Automation magazine van Schneider Electric juni 2010 nr 15. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Automation magazine van Schneider Electric juni 2010 nr 15. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen"

Transcriptie

1 Transparent info Automation magazine van Schneider Electric juni 2010 nr 15 p. 12 Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen

2 Colofon Transparent Info is een uitgave van Schneider Electric B.V. Redactie-adres Schneider Electric B.V. afdeling communicatie Postbus RV Haarlem T Teksten Schneider Electric B.V., Haarlem Rudolph Tekst & Concept, Barneveld 03 Voorwoord 04 Trends en ontwikkelingen 06 Samenwerken 08 Kennis & Praktijk 11 In Bedrijf: Agristo 13 Samenwerken: Hopenbrouwers 16 Uitgelicht Vraag & antwoord Voorwoord Food & Beverage Fotografie en illustraties Marco Hamoen fotografie, Bodegraven Schneider Electric B.V., Haarlem Plan B grafische dienstverleners, Haarlem Ontwerp en layout Plan B Grafische dienstverleners, Haarlem Drukwerk Veldwijk-Van Loon Grafische Bedrijven, Waddinxveen Oplage exemplaren. Meerdere exemplaren zijn bij de redactie op aanvraag verkrijgbaar. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de redactie. De Transparent Info wordt gedrukt op chloorvrij papier. De Food & Beverage sector is niet weg te denken in onze huidige maatschappij. Ook in Nederland is F&B een belangrijke industriële pijler. Veiligheid, continuïteit en efficiency staan op een hoog niveau. Toch staat deze sector onder druk. Aan de inkoopzijde worden grondstoffen duurder en aan de verkoopzijde staan de marges onder druk, de concurrentie neemt toe en willen de afnemers de ketenregie overnemen en steeds scherper sturen op kosten. Energie-efficiëntie en duurzaamheid spelen hierin een grote rol! Daarbij komt de steeds strenger wordende wet- en regelgeving, zoals de General Food Law, HACCP en de verpakkingswet. Duurzaamheid, flexibiliteit kortom verschillende ontwikkelingen volgen elkaar snel op! EcoStruxure en PlantSruxure van Schneider Electric zijn de oplossingen die elektrische distributie en procesautomatisering tot een transparant geheel kunnen omvormen voor deze industrie. EcoStruxure helpt u de energiehuishouding inzichtelijk te maken en te optimaliseren, investering op dit gebied hebben een relatief korte return of investment! PlantStruxure, met industrieel ethernet, geeft u meer openheid en integratie waardoor de 'Total cost of ownership' van hard- en software-applicatie kunt verlagen. Hierbij staat onze jarenlange expertise voorop als het gaat om snel en betrouwbaar omschakelen en het verlengen van de levensduur in combinatie met een minimale stop van kostbare processen. Danny Alting Sales Manager Industry, Infrastructure and Water Make the most of your energy 2 Transparent Info nr. 15 3

3 Trends en ontwikkelingen Voeding- en genotmiddelen industrie: een unieke bedrijfstak Marktontwikkelingen De voeding- en genotmiddelen industrie (Food & Beverage) is een bedrijfstak met een specifiek karakter. Het fabriceren en distribueren van gezonde en veilige producten kent, naast meer algemene kenmerken een aantal uitdagingen welke specifiek zijn voor de bedrijfstak. Uw uitdagingen om aan de vraag van uw klant te voldoen, zijn onder andere: Een voorsprong behouden of aan de bovenkant acteren in een uiterst competitieve markt, Als innovatief en flexibel bedrijf snel kunnen voldoen aan de veranderende gewoonten en smaken van de consument, Aanpassen aan grote variaties in de kosten van grondstoffen en energie, Voortdurende veranderingen in regelgeving, rekening houden met de noodzaak van de aanleg van meer milieuvriendelijke 'groene' bedrijven, Het bereiken van uw doelstellingen van duurzame ontwikkeling door het verminderen van uw ecologische druk en het bijdragen aan de sociale ontwikkeling van uw medewerkers en klanten Bijdragen aan een groeiende behoefte van een steeds groter aantal mensen Dit en anderen zijn de uitdagingen waarmee de voeding- en genotmiddelen industrie te maken heeft, maar zijn niet alleen voor deze industriële tak voorbehouden. Kosten besparen Een voorbeeld voor het behalen van kostenbesparing en daarmee het verhogen de rentabiliteit en concurrentievermogen is een beter beheer van bijvoorbeeld bulk voorraden van suiker of meel, alle ingrediënten in tanks en silo's. Dit kan worden geautomatiseerd om een bron van besparingen te worden. Als de grondstoffenprijzen stijgen, kan een accurate en tijdige inventarisatie tot kostenbesparende planning en aankoop vooraf leiden. Veel leveranciers bieden systemen, met de mogelijkheid van communicatie met enterprise resource planning (ERP)systemen. De installatiekosten hiervan nemen gestaag af naarmate technologieën zoals Ethernet en draadloze communicatie beschikbaar komen. Het real-time kunnen verwerken van informatie is cruciaal om de Key Performance Indicators (KPI) te kunnen meten, waarmee bedrijfsprocessen gestuurd kunnen worden en de doelstellingen van het bedrijf gerealiseerd kunnen worden. Deze indicatoren worden gebruikt in systemen voor het meten van Overall Equipment Effectiveness (OEE) en Lean Manufacturing, die op hun beurt van cruciaal belang zijn voor het stellen van doelen, rapportage en besluitvorming op het corporate niveau. Investeren In het algemeen zijn managers bij bedrijven in de voeding- en genotmiddelen industrie optimistisch dat dit jaar meer investeringsplannen uitgevoerd gaan worden. Maar zelfs de meest optimistische managers weten dat het tijd kost om plannen uit de kast te halen, af te stoffen, goedkeuring te behalen en daarna uit te voeren. In die situatie is de kans groot dat de afdeling onderhoud overuren maakt om de levensduur van (ver)oude(rde) systemen te verlengen. Ook moeten de plant managers harder werken om vervanging te rechtvaardigen die verder gaan dan het vervangen en implementeren van kritische, risicovolle processen. Als u wordt geconfronteerd met dergelijke uitdagingen, kunt u nu opgelucht adem halen. Er zijn manieren om verder te gaan dan alleen maar defensieve maatregelen te nemen, maar juist proactief uw activiteiten te verbeteren. Schneider Electric kan u een aantal systemen en oplossingen bieden, waarmee u uw investeringen kunt rechtvaardigen en een snelle Return On Investment (ROI) verkrijgt. Twee stellingen gelden hier: Wat kan worden gemeten kan worden verbeterd. Een voorbeeld hiervan is de kwaliteit van uw energievoorziening. In de loop der jaren kunnen installaties zijn bijgebouwd, apparatuur zijn vervangen, waardoor de energievoorziening niet meer zo betrouwbaar is zoals in eerste instantie ontworpen. Ook door het tegenwoordig veelvuldig toepassen van geschakelde voedingen en frequentieregelaars, kan uw distributie vervuild en zelfs overbelast raken, wat uitval en daarmee kostbare stilstandtijd van uw installatie tot gevolg heeft. Schneider Electric kan u helpen om uw elektrische installaties te controleren, en indien noodzakelijk te verbeteren om zodoende de betrouwbaarheid van de installatie te verbeteren en zelfs het energieverbruik te verlagen. Hiermee kan een snelle ROI worden gerealiseerd. Daarna kunnen deze meetgegevens ook gebruikt gaan worden om uw productie te controleren en verder te optimaliseren. GIGO wat staat voor de uitdrukking "Garbage In, Garbage Out". Het is een uitdrukking die in de informatica wordt gebruikt om mensen er op te wijzen dat software en regelsystemen alleen maar zinnige informatie kunnen leveren wanneer zij met juiste informatie worden gevoed. Een computersysteem kan nog zo intelligent zijn, wanneer het met onjuiste gegevens wordt gevoed, zal het nooit een zinnig resultaat kunnen genereren. De uitdrukking wordt gebruikt voor beleidsbeslissingen die zijn genomen op basis van onjuiste gegevens. Als u uw installaties wilt verbeteren en de noodzaak om de investering te rechtvaardigen, zijn goede en nauwkeurige instrumenten noodzakelijk om accurate gegevens te leveren. Daarna moeten de verkregen gegevens gekwantificeerd worden om de voordelen van investeren te rechtvaardigen. Deze waarheden gelden universeel, maar om het praktisch te houden zullen we de focus beperken tot een paar oplossingen welke Schneider Electric u kan bieden. Hierover leest u meer in het artikel PlantStruxure en Ecostruxure (zie pagina 8). 4 Transparent Info nr. 15 5

4 Samen werken Het partnerprogramma als een keurmerk voor bewezen kwaliteit Certificering waarborgt kennis Alliance Partners System integrators die als partners samenwerken met Schneider Electric. Niet in een klant/leveranciersverhouding, maar als partners met gedeelde belangen. Het Alliance Programma van Schneider Electric maakt het concreet én veelbelovend. Want wie zaken doet met een Alliance Partner, weet dat het met de expertise wel goed zit aan het partnership is verbonden, geeft bovendien recht op een aantal trainingsdagen. Drie niveaus Anderzijds heeft het programma de functie van een keurmerk in de markt. Een bewijs van kwaliteit. En dat is geen loze kreet. Alleen system integrators die regelmatig projecten met Schneider Electric doen, komen in aanmerking voor de titel. Afhankelijk van het niveau en de intensiteit van de samenwerking, verbindt Schneider Electric concrete eisen aan het partnership. De Alliance Partner vormt het basisniveau. System integrators die aantoonbare en voldoende ervaring hebben met Schneider Electric, komen voor dit predicaat in aanmerking. Aan de titel Certified Alliance Partner zijn meer eisen verbonden. Zo moet de system integrator een minimumaantal gecertificeerde engineers in huis hebben. Het hoogste niveau is dat van de Strategic Allliance Partner. Het is bedoeld voor partners die zich bijna volledig op Schneider Electric-oplossingen richten. Dit niveau wordt op dit moment verder uitgewerkt door Schneider Electric. Persoonsgebonden certificering De kennisuitwisseling tussen Schneider Electric en de Alliance Partner is niet vrijblijvend. Opleiding en certificering vormen een belangrijke peiler onder het partnerprogramma. Speciaal voor Alliance Partners richtte Schneider Electric een aantal speciale trainingen in. Op dit moment kunnen de engineers zich laten certificeren als PlantStruxture Certified Engineer en als VijeoCitect/CitectSCADA Certified Engineer. Het certificaat wordt uitgereikt aan de engineers die na de verschillende trainingen de nodige ervaring hebben opgedaan in een aantal concrete projecten en geslaagd zijn voor een pittig examen. Het papiertje is twee jaar geldig. En wat niet toevallig is, is dat het certificaat persoonsgebonden is. System integrators kunnen zich dus alleen uitgeven voor een Certified Alliance Partner als ze de kennis daadwerkelijk in huis hebben. Actief dankzij jaarplan Samen met de Alliance Partners stelt Schneider Electric elk jaar een jaarplan op. Dat houdt wederzijds de dynamiek erin en versterkt de betrokkenheid. In het plan staan afspraken over de samenwerking op technisch, commercieel en promotioneel gebied. Dichtbij de bron De nauwe samenwerking tussen Schneider Electric als fabrikant en de Alliance Partner als system integrator, spreekt opdrachtgevers aan. En dat is niet verwonderlijk. Het is een waarborg dat de partij die verantwoordelijk is voor de engineering en realisatie over kennis van de nieuwste technologie beschikt. Het gevoel dat de system integrator dichtbij de bron zit, is in alle opzichten een vertrouwd gevoel. Dat is de kern van het Alliance Programma. In 2009 heeft Schneider Electric in Nederland het nieuwe Alliance Programma geïntroduceerd. Inmiddels wordt het partnerprogramma internationaal uitgerold. De kracht van het programma is dat het een dubbele functie heeft. Nauwe samenwerking Enerzijds verbindt het Schneider Electric en de system integrator nauwer aan elkaar. Zo krijgen de Alliance Partners de beschikking over extra softwaretools. Tools waarmee ze bijvoorbeeld sneller en efficiënter applicaties kunnen genereren. Ook krijgen de partners toegang tot het Alliance extranet. Ze kunnen software updaten, actuele informatie delen en online trainingen volgen. Schneider Electric ondersteunt de Alliance Partner in alle fasen van een project. Van ontwerp en calculatie tot realisatie en onderhoud. De jaarlijkse fee die 6 Transparent Info nr. 15 7

5 Kennis & Praktijk Met EcoStruxure en PlantStruxure haalt u het meeste uit uw energie Als wereldwijde specialist in energiemanagement biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen om energie veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en groen te maken voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industriële processen, gebouwautomatisering en data- & netwerkcenters, alsmede een brede aanwezigheid in woningbouwapplicaties. Om dit specialisme te verstevigen is PlantStruxure en EcoStruxure geïntroduceerd. EcoStruxure, architectuur voor energiemanagement, van centrale tot stopcontact Schneider Electric is de eerste en enige die een geïntegreerde oplossing biedt voor de huidige digitale economie. Oplossingen om efficiënt met energie om te gaan zijn complex en groot in aantal. In veel gevallen vertrouwen deze oplossingen op een efficiëntere samenwerking tussen de verschillende aandeelhouders (facility managers, IT managers, plant managers, proces engineers, etc). Om een hoog efficiëntieniveau te bereiken, moeten systemen van meerdere segmenten, platformen en aanbieders op unieke wijze geïntegreerd worden. Het is nu tijd om gebruik te maken van alle intelligentie die we hebben ontwikkeld en deze in te zetten om het gebruik van energie te optimaliseren. Energiebesparing Een grootschalige energiebesparing realiseren is voor veel bedrijven nog altijd lastig, omdat veel verschillende facetten van een onderneming van invloed zijn op het energieverbruik. Bedrijven kampen met capaciteitstekorten, slecht ontwerp van systemen, te weinig standaardisatie, onvoldoende gebruik van duurzame energie en implementatieproblemen om bedrijfsbreed resultaat te boeken. EcoStruxure EcoStruxure is een architectuur die meerdere bedrijfsdisciplines combineert om energiemanagement te optimaliseren. De geïntegreerde aanpak ontstaat door het beheer van energie in serverruimtes, processen en machines, gebouwen en beveiliging te integreren en energie centraal te monitoren en te managen. Hierdoor is optimalisatie mogelijk en kunnen besparingen gerealiseerd worden. Inzicht in verbruik Dankzij EcoStruxure krijgen bedrijven meer inzicht in verschillende vormen van verbruik; van elektriciteit tot water. Bovendien is er real-time controle op het energieverbruik. Door de samenkomst van de verschillende bedrijfsfacetten zijn processen efficiënter in te richten, waardoor kosten omlaag kunnen en de beveiliging wordt vergroot. PlantStruxure, Procesautomatiseringssysteem optimaliseert energieverbruik Integratie van het gehele proces Industriële bedrijven hebben te maken met onder meer een verhoogde concurrentiedruk, een vluchtige wereldwijde economie, hogere kosten voor materialen en strengere eisen vanuit de wet- en regelgeving. Om te kunnen concurreren in deze nieuwe wereld, zijn een goede samenwerking en het nemen van gefundeerde beslissingen essentieel. Hiervoor is relevante informatie nodig, zodat gegevens direct in concrete acties kunnen worden omgezet. Om dit te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat informatie over de productie en het energiegebruik niet langer gescheiden worden verzameld en vastgelegd. PlantStruxure zorgt hiervoor: alle relevante gegevens kunnen nu op een centrale plaats worden vastgelegd, waardoor sneller kan worden gewerkt en de flexibiliteit toeneemt. Dit vereist een automatiseringssysteem dat niet alleen gemakkelijk in ontwerp en eenvoudig te onderhouden is, maar tevens een duidelijk beeld levert over wat er in het proces gebeurt. Een systeem dat gemakkelijk met apparatuur van verschillende leveranciers kan integreren. Overkoepelende oplossing PlantStruxure is dé architectuur van Schneider Electric als het gaat om een totaal proces automatiseringssysteem. Middels EcoStruxure wordt er gekoppeld aan de groeiende behoefte voor energiemanagement. Het systeem biedt een flexibele en schaalbare architectuur die binnen een geautomatiseerde bedrijfsvoering essentieel is. Meestal zijn procesautomatiserings-, energiebeheer- en productiebeheersingsystemen en zelfs tools voor fabrieksontwerp en engineering uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen hun eigen domein. De industrie heeft echter in toenemende mate behoefte aan oplossingen die al dit soort beheertoepassingen bij elkaar brengt. PlantStruxure integreert zowel hardware- als softwarecomponenten die in de gehele fabriek worden toegepast. De oplossing bestaat uit een combinatie van krachtige software en hardware, waarbij een maximale beschikbaarheid van de productieprocessen wordt gegarandeerd. Dit wordt gewaarborgd door redundantie en functionele veiligheid op ieder niveau van de architectuur. De procesindustrie moet de kosten die gepaard gaan met het opzetten, gebruiken en onderhouden van een installatie zo laag mogelijk houden. Tegelijkertijd moet de opbrengst voor een productielocatie zo hoog mogelijk zijn - met behoud van een goede kwaliteit van de productie en met respect voor het milieu. Hierbij moet een zo gunstig mogelijke ROI worden gerealiseerd. Het behalen van de genoemde aspecten is veelal lastig, aangezien plant managers, operation managers, engineers, operators en onderhoudsmanagers niet altijd dezelfde taal spreken. Met PlantStruxure kunnen alle partijen binnen een industriële omgeving samenwerken. Zij kunnen gezamenlijk taken automatiseren en aan de eisen en wensen op het gebied van energiebeheer voldoen. Innovatief Oplossingen zijn niet alleen gebaseerd op technologie maar ook de deskundigheid achter de technologie. Schneider Electric levert al decennia lang oplossingen voor automatisering van productie- en procesindustrieën. 40 jaar geleden ontwikkelde wij de eerste PLC uit en baanden daarmee de weg voor bedrijven om fysieke logicarelais te vervangen door Programmeerbare Logica Controllers (PLC s) In 1979 introduceerden wij Modbus op de markt, een defacto standaard voor een echt open communicatievorm en het meest gebruikte industriële protocol ter de wereld. In 1996 introduceerden wij onze eerste Programmeerbare Automatiserings Controller (PAC) met embedded Ethernet en Webserver en de mogelijkheid voor datalogging aan boord. Een rijke geschiedenis die op innovatie en openheid is gebaseerd, en vandaag gaan wij in dezelfde geest met de introductie van PlantStruxure en Ecostruxure verder. Meer weten over Plant- Struxure? Bent u geïnteresseerd geraakt door het artikel over PlantStruxure en wilt u meer weten over deze oplossing van Schneider Electric dan hebben wij een uitgebreide brochure voor u. U kunt deze gratis downloaden. Ga naar com en voer de code 427W in. Na invulling van uw gegevens kunt u de brochure downloaden. 8 Transparent Info nr. 14 9

6 Kennis & Praktijk In Bedrijf Een goed voorbeeld van het Transparent Ready-concept Hoppenbrouwers realiseert samen met Schneider Electric moderne frietfabriek 10 Energie Management > ipmcc (intelligent Motor Control Center) voor het optimaliseren van het verbruik > Slimme vermogens- en energiemeters > Frequentie regelaars voor betere energie efficiëntie > Energie management software voor meting en analyse Transparent Ready Netwerken > Transparante communicatie tussen alle systemen en componenten > Standaard Ethernet technologie en industriële protocollen > Toepassingsgerichte netwerken Modbus TCP, EtherNet/IP, Profibus, CANopen, AS- Interface > Toepassingsgerichte instrumentatie netwerken Profibus PA, Foundation Fieldbus & HART. Operation > De link tussen de operator en het proces > Eenvoudige systeem navigatie > Krachtig alarm management > Geavanceerde trending en proces visualisatie > Cliënt opties zoals web cliënt, PDAs, smart phones. Control > Modulaire PLC s voor alle besturingsapplicaties > Geïntegreerde SIL2 en 3 veiligheid > Hot-swappable processoren, I/O, communicatie modules en voedingen > Geavanceerde proces besturingsfunctionaliteit > Gebaseerd op IEC standaard en PLC open Engineering > Ontwerpen en aanpassingen van het gehele systeem vanaf één locatie > Flexibele engineering tools om nog efficiënter te werken > Object bibliotheken, herbruikbaar en uitbreidbaar voor standaardisatie > Off-line simulatie reduceert test en inbedrijfstellingstijd. Historian > Verzamelt alle proces, kwaliteits, energie en overige data vanuit de gehele installatie en genereert gedetailleerde rapporten om het beslissingsproces te vergemakkelijken > Gebaseerd op industriële technologische standaarden > Data security bewaakt ongeautoriseerd toegang. Op een vrijdagmiddag in 2008 stond er een heuse frietkraam voor de deur van system integrator Hoppenbrouwers in Udenhout. De medewerkers deden zich tegoed aan de goudgele friet en daar was alle reden toe. Hoppenbrouwers had opdracht gekregen om de nieuwe fabriek van Agristo (aardappelproducten) te bouwen. Samen met Schneider Electric. Agristo is een van oorsprong Belgische producent van diepgevroren aardappelproducten. Het familiebedrijf is in 1986 opgericht. De eerste aardappelproducten rolden in Harelbeke (België) van de band. In 2001 nam Agristo een fabriek met één productielijn in Tilburg over. Op de braakliggende grond ronde fabriek moest een hypermoderne productielijn komen, goed voor kilogram friet per uur. Integrale oplossing Agristo wilde klaar zijn voor de toekomst en koos daarom voor de modernste oplossingen, vertelt projectleider Adriaan van de Ven. Het werd een fascinerend integraal project, waarbij we echt de complete elektrotechnische en besturingsinstallatie hebben geëngineerd en gemonteerd. Dus de verdelers, de trafo s, remote I/O-panelen, verlichting, inbraakbeveiliging, noodverlichting, netwerken, datakasten, UPS, toegangscontrole en het alarmdoormeldsysteem. Remote service De installatie werd zo goed als alleen met producten van Schneider Electric opgebouwd. En wat minstens zo opvallend was: door de hele fabriek Transparent Info nr

7 In Bedrijf Samen werken vormt ethernet het verbindend element. Een grote glasvezelring verbindt alles aan elkaar tot één groot, transparant netwerk. Alle computers, remote I/O s, SCADA-systemen en frequentieregelaars. Zelfs de motorgroepen hangen aan ethernet en worden via een PLC aangestuurd. Een goed voorbeeld van het Transparent Readyconcept van Schneider Electric, zegt adjunctdirecteur Corné de Meijer van Hoppenbrouwers. Het netwerk biedt een hoge beschikbaarheid dankzij de redundante glasvezelring. Ethernet biedt ook mooie mogelijkheden voor ontsluiting naar buiten toe. Daar maken onze service-engineers gebruik van. Als er een storing is, kunnen ze op afstand inbellen op het productieproces. We kunnen bijvoorbeeld hier vandaan wijzigingen aanbrengen in de source van het SCADA-systeem of de PLC s. Innovatief en uitdagend Al even transparant is het SCADA-systeem. Een systeem met volgens Van de Ven een hoge performance en veel interessante functionaliteit, zoals het terugzoeken van processen met trending. Het sluit aan bij de wens van Agristo om een moderne en flexibele besturing te realiseren. Het was een mooi, innovatief project dat we in korte tijd gemaakt hebben, zo blikt Van de Ven terug. Dat maakte de uitdaging compleet. We hebben veel energie moeten steken in de afstemming met andere uitvoerende partijen die bij de bouw betrokken waren. Als installateur zit je toch aan het einde van de keten. Eerst moet er een gebouw staan en moeten er machines zijn. Maar het is gelukt. Uiteindelijk hebben we in ploegen de fabriek in bedrijf gesteld. Agristo kon op tijd beginnen met produceren Alliance Partner Hoppenbrouwers groot geworden door klein te blijven Eigenlijk hebben we vijftien ondernemers binnen het bedrijf >> 12 Transparent Info nr

8 Samen werken >> Aan de muur van zijn kantoor, precies achter zijn bureau, prijkt een slogan die het geheim van system integrator Hoppenbrouwers samenvat. Groot geworden door klein te blijven. Adjunct-directeur Corné de Meijer legt uit hoe dat werkt in de praktijk. Een goed idee van deze Alliance Partner. Hoppenbrouwers in Udenhout is een familiebedrijf. Een bedrijf waar niet alleen harde techniek en kille cijfers regeren. Nee, de mens staat hier centraal. Of beter: tweehonderd mensen staan hier centraal. We hebben tweehonderd medewerkers en voor ons is medewerkertevredenheid de hoogste doelstelling, zegt De Meijer. Tevreden medewerkers zorgen namelijk voor tevreden klanten. Als je een vakman op pad stuurt die fris uit zijn ogen kijkt en zijn werk met plezier doet, heb je al de helft gewonnen. Daarom investeren we veel in vakmanschap, onder meer door trainingen te geven. Nee, niet alleen technische trainingen, maar ook trainingen om goed te communiceren of met de klant om te gaan. Die soft skills krijgen bij ons veel aandacht. Vijftien ondernemers Wat bijzonder motiverend is voor de medewerkers, is dat ze als individu niet opgaan in een grote anonieme organisatie. Hoppenbrouwers is namelijk opgedeeld in kleine, specialistische teams. Teams die een specialisme hebben zoals industrie, telematica, woningbouw, scholen of duurzame energie. Die teams hebben een grote mate van zelfstandigheid. Ze worden aangestuurd door een projectleider die verantwoordelijk is voor zijn team in technisch én commercieel opzicht. Ze zijn beslissingsbevoegd, maken zelf prijzen en beslissen zelf of ze een project aannemen of niet. Eigenlijk, glimlacht De Meijer, hebben we vijftien onderne- mers binnen het bedrijf. Die zelfstandige teams laten zien wat we bedoelen met groot geworden door klein te blijven. Doelenborden Dat neemt niet weg dat Hoppenbrouwers graag een totaaloplossing levert. En dat is geen probleem. Uit de verschillende betrokken teams wordt dan een projectgroep samengesteld die een integrale oplossing realiseert. Een oplossing die alle disciplines binnen de elektrotechniek en besturingstechniek omvat. Klanten vinden het maar wat prettig dat de lijnen dankzij de zelfstandige teams altijd kort blijven. Tegelijk houden we grip op de organisatie door een zorgvuldige aansturing. We werken met heldere doelstellingen per team die we vertalen naar concrete acties. Overal in het pand hangen doelenborden waarop iedereen kan zien wat die doelstellingen en acties zijn. Het bezorgde Hoppenbrouwers al eens de prestigieuze titel Best Managed Company. Kennis uitwisselen Zoals Hoppenbrouwers met medewerkers en klanten omgaat mensgericht, open, gefocust op de lange termijn zo doet de system integrator dat ook met leveranciers. Een van de leveranciers die in de loop van de tijd uitgegroeid is tot partner, is Schneider Electric. We werken intensief samen, zegt projectleider Adriaan van de Ven. We wisselen technische kennis uit en praten over ontwikkelingen in de markt. Onze engineers volgen regelmatig cursussen bij Schneider Electric. Hebben we bij een project extra hulp nodig, dan zetten we specialisten van Schneider Electric in. En bij sommige projecten gaan de contacten niet alleen over techniek, maar ook over de commerciële aanpak en de logistieke processen. Vooral als er in korte tijd veel geleverd moet worden. Zeker van support Al met al een goede reden voor Hoppenbrouwers om mee te doen in Alliance Partnerprogramma. Te meer daar klanten ook vaak kiezen voor een gerenommeerd merk als Schneider Electric. Vooral in de industrie is niets zo belangrijk als kwaliteit en betrouwbaarheid. Schneider Electric kan dat bieden én over heel de wereld leveren. Als Alliance Partner kunnen we samen met Schneider Electric geïntegreerde, hoogwaardige oplossingen bieden. Bovendien zijn we door ons partnership altijd zeker van de optimale support. Het mes snijdt aan twee kanten! 14 Transparent Info nr

9 uitgelicht! Mijn naam is Joost van der Poel en ben werkzaam bij Schneider Electric als Service Engineer voor Industrial Automation en Power Management. In 2010 is de service afdeling bij ons Customer Care Center gevoegd. Hierdoor zijn er een aantal dingen veranderd. Inhouse reparaties worden niet meer gedaan. Deze worden zoveel mogelijk bij de klant zelf uitgevoerd. Mocht dit niet gaan dan kunnen wij de producten naar Duitsland opsturen ter reparatie. Mijn voornaamste taak binnen de Schneider organisatie is het oplossen van storingen en problemen bij bestaande installaties, maar tegenwoordig komen er steeds meer in bedrijf stellingen bij. Omdat de producten steeds geavanceerder worden willen klanten er tevens een specialist bij. Dit geldt met name voor drives en motion oplossingen. Meer weten over PlantStruxure? Bent u geïnteresseerd geraakt door het artikel over PlantStruxure en wilt u meer weten over deze oplossing van Schneider Electric dan hebben wij een uitgebreide brochure voor u. U kunt deze gratis downloaden. Ga naar com en voer de code 427W in. Na invulling van uw gegevens kunt u de brochure downloaden. Voor het Power Management segment doen wij voornamelijk de installatie en configuratie van de ION Enterprise software. Hierbij wordt ook een hands-on training gegeven, zodat de klant meteen met de software aan de slag kan. Mochten er daarna nog vragen en/of onduidelijkheden zijn kan er altijd nog een volledige training aangevraagd worden. vraag & antwoord Hoe kan ik mijn applicatie op mijn PC vergelijken met de applicatie in de PLC?? Iedereen kent wel het probleem dat ontstaat wanneer meerdere personen de software in een PLC aanpassen, en de applicatie niet eenduidig op een voor iedereen beschikbare locatie wordt opgeslagen. Om dit probleem op te lossen waren er twee opties: 1: De applicatie opnieuw in de PLC laden, 2: De applicatie uit de PLC halen indien deze van de broncode is voorzien. Voor Unity-Pro gebruikers is nu Unity-Dif beschikbaar. Met Unity-Dif kunt u uw software op de PC vergelijken met hetgeen in de PLC zit. Unity-Dif geeft dan aan waar de verschillen zitten, zodat u kunt zien wat er is aangepast. Voorwaarde is wel dat de broncode (upload info) in de PLC aanwezig moet zijn. Unity-Dif kunt u (gratis) downloaden van onze website Kies dan: Producten & Diensten, Industriële Automatisering, Productaanbod Softwaretools, Automatiseringssoftware - Programeersoftware voor Quantum, Premium, Atrium en M340 Unity Pro, Download Software/Firmware. U kunt Unity-Dif installeren naast Unity-Pro versie 2.1 t/m 4.1. Bij installatie moet u het volgende Partnummer invullen: UNYSDUZFUCD21 the most of your energy Make the most of your energy 16

Automation magazine van Schneider Electric december 2010 nr 16. p. 13. "Wat wij vooral belangrijk vinden is continuïteit"

Automation magazine van Schneider Electric december 2010 nr 16. p. 13. Wat wij vooral belangrijk vinden is continuïteit Transparent info Automation magazine van Schneider Electric december 2010 nr 16 p. 13 "Wat wij vooral belangrijk vinden is continuïteit" Colofon Voorwoord Transparent Info is een uitgave van Schneider

Nadere informatie

Automation magazine van Schneider Electric mei 2009 nr 13. p. 12. ZEBRA Gasnetwerk vroeg een beschikbaarheid van 99,9 procent

Automation magazine van Schneider Electric mei 2009 nr 13. p. 12. ZEBRA Gasnetwerk vroeg een beschikbaarheid van 99,9 procent Transparent info Automation magazine van Schneider Electric mei 2009 nr 13 p. 12 ZEBRA Gasnetwerk vroeg een beschikbaarheid van 99,9 procent Colofon Transparant Info is een uitgave van Schneider Electric

Nadere informatie

Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen

Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Transparent info Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14 p. 12 Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Colofon Transparant Info is een uitgave van Schneider Electric

Nadere informatie

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL TRENDS EN ONTWIKKELINGEN: WEB SERVICES 3 KENNIS EN PRAKTIJK: WEB SERVICES GEÏNTEGREERD IN DE PLC - SOAP / XML 7,8 SAMENWERKEN 9 PRODUCTEN: ADVANTYS SMART TERMINAL BLOK 11 TRAININGEN 12 AUTOMATION MAGAZINE

Nadere informatie

De echte uitdaging was het reduceren van het energieverbruik

De echte uitdaging was het reduceren van het energieverbruik InterFace Een uitgave van Schneider Electric B.V. Nederland nr.53 mei 2010 Schneider Electric Nederland Sjef Gorissen - Cofely Datacenter Solutions De echte uitdaging was het reduceren van het energieverbruik

Nadere informatie

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL TRENDS EN ONTWIKKELINGEN: VIJEO CITECT 3 KENNIS EN PRAKTIJK: SOFTWARE: UNITY - VIJEO CITECT SCADA INTEGRATIE 7 IN BEDRIJF 9, 10 PRODUCTEN: VIJEO CITECT 12, 13 TRAININGEN 15 DEMOTRUCK 16 AUTOMATION MAGAZINE

Nadere informatie

Schneider Electric bewijst meerwaarde in bouwteam

Schneider Electric bewijst meerwaarde in bouwteam 47 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek George PhENTUM van TEMACO: Schneider Electric bewijst meerwaarde in bouwteam SEPTEMBER 2007 Nieuwe micro

Nadere informatie

Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric. Nieuwe Magelis grafische terminals met touch screen. Project: Theater de Spiegel in Zwolle

Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric. Nieuwe Magelis grafische terminals met touch screen. Project: Theater de Spiegel in Zwolle 44 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek ONNO DE MAN VAN WASHTEC: SEPTEMBER 2006 Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric Nieuwe

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen melanie zevenbergen: CommScope lanceert developer community voor itracs'

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elektrotechnische oplossingen voor de gehele energieketen

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elektrotechnische oplossingen voor de gehele energieketen Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elektrotechnische oplossingen voor de gehele energieketen Ready to power your future. Energie voor wereldwijd ondernemen Automobielsector Lucht- en ruimtevaart Eaton

Nadere informatie

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP September 2012 Jaargang 25 #6 SPECIAL INFRA Na onze verhuizing staat de patiënt met Solid Workspace centraal. Louis Poulussen, Ziekenhuis Bernhoven Continuïteit cruciaal voor succes. Ger Scholte, Enkco

Nadere informatie

Performance. Investeren in meerwaarde

Performance. Investeren in meerwaarde Performance Investeren in meerwaarde Inhoud Performance met meerwaarde 6 12 14 16 22 Inhoud Colofon 05 Voorwoord John Brussel 06 Investeren in verbetering Interview Hennie van Pinxteren (Meander Medisch

Nadere informatie

zomer 2015 Professionals Vakblad voor Industriële Automatiserings Professionals Nederland

zomer 2015 Professionals Vakblad voor Industriële Automatiserings Professionals Nederland IA Professionals Vakblad voor Industriële Automatiserings Professionals Nederland zomer 2015 In dit nummer:! Procesintensificatie en miniaturisering! Flowbewaking met thermodynamische sensoren! Systeemoplossingen,

Nadere informatie

Le Mirage. Een kantoorpand dat flexibel is qua indeling én qua installatie. Theo van Baal

Le Mirage. Een kantoorpand dat flexibel is qua indeling én qua installatie. Theo van Baal InterFace Een uitgave van Schneider Electric B.V. Nederland nr.50 DECEMBER 08 Le Mirage Een kantoorpand dat flexibel is qua indeling én qua installatie Theo van Baal Eurocommerce Projectontwikkeling Colofon

Nadere informatie

Visie PQR op de IT van Morgen

Visie PQR op de IT van Morgen Visie PQR op de IT van Morgen 3 Constant contact De vraag achter de vraag Verder in dit nummer: In gesprek met de klant Where do you want to go today? 3D naar de cloud Uw IT-strategie begint bij het PQR

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

onderhoud special Onderhoud bij Heineken Heerlijk Helder met ES Elektro Altijd geholpen door ES Elektro en Hoogland-Mennens: de 24-uursdienst

onderhoud special Onderhoud bij Heineken Heerlijk Helder met ES Elektro Altijd geholpen door ES Elektro en Hoogland-Mennens: de 24-uursdienst JAARGANG 09 - AUGUSTUS 2012 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT de WIJ STAAN DAG & NACHT PARAAT onderhoud special Onderhoud bij Heineken Heerlijk Helder met ES Elektro Voor de monteurs van Heras sluit

Nadere informatie

In de groene versnelling

In de groene versnelling Performance oktober 2012, jaargang 12 In de groene versnelling Performance in de groene versnelling 06 08 12 14 18 Inhoud Colofon 06 De 3 P s van Honeywell Validation 08 LUMC, Kwaliteitborg voor cleanrooms

Nadere informatie

2006 stond in het teken van bundeling van krachten.

2006 stond in het teken van bundeling van krachten. 2006 stond in het teken van bundeling van krachten. Om voor al uw projecten de juiste oplossing te kunnen bieden heeft Schneider Electric in 2006 de krachten gebundeld van haar merken Merlin Gerin, Telemecanique,

Nadere informatie

Een mooi huwelijk tussen Exact en VCD CSS

Een mooi huwelijk tussen Exact en VCD CSS Januari 2012 Jaargang 25 #3 SPECIAL NCT bereikt doel via toekomstbestendige oplossing van VCD CSS Exact Globe en Docdata zijn nu prima gekoppeld Castelijn & Beerens Koppeling Exact met VisionPlanner is

Nadere informatie

Odisee: Een hedendaagse Hogeschool! België - Mei 2015

Odisee: Een hedendaagse Hogeschool! België - Mei 2015 Odisee: Een hedendaagse Hogeschool! België - Mei 2015 Schneider is On: het nieuwe ondernemingsprogramma dat de klant in het hart van de organisatie wil plaatsen Schneider magazine is een publicatie van

Nadere informatie

lean (& mean?) 24 Making you succeed in de praktijk ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar

lean (& mean?) 24 Making you succeed in de praktijk ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar JAARGANG 10 - JUNI 2013 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT lean (& mean?) 24 Jos van Bussel, directeur EVB Group: Lean manufacturing levert ons heel veel op GEEN PUSH- MAAR PULL- PRODUCTIE Excellence

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

herfst 2014 Professionals Vakblad voor Industriële Automatiserings Professionals Nederland

herfst 2014 Professionals Vakblad voor Industriële Automatiserings Professionals Nederland IA Professionals Vakblad voor Industriële Automatiserings Professionals Nederland herfst 2014 In dit nummer:! Productie gehaald, missie geslaagd! Mobiele besturingsoplossingen! Maximale automatiseringsflexibiliteit!

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

Koninklijke Mosa. Het transport en de distributie van energie zijn volledig vernieuwd. Wim Wolfs

Koninklijke Mosa. Het transport en de distributie van energie zijn volledig vernieuwd. Wim Wolfs InterFace Een uitgave van Schneider Electric B.V. Nederland nr.49 JUNI 08 Koninklijke Mosa Het transport en de distributie van energie zijn volledig vernieuwd Wim Wolfs Colofon Interface is een uitgave

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie