Veel mensen hebben last van regels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veel mensen hebben last van regels"

Transcriptie

1 3 De dokter verbeeld 5 Terugkomdag Kinder IC 6 Waarde MPU bewezen 14 september 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 19 FOTO: DIGIDAAN Onderwijsjaar van start Maandag 4 september begon voor 350 studenten de studie geneeskunde eindelijk echt. Dit jaar meldden zich landelijk in totaal bijna studenten aan voor opleidingsplaatsen. VUmc selecteerde ruim 100 van de 350 studenten zelf. Hoe zagen deze eerste drie dagen eruit? De 19-jarige Cathy Smith is afgelopen jaar geslaagd voor het vwo en via decentrale selectie toegelaten. Ze vindt dat er veel op je af komt in drie dagen. Haar eerste indruk van de studie is dat het heel interessant is en pittig. Ik had net gelijk een toets voor het practicum en als je het niet goed deed, kon je gaan. Het was ook nog met computers, dat vind ik snel gedoe. Er gebeurt gewoon veel, we krijgen veel informatie, rondleidingen, er is al veel leeswerk en je moet je voor van alles en nog wat inschrijven. Ik vind het wel heel gezellig en kleinschalig. Ze was onder de indruk van het verhaal van Jacco Eltingh. Hij vergeleek topsport met geneeskunde met duidelijke voorbeelden. Maar het leukste deze week was het patiëntcollege, dan zie je gelijk je eerste patiënt. s Middags was er een goedbezocht openingsprogramma voor genodigden met Jacco Eltingh over leren presteren, Lambert Schuwirth als toetsdeskundige uit Maastricht en artscabaratier Michiel Peereboom over het failliet van de geneeskunde. LB Nieuw lid raad van toezicht René Paas Veel mensen hebben last van regels Angela Rijnen De raad van toezicht (RvT) van de VU, Windesheim en VUmc krijgt in de persoon van René Paas een nieuw lid dat medezeggenschap hoog in het vaandel heeft staan. De medewerkers mogen rekenen op de aandacht van de voorzitter van het CNV. Toen Anton van Westerlaken, het lid van de RvT dat in het bijzonder het vertrouwen van de medezeggenschap genoot, aankondigde te vertrekken, konden de medezeggenschapsorganen van VU, VUmc en Windesheim een opvolger voordragen. De or van VUmc stelde cnvvoorzitter en voormalig Gronings wethouder René Paas voor, een voorstel dat van harte werd ondersteund door de andere partijen. Paas (40) was direct geïnteresseerd toen hij werd gepolst voor de functie, vertelt hij in zijn werkkamer op het cnv-kantoor in Utrecht. Persoonlijk voelde hij zich erdoor gestreeld. Als cnv-voorzitter leek het hem passend en verder prikkelden de drie instellingen zijn nieuwsgierigheid. Ik ben weliswaar organisatieadviseur geweest op gebied van zorg en onderwijs, maar het academisch onderwijs zat daar niet bij. Ook vanwege deze bijzondere rol vond ik het een pracht van een uitnodiging om expliciet aandacht te kunnen hebben voor medezeggenschap in de RvT. Plezier in werk Een RvT staat voor het belang van Onderzoek moet tevredenheid medewerkers opnieuw peilen Lieke Hollegie Elke medewerker draagt bij aan het realiseren van de ambities van VUmc. Werken in een prettige omgeving en met plezier aan de slag zijn, draagt positief daaraan bij. Daarom zal dit najaar opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Zowel op centraal als op decentraal niveau wil men inzicht krijgen in hoe tevreden medewerkers zijn over hun werkomgeving. Vijf jaar geleden is de medewerkerstevredenheid voor het laatst onderzocht. Aan de hand van de resultaten van het mto uit 2001 zijn verschillende acties ingezet. De vraag is nu of deze verbeteracties iets hebben opgeleverd. De raad van bestuur heeft mede om antwoord te krijgen op deze vraag besloten opnieuw een mto te houden. Twee delen Het mto zal bestaan uit twee delen. Het eerste deel van het onderzoek heeft als doel het management inzicht te geven in de tevredenheid van de medewerkers op hoofdlijnen. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit het ontwikkelen van een instrument waarmee clusters, diensten en afdelingen specifieke en relevante zaken binnen het cluster, dienst of afdeling kunnen onderzoeken. Door deze tweedeling krijgt VUmc centraal en decentraal inzicht in de tevredenheid van de medewerkers en is het mogelijk om op de verschillende niveaus acties te ondernemen aan de hand van de resultaten van het mto. De uitkomsten van het organisatiebrede mto zullen worden vergeleken met de uitkomsten van het mto Om een goede vergelijking mogelijk te maken zal er niet te veel worden afgeweken van het vorige onderzoek. De vragenlijst zal voor een deel worden overgenomen, maar ook worden aangepast aan de huidige situatie. Een grote verandering is dat de vragenlijsten digitaal steekproefsgewijs worden verstuurd aan een selecte groep van medewerkers. Er zullen zo n 850 vragenlijsten worden verstuurd naar medewerkers, die anoniem worden getrokken uit de database. Hierbij wordt rekening gehouden dat alle clusters, diensten en het groot gedeelte van de functiegroepen worden vertegenwoordigd in het mto. Het streven is om de vragenlijst te versturen in oktober/november van dit jaar. Tijdens het gehele onderzoek wordt de privacy gewaarborgd, doordat er gewerkt gaat worden met een systeem van persoonlijke codes. Deze codes zijn niet gekoppeld aan de antwoorden van de medewerker die de vragenlijst invult. Dit houdt in dat iedereen die deelneemt aan dit onderzoek een unieke code krijgt toegekend. Deze code wordt verwerkt in de link die toegestuurd gaat worden. Deze unieke code is niet gekoppeld aan het databestand van de onderzoeksresultaten. Het is dan ook niet te herleiden wie welke antwoorden heeft gegeven. Het invullen van de vragenlijst heeft dus geen persoonlijke consequenties. Ook wordt niet op individueel niveau geanalyseerd of gerapporteerd. Medio september is over dit onderwerp meer informatie te vinden op intranet. de organisatie en we zitten er als leden niet namens studenten en medewerkers, benadrukt hij. Maar ik vind het wel nodig om met enige regelmaat met hen te praten. Als ik bijvoorbeeld zie dat er een onderwerp speelt en ik mij afvraag hoe dat in de medezeggenschap leeft, dan zal ik bellen. Omgekeerd verwacht ik dat zij mij bellen als zij iets signaleren dat interessant voor de RvT zou kunnen zijn. Een onderwerp dat op zijn warme belangstelling mag rekenen, is plezier in het werk. Het is belangrijk de talenten en motivatie van medewerkers scherp te houden. Zodat zij het gevoel hebben, dat ze in hun werk maximaal tot hun recht komen. Bij deze drie instellingen zullen, net als bij andere organisaties, plekken zijn die vliegen en andere die verstoffen. Ik vind het fascinerend om op dat gebied nieuwe impulsen en inspiratie te geven. Niet overvragen Verder is hem een Netwerk-enquête van een paar maanden terug bijgebleven onder professionals in het onderwijs en de zorg. Daarin kwam duidelijk naar voren dat veel van hen last hebben van regels. Tweederde was negatief over het management. Mensen worden overvraagd in allerlei veranderingsprocessen, en hoewel werknemers veel hoger zijn opgeleid dan vroeger, worden hun verantwoordelijkheden vaak op instrumenteel niveau vertaald. Natuurlijk moeten mensen verantwoording afleggen, maar ik denk dat men het een beetje meer moet loslaten. Ik zou een veel te grote broek aan trekken als ik zei dat door mijn komst allerlei dingen veranderen, relativeert hij. Maar ik hoop wel te gaan helpen door geïnteresseerde en gepassioneerde vragen te gaan stellen. Dat is tenslotte het handelsmerk van een RvT. Vragen stellen, niet zozeer antwoorden geven. Men kan ervan uitgaan dat er na Anton van Westerlaken wéér een lid van de RvT sterk geïnteresseerd is in de vraag, hoe het is om in deze drie instellingen te werken of te studeren.

2 Margrietta Zwaan Tracer staat bol van de projecten die in VU medisch centrum plaatsvinden, nieuwe initiatieven die worden genomen en successen die hier worden behaald. Regelmatig haalt dit nieuws ook de krant, radio en televisie. Dat gebeurt natuurlijk vooral als het spectaculaire ontwikkelingen zijn. Er worden hier echter dagelijks successen geboekt die nooit het nieuws halen, bijvoorbeeld omdat ze heel persoonlijk zijn, niet uniek zijn of alleen te maken hebben met die ene patiënt. Successen die op het eerste oog misschien alledaags lijken, maar die niet minder bijzonder zijn. Tracer vroeg aan vijfdejaars student geneeskunde Paul de Roos: waar ben jij trots op? FOTO: PETER SMITH Waar Dat ik ondanks alle nevenfuncties bijna mijn doctoraal heb Paul de Roos trots op is Wil jij ook in Tracer vertellen waar je trots op bent? En heeft het onderwerp van je trots in de meest brede zin te maken met het werk? Mail dan naar Op het feit dat ik bijna mijn doctoraal heb! Ik wacht nog op de uitslag van één tentamen, maar als ik dat gehaald heb, is het zover. Dat Paul de Roos langer heeft gedaan over zijn doctoraalfase dan de vier jaar die er eigenlijk voor staan, komt omdat hij in de afgelopen twee jaar zijn studie heeft gecombineerd met een aantal bestuursfuncties in studentenorganisaties. Vooral medisch onderwijs en internationalisering zijn onderwerpen waarvoor hij zich inzet. In rap tempo sprekend, zijn mobiele telefoon en digitale agenda onder handbereik, want Ik ben altijd aan het werk, maar vooral met heel veel enthousiasme, legt hij uit wat zijn nevenfuncties inhouden. Ik zit in het internationale bestuur van emsa, de European Medical Students Association en beheer de portefeuille medisch onderwijs. De emsa maakt deel uit van ifmsa. Dit is een internationale vereniging voor medische studenten, met als doel studenten te interesseren voor het belang van de wereldgezondheidsproblematiek. Emsa probeert specifiek de integratie tussen Europese studenten geneeskunde te bevorderen, door het organiseren van evenementen en projecten op het gebied van ethiek, onderwijs en wetenschap. Daarnaast was ik de afgelopen twee jaar voorzitter van de VUmc studentenraad, het medezeggenschapsorgaan voor studenten. Met deze staat van dienst valt de studieachterstand die De Roos heeft opgelopen, nog alleszins mee en is hij terecht trots. Maar er is meer waar hij trots op is. In september bezoeken 15 studenten in Genua het congres van de amee de Association for Medical Education in Europe. Aan dit congres over medisch onderwijs doen 1800 professionals vanuit de hele wereld mee. De 15 VUmc studenten vormen de grootste delegatie studenten vanuit één faculteit. Dit record is te danken aan de inspanningen van Paul de Roos en zijn collega Muhammad Al Dulaimy. We hebben de financiering voor de congresregistratie en reis- en verblijfkosten van deze groep bijeen weten te brengen. Zes studenten uit de groep worden tijdens het congres ingezet voor allerlei hand- en spandiensten. De vergoeding die ze hiervoor krijgen, gaat deels in de pot. Twee studenten leveren een inhoudelijke bijdrage aan een sessie en worden daarom gesponsord door amee. Tenslotte hebben we een projectplan ingediend bij de faculteit, dat gehonoreerd is met een financiële bijdrage. In dit plan is opgenomen dat we de kennis die we tijdens het congres opdoen, binnen VUmc verspreiden, door het organiseren van een minisymposium over medisch onderwijs. De Roos lacht. Gelukkig zijn studenten niet de duurste groep om op congres te sturen. We nemen deel tegen gereduceerd tarief en overnachten niet op de meest kostbare locaties. Aan het eind van dit jaar hoopt Paul de Roos te starten met zijn co-schappen. Heeft hij dan nog wel tijd voor zijn nevenactiviteiten? Ik zal het zeker druk krijgen, maar dat vind ik niet erg. Het helpt om goed te plannen. Het amee congres 2006 moet nog beginnen, maar nu al heb ik zeven voorstellen voor abstracts ingestuurd voor het congres in Hopelijk leidt dat opnieuw tot een grote inbreng van VUmc studenten aan het congres. Als hem gevraagd wordt, wat hem drijft tot al deze activiteiten, is De Roos voor het eerst tijdens het interview een moment stil. Hij denkt even voor hij antwoordt: Een student leert veel tijdens zijn studie. Maar menselijke vaardigheden ontwikkel je vooral door activiteiten náást je studie. Ik volg nog het curriculum 91, maar heb via mijn werk in de studentenraad een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het VUmc Compas. Ik vind dit nieuwe curriculum een enorme verbetering, maar hoop dat het studenten voldoende ruimte biedt om naast hun studie activiteiten te ontplooien die ze laat groeien als mens. Betrokkenheid is één van de kernwaarden in de missie van VUmc. Dat moet niet alleen lokaal gelden, maar ook internationaal. Voor mijn gevoel is op het gebied van internationalisering en de wereldgezondheidsproblematiek, zeker in de bachelorfase nog een hoop te verbeteren. Ik hoop dat ik daar, voor mijn afstuderen, nog iets aan kan bijdragen. 5e jaargang, nummer september 2006 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s van Tracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Mariet Bolluijt, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys Bouma, Marisca Butterman, Clemens Dirven, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Daniëlle van der Windt Fotografie Yvonne Compier, Peter Smith, Richelle van der Valk, Peter Valckx Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatie VU medisch centrum kamer PK4x190 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving Marcel Bakker, De Ontwerperij Druk RotoSmeets, Utrecht Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement op Tracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnmenten Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 28 september. Deadline voor kopij is 20 september om uur. FOTO:PETER VALCKX Training jaar- en beoordelingsgesprek Leidinggevenden extra ondersteund bij lastige taak Een niet onbelangrijk onderdeel van de werkzaamheden van leidinggevenden is het voeren van jaar- en beoordelingsgesprekken. Dat dit lastig kan zijn, blijkt uit ervaringen die zowel beginnende als ervaren leidinggevenden hebben met het voeren van deze gesprekken. De training jaargesprekken voeren en beoordelen geeft leidinggevenden onder andere handvatten om medewerkers te kunnen motiveren kritisch naar het functioneren te kijken. Tineke de Roos en Astrid van der Poel Het is de kunst van de leidinggevende om gesprekken zo te voeren, dat zowel medewerker als leidinggevende er beter uitkomen: dat beiden weten wat van elkaar wordt verlangd, er ruimte is voor het geven van feedback over elkaars functioneren, er meer duidelijkheid is over ambities en ontwikkelmogelijkheden en er afstemming plaatsvindt over de resultaten die moeten worden neergezet in de komende periode. Dat deze training voor beginnend leidinggevenden van waarde kan zijn, is evident. Maar ook voor leidinggevenden die al langer leiding geven, kan het ondersteunend zijn. Het blijft namelijk lastig om medewerkers te confronteren met ongewenst gedrag. Hoe maak je dit bespreekbaar en hoe zorg je ervoor dat de medewerker verantwoording neemt voor zijn eigen gedrag? Hoe krijg je alles boven tafel? Tijdens de training is ruimte voor eigen inbreng en het uitwisselen van ervaringen onder leiding van een trainer van de Amstel Academie. Daarnaast zal een acteur gedurende een dagdeel de rol van medewerker spelen, zodat er geoefend kan worden met gedrag dat medewerkers laten zien en dat soms moeilijk hanteerbaar is. Ook het beoordelingsgesprek blijkt een hele uitdaging voor leidinggevenden. Denk bijvoorbeeld aan de medewerker die het niet eens is met zijn beoordeling en deze niet wil ondertekenen. Een beleidsmedewerker van de stafdienst P&O geeft informatie over het VUmcbeleid, de juridische aspecten van jaar- en beoordelingsgesprekken, de mogelijkheden die er zijn en hoe hierbij te handelen. De training jaargesprekken voeren en beoordelen wordt gefinancierd vanuit het hrm budget en vindt plaats op 18 en 19 oktober Meer informatie: Wisia Schaefer of Meta Ponsen, tst VUmc op Verwijskompas.nl Sinds 1 september staan vier poliklinische afdelingen van VUmc op Verwijskompas.nl. Verwijskompas.nl is een digitaal medium voor verwijzers, dus huisartsen en specialisten in andere ziekenhuizen. Doel van Verwijskompas.nl is om verwijzers naast contactadressen, snel informatie aan te bieden over de werkwijze op de desbetreffende polikliniek, wat verwijsindicaties zijn en of er een wachtlijst is. VUmc start op Verwijskompas.nl met tien pagina s, als deze voldoende geraadpleegd worden, wordt het aantal pagina s uitgebreid. VUmc hecht aan een goede relatie met haar verwijzers. Uit onderzoek blijkt dat verwijzers een gemakkelijke ingang willen, om snel ter zake doende informatie tot hun beschikking te hebben als zij op het punt staan een patiënt door te verwijzen. Naast inhoudelijke informatie over de afdelingen, is vooral een contactpersoon voor hen een belangrijk gegeven. Verwijskompas.nl is een faciliteit op internet waar snel en overzichtelijk verwijsadressen kunnen worden gezocht. Doordat er op de pagina s ook ruimte is voor inhoudelijke informatie biedt Verwijskompas.nl voor VUmc de mogelijkheid om patiëntengroepen meer te sturen en onder de aandacht te brengen waar we als VUmc goed in zijn. Per 1 september staan de VUmc poliklinieken vaatchirurgie, vasculaire geneeskunde, obesitas kinderen en KNO (neus, neus-bijholten) op Verwijskompas.nl. In de komende weken komen daar nog zes afdelingen bij. Verdere uitbreiding is afhankelijk van het aantal hits en de tevredenheid van huisartsen over Verwijskompas.nl. Voor de geïnteresseerde: zoeken in Verwijskompas.nl kan via EK 2 Tracer 14 september 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 Sportieve monsterprestatie voor VONK Thema de dokter verbeeld Minisymposium over de bijzondere relatie tussen literatuur en geneeskunde Edith Krab Het belooft een bijzondere dag te worden op 20 september: onder andere schrijver en filosofe Désanne van Brederode en VPRO programmamaker en schrijver Wim Kayzer geven acte de présence tijdens het minisymposium Literatuur en geneeskunde in zaal de Amstel. De eerste houdt een voordracht over harde en zachte heelmeesters naar aanleiding van A burnt out case van Graham Greene, de tweede wordt geïnterviewd naar aanleiding van zijn boek De waarnemer. Het symposium onder leiding van dagvoorzitter Armand Girbes, hoogleraar intensive care, heeft als thema de dokter verbeeld. Het symposium Literatuur en geneeskunde is inmiddels een traditie. Elk jaar wordt aan de hand van een thema de bijzondere relatie tussen literatuur en geneeskunde voor het voetlicht gebracht. Dit jaar is het thema de dokter verbeeld en komt Nabil Saouti heeft van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek nwo een Mozaïekbeurs toegekend gekregen. Met deze subsidie kan hij gedurende vier jaar een promotieonderzoek doen. Het onderzoeksvoorstel van Saouti is getiteld Redistribution of pulmonary blood flow as a cause for the progression of pulmonary hypertens after chronic thrombo-emboli. In de wetenschap zijn minderheden slecht vertegenwoordigd. nwo heeft de mozaïekbeurs in het leven geroepen om jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden in staat te stellen promotieonderzoek te verrichten. Hiermee wil de organisatie voorkomen dat er wetenschappelijk talent verloren gaat. VU-uur Theo Schuyt, hoofd van de afdeling filantropie van de faculteit sociale wetenschappen, zal tijdens Het heilig VU-uur van donderdag 21 september ingaan op het onderwerp privaat geld voor de wetenschap. Schuyt is voorzitter van de taskforce geven voor weten, van het Innovatie Platform. Deze taskforce wil onder andere een cultuuromslag stimuleren om de inzet van particuliere en filantropische middelen te accepteren naast de reguliere financieringsbronnen. De stellingen van Schuyt zijn: zonder privaat geld zou de VU niet bestaan en geld zit vooral tussen de oren. Het Heilig VU-uur vindt plaats in de Amstelzaal en begint om uur. de dokter in vele verschijningsvormen op het symposium terug. Zo vertelt huisarts en senioronderzoeker bij het emgo instituut Henriëtte van der Horst over de valkuilen van idealisme in de geneeskunde naar aanleiding van het boek De goede arts van Damon Galgut, en gaat universitair hoofddocent metamedica Arko Oderwald in op de belabberde bedside manners van de holografische dokter uit de bekende televisie serie Star Trek. Ook dit jaar verschijnt gelijktijdig Column Gezond bestaan Piet Hoogland Rob de Wit heeft als exkankerpatiënt een aantal zware jaren achter de rug. Hij wilde graag op symbolische wijze deze ziekteperiode afsluiten en een nieuwe periode in zijn leven markeren. Daarom vertrok hij op 2 april vanuit zijn woonplaats Castricum voor een retourtje op de fiets naar Santiago de Compostella. Negentig dagen later, op 30 juni, kwam hij weer thuis, met kilometer in de benen. Rob wilde met deze sportieve monsterprestatie geld bijeenbrengen voor vonk. Zijn streefbedrag was euro, één euro voor iedere kilometer die hij aflegde. Maar wat begon als een individuele actie van Rob, Programma dagvoorzitter: Armand Girbes, hoogleraar intensive care zaal open opening door Armand Girbes De goede arts: over de soms vervelende consequenties van goede bedoelingen, door Henriette van der Horst, huisarts en senior-onderzoeker EMGO instituut Holografisch genezen: over geneeskracht en ineenstorting van de holografische dokter in de tv-serie Star Trek, door Arko Oderwald, universitair hoofddocent metamedica overhandiging van het eerste exemplaar van het boek De garderobe van de dokter aan Frank de Grave, voorzitter College Tarieven Gezondheidszorg/Nederlandse Zorgautoriteit God in Frankrijk?: Jellie Brouwer interviewt Wim Kayzer naar aanleiding van zijn roman De Waarnemer pauze intermezzo Zang en muziek: Francien van Tuinen en Joost Swart publiekslezing Literatuur en Geneeskunde De Auteur, de Architect en de Arts : over harde en zachte heelmeesters naar aanleiding van A burnt out case van Graham Greene door Désanne van Brederode borrel In Utrecht hebben ze een hele domme beheerder bij de afdeling parkeerzaken. Ze hebben daar het parkeren tweemaal zo duur gemaakt met als reden: We moeten iets doen tegen de vervuiling door uitlaatgassen. Volgens mij stoot een geparkeerde auto veel minder uitlaatgassen uit dan een rijdende auto. Het parkeertarief in Utrecht is nu zo hoog, dat het de moeite loont om je partner te vragen om langzaam rondjes te blijven rijden, terwijl jij de boodschappen doet. Dat kost minder dan de auto te parkeren. Tel uit je winst. Dan is het rond VUmc beter geregeld. Om de mensen die ondanks alles toch met de auto willen of moeten komen de gelegenheid te bieden om wat lichaamsbeweging te nemen, heeft men het parkeren op afstand gratis gemaakt. Een bijkomend voordeel is dan, dat er rondom het ziekenhuis altijd parkeerplaatsen zijn voor bijvoorbeeld ambulances en begrafenisauto s. Een goed begin zou je kunnen zeggen, maar goed kan nog altijd beter. In de liften kan men een oud idee van de faculteit bewegingswetenschappen toepassen: Hang daar een lachspiegel op die ervoor zorgt, dat je heeft zich als een olievlek over Castricum en omgeving verspreid. Na een artikel in het Noord-Hollands Dagblad, gaven veel particulieren en bedrijven aan, Rob te willen steunen. Zij bedachten op hun beurt weer andere acties om geld voor vonk bijeen te brengen. Zo stonden er in winkels en restaurants collectebussen op de toonbank, haalde de sportvereniging oude kranten op en werd in Egmond aan Zee een spinningevenement georganiseerd bij thuiskomst van Rob. Dit alles heeft er toe geleid dat Rob het bedrag van euro kon overhandigen aan Gert-Jan Kaspers, hoofd van vonk. Rob kijkt met een trots en tevreden gevoel terug op met het symposium een boek waarin diverse auteurs, waaronder de genoemde sprekers, meestal aan de hand van romans, autobiografieën en films de verschillende verschijningsvormen van de dokter bespreken. Dit jaar neemt Frank de Grave, zijn fietstocht. De wetenschap dat ik met iedere kilometer een bijdrage leverde aan het onderzoek naar kinderkanker, hielp me door de moeilijke momenten heen. Ik ben enorm trots op mijn lichaam, dat zó ziek is geweest en nu dit heeft volbracht. Ik wilde heel graag in Santiago mijn oude leven achterlaten en met een nieuw de terugtocht aanvaarden. Dat is gelukt en werd prachtig gesymboliseerd door mijn fiets. Ik kwam in Santiago aan met een kapot achterwiel. Dat is gerepareerd en met een nieuw wiel begon ik aan de weg naar huis, vol vertrouwen in de goede afloop van mijn fietsavontuur en in de toekomst. MZ oud minister van defensie en nu voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg/Nederlandse Zorgautoriteit het eerste exemplaar van het boek De garderobe van de dokter in ontvangst. Redacteur en medeorganisator Arko Oderwald heeft een duidelijke verklaring voor de titel van het boek: De beelden van de dokter in fictie vormen als het ware een garderobe van totaal verschillende, maar bij elkaar passende kleren. Die beelden functioneren ook als kleren: ze tonen én ze verbergen, zijn opsmuk én noodzakelijk, zijn modegevoelig én tijdloos. Op het symposium worden een aantal van deze beelden toegelicht. Veel meer beelden zijn terug te vinden in het bijbehorende boek. Het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door jazz-zangeres Francien van Tuinen en pianist-huisarts Joost Swart. Aanmelden voor het symposium is mogelijk via of tst De toegang is gratis. Meer informatie over het symposium op er net iets dikker uitziet dan je in werkelijkheid bent. Daardoor zullen velen in het vervolg de trap nemen. Verder kunnen we iedere middagpauze een ontruimingsoefening houden. Dat beschermt ons ook tegen eventuele geestelijke ontsporingen. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat, wanneer je psychiatriepatiënten tussen de middag verplicht een uur in het volle licht van de middagzon laat lopen, deze patiënten de helft minder medicijnen nodig hebben. Verder zouden we geen vette happen meer moeten verstrekken binnen de muren van VUmc en zou de portier het recht moeten krijgen om alle meegebrachte broodtrommels te inspecteren op etenswaren die het cholesterolgehalte kunnen doen stijgen. De koffieautomaten moeten worden vervangen door fruitpersen en de infuusvloeistoffen van de patiënten mogen worden verrijkt met vitaminerijke sapjes naar keuze. En wat zeker niet onbelangrijk is: mensen die door hun gedrag aanleiding geven tot stress, hoge bloeddruk, hoofdpijn of andere vervelende klachten bij hun collega s, moeten met een versnelde afvloeiingsregeling de deur uitgewerkt worden. Kortom, we zijn op de goede weg maar er is nog wel het een en ander te doen. Tracer 14 september Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 FOTO: PETER VALCKX Informatica & procesondersteuning Dienstverlening is geen eenrichtingsverkeer Marianne Meijerink Pijnlijk. Uitgerekend op de afdeling informatisering en procesondersteuning (IPO) blijkt mijn memorecorder niet te werken als ik hem wil aanzetten bij de start van het interview. Als ik zeg dat de techniek me in de steek laat kopt Michiel Sprenger behendig in: Ik geloof dat het in dit geval eerder andersom is. Hij is vol. Je had bestanden moeten wissen. Hij constateert het droogjes. Zonder een zweem van superioriteit of ergernis. Hij kent zijn pappenheimers. Mens en techniek, it welteverstaan, en hun gecompliceerde relatie. Het is de grondtoon van dit gesprek, al wordt dat thema niet zo expliciet benoemd. In werkelijkheid hebben we het over gebruikers, applicaties, functionaliteit, processen, beleid, prioriteiten en meer van dat soort alledaagse benamingen voor de zaken die zich in een organisatie voltrekken. Aan het woord zijn Michiel Sprenger, hoofd informatica en architectuur ipo, en Kees van Brink. Vernieuwingen Van Brink zet als interim manager bij ipo een aantal vernieuwingen op poten. Lijkt het zo, of was dat drie jaar geleden ook al de bedoeling? Al in maart 2003 meldde Tracer dat de het nieuwe ipo - een halfjaar daarvoor ontstaan uit een fusie van drie it-afdelingen - de nog niet waargemaakte beloften toch echt zou gaan inlossen. Hoe is dat gegaan? Sprenger: Dat wilden wij óók weten. Er is in die drieënhalf jaar heel veel op ons af gekomen. Als je je met automatisering bezighoudt, speel je permanent in op veranderingen en die gaan bovendien heel erg snel. Dat FOTO: PETER VALCKX geldt voor de technologie zelf, maar ook aan de gebruikerskant. We zijn in een paar jaar tijd totaal afhankelijk geworden van de pc. Niemand kan meer zonder . Het aantal werkplekken, servers en netwerken hier op VUmc is enorm gegroeid. Daarom wilden we weten: hebben we het goed aangepakt, de juiste keuzes gemaakt, hebben we dingen over het hoofd gezien? Tientallen gesprekken Kees van Brink werd aangetrokken om dat onderzoek te doen. Informatisering is zijn specialisme. Van Brink heeft een ronde gemaakt langs alle Bouter ontvangt ambtsketen Tijdens de opening van het academisch jaar op 5 september ontving Lex Bouter de ambtsketen behorende bij de functie van rector magnificus. De scheidende VU-rector, Taede Sminia, is door koningin Beatrix benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgmeester Job Cohen als dank voor zijn jarenlange inzet voor wetenschap, onderwijs en samenleving. De universiteit beloonde haar oud-rector met de traditionele VU-penning. Bijzonder was dat collegevoorzitter René Smit de penning niet aan Sminia zelf uitreikte, maar aan diens echtgenote Wietske. Haar steun en inzet hebben een grote rol gespeeld in de negen jaar dat Taede Sminia zijn rectoraat uitoefende. Het is daarmee voor het eerst dat de penning aan twee personen werd uitgereikt. MK geledingen van de organisatie: bestuurders, artsen en verpleegkundigen, stafleden. Tientallen gesprekken heeft hij gevoerd, waarbij het draaide om drie onderwerpen: de uitvoering van it -diensten, het it - beleid en de plek van de afdeling. Vooral over dat eerste werd gemopperd. Van Brink zag die onvrede bevestigd tijdens zijn ronde. Men zegt: ipo is goed in het signaleren van nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Maar iets van de grond krijgen en op de rails houden, lukt minder goed. ipo moet op dat vlak duidelijk vertrouwen winnen. Daar ligt dan ook de eerste prioriteit Nederland voert een strikt ontmoedigingsbeleid als het gaat om mensen die naar ons land zijn gekomen. Vluchtelingen die in hun eerste gesprek met een Nederlandse ambtenaar niet meteen alles vertellen, kunnen later niets meer aan hun verhaal toevoegen. En dat gaat heel ver, legt Ivan Wolffers, hoogleraar gezondheid en cultuur, uit. Een vrouw die op Schiphol niet onmiddellijk alle details over een verkrachting door een soldaat geeft, is snel uitgeprocedeerd. Terwijl het bijna niet voor te stellen is, dat iemand zoiets wél meteen vertelt. Niet alleen is verkrachting een onderwerp waar alle vrouwen moeite mee hebben, ze komen ook nog eens uit een land waar mensen niets negatiefs over de overheid durven te zeggen. Ook aan de bejegening van buitenlanders schort het aan alle kanten. Er wordt zonder enige vorm van respect of mededogen in het veranderproces. Als interimmanager zet Kees van Brink het komende halfjaar de route uit voor een verbeterde dienstverlening, maakt hij plannen voor een andere aansturing en positionering - direct onder de raad van bestuur - van ipo en bereidt hij de werving van een nieuwe manager voor. Michiel Sprenger, kan zich, zeer tot zijn genoegen - want daar ligt echt mijn grote interesse en dat kan ik het best - geheel richten op inhoudelijke en strategische zaken: hoe kan VUmc optimaal profiteren van nieuwe informatietechnologie. Van Brink: Die beleidsmatige kant is met ze omgegaan. Toen de opgesloten vluchtelingen tijdens de Schipholbrand uit hun cellen werden gehaald, was de grootste angst van de bewakers dat ze weg zouden lopen. Mensen die wilden helpen om cellen open te maken, werden zonder pardon verwijderd, vertelt Wolffers. Hij heeft met een groot aantal van hen gesproken en hoorde stuitende verhalen aan. Gebrek aan expertise Daar komt nog bij dat Nederland ervoor heeft gekozen om asielzoekers in de bestaande gezondheidszorg op te vangen, die niet is geëquipeerd voor de specifieke problematiek van deze patiënten. In Denemarken bijvoorbeeld heeft de overheid juist een expertisecentrum opgericht, waar slachtoffers van marteling kunnen worden opgevangen. En dan hebben we het alleen nog over vluchtelingen die niet zijn afgewezen. Is iemand eenmaal afgewezen (ik ook best in orde. Mensen zijn in het algemeen zeer te spreken over wat ipo op dat vlak doet. De Programmagroep Informatiebeleid - die de schakel is tussen de gebruikers en ipo - functioneert ook goed. Maar wat minder uit de verf is gekomen is de rol van de gebruiker. Drieënhalf jaar geleden was het idee dat die veel meer invloed zou gaan krijgen in de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. En dat moet ook. De dokter wil niet alleen dat zijn pc het doet, maar gewoon de juiste software om het zorgproces te ondersteunen, vult Sprenger aan. Maar het punt is, dat hij daar zelf ook over moet nadenken. Een programma voor het maken van elektronische patiëntendossiers ligt niet op de plank. Er is geen winkel waar je die kunt kopen. We kunnen dat maken als de dokter weet wat hij erin wil hebben. Van Brink: Dat is niet altijd gemakkelijk. Die dokter moet zich een voorstelling kunnen maken van hoe hij er mee kan werken. Bovendien loop je tegen vragen aan als: welke informatie wil je delen met anderen. Wie mag er meekijken in je winkel? ipo moet die gedachtevorming begeleiden. Maar ook de dienstverlening is volgens ipo geen kwestie van eenrichtingverkeer. De gebruiker heeft ook een verantwoordelijkheid. Die moet leren zijn informatie goed te beheren, op afdelingen moet het beheer beter worden georganiseerd en op elke afdeling zou een supergebruiker moeten zijn, die collega s in geval van it-nood kan ondersteunen. Allemaal zaken die ipo ook beter gaat begeleiden. Sprenger: Die totale afhankelijkheid van ons is niet goed. We zijn geen loodgieters, al zijn we heus wel bereid een lek te dichten. Asielzoekers in het nauw Het Nederlandse asielbeleid heeft een desastreuze invloed op de gezondheid van degenen die hier naartoe zijn gevlucht. Steeds vaker lijden zij aan een zware depressie of post traumatische stress syndroom. Oorzaak is deels de ervaringen in hun eigen land, maar ook de onzekerheid door de eindeloos lange procedure en de bejegening door Nederlandse overheid én burgers is er debet aan. Op 23 oktober organiseren vluchtelingenorganisaties, de VU en VUmc de conferentie Asielbeleid en gezondheid om de problemen in kaart te brengen. Conferentie De conferentie Asielbeleid en gezondheid, vindt plaats op 23 oktober van 9.00 tot uur in de aula van de Vrije Universiteit. De sprekers tijdens het plenaire deel van de conferentie zijn: Maria van den Muijsenbergh, UMC St. Radboud, Joop de Jong, VU medisch centrum, Healthnet/TPO, Evert Bloemen, Pharos en Tammy Bean, Western Psychiatric Institute and Clinic, Child and Adolescent Psychiatry of the University of Pittsburg. s Middags zal de problematiek in 13 verschillende werkgroepen verder worden bediscussieerd mede aan de hand van ingezonden casuïstiek. De kosten van deelname bedragen 60 euro. Meer informatie: heb een hekel aan het woord illegaal) dan is de toegang tot de reguliere zorg afgesneden. Deze ongedocumenteerden zijn afhankelijk van goedwillende vrijwilligers. Tijdens de conferentie zullen verschillende sprekers de toegang tot de gezondheidszorg en de relatie tussen asielbeleid en gezondheid belichten. Vervolgens zullen zij, samen met het publiek inventariseren hoe tot een beter asielbeleid te komen. Die wensen zullen we in een aanbevelingsrapport voorleggen aan politici. Begin november zullen we in De Balie de partijprogramma s van de verschillende politieke partijen vergelijken, om te zien wat zij op asielgebied te melden hebben. En natuurlijk sturen we onze informatie na de verkiezingen naar de informateur. We houden de conferentie niet voor niets in verkiezingstijd. MK 4 Tracer 14 september 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het?

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het? Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker wat is het en hoe werkt het? De behandeling van kinderen en jongeren met kanker vindt meestal plaats in combinatie met een klinisch onderzoek. We

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum Marjon van Rijn, docent / onderzoeker HvA / AMC Symposium HBO-V van de Toekomst

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht De Nederlandse Obesitas Kliniek, het centrum voor patiënten met morbide obesitas De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is hét centrum van

Nadere informatie

Patiëntinformatie TES

Patiëntinformatie TES Patiëntinformatie TES Datum: 6 november 2013 Onderwerp: Proefpersoneninformatie Geachte heer / mevrouw, U bent gevraagd om mee te doen aan een onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning bij zorgen over

Nadere informatie

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING Geneeskunde studiejaar 2014-2015 Matchingsvragenlijst MATCHING Dit PDF document is een weergave van het matchingsformulier voor de opleiding geneeskunde van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Jolan. Jolanda Omvlee (42),

Jolan. Jolanda Omvlee (42), Jolan Jolanda Omvlee (42), getrouwd met Ron (48), moeder van Lise (10) en Emmely (6) is directeur van Compassion. Ze geeft leiding aan 38 personen, haar contacten gaan internationaal. 22 tekst Wieteke

Nadere informatie

Ik zie, jij ziet, wij zien... beeldvormend medisch onderzoek

Ik zie, jij ziet, wij zien... beeldvormend medisch onderzoek Ik zie, jij ziet, wij zien... beeldvormend medisch onderzoek Scholingen & Trainingen Datum: Dinsdag 12 mei 2015 Locatie: Jaarbeurs Utrecht Ik zie, jij ziet, wij zien... beeldvormend medisch onderzoek Datum:

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

MS-MasterclasS Exclusieve training door MS experts

MS-MasterclasS Exclusieve training door MS experts MS-MasterclasS Exclusieve training door MS experts MS-MasterclasS Graag nodigen wij u, neuroloog of neuroloog in opleiding, uit voor een tweedaagse training die zich richt op de klinische aspecten van

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Goede zorg, ook dicht bij huis

Goede zorg, ook dicht bij huis Goede zorg, ook dicht bij huis Marianne Naafs-Wilstra en Anouk Nijenhuis Najaarssymposium VOKK 1 november 2014 Shared care Samenwerking en verdeling van zorg tussen kinderoncologische centra en regionale

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal - april 2015 Ambassadeur Heldere Taal 2015 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie

Matchingsvragenlijst. Geneeskunde. studiejaar MATCHING

Matchingsvragenlijst. Geneeskunde. studiejaar MATCHING Matchingsvragenlijst Geneeskunde studiejaar 2014-2015 MATCHING Dit PDF document is een weergave van het matchingsformulier voor de opleiding geneeskunde van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Henk Bakker, coördinator Taalakkoord

Henk Bakker, coördinator Taalakkoord Henk Bakker, coördinator Taalakkoord Cijfers 1 op de 9 mensen in Nederland (15 tot 64 jaar) heeft moeite met lezen en schrijven. Dat zijn 1,3 miljoen mensen in totaal (ecxl 65+). Hiervan: Vrouwen 53%

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden Begeleiden - Werkbladen 133 Werkblad 14 Daar ben jij goed in!!! Doel: benoemen van de gaven die vrijwilligers inbrengen en het waarderen van hun inzet, bijvoorbeeld op een vrijwilligersavond. Benodigdheden:

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Shimon Whiteson over robotica in de zorg We willen een sociaalvaardige robot maken

Shimon Whiteson over robotica in de zorg We willen een sociaalvaardige robot maken MAGAZINE winter 2013-2014 8 Shimon Whiteson over robotica in de zorg We willen een sociaalvaardige robot maken Nu al kan een robot namens iemand die ziek thuis op de bank zit naar bijvoorbeeld school of

Nadere informatie

Symposium. Kiezen om te delen. Filantropie in tijden van economische tegenwind. Presentatie van. Geven in Nederland 2013.

Symposium. Kiezen om te delen. Filantropie in tijden van economische tegenwind. Presentatie van. Geven in Nederland 2013. Symposium Kiezen om te delen. Filantropie in tijden van economische tegenwind. Presentatie van Geven in Nederland 2013 25 april 2013 13:00 uur 15.00 uur Vrije Universiteit Amsterdam Auditorium 15.45 uur

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Als een gewoon mens tot kennis komt wordt hij een wijze, als een wijze tot kennis komt wordt hij een gewoon mens 2 foto voorkant: Digidaan en Hans Opleiding

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg

3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg Ideale site ideale samenwerking in clinical trials 3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg MICROSOFT CORPORATION

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Opleiding tot mindfulness trainer Inleiding Mindfulness wordt in toenemende mate onderdeel van behandelingen in de algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

alumnikring geneeskunde VUmc

alumnikring geneeskunde VUmc alumnikring geneeskunde VUmc alumnikring geneeskunde VUmc alumnikring geneeskunde VUmc Hoe is het nu met mijn studiegenoten? Hoe zag de collegezaal er ook al weer uit? Wat is er veranderd in het onderwijs?

Nadere informatie

Chirurgie/Orthopedie

Chirurgie/Orthopedie Chirurgie/Orthopedie Wat gebeurt er op de afdeling Chirurgie/Orthopedie U bent opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie/Orthopedie. Soms kan het voorkomen dat u op deze afdeling wordt opgenomen, terwijl

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

De Morgenster. Een nieuwe zorgleefgemeenschap in t Blauwbörgje. Morgenster.notitie.versie 30 januari 2013 1

De Morgenster. Een nieuwe zorgleefgemeenschap in t Blauwbörgje. Morgenster.notitie.versie 30 januari 2013 1 De Morgenster Een nieuwe zorgleefgemeenschap in t Blauwbörgje Morgenster.notitie.versie 30 januari 2013 1 Inleiding Er is in Groningen en omgeving behoefte gebleken aan diverse woongroepen voor mensen

Nadere informatie

Sprekende Congressen. spies&spreken. Individuele presentatietraining & coaching voor sprekers op congressen

Sprekende Congressen. spies&spreken. Individuele presentatietraining & coaching voor sprekers op congressen Sprekende Congressen Individuele presentatietraining & coaching voor sprekers op congressen Heel leerzaam en reflectief. Ik kijk met een gerust hart uit naar mijn presentatie op het komende congres Charlotte

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

n i e u w s b r i e f

n i e u w s b r i e f n i e u w s b r i e f Spotlight op Jolanda Vos, Teamleider Het begeleiden van mensen in moeilijke situaties vergt bepaalde vaardigheden en strategieën die mij aanspreken. Deze zijn absoluut van essentieel

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Samen rekenen... alleen!

Samen rekenen... alleen! veel Inside 2-99 Samen rekenen... leuker dan alleen! Rekenen met een tutor: wat wil je nog meer? Agnes Vosse Dit artikel is eerder gepubliceerd in Willem Bartjens, jaargang 17, januari 1998 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Inleiding en rode draad in 2016 Het jaar 2016 begon al vroeg voor Mens en Tuin. Immers, het zou het jaar van het 30- jarig bestaan worden. Wat wilden we eigenlijk vieren?

Nadere informatie

Veiligheid & mindset

Veiligheid & mindset Veiligheid & mindset Veranderen van gedrag door te werken met dilemma s De NAM werkt al decennia op de Noordzee, om gas te produceren. En al decennia lang is er ontwikkeling; door het niet aflatende streven

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde (KNO) van het Radboudumc. In deze folder informeren wij

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) is een expertisecentrum voor letselonderzoek bij kinderen en

Nadere informatie

Implementatie van het convenant: hoe doe je dat. Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene collegezaal

Implementatie van het convenant: hoe doe je dat. Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene collegezaal Uitnodiging middagsymposium Patiëntveiligheid en Medische Technologie Implementatie van het convenant: hoe doe je dat Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie Centrumlocatie U heeft van uw arts een verwijzing gekregen voor de cardioloog. De cardioloog onderzoekt en behandelt patiënten onder andere op de polikliniek Cardiologie. Waarschijnlijk is u hierover al

Nadere informatie

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie

2001 heden Opleider Inwendige Geneeskunde AMC 2005 heden Voorzitter Consilium Interne Geneeskunde

2001 heden Opleider Inwendige Geneeskunde AMC 2005 heden Voorzitter Consilium Interne Geneeskunde Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding, aan de heer professor doctor P. Speelman, op vrijdag 18 maart 2011, uitgesproken door de burgemeester van Soest, de heer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

t Nieuwskwartier Sinterklaas Kerst Unit 1: 8.20 deur open Unit 2: 8.20 deur open Unit 3: 8.25 deur open

t Nieuwskwartier Sinterklaas Kerst Unit 1: 8.20 deur open Unit 2: 8.20 deur open Unit 3: 8.25 deur open t Nieuwskwartier December 05 op Sinterklaasviering Op tijd! Sinterklaas 06 Uitslapen Start school: 9.30 KIJK ochtend Sinterklaas is weer in Nederland. Op de site van het Sinterklaasjournaal kun je leuke

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Als u besluit tot deelname aan de training, is het belangrijk om die helemaal af te ronden (verhindering bij ziekte uitgezonderd).

Als u besluit tot deelname aan de training, is het belangrijk om die helemaal af te ronden (verhindering bij ziekte uitgezonderd). Stoppen met roken Samen stoppen met roken In het kader van uw Flow revalidatieprogramma gaat u stoppen met roken. Het is een essentieel onderdeel van uw revalidatie. Samen met u gaan we er alles aan doen

Nadere informatie

Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan?

Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan? Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan? Eerste druk, 2014 2014 Henri Pieter www.henripieter.nl Schilderij cover: Irma Boogh-van der Burg isbn: 9789048433735 nur: 860 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer

Nadere informatie

APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen

APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen Nieuwsbrief oktober 2015 APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen Beste , Appreciative Inquiry (Waarderend Actieonderzoek) is al jarenlang

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Cliënten informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft u ernstige chronische rug-, bekken- en/of

Nadere informatie

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag.

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag. Ruggespraak Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan het onderzoek Ruggespraak. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Leren van wat goed gaat, hebben we daar tijd voor?

Leren van wat goed gaat, hebben we daar tijd voor? S Y M P O S I U M 19 november 2015, 11.45 17.00 uur Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Paviljoen Leren van wat goed gaat, hebben we daar tijd voor? Dit symposium wordt georganiseerd door het Kenniscentrum

Nadere informatie

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn Enschede, februari 2011 Geachte heer/mevrouw, We vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en

Nadere informatie

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit Uitdaging in bèta en techniek voor vwo ers Zoek je meer uitdaging

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Interview Han van der Maas

Interview Han van der Maas Interview Han van der Maas Voor mij is programmeren een essentiële tool, zoals hamer en spijkers voor een timmerman 272 Interview Hoe ben je zelf geïnteresseerd geraakt in programmeren? Pas op de universiteit,

Nadere informatie

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden Informatie voor deelnemers Geachte heer, mevrouw, Enschede, september 2015 Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010 Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel Henriette Visser 23-09-2010 Werken aan herstel bij hersenletsel Hoe vanzelfsprekend is het? Marjan en Henk: Ze moeten vragen wat we willen. Je moet zelf ook

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Basisscholing Palliatieve Zorg voor artsen 2 november 2006 Nationaal Congres Palliatieve Zorg Sasja Mulder Onderwijs in palliatieve zorg in de medische specialisten opleiding 2001 2003 COPZ project ontwikkeling

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie