DRAFT ACTIEPLAN KCCE 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRAFT ACTIEPLAN KCCE 2012"

Transcriptie

1 1 1.1 N Hervorming van de opleiding Titel van Projecten en dossiers Mijlpalen DRAFT ACTIEPLAN KCCE 2012 C. Roets Piloot FORMATION OPLEIDING 1.2 Nieuw Koninklijk Besluit Opleiding C. Roets Ontwerptekst voorgelegd aan Hoofdwerkgroep Voorlegging ontwerptekst aan bevoorrechte lezers (BWS?, Federaties?, vormingscoördinatoren?) Voorlegging ontwerptekst aan HRO Voorlegging ontwerptekst aan vakbonden Uitwerking begeleidingsmaatregelen voor overgang van oud naar nieuw Start juridische procedure afkondiging en publicatie 1.3 Masterplan opleiding basiskader en middenkader - pedagogische fiches (lange termijn) Subwerkgroep 1 A. Schoofs T. Van Esbroeck Modelformat eindtermen is ontwikkeld Regiefiche voor upgrade sergeant is opgesteld Eindtermen voor upgrade sergeant zijn opgesteld en voorgelegd aan HRO Samenstelling redactiecomité/leescomité Draft van cursusmateriaal upgrade sergeant voorgelegd aan Programmeringscommissie Goedkeuring van cursusmateriaal door programmeringscommissie Publicatie van upgrade sergeant op CMS TTT-sessies en implementatie in BWS Regiefiche voor vernieuwing opleiding BO1 (korporaal) is opgesteld Draft van eindtermen opleiding BO1 (korporaal) is opgesteld Draft van eindtermen per module is opgesteld Eindtermen per module goedgekeurd door de Hoofdwerkgroep Eindtermen per module goedgekeurd door de HRO Eindtermen per opleiding goedgekeurd door de minister Eindtermen per opleiding gepubliceerd bij MB Implementatie van vernieuwde opleiding bij de BWS 1.4 Pedagogische opleiding voor praktijkinstructeurs, lesgevers en oefenleiders. FOROP Subwerkgroep Uitgewerkte eindtermen forop Uitgewerkte eindtermen forop Uitgewerkte eindtermen forop Eindtermen per module goedgekeurd door de HRO Eindtermen per opleiding goedgekeurd door de minister Eindtermen per opleiding gepubliceerd bij MB Implementatie van vernieuwde opleiding bij de BWS T. De Paepe M. Gilbert 1.6 Studie- en ontwikkelingsproject voor de toekomstige officierenopleiding met internationale samenwerking en Europese fondsen. Subwerkgroep Application submitted at European commission Application evaluated bij EC Project negociated with EC WP1: Research qualification reguirements WP2: Inventory & evaluation of profiles & preparation WP3: Cross-evaluation research and inventory results Phase 1 completed WP4: Common EU profile and best practice curriculum preparedness WP5: Creating conditions for a network of specialisations Phase 2 completed WP6: Platform for continuous improvement WP7: Project management, coordiantion & administration WP8: Dessimination, reporting & communication and quality control Phase 3 completed C. Cardoso Nunes Ivo Devijver Campus Vesta 1.6 bis Haalbaarheidsstudie voor opleiding officieren in samenwerking met vb KMS / 3 Cyclus / Gezamelijke Master M. GILBERT 1.7 Nationaal beleid voor vorming, opleiding, oefening en training A. Schoofs S. Decoodt N. De Backer Identificatie van alle vorminsgcoördinatoren van de OPZ(+) Organisatie van een vormingscongres voor informatie en overleg tussen KCCE en vormingscoördinatoren en geïnteresseerden Uitbouw van interzonaal vormingsnetwerk Overname oefenkaartendatabank van Wobra Federaal toegankelijk maken van oefenkaartendatabank Organisatie van trainersessies voor gebruik van oefenkaarten

2 N Titel van Projecten en dossiers Mijlpalen Piloot 1.8 Gespecialiseerde opleidingen en pedagogische fiches S. Decoodt Samenstelling pedagogische werkgroep Bepaling van prioriteitenrangschikking van gespecialiseerde opleidingen waarvoor SOP aangewezen is Bepaling van prioriteitenrangschikking van gespecialiseerde opleidingen waarvoor gedetailleerde eindtermen en pedagogische fiches worden opgesteld Eindtermen en pedagogische fiches zijn opgesteld en worden goedgekeurd door HRO Publicatie en verspreiding van eindtermen en pedagogische fiches "approved by kcce" 1.9 Opleiding van jeugdbrandweer - kadettenscholen T. De Paepe Visie omtrent financiering van kadettenscholen goedgekeurd door minister Bepaling van gemeenschappelijke basis en organisatiemodaliteiten voor opleiding van brandweerkadetten Goedkeuring van het opleidingstraject voor brandweerkadetten door de HRO 1.10 Opleiding inzake werken en/of redding in de hoogte en aanpassing van het MB. T. De Paepe Concensusvorming met betrekking tot de verschillende systemen gangebaar in België; grimp, red, alpisecours Opstellen van eindtermen en afwerking herschreven syllabus Goedkeuring vernieuwde opleiding door HRO Implementatie niveau ploeglid in de BWS Implementatie niveau ploegleider in de BWS 1.11 Centrale examencommissie A. Schoofs Samenstelling werkgroep Bepaling concept en structuur van centrale examencommissie Goedkeuring van concept centrale examencommissie door HRO Bepaling van pilootopleiding voor centraal examen Samenstelling van vragendatabank Organisatie van een proefsessie voor centraal examen Synthese, conclusies en bepaling vervolgstappen E-learning prject Aanduiding e-learning tool manager (conventie Vesta) Samenstelling begeleidingsgroep (piloot, pedagoog, doelgroep) Toolopleiding door e-doceo Transcriptie cursusmateriaal naar e-learning Definiering tussentijdse testen (welke, waar, wanneer, passeerniveau) Bepaling testpubliek Test e-learning bevelvoerders SAH Evaluatie testfase 1.13 Vormingstraject COBRA en instructeur COBRA Composition du groupe de travail

3 2 N Titel van Projecten en dossiers Mijlpalen Opleiding tot het behalen van het brevet van officier voor de stagedoende 2.1 onderluitenants van de openbare brandweerdiensten Offertevraag bij brandweerscholen Toewijzing aan een NL en een FR brandweerschool Piloot ANDERE INITIATIEVEN en LOPENDE ZAKEN A. Schoofs T. De Paepe 2.2 Rijbewijs C + rijden in code 3 S. Decoodt Evaluatie proefproject opleiding rijbewijs C in eigen beheer BWS PIVO Aanbevelingen voor organisatie opleiding rijbewijs C in eigen beheer andere BWS Parallelle lancering organisatie opleiding rijbewijs C in BWS met rijscholen. 2.3 Opleiding van de hulphondengeleiders en de instructeurs in de kynologenhulpverlening Cursus opleiding instructeurs in kynologenhulpverlening is afgewerkt Pedagogsiche fiche opgesteld. Cursus opleiding instructeurs in kynologenhulpverlening goedgekeurd door de Programmeringscommissie Implementatie van opleiding instructeurs in kynologenhulpverlening. Eindtermen voor opleiding kynologenhulpverlener opgesteld en goedgekeurd door HRO Redactie van het curusmateriaal voor de opleiding tot kynologenhulpverlener Cursus opleiding kynologenhulpverlening goedgekeurd door de Programmeringscommissie Implementatie van de opleiding tot kynologenhulpverlener in de BWS T. De Paepe 3 Transversale projecten (KCCE geen piloot maar deelnemer) jaar Se-n-se TSO veiligheidsberoepen. ADVP 3.3 ASTRID - Fleetmapping MAT S. Decoodt H. ROELS 3.4 Inbedden van de vorming BPA in de brandweerscholen ADVP S. Decoodt 3.5 Meewerken aan ontwikkeling opleiding radiologische risicos. Overgenomen uit 2010 FANC / ADCC C. Roets 3.6 MIRG / EUR Project Frankrijk (Havre), Nederland (Zeeland) Antwerpen, Beveren, KCCE, Gent 3.7 Hybride voertuigen EDUCAM 3.8 Opleiding CAMHIE of zijn vervanger MAT / ADCC

4 N Titel van Projecten en dossiers Mijlpalen Piloot 3.9 Samenwerking KCCE + DEFENSIE + ELIA 3.10 Samenwerking KCCEmet FOD volkgsgezondheid - basisgezondheid en crisisbeheer FOD VGZH 4 Standaard OperaKeProcedures KCCE 4.1 Natuurbranden Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce"? (T. Huet?) 4.2 RIT Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 4.3 Ventilatie ( evt met toevoeging High Rise ) C. Scheen Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce"

5 N Titel van Projecten en dossiers Mijlpalen 4.4 Lezen van de brand / Thermische camera / Cobra Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" Piloot? (JC Vantorre?) 4.5 Ontzetting (laatste deel: treinen / Vliegtuigen? Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 4.6 Maneuverreglement (vervolg) Cambrésy Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 4.7 Interventie Pakings/Tunnels (koppelen met Doctoraat Tilley?) Charpentier Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 4.8 Ondergrondse leidingen Gp Pipeline Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 4.9 Redden op hoogte Thomas Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 4.10 Procedure "drager perslucht" gechiktheidstest Piloot aanstellen Werkgroep samenstellen Eerste draft van SOP voorgesteld aan ValCom SOP terreintesten Definitieve SOP goedgekeurd door ValCom Publicatie en verspreiding "approved by kcce" 5 SAMENWERKING MET DE ACADEMISCHE WERELD 5.1 Studie op de efficientie van lansen debieten drukken J. Schoups 5.2 Studie brandverloop in lage energiewoningen J. Schoups 5.3 Formation Fire Safety Engineer J. Schoups 5.4 Formation AGS J. Schoups 5.5 Appui lors du RETEX / enquête d'accidents et incidents J. Schoups 6 DOCUMENTATIECENTRUM KCCE (zie detailtekst van JC DIDDEREN) 6.1 Database statistiek implementatie JC DIDDEREN 6.2 KENTIKA Openstellen voor het publiek JC DIDDEREN 6.3 Nieuwe editie DVD "wetten en reglementen Civiele Veiligheid" JC DIDDEREN 6.4 Opstarten mailing met digitale bibliotheek J.C DIDDEREN Modules Civ Besch Up to dat houden établir un programme d'exercices pluriannuel participation à un exercice Usar à Caen participation à un exercice EU à Ossendrecht (BOTC) participation à un exercice EU à Weeze (BOTC) participation à l'exercice CODRII OTAN en Moldavie assurer la formation des experts Dica en fonction des objectifs et capacités développer l'expertise internationale Met KCCE en Ops feb jan maart mei september nieuwe module USAR per jaar ontwikkelen Met KCCE étude de faisabilité USAR Heavy/ 2 USAR KCCE Met de internationale Cel

6 Titel van Projecten en dossiers N Mijlpalen module "detection and sampling" C et B module Water Rescue 7.3 B-FAST Deelnemen aan de opstelling interdepartementale SOP Piloot 7.4 Deelnemen aan internationale projecten Met KCCE en OPS BOTC ACR 5 verlenging EURRC7) Emergency.lu 7.5 Ontwikkelen van relaties met internationale partners Met KCCE en OPS TEEX FIRE 7 EU, OTAN INSARAG FEMA, Red Cross THW, Pologne, République Tchèque, Pays-Bas, etc. 7.6 De capaciteiten der modules verder ontwikkelen organiser la formation des nouveaux SDE1 et SDE2 participer à un exercice UK participer à un exercice européen CBRN en France Met KCCE en OPS Met JUR Module USAR 7.7 Ontwikkelen van relaties met internationale partners MOU Met KCCE établir un MoU avec l'école nationale des services d'incendie de Pologne Développer d'autres MOU 7.8 Ontwikkelen van Europese projecten met andere partners Met KCCE en OPS Mogelijkheid in het kader van FP7 met de universiteit van COVENTRY

7 PLAN KCCE 2012 N OPLEIDING Beschrijving en stand van zaken Opvolging en validering van de werkzaamheden van 3 subwerkgroepen. Begeleiding en Opvolging van de ontwikkeling van het nieuwe KB opleiding Herschrijven en samenvoegen van bestaande KB's en richten op de nieuwe visie voor opleiding en het masterplan. In samenwerking met de pedagogen van de brandweerscholen, opstellen van gedetailleerde eindtermen en pedagogische fiches voor de brevetten en modules van de vernieuwde opleiding voor het basis- en middenkader uit het masterplan. Deze eindtermen en pedagogische fiches zullen dienen als handvat voor de brandweerscholen voor het geven van de opleidingen wanneer het nieuwe KB-opleiding in werking treedt. Er zullen immers nog geen volledig uitgewerkte syllabi beschikbaar zijn. Parrallel daarmee wordt de intermediaire upgrade 'sergeant' uitgewerkt, inclusief cursusmateriaal, naar analogie met de opleiding 130 uur brandweerman. Na de goedkeuring van het opleidingstraject door de HRO in 2011 moet gedetailleerde eindtermen en inhoud worden bepaald. Europees FP 7 project met Campus Vesta als motor en KCCE als stuurman voor ontwikkeling van de offierenopleiding op masterniveau en passend in de Bologna-akkoorden. De ontwikkeling vertrekt en bouwt verder op de werkzaamheden van SWG-4 De uitvoering van dit project onder de beschreven vorm is afhankelijk van de aanvaarding door de Europese Comissie. OK on 23 november 2011 Project op aanvraag van M. GILBERT. Netwerking, opvolging en bijsturing van het vormingsbeleid van de Operationele (pré)zones via de zonale vormingscoördinatoren. Bewaking van coherentie tussen vormingsbeleid van de OPZ en het opleidingsbeleid van KCCE en brandweerscholen. Federalisering van de oefenkaarten

8 Beschrijving en stand van zaken Begeleidingsgroep voor coherente gespecialiseerde opleidingen, goedgekeurd door HRO en minister. Nagaan of er een SOP nodig is. Zoja, zorgen dat er een opgesteld wordt via de wetenschappelijk technische cel van KCCE en valideringscommissie. Opstellen van gedetailleerde pedagogische fiches. Opstellen van getetailleerde eindtermen, zodanig dat er kwalitatief kan geëvalueerd worden. Implementatie van conclusies 2011 Een uniforme en kwaliteitsvolle gespecialiseerde opleiding verzekeren inzake valbescherming en op het vlak van werken/redding op hoogte door de 2 nationale visies op één lijn te brengen. De syllabus voor het basisniveau wordt momenteel geschreven evenals een aanpassing van het MB. Deze aanpassing is noodzakelijk met betrekking tot het verplichte materiaal te gebruiken voor tijdelijke werken in de hoogte. Ontwikkeling van een systeem en procedure om een centraal examen te organiseren voor bepaalde opleidingen zoals het brevet brandweerman. FOD Volksgezondheid beschikt reeds over een e-larning tool (servicecontract met e-doceo) wat tot nog toe enkel voor een opleiding "stress" werd gebruikt. In het kader van de samenwerking tussen FOD IBZ en FOD VGH kan KCCE kan hierop aanknopen om een van de opleidingen als project te starten als e-learning. De bijscholing voor bevelvoerders (SAH) kan hier perfect als proefproject worden gelanceerd omwille van een groot aandeel theorie. In het project kunnen tussentijdse testen worden ingevoerd die als dusdanig niet als examen worden omschreven, maar wel een indicatie geven van de assimilatie van de leerstof. Inplaatstellen vorming van de leden van de hulpdiensten volgens aanbevelingen van de studiegroep. COBRA komt op shortlist IBZ in 2013

9 EN en LOPENDE ZAKEN Beschrijving en stand van zaken Start in jauari 2012 van een nieuwe opleidingscyclus voor de stagedoende onderluitenants, met looptijd tot juni Vorming voor het rijbewijs C gelinkt aan een vorming defensief rijden en wetgeving rijden in "code 3". Het project kende een zeer groot succes in 2010 (meerdere honderden kandidaten in sommige provincies). Vraag van het terrein of dit project kan herhaald worden in Er wordt via een pilootopleiding gekeken of dit een opleiding is die in de BW scholen zelf kan gegeven worden. Volgend op het MB van 02 OKT 2009 ontwikkeling van een cursus voor hulphondengeleiders en de instructeurs in de kynologenhulpverlening. Dit gebeurt in de schoot van het Technisch Comité voor de kynologenhulpverlening. CE geen piloot maar deelnemer) Na 2 jaargangen met een volledige brandweeropleiding in het 7de jaar Se-n-se TSO (schooljaren ) werd het programma voor aangepast naar een lightversie. Continuering van het project en eventuele verder aanpassingen of hertekening van het totaalconcept is afhankelijk van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. (Franse Gemeenschap heeft geen onderdeel brandweer in het 7de jaar) Bij verschillende oefeningen is vastgesteld dat de gebruikers hun radio ASTRID wel degelijk kunnen gebruiken, doch er is een grote lacune in het inzicht van de mensen in de zogenaamde FLEETMAPPING. Er is geen inzicht in de monodisciplinaire en multidisciplinaire werking van ASTRID. Projectleider komt van MAT, die eerst een gebruikersenquête afronden. KCCE heeft hiervoor HANS ROELS aangeworven, hij zal de opleidingen TTT verzorgen en implementatie verzorgen Dossier geerfd van ADVP. De brandweerscholen moeten vanaf nu deze vorming verstrekken. Het FANC ontwikkelt een gespecialiseerde syllabus voor opleiding aangaande de specifieke nucleaire en radiologische gevaren en beschermingsmaatregelen. De eerste versie werd door het leescomité verworpen wegens te moeilijk. Deze cursus moet in de toekomst gegeven worden in de brandweerscholen. Tegelijk ontwikkeld een multidisciplinaire werkgroep een handleiding met "first response reflexmaatregelen" ingeval van radiologische incidenten voor D1, D3,D4 Procedures en trainingen Maritime Incidents Rescue/Recovery group) TTT + Slides + cursusmateriaal De werkgroep CAMHIE werd hertekend en wordt nu aangestuurd door een personeelslid van MAT. Het doel is ofwel CAMHIE verder te ontwikkelen ofwel een équivalent programma aan te kopen om te beantwoorden aan de vereisten en de actuele normen.

10 Beschrijving en stand van zaken Defensie benaderde KCCE in 2010 met de vraag voor erkenning van brandweerbrevetten Defensie in ruil voor faciliteiten en uitwisselingen bij Defensie. VB gebruik van infrastructuur. Op vraag van de commissie voor Gelijkstelling en Vrijstelling wordt een bezoek ter plaatse bij Defensie georganiseerd tijdens brandweeropleiding van militairen. Andere samenwerking is mogelijk voor bvb. duikers, inleiding explosieven, management, cursussen hogere officieren, werken op hoogte, Media training, genie technieken Opzetten van samenwerkingsverband en synergie op het vlak van opleiding en multidisciplinaire samenwerking op het terrein tussen D2 (DGH-ambulanciers) en D1 (brandweer); afstemming van de opleiding, samenwerking in de opleiding, gemeenschappelijke oefening. Voorstel om FOD VGH gebruiksruimte te bieden op CMS van KCCE en voorstel om KCCE gebruiksruimte te geven op e-learning platform e-doceo van FOD VGH. akeprocedures KCCE Ontwikkeling van operationele procedures voor bestrijding van bos-, heide- en veenbranden. Ontwikkeling van opleiding van de hulpdiensten met aandacht voor grootschalige inzet en samenwerking met verschillende disciplines. Procedures Rapid Intervention Teams. Eerste obejctief: zelfredding van de brandweerman in moeilijke situaties. (klemming, obstakels overschrijden etc..) Tweede deel: gaan helpen van collega's (gekwetst, verloren, geklemd ) Vervolg 2011

11 Beschrijving en stand van zaken Ontwikkeling van operationele procedure definiëring van incidenttypen voor mogelijke inzet van cobra + Opleidingstraject Zien hoe het verder gaat met personeel van ILE (Luik) Zie doctoraat Nele Tilley + Evolutie met piloten uit Luik? Dit jaar voorzien: ethyleen, propyleen, vloeibare koolwaterstoffen, waterstof, domino effect en reduceerstations. Zie ook gedeelte opleiding (Zelfde werkgroep) Ontwikkeling van een standaard geschiktheidstestprocedure voor de persluchtdragers in de korpsen (vraag van Henegouwen) DE ACADEMISCHE WERELD Toegekend U MONS - Aanvang januari 2012? toe te kennen Lopende (slechts 3 kandidaten) lopende (slechts 8 kandidaten) E (zie detailtekst van JC DIDDEREN) Etude à attribuer Een wekelijkse mailing met links en korte uitleg over nieuwe aanwinsten / artikels in het documentatiecentrum internationale Cel ok pour 2011 et 2012 module USAR module High Capacity Pumping module CRBN detection and sampling module USAR formation de plus de 30 experts à des formations de haut niveau en coordination européenne participation d'experts à différents exercices et séminaires, notamment comme évaluateurs et co-organisateurs; CODRII, Carpathex, Cremex, IPA, Teex exercise, etc. ok :voir point 1

12 cfr exercices et échanges BOTC et ACR5 Beschrijving en stand van zaken Via des exercices européens,coordonnés et préparés par un comité de pilotage, développer les capacités des modules de la DGSC participer à l'organisation d'exercices pour les modules européens, permettant de tester et améliorer les capacités des modules Dica en utilisant les moyens de financement européens (30,000 eur en 2011) Via des activités organisées pa 5EM, coordonnées par un comité de pilotage, développer l'expertise permettant de développer les capacités des modules, afin de garantir à la Commission une force d'intervention en cas de demande d'assistance. participation d experts et organisation de workshops et d échanges d expertise à Florival (CBRN, Inondations, etc) partager des moyens de communications développés par le Luxembourg dans le cadre d'un projet européen signature d un MoU avec TEEX et organisation d activités et d échanges dans ce cadre (formations, projets de recherche, visites, etc.) permettant d'accéder aux ressources cientifiquees et techniques des universités des USA. adhésion de la DGCP au projet européen de lutte contre les feux de forêts, permettant à la Belgique de faire appel aux moyens spécialisés de ses voisins apport d'expertise dans les groupes de travail Training, Host Nation Support, modules, etc. intensification du rôle de la Belgique dans le développement de standards internationaux en matière USAR mai janvier avril élargir la convention maîtres-chiens pour les interventions internationales et augmenter le nombre de maîtres-chiens pour l'usar aligner les critères de participation Usar PC-SI (VO2max pour les SI également) améliorer le niveau d'assurance des mb Usar des SI pour les interventions internationales adapter le statut PC pour faire des interventions internationales une part inhérente de leur travail examiner le remboursement de salaire (total ou partiel) des mb des SI qui partent en mission usar.

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2013

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2013 DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 décembre 2012 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2013 17 december 2012

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/010 DOC 53 3096/010 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Agenda - Inleiding

Nadere informatie

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE TOEZICHTSONDERZOEK NAAR DE COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VOORBEREIDING EN ONDERNOMEN ACTIE VAN DE POLITIEDIENSTEN (DISCIPLINE 3) IN HET KADER VAN DE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 53 DOC 53 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 20 décembre 2011 justification du budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012 20 december 2011

Nadere informatie

Studie SODA Haalbaarheid van een data-archief voor de sociale wetenschappen

Studie SODA Haalbaarheid van een data-archief voor de sociale wetenschappen Studie SODA Haalbaarheid van een data-archief voor de sociale wetenschappen Etude Prospect SODA Faisabilité d un Service d'archivage de données pour les sciences sociales Studie uitgevoerd in 2007 Rapport

Nadere informatie

Voor vragen en suggesties, of indien u @ctua niet meer wenst te ontvangen, vragen wij u ons te contacteren via het mailadres comm@fagg-afmps.

Voor vragen en suggesties, of indien u @ctua niet meer wenst te ontvangen, vragen wij u ons te contacteren via het mailadres comm@fagg-afmps. 01.07.2011 Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg Woord van de Administrateur-generaal DG PRE vergunning DG POST vergunning DG INSPECTIE ICT en personeelszaken binnen het FAGG Speerpunt ONCOLOGIE

Nadere informatie

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 januari 2014 Inhoudsopgave 1 OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN VAN 2013... 5 1.1 Uitrusting:... 5 1.2 Opleidingen:... 5 1.3 Tewerkstelling:... 5 1.4

Nadere informatie

54278 BELGISCH STAATSBLAD 17.07.2014 MONITEUR BELGE

54278 BELGISCH STAATSBLAD 17.07.2014 MONITEUR BELGE 54278 BELGISCH STAATSBLAD 17.07.2014 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2014/00475] Algemene Directie Civiele Veiligheid Omzendbrief zonaal/interzonaal/provinciaal dispatchingsysteem

Nadere informatie

ICDO CIDD. Rapporten 2001 van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

ICDO CIDD. Rapporten 2001 van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling ICDO CIDD Rapporten 2001 van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling De rapporten van de ICDO-leden voor het jaar 2001 De vertegenwoordigers van de federale regering zijn gehouden

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010 DOC 52 2224/004 DOC 52 2224/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 november 2009 12 novembre 2009 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Notitie t.b.v. het Nederlands-Vlaams platform voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie 1. Inleiding 1.1 Strategisch belang 1.2 Knelpunten

Nadere informatie

Project Final Report

Project Final Report DISSCO 2004-2006 Document Management: Integrated System for Scientific Organisations Project Final Report A project of the multiannual information society support program financed by the Belgian Federal

Nadere informatie

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag Jaarverslag 2009 De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag ge Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

De samenwerking tussen de Scheepvaartpolitie en de gerechtstolken in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen:

De samenwerking tussen de Scheepvaartpolitie en de gerechtstolken in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen: FACULTEIT LETTEREN EN SOCIALE WETENSCHAPPEN TAAL- EN COMMUNICATIE ANTWERPEN SINT-ANDRIESSTRAAT 2 2000 ANTWERPEN BELGIE Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Master of Arts in het tolken

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012 1945/005 DOC 53 1945/005 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 décembre 2011 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2012 20

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

DRUKPROEF - EPREUVE NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

DRUKPROEF - EPREUVE NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 2586/027 DRUKPROEF - EPREUVE DOC 53 2586/027 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 décembre 2012 27 december 2012 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses CSC n 7 Formation ICT Questions et Réponses Remarque générale importante : Lors de la séance de Questions/Réponses, il est apparu le besoin de définir clairement ce que le SPF entendait par «catalogue»,

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 0497/015 DOC 54 0497/015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 13 november 2014 13 novembre 2014 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers. (Versie 7)

WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers. (Versie 7) WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers AP 12.1. egezondheid opnemen in de opleiding (Versie 7) Wanneer : TBD Wie : SPFSPSCAE/DG2 (lead) + Gemeenschappen, FOD + wetenschappelijke

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL BASISGEZONDHEIDSZORG EN CRISISBEHEER (DG2)

ARCHIEF VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL BASISGEZONDHEIDSZORG EN CRISISBEHEER (DG2) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie