 Hoewel de versterking van het Europees Parlement in eerste instantie centraal stond in de versterking van de inputlegitimiteit, hebben ook de nationale parlementen bij de Verdragen van Maastricht (1993) en Amsterdam (1999) stappen gezet. 7 Met het Verdrag van Lissabon hebben de nationale parlementen pas echt tanden gekregen. Het Verdrag van Lissabon geeft namelijk voor het eerst een formele aanzet tot een bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en de EU. Deze bevoegdheidsverdeling is weliswaar geen uitputtende catalogus van competenties (Kompetenzkatalog), maar het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) bevat in de artikelen 3, 4 en 6 voor het eerst wel een opsomming van de bevoegdheden van de EU. Nationale parlementen hebben het recht om op basis van deze bevoegdheidsverdeling en het principe van subsidiariteit 8 in verweer te komen tegen voorstellen van de Europese Commissie via de gele (en oranje) kaartprocedure. Op de procedurele hordes binnen deze bezwaarprocedure valt het nodige af te dingen. Zo dienen binnen acht weken minimaal tien lidstaten hun bezwaar kenbaar te maken. In bicamerale systemen zelfs bij monde van het hoger- én het lagerhuis. 9 Deze procedure is wel een interessante vinding van het Verdrag van Lissabon, omdat het nationale parlementen tot pionnen van het Europese schaakbord maakt. Gescheiden sferen die elkaar onvoldoende kunnen confronteren De nationale en Europese democratische ordening worden nu nog veelal gezien als gescheiden sferen waarbij de Raad van Ministers het scharnierpunt tussen beide vormt. De subsidiariteitsprocedure uit het Verdrag van Lissabon doorbreekt deze scheiding der sferen, maar de klassieke zienswijze, waarbij de verhoudingen tussen Europa en de lidstaten zich op twee schaakborden afspelen, is dominant gebleven. De Raad van State maakt in haar advies aan de Eerste Kamer over de verankering van de democratische controle bij de hervormingen in het Europees economisch bestuur, eenzelfde 9

10 onderscheid tussen het nationale en het Europese niveau. 10 De Raad signaleert dat nationale parlementen steeds meer de Europese procedures moeten volgen op het gebied van economisch- en begrotingsbeleid. Haar remedie is logisch: verzeker voorafgaande nationale parlementaire instemming binnen deze Europese procedures, want zo is er immers een direct nationaal democratisch mandaat. 11 Daarnaast pleit de Raad van State voor een parlementair orgaan dat speciaal wordt ingericht voor de Eurozone (binnen of buiten het Europees Parlement) om zo de besluitvorming op het gebied van de Economische en Monetaire Unie op Europees niveau scherper te kunnen volgen. Beide adviezen van de Raad van State zijn waardevol, waarbij de aanbeveling voor de versterking van de nationale procedures reeds is gerealiseerd. De aanbevelingen zijn echter ook beperkend, omdat ze de Europese en nationale politiek als gescheiden systemen zien. Geredeneerd binnen deze denkwijze moet een gepercipieerd democratisch tekort binnen de respectievelijke sfeer worden opgelost. Voor het Europese domein betekent dit een sterkere positie van het Europees Parlement en voor het nationale domein een sterker controlerend nationaal parlement. Een tendens in deze richting is wenselijk en ook waarneembaar. Zo controleren de (Noord-)Europese parlementen hun regering scherper rondom een vergadering van de Europese Raad van regeringsleiders, door zowel vooraf als achteraf de regering ter verantwoording te roepen. 12 Dit is echter iets anders dan een Europese positie voor nationale parlementen vis-à-vis de Europese instituties. En dat is een ontwikkeling die complementair aan de versterking van de verantwoording binnen de nationale en Europese sfeer zou moeten worden ingezet. De bevoegdheden van de EU zijn de resultante van de democratische processen binnen deelnemende lidstaten waarin nationale parlementen een beslissende rol spelen Een dergelijke Europeanisering van de rol nationale parlementen lijkt wenselijk om drie redenen. Allereerst lijken nationale parlementen, afgaande op de opkomst bij verkiezingen, een grotere legitimiteit te genieten dan het Europees Parlement. De opkomst bij de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen in 2012 bedroeg met 74,6% ruim het dubbele van de laatste Europese verkiezingen in Ten tweede is de versteviging van de Europese rol van nationale parlementen de erkenning van het bestaan van een politieke scheidslijn tussen het nationale en het Europese vlak. Het Europees Parlement heeft simpelweg een ander belang bij de voortschrijding van de bevoegdheidsverdeling in Europa dan een nationaal parlement vanwege haar eigen positie binnen de Europese integratie en haar pan-europese kiezersmandaat. Deze wrijving tussen nationale parlementen enerzijds en de Europese sfeer in de vorm van het Europees Parlement en de Europese Commissie anderzijds wordt nu institutioneel toegedekt via de Raad van Ministers. Deze breuklijn moet meer naar voren worden gebracht. De Raad van Ministers doet dit onvoldoende, want nationale parlementen en nationale regeringen hebben immers ook niet altijd gelijke belangen. De scheidslijn tussen wat nationaal en wat Europees moet is, kortgezegd, een essentiële scheidslijn en politiek twistpunt binnen de Europese integratie: deze moet worden gepolitiseerd. Ten derde volgt een erkenning van de Europese rol van nationale parlementen logisch uit de Europese verdragen. In het Verdrag zijn de lidstaten de ultieme bron van de bevoegdheden voor de EU. 14 De EU heeft enkel bevoegdheden als de lidstaten dat toestaan. De Europese verdragen beginnen niet met het ronkend Amerikaanse We the people, maar met het sobere Wij de lidstaten. De bevoegdheden van de EU zijn daarmee de resultante van de democratische processen binnen deelnemende lidstaten waarin nationale parlementen een beslissende rol spelen. Het lijkt om deze redenen passend om nationale parlementen een meer nadrukkelijkere rol te geven binnen de besluiten die binnen de Europese sfeer vallen. 10. Kamerstukken I 2012/13, , nr. AB. 11. Kamerstukken I 2012/13, , nr. AB. 12. C. Hefftler& W. Wessels, The democratic legitimacy of the EU s economic governance and national parliaments, IAI Working Papers 2013/ Ook in andere landen is de opkomst bij nationale verkiezingen robuust rondom dit niveau van 70%, terwijl de opkomst bij de Europese verkiezingen verder is weggezakt. Zie P. Delwit, The End of Voters in Europe? Electoral Turnout in Europe since WWII, Open Journal of Political Science, Vol.3 (1), p Zie artikel 1 VWEU: Bij dit Verdrag richten de HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN tezamen een EUROPESE UNIE op, hierna "Unie" te noemen, waaraan de lidstaten bevoegdheden toedelen om hun gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken ( ). Cursief aangebracht door auteur. 10

Jurisprudentie nr. 11 22

Jurisprudentie nr. 11 22 Nr. 22 Lampe/Wever (Parlementaire immuniteit Aruba) Hoge Raad 17 juni 2011 Arrest in de zaak van: A.R. Lampe, wonende in Aruba, verzoeker tot cassatie, advocaat: mr. P.S. Kamminga, tegen C.A.S.D. Wever,

Nadere informatie

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY Opinio Iuris Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY VOLUME 23 NO. 3 JULI 2015 GRONINGEN INHOUDSOPGAVE 3 INHOUDSOPGAVE Opinio Iuris

Nadere informatie

Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen Een inventariserende studie

Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen Een inventariserende studie Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen Een inventariserende studie Bas van Stokkom, Henny Sackers, Jean-Pierre Wils Radboud Universiteit Nijmegen Godslastering, discriminerende

Nadere informatie

Een soeverein hof bewaakt de soevereine staat om het soevereine volk te behoeden voor een soeverein Europa:

Een soeverein hof bewaakt de soevereine staat om het soevereine volk te behoeden voor een soeverein Europa: Een soeverein hof bewaakt de soevereine staat om het soevereine volk te behoeden voor een soeverein Europa: Het Lisbon Urteil als these en antithese voor de verhouding van Nederland tot de EU Mr. A. Cuyvers

Nadere informatie

BIJLAGEN DEEL I I STEMMEN MET VERTROUWEN

BIJLAGEN DEEL I I STEMMEN MET VERTROUWEN BIJLAGEN DEEL I I STEMMEN MET VERTROUWEN Adviescommissie inrichting verkiezingsproces Inhoudsopgave 8. Potentiële spanningen tussen taakvelden in het verkiezingsproces: advies over de toekomstige invulling

Nadere informatie

Slachtofferhulp in Sint Maarten

Slachtofferhulp in Sint Maarten Slachtofferhulp in Sint Maarten Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar de hulp aan slachtoffers van delicten en naar de verankering van hun positie in de wetgeving Slachtofferhulp

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18)

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18) COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE TOEPASSING VAN PROTOCOL NR. 14 BIJ HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (NR. 18) DEN

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als hoeder van de democratie

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als hoeder van de democratie Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als hoeder van de democratie Paulien de Morree* 1. Het EVRM en democratie In 1950 werd het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ontwikkeld als

Nadere informatie

Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl INTERVIEW ICC JUDGE POST-NATION CITIZENS IN THE EU STAGE PV GENÈVE VERSLAG CARRIÈREDAG PRIJSVRAAG

Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl INTERVIEW ICC JUDGE POST-NATION CITIZENS IN THE EU STAGE PV GENÈVE VERSLAG CARRIÈREDAG PRIJSVRAAG Opinio Iuris Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl INTERVIEW ICC JUDGE POST-NATION CITIZENS IN THE EU STAGE PV GENÈVE VERSLAG CARRIÈREDAG PRIJSVRAAG VOLUME 23 NO. 2 APRIL 2014 GRONINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

vertrouwen in wetenschap

vertrouwen in wetenschap vertrouwen in wetenschap voetregel 1 2013 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave zijn gebruiksrechten van toepassing

Nadere informatie

Agenda. Inhoud. 11 september: 3 e jaarcongres LVG & Criminaliteit

Agenda. Inhoud. 11 september: 3 e jaarcongres LVG & Criminaliteit Nieuwsbrief, nr. 3, juli 2012 Inhoud Agenda Blz. 3. Verslag CSP-activiteit Successen en uitdagingen na 10 jaar Internationaal Strafhof Blz. 5. De ontwikkelingen rondom de wietpas Blz. 7. Criminologists

Nadere informatie

Illegalen in detentie: Minimale rechten of minimale beperkingen?*

Illegalen in detentie: Minimale rechten of minimale beperkingen?* 1 Illegalen in detentie: Minimale rechten of minimale beperkingen?* Het zal niet verbazen dat ik als sluitstuk van het congres over Mensbeeld, beeldvorming en mensenrechten mijn afscheidsrede in het teken

Nadere informatie

Drie misverstanden over de parlementaire immuniteit

Drie misverstanden over de parlementaire immuniteit Drie misverstanden over de parlementaire immuniteit mr. E.C. Drexhage Inleiding Tegen belediging, smaad, laster, majesteitsschennis, godslastering, opruiing, aanzetten tot haat of tot discriminatie, of

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende jongeren Een onderzoek naar de aanpak van straatcoaches in de gemeenten Helmond en Nijmegen

Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende jongeren Een onderzoek naar de aanpak van straatcoaches in de gemeenten Helmond en Nijmegen Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende jongeren Een onderzoek naar de aanpak van straatcoaches in de gemeenten Helmond en Nijmegen Abdullah Pehlivan November 2011 Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende

Nadere informatie

Filteren van kinderporno op internet Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland

Filteren van kinderporno op internet Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland Filteren van kinderporno op internet Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland W.Ph. Stol H.W.K. Kaspersen J. Kerstens E.R. Leukfeldt A.R. Lodder 26 mei 2008 Deze studie is

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie

BOUWEN AAN VERTROUWEN

BOUWEN AAN VERTROUWEN BOUWEN AAN VERTROUWEN Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties ( Wta ) September 2014 E.V.A. Eijkelenboom J.B.S. Hijink (kernred.) Instituut voor Ondernemingsrecht / IvO Center for Financial

Nadere informatie

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Amsterdam, juni 2007 In opdracht van het WODC Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Lucy Kok Justin van der Sluis David Hollanders

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES ADVIES UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL IMMUNITIES ADVIES NO. 17 INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN INZAKE DE

COMMISSIE VAN ADVIES ADVIES UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL IMMUNITIES ADVIES NO. 17 INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN INZAKE DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY ADVIES NO. 17 DEN HAAG, 19 MEI 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf Kerken investeren Over het gebruik van het economisch drukmiddel desinvesteren door Nederlandse kerken in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid en door Amerikaanse en Engelse kerken in Israël en de Palestijnse

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Het maximum aantal kinderen per spermadonor

Het maximum aantal kinderen per spermadonor Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn 2013/18 Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn Gezondheidsraad

Nadere informatie

Masterclass: Terrorisme. Hoogleraar Edwin Bakker

Masterclass: Terrorisme. Hoogleraar Edwin Bakker Masterclass: Terrorisme Hoogleraar Edwin Bakker Beste deelnemer Van harte welkom bij de allereerste Masterclass van ons nieuwe initiatief: de Haagsche Nieuws Academie! De Haagsche Nieuws Academie is een

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74244

Nadere informatie

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN Machteld Vonk Samenvatting Welke rechten heeft een kind met betrekking tot zijn biologische vader die niet zijn juridische vader is en

Nadere informatie

Screening: tussen hoop en hype

Screening: tussen hoop en hype Screening: tussen hoop en hype Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Screening: tussen hoop en

Nadere informatie