masteropleiding uantwerpen.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "masteropleiding uantwerpen.be"

Transcriptie

1 vergelijkende en Europese politiek politieke wetenschappen masteropleiding uantwerpen.be

2

3 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Politieke wetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding master in de politieke wetenschappen 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven 7 Schakelprogramma 8 Masterprogramma 9 Opleidingsonderdelen 10 Masterproef 16 Nuttige info over je studietraject 17 Studiebegeleiding 18 Studeren in het buitenland 20 Infomomenten 20 Nuttige websites 21 Nuttige contactgegevens 22 3

4 4

5 Welkom Je hebt de weg naar de Universiteit Antwerpen gevonden. Misschien is dit je eerste kennismaking met onze universiteit. Misschien heb je hier je bacheloropleiding voltooid. In elk geval word je masterstudent en wil je informatie over onze master opleidingen. Hopelijk helpt dit boekje je een stap vooruit in je keuzeproces. Aan de Universiteit Antwerpen studeren zo n studenten in de meest uiteenlopende vakgebieden. In heel Antwerpen zijn er dat nog veel meer. Daarom werken we nauw samen met de Antwerpse hogescholen binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Onze universiteit stelt alles in het werk om je studietijd zo aangenaam mogelijk te maken en de kwaliteit van de opleidingen op topniveau te houden. Daarom worden onze opleidingen geregeld bijgestuurd en aangepast aan de maatschappelijke evolutie. Als je naar een van onze informatiedagen komt, zal je merken dat het prettig studeren is aan de Universiteit Antwerpen. We nodigen je alvast uit op onze open campusdagen op zaterdagen 23 maart en 27 april en op de infomarkt op woensdag 4 september. Prof. dr. Alain Verschoren Rector Universiteit Antwerpen 5

6 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? Prof en student staan dicht bij elkaar De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat je zo veel mogelijk les volgt in kleine groepen. Dat maakt een vlotte interactie met je proffen mogelijk: je kan rechtstreeks bij hen terecht met vragen en problemen. De communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard. De Universiteit Antwerpen is bekend voor haar goede studentenbegeleiding en -ondersteuning. Je staat er dus nooit alleen voor. We spelen zo veel mogelijk in op jouw individuele noden. Bovendien nodigen we jou uit om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn onze studenten vertegenwoordigd. Academische opleidingen op topniveau De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen, die oog hebben voor theorie én voor praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk onderzoek dat ook internationale faam geniet. De ivoren academische toren werd al lang geleden gesloopt. Academici hechten veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving. Tijdens je opleiding aan de Universiteit Antwerpen staat niet het memoriseren van feitenkennis centraal, maar bouw je kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. De bachelor-masterstructuur schept ruimte voor vernieuwing en verbetering. Daardoor kunnen we voortdurend inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Door nieuwe opleidingen in te voeren en door keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen te verruimen. Een moderne leeromgeving We omringen jou met de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste les- en computer lokalen, laboratoria, bibliotheken en studielandschappen. In alle publieke ruimten zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen. Momenteel heeft de universiteit vier campussen. Eentje in hartje Antwerpen, drie in de zuidelijke stadsrand. Met de komst van een aantal nieuwe opleidingen, die vanaf volgend academiejaar integreren in de Universiteit Antwerpen, komen er nog locaties bij. Om het toenemend aantal studenten op te vangen en jou een aangename leeromgeving te bieden, investeren we op grote schaal in nieuwe gebouwen. Enkele staan er al. Voor andere liggen de plannen op tafel. 6

7 Meer dan een opleiding We willen jou niet alleen een opleiding, maar ook een brede vorming aanbieden: jou helpen opgroeien tot een professional met een kritische ingesteldheid, een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor pluralisme en verwelkomt diversiteit bij personeel en studenten, en in haar studieprogramma s. Antwerpen Studeren is niet alleen met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad die meer is dan de universiteit en de hogescholen: het is een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur,... Kort samengevat: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten zich thuisvoelen. Politieke wetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen De master in de politieke wetenschappen is een opleiding van het Departement Politieke Wetenschappen binnen de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Andere masteropleidingen binnen deze faculteit zijn: Internationale betrekkingen en diplomatie (MaNaMa) Politieke communicatie Milieuwetenschap Filmstudies en visuele cultuur Communicatiewetenschappen Sociaal werk Sociologie Sociaal-economische wetenschappen 7

8 De opleiding master in de politieke wetenschappen De master in de politieke wetenschappen is een generieke master in politieke wetenschappen, opgebouwd rond drie subdisciplines: internationale politiek, Europese politiek en vergelijkende politiek. Deze master biedt een analyse van binnenlandse en Europese politieke processen zoals beleidsvorming, besluitvorming en belangenverde diging. De opleiding kijkt daarnaast ook achter de schermen en besteedt aandacht aan onderhandelen, debatteren en rapporteren over politieke problemen binnen landen, en tussen landen in de Europese Unie en op het wereldtoneel. Centraal staan basisvakken over politieke instellingen, aangevuld met de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in één van drie aspecten, door middel van opleidingsonderdelen over internationale politiek, partijen, politieke economie, belangengroepen, beleidsvorming, en politiek gedrag. De opleiding staat voor meer dan alleen kennisoverdracht: ze wil vooral analytische competenties bijbrengen met het oog op een beter begrijpen en verklaren van de steeds sneller evoluerende nationale en internationale politieke context. Mede dankzij intensieve samenwerking met het Departement Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en met een aantal buitenlandse universiteiten, is het aanbod aan vakken ruim en gevarieerd. Wie wil kan bovendien een aantal vakken in het Engels volgen. Kenmerkend voor de opleiding is de onderwijsvorm: kleine groepen, een grote toegankelijkheid van het docentenkorps en de organisatie van talrijke extra s zoals studentenconferenties, gastlezingen en een thesiscompetitie. Tot slot biedt de opleiding een intensieve en persoonlijke begeleiding bij de masterproef, het sluitstuk van de opleiding. Het masterproeftraject, met inbegrip van het inleidende vak en de politiek-wetenschappelijke onderzoeksmethoden, staat centraal in de opleiding. Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Het programma richt zich tot studenten die na hun bacheloropleiding in de politieke en sociale wetenschappen (politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, sociologie) een grondige aanvulling binnen het vakgebied van de politieke wetenschappen beogen. Rechtstreekse instroom: Bachelor in de communicatiewetenschappen Bachelor in de politieke wetenschappen Bachelor in de sociologie Bachelor in de sociaaleconomische wetenschappen 8

9 Instroom via een individueel voorbereidingsprogramma (max. 60 sp) Academische bachelors en masters in de humane wetenschappen Instroom via een schakelprogramma (60 sp): Professionele bachelor in het communicatiemanagement Professionele bachelor in de journalistiek Professionele bachelor in het sociaal werk Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement - rechtspraktijk Vereiste voorkennis De master in de politieke wetenschappen beoogt een vervolmaking in de discipline van de politieke wetenschappen. Een grondige theoretische, e mpirische en methodo logische kennis van de politieke wetenschappen is daarom aangewezen. Deze kennis werd bij voorkeur vergaard binnen een bacheloropleiding in de sociale wetenschappen, maar kan ook verkregen zijn uit andere disciplines van de humane wetenschappen of door middel van een voorbereidings- of schakelprogramma. Loopbaanperspectieven Masters in de politieke wetenschappen gaan veelal aan de slag bij regionale, nationale en internationale overheden, in de functie van beleidsmedewerker, politiek adviseur of externe vertegenwoordiger. Anderen worden onderzoeker bij wetenschappelijke instellingen of bij studiediensten van politieke partijen en belangengroepen. Ook ondersteunende en lobbyfuncties bij internationale bedrijven en niet-gouvernementele organisaties behoren tot de gangbare beroepsvelden. Ten slotte komen afgestudeerde masters ook terecht in de journalistieke wereld en in het (hoger) onderwijs. 9

10 Schakelprogramma Opleidingsonderdelen schakelprogramma Comparative politics 6 European integration 6 Inleiding tot de politicologie 6 Inleiding tot het wetenschappelijk werk 3 Inleiding internationale betrekkingen 6 Kwalitatieve onderzoeksmethoden 6 Kwantitieve onderzoeksmethoden (deel 2) 3 Politieke sociologie: klassiekers en trends 6 Seminarie politieke wetenschappen 6 Statistiek I 6 Statistiek II 6 10

11 Masterprogramma Opleidingsonderdelen masterprogramma Stamvakken Comparative political institutions (UA) 6 EU als politiek systeem (UA) 6 Onderzoeksopzet van de masterproef (UA) 6 Keuzevakken: 4 te kiezen uit 2 clusters Europese politiek en internationale politiek Major issues of international conflict (VUB) 6 European negotiation seminar (UA) 6 Europeanisering (UA) 6 International political economy (UA) 6 Internationale veiligheid (UA) 6 EU as a global actor (UA) 6 International organization (UA) 6 Vergelijkende politiek Economische analyse van de publieke sector (VUB) 6 Interest groups (UA) 6 Political parties and elections (VUB) 6 Representativiteit in comparatief perspectief (UA) 6 Media en politiek (UA) 6 Publieke opinie (UA) 6 Public policy analysis (VUB) 6 Onderzoeksmodule: 1 te kiezen: Analyse van beleidsprocessen (VUB) 3 Kwantitatieve data-analyse (UA) 3 Kwalitatieve analyse (VUB) 3 Meting van politieke attitudes (UA) 3 Vergelijkende methoden (UA) 3 Inhoudsanalyse (UA) 3 Masterproef (verplicht) 15 Totaal 60 11

12 Opleidingsonderdelen Op vind je meer informatie over de andere opleidingsonderdelen, begin- en eindtermen, werkvormen, evaluatie, noodzakelijk en aanbevolen studiemateriaal. Comparative political institutions (6 sp.) - Prof. dr. Jan Beyers Deze cursus wordt in het Engels gedoceerd. Hij heeft als doel de kennis van hedendaagse politicologische theorieën over politieke instituties aan te scherpen. De cursus wordt daartoe opgedeeld in drie delen. Het eerste deel van de cursus behandelt de verschillende institutionele benaderingen: het sociologisch, historisch en rational choice institutionalisme. Het tweede deel verruimt deze kennis door te kijken hoe institutionele benaderingen omgaan met fundamentele politicologische problemen zoals samenwerking, publieke goederen en collectief handelen. Het laatste deel gaat in op meer toegepaste institutionele theorieën over de relaties tussen regering en parlement (veto-player theory), belangengroepen (de organisatietheorie), de rol van bureaucratieën (principal agency theory) en territorialiteit en politiek (comparative federalism). Europese Unie als politiek systeem (6 sp.) - dr. Kris van Berendoncks De politieke wetenschappen worden nogal eens voorgesteld als een discipline met twee scholen waarvan de ene gaat over politiek binnen staten (vergelijkende politieke wetenschappen) en de andere over politiek tussen staten (internationale betrekkingen). Vanuit dit perspectief is de Europese Unie een lastig, maar ook een bijzonder interessant studieobject. Er is een rechtstreeks verkozen parlement met aanzienlijke bevoegd heden. Het Europees recht heeft directe werking in de lidstaten en staat boven het nationale recht. Er is een rechtsprekende instantie, het Europees Hof van Justitie, en de Europese Commissie functioneert als een quasi-europese regering. Deze cursus heeft als doel onze kennis over de wijze waarop het Europese institutionele systeem werkt te verdiepen. Daartoe wordt gebruikt gemaakt van theoretische kaders uit de vergelijkende politieke wetenschappen. Deze cursus beoogt studenten een grondig inzicht te geven in de volgende vragen. Hoe komen Europese regels tot stand? Hoe functioneren de verschillende instellingen? Hoe gaat de Europese Unie om met politieke representativiteit en verantwoording? Hoe wordt het Europese beleid beïnvloed door politieke partijen, belangengroepen en de publieke opinie? En kan het institutionele systeem van de Europese Unie vergeleken worden met een federaal politiek stelsel zoals we dat kennen in Duitsland, de Verenigde Staten of België? Onderzoeksopzet van de masterproef (6 sp.) - Prof. dr. Dirk De Bièvre Dit centrale opleidingsonderdeel begeleidt de studenten bij het opzetten van het onderzoek in hun masterproef. De volgende stappen in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek komen daarbij aan bod: het formuleren van een academisch relevante 12

13 vraagstelling, het opstellen van hypotheses, de conceptualisering, de operationalisering, het ontwerpen van de meetinstrumenten, de casusselectie, en het verzamelen van de gegevens. Tot slot gaat deze cursus in op de vuistregels voor het wetenschappelijk rapporteren zoals de opbouw van een wetenschappelijk artikel, het citeren en refereren, en de deontologie daarvan. EU as a global actor Prof. Dr. Dieter Kerwer This course presents an overview over the different dimensions of the EU as a global power. In more recent times, the EU has become more important as a global actor. This is true for foreign and security policy as well as for a number of additional policy fields such as trade and finance, international environmental and development. In each case, there is conflict about the proper balance between the competencies of the 27 member states and EU institutions. This conflict gives rise to perpetual change of the EU s status as a global actor. Drawing on theories of international relations and comparative politics, the seminar will be dealing with the question, how the EU compares with the foreign policy of great powers. International Organization Prof. Dr. Dieter Kerwer Contemporary international politics is highly organized. While in the immediate aftermath of World War II, a large number of intergovernmental organizations of the UN system were set up, presently we are witnessing the rise of private Organizations, multinational firms, non-governmental organizations, organizations for standard-setting, private military companies, to name a few. But what is the significance of this development? Do international organizations matter at all? In a state-centric view common in the field of International Relations, IOs are only of secondary importance. However, more recently a perspective is becoming more prevalent that sees IOs as autonomous actors. The aim of this seminar is to explore this perspective by analyzing international organizations as organizations. Economische analyse van de publieke sector (6 sp.) - Prof. dr. Bruno Heyndels Vertrekkend van de vraag waarom hebben we überhaupt een overheid? wordt aangetoond dat de markt en de overheid géén tegenpolen zijn, doch dat het bestaan en functioneren van een overheid een absolute noodzaak is om de marktwerking mogelijk te maken. Eens de overheid - als instituut voor het nemen van collectieve beslissingen - tot stand is gekomen dienen beslissingsregels te worden gekozen. We analyseren de courante collectieve besluitvormingsregels (unanimiteitsregel, meerderheidsregel) maar ook de minder courante varianten (Borda, Coombs, Hare,...). De representatieve democratie komt uitgebreid aan bod. De rol van kiezer, partijen, drukkingsgroepen, ambtenaren krijgen bijzondere aandacht. 13

14 Interest groups (6 sp.) - Prof. dr. Jan Beyers The purpose of this seminar taught in English is to gain an in-depth knowledge about the contemporary political science literature on interest group politics in liberal democracies. More in particular, we will discuss the following important puzzles. First, who mobilizes for collective action: Why are some interests, like consumers or the unemployed, so hard to mobilize and others, like farmers or IT-firms, more successful in getting organized? A second puzzle concerns influence: Under which conditions do interest groups achieve their political objectives? Is this a matter of strategies, resources, experience or networks? The third theme concerns the relation between interests groups and their broader environment. How do organizational patterns differ from country to country? And what is the relation between interest groups and other key political actors such as political parties and bureaucracies? In the last part of the seminar we investigate how and why existing national systems of interest representation have come under pressure because of globalization: What are the consequences for the relation between labor and capital and how do different types of interest groups adapt to globalization? Political parties and elections (6 sp.) - dr. Sam De Pauw Deze cursus wordt in het Engels gedoceerd. Politieke partijen spelen in de moderne politieke systemen een heel belangrijke rol. Zij staan in het centrum van zowel de politieke vertegenwoordiging als de politieke besluitvorming. In dit opleidingsonderdeel verdiepen we ons in de studie van beide rollen van partijen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de institutionele regels waarbinnen partijen hun rol spelen. Vooral kiessystemen worden grondig bekeken. En ook de kiezer komt aan bod. We gaan op zoek naar het complexe antwoord op de vraag hoe en waarom kiezers hun stem uitbrengen. Het belangrijkste en centrale doel van dit opleidingsonderdeel is het overdragen van kennis over de wijze waarop politieke partijen en verkiezingen functioneren en over de wijze waarop de politicologie ze analyseert. Representativiteit in comparatief perspectief (6 sp.) - Prof. dr. Petra Meier en Prof. dr. Peter Thijssen Deze cursus situeert zich op het raakvlak tussen politieke sociologie en politieke theorie. Beide subdisciplines in de politieke wetenschappen bestuderen de visie op de samenleving. De politieke theorie formuleert theoretische funderingen voor de samenleving, de politieke sociologie bestudeert hoe de samenleving ervaren en beleefd wordt. Begrippen zoals legitimiteit en representativiteit van een politiek systeem hebben historisch zeer verschillende betekenissen gekregen. Maar ook in onze hedendaagse westerse ge ïndustrialiseerde democratieën bestaan er nog steeds opvallende verschillen. Deze verschillen situeren zich zowel in de institutionele structuren, normen, waarden en cultuur van politieke systemen als in de publieke opinie. Dit opleidingsonderdeel beschrijft en verklaart de verschillen en overeenkomsten tussen politieke systemen vanuit een vergelijkende invalshoek. Centrale vragen die aan bod komen zijn: Wat bete- 14

15 kenen concepten als legitimiteit en representativiteit in een democratie? Welke invullingen vinden we terug in de hedendaagse westerse geïndustrialiseerde samenlevingen? Hoe vinden die hun neerslag in instellingen, normen, waarden, de politieke cultuur en publieke opinie? Welk belang hebben ze? Hoe kunnen we ze bestuderen? Media en politiek (6 sp.) Prof. dr. Stefaan Walgrave Dit hoorcollege focust op de impact van de massamedia op het politieke proces. In welke mate determineren de media de politiek? Het vak focust zich op het politieke macroproces, beschouwt de media als een politieke actor naast vele andere politieke actoren (politieke partijen, regering, parlement ) en hanteert een politicologisch perspectief. Er is internationaal nogal wat onderzoek gebeurd inzake dit bijzonder centrale vraag stuk in de politieke communicatie. Naast andere, gaat het ondermeer om thema s zoals politieke agendasetting, aard en impact van verkiezingscampagnes, media en straatmobilisatie, de verhoudingen tussen politici en nieuwsmakers etc. Major issues of international conflict (6 sp.) - Prof. dr. Jakobus Delwaide Doelstelling van deze cursus is actuele crisishaarden in een theoretisch kader te plaatsen en studenten in staat te stellen conflicten wetenschappelijk te beschrijven en te verklaren door theoretische concepten met empirische analyse te verbinden. De studenten bestuderen de in de syllabus opgegeven literatuur telkens vóór het betrokken college. Grondige voorbereiding en actieve participatie in de colleges telt voor 10% van het eindresultaat. Wie moeite heeft met het gebruik van het Engels of met actieve deelname aan colleges doet er goed aan niet voor deze cursus te opteren. Het schriftelijk eindexamen telt voor 90% van het eindresultaat; hier wordt van de studenten verwacht dat ze inhoudelijk over de stof kunnen argumenteren en dat ze die argumentatie kunnen stutten met nauwkeurige verwijzingen naar de literatuur. European negotiation seminar (6 sp.) - Prof. dr. Peter Bursens The European Negotiations Seminar is embedded in Taceuss, which is an international consortium of 22 European and US Universities (www.eusimulations.org). Taceuss yearly organises EUROSIM, an international simulation of EU negotiations and decisionmaking. Former simulations were held in Antwerp on the topic of EU policy towards Russia, or in East Stroudsburg (New York) on the theme of EU cyber privacy / data retention policy. The 2014 simulation will take place in Twente (NL). The Seminar on European Integration is basically a preparation for the EUROSIM simulation. Participants will receive a thorough introduction in EU decision-making and the theme of the simulation. In addition, skills such as negotiating and debating will be exercised 15

16 Europeanisering (6 sp.) - Prof. dr. Peter Bursens Dit opleidingsonderdeel behandelt de volgende vragen: in welke mate en hoe heeft de Europese Unie impact op diverse aspecten van het politieke leven in de lidstaten? Het bevat een eerder theoretisch deel waarin aan de hand van een handboek uiteengezet wordt wat Europeanisering juist inhoudt, hoe de mechanismen ervan werken en wat de gevolgen zijn voor de politieke structuren, de besluitvorming en het beleid van de lidstaten. Vervolgens wordt dit concreet aan de hand van de Belgische casus: welke impact heeft de EU op de uitvoerende en wetgevende macht, op politieke partijen, parlementen en publieke opinie, op concrete beleidsdomeinen en op de federale structuur van België? Vervolgens wordt in een tweede deel het omgaan met de Europese Unie levendig gemaakt door middel van een complexe simulatieoefening. Aan de hand van de financiële perspectieven en het Europese budget wordt de volledige Europese besluitvormingscyclus nagespeeld. International political economy (6 sp.) - Prof. dr. Dirk De Bièvre This is a political science course on international economic decision making. It is not a course in international economics, but rather builds on key insights from international relations theory and economics. The course offers an overview of the most important insights in international political economy (IPE). The course is taught in English. Some of the main questions treated are: Who liberalized international trade and why? Why was the World Trade Organization (WTO) created? Who initiated the liberalization of international finance? Which role do states and interest groups play in the origins of and reaction to international financial crises? Why are there multinational corporations? Why do industrialized and developing countries regulate their behavior differently? Why do sta tes delegate monetary policy to an independent central bank like the European Central Bank? Why have Latin-American countries economic trajectories been different from those of Asian countries? The prerequisites for this course are your willingness to update your knowledge of political science and international economics, excellent reading skills in English, and active participation in class. Internationale veiligheid (6 sp.) - Prof. dr. Tom Sauer Het opzet is studenten vertrouwd te maken met de analyse van internationale veiligheid. Na een overzicht van de voornaamste theorieën en concepten van internationale veiligheid komen de volgende thema s aan bod: terrorisme, nucleaire afschrikking, proliferatie en ontwapening; inter-staatse oorlogen en collectieve veiligheid; intra-staatse oorlogen (etnische conflicten): oorzaken en vredesopbouw; Europese veiligheid en defensie; dwangmatige diplomatie (case Iran); en intelligence. 16

17 Public Policy Analysis (6 sp.) - Prof. dr. Amelia Hadfield Public Policy analysis aims to improve public management through the scientific analysis of public policy. The methods used stretch over several disciplines, but this course aims to introduce the approach to policy analysis practiced in political science. It divides the policy process in phases and presents the most important theoretical approaches and research results that illuminate the specific features of each moment in the policy cycle, from the setting of an agenda, through decision-making to the implementation and evaluation of policy. Contrasting theoretical approaches are presented as reflections of a tension between policy analysis for policy and about policy. The student acquires critical tools for a better understanding of present day policy analysis and the relative advantages and disadvantages of different approaches that are then applied in the preparation of a model policy analysis. Publieke opinie (6 sp.) - Prof. dr. Peter Thijssen Deze cursus richt zich op de rol van de publieke opinie in de hedendaagse samenleving. In eerste instantie bespreken we de verschillende betekenissen die aan deze notie worden gegeven. We hanteren hierbij uitdrukkelijk een comparatief perspectief, zowel ruimtelijk (internationale vergelijking) als in de tijd (historische vergelijking). Vervolgens worden de verschillende conceptualiseringen in verband gebracht met de manier waarop men publieke opinies doorgaans meet. In tweede instantie gaan we in op de wijze waarop opinies gevormd en gestructureerd worden. Ten derde gaan we in op het problematische verband tussen opinie en gedrag. Tenslotte lichten we toe welke dynamieken aanleiding geven tot de verandering van een aantal concrete sociaal-politieke opinies. Bij dit alles wordt veel aandacht besteed aan de achterliggende waarden en attitudes die de opinies sturen. Onderzoeksmodule (3 sp.) De onderzoeksmodules bouwen voort op de kennis uit het vak onderzoeksopzet van de masterproef. Elke student kiest één van de zes modules uit het aanbod, bij voorkeur in functie van zijn of haar masterproef. Elk van deze modules werkt een andere methode van politiek-wetenschappelijk onderzoek diepgaand uit. Voor welke onderzoeksvragen kan deze methode zinvol zijn? Hoe kunnen de empirische data best verzameld worden? Hoe kunnen de gegevens verwerkt worden en hoe verloopt de rapportering over de analyse van de gegevens? Elke module bestaat voor een groot deel uit praktijkoefeningen. De modules bestrijken het volledige gamma van politiek-wetenschappelijke methoden: kwalitatieve methoden, kwantitatieve methoden, vergelijkende methoden, meting van politieke attitudes, inhoudsanalyse en beleidsanalyse. 17

18 Masterproef De masterproef is het sluitstuk van de opleiding. Studenten tonen hiermee dat zij het vakgebied beheersen, dit wil zeggen dat zij aantonen in staat te zijn om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en wetenschappelijke kennis toe te passen, vertrekkende vanuit een originele probleemstelling. De masterproef bestaat heel concreet uit de wetenschappelijke analyse van een politiek-wetenschappelijk vraagstuk dat deel uitmaakt van het studieveld van de Vergelijkende Politiek, de Europese Politiek of de Internationale Politiek. De masterproef telt mee voor 15 studiepunten. Samen met het opleidingsonderdeel onderzoeksopzet van de masterproef en de onderzoeksmodule bedraagt de studieomvang van het volledige masterproeftraject in totaal 24 studiepunten. De centrale positie van de masterproef in de opleiding blijkt ook uit de timing. Aan de masterproef wordt het hele academiejaar door gewerkt, maar het heeft ook een aparte plaats in de lessenrooster. De maand mei is collegeluw, zodat studenten zich voluit kunnen wijden aan de masterproef en docenten zich intensief met de begeleiding in groep en individueel kunnen bezighouden. De masterproef wordt geëvalueerd door de promotor en een medebeoordelaar. Beide behoren tot het docentenkorps van de faculteit. De beoordeling gebeurt op basis van de geschreven tekst en een mondelinge verdediging. 18

19 Nuttige info over je studietraject Masteropleidingen binnen de bachelor-masterstructuur Om te kunnen inschrijven voor een masteropleiding, moet je in het bezit zijn van een professioneel of een academisch bachelordiploma. Afhankelijk van het diploma dat je reeds op zak hebt, kan je: rechtstreeks instromen in een masteropleiding eerst een schakelprogramma volgen (na een professionele bacheloropleiding) eerst een voorbereidingsprogramma volgen (na een academische bacheloropleiding) academische bachelor à rechtstreekse instroom à à voorbereidingsprogramma à academische master professionele bachelor à schakelprogramma à Dankzij de bachelor-masterstructuur heb je als student vaak keuzemogelijkheden bij het invullen van je studieprogramma. In elke faculteit adviseren studietrajectbegeleiders je over de samenstelling van je programma en over de aangeboden keuzemogelijkheden. Leerkrediet Het is belangrijk dat je voldoende studievoortgang boekt in je studietraject: als je studiepunten opneemt is het de bedoeling dat je ze opnieuw verwerft door te slagen voor je examens. Om je studievoortgang te bewaken, is het leerkrediet in het leven geroepen. Alle info over het leerkrediet vind je op Als je geen studievoortgang boekt en op een negatief leerkrediet strandt, is het te laat. Daarom heeft de Universiteit Antwerpen een systeem van studievoortgangsbewaking en -begeleiding opgezet: de faculteit zal je studieprestaties volgen en kan je bindende voorwaarden opleggen wanneer je niet de helft van de studiepunten van je studieprogramma hebt behaald. 19

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

politieke communicatie

politieke communicatie politieke communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Politieke communicatie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding politieke

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be vertalen / tolken masteropleidingen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding vertalen - tolken 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven

Nadere informatie

Politieke communicatie

Politieke communicatie masteropleiding Politieke communicatie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be toegepaste taalkunde bacheloropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding toegepaste taalkunde 6 Toegepaste taalkunde, iets voor jou?

Nadere informatie

Epidemiologie. masteropleiding

Epidemiologie. masteropleiding Epidemiologie masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Epidemiologie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding epidemiologie 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie >> faculteit letteren en wijsbegeerte >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Financiering Informatietechnologie Internationaal management

Nadere informatie

master in de internationale betrekkingen en diplomatie

master in de internationale betrekkingen en diplomatie master in de internationale betrekkingen en diplomatie master na masteropleiding 2008-2009 www.ua.ac.be/manama Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

opleidings-en onderwijswetenschappen

opleidings-en onderwijswetenschappen opleidings-en onderwijswetenschappen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Medewerkers Bio-ingenieurswetenschappen E.

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Onderwijscommissie

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten

Nadere informatie

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid Masters faculteit Rechtsgeleerdheid 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 1 Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 Faculteit der Managementwetenschappen Onderwijscentrum Thomas van Aquinostraat 3 (bezoekadres)

Nadere informatie

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012 Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen

Nadere informatie