FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One-to-Market B.V., tevens handelende onder de namen Onetomarket alsmede ProgramSeven online advertising, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Arnhem aan het adres Nieuwe Stationsstraat 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer Faillissementsnummer : F.12/ 732 (voorheen S.12/20) Datum uitspraak : 5 november 2012 (surseance 31 oktober 2012) Curator : mr. S.J.B. Drijber R-C : mr. M.A.M. Vaessen Activiteiten onderneming : Markt- en opinieonderzoeksbureaus. Het verrichten van marketing activiteiten op het gebied van internet en de toepassingen daarvan, waaronder begrepen het ontwikkelen van marketing concepten alsmede het ontwikkelen, realiseren en verkopen daarvan Personeel : 28 Omzetgegevens : 2010 : , : ,-- Verslagperiode : 19 november 2012 tot en met 18 februari Inventarisatie 1.1 Lopende procedures Van lopende procedures is vooralsnog niet gebleken.

2 1.2 Verzekeringen Alle lopende verzekeringen zullen worden geïnventariseerd en daar waar wenselijk door de curator worden beëindigd. 1.3 Huur One-to-Market B.V. (hierna te noemen: One-to-Market ) huurde bedrijfsruimte in het pand staande en gelegen aan het adres Nieuwe Stationsstraat 10 te Arnhem. De (onder)verhuurder van het pand Internationaal Kantorencentrum Nederland B.V. (hierna te noemen: IKN ) is bij vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 17 juli 2012 in staat van faillissement verklaard. Gebleken is dat One-to-Market de curatoren van IKN heeft verzocht de huurovereenkomst op grond van artikel 37 Fw gestand te doen. Daartoe zijn de curatoren evenwel niet overgegaan. Nadat het faillissement van One-to-Market was uitgesproken zijn de curatoren van IKN ertoe overgegaan de namens One-to-Market verstrekte bankgarantie te trekken. Onderzocht wordt of de curatoren van IKN terecht zijn overgegaan tot het trekken van de bankgarantie. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in jaar voor faillissement : Datum ontslag : 6 november 2012 Het personeel is verzocht gedurende de opzegtermijn werkzaamheden te verrichten in het belang van de boedel. Naast het in stand houden van de goodwill, is het (administratief) personeel verzocht medewerking te verlenen aan een boekenonderzoek van de Belastingdienst. Deze werkzaamheden zijn

3 inmiddels afgerond. Een aantal personeelsleden is per 1 december 2012 een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden door de doorstartende partij. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving One-to-Market beschikt niet over onroerende zaken. Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving Kantoorinventaris. Voorraden/ onderhanden werk 3.3 Beschrijving Niet van toepassing. Andere activa 3.4 Beschrijving Goodwill en klantenbestand. 3.5 Verkoopopbrengst Een aantal zaken (inventaris) is door de doorstartende partij overgenomen. De koopsom voor deze zaken dient nog te worden voldaan. De zaken die niet door de doorstartende partij zijn overgenomen, zijn middels een veiling door geliquideerd. Ook de met deze veiling gerealiseerde opbrengst dient te worden voldaan. De koopsom voor de goodwill en het klantenbestand is inmiddels voldaan. Werkzaamheden De curator zal de overname afwikkelen. 4. Debiteuren Omvang debiteuren

4 De aan de ABN AMRO Bank N.V. (hierna te noemen: de bank ) verpande debiteuren zijn overgenomen door de doorstart van One-to-Market onder betaling van een koopsom aan de bank. De boedel ontvangt een boedelbijdrage van ,-- voor haar inspanningen. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De bank heeft een vordering ingediend ten bedrage van ,63. Inmiddels zou de vordering van de bank inmiddels volledig moeten zijn voldaan. De curator heeft de bank verzocht inzage te verstrekken in de mutaties en de huidige bankstand. 5.2 Leasecontracten De leasemaatschappijen hebben de verschillen voertuigen inmiddels gerepatrieerd. One-to-Market maakte gebruik van software en een aantal computers met toebehoren welke goederen werden geleased van De Lage Landen Technology Finance B.V. Door One-to-Market werd een kopieerapparaat geleased middels operational lease. Dit object is door de betreffende verhuurder Xerox - geretourneerd. Ten slotte werd een koffie automaat geleased middels operational lease. Omtrent dit apparaat zijn door de verhuurder nadere afspraken gemaakt met de doorstartende partij. 5.3 Beschrijving zekerheden Aan de bank zijn als zekerheden verstrekt: - Borgstelling van ,-- door de bestuurder van de vennootschap; - Hoofdelijke medeaansprakelijkheid van Bueno Sol B.V.te Arnhem;

5 - Hoofdelijke medeaansprakelijkheid van NetEventures B.V. te Arnhem; - Verpanding van de bedrijfsinventaris; - Verpanding van alle vorderingen op derden. Alle aan de bank verstrekte zekerheden komen te vervallen nu de vordering van de bank volledig wordt ingelost door de doorstart. 5.4 Separatistenpositie De bank viel aan te merken als separatist. 5.5 Boedelbijdragen Onbekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Tot op heden is geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten Tot op heden is geen beroep gedaan op een recht van reclame. 5.8 Retentierechten Tot op heden is geen beroep gedaan op een recht van retentie. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Zoals in het vorig verslag werd vermeld is inmiddels een doorstart gerealiseerd in het faillissement van One-to-Market. Bij overeenkomst van 15 november 2012 zijn aan de doorstartende partij per 16 november 2012 een aantal activa overgedragen. Tevens heeft de doorstartende partij een aantal werknemers een arbeidsovereenkomst aangeboden per 1 december Gedurende de periode vanaf datum faillissement tot eind november 2012 heeft het personeel werkzaamheden verricht in het belang van de boedel (zie punt 2.3).

6 Inmiddels heeft de doorstartende partij het pand aan de Stationsstraat 10 te Arnhem per 1 december 2012 verlaten. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator zal onderzoeken of voldaan is aan de boekhoudplicht. De jaarrekening over boekjaar 2011 lijken (tijdig) te zijn gedeponeerd op 30 mei Paulianeus handelen De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van paulianeus handelen. 8. Crediteuren Alle bekende crediteuren zullen door de curator worden uitgenodigd een vordering in het faillissement in te dienen. 8.1 Boedelvorderingen Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend. 8.2 Preferente vordering van de fiscus Door de Belastingdienst zijn twee preferente vorderingen aangemeld, totaal ten bedrage van , Preferente vordering van UWV Door UWV is nog geen preferente vordering bij de curator aangemeld; deze wordt nog wel verwacht. 8.4 Andere preferente crediteuren Voor het overige hebben nog geen andere crediteuren een preferente vordering bij de curator ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden zijn er 28 concurrente vorderingen bij de curator aangemeld.

7 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Het bedrag aan concurrente vorderingen beloopt per heden een bedrag van ,07. Hierbij zij opgemerkt dat de vordering van de bank ten belope van ,54 hierin nog is opgenomen. Naar het zich laat aanzien is de bank volledig ingelost (zie punt 5.3). 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Onbekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Onbekend. 9.2 Plan van aanpak De administratie zal worden onderzocht waarbij zal worden bezien of aan de boekhoudplicht is voldaan en/of sprake is geweest van paulianeus handelen. De afwikkeling van de doorstart zal worden afgerond. De crediteurenpositie zal nader worden geïnventariseerd. 9.3 Indiening volgend verslag Medio mei Velp, 21 december 2013 mr. S.J.B. Drijber curator Drijber en Partners B.V. Hoofdstraat TH VELP (Gld.) I:

8 E: Belangrijke opmerking! Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap ETNA COFFEE TECHNOLOGIES B.V., statutair gevestigd te Rheden en kantoorhoudende te (7007 CM) Doetinchem

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Aannemingsbedrijf A.J. Verweijen, statutair gevestigd te Bemmel en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A1 Personeeldiensten B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie