Nieuwe TOP10NL op basis van BGT Alle niet eerder behandelde thema s. Jan Bakermans Jantien Stoter Marc Post Marcel Reuvers Peter Lentjes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe TOP10NL op basis van BGT Alle niet eerder behandelde thema s. Jan Bakermans Jantien Stoter Marc Post Marcel Reuvers Peter Lentjes"

Transcriptie

1 Nieuwe TOP10NL op basis van BGT Alle niet eerder behandelde thema s Jan Bakermans Jantien Stoter Marc Post Marcel Reuvers Peter Lentjes

2 Introductie Datum Plaats en tijd Onderwerpen 27 mei Zwolle, 14:00 16:30 Algemene inleiding, Water 2 juli Zwolle, 13:30 16:30 Wegen, Hoogteniveaus en bruggen 11 september Apeldoorn, 09:30 12:00 Gebouwen 6 november Apeldoorn, 13:30 16:00 Inrichtingselementen, Spoor, Reliëf, Gebieden, Hoogte, Terrein, Topologie, ID s, temporele aspecten, objecten model versus landschapsmodel 9 december Zwolle, 14:00 16:30 Eindpresentatie 1e helft 2015; maken informatiemodel TOP10NL inclusief publieke consultatie. Vastgesteld informatiemodel media zomer

3 Introductie Projectteam: Jan Bakermans Peter Lentjes Marc Post Marcel Reuvers Jantien Stoter Vincent van Altena Patricia ten Rouwelaar 3

4 Thema s Inrichtingselementen Spoor Reliëf Geografisch gebied Plaats Functioneel gebied Registratief gebied Hoogte en diepte Terrein Topologie Netwerken ID s en temporele aspecten 4

5 Thema Inrichtingselementen BGT Beperkt aantal inrichtingselementen TOP10NL aanwezig in de BGT (bv. houtwal, muur, hoogspanning, etc.) IMGeo Erg veel inrichtingselementen aanwezig maar optioneel (niet landsdekkend), doen dus niet mee TOP10NL Erg veel inrichtingselementen aanwezig Klein deel van TOP10NL inrichtingselementen kunnen afgeleid worden uit de BGT. Onderzocht moet worden of de inrichtingselementen te halen zijn uit andere bronnen. Datgene dat niet uit andere bronnen gehaald kan worden zal zelf ingewonnen moeten worden. Geluidsschermen uit BGT Scheiding overnemen; ook zo noemen Standpunt gebruikers: akkoord NB: gaat over muur met functie geluidscherm (aarden wal met functie geluidsscherm vervalt hiermee) 5

6 Thema Spoor

7 Thema Spoor TypeInfrastructuur: BGT: <niet aanwezig> TOP10NL: verbinding en kruising Aantal sporen BGT: <niet aanwezig> (altijd 1 spoor) TOP10NL: enkel, dubbel en meervoudig Dit is een generalisatie van de verschillende sporen tot één lijn waarbij dan in de attribuutwaarde het aantal sporen wordt aangegeven Geometrie BGT: lijn (hartlijn van elk spoor) TOP10NL: lijn en punt lijn: midden van 1, 2 of meer sporen (2 rails per spoor) punt: gelijkvloerse kruising van sporen Voorstel: Attributen TypeInfrastructuur, AantalSporen en Geometrie van TOP10NL handhaven Standpunt gebruikers: akkoord 7

8 Thema Spoor TypeSpoor (TOP10NL) / FunctieSpoor (BGT) BGT: trein, tram, sneltram TOP10NL: trein, tram, sneltram, metro, gemengd Vervoerfunctie (TOP10NL) BGT: <niet aanwezig> TOP10NL: personenvervoer, goederenvervoer gemengd gebruik en museumlijn Voorstel: BGT attribuutnaam FunctieSpoor gebruiken i.p.v. TypeSpoor Attr. Vervoerfunctie laten vervallen (naar onze mening wordt dit attribuut niet gebruikt) museum toe voegen aan FunctieSpoor (deze vervoerfunctie wel behouden) metro handhaven (uitdrukkelijke wens voor TOP10NL 1.2) industrie toevoegen aan FunctieSpoor (voor sporen op industrieterrein) gemengd handhaven (geldt alleen voor punten (gelijkvloerse kruisingen) Standpunt gebruikers: attr vervoerfunctie niet laten vervallen (brandweer); industrie is niet nodig volgens gebruikers Verder akkoord met voorstel 8

9 Thema Spoor Voorstellen overige attributen in TOP10NL: Spoorbreedte Voorstel is om deze te verwijderen (Naar ons idee wordt dit attribuut niet gebruikt) Elektrificatie (ja/nee) Handhaven Status Niet meer opnemen; conform Wegdelen Namen (brug-, tunnel- en baanvaknaam) Handhaven Standpunt gebruikers: Spoorbreedte mag vervallen Electrificatie handhaven Status: niet meer opnemen Namen: ook handhaven (voor zover in huidige TOP10NL aanwezig) Kortom: alles akkoord 9

10 Thema Reliëf BGT Kruinlijngeometrie (alleen bovenkant) Wegdeel en ondersteunend wegdeel Begroeid en onbegroeid terreindeel Functioneel gebied: kering Vlakgeometrie van bijv. dijk (incl. weg en terein) Opmerking: nog niet aanwezig in landelijke voorziening TOP10NL Hoge- en lage-zijde geometrie van taluds (bijv. dijk) Kruinlijngeometrie van wal Attributen: typerelief, hoogteklasse, functie (geluid weren) en hoogteniveau Voorstel: TOP10NL geometrie + attibuten behouden behalve Functie Verwachting is dat de kruinlijngeometrie uit de BGT pas over langere tijd volledig zal zijn ingewonnen, dus eigen methodiek ontwikkelen Hoge- en lage-zijde taludlijn wordt gegenereerd uit de confrontatie van de uit de BGT afgeleide TOP10NL en AHN Standpunt gebruikers: Geluidwerende functie is niet belangrijk Huidige taludlijnen behouden 10

11 Thema Geografisch gebied BGT Objectklasse Geografisch gebied bestaat niet Enkele namen van geografische gebieden aanwezig als OpenbareRuimte labels van het type Landschappelijk gebied OpenbareRuimte labels momenteel nog niet aanwezig in LV TOP10NL geen relatie met BGT Voorstel: TOP10NL geografische gebieden handhaven Standpunt gebruikers: akkoord 11

12 Thema Functioneel gebied BGT alleen Kering aanwezig TOP10NL Behalve waterkering komt geen van de functionele gebieden voor in BGT Dus: vrijwel geen relatie met BGT Voorstel: TOP10NL functionele gebieden handhaven Standpunt gebruikers: akkoord 12

13 Thema Plaats BGT Objectklasse Plaats bestaat niet in de BGT BAG Woonplaatsen komen voor in de BAG TOP10NL geen relatie met BGT en gedeeltelijk met BAG Voorstel: TOP10NL plaatsen handhaven Woonplaatsen uit de BAG halen, overige plaatsen inwinnen Standpunt gebruikers: akkoord, met goede visualisatie van namen 13

14 Thema Registratief gebied BGT Objectklasse Registratief gebied bestaat niet in BGT (wel in IMGeo) TOP10NL geen relatie met BGT Voorstel: TOP10NL registratieve gebieden handhaven (volgens 1.2) Standpunt gebruikers: akkoord 14

15 Thema s Hoogte en diepte BGT Deze thema s zijn niet aanwezig TOP10NL Volgende hoogtetypes aanwezig: Hoogtelijn en -punt Dieptelijn en -punt Hoog- en laagwaterlijn Peil Attributen: typehoogte, hoogte en referentievlak Voorstel: Handhaven in TOP10NL Hoogtelijnen en punten gaan uit de AHN komen Standpunt gebruikers: akkoord 15

16 Thema Terrein

17 Thema Terrein Relatie FysiekVoorkomen in BGT met TypeLandgebruik in TOP10NL BGT Begroeid terrein TOP10NL 1.2 Terrein Semaniek FysiekVoorkomen TypeLandgebruik loofbos bos: loofbos gelijk gemengd bos bos: gemengd bos gelijk naaldbos bos: naaldbos gelijk heide heide gelijk struiken -- ontbreekt in TOP10NL houtwal -- ontbreekt in TOP10NL duin duin ontbreekt in TOP10NL grasland overig gelijk indien BGT grasland grasland agrarisch waarden samengevoegd moeras -- ontbreekt in TOP10NL rietland -- ontbreekt in TOP10NL kwelder -- ontbreekt in TOP10NL fruitteelt fruitkwekerij gelijk indien TOP10NL boomgaard waarden samengevoegd boomteelt boomkwekerij gelijk bouwland akkerland gelijk groenvoorziening -- ontbreekt in TOP10NL 17

18 Thema Terrein Relatie FysiekVoorkomen in BGT met TypeLandgebruik in TOP10NL BGT Onbegroeid terrein TOP10NL 1.2 Terrein Semaniek FysiekVoorkomen TypeLandgebruik erf -- BGT erven zijn onderdeel van TOP10NL bebouwd gebied (schaalverschil) gesloten verharding -- ontbreekt in TOP10NL open verharding -- ontbreekt in TOP10NL half verhard -- ontbreekt in TOP10NL onverhard braakliggend vrijwel gelijk zand zand Vrijwel gelijk RelatieWegdeel Functie in BGT met TypeLandgebruik in TOP10NL BGT Wegdeel TOP10NL 1.2 Terrein Semaniek Functie TypeLandgebruik spoorbaan spoorbaanlichaam gelijk Relatie Kunstwerk Type in BGT met TypeLandgebruik in TOP10NL BGT Kunstwerk TOP10NL 1.2 Terrein Semaniek Type TypeLandgebruik steiger aanlegsteiger 18 vrijwel gelijk

19 Thema Terrein TOP10NL 1.2 Typelandgebruik waarden niet in BGT TOP10NL 1.2 Terrein Relatie met BGT TypeLandgebruik basaltblokken, steenglooiing?? Samenvoeging van erven, gebouwen bebouwd gebied (gaten in terrein), en andere kleinere BGT objecten bos: griend Onderdeel van loofbos dodenakker?? dodenakker met bos?? populieren Onderdeel van loofbos overig?? 19

20 Thema Terrein Voorstel attribuut typeterrein (1) TOP10NL 2.0 BGT klasse BGT waarde TOP10NL 1.2 Opmerking TypeTerrein TypeLandgebruik loofbos BegroeidTerrein loofbos bos: loofbos TOP10NL 1.2 waarden bos: griend samenvoegen populieren gemengd bos BegroeidTerrein gemengd bos bos:gemengd bos naaldbos BegroeidTerrein naaldbos bos: naaldbos heide BegroeidTerrein heide heide struiken BegroeidTerrein struiken -- houtwal BegroeidTerrein houtwal bomenrij (als niet in klasse Terrein maar in klasse Inrichtingselement) Inichtingselement opnemen duin BegroeidTerrein duin duin grasland agrarisch BegroeidTerrein grasland agrarisch grasland overig BegroeidTerrein grasland overig grasland moeras BegroeidTerrein moeras -- rietland BegroeidTerrein rietland -- kwelder BegroeidTerrein kwelder -- fruitteelt BegroeidTerrein fruitteelt fruitkwekerij TOP10NL 1.2 waarden boomgaard samenvoegen boomteelt BegroeidTerrein boomteelt boomkwekerij bouwland BegroeidTerrein bouwland akkerland groenvoorziening BegroeidTerrein groenvoorziening 20 --

21 TOP10NL 2.0 TypeTerrein Thema Terrein Voorstel attribuut typeterrein (2) BGT klasse BGT waarde TOP10NL 1.2 erf Onbegr. Terrein erf verhard Onbegr. Terrein Onbegr. Terrein gesloten verharding open verharding half verhard Onbegr. Terrein half verhard TypeLandgebruik overhard Onbegr. Terrein onverhard braakliggend zand Onbegr. Terrein zand duin spoorbaan Wegdeel spoorbaan spoorbaanlichaam bebouwd gebied bebouwd gebied overig overig steiger Kunstwerkdeel steiger aanlegsteiger basaltblokken, steenglooiing?? --- basaltblokken, steenglooiing Opmerking gaat over naar bebouwd gebied of overig vaak door samenvoeging met andere objecten af te leiden uit concentratie van gebouwen nader onderzoek nodig of overig nog zinvol is Onbekend hoe dit in BGT opgenomen is. Moet waarschijnlijk apart ingewonnen worden. <vervalt> dodenakker Vervalt als TOP10NL waarde, <vervalt> dodenakker met bos Vervalt als TOP10NL waarde

22 Thema Terrein Voorstel attribuut typeterrein (1) TOP10NL 2.0 TOP10NL 1.2 BGT klasse BGT waarde TypeTerrein TypeLlandgebruik Opmerking gebruikers bos: loofbos loofbos BegroeidTerrein loofbos bos: griend populieren Differentiatie uit BRT handhaven duin BegroeidTerrein duin duin Nog bekijken hoe dit in BGT komt moeras BegroeidTerrein moeras -- Moeras+bos of gras moet mogelijk zijn om te onderscheiden. Maar: niet consistent met BGT. Nadere studie nodig rietland BegroeidTerrein rietland -- Idem als moeras kwelder BegroeidTerrein kwelder -- fruitteelt BegroeidTerrein fruitteelt fruitkwekerij boomgaard Differentiatie uit BRTwel handhaven overhard Onbegr. Terrein onverhard braakliggend Nog kijken of onverhardbgt wel gelijk is braakliggendbrt <vervalt> dodenakker Vervalt als TOP10NL waarde; begraafplaatsen wel gewenst in BRT Voorstel van de overige attribuutwaarden zijn akkoord 22

23 Thema Terrein. Voorstel attributen typelandgebruik wordt typeterrein Waardenlijst van typeterrein conform vorige 2 dia s Reden: De indeling van de BGT wordt vrijwel 1 op 1 overgenomen (de TOP10NL waarden houden met het gebruik van de BGT vrijwel dezelfde betekenis) De volgende ontbreken in BGT: dodenakker (in bos) Voorstel: verwijderen want begraafplaats; bestaat al als functioneel gebied basaltblokken, steenglooiing Voorstel: Handhaven bebouwd gebied Voorstel: is af te leiden uit concentratie van gebouwen overig Voorstel: nader onderzoek nodig of overig nog zinvol is Voorstel gebruikers: differentiatie in BRT handhaven (zie vorige dia) 23

24 Thema Terrein Voorstel attributen Voorkomen kan vervallen Reden: dras, moerassig kan vervallen door type = moeras met riet kan vervallen door type = rietland FysiekVoorkomen handhaven Kan afgeleid worden van Overbruggingsdeel en Tunneldeel Onderscheid tussen beweegbaar en vast deel van brug moet extra ingewonnen worden. Overkluisd is bij gebouwen al aan de orde geweest Attribuutnaam wijzigen in relatieveligging (conform Wegdeel) Naam behouden Reden: Attribuut is belangrijk voor gebruikers Standpunt gebruikers: moeras en riet nog nader bekijken; de rest akkoord 24

25 Thema Topologie Geen overlap en gaten tussen vlakken hoogteniveau 0 Conform BGT (hoogteniveau 0 is echter anders) Voorstel: handhaven TOP10NL methodiek Lijnobjecten Water en Weg splitsen vlakken BGT: water en wegen bestaan alleen uit vlakken en zijn opdelend Voorstel: handhaven TOP10NL methodiek Lijnobjecten Water en Weg vallen samen met vlakgrenzen BGT: water en wegen bestaan alleen uit vlakken en zijn opdelend Voorstel: handhaven TOP10NL methodiek Nodes aanwezig als hartpunt (Weg) of Spoorpunt Niet in BGT Voorstel: handhaven TOP10NL methodiek. Wel alle nodes (splitsingen) opnemen. Netwerktopologie: zie thema netwerken Standpunt gebruikers: akkoord 25

26 Netwerken Huidige TOP10NL: Geen aparte levering van netwerken In het huidige TOP10NL product zijn hartlijnen aanwezig van wegen (dit is te beschouwen als een expliciet netwerk maar als onderdeel van vlak/lijn opgenomen) Spoor aanwezig als implicietnetwerk Water zijn via duikers en koedammen zoveel mogelijk met elkaar verbonden (geen link/nodes netwerk) Voorstel: handhaven Gebruikers standpunt: akkoord 26

27 Thema ID s en temporele aspecten 2 aspecten bij afleiden BGT uit TOP10NL Behoud van BGT ID s en tijdstipregistratie Toekennen van TOP10NL ID s en vastleggen objecthistorie 27

28 ID s en temporele aspecten in de BGT Object verandert in de werkelijkheid (net als bij de huidige TOP10NL). Object verandert in BGT Hierbij geldt: Een nieuw BGT object ontstaat uit 1 of meerdere oude objecten. Dit leidt tot nieuw ID en registratiedatum. Een BGT object kan wijzigen (ligt aan de aard van de mutatie). Dit leidt tot een nieuwe versie van het object met een andere registratiedatum bij hetzelfde ID. Een vervallen object of oude versie krijgt een einddatum Hierdoor is het in de BGT mogelijk om dwarsdoorsnedes in de tijd te maken op elk gewenste datum 28

29 BGT ID s overnemen in TOP10NL Voorstel is om geen BGT ID s over te nemen in TOP10NL Reden: Een TOP10NL object kan uit meerdere BGT objecten zijn ontstaan en omgekeerd (splitsen) TOP10NL wordt minder vaak bijgewerkt dan de BGT (snapshot) Het maken van een dwarsdoorsnede in de tijd wordt een zware adminstratieve opgave die erg foutgevoelig is. En levert weinig op. Wat is jullie mening? Standpunt gebruikers: akkoord 29

30 TOP10NL ID s en temporele aspecten Uitgangspunten Updatefrequentie enkele keren per jaar Vrijwel alle objecten worden opnieuw gegenereerd Door generalisatie kan een TOP10NL object veranderen zonder dat het object in werkelijkheid veranderd is Consequentie Het is onmogelijk om te bepalen welke TOP10NL objecten in de werkelijkheid veranderd zijn Hierdoor zijn er 2 opties voor ID s en registratiedatum Alle TOP10NL objecten krijgen een nieuw ID en registratie datum TOP10NL objecten krijgen geen ID en registratiedatum Mutatie info uit TOP10NL 1.2 verdwijnt waarschijnlijk

31 Hebben ID s nog wel zin in TOP10NL? Om een object uniek te identificeren, bijv. voor linked open data Om objecthistorie vast te leggen Dit kan door het genereren van objecthistorie tabellen Door 2 opvolgende versies geometrisch met elkaar te vergelijken (overlay) Voorstel: Wel ID s opnemen en registratiedatum (datum van nieuwe release) Mening gebruikers: akkoord

32 Objecthistorie van TOP10NL objecten Overlay van 2 versies van TOP10NL Deze mutaties zijn niet t.o.v. BGT Mutaties kunnen vastgelegd worden in: WAS WORDT tabellen WORDT WAS tabellen mutaties

33 Mutaties tussen 2 tijdstippen weide weg sloot bouwland weide weg overig bouwland Was Wordt (gaat over in) Object ID op T1 0bject ID op T2 % t.o.v. T % % % % % % % Wordt Was (ontstaan uit) Object ID op T2 0bject ID op T1 % t.o.v. T % % % % % % %

34 Mutaties tussen 2 tijdstippen weide weg sloot bouwland weide weg overig bouwland Objecthistorie Object ID op T1 0bject ID op T % t.o.v. T2 80% 20% 77% 23% 11% 89% 100% % t.o.v. T1 100% 40% 100% 45% 100% 15% 100%

35 Objecthistorie van TOP10NL Vastleggen van objecthistorie is mogelijk, maar is een zwaar proces Mutaties in TOP10NL kunnen het gevolg zijn van generalisatie i.p.v. mutaties in BGT. Verwerken van objecthistorie door eindgebruiker is complex Interpretatie van de percentage is moeilijk Hoe bepaal je relevante mutaties of niet-mutaties Voorstel: geen object historie leveren voor TOP10NL. Gebruik het de BGT voor. Standpunt gebruikers: akkoord Maar kwaliteitswijziging/mutatietype liefst wel handhaven. Nadere studie nodig om te kijken of dit uit BGT kan overnemen

36 Eindpresentatie? Wat willen we in maart 2015 gereed hebben? UML klassen diagram Excel tabellen met relaties: TOP10NL 2.0 TOP10NL 1.2 TOP10NL 2.0 BGT 1.1 Proefbestand van TOP10NL 2.0 Voorbeeld kaart TOP10NL 2.0

37 UML TOP10NL 1.2

38 Eindpresentatie? Wat willen we in maart 2015 gereed hebben? UML klassen diagram Excel tabellen met relaties: TOP10NL 2.0 TOP10NL 1.2 TOP10NL 2.0 BGT 1.1 Proefbestand van TOP10NL 2.0 Voorbeeld kaart TOP10NL 2.0

39 Excel tabel Terrein TOP10NL 2.0 TypeTerrein BGT klasse BGT waarde TOP10NL 1.2 TypeLandgebruik Opmerking erf Onbegr. Terrein erf verhard Onbegr. Terrein Onbegr. Terrein gesloten verharding open verharding half verhard Onbegr. Terrein half verhard --- overhard Onbegr. Terrein onverhard braakliggend zand Onbegr. Terrein zand duin spoorbaan Wegdeel spoorbaan spoorbaanlichaam bebouwd gebied bebouwd gebied overig overig steiger Kunstwerkdeel steiger aanlegsteiger basaltblokken, steenglooiing?? basaltblokken, steenglooiing gaat over naar bebouwd gebied of overig vaak door samenvoeging met andere objecten af te leiden uit concentratie van gebouwen nader onderzoek nodig of overig nog zinvol is Onbekend hoe dit in BGT opgenomen is. Moet waarschijnlijk apart ingewonnen worden. <vervalt> dodenakker Vervalt als TOP10NL waarde, <vervalt> dodenakker met bos Vervalt als TOP10NL waarde

40 Eindpresentatie? Wat willen we in maart 2015 gereed hebben? UML klassen diagram Excel tabellen met relaties: TOP10NL 2.0 TOP10NL 1.2 TOP10NL 2.0 BGT 1.1 Proefbestand van TOP10NL 2.0 Voorbeeld kaart TOP10NL 2.0

41 Eindpresentatie? Wat willen we in maart 2015 gereed hebben? UML klassen diagram Excel tabellen met relaties: TOP10NL 2.0 TOP10NL 1.2 TOP10NL 2.0 BGT 1.1 Proefbestand van TOP10NL 2.0 Voorbeeld kaart TOP10NL 2.0 Hiermee gaan we de publieke consultatie doen! Vraag: is er behoefte aan een aparte eindpresentatie? Zo ja, wanneer? Antwoord gebruikers: geen voorkeur

Van BGT naar BRT. Richard Witmer Geo Gebruikers Festival 6 sept 2016

Van BGT naar BRT. Richard Witmer Geo Gebruikers Festival 6 sept 2016 Van BGT naar BRT Richard Witmer Geo Gebruikers Festival 6 sept 2016 - Roadmap - BGT als ondergrond - Kwaliteitsaspecten - Toekomst BGT naar BRT 2 BGT naar BRT Roadmap Fase Opmerkingen fase Onderdeel fase

Nadere informatie

Aanvullende BGT karteerinstructie EZ Versie 1.0

Aanvullende BGT karteerinstructie EZ Versie 1.0 Aanvullende BGT karteerinstructie EZ Versie 1.0 1 van 11 Inhoud Inleiding... 2 Algemene uitgangspunten.... 2 Dammen tussen twee percelen... 3 Toegangsdammen... 4 Wegen en paden... 5 Water... 5 Erf... 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Directie Geo Product- en Procesbeheer Post/retouradres Postbus 9046, 7300 GH Apeldoorn Datum Behandeld door Daniël te Winkel, Peter Lentjes Contactgegevens T +31 (0)88 183 22 00 kcc@kadaster.nl 1 van 6

Nadere informatie

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB.

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Concept 0.8, september 2013 1. Aanleiding Begin dit jaar is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het InformatieModel

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/ Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Linda van den Brink Edward Mac Gillavry, Webmapper Marcel Reuvers

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2 April 2014 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl

Nadere informatie

Afstemming IMGeo-TOP10NL Basis voor een toekomstige multi-schaal topografische informatievoorziening

Afstemming IMGeo-TOP10NL Basis voor een toekomstige multi-schaal topografische informatievoorziening Afstemming IMGeo-TOP10NL Basis voor een toekomstige multi-schaal topografische informatievoorziening Geonovum datum Oktober 2010 versie 1.0 Concept Auteur: Jantien Stoter Werkzaam bij GISt, OTB, TU Delft

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Object. Transport. Wegdeel. Functie: OV-baan. overweg. spoorbaan. baan voor vliegverkeer. rijbaan autosnelweg.

Pagina 1 van 5. Object. Transport. Wegdeel. Functie: OV-baan. overweg. spoorbaan. baan voor vliegverkeer. rijbaan autosnelweg. Object Transport Wegdeel Verplicht deel (BGT) Functie: OV-baan overweg spoorbaan baan voor vliegverkeer Optioneel deel (IMGEO) rijbaan autosnelweg rijbaan autoweg rijbaan regionale weg verbindingsweg verkeersdrempel

Nadere informatie

Objectenhandboek BGT IMGeo

Objectenhandboek BGT IMGeo Objectenhandboek BGT IMGeo Ministerie van Infrastructuur en Milieu De standaard BGT IMGeo wordt beheerd door Geonovum. www.geonovum.nl imgeo@geonovum.nl inwinningsregel IMGeo Wegdeel en weginrichting Ten

Nadere informatie

Rapport Aggregatie en de BGT

Rapport Aggregatie en de BGT Rapport Aggregatie en de BGT Geonovum Auteur: Jantien Stoter, GISt, OTB, TU Delft & Geonovum datum Oktober 2013 versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van dit onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012 PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE 3 juli 2012 INHOUD Inleiding Opzet Controle/mutaties Fasering Weg- en groenbeheer DOELSTELLING Bepaal visie Regie behouden Maak gebruik van bestaande omgeving BGT-proof

Nadere informatie

3 Bestanden Ministerie van EZ (AAN)

3 Bestanden Ministerie van EZ (AAN) 3 Bestanden Ministerie van EZ (AAN) Deze beschrijving heeft het doel duidelijk toetsbare acceptatiecriteria vast te leggen voor de controles van de geassembleerde bestanden door het SVB-BGT. EZ heeft een

Nadere informatie

Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach

Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach Operationeel Bronhouders Overleg (OOB) 8-5-17 1 Uit : Toekomstagenda SVB-BGT 2017-2020 Monitoren uitvoering Innoveren Platform Bundelen realisatiekracht Agenderen

Nadere informatie

02 FLORA FAUNA ECOLOGIE 02 SOORTEN 03 VOGELS

02 FLORA FAUNA ECOLOGIE 02 SOORTEN 03 VOGELS FLORA FAUNA ECOLOGIE SOORTEN VOGELS 830 Gemeente e Bilt Gemeente Utrecht 820 N237 Griftpark N237 Beschermde vogelnesten Buizerd Grote bonte specht IJsvogel Raaf Ekster Soort onbekend (waarschijnlijk ekster,

Nadere informatie

Samen naar de finish!

Samen naar de finish! Samen naar de finish! BGT contactmiddag ZUID 30 oktober 2014 Wouter Botman Frank de Jong Transitie regisseurs Koplopers Geonovum Data leveranciers Software Leveranciers Peloton Geo-versnellers Routeboek

Nadere informatie

Gebruik TOP10NL t.b.v. Bestand Bodem Gebruik

Gebruik TOP10NL t.b.v. Bestand Bodem Gebruik Gebruik TOP10NL t.b.v. Bestand Bodem Gebruik Conversie en generalisatie m.b.v. ArcPy en muteren BBG in AG10.1 Marijn Zuurmond (Regio & Ruimte) 23 mei 2013 Inhoud Inleiding Conversie en generalisatie Oude

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland Jeroen Brakel Flip van der Valk 9 juni 2011 Visie, creativiteit, vakmanschap, degelijkheid en betrouwbaarheid zijn leidende waarden we zijn actief sinds

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Alexander Melinga (MUG Ingenieursbureau) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale samenwerking. Bestuurlijk convenant

Nadere informatie

Studiedag 3D Topografie 3D in TOP10NL

Studiedag 3D Topografie 3D in TOP10NL Studiedag 3D Topografie 3D in TOP1NL Nico Bakker Topografische Dienst Kadaster Agenda 3D in TOP1vector/Topografische kaarten 3D in TOP1NL Tekortkomingen in TOP1NL Onderzoek verbetering 3 D modellering

Nadere informatie

3D GeoInformatie: wat kun je ermee?

3D GeoInformatie: wat kun je ermee? 3D GeoInformatie: wat kun je ermee? Prof dr Jantien Stoter Delft University of Technology Inhoud 3D intro Wat is er al? 3D BGT 3D BAG 3D TOP10NL Manifest Doorbraak 3D Wat is 3D? Wat is 3D? Hoogte, diepte

Nadere informatie

GBKN-sMG. (Van lijngericht naar vlakgericht ) Jeroen van Logtenstein Projectleider topografie 28 maart 2013

GBKN-sMG. (Van lijngericht naar vlakgericht ) Jeroen van Logtenstein Projectleider topografie 28 maart 2013 GBKN-sMG (Van lijngericht naar vlakgericht ) Jeroen van Logtenstein Projectleider topografie 28 maart 2013 Inhoud Doel en resultaat Stap voor stap Waar staan we nu 2013 vervolgacties Doel: (bijgesteld)

Nadere informatie

Typische terreinsituaties uitgewerkt voor waterstaatswerken

Typische terreinsituaties uitgewerkt voor waterstaatswerken BGT Schetsboek Typische terreinsituaties uitgewerkt voor waterstaatswerken BIK BUK BUT BIT Ben Kuenen & Kier van Gijssel Versie 2.0 14 oktober 2015 Symbolen GBKN klassen Keringkniklijnen Riet B01 Gebouw

Nadere informatie

Rapportage enquête stil asfalt op provinciale wegen

Rapportage enquête stil asfalt op provinciale wegen Rapportage enquête stil asfalt op provinciale wegen Colofon Uitgave: Provincie Limburg Afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling Afdeling Provinciale Wegen Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel: +31 (0)43

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme BGT Ingrid Hugen (SVB-BGT) en Arnoud de Boer (Geonovum) Workshop BGT contactmiddag 6 oktober 2016

Op weg naar een uniforme BGT Ingrid Hugen (SVB-BGT) en Arnoud de Boer (Geonovum) Workshop BGT contactmiddag 6 oktober 2016 Op weg naar een uniforme BGT 2020 Ingrid Hugen (SVB-BGT) en Arnoud de Boer (Geonovum) Workshop BGT contactmiddag 6 oktober 2016 Inspanningen SMARTdoelen ER-doelen (beter, meer,) Doelen en inspanningen

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Willem Rijn (Waterschap Scheldestromen) Hans Timmers (AGEL adviseurs) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale

Nadere informatie

IMGeo. Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model

IMGeo. Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model IMGeo Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model Versie 1.0 17 oktober 2007 Het Informatiemodel Geografie (IMGeo) is ontstaan op initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam

Nadere informatie

IMBOR - INFORMATIEMODEL BEHEER OPENBARE RUIMTE. Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

IMBOR - INFORMATIEMODEL BEHEER OPENBARE RUIMTE. Grip op de openbare ruimte met het IMBOR IMBOR - INFORMATIEMODEL BEHEER OPENBARE RUIMTE Grip op de openbare ruimte met het IMBOR 1. Rol CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek Nationaal

Nadere informatie

IMBOR bij gemeente Amsterdam. Implementatie en toepassing van een datamodel

IMBOR bij gemeente Amsterdam. Implementatie en toepassing van een datamodel IMBOR bij gemeente Amsterdam Implementatie en toepassing van een datamodel 3 oktober 2017 Organisatie onderdelen Amsterdam, tot 2015: gefragmenteerde beheerapplicaties 2 Meer dan 10 beheerorganisaties

Nadere informatie

KARTERING OPPERVLAKTEWATER

KARTERING OPPERVLAKTEWATER KARTERING OPPERVLAKTEWATER Inwinning insteken met behulp van fotogrammetrie en AHN-2 BeheergebiedWaterschap EEN PAAR CIJFERS: 83.000 ha oppervlakte 775.000 inwoners 283.000 huishoudens 21.000 bedrijven

Nadere informatie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie Directie GVA Product- en Procesbeheer Directie Geo Product- en Procesbeheer Datum 1 van 8 Datum Auteur Opmerking 1.0 1 november 2011 Kadaster Eerste versie Controleprotocol Kadaster Herziening Controleprotocol

Nadere informatie

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente PILOT BGT Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente Waarom een pilot!!! Biedt duidelijkheid en inzicht Snelle uitvoering met leerrijke momenten Goed inzicht over data-kwaliteit Levert nuttige

Nadere informatie

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks algemeen onderdeel: Publicatiedatum 1 mei 2012 UM Aquo - metingen Status concept

Nadere informatie

Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT

Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT BGT-contactdagen najaar 2017 Inhoud Samenhang en Doorontwikkeling BAG en BGT Bijhouding geometrie BAG en BGT Relatie BAG en BGT Stelsel Relatie BAG en BGT Verschil

Nadere informatie

Handboek BGT. Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens

Handboek BGT. Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens Handboek BGT Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens Versiebeheer Versie 0.1 : initiële versie Versie 0.2 : bijgewerkt n.a.v. van eerste interne bespreking 14-10-2013 Versie 0.3 : bijgewerkt om

Nadere informatie

Objectenhandboek BGT-IMGeo

Objectenhandboek BGT-IMGeo Objectenhandboek BGT-IMGeo Objectenhandboek IMGeo gemeente Haarlemmermeer. Versie 1.0 Datum: 24 februari 2015 Inhoud 1. INLEIDING.... 6 2. HOE WIL DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER HET IMGEO BESTAND KWALITATIEF

Nadere informatie

Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders

Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders Landelijke afspraken Interne afspraken Ted Huberts Agenda Projectvoorbereiding (pilot, workshops en IMGeo-handbook) Deelprojecten / fasering

Nadere informatie

Objectenhandboek IMGeo Kempengemeenten. Versie 1.0 Datum: 18 juli 2014

Objectenhandboek IMGeo Kempengemeenten. Versie 1.0 Datum: 18 juli 2014 Versie 1.0 Datum: 18 juli 2014 Voorwoord Onze omgeving verandert continu! De omgeving waarin wij leven, wonen en werken verandert voortdurend. Wegen worden aangepast, woningen en bedrijven worden verbouwd

Nadere informatie

Kadaster. Basisregistratie Topografie: Catalogus en Productspecificaties 2.2. Versie

Kadaster. Basisregistratie Topografie: Catalogus en Productspecificaties 2.2. Versie Kadaster Kadaster 1 van 237 Status Definitief historie Datum Auteur Opmerking 1.0 18 september 2007 Kadaster Initiële versie intern Kadaster. 2.0 18 december 2007 Kadaster Eerste versie etern Kadaster.

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Audit Basisregistratie Topografie

Audit Basisregistratie Topografie Audit Basisregistratie Topografie Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Kadaster GEO Projectcode 5239220-01-KC Audit Basisregistratie Topografie Resultaten van een eerste wettelijk vereiste externe

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Audit Basisregistratie Topografie 2014

Audit Basisregistratie Topografie 2014 Audit Basisregistratie Topografie 2014 Resultaten van de tweede wettelijk vereiste externe controle op de kwaliteit van de BRT M.H. Storm, M. Knotters, C. Schuiling en J. Clement Audit Basisregistratie

Nadere informatie

WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT?

WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT? WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT? HET WATERSCHAPSHUIS 11 juni 2012 076413477:A - Definitief D03031.002148.0100 Inhoud 1 Inleiding...5 1.1 Doel...5 1.2 BGT...5 1.2.1 IMGeo 2.0...5 1.2.2 BGT Transitie...5

Nadere informatie

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen Deel 2 Beschrijving 2-1 BOUWWERKEN HARD Prioriteit Meten 1 Classificeren 1 Kenmerk als projectie op de kaart vormt de omtrek van het totale bouwwerk, bepaald door karakteristieke punten en geprojecteerd

Nadere informatie

IMGeo en NLCS Een krachtige combinatie

IMGeo en NLCS Een krachtige combinatie IMGeo en NLCS Een krachtige combinatie 6 juni 2013 Open Geodag Marlies Stoter Agenda Geo-beheerder en ontwerper: van overdracht naar integratie NLCS in een notendop Combinatie van BGT / IMGeo en NLCS Bevindingen

Nadere informatie

BGT Kwaliteitsdashboard

BGT Kwaliteitsdashboard BGT Kwaliteitsdashboard Toelichting Datum 7 December 2017 Versie December 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Werking BGT Kwaliteitsdashboard...2 2.1 Thema s...2 2.2 Rapportages van een thema...2 2.3

Nadere informatie

Handboek BGT. Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens

Handboek BGT. Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens Handboek BGT Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens Versiebeheer Versie 0.1 : initiële versie Versie 0.2 : bijgewerkt n.a.v. van eerste interne bespreking 14-10-2013 Versie 0.3 : bijgewerkt om

Nadere informatie

BGT Contactdag Noord Gemeente Brummen VGI-Support

BGT Contactdag Noord Gemeente Brummen VGI-Support Gemeente Brummen VGI-Support Gemeente Brummen Brummen is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 20.893 inwoners en heeft een oppervlakte van 85,05 km² De hoofdplaats is Brummen,

Nadere informatie

Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT

Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT Adrie Noorlander, SVB-BGT Regisseur SVB-BGT Bert Mast, Kadaster Kwaliteitscoördinator LV Kadaster Kwaliteitszorg en Toezicht BAG en BGT Kwaliteitskader

Nadere informatie

6 juni 2012, Dolf de Rooij

6 juni 2012, Dolf de Rooij 6 juni 2012, "Uit de gebruikersgroep" 2 Amstelveen 1 De oogst Themagroep 3D opslag en View Stefan van Gerwen "Uit de gebruikersgroep" 4 Amstelveen 2 Themagroep 3D opslag en View Stefan van Gerwen 1 3D

Nadere informatie

Kadaster. Basisregistratie Topografie: Catalogus en Productspecificaties Versie

Kadaster. Basisregistratie Topografie: Catalogus en Productspecificaties Versie Kadaster Kadaster Datum 1 van 288 Status Definitief historie Datum Auteur Opmerking 1.0 18 september 2007 Kadaster Initiële versie intern Kadaster. 2.0 18 december 2007 Kadaster Eerste versie etern Kadaster.

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

HHNK bronbestanden BGT

HHNK bronbestanden BGT HHNK bronbestanden BGT Geometrie Toelichting Bestandsnaam Functioneel Gebied Oppervlaktewaterlichaam vlak Infrastructuur Waterstaatswerk, oppervlaktewaterlichaam van insteek tot insteek, inrichtend = bronhouder-beheergebied/-zone

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Onderwerp Van Aan Datum Aantal pagina s

Onderwerp Van Aan Datum Aantal pagina s Notitie Onderwerp Wijzigingen RSGB 3.0 versus RSGB 2.0 t.a.v. BGT / IMGeo en BRK Van KING Aan leden werkgroep RSGB 3.0 Datum 2 februari 2015 Aantal pagina s 78 1 1 Inleiding Het doel van deze notitie is:

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken

Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken Slotevents BGT Arno de Ruijter, IenM Richard Witmer, Kadaster Adrie Noorlander, SVB-BGT BGT-contactdag Noord BGT-contactdag Oost BGT-contactdag West BGT-contactdag

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

Geo-objectencatalogus Transfersysteem & Communicatiesysteem & Draagsysteem

Geo-objectencatalogus Transfersysteem & Communicatiesysteem & Draagsysteem Geo-objectencatalogus Transfersysteem & Communicatiesysteem & Draagsysteem Van Eigenaar Kenneth Willems Kenmerk Versie 1.0.0 Datum 26 april 2017 Geo-objectencatalogus Transfersysteem+Communicatiesysteem+Draagsysteem

Nadere informatie

Voortbouwen op de BGT

Voortbouwen op de BGT Voortbouwen op de BGT BGT IMGeo als basis voor andere sectoren Arnoud de Boer Open GeoDag 2 september 2015 Informatiemodel Geografie Voordelen BGT Overheid werkt op zelfde basiskaart Betere Dienstverlening

Nadere informatie

Onderwerp Wijzigingen RSGB 3.0 versus RSGB 2.0 t.a.v. BGT / IMGeo en BRK

Onderwerp Wijzigingen RSGB 3.0 versus RSGB 2.0 t.a.v. BGT / IMGeo en BRK Notitie Onderwerp Wijzigingen RSGB 3.0 versus RSGB 2.0 t.a.v. BGT / IMGeo en BRK Van KING Aan leden werkgroep RSGB 3.0 Datum 9 maart 2015 Aantal 82 pagina s Historie Versie 0.9.1 concept Objecttype ZEKERHEIDSRECHT

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer:

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer: BGT-info jaargang 3 januari 2011 nummer 8 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. helpdesk: Informatie:

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum.  helpdesk: Informatie: Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteur Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Ruud van Rossem Linda van den Brink, Geonovum Hans van Eekelen,

Nadere informatie

Rapport Samenhang NWB, BGT, BRT en BAG

Rapport Samenhang NWB, BGT, BRT en BAG Rapport Samenhang NWB, BGT, BRT en BAG Verkenning naar de samenhang en afstemming tussen het Nationaal Wegenbestand (NWB), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Topografie

Nadere informatie

Gegevensmodel TOP10NL

Gegevensmodel TOP10NL Gegevensmodel TOP10NL versie 2.3 Overleggroep: Prof. Dr. M.J. Kraak en Drs. R.A. Knippers (ITC), Ir. B. Kolk, Drs. N.J. Bakker en Dhr. B. Bruns (TDN), Prof. Dr. Ir. P.J.M. van Oosterom, Drs. M.E. de Vries,

Nadere informatie

BAG 2.0. Kwaliteitsdashboards BAG voor Bronhouders en Afnemers. BAG Kwaliteitsmanagement

BAG 2.0. Kwaliteitsdashboards BAG voor Bronhouders en Afnemers. BAG Kwaliteitsmanagement BAG 2.0 Kwaliteitsdashboards BAG voor Bronhouders en Afnemers BAG Kwaliteitsmanagement Even voorstellen Martijn Klomp, Kadaster Sr. Adviseur Proces- en Productbeheer Bert Mast, Kadaster Kwaliteitscoördinator

Nadere informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Méér dan een kaart Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Agenda Positie van Geo-informatie & (kleinschalige) producten Basisregistratie

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat BGT-keten in opbouw Marcel Reuvers Ernst Koperdraat 16 september 2013 Agenda Vertikale keten 1. Stapsgewijs naar een volledig werkende keten 2. De plateauplanning 2013-2016 3. Het komende jaar 4. Wat betekent

Nadere informatie

Informatiesessie IMNa - Natuurontwikkeling. Nick Naus 27 maart 2014

Informatiesessie IMNa - Natuurontwikkeling. Nick Naus 27 maart 2014 Informatiesessie IMNa - Natuurontwikkeling Nick Naus 27 maart 2014 Inhoud > Inleiding en context > Uitgangspunten IMNa > Materiele levensduur-en historie object > Identificatie > IMNa Natuurontwikkeling

Nadere informatie

UITWISSELING VAN GEGEVENS TUSSEN BEHEER OPENBARE RUIMTE (BOR) EN DE BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (BGT)

UITWISSELING VAN GEGEVENS TUSSEN BEHEER OPENBARE RUIMTE (BOR) EN DE BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (BGT) UITWISSELING VAN GEGEVENS TUSSEN BEHEER OPENBARE RUIMTE (BOR) EN DE BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (BGT) Inrichtingsvariant C: BOR zorgt voor beheerobjecten Colofon Dit document is opgesteld

Nadere informatie

Data (model) voor Waterveiligheid

Data (model) voor Waterveiligheid Data (model) voor Waterveiligheid Lennaert Denekamp Adviseur Waterkeringen Dinsdag 13 december 2016 11:30 12:15 Inhoud presentatie Voorstellen en inhoud presentatie Algemeen beeld van DAMO Aan de slag

Nadere informatie

T.a.v. de vastlegging van authenticiteit in BGT / IMGeo zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen:

T.a.v. de vastlegging van authenticiteit in BGT / IMGeo zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: Afwijkende modellering RSGB t.o.v. / IMGeo i.v.m. borgen vastlegging van authenticiteit van gegevens T.a.v. de vastlegging van authenticiteit in / IMGeo zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: Authenticiteit

Nadere informatie

3D in het informatie model van BGT (IMGeo)

3D in het informatie model van BGT (IMGeo) RWS Prov NB 3D in het informatie model van BGT (IMGeo) Jantien Stoter Kadaster, Geonovum, TU Delft TNO Gemeente Rotterdam ! Hoe zit 3D in BGT?! Toolkit voor 3D in BGT! 3D IMGeo: waar staan we? 3D is praktijk,

Nadere informatie

Haal meer uit de BGT!

Haal meer uit de BGT! Haal meer uit de BGT! BGT IMGeo als basis Arnoud de Boer Wat en waarom BGT? Inhoud Doorontwikkeling BGT BGT Koppelvlakken Voortbouwen op de BGT Van data naar informatie (demo) BGT: verplichte deel IMGeo

Nadere informatie

Kaart 1 - Landgebruik

Kaart 1 - Landgebruik Heteren Landgebruik 1 - agrarisch gras 2 - mais 3 - aardappelen 4 - bieten 5 - granen 6 - overige landbouwgewassen 8 - glastuinbouw 9 - boomgaarden 10 - bloembollen 11 - loofbos 12 - naaldbos 16 - zoet

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige grootschalige Topografie: Gegevenscatalogus IMGeo

Basisregistratie Grootschalige grootschalige Topografie: Gegevenscatalogus IMGeo Basisregistratie Grootschalige grootschalige Topografie: topografie Gegevenscatalogus IMGeo 2.0 2.1.1 Juli Februari 2013 2012 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie

Nadere informatie

Gebruik van verschilbestanden

Gebruik van verschilbestanden Gebruik van verschilbestanden Inhoud Gebruik van verschilbestanden 1 Inhoud 2 1 Verschilbestanden 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Bestanden en identificatoren 3 1.3 Onderzoeken waar de actuele versie verschilt van

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

3D en BGT. Aansluiten op internationale standaarden Al snel bleek de noodzaak om aansluiting te zoeken bij internationale 3D-standaarden.

3D en BGT. Aansluiten op internationale standaarden Al snel bleek de noodzaak om aansluiting te zoeken bij internationale 3D-standaarden. 3D en BGT Jantien Stoter, Geonovum, Kadaster, en TU Delft (projectleider 3D Pilot), j.e.stoter@tudelft.nl Linda van den Brink, Geonovum, l.vandenbrink@geonovum.nl 3D-informatie wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

(zicht)wallen i.c.m. halfverdiepte ligging tussen Duiven - Zevenaar

(zicht)wallen i.c.m. halfverdiepte ligging tussen Duiven - Zevenaar V I A 1 5 geluidsscherm in groen bij Helhoek: 2m. (zicht)wallen i.c.m. halfverdiepte ligging tussen Duiven - Zevenaar geluidsscherm in haag bij Griethse Poort: 1m. geluidsscherm bij Helhoek (in haag):

Nadere informatie

Kaart 13: Afwateringsgebieden. Afwateringsgebieden. Legenda. IJsselmeer IJsselmeer bij bijzondere omstandigheden

Kaart 13: Afwateringsgebieden. Afwateringsgebieden. Legenda. IJsselmeer IJsselmeer bij bijzondere omstandigheden 28 Watersysteem en ondergrond Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwaterbekken van Nederland en zal in de toekomst steeds belangrijker worden voor de strategische zoetwatervoorziening. Daarnaast vormt

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

Open Geodata combineren in de praktijk

Open Geodata combineren in de praktijk Open Geodata combineren in de praktijk Jan-Willem van Aalst www.imergis.nl, www.opentopo.nl Versie 5 september 2015 Jan-Willem van Aalst, www.imergis.nl Slide: 1 Onderwerpen in deze sessie Aanleiding/context:

Nadere informatie

Rapport D R004 Silence 3. Gebruikershandleiding. Status: DEFINITIEF

Rapport D R004 Silence 3. Gebruikershandleiding. Status: DEFINITIEF Rapport D.2005.1407.00.R004 Silence 3 Gebruikershandleiding Status: DEFINITIEF Rapportnummer: D.2005.1407.00.R004 Plaats en datum: Den Haag, 07 Januari 2014 Versie: 015 Status: DEFINITIEF Opdrachtgever:

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7)

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) Vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik G.W. Hazeu, C. Schuiling, G.J. Dorland, G.J. Roerink, H.S.D. Naeff en R.A. Smidt Landelijk Grondgebruiksbestand

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus Versie 0.9_5 September 2010 Status: concept Informatiemodel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Gegevenscatalogus

Nadere informatie

TOP products: The next step

TOP products: The next step TOP products: The next step Products derived from topographical base map TOP10NL Jan Clement Maarten Storm TOP products a step further TOP database: All TOP10-map editions from 1990 to present in one relational

Nadere informatie

BGT beheer. Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics. Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie. www.nedgraphics.nl

BGT beheer. Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics. Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie. www.nedgraphics.nl BGT beheer Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie Agenda Onze BGT software Meten / inwinnen Muteren in NedBGT en mutatieleveringen aan het SVB-BGT

Nadere informatie

Bentley Map IMGeo 2.0 v1.0

Bentley Map IMGeo 2.0 v1.0 2012 Bentley Systems, Incorporated Bentley Map IMGeo 2.0 v1.0 IMGeo schema Bentley Map IMGeo 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 INLEIDING... 3 2.0 BESTANDEN... 4 3.0 XFM SCHEMA... 5 3.1 FEATURES...

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 1 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 6 1 Stand van de transitie 10 2 Planning en afronding 20 3 Beheer

Nadere informatie

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG (in drie exemplaren in te dienen) (Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 houdende nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997

Nadere informatie

TOP10NL in ontwikkeling

TOP10NL in ontwikkeling TOP10NL in ontwikkeling Drs. N.J. Bakker Topografische Dienst Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling Inleiding De Topografische Dienst (TDN) ontwikkelt momenteel nieuwe vectorbestanden voor gebruik in Geografische

Nadere informatie

BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING

BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING BIJLAGE I BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING, behorende bij rapport TL217-3/kolm/028 d.d. 28 juni 2013 , behorende bij rapport TL217-3/kolm/028 d.d. 28 juni 2013 Vianen 1 - agrarisch gras 2 - mais 3 - aardappelen

Nadere informatie

Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D. Het Gegevenshuis

Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D. Het Gegevenshuis Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D et Gegevenshuis Even voorstellen. Bas Kielen Planologisch medewerker/ functioneel beheerder RO Sjef Leenen Paul Martens directeur/secretaris ontwikkelaar

Nadere informatie