masteropleiding uantwerpen.be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "masteropleiding uantwerpen.be"

Transcriptie

1 vergelijkende en Europese politiek politieke wetenschappen masteropleiding uantwerpen.be

2

3 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Politieke wetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding master in de politieke wetenschappen 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven 7 Schakelprogramma 8 Masterprogramma 9 Opleidingsonderdelen 10 Masterproef 16 Nuttige info over je studietraject 17 Studiebegeleiding 18 Studeren in het buitenland 20 Infomomenten 20 Nuttige websites 21 Nuttige contactgegevens 22 3

4 4

5 Welkom Je hebt de weg naar de Universiteit Antwerpen gevonden. Misschien is dit je eerste kennismaking met onze universiteit. Misschien heb je hier je bacheloropleiding voltooid. In elk geval word je masterstudent en wil je informatie over onze master opleidingen. Hopelijk helpt dit boekje je een stap vooruit in je keuzeproces. Aan de Universiteit Antwerpen studeren zo n studenten in de meest uiteenlopende vakgebieden. In heel Antwerpen zijn er dat nog veel meer. Daarom werken we nauw samen met de Antwerpse hogescholen binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Onze universiteit stelt alles in het werk om je studietijd zo aangenaam mogelijk te maken en de kwaliteit van de opleidingen op topniveau te houden. Daarom worden onze opleidingen geregeld bijgestuurd en aangepast aan de maatschappelijke evolutie. Als je naar een van onze informatiedagen komt, zal je merken dat het prettig studeren is aan de Universiteit Antwerpen. We nodigen je alvast uit op onze open campusdagen op zaterdagen 23 maart en 27 april en op de infomarkt op woensdag 4 september. Prof. dr. Alain Verschoren Rector Universiteit Antwerpen 5

6 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? Prof en student staan dicht bij elkaar De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat je zo veel mogelijk les volgt in kleine groepen. Dat maakt een vlotte interactie met je proffen mogelijk: je kan rechtstreeks bij hen terecht met vragen en problemen. De communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard. De Universiteit Antwerpen is bekend voor haar goede studentenbegeleiding en -ondersteuning. Je staat er dus nooit alleen voor. We spelen zo veel mogelijk in op jouw individuele noden. Bovendien nodigen we jou uit om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn onze studenten vertegenwoordigd. Academische opleidingen op topniveau De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen, die oog hebben voor theorie én voor praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk onderzoek dat ook internationale faam geniet. De ivoren academische toren werd al lang geleden gesloopt. Academici hechten veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving. Tijdens je opleiding aan de Universiteit Antwerpen staat niet het memoriseren van feitenkennis centraal, maar bouw je kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. De bachelor-masterstructuur schept ruimte voor vernieuwing en verbetering. Daardoor kunnen we voortdurend inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Door nieuwe opleidingen in te voeren en door keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen te verruimen. Een moderne leeromgeving We omringen jou met de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste les- en computer lokalen, laboratoria, bibliotheken en studielandschappen. In alle publieke ruimten zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen. Momenteel heeft de universiteit vier campussen. Eentje in hartje Antwerpen, drie in de zuidelijke stadsrand. Met de komst van een aantal nieuwe opleidingen, die vanaf volgend academiejaar integreren in de Universiteit Antwerpen, komen er nog locaties bij. Om het toenemend aantal studenten op te vangen en jou een aangename leeromgeving te bieden, investeren we op grote schaal in nieuwe gebouwen. Enkele staan er al. Voor andere liggen de plannen op tafel. 6

7 Meer dan een opleiding We willen jou niet alleen een opleiding, maar ook een brede vorming aanbieden: jou helpen opgroeien tot een professional met een kritische ingesteldheid, een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor pluralisme en verwelkomt diversiteit bij personeel en studenten, en in haar studieprogramma s. Antwerpen Studeren is niet alleen met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad die meer is dan de universiteit en de hogescholen: het is een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur,... Kort samengevat: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten zich thuisvoelen. Politieke wetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen De master in de politieke wetenschappen is een opleiding van het Departement Politieke Wetenschappen binnen de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Andere masteropleidingen binnen deze faculteit zijn: Internationale betrekkingen en diplomatie (MaNaMa) Politieke communicatie Milieuwetenschap Filmstudies en visuele cultuur Communicatiewetenschappen Sociaal werk Sociologie Sociaal-economische wetenschappen 7

8 De opleiding master in de politieke wetenschappen De master in de politieke wetenschappen is een generieke master in politieke wetenschappen, opgebouwd rond drie subdisciplines: internationale politiek, Europese politiek en vergelijkende politiek. Deze master biedt een analyse van binnenlandse en Europese politieke processen zoals beleidsvorming, besluitvorming en belangenverde diging. De opleiding kijkt daarnaast ook achter de schermen en besteedt aandacht aan onderhandelen, debatteren en rapporteren over politieke problemen binnen landen, en tussen landen in de Europese Unie en op het wereldtoneel. Centraal staan basisvakken over politieke instellingen, aangevuld met de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in één van drie aspecten, door middel van opleidingsonderdelen over internationale politiek, partijen, politieke economie, belangengroepen, beleidsvorming, en politiek gedrag. De opleiding staat voor meer dan alleen kennisoverdracht: ze wil vooral analytische competenties bijbrengen met het oog op een beter begrijpen en verklaren van de steeds sneller evoluerende nationale en internationale politieke context. Mede dankzij intensieve samenwerking met het Departement Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en met een aantal buitenlandse universiteiten, is het aanbod aan vakken ruim en gevarieerd. Wie wil kan bovendien een aantal vakken in het Engels volgen. Kenmerkend voor de opleiding is de onderwijsvorm: kleine groepen, een grote toegankelijkheid van het docentenkorps en de organisatie van talrijke extra s zoals studentenconferenties, gastlezingen en een thesiscompetitie. Tot slot biedt de opleiding een intensieve en persoonlijke begeleiding bij de masterproef, het sluitstuk van de opleiding. Het masterproeftraject, met inbegrip van het inleidende vak en de politiek-wetenschappelijke onderzoeksmethoden, staat centraal in de opleiding. Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Het programma richt zich tot studenten die na hun bacheloropleiding in de politieke en sociale wetenschappen (politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, sociologie) een grondige aanvulling binnen het vakgebied van de politieke wetenschappen beogen. Rechtstreekse instroom: Bachelor in de communicatiewetenschappen Bachelor in de politieke wetenschappen Bachelor in de sociologie Bachelor in de sociaaleconomische wetenschappen 8

9 Instroom via een individueel voorbereidingsprogramma (max. 60 sp) Academische bachelors en masters in de humane wetenschappen Instroom via een schakelprogramma (60 sp): Professionele bachelor in het communicatiemanagement Professionele bachelor in de journalistiek Professionele bachelor in het sociaal werk Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement - rechtspraktijk Vereiste voorkennis De master in de politieke wetenschappen beoogt een vervolmaking in de discipline van de politieke wetenschappen. Een grondige theoretische, e mpirische en methodo logische kennis van de politieke wetenschappen is daarom aangewezen. Deze kennis werd bij voorkeur vergaard binnen een bacheloropleiding in de sociale wetenschappen, maar kan ook verkregen zijn uit andere disciplines van de humane wetenschappen of door middel van een voorbereidings- of schakelprogramma. Loopbaanperspectieven Masters in de politieke wetenschappen gaan veelal aan de slag bij regionale, nationale en internationale overheden, in de functie van beleidsmedewerker, politiek adviseur of externe vertegenwoordiger. Anderen worden onderzoeker bij wetenschappelijke instellingen of bij studiediensten van politieke partijen en belangengroepen. Ook ondersteunende en lobbyfuncties bij internationale bedrijven en niet-gouvernementele organisaties behoren tot de gangbare beroepsvelden. Ten slotte komen afgestudeerde masters ook terecht in de journalistieke wereld en in het (hoger) onderwijs. 9

10 Schakelprogramma Opleidingsonderdelen schakelprogramma Comparative politics 6 European integration 6 Inleiding tot de politicologie 6 Inleiding tot het wetenschappelijk werk 3 Inleiding internationale betrekkingen 6 Kwalitatieve onderzoeksmethoden 6 Kwantitieve onderzoeksmethoden (deel 2) 3 Politieke sociologie: klassiekers en trends 6 Seminarie politieke wetenschappen 6 Statistiek I 6 Statistiek II 6 10

11 Masterprogramma Opleidingsonderdelen masterprogramma Stamvakken Comparative political institutions (UA) 6 EU als politiek systeem (UA) 6 Onderzoeksopzet van de masterproef (UA) 6 Keuzevakken: 4 te kiezen uit 2 clusters Europese politiek en internationale politiek Major issues of international conflict (VUB) 6 European negotiation seminar (UA) 6 Europeanisering (UA) 6 International political economy (UA) 6 Internationale veiligheid (UA) 6 EU as a global actor (UA) 6 International organization (UA) 6 Vergelijkende politiek Economische analyse van de publieke sector (VUB) 6 Interest groups (UA) 6 Political parties and elections (VUB) 6 Representativiteit in comparatief perspectief (UA) 6 Media en politiek (UA) 6 Publieke opinie (UA) 6 Public policy analysis (VUB) 6 Onderzoeksmodule: 1 te kiezen: Analyse van beleidsprocessen (VUB) 3 Kwantitatieve data-analyse (UA) 3 Kwalitatieve analyse (VUB) 3 Meting van politieke attitudes (UA) 3 Vergelijkende methoden (UA) 3 Inhoudsanalyse (UA) 3 Masterproef (verplicht) 15 Totaal 60 11

12 Opleidingsonderdelen Op vind je meer informatie over de andere opleidingsonderdelen, begin- en eindtermen, werkvormen, evaluatie, noodzakelijk en aanbevolen studiemateriaal. Comparative political institutions (6 sp.) - Prof. dr. Jan Beyers Deze cursus wordt in het Engels gedoceerd. Hij heeft als doel de kennis van hedendaagse politicologische theorieën over politieke instituties aan te scherpen. De cursus wordt daartoe opgedeeld in drie delen. Het eerste deel van de cursus behandelt de verschillende institutionele benaderingen: het sociologisch, historisch en rational choice institutionalisme. Het tweede deel verruimt deze kennis door te kijken hoe institutionele benaderingen omgaan met fundamentele politicologische problemen zoals samenwerking, publieke goederen en collectief handelen. Het laatste deel gaat in op meer toegepaste institutionele theorieën over de relaties tussen regering en parlement (veto-player theory), belangengroepen (de organisatietheorie), de rol van bureaucratieën (principal agency theory) en territorialiteit en politiek (comparative federalism). Europese Unie als politiek systeem (6 sp.) - dr. Kris van Berendoncks De politieke wetenschappen worden nogal eens voorgesteld als een discipline met twee scholen waarvan de ene gaat over politiek binnen staten (vergelijkende politieke wetenschappen) en de andere over politiek tussen staten (internationale betrekkingen). Vanuit dit perspectief is de Europese Unie een lastig, maar ook een bijzonder interessant studieobject. Er is een rechtstreeks verkozen parlement met aanzienlijke bevoegd heden. Het Europees recht heeft directe werking in de lidstaten en staat boven het nationale recht. Er is een rechtsprekende instantie, het Europees Hof van Justitie, en de Europese Commissie functioneert als een quasi-europese regering. Deze cursus heeft als doel onze kennis over de wijze waarop het Europese institutionele systeem werkt te verdiepen. Daartoe wordt gebruikt gemaakt van theoretische kaders uit de vergelijkende politieke wetenschappen. Deze cursus beoogt studenten een grondig inzicht te geven in de volgende vragen. Hoe komen Europese regels tot stand? Hoe functioneren de verschillende instellingen? Hoe gaat de Europese Unie om met politieke representativiteit en verantwoording? Hoe wordt het Europese beleid beïnvloed door politieke partijen, belangengroepen en de publieke opinie? En kan het institutionele systeem van de Europese Unie vergeleken worden met een federaal politiek stelsel zoals we dat kennen in Duitsland, de Verenigde Staten of België? Onderzoeksopzet van de masterproef (6 sp.) - Prof. dr. Dirk De Bièvre Dit centrale opleidingsonderdeel begeleidt de studenten bij het opzetten van het onderzoek in hun masterproef. De volgende stappen in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek komen daarbij aan bod: het formuleren van een academisch relevante 12

13 vraagstelling, het opstellen van hypotheses, de conceptualisering, de operationalisering, het ontwerpen van de meetinstrumenten, de casusselectie, en het verzamelen van de gegevens. Tot slot gaat deze cursus in op de vuistregels voor het wetenschappelijk rapporteren zoals de opbouw van een wetenschappelijk artikel, het citeren en refereren, en de deontologie daarvan. EU as a global actor Prof. Dr. Dieter Kerwer This course presents an overview over the different dimensions of the EU as a global power. In more recent times, the EU has become more important as a global actor. This is true for foreign and security policy as well as for a number of additional policy fields such as trade and finance, international environmental and development. In each case, there is conflict about the proper balance between the competencies of the 27 member states and EU institutions. This conflict gives rise to perpetual change of the EU s status as a global actor. Drawing on theories of international relations and comparative politics, the seminar will be dealing with the question, how the EU compares with the foreign policy of great powers. International Organization Prof. Dr. Dieter Kerwer Contemporary international politics is highly organized. While in the immediate aftermath of World War II, a large number of intergovernmental organizations of the UN system were set up, presently we are witnessing the rise of private Organizations, multinational firms, non-governmental organizations, organizations for standard-setting, private military companies, to name a few. But what is the significance of this development? Do international organizations matter at all? In a state-centric view common in the field of International Relations, IOs are only of secondary importance. However, more recently a perspective is becoming more prevalent that sees IOs as autonomous actors. The aim of this seminar is to explore this perspective by analyzing international organizations as organizations. Economische analyse van de publieke sector (6 sp.) - Prof. dr. Bruno Heyndels Vertrekkend van de vraag waarom hebben we überhaupt een overheid? wordt aangetoond dat de markt en de overheid géén tegenpolen zijn, doch dat het bestaan en functioneren van een overheid een absolute noodzaak is om de marktwerking mogelijk te maken. Eens de overheid - als instituut voor het nemen van collectieve beslissingen - tot stand is gekomen dienen beslissingsregels te worden gekozen. We analyseren de courante collectieve besluitvormingsregels (unanimiteitsregel, meerderheidsregel) maar ook de minder courante varianten (Borda, Coombs, Hare,...). De representatieve democratie komt uitgebreid aan bod. De rol van kiezer, partijen, drukkingsgroepen, ambtenaren krijgen bijzondere aandacht. 13

14 Interest groups (6 sp.) - Prof. dr. Jan Beyers The purpose of this seminar taught in English is to gain an in-depth knowledge about the contemporary political science literature on interest group politics in liberal democracies. More in particular, we will discuss the following important puzzles. First, who mobilizes for collective action: Why are some interests, like consumers or the unemployed, so hard to mobilize and others, like farmers or IT-firms, more successful in getting organized? A second puzzle concerns influence: Under which conditions do interest groups achieve their political objectives? Is this a matter of strategies, resources, experience or networks? The third theme concerns the relation between interests groups and their broader environment. How do organizational patterns differ from country to country? And what is the relation between interest groups and other key political actors such as political parties and bureaucracies? In the last part of the seminar we investigate how and why existing national systems of interest representation have come under pressure because of globalization: What are the consequences for the relation between labor and capital and how do different types of interest groups adapt to globalization? Political parties and elections (6 sp.) - dr. Sam De Pauw Deze cursus wordt in het Engels gedoceerd. Politieke partijen spelen in de moderne politieke systemen een heel belangrijke rol. Zij staan in het centrum van zowel de politieke vertegenwoordiging als de politieke besluitvorming. In dit opleidingsonderdeel verdiepen we ons in de studie van beide rollen van partijen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de institutionele regels waarbinnen partijen hun rol spelen. Vooral kiessystemen worden grondig bekeken. En ook de kiezer komt aan bod. We gaan op zoek naar het complexe antwoord op de vraag hoe en waarom kiezers hun stem uitbrengen. Het belangrijkste en centrale doel van dit opleidingsonderdeel is het overdragen van kennis over de wijze waarop politieke partijen en verkiezingen functioneren en over de wijze waarop de politicologie ze analyseert. Representativiteit in comparatief perspectief (6 sp.) - Prof. dr. Petra Meier en Prof. dr. Peter Thijssen Deze cursus situeert zich op het raakvlak tussen politieke sociologie en politieke theorie. Beide subdisciplines in de politieke wetenschappen bestuderen de visie op de samenleving. De politieke theorie formuleert theoretische funderingen voor de samenleving, de politieke sociologie bestudeert hoe de samenleving ervaren en beleefd wordt. Begrippen zoals legitimiteit en representativiteit van een politiek systeem hebben historisch zeer verschillende betekenissen gekregen. Maar ook in onze hedendaagse westerse ge ïndustrialiseerde democratieën bestaan er nog steeds opvallende verschillen. Deze verschillen situeren zich zowel in de institutionele structuren, normen, waarden en cultuur van politieke systemen als in de publieke opinie. Dit opleidingsonderdeel beschrijft en verklaart de verschillen en overeenkomsten tussen politieke systemen vanuit een vergelijkende invalshoek. Centrale vragen die aan bod komen zijn: Wat bete- 14

15 kenen concepten als legitimiteit en representativiteit in een democratie? Welke invullingen vinden we terug in de hedendaagse westerse geïndustrialiseerde samenlevingen? Hoe vinden die hun neerslag in instellingen, normen, waarden, de politieke cultuur en publieke opinie? Welk belang hebben ze? Hoe kunnen we ze bestuderen? Media en politiek (6 sp.) Prof. dr. Stefaan Walgrave Dit hoorcollege focust op de impact van de massamedia op het politieke proces. In welke mate determineren de media de politiek? Het vak focust zich op het politieke macroproces, beschouwt de media als een politieke actor naast vele andere politieke actoren (politieke partijen, regering, parlement ) en hanteert een politicologisch perspectief. Er is internationaal nogal wat onderzoek gebeurd inzake dit bijzonder centrale vraag stuk in de politieke communicatie. Naast andere, gaat het ondermeer om thema s zoals politieke agendasetting, aard en impact van verkiezingscampagnes, media en straatmobilisatie, de verhoudingen tussen politici en nieuwsmakers etc. Major issues of international conflict (6 sp.) - Prof. dr. Jakobus Delwaide Doelstelling van deze cursus is actuele crisishaarden in een theoretisch kader te plaatsen en studenten in staat te stellen conflicten wetenschappelijk te beschrijven en te verklaren door theoretische concepten met empirische analyse te verbinden. De studenten bestuderen de in de syllabus opgegeven literatuur telkens vóór het betrokken college. Grondige voorbereiding en actieve participatie in de colleges telt voor 10% van het eindresultaat. Wie moeite heeft met het gebruik van het Engels of met actieve deelname aan colleges doet er goed aan niet voor deze cursus te opteren. Het schriftelijk eindexamen telt voor 90% van het eindresultaat; hier wordt van de studenten verwacht dat ze inhoudelijk over de stof kunnen argumenteren en dat ze die argumentatie kunnen stutten met nauwkeurige verwijzingen naar de literatuur. European negotiation seminar (6 sp.) - Prof. dr. Peter Bursens The European Negotiations Seminar is embedded in Taceuss, which is an international consortium of 22 European and US Universities ( Taceuss yearly organises EUROSIM, an international simulation of EU negotiations and decisionmaking. Former simulations were held in Antwerp on the topic of EU policy towards Russia, or in East Stroudsburg (New York) on the theme of EU cyber privacy / data retention policy. The 2014 simulation will take place in Twente (NL). The Seminar on European Integration is basically a preparation for the EUROSIM simulation. Participants will receive a thorough introduction in EU decision-making and the theme of the simulation. In addition, skills such as negotiating and debating will be exercised 15

16 Europeanisering (6 sp.) - Prof. dr. Peter Bursens Dit opleidingsonderdeel behandelt de volgende vragen: in welke mate en hoe heeft de Europese Unie impact op diverse aspecten van het politieke leven in de lidstaten? Het bevat een eerder theoretisch deel waarin aan de hand van een handboek uiteengezet wordt wat Europeanisering juist inhoudt, hoe de mechanismen ervan werken en wat de gevolgen zijn voor de politieke structuren, de besluitvorming en het beleid van de lidstaten. Vervolgens wordt dit concreet aan de hand van de Belgische casus: welke impact heeft de EU op de uitvoerende en wetgevende macht, op politieke partijen, parlementen en publieke opinie, op concrete beleidsdomeinen en op de federale structuur van België? Vervolgens wordt in een tweede deel het omgaan met de Europese Unie levendig gemaakt door middel van een complexe simulatieoefening. Aan de hand van de financiële perspectieven en het Europese budget wordt de volledige Europese besluitvormingscyclus nagespeeld. International political economy (6 sp.) - Prof. dr. Dirk De Bièvre This is a political science course on international economic decision making. It is not a course in international economics, but rather builds on key insights from international relations theory and economics. The course offers an overview of the most important insights in international political economy (IPE). The course is taught in English. Some of the main questions treated are: Who liberalized international trade and why? Why was the World Trade Organization (WTO) created? Who initiated the liberalization of international finance? Which role do states and interest groups play in the origins of and reaction to international financial crises? Why are there multinational corporations? Why do industrialized and developing countries regulate their behavior differently? Why do sta tes delegate monetary policy to an independent central bank like the European Central Bank? Why have Latin-American countries economic trajectories been different from those of Asian countries? The prerequisites for this course are your willingness to update your knowledge of political science and international economics, excellent reading skills in English, and active participation in class. Internationale veiligheid (6 sp.) - Prof. dr. Tom Sauer Het opzet is studenten vertrouwd te maken met de analyse van internationale veiligheid. Na een overzicht van de voornaamste theorieën en concepten van internationale veiligheid komen de volgende thema s aan bod: terrorisme, nucleaire afschrikking, proliferatie en ontwapening; inter-staatse oorlogen en collectieve veiligheid; intra-staatse oorlogen (etnische conflicten): oorzaken en vredesopbouw; Europese veiligheid en defensie; dwangmatige diplomatie (case Iran); en intelligence. 16

17 Public Policy Analysis (6 sp.) - Prof. dr. Amelia Hadfield Public Policy analysis aims to improve public management through the scientific analysis of public policy. The methods used stretch over several disciplines, but this course aims to introduce the approach to policy analysis practiced in political science. It divides the policy process in phases and presents the most important theoretical approaches and research results that illuminate the specific features of each moment in the policy cycle, from the setting of an agenda, through decision-making to the implementation and evaluation of policy. Contrasting theoretical approaches are presented as reflections of a tension between policy analysis for policy and about policy. The student acquires critical tools for a better understanding of present day policy analysis and the relative advantages and disadvantages of different approaches that are then applied in the preparation of a model policy analysis. Publieke opinie (6 sp.) - Prof. dr. Peter Thijssen Deze cursus richt zich op de rol van de publieke opinie in de hedendaagse samenleving. In eerste instantie bespreken we de verschillende betekenissen die aan deze notie worden gegeven. We hanteren hierbij uitdrukkelijk een comparatief perspectief, zowel ruimtelijk (internationale vergelijking) als in de tijd (historische vergelijking). Vervolgens worden de verschillende conceptualiseringen in verband gebracht met de manier waarop men publieke opinies doorgaans meet. In tweede instantie gaan we in op de wijze waarop opinies gevormd en gestructureerd worden. Ten derde gaan we in op het problematische verband tussen opinie en gedrag. Tenslotte lichten we toe welke dynamieken aanleiding geven tot de verandering van een aantal concrete sociaal-politieke opinies. Bij dit alles wordt veel aandacht besteed aan de achterliggende waarden en attitudes die de opinies sturen. Onderzoeksmodule (3 sp.) De onderzoeksmodules bouwen voort op de kennis uit het vak onderzoeksopzet van de masterproef. Elke student kiest één van de zes modules uit het aanbod, bij voorkeur in functie van zijn of haar masterproef. Elk van deze modules werkt een andere methode van politiek-wetenschappelijk onderzoek diepgaand uit. Voor welke onderzoeksvragen kan deze methode zinvol zijn? Hoe kunnen de empirische data best verzameld worden? Hoe kunnen de gegevens verwerkt worden en hoe verloopt de rapportering over de analyse van de gegevens? Elke module bestaat voor een groot deel uit praktijkoefeningen. De modules bestrijken het volledige gamma van politiek-wetenschappelijke methoden: kwalitatieve methoden, kwantitatieve methoden, vergelijkende methoden, meting van politieke attitudes, inhoudsanalyse en beleidsanalyse. 17

18 Masterproef De masterproef is het sluitstuk van de opleiding. Studenten tonen hiermee dat zij het vakgebied beheersen, dit wil zeggen dat zij aantonen in staat te zijn om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en wetenschappelijke kennis toe te passen, vertrekkende vanuit een originele probleemstelling. De masterproef bestaat heel concreet uit de wetenschappelijke analyse van een politiek-wetenschappelijk vraagstuk dat deel uitmaakt van het studieveld van de Vergelijkende Politiek, de Europese Politiek of de Internationale Politiek. De masterproef telt mee voor 15 studiepunten. Samen met het opleidingsonderdeel onderzoeksopzet van de masterproef en de onderzoeksmodule bedraagt de studieomvang van het volledige masterproeftraject in totaal 24 studiepunten. De centrale positie van de masterproef in de opleiding blijkt ook uit de timing. Aan de masterproef wordt het hele academiejaar door gewerkt, maar het heeft ook een aparte plaats in de lessenrooster. De maand mei is collegeluw, zodat studenten zich voluit kunnen wijden aan de masterproef en docenten zich intensief met de begeleiding in groep en individueel kunnen bezighouden. De masterproef wordt geëvalueerd door de promotor en een medebeoordelaar. Beide behoren tot het docentenkorps van de faculteit. De beoordeling gebeurt op basis van de geschreven tekst en een mondelinge verdediging. 18

19 Nuttige info over je studietraject Masteropleidingen binnen de bachelor-masterstructuur Om te kunnen inschrijven voor een masteropleiding, moet je in het bezit zijn van een professioneel of een academisch bachelordiploma. Afhankelijk van het diploma dat je reeds op zak hebt, kan je: rechtstreeks instromen in een masteropleiding eerst een schakelprogramma volgen (na een professionele bacheloropleiding) eerst een voorbereidingsprogramma volgen (na een academische bacheloropleiding) academische bachelor à rechtstreekse instroom à à voorbereidingsprogramma à academische master professionele bachelor à schakelprogramma à Dankzij de bachelor-masterstructuur heb je als student vaak keuzemogelijkheden bij het invullen van je studieprogramma. In elke faculteit adviseren studietrajectbegeleiders je over de samenstelling van je programma en over de aangeboden keuzemogelijkheden. Leerkrediet Het is belangrijk dat je voldoende studievoortgang boekt in je studietraject: als je studiepunten opneemt is het de bedoeling dat je ze opnieuw verwerft door te slagen voor je examens. Om je studievoortgang te bewaken, is het leerkrediet in het leven geroepen. Alle info over het leerkrediet vind je op Als je geen studievoortgang boekt en op een negatief leerkrediet strandt, is het te laat. Daarom heeft de Universiteit Antwerpen een systeem van studievoortgangsbewaking en -begeleiding opgezet: de faculteit zal je studieprestaties volgen en kan je bindende voorwaarden opleggen wanneer je niet de helft van de studiepunten van je studieprogramma hebt behaald. 19

20 Studiebegeleiding Studieadvies en studentenbegeleiding De Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding is er om je te helpen vanaf het moment dat je je voor het eerst inschrijft tot aan het moment waarop je je diploma in handen krijgt. Informatie en advies over studeren in het hoger onderwijs Stel ons al je vragen over opleidingen binnen en buiten de Universiteit Antwerpen, het onderwijs- en examenreglement, het leerkrediet Begeleiding bij het maken van je studiekeuze en bij twijfel over je studierichting Weten wat je wilt, is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Samen met een studentenbegeleider kan je aan de hand van gesprekken meer zicht krijgen op je persoonlijkheid, capaciteiten, interesses en de opleidingen die daarbij passen, al dan niet in het kader van heroriëntering. Oefeningen uit het werkboek Kijk op kiezen: stappenplan voor studie- en beroepskeuze kunnen jou hierbij helpen. Erkenning van eerder verworven competenties (EVC) Contacteer de EVC-coördinator voor informatie, een adviesgesprek en het opstarten van de procedure. Meer info vind je op Begeleiding omtrent studievaardigheden, studieplanning en uitstelgedrag Een studentenbegeleider kan je begeleiden in het aanscherpen van je studievaardigheden. Hoe verwerk je grote hoeveelheden leerstof? Hoe maak je een schema? Hoe maak je goede nota s? We helpen je ook realistische planningen te maken en doen oefeningen om uitstelgedrag tegen te gaan. Psychologische begeleiding en psychotherapie Ook wanneer je kampt met persoonlijke problemen die je studies belemmeren (faalangst, rouwverwerking, relatieproblemen, ) kan je terecht bij een studentenbegeleider die samen met jou nagaat welke hulp je het best kan gebruiken. 20

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

vergelijkende en Europese politiek

vergelijkende en Europese politiek vergelijkende en Europese politiek masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Politieke wetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen 5 De

Nadere informatie

sociaal-economische wetenschappen

sociaal-economische wetenschappen sociaal-economische wetenschappen masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Over sociaal-economische wetenschappen 5 Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

stedenbouw en ruimtelijke planning

stedenbouw en ruimtelijke planning stedenbouw en ruimtelijke planning masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning 5 Doelgroep

Nadere informatie

sociologie masteropleiding uantwerpen.be

sociologie masteropleiding uantwerpen.be sociologie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Sociologie binnen de Universiteit Antwerpen 5 Over Sociologie 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

veiligheidswetenschappen

veiligheidswetenschappen veiligheidswetenschappen masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Veiligheidswetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

monumenten- en landschapszorg

monumenten- en landschapszorg monumenten- en landschapszorg masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be 1 2 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding monumenten- en landschapszorg 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Vergelijkende en Europese politiek *

Vergelijkende en Europese politiek * Vergelijkende en Europese politiek * faculteit politieke en sociale wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 * De opleidingsnaam Master in de Vergelijkende en Europese Politiek is onder voorbehoud van

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6 Inhoud Voorwoord...3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4 TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6 Over Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid...6 Doelgroep

Nadere informatie

vergelijkende en europese politiek

vergelijkende en europese politiek vergelijkende en europese politiek >> faculteit politieke en sociale wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst Studieinformatie en de faculteiten Ellen Willockx

Nadere informatie

Veiligheidswetenschappen. masteropleiding

Veiligheidswetenschappen. masteropleiding Veiligheidswetenschappen masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Veiligheidswetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding veiligheidswetenschappen

Nadere informatie

taal- en letterkunde masteropleiding uantwerpen.be

taal- en letterkunde masteropleiding uantwerpen.be taal- en letterkunde masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Taal- en letterkunde studeren aan de Universiteit Antwerpen 5 Over taal- en

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. Vergelijkende en Europese politiek binnen de Universiteit Antwerpen 5

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. Vergelijkende en Europese politiek binnen de Universiteit Antwerpen 5 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Vergelijkende en Europese politiek binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding master in de vergelijkende en Europese politiek 6 Doelgroep

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid. masteropleiding

Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid. masteropleiding Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Economisch beleid binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

Vergelijkende en Europese politiek

Vergelijkende en Europese politiek masteropleiding Vergelijkende en Europese politiek faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten. Departement

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. Master in Organisatie en Management binnen de Universiteit Antwerpen...5

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. Master in Organisatie en Management binnen de Universiteit Antwerpen...5 Inhoud Voorwoord...3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4 Master in Organisatie en Management binnen de Universiteit Antwerpen...5 Over de master in Organisatie en Management...6 Wat maakt

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA MASTER IN DE VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK (25 à 29 SP)

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA MASTER IN DE VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK (25 à 29 SP) VOORBEREIDINGSPROGRAMMA MASTER IN DE VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK (25 à 29 SP) 2015-2016 WIJZIGINGEN 2016-2017 OPO TITEL SP SEM UREN OPO TITEL SP SEM UREN De volgbaarheid van de uurroosters

Nadere informatie

toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid

toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid >> faculteit toegepaste economische wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte

Nadere informatie

Sociaal-economische wetenschappen

Sociaal-economische wetenschappen masteropleiding Sociaal-economische wetenschappen faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...2. Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...3. Sociologie binnen de Universiteit Antwerpen...4. Over Sociologie...

Inhoud Voorwoord...2. Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...3. Sociologie binnen de Universiteit Antwerpen...4. Over Sociologie... . Inhoud Voorwoord...2 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...3 Sociologie binnen de Universiteit Antwerpen...4 Over Sociologie...5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden...5 Loopbaanperspectieven...5

Nadere informatie

sociaal werk masteropleiding uantwerpen.be

sociaal werk masteropleiding uantwerpen.be sociaal werk masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom...3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4 Sociaal Werk binnen de Universiteit Antwerpen...5 Over Sociaal Werk...6 Doelgroep

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

handelsingenieur masteropleiding uantwerpen.be

handelsingenieur masteropleiding uantwerpen.be handelsingenieur masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Handelsingenieur in de beleidsinformatica binnen de Universiteit Antwerpen 6 De

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

SOCIOLOGIE >> faculteit politieke en sociale wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011

SOCIOLOGIE >> faculteit politieke en sociale wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 SOCIOLOGIE >> faculteit politieke en sociale wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst Studieinformatie en de faculteiten Ann Engelen (kaft) Ellen Willockx

Nadere informatie

sociaal-economische wetenschappen

sociaal-economische wetenschappen sociaal-economische wetenschappen >> faculteit toegepaste economische wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten

Nadere informatie

toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde

toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Bedrijfskunde binnen de Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Sociaal economische wetenschappen. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

Sociaal economische wetenschappen. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding Sociaal economische wetenschappen faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

literatuur van de moderniteit

literatuur van de moderniteit literatuur van de moderniteit masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Literatuur van de moderniteit binnen de Universiteit Antwerpen 5

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

wijsbegeerte masteropleiding uantwerpen.be

wijsbegeerte masteropleiding uantwerpen.be wijsbegeerte masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Wijsbegeerte binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding wijsbegeerte 5 Doelgroep

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Meertalige professionele communicatie binnen de Universiteit

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be vertalen / tolken masteropleidingen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding vertalen - tolken 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven

Nadere informatie

Taal- en Letterkunde. masteropleiding

Taal- en Letterkunde. masteropleiding Taal- en Letterkunde masteropleiding 2011 Inhoud Voorwoord...3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4 Taal- en Letterkunde studeren aan de Universiteit Antwerpen...5 Over Taal- en Letterkunde...6

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

masteropleiding Sociologie faculteit politieke en sociale wetenschappen

masteropleiding Sociologie faculteit politieke en sociale wetenschappen masteropleiding Sociologie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft) An Devaux,

Nadere informatie

communicatiewetenschappen

communicatiewetenschappen communicatiewetenschappen >> faculteit politieke en sociale wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst Studieinformatie en de faculteiten Ann Engelen (kaft),

Nadere informatie

politieke communicatie

politieke communicatie politieke communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Politieke communicatie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding politieke

Nadere informatie

masteropleiding Organisatiebeleid faculteit toegepaste economische wetenschappen

masteropleiding Organisatiebeleid faculteit toegepaste economische wetenschappen masteropleiding Organisatiebeleid faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten. Ann Engelen (kaft) An

Nadere informatie

Tentamen rooster

Tentamen rooster Tentamen rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 11 januari 2016. Let op! Op basis van

Nadere informatie

conservatie en restauratie

conservatie en restauratie conservatie en restauratie bachelor- en masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding conservatie-restauratie 6 Conservatie-restauratie,

Nadere informatie

Master in de vergelijkende en internationale politiek. Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de vergelijkende en internationale politiek. Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de vergelijkende en internationale politiek Faculteit Sociale Wetenschappen Kom studeren aan de K.U.Leuven Van harte welkom aan de Katholieke Universiteit Leuven, een van de oudste universiteiten

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

zaterdag 28 maart 2015

zaterdag 28 maart 2015 zaterdag 28 maart 2015 Faculteit Sociale Wetenschappen Communicatiewetenschappen Politieke wetenschappen Sociologie Masteropleidingen: sociale en culturele antropologie, vergelijkende en internationale

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen

Communicatiewetenschappen Communicatiewetenschappen faculteit politieke en sociale wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Strategische communicatie Mediacultuur Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? Communicatiewetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen... 5

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? Communicatiewetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen... 5 Inhoud Voorwoord... 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?... 4 Communicatiewetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen... 5 Over Communicatiewetenschappen... 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden...

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen

Communicatiewetenschappen masteropleiding Communicatiewetenschappen faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten. Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017 Politieke Wetenschappen en Sociologie 2 de opleidingsfase Infosessie 25 september 2017 Structuur van de bacheloropleiding 1 ste fase 2 de fase 3 de fase Politieke wetenschappen Sociologie Structuur van

Nadere informatie

Faculteit Letteren. Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid

Faculteit Letteren. Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid Faculteit Letteren Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN Programma infodag Bereikbaarheid 1 Programma infodag 6 september 2017 INFOMARKT 14-17 u. doorlopend Bachelor in de toegepaste

Nadere informatie

Master in de vergelijkende en internationale politiek

Master in de vergelijkende en internationale politiek LEUVEN t Master in de vergelijkende en internationale politiek Opties: politicologie internationale politiek Europese politiek + schakel- en voorbereidingsprogramma Faculteit Sociale Wetenschappen Kom

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Studeren in Antwerpen Dat Antwerpen een bruisende stad is, hoeft geen betoog. De vele cafeetjes,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

Filmstudies en visuele cultuur. faculteit politieke en sociale wetenschappen deel 2 masteropleiding

Filmstudies en visuele cultuur. faculteit politieke en sociale wetenschappen deel 2 masteropleiding Filmstudies en visuele cultuur faculteit politieke en sociale wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en faculteiten Departement

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

LVSO. Research for Students

LVSO. Research for Students LVSO Research for Students Overzicht 1. Introductie tot Student Onderzoek en LVSO 2. Voorstelling projecten en labo s 3. Praktische handleiding tot het statuut 4. LVSO Café I. Introductie tot Student Onderzoek

Nadere informatie

Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid

Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid LEUVEN t Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen

Faculteit Sociale Wetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Infodag: zaterdag 25 maart 2017 Informatie voor alle opleidingen Communicatieschappen Politieke schappen Sociologie Masteropleidingen: sociale en culturele antropologie

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie 2016-2017 INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet 4. Slaagkans 6. Studiekeuzebegeleiding in Hogeschool PXL 1 1. Organisatie

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Blok teaching

Blok teaching Blok teaching 2017-2018 Bachelor COM VP, SP + Master COM Bachelor POLSOC Bachelor politieke wetenschappen Bachelor sociologie VIP MOB Master SWSB + VP, SP & Master Sociologie Antropologie Anthropology

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

POLITICOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

POLITICOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN POLITICOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN 1 KENNISMAKEN MET DE OPLEIDING Waar gaat Politicologie over? Wat doen politicologen aan de VU? Overzicht van de opleiding en vakken Beroepsperspectieven

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie