DRAFT ACTIEPLAN KCCE 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRAFT ACTIEPLAN KCCE 2012"

Transcriptie

1 1 1.1 N Hervorming van de opleiding Titel van Projecten en dossiers Mijlpalen DRAFT ACTIEPLAN KCCE 2012 C. Roets Piloot FORMATION OPLEIDING 1.2 Nieuw Koninklijk Besluit Opleiding C. Roets Ontwerptekst voorgelegd aan Hoofdwerkgroep Voorlegging ontwerptekst aan bevoorrechte lezers (BWS?, Federaties?, vormingscoördinatoren?) Voorlegging ontwerptekst aan HRO Voorlegging ontwerptekst aan vakbonden Uitwerking begeleidingsmaatregelen voor overgang van oud naar nieuw Start juridische procedure afkondiging en publicatie 1.3 Masterplan opleiding basiskader en middenkader - pedagogische fiches (lange termijn) Subwerkgroep 1 A. Schoofs T. Van Esbroeck Modelformat eindtermen is ontwikkeld Regiefiche voor upgrade sergeant is opgesteld Eindtermen voor upgrade sergeant zijn opgesteld en voorgelegd aan HRO Samenstelling redactiecomité/leescomité Draft van cursusmateriaal upgrade sergeant voorgelegd aan Programmeringscommissie Goedkeuring van cursusmateriaal door programmeringscommissie Publicatie van upgrade sergeant op CMS TTT-sessies en implementatie in BWS Regiefiche voor vernieuwing opleiding BO1 (korporaal) is opgesteld Draft van eindtermen opleiding BO1 (korporaal) is opgesteld Draft van eindtermen per module is opgesteld Eindtermen per module goedgekeurd door de Hoofdwerkgroep Eindtermen per module goedgekeurd door de HRO Eindtermen per opleiding goedgekeurd door de minister Eindtermen per opleiding gepubliceerd bij MB Implementatie van vernieuwde opleiding bij de BWS 1.4 Pedagogische opleiding voor praktijkinstructeurs, lesgevers en oefenleiders. FOROP Subwerkgroep Uitgewerkte eindtermen forop Uitgewerkte eindtermen forop Uitgewerkte eindtermen forop Eindtermen per module goedgekeurd door de HRO Eindtermen per opleiding goedgekeurd door de minister Eindtermen per opleiding gepubliceerd bij MB Implementatie van vernieuwde opleiding bij de BWS T. De Paepe M. Gilbert 1.6 Studie- en ontwikkelingsproject voor de toekomstige officierenopleiding met internationale samenwerking en Europese fondsen. Subwerkgroep Application submitted at European commission Application evaluated bij EC Project negociated with EC WP1: Research qualification reguirements WP2: Inventory & evaluation of profiles & preparation WP3: Cross-evaluation research and inventory results Phase 1 completed WP4: Common EU profile and best practice curriculum preparedness WP5: Creating conditions for a network of specialisations Phase 2 completed WP6: Platform for continuous improvement WP7: Project management, coordiantion & administration WP8: Dessimination, reporting & communication and quality control Phase 3 completed C. Cardoso Nunes Ivo Devijver Campus Vesta 1.6 bis Haalbaarheidsstudie voor opleiding officieren in samenwerking met vb KMS / 3 Cyclus / Gezamelijke Master M. GILBERT 1.7 Nationaal beleid voor vorming, opleiding, oefening en training A. Schoofs S. Decoodt N. De Backer Identificatie van alle vorminsgcoördinatoren van de OPZ(+) Organisatie van een vormingscongres voor informatie en overleg tussen KCCE en vormingscoördinatoren en geïnteresseerden Uitbouw van interzonaal vormingsnetwerk Overname oefenkaartendatabank van Wobra Federaal toegankelijk maken van oefenkaartendatabank Organisatie van trainersessies voor gebruik van oefenkaarten

2 N Titel van Projecten en dossiers Mijlpalen Piloot 1.8 Gespecialiseerde opleidingen en pedagogische fiches S. Decoodt Samenstelling pedagogische werkgroep Bepaling van prioriteitenrangschikking van gespecialiseerde opleidingen waarvoor SOP aangewezen is Bepaling van prioriteitenrangschikking van gespecialiseerde opleidingen waarvoor gedetailleerde eindtermen en pedagogische fiches worden opgesteld Eindtermen en pedagogische fiches zijn opgesteld en worden goedgekeurd door HRO Publicatie en verspreiding van eindtermen en pedagogische fiches "approved by kcce" 1.9 Opleiding van jeugdbrandweer - kadettenscholen T. De Paepe Visie omtrent financiering van kadettenscholen goedgekeurd door minister Bepaling van gemeenschappelijke basis en organisatiemodaliteiten voor opleiding van brandweerkadetten Goedkeuring van het opleidingstraject voor brandweerkadetten door de HRO 1.10 Opleiding inzake werken en/of redding in de hoogte en aanpassing van het MB. T. De Paepe Concensusvorming met betrekking tot de verschillende systemen gangebaar in België; grimp, red, alpisecours Opstellen van eindtermen en afwerking herschreven syllabus Goedkeuring vernieuwde opleiding door HRO Implementatie niveau ploeglid in de BWS Implementatie niveau ploegleider in de BWS 1.11 Centrale examencommissie A. Schoofs Samenstelling werkgroep Bepaling concept en structuur van centrale examencommissie Goedkeuring van concept centrale examencommissie door HRO Bepaling van pilootopleiding voor centraal examen Samenstelling van vragendatabank Organisatie van een proefsessie voor centraal examen Synthese, conclusies en bepaling vervolgstappen E-learning prject Aanduiding e-learning tool manager (conventie Vesta) Samenstelling begeleidingsgroep (piloot, pedagoog, doelgroep) Toolopleiding door e-doceo Transcriptie cursusmateriaal naar e-learning Definiering tussentijdse testen (welke, waar, wanneer, passeerniveau) Bepaling testpubliek Test e-learning bevelvoerders SAH Evaluatie testfase 1.13 Vormingstraject COBRA en instructeur COBRA Composition du groupe de travail

3 2 N Titel van Projecten en dossiers Mijlpalen Opleiding tot het behalen van het brevet van officier voor de stagedoende 2.1 onderluitenants van de openbare brandweerdiensten Offertevraag bij brandweerscholen Toewijzing aan een NL en een FR brandweerschool Piloot ANDERE INITIATIEVEN en LOPENDE ZAKEN A. Schoofs T. De Paepe 2.2 Rijbewijs C + rijden in code 3 S. Decoodt Evaluatie proefproject opleiding rijbewijs C in eigen beheer BWS PIVO Aanbevelingen voor organisatie opleiding rijbewijs C in eigen beheer andere BWS Parallelle lancering organisatie opleiding rijbewijs C in BWS met rijscholen. 2.3 Opleiding van de hulphondengeleiders en de instructeurs in de kynologenhulpverlening Cursus opleiding instructeurs in kynologenhulpverlening is afgewerkt Pedagogsiche fiche opgesteld. Cursus opleiding instructeurs in kynologenhulpverlening goedgekeurd door de Programmeringscommissie Implementatie van opleiding instructeurs in kynologenhulpverlening. Eindtermen voor opleiding kynologenhulpverlener opgesteld en goedgekeurd door HRO Redactie van het curusmateriaal voor de opleiding tot kynologenhulpverlener Cursus opleiding kynologenhulpverlening goedgekeurd door de Programmeringscommissie Implementatie van de opleiding tot kynologenhulpverlener in de BWS T. De Paepe 3 Transversale projecten (KCCE geen piloot maar deelnemer) jaar Se-n-se TSO veiligheidsberoepen. ADVP 3.3 ASTRID - Fleetmapping MAT S. Decoodt H. ROELS 3.4 Inbedden van de vorming BPA in de brandweerscholen ADVP S. Decoodt 3.5 Meewerken aan ontwikkeling opleiding radiologische risicos. Overgenomen uit 2010 FANC / ADCC C. Roets 3.6 MIRG / EUR Project Frankrijk (Havre), Nederland (Zeeland) Antwerpen, Beveren, KCCE, Gent 3.7 Hybride voertuigen EDUCAM 3.8 Opleiding CAMHIE of zijn vervanger MAT / ADCC

4 N Titel van Projecten en dossiers Mijlpalen Piloot 3.9 Samenwerking KCCE + DEFENSIE + ELIA 3.10 Samenwerking KCCEmet FOD volkgsgezondheid - basisgezondheid en crisisbeheer FOD VGZH 4 Standaard OperaKeProcedures KCCE 4.1 Natuurbranden Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce"? (T. Huet?) 4.2 RIT Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 4.3 Ventilatie ( evt met toevoeging High Rise ) C. Scheen Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce"

5 N Titel van Projecten en dossiers Mijlpalen 4.4 Lezen van de brand / Thermische camera / Cobra Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" Piloot? (JC Vantorre?) 4.5 Ontzetting (laatste deel: treinen / Vliegtuigen? Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 4.6 Maneuverreglement (vervolg) Cambrésy Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 4.7 Interventie Pakings/Tunnels (koppelen met Doctoraat Tilley?) Charpentier Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 4.8 Ondergrondse leidingen Gp Pipeline Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 4.9 Redden op hoogte Thomas Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 4.10 Procedure "drager perslucht" gechiktheidstest Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 5 SAMENWERKING MET DE ACADEMISCHE WERELD 5.1 Studie op de efficientie van lansen debieten drukken J. Schoups 5.2 Studie brandverloop in lage energiewoningen J. Schoups 5.3 Formation Fire Safety Engineer J. Schoups 5.4 Formation AGS J. Schoups 5.5 Appui lors du RETEX / enquête d'accidents et incidents J. Schoups 6 DOCUMENTATIECENTRUM KCCE (zie detailtekst van JC DIDDEREN) 6.1 Database statistiek implementatie JC DIDDEREN 6.2 KENTIKA Openstellen voor het publiek JC DIDDEREN 6.3 Nieuwe editie DVD "wetten en reglementen Civiele Veiligheid" JC DIDDEREN 6.4 Opstarten mailing met digitale bibliotheek J.C DIDDEREN Modules Civ Besch Up to dat houden établir un programme d'exercices pluriannuel participation à un exercice Usar à Caen participation à un exercice EU à Ossendrecht (BOTC) participation à un exercice EU à Weeze (BOTC) participation à l'exercice CODRII OTAN en Moldavie assurer la formation des experts Dica en fonction des objectifs et capacités développer l'expertise internationale Met KCCE en Ops feb jan maart mei september nieuwe module USAR per jaar ontwikkelen Met KCCE étude de faisabilité USAR Heavy/ 2 USAR KCCE Met de internationale Cel

6 Titel van Projecten en dossiers N Mijlpalen module "detection and sampling" C et B module Water Rescue 7.3 B-FAST Deelnemen aan de opstelling interdepartementale SOP Piloot 7.4 Deelnemen aan internationale projecten Met KCCE en OPS BOTC ACR 5 verlenging EURRC7) Emergency.lu 7.5 Ontwikkelen van relaties met internationale partners Met KCCE en OPS TEEX FIRE 7 EU, OTAN INSARAG FEMA, Red Cross THW, Pologne, République Tchèque, Pays-Bas, etc. 7.6 De capaciteiten der modules verder ontwikkelen organiser la formation des nouveaux SDE1 et SDE2 participer à un exercice UK participer à un exercice européen CBRN en France Met KCCE en OPS Met JUR Module USAR 7.7 Ontwikkelen van relaties met internationale partners MOU Met KCCE établir un MoU avec l'école nationale des services d'incendie de Pologne Développer d'autres MOU 7.8 Ontwikkelen van Europese projecten met andere partners Met KCCE en OPS Mogelijkheid in het kader van FP7 met de universiteit van COVENTRY

7 PLAN KCCE 2012 N OPLEIDING Beschrijving en stand van zaken Opvolging en validering van de werkzaamheden van 3 subwerkgroepen. Begeleiding en Opvolging van de ontwikkeling van het nieuwe KB opleiding Herschrijven en samenvoegen van bestaande KB's en richten op de nieuwe visie voor opleiding en het masterplan. In samenwerking met de pedagogen van de brandweerscholen, opstellen van gedetailleerde eindtermen en pedagogische fiches voor de brevetten en modules van de vernieuwde opleiding voor het basis- en middenkader uit het masterplan. Deze eindtermen en pedagogische fiches zullen dienen als handvat voor de brandweerscholen voor het geven van de opleidingen wanneer het nieuwe KB-opleiding in werking treedt. Er zullen immers nog geen volledig uitgewerkte syllabi beschikbaar zijn. Parrallel daarmee wordt de intermediaire upgrade 'sergeant' uitgewerkt, inclusief cursusmateriaal, naar analogie met de opleiding 130 uur brandweerman. Na de goedkeuring van het opleidingstraject door de HRO in 2011 moet gedetailleerde eindtermen en inhoud worden bepaald. Europees FP 7 project met Campus Vesta als motor en KCCE als stuurman voor ontwikkeling van de offierenopleiding op masterniveau en passend in de Bologna-akkoorden. De ontwikkeling vertrekt en bouwt verder op de werkzaamheden van SWG-4 De uitvoering van dit project onder de beschreven vorm is afhankelijk van de aanvaarding door de Europese Comissie. OK on 23 november 2011 Project op aanvraag van M. GILBERT. Netwerking, opvolging en bijsturing van het vormingsbeleid van de Operationele (pré)zones via de zonale vormingscoördinatoren. Bewaking van coherentie tussen vormingsbeleid van de OPZ en het opleidingsbeleid van KCCE en brandweerscholen. Federalisering van de oefenkaarten

8 Beschrijving en stand van zaken Begeleidingsgroep voor coherente gespecialiseerde opleidingen, goedgekeurd door HRO en minister. Nagaan of er een SOP nodig is. Zoja, zorgen dat er een opgesteld wordt via de wetenschappelijk technische cel van KCCE en valideringscommissie. Opstellen van gedetailleerde pedagogische fiches. Opstellen van getetailleerde eindtermen, zodanig dat er kwalitatief kan geëvalueerd worden. Implementatie van conclusies 2011 Een uniforme en kwaliteitsvolle gespecialiseerde opleiding verzekeren inzake valbescherming en op het vlak van werken/redding op hoogte door de 2 nationale visies op één lijn te brengen. De syllabus voor het basisniveau wordt momenteel geschreven evenals een aanpassing van het MB. Deze aanpassing is noodzakelijk met betrekking tot het verplichte materiaal te gebruiken voor tijdelijke werken in de hoogte. Ontwikkeling van een systeem en procedure om een centraal examen te organiseren voor bepaalde opleidingen zoals het brevet brandweerman. FOD Volksgezondheid beschikt reeds over een e-larning tool (servicecontract met e-doceo) wat tot nog toe enkel voor een opleiding "stress" werd gebruikt. In het kader van de samenwerking tussen FOD IBZ en FOD VGH kan KCCE kan hierop aanknopen om een van de opleidingen als project te starten als e-learning. De bijscholing voor bevelvoerders (SAH) kan hier perfect als proefproject worden gelanceerd omwille van een groot aandeel theorie. In het project kunnen tussentijdse testen worden ingevoerd die als dusdanig niet als examen worden omschreven, maar wel een indicatie geven van de assimilatie van de leerstof. Inplaatstellen vorming van de leden van de hulpdiensten volgens aanbevelingen van de studiegroep. COBRA komt op shortlist IBZ in 2013

9 EN en LOPENDE ZAKEN Beschrijving en stand van zaken Start in jauari 2012 van een nieuwe opleidingscyclus voor de stagedoende onderluitenants, met looptijd tot juni Vorming voor het rijbewijs C gelinkt aan een vorming defensief rijden en wetgeving rijden in "code 3". Het project kende een zeer groot succes in 2010 (meerdere honderden kandidaten in sommige provincies). Vraag van het terrein of dit project kan herhaald worden in Er wordt via een pilootopleiding gekeken of dit een opleiding is die in de BW scholen zelf kan gegeven worden. Volgend op het MB van 02 OKT 2009 ontwikkeling van een cursus voor hulphondengeleiders en de instructeurs in de kynologenhulpverlening. Dit gebeurt in de schoot van het Technisch Comité voor de kynologenhulpverlening. CE geen piloot maar deelnemer) Na 2 jaargangen met een volledige brandweeropleiding in het 7de jaar Se-n-se TSO (schooljaren ) werd het programma voor aangepast naar een lightversie. Continuering van het project en eventuele verder aanpassingen of hertekening van het totaalconcept is afhankelijk van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. (Franse Gemeenschap heeft geen onderdeel brandweer in het 7de jaar) Bij verschillende oefeningen is vastgesteld dat de gebruikers hun radio ASTRID wel degelijk kunnen gebruiken, doch er is een grote lacune in het inzicht van de mensen in de zogenaamde FLEETMAPPING. Er is geen inzicht in de monodisciplinaire en multidisciplinaire werking van ASTRID. Projectleider komt van MAT, die eerst een gebruikersenquête afronden. KCCE heeft hiervoor HANS ROELS aangeworven, hij zal de opleidingen TTT verzorgen en implementatie verzorgen Dossier geerfd van ADVP. De brandweerscholen moeten vanaf nu deze vorming verstrekken. Het FANC ontwikkelt een gespecialiseerde syllabus voor opleiding aangaande de specifieke nucleaire en radiologische gevaren en beschermingsmaatregelen. De eerste versie werd door het leescomité verworpen wegens te moeilijk. Deze cursus moet in de toekomst gegeven worden in de brandweerscholen. Tegelijk ontwikkeld een multidisciplinaire werkgroep een handleiding met "first response reflexmaatregelen" ingeval van radiologische incidenten voor D1, D3,D4 Procedures en trainingen Maritime Incidents Rescue/Recovery group) TTT + Slides + cursusmateriaal De werkgroep CAMHIE werd hertekend en wordt nu aangestuurd door een personeelslid van MAT. Het doel is ofwel CAMHIE verder te ontwikkelen ofwel een équivalent programma aan te kopen om te beantwoorden aan de vereisten en de actuele normen.

10 Beschrijving en stand van zaken Defensie benaderde KCCE in 2010 met de vraag voor erkenning van brandweerbrevetten Defensie in ruil voor faciliteiten en uitwisselingen bij Defensie. VB gebruik van infrastructuur. Op vraag van de commissie voor Gelijkstelling en Vrijstelling wordt een bezoek ter plaatse bij Defensie georganiseerd tijdens brandweeropleiding van militairen. Andere samenwerking is mogelijk voor bvb. duikers, inleiding explosieven, management, cursussen hogere officieren, werken op hoogte, Media training, genie technieken Opzetten van samenwerkingsverband en synergie op het vlak van opleiding en multidisciplinaire samenwerking op het terrein tussen D2 (DGH-ambulanciers) en D1 (brandweer); afstemming van de opleiding, samenwerking in de opleiding, gemeenschappelijke oefening. Voorstel om FOD VGH gebruiksruimte te bieden op CMS van KCCE en voorstel om KCCE gebruiksruimte te geven op e-learning platform e-doceo van FOD VGH. akeprocedures KCCE Ontwikkeling van operationele procedures voor bestrijding van bos-, heide- en veenbranden. Ontwikkeling van opleiding van de hulpdiensten met aandacht voor grootschalige inzet en samenwerking met verschillende disciplines. Procedures Rapid Intervention Teams. Eerste obejctief: zelfredding van de brandweerman in moeilijke situaties. (klemming, obstakels overschrijden etc..) Tweede deel: gaan helpen van collega's (gekwetst, verloren, geklemd ) Vervolg 2011

11 Beschrijving en stand van zaken Ontwikkeling van operationele procedure definiëring van incidenttypen voor mogelijke inzet van cobra + Opleidingstraject Zien hoe het verder gaat met personeel van ILE (Luik) Zie doctoraat Nele Tilley + Evolutie met piloten uit Luik? Dit jaar voorzien: ethyleen, propyleen, vloeibare koolwaterstoffen, waterstof, domino effect en reduceerstations. Zie ook gedeelte opleiding (Zelfde werkgroep) Ontwikkeling van een standaard geschiktheidstestprocedure voor de persluchtdragers in de korpsen (vraag van Henegouwen) DE ACADEMISCHE WERELD Toegekend U MONS - Aanvang januari 2012? toe te kennen Lopende (slechts 3 kandidaten) lopende (slechts 8 kandidaten) E (zie detailtekst van JC DIDDEREN) Etude à attribuer Een wekelijkse mailing met links en korte uitleg over nieuwe aanwinsten / artikels in het documentatiecentrum internationale Cel ok pour 2011 et 2012 module USAR module High Capacity Pumping module CRBN detection and sampling module USAR formation de plus de 30 experts à des formations de haut niveau en coordination européenne participation d'experts à différents exercices et séminaires, notamment comme évaluateurs et co-organisateurs; CODRII, Carpathex, Cremex, IPA, Teex exercise, etc. ok :voir point 1

12 cfr exercices et échanges BOTC et ACR5 Beschrijving en stand van zaken Via des exercices européens,coordonnés et préparés par un comité de pilotage, développer les capacités des modules de la DGSC participer à l'organisation d'exercices pour les modules européens, permettant de tester et améliorer les capacités des modules Dica en utilisant les moyens de financement européens (30,000 eur en 2011) Via des activités organisées pa 5EM, coordonnées par un comité de pilotage, développer l'expertise permettant de développer les capacités des modules, afin de garantir à la Commission une force d'intervention en cas de demande d'assistance. participation d experts et organisation de workshops et d échanges d expertise à Florival (CBRN, Inondations, etc) partager des moyens de communications développés par le Luxembourg dans le cadre d'un projet européen signature d un MoU avec TEEX et organisation d activités et d échanges dans ce cadre (formations, projets de recherche, visites, etc.) permettant d'accéder aux ressources cientifiquees et techniques des universités des USA. adhésion de la DGCP au projet européen de lutte contre les feux de forêts, permettant à la Belgique de faire appel aux moyens spécialisés de ses voisins apport d'expertise dans les groupes de travail Training, Host Nation Support, modules, etc. intensification du rôle de la Belgique dans le développement de standards internationaux en matière USAR mai janvier avril élargir la convention maîtres-chiens pour les interventions internationales et augmenter le nombre de maîtres-chiens pour l'usar aligner les critères de participation Usar PC-SI (VO2max pour les SI également) améliorer le niveau d'assurance des mb Usar des SI pour les interventions internationales adapter le statut PC pour faire des interventions internationales une part inhérente de leur travail examiner le remboursement de salaire (total ou partiel) des mb des SI qui partent en mission usar.

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

OKB Opleiding PAR Formation

OKB Opleiding PAR Formation OKB Opleiding PAR Formation Visie en aanpassingen Vision et adaptations Agenda Ordre du jour Inleiding Introduction Doelstelling Objectif Probleem Énoncé du problème Oplossing Solution - Strategische keuzes

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman BIJLAGE Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO voor de brandweerman Mod. B0 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie Deel Administratieve cultuur - houding en gedrag 0

Nadere informatie

PROJECTLIJST CEL 3 1. LOPENDE PROJECTEN

PROJECTLIJST CEL 3 1. LOPENDE PROJECTEN Documentbeheer:RL ProjectlijstCel3 Versie:25.03.2010 p.1 1. LOPENDEPROJECTEN CEL3 PROJECTLIJST Prio 1.1. H Verkeersgeleiding door de brandweer Werkmethode/SOP voor de brandweer moet uitgewerkt worden;

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 FAQ: KB opleiding 18 november 2015 - Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015... 4 Hoofdstuk III. Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten...

Nadere informatie

KCCE en opleiding in evolutie KCCE et la formation en transition

KCCE en opleiding in evolutie KCCE et la formation en transition 07-02-2012 KCCE en opleiding in evolutie KCCE et la formation en transition Verwezenlijkingen 2010-2011 Hervorming opleiding - Hoofdwerkgroep Algemene principes over toegang tot opleiding en geschiktheidsproeven

Nadere informatie

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Vraag 1 In het kader

Nadere informatie

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) -

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - ALBERT II 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. DEFINITIES

HOOFDSTUK I. DEFINITIES KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 07.12.2015) Aan allen die nu zijn en

Nadere informatie

Cruciale informatie beschikbaar stellen voor iedereen van ons ons mensen op het terrein. Kurt Vollmacher OGS Netwerkdag 27 juni 2013

Cruciale informatie beschikbaar stellen voor iedereen van ons ons mensen op het terrein. Kurt Vollmacher OGS Netwerkdag 27 juni 2013 Cruciale informatie beschikbaar stellen voor iedereen van ons ons mensen op het terrein Kurt Vollmacher OGS Netwerkdag 27 juni 2013 Voorstelling Reeds 25 jaar actief brandweerman: vrijwilliger/beroeps

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA Logique d intervention Interventielogica Structuration des portefeuilles Structuur van de portefeuille Principes de

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014 MISSION A Constructions industrielles (Missions d ensembles) OPDRACHT A Industriële constructies (Geheelopdrachten) A Classe - Klasse 1 2 3 4 5 a = 9,0192 11,4255 13,5747 15,4350 17,4016 b = -0,0854-0,0814-0,0875-0,0896-0,0913

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme Atelier Peopleshère 2 octobre 2012 Katrien Baert Vincent Van Damme Introduction EVALUER Pourquoi? Comment? Quoi? Qui? Quand? 2 EVALUER Pourquoi? 3 Pourquoi évaluer? But d une évaluation Améliorer la communication

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel. Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN

Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel. Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN 1 Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN 2 Agenda Algemeen kader Cadre général Rol Defensie Rôle de

Nadere informatie

Programma Postgraduaat Rampenmanagement

Programma Postgraduaat Rampenmanagement Module 1: Rampoefening Lesuren Type Onderwerp 25-mei-13 8:00-16:00 Rampoefening Module 2: Wetgeving en organisatie 03-okt-12 8:45-9:45 T Onthaal en praktische werking cursus Geschiedenis van de rampenplanning

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

WERKGROEP 3 «PEDAGOGIE»

WERKGROEP 3 «PEDAGOGIE» WERKGROEP 3 «PEDAGOGIE» PLAN VAN DE UITEENZETTING PRESENTATIE VAN DE PEDAGOGISCHE OPLEIDING VAN DE OPLEIDERS: FOROP1 EN FOROP 2 Het betrokken doelpubliek De doelstelling van de opleiding De specificiteiten

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij.

Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij. 1 Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij. Vanaf 1 januari 2016 zijn er nieuwe bepalingen die gelden op vlak van opleiding bij brandweer. Omdat het niet altijd evident is te weten wat nieuw

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman BIJLAGE 1 Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman Mod. B01 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie Deel 1 1 Administratieve cultuur - houding en gedrag

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN

BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN In het kader van de uitvoering van de overeenkomst en het bereiken van de doelstellingen moeten de OPZ hun noden inzake personeel en materieel bepalen en een nulmeting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Nieuwe Belgische wetgeving inzake biociden H. Vanhoutte 16/10/2014

Nieuwe Belgische wetgeving inzake biociden H. Vanhoutte 16/10/2014 1 Symposium Kennisnetwerk Biociden Nieuwe Belgische wetgeving inzake biociden H. Vanhoutte 16/10/2014 2 1. Inleiding 2. Belgische wetgeving - producttoelating 3. Belgische wetgeving gebruik van biociden

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren)

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren) 1 FUNCTIONELE OPLEIDING VERKEERSPOLITIE (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten) A. DUUR VAN DE OPLEIDING

Nadere informatie

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015 2014 Opdrachtencentrale ADCV Quid dir MAT na 1/1/2015 Voorstelling van de dienst MAT Opgericht in 1996 in zijn huidige vorm, maar de geglobaliseerde aankopen werden gecreëerd na de brand in de Innovation

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading

Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading Algemene Directie Crisiscentrum 25.09.2014 Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading Wettelijk kader Beheer van incidenten binnen de elektriciteitsmarkt = verantwoordelijkheid van de ministers voor

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Projet d arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

POSTGRADUAAT RAMPENMANAGEMENT: academiejaar 2014-2015

POSTGRADUAAT RAMPENMANAGEMENT: academiejaar 2014-2015 Module 1: rampenoefening zaterdag 23 mei 2015 8-16 uur rampenoefening Module 2: Wetgeving en organisatie woensdag 1 oktober 2014 8.30-9 uur onthaal en praktische werking cursus 9-10 uur info eindwerken

Nadere informatie

Réalisations 2014 Op het programma in 2015

Réalisations 2014 Op het programma in 2015 Réalisations 2014 Op het programma in 2015 Resultaten 2014 325 terreinvrijwilligers die onbezoldigd werken = ca, 30 voltijdse equivalenten 40% 60% artsen specialisten paramedici en technici 44 kantoorvrijwilligers

Nadere informatie

Versie 17/02/2015 BINNENLANDSE ZAKEN

Versie 17/02/2015 BINNENLANDSE ZAKEN ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Projet d arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours

Nadere informatie

Analyse d Impact de la Réglementation (AIR) Regelgevingsimpactanalyse (RIA)

Analyse d Impact de la Réglementation (AIR) Regelgevingsimpactanalyse (RIA) Analyse d Impact de la Réglementation (AIR) Regelgevingsimpactanalyse (RIA) Cédric van de Walle IFDD Cellules DD/Cellen DD - 11/09/2014 Cedric.vandewalle@ifdd.fed.be 02.504.01.69 RIA - AIR Inhoud Wet DO

Nadere informatie

houdende de voordelen toegekend overeenkomstig de statuten van het Zeevissersfonds CAO Nr. 108594/CO/143 van 09 juni 2011.

houdende de voordelen toegekend overeenkomstig de statuten van het Zeevissersfonds CAO Nr. 108594/CO/143 van 09 juni 2011. Neerlegging-Dépôt: 27/10/2014 Regist.-Enregistr.: 24/11/2014 N : 124304/C0/143 Paritair Comité voor de Zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014 houdende de voordelen toegekend overeenkomstig

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

POC Case Management Vragen/Antwoorden

POC Case Management Vragen/Antwoorden POC Case Management Vragen/Antwoorden FOD Sociale Zekerheid 09/06/2016 ThankYou + 14 firma s and more + 150 vragen Day Menu - Terugkerende vragen - Nieuwe vragen Iedereen krijgt alle vragen en antwoorden

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant De zoneraad van 21 maart 2016 heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 7 functies voor sergeant

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

ICS, een gestructureerde aanpak van grootschalige incidenten (deel 2)

ICS, een gestructureerde aanpak van grootschalige incidenten (deel 2) ICS, een gestructureerde aanpak van grootschalige incidenten (deel 2) In de vorige editie van de brandweerman is het eerste deel van dit artikel verschenen. Het invullen van de randvoorwaarden die bij

Nadere informatie

Fotovoltaïschepanelen en brandveiligheid PanneauxPhotovoltaïqueset sécuritéincendie. Jo NEYENS BelPV

Fotovoltaïschepanelen en brandveiligheid PanneauxPhotovoltaïqueset sécuritéincendie. Jo NEYENS BelPV Fotovoltaïschepanelen en brandveiligheid PanneauxPhotovoltaïqueset sécuritéincendie Jo NEYENS BelPV Zonnepanelen & Brandveiligheid STANDPUNT VAN DE PV - SECTOR 2 BELPV? BelPV = sectorfederatie van fotovoltaїsche

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

Soutien des équipes algologiques par les centres multidisciplinaires

Soutien des équipes algologiques par les centres multidisciplinaires Soutien des équipes algologiques par les centres multidisciplinaires Initiatives en matière de formation anne.berquin@uclouvain.be Le besoin Rapport interuniversitaire 2011 «Manque sévère de formation

Nadere informatie

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012 Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering ri de ridder 26.11.2012 begrotingsconclaaf 29/2/2008 regeerakkoord leterme 19/3/2008 een investering van 380 miljoen euro over periode 2008

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

NOODPLANNEN NIP - ANIP - BNIP - MONODISCIPLINAIR

NOODPLANNEN NIP - ANIP - BNIP - MONODISCIPLINAIR NOODPLANNEN NIP - ANIP - BNIP - MONODISCIPLINAIR 1 Soorten noodplannen Multidisciplinair nood- en interventieplan (NIP) Algemeen nood- en interventieplan (ANIP) Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP)

Nadere informatie

FIRE PROTECTION CONSULTANTS

FIRE PROTECTION CONSULTANTS FIRE PROTECTION CONSULTANTS Agenda CalaHAn: Calamiteiten Haven van Antwerpen Probleemstelling Project doelstelling Live Demo Conclusies 2 Probleemstelling 3 Projectomschrijving Doelstelling: Een efficiëntere

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

Cursussen Frans. Juni, Juli, Augustus 2013. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES

Cursussen Frans. Juni, Juli, Augustus 2013. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES Cursussen Frans Juni, Juli, Augustus 2013 PAYS-BAS MAISON DESCARTES www.institutfrancais.nl Cursussen juni Algemene cursussen - 5 weken BEGINNERS - HALF 1 24 lesuren - 290/ 265* A1-1 Half 1 Di en Do 18.30-21.00

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

du lundi 20 octobre jusqu au vendredi 24 oktober 2014

du lundi 20 octobre jusqu au vendredi 24 oktober 2014 Opleiding van de gerechtelijke algemeen overzicht Formation des stagiaires vue d ensemble Eerstejaars Stagiaires de première année (aanvang stage op 1 oktober ) (début du stage au 1 er octobre ) vrijdag

Nadere informatie

PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015

PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015 PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015 Prix spéciaux / Speciale prijzen Prijs voor het beste tweetalige project / Prix du bilinguisme Catalan et sa suite (Collège Saint-Michel) Zwarte

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

01/06/2016. - IPA 02/02/2007-1ste fase - AIP 02/02/2007-1 ère phase 1.334,03 1.283,91 01.04.2007 1.318,61. - Na indexaties - Après indexations

01/06/2016. - IPA 02/02/2007-1ste fase - AIP 02/02/2007-1 ère phase 1.334,03 1.283,91 01.04.2007 1.318,61. - Na indexaties - Après indexations GEWAARBORGD MINIMUMMAANDINKOMEN - REVENU MINIMUM MENSUEL GARANTI Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 bis van 16 mei 1989 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

INSTANTIES EN WETGEVING

INSTANTIES EN WETGEVING INSTANTIES EN WETGEVING WVTV 30 nov 2015 Instanties betrokken bij het transfusiebeleid van de Vlaamse ziekenhuizen FOD Volksgezondheid BeQuint HGR FAGG Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Zorginspectie

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

IOS Presentatie Samenwerking met Cipal

IOS Presentatie Samenwerking met Cipal IOS Presentatie Samenwerking met Cipal 12/06/2008 Join the IOS Community IOS International +32-11-20.10.51 info@iosint.be 1/ IOS International IOS International +32-11-20.10.51 info@iosint.be 2/ IOS International

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Safety Management System

Safety Management System Safety Management System Tbv ILT-sectorbijjeenkomst dd 7 nov 2013 Richard Hol / Hoofd Safety & Quality Assurance Inhoud Aanpak implementatie SMS Occurrence reporting proces Voorbeelden SMS producten Beoordeling

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

Talenthernieuwing, beheer en ontwikkeling bij de MIVB

Talenthernieuwing, beheer en ontwikkeling bij de MIVB CONTEXT Pyramide des âges Pyramide des âges 2009 - ouvriers Pyramide des âges 2009 - employés 60-65 1,3% 60-65 3,4% 55-59 8,2% 55-59 16,2% 50-54 16,1% 50-54 22,7% 45-49 13,4% 45-49 14,4% 40-44 12,9% 40-44

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Cleo Swinnen Maison de Quartier Bonnevie Cleo Swinnen

Nadere informatie

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W. Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W. Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering Rijexamens: theorie en praktijk Klassiek Focus op theoretische

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie