Automation magazine van Schneider Electric juni 2010 nr 15. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Automation magazine van Schneider Electric juni 2010 nr 15. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen"

Transcriptie

1 Transparent info Automation magazine van Schneider Electric juni 2010 nr 15 p. 12 Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen

2 Colofon Transparent Info is een uitgave van Schneider Electric B.V. Redactie-adres Schneider Electric B.V. afdeling communicatie Postbus RV Haarlem T Teksten Schneider Electric B.V., Haarlem Rudolph Tekst & Concept, Barneveld 03 Voorwoord 04 Trends en ontwikkelingen 06 Samenwerken 08 Kennis & Praktijk 11 In Bedrijf: Agristo 13 Samenwerken: Hopenbrouwers 16 Uitgelicht Vraag & antwoord Voorwoord Food & Beverage Fotografie en illustraties Marco Hamoen fotografie, Bodegraven Schneider Electric B.V., Haarlem Plan B grafische dienstverleners, Haarlem Ontwerp en layout Plan B Grafische dienstverleners, Haarlem Drukwerk Veldwijk-Van Loon Grafische Bedrijven, Waddinxveen Oplage exemplaren. Meerdere exemplaren zijn bij de redactie op aanvraag verkrijgbaar. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de redactie. De Transparent Info wordt gedrukt op chloorvrij papier. De Food & Beverage sector is niet weg te denken in onze huidige maatschappij. Ook in Nederland is F&B een belangrijke industriële pijler. Veiligheid, continuïteit en efficiency staan op een hoog niveau. Toch staat deze sector onder druk. Aan de inkoopzijde worden grondstoffen duurder en aan de verkoopzijde staan de marges onder druk, de concurrentie neemt toe en willen de afnemers de ketenregie overnemen en steeds scherper sturen op kosten. Energie-efficiëntie en duurzaamheid spelen hierin een grote rol! Daarbij komt de steeds strenger wordende wet- en regelgeving, zoals de General Food Law, HACCP en de verpakkingswet. Duurzaamheid, flexibiliteit kortom verschillende ontwikkelingen volgen elkaar snel op! EcoStruxure en PlantSruxure van Schneider Electric zijn de oplossingen die elektrische distributie en procesautomatisering tot een transparant geheel kunnen omvormen voor deze industrie. EcoStruxure helpt u de energiehuishouding inzichtelijk te maken en te optimaliseren, investering op dit gebied hebben een relatief korte return of investment! PlantStruxure, met industrieel ethernet, geeft u meer openheid en integratie waardoor de 'Total cost of ownership' van hard- en software-applicatie kunt verlagen. Hierbij staat onze jarenlange expertise voorop als het gaat om snel en betrouwbaar omschakelen en het verlengen van de levensduur in combinatie met een minimale stop van kostbare processen. Danny Alting Sales Manager Industry, Infrastructure and Water Make the most of your energy 2 Transparent Info nr. 15 3

3 Trends en ontwikkelingen Voeding- en genotmiddelen industrie: een unieke bedrijfstak Marktontwikkelingen De voeding- en genotmiddelen industrie (Food & Beverage) is een bedrijfstak met een specifiek karakter. Het fabriceren en distribueren van gezonde en veilige producten kent, naast meer algemene kenmerken een aantal uitdagingen welke specifiek zijn voor de bedrijfstak. Uw uitdagingen om aan de vraag van uw klant te voldoen, zijn onder andere: Een voorsprong behouden of aan de bovenkant acteren in een uiterst competitieve markt, Als innovatief en flexibel bedrijf snel kunnen voldoen aan de veranderende gewoonten en smaken van de consument, Aanpassen aan grote variaties in de kosten van grondstoffen en energie, Voortdurende veranderingen in regelgeving, rekening houden met de noodzaak van de aanleg van meer milieuvriendelijke 'groene' bedrijven, Het bereiken van uw doelstellingen van duurzame ontwikkeling door het verminderen van uw ecologische druk en het bijdragen aan de sociale ontwikkeling van uw medewerkers en klanten Bijdragen aan een groeiende behoefte van een steeds groter aantal mensen Dit en anderen zijn de uitdagingen waarmee de voeding- en genotmiddelen industrie te maken heeft, maar zijn niet alleen voor deze industriële tak voorbehouden. Kosten besparen Een voorbeeld voor het behalen van kostenbesparing en daarmee het verhogen de rentabiliteit en concurrentievermogen is een beter beheer van bijvoorbeeld bulk voorraden van suiker of meel, alle ingrediënten in tanks en silo's. Dit kan worden geautomatiseerd om een bron van besparingen te worden. Als de grondstoffenprijzen stijgen, kan een accurate en tijdige inventarisatie tot kostenbesparende planning en aankoop vooraf leiden. Veel leveranciers bieden systemen, met de mogelijkheid van communicatie met enterprise resource planning (ERP)systemen. De installatiekosten hiervan nemen gestaag af naarmate technologieën zoals Ethernet en draadloze communicatie beschikbaar komen. Het real-time kunnen verwerken van informatie is cruciaal om de Key Performance Indicators (KPI) te kunnen meten, waarmee bedrijfsprocessen gestuurd kunnen worden en de doelstellingen van het bedrijf gerealiseerd kunnen worden. Deze indicatoren worden gebruikt in systemen voor het meten van Overall Equipment Effectiveness (OEE) en Lean Manufacturing, die op hun beurt van cruciaal belang zijn voor het stellen van doelen, rapportage en besluitvorming op het corporate niveau. Investeren In het algemeen zijn managers bij bedrijven in de voeding- en genotmiddelen industrie optimistisch dat dit jaar meer investeringsplannen uitgevoerd gaan worden. Maar zelfs de meest optimistische managers weten dat het tijd kost om plannen uit de kast te halen, af te stoffen, goedkeuring te behalen en daarna uit te voeren. In die situatie is de kans groot dat de afdeling onderhoud overuren maakt om de levensduur van (ver)oude(rde) systemen te verlengen. Ook moeten de plant managers harder werken om vervanging te rechtvaardigen die verder gaan dan het vervangen en implementeren van kritische, risicovolle processen. Als u wordt geconfronteerd met dergelijke uitdagingen, kunt u nu opgelucht adem halen. Er zijn manieren om verder te gaan dan alleen maar defensieve maatregelen te nemen, maar juist proactief uw activiteiten te verbeteren. Schneider Electric kan u een aantal systemen en oplossingen bieden, waarmee u uw investeringen kunt rechtvaardigen en een snelle Return On Investment (ROI) verkrijgt. Twee stellingen gelden hier: Wat kan worden gemeten kan worden verbeterd. Een voorbeeld hiervan is de kwaliteit van uw energievoorziening. In de loop der jaren kunnen installaties zijn bijgebouwd, apparatuur zijn vervangen, waardoor de energievoorziening niet meer zo betrouwbaar is zoals in eerste instantie ontworpen. Ook door het tegenwoordig veelvuldig toepassen van geschakelde voedingen en frequentieregelaars, kan uw distributie vervuild en zelfs overbelast raken, wat uitval en daarmee kostbare stilstandtijd van uw installatie tot gevolg heeft. Schneider Electric kan u helpen om uw elektrische installaties te controleren, en indien noodzakelijk te verbeteren om zodoende de betrouwbaarheid van de installatie te verbeteren en zelfs het energieverbruik te verlagen. Hiermee kan een snelle ROI worden gerealiseerd. Daarna kunnen deze meetgegevens ook gebruikt gaan worden om uw productie te controleren en verder te optimaliseren. GIGO wat staat voor de uitdrukking "Garbage In, Garbage Out". Het is een uitdrukking die in de informatica wordt gebruikt om mensen er op te wijzen dat software en regelsystemen alleen maar zinnige informatie kunnen leveren wanneer zij met juiste informatie worden gevoed. Een computersysteem kan nog zo intelligent zijn, wanneer het met onjuiste gegevens wordt gevoed, zal het nooit een zinnig resultaat kunnen genereren. De uitdrukking wordt gebruikt voor beleidsbeslissingen die zijn genomen op basis van onjuiste gegevens. Als u uw installaties wilt verbeteren en de noodzaak om de investering te rechtvaardigen, zijn goede en nauwkeurige instrumenten noodzakelijk om accurate gegevens te leveren. Daarna moeten de verkregen gegevens gekwantificeerd worden om de voordelen van investeren te rechtvaardigen. Deze waarheden gelden universeel, maar om het praktisch te houden zullen we de focus beperken tot een paar oplossingen welke Schneider Electric u kan bieden. Hierover leest u meer in het artikel PlantStruxure en Ecostruxure (zie pagina 8). 4 Transparent Info nr. 15 5

4 Samen werken Het partnerprogramma als een keurmerk voor bewezen kwaliteit Certificering waarborgt kennis Alliance Partners System integrators die als partners samenwerken met Schneider Electric. Niet in een klant/leveranciersverhouding, maar als partners met gedeelde belangen. Het Alliance Programma van Schneider Electric maakt het concreet én veelbelovend. Want wie zaken doet met een Alliance Partner, weet dat het met de expertise wel goed zit aan het partnership is verbonden, geeft bovendien recht op een aantal trainingsdagen. Drie niveaus Anderzijds heeft het programma de functie van een keurmerk in de markt. Een bewijs van kwaliteit. En dat is geen loze kreet. Alleen system integrators die regelmatig projecten met Schneider Electric doen, komen in aanmerking voor de titel. Afhankelijk van het niveau en de intensiteit van de samenwerking, verbindt Schneider Electric concrete eisen aan het partnership. De Alliance Partner vormt het basisniveau. System integrators die aantoonbare en voldoende ervaring hebben met Schneider Electric, komen voor dit predicaat in aanmerking. Aan de titel Certified Alliance Partner zijn meer eisen verbonden. Zo moet de system integrator een minimumaantal gecertificeerde engineers in huis hebben. Het hoogste niveau is dat van de Strategic Allliance Partner. Het is bedoeld voor partners die zich bijna volledig op Schneider Electric-oplossingen richten. Dit niveau wordt op dit moment verder uitgewerkt door Schneider Electric. Persoonsgebonden certificering De kennisuitwisseling tussen Schneider Electric en de Alliance Partner is niet vrijblijvend. Opleiding en certificering vormen een belangrijke peiler onder het partnerprogramma. Speciaal voor Alliance Partners richtte Schneider Electric een aantal speciale trainingen in. Op dit moment kunnen de engineers zich laten certificeren als PlantStruxture Certified Engineer en als VijeoCitect/CitectSCADA Certified Engineer. Het certificaat wordt uitgereikt aan de engineers die na de verschillende trainingen de nodige ervaring hebben opgedaan in een aantal concrete projecten en geslaagd zijn voor een pittig examen. Het papiertje is twee jaar geldig. En wat niet toevallig is, is dat het certificaat persoonsgebonden is. System integrators kunnen zich dus alleen uitgeven voor een Certified Alliance Partner als ze de kennis daadwerkelijk in huis hebben. Actief dankzij jaarplan Samen met de Alliance Partners stelt Schneider Electric elk jaar een jaarplan op. Dat houdt wederzijds de dynamiek erin en versterkt de betrokkenheid. In het plan staan afspraken over de samenwerking op technisch, commercieel en promotioneel gebied. Dichtbij de bron De nauwe samenwerking tussen Schneider Electric als fabrikant en de Alliance Partner als system integrator, spreekt opdrachtgevers aan. En dat is niet verwonderlijk. Het is een waarborg dat de partij die verantwoordelijk is voor de engineering en realisatie over kennis van de nieuwste technologie beschikt. Het gevoel dat de system integrator dichtbij de bron zit, is in alle opzichten een vertrouwd gevoel. Dat is de kern van het Alliance Programma. In 2009 heeft Schneider Electric in Nederland het nieuwe Alliance Programma geïntroduceerd. Inmiddels wordt het partnerprogramma internationaal uitgerold. De kracht van het programma is dat het een dubbele functie heeft. Nauwe samenwerking Enerzijds verbindt het Schneider Electric en de system integrator nauwer aan elkaar. Zo krijgen de Alliance Partners de beschikking over extra softwaretools. Tools waarmee ze bijvoorbeeld sneller en efficiënter applicaties kunnen genereren. Ook krijgen de partners toegang tot het Alliance extranet. Ze kunnen software updaten, actuele informatie delen en online trainingen volgen. Schneider Electric ondersteunt de Alliance Partner in alle fasen van een project. Van ontwerp en calculatie tot realisatie en onderhoud. De jaarlijkse fee die 6 Transparent Info nr. 15 7

5 Kennis & Praktijk Met EcoStruxure en PlantStruxure haalt u het meeste uit uw energie Als wereldwijde specialist in energiemanagement biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen om energie veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en groen te maken voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industriële processen, gebouwautomatisering en data- & netwerkcenters, alsmede een brede aanwezigheid in woningbouwapplicaties. Om dit specialisme te verstevigen is PlantStruxure en EcoStruxure geïntroduceerd. EcoStruxure, architectuur voor energiemanagement, van centrale tot stopcontact Schneider Electric is de eerste en enige die een geïntegreerde oplossing biedt voor de huidige digitale economie. Oplossingen om efficiënt met energie om te gaan zijn complex en groot in aantal. In veel gevallen vertrouwen deze oplossingen op een efficiëntere samenwerking tussen de verschillende aandeelhouders (facility managers, IT managers, plant managers, proces engineers, etc). Om een hoog efficiëntieniveau te bereiken, moeten systemen van meerdere segmenten, platformen en aanbieders op unieke wijze geïntegreerd worden. Het is nu tijd om gebruik te maken van alle intelligentie die we hebben ontwikkeld en deze in te zetten om het gebruik van energie te optimaliseren. Energiebesparing Een grootschalige energiebesparing realiseren is voor veel bedrijven nog altijd lastig, omdat veel verschillende facetten van een onderneming van invloed zijn op het energieverbruik. Bedrijven kampen met capaciteitstekorten, slecht ontwerp van systemen, te weinig standaardisatie, onvoldoende gebruik van duurzame energie en implementatieproblemen om bedrijfsbreed resultaat te boeken. EcoStruxure EcoStruxure is een architectuur die meerdere bedrijfsdisciplines combineert om energiemanagement te optimaliseren. De geïntegreerde aanpak ontstaat door het beheer van energie in serverruimtes, processen en machines, gebouwen en beveiliging te integreren en energie centraal te monitoren en te managen. Hierdoor is optimalisatie mogelijk en kunnen besparingen gerealiseerd worden. Inzicht in verbruik Dankzij EcoStruxure krijgen bedrijven meer inzicht in verschillende vormen van verbruik; van elektriciteit tot water. Bovendien is er real-time controle op het energieverbruik. Door de samenkomst van de verschillende bedrijfsfacetten zijn processen efficiënter in te richten, waardoor kosten omlaag kunnen en de beveiliging wordt vergroot. PlantStruxure, Procesautomatiseringssysteem optimaliseert energieverbruik Integratie van het gehele proces Industriële bedrijven hebben te maken met onder meer een verhoogde concurrentiedruk, een vluchtige wereldwijde economie, hogere kosten voor materialen en strengere eisen vanuit de wet- en regelgeving. Om te kunnen concurreren in deze nieuwe wereld, zijn een goede samenwerking en het nemen van gefundeerde beslissingen essentieel. Hiervoor is relevante informatie nodig, zodat gegevens direct in concrete acties kunnen worden omgezet. Om dit te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat informatie over de productie en het energiegebruik niet langer gescheiden worden verzameld en vastgelegd. PlantStruxure zorgt hiervoor: alle relevante gegevens kunnen nu op een centrale plaats worden vastgelegd, waardoor sneller kan worden gewerkt en de flexibiliteit toeneemt. Dit vereist een automatiseringssysteem dat niet alleen gemakkelijk in ontwerp en eenvoudig te onderhouden is, maar tevens een duidelijk beeld levert over wat er in het proces gebeurt. Een systeem dat gemakkelijk met apparatuur van verschillende leveranciers kan integreren. Overkoepelende oplossing PlantStruxure is dé architectuur van Schneider Electric als het gaat om een totaal proces automatiseringssysteem. Middels EcoStruxure wordt er gekoppeld aan de groeiende behoefte voor energiemanagement. Het systeem biedt een flexibele en schaalbare architectuur die binnen een geautomatiseerde bedrijfsvoering essentieel is. Meestal zijn procesautomatiserings-, energiebeheer- en productiebeheersingsystemen en zelfs tools voor fabrieksontwerp en engineering uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen hun eigen domein. De industrie heeft echter in toenemende mate behoefte aan oplossingen die al dit soort beheertoepassingen bij elkaar brengt. PlantStruxure integreert zowel hardware- als softwarecomponenten die in de gehele fabriek worden toegepast. De oplossing bestaat uit een combinatie van krachtige software en hardware, waarbij een maximale beschikbaarheid van de productieprocessen wordt gegarandeerd. Dit wordt gewaarborgd door redundantie en functionele veiligheid op ieder niveau van de architectuur. De procesindustrie moet de kosten die gepaard gaan met het opzetten, gebruiken en onderhouden van een installatie zo laag mogelijk houden. Tegelijkertijd moet de opbrengst voor een productielocatie zo hoog mogelijk zijn - met behoud van een goede kwaliteit van de productie en met respect voor het milieu. Hierbij moet een zo gunstig mogelijke ROI worden gerealiseerd. Het behalen van de genoemde aspecten is veelal lastig, aangezien plant managers, operation managers, engineers, operators en onderhoudsmanagers niet altijd dezelfde taal spreken. Met PlantStruxure kunnen alle partijen binnen een industriële omgeving samenwerken. Zij kunnen gezamenlijk taken automatiseren en aan de eisen en wensen op het gebied van energiebeheer voldoen. Innovatief Oplossingen zijn niet alleen gebaseerd op technologie maar ook de deskundigheid achter de technologie. Schneider Electric levert al decennia lang oplossingen voor automatisering van productie- en procesindustrieën. 40 jaar geleden ontwikkelde wij de eerste PLC uit en baanden daarmee de weg voor bedrijven om fysieke logicarelais te vervangen door Programmeerbare Logica Controllers (PLC s) In 1979 introduceerden wij Modbus op de markt, een defacto standaard voor een echt open communicatievorm en het meest gebruikte industriële protocol ter de wereld. In 1996 introduceerden wij onze eerste Programmeerbare Automatiserings Controller (PAC) met embedded Ethernet en Webserver en de mogelijkheid voor datalogging aan boord. Een rijke geschiedenis die op innovatie en openheid is gebaseerd, en vandaag gaan wij in dezelfde geest met de introductie van PlantStruxure en Ecostruxure verder. Meer weten over Plant- Struxure? Bent u geïnteresseerd geraakt door het artikel over PlantStruxure en wilt u meer weten over deze oplossing van Schneider Electric dan hebben wij een uitgebreide brochure voor u. U kunt deze gratis downloaden. Ga naar com en voer de code 427W in. Na invulling van uw gegevens kunt u de brochure downloaden. 8 Transparent Info nr. 14 9

6 Kennis & Praktijk In Bedrijf Een goed voorbeeld van het Transparent Ready-concept Hoppenbrouwers realiseert samen met Schneider Electric moderne frietfabriek 10 Energie Management > ipmcc (intelligent Motor Control Center) voor het optimaliseren van het verbruik > Slimme vermogens- en energiemeters > Frequentie regelaars voor betere energie efficiëntie > Energie management software voor meting en analyse Transparent Ready Netwerken > Transparante communicatie tussen alle systemen en componenten > Standaard Ethernet technologie en industriële protocollen > Toepassingsgerichte netwerken Modbus TCP, EtherNet/IP, Profibus, CANopen, AS- Interface > Toepassingsgerichte instrumentatie netwerken Profibus PA, Foundation Fieldbus & HART. Operation > De link tussen de operator en het proces > Eenvoudige systeem navigatie > Krachtig alarm management > Geavanceerde trending en proces visualisatie > Cliënt opties zoals web cliënt, PDAs, smart phones. Control > Modulaire PLC s voor alle besturingsapplicaties > Geïntegreerde SIL2 en 3 veiligheid > Hot-swappable processoren, I/O, communicatie modules en voedingen > Geavanceerde proces besturingsfunctionaliteit > Gebaseerd op IEC standaard en PLC open Engineering > Ontwerpen en aanpassingen van het gehele systeem vanaf één locatie > Flexibele engineering tools om nog efficiënter te werken > Object bibliotheken, herbruikbaar en uitbreidbaar voor standaardisatie > Off-line simulatie reduceert test en inbedrijfstellingstijd. Historian > Verzamelt alle proces, kwaliteits, energie en overige data vanuit de gehele installatie en genereert gedetailleerde rapporten om het beslissingsproces te vergemakkelijken > Gebaseerd op industriële technologische standaarden > Data security bewaakt ongeautoriseerd toegang. Op een vrijdagmiddag in 2008 stond er een heuse frietkraam voor de deur van system integrator Hoppenbrouwers in Udenhout. De medewerkers deden zich tegoed aan de goudgele friet en daar was alle reden toe. Hoppenbrouwers had opdracht gekregen om de nieuwe fabriek van Agristo (aardappelproducten) te bouwen. Samen met Schneider Electric. Agristo is een van oorsprong Belgische producent van diepgevroren aardappelproducten. Het familiebedrijf is in 1986 opgericht. De eerste aardappelproducten rolden in Harelbeke (België) van de band. In 2001 nam Agristo een fabriek met één productielijn in Tilburg over. Op de braakliggende grond ronde fabriek moest een hypermoderne productielijn komen, goed voor kilogram friet per uur. Integrale oplossing Agristo wilde klaar zijn voor de toekomst en koos daarom voor de modernste oplossingen, vertelt projectleider Adriaan van de Ven. Het werd een fascinerend integraal project, waarbij we echt de complete elektrotechnische en besturingsinstallatie hebben geëngineerd en gemonteerd. Dus de verdelers, de trafo s, remote I/O-panelen, verlichting, inbraakbeveiliging, noodverlichting, netwerken, datakasten, UPS, toegangscontrole en het alarmdoormeldsysteem. Remote service De installatie werd zo goed als alleen met producten van Schneider Electric opgebouwd. En wat minstens zo opvallend was: door de hele fabriek Transparent Info nr

7 In Bedrijf Samen werken vormt ethernet het verbindend element. Een grote glasvezelring verbindt alles aan elkaar tot één groot, transparant netwerk. Alle computers, remote I/O s, SCADA-systemen en frequentieregelaars. Zelfs de motorgroepen hangen aan ethernet en worden via een PLC aangestuurd. Een goed voorbeeld van het Transparent Readyconcept van Schneider Electric, zegt adjunctdirecteur Corné de Meijer van Hoppenbrouwers. Het netwerk biedt een hoge beschikbaarheid dankzij de redundante glasvezelring. Ethernet biedt ook mooie mogelijkheden voor ontsluiting naar buiten toe. Daar maken onze service-engineers gebruik van. Als er een storing is, kunnen ze op afstand inbellen op het productieproces. We kunnen bijvoorbeeld hier vandaan wijzigingen aanbrengen in de source van het SCADA-systeem of de PLC s. Innovatief en uitdagend Al even transparant is het SCADA-systeem. Een systeem met volgens Van de Ven een hoge performance en veel interessante functionaliteit, zoals het terugzoeken van processen met trending. Het sluit aan bij de wens van Agristo om een moderne en flexibele besturing te realiseren. Het was een mooi, innovatief project dat we in korte tijd gemaakt hebben, zo blikt Van de Ven terug. Dat maakte de uitdaging compleet. We hebben veel energie moeten steken in de afstemming met andere uitvoerende partijen die bij de bouw betrokken waren. Als installateur zit je toch aan het einde van de keten. Eerst moet er een gebouw staan en moeten er machines zijn. Maar het is gelukt. Uiteindelijk hebben we in ploegen de fabriek in bedrijf gesteld. Agristo kon op tijd beginnen met produceren Alliance Partner Hoppenbrouwers groot geworden door klein te blijven Eigenlijk hebben we vijftien ondernemers binnen het bedrijf >> 12 Transparent Info nr

8 Samen werken >> Aan de muur van zijn kantoor, precies achter zijn bureau, prijkt een slogan die het geheim van system integrator Hoppenbrouwers samenvat. Groot geworden door klein te blijven. Adjunct-directeur Corné de Meijer legt uit hoe dat werkt in de praktijk. Een goed idee van deze Alliance Partner. Hoppenbrouwers in Udenhout is een familiebedrijf. Een bedrijf waar niet alleen harde techniek en kille cijfers regeren. Nee, de mens staat hier centraal. Of beter: tweehonderd mensen staan hier centraal. We hebben tweehonderd medewerkers en voor ons is medewerkertevredenheid de hoogste doelstelling, zegt De Meijer. Tevreden medewerkers zorgen namelijk voor tevreden klanten. Als je een vakman op pad stuurt die fris uit zijn ogen kijkt en zijn werk met plezier doet, heb je al de helft gewonnen. Daarom investeren we veel in vakmanschap, onder meer door trainingen te geven. Nee, niet alleen technische trainingen, maar ook trainingen om goed te communiceren of met de klant om te gaan. Die soft skills krijgen bij ons veel aandacht. Vijftien ondernemers Wat bijzonder motiverend is voor de medewerkers, is dat ze als individu niet opgaan in een grote anonieme organisatie. Hoppenbrouwers is namelijk opgedeeld in kleine, specialistische teams. Teams die een specialisme hebben zoals industrie, telematica, woningbouw, scholen of duurzame energie. Die teams hebben een grote mate van zelfstandigheid. Ze worden aangestuurd door een projectleider die verantwoordelijk is voor zijn team in technisch én commercieel opzicht. Ze zijn beslissingsbevoegd, maken zelf prijzen en beslissen zelf of ze een project aannemen of niet. Eigenlijk, glimlacht De Meijer, hebben we vijftien onderne- mers binnen het bedrijf. Die zelfstandige teams laten zien wat we bedoelen met groot geworden door klein te blijven. Doelenborden Dat neemt niet weg dat Hoppenbrouwers graag een totaaloplossing levert. En dat is geen probleem. Uit de verschillende betrokken teams wordt dan een projectgroep samengesteld die een integrale oplossing realiseert. Een oplossing die alle disciplines binnen de elektrotechniek en besturingstechniek omvat. Klanten vinden het maar wat prettig dat de lijnen dankzij de zelfstandige teams altijd kort blijven. Tegelijk houden we grip op de organisatie door een zorgvuldige aansturing. We werken met heldere doelstellingen per team die we vertalen naar concrete acties. Overal in het pand hangen doelenborden waarop iedereen kan zien wat die doelstellingen en acties zijn. Het bezorgde Hoppenbrouwers al eens de prestigieuze titel Best Managed Company. Kennis uitwisselen Zoals Hoppenbrouwers met medewerkers en klanten omgaat mensgericht, open, gefocust op de lange termijn zo doet de system integrator dat ook met leveranciers. Een van de leveranciers die in de loop van de tijd uitgegroeid is tot partner, is Schneider Electric. We werken intensief samen, zegt projectleider Adriaan van de Ven. We wisselen technische kennis uit en praten over ontwikkelingen in de markt. Onze engineers volgen regelmatig cursussen bij Schneider Electric. Hebben we bij een project extra hulp nodig, dan zetten we specialisten van Schneider Electric in. En bij sommige projecten gaan de contacten niet alleen over techniek, maar ook over de commerciële aanpak en de logistieke processen. Vooral als er in korte tijd veel geleverd moet worden. Zeker van support Al met al een goede reden voor Hoppenbrouwers om mee te doen in Alliance Partnerprogramma. Te meer daar klanten ook vaak kiezen voor een gerenommeerd merk als Schneider Electric. Vooral in de industrie is niets zo belangrijk als kwaliteit en betrouwbaarheid. Schneider Electric kan dat bieden én over heel de wereld leveren. Als Alliance Partner kunnen we samen met Schneider Electric geïntegreerde, hoogwaardige oplossingen bieden. Bovendien zijn we door ons partnership altijd zeker van de optimale support. Het mes snijdt aan twee kanten! 14 Transparent Info nr

9 uitgelicht! Mijn naam is Joost van der Poel en ben werkzaam bij Schneider Electric als Service Engineer voor Industrial Automation en Power Management. In 2010 is de service afdeling bij ons Customer Care Center gevoegd. Hierdoor zijn er een aantal dingen veranderd. Inhouse reparaties worden niet meer gedaan. Deze worden zoveel mogelijk bij de klant zelf uitgevoerd. Mocht dit niet gaan dan kunnen wij de producten naar Duitsland opsturen ter reparatie. Mijn voornaamste taak binnen de Schneider organisatie is het oplossen van storingen en problemen bij bestaande installaties, maar tegenwoordig komen er steeds meer in bedrijf stellingen bij. Omdat de producten steeds geavanceerder worden willen klanten er tevens een specialist bij. Dit geldt met name voor drives en motion oplossingen. Meer weten over PlantStruxure? Bent u geïnteresseerd geraakt door het artikel over PlantStruxure en wilt u meer weten over deze oplossing van Schneider Electric dan hebben wij een uitgebreide brochure voor u. U kunt deze gratis downloaden. Ga naar com en voer de code 427W in. Na invulling van uw gegevens kunt u de brochure downloaden. Voor het Power Management segment doen wij voornamelijk de installatie en configuratie van de ION Enterprise software. Hierbij wordt ook een hands-on training gegeven, zodat de klant meteen met de software aan de slag kan. Mochten er daarna nog vragen en/of onduidelijkheden zijn kan er altijd nog een volledige training aangevraagd worden. vraag & antwoord Hoe kan ik mijn applicatie op mijn PC vergelijken met de applicatie in de PLC?? Iedereen kent wel het probleem dat ontstaat wanneer meerdere personen de software in een PLC aanpassen, en de applicatie niet eenduidig op een voor iedereen beschikbare locatie wordt opgeslagen. Om dit probleem op te lossen waren er twee opties: 1: De applicatie opnieuw in de PLC laden, 2: De applicatie uit de PLC halen indien deze van de broncode is voorzien. Voor Unity-Pro gebruikers is nu Unity-Dif beschikbaar. Met Unity-Dif kunt u uw software op de PC vergelijken met hetgeen in de PLC zit. Unity-Dif geeft dan aan waar de verschillen zitten, zodat u kunt zien wat er is aangepast. Voorwaarde is wel dat de broncode (upload info) in de PLC aanwezig moet zijn. Unity-Dif kunt u (gratis) downloaden van onze website Kies dan: Producten & Diensten, Industriële Automatisering, Productaanbod Softwaretools, Automatiseringssoftware - Programeersoftware voor Quantum, Premium, Atrium en M340 Unity Pro, Download Software/Firmware. U kunt Unity-Dif installeren naast Unity-Pro versie 2.1 t/m 4.1. Bij installatie moet u het volgende Partnummer invullen: UNYSDUZFUCD21 the most of your energy Make the most of your energy 16

Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement

Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement Who s talking? Alfred Rombeek Saia-Burgess Benelux B.V. www.saia-pcd.com/nl Controls specialisten Integratie toonaangevende

Nadere informatie

Automatiseringsoplossing voor verpakkingsmachines. Verlaag uw kosten en time-to-market

Automatiseringsoplossing voor verpakkingsmachines. Verlaag uw kosten en time-to-market Automatiseringsoplossing voor verpakkingsmachines Verlaag uw kosten en time-to-market Eén partner voor een gezamenlijk doel Schneider Electric is een wereldwijde leider op het gebied van automatiseringsoplossingen

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

o Center SAUTER Vision Center altijd het overzicht bewaren.

o Center SAUTER Vision Center altijd het overzicht bewaren. AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center Vision Center altijd het overzicht bewaren. Moderne gebouwautomatisering wordt steeds complexer: met Vision Center is de bewaking van uw installatie echter

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

Schneider Electric. SmartStruxure solution

Schneider Electric. SmartStruxure solution Schneider Electric SmartStruxure solution Over Schneider Electric de wereldwijde specialist in energiemanagement Geografische regio s FY 2011 sales miljard omzet (laatste 12 maanden) van sales in nieuwe

Nadere informatie

Vijeo Citect. Kies voor Schneider Electric en houd optimale grip op uw producties. Een uitgebreid pakket: Vijeo plus HMI/SCADA

Vijeo Citect. Kies voor Schneider Electric en houd optimale grip op uw producties. Een uitgebreid pakket: Vijeo plus HMI/SCADA Vijeo Citect Kies voor Schneider Electric en houd optimale grip op uw producties Optimale communicatie dankzij de zorgvuldig gekozen koppelingen met apparatuur van Schneider Electric is dit de ideale partner

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

Intelligente energiemeters voor datacenters

Intelligente energiemeters voor datacenters Intelligente energiemeters voor datacenters Waarom meten? Elektrische energie is de duurste van alle variabele kosten in een datacenter. Alleen daarom al is het goed om het verbruik met energiemeters in

Nadere informatie

Technische toelichting Automatisering

Technische toelichting Automatisering Technische toelichting Automatisering Automatisering Overzicht Facilitator HOWEST/UGENT RESEARCH GROUPS Team Mechatronica IO/IPO DAE Electrical Energy Lab Prof. L. Vandevelde SYSTeMS Prof. R. De Keyser

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Koning & Hartman maakt het verschil

Koning & Hartman maakt het verschil Koning & Hartman maakt het verschil KH Smart Manufacturing KH Smart Manufacturing Smart Made Simple Smart Made Simple Nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op en leiden tot nieuwe concepten,

Nadere informatie

Totally Integrated Automation. Realizing visions every day in every industry

Totally Integrated Automation. Realizing visions every day in every industry Totally Integrated Automation Realizing visions every day in every industry Industriële trends Hardware complexer en krachtiger Kortere innovatiecycli en snellere modelwijzigingen om in te spelen op veeleisende

Nadere informatie

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Industry 4.0 Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Internet of Things: de evolutie Vandaag, 2016, groeit

Nadere informatie

Maximale energie-efficiëntie in datacenters met DC? wisselspanning versus gelijkspanning. ABB - Robin Koeken

Maximale energie-efficiëntie in datacenters met DC? wisselspanning versus gelijkspanning. ABB - Robin Koeken Maximale energie-efficiëntie in datacenters met DC? wisselspanning versus gelijkspanning ABB - Robin Koeken Deze lezing wordt u aangeboden door: ABB is een wereldwijde leider op het gebied van energieen

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Enphase Micro omvormers in een snel veranderende wereld. Frank Berets Country Manager NL April 2015

Enphase Micro omvormers in een snel veranderende wereld. Frank Berets Country Manager NL April 2015 Enphase Micro omvormers in een snel veranderende wereld Frank Berets Country Manager NL April 2015 Solar Power verandert Stand alone Geintegreerd 2 2 Solar Power verandert Stand alone Geïsoleerde systemen

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Verlaag uw energiekosten. met de Smart Energy Software van I-Real

Verlaag uw energiekosten. met de Smart Energy Software van I-Real Verlaag uw energiekosten met de Smart Energy Software van I-Real Bent u verantwoordelijk voor energiemanagement? Heeft uw organisatie veel energie aansluitingen of levert/produceert u juist energie? Vaak

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Haal meer uit uw productie en logistiek

Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Efficiency Flexibility Traceability Quality Time-to-market Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Productievloer, magazijn en medewerkers... De Clercq Solutions

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

Optimalisatie door integratie

Optimalisatie door integratie Optimalisatie door integratie industriële en utilitaire dienstverlening op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, instrumentatie, automatisering, HVAC en service & onderhoud Dassen Group is opgericht

Nadere informatie

Innovatie voor systeemintegratie

Innovatie voor systeemintegratie Innovatie voor systeemintegratie PERFORMANCE MADE SMARTER PR-backplane Een gebruiksvriendelijke en betrouwbare montageoplossing tussen het DCS/PLC/SIS-systeem en isolatoren/i.s. interfaces TEMPERATUUR

Nadere informatie

Wat is uw uitdaging?

Wat is uw uitdaging? Wat is uw uitdaging? Efficiënter werken? Veiligheid vergroten? Comfort verhogen door een slimme omgeving? Zelf energie opwekken en gebruiken op het moment dat het uitkomt? Een bestaand gebouw gemakkelijk

Nadere informatie

Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze!

Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze! Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze! Met Fischer realiseert u in 3 eenvoudige stappen complete, gebruiksklare koelsystemen voor uw klanten. Succes, door een warme samenwerking binnen de

Nadere informatie

Roland Geurts Directeur

Roland Geurts Directeur Roland Geurts Directeur Onze opdrachtgevers zijn specialisten op hun eigen vakgebied en vragen om een leverancier die met hun meedenkt en de vaktaal spreekt. Zij zijn regelmatig blij verrast met de oplossingen

Nadere informatie

HMI s ontsluiten machines naar het WEB

HMI s ontsluiten machines naar het WEB HMI s ontsluiten machines naar het WEB Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie Door: Bert-Jan Ruesink Email: b.ruesink@duranmatic.nl Machinebouw event 2015 Pag. 1 Duranmatic B.V. Technische handelsonderneming,

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group Programma: 1. Introductie trainingen Ton Knegt STC Group 2. FF EMEA Demo units Peter Overgauw - Honeywell 3. Training cases Bindert Douma STC

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

Smart MCC Eaton s Intelligent IEC MCC and Power Management System

Smart MCC Eaton s Intelligent IEC MCC and Power Management System Smart MCC Eaton s Intelligent IEC MCC and Power Management System Robert Meijer Product Marketing Manager 1 Agenda Motor Control Centers Power Xpert CXH C445 motorbeveiliging SmartPX Smart MCC 2 Motor

Nadere informatie

Energiebeheer op afstand

Energiebeheer op afstand Energiebeheer > > > OP AFSTAND Draadloze elektriciteitsmeters > Draadloze pulstransmitters Onderstations met Ethernet en GPRS/UMTS WEBBased datacollectiesysteem Overzichtelijke rapporten Multi-site Energiebeheer

Nadere informatie

Industrial Ethernet 2014. Verbeter de transparantie en beschikbaarheid van uw proces

Industrial Ethernet 2014. Verbeter de transparantie en beschikbaarheid van uw proces Industrial Ethernet 2014 Verbeter de transparantie en beschikbaarheid van uw proces - Verbeter de transparantie en beschikbaarheid van uw proces Met de mogelijkheden van de nieuwste generatie PAC - (Programmable

Nadere informatie

Advies en projectmanagement Industriële automatisering. Palaemon. Diensten en referenties. Introductie van Palaemon Frans Kleisman

Advies en projectmanagement Industriële automatisering. Palaemon. Diensten en referenties. Introductie van Palaemon Frans Kleisman Palaemon Advies en projectmanagement Industriële automatisering Diensten en referenties Introductie van Palaemon Frans Kleisman Bedrijfsprofiel 30 jaar ervaring in diverse industriële productie-en procesbesturing.

Nadere informatie

Total Life Cycle Management. Risicobeheersend en strategisch asset management

Total Life Cycle Management. Risicobeheersend en strategisch asset management Total Life Cycle Management Risicobeheersend en strategisch asset management Imtech Automation Solutions Alex Elandt (Business Consultant) Pag 1/15 Total Life Cycle Management v 1.2 03 maart 2010 Inleiding

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

Energiebeheer is inmiddels vanzelfsprekend, maar hoe staat energieverbruik in verhouding tot uw productie?

Energiebeheer is inmiddels vanzelfsprekend, maar hoe staat energieverbruik in verhouding tot uw productie? Energiebeheer is inmiddels vanzelfsprekend, maar hoe staat energieverbruik in verhouding tot uw productie? Automation University 2015 AUD19 Ferry Hallewas PUBLIC INFORMATION Wat willen we bereiken? Produceer

Nadere informatie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie Microsoft Dynamics AX de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie 2 Microsoft Dynamics AX - FOOD Inzicht begint met Microsoft Dynamics AX U wilt:..constante kwaliteit kunnen leveren......inzage in het

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Professional 2 Efficiency door aanpassing Ideale oplossingen voor uw succes Om onmiddellijke reacties op noodoproepen, snelle service en naadloze communicatie

Nadere informatie

Standaardisatie of Maatwerk

Standaardisatie of Maatwerk Standaardisatie of Maatwerk Eindhoen 7-2-2007 Automation & Dries Business Units 8Harro Bosch Automation & Dries Product Launch July 2004 Omron Automation & Dries Product Launch July 2004 8Omron Color Sensing

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

PAVIRO PA- en gesproken woord ontruimingssysteem met professionele geluidskwaliteit Flexibiliteit van meet af aan PAVIRO 1

PAVIRO PA- en gesproken woord ontruimingssysteem met professionele geluidskwaliteit Flexibiliteit van meet af aan PAVIRO 1 PAVIRO PA- en gesproken woord ontruimingssysteem met professionele geluidskwaliteit Flexibiliteit van meet af aan PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Zorgt voor veiligheid, informatie, muziekbeleving Met ruim 100

Nadere informatie

PRODUCTIEF. direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens

PRODUCTIEF. direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens in engineering PRODUCTIEF direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens Naadloze engineering dat is high-end software PLUS de juiste apparaatgegevens. Gegevens 1:1 in het ontwerp overnemen

Nadere informatie

Configureerbare industriële PC's met Core-i7-processor Maximale performance bij gering energieverbruik

Configureerbare industriële PC's met Core-i7-processor Maximale performance bij gering energieverbruik Configureerbare industriële PC's met Core-i7-processor Maximale performance bij gering energieverbruik Door Harm Geurink, Productmanager Control & Industry Solutions bij Phoenix Contact, Nederland hgeurink@phoenixcontact.nl

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Marcel Vennemann Sales Manager Turck B.V. Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle Postbus 297, NL-8000 AG Zwolle T +31 38 422 77 50 F +31 38 422 74 51 E marcel.vennemann@turck.com

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

CENTUM CS 3000 Revisie 3.04

CENTUM CS 3000 Revisie 3.04 CENTUM CS 3000 Revisie 3.04 In de loop van september 2003 werd de nieuwe revisie 3.04 van Centum CS 3000 gelanceerd. Hieronder vindt u een introductie van de nieuwe functies : Centum CS 3000 R3 : geperfectioneerd,

Nadere informatie

Omvormers. Aanbod Kwaliteit Performance

Omvormers. Aanbod Kwaliteit Performance Omvormers Aanbod Kwaliteit Performance Bart van den Bosch Sinds 1997 zonne energie Bij toon aangevende fabrikant van omvormers net gekoppelde zonne energie systemen autonome energie voorziening systemen

Nadere informatie

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol TMX-NET PRO Veilig op afstand beheren via internet smart telecontrol Overal en altijd, compleet en veilig beheer via de cloud clients tablets secure internet smartphones Voordelen TMX-Net Pro Universeel

Nadere informatie

Act-in RTI Software Suite

Act-in RTI Software Suite Act-in RTI Software Suite Die Act-in RTI Software Suite Wij helpen U op Food weg Industrie naar betere 4.0 resultaten! 29-9-2015 Aandachtspunten Industrie 4.0 in perspectief Realtime Improvement Suite

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Inleiding Ontwikkeling KPI-dashboard Voorbeelden Samenvatting Even voorstellen Paul Janssen: Senior Technical Consultant

Nadere informatie

IE Motoren Event HOE KUN JE ENERGIEBESPARING IN MACHINES BEREIKEN? Eric-Jan Huijbregts Account Manager B&R Industriële Automatisering B.V.

IE Motoren Event HOE KUN JE ENERGIEBESPARING IN MACHINES BEREIKEN? Eric-Jan Huijbregts Account Manager B&R Industriële Automatisering B.V. IE Motoren Event HOE KUN JE ENERGIEBESPARING IN MACHINES BEREIKEN? Eric-Jan Huijbregts Account Manager B&R Industriële Automatisering B.V. Energiebesparing Waarom? Energiebesparing Een wereldwijde uitdaging

Nadere informatie

HVL B.V. BUSINESS UNIT BROCHURE INDUSTRIE. Effectieve procesbesturing voor de industrie

HVL B.V. BUSINESS UNIT BROCHURE INDUSTRIE. Effectieve procesbesturing voor de industrie HVL B.V. BUSINESS UNIT BROCHURE INDUSTRIE Effectieve procesbesturing voor de industrie HVL Industrie is systeemintegrator pur sang. We verzorgen álle elektrotechnische en automatiseringsactiviteiten waar

Nadere informatie

Van component tot vision project

Van component tot vision project Techniek gaat prima samen. Van component tot vision project Al meer dan tien jaar is Data Vision de grootste distributeur van vision componenten in de Benelux met kantoren in Nederland en België. Data

Nadere informatie

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 30196-08/05 Scholten Awater / Reclamebureau DplusM BV Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 E: info@sa.nl

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Marcel Vennemann Sales Manager Turck B.V. Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle Postbus 297, NL-8000 AG Zwolle T +31 38 422 77 50 F +31 38 422 74 51 E marcel.vennemann@turck.com

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing

Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing Even voorstellen Pim Berends, 1963 Business Consultant, ICT Automatisering. > 25 jaar ervaring in de industriële automatisering. MES scans

Nadere informatie

De kracht van samenspel

De kracht van samenspel De kracht van samenspel Er zijn ambities in het spel U wilt zeker zijn van de continuïteit en beschikbaarheid van techniek. U wilt een prettige, veilige werkomgeving in een nieuw kantoorpand. U wilt uw

Nadere informatie

Automatisering die ons verbindt. Inspired by flexibility

Automatisering die ons verbindt. Inspired by flexibility Automatisering die ons verbindt Inspired by flexibility 2 AUTOMATISERING OPENHEID 3 Wat onze klanten waarderen: onze openheid en flexibiliteit Dat maakt de samenwerking met ons zo gemakkelijk Er zijn vele

Nadere informatie

Current Temperature 5.2 C. Food & Retail

Current Temperature 5.2 C. Food & Retail 1 Current Temperature 5.2 C Food & Retail 2 Dyzle Food & Retail Index 04 06 Vision Control Met behulp van DyzleLiveWare krijgt u meer inzicht in kritische processen die bepalend zijn voor de voedselkwaliteit.

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw.

Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw. Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw. Westland Infra heeft al meer dan 40 jaar haar wortels in de tuinbouw. Als netbeheerder zijn we verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en beheer van energienetten

Nadere informatie

QuickStart automatisering van uw codeeroplossing

QuickStart automatisering van uw codeeroplossing QuickStart automatisering van uw codeeroplossing Voor nauwgezetheid en productiviteit START Scan de code en ontdek meer over Domino QuickStart Domino codeerautomatisering Dankzij QuickStart, Domino s automatiseringsoplossing,

Nadere informatie

Het managementsysteem voor intelligente veiligheid. FlexES Guard

Het managementsysteem voor intelligente veiligheid. FlexES Guard Het managementsysteem voor intelligente veiligheid naast overzicht ook inzicht De overvloed aan informatie die we Het modulaire beschikt tegenwoordig moeten verwerken, is over de volgende functionaliteiten:

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Small Building Solution

Small Building Solution Small Building Solution for Buildings 05 maart 2015 Smart Building Congres https://www.youtube.com/watch?v=hl3wmduey8e Hannes Van Lijsebeth 1 Waarom een intelligent gebouw? 40% van alle energie ter wereld

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen

Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen Stel dat Productiedata de nieuwe bron van concurrentievoordeel is? En dat Siemens Productiedata analyse eenvoudig en betaalbaar

Nadere informatie

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management.

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management. Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management www.emka-electronics.com Monitoring Service Toegangscontrole 2 Veiligheid voor alles Rack Management van EMKA Electronics De verscherpte voorschriften

Nadere informatie

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties PROFIBUS Nederland PROFIBUS, PROFINET HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties Edegem, 8 juni 2010 De reden De reden voor het initiëren van zo n project kan het verbeteren van de productie

Nadere informatie

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Geïntegreerde Oplossingen Security Management Inbraak Detectie Camera Bewaking Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze beveiligingsoplossing 3. Marktsegmenten

Nadere informatie

Draadloze sensornetwerken in productiebesturing en procesbewaking

Draadloze sensornetwerken in productiebesturing en procesbewaking Draadloze sensornetwerken in productiebesturing en procesbewaking Jouke Miedema Wireless Value November 2011 Presentatie inhoud Wireless Value Belang van monitor en control in Food & Laboratoria Waar en

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

TCO omlaag? Betrouwbaarheid niet!

TCO omlaag? Betrouwbaarheid niet! TCO omlaag? Betrouwbaarheid niet! Kan ik de TCO van mijn noodstroom installatie verlagen, zonder de risico s te vergroten? Wie is ABB? 145,000 medewerkers in meer dan 100 landen $38 miljard omzet (2011)

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties Edeg, 12 november 2009 De reden De reden voor het initiëren van zo n project kan het verbeteren van de productie en of veiligheid zijn. De Nationale

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP Nieuwe perspectieven op TOTAL COST OF OWNERSHIP INTELLIGENT BUILDING SPECIALS Investeren in comfort en energiebesparing loont Ondernemingen en overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie