Agora IN DIT NUMMER. 3 Associatie K.U.Leuven. 6 Diabetes Mellitus. 8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 10 Luchtvracht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agora IN DIT NUMMER. 3 Associatie K.U.Leuven. 6 Diabetes Mellitus. 8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 10 Luchtvracht."

Transcriptie

1 Agora AGORA Driemaandelijks tijdschrift van het HIKempen Negende jaargang oktober 2002 nr. 3 IN DIT NUMMER 3 Associatie K.U.Leuven 6 Diabetes Mellitus 8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 10 Luchtvracht 12 Campuscomité 15 Uitgewuifd 16 Prijzen 18 Even stilstaan 20 Sport 23 Informatica-KANAC Onderwijsvernieuwing 31 Agenda

2 Woord vooraf Enthousiasme is je mooiste diploma Het is een goede gewoonte de zaterdag voor het begin van het nieuwe academiejaar even te neuzen in de krantenadvertenties. Als onderwijsproducent kun je op die eenvoudige manier de markt verkennen en de vraag toetsen aan het opleidingsaanbod van de eigen hogeschool. Op zaterdag 14 september 2002 vond ik tussen die advertenties een verrassend nieuwe vraag: een werkgever vroeg een diploma van enthousiasme. We kunnen bij de ontleding van die advertenties ook de studiekeuze van onze nieuwe studenten toetsen aan de vragen en de verwachtingen van de werkgevers. Dat is een bijzonder moeilijke oefening omdat de overgrote meerderheid van de adverteerders het gewenste diploma zelfs niet specificeert. Misschien is het opleidingsaanbod van de hogescholen en de universiteiten een zodanig ingewikkeld kluwen dat ze het niet aandurven daaruit een keuze te maken. De meeste adverteerders beperken zich dan ook tot het vermelden van het niveau en het studiegebied, zoals bij de vraag naar iemand met een hogere commerciële opleiding of met een relevante opleiding op hogeschoolniveau. Bij de profielbeschrijving gaat des te meer aandacht naar vaardigheden, attitudes en menselijke waarden. De samenleving verwacht aangename mensen, die spontaan kunnen zijn en vlot in de omgang, die kunnen luisteren naar anderen en flexibel zijn in een steeds evoluerende omgeving. Studeren is dus meer dan cursussen blokken en oefeningen oplossen. Het is daarnaast ook student zijn tussen vrienden en vooral nieuwsgierig zijn naar alles wat de hogeschool te bieden heeft. Onze docenten staan er borg voor dat die nieuwsgierigheid beloond wordt. Het onderwijs is een dynamisch product dat leeft dankzij de creativiteit van onze docenten. Flexibele leerwegen, ICT en onderwijsvernieuwing hebben geen kans zonder de grenzeloze inzet van de administratieve en de ondersteunende diensten. We zijn trots op de professionele werking van onze onderhoudsploeg en genieten dagelijks van de goede zorgen van ons keukenpersoneel. Beste studenten, ik wens jullie samen met onze medewerkers een succesvol academiejaar toe. Laat je meeslepen door de Kempense gemoedelijkheid en door het enthousiasme van onze medewerkers. De opvang van onze nieuwe studenten door de presidia is legendarisch. Laat je ook meeslepen door het enthousiasme van de voortrekkers in de studentenverenigingen. Beste nieuwe studenten, wij verwelkomen jullie in het bijzonder in onze hogeschool. Tracht er student te zijn met vooral veel enthousiasme, want dat is je mooiste diploma. Colofon Agora is het driemaandelijkse tijdschrift van het Hoger Instituut der Kempen, de Geelse campus van de Katholieke Hogeschool Kempen Kleinhoefstraat 4, 2440 GEEL tel fax website: Verspreiding en abonnementen Agora wordt gratis verdeeld onder de studenten en personeelsleden van het Hoger Instituut der Kempen. Andere belangstellenden kunnen een abonnement nemen door 7,50 over te schrijven op rekeningnummer t.n.v. KH Kempen met de vermelding Abonnement Agora. Een jaarabonnement geeft recht op drie nummers, die verschijnen in de maanden januari, mei en oktober. Redactie Dirk De Roose Fred Goossens Paul Grauwen Lisbeth Stilman Bert Van Hirtum Marc Van Kerckhoven Luc Vanwesemael Ivo Verheyen Redactiesecretaris Luc Damen (tel. 358) Werkten ook mee Jurgen Basstanie Tony Bastijns Filip Bode Antoine De Vleeschauwer Wilfried Gonthier Louis Peeraer Marc Peetermans Guy Van den Eeckhaut Jef Van Sonhoven Fotografie Illustraties Jurgen Basstanie Bert De Deken Michael De Lausnay Dirk De Roose Roger Leysen Kerry Lievens Marc Van Kerckhoven Clem Verbiest Hoofdredacteur Maurice Vaes Eindredactie Vormgeving Druk Luc Damen Piet Lambrecht Willem Mees Jan Van Geel Positief - Vorselaar Marc Van kerckhoven De Beurs, Antwerpen Verantwoordelijke uitgever Maurice Vaes, HIKempen, Geel Voorpagina: Geel: een schot in de roos Maurice Vaes algemeen directeur Overname toegestaan met correcte bronvermelding 2 HIKempen Agora

3 Onderwijs Associatie K.U.Leuven een feit Op 11 juli 2002 werd Vlaanderen wakker in een nieuwe hogeronderwijswereld. Precies 15 maanden na het eerste verkennende gesprek ging op 10 juli 2002 de vzw Associatie K.U.Leuven officieel van start. Met een nooit geziene energie kwam op die korte tijd de meest ingrijpende en toekomstgerichte herstructurering in het vrij hoger onderwijs in Vlaanderen tot stand. Vijftien maanden overleg Een uitdaging kan de creativiteit prikkelen en mensen aanmoedigen om oplossingen te zoeken. Als een groep uitgedaagde mensen elkaar vinden, dan worden de meest constructieve oplossingen gevonden. De uitdaging kwam van de Vlaamse regering en van de Europese visie op hoger onderwijs. De totaal ontoereikende financiering van de hogescholen was aan herziening toe en zou substantieel verhoogd worden als netwerken van universiteiten en hogescholen wilden borg staan voor een optimale en gecoördineerde inzet van hun enveloppe voor onderwijs en onderzoek. De Europese uitdaging werd op 19 juni 1999 in Bologna geformuleerd door een dertigtal landen. Kernwoorden waren transparantie, flexibiliteit en mobiliteit. Antwoorden zijn de bachelor/masterstructuur, de credits en de vorming van netwerken. pese model. Als vijftien maanden studie en overleg volstonden om het agendapunt in zoveel academische raden, onderhandelingscomités, hogeschoolbesturen en studentenraden op akkoord af te kloppen, dan is het duidelijk dat de associatie draagkracht heeft en sterk staat. 10 juli 2002 Voor de oudere K.U.Leuven-ingenieurs onder ons bracht de oprichtingsvergadering van de vzw Associatie K.U.Leuven op juli 2002 zelfs een apart romantisch gevoel mee. Voor hen was het Arenbergkasteel jarenlang het decor van deliberaties en proclamaties. Nu kwamen in datzelfde kasteel de voorzitters van elf hogescholen samen met de voorzitter van de K.U.Brussel en de rector van de K.U.Leuven om de oprichtingsakte plechtig te ondertekenen. Onze voorzitter Louis Genoe trad op als bijzonder gevolmachtigde van de Katholieke Hogeschool Kempen. De persbelangstelling was groot. Journalisten waren verbaasd te horen dat de realiteit van de associatie nog sterker was dan de geruchten. De integratie van de instellingen gaat verder dan verwacht en daarmee neemt de associatie van vrije instellingen voorsprong op de vier andere associaties in Vlaanderen. In Gent, Antwerpen, Brussel en Diepenbeek omvatten de associaties ook officiële instellingen. Voor hen is een overdracht van autonomie aan een ge- Met de vaste wil onze studenten alle kansen te bieden in die nieuwe Europese hogeronderwijsruimte hebben een aantal Vlaamse vrije instellingen de krachten gebundeld. De rectoren van de K.U.Leuven en de K.U.Brussel, de leden van het Gemeenschappelijk bureau van de K.U.Leuven en de algemeen directeurs van een aantal katholieke hogescholen zijn op 10 april 2001 informeel van start gegaan. Ererector Roger Dillemans sprak op die dag over een historische bijeenkomst voor de Vlaamse studenten en de start van nieuwe leertrajecten passend in het Euro- Michel De Lausnay Agora HIKempen 3

4 meenschappelijk orgaan slechts mogelijk door een tweederde meerderheid in het Vlaams Parlement. Dat zij de meest creatieve soort zijn, bewezen de studenten door zich als redacteur van hun studententijdschrift voor de persconferentie in te schrijven. Van hen kregen de oprichters de meest kritische vragen in verband met de studenteninspraak en de mogelijke deelname van de studenten aan het bestuur van de associatie. Een sterke bestuurlijke structuur Alleen met een kordate en efficiënte besluitvorming zal de associatie haar doelstellingen kunnen realiseren. Op de eerste plaats komt de maatschappelijke opdracht, die omschreven wordt in het nieuwe structuurdecreet. De associatie krijgt daarin duidelijk een drieledige opdracht. Zij moet het onderwijsaanbod optimaliseren en gezamenlijk plannen om de opleidingstrajecten voor de studenten en de doorstroommogelijkheden tussen de bachelor- en de masteropleidingen te verbeteren. De tweede opdracht luidt: het onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening gezamenlijk plannen, en garanderen dat de academische opleidingen gestoeld zijn op wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte moeten de leden van de associatie de kwaliteitszorg van onderwijs, onderzoek en dienstverlening gemeenschappelijk organiseren. eerste twee groepen gevraagd zijn wegens hun uitstraling en hun aanzien. De Katholieke Hogeschool Kempen is zeer tevreden dat de heer Ajit Shetty gecoöpteerd werd. Hij is Executive Vice President van de Janssen Pharmaceutica Group en is beter dan wie ook geplaatst om de rol van ons kwaliteitsvol en duurzaam hoger onderwijs in de kennismaatschappij te verdedigen. Actieplannen De strategische doelstellingen werden al vanuit een duidelijk geformuleerde missie geformuleerd. Om de concrete actie- plannen voor te bereiden, kwamen er in de voorbije vijftien maanden een twintigtal werkgroepen. Hun werk wordt geleid door de Raad van Bestuur van de Associatie. Ook die raad is evenwichtig samengesteld uit enerzijds de elf algemeen directeurs van de hogescholen en anderzijds elf personen die de dagelijkse leiding hebben van de universiteiten. Het zijn de rectoren van de K.U.Leuven en de K.U.Brussel en de campusrector van de KULAK. Verder is de K.U.Leuven nog vertegenwoordigd door de drie vice-rectoren, de drie coördinatoren, de algemeen beheerder en ten slotte door Frank Baert, adviseur van de rector. Hij werd op de eerste vergadering van de raad van De Associatie K.U.Leuven voegt daaraan nog een reeks eigen ambitieuze doelstellingen toe en wenst vanuit een coherent intern gemeenschappelijk beleid ook samenwerkingsverbanden aan te gaan met derden. Dat beleid is de taak van een algemene vergadering met een driemaal-elfsamenstelling. De eerste elf, waaronder onze voorzitter Louis Genoe, zijn de vertegenwoordigers van de hogescholen. De tweede elf zijn de vertegenwoordigers van de universiteiten. De derde groep zijn de gecoöpteerde leden: mensen die door de Michel De Lausnay 4 HIKempen Agora

5 bestuur benoemd tot afgevaardigd bestuurder van de vereniging. Een nieuw hogeschoolbestuur voor de KH Kempen De Algemene Vergadering van de Katholieke Hogeschool Kempen had op 23 mei 2002 al haar nieuwe statuten goedgekeurd met ingang van 10 juli De voorbije vijftien maanden was bij alle partners de overtuiging gegroeid dat de associatiebeweging niet mocht beperkt blijven tot het oprichten van een vzw om daaraan een aantal bevoegdheden over te dragen. De vrije instellingen wilden van meet af aan de krachten echt bundelen en op 10 juli 2002 met alle deelnemers herstarten onder de leiding van nieuwe geïntegreerde besturen. Vanaf 10 juli 2002 zijn de hogeschoolbesturen van de elf hogescholen en de inrichtende overheden van de twee universiteiten op dezelfde wijze samengesteld uit twee geledingen. De eerste geleding beschikt over drie vijfden van de stemmen en is gemeenschappelijk voor alle partners. De tweede geleding met twee vijfden van de stemmen is de lokale groep. In de Katholieke Hogeschool Kempen is die tweede geleding samengesteld uit alle leden van het hogeschoolbestuur, zoals het was voor de associatie. De dagelijkse leiding van de KH Kempen Bij de oprichting van de associatie bleven de Raad van Bestuur en het Directiecomité van de Katholieke Hogeschool Kempen ongewijzigd. Dat betekent dat de realisatie van onze maatschappelijke opdracht meteen onze eigen verantwoordelijkheid blijft. De kwaliteit, de waarde en het succes van onze opleidingen zal net zoals voorheen bepaald worden door de inzet van onze medewerkers en onze studenten. De Associatie K.U.Leuven rekent op de vier vestigingen van de KH Kempen om in Europa een sterke onderwijs- en onderzoeksgroep te worden. Maurice Vaes HIK Kort HIK Kort Nieuwe voorzitter Sinds de oprichting van de Katholieke Hogeschool Kempen in 1995 was E.H. Rik Aegten, vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen, voorzitter van het hogeschoolbestuur. Om persoonlijke redenen bood hij dit jaar zijn ontslag aan als voorzitter. Hij blijft wel lid van de raad van beheer en de algemene vergadering. Tijdens zijn vergadering van 23 april 2002 heeft de raad van beheer daarom de heer Louis Genoe als opvolger aangewezen. De heer Genoe ( 1938) studeerde aan de K.U.Leuven af als Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur (afdeling Elektronica). In september 1964 begon hij les te geven aan het Hoger Instituut der Kempen, waar hij opklom tot hoogleraar en afdelingsdirecteur van de afdeling Industrieel ingenieur. In 1993 werd hij vanuit Geel gedetacheerd naar het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, waar hij secretaris-generaal werd. De banden met Geel en de Kempen werden echter nooit helemaal doorgeknipt. Bij de vorming van de KH Kempen in 1995 werd Louis Genoe lid van de raad van beheer en de algemene vergadering. Met ingang van 1 januari 2002 verliet Louis Genoe het VSKO en geniet hij in zijn woonplaats Tessenderlo van zijn pensioen. Agora HIKempen 5

6 Wetenschap Diabetes Mellitus: een kwestie van multidisciplinair werken Diabetes, in de volksmond suikerziekte, klinkt bekend in de oren en mag daarom haast ongevaarlijk lijken. Ten onrechte, zo luidde de boodschap tijdens de studiedagen met dat thema, die op 12 en 13 april plaatsvonden aan de KH Kempen in Geel. en gevoelsverlies, waardoor wonden kunnen ontstaan die slecht genezen. In ernstige gevallen kan dat zelfs leiden tot amputatie van tenen, een voet of een deel van een been. Wereldwijd zou naar schatting 5 à 6 procent van de bevolking in de geïndustrialiseerde landen aan diabetes lijden. In België betekent dat ongeveer een kwart miljoen patiënten en het aantal neemt jaarlijks toe. De organisatie was in handen van het departement Gezondheidszorg en Chemie, dat het initiatief evenwel nam samen met ISPO-Belgium vzw, een onmisbare partner uit het praktijkveld om kennis en ervaringen op te doen en uit te wisselen. ISPO- Belgium vzw vertegenwoordigt als wetenschappelijke vereniging namelijk de Belgische nationale afdeling van de International Society for Prosthetics and Orthotics. Het doel van ISPO is kort gezegd de levenskwaliteit van personen met een handicap te verbeteren door onderzoek, studiedagen en informatieverspreiding te stimuleren. De Geelse locatie mag overigens geen wonder heten, want het initiatief kaderde prima binnen de opleidingsprogramma s en werkzaamheden van G&C met zijn voor België unieke opleiding Orthopedie. Een aantal jaren geleden sloot de hoge- school daarom een samenwerkingscontract af met de Fontys Hogeschool Eindhoven, waardoor Nederlandse studenten na een voorbereidend jaar in Eindhoven de opleiding volgen op de campus Geel. Diabetes Mellitus - de officiële honingzoete naam - is dus helemaal niet ongevaarlijk. De gevolgen op langere termijn van die chronische aandoening zijn immers niet te onderschatten. Bij diabetes gaat het om de aanmaak en/of de werking van het hormoon insuline, dat ons bloedsuikergehalte binnen de perken houdt. Wanneer dat niet goed verloopt, kunnen op termijn de kleine en grote bloedvaten aangetast worden, alsook de zenuwbanen en in het bijzonder de gevoelszenuwen. Vooral voeten en benen kunnen te lijden hebben onder een slechte doorbloeding Diabetes wordt klassiek onderverdeeld in vier types, waarvan type II 90 tot 95% van de gevallen vertegenwoordigt: de zogenaamde non-insuline dependente diabetes mellitus (NIDDM), ook volwassenendiabetes genoemd. Risicofactoren zijn onder andere leeftijd, zwaarlijvigheid, familiale voorbeschiktheid, slechte eetgewoonten en fysieke inactiviteit. Tijdens de studiedagen lag de nadruk vooral op de meer technische aspecten van de verzorging en op de noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende disciplines die vroeg of laat bij de behandeling van deze aandoening betrokken zijn: artsen, verpleegkundigen, orthopedisch technologen, orthopedisch schoenmakers, podologen, voedings- en dieetdeskundigen, ergotherapeuten, laboran- 6 HIKempen Agora

7 Preventie en behandeling van voetproblemen kwamen eveneens aan bod tijdens workshops over drukmetingen onder de voetzool tijdens staan en gaan, het aanleggen van een totaalcontactloopgips, het fabriceren en aanmeten van een revalidatieschoen, en het gebruik van geavanceerde technieken zoals het opmeten van de voetvorm met een laserscanner en het vervaardigen van speciale steunzolen via een CAD-CAM systeem. Vermits amputaties van voet of onderbeen bij ernstige letsels soms onvermijdelijk zijn, werden ook de meest recente technieken en ervaringen op het vlak van aanmeten en fabriceren van prothesen tijdens workshops uitgebreid gedemonstreerd bij patiënt-vrijwilligers. De diabetes-studiedagen op de campus toonden duidelijk aan dat informatieverspreiding en het uitwisselen van technieken en ervaringen een belangrijke stimulans zijn om een beter inzicht te verwerven in verschillende aandoeningen. Bovendien vormen zij een onmisbaar element in een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines die volgens hun eigen specialiteit ijveren voor een betere levenskwaliteit van onze patiënten. Louis Peeraer ten, overheidsverantwoordelijken, en natuurlijk ook de patiënten zelf. Veel aandacht ging daarbij naar de preventie van wonden aan de voeten en de meest recente mogelijkheden op het vlak van orthopedisch technische verzorging. Verenigingen en exposanten lieten zich niet onbetuigd, zodat de agora gevuld werd met stands waar bezoekers zich zowel konden informeren over de dagdagelijkse tips voor diabeten als over speciale kousen en schoenen, basismaterialen voor de fabricatie van steunzolen en schoeisel, prothesesystemen en dergelijke meer. Naast de lezingen, waarbij een patiënte een boeiende getuigenis aflegde over hoe diabetes haar leven beïnvloed heeft en welke beperkingen zij daar tijdens het dagdagelijkse leven van ondervindt, werden hands-on workshops gehouden waarin deelnemers de kans kregen om zich verder te bekwamen in diverse technieken. Agora HIKempen 7

8 Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt wezenlijk deel uit van de missie in de optie Personeelswerk van het departement Sociaal Werk. Want personeelswerkers moeten zowel oog hebben voor de economische als de sociale en ecologische resultaten van een bedrijf. Net daarom organizeerden de docenten en studenten van die optie op 24 mei 2002 daarover een internationaal congres. Zowel om sprekers te vinden als om deelnemers te werven, staken we de grenzen over. Het congresprogramma zocht een evenwicht tussen theorie en praktijk en wou de kloof tussen denken over en het effectief maatschappelijk verantwoord ondernemen dichten. Dat programma kaderde volledig binnen de opleiding Personeelswerk. Zin en doel Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is het de bedoeling om naast economische winst ook sociale en ecologische vooruitgang te realiseren. Niet alleen de aandeelhouders staan centraal maar alle zogenaamde stakeholders: het personeel, de klanten, de verbruikers, de omwonenden; kortom heel de maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen veronderstelt een persoonlijk engagement van de bedrijfsleiders. Zij moeten een aantal nieuwe praktijken invoeren in hun bedrijf om de ethische oorsprong van producten en diensten te kunnen garanderen. Heel het strategisch beleid moet gericht zijn op het halen van een aantal basisnormen inzake gezondheid, veiligheid, recht op vereniging, non-discriminatie, werktijden, lonen, communicatie, kinderrechten en mensenrechten. Vlaamse inbreng Persoonlijk engagement van een aantal welwillende bedrijfsleiders volstaat niet om maatschappelijk verantwoord ondernemen overal ingang te laten vinden. Regelgeving van nationale en supranationale instellingen is nodig en daar wordt druk aan gewerkt, ook in ons land. Eerste minister Guy Verhofstadt ging bijvoorbeeld de uitdaging aan te discussiëren met de antiglobalisten tijdens een tweedaags evenement in Gent. Top of the Bill was toen ex-president Clinton van de Verenigde Staten. En op Vlaams niveau promoot minister Landuyt, verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, via proefprojecten de problematiek bij zowel grote bedrijven als KMO s Voortrekkers De voortrekkers van maatschappelijk verantwoord ondernemen vandaag zijn vooral vooruitstrevende multinationals zoals bij ons Nike en BP. Zij waren vroeger direct of indirect betrokken bij maatschappelijke mistoestanden die hun imago schade berokkenden. Daarom beseffen zij nu ten volle dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een troef is die niet alleen hun imago maar ook hun economische, sociale en ecologische prestaties ten goede komt. KHK-congres Het congres maatschappelijk verantwoord ondernemen van 24 mei confronteerde de verschillende partijen. En hoewel de visies en meningen soms ver uiteenliepen, twijfelde niemand aan het belang van maatschappelijk ondernemen. De richting is duidelijk, over het te kiezen pad wordt nog geredetwist. De congresfolder vermeldde een keure van gerenommeerde autoriteiten, die zowel plenair aan bod kwamen als in workshops met beperkt aantal deelnemers. Dat laatste bood de deelnemers een persoonlijker contact en de mogelijkheid tot grondige discussies. Oliver Dudok Van Heel, senior advisor van SustainAbility, kreeg de eer het congres te openen. Via een Business Case model dat dit Londense adviesbureau hanteert, toonde hij de economische noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen duidelijk aan en hij ging dieper in op de organisatorische gevolgen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De rest van de voormiddag vonden er een aantal colloquia plaats met praktijkvoorbeelden van de multinationals en van KMO s. Daaruit onthouden we onder andere dat maatschappelijk verantwoord ondernemen één van de middelen is tot concurrentie op zowel de lokale markt 8 HIKempen Agora

9 als op de wereldmarkt. Andermaal bleek maatschappelijk verantwoord ondernemen een troef om het imago van het bedrijf in een positief daglicht te stellen en de economische prestaties te verhogen. En dat geldt trouwens ook perfect voor kleine en middelgrote ondernemingen zonder aan rendabiliteit in te boeten, aldus de KMO-bedrijfsleiders van Ecover en Fardis. In een ander colloquium trachtten werkgevers en werknemers vergeefs een consensus te vinden over de aanpak inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het ABVV benadrukte dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, wil het niet tot mislukken gedoemd zijn, meer moet zijn dan een marketingoperatie om bij het grote publiek een beter imago te verwerven. Al te vaak zou het immers gaan om een opsmukoperatie voor bedrijven onder druk van vakverenigingen of NGO s. Daarom een pleidooi voor een invloedrijke rol van de overheid, zoals onlangs met het goedgekeurde sociaal label. Werkgevers pleitten daarentegen voor de meer geleidelijke aanpak waarbij de overheid zich zeer voorzichtig opstelt inzake reglementering en via subsidies bedrijven motiveert tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het laatste colloquium van de voormiddag bood een forum aan Foster Parents Plan en Kauri. Uit het verhaal van beide NGO s werd duidelijk dat de Derde Wereld het weeskindje is en blijft in het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de workshops van de namiddag konden de deelnemers de haalbaarheid van het geboden theoretische kader toetsen aan de dagelijkse praktijk. Harry Hummels, professor organisatie-ethiek aan de Universiteit Nyenrode en directeur duurzaam beleggen ING-bank Nederland, had voor hen een een inleefoefening die duidelijk het grote verschil aantoonde tussen denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen en het effectief doen. Harry Hummels was ook de man die het plenaire slotdebat leidde. Dat debat resulteerde in de vraag wie nu de dragers moesten worden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Velen wezen met een beschuldigende vinger naar de gulzige bedrijfsleiders die ondanks hun schandalig hoge weddes voor niets en niemand terugdeinzen om de winst en hun eigen winstparticipaties te verhogen. Bijgevolg werd ervoor gepleit om een mechanisme in te bouwen waarbij zij gedwongen zouden worden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niettemin zijn we, nog volgens Harry Hummels, met z n allen individueel mee verantwoordelijk voor de slaagkansen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die slaagkansen worden immers in hoge mate bepaald door ons bewust koopgedrag en onze deelname aan protestactie tegen onverantwoord handelen van ondernemingen. Filip Bode Agora HIKempen 9

10 In de kijker Luchtvracht In mei mocht op onze campus het HWBK-seminarie Luchtvracht anders bekeken veel bijval genieten. Voldoende reden voor Agora om in dit nummer de plaats van het luchtvervoer in de economie en vooral in de logistiek wat ruimer te belichten. Voor de leek betekende luchtvracht waarschijnlijk nooit meer dan het vervoer van zijn vakantiekoffers. Tot 11 september 2001 op een pijnlijke manier de luchtvervoerssector onder de aandacht bracht van heel de wereld. Recente gebeurtenissen als de botsing van een Russisch passagierstoestel met een vrachttoestel van FEDEX boven Duitsland in juni hebben dat nog versterkt. Al snel rezen er terecht vragen over de veiligheid van zowel passagiers- als goederenvervoer. Beide marktsegmenten zijn trouwens nauw met elkaar verbonden, aangezien ongeveer 60% van alle goederen meegaan met passagiersvliegtuigen. De kans is dus reëel dat alle vervoer of een gedeelte ervan zal overgeheveld worden naar alternatieve transportmodi zoals wegvervoer en in bepaalde regio s naar hogesnelheidstreinen. Maar ondanks de desastreuze gevolgen van een vliegtuigongeval voor de passagiers en de lading, en de schade aan de grond, is en blijft luchtvervoer de veiligste transportmodus in de wereld. Cijfers Luchtvervoer neemt overigens in de economie cijfermatig een belangrijke plaats in. Immers, ongeveer 40% van de wereldexport verloopt via luchthavens. Om en bij 97 % van dat goederenvervoer door de lucht speelt zich af in en tussen Noord- Amerika, Europa en Azië. Indicatoren van luchtvervoer in de wereld (periode ) Omzet op wereldschaal ± 300 miljard Tewerkstelling in de wereld ± 4 miljoen medewerkers Aantal vliegtuigen (internationaal) ± Vervoerde passagiers/jaar ± miljoen Vervoerde tonnage/jaar ± 29 miljoen ton Internationale reglementering Vrij snel na het ontstaan van het luchtvervoer kwam er een wereldwijde organisatie die erop moest toezien dat het luchtverkeer en -vervoer ordelijk en veilig zouden verlopen. Dat leidde in 1944, naar aanleiding van de Conventie van Chicago, tot een aantal akkoorden die het internationale luchtvervoer moesten ordenen. Er kwamen zogenaamde luchtvrijheden, die in de praktijk resulteerden in landingsrechten voor luchtvaartmaatschappijen op bepaalde luchthavens. Sindsdien ziet de International Civil Aviation Organization (ICAO) in de schoot van de VN erop toe dat vliegtuigen, piloten en luchthavens en alle betrokken partijen de nodige gemeenschappelijke normen en richtlijnen naleven voor een snel en veilig luchtvervoer. De International Air Transport Association (IATA) helpt op haar beurt de luchtvaartmaatschappijen om hun operationele activiteiten volgens de gestelde ICAO- 10 HIKempen Agora

11 eisen (SARP s of Standards and Recommended Practices) te laten verlopen. In het belang van heel de sector is dat een constante evenwichtsoefening om snelheid en veiligheid met elkaar te verzoenen, wat in de huidige sfeer van terreuraanslagen niet vanzelfsprekend is. De huidige internationale regels bemoeilijken trouwens nog op een andere manier de rendabele exploitatie van luchtvervoer. Luchtvaartmaatschappijen zijn in hun beleid sterk afhankelijk van politieke en diplomatieke afspraken om landingsrechten te verkrijgen. Impact van luchtvervoer op de wereldeconomie In de voorbije decennia raakten de groei van het luchtvervoer en die van de wereldeconomie nauw verweven. Aan de ene kant hebben de economische groei en ontwikkeling in de wereld de vraag naar luchtvervoer doen toenemen en anderzijds stimuleerde het luchtvervoer op zijn beurt de economische groei. Uit cijfers van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) blijkt dat 1% groei van de wereldeconomie de wereldhandel met 2% laat stijgen. Daarnaast zorgt de vrijmaking van de wereldhandel op zich ook voor nieuwe kansen op het vlak van import en export. Zo zal de toetreding van China tot de WHO waarschijnlijk een impuls betekenen voor het luchtvervoer vanuit de rest van de wereld. Luchtvracht fungeert in belangrijke mate als een katalysator voor de economische ontwikkeling, de wereldhandel en mondialisering. Vrachtvervoer door de lucht biedt een snel en performant systeem voor distributie van goederen en diensten op wereldschaal. Ook zijn dankzij de introductie van nieuwe technologie de kosten van het luchtvervoer fors gedaald o.a. door de introductie van widebodyvliegtuigen en vliegtuigen met een grotere actieradius. Daardoor liggen nu nieuwe afzetmarkten tegen aanvaardbare prijzen binnen ons bereik. Verder levert luchtvracht een bijdrage aan Just In Time-productiesystemen die op wereldschaal worden georganiseerd en leveringen binnen 24 uur mogelijk maken. En niet onbelangrijk: als snel en betrouwbaar transportsysteem biedt het een belangrijke logistieke ondersteuning voor de elektronische handel die anders vrijwel onrendabel is. De groei van het luchtvervoer was de laatste decennia ongeveer anderhalve keer groter dan de groei van het wereldinkomen. Volgens prognoses van Boeing mag na een daling in 2001 met 9,5 %, voor de komende jaren ( ) een gemiddelde groei van het luchtvervoer van méér dan 6 % op jaarbasis verwacht worden! Andere bronnen zijn iets gematigder maar spreken toch nog van 3,6 %. Waarom luchtvervoer Vandaag komt in principe elke soort goederen, met uitzondering van een beperkte categorie gevaarlijke goederen, in aanmerking voor vervoer per vliegtuig, terwijl het in de beginjaren vooral om waardevolle goederen en post ging. Luchtvervoer kost gemiddeld tien keer meer dan zeevervoer. De keuze voor luchtvervoer is dus niet ingegeven door de transportprijs, maar veeleer een keuze voor een transportsysteem dat performant is zowel op het vlak van distributiekosten als toegevoegde waarde voor de klant. Snelheid en betrouwbaarheid zijn daarbij sleutelfactoren. Naast transportkosten moet ook rekening gehouden worden met opslagkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten en zeker niet te vergeten voorraadkosten van de goederen in kwestie. Vandaar dat specifieke categorieën van goederen meer kans maken om per vliegtuig te worden geleverd: o.a. bederfbare goederen - zowel fysisch als economisch - zoals voedingsmiddelen maar ook computergames, kritische goederen voor bepaalde bedrijfsprocessen, goederen met een hoge densiteit zoals farmaceutische middelen of hoogtechnologische goederen, die veel beveiliging vragen. Besluit Luchtvracht heeft de laatste decennia een belangrijke plaats ingenomen binnen het scala van transportmodi en zal dat in de toekomst zeker nog blijven doen. Maar de roep naar nog meer veiligheidsmaatregelen zou als een zwaard van Damocles de verdere expansie kunnen bedreigen. Ook de ontwikkeling van zogenaamde fast ships, airships en hogesnelheidstreinen vormen nieuwe bedreigingen voor de sector. Antoine De Vleeschauwer Agora HIKempen 11

12 Diensten Het campuscomité Een extra klaslokaal met netwerkaansluiting, een deur die niet meer sleept of een andere bewegwijzering: het zijn allemaal vrij onopvallende veranderingen bij het begin van een nieuw academiejaar. Maar de dakwerkzaamheden op het A-blok, daar kon niemand naast ruiken. Opdrachtgever voor al die grote en kleine werken is het campuscomité; voorzitter Eddy Van Baelen geeft tekst en uitleg. Het campuscomité is belast met het overkoepelende beheer van de campusinfrastructuur en dat omvat een ruim gamma aan taken gaande van grote nieuwbouwprojecten en renovatie tot kleine details zoals slepende deuren, nieuwe stopcontacten of gordijnen in een klas. Daarvoor tekenen naast Eddy nog vijf personeelsleden. Maurice Thys runt de logistieke dienst, Marc Heylen beheert de technische installatie van de campus, Walter Mertens zorgt voor telefonie en databekabeling, Peter Verachtert neemt de omgevingsaanleg voor zijn rekening en Fons Mertens leidt het onderhoudspersoneel. En dat sinds Maar de campus is er al van 1981? Vroeger delegeerden campusdirecteurs - Jaak Deleuil was de laatste - hetzelfde werk naar de juiste personen. In het hogeschooldecreet met zijn specifieke functieomschrijvingen was er echter nergens sprake van een campusdirecteur. Dat resulteerde in de huidige deelfuncties met hun eigen verantwoordelijkheid en erkenning, decentralisatie dus. Vandaag is er weer een beetje een omgekeerde beweging. (nvdr: In september werd Eddy Van Baelen hoofd infrastructuur van heel de KH Kempen, dus ook Lier, Turnhout en Vorselaar.) We vinden je op de campus bij de facilitaire dienst. De term facilitaire dienstverlening maakt de laatste tijd opgang voor het beheer van alle ondersteunende processen in een organisatie. Het is daarbij de bedoeling - 12 HIKempen Agora

13 ook bij het campuscomité - om zowel de infrastructuur als de ondersteunende processen op een gestructureerde manier te gaan beheren. De campus is met de jaren immers zo complex en groot geworden dat we die niet langer gewoon als een goede huisvader kunnen beheren. Daarom ook zijn we gestart met een Facility Management Information System, PLANON, een inventarisatiesysteem om gestructureerd een aantal van die ondersteunende processen te kunnen beheren en zo meer greep te krijgen op alles. Van elk lokaal weten we nu precies wat er aanwezig is - OHP, t.v. en video, gordijnen - en ook of er herstellingen nodig zijn. Het systeem biedt ons tegelijk een motiveringsbasis om een degelijke vijfjarenbegroting op te stellen, want het vertelt ons welke kosten we nog mogen verwachten. De KH Kempen is de eerste Vlaamse hogeschool met een dergelijk systeem, wat de ruime interesse van andere hogescholen, gemeenten en steden verklaart. Is er ook binnenshuis interesse en begrip voor jullie werk? (lacht) Niet altijd. Zoals elke technische dienst worden ook wij helaas dikwijls getypeerd met de drie te s: te laat, te storend en te duur. Zo zijn er veel leslokalen waarvoor niemand de eindverantwoordelijkheid draagt. Het resultaat is dat tal van docenten misschien ondervinden dat een van onze honderden deuren sleept, maar uiteindelijk niemand dat meldt. Collega s kunnen zich dan weken en maanden aan die deur ergeren voor wij er weet van hebben en de zaak kunnen repareren. Daarom een oproep: meld problemen per aan Frans Pauwels, die ze inventariseert en naar de juiste mensen kanaliseert. Te storend? Als we ook maar ergens beginnen te boren, krijgen we meteen de vraag of die karwei niet op een ander ogenblik, liefst in een vakantieperiode, kan gebeuren. Maar dan zijn er sowieso al andere - grote - werkzaamheden gepland zoals nu de nieuwe dakbedekking. Dat bracht tijdens de herexamens als tijdelijk ongemak inderdaad wat stank met zich. Een beetje meer begrip zou soms welkom zijn, zeker voor de mensen die het dagelijks moeten waarmaken zoals Fons Mertens en zijn ploeg. Trouwens, zij nemen tijdens de vakantieperiode natuurlijk ook eens graag vrijaf. Jullie zouden ook dure vogels zijn. Op een grote campus gaan er haast onvermijdelijk grote bedragen om maar tegelijk zijn er met ieders medewerking en goodwill ook enorme besparingen mogelijk. Mocht iedereen hier - opnieuw - als een goede huisvader zoals thuis de lichten doven en ramen en deuren sluiten als hij weggaat, dan zouden we bijvoorbeeld flink kunnen besparen op de maandelijkse elektriciteitsfactuur van en dat geld aan nuttiger zaken besteden. En dan hebben we het nog niet over inbraakpreventie. Lang gekoesterde frustraties? Dat is te sterk uitgedrukt, want uiteindelijk geeft het een enorme voldoening dat we de campus in goede staat draaiende kunnen houden. Bovendien zijn er ook positieve reacties. Sinds de invoering van PLANON krijgt iedereen die wat meldt, automatisch een mail terug. Een paar collega s hebben hun appreciatie over die terugkoppeling al laten blijken. Dat zijn de docenten. Hoe zit het met de studenten? Ook zij kunnen via hun campusraad bepaalde infrastructuurproblemen melden. Agora HIKempen 13

14 Die raad had een tijd geleden trouwens de indruk dat wij geen oor hebben naar hun problemen. Dat is natuurlijk niet zo, maar ik begrijp hen. De studenten zitten hier een relatief korte tijd, terwijl wij verplicht zijn tijdrovende procedures te doorlopen. Zo moeten wij de wet op de overheidsopdrachten naleven als we grote bedragen willen uitgeven, wat vrijwel altijd het geval is. Als we binnenkort bijvoorbeeld de cilindersloten willen vervangen, spreken we over circa deuren tegen 75 à 100 euro voor een goed slot, dus tot euro. Een ander voorbeeld. Iedereen op de campus heeft zich uitgesproken voor een algemeen rookverbod met als alternatief een specifiek rooklokaal. Dat vergt een voorontwerp, een definitief ontwerp en een goedgekeurde bouwaanvraag. Die aanvraag is begin september de deur uitgegaan. Bij een vorige gelegenheid hebben we acht maanden op de goedkeuring moeten wachten. Daardoor kunnen de studenten wel eens de verkeerde indruk krijgen dat wij zaken op de lange baan schuiven. Bezorgen die studenten jullie trouwens veel werk? De afvalproblematiek is een feit: blikjes en andere verpakking in de agora, kauwgom op de vloer, We laten elk jaar in een deel van de campus de vloer weer kauwgomvrij maken, dat kost ons voor twee dagen werk Verder laten studenten evenzeer deuren en ramen openstaan of lichten branden. Maar eerlijk is eerlijk: aan echt vandalisme bezondigen ze zich gelukkig niet (vaak). Op dat gebied kiezen we overigens voor een kordate aanpak. Het lokaal in kwestie wordt meteen afgesloten en krijgt voorrang van de onderhoudsdiensten. Want met enkele graffiti op een muur is de kans groot dat er snel meer volgen. Nu, de campus ziet er na twintig jaar al bij al nog goed uit. Een zwaar beschuldigende vinger naar de studenten zou ondanks kleine ongemakken dus ongepast zijn. Is jullie takenpakket met de jaren veranderd? Ondertussen is de eerste fase van de campus zoals gezegd twintig jaar oud en staan er door slijtageproblemen dus grotere herstellings- en renovatiewerken aan te komen, zoals nu op het dak. Anderzijds hebben we de laatste jaren op de campus vijftig kilometer databekabeling getrokken voor aansluitpunten. Het soort werk is al die jaren eigenlijk hetzelfde gebleven. Alleen zijn er nu natuurlijk meer normering en reglementering, zoals de HACCP-reglementering in de keukens, de nieuwe veiligheidscoördinator of de afvalproblematiek die meer aandacht vraagt. Maar met de medewerking van iedereen en met wat goodwill slagen we er wel in om de campus nog jaren in goede staat te houden. Een positieve noot om mee te eindigen. Bedankt voor dit interview. Willem Mees HIK Kort HIK Kort Bezoek van het Schepencollege Op maandag 16 september brachten de leden van het Schepencollege van Geel, onder leiding van burgemeester Frans Peeters, een bezoek aan de Geelse campus van de Katholieke Hogeschool Kempen. Ze werden er ontvangen door de directie en een afvaardiging van het hogeschoolbestuur. Het bezoek was niet alleen bedoeld om de dames en de heren schepenen te laten kennismaken met de hogeschool. Er werd ook overleg gepleegd over een aantal onderwerpen zoals de verkeersstromen rond de campus, zaal Axion, de samenwerking met CC De Werft en het starten van een regelmatig overleg tussen het stadsbestuur, de directie en vertegenwoordigers van de studenten. Een korte rondleiding langs een aantal laboratoria sloot dit bezoek af. 14 HIKempen Agora

15 Uitgewuifd Julia en Mia In de cafetaria van de Geelse campus is het even wennen. Twee vertrouwde gezichten zijn er sinds het begin van het academiejaar niet meer te bekennen. Julia Cools en Mia Lauwers hielden het na 21 jaar dienst voor bekeken en gingen met pensioen. Eenentwintig jaar dienst wil zeggen dat beide dames behoren tot de pioniers die in dienst kwamen in 1981, toen de campus in gebruik genomen werd. Volledig in de lijn van de traditie begonnen ze in de poetsploeg en maakten later de overstap naar de keuken. Het waren twee harde werkers, maar met een verschillend temperament. Zo was Julia (links op de foto) altijd voor een grap te vinden: als haar collega s herinneringen ophalen, dan komen er anekdotes boven over schuren op blote voeten, emmers die in het rond vlogen, een fiets die in een container verdween en de kast van personeelslid X waar men af en toe eens van een fles proefde. Met Julia in de buurt kon er altijd wel gelachen worden. De collega s beweren dat ze over haar een boek kunnen schrijven. Mia Lauwers (rechts op de foto) had duidelijk een ander karakter. Ze deed haar werk, kon met iedereen goed overweg, zei het ene woord niet harder dan het andere en was altijd tevreden. 'Een stille hardwerkende vrouw', zo wordt Mia door haar collega s omschreven. En hoewel ze minder in de kijker liep, was haar engagement tegenover haar collega s er niet minder om. Jarenlang vertegenwoordigde zij het keuken- en onderhoudspersoneel in het CPBW, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 'Een goede plezante collega, waar we een boek over kunnen schrijven' en 'een stille hardwerkende vrouw'. Mooiere complimenten van je collega s om mee op pensioen te gaan, zijn moeilijk te vinden. Die collega s rekenen er wel op dat Julia en Mia nog vele jaren van de partij zijn voor de jaarlijkse fietstocht naar Scherpenheuvel. HIK Kort HIK Kort Werkmeesters DAF op bezoek Al meer dan 20 jaar zijn onze ingenieurs in spe tijdens het academiejaar welkom bij DAF in Oevel-Westerlo. Een deel van de tweedejaars komt in het assenbedrijf vijf dagen in het ploegensysteem terecht. Eerst krijgen ze er uitleg over de veiligheid en de interne organisatie van het bedrijf en dan volgt een onderdompeling in het bandwerk. Na een tijdje kunnen de studenten de CNC-machine zo bedienen dat steekas, naaf of satelliethuis binnen de nauwe toleranties vallen. Aangezien dat werk een serieuze meerwaarde oplevert voor de opleiding, zijn er al vaste uitbreidingsplannen. De begeleiding van de studenten bij DAF ligt in de vakkundige handen van Clem, Juul, Dré, Frans, Pol, Marcel : een aantal werkmeesters. Uit dankbaarheid nodigen we hen al vele jaren uit op onze hogeschool voor een tegenbezoek. We proberen hun en enkele collega s uit de mechanicawereld dan telkens een nuttige studiedag te bieden. De laatste twee jaren nodigden we de firma s Balzer (snijgereedschappen) en Castrol (koelvloeistoffen) uit om ons allen de nodige kennis bij te brengen over hun gespecialiseerde materie. Speciaal dit jaar was echter dat enkele werkmeesters de pensioenleeftijd bereikt hadden en een laatste maal via deze samenwerking naar de hogeschool kwamen. Naast een lunch in de VIP-ruimte boden we ze daarom allemaal een aangepast cadeau aan. Hopelijk zien we de gepensioneerden hier of daar nog eens terug want we hebben alleen maar goede herinneringen. Agora HIKempen 15

16 Prijzen Prijzenkast 2002 Juni, dat betekent eindexamens, promoties en uiteraard prijzen: tradities hebben hun recht. Dus ook nu weer mochten een aantal studenten een prijs in ontvangst nemen. HWBK In het economische departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde viel vijftien studenten die eer te beurt. Negen bekroonde eindwerken kwamen uit de opleiding Bedrijfsmanagement. Steven Thielens uit de optie Financie- en Verzekeringswezen schreef met Hedendaags bankieren bij Dexia het beste eindwerk bankwezen en sleepte daarmee dankzij BA- COB 250 euro in de wacht. De bank beloonde trouwens ook Tom De Laat uit de optie Recht; zijn eindwerk Ongewenst seksueel gedrag op het werk leverde eveneens 250 euro op. Eenzelfde bedrag had BACOB nog veil voor Sabrina Weckx als beste allround studente uit de Voortgezette Opleiding Strategisch KMO-Management. De Bedrijfsmanagementoptie Financie- en Verzekeringswezen kende nog een tweede laureate, namelijk Nathalie De Rijck, met De zorgverzekering. Milde schenker van 250 euro was ditmaal KBC. Ook twee gelukkigen in de optie Accountancy-Fiscaliteit. AC S (Accountants en Belastingconsulenten) uit Oud-Turnhout bekroonde met 250 euro het beste accountancy-eindwerk De vzw in theorie en praktijk van Kevin Leppens. En Positief BVBA uit Vorselaar, dat tekent voor de lay-out van dit tijdschrift, bedacht het fiscaliteitseindwerk Autokosten. Directe en indirecte belastingen van Nathalie Potti met eenzelfde som. De optie Logistiek Management ontbrak evenmin op het appel. Jan Eyckmans sleepte met Performanceverbetering van warehouses de Astra Logistics Prijs waarde 250 euro - in de wacht. In de optie Marketing mochten wel drie studenten een prijs ontvangen. An Vanbosch werd 250 euro rijker met Is het gras groener bij onze buren? Marktonderzoek Intratuin België, en dat dankzij Delta- Lloyd Bank. Het werk Imago- en klanttevredenheidsonderzoek; Elektromic nv. van Sofie Reyns viel dan weer in goede aarde bij de firma BP, wat andermaal 250 euro opleverde. En ten slotte schonk Export Vlaanderen 300 euro voor de -eerste - Manapract-prijs, in dank aanvaard door Bob Wynen met De Hongaarse markt van chocolade- en hazelnootpasta; onderzoek in opdracht van All Crump nv. Uiteraard onderscheidden zich ook twee studentes Secretariaatsmanagement met hun eindwerk. Zo leverde On sex stereotyping in the workplace Kathleen Mertens uit de optie Management Assistant een boekenbon van 250 euro op vanwege Secretary Plus Management Support. Sofie Pintjens schreef het bekroonde eindwerk in de optie Zakelijk Vertalen en Tolken, nl. De economische gevolgen van 11 september - Plato en het Strategisch Plan Kempen. Twee Duitse vertaalprojecten. Tecnubel en Belgonucléaire beloonden haar samen met een aankoopbon voor computermateriaal t.w.v. 250 euro. Ook drie prijzen in de opleiding Toegepaste Informatica. 300 euro geschonken door NV Oracle Belgium ging naar de beste overall student, te weten Tom Thijs met EDImon - Monitoringtool voor RailEDI. Het beste eindwerk in de afstudeerrichting Systeem- en netwerkbeheer luidde Network Administration 2002 (VB & Access). Auteur was Dirk Kelgtermans, milde schenker van 250 euro was Cisco Systems, Inc. En Koen Driesen diende het beste eindwerk in de afstudeerrichting Programmatie en analyse in. Met zijn Automatisering van de telefonische permanentie bij Innotek kaapte hij de 250 euro weg, geschonken door Microsoft. 16 HIKempen Agora

17 IIBT Bekroonde en genomineerde promovendi ook in het departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek. In Elektronica streken Bart Schrevens en Tom Houtmeyers vanwege NV Philips Lighting samen 620 euro op voor hun gezamenlijke eindwerk Acquisitie en analyse van longparameters bij pasgeborenen. Met eenzelfde bedrag beloonde het bedrijf uit Turnhout ook Stief Goetschalckx uit Elektromechanica. Hij had het over Ontwikkeling van een optische waterstofsensor gebaseerd op fiber Bragg grating technologie. Ook de VIK (Vlaamse Ingenieurskamer) deed weer haar duit in het zakje met twee boekenbonnen van 250 euro. Jan Claes, eveneens uit Elektronica, sleepte de eerste in de wacht dankzij zijn Geavanceerde temporeel-recursieve ruisreductie bij Philips Eindhoven en kersvers biowetenschapper Hans Muyshondt kreeg de andere voor EUREPGAP-certificaat voor de primaire productie. Veiligheids- en kwaliteitsgarantie in de landbouw. Ook Biobest bekroonde dit jaar opnieuw een biowetenschappelijk eindwerk met 250 euro. Gelukkige laureate was Leen Verbruggen met Biologische bestrijding van Meloidogyne spp. met de nematofage schimmel Verticillium chlamydosporium Goddard. Verder nomineerde de jury ook enkele kandidaten voor Vlaamse en Belgische prijzen. Voor de BARCO-prijzen (driemaal euro) was dat Bart Peeters uit Elektronica, die Draadloze 433 MHz link voor een energiemonitoring systeem schreef. Het leverde hem al meteen 120 euro op. Tweede kandidaat werd Ives Mertens uit Elektromechanica. Zijn eindwerk luidde Standby-controle en oproepsysteem voor brandweerkorpsen. Realisatie in LabVIEW. Kristof Loots, Rik Theys en Pieter Schiepers mogen als KH Kempen-kandidaten meedingen naar een Information Technology Prize van euro. Met hun drieën werkten ze aan Dynamic Network inventory and web based reservation framework. De kandidaat voor de Egemin-prijs ten slotte kan maar liefst euro winnen als hij erin slaagt de nationale jury te overtuigen. Die opdracht kreeg Kristof Nuyts uit Elektromechanica mee met zijn eindwerk QualitySCOPE. Internettools voor kwaliteit van processen en productie. G&C Ten slotte kregen ook een paar laatstejaars uit het departement Gezondheidszorg en Chemie een duwtje in de rug bij het begin van hun professionele carrière. In de opleiding Chemie schreef Hanne Van de Sande HPLC, methodeontwikkeling met Agora HIKempen 17

18 simulatiesoftware, een vergelijkende studie en werd daarmee de eerste laureate van de nieuwe UMICORE-prijs, 200 euro namelijk. En ook studenten uit de drie opties van Laboratorium- en Voedingstechnologie bestegen het erepodium. Kersvers medisch laboratoriumtechnologe Wendy Janssens onderscheidde zich met haar Vergelijking van het antibiogram met diskdiffusie en de Vitek2 voor Escherichia Coli. Haar beloning: 250 euro vanwege Roche Diagnostics. In de optie Farmaceutische en Biologische technieken legde Miek Van Loon beslag op de nieuwe prijs die Janssen Pharmaceutica had uitgeloofd voor het beste eindwerk in die optie. Zij werd met Verhoging van de bio-beschikbaarheid van farmaca ook 250 euro en een beeldje rijker. De Vlaamse Vereniging van Voedingskundigen en Diëtisten bekroonde op haar beurt het eindwerk De Gele Balans, een educatief project over gezonde voeding en beweging voor kinderen van 10 tot 12 jaar van Kristine Hendrickx. Haar prijs: een boekenbon van 60 euro en een jaarabonnement op het tijdschrift van de vereniging (67 euro) Ook Kim De Roy uit de opleiding Orthopedie was dankzij Objectief uitlijnen van een onderbeenprothese? bij de gelukkigen. De Foundation Jacques Van Rolleghem beloofde haar een jaarabonnement op haar tijdschrift. Ten slotte bekroonde het Vlaams Ergotherapeutenverbond nog Ruth Van Hoof met haar eindwerk Relaxatiebaden bij zwaar dementerende bejaarden, mogelijkheden, probleempunten en oplossingen. Een boekenbon van 50 euro werd haar deel. Willem Mees Even stilstaan Kiezen... dat is de enige keuze! Is het jou ook al opgevallen? Fax, computer, gsm, ze zouden ons leven vereenvoudigen. De mens zou meer tijd krijgen voor zichzelf, ruim tijd waarover hij vrij zou kunnen beschikken. Maar het draaide omgekeerd uit. De mens werd slaaf van zijn eigen uitvindingen, ze groeiden hem boven het hoofd. Hij kreeg niet meer vrije tijd, maar moet nu constant beschikbaar en dus ook inzetbaar zijn. Zenuwachtig en overstrest haast hij zich van hot naar her. Voortgejaagd door het dwingend piepende geluid van de binnenkomende of het gepersonaliseerde deuntje van dwingeland gsm verliest hij de pedalen. Alles meldt zich aan als ontzettend dringend en vergt hier en nu alle aandacht. En de mens, hij berust met de stellige gedachte Daar is nu eenmaal niets aan te doen, dat is het moderne leven. Maar hoe we het draaien of keren, dit is niet het moderne leven. Dit is verslaving en slavernij van de bovenste plank. Dit leven is onhoudbaar en niet leefbaar. Waar is in zo n systeem de beloofde vrije tijd gebleven? Misschien maakt de mens wel zelf die verkeerde keuzen en verkwanselt hij zo zichzelf. Want, zijn we met zijn allen zo belangrijk dat we dag en nacht bereikbaar moeten zijn? Neen... we kiezen zonder het zelf te weten voor die verslaving, misschien zelfs zonder het zelf te willen. We laten onze mailbox overstelpen met boodschappen die we dan allemaal als even dringend behandelen. Toch kunnen we aan die drukte ontsnappen. We kunnen kiezen om anders om te gaan met onze tijd, ons leven, onszelf: kiezen tegen de verslaving. Al die middelen zoals fax en gsm zijn maar hulpmiddelen die ons werk aangenamer en vlotter doen verlopen. Maar het blijven slechts middelen. We kunnen kiezen om kritische vragen te blijven stellen aan alles wat zo vanzelfsprekend lijkt. Dat kan zich vertalen als een keuze om te ijveren anders om te gaan met werk, gezin, vrije tijd... Het is een keuze om terug wat orde in ons leven te krijgen. Het is b.v. een keuze om ons niet dood te werken en/of om dan maar niet op reis te gaan naar verre oorden... zoals (al?) die anderen. Het is een keuze om terug te vallen op onze assen en om onszelf niet voorbij te hollen. Het is zelf kiezen of gekozen worden. Neen, er is verder geen alternatief. Voor hen die de weg van de profeet uit Nazareth proberen te gaan is er maar één oplossing: zelf kiezen. Want hoe ga je in Gods naam met je medemens een stuk weg kunnen afleggen als je jezelf voorbijhost? Of, om het even met woorden uit het pre-telefoon, pre-fax-, pre-computer- en pre- tijdvak te zeggen: bemin uw naaste, zoals uzelf. Zoals uzelf!... dat wordt onmogelijk gemaakt als we onszelf voorbijlopen, laat staan dat de andere dan nog een kans maakt. Wilfried Gonthier 18 HIKempen Agora

19 Agora HIKempen 19

20 Sport Bart Geeraerts mikt in de roos Als laatstejaars Industrieel Ingenieur ICT gaat Bart Geeraerts interesse uiteraard naar de computerwetenschappen, maar daarnaast ligt ook het handboogschieten hem na aan het hart. Eigenlijk is het een familietraditie, want zowel zijn grootouders, zijn ouders en een oom zijn al jaren verwoede handboogschutters. Toch ging Barts interesse in het begin vooral uit naar modelbouw, tot hij het in 1995 eens probeerde met pijl en boog. Het beviel hem wel en begin 1996 kreeg hij zijn eerste boog en sloot hij zich aan bij de Herenthoutse schuttersvereniging De Eendracht. Zo n boog is natuurlijk niet zomaar een boog. Bart gebruikt een composietboog, een staaltje technisch vernuft waarin glasvezel en keramisch materiaal zijn gecombineerd. Voorzien van een speciaal aluminium gefreesd handvat, stabilisatoren en een vizier lijkt die de aluminiumpijlen wel telegeleid naar het doel te sturen. Zijn eerste wedstrijden schoot Bart bij de jeugdcategorieën van de plaatselijke bonden. Dat lukte meer dan behoorlijk zodat hij in 1998 de overstap maakte naar de nationale liga. De resultaten lieten niet op zich wachten. Bart werd er tweemaal Belgisch en een keer Provinciaal Kampioen outdoor op de korte afstand en hij werd opgenomen in de nationale ploeg. In 2000 volgde de overstap naar de Heren. Dat jaar werd een overgangsjaar maar toch geraakte hij als zesde op het Belgisch Kampioenschap al bij de subtop en kon hij zijn selectie voor de nationale ploeg behouden. Vorig jaar was nog beter. Via vier speciale selectiewedstrijden kon hij een plaatsje veroveren als kandidaat voor de Europese Kampioenschappen. In die wedstrijden schoot hij zich driemaal in de finale, werd hij eenmaal winnaar en kon hij in de eindrangschikking beslag leggen op de eerste plaats. Wie uiteindelijk zou mogen vertrekken, daarover zou het Belgisch Kampioenschap beslissen. Bart eindigde er tweede en hij mocht samen met de Belgisch Kampioen naar Ankara, Turkije. Op het internationale vlak kwam hij nog wel wat te kort maar de ervaring die hij er kon opdoen, was mooi meegenomen. Bart schiet zijn pijlen af op de korte afstand. Het doel staat dan op 18 meter bij de indoorwedstrijden. Zo n doel heeft een diameter van 40 cm en is verdeeld in 10 banden van 4 cm. Op nationaal niveau worden er in die discipline per selectieronde 60 pijlen verschoten. Haal je de finaleronde, dan volgen er nog minstens twee ronden van 18 pijlen. En vanaf de kwartfinales gaan er 12 pijlen richting doel. Outdoor staat het doel van 60 cm op een afstand van 25 meter. Beter bekend is misschien de Olympische afstand waar het doel op 70 meter staat en een diameter heeft van 120 cm. Hier worden per selectieronde 72 pijlen gebruikt, vanaf de finalerondes gaat het zoals op de korte afstand. Afgelopen seizoen probeerde Bart ook hier zijn geluk. Dat viel mee want in zijn eerste seizoen werd hij achtste in het eindklassement, hij kon één wedstrijd winnen en schoot een ligarecord. De stimulans om door te gaan misschien. Om de pijlen steeds zo goed mogelijk in de roos te laten terechtkomen, moet er regelmatig worden geoefend. Dagelijks probeert Bart gedurende anderhalf tot twee uur zowat 60 tot 100 pijlen te verschieten. Het belangrijkste in deze sport is je goed kunnen concentreren, weet Bart, en dat combineren met een vaste hand en de nodige spierkracht. Naast het schieten is Bart als ondervoorzitter en trainer actief bezig binnen het bestuur van de club. Bovendien heeft hij als ICT-student uiteraard ook een mooie website gebouwd over zijn vereniging en zijn sport. Wie dus meer wil weten over het handboogschieten, kan altijd een kijkje nemen op de site 20 HIKempen Agora

Het event vindt plaats op ons departement, zodat u uw bedrijf in een gemoedelijke sfeer kunt voorstellen aan onze studenten.

Het event vindt plaats op ons departement, zodat u uw bedrijf in een gemoedelijke sfeer kunt voorstellen aan onze studenten. 24 februari 2011 Job- en stage-event Hogeschooll Gentt Departtementt Toegepastte Ingeniieurswettenschappen Woord vooraf Geachte heer, Geachte mevrouw, Met trots stellen wij van de studentenvereniging Hermes

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit

Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit Mijnheer de minister Mijnheer de voorzitter en leden van de raad van bestuur en het bestuurscollege

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Case 2 Mercedes België wordt klantvriendelijker Grondslagen van de marketing Case 2 Mercedes België wordt klantvriendelijker Lic. Jan Baccarne MM Deze case is een aanvulling bij Grondslagen van de marketing

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges CONGRES π Zaterdag 20 november 2010 π Universiteit Antwerpen Stadscampus π Aula

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 De verschillende groepen die instromen in opleiding bachelor verpleegkunde Kristine Sels Opleidingscoördinator KHKempen, campus Lier KHKempen: situering

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

Studiedag Vrouwen innoveren en inspireren op het platteland. 18 oktober 2011

Studiedag Vrouwen innoveren en inspireren op het platteland. 18 oktober 2011 TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Studiedag Vrouwen innoveren en inspireren op het platteland

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld De Morgen Hogescholen denken aan verhoging studiegeld Miljoen euro is het bedrag waar de hogescholen naar op zoek zijn. Oorzaak is het recordaantal inschrijvingen Nooit eerder studeerden er zo veel jongeren

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... STAP : WAT KAN IK? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Departement Bedrijfskunde. Project: 2004-2007. Studenten 2de jaar marketing Pieter Dekeyser - Nevin Kutlu Si Mei Tang

Departement Bedrijfskunde. Project: 2004-2007. Studenten 2de jaar marketing Pieter Dekeyser - Nevin Kutlu Si Mei Tang Departement Bedrijfskunde Project: AWARENESSONDERZOEK EN COMMUNICATIE OVER XBRL 2004-2007 Studenten 2de jaar marketing Pieter Dekeyser - Nevin Kutlu Si Mei Tang Begeleiding: Hugo Couck projectcoördinator

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Tegelijk moeten we vaststellen dat ons pad nog een aantal belangrijke drempels bevat. Zo blijft het spanningsveld tussen flexibiliteit

Tegelijk moeten we vaststellen dat ons pad nog een aantal belangrijke drempels bevat. Zo blijft het spanningsveld tussen flexibiliteit Vice- Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, Belast met Buitenlandse Handel Vice- Premier Ministre et Ministre de l Emploi, de l Economie et des Consommateurs, Chargé du Commerce

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Vrijdag 18 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Jubileum 25 jaar Fevlado-Diversus - Gent

Vrijdag 18 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Jubileum 25 jaar Fevlado-Diversus - Gent Vrijdag 18 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Jubileum 25 jaar Fevlado-Diversus - Gent Geachte aanwezigen, Dames en heren, Feest vieren is onlosmakelijk

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Banden smeden in een wereld in verandering

Banden smeden in een wereld in verandering HELP2HELP STEUNT HET SOCIAAL ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS. OPROEP VOOR PROJECTEN HELP2HELP 2015 Banden smeden in een wereld in verandering 2 Oproep voor projecten 2015 van 18 mei tot 18 juli Het programma

Nadere informatie

Juryverslag. Het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen 2005 Prijs Instituut der Bedrijfsrevisoren. Koninklijk Instituut

Juryverslag. Het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen 2005 Prijs Instituut der Bedrijfsrevisoren. Koninklijk Instituut Juryverslag Het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen 2005 Prijs 2006 Instituut der Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Inleiding Het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft, op initiatief van de Association

Nadere informatie

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 26 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Uitreiking Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement i.s.m. Bilsen Fonds - Antwerpen

Nadere informatie

Themanieuwsbrief VN-verdrag en hoger onderwijs

Themanieuwsbrief VN-verdrag en hoger onderwijs Themanieuwsbrief VN-verdrag en hoger onderwijs Op 5 mei 2011 organiseerde het SIHO een ontmoetingsdag rond het VN-verdrag voor gelijke rechten voor personen met een beperking. Het VN-verdrag inspireert.

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

stamcelonderzoek eiceldonatie van tot Een ethische reflectie over de vermarkting van het vrouwelijke lichaam congres

stamcelonderzoek eiceldonatie van tot Een ethische reflectie over de vermarkting van het vrouwelijke lichaam congres van stamcelonderzoek tot eiceldonatie Een ethische reflectie over de vermarkting van het vrouwelijke lichaam congres Zaterdag 8 december 2007 Hof van Liere Stadscampus Universiteit Antwerpen Op zaterdag

Nadere informatie

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Prof. dr. Frankie Schram Gastprofessor Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker

Nadere informatie

TECHNISCHE INFORMATICA AAN DE UNIVERSITEIT HANNOVER: BESLISSING MET TOEKOMST.

TECHNISCHE INFORMATICA AAN DE UNIVERSITEIT HANNOVER: BESLISSING MET TOEKOMST. TECHNISCHE INFORMATICA AAN DE UNIVERSITEIT HANNOVER: BESLISSING MET TOEKOMST. SEITE Seite 1 TECHNISCHE INFORMATICA AAN DE UNIVERSITEIT HANNOVER: BESLISSING MET TOEKOMST. De bezoeker vindt op het universiteitsterrein

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen

Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen Ze zien dat wij over een ruimere juridische bagage beschikken dan

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Studiedag Sociaal-Economische Raad Nederland & Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Studiedag Sociaal-Economische Raad Nederland & Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen UITNODIGING studiedag Studiedag Sociaal-Economische Raad Nederland & Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Iedereen duurzaam inzetbaar Donderdag 7 april 2011 10u00 17u00 Lindner Hotel Antwerpen Op donderdag

Nadere informatie

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek 10. Inrichting profielen havo gemeenschappelijk deel Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het havo omvat de onderstaande vakken: Nederlandse taal en letterkunde Engelse taal en letterkunde maatschappijleer

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Infodag: zaterdag 6 mei 2017 TECHNOLOGIECAMPUS GEEL Informatie voor alle opleidingen Bachelor in de biowetenschappen (industrieel ingenieur) Bachelor in de

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Introductie Het leidt geen twijfel dat het stimuleren van duurzame ontwikkeling en duurzame mobiliteit één van de grootste uitdagingen

Nadere informatie

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek INHOUD Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek 2 200 JAAR GESCHIEDENIS 3 TIJDSLIJN 1817 1876-1890 1991 2013 2017 Plechtige opening Onderzoek wordt Naamsverandering

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP powered by VBO-FEB, Stichting Bekaert & Fondation van der Rest Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder Administrateur délégué Bozar - Brussel, Bruxelles 8/12/2014 1 Hartelijk

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE - 11 29 - A. RAAD VAN BESTUUR 1. Samenstelling De Raad van Bestuur van Miko n.v. streeft een deugdelijk en onafhankelijk bestuur van de vennootschap

Nadere informatie

Danku Wim, om deze namiddag weer op een schitterende manier te stroomlijnen.

Danku Wim, om deze namiddag weer op een schitterende manier te stroomlijnen. Danku Wim, om deze namiddag weer op een schitterende manier te stroomlijnen. Danku aan alle collega- architecten en andere pannelleden die op een heldere manier onze boodschap hebben willen delen met meer

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Choco cvba Kenmerken Opgericht in 2002 Coöperatie van werkers 3.308.054 euro omzet in 2013 11 Vennoten Bij Choco zijn de 7 principes

Nadere informatie

Minister Wilmès, Minister Borsus, Gouverneur Smets, Mijnheer de Voorzitter van de FSMA, Mijnheer de CEO van Euronext, Dames en heren,

Minister Wilmès, Minister Borsus, Gouverneur Smets, Mijnheer de Voorzitter van de FSMA, Mijnheer de CEO van Euronext, Dames en heren, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, Belast met Buitenlandse Handel Vice-Premier Ministre et Ministre de l Emploi, de l Economie et des Consommateurs, Chargé du Commerce

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal 01-04-2014, p.21 Limburg Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal Bij de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen nv De Scheepvaart en de

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Er is geen tekort aan huisartsen in Vlaanderen en zij zijn niet "burnt out"!

Er is geen tekort aan huisartsen in Vlaanderen en zij zijn niet burnt out! Er is geen tekort aan huisartsen in Vlaanderen en zij zijn niet "burnt out"! Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg maakte een interessante studie over de performantie van de Belgische gezondheidszorg.

Nadere informatie

Geachte aanwezigen, Dames en heren,

Geachte aanwezigen, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ViA Rondetafel Winkelen in Vlaanderen 2.0 15 maart 2013 Geachte

Nadere informatie

«Le portail du transport fluvial»

«Le portail du transport fluvial» HTTP://BATELLERIE.BE «Le portail du transport fluvial» Wie zijn wij? Dit artikel is bestemd in prioriteit voor onze collega s, schippers die soms onze site bezoeken en dit zonder verplichtingen. Ik zal

Nadere informatie

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Bouwen aan vertrouwen Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 10.00 uur Stadshuis Nieuwegein Welkom in Nieuwegein Als burgemeester van Nieuwegein heet ik u graag van harte welkom

Nadere informatie

VLASKO. Vlaamse School Komen. Woord van de voorzitter. Colofon

VLASKO. Vlaamse School Komen. Woord van de voorzitter. Colofon VLASKO Vlaamse School Komen Belgie - Belgique BP PP 8900 Ieper Esplanade BC 31414 Erkenningsnummer P911223 Colofon VLASKO Kwartaalblad van De Vrienden van de Taalkoffer 2 e jaargang nr.5 - september 2014

Nadere informatie

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-12.00 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten

Nadere informatie

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding 19 november 1 Ruim 100 partners > 40 kantoren Triple O: Ondernemers Objectief Onafhankelijk Eén methodiek, één gezicht Louis van Besouw

Nadere informatie

Perfect geïsoleerd in alle openheid

Perfect geïsoleerd in alle openheid Editie VOORJAAR 2016 r a m e n & d e u r e n FIRMA VAMA RAMEN EN DEUREN BVBA Reynaers Installer in Lanaken Tom van den Branden & Andy Massot, zaakvoerders: Onze passie voor perfectie vinden we ook terug

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk Netwerktips Hieronder een aantal tips op een rijtje: niet uitputtend, maar gewoon een selectie van mogelijkheden om in contact te komen met potentiele nieuwe klanten. 1. Word lid van een club, een mailinglist,

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Maart De WoonTafel. Woontafel Whitepaper. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door

Maart De WoonTafel. Woontafel Whitepaper. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door Maart 2013 De WoonTafel Woontafel Whitepaper De kansen van ketensamenwerking Mede mogelijk gemaakt door Woontafel Whitepaper De kansen van ketensamenwerking De cijfers lopen uiteen, maar op basis van onderzoek

Nadere informatie

VUB en Universiteit Gent ondertekenen alliantie

VUB en Universiteit Gent ondertekenen alliantie 07-06-2007, p.10 bh VUB en Universiteit Gent ondertekenen alliantie hoger onderwijs (tijd) - De rectoren van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Gent (UGent) hebben gisteren een intentieverklaring

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: HR-medewerker

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers)

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) FEDERGON OPDRACHTGEVERS BEOORDELEN INTERIM MANAGEMENT PROVIDERS POSITIEF Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) Tevredenheidsonderzoek bij de klanten van interim management

Nadere informatie

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad Van naar I Do Kempense InnovatieRaad Ideeën genereren Elke mens is een vat vol ideeën. Als je bedrijf op wieltjes loopt is het wellicht de moeite eens stil te staan en alles te herdenken. Net dan zijn

Nadere informatie

Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten,

Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten, Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten, Enige tijd geleden stelde de Vlaamse Regering haar actieplan voor de toekomst voor, VIA genaamd, onder het moto De Vlaming van

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Persbericht van 6 november 2012

Persbericht van 6 november 2012 Persbericht van 6 november 2012 De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden.

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie