Agora IN DIT NUMMER. 3 Associatie K.U.Leuven. 6 Diabetes Mellitus. 8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 10 Luchtvracht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agora IN DIT NUMMER. 3 Associatie K.U.Leuven. 6 Diabetes Mellitus. 8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 10 Luchtvracht."

Transcriptie

1 Agora AGORA Driemaandelijks tijdschrift van het HIKempen Negende jaargang oktober 2002 nr. 3 IN DIT NUMMER 3 Associatie K.U.Leuven 6 Diabetes Mellitus 8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 10 Luchtvracht 12 Campuscomité 15 Uitgewuifd 16 Prijzen 18 Even stilstaan 20 Sport 23 Informatica-KANAC Onderwijsvernieuwing 31 Agenda

2 Woord vooraf Enthousiasme is je mooiste diploma Het is een goede gewoonte de zaterdag voor het begin van het nieuwe academiejaar even te neuzen in de krantenadvertenties. Als onderwijsproducent kun je op die eenvoudige manier de markt verkennen en de vraag toetsen aan het opleidingsaanbod van de eigen hogeschool. Op zaterdag 14 september 2002 vond ik tussen die advertenties een verrassend nieuwe vraag: een werkgever vroeg een diploma van enthousiasme. We kunnen bij de ontleding van die advertenties ook de studiekeuze van onze nieuwe studenten toetsen aan de vragen en de verwachtingen van de werkgevers. Dat is een bijzonder moeilijke oefening omdat de overgrote meerderheid van de adverteerders het gewenste diploma zelfs niet specificeert. Misschien is het opleidingsaanbod van de hogescholen en de universiteiten een zodanig ingewikkeld kluwen dat ze het niet aandurven daaruit een keuze te maken. De meeste adverteerders beperken zich dan ook tot het vermelden van het niveau en het studiegebied, zoals bij de vraag naar iemand met een hogere commerciële opleiding of met een relevante opleiding op hogeschoolniveau. Bij de profielbeschrijving gaat des te meer aandacht naar vaardigheden, attitudes en menselijke waarden. De samenleving verwacht aangename mensen, die spontaan kunnen zijn en vlot in de omgang, die kunnen luisteren naar anderen en flexibel zijn in een steeds evoluerende omgeving. Studeren is dus meer dan cursussen blokken en oefeningen oplossen. Het is daarnaast ook student zijn tussen vrienden en vooral nieuwsgierig zijn naar alles wat de hogeschool te bieden heeft. Onze docenten staan er borg voor dat die nieuwsgierigheid beloond wordt. Het onderwijs is een dynamisch product dat leeft dankzij de creativiteit van onze docenten. Flexibele leerwegen, ICT en onderwijsvernieuwing hebben geen kans zonder de grenzeloze inzet van de administratieve en de ondersteunende diensten. We zijn trots op de professionele werking van onze onderhoudsploeg en genieten dagelijks van de goede zorgen van ons keukenpersoneel. Beste studenten, ik wens jullie samen met onze medewerkers een succesvol academiejaar toe. Laat je meeslepen door de Kempense gemoedelijkheid en door het enthousiasme van onze medewerkers. De opvang van onze nieuwe studenten door de presidia is legendarisch. Laat je ook meeslepen door het enthousiasme van de voortrekkers in de studentenverenigingen. Beste nieuwe studenten, wij verwelkomen jullie in het bijzonder in onze hogeschool. Tracht er student te zijn met vooral veel enthousiasme, want dat is je mooiste diploma. Colofon Agora is het driemaandelijkse tijdschrift van het Hoger Instituut der Kempen, de Geelse campus van de Katholieke Hogeschool Kempen Kleinhoefstraat 4, 2440 GEEL tel fax website: Verspreiding en abonnementen Agora wordt gratis verdeeld onder de studenten en personeelsleden van het Hoger Instituut der Kempen. Andere belangstellenden kunnen een abonnement nemen door 7,50 over te schrijven op rekeningnummer t.n.v. KH Kempen met de vermelding Abonnement Agora. Een jaarabonnement geeft recht op drie nummers, die verschijnen in de maanden januari, mei en oktober. Redactie Dirk De Roose Fred Goossens Paul Grauwen Lisbeth Stilman Bert Van Hirtum Marc Van Kerckhoven Luc Vanwesemael Ivo Verheyen Redactiesecretaris Luc Damen (tel. 358) Werkten ook mee Jurgen Basstanie Tony Bastijns Filip Bode Antoine De Vleeschauwer Wilfried Gonthier Louis Peeraer Marc Peetermans Guy Van den Eeckhaut Jef Van Sonhoven Fotografie Illustraties Jurgen Basstanie Bert De Deken Michael De Lausnay Dirk De Roose Roger Leysen Kerry Lievens Marc Van Kerckhoven Clem Verbiest Hoofdredacteur Maurice Vaes Eindredactie Vormgeving Druk Luc Damen Piet Lambrecht Willem Mees Jan Van Geel Positief - Vorselaar Marc Van kerckhoven De Beurs, Antwerpen Verantwoordelijke uitgever Maurice Vaes, HIKempen, Geel Voorpagina: Geel: een schot in de roos Maurice Vaes algemeen directeur Overname toegestaan met correcte bronvermelding 2 HIKempen Agora

3 Onderwijs Associatie K.U.Leuven een feit Op 11 juli 2002 werd Vlaanderen wakker in een nieuwe hogeronderwijswereld. Precies 15 maanden na het eerste verkennende gesprek ging op 10 juli 2002 de vzw Associatie K.U.Leuven officieel van start. Met een nooit geziene energie kwam op die korte tijd de meest ingrijpende en toekomstgerichte herstructurering in het vrij hoger onderwijs in Vlaanderen tot stand. Vijftien maanden overleg Een uitdaging kan de creativiteit prikkelen en mensen aanmoedigen om oplossingen te zoeken. Als een groep uitgedaagde mensen elkaar vinden, dan worden de meest constructieve oplossingen gevonden. De uitdaging kwam van de Vlaamse regering en van de Europese visie op hoger onderwijs. De totaal ontoereikende financiering van de hogescholen was aan herziening toe en zou substantieel verhoogd worden als netwerken van universiteiten en hogescholen wilden borg staan voor een optimale en gecoördineerde inzet van hun enveloppe voor onderwijs en onderzoek. De Europese uitdaging werd op 19 juni 1999 in Bologna geformuleerd door een dertigtal landen. Kernwoorden waren transparantie, flexibiliteit en mobiliteit. Antwoorden zijn de bachelor/masterstructuur, de credits en de vorming van netwerken. pese model. Als vijftien maanden studie en overleg volstonden om het agendapunt in zoveel academische raden, onderhandelingscomités, hogeschoolbesturen en studentenraden op akkoord af te kloppen, dan is het duidelijk dat de associatie draagkracht heeft en sterk staat. 10 juli 2002 Voor de oudere K.U.Leuven-ingenieurs onder ons bracht de oprichtingsvergadering van de vzw Associatie K.U.Leuven op juli 2002 zelfs een apart romantisch gevoel mee. Voor hen was het Arenbergkasteel jarenlang het decor van deliberaties en proclamaties. Nu kwamen in datzelfde kasteel de voorzitters van elf hogescholen samen met de voorzitter van de K.U.Brussel en de rector van de K.U.Leuven om de oprichtingsakte plechtig te ondertekenen. Onze voorzitter Louis Genoe trad op als bijzonder gevolmachtigde van de Katholieke Hogeschool Kempen. De persbelangstelling was groot. Journalisten waren verbaasd te horen dat de realiteit van de associatie nog sterker was dan de geruchten. De integratie van de instellingen gaat verder dan verwacht en daarmee neemt de associatie van vrije instellingen voorsprong op de vier andere associaties in Vlaanderen. In Gent, Antwerpen, Brussel en Diepenbeek omvatten de associaties ook officiële instellingen. Voor hen is een overdracht van autonomie aan een ge- Met de vaste wil onze studenten alle kansen te bieden in die nieuwe Europese hogeronderwijsruimte hebben een aantal Vlaamse vrije instellingen de krachten gebundeld. De rectoren van de K.U.Leuven en de K.U.Brussel, de leden van het Gemeenschappelijk bureau van de K.U.Leuven en de algemeen directeurs van een aantal katholieke hogescholen zijn op 10 april 2001 informeel van start gegaan. Ererector Roger Dillemans sprak op die dag over een historische bijeenkomst voor de Vlaamse studenten en de start van nieuwe leertrajecten passend in het Euro- Michel De Lausnay Agora HIKempen 3

4 meenschappelijk orgaan slechts mogelijk door een tweederde meerderheid in het Vlaams Parlement. Dat zij de meest creatieve soort zijn, bewezen de studenten door zich als redacteur van hun studententijdschrift voor de persconferentie in te schrijven. Van hen kregen de oprichters de meest kritische vragen in verband met de studenteninspraak en de mogelijke deelname van de studenten aan het bestuur van de associatie. Een sterke bestuurlijke structuur Alleen met een kordate en efficiënte besluitvorming zal de associatie haar doelstellingen kunnen realiseren. Op de eerste plaats komt de maatschappelijke opdracht, die omschreven wordt in het nieuwe structuurdecreet. De associatie krijgt daarin duidelijk een drieledige opdracht. Zij moet het onderwijsaanbod optimaliseren en gezamenlijk plannen om de opleidingstrajecten voor de studenten en de doorstroommogelijkheden tussen de bachelor- en de masteropleidingen te verbeteren. De tweede opdracht luidt: het onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening gezamenlijk plannen, en garanderen dat de academische opleidingen gestoeld zijn op wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte moeten de leden van de associatie de kwaliteitszorg van onderwijs, onderzoek en dienstverlening gemeenschappelijk organiseren. eerste twee groepen gevraagd zijn wegens hun uitstraling en hun aanzien. De Katholieke Hogeschool Kempen is zeer tevreden dat de heer Ajit Shetty gecoöpteerd werd. Hij is Executive Vice President van de Janssen Pharmaceutica Group en is beter dan wie ook geplaatst om de rol van ons kwaliteitsvol en duurzaam hoger onderwijs in de kennismaatschappij te verdedigen. Actieplannen De strategische doelstellingen werden al vanuit een duidelijk geformuleerde missie geformuleerd. Om de concrete actie- plannen voor te bereiden, kwamen er in de voorbije vijftien maanden een twintigtal werkgroepen. Hun werk wordt geleid door de Raad van Bestuur van de Associatie. Ook die raad is evenwichtig samengesteld uit enerzijds de elf algemeen directeurs van de hogescholen en anderzijds elf personen die de dagelijkse leiding hebben van de universiteiten. Het zijn de rectoren van de K.U.Leuven en de K.U.Brussel en de campusrector van de KULAK. Verder is de K.U.Leuven nog vertegenwoordigd door de drie vice-rectoren, de drie coördinatoren, de algemeen beheerder en ten slotte door Frank Baert, adviseur van de rector. Hij werd op de eerste vergadering van de raad van De Associatie K.U.Leuven voegt daaraan nog een reeks eigen ambitieuze doelstellingen toe en wenst vanuit een coherent intern gemeenschappelijk beleid ook samenwerkingsverbanden aan te gaan met derden. Dat beleid is de taak van een algemene vergadering met een driemaal-elfsamenstelling. De eerste elf, waaronder onze voorzitter Louis Genoe, zijn de vertegenwoordigers van de hogescholen. De tweede elf zijn de vertegenwoordigers van de universiteiten. De derde groep zijn de gecoöpteerde leden: mensen die door de Michel De Lausnay 4 HIKempen Agora

5 bestuur benoemd tot afgevaardigd bestuurder van de vereniging. Een nieuw hogeschoolbestuur voor de KH Kempen De Algemene Vergadering van de Katholieke Hogeschool Kempen had op 23 mei 2002 al haar nieuwe statuten goedgekeurd met ingang van 10 juli De voorbije vijftien maanden was bij alle partners de overtuiging gegroeid dat de associatiebeweging niet mocht beperkt blijven tot het oprichten van een vzw om daaraan een aantal bevoegdheden over te dragen. De vrije instellingen wilden van meet af aan de krachten echt bundelen en op 10 juli 2002 met alle deelnemers herstarten onder de leiding van nieuwe geïntegreerde besturen. Vanaf 10 juli 2002 zijn de hogeschoolbesturen van de elf hogescholen en de inrichtende overheden van de twee universiteiten op dezelfde wijze samengesteld uit twee geledingen. De eerste geleding beschikt over drie vijfden van de stemmen en is gemeenschappelijk voor alle partners. De tweede geleding met twee vijfden van de stemmen is de lokale groep. In de Katholieke Hogeschool Kempen is die tweede geleding samengesteld uit alle leden van het hogeschoolbestuur, zoals het was voor de associatie. De dagelijkse leiding van de KH Kempen Bij de oprichting van de associatie bleven de Raad van Bestuur en het Directiecomité van de Katholieke Hogeschool Kempen ongewijzigd. Dat betekent dat de realisatie van onze maatschappelijke opdracht meteen onze eigen verantwoordelijkheid blijft. De kwaliteit, de waarde en het succes van onze opleidingen zal net zoals voorheen bepaald worden door de inzet van onze medewerkers en onze studenten. De Associatie K.U.Leuven rekent op de vier vestigingen van de KH Kempen om in Europa een sterke onderwijs- en onderzoeksgroep te worden. Maurice Vaes HIK Kort HIK Kort Nieuwe voorzitter Sinds de oprichting van de Katholieke Hogeschool Kempen in 1995 was E.H. Rik Aegten, vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen, voorzitter van het hogeschoolbestuur. Om persoonlijke redenen bood hij dit jaar zijn ontslag aan als voorzitter. Hij blijft wel lid van de raad van beheer en de algemene vergadering. Tijdens zijn vergadering van 23 april 2002 heeft de raad van beheer daarom de heer Louis Genoe als opvolger aangewezen. De heer Genoe ( 1938) studeerde aan de K.U.Leuven af als Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur (afdeling Elektronica). In september 1964 begon hij les te geven aan het Hoger Instituut der Kempen, waar hij opklom tot hoogleraar en afdelingsdirecteur van de afdeling Industrieel ingenieur. In 1993 werd hij vanuit Geel gedetacheerd naar het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, waar hij secretaris-generaal werd. De banden met Geel en de Kempen werden echter nooit helemaal doorgeknipt. Bij de vorming van de KH Kempen in 1995 werd Louis Genoe lid van de raad van beheer en de algemene vergadering. Met ingang van 1 januari 2002 verliet Louis Genoe het VSKO en geniet hij in zijn woonplaats Tessenderlo van zijn pensioen. Agora HIKempen 5

6 Wetenschap Diabetes Mellitus: een kwestie van multidisciplinair werken Diabetes, in de volksmond suikerziekte, klinkt bekend in de oren en mag daarom haast ongevaarlijk lijken. Ten onrechte, zo luidde de boodschap tijdens de studiedagen met dat thema, die op 12 en 13 april plaatsvonden aan de KH Kempen in Geel. en gevoelsverlies, waardoor wonden kunnen ontstaan die slecht genezen. In ernstige gevallen kan dat zelfs leiden tot amputatie van tenen, een voet of een deel van een been. Wereldwijd zou naar schatting 5 à 6 procent van de bevolking in de geïndustrialiseerde landen aan diabetes lijden. In België betekent dat ongeveer een kwart miljoen patiënten en het aantal neemt jaarlijks toe. De organisatie was in handen van het departement Gezondheidszorg en Chemie, dat het initiatief evenwel nam samen met ISPO-Belgium vzw, een onmisbare partner uit het praktijkveld om kennis en ervaringen op te doen en uit te wisselen. ISPO- Belgium vzw vertegenwoordigt als wetenschappelijke vereniging namelijk de Belgische nationale afdeling van de International Society for Prosthetics and Orthotics. Het doel van ISPO is kort gezegd de levenskwaliteit van personen met een handicap te verbeteren door onderzoek, studiedagen en informatieverspreiding te stimuleren. De Geelse locatie mag overigens geen wonder heten, want het initiatief kaderde prima binnen de opleidingsprogramma s en werkzaamheden van G&C met zijn voor België unieke opleiding Orthopedie. Een aantal jaren geleden sloot de hoge- school daarom een samenwerkingscontract af met de Fontys Hogeschool Eindhoven, waardoor Nederlandse studenten na een voorbereidend jaar in Eindhoven de opleiding volgen op de campus Geel. Diabetes Mellitus - de officiële honingzoete naam - is dus helemaal niet ongevaarlijk. De gevolgen op langere termijn van die chronische aandoening zijn immers niet te onderschatten. Bij diabetes gaat het om de aanmaak en/of de werking van het hormoon insuline, dat ons bloedsuikergehalte binnen de perken houdt. Wanneer dat niet goed verloopt, kunnen op termijn de kleine en grote bloedvaten aangetast worden, alsook de zenuwbanen en in het bijzonder de gevoelszenuwen. Vooral voeten en benen kunnen te lijden hebben onder een slechte doorbloeding Diabetes wordt klassiek onderverdeeld in vier types, waarvan type II 90 tot 95% van de gevallen vertegenwoordigt: de zogenaamde non-insuline dependente diabetes mellitus (NIDDM), ook volwassenendiabetes genoemd. Risicofactoren zijn onder andere leeftijd, zwaarlijvigheid, familiale voorbeschiktheid, slechte eetgewoonten en fysieke inactiviteit. Tijdens de studiedagen lag de nadruk vooral op de meer technische aspecten van de verzorging en op de noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende disciplines die vroeg of laat bij de behandeling van deze aandoening betrokken zijn: artsen, verpleegkundigen, orthopedisch technologen, orthopedisch schoenmakers, podologen, voedings- en dieetdeskundigen, ergotherapeuten, laboran- 6 HIKempen Agora

7 Preventie en behandeling van voetproblemen kwamen eveneens aan bod tijdens workshops over drukmetingen onder de voetzool tijdens staan en gaan, het aanleggen van een totaalcontactloopgips, het fabriceren en aanmeten van een revalidatieschoen, en het gebruik van geavanceerde technieken zoals het opmeten van de voetvorm met een laserscanner en het vervaardigen van speciale steunzolen via een CAD-CAM systeem. Vermits amputaties van voet of onderbeen bij ernstige letsels soms onvermijdelijk zijn, werden ook de meest recente technieken en ervaringen op het vlak van aanmeten en fabriceren van prothesen tijdens workshops uitgebreid gedemonstreerd bij patiënt-vrijwilligers. De diabetes-studiedagen op de campus toonden duidelijk aan dat informatieverspreiding en het uitwisselen van technieken en ervaringen een belangrijke stimulans zijn om een beter inzicht te verwerven in verschillende aandoeningen. Bovendien vormen zij een onmisbaar element in een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines die volgens hun eigen specialiteit ijveren voor een betere levenskwaliteit van onze patiënten. Louis Peeraer ten, overheidsverantwoordelijken, en natuurlijk ook de patiënten zelf. Veel aandacht ging daarbij naar de preventie van wonden aan de voeten en de meest recente mogelijkheden op het vlak van orthopedisch technische verzorging. Verenigingen en exposanten lieten zich niet onbetuigd, zodat de agora gevuld werd met stands waar bezoekers zich zowel konden informeren over de dagdagelijkse tips voor diabeten als over speciale kousen en schoenen, basismaterialen voor de fabricatie van steunzolen en schoeisel, prothesesystemen en dergelijke meer. Naast de lezingen, waarbij een patiënte een boeiende getuigenis aflegde over hoe diabetes haar leven beïnvloed heeft en welke beperkingen zij daar tijdens het dagdagelijkse leven van ondervindt, werden hands-on workshops gehouden waarin deelnemers de kans kregen om zich verder te bekwamen in diverse technieken. Agora HIKempen 7

8 Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt wezenlijk deel uit van de missie in de optie Personeelswerk van het departement Sociaal Werk. Want personeelswerkers moeten zowel oog hebben voor de economische als de sociale en ecologische resultaten van een bedrijf. Net daarom organizeerden de docenten en studenten van die optie op 24 mei 2002 daarover een internationaal congres. Zowel om sprekers te vinden als om deelnemers te werven, staken we de grenzen over. Het congresprogramma zocht een evenwicht tussen theorie en praktijk en wou de kloof tussen denken over en het effectief maatschappelijk verantwoord ondernemen dichten. Dat programma kaderde volledig binnen de opleiding Personeelswerk. Zin en doel Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is het de bedoeling om naast economische winst ook sociale en ecologische vooruitgang te realiseren. Niet alleen de aandeelhouders staan centraal maar alle zogenaamde stakeholders: het personeel, de klanten, de verbruikers, de omwonenden; kortom heel de maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen veronderstelt een persoonlijk engagement van de bedrijfsleiders. Zij moeten een aantal nieuwe praktijken invoeren in hun bedrijf om de ethische oorsprong van producten en diensten te kunnen garanderen. Heel het strategisch beleid moet gericht zijn op het halen van een aantal basisnormen inzake gezondheid, veiligheid, recht op vereniging, non-discriminatie, werktijden, lonen, communicatie, kinderrechten en mensenrechten. Vlaamse inbreng Persoonlijk engagement van een aantal welwillende bedrijfsleiders volstaat niet om maatschappelijk verantwoord ondernemen overal ingang te laten vinden. Regelgeving van nationale en supranationale instellingen is nodig en daar wordt druk aan gewerkt, ook in ons land. Eerste minister Guy Verhofstadt ging bijvoorbeeld de uitdaging aan te discussiëren met de antiglobalisten tijdens een tweedaags evenement in Gent. Top of the Bill was toen ex-president Clinton van de Verenigde Staten. En op Vlaams niveau promoot minister Landuyt, verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, via proefprojecten de problematiek bij zowel grote bedrijven als KMO s Voortrekkers De voortrekkers van maatschappelijk verantwoord ondernemen vandaag zijn vooral vooruitstrevende multinationals zoals bij ons Nike en BP. Zij waren vroeger direct of indirect betrokken bij maatschappelijke mistoestanden die hun imago schade berokkenden. Daarom beseffen zij nu ten volle dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een troef is die niet alleen hun imago maar ook hun economische, sociale en ecologische prestaties ten goede komt. KHK-congres Het congres maatschappelijk verantwoord ondernemen van 24 mei confronteerde de verschillende partijen. En hoewel de visies en meningen soms ver uiteenliepen, twijfelde niemand aan het belang van maatschappelijk ondernemen. De richting is duidelijk, over het te kiezen pad wordt nog geredetwist. De congresfolder vermeldde een keure van gerenommeerde autoriteiten, die zowel plenair aan bod kwamen als in workshops met beperkt aantal deelnemers. Dat laatste bood de deelnemers een persoonlijker contact en de mogelijkheid tot grondige discussies. Oliver Dudok Van Heel, senior advisor van SustainAbility, kreeg de eer het congres te openen. Via een Business Case model dat dit Londense adviesbureau hanteert, toonde hij de economische noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen duidelijk aan en hij ging dieper in op de organisatorische gevolgen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De rest van de voormiddag vonden er een aantal colloquia plaats met praktijkvoorbeelden van de multinationals en van KMO s. Daaruit onthouden we onder andere dat maatschappelijk verantwoord ondernemen één van de middelen is tot concurrentie op zowel de lokale markt 8 HIKempen Agora

9 als op de wereldmarkt. Andermaal bleek maatschappelijk verantwoord ondernemen een troef om het imago van het bedrijf in een positief daglicht te stellen en de economische prestaties te verhogen. En dat geldt trouwens ook perfect voor kleine en middelgrote ondernemingen zonder aan rendabiliteit in te boeten, aldus de KMO-bedrijfsleiders van Ecover en Fardis. In een ander colloquium trachtten werkgevers en werknemers vergeefs een consensus te vinden over de aanpak inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het ABVV benadrukte dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, wil het niet tot mislukken gedoemd zijn, meer moet zijn dan een marketingoperatie om bij het grote publiek een beter imago te verwerven. Al te vaak zou het immers gaan om een opsmukoperatie voor bedrijven onder druk van vakverenigingen of NGO s. Daarom een pleidooi voor een invloedrijke rol van de overheid, zoals onlangs met het goedgekeurde sociaal label. Werkgevers pleitten daarentegen voor de meer geleidelijke aanpak waarbij de overheid zich zeer voorzichtig opstelt inzake reglementering en via subsidies bedrijven motiveert tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het laatste colloquium van de voormiddag bood een forum aan Foster Parents Plan en Kauri. Uit het verhaal van beide NGO s werd duidelijk dat de Derde Wereld het weeskindje is en blijft in het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de workshops van de namiddag konden de deelnemers de haalbaarheid van het geboden theoretische kader toetsen aan de dagelijkse praktijk. Harry Hummels, professor organisatie-ethiek aan de Universiteit Nyenrode en directeur duurzaam beleggen ING-bank Nederland, had voor hen een een inleefoefening die duidelijk het grote verschil aantoonde tussen denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen en het effectief doen. Harry Hummels was ook de man die het plenaire slotdebat leidde. Dat debat resulteerde in de vraag wie nu de dragers moesten worden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Velen wezen met een beschuldigende vinger naar de gulzige bedrijfsleiders die ondanks hun schandalig hoge weddes voor niets en niemand terugdeinzen om de winst en hun eigen winstparticipaties te verhogen. Bijgevolg werd ervoor gepleit om een mechanisme in te bouwen waarbij zij gedwongen zouden worden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niettemin zijn we, nog volgens Harry Hummels, met z n allen individueel mee verantwoordelijk voor de slaagkansen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die slaagkansen worden immers in hoge mate bepaald door ons bewust koopgedrag en onze deelname aan protestactie tegen onverantwoord handelen van ondernemingen. Filip Bode Agora HIKempen 9

10 In de kijker Luchtvracht In mei mocht op onze campus het HWBK-seminarie Luchtvracht anders bekeken veel bijval genieten. Voldoende reden voor Agora om in dit nummer de plaats van het luchtvervoer in de economie en vooral in de logistiek wat ruimer te belichten. Voor de leek betekende luchtvracht waarschijnlijk nooit meer dan het vervoer van zijn vakantiekoffers. Tot 11 september 2001 op een pijnlijke manier de luchtvervoerssector onder de aandacht bracht van heel de wereld. Recente gebeurtenissen als de botsing van een Russisch passagierstoestel met een vrachttoestel van FEDEX boven Duitsland in juni hebben dat nog versterkt. Al snel rezen er terecht vragen over de veiligheid van zowel passagiers- als goederenvervoer. Beide marktsegmenten zijn trouwens nauw met elkaar verbonden, aangezien ongeveer 60% van alle goederen meegaan met passagiersvliegtuigen. De kans is dus reëel dat alle vervoer of een gedeelte ervan zal overgeheveld worden naar alternatieve transportmodi zoals wegvervoer en in bepaalde regio s naar hogesnelheidstreinen. Maar ondanks de desastreuze gevolgen van een vliegtuigongeval voor de passagiers en de lading, en de schade aan de grond, is en blijft luchtvervoer de veiligste transportmodus in de wereld. Cijfers Luchtvervoer neemt overigens in de economie cijfermatig een belangrijke plaats in. Immers, ongeveer 40% van de wereldexport verloopt via luchthavens. Om en bij 97 % van dat goederenvervoer door de lucht speelt zich af in en tussen Noord- Amerika, Europa en Azië. Indicatoren van luchtvervoer in de wereld (periode ) Omzet op wereldschaal ± 300 miljard Tewerkstelling in de wereld ± 4 miljoen medewerkers Aantal vliegtuigen (internationaal) ± Vervoerde passagiers/jaar ± miljoen Vervoerde tonnage/jaar ± 29 miljoen ton Internationale reglementering Vrij snel na het ontstaan van het luchtvervoer kwam er een wereldwijde organisatie die erop moest toezien dat het luchtverkeer en -vervoer ordelijk en veilig zouden verlopen. Dat leidde in 1944, naar aanleiding van de Conventie van Chicago, tot een aantal akkoorden die het internationale luchtvervoer moesten ordenen. Er kwamen zogenaamde luchtvrijheden, die in de praktijk resulteerden in landingsrechten voor luchtvaartmaatschappijen op bepaalde luchthavens. Sindsdien ziet de International Civil Aviation Organization (ICAO) in de schoot van de VN erop toe dat vliegtuigen, piloten en luchthavens en alle betrokken partijen de nodige gemeenschappelijke normen en richtlijnen naleven voor een snel en veilig luchtvervoer. De International Air Transport Association (IATA) helpt op haar beurt de luchtvaartmaatschappijen om hun operationele activiteiten volgens de gestelde ICAO- 10 HIKempen Agora

11 eisen (SARP s of Standards and Recommended Practices) te laten verlopen. In het belang van heel de sector is dat een constante evenwichtsoefening om snelheid en veiligheid met elkaar te verzoenen, wat in de huidige sfeer van terreuraanslagen niet vanzelfsprekend is. De huidige internationale regels bemoeilijken trouwens nog op een andere manier de rendabele exploitatie van luchtvervoer. Luchtvaartmaatschappijen zijn in hun beleid sterk afhankelijk van politieke en diplomatieke afspraken om landingsrechten te verkrijgen. Impact van luchtvervoer op de wereldeconomie In de voorbije decennia raakten de groei van het luchtvervoer en die van de wereldeconomie nauw verweven. Aan de ene kant hebben de economische groei en ontwikkeling in de wereld de vraag naar luchtvervoer doen toenemen en anderzijds stimuleerde het luchtvervoer op zijn beurt de economische groei. Uit cijfers van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) blijkt dat 1% groei van de wereldeconomie de wereldhandel met 2% laat stijgen. Daarnaast zorgt de vrijmaking van de wereldhandel op zich ook voor nieuwe kansen op het vlak van import en export. Zo zal de toetreding van China tot de WHO waarschijnlijk een impuls betekenen voor het luchtvervoer vanuit de rest van de wereld. Luchtvracht fungeert in belangrijke mate als een katalysator voor de economische ontwikkeling, de wereldhandel en mondialisering. Vrachtvervoer door de lucht biedt een snel en performant systeem voor distributie van goederen en diensten op wereldschaal. Ook zijn dankzij de introductie van nieuwe technologie de kosten van het luchtvervoer fors gedaald o.a. door de introductie van widebodyvliegtuigen en vliegtuigen met een grotere actieradius. Daardoor liggen nu nieuwe afzetmarkten tegen aanvaardbare prijzen binnen ons bereik. Verder levert luchtvracht een bijdrage aan Just In Time-productiesystemen die op wereldschaal worden georganiseerd en leveringen binnen 24 uur mogelijk maken. En niet onbelangrijk: als snel en betrouwbaar transportsysteem biedt het een belangrijke logistieke ondersteuning voor de elektronische handel die anders vrijwel onrendabel is. De groei van het luchtvervoer was de laatste decennia ongeveer anderhalve keer groter dan de groei van het wereldinkomen. Volgens prognoses van Boeing mag na een daling in 2001 met 9,5 %, voor de komende jaren ( ) een gemiddelde groei van het luchtvervoer van méér dan 6 % op jaarbasis verwacht worden! Andere bronnen zijn iets gematigder maar spreken toch nog van 3,6 %. Waarom luchtvervoer Vandaag komt in principe elke soort goederen, met uitzondering van een beperkte categorie gevaarlijke goederen, in aanmerking voor vervoer per vliegtuig, terwijl het in de beginjaren vooral om waardevolle goederen en post ging. Luchtvervoer kost gemiddeld tien keer meer dan zeevervoer. De keuze voor luchtvervoer is dus niet ingegeven door de transportprijs, maar veeleer een keuze voor een transportsysteem dat performant is zowel op het vlak van distributiekosten als toegevoegde waarde voor de klant. Snelheid en betrouwbaarheid zijn daarbij sleutelfactoren. Naast transportkosten moet ook rekening gehouden worden met opslagkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten en zeker niet te vergeten voorraadkosten van de goederen in kwestie. Vandaar dat specifieke categorieën van goederen meer kans maken om per vliegtuig te worden geleverd: o.a. bederfbare goederen - zowel fysisch als economisch - zoals voedingsmiddelen maar ook computergames, kritische goederen voor bepaalde bedrijfsprocessen, goederen met een hoge densiteit zoals farmaceutische middelen of hoogtechnologische goederen, die veel beveiliging vragen. Besluit Luchtvracht heeft de laatste decennia een belangrijke plaats ingenomen binnen het scala van transportmodi en zal dat in de toekomst zeker nog blijven doen. Maar de roep naar nog meer veiligheidsmaatregelen zou als een zwaard van Damocles de verdere expansie kunnen bedreigen. Ook de ontwikkeling van zogenaamde fast ships, airships en hogesnelheidstreinen vormen nieuwe bedreigingen voor de sector. Antoine De Vleeschauwer Agora HIKempen 11

12 Diensten Het campuscomité Een extra klaslokaal met netwerkaansluiting, een deur die niet meer sleept of een andere bewegwijzering: het zijn allemaal vrij onopvallende veranderingen bij het begin van een nieuw academiejaar. Maar de dakwerkzaamheden op het A-blok, daar kon niemand naast ruiken. Opdrachtgever voor al die grote en kleine werken is het campuscomité; voorzitter Eddy Van Baelen geeft tekst en uitleg. Het campuscomité is belast met het overkoepelende beheer van de campusinfrastructuur en dat omvat een ruim gamma aan taken gaande van grote nieuwbouwprojecten en renovatie tot kleine details zoals slepende deuren, nieuwe stopcontacten of gordijnen in een klas. Daarvoor tekenen naast Eddy nog vijf personeelsleden. Maurice Thys runt de logistieke dienst, Marc Heylen beheert de technische installatie van de campus, Walter Mertens zorgt voor telefonie en databekabeling, Peter Verachtert neemt de omgevingsaanleg voor zijn rekening en Fons Mertens leidt het onderhoudspersoneel. En dat sinds Maar de campus is er al van 1981? Vroeger delegeerden campusdirecteurs - Jaak Deleuil was de laatste - hetzelfde werk naar de juiste personen. In het hogeschooldecreet met zijn specifieke functieomschrijvingen was er echter nergens sprake van een campusdirecteur. Dat resulteerde in de huidige deelfuncties met hun eigen verantwoordelijkheid en erkenning, decentralisatie dus. Vandaag is er weer een beetje een omgekeerde beweging. (nvdr: In september werd Eddy Van Baelen hoofd infrastructuur van heel de KH Kempen, dus ook Lier, Turnhout en Vorselaar.) We vinden je op de campus bij de facilitaire dienst. De term facilitaire dienstverlening maakt de laatste tijd opgang voor het beheer van alle ondersteunende processen in een organisatie. Het is daarbij de bedoeling - 12 HIKempen Agora

13 ook bij het campuscomité - om zowel de infrastructuur als de ondersteunende processen op een gestructureerde manier te gaan beheren. De campus is met de jaren immers zo complex en groot geworden dat we die niet langer gewoon als een goede huisvader kunnen beheren. Daarom ook zijn we gestart met een Facility Management Information System, PLANON, een inventarisatiesysteem om gestructureerd een aantal van die ondersteunende processen te kunnen beheren en zo meer greep te krijgen op alles. Van elk lokaal weten we nu precies wat er aanwezig is - OHP, t.v. en video, gordijnen - en ook of er herstellingen nodig zijn. Het systeem biedt ons tegelijk een motiveringsbasis om een degelijke vijfjarenbegroting op te stellen, want het vertelt ons welke kosten we nog mogen verwachten. De KH Kempen is de eerste Vlaamse hogeschool met een dergelijk systeem, wat de ruime interesse van andere hogescholen, gemeenten en steden verklaart. Is er ook binnenshuis interesse en begrip voor jullie werk? (lacht) Niet altijd. Zoals elke technische dienst worden ook wij helaas dikwijls getypeerd met de drie te s: te laat, te storend en te duur. Zo zijn er veel leslokalen waarvoor niemand de eindverantwoordelijkheid draagt. Het resultaat is dat tal van docenten misschien ondervinden dat een van onze honderden deuren sleept, maar uiteindelijk niemand dat meldt. Collega s kunnen zich dan weken en maanden aan die deur ergeren voor wij er weet van hebben en de zaak kunnen repareren. Daarom een oproep: meld problemen per aan Frans Pauwels, die ze inventariseert en naar de juiste mensen kanaliseert. Te storend? Als we ook maar ergens beginnen te boren, krijgen we meteen de vraag of die karwei niet op een ander ogenblik, liefst in een vakantieperiode, kan gebeuren. Maar dan zijn er sowieso al andere - grote - werkzaamheden gepland zoals nu de nieuwe dakbedekking. Dat bracht tijdens de herexamens als tijdelijk ongemak inderdaad wat stank met zich. Een beetje meer begrip zou soms welkom zijn, zeker voor de mensen die het dagelijks moeten waarmaken zoals Fons Mertens en zijn ploeg. Trouwens, zij nemen tijdens de vakantieperiode natuurlijk ook eens graag vrijaf. Jullie zouden ook dure vogels zijn. Op een grote campus gaan er haast onvermijdelijk grote bedragen om maar tegelijk zijn er met ieders medewerking en goodwill ook enorme besparingen mogelijk. Mocht iedereen hier - opnieuw - als een goede huisvader zoals thuis de lichten doven en ramen en deuren sluiten als hij weggaat, dan zouden we bijvoorbeeld flink kunnen besparen op de maandelijkse elektriciteitsfactuur van en dat geld aan nuttiger zaken besteden. En dan hebben we het nog niet over inbraakpreventie. Lang gekoesterde frustraties? Dat is te sterk uitgedrukt, want uiteindelijk geeft het een enorme voldoening dat we de campus in goede staat draaiende kunnen houden. Bovendien zijn er ook positieve reacties. Sinds de invoering van PLANON krijgt iedereen die wat meldt, automatisch een mail terug. Een paar collega s hebben hun appreciatie over die terugkoppeling al laten blijken. Dat zijn de docenten. Hoe zit het met de studenten? Ook zij kunnen via hun campusraad bepaalde infrastructuurproblemen melden. Agora HIKempen 13

14 Die raad had een tijd geleden trouwens de indruk dat wij geen oor hebben naar hun problemen. Dat is natuurlijk niet zo, maar ik begrijp hen. De studenten zitten hier een relatief korte tijd, terwijl wij verplicht zijn tijdrovende procedures te doorlopen. Zo moeten wij de wet op de overheidsopdrachten naleven als we grote bedragen willen uitgeven, wat vrijwel altijd het geval is. Als we binnenkort bijvoorbeeld de cilindersloten willen vervangen, spreken we over circa deuren tegen 75 à 100 euro voor een goed slot, dus tot euro. Een ander voorbeeld. Iedereen op de campus heeft zich uitgesproken voor een algemeen rookverbod met als alternatief een specifiek rooklokaal. Dat vergt een voorontwerp, een definitief ontwerp en een goedgekeurde bouwaanvraag. Die aanvraag is begin september de deur uitgegaan. Bij een vorige gelegenheid hebben we acht maanden op de goedkeuring moeten wachten. Daardoor kunnen de studenten wel eens de verkeerde indruk krijgen dat wij zaken op de lange baan schuiven. Bezorgen die studenten jullie trouwens veel werk? De afvalproblematiek is een feit: blikjes en andere verpakking in de agora, kauwgom op de vloer, We laten elk jaar in een deel van de campus de vloer weer kauwgomvrij maken, dat kost ons voor twee dagen werk Verder laten studenten evenzeer deuren en ramen openstaan of lichten branden. Maar eerlijk is eerlijk: aan echt vandalisme bezondigen ze zich gelukkig niet (vaak). Op dat gebied kiezen we overigens voor een kordate aanpak. Het lokaal in kwestie wordt meteen afgesloten en krijgt voorrang van de onderhoudsdiensten. Want met enkele graffiti op een muur is de kans groot dat er snel meer volgen. Nu, de campus ziet er na twintig jaar al bij al nog goed uit. Een zwaar beschuldigende vinger naar de studenten zou ondanks kleine ongemakken dus ongepast zijn. Is jullie takenpakket met de jaren veranderd? Ondertussen is de eerste fase van de campus zoals gezegd twintig jaar oud en staan er door slijtageproblemen dus grotere herstellings- en renovatiewerken aan te komen, zoals nu op het dak. Anderzijds hebben we de laatste jaren op de campus vijftig kilometer databekabeling getrokken voor aansluitpunten. Het soort werk is al die jaren eigenlijk hetzelfde gebleven. Alleen zijn er nu natuurlijk meer normering en reglementering, zoals de HACCP-reglementering in de keukens, de nieuwe veiligheidscoördinator of de afvalproblematiek die meer aandacht vraagt. Maar met de medewerking van iedereen en met wat goodwill slagen we er wel in om de campus nog jaren in goede staat te houden. Een positieve noot om mee te eindigen. Bedankt voor dit interview. Willem Mees HIK Kort HIK Kort Bezoek van het Schepencollege Op maandag 16 september brachten de leden van het Schepencollege van Geel, onder leiding van burgemeester Frans Peeters, een bezoek aan de Geelse campus van de Katholieke Hogeschool Kempen. Ze werden er ontvangen door de directie en een afvaardiging van het hogeschoolbestuur. Het bezoek was niet alleen bedoeld om de dames en de heren schepenen te laten kennismaken met de hogeschool. Er werd ook overleg gepleegd over een aantal onderwerpen zoals de verkeersstromen rond de campus, zaal Axion, de samenwerking met CC De Werft en het starten van een regelmatig overleg tussen het stadsbestuur, de directie en vertegenwoordigers van de studenten. Een korte rondleiding langs een aantal laboratoria sloot dit bezoek af. 14 HIKempen Agora

15 Uitgewuifd Julia en Mia In de cafetaria van de Geelse campus is het even wennen. Twee vertrouwde gezichten zijn er sinds het begin van het academiejaar niet meer te bekennen. Julia Cools en Mia Lauwers hielden het na 21 jaar dienst voor bekeken en gingen met pensioen. Eenentwintig jaar dienst wil zeggen dat beide dames behoren tot de pioniers die in dienst kwamen in 1981, toen de campus in gebruik genomen werd. Volledig in de lijn van de traditie begonnen ze in de poetsploeg en maakten later de overstap naar de keuken. Het waren twee harde werkers, maar met een verschillend temperament. Zo was Julia (links op de foto) altijd voor een grap te vinden: als haar collega s herinneringen ophalen, dan komen er anekdotes boven over schuren op blote voeten, emmers die in het rond vlogen, een fiets die in een container verdween en de kast van personeelslid X waar men af en toe eens van een fles proefde. Met Julia in de buurt kon er altijd wel gelachen worden. De collega s beweren dat ze over haar een boek kunnen schrijven. Mia Lauwers (rechts op de foto) had duidelijk een ander karakter. Ze deed haar werk, kon met iedereen goed overweg, zei het ene woord niet harder dan het andere en was altijd tevreden. 'Een stille hardwerkende vrouw', zo wordt Mia door haar collega s omschreven. En hoewel ze minder in de kijker liep, was haar engagement tegenover haar collega s er niet minder om. Jarenlang vertegenwoordigde zij het keuken- en onderhoudspersoneel in het CPBW, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 'Een goede plezante collega, waar we een boek over kunnen schrijven' en 'een stille hardwerkende vrouw'. Mooiere complimenten van je collega s om mee op pensioen te gaan, zijn moeilijk te vinden. Die collega s rekenen er wel op dat Julia en Mia nog vele jaren van de partij zijn voor de jaarlijkse fietstocht naar Scherpenheuvel. HIK Kort HIK Kort Werkmeesters DAF op bezoek Al meer dan 20 jaar zijn onze ingenieurs in spe tijdens het academiejaar welkom bij DAF in Oevel-Westerlo. Een deel van de tweedejaars komt in het assenbedrijf vijf dagen in het ploegensysteem terecht. Eerst krijgen ze er uitleg over de veiligheid en de interne organisatie van het bedrijf en dan volgt een onderdompeling in het bandwerk. Na een tijdje kunnen de studenten de CNC-machine zo bedienen dat steekas, naaf of satelliethuis binnen de nauwe toleranties vallen. Aangezien dat werk een serieuze meerwaarde oplevert voor de opleiding, zijn er al vaste uitbreidingsplannen. De begeleiding van de studenten bij DAF ligt in de vakkundige handen van Clem, Juul, Dré, Frans, Pol, Marcel : een aantal werkmeesters. Uit dankbaarheid nodigen we hen al vele jaren uit op onze hogeschool voor een tegenbezoek. We proberen hun en enkele collega s uit de mechanicawereld dan telkens een nuttige studiedag te bieden. De laatste twee jaren nodigden we de firma s Balzer (snijgereedschappen) en Castrol (koelvloeistoffen) uit om ons allen de nodige kennis bij te brengen over hun gespecialiseerde materie. Speciaal dit jaar was echter dat enkele werkmeesters de pensioenleeftijd bereikt hadden en een laatste maal via deze samenwerking naar de hogeschool kwamen. Naast een lunch in de VIP-ruimte boden we ze daarom allemaal een aangepast cadeau aan. Hopelijk zien we de gepensioneerden hier of daar nog eens terug want we hebben alleen maar goede herinneringen. Agora HIKempen 15

16 Prijzen Prijzenkast 2002 Juni, dat betekent eindexamens, promoties en uiteraard prijzen: tradities hebben hun recht. Dus ook nu weer mochten een aantal studenten een prijs in ontvangst nemen. HWBK In het economische departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde viel vijftien studenten die eer te beurt. Negen bekroonde eindwerken kwamen uit de opleiding Bedrijfsmanagement. Steven Thielens uit de optie Financie- en Verzekeringswezen schreef met Hedendaags bankieren bij Dexia het beste eindwerk bankwezen en sleepte daarmee dankzij BA- COB 250 euro in de wacht. De bank beloonde trouwens ook Tom De Laat uit de optie Recht; zijn eindwerk Ongewenst seksueel gedrag op het werk leverde eveneens 250 euro op. Eenzelfde bedrag had BACOB nog veil voor Sabrina Weckx als beste allround studente uit de Voortgezette Opleiding Strategisch KMO-Management. De Bedrijfsmanagementoptie Financie- en Verzekeringswezen kende nog een tweede laureate, namelijk Nathalie De Rijck, met De zorgverzekering. Milde schenker van 250 euro was ditmaal KBC. Ook twee gelukkigen in de optie Accountancy-Fiscaliteit. AC S (Accountants en Belastingconsulenten) uit Oud-Turnhout bekroonde met 250 euro het beste accountancy-eindwerk De vzw in theorie en praktijk van Kevin Leppens. En Positief BVBA uit Vorselaar, dat tekent voor de lay-out van dit tijdschrift, bedacht het fiscaliteitseindwerk Autokosten. Directe en indirecte belastingen van Nathalie Potti met eenzelfde som. De optie Logistiek Management ontbrak evenmin op het appel. Jan Eyckmans sleepte met Performanceverbetering van warehouses de Astra Logistics Prijs waarde 250 euro - in de wacht. In de optie Marketing mochten wel drie studenten een prijs ontvangen. An Vanbosch werd 250 euro rijker met Is het gras groener bij onze buren? Marktonderzoek Intratuin België, en dat dankzij Delta- Lloyd Bank. Het werk Imago- en klanttevredenheidsonderzoek; Elektromic nv. van Sofie Reyns viel dan weer in goede aarde bij de firma BP, wat andermaal 250 euro opleverde. En ten slotte schonk Export Vlaanderen 300 euro voor de -eerste - Manapract-prijs, in dank aanvaard door Bob Wynen met De Hongaarse markt van chocolade- en hazelnootpasta; onderzoek in opdracht van All Crump nv. Uiteraard onderscheidden zich ook twee studentes Secretariaatsmanagement met hun eindwerk. Zo leverde On sex stereotyping in the workplace Kathleen Mertens uit de optie Management Assistant een boekenbon van 250 euro op vanwege Secretary Plus Management Support. Sofie Pintjens schreef het bekroonde eindwerk in de optie Zakelijk Vertalen en Tolken, nl. De economische gevolgen van 11 september - Plato en het Strategisch Plan Kempen. Twee Duitse vertaalprojecten. Tecnubel en Belgonucléaire beloonden haar samen met een aankoopbon voor computermateriaal t.w.v. 250 euro. Ook drie prijzen in de opleiding Toegepaste Informatica. 300 euro geschonken door NV Oracle Belgium ging naar de beste overall student, te weten Tom Thijs met EDImon - Monitoringtool voor RailEDI. Het beste eindwerk in de afstudeerrichting Systeem- en netwerkbeheer luidde Network Administration 2002 (VB & Access). Auteur was Dirk Kelgtermans, milde schenker van 250 euro was Cisco Systems, Inc. En Koen Driesen diende het beste eindwerk in de afstudeerrichting Programmatie en analyse in. Met zijn Automatisering van de telefonische permanentie bij Innotek kaapte hij de 250 euro weg, geschonken door Microsoft. 16 HIKempen Agora

17 IIBT Bekroonde en genomineerde promovendi ook in het departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek. In Elektronica streken Bart Schrevens en Tom Houtmeyers vanwege NV Philips Lighting samen 620 euro op voor hun gezamenlijke eindwerk Acquisitie en analyse van longparameters bij pasgeborenen. Met eenzelfde bedrag beloonde het bedrijf uit Turnhout ook Stief Goetschalckx uit Elektromechanica. Hij had het over Ontwikkeling van een optische waterstofsensor gebaseerd op fiber Bragg grating technologie. Ook de VIK (Vlaamse Ingenieurskamer) deed weer haar duit in het zakje met twee boekenbonnen van 250 euro. Jan Claes, eveneens uit Elektronica, sleepte de eerste in de wacht dankzij zijn Geavanceerde temporeel-recursieve ruisreductie bij Philips Eindhoven en kersvers biowetenschapper Hans Muyshondt kreeg de andere voor EUREPGAP-certificaat voor de primaire productie. Veiligheids- en kwaliteitsgarantie in de landbouw. Ook Biobest bekroonde dit jaar opnieuw een biowetenschappelijk eindwerk met 250 euro. Gelukkige laureate was Leen Verbruggen met Biologische bestrijding van Meloidogyne spp. met de nematofage schimmel Verticillium chlamydosporium Goddard. Verder nomineerde de jury ook enkele kandidaten voor Vlaamse en Belgische prijzen. Voor de BARCO-prijzen (driemaal euro) was dat Bart Peeters uit Elektronica, die Draadloze 433 MHz link voor een energiemonitoring systeem schreef. Het leverde hem al meteen 120 euro op. Tweede kandidaat werd Ives Mertens uit Elektromechanica. Zijn eindwerk luidde Standby-controle en oproepsysteem voor brandweerkorpsen. Realisatie in LabVIEW. Kristof Loots, Rik Theys en Pieter Schiepers mogen als KH Kempen-kandidaten meedingen naar een Information Technology Prize van euro. Met hun drieën werkten ze aan Dynamic Network inventory and web based reservation framework. De kandidaat voor de Egemin-prijs ten slotte kan maar liefst euro winnen als hij erin slaagt de nationale jury te overtuigen. Die opdracht kreeg Kristof Nuyts uit Elektromechanica mee met zijn eindwerk QualitySCOPE. Internettools voor kwaliteit van processen en productie. G&C Ten slotte kregen ook een paar laatstejaars uit het departement Gezondheidszorg en Chemie een duwtje in de rug bij het begin van hun professionele carrière. In de opleiding Chemie schreef Hanne Van de Sande HPLC, methodeontwikkeling met Agora HIKempen 17

18 simulatiesoftware, een vergelijkende studie en werd daarmee de eerste laureate van de nieuwe UMICORE-prijs, 200 euro namelijk. En ook studenten uit de drie opties van Laboratorium- en Voedingstechnologie bestegen het erepodium. Kersvers medisch laboratoriumtechnologe Wendy Janssens onderscheidde zich met haar Vergelijking van het antibiogram met diskdiffusie en de Vitek2 voor Escherichia Coli. Haar beloning: 250 euro vanwege Roche Diagnostics. In de optie Farmaceutische en Biologische technieken legde Miek Van Loon beslag op de nieuwe prijs die Janssen Pharmaceutica had uitgeloofd voor het beste eindwerk in die optie. Zij werd met Verhoging van de bio-beschikbaarheid van farmaca ook 250 euro en een beeldje rijker. De Vlaamse Vereniging van Voedingskundigen en Diëtisten bekroonde op haar beurt het eindwerk De Gele Balans, een educatief project over gezonde voeding en beweging voor kinderen van 10 tot 12 jaar van Kristine Hendrickx. Haar prijs: een boekenbon van 60 euro en een jaarabonnement op het tijdschrift van de vereniging (67 euro) Ook Kim De Roy uit de opleiding Orthopedie was dankzij Objectief uitlijnen van een onderbeenprothese? bij de gelukkigen. De Foundation Jacques Van Rolleghem beloofde haar een jaarabonnement op haar tijdschrift. Ten slotte bekroonde het Vlaams Ergotherapeutenverbond nog Ruth Van Hoof met haar eindwerk Relaxatiebaden bij zwaar dementerende bejaarden, mogelijkheden, probleempunten en oplossingen. Een boekenbon van 50 euro werd haar deel. Willem Mees Even stilstaan Kiezen... dat is de enige keuze! Is het jou ook al opgevallen? Fax, computer, gsm, ze zouden ons leven vereenvoudigen. De mens zou meer tijd krijgen voor zichzelf, ruim tijd waarover hij vrij zou kunnen beschikken. Maar het draaide omgekeerd uit. De mens werd slaaf van zijn eigen uitvindingen, ze groeiden hem boven het hoofd. Hij kreeg niet meer vrije tijd, maar moet nu constant beschikbaar en dus ook inzetbaar zijn. Zenuwachtig en overstrest haast hij zich van hot naar her. Voortgejaagd door het dwingend piepende geluid van de binnenkomende of het gepersonaliseerde deuntje van dwingeland gsm verliest hij de pedalen. Alles meldt zich aan als ontzettend dringend en vergt hier en nu alle aandacht. En de mens, hij berust met de stellige gedachte Daar is nu eenmaal niets aan te doen, dat is het moderne leven. Maar hoe we het draaien of keren, dit is niet het moderne leven. Dit is verslaving en slavernij van de bovenste plank. Dit leven is onhoudbaar en niet leefbaar. Waar is in zo n systeem de beloofde vrije tijd gebleven? Misschien maakt de mens wel zelf die verkeerde keuzen en verkwanselt hij zo zichzelf. Want, zijn we met zijn allen zo belangrijk dat we dag en nacht bereikbaar moeten zijn? Neen... we kiezen zonder het zelf te weten voor die verslaving, misschien zelfs zonder het zelf te willen. We laten onze mailbox overstelpen met boodschappen die we dan allemaal als even dringend behandelen. Toch kunnen we aan die drukte ontsnappen. We kunnen kiezen om anders om te gaan met onze tijd, ons leven, onszelf: kiezen tegen de verslaving. Al die middelen zoals fax en gsm zijn maar hulpmiddelen die ons werk aangenamer en vlotter doen verlopen. Maar het blijven slechts middelen. We kunnen kiezen om kritische vragen te blijven stellen aan alles wat zo vanzelfsprekend lijkt. Dat kan zich vertalen als een keuze om te ijveren anders om te gaan met werk, gezin, vrije tijd... Het is een keuze om terug wat orde in ons leven te krijgen. Het is b.v. een keuze om ons niet dood te werken en/of om dan maar niet op reis te gaan naar verre oorden... zoals (al?) die anderen. Het is een keuze om terug te vallen op onze assen en om onszelf niet voorbij te hollen. Het is zelf kiezen of gekozen worden. Neen, er is verder geen alternatief. Voor hen die de weg van de profeet uit Nazareth proberen te gaan is er maar één oplossing: zelf kiezen. Want hoe ga je in Gods naam met je medemens een stuk weg kunnen afleggen als je jezelf voorbijhost? Of, om het even met woorden uit het pre-telefoon, pre-fax-, pre-computer- en pre- tijdvak te zeggen: bemin uw naaste, zoals uzelf. Zoals uzelf!... dat wordt onmogelijk gemaakt als we onszelf voorbijlopen, laat staan dat de andere dan nog een kans maakt. Wilfried Gonthier 18 HIKempen Agora

19 Agora HIKempen 19

20 Sport Bart Geeraerts mikt in de roos Als laatstejaars Industrieel Ingenieur ICT gaat Bart Geeraerts interesse uiteraard naar de computerwetenschappen, maar daarnaast ligt ook het handboogschieten hem na aan het hart. Eigenlijk is het een familietraditie, want zowel zijn grootouders, zijn ouders en een oom zijn al jaren verwoede handboogschutters. Toch ging Barts interesse in het begin vooral uit naar modelbouw, tot hij het in 1995 eens probeerde met pijl en boog. Het beviel hem wel en begin 1996 kreeg hij zijn eerste boog en sloot hij zich aan bij de Herenthoutse schuttersvereniging De Eendracht. Zo n boog is natuurlijk niet zomaar een boog. Bart gebruikt een composietboog, een staaltje technisch vernuft waarin glasvezel en keramisch materiaal zijn gecombineerd. Voorzien van een speciaal aluminium gefreesd handvat, stabilisatoren en een vizier lijkt die de aluminiumpijlen wel telegeleid naar het doel te sturen. Zijn eerste wedstrijden schoot Bart bij de jeugdcategorieën van de plaatselijke bonden. Dat lukte meer dan behoorlijk zodat hij in 1998 de overstap maakte naar de nationale liga. De resultaten lieten niet op zich wachten. Bart werd er tweemaal Belgisch en een keer Provinciaal Kampioen outdoor op de korte afstand en hij werd opgenomen in de nationale ploeg. In 2000 volgde de overstap naar de Heren. Dat jaar werd een overgangsjaar maar toch geraakte hij als zesde op het Belgisch Kampioenschap al bij de subtop en kon hij zijn selectie voor de nationale ploeg behouden. Vorig jaar was nog beter. Via vier speciale selectiewedstrijden kon hij een plaatsje veroveren als kandidaat voor de Europese Kampioenschappen. In die wedstrijden schoot hij zich driemaal in de finale, werd hij eenmaal winnaar en kon hij in de eindrangschikking beslag leggen op de eerste plaats. Wie uiteindelijk zou mogen vertrekken, daarover zou het Belgisch Kampioenschap beslissen. Bart eindigde er tweede en hij mocht samen met de Belgisch Kampioen naar Ankara, Turkije. Op het internationale vlak kwam hij nog wel wat te kort maar de ervaring die hij er kon opdoen, was mooi meegenomen. Bart schiet zijn pijlen af op de korte afstand. Het doel staat dan op 18 meter bij de indoorwedstrijden. Zo n doel heeft een diameter van 40 cm en is verdeeld in 10 banden van 4 cm. Op nationaal niveau worden er in die discipline per selectieronde 60 pijlen verschoten. Haal je de finaleronde, dan volgen er nog minstens twee ronden van 18 pijlen. En vanaf de kwartfinales gaan er 12 pijlen richting doel. Outdoor staat het doel van 60 cm op een afstand van 25 meter. Beter bekend is misschien de Olympische afstand waar het doel op 70 meter staat en een diameter heeft van 120 cm. Hier worden per selectieronde 72 pijlen gebruikt, vanaf de finalerondes gaat het zoals op de korte afstand. Afgelopen seizoen probeerde Bart ook hier zijn geluk. Dat viel mee want in zijn eerste seizoen werd hij achtste in het eindklassement, hij kon één wedstrijd winnen en schoot een ligarecord. De stimulans om door te gaan misschien. Om de pijlen steeds zo goed mogelijk in de roos te laten terechtkomen, moet er regelmatig worden geoefend. Dagelijks probeert Bart gedurende anderhalf tot twee uur zowat 60 tot 100 pijlen te verschieten. Het belangrijkste in deze sport is je goed kunnen concentreren, weet Bart, en dat combineren met een vaste hand en de nodige spierkracht. Naast het schieten is Bart als ondervoorzitter en trainer actief bezig binnen het bestuur van de club. Bovendien heeft hij als ICT-student uiteraard ook een mooie website gebouwd over zijn vereniging en zijn sport. Wie dus meer wil weten over het handboogschieten, kan altijd een kijkje nemen op de site 20 HIKempen Agora

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Nummer 1 januari 2011 jaargang 6 Verschijnt viermaal per jaar Inhoud Edito More

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking ---- mei augustus 2015 ---- N 2 ---- Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent VOSEKO magazine we link economic thinking Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] Wie vandaag

Nadere informatie

Willy Claes wil samenwerken over associaties heen INGENIEURSMAGAZINE 08/09-2010

Willy Claes wil samenwerken over associaties heen INGENIEURSMAGAZINE 08/09-2010 MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER 08/09-2010 INGENIEURSMAGAZINE Willy Claes wil samenwerken over associaties heen Opleiding industrieel ingenieur verhuist naar universiteit Vier Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7 EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 66 ste jaargang oktober - november - december 2010 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy

Nadere informatie

Trividend. Jaarverslag 2008. Risicokapitaal, raad en daad voor een menselijke economie steunen en verstevigen, helpen groeien en zich vestigen.

Trividend. Jaarverslag 2008. Risicokapitaal, raad en daad voor een menselijke economie steunen en verstevigen, helpen groeien en zich vestigen. Jaarverslag 2008 Risicokapitaal, raad en daad voor een menselijke economie steunen en verstevigen, helpen groeien en zich vestigen Trividend Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie cvba ZEGGEN

Nadere informatie

WILLEMEN Johan Willemen, CEO. De parel van de bouw INFORMATICA FILANTROPIE FINANCIERING SUCCESS STORY. Lanceer uw eigen liefdadigheidsproject

WILLEMEN Johan Willemen, CEO. De parel van de bouw INFORMATICA FILANTROPIE FINANCIERING SUCCESS STORY. Lanceer uw eigen liefdadigheidsproject # 206 april > juni 2014 INGOnderneming WILLEMEN Johan Willemen, CEO De parel van de bouw INFORMATICA Opgepast voor cybercriminelen FILANTROPIE Lanceer uw eigen liefdadigheidsproject FINANCIERING ING en

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Bruggenbouwer tussen ondernemers en gemeente WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

het ONDERNEMERS Bruggenbouwer tussen ondernemers en gemeente WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS B E L A N G Bruggenbouwer tussen ondernemers en gemeente WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS B E L A N G 08 11 13 23 Inhoud Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel

Nadere informatie

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT # 208 oktober > december 2014 INGOnderneming QBMT Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters De intelligente robot verovert de wereld SOCIAAL RECHT Het eenheidsstatuut: tekst en uitleg OVERDRACHT Voorrang

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

FACULTEIT TEW VAN UFSIA

FACULTEIT TEW VAN UFSIA ALUMNI N I E U W S B R I E F FACULTEIT TEW VAN UFSIA JAARGANG 8, NR 29, JULI 2000 TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X Alumni Nieuwsbrief is een uitgave van UFSIA vzw Jaargang 8, nummer

Nadere informatie

INGENIEURSMAGAZINE 02-2009 MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER

INGENIEURSMAGAZINE 02-2009 MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER 02-2009 INGENIEURSMAGAZINE VIK, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem jaargang 47, nummer 2, februari 2009 maandelijks tijdschrift, verschijnt niet in juli en augustus

Nadere informatie

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs vakblad voor schoolleiders De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs De laatste fase Leerlingen met gouden handen De rekening van de payroll In debat over kenniscultuur 5 juni 2013, 7

Nadere informatie

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE WELKE TRENDS BRENGEN ONZE GEZONDHEIDSZORG IN BEWEGING? 2015 HEALTHCARE DE TECHNOLOGIE IS KLAAR. NU MOETEN WE ERVOOR ZORGEN

Nadere informatie

I-mag INGENIEURSMAGAZINE. BURO II bouwt in China MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER

I-mag INGENIEURSMAGAZINE. BURO II bouwt in China MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER 20.000 euro voor kankerbestrijding I-mag INGENIEURSMAGAZINE BURO II bouwt in China Tormans zoekt 50 industrieel ingenieurs Gouden Penning voor MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER Ingrid Daubechies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Eredoctoraten in het teken van diversiteit Nummer 3 juli 2011 jaargang 6 Verschijnt

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie

FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013

FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013 ECONnect FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013 Alumni@FEB De vernieuwingen in EKONOMIKA Alumni Education@FEB Postgraduaat Bedrijfskunde 40 jaar Research@FEB Steffi

Nadere informatie

zorgwijzer Wie heeft oog voor de arts? Speciale editie Magazine Juli 2012

zorgwijzer Wie heeft oog voor de arts? Speciale editie Magazine Juli 2012 zorgwijzer 29 Magazine Juli 2012 Zorgwijzer verschijnt acht keer per jaar Jg. 4 nr. 29 ISSN 2034-211 x Zorgnet Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Afgiftekantoor Antwerpen X Mass Post P 902010 Speciale

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA. Hoorzittingen

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA. Hoorzittingen Zit ting 2007-2008 28 mei 2008 MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA Digitaal Vlaanderen BIJLAGE Hoorzittingen 4298 IED 2 Samenstelling van de commissie: Voorzitter: de heer Louis Bril. Vaste leden: de heren Frank

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie