Handleiding Nero ControlCenter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Nero ControlCenter"

Transcriptie

1 Handleiding Nero ControlCenter

2 Informatie over copyright en handelsmerken Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen worden gebruikt of gereproduceerd volgens de licentieovereenkomst. De inhoud van dit document en van de bijbehorende software kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Nero AG verwerpt elke verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van dit document en verwerpt elke schadeclaim die de bepalingen van de garantieovereenkomst overstijgt. Dit document en de volledige inhoud ervan zijn beschermd door copyright en zijn eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden. Bovendien bevat dit document materiaal dat door internationaal geldend copyright wordt beschermd. Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, overgedragen of gekopieerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nero AG. Denk eraan dat bestaande tekeningen, afbeeldingen, video's, muziektitels of andere materialen die u wilt opnemen of kopiëren in projecten, beschermd kunnen zijn door copyright. Het ongeoorloofde gebruik van dit type materiaal in uw projecten kan de rechten van de eigenaar van het copyright schenden. Zorg ervoor dat u beschikt over alle nodige toestemmingen van de eigenaar van het copyright. Tenzij u eigenaar bent van het copyright, toestemming hebt van de eigenaar van het copyright of uw acties onder de bepalingen van "eerlijk gebruik" van de copyrightwetgeving vallen, kan het zijn dat u nationale of internationale copyrightwetten overtreedt. Het kopiëren, dupliceren, wijzigen of publiceren van door copyright beschermd materiaal kan leiden tot schadeclaims en het afdwingen van andere wettelijke maatregelen tegen u. Wanneer u niet zeker weet wat uw rechten zijn, moet u contact opnemen met uw juridisch adviseur. Een aantal Nero Suite-toepassingen vereisen technologie die ontwikkeld is door derden en zijn toegevoegd aan Nero Suite als demo-versies. Deze toepassingen kunnen gratis online of door het versturen van een activeringsfax worden geactiveerd voor onbeperkt gebruik van de versie. Nero zal alleen de gegevens doorgeven die nodig zijn om de technologie die door derde partijen is gelicentieerd te activeren. Voor onbeperkt gebruik van Nero Suite moet u daarom beschikken over een internetverbinding of een faxtoestel. Copyright Nero AG en haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Nero, Nero Digital, Nero BackItUp, Nero Essentials, Nero Express, Nero ImageDrive, Nero LiquidTV, Nero MediaHome, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero ShowTime, Nero Simply Enjoy, Nero StartSmart, Nero Vision, InCD, Move it, PhotoSnap, het Secur- Disc-logo, Burn-At-Once, DNC Dynamic Noise Control, LayerMagic, Nero DMA Manager, SmartDetect, SmoothPlay, Superresolution, Nero Surround, Nero LiquidMedia, Nero MediaStreaming en UltraBuffer zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Nero AG. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader en Premiere zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst en ATI Radeon zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. ATSC is een handelsmerk van de Advanced Television Committee. ICQ is een geregistreerd handelsmerk van AOL, LLC. Apple, iphoto, ipod, itunes, iphone, FireWire en Mac zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc. ARM is een geregistreerd handelsmerk van ARM, Ltd. AudibleReady is een geregistreerd handelsmerk van Audible, Inc. BenQ is een handelsmerk van de BenQ Corporation. Blu-ray Disc is een handelsmerk van de Blu-ray Disc Association. CyberLink is een geregistreerd handelsmerk van CyberLink Corp. DLNA is een geregistreerd handelsmerk van Digital Living Network Alliance. DivX en DivX Certified zijn geregistreerde handelsmerken van DivX, Inc. Dolby, Pro Logic en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories, Inc. DTS en DTS Digital Surround zijn geregistreerde handelsmerken van DTS, Inc. DVB is een geregistreerd handelsmerk van het DVB Project. Freescale is een handelsmerk van Freescale Semiconductor, Inc. Google en YouTube zijn handelsmerken van Google, Inc. WinTV is een geregistreerd handelsmerk van Hauppauge Computer Works, Inc. Intel, Intel XScale, Pentium en Core zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. Memorex is een geregistreerd handelsmerk van Memorex Products, Inc. ActiveX, ActiveSync, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, HDI, MSN, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Windows Media, Xbox, Xbox 360, de startknop van Windows Vista en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. My Space is een handelsmerk van MySpace, Inc. NVIDIA, GeForce en ForceWare zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation. Nokia is een geregistreerd handelsmerk van Nokia Corporation. CompactFlash is een geregistreerd handelsmerk van SanDisk Corporation. Sony, Memory Stick, PlayStation, PLAYSTATION en PSP zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation. HDV is een handelsmerk van Sony Corporation en Victor Company of Japan, Limited (JVC). UPnP is een geregistreerd handelsmerk van UPnP Implementers Corporation. Labelflash is een geregistreerd handelsmerk van Yamaha Corporation. De hier genoemde handelsmerken worden slechts ter informatie vermeld. Alle merknamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Nero AG, Im Stoeckmaedle 13-15, D Karlsbad, Duitsland. Nero ControlCenter

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Begin meteen goed! Informatie over de handleiding Informatie over Nero ControlCenter 4 2 Nero ControlCenter starten 5 3 Overzicht 6 4 Nero-toepassingen bijwerken 7 5 My Nero Een My Nero-account openen Toegangsgegevens voor My Nero invoeren 9 6 Licentie Een serienummer toevoegen of verwijderen 10 7 Productinstellingen 11 8 De momenteel gebruikte talen definiëren 12 9 Technische informatie Systeemvereisten Index Contact opnemen 15 Nero ControlCenter III

4 Begin meteen goed! 1 Begin meteen goed! 1.1 Informatie over de handleiding Deze handleiding is bedoeld voor alle gebruikers die Nero ControlCenter willen leren gebruiken. De handleiding heeft een procesgewijze opbouw en zet stapsgewijs uiteen hoe een bepaald doel kan worden bereikt. In deze documentatie gelden de volgende conventies: Geeft waarschuwingen, voorwaarden of instructies aan waaraan u zich moet houden. Duidt op aanvullende informatie of advies. 1. Start Een cijfer aan het begin van een regel geeft aan dat er een handeling moet worden uitgevoerd. Voer deze handelingen in de aangegeven volgorde uit. OK (zie...) [ ] Geeft een tussentijds resultaat aan. Geeft een resultaat aan. Geeft tekst of knoppen aan die in de gebruikersinterface voorkomen. Deze worden vet weergegeven. Dit zijn verwijzingen naar andere hoofdstukken. Het zijn koppelingen die onderstreept en met rode tekst worden weergegeven. Geeft sneltoetsen aan voor het invoeren van opdrachten. 1.2 Informatie over Nero ControlCenter Met Nero ControlCenter kunt u Nero-producten bijwerken, de gewenste taal kiezen, informatie over het serienummer opvragen en een serienummer verwijderen of toevoegen. Bovendien kunt u een My Nero-account openen of de toegangsgegevens van uw My Nero wijzigen. Nero ControlCenter 4

5 Nero ControlCenter starten 2 Nero ControlCenter starten Ga als volgt te werk om Nero ControlCenter te starten: 1. Ga als volgt te werk als u Nero Suite gebruikt en Nero StartSmart beschikbaar is: 1. Klik op het pictogram Nero StartSmart. Het venster van Nero StartSmart wordt geopend. 2. Klik op de knop. De lijst met alle toepassingen van Nero verschijnt. 3. Selecteer de optie Toolbox > Nero ControlCenter in de keuzelijst. Het venster Nero ControlCenter verschijnt. 2. Ga als volgt te werk als u een ander Nero-programma gebruikt en geen Nero StartSmart tot uw beschikking hebt. 1. Klik op Start (het pictogram Start) > (Alle) Programma's > Nero > Nero ControlCenter. Het venster Nero ControlCenter verschijnt. U hebt Nero ControlCenter gestart. Nero ControlCenter 5

6 Overzicht 3 Overzicht Nero ControlCenter biedt de volgende mogelijkheden voor het instellen en bijwerken van alle Nero-producten.: Update Licentie Productinstellingen Taal Hiermee kunt u één of meerdere geïnstalleerde Nerotoepassingen bijwerken (zie Update 7). Hiermee worden de gebruikte serienummers weergegeven en kunt u nieuwe invoeren (zie Licentie 10). Hiermee kunt u verbeteringen in het product aanbrengen (zie Productinstellingen 11). Hiermee wijzigt u de taal voor alle Nero-toepassingen (zie Taal 12). Ziek ook: My Nero 8 Nero ControlCenter 6

7 Nero-toepassingen bijwerken 4 Nero-toepassingen bijwerken Het venster Update geeft alle Nero-toepassingen weer volgens de serienummers in het scherm Licentie. Het versienummer van de geïnstalleerde toepassing wordt ook weergegeven. Als uw computer is aangesloten op het Internet, kunt u updates voor alle geïnstalleerde Nero-producten downloaden met de knop Controleren op updates. Scherm Update Nero ControlCenter 7

8 My Nero 5 My Nero In het venster My Nero kunt u uw toegangsgegevens voor My Nero opslaan. Als u nog niet in het bezit bent van een Nero-account, kunt u zich hier aanmelden. My Nero Het adres van de online portal van My Nero is Hier kunnen geregistreerde gebruikers onder meer weblogs beheren en multimediabestanden delen met andere gebruikers. De opgeslagen toegangsgegevens kunnen door de diverse toepassingen worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld Nero ShowTime gebruiken om video RSS feeds af te spelen die door uw Nero buddies zijn aangeboden. Nero ShowTime is een toepassing van de Nero Suite. Meer informatie vindt u in de Nero ShowTime-handleiding. Ziek ook: Toegangsgegevens voor My Nero invoeren 9 Een My Nero-account openen 9 Het venster My Nero Nero ControlCenter 8

9 My Nero 5.1 Een My Nero-account openen Ga als volgt te werk om een My Nero-account met Nero ControlCenter te openen: 1. Klik op het menupictogram My Nero. Het scherm My Nero wordt weergegeven. 2. Klik op de knop My Nero-account maken. De internetpagina My Nero verschijnt. 3. Voer de gewenste gegevens in. 4. Klik op de knop Registeren. U hebt nu een My Nero-account geopend. 5.2 Toegangsgegevens voor My Nero invoeren Er moet aan de volgende voorwaarde U hebt een account bij My Nero. zijn voldaan: Ga als volgt te werk om toegangsgegevens voor uw account in te voeren: 1. Klik op het menupictogram My Nero. Het scherm My Nero wordt weergegeven. 2. Voer uw gebruikersnaam voor My Nero in het invoerveld Bijnaam in. 3. Voer uw wachtwoord voor My Nero in het invoerveld Wachtwoord in. 4. Klik op de knop Accountinformatie controleren. Uw invoer wordt gecontroleerd. Na succesvolle controle verschijnt er een melding dat de controle met succes is uitgevoerd. 5. Klik op de knop OK. Uw My Nero-toegangsgegevens worden vastgelegd in Nero ControlCenter en opgeslagen. De knop My Nero-account bijwerken wordt weergegeven. Met deze knop kunt u uw toegangsgegevens bewerken. Nero ControlCenter 9

10 Licentie 6 Licentie Het venster Licentie verschijnt en alle geïnstalleerde Nero-producten en bijbehorende serienummers worden weergegeven. Voor elke geïnstalleerde demoversie wordt de vervaldatum weergegeven en hebt u de mogelijkheid om een serienummer aan te schaffen via de knop Nu kopen. U kunt hier ook nieuwe serienummers invoeren of oude verwijderen. Ziek ook: Een serienummer toevoegen of verwijderen Een serienummer toevoegen of verwijderen Ga als volgt te werk om een nieuw serienummer in te voeren of een oud te verwijderen: 1. Ga als volgt te werk om een nieuw serienummer in te voeren: 1. Klik op het menupictogram Licentie. Het scherm Licentie wordt weergegeven. 2. Markeer het gewenste Nero-product. Het product wordt in het blauw gemarkeerd. 3. Voer het nieuwe serienummer in het invoervak in. 4. Klik op de knop Toevoegen. Het nieuwe serienummer wordt toegevoegd. Als het Nero-product voor het verleende serienummer nog niet is geïnstalleerd of bij een versie hoort die is verlopen, verschijnt er een venster met overeenkomende melding en wordt de mogelijkheid geboden het gewenste Nero-product bij te werken, te upgraden of te kopen. 2. Ga als volgt te werk om een serienummer te verwijderen: 1. Klik op het menupictogram Licentie. Het scherm Licentie wordt weergegeven. 2. Markeer het gewenste Nero-product. Het product wordt in het blauw gemarkeerd. 3. Klik op de knop Verwijderen. Het serienummer wordt verwijderd. U hebt een serienummer verwijderd of toegevoegd. Nero ControlCenter 10

11 Productinstellingen 7 Productinstellingen In het venster Productinstellingen kunt u aangeven of u wilt meewerken aan productverbeteringen voor Nero. Hiermee geeft u Nero toestemming om gebruikersgegevens van Nerosoftware op uw systeem te verzamelen. Niet-persoonlijke informatie (zoals geïnstalleerde toepassingen of versies) wordt verzameld en anoniem naar een beveiligde Nero-server gezonden, waar deze wordt geanalyseerd en gebruikt om de Nero-software te verbeteren. Om bij te dragen aan productverbetering hoeft u alleen maar het selectievakje Ik wil helpen door toepassingsgegevens naar Nero te zenden in te schakelen. Nero ControlCenter 11

12 8 De momenteel gebruikte talen definiëren De momenteel gebruikte talen definiëren In het venster Taal kunt u de taal selecteren die voor alle Nero-toepassingen wordt gebruikt. Alle talen die tijdens de installatie van het product zijn geïnstalleerd zijn beschikbaar. Als u een taal wilt gebruiken die niet is geïnstalleed, moet u deze eerst installeren. Als u dit wilt doen, moet de installatie aanpassen. Ga als volgt te werk om de taal op te geven die door alle Nero-toepassingen moet worden gebruikt: 1. Klik op het menupictogram Taal. Het venster Taal selecteren verschijnt. Het venster Taal selecteren 2. Selecteer de gewenste taal in het keuzemenu. 3. Klik op de knop Taal wijzigen. De geselecteerde taal wordt direct toegepast. Nero ControlCenter 12

13 Technische informatie 9 Technische informatie 9.1 Systeemvereisten Nero ControlCenter wordt tijdens de installatie van de Nero-producten geïnstalleerd. Dezelfde voorwaarden als voor de geïnstalleerde producten zijn hierop van toepassing. U vindt meer informatie over de systeemvereisten Nero ControlCenter 13

14 Index 10 Index A Account... 8 Accountgegevens... 8 C Conventies, handleiding... 4 H Handleiding, conventies... 4 Het programma starten... 5 L Licentie M My Nero Een account openen... 9 Toegangsgegevens invoeren... 9 N Nero ControlCenter... 6 P Productverbetering Programma, starten... 5 S Scherm Licentie...10 My Nero...8 Productinstellingen...11 Serienummer Invoeren...10 Verwijderen...10 Systeemvereiste T Taal Definiëren...12 Installeren...12 Wijzigen...12 Nero ControlCenter 14

15 Contact opnemen 11 Contact opnemen Nero ControlCenter is een product van Nero AG. Nero AG Im Stoeckmaedle Website: Karlsbad Help: Duitsland Fax: Nero Inc. 330 N Brand Blvd Suite 800 Website: Glendale, CA Help: Verenigde Staten Fax: (818) Nero KK Rover Center-kita 8F-B, Nakagawa-chuou Tsuzuki-ku Website:Websit e: Yokohama, Kanagawa Help: Japan Copyright 2009 Nero AG en diens licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. Nero ControlCenter 15

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen worden gebruikt of gereproduceerd volgens

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen

Nadere informatie

Handleiding Nero MediaHome

Handleiding Nero MediaHome Handleiding Nero MediaHome Informationen zu Urheberrecht und Marken_SingleProducts Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie

Nadere informatie

Handleiding Nero RescueAgent

Handleiding Nero RescueAgent Handleiding Nero RescueAgent Informatie over copyright en handelsmerken Dit document en alle zich daarin bevindende inhoud zijn onderworpen aan en beschermd door internationaal auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten,

Nadere informatie

Handleiding Nero Burning ROM

Handleiding Nero Burning ROM Handleiding Nero Burning ROM Informationen zu Urheberrecht und Marken_Suite_NBR_NE_NSS Copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Dit document en alle zich daarin bevindende inhoud zijn onderworpen aan en beschermd door internationaal auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten,

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Handleiding Nero Video

Handleiding Nero Video Handleiding Nero Video Informatie over copyright en handelsmerken Dit document en alle zich daarin bevindende inhoud zijn onderworpen aan en beschermd door internationaal auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten,

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com

Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com Gebruikershandleiding Nero Recode www.nero.com Copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero Recode 2 en de Nero Recode 2-software zijn beschermd door middel van copyright en zijn eigendom

Nadere informatie

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten

Nadere informatie

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated en haar licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. Adobe Acrobat Connect Pro 7 gebruiken Beschermd door V.S. Patenten

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Internet Security Gebruikershandleiding Documentatieversie 10.1 Copyright 2006 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. De gelicentieerde Software en Documentatie worden

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Zie achterzijde voor snelle installatie.

Zie achterzijde voor snelle installatie. Norton 360TM Gebruikershandleiding Zie achterzijde voor snelle installatie. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding RICOH TotalFlow Production Manager Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding Voorafgaand aan de installatie Installatie Version 3.0.0 Na de installatie Bekijk het Help-systeem van uw product voor informatie

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.4 Status: 05/2014

Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.4 Status: 05/2014 Omzetten van EPLAN Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technical Information Copyright 2014 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton 360 Online Gebruikershandleiding Documentatieversie 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. De gelicentieerde Software en Documentatie worden geacht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Eerste publicatie: 14 augustus 2013 Laatste wijziging: 3 oktober 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise, voor Windows en Macintosh Als bij dit handboek software wordt geleverd

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2010 BitDefender

Handleiding. Copyright 2010 BitDefender Handleiding Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.04.16 Copyright 2010 BitDefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie