is: Centraal binnen dit model is het nagaan van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "is: Centraal binnen dit model is het nagaan van"

Transcriptie

1 Centraal binnen dit model is het nagaan van 1 evaluatie van psychosociale stimuli Hiervoor kan men uitgaan van het anamnese-interview. Een hulpmiddel hierbij is: + Vragenlijst Recent Meegemaakte Gebeurtenissen (VRMG) van VAN DE WILLIGE, e.a., Dit is een aanpassing van Recent Life Change Questionnaire van RAHE (1965). + Alledaagse Problemen Lijst (APL), VINGERHOETS, e.a. (1989) (1994). 2 copingstrategieën Hiervoor kan men een beroep doen op uiteenlopend materiaal: interview, projectieve technieken, As-ll-instrumentarium. Er bestaan ook verscheidene schalen voor copingmechanismen. taalgebied is: Het meest bekende instrument in het Nederlands + Utrechtse Copinglijst (UCL) van SCHREURS e.a. (1983) (1993) o Coping Strategy Indicator (csi) van AMIRKHAN, 1990 Vertaling: BIJTTEBIER en VERTOMMEN, Coping met pijn Vragenlijst (CPV) van SPINHOVEN, TER KUILE en LINSSER (1994) 3 persoonlijkheid en temperament De verklaringswaarde van persoonlijkheidsvragenlijsten kan soms in vraag gesteld worden. Soms geven persoonlijkheidsvragenlijsten niet meer dan gedragingen die in extreme vorm pathologie aangeven, en zijn ze slechts licht gewijzigde vormen van klachtenlijsten. Hun verklaringswaarde is dan tautologisch, bijvoorbeeld indien we het agressief gedrag van een cliënt zouden verklaren vanuit het feit dat hij de trek hostiliteit in hoge mate bezit. Anderzijds brengen sommige persoonlijkheidsvragenlijsten en temperamentsvragenlijsten variabelen 108

2 aan het licht die niet tautologisch zijn, bijvoorbeeld de TCI met de concepten novelty seeking, harm avoidance en reward dependence of de ABV met extraversie - extraversie. Verder is het zo dat vanuit validiteitsstudies van persoonlijkheidsvragenlijsten dikwijls verbanden gelegd worden met variabelen die effectief zinvolle verklaringen geven (bijvoorbeeld het verband tussen novelty seeking en persoonlijkheidsstoornissen cluster B of het verband tussen extraversie en cluster B). - algemene instrumenten = kinderen en adolescenten o Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst van LUTEIJN, VAN DIJK en VAN DER PLOEG (1981) o Amsterdamse Biografische Vragenlijst voor Kinderen (ABV-K) van VAN DIJK en WILDE (1982) theorie van EYSENCK o Hiërarchische Persoonlijkheidsvragenlijst voor Kinderen (HIPIC) van MERVIELDE en DE FRUYT (1997) 'big five' = volwassenen + Amsterdamse Biografische Vragenlijst van WILDE (1970) theorie van EYSENCK o Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV) van LUTEIJN (1974), LUTEIJN e.a. (1985) o Nederlandse Verkorte MMPI (NVM) van LUTEIJN en KOK (1985) + NEO-PI-R en NEO-FFI van HOEKSTRA, ORMEL en DE FRUYT (1996) 'big five' o Five Factor Personality Inventory (FFPI) van HENDRIKS e.a. (1999) 'big five' o Temperament and Character Inventory (TCI) van CLONINGER e.a. (1994) vertaling TCI: DUIJSSENS e.a. (1997) verkorte vorm (ici-105): DUIJSSENS e.a. (1999) - specifieke instrumenten = kinderen en adolescenten o Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK) van VEERMAN e.a. (1997) zelfconcept op aantal relevante levensdomeinen + Schoolvragenlijst (SVL) van SMITS en VORST (1990) 109

3 + Adolescenten Temperament Lijst (ATL) van FEY en KUIPER (1984) zelfbeoordeling van temperamentseigenschappen + Prestatie Motivatie Test (PMT) en Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K) van HERMANS (1983) volwassenen + Spanningsbehoeftelijst van FEY en VAN ZUILEN (1984) o Autonomielijst van BEKKER (1993) o Vragenlijst manipulatief gedrag (WIMAS) van ALTINK-VAN DEN BERG en AKKERMAN (1989) voor hostiliteit o Zelf-Analyse Vragenlijst (ZAV) van VAN DER PLOEG (1982) o Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI) (1957) vertaling: LANGE e.a. (1997) o Agression Questionnaire (AQ) van Buss en PERRY (1992) vertaling: CLAES, VERTOMMEN en PONNET (1999) voor impulsiviteit o Impulsivity Inventory van DICKMAN (1990) o Impulsiveness Questionnaire van EYSENCK e.a. (1985) o Barrett Impulsiveness Scale van PATTON e.a. (1995) alledrie zijn vertaald en onderzocht via de licentiaatsverhandeling van BRASPENNING (1999) 110

4 2.2.3 Metingen Interviews + Structureel Interview van KERNBERG (1981) - Ego function assessment (EFA) van BELLAK & GOLDSMITH (1984) (zie bijlage 6) Projectieve tests Vooral de Rorschach kan hier erg nuttig zijn om de structurele component uit te diepen. Naast de Exner scoring (zie practicum klinische psychodiagnostiek) wordt er ook gebruik gemaakt van volgende mogelijkheden: 1 Barrier- en penetratie-antwoorden van FISCHER (1968) l 2 Afgrenzingscapaciteit van BLATT & RITZLER (1974) 3 Ob'iectrepresentatie van BLATT & BRENNEIS (1976) 4 Mutuality of autonomy scale van URIST (1977) 5 Lerner Defense Scale (LERNER, 1991) daarnaast kan de ego-ontwikkeling goed nagegaan worden door de Zinaanvultest. o Zinnenaanvullijst Curium (ZALC) (2000) van. P. WESTENBERG e.a Objectieve tests a Karakters op grond van de psychoseksuele theorie van FREUD Uitgangspunt: de fixatie aan een bepaalde genetische fase heeft bepaalde karakteristieke persoonlijkheidspatronen tot gevofg. o Dynamic Personality Inventory (DPS) van GRYGIER (1961) o AiSovan Ki_iNE(1971) b Afweermechanismen Een goede benadering vonden we bij IHILEVICH en GLESER waar ze een overkoepelend model bieden dat het coping- en defensiebegrip aan elkaar koppelt. Daarbij gaan ze deels verder op hun eigen werk, op het boek Coping and defending 122

5 o Rosenzweig Picture - Frustration Study (1945) + Defense Mechanism Inventory (DMI) van GLESER en IHILEVICH (1969) o Defense Style Questionnaire (DSQ-40) van ANDREWS e.a. (1993) vertaling: VERTOMMEN en VAN DAMME (1999) c Meting van structurele component van de psychoanalytische theorie o ld - Ego - Superego (IES) - test van DOMBROSE en SLOBIN (1958) o Bell Object Relations and Reality Testing Inventory (BORRTI) van BELL (1986)

6 3.5 Gedragstherapeutisch diagnostisch materiaal Observatie Zie hiervoor bij informatiebron: observatie (hoofdstuk II). Bij zelfobservatie wordt er frequent gebruik gemaakt van roosters of dagboeken. waarbij men vraagt te noteren ofwel duur, ofwel frequentie, ofwel intensiteit met aanduiding van de situatie. Bij observatie in natuurlijke omgeving bestaan er heel wat observatieschalen. Maar meestal dienen ze enkel voor identificatie van de problemen bij specifieke doelgroepen (zie hiervoor bij onderkenning). Observatie in gesimuleerde settingen o rollenspel, bijvoorbeeld Simulated Social Interaction Test (ssis) van MONTI e.a. (1983), Nederlandse aanpassing van BREUKELS (1987). o BAT (behavior approach or avoidance tests) Semi-gestructureerd interview + Groningse sociale beperkingenschaal (2e versie) (GSB-II) van WIERSMA, DE JONG, KRAAUMAATen ORMEL (1990) Vragenlijsten a Sociale vaardigheden o Cf. Sociale angstschaal van WILLEMS (zie hoofdstuk IV) + Sociale Cognitie Lijst (SC-ÜJST) van VAN KAMP EN KLIP (1981) + Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag (SIG) van ARRINDELL e.a. (1984) + Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA) van VAN DAM-BAGGEN en KRAAIMAAT,

7 b Sociale steun o Social Network Map van TRACY en WHITTAKER c Stemmingslijsten Stemmingslijsten bieden aan de cliënt de kans om zijn gemoedstoestand te rapporteren. Dit is belangrijk om stemmingsverandering tijdens de therapie na te gaan of om stemmingen in verband te brengen met situaties. Men kan instructies geven die verschillen qua tijdsduur, bijvoorbeeld momentane stemming of gemoedstoestand gedurende de laatste dagen. o BAP-schaal van BURGER e.a. (1980) o Stemmingslijst van ZWART en SPOOREN (1981) + Amsterdamse Stemmingslijst (ASL) van SONNEVILLE e.a. (1984) d Inventarisatieschalen van potentiële bekrachtigers Deze geven de lijsten weer van objecten, acties, ervaringen enz. waarvan de cliënt de mate van prettigheid kan aangeven. o Pleasant Event Schedule (PES) van LEWINSOHN Vertaald als: Activiteitenlijst van ZWART en SPOOREN (1981) o Reinforcement Survey Schedule (RSS) van CAUTELA en KESTENBAUM (1967) e Cognities Er bestaan verscheidene instrumenten, o Rational Behavior Inventory van SHORKEY en WHITEMAN, 1977 algemeen gaat na in welke mate men zich al dan niet rationeel gedraagt o Relationship Beliefs Inventory vertaling EMMELKAMP (1987) irrationele gedachten bij partners o Hopeloosheidsschaal van BECK predictief bij zelfmoord 145

8 o Worry Domains Questionnaire van TALLIS E.A. Vertaling Van Rijsoort e.a. 24 items die piekergedachten representeren m.b.t. vijf inhoudsdomeinen: relaties, gebrek aan vertrouwen, toekomstdoelen, incompetentie op het werk, financiën o Automatic Thoughts Questionnaire-Positive/Negative van ATQ-P (INGRAM ET AL., 1995) EN VAN ATQ-N (HOLLON & KENDALL, 1980) o Hoe ik denk van BECK vertaling VERTOMMEN, vertaling ARNZT o Schema Questionnaire van J. YOUNG (1990) vertaling van RYCKEBOER en STERK (R. Utrecht) Beide geven cognitieve schema's aan bij persoonlijkheidsstoornissen

Alfabetisch overzicht instrumenten

Alfabetisch overzicht instrumenten Alfabetisch overzicht instrumenten 15-Woordentest...3 ADS (Anger Disorder Scale, Nederlandse versie)...3 ATL (Adolescenten Temperamentlijst)...4 BADS (Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome)...5

Nadere informatie

v e l d p u b l i cat i e #1

v e l d p u b l i cat i e #1 v e l d p u b l i cat i e #1 specia al onderwijs sociaal emotioneel functioneren cluster-3 LANDELIJK EXPERTISE CENTRUM SPECIA AL ONDERWIJS specia al onderwijs reeks veldpublicaties Co l of o n D eze re

Nadere informatie

Het effect van faalangstreductietraining. de Hans Petri Praktijkschool

Het effect van faalangstreductietraining. de Hans Petri Praktijkschool Het effect van faalangstreductietraining op de Hans Petri Praktijkschool S t u d e n t : M a r j e n n e K a n t S t u d e n t n u m m e r : 0 4 5 6 6 4 0 T h e s i s b e g e l e i d e r : D r. E v e l

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen Versie 2.1 Laatst gewijzigd: 30-09-2014 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen Versie 2.0 Laatst gewijzigd: 29 november 2012 1 Colofon Expertisecentrum Forensische

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put Interventie In de put, uit de put Samenvatting Doel In de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij (oudere) volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van

Nadere informatie

Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten.

Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Doel Het hoofddoel van Head Up is depressieve klachten bij

Nadere informatie

Effecten en waardering van de cursus Mindfulness Based Cognitieve Therapie

Effecten en waardering van de cursus Mindfulness Based Cognitieve Therapie 20 Artikel Effecten en waardering van de cursus Mindfulness Based Cognitieve Therapie Eric Stoppelenburg 1 Inleiding Interventies gericht op het trainen van mindfulness staan de laatste jaren sterk in

Nadere informatie

Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel

Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel Onderzoek binnen het Masterprogramma Klinische en Gezondheidspsychologie Yara Casteleijn 3378616 09-13-2015

Nadere informatie

Handleiding bij de CW-N en CW-I

Handleiding bij de CW-N en CW-I Handleiding bij de CW-N en CW-I (Carrièrewaardenvragenlijst normatief en ipsatief) Ixly 2008 Auteurs Drs. Heleanne Rusthoven Drs. Diddo van Zand Drs. Ilse Beemsterboer Ixly Alle rechten voorbehouden. Voorwoord

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie

Begaafd en begrepen? Een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen op Het Stedelijk Lyceum te Zutphen.

Begaafd en begrepen? Een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen op Het Stedelijk Lyceum te Zutphen. Begaafd en begrepen? Een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen op Het Stedelijk Lyceum te Zutphen. Laura Peelen Intern Begeleider Afstudeeronderzoek, begeleid

Nadere informatie

Productenboek Volwassenenzorg

Productenboek Volwassenenzorg Productenboek Volwassenenzorg 1 Inhoudsopgave 1. Behandelingen p.3 1.1 Tweedelijns behandelingen p. 3 1.2 Individuele behandelingen p. 3 1.2.1 Cognitieve gedragstherapie p. 3 1.2.2 Cliëntgerichte psychotherapie

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Op verhaal komen Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies/ of www.loketgezondleven.nl/interventies/ Contact NJi Contact NCJ Contact RIVM Gert

Nadere informatie

Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie. Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie

Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie. Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie 1 INHOUD Onderzoekslijn I: Persoonlijkheid & persoonlijkheidsstoornissen... 5 1. Diffusion tensor Imaging van limbische processen

Nadere informatie

De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress.

De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress. Gedragstherapie, 34, 35-53 2001 1 De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress. Edwin de Beurs 1, Richard Van Dyck 1 Loes A. Marquenie 1 Alfred Lange 2 Roland W.B. Blonk 3 1 Vrije

Nadere informatie

Aanwijzingen voor de behandeling van depressie vanuit de gedragstherapie en de cognitieve therapieën

Aanwijzingen voor de behandeling van depressie vanuit de gedragstherapie en de cognitieve therapieën Aanwijzingen voor de behandeling van depressie vanuit de gedragstherapie en de cognitieve therapieën Een literatuurstudie door F. Depestele I Gedragstherapie en depressie De bijdrage tot het onderzoek

Nadere informatie

Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit. Craving. Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006

Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit. Craving. Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006 Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit & Craving Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding...blz. 3 1.1 Alcoholverslaving..blz. 5 1.2 Craving..blz.

Nadere informatie

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen Samen op zoek naar effectieve behandeling van gedragsproblemen bij cliënten met lichte verstandelijke beperkingen: Het consortium LVG en gedragsproblemen Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie,

Nadere informatie

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 14 Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 1.1 Persoonlijkheidsstoornissen 1.1.1 De ontwikkeling van een persoonlijkheid

Nadere informatie

TRAINERSHANDLEIDING. Fysiek-Mentale Weerbaarheidstraining. voor jongeren

TRAINERSHANDLEIDING. Fysiek-Mentale Weerbaarheidstraining. voor jongeren TRAINERSHANDLEIDING Fysiek-Mentale Weerbaarheidstraining voor jongeren De Fysiek-Mentale Weerbaarheidstraining is ontwikkeld door George van Veen, JongerenNu. Contactpersoon is Lorentz van Veen, JongerenNu,

Nadere informatie

Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose

Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose Observatie Leerwerkplek Arbeidskundig Onderzoek Arbeidsdeskundig Onderzoek Trainingen Werving & Selectie / Assessments Psychologisch Onderzoek

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING N NEDERLANDSE SAMENVATTING 185 In de gedragsgenetica is relatief weinig onderzoek gedaan naar borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Dit is opvallend omdat BPS duidelijk familiair is en een zware belasting

Nadere informatie

Het effect van de training Persoonlijke Effectiviteit op assertiviteit, psychologische capaciteiten en bevlogenheid.

Het effect van de training Persoonlijke Effectiviteit op assertiviteit, psychologische capaciteiten en bevlogenheid. Het effect van de training Persoonlijke Effectiviteit op assertiviteit, psychologische capaciteiten en bevlogenheid. Faculteit sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht Thesis begeleidster: Dr. E. Demerouti

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Individuele verschillen in. persoonlijkheidskenmerken. Een genetisch perspectief

Individuele verschillen in. persoonlijkheidskenmerken. Een genetisch perspectief N Individuele verschillen in borderline persoonlijkheidskenmerken Een genetisch perspectief 185 ps marijn distel.indd 185 05/08/09 11:14:26 186 In de gedragsgenetica is relatief weinig onderzoek gedaan

Nadere informatie