Veel mensen hebben last van regels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veel mensen hebben last van regels"

Transcriptie

1 3 De dokter verbeeld 5 Terugkomdag Kinder IC 6 Waarde MPU bewezen 14 september 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 19 FOTO: DIGIDAAN Onderwijsjaar van start Maandag 4 september begon voor 350 studenten de studie geneeskunde eindelijk echt. Dit jaar meldden zich landelijk in totaal bijna studenten aan voor opleidingsplaatsen. VUmc selecteerde ruim 100 van de 350 studenten zelf. Hoe zagen deze eerste drie dagen eruit? De 19-jarige Cathy Smith is afgelopen jaar geslaagd voor het vwo en via decentrale selectie toegelaten. Ze vindt dat er veel op je af komt in drie dagen. Haar eerste indruk van de studie is dat het heel interessant is en pittig. Ik had net gelijk een toets voor het practicum en als je het niet goed deed, kon je gaan. Het was ook nog met computers, dat vind ik snel gedoe. Er gebeurt gewoon veel, we krijgen veel informatie, rondleidingen, er is al veel leeswerk en je moet je voor van alles en nog wat inschrijven. Ik vind het wel heel gezellig en kleinschalig. Ze was onder de indruk van het verhaal van Jacco Eltingh. Hij vergeleek topsport met geneeskunde met duidelijke voorbeelden. Maar het leukste deze week was het patiëntcollege, dan zie je gelijk je eerste patiënt. s Middags was er een goedbezocht openingsprogramma voor genodigden met Jacco Eltingh over leren presteren, Lambert Schuwirth als toetsdeskundige uit Maastricht en artscabaratier Michiel Peereboom over het failliet van de geneeskunde. LB Nieuw lid raad van toezicht René Paas Veel mensen hebben last van regels Angela Rijnen De raad van toezicht (RvT) van de VU, Windesheim en VUmc krijgt in de persoon van René Paas een nieuw lid dat medezeggenschap hoog in het vaandel heeft staan. De medewerkers mogen rekenen op de aandacht van de voorzitter van het CNV. Toen Anton van Westerlaken, het lid van de RvT dat in het bijzonder het vertrouwen van de medezeggenschap genoot, aankondigde te vertrekken, konden de medezeggenschapsorganen van VU, VUmc en Windesheim een opvolger voordragen. De or van VUmc stelde cnvvoorzitter en voormalig Gronings wethouder René Paas voor, een voorstel dat van harte werd ondersteund door de andere partijen. Paas (40) was direct geïnteresseerd toen hij werd gepolst voor de functie, vertelt hij in zijn werkkamer op het cnv-kantoor in Utrecht. Persoonlijk voelde hij zich erdoor gestreeld. Als cnv-voorzitter leek het hem passend en verder prikkelden de drie instellingen zijn nieuwsgierigheid. Ik ben weliswaar organisatieadviseur geweest op gebied van zorg en onderwijs, maar het academisch onderwijs zat daar niet bij. Ook vanwege deze bijzondere rol vond ik het een pracht van een uitnodiging om expliciet aandacht te kunnen hebben voor medezeggenschap in de RvT. Plezier in werk Een RvT staat voor het belang van Onderzoek moet tevredenheid medewerkers opnieuw peilen Lieke Hollegie Elke medewerker draagt bij aan het realiseren van de ambities van VUmc. Werken in een prettige omgeving en met plezier aan de slag zijn, draagt positief daaraan bij. Daarom zal dit najaar opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Zowel op centraal als op decentraal niveau wil men inzicht krijgen in hoe tevreden medewerkers zijn over hun werkomgeving. Vijf jaar geleden is de medewerkerstevredenheid voor het laatst onderzocht. Aan de hand van de resultaten van het mto uit 2001 zijn verschillende acties ingezet. De vraag is nu of deze verbeteracties iets hebben opgeleverd. De raad van bestuur heeft mede om antwoord te krijgen op deze vraag besloten opnieuw een mto te houden. Twee delen Het mto zal bestaan uit twee delen. Het eerste deel van het onderzoek heeft als doel het management inzicht te geven in de tevredenheid van de medewerkers op hoofdlijnen. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit het ontwikkelen van een instrument waarmee clusters, diensten en afdelingen specifieke en relevante zaken binnen het cluster, dienst of afdeling kunnen onderzoeken. Door deze tweedeling krijgt VUmc centraal en decentraal inzicht in de tevredenheid van de medewerkers en is het mogelijk om op de verschillende niveaus acties te ondernemen aan de hand van de resultaten van het mto. De uitkomsten van het organisatiebrede mto zullen worden vergeleken met de uitkomsten van het mto Om een goede vergelijking mogelijk te maken zal er niet te veel worden afgeweken van het vorige onderzoek. De vragenlijst zal voor een deel worden overgenomen, maar ook worden aangepast aan de huidige situatie. Een grote verandering is dat de vragenlijsten digitaal steekproefsgewijs worden verstuurd aan een selecte groep van medewerkers. Er zullen zo n 850 vragenlijsten worden verstuurd naar medewerkers, die anoniem worden getrokken uit de database. Hierbij wordt rekening gehouden dat alle clusters, diensten en het groot gedeelte van de functiegroepen worden vertegenwoordigd in het mto. Het streven is om de vragenlijst te versturen in oktober/november van dit jaar. Tijdens het gehele onderzoek wordt de privacy gewaarborgd, doordat er gewerkt gaat worden met een systeem van persoonlijke codes. Deze codes zijn niet gekoppeld aan de antwoorden van de medewerker die de vragenlijst invult. Dit houdt in dat iedereen die deelneemt aan dit onderzoek een unieke code krijgt toegekend. Deze code wordt verwerkt in de link die toegestuurd gaat worden. Deze unieke code is niet gekoppeld aan het databestand van de onderzoeksresultaten. Het is dan ook niet te herleiden wie welke antwoorden heeft gegeven. Het invullen van de vragenlijst heeft dus geen persoonlijke consequenties. Ook wordt niet op individueel niveau geanalyseerd of gerapporteerd. Medio september is over dit onderwerp meer informatie te vinden op intranet. de organisatie en we zitten er als leden niet namens studenten en medewerkers, benadrukt hij. Maar ik vind het wel nodig om met enige regelmaat met hen te praten. Als ik bijvoorbeeld zie dat er een onderwerp speelt en ik mij afvraag hoe dat in de medezeggenschap leeft, dan zal ik bellen. Omgekeerd verwacht ik dat zij mij bellen als zij iets signaleren dat interessant voor de RvT zou kunnen zijn. Een onderwerp dat op zijn warme belangstelling mag rekenen, is plezier in het werk. Het is belangrijk de talenten en motivatie van medewerkers scherp te houden. Zodat zij het gevoel hebben, dat ze in hun werk maximaal tot hun recht komen. Bij deze drie instellingen zullen, net als bij andere organisaties, plekken zijn die vliegen en andere die verstoffen. Ik vind het fascinerend om op dat gebied nieuwe impulsen en inspiratie te geven. Niet overvragen Verder is hem een Netwerk-enquête van een paar maanden terug bijgebleven onder professionals in het onderwijs en de zorg. Daarin kwam duidelijk naar voren dat veel van hen last hebben van regels. Tweederde was negatief over het management. Mensen worden overvraagd in allerlei veranderingsprocessen, en hoewel werknemers veel hoger zijn opgeleid dan vroeger, worden hun verantwoordelijkheden vaak op instrumenteel niveau vertaald. Natuurlijk moeten mensen verantwoording afleggen, maar ik denk dat men het een beetje meer moet loslaten. Ik zou een veel te grote broek aan trekken als ik zei dat door mijn komst allerlei dingen veranderen, relativeert hij. Maar ik hoop wel te gaan helpen door geïnteresseerde en gepassioneerde vragen te gaan stellen. Dat is tenslotte het handelsmerk van een RvT. Vragen stellen, niet zozeer antwoorden geven. Men kan ervan uitgaan dat er na Anton van Westerlaken wéér een lid van de RvT sterk geïnteresseerd is in de vraag, hoe het is om in deze drie instellingen te werken of te studeren.

2 Margrietta Zwaan Tracer staat bol van de projecten die in VU medisch centrum plaatsvinden, nieuwe initiatieven die worden genomen en successen die hier worden behaald. Regelmatig haalt dit nieuws ook de krant, radio en televisie. Dat gebeurt natuurlijk vooral als het spectaculaire ontwikkelingen zijn. Er worden hier echter dagelijks successen geboekt die nooit het nieuws halen, bijvoorbeeld omdat ze heel persoonlijk zijn, niet uniek zijn of alleen te maken hebben met die ene patiënt. Successen die op het eerste oog misschien alledaags lijken, maar die niet minder bijzonder zijn. Tracer vroeg aan vijfdejaars student geneeskunde Paul de Roos: waar ben jij trots op? FOTO: PETER SMITH Waar Dat ik ondanks alle nevenfuncties bijna mijn doctoraal heb Paul de Roos trots op is Wil jij ook in Tracer vertellen waar je trots op bent? En heeft het onderwerp van je trots in de meest brede zin te maken met het werk? Mail dan naar Op het feit dat ik bijna mijn doctoraal heb! Ik wacht nog op de uitslag van één tentamen, maar als ik dat gehaald heb, is het zover. Dat Paul de Roos langer heeft gedaan over zijn doctoraalfase dan de vier jaar die er eigenlijk voor staan, komt omdat hij in de afgelopen twee jaar zijn studie heeft gecombineerd met een aantal bestuursfuncties in studentenorganisaties. Vooral medisch onderwijs en internationalisering zijn onderwerpen waarvoor hij zich inzet. In rap tempo sprekend, zijn mobiele telefoon en digitale agenda onder handbereik, want Ik ben altijd aan het werk, maar vooral met heel veel enthousiasme, legt hij uit wat zijn nevenfuncties inhouden. Ik zit in het internationale bestuur van emsa, de European Medical Students Association en beheer de portefeuille medisch onderwijs. De emsa maakt deel uit van ifmsa. Dit is een internationale vereniging voor medische studenten, met als doel studenten te interesseren voor het belang van de wereldgezondheidsproblematiek. Emsa probeert specifiek de integratie tussen Europese studenten geneeskunde te bevorderen, door het organiseren van evenementen en projecten op het gebied van ethiek, onderwijs en wetenschap. Daarnaast was ik de afgelopen twee jaar voorzitter van de VUmc studentenraad, het medezeggenschapsorgaan voor studenten. Met deze staat van dienst valt de studieachterstand die De Roos heeft opgelopen, nog alleszins mee en is hij terecht trots. Maar er is meer waar hij trots op is. In september bezoeken 15 studenten in Genua het congres van de amee de Association for Medical Education in Europe. Aan dit congres over medisch onderwijs doen 1800 professionals vanuit de hele wereld mee. De 15 VUmc studenten vormen de grootste delegatie studenten vanuit één faculteit. Dit record is te danken aan de inspanningen van Paul de Roos en zijn collega Muhammad Al Dulaimy. We hebben de financiering voor de congresregistratie en reis- en verblijfkosten van deze groep bijeen weten te brengen. Zes studenten uit de groep worden tijdens het congres ingezet voor allerlei hand- en spandiensten. De vergoeding die ze hiervoor krijgen, gaat deels in de pot. Twee studenten leveren een inhoudelijke bijdrage aan een sessie en worden daarom gesponsord door amee. Tenslotte hebben we een projectplan ingediend bij de faculteit, dat gehonoreerd is met een financiële bijdrage. In dit plan is opgenomen dat we de kennis die we tijdens het congres opdoen, binnen VUmc verspreiden, door het organiseren van een minisymposium over medisch onderwijs. De Roos lacht. Gelukkig zijn studenten niet de duurste groep om op congres te sturen. We nemen deel tegen gereduceerd tarief en overnachten niet op de meest kostbare locaties. Aan het eind van dit jaar hoopt Paul de Roos te starten met zijn co-schappen. Heeft hij dan nog wel tijd voor zijn nevenactiviteiten? Ik zal het zeker druk krijgen, maar dat vind ik niet erg. Het helpt om goed te plannen. Het amee congres 2006 moet nog beginnen, maar nu al heb ik zeven voorstellen voor abstracts ingestuurd voor het congres in Hopelijk leidt dat opnieuw tot een grote inbreng van VUmc studenten aan het congres. Als hem gevraagd wordt, wat hem drijft tot al deze activiteiten, is De Roos voor het eerst tijdens het interview een moment stil. Hij denkt even voor hij antwoordt: Een student leert veel tijdens zijn studie. Maar menselijke vaardigheden ontwikkel je vooral door activiteiten náást je studie. Ik volg nog het curriculum 91, maar heb via mijn werk in de studentenraad een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het VUmc Compas. Ik vind dit nieuwe curriculum een enorme verbetering, maar hoop dat het studenten voldoende ruimte biedt om naast hun studie activiteiten te ontplooien die ze laat groeien als mens. Betrokkenheid is één van de kernwaarden in de missie van VUmc. Dat moet niet alleen lokaal gelden, maar ook internationaal. Voor mijn gevoel is op het gebied van internationalisering en de wereldgezondheidsproblematiek, zeker in de bachelorfase nog een hoop te verbeteren. Ik hoop dat ik daar, voor mijn afstuderen, nog iets aan kan bijdragen. 5e jaargang, nummer september 2006 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s van Tracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Mariet Bolluijt, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys Bouma, Marisca Butterman, Clemens Dirven, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Daniëlle van der Windt Fotografie Yvonne Compier, Peter Smith, Richelle van der Valk, Peter Valckx Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatie VU medisch centrum kamer PK4x190 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving Marcel Bakker, De Ontwerperij Druk RotoSmeets, Utrecht Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement op Tracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnmenten Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 28 september. Deadline voor kopij is 20 september om uur. FOTO:PETER VALCKX Training jaar- en beoordelingsgesprek Leidinggevenden extra ondersteund bij lastige taak Een niet onbelangrijk onderdeel van de werkzaamheden van leidinggevenden is het voeren van jaar- en beoordelingsgesprekken. Dat dit lastig kan zijn, blijkt uit ervaringen die zowel beginnende als ervaren leidinggevenden hebben met het voeren van deze gesprekken. De training jaargesprekken voeren en beoordelen geeft leidinggevenden onder andere handvatten om medewerkers te kunnen motiveren kritisch naar het functioneren te kijken. Tineke de Roos en Astrid van der Poel Het is de kunst van de leidinggevende om gesprekken zo te voeren, dat zowel medewerker als leidinggevende er beter uitkomen: dat beiden weten wat van elkaar wordt verlangd, er ruimte is voor het geven van feedback over elkaars functioneren, er meer duidelijkheid is over ambities en ontwikkelmogelijkheden en er afstemming plaatsvindt over de resultaten die moeten worden neergezet in de komende periode. Dat deze training voor beginnend leidinggevenden van waarde kan zijn, is evident. Maar ook voor leidinggevenden die al langer leiding geven, kan het ondersteunend zijn. Het blijft namelijk lastig om medewerkers te confronteren met ongewenst gedrag. Hoe maak je dit bespreekbaar en hoe zorg je ervoor dat de medewerker verantwoording neemt voor zijn eigen gedrag? Hoe krijg je alles boven tafel? Tijdens de training is ruimte voor eigen inbreng en het uitwisselen van ervaringen onder leiding van een trainer van de Amstel Academie. Daarnaast zal een acteur gedurende een dagdeel de rol van medewerker spelen, zodat er geoefend kan worden met gedrag dat medewerkers laten zien en dat soms moeilijk hanteerbaar is. Ook het beoordelingsgesprek blijkt een hele uitdaging voor leidinggevenden. Denk bijvoorbeeld aan de medewerker die het niet eens is met zijn beoordeling en deze niet wil ondertekenen. Een beleidsmedewerker van de stafdienst P&O geeft informatie over het VUmcbeleid, de juridische aspecten van jaar- en beoordelingsgesprekken, de mogelijkheden die er zijn en hoe hierbij te handelen. De training jaargesprekken voeren en beoordelen wordt gefinancierd vanuit het hrm budget en vindt plaats op 18 en 19 oktober Meer informatie: Wisia Schaefer of Meta Ponsen, tst VUmc op Verwijskompas.nl Sinds 1 september staan vier poliklinische afdelingen van VUmc op Verwijskompas.nl. Verwijskompas.nl is een digitaal medium voor verwijzers, dus huisartsen en specialisten in andere ziekenhuizen. Doel van Verwijskompas.nl is om verwijzers naast contactadressen, snel informatie aan te bieden over de werkwijze op de desbetreffende polikliniek, wat verwijsindicaties zijn en of er een wachtlijst is. VUmc start op Verwijskompas.nl met tien pagina s, als deze voldoende geraadpleegd worden, wordt het aantal pagina s uitgebreid. VUmc hecht aan een goede relatie met haar verwijzers. Uit onderzoek blijkt dat verwijzers een gemakkelijke ingang willen, om snel ter zake doende informatie tot hun beschikking te hebben als zij op het punt staan een patiënt door te verwijzen. Naast inhoudelijke informatie over de afdelingen, is vooral een contactpersoon voor hen een belangrijk gegeven. Verwijskompas.nl is een faciliteit op internet waar snel en overzichtelijk verwijsadressen kunnen worden gezocht. Doordat er op de pagina s ook ruimte is voor inhoudelijke informatie biedt Verwijskompas.nl voor VUmc de mogelijkheid om patiëntengroepen meer te sturen en onder de aandacht te brengen waar we als VUmc goed in zijn. Per 1 september staan de VUmc poliklinieken vaatchirurgie, vasculaire geneeskunde, obesitas kinderen en KNO (neus, neus-bijholten) op Verwijskompas.nl. In de komende weken komen daar nog zes afdelingen bij. Verdere uitbreiding is afhankelijk van het aantal hits en de tevredenheid van huisartsen over Verwijskompas.nl. Voor de geïnteresseerde: zoeken in Verwijskompas.nl kan via EK 2 Tracer 14 september 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 Sportieve monsterprestatie voor VONK Thema de dokter verbeeld Minisymposium over de bijzondere relatie tussen literatuur en geneeskunde Edith Krab Het belooft een bijzondere dag te worden op 20 september: onder andere schrijver en filosofe Désanne van Brederode en VPRO programmamaker en schrijver Wim Kayzer geven acte de présence tijdens het minisymposium Literatuur en geneeskunde in zaal de Amstel. De eerste houdt een voordracht over harde en zachte heelmeesters naar aanleiding van A burnt out case van Graham Greene, de tweede wordt geïnterviewd naar aanleiding van zijn boek De waarnemer. Het symposium onder leiding van dagvoorzitter Armand Girbes, hoogleraar intensive care, heeft als thema de dokter verbeeld. Het symposium Literatuur en geneeskunde is inmiddels een traditie. Elk jaar wordt aan de hand van een thema de bijzondere relatie tussen literatuur en geneeskunde voor het voetlicht gebracht. Dit jaar is het thema de dokter verbeeld en komt Nabil Saouti heeft van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek nwo een Mozaïekbeurs toegekend gekregen. Met deze subsidie kan hij gedurende vier jaar een promotieonderzoek doen. Het onderzoeksvoorstel van Saouti is getiteld Redistribution of pulmonary blood flow as a cause for the progression of pulmonary hypertens after chronic thrombo-emboli. In de wetenschap zijn minderheden slecht vertegenwoordigd. nwo heeft de mozaïekbeurs in het leven geroepen om jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden in staat te stellen promotieonderzoek te verrichten. Hiermee wil de organisatie voorkomen dat er wetenschappelijk talent verloren gaat. VU-uur Theo Schuyt, hoofd van de afdeling filantropie van de faculteit sociale wetenschappen, zal tijdens Het heilig VU-uur van donderdag 21 september ingaan op het onderwerp privaat geld voor de wetenschap. Schuyt is voorzitter van de taskforce geven voor weten, van het Innovatie Platform. Deze taskforce wil onder andere een cultuuromslag stimuleren om de inzet van particuliere en filantropische middelen te accepteren naast de reguliere financieringsbronnen. De stellingen van Schuyt zijn: zonder privaat geld zou de VU niet bestaan en geld zit vooral tussen de oren. Het Heilig VU-uur vindt plaats in de Amstelzaal en begint om uur. de dokter in vele verschijningsvormen op het symposium terug. Zo vertelt huisarts en senioronderzoeker bij het emgo instituut Henriëtte van der Horst over de valkuilen van idealisme in de geneeskunde naar aanleiding van het boek De goede arts van Damon Galgut, en gaat universitair hoofddocent metamedica Arko Oderwald in op de belabberde bedside manners van de holografische dokter uit de bekende televisie serie Star Trek. Ook dit jaar verschijnt gelijktijdig Column Gezond bestaan Piet Hoogland Rob de Wit heeft als exkankerpatiënt een aantal zware jaren achter de rug. Hij wilde graag op symbolische wijze deze ziekteperiode afsluiten en een nieuwe periode in zijn leven markeren. Daarom vertrok hij op 2 april vanuit zijn woonplaats Castricum voor een retourtje op de fiets naar Santiago de Compostella. Negentig dagen later, op 30 juni, kwam hij weer thuis, met kilometer in de benen. Rob wilde met deze sportieve monsterprestatie geld bijeenbrengen voor vonk. Zijn streefbedrag was euro, één euro voor iedere kilometer die hij aflegde. Maar wat begon als een individuele actie van Rob, Programma dagvoorzitter: Armand Girbes, hoogleraar intensive care zaal open opening door Armand Girbes De goede arts: over de soms vervelende consequenties van goede bedoelingen, door Henriette van der Horst, huisarts en senior-onderzoeker EMGO instituut Holografisch genezen: over geneeskracht en ineenstorting van de holografische dokter in de tv-serie Star Trek, door Arko Oderwald, universitair hoofddocent metamedica overhandiging van het eerste exemplaar van het boek De garderobe van de dokter aan Frank de Grave, voorzitter College Tarieven Gezondheidszorg/Nederlandse Zorgautoriteit God in Frankrijk?: Jellie Brouwer interviewt Wim Kayzer naar aanleiding van zijn roman De Waarnemer pauze intermezzo Zang en muziek: Francien van Tuinen en Joost Swart publiekslezing Literatuur en Geneeskunde De Auteur, de Architect en de Arts : over harde en zachte heelmeesters naar aanleiding van A burnt out case van Graham Greene door Désanne van Brederode borrel In Utrecht hebben ze een hele domme beheerder bij de afdeling parkeerzaken. Ze hebben daar het parkeren tweemaal zo duur gemaakt met als reden: We moeten iets doen tegen de vervuiling door uitlaatgassen. Volgens mij stoot een geparkeerde auto veel minder uitlaatgassen uit dan een rijdende auto. Het parkeertarief in Utrecht is nu zo hoog, dat het de moeite loont om je partner te vragen om langzaam rondjes te blijven rijden, terwijl jij de boodschappen doet. Dat kost minder dan de auto te parkeren. Tel uit je winst. Dan is het rond VUmc beter geregeld. Om de mensen die ondanks alles toch met de auto willen of moeten komen de gelegenheid te bieden om wat lichaamsbeweging te nemen, heeft men het parkeren op afstand gratis gemaakt. Een bijkomend voordeel is dan, dat er rondom het ziekenhuis altijd parkeerplaatsen zijn voor bijvoorbeeld ambulances en begrafenisauto s. Een goed begin zou je kunnen zeggen, maar goed kan nog altijd beter. In de liften kan men een oud idee van de faculteit bewegingswetenschappen toepassen: Hang daar een lachspiegel op die ervoor zorgt, dat je heeft zich als een olievlek over Castricum en omgeving verspreid. Na een artikel in het Noord-Hollands Dagblad, gaven veel particulieren en bedrijven aan, Rob te willen steunen. Zij bedachten op hun beurt weer andere acties om geld voor vonk bijeen te brengen. Zo stonden er in winkels en restaurants collectebussen op de toonbank, haalde de sportvereniging oude kranten op en werd in Egmond aan Zee een spinningevenement georganiseerd bij thuiskomst van Rob. Dit alles heeft er toe geleid dat Rob het bedrag van euro kon overhandigen aan Gert-Jan Kaspers, hoofd van vonk. Rob kijkt met een trots en tevreden gevoel terug op met het symposium een boek waarin diverse auteurs, waaronder de genoemde sprekers, meestal aan de hand van romans, autobiografieën en films de verschillende verschijningsvormen van de dokter bespreken. Dit jaar neemt Frank de Grave, zijn fietstocht. De wetenschap dat ik met iedere kilometer een bijdrage leverde aan het onderzoek naar kinderkanker, hielp me door de moeilijke momenten heen. Ik ben enorm trots op mijn lichaam, dat zó ziek is geweest en nu dit heeft volbracht. Ik wilde heel graag in Santiago mijn oude leven achterlaten en met een nieuw de terugtocht aanvaarden. Dat is gelukt en werd prachtig gesymboliseerd door mijn fiets. Ik kwam in Santiago aan met een kapot achterwiel. Dat is gerepareerd en met een nieuw wiel begon ik aan de weg naar huis, vol vertrouwen in de goede afloop van mijn fietsavontuur en in de toekomst. MZ oud minister van defensie en nu voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg/Nederlandse Zorgautoriteit het eerste exemplaar van het boek De garderobe van de dokter in ontvangst. Redacteur en medeorganisator Arko Oderwald heeft een duidelijke verklaring voor de titel van het boek: De beelden van de dokter in fictie vormen als het ware een garderobe van totaal verschillende, maar bij elkaar passende kleren. Die beelden functioneren ook als kleren: ze tonen én ze verbergen, zijn opsmuk én noodzakelijk, zijn modegevoelig én tijdloos. Op het symposium worden een aantal van deze beelden toegelicht. Veel meer beelden zijn terug te vinden in het bijbehorende boek. Het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door jazz-zangeres Francien van Tuinen en pianist-huisarts Joost Swart. Aanmelden voor het symposium is mogelijk via of tst De toegang is gratis. Meer informatie over het symposium op er net iets dikker uitziet dan je in werkelijkheid bent. Daardoor zullen velen in het vervolg de trap nemen. Verder kunnen we iedere middagpauze een ontruimingsoefening houden. Dat beschermt ons ook tegen eventuele geestelijke ontsporingen. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat, wanneer je psychiatriepatiënten tussen de middag verplicht een uur in het volle licht van de middagzon laat lopen, deze patiënten de helft minder medicijnen nodig hebben. Verder zouden we geen vette happen meer moeten verstrekken binnen de muren van VUmc en zou de portier het recht moeten krijgen om alle meegebrachte broodtrommels te inspecteren op etenswaren die het cholesterolgehalte kunnen doen stijgen. De koffieautomaten moeten worden vervangen door fruitpersen en de infuusvloeistoffen van de patiënten mogen worden verrijkt met vitaminerijke sapjes naar keuze. En wat zeker niet onbelangrijk is: mensen die door hun gedrag aanleiding geven tot stress, hoge bloeddruk, hoofdpijn of andere vervelende klachten bij hun collega s, moeten met een versnelde afvloeiingsregeling de deur uitgewerkt worden. Kortom, we zijn op de goede weg maar er is nog wel het een en ander te doen. Tracer 14 september Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 FOTO: PETER VALCKX Informatica & procesondersteuning Dienstverlening is geen eenrichtingsverkeer Marianne Meijerink Pijnlijk. Uitgerekend op de afdeling informatisering en procesondersteuning (IPO) blijkt mijn memorecorder niet te werken als ik hem wil aanzetten bij de start van het interview. Als ik zeg dat de techniek me in de steek laat kopt Michiel Sprenger behendig in: Ik geloof dat het in dit geval eerder andersom is. Hij is vol. Je had bestanden moeten wissen. Hij constateert het droogjes. Zonder een zweem van superioriteit of ergernis. Hij kent zijn pappenheimers. Mens en techniek, it welteverstaan, en hun gecompliceerde relatie. Het is de grondtoon van dit gesprek, al wordt dat thema niet zo expliciet benoemd. In werkelijkheid hebben we het over gebruikers, applicaties, functionaliteit, processen, beleid, prioriteiten en meer van dat soort alledaagse benamingen voor de zaken die zich in een organisatie voltrekken. Aan het woord zijn Michiel Sprenger, hoofd informatica en architectuur ipo, en Kees van Brink. Vernieuwingen Van Brink zet als interim manager bij ipo een aantal vernieuwingen op poten. Lijkt het zo, of was dat drie jaar geleden ook al de bedoeling? Al in maart 2003 meldde Tracer dat de het nieuwe ipo - een halfjaar daarvoor ontstaan uit een fusie van drie it-afdelingen - de nog niet waargemaakte beloften toch echt zou gaan inlossen. Hoe is dat gegaan? Sprenger: Dat wilden wij óók weten. Er is in die drieënhalf jaar heel veel op ons af gekomen. Als je je met automatisering bezighoudt, speel je permanent in op veranderingen en die gaan bovendien heel erg snel. Dat FOTO: PETER VALCKX geldt voor de technologie zelf, maar ook aan de gebruikerskant. We zijn in een paar jaar tijd totaal afhankelijk geworden van de pc. Niemand kan meer zonder . Het aantal werkplekken, servers en netwerken hier op VUmc is enorm gegroeid. Daarom wilden we weten: hebben we het goed aangepakt, de juiste keuzes gemaakt, hebben we dingen over het hoofd gezien? Tientallen gesprekken Kees van Brink werd aangetrokken om dat onderzoek te doen. Informatisering is zijn specialisme. Van Brink heeft een ronde gemaakt langs alle Bouter ontvangt ambtsketen Tijdens de opening van het academisch jaar op 5 september ontving Lex Bouter de ambtsketen behorende bij de functie van rector magnificus. De scheidende VU-rector, Taede Sminia, is door koningin Beatrix benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgmeester Job Cohen als dank voor zijn jarenlange inzet voor wetenschap, onderwijs en samenleving. De universiteit beloonde haar oud-rector met de traditionele VU-penning. Bijzonder was dat collegevoorzitter René Smit de penning niet aan Sminia zelf uitreikte, maar aan diens echtgenote Wietske. Haar steun en inzet hebben een grote rol gespeeld in de negen jaar dat Taede Sminia zijn rectoraat uitoefende. Het is daarmee voor het eerst dat de penning aan twee personen werd uitgereikt. MK geledingen van de organisatie: bestuurders, artsen en verpleegkundigen, stafleden. Tientallen gesprekken heeft hij gevoerd, waarbij het draaide om drie onderwerpen: de uitvoering van it -diensten, het it - beleid en de plek van de afdeling. Vooral over dat eerste werd gemopperd. Van Brink zag die onvrede bevestigd tijdens zijn ronde. Men zegt: ipo is goed in het signaleren van nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Maar iets van de grond krijgen en op de rails houden, lukt minder goed. ipo moet op dat vlak duidelijk vertrouwen winnen. Daar ligt dan ook de eerste prioriteit Nederland voert een strikt ontmoedigingsbeleid als het gaat om mensen die naar ons land zijn gekomen. Vluchtelingen die in hun eerste gesprek met een Nederlandse ambtenaar niet meteen alles vertellen, kunnen later niets meer aan hun verhaal toevoegen. En dat gaat heel ver, legt Ivan Wolffers, hoogleraar gezondheid en cultuur, uit. Een vrouw die op Schiphol niet onmiddellijk alle details over een verkrachting door een soldaat geeft, is snel uitgeprocedeerd. Terwijl het bijna niet voor te stellen is, dat iemand zoiets wél meteen vertelt. Niet alleen is verkrachting een onderwerp waar alle vrouwen moeite mee hebben, ze komen ook nog eens uit een land waar mensen niets negatiefs over de overheid durven te zeggen. Ook aan de bejegening van buitenlanders schort het aan alle kanten. Er wordt zonder enige vorm van respect of mededogen in het veranderproces. Als interimmanager zet Kees van Brink het komende halfjaar de route uit voor een verbeterde dienstverlening, maakt hij plannen voor een andere aansturing en positionering - direct onder de raad van bestuur - van ipo en bereidt hij de werving van een nieuwe manager voor. Michiel Sprenger, kan zich, zeer tot zijn genoegen - want daar ligt echt mijn grote interesse en dat kan ik het best - geheel richten op inhoudelijke en strategische zaken: hoe kan VUmc optimaal profiteren van nieuwe informatietechnologie. Van Brink: Die beleidsmatige kant is met ze omgegaan. Toen de opgesloten vluchtelingen tijdens de Schipholbrand uit hun cellen werden gehaald, was de grootste angst van de bewakers dat ze weg zouden lopen. Mensen die wilden helpen om cellen open te maken, werden zonder pardon verwijderd, vertelt Wolffers. Hij heeft met een groot aantal van hen gesproken en hoorde stuitende verhalen aan. Gebrek aan expertise Daar komt nog bij dat Nederland ervoor heeft gekozen om asielzoekers in de bestaande gezondheidszorg op te vangen, die niet is geëquipeerd voor de specifieke problematiek van deze patiënten. In Denemarken bijvoorbeeld heeft de overheid juist een expertisecentrum opgericht, waar slachtoffers van marteling kunnen worden opgevangen. En dan hebben we het alleen nog over vluchtelingen die niet zijn afgewezen. Is iemand eenmaal afgewezen (ik ook best in orde. Mensen zijn in het algemeen zeer te spreken over wat ipo op dat vlak doet. De Programmagroep Informatiebeleid - die de schakel is tussen de gebruikers en ipo - functioneert ook goed. Maar wat minder uit de verf is gekomen is de rol van de gebruiker. Drieënhalf jaar geleden was het idee dat die veel meer invloed zou gaan krijgen in de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. En dat moet ook. De dokter wil niet alleen dat zijn pc het doet, maar gewoon de juiste software om het zorgproces te ondersteunen, vult Sprenger aan. Maar het punt is, dat hij daar zelf ook over moet nadenken. Een programma voor het maken van elektronische patiëntendossiers ligt niet op de plank. Er is geen winkel waar je die kunt kopen. We kunnen dat maken als de dokter weet wat hij erin wil hebben. Van Brink: Dat is niet altijd gemakkelijk. Die dokter moet zich een voorstelling kunnen maken van hoe hij er mee kan werken. Bovendien loop je tegen vragen aan als: welke informatie wil je delen met anderen. Wie mag er meekijken in je winkel? ipo moet die gedachtevorming begeleiden. Maar ook de dienstverlening is volgens ipo geen kwestie van eenrichtingverkeer. De gebruiker heeft ook een verantwoordelijkheid. Die moet leren zijn informatie goed te beheren, op afdelingen moet het beheer beter worden georganiseerd en op elke afdeling zou een supergebruiker moeten zijn, die collega s in geval van it-nood kan ondersteunen. Allemaal zaken die ipo ook beter gaat begeleiden. Sprenger: Die totale afhankelijkheid van ons is niet goed. We zijn geen loodgieters, al zijn we heus wel bereid een lek te dichten. Asielzoekers in het nauw Het Nederlandse asielbeleid heeft een desastreuze invloed op de gezondheid van degenen die hier naartoe zijn gevlucht. Steeds vaker lijden zij aan een zware depressie of post traumatische stress syndroom. Oorzaak is deels de ervaringen in hun eigen land, maar ook de onzekerheid door de eindeloos lange procedure en de bejegening door Nederlandse overheid én burgers is er debet aan. Op 23 oktober organiseren vluchtelingenorganisaties, de VU en VUmc de conferentie Asielbeleid en gezondheid om de problemen in kaart te brengen. Conferentie De conferentie Asielbeleid en gezondheid, vindt plaats op 23 oktober van 9.00 tot uur in de aula van de Vrije Universiteit. De sprekers tijdens het plenaire deel van de conferentie zijn: Maria van den Muijsenbergh, UMC St. Radboud, Joop de Jong, VU medisch centrum, Healthnet/TPO, Evert Bloemen, Pharos en Tammy Bean, Western Psychiatric Institute and Clinic, Child and Adolescent Psychiatry of the University of Pittsburg. s Middags zal de problematiek in 13 verschillende werkgroepen verder worden bediscussieerd mede aan de hand van ingezonden casuïstiek. De kosten van deelname bedragen 60 euro. Meer informatie: heb een hekel aan het woord illegaal) dan is de toegang tot de reguliere zorg afgesneden. Deze ongedocumenteerden zijn afhankelijk van goedwillende vrijwilligers. Tijdens de conferentie zullen verschillende sprekers de toegang tot de gezondheidszorg en de relatie tussen asielbeleid en gezondheid belichten. Vervolgens zullen zij, samen met het publiek inventariseren hoe tot een beter asielbeleid te komen. Die wensen zullen we in een aanbevelingsrapport voorleggen aan politici. Begin november zullen we in De Balie de partijprogramma s van de verschillende politieke partijen vergelijken, om te zien wat zij op asielgebied te melden hebben. En natuurlijk sturen we onze informatie na de verkiezingen naar de informateur. We houden de conferentie niet voor niets in verkiezingstijd. MK 4 Tracer 14 september 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25 4 Parelsnoer van start 5 Stalman stelt zich voor 6 Worstelen met kansberekening 7 december 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25

Nadere informatie

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 20

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 20 29 september 2005, nummer 5 Het VerpleegkundeKatern is een tweemaandelijks blad van het VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie Naast het bed van de patiënt hangt een briefje met daarop de datum

Nadere informatie

VUmc-band legt de lat hoog

VUmc-band legt de lat hoog 01-12_612800 26-04-2006 09:22 Pagina 1 3 Aftrap VU Kinderstad 5 Nieuwe 7 donatiefunctionaris aangesteld Onderzoek naar vallen ouderen 27 april 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET

Nadere informatie

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO 5 VU-compas opnieuw op koers 6 Patiëntenlogistiek 7 is hip Wetenschap en onderwijs in balans 18 maart 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE

Nadere informatie

Rampoefening verloopt bijna volmaakt

Rampoefening verloopt bijna volmaakt 01-12_717643 10/11/2004 09:47 Pagina 1 Stalman bereidt advies voor Transfusiebeleid getoetst 3 6 7 Pathologie geaccrediteerd 11 november 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH

Nadere informatie

Virusontdekkers ontvangen Nobelprijs

Virusontdekkers ontvangen Nobelprijs 4 Rugtasje vol mogelijkheden 4 Kwaliteit in VUmc 8 Doctor 2 doctor ziekenhuis bezocht 9 oktober 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer

Nadere informatie

Helideck in één keer de lucht in

Helideck in één keer de lucht in 6 Care-oké-café 7 een succes Grootmeesters binden strijd aan 17 februari 2005 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 4 Helideck in één

Nadere informatie

Borstkankermaand goed van start

Borstkankermaand goed van start 4 Nieuwe directeur IPO 7 VUmc agressievrij 9 Hand Clinic geopend 11 oktober 2007 T r a c e r i s h e T T w e e w e k e l i j k s e m e d e w e r k e r s B l a d v a N v U m e d i s c h c e N T r U m U

Nadere informatie

Kinderen genieten van SNOOZZ

Kinderen genieten van SNOOZZ donderdag 22 oktober nummer 22 VUmc moet zich profileren als beste werkgever Proefaudit veiligheid managementsysteem Training geeft onder zoekers vat op toekomst Blinde vlekken als bron van informatie

Nadere informatie

Cijfers schetsen groei in productie

Cijfers schetsen groei in productie 27 april 2005, nummer 4 Het KwaliteitsKatern geeft inzicht in de continue kwaliteitsontwikkeling binnen het VU medisch centrum Ilse van Wijk Waarom kiest een universitair medisch centrum voor deelname

Nadere informatie

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 56. De universele bril

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 56. De universele bril 01-12_717047 09/12/2003 18:48 Pagina 1 11 december 2003 3 Polikliniek de lucht in 5 Geslachtoffers titel oratie Peggy Cohen- Kettenis 7 Onderzoek is net als puzzelen TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD

Nadere informatie

familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van

familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van 4 Eddy Boots 40 jaar bij VUmc 8 Aapje helpt patiëntjes 9 Fietsen tijdens dialyse 31 januari 2008 T R A C E R I S H E T T W E E W E K E L I J K S E M E D E W E R K E R S B L A D V A N V U M E D I S C H

Nadere informatie

achterstand ziet teruglopen. Anderzijds wordt het ook zichtbaar als je dat maanden en het aantal nog te dicteren brieven is inmiddels gehalveerd.

achterstand ziet teruglopen. Anderzijds wordt het ook zichtbaar als je dat maanden en het aantal nog te dicteren brieven is inmiddels gehalveerd. 3 Verplichte oogmeting voor 40+ 4 Huisartsendag: dag van ontmoeting 8 Twintig jaar onderzoek naar kinderkanker 28 maart 2008 T R A C E R I S H E T T W E E W E K E L I J K S E M E D E W E R K E R S B L

Nadere informatie

Sterftecijfer in VUmc zeer laag

Sterftecijfer in VUmc zeer laag 4 Patiëntveiligheid in VUmc 7 Radiologie verkort wachttijd 9 Desmond Tutu luistert naar kinderarts 4 december 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie

Nadere informatie

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer 7

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer 7 3 Vital@Work zoekt deelnemers 7 De kracht van Saskia Peerdeman 9 Affiliatiedag versterkt banden 26 maart 2009 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie

Nadere informatie

Cruijff heeft hart voor VUmc

Cruijff heeft hart voor VUmc 30 juni 2011 nummer 13 Foto Jean Pierre Jans Jouw innovatie goud waard Het Technology Transfer Office ondersteunt wetenschappers van VU en VUmc pagina 2 Revalidatiegeneeskunde weer een eenheid Bij revalidatiegeneeskunde

Nadere informatie

Alliantie Slotervaart en VUmc

Alliantie Slotervaart en VUmc 18 augustus 2005 2 Signalering mishandeling sterk verbeterd 3 Medische hulpverlening bij rampen VerpleegkundeKatern Academisch verplegen in de 20ste eeuw FOTO: DAAN VAN EIJNDHOVEN TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE

Nadere informatie

Amsterdam-Paramaribo: een wereld van verschil

Amsterdam-Paramaribo: een wereld van verschil 28 juli 2011 nummer 15 Ramadan 2011 De Islamitische vastentijd, een maand van verzoening en bezinning, begint dit jaar op 1 augustus pagina 2 Buitenconcert uitverkocht Met een optreden van het Orkest van

Nadere informatie

Transferafdeling verhoogt welzijn. Al tien jaar beschikt VUmc over een transferafdeling voor patiënten die nog niet naar huis kunnen pagina 4

Transferafdeling verhoogt welzijn. Al tien jaar beschikt VUmc over een transferafdeling voor patiënten die nog niet naar huis kunnen pagina 4 22 augustus 2013 nummer 17 Een goed begin voor Wouter Bos De voorzitter van de raad van bestuur Wouter Bos begon zijn eerste werkdag met het schrijven van een column pagina 2 Workshop kijken in het hart

Nadere informatie

Bikinivisie te beperkt

Bikinivisie te beperkt Het verenigingsblad van NU 91 - Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging Oktober 2010 19e jaargang Nr.117...zorgen dat je op de hoogte blijft! Bikinivisie te beperkt Kwaliteit van arbeid Genezende

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? De Comeback van Thema revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: > Inclusiviteit: uitzenders

arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? De Comeback van Thema revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: > Inclusiviteit: uitzenders Vakblad over mens, werk en inkomen 37 e JAARGANG april 2015 NUMMER 2 De Comeback van arbeids revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: Thema arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? > Evaluatie

Nadere informatie

1 7e jaargang April 2013

1 7e jaargang April 2013 Pijn periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 1 7e jaargang April 2013 Soepele gewrichten: soms handig, meestal pijnlijk Interview met Elly Roetering

Nadere informatie

Parkeerdokters blijken publiekstrekkers

Parkeerdokters blijken publiekstrekkers donderdag 29 juli nummer 15 Ramadan 2010 11 augustus begint de maand ramadan: jaarlijkse spirituele beleving voor de moslims pagina 2 Inventarisatie parkeerpassen Inmiddels zijn er iets meer dan duizend

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

the future of Innovatie in de zorg

the future of Innovatie in de zorg Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 01 the future of health Innovatie in de zorg De Nederlandse zorg staat voor de grootste verandering ooit. Artsen, verpleegkundigen maar ook patiënten en staf iedereen

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

Beken kleur. michiel westerman Specialisten moeten sneller worden blootgesteld aan zelfstandigheid. Dokteren met. en handen

Beken kleur. michiel westerman Specialisten moeten sneller worden blootgesteld aan zelfstandigheid. Dokteren met. en handen Magazine van het Instituut voor onderwijs en opleiden november 2013 michiel westerman Specialisten moeten sneller worden blootgesteld aan zelfstandigheid Dokteren met hoofd, hart en handen Opleiden met

Nadere informatie

CaRre. bulletin van de netherlands school of primary care research

CaRre. bulletin van de netherlands school of primary care research CaRre jaargang 15 nr 53 oktober 2010 Ccarré jaargang 15 nr 53 oktober 2010 INHOUD r e d a c t i e c o m m i s s i e Riekie de Vet (voorzitter), EMGO Janaica Grispen, Caphri Jaap Sijbesma, UMC St Radboud

Nadere informatie