Regionale Praktijkbijeenkomst Artrose en osteoporose, de rol van het zuurbase-evenwicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale Praktijkbijeenkomst Artrose en osteoporose, de rol van het zuurbase-evenwicht"

Transcriptie

1

2 Regionale Praktijkbijeenkomst Artrose en osteoporose, de rol van het zuurbase-evenwicht en vitamine D- deficiëntie Mevrouw M. Peinemann September december 2011 Tekst De organisatie van het seminar berust op verantwoordelijkheid van Bonusan. De tekstuele en wetenschappelijke informatie berust op verantwoordelijkheid van de docent, mevrouw M. Peinemann. Deze syllabus is uitsluitend bestemd voor mensen met een (para)medische opleiding en werkzaam in de gezondheidszorg. De informatie is niet geschikt voor patiënten en dient in geen geval aan patiënten ter beschikking te worden gesteld. Deze syllabus is een uitgave van Natura Foundation te Numansdorp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of enige andere manier zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel deze syllabus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het niet geheel uitgesloten dat de geboden informatie, door welke oorzaak ook, niet geheel juist is. Noch Natura Foundation, noch de medewerkers aan deze syllabus aanvaarden enige aansprakelijkheid, uit welken hoofde dan ook voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit het gebruik ervan. Natura Foundation, 2011.

3 Inhoudsopgave Inleiding 1 Synovia 2 Botweefsel 5 De regulatie van de calciumhuishouding 6 Vitamine D 7 De invloed van zuur-base evenwicht 8 Conclusies 14 Osteoporose 15 Artritis 16 Ontstekingen 17 Artrose 17 Literatuurlijst 20 Monografieën

4 Inleiding Artrose en osteoporose zijn voor u als behandelaar waarschijnlijk aandoeningen die u vaak in de praktijk tegenkomt. We zullen er bij voortschrijdende leeftijd waarschijnlijk allemaal in meer of mindere mate last van krijgen. In deze regionale praktijkbijeenkomst kijken we niet alleen naar de gevolgen en de eventuele behandelingen, maar vooral ook naar hoe kraakbeen en botaanmaak dienen te functioneren. Verder is het erg belangrijk om goed in kaart te krijgen wat de belangrijkste oorzaken zijn van deze ziektebeelden. Waarom leiden zoveel mensen aan deze aandoeningen? Zoals aangegeven in de uitnodiging gaan we vooral bekijken wat de gevolgen zijn van enerzijds een verstoord zuur-base-evenwicht en anderzijds wat een tekort aan vitamine D voor onze botten en gewrichten betekent. Uiteraard gaan we ook uitgebreid in op de mogelijk behandelingen, maar besteden we daarnaast ook veel aandacht aan bewustwording en preventie, om te voorkomen dat we allemaal last van onze botten en gewrichten krijgen. Kraakbeen Kraakbeen is een type bindweefsel dat uit chondrocyten (kraakbeenmatrix-vormende cellen) en een grote hoeveelheid intercellulair water bestaat. De kraakbeenmatrix bestaat uit: proteoglycanen chondroïtinesulfaat keratansulfaat De sterkte heeft het kraakbeen te danken aan de speciale manier waarop de grote hoeveelheid water gebonden is aan de proteoglycanen (kraakbeenmoleculen) in de matrix. Het kraakbeen bestaat uit: 80% water 12% vezels 8% cellen De kraakbeenmatrix bevat de grootste proteoglycanenaggregaten die in bindweefsel worden aangetroffen. Chondroïtinesulfaat is in het kraakbeen de belangrijkste vertegenwoordiger van een groep verbindingen (glucosaminoglycanen) die de grondsubstantie of lijm tussen de cellen vormen, mede door hun vochtaantrekkende werking. Chondrocyten zijn voor hun nutriëntenvoorziening afhankelijk van diffusie door deze grondsubstantie. De voeding van de kraakbeencellen wordt nagenoeg volledig verzorgd door diffusie vanuit de omringende weefsels. Kraakbeen is namelijk niet voorzien van: bloedvaten lymfevaten zenuwen Alleen bij de overgang van kraakbeen naar het bot zijn een gering aantal bloedvaten aanwezig die het kraakbeen bereiken. Kraakbeen is qua voeding afhankelijk van diffusie door de intercellulaire matrix. Dit is een vrij traag proces; toch kan kraakbeen een aanzienlijke dikte bereiken, want de diameter van het gewrichtskraakbeen op de achterzijde van de knieschijf is op sommige plaatsen wel 7 mm. Omdat chondrocyten in een vrij zuurstofarme omgeving leven, hebben ze zich gespecialiseerd in een anaeroob energiemetabolisme. Ze kunnen, wanneer nodig, suikers verbranden zonder zuurstof, onder vorming van melkzuur. Ook fungeert kraakbeen als een veerkrachtig stootkussen dat de compressiekracht absorbeert. Op oudere leeftijd bevat het kraakbeen minder chondroïtinesulfaat, waardoor het vochtgehalte vermindert en de chondrocyten relatief ondervoed raken. Het kraakbeen wordt daardoor minder veerkrachtig, waardoor het eerder tot slijtage en ontstekingsprocessen komt. Al naar gelang de ligging en de functie van kraakbeen in het lichaam worden er meer of minder vezels in de matrix neergelegd. 1

5 Histologisch worden naar de mate van vezeldichtheid en het soort vezel, drie soorten kraakbeen onderscheiden, namelijk hyalien kraakbeen, vezelig kraakbeen en elastisch kraakbeen. 1. Hyalien kraakbeen Dit type kraakbeen is karakteristiek voor alle gewrichtsoppervlakken van de synoviale gewrichten van het skelet en voor de kraakbenige verbindingen tussen de ribben en het borstbeen. Daarnaast wordt het aangetroffen als beschermende kraakbeenringen in de luchtpijp en in het strottenhoofd. Het is een doorschijnend weefsel met een blauwachtige witte kleur. 2. Vezelig kraakbeen In dit type kraakbeen is een grotere hoeveelheid vezels aanwezig omdat er blijkbaar op de plaatsen waar het zich vormt bepaalde eisen worden gesteld aan de weerstand tegen rek. Zo zijn de aanhechtingen van spierpezen aan bot bij de pees-botovergang deels uit vezelig kraakbeen opgebouwd en ook de aanhechtingen van gewrichtbanden aan het skelet bestaan voor een deel uit vezelig kraakbeen. 3. Elastisch kraakbeen Op enkele plaatsen van het lichaam komt een gelig soort kraakbeen voor, dat veel elastische vezels bevat. Het ligt bijvoorbeeld in de oorschelp en in het strotklepje. Alle kraakbeenstructuren, behalve de gewrichtsdelen die tijdens het bewegen met elkaar in contact komen, zijn bedekt met een bindweefselvlies, het perichondrium. Dit is vergelijkbaar met het periost van de botten en draagt bij aan de groei van het kraakbeen. Synovia De binnenste bekledingslaag van de gewrichtskapsels noemt men het synoviale membraan. Direct daaronder ligt het losmazig bindweefsel met veel bloedcapillairen en lymfevaten. De voedingsstoffen die uit de capillairen treden worden aan de gewrichtsvloeistof of synovia in de gewrichtsholte afgegeven. Door regelmatige gewrichtsbewegingen mengt de versgevormde synovia zich met al aanwezige gewrichtsvloeistof en bereikt het kraakbeenoppervlak. Door diffusie en osmose in de matrix bereiken de voedingsstoffen uiteindelijk de chondrocyten. Als een gewricht langdurig niet kan bewegen (immobilisatie door bijvoorbeeld gips) is het transport van moleculen door de stroperig geworden synovia beperkt. In de stilstaande synovia die direct tegen het kraakbeen ligt, wordt door diffusie en opname in de chondrocyten de concentratie voedingsstoffen steeds lager en de diffusieweg naar de chondrocyten wordt verlengd. De voedingstoestand van geïmmobiliseerd kraakbeen gaat achteruit en de werking van de chondrocyten evenals de kwaliteit van de matrix loopt terug. Er vindt minder synthese van proteoglycanen plaats en de binding van de proteoglycanen met collageen en water neemt af. Het gewrichtskraakbeen wordt hierdoor sterk vervormbaar en zal bij belasting kunnen beschadigen. Volgroeid kraakbeen bestaat uit een aantal zones (zie afb.). Afb: Kraakbeenopbouw: zones met verschillende taken 2

6 De boogvormige architectuur van de collageenfibrillen is goed in staat compressie op het gewricht te dempen. Druk en ontlasting van het volgroeide kraakbeen zijn zelfs noodzakelijk om steeds weer een situatie te creëren waarbij, via osmotische processen, nutriënten vanuit de synovia de kraakbeenmatrix kunnen binnendringen. Eén van de oorzaken van degeneratie is dan ook onvoldoende beweging. Het merendeel van deze cellen is bovendien inactief (chondrocyten). Regeneratie van de matrixstructuur is dan ook een langzaam proces. De hierbij actieve cellen zijn de chondroblasten. Chondroblasten zijn voornamelijk aan te treffen in de diepe zone van de matrix; de collagene fibrillen verlopen hier verticaal. Fibrillen zijn onderling verbonden door proteoglycanen (zie afb.) Afb. 3: Proteoglycanen verbinden de collagene fibrillen van het type II Deze proteoglycanen (bestaande uit kerataansulfaat en voornamelijk chondroïtinesulfaat, de zogenaamde glucosaminoglycanen) zijn aan een centrale ruggegraat, hyaluronzuur, verbonden via een verbindingsproteïne. Proteoglycanen zijn door hun sulfaatgroepen sterk negatief geladen. Het dipool water kan met de positieve lading aan de proteoglycanen binden. Hierdoor ontstaat er rondom de glucosaminoglycanen een watermantel, die uitermate stabiel is. De collagene fibrillen reguleren de opname van water. Bij beginnende artrose, als de collagene matrix beschadigd raakt, nemen de proteoglycanen in toenemende mate meer water op: het kraakbeen zwelt op. Door beweging van het gewricht ontstaan er zijdelingse en verticale drukkrachten op de matrix. Hierdoor wordt het water uit de proteoglycanen gedrukt, het kraakbeen kan vervormen en zich zo aan belasting aanpassen. De volgende afbeelding maakt deze situaties duidelijk. Afb. : Onbelast en belast kraakbeen met de fysiologische processen die vormstabiliteit garanderen. 3

7 Als water uit de proteoglycanen wordt weggedrukt, neemt de negatieve lading sterk toe. Dit heeft twee gevolgen: De nu negatief geladen proteoglycanen stoten elkaar af; het gevolg is vormstabiliteit, en in een hernieuwde onbelaste situatie zullen de dipolen water door de negatieve ladingen worden aangetrokken. Voor de synthese van proteoglycanen, glucosaminoglycanen en de overige proteïnestructuren van de matrix is een voortdurende toestroom van zuurstof, aminozuren en glucose noodzakelijk. Deze bereiken de matrix via diffusie en osmose via de synovia, maar voor een groot gedeelte ook via vaten vanuit het subchondrale bot. Hoewel men er over het algemeen vanuit gaat, dat de synoviale verzorging dominant is, blijkt uit onderzoek (Malinin 2000, Imhof 1999), dat vasculair transport vanuit de subchondrale zone een belangrijke rol speelt. Ook het verbeteren van de glucosetolerantie door eerder restrictieve voedselopname bij diabetici type II blijkt het nutriëntenaanbod (glucose) van de matrix te verbeteren (Larson 2003). Degeneratie van de matrix en daarmee het ontstaan van artrose hangt van een aantal factoren af: Genetische predispositie Leeftijd Chronische onderbelasting Overbelasting Veranderingen van de waterbindingscapaciteit van de diepe zone via verandering van de ph in de matrix Letsel De belangrijkste factoren van deze opsomming zijn waarschijnlijk: chronische onderbelasting en daardoor van de matrix veranderingen in de wateropnamecapaciteit van de glucosaminoglycanen door marginaal chronische afname van de ph (verzuring door een verkeerd voedselgedrag). Natuurlijk is het juist dat met toename van de leeftijd de activiteit van de chondroblasten afneemt, men kan letsel oplopen of, bijv. binnen sport, kan dit bovendien gewrichten overbelasten, maar dit valt weg tegenover de factor onderbelasting. Overigens: personen die gedurende jaren overgewicht hebben, zullen overbelastingsdegeneratie aan de matrix oplopen! Onderzoek (Adam 1999, Huang 2000) kon aantonen, dat vermindering van pijn bij artrose het eenvoudigst tot stand komt door normalisering van het lichaamsgewicht (BMI onder 28, maar duidelijk idealer < 25!) en restrictie van voedsel met een hoog gehalte aan arachidonzuur. Onderstaande afbeelding toont de verschillende degeneratieve beelden van het kraakbeen. Afb. : Vooral onderbelasting doet de typische degeneratieve verschijnselen van artrose ontstaan. 4

8 Veelal zal het eerste verschijnsel van artrose een veranderd bewegingspatroon zijn, over het algemeen gerelateerd aan pijn (artritis). Pijn is een symptoom van ontsteking via pro-inflammatoire mediatoren (prostaglandines, vooral PGE2). Deze prostaglandines zijn weefselspecifieke hormonen, die gesynthetiseerd worden uit arachidonzuur middels het enzym cyclo-oxigenase (COX). Er bestaan twee vormen van dit enzym: COX1 COX2 COX2 wordt geproduceerd na expressie van specifieke genen als bijvoorbeeld structuren worden beschadigd (zoals bij artrose) of er extreme hypoxie ontstaat (Martin 2004, Coimbra 2004). Geneesmiddelen die de prostaglandinesynthese remmen zijn: Corticosteroïden en NSAID s (niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen), zoals aspirine, ibuprofen en diclofenac Botweefsel Botweefsel is een beter doorbloed weefsel. Onder de microscoop blijkt botweefsel doorzeefd te zijn met gangetjes en gaatjes en overal liggen cellen in het botmateriaal ingekapseld: de osteocyten. Botweefsel bestaat voor: 30% uit een matrix van collageen en andere proteïnen, die door zogenaamde osteoblastische cellen wordt geproduceerd. De overige 70% bestaat uit mineralen (voornamelijk calciumhydroxyapatiet). Gedurende het hele leven vindt continue opbouw en afbraak van bot plaats door respectievelijk osteoblasten en osteoclasten. Deze cellen zorgen voor een voortdurende vernieuwing van skeletweefsel en behoud van de sterkte en dichtheid. Jaarlijks wordt tussen de 10% en 30% van het botweefsel op deze manier vernieuwd. In de eerste 30 tot 35 levensjaren zijn de osteoblasten actiever en vindt er voornamelijk botopbouw plaats. Rond de leeftijd van 35 jaar is de maximale botdichtheid bereikt en vanaf die leeftijd krijgen osteoclasten geleidelijk de overhand en neemt de botdichtheid geleidelijk af. Dit evenwicht tussen botopbouw en afbraak wordt door diverse factoren beïnvloed: zuur-base-evenwicht lichamelijke activiteit hormonale factoren medicijngebruik zonlicht nutriëntenstatus 5

9 De combinatie van collagene vezels en botkalk maakt dat het bot weinig vervormbaar is. Afhankelijk van de plaats in het lichaam en de functie die ervan wordt gevraagd is de opbouw van bot verschillend. Wanneer we naar het femur kijken blijkt dat de kop van het femur in het heupgewricht een dun oppervlakkig laagje massief bot bevat (compacta). Het inwendige van de femurkop is echter gevuld met een sponsachtig botweefsel (spongiosa). De keuze van spongiosa of compacta komt tegemoet aan de eisen die plaatselijk aan het skelet worden gesteld. De schachten van pijpbeenderen bestaan uit compacta omdat deze substantie een grote weerstand heeft tegen een vervorming bij het inwerken van buig- en rotatiekrachten. Wordt een botdeel voornamelijk op druk belast dan wordt gekozen voor spongiosa. Wat bepaalt de hoeveelheid botmassa? De hoogste botdichtheid (Peak Bone Mass, PBM) wordt in de kinderjaren en puberteit gevormd, zoals we al eerder zagen. Maar dan moet er wel bewogen worden zodat de osteoblasten geactiveerd blijven. Maar er zijn nog meer factoren die de PBM beïnvloeden. Natuurlijk spelen genetische factoren een rol Er bestaat een lineair verband tussen spiermassa en de PBM; dit betekent dat de lichaamsbeweging vooral gericht moet zijn op kracht en van zeer groot belang is De verhouding tussen katabole (afbraak van stoffen) en anabole (opbouw van stoffen) hormonen De verhouding van cortisol (stress) en calcitriol (de actieve vorm van vitamine D) Een voedingspatroon met voldoende nutriënten die voor het aanmaken van matrix en het mineraliseren van matrix noodzakelijk zijn De regulatie van de calciumhuishouding Het belang van een goede calciumconcentratie in de bloedbaan is van cruciaal belang. Tal van processen hangen hiervan af. Normaal gesproken is er voldoende calcium in de voeding, zeker als mensen een Stone-age diet volgen. Zakt de calciumconcentratie onder een bepaalde waarde dan produceert de bijschildklier paraathormoon dat een aantal taken vervuld. Deze worden verderop in deze syllabus besproken. In Nederland wordt er vanuit gegaan dat melkproducten een belangrijke bijdrage aan de calciumverzorging kunnen leveren. Maar is dat ook werkelijk zo? Enkele feiten: Uit koemelk en koemelkproducten wordt maar ca. 15 % van het aanwezige calcium geresorbeerd De verhouding calcium-magnesium enerzijds en calcium-fosfaat anderzijds is zeer ongunstig voor de botsynthese In menselijke moedermelk blijkt de hoeveelheid calcium in een bepaalde relatie te staan tot eiwit. In koemelk is duidelijk meer eiwit aanwezig, voor een gedeelte in de vorm die de resorptie van calcium in de dunne darm doen dalen 6

10 Dr. C. Leitzmann, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, zei in 2002; daar waar (koe)melkproducten als calciumbronnen worden gepropageerd, stijgt de hoeveelheid patiënten met osteoporose Uit onderzoeken van o.a. Zochling 2005, Kannus 2005 en Bertone-Johnson 2005, blijkt dat ondanks het feit dat Nederland een melkdrinkende natie is, de calciumverzorging van jeugd tot oudere mensen onvoldoende is. Vitamine D Allereerst is het belangrijk om te bekijken hoe de synthese van vitamine D er uitziet. In onderstaande afbeelding wordt dat duidelijk. Vitamine D speelt een belangrijke rol in diverse orgaansystemen. Vitamine D reguleert de niveaus van calcium en fosfaat in het bloed door de absorptie ervan uit het voedsel in de darmen te bevorderen, evenals de heropname ervan in nieren Het vermindert de mobilisatie van calcium uit het bot (door verlaging paraathormoon) Het remt de afgifte van paraathormoon uit de bijschildklier Vitamine D beïnvloedt het immuunsysteem door immuunsuppressie, fagocytose, en antitumoractiviteit De hormonen paraathormoon en calcitonine hebben in samenwerking met vitamine D eveneens een indirecte invloed op de kwaliteit van het skelet. Hoewel zij betrokken zijn bij de regulering van de calciumionconcentratie in het bloed en de weefselvloeistof, is het bot als calciumdepot direct bij deze processen betrokken. De concentratie van calciumionen in het lichaam zal in eerste instantie worden geregeld door het beïnvloeden van de calciumopname in de darm en de calciumuitscheiding in de nieren. Als er te weinig calcium in het voedsel aanwezig is of opgenomen kan worden, zoekt het lichaam zijn heil in de mogelijkheid van botresorptie in het skelet. Zakt de calciumconcentratie onder een bepaalde waarde, produceert de bijschildklier paraathormoon (PTH). 7

11 PTH vervult een aantal taken: 1. Het stimuleert in de nieren de hydroxylering (toevoegen van een OH groep) aan calcidiol (vitamine D2). Er ontstaat calcitriol (vitamine D3), het actieve vitamine D -hormoon 2. Ook wordt er middels calcitriol vanuit de dunne darm meer calcium geresorbeerd (als het dan in het voedsel aanwezig is). Zo niet, 3. stimuleert calcitriol de resorptie van botweefsel (osteoclastenactivering) Als daardoor de calciumconcentratie stijgt, produceren de C-cellen van de bijschildklier calcitonine. Dit levert het overvloedige calcium aan de botten af (opslag) en remt de activiteit van de osteoclasten. Er zijn dus 2 cruciale momenten: De hoeveelheid calcium in het voedsel De beschikbaarheid van calcitriol (van Dam 2005b) Overige verstorende factoren m.b.t. de botsynthese Een verhoogde homocysteïnespiegel verhindert de vorming van botmatrix (Morris 2005). Proteïnegebrek (minder dan 1,0 gram per kg lichaamsgewicht per dag) heeft verminderde botdichtheid tot gevolg (Devine 2005) Tekort aan lichaamsbeweging c.q. krachttraining. Vooral krachttraining levert binnen 16 weken toename van spierkracht tot 450 % en daarmee van botdichtheid op. (Larsson 2005) Tekort aan vitamine K; vitamine K speelt vooral in het aanmaken van proteïnes van de matrix een centrale rol. Eén van die proteïnes is osteocalcine, verantwoordelijk voor aanhechten van calcium en fosfaat Tekort aan magnesium; magnesium is, naast calcium, de belangrijkste mineraalstof in de botten. Naast de rol als bouwmateriaal is magnesium ook cofactor voor tal van enzymatische processen. Het enzym (een hydroxylase) dat in de nieren calcitriol produceert, is een dergelijk enzym dat als cofactor magnesium nodig heeft. Ook een tekort aan de spoorelementen koper, mangaan en zink geven verstoring in de botaanmaak. Vooral koper is essentieel bij de collageensynthese binnen de matrix, overigens samen met vitamine B6. Mangaan is een bestanddeel van metalloproteïnes, die een enzym zijn voor de matrixsynthese. Zink vervult meer dan 300 taken in metalloproteïnes, die vooral te maken hebben synthese van insuline en testosteron, beide anabole hormonen. De invloed van het zuurbase-evenwicht De mens is niet alleen zelf een netwerk; hij maakt ook deel uit van een netwerk. Veranderingen in het uitwendige milieu hebben dan ook gevolgen voor het inwendige milieu. Omdat veel processen en enzymfuncties, en dus het geheel van de metabolische omzettingen, alleen goed kunnen plaatsvinden als het inwendige milieu in evenwicht is, beschikt ons lichaam over een groot aantal mechanismen om dit milieu te stabiliseren. Enzymen zijn met het oog op hun katalytische activiteit afhankelijk van: de juiste hoeveelheid cofactoren maar ook van de lichaamstemperatuur een zuur-base-evenwicht. Geringe (in de eerste plaats hypothermische) veranderingen van de lichaamstemperatuur kunnen bepaalde metabolische stappen geheel onmogelijk maken. De maat voor de katalytische activiteit van lichaamsenzymen bij verandering van de kerntemperatuur van het lichaam wordt beschreven door de enzymspecifieke Q10-factor van Van t Hoff. Deze factor maakt duidelijk in welke mate vitale, van enzymen afhankelijke processen tot stilstand komen, als de mens zich meer dan drie uur min of meer bewegingloos ophoudt in water met een temperatuur van 27 graden. Lichaamseigen enzymen hebben ook een specifieke ph-waarde. Veranderingen in het zuur-baseevenwicht kunnen net zo goed invloed hebben op de katalytische werking en deze zelfs tot stilstand brengen als afwijkingen in de thermoregulatie. 8

12 De indicator voor het zuur-base-evenwicht is de ph. De ph van een vloeistof is het negatieve decadische logaritme van de waterstofionenconcentratie. De mogelijke ph-waarden worden daarom op een logaritmische schaal gezet (zie hieronder): Hierbij is ph 7 neutraal, met andere woorden er zijn evenveel H + -groepen als OH - -groepen aanwezig. Als zure componenten de boventoon voeren, bedraagt de ph minder dan 7. Voeren de basische componenten de boventoon, dan ligt de ph boven de 7. In de bloedbaan dient de ph 7,37 7,45 te zijn (Heil, 2004). Dit kleine, afgegrensde ph-bereik is in alle levensfasen constant en van belang voor: zowel de structuur en werking van proteïnen het verdelingspatroon van (geladen) elektrolyten de permeabiliteit van membranen de werking van botten en bindweefsel. Er zijn veel endogene (CO2-productie in het kader van de energiestofwisseling in de mitochondriën, HCl-productie voor het verteren van proteïnen in de maag) en exogene factoren (stress, voedingsmiddelenkeuze) die de ph kunnen veranderen. Ons organisme beschikt daarom over regulatiesystemen die de ph in de bloedbaan en in de intra- en extracellulaire vloeistofcompartimenten zo snel mogelijk weer naar het basische bereik terugbrengen: Opslag van zuren. Daarbij onderscheiden we 1 bicarbonaatbuffer ca. 52 procent van de buffercapaciteit 2 hemoglobinebuffer ca. 31 procent van de buffercapaciteit 3 proteïnebuffer ca. 15 procent van de buffercapaciteit 4 fosfaatbuffer ca. 2 procent van de buffercapaciteit Uitscheiding van zuren via 1 de nieren (H + ) 2 de longen (CO2) Beide eliminatiesystemen hangen nauw met elkaar samen: bij het uiteenvallen van bicarbonaat (bicarbonaatbuffer) wordt CO2 gevormd dat via de longen kan worden uitgeademd. De belangrijkste manier is echter de eliminatie van H + via de urine, aangezien de huidige voeding aanzienlijk meer zuurvormers dan basenvormers bevat. De belangrijkste zuurvormers zijn eiwit en vet. Eiwit wordt afgebroken tot aminozuren, een proces waarvoor in de maag HCI geproduceerd moet worden, en vet wordt afgebroken tot vetzuren. Hoewel niet vaststaat dat het verteren van voedsel een manifeste acidose kan veroorzaken, lijdt het geen twijfel dat er vooral door een tekort aan groente en fruit geleidelijk een chronisch latente acidose kan ontstaan. Tenslotte levert onze huidige welvaartsvoeding (veel vlees met zwavelhoudende aminozuren, weinig groente en fruit) in combinatie met ons bewegingspatroon dat de energiestofwisseling ook als reactie op de vorming van adrenaline = stressreactie naar het anaerobe gebied verlegt, een overaanbod op van dagelijks ca mmol zuren (Vormann, 2001). 9

13 In tabel 1 (zie hieronder) staat een overzicht van levensmiddelen met een zuuroverschot en van levensmiddelen met een basenoverschot (Remer, 1995). PRAL-waarden van een groep levensmiddelen. PRAL staat voor: Potential Renal Acid Load en wordt berekend uit (Cl + P + SO4 + organische zuren) (Na + K + Mg + Ca). Levensmiddelen met een negatieve PRAL-waarde zijn goede basenvormers en die met een positieve PRAL-waarde zuurvormers. Tabel met PRAL-waarden 10

14 De kenmerken van een chronisch latente marginale acidose zijn: Bloed-pH normaal of gering verschoven naar het zure bereik Buffercapaciteit (vooral bicarbonaatbuffer) aanzienlijk verminderd Voor details over de regulering van het zuur-base-evenwicht verwijzen wij naar de vakliteratuur op dit gebied (bijv. Silbernagel, 2001). In deze syllabus gaan wij in de eerste plaats in op de gevolgen van een chronisch latente verzuring voor de volgende weefsels: Botten Bindweefsel Spieren Botten dienen namelijk als mineraalopslag (calcium, magnesium, fosfaat) en zijn dus uitstekend in staat om een tekort aan basen in onze voeding te compenseren. Bindweefsel kan zuren binden en de spieren spelen een compensatoire rol bij de zuur-base-regulering als leverancier van NH2-groepen bij verhoogde uitscheiding van ammoniak via de nieren. De samenhang tussen de verschillende componenten van het reguleringssysteem wordt duidelijk uit de volgende figuur: Zuur-base-regulering (beschrijving, zie tekst) De beste manier om zuren te elimineren is door het uitscheiden van protonen (H + ) via de nieren en zoals tijdens het sporten via het zweet. Hierbij wordt enerzijds actief de uitscheiding van protonen gestimuleerd en anderzijds worden citroenzuur en bicarbonaat teruggeresorbeerd (zie de figuur hieronder). Veranderd uitscheidingsgedrag van de nieren bij verminderde bloed-ph en verminderde bicarbonaatbuffercapaciteit (Alpern, 1997) Tegelijkertijd leidt het protonenoverschot tot het ontstaan van ammoniumionen (basisch) volgens de onderstaande formule: NH3 + H + NH4 11

15 Dit compensatiemechanisme verhindert een terugresorptie van NH3. Hierdoor verliest het lichaam steeds meer stikstof. Dit leidt tot de afbraak van aminozuren (in de eerste plaats glutamine) en dus tot proteïneverlies in de spieren. Afbraak proteïne in de spieren als compensatoire basenvormer (Alpern, 1997 Als iemand niet genoeg basenvormers binnenkrijgt door middel van groente en fruit om de ontstane metabolische acidose te compenseren, kunnen mineralen (calcium en magnesium) uit de botten worden genomen om het zuur-base-evenwicht te reguleren. Hierbij worden osteoclasten geactiveerd en tegelijkertijd osteoblasten geremd. Maar omdat de terugresorptie van calcium bij een chronisch latente acidose in ieder geval verminderd is ten gunste van de uitscheiding van H + -ionen, leidt dit tot chronisch calciumverlies en dus tot osteoporose. Botafbraak als compensatie van verkeerde voeding (Alpern, 1997) Het is inmiddels voldoende bewezen (Marsh, 1988, Ball, 1998) dat een voedingsvorm met veel zuren tot een groter verlies aan botdichtheid leidt dan een voedingsvorm waarbij groente en fruit centraal staan (vegetarisch). Marsh en zijn medewerkers (Marsh, 1988) vergeleken de botdichtheid van lactoovovegetariërs met die van omnivoren. Vooral op hogere leeftijd (zestig jaar en ouder) komt het verschil duidelijk naar voren. Omnivoren verliezen twee keer meer aan botdichtheid dan lactoovovegetariërs (35 procent versus 18 procent). 12

16 Gemiddeld verlies aan botdichtheid in een mensenleven: lacto-ovovegetariërs versus omnivoren (Marsh, 1988) Ook Ball et al. (Ball, 1998) toonden aan dat vegetariërs aanzienlijk minder calcium via de nieren uitscheiden dan omnivoren (zie figuur hieronder). Waarschijnlijk (zie boven) is een van de oorzaken hiervan de zuurbelasting uit de consumptie van vlees en vet, een andere het feit dat omnivoren minder groente en fruit eten. Calciumverlies via de nieren: vegetariërs versus omnivoren (Ball, 1998) Uit het voorgaande zou men de conclusie kunnen trekken dat vegetariërs op het gebied van botstofwisseling gezonder leven. Anderzijds is aangetoond (Van Dam, 2003) dat juist onze voorouders in de steentijd grootverbruikers van dierlijk eiwit waren. Hierbij moeten we echter het volgende in overweging nemen: Dieren in de steentijd hadden veel minder vet dan hun gefokte nakomelingen van tegenwoordig De mens at in de steentijd veel meer fruit, groente, noten en zaden De belangrijkste leveranciers van zuren (zie tabel 1), kaas en andere zuivelproducten, waren niet beschikbaar 13

17 Recente epidemiologische studies (New, 2000, Sellmeyer, 2001) tonen overduidelijk het verband aan tussen de consumptie van dierlijke proteïnen en osteoporose. Conclusies: Hoe meer dierlijk proteïne zonder basenvormers er wordt geconsumeerd, hoe lager de botdichtheid Hoe meer zuivelproducten zonder basenvormers er in een groep personen (nation) worden geconsumeerd, hoe meer osteoporose Hoe meer groente en fruit er worden geconsumeerd, hoe hoger de botdichtheid (zie figuur hieronder) Verband tussen de consumptie van groente en fruit (afgebeeld als opname van magnesium, kalium en vitamine C) en de botdichtheid van de lumbale wervelkolom (New, 2000) Tijdens het vrijkomen van mineralen uit de botten ontstaat ook fosfaat. Dit fosfaat (vooral het primair fosfaat HPO4 2- ) kan grote aantallen protonen binden en zo via de nieren zuren onttrekken aan het lichaam. Zijn deze reguleringsmechanismen niet afdoende, dan kan het niet te elimineren zuur tussentijds in het bindweefsel worden opgeslagen. Een belangrijk onderdeel van bindweefsel vormt proteoglycanen waarvan de glycosaminoglycanen sterk geladen zijn, bijv. door sulfaatgroepen. Protonen (verzuring) binden zich aan deze negatief geladen sulfaatgroepen die daardoor veel minder water aantrekken. Hierdoor vermindert de elasticiteit van alle bindweefselachtige structuren (onder andere kraakbeen, banden, pezen). Bij belasting kan dit leiden tot vroegtijdige slijtage en ontsteking. Ook in de intercellulaire structuren gaat waterbindingscapaciteit verloren door verzuring. De vloeistofcompartimenten gaan daarbij van een colloïdale toestand over in een geltoestand. Dit bemoeilijkt de doorbloeding en maakt de weg vrij voor een verdere verslechtering van functies. Weke-delenreuma kan het gevolg zijn (Vormann, 2001). Compensatie van het protonenoverschot door middel van voeding Er wordt soms gewezen op de mogelijkheid om de buffercapaciteit van het bloed te vergroten met behulp van natriumbicarbonaat of basenpoeder. Vooral bij topsport, waar de vorming van melkzuur een belangrijke bijdrage levert aan de vernietiging van het celmilieu en een vermindering van de ph in de bloedbaan (bij 400-m-lopers werden ph-waarden van 6,8 in de bloedbaan gemeten, dit is gelijk aan een intracellulaire ph van ca. 6,4!), zal het innemen van natriumbicarbonaat leiden tot een betere bufferwerking van het ontstane melkzuur en dus tot meer prestatiereserves. Het gaat hierbij echter om een kleine groep atleten. Willen wij schade en ziektevormende elementen in botten, spieren en bindweefsel voorkomen, dan is het belangrijk dat wij dagelijks meer groente en fruit eten zodat ons zuur-base-evenwicht in balans is. 14

18 Overige hormonen die invloed hebben op de botmatrix Cortisol Ook wel het stresshormoon genoemd, beschermt het lichaam onder meer tegen een al te heftig verloop van ontstekingsprocessen, en stimuleert in de lever de omzetting van aminozuren in suikers voor de ergotrope (werken, vechten, vluchten) ondersteuning (gluconeogenese). Een kortdurende ergotrope toestand is bijzonder nuttig, maar een aanhoudende alarmfase door stress blokkeert de trofotrope (rust, herstel en opbouw) processen in de weefsels. Het herstel na trainingen en wedstrijden vermindert en de opbouw stagneert. Er ontstaat nu gemakkelijk een verhoogde blessuregevoeligheid, omdat van een niet optimaal functionerend lichaam hoge prestaties worden geëist. Hormonen hebben ook invloed op de botsterkte. Vrouwen lopen een drie maal groter risico dan mannen om een heupfractuur te krijgen en één op de drie vrouwen krijgt een of meer wervelindeukingen. Dit is deels terug te voeren op de werking van de geslachthormonen oestrogeen en testosteron. Het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen uit de ovaria heeft tijdens de geslachtrijpe periode een positief effect op de botsterkte. In het bot wordt door oestrogenen: de lengtegroei geremd de sluiting van de epifyse versneld de werkzaamheid van de osteoblasten bevorderd. Daarom leidt een oestrogeentekort na de menopauze tot verlies van botmassa, terwijl bij mannen de productie van het mannelijk geslachtshormoon testosteron gewoon doorgaat tot op hoge leeftijd en de positieve invloed op de botsterkte bij hen dus voortduurt. In de eerste vijf jaren na de menopauze treedt bij vrouwen een snelle fase van 10/20% botverlies op. Daarna is de snelheid van botverlies gelijk aan die van mannen. Het oestrogeeneffect is een zo sterk effect, dat jonge topatletes, die zo intensief trainen dat hun maandelijkse cyclus stopt, een verlies van botmassa vertonen. Osteoporose In Nederland hebben ruim mensen osteoporose en ontstaan als gevolg hiervan fracturen. Osteoporose is te beschouwen als een chronische ontregeling van de botstofwisseling, die als de klinische symptomen zich openbaren, vaak al tientallen jaren symptoomloos aan de gang is. Dit proces wordt door veel factoren beïnvloed: het zuur-base-evenwicht lichamelijke activiteit nutriëntenstatus hormonale factoren darmflora medicijngebruik de endogene vitamine-d-synthese door blootstelling aan zonlicht. De afname in botmassa hoeft op zich niet alarmerend te zijn, mits er na de puberteit een hoge piekbotmassa is opgebouwd. Oudere mensen belasten hun skelet minder door een veranderd levensritme en bewegingspatroon (bewegingsarmoede). Men kan dit botverlies beschouwen als aanpassing aan de verminderde activiteit. De piekbotmassa kan op latere leeftijd zo laag worden, dat het skelet door relatief lichte belasting breekt. Men spreekt dan van osteoporose. Osteoporose wordt vaak pas gediagnosticeerd nadat een wervelinzakking of een gebroken heup is opgetreden. Voor de breuk verloopt het proces vaak symptoomloos. Wervellichamen zakken in, wat gepaard gaat met rugpijn en een kleiner/ander postuur. Een overwegend zittend leven is een slechte stimulus voor het handhaven van een goede piekbotmassa. Een immobilisatieperiode door ziekte zorgt voor een verlaging van de belastbaarheid van het skelet. Het calciumverlies, dat al bij enige dagen bedrust begint op te treden, kan worden aangetoond in de urine. Bij ruimtevaarders die enkele maanden in de ruimte verblijven, leidt de gewichtloosheid en de bewegingsbeperking tot een zodanig bot- en spiermassaverlies, dat ze na landing op de aarde niet meer op hun benen kunnen staan. 15

19 Een behandeling van Osteoporose zou in ieder geval uit onderstaande interventies moeten bestaan: lichaamsbeweging, met het accent op krachttraining een voedingspatroon gebaseerd op een juist zuur-base-evenwicht voldoende proteïneverzorging: 1-1,4 gram per kg lichaamsgewicht per dag dagelijks suppletie van: o de vitamines D,K,E,C,B s o Calcium, Magnesium, Zink, Koper, Mangaan, Boor, Zwavel o Omega-3-vetzuren Artritis Een tekort aan proteoglycanen De proteoglycanen (PG) vormen met water een soort gel die als stootkussen werkt tussen beide delen van het gewricht. Bij patiënten met gewrichtsklachten is deze functie verstoord. Proteoglycanen bestaan uit een kern van eiwitten, waaraan glucosamineglycanen (GAG) zijn gebonden. Net zoals collageen opgebouwd is uit aminozuren, zijn glucosaminoglycanen opgebouwd uit aminosuikers. Aminosuikers zijn enkelvoudige suikers (bv. glucose of galactose) met een aminogroep eraan vast. Glucosamine-6-fosfaat, de biologische actieve vorm van glucosamine, is de bouwsteen van alle aminosuikers. Chondroïtinesulfaten zijn een belangrijke onderklasse van glucosaminoglycanen en nodig voor de vorming van de proteoglycanen in gewrichtskraakbeen. Bij gewrichtsklachten als artritis en artrose is er sprake van tekort aan proteoglycanen, in het bijzonder van chondroïtinesulfaten. Omdat gezond kraakbeen weinig bloedvaten bevat, zijn de kraakbeenvormende cellen (chondrocyten) voor hun nutriëntenvoorziening volledig afhankelijk van diffusie en osmose van nutriënten dwars door de kraakbeenmatrix heen. Lokale ontstekingen, Trauma, Mechanische stress, Deficiënties, Infecties, en Oxidatieve stress kunnen de nutriëntentoevoer verminderen. Daardoor raken de chondrocyten relatief ondervoed en kunnen niet meer adequaat kraakbeenmatrix produceren. Het resultaat is het dunner en minder veerkrachtig worden van gewrichtskraakbeen en tussenwervelschijven, en het nauwer worden van de gewrichtsholte door afname van de gewrichtsvloeistof. Paradoxaal genoeg hebben ook corticosteroïden en NSAID s (Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen) die veel worden gebruikt bij artritis, juist een schadelijk effect op het herstel van het kraakbeen. Corticosteroïden en NSAID s remmen namelijk de synthese van chondroïtinesulfaten. 16

20 Ontstekingen Ontstekingsprocessen van het bewegingsapparaat onderscheiden zich niet wezenlijk van die in andere delen van het lichaam. De aanwezigheid van ontstekingen in botten, gewrichten of de omgevende weke delen uiten zich dan ook in de vier bekende symptomen: Tumor (zwelling) Calor (warmte) Rubor (roodheid) Dolor (pijn). Artritis kan veroorzaakt worden door: Een trauma (val op de knie) Een disbalans in het zuur-base-evenwicht Een verstoorde prostaglandinehuishouding Stafylokokken, streptokokken, salmonella, Candida albicans Vorming van urinezuurkristallen zoals bij jicht Vrije radicalenbelasting Dysbiose Zware metalenbelasting. Een ontsteking gaat veelal gepaard met pijn. Pijn is een symptoom van ontsteking via proinflammatoire mediatoren (prostaglandines, vooral PGE2). Deze prostaglandines zijn weefselspecifieke hormonen, die gesynthetiseerd worden uit arachidonzuur middels het enzym cyclo-oxigenase (COX). Er bestaan twee vormen van dit enzym: Het constitutionele enzym COX1 Het geïnduceerde enzym COX2 COX2 wordt geproduceerd na expressie van specifieke genen als bijv. structuren worden beschadigd of er extreme hypoxie ontstaat (Martin 2004, Coimbra 2004). Onverzadigde vetzuren, uit o.a. vette vis, noten, zaden en koudgeperste oliën, bevorderen de aanmaak van de ontstekingsremmende, afweerondersteunende prostaglandines. Verzadigde vetten en transvetten (geharde vetten) uit bijvoorbeeld vet vlees, snacks, margarine, kaas en verder alcohol, geraffineerde suikers en kunstmatige hulpstoffen (E-nummers) bevorderen de aanmaak van ontstekingsbevorderende, afweerondermijnende prostaglandines. Beperken van deze producten is daarom aan te bevelen. Een behandeling van artritis zou in ieder geval moeten bestaan uit ontstekingremmende interventies: Omega 3 vetzuren en vermindering van Omega 6 vetzuren in de voeding Vitamine E Vitamine C Zinkmethionine Curcuma longa extract Olea europea Artrose Artrosis deformans is een degeneratief ziektebeeld. Zie ook de tekst bij artritis. Symptomen van artrose kunnen zijn: Gewrichtspijn Bewegingsbeperking of abnormale beweeglijkheid Atrofie, (ochtend)stijfheid Startpijn Ontstekingsverschijnselen Gewrichtsmisvormingen. Bij artrose is er sprake van verlies van gewrichtskraakbeen en treden er veranderingen in het subchondraal bot van het gewricht op. In het stadium waarin het kraakbeen gedeeltelijk is verdwenen, kan het bot gaan woekeren (osteofytvorming). 17

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Alles over de preventie en behandeling van osteoporose Drs. W.J. Braam Prof. dr. J.C. Netelenbos Inhoud Inleiding 7 Wat is osteoporose?

Nadere informatie

LITERATUUR MSM Koper, zink en mangaan

LITERATUUR MSM Koper, zink en mangaan Gewrichten Gewrichten vormen een belangrijk onderdeel van ons bewegingsapparaat. Zonder gewrichten zouden we ons niet kunnen voortbewegen. De gewrichtsfunctie bepaalt voor een belangrijk deel de vrijheid

Nadere informatie

Anatomie en fysiologie van het bewegingsapparaat

Anatomie en fysiologie van het bewegingsapparaat Anatomie en fysiologie van het bewegingsapparaat F.P.J.G. Lafeber. Inleiding 2.2 Drie-eenheid bot kraakbeen synovium 2.3 Bot in meer detail 3.4 Kraakbeen in meer detail 7.5 Synovium in meer detail 9.6

Nadere informatie

Avond 2: Energiehuishouding

Avond 2: Energiehuishouding Avond 2: Energiehuishouding Thema: Energiehuishouding, waar heb je voedsel voor nodig? Spreker: Prof. Dr. Luc van Loon, Department of Human Movement Sciences, Maastricht University Casus: Jan, Claire en

Nadere informatie

BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN. Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger

BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN. Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger De structuur van het watermolecuul 4 Het redoxpotentiaal 24 De polariteit van het watermolecuul is doorslaggevend

Nadere informatie

Reumatoïde artritis (RA)

Reumatoïde artritis (RA) 1 Reuma bestaat niet Het is een verzamelwoord voor een 200-tal aandoeningen die "pijn ter hoogte van de gewrichten" als gemeenschappelijk kenmerk heeft. Indeling van de verschillende vormen van reumatisch

Nadere informatie

ZORGPAD. De ziekte van Kahler; Zorg, maar dan efficiënter.

ZORGPAD. De ziekte van Kahler; Zorg, maar dan efficiënter. ZORGPAD De ziekte van Kahler; Zorg, maar dan efficiënter. Auteurs: Onno Baur, Sarina Brukx, Vasco Esman, Matthias van Spanje, Xavier Teitsma en Tom Vredeveld Onder leiding van: Rom Guttinger Hogeschool

Nadere informatie

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING DEEL 4 WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING Basisbegrippen over voeding Koolhydraten een complex verhaal Eiwitten Vetten en vetzuren. Onze stofwisseling Gezonde voeding, wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

Verantwoord sporten. Teksten gebaseerd op eerdere cursusboeken

Verantwoord sporten. Teksten gebaseerd op eerdere cursusboeken Verantwoord sporten Teksten gebaseerd op eerdere cursusboeken Inhoudsopgave Inleiding... 3 Sportmedisch onderzoek... 4 1 Model belasting-belastbaarheid... 6 1.1 Belastende factoren... 6 1.2 Regelmogelijkheden...

Nadere informatie

Mijn diabetes begrijpen

Mijn diabetes begrijpen Mijn diabetes begrijpen MARGARITA SAMSONOVA Margarita heeft type 1 diabetes Rusland MICHAIL LEBEDEV Michail heeft type 1 diabetes Rusland SIRAZHDIN ISAYEV Sirazhdin heeft type 2 diabetes Rusland Niets

Nadere informatie

Detox met Superfoods door Albert Sonnevelt

Detox met Superfoods door Albert Sonnevelt 1 Copyright 2012 en Superfood.nl. Alle rechten voorbehouden. Reproductie en distributie op enigerlei wijze, mate, of vorm is verboden. Geen enkel deel van dit Ebook of begeleidend materiaal mag worden

Nadere informatie

Dé 10 Principes Voor Blijvend Gewichtsverlies: DeDieetOplossing.com

Dé 10 Principes Voor Blijvend Gewichtsverlies: DeDieetOplossing.com Verbrand Overtollig Vet, Verlies Kilo s Binnen No-Time en Voel Je Vooral Geweldig, Slank en Fit met Dé 10 Principes Voor Blijvend Gewichtsverlies: DeDieetOplossing.com Deze 10 principes zijn het beste

Nadere informatie

Diabetes met andere ogen bekeken

Diabetes met andere ogen bekeken Diabetes met andere ogen bekeken Diabetes voorkomen en behandelen op natuurlijke wijze Mr. Monique Geurkink Afstudeerscriptie Hogeschool voor Natuurlijke Gezondheid Meppel Voorjaar 2014 Copyright 2014

Nadere informatie

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak 1 Voorwoord Elk jaar neemt het aantal mensen met (chronische) aandoeningen exponentieel toe. Vooral kankers, diabetes

Nadere informatie

Magnetisme. en zijn invloed op onze energie. stress, pijn en depressie

Magnetisme. en zijn invloed op onze energie. stress, pijn en depressie 1 Magnetisme en zijn invloed op onze energie stress, pijn en depressie Oude kennis herontdekt 2 De geschiedenis van magneettherapie Kennis over de helende krachten van magneten is niet nieuw. Duizenden

Nadere informatie

Wat u zelf nog meer kunt doen voor uw gezondheid

Wat u zelf nog meer kunt doen voor uw gezondheid Wat u zelf nog meer kunt doen voor uw gezondheid preventieve zorg Patient actief zelfherstel suppletie correctie Patient passief curatieve zorg Toelichting op het schema aan de voorkant Hoe gaan we om

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4

INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 LITERATUUR BIJLAGE I Instructiehandleiding II Handleiding voor de ouders INLEIDING III Werkboek voor de kinderen De voorlichting

Nadere informatie

Leefbewust gezond gewicht tips V 1.04

Leefbewust gezond gewicht tips V 1.04 Leefbewust gezond gewicht tips V 1.04 Freeware PDF document, mag in ongewijzigde vorm vrij verspreid worden Updates zijn te downloaden via www.leefbewust.com Heb je aanvullende tips, artikelen email deze

Nadere informatie

Wat gebeurt er bij een allergie?

Wat gebeurt er bij een allergie? j4 Wat gebeurt er bij een allergie? Roy Gerth van Wijk ( 41), Huub Savelkoul ( 42, 43 en 44), Gerco den Hartog ( 43) en Frans Timmermans ( 45) Allergie is een complex verschijnsel Naast kennis omtrent

Nadere informatie

het beenderstelsel 6 het beenderstelsel

het beenderstelsel 6 het beenderstelsel 6 het beenderstelsel 6 het beenderstelsel Op deze röntgenfoto van het bovenlichaam is de beschermende functie van het beenderstelsel te zien. Op de foto zien we de ribben, die de longen beschermen en de

Nadere informatie

VOEDINGSDOSSIER: LESSEN IN DORST MET DE DRANKENDRIEHOEK FACHÉ. voor u gelezen. met bijlage orthomoleculaire waarschuwingen UW LEEF- EN EETWIJ(S)ZER

VOEDINGSDOSSIER: LESSEN IN DORST MET DE DRANKENDRIEHOEK FACHÉ. voor u gelezen. met bijlage orthomoleculaire waarschuwingen UW LEEF- EN EETWIJ(S)ZER UW LEEF- EN EETWIJ(S)ZER voor u gelezen GROENE THEE TEGEN ZWAARLIJVIGHEID EN PROSTAATKANKER EEN GEZONDE HUID IN EEN GEZOND LICHAAM met bijlage orthomoleculaire waarschuwingen ZONLICHT MAAKT AUTO-IMMUUNZIEKTES

Nadere informatie

Bijnieruitputting: de luidruchtige, stille epidemie

Bijnieruitputting: de luidruchtige, stille epidemie Bijnieruitputting: de luidruchtige, stille epidemie Alles is hormonaal. Je gezondheid maar ook je stemmingen en je complete persoonlijkheid worden bepaald door hormonen, de biochemische boodschappers van

Nadere informatie

Wat iedereen moet weten over zijn lever

Wat iedereen moet weten over zijn lever Wat iedereen moet weten over zijn lever Als je gezondheid je lief is: Haal het gif uit jezelf en de wereld Foekje Meijer-Linstra December 2006 2006 Dit is een uitgave van www.gezondzijnenwelbevinden.nl

Nadere informatie

DIABETES Een leidraad voor behandeling en diagnostiek

DIABETES Een leidraad voor behandeling en diagnostiek DIABETES Een leidraad voor behandeling en diagnostiek (Europees Laboratorium voor Nutriënten, Bunnik, Nederland) Diabetes is een veel voorkomenden stofwisselingsziekte. Het komt bij zo n 2% (2 op de 100

Nadere informatie

Schindele's Mineralen De ontdekking van deze eeuw

Schindele's Mineralen De ontdekking van deze eeuw Schindele's Mineralen De ontdekking van deze eeuw Steenmeel met 34 soorten mineralen en sporenelementen; rechtstreeks uit de natuur, voor de dagelijkse aanvulling op de voeding. Unieke vondst In de lente

Nadere informatie

Profielwerkstuk Overgewicht en afslanken Amy Engel, Nicky van de Ven en Kim van Boxtel havovwo.nl

Profielwerkstuk Overgewicht en afslanken Amy Engel, Nicky van de Ven en Kim van Boxtel havovwo.nl Inhoudsopgave. Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1: Wat zijn de oorzaken van overgewicht?... 3 1.1 Wanneer is er sprake van overgewicht?... 3 1.2 Wat zijn de oorzaken van overgewicht?... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Catering: Voedingsleer

Samenvatting Catering: Voedingsleer Samenvatting Catering: Voedingsleer 1 Inleiding Wat is er verandert t.o.v. vroeger? Vroeger: Schaarste nu overvloed 1.1 Waarom eten we wat we eten? Waarom eten we wat nu? Fysiologisch bepaald: - Lichaam

Nadere informatie

Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies

Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies 2 Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies April 2012 Een standpuntbepaling

Nadere informatie

Meten is weten. Dit boek wordt u aangeboden door

Meten is weten. Dit boek wordt u aangeboden door Meten is weten Dit boek wordt u aangeboden door Met dank aan dr. R.P.J. Michels, internist, A.R. Welter, voor het kritisch doorlezen van het manuscript, mw. I. Plooy-de Langen voor haar hulp, en mw. P.H.

Nadere informatie