Hoofdstuk 1: Ontwikkeling van de menselijke voedingsgewoonten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1: Ontwikkeling van de menselijke voedingsgewoonten"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1: Ontwikkeling van de menselijke voedingsgewoonten Inleiding Dagelijks verbruik vandaag: 1,5kg vast voedsel & 2 liter vloeistof Kwantiteit voedingsmiddelen voldoende beschikbaar Dit itt 100 jaar geleden Aanbod bezit voldoende verscheidenheid voor een nutritionele evenwichtige keuze Vlees, vis, melk, melkproducten, eieren, vetten, olien, suiker, groenten en fruit Oorzaken? Industrialisering vd voedingsproductie & Europese landbouwbeleid Verbetering vd landbouwmethodes opbrengst x Nieuwe bewaarmethoden minder bederf Verhoging vd efficientie internationale aanpak vd bevoorradingsketen De producten worden in grotere hoeveelheden aangekocht en komen van verder Door de grotere opbrengsten worden de producten ook relatief gezien goedkoper Nu: 17,6% van het inkomen gaat naar voeding en drank 1900: grootste deel vh inkomen 1950: 40% Gevolgen grotere beschikbaarheid en betaalbaarheid Algemene toename lichaamlengte: 1,65m (1860) 1,81m (1990) Hogere levensverwachting: (bij vrouwen) ; (bij mannen) Wegwerken verschil lichaamslengte tussen de sociale klassen Algemeen Aantal referenties Jaren 50:500 Nu: Voedingsindustrie speelt meer in op de verwachtingen vd consumenten: ongeacht koopkracht, gezinssituatie Keuze aan voedingsmiddelen nooit zo groot geweest Wikipedia Definitie voedingsleer Kennis vd voedingswaarde van voeding en fysiologische, biologische en chemische processen die in de menselijke stofwisseling plaatsvinden indien het voedsel wordt opgegeten Voedingsleer heeft niet alleen aandacht voor de volledigheid vd voeding maar ook aan de totale hoeveelheid energie die men op eet. Hiervoor zijn dietisten speciaal voor opgeleid voedingspatronen bestuderen en verbeteren Volledige, gezonde voedings is afhankelijk van volgende factoren Geslacht Leeftijd Dagbesteding Allergieen Evolutie vd voedingsleer Ontstaan: 18 e eeuw dankzij vooruitgang in de organische chemie en fysiologie Ontdekking van de belangrijkste voedingsstoffen voor de mensen Eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen, mineralen In de voedingsleer zijn 4 periodes te onderscheiden Eerste periode: klassieke voedingsleer Relatie globaal? Groot verschil in types diëten met een zeer groot gamma aan voedingsmiddelen Grote overeenkomst dieten op nutrientniveau Herleiden van de menselijk en dierlijke voeding tot: eiwit, vet, koolhydraten en zouten KH en zouten zouden elkaar gedeeltelijk vervangen Eiwitten: minimum/dag nodig voor N-evenwicht Tweede periode: Toevoegen van essentiële minorfactoren (vitaminen en sporenelementen) aan hoofdcomponenten Ontdekking: niet alle eiwitten hebben dezelfde voedingswaarde Voeding te verdelen in een vijftigtal besstanddelen Vetten Koolhydraten ± 20 vitaminen ± 10 AZ 20 chemische elementen Stijn Vandelanotte -1-

2 Derde periode: periode optimale voeding Dagelijks dieet met zeer veel componenten nodig voor optimale voeding! Kans op afwijking van optimale voeding is veel groter Wat is optimale voeding bereikt? Kunnen er nog verbeteringen aangebracht worden Welke eisen moeten gesteld worden aan optimale voeding? Besluit: nood aan wetenschappelijk onderzoek!!! Vierde periode: vanaf de eeuwwisseling Wetenschappelijk onderzoek Nieuwe verbanden tussen de voeding en de gezondheidstoestand vd consument Voeding wordt meer dan een verzadiging van behoeften en krijgt andere functies Sommige nutrienten hebben naast hun nutritionele waarde ook een positive waarde op het lichaam Deze nutriënten noemt men: functional foods (of in de VS: health foods) Enkele definities terminologie Voedermiddel, voedsel: hetgeen waarmee men zich voedt (bv brood) Voedingsstof: voedend bestanddeel uit de voeding (bv gluciden) Nutriënten: essentiële componenten Water belangrijkste element Functie: structuur, regulatie Aanwezig in: dranken, levensmiddelen Vetten: triglyceriden, cholesterol, fosfolipiden Functie: energie bron, structuur, regulatie Aanwezig in: vetten, olien, vlees, melkproducten Mineralen Functie: structuur, regulatie Aanwezig in: alle levensmiddelen Vitaminen Vetoplosbaar: ADEK Wateroplosbaar: B vitaminen, C Functie: regulatie Aanwezig in: alle levensmiddelen Koolhydraten: Suikers en zetmeel Functie: energie bron Aanwezig in: granen, groenten, fruit, melkproducten Eiwitten: samengesteld uit aminozuren Functie: energiebron, structuur, regulatie Aanwezig in: vlees, zuivelproducten, groenten, granen Functie: Leveren van energie: KH, EW, LP Bijdrage aan cel- & lichaamsstructuur Reguleren van lichaamsprocessen Eenheid van energie in de voedingswetenschappen J Vroeger calorie weg wegens het isolement tegenover andere wetenschappen waar gebruik wordt gemaakt van SI eenheden. Om van calorie om te gaan naar J is de factor 4,18 van kracht. Vuistregel: gemiddelde energie behoefte van de mens: 2500 kcal/dag Het menselijke gedrag ten overstaan van de voeding Inleiding Relatie: mens milieu voeding Mens: biologische, psychologische en sociale dimensies Milieu: fysisch milieu, sociale structuur en cultureel systeem Voeding: samenstelling, hoeveelheid en eetmoment Stijn Vandelanotte -2-

3 Benaderingen Drie verschillende benaderingen Fysiologische benadering Doel? Onderzoeken vd verschijnselen die het functioneren op het niveau van cellen organismen bepalen Beschikbaarheid van voedingsstoffen bepalen het verloop vh metabolisme Omdat voedingsstoffen substraten zijn vh metabolisme Honger en verzadiging bepalen de voedselopname Honger aanzetten tot opname van voedsel Eetlust aanzetten tot opname van bepaalde voedingsmiddelen Verzadiging geen signalen meer die leiden tot voedselopname Essentiële voedingsstoffen Wat? Absoluut noodzakelijk voor goed verlopen van vele reacties binnen een organisme Verschil met gewone voedingsstoffen? Deze zijn niet aan te maken door het lichaam zelf Onderzoek van andere voedingsbestanddelen en niet voedingsstoffen op alle mogelijke schadelijke eigenschappen. Zoals op: Voedingsvezels, antioxidantia, stoffen die kanker kunnen bevorderen of remmen Voedingstoestand: maat voor effect vd vele stoffen Wat? Geheel van gezondheidsparameters afhankelijk vd voeding, omdat één parameter de voedingstoestand goed weergeeft zijn er meerder nodig Voor jongeren is bv de belangrijkste parameter: groei Hoe bepalen? Aan de hand van de lengt, gewicht, huidplooidikte, soortelijk gewicht, vetmassa Psychologische benadering Doel? Onderzoeken vd verschijnselen die de psyche als achtergrond van handelen hebben Bv: eetgedrag: afwijkingen Anorexia: dwangmatig onderdrukken van eetlust Orthorexia Boulemie: dwangmatige eetlust Relatie tussen voeding en gedrag Bv: voedingsmiddelen beïnvloeden de psyche via het remmen of stimuleren vd secretie van hormonen Bv: genotmiddelen (drank) beïnvloeden de psyche door hun geur of smaak Gastronomie Wat? De kunst om met beschikbare componenten het maximum aan sensorische vreugde uit het gebruik van spijs en drank te halen Bepaald door: kwaliteit, zorg, kookkunst en omgeving! Epidemiologische benadering Doel? Onderzoeken vd relatie tussen het voedingspatroon v/e bevolking en het voorkomen van aan voeding gerelateerde ziekten (bv hart en vaatziekten) Methoden voor meten voedselconsumptie Verbruiksgegevens voor bevolkingsgroepen Meten consumptie individuen Stel: ontdekking van correlatie tussen voorkomen v/e ziekte en consumptie bepaalde voeding moet steeds onderbouwd worden door biochemisch en fysiologisch onderzoek Toepassingen Onderzoeken van voedingsgewoonten van bevolkingsgroepen Aangeven van behoeften en tekortkomingen BV: Bevolkingsonderzoek vh voorlichtingsbeleid met doelstelling: verminderen vetgehalte vd voeding Instinct bij voedselkeuze: voorbeelden Eskimo s: eten rauwe organen en darminhoud van dieren Voedingsstoffen en vitamine C goed vertegenwoordigd Koken van organen: afbraak van vitamine C tekort vit C scheurbuik Mexico: wijze van bakken van tortilla s De mais wordt geweekt in kalkwater en daarna ontdaan van harde bast voor verdere verwerking Zonder kalkwater is er een tekort aan calcium Vrijgeven van nicotinezuur geen pellagra in Mexico Pellagra? Tekort aan niacine (vit B3), komt niet zo vaak voor omdat het lichaam dit kan maken uit het AZ tryptofaan. Symptomen van Pellagra? Diarree met bloed, schilferende huidaandoeningen, hoofdpijn Mens instinctief tot juiste voedselkeuze Instinct is gericht op voldoening vd fysiologische behoefte aan voedsel, is de drijfveer van de mens. De ervaring van deze personen leert hen het bruikbare hieruit te behouden. Daarbij heeft die persoon wel een voorkeur voor bepaald voedsel. Honger, eetlust en het beschikbare voedsel zijn bepalend voor wat hij zal eten. Stijn Vandelanotte -3-

4 De voedingstoestand Wat? Toestand als gevolg van verschillende voedingsprocessen Beinvloed door Kwantiteit en kwaliteit vh opgenomen voedsel Vertering, resorptie en benutting Uitwendige omstandigheden Levenswijze en sociaaleconomische factoren Behoefte aan voedingsstoffen bepaald door Genetische factoren en Fysiologie van lichaam Slechte gezondheid negatieve invloed op fysiologie invloed op voedingstoestand Indeling Aard Ondervoeding of overvoeding Gedeeltelijk oorzaak: gebrek aan specifieke voedingsstof Volledig oorzaak: meerdere voedingsfactoren Parameters die de voedingstoestand bepalen Lengte, gewicht, bloedspiegel, urine Intensiteit Overvloeding Abnormale werking of foutieve door overmatige opname van 1 of meer voedingsstoffen in sommige weefselcellen Obesitas: algemene overvoeding kijk naar je moeder bv :P, wedden dat ze last heeft Normale voeding Nutriëntopname laat goede lichaamsstructuur en lichaamsfunctie toe Onderhoud een passende reserve Subnormale voeding Geen invloed op de structuur en functie vh lichaam Te lage nutriënten opname voor onderhoud voldoende reserve Minder weerstand vh lichaam tegen stresssituaties uitputting Fe-reserve tijdens zwangerschap Latente ondervoeding Te kort aan voedsel leidt tot een verstoring van een of andere functie Dit gebrek is niet merkbaar. Bv Fe-tekort Hemoglobine tekort verstoring vd zuurstofopname Adaptatie is een erg bepalende factor hierin Het lichaam is instaat om bij grote tekorten en uitputting van de reserves, door bepaalde aanpassingen het lichaam toch te voorzien van nutriënt. Bv Fe-tekort na bloedverlies verhoogde Fe-resorptie Het adaptatievermogen vh lichaam voor onderhoud vd homeostase is beperkt en afhankelijk vd ouderdom Klinische ondervoeding Gestoorde structuur door ondervoeding, dit is niet noodzakelijk fysisch vast te stellen Irreversibele fase Duur De tijd is een determinerende factor bij de ontwikkeling van ondervoeding Aanhoudend tekort v/e bepaalde voedingsstof in het dieet: Voedingstoestand doorloopt de verschillende stadia: normaal uitputting van reserve anatomische gebreken Verband voedselopname en voedingstoestand Zie fig zie cursus p11 Licht deficiente voedingstoestand te verhelpen mits geringe extra opname Minimale behoeften Noodzakelijk geringe hoeveelheid voedingsbestanddelen zonder structurele verstoring vd weefsels Fysiologisch minimum Hoeveelheid die overeenstemt met structurele gaafheid doch minimale functie Voor verlaten van de gebieden latente ondervoeding en subnormale voedings is veel meer voedingsstof nodig De homeostase Wat? het vermogen om het lichaam op een standvastige toestand houden Vrij ingewikkeld mechanisme: langdurige opname onevenwichtig dieet te kort schieten van het mechanisme Kinderen hebben zeer nauwe homeostasegrens (Opname staat in voor onderhoud, groei, reserve-aanleg) maar deze vergroot tot men een maximum bereikt, dit is wanneer de persoon het fysiek sterkst is in zijn leven. Naarmate men ouder wordt zal deze grens weer verlagen Stijn Vandelanotte -4-

5 Afwijkingen Fenylketonurie: erfelijke afwijking Malnutritie (wanvoeding): oorzaken: Verkeerd voedingspatroon Gebrek aan bepaalde voedingsstoffen Onwetendheid Maldigestie Wat? Niet of slecht verteren van bepaalde componenten uit de voeding Bv: melksuiker, het enzym dat melksuiker splitst verdwijnt bij mens en dier na zoogperiode Malabsorptie Wat? Normale vertering, maar geen normaal darmtransport Intolerantie Wat? bepaalde voedingsmiddelen niet kunnen verdragen Voorkomen? Aversie, allergie voor voedingsmiddel, een intoilerantie tgv/e enzymdeficientie, een farmalogisch toxicologisch effect of directe irritatie Toxicologische effecten Contaminanten factor bepalend voor het toxicologisch effect Stoffen die voorkomen in de voeding of onbewust ingebracht met een ongunstig effect op metabolisme Additieven factor bepalend voor het toxicologisch effect Stoffen die bewust zijn toegevoegd Bereiding voeding factor bepalend voor het toxicologisch effect Omzetting van niet-toxische stoffen in toxische stoffen Microbiologische verontreiniging: vorming van giftige stoffen door op zich niet schadelijke bacterien Industriele verwerking van de voedingsmiddelen Ontstaan van 1800 Achard (1799): suiker uit bietwortelen Mège-Mouriès (1870): margarinefabricatie Sterke ontwikkeling van industriële verwerking door: Sterke bevolkingsgroei De beginnende industrie rond en in de steden Oorlogen Veel gebruikte technologische processen in de industriële verwerking hittebehandelingen, emulgeren, hydrogeneren, uitkristaliseren, roosteren hierbij worden additieven aangewend met als doel: verbeteren vd bewaring (antioxidantia) aantrekkelijker maken (kleurstof) Stijn Vandelanotte -5-

6 Hoofdstuk 2: De spijsvertering van de mens Inleiding digestie en absorptie vormen een belangrijk onderdeel vd fysiologie v/e dierlijk wezen Dankzij de anatomische structuur vh spijsverteringsstelsel zijn volgende stappen mogelijk Opname Absorptie Voedsel en voedingsstoffen ondergaan transformaties tot nieuwe bouwstoffen en energie voor het lichaam Met deze energie en bouwstoffen kunnen vitale levensprocessen doorgaan Spijsverteringsstelsel is vatbaar voor ziektes en disfuncties Bv Gastro-intestinale klachten Het spijsverteringsstelsel Functies Motiliteit Beweging darminhoud door contractie en relaxatie Secretie Vrijstellen secreten uit exocrien klieren of mucosacellen in lumen Secreet opgebouwd uit: enzymen, emulgatoren, ph modifiers Digestie de enzymatische hydrolyse van organische moleculen in kleinere en elementaire eenheden De enzymen worden geproduceerd door gastheer of bacteriën in darmstelsel Absorptie processen voor opname vd elementaire eenheden Elementaire eenheden? Bv organische moleculen of elementen in mucosacellen, lichaamsvocht Processen? Passieve diffusie water, waterige oplossingen en lagere vetten bewegen onder invloed van een concentratie gradient vereenvoudigde diffusie actief transport mineralen, sommige suikers, aminozuren bewegen tegen een concentratie gradiënt in met behulp van pompen, dit vergt echter wel energie Gastheerbescherming voorkomen van ongewilde / schadelijke componenten die de functie of structuur verstoren Hoe? Met een aantal fysische, motiliteits, immuniteits en fagotische elementen Bouw zie figuur en vorig jaar verteringsfysiologie De mond Functie Voedsel tot kleine brokstukken herleiden, kauwen (massificatie) Na het kauwen is het voedsel bolvormig (=bolus) Vermengen met speeksel Er wordt bij de mens ongeveer 1,5l speeksel / dag gesecreteerd (ph 7) ph 7 speeksel verzadigd aan Ca, wat voordeliger is voor de tanden Functies van speeksel Speeksel bevat ptyaline α-amylase hydrolyse van zetmeel tot maltose Vergemakkelijk van het slikken en spreken Houd de mond vochtig en legt beschermlaagje op de mondholte (bv op de tanden) Is oplossingsmiddel voor tal van substanties Heeft bufferend vermogen tegen zuren afkomstig van voedselresten tussen de tanden 3 paar speekselklieren (deze leveren niet dezelfde soorten speeksel (sereus of muceus) en staat onder controle van bepaalde zenuwsystemen en prikkelingen zoals de reflex van Pavlov) OPM: Slikken gebeurt door de wil, de rest vh spijsverteringsstelsel tot aan de anus gebeurt onafhankelijk vd wil De maag Via de slokdarm (oesophagus) komt het voedsel in de maag terecht cardiasfincter moet zich ontspannen. Maagcontracties : 2 types bewegingen Tonische contractie = kneden vh voedsel Peristaltische contractie = zorgt voor de voortbeweging vh voedsel Bestanddelen van maagsap HCl (0,4-0,5 %) bevorderd oplosbaarheid, denatureert eiwitten, activeert enzymes Anionen: Cl, PO 4, SO 4 Pepsine (uit pepsinogeen) eiwitsplitsend enzym Kathepsine celprotease via maagslijmhuid in de maag Lipase splitsing van neutrale vetten in glycerol en vetzuren (VZ) Mucine beschermd maagweefsel water Stijn Vandelanotte -6-

7 Algemene kenmerken van de maag 3 l maagsap secreet / dag Deze secretie wordt hormonaal geregeld Dagelijks vloeit er 7,5 l doorheen de pylorus Speeksel (1,5) + maagsap (3) + water (1,3) + voedsel (1,7l) De ph van het maagsap 1 à 2 dit is nodig voor de pepsinewerking Ziekten van de maag Aantasting beschermende slijmlaag vd maag oorzaak: HCl (bv bij te veel asperines te nemen) Gevolg: maagzweren Gastritis oorzaak: te hoge maagsecretie Snelheid van de maaglediging is afhankelijk van caloriewaarde van het voedsel Bepaalde prikkelende stoffen (bv alcohol en cafeine) Deze stimuleren de maagzuurvorming Beperkt gebruik tijdens de maaltijd activatie vd vertering De dunne darm Functie Mengen van de inhoud die van de maag komt met Secreties van de slijmcellen Secreties van de pancreas bicarbonaat en enzymen Secreties van de galblaas emulsifeert vetten Absorptie van de meeste verteerde producten Algemene kenmerken Lengte: 2,8m Verdeeld in 3 stukken Duodenum (22cm) Jejunum en ileum (258cm) Bestaat uit vili en microvili absorptieoppervlakte x100 lengte 3m en absorptieoppervlak 250m² Hierdoor is de absorptie van de meeste verteerde producten mogelijk gemaakt Vetoplosbare geabsorbeerde nutriënten naar het lymfe Andere geabsorbeerde nutriënten naar het bloed Pancreas Pancreassecreties (ph 8,5 basisch) naar de dunne darm 2000ml pancreassecreet /dag Gevolg: ph vd darminhoud na de pancreas 6 à 7 functie van pancreassecreties neutralisatie vh voedsel die uit de maag komt enzymatisch afbraak van eiwitten vorming van inactieve enzymen bv trypsinogeen trypsinogeen trypsine door enterokinase katalysator die trypsinogeen activeert in de duodenum samenstelling pancreassap 150mM NaHCO 3 neutralisatie van chyme in duodenum α-amylase omzetting van zetmeel naar maltose Lipase splitsing van neutrale vetten Cholesterolesterase splitsing en synthese van cholesterol Lecithase splitsing lecithine Trypsinogeen en chymotrypsinogeen inactieve vorm van trypsine (geactiveerd in dunne darm) Carboxylpeptidase splitst peptiden Fosfatase splitst organisch gebonden fosfor af De lever Grootste menselijk orgaan Functies Galvorming, stockeren glycogeen, vorming ureum, detoxificatie drugs, regeling KH- en LP-metabolisme Gal Galvorming gebeurt in de lever en komt in de duodenum terecht Tussen 2 maaltijden gaat gal gemaakt in de lever naar de galblaas Vanaf dat er gedeeltelijk verteerd voedsel van de maag naar het duodenum gaat contraheert de galblaas Samenstelling gal en functie Galpigmenten afbraakproducten van hemoglobine in de lever Galzouten emulgeren vet dat dan door lipase kan worden afgebroken Lecithine bevorderen vd resorptie van vetoplosbare vitaminen Cholesterol Vrije vetzuren emulgerend werkend fosfolipide Stijn Vandelanotte -7-

8 De dikke darm Functies: Absorptie van water, natrium en andere mineralen Algemene kenmerken Input: ml materiaal vanuit ileum Output: 150g fecaliën Lengte: 110cm Totale verblijfsduur van voedsel in het spijsverteringsstelsel 3 6 dagen Aanwezigheid van micro-organismen Bv: E. Coli, Aerobacter aerogenes, samenstelling afhankelijk van: herbi-, carni-, omnivoren Functie van deze mo s Synthese van bepaalde vitaminen en essentiële AZ Elke dag komen 70g suikers in de dikke darm Deze worden omgezet tot korte ketenvetzuren (bv acetaat, propionzuur), H 2, CH 4 Deze VZ worden geabsorbeerd in de dikke darm en omgezet tot CO 2 Mo s Synthetiseren vitamine K Eerste levensweken vd mens: daling protrombinegehalte in bloed problemen met bloedstolling Dit risico daalt zodra dat de darmbacteriën vit K synthetiseren Veroorzaken onwelriekende stoffen Samenstelling vd microflora = delicaat ecosysteem Gemakkelijk verstoorbaar Rol bij de immunologie Antibiotica: groeieffect bij mens en dier vermoedelijk heeft dit te maken met de groeiremmingen veroorzaakt door de beïnvloeding vd darmflora Probiotica: Positief effecten op Bifidobacterien Probiotica productie van azijnzuur en melkzuur ph remmend effect op putrifierende microflora Zoals enterobacteriaceae en clostridium Lactobacillus acidophylus Hersteller na antibioticakuur of bij spijsverteringsstoornissen (diarree) De vertering De vertering van KH Belangrijkste KH uit dieetkundig standpunt: Polysachariden (zetmeel, glycogeen) Disachariden (sucrose, lactose) Monosachariden (fructose, glucose, galactose) OPM: in de ppt s staat er nog meer info over de vernoemde KH, maar dit is meer biochemie KH 75% vd droge stof van planten Aanwezig in alle door mens geconsumeerde plantendelen (ook sucrose, maar meer in suikerbiet en riet) Afbraak van koolhydraten in het verteringsstelsel Zetmeel wordt een eerste maal aangetast door ptyaline in het speeksel. Factoren die de volledigheid vd zetmeeldigestie bepalen De voedselbewerking Variabele transitsnelheid afhankelijk van samenstelling vd maaltijd (vetten traag) In de duodenum en jejunum α-amylase (pancreas) zorgt voor verdere afbraak Aminozuursequentie van ptyaline en α-amylase is voor 94% identiek Deze hydrolyseren de 1,4 - α - binding Geen inwerking op de 1,6 - α - bindingen en eindstandige 1,4-α-bindingen naast vertakkingen Eindproducten: maltose, maltotriose en α-limit dextrinen Bij kinderen jonger dan 1 jaar is er een nog lage amylase activiteit in het lumen In het ileum Verdere vertering door isomaltase, maltase en door zure hydrolyse van zetmeel De meeste glucose moleculen worden in het darmstelsel opgenomen De disschariden moeten worden gehydrolyseerd tot monosachariden dit gebeurt mbv 4maltasen, 2 lactasen, 2 sucrasen Als 1 vd enzymen ontbreekt storingen diaree, bloeding, flatulentie Absorptie van hexosen en pentosen ter hoogte vh duodenum en het ileum vaak door diffusie Glucose en galactose actief transport Fructose: passief transport Maximale absorptie: 120g/uur Stijn Vandelanotte -8-

9 Functie van koolhydraten Energiebron Overmaat glu: opslag als glycogeen die wordt opgeslagen in de lever en in de spieren Toename vd opname van complexe KH door opname van granen en groenten Beperken van suikeropname door Verlaag gebruik van toegevoegde suikers Beperken van soft drinks, gezoete ontbijtgranen, snoep Veel fruit eten Diabetes Mellitus Wat? persistent hoge bloedglucose waarden Types 1: geen insulineproductie behandelen met insuline 2: cellen zijn resistent tegen insuline behandelen met aangepast dieet, beweging, medicatie Risicofactoren van type 2 Leeftijd, ethniciteit, obesiteit, familiegeschiedenis, te weinig beweging Metabool syndroom Wat? insulineresistentiesyndroom syndroom X Wat? chronisch stofwisselingsprobleem Gevolg: gestoorde bloedsuikergehalte, hoge bloeddruk, obesitas, stoornissen in bloedstolling Gevolg: leiden tot onder meer cardiovasculaire aandoeningen en diabetes type 2 en zelfs kanker Artificiele zoetstoffen Saccharine, aspartaam, acesulfame K, sucralose Relatie KH en gezondheid Hoge suikeropname Lage nutriënt inhoud Tandbederf Overmaat aan calorien overgewicht Hoge vezelopname Betere controle bloedsuiker Mogelijk verminderd risico op kanker en hartziekten Gezondere gastro-intestinale functie Vertering eiwitten Types aminozuren Essentieel als ze niet aangemaakt worden door het lichaam en moeten worden opgenomen via voedsel Niet essentieel wel aangemaakt door het lichaam en ook aanwezig in voedsel Conditioneel essentieel normaal niet essentieel, maar soms wel door speciale omstandigheden Vertering van eiwitten in de mond Afbraak, verkleinen en bevochtigen - in de maag De digestie van eiwitten. Pepsine zorgt voor de enzymatische hydrolyse van peptidenbindingen ter hoogte van de AZ fenylalanine of tyrosine. Hierdoor ontstaan kortere ppk s. ph optimum van pepsine: 1,6 3,2 (dus goed want de ph vd maaginhoud is 1-2) - in de duodenum Toevoeging van pancreassap ph pepsine wordt inactief. ph trypsine en chymotrypsine, carboxypeptidasen, aminopeptidasen en dipeptidasen worden geactiveerd en hydrolyseren de al reeds verkort ppk s - verdere resorptie AZ in de dunne darm Resorptie van eiwitten is slechts mogelijk in de eerste levensjaren Oorzaak? Doordat de immunoglobulines de darmwand onveranderd passeren passieve immunisatie van de jonggeborene, omdat het serum nog geen antilichamen bevat Resorptie snelheid is omgekeerd evenredig met het molair volume Pyridoxaalfosfaat (vit B6) is ook betrokken bij de resorptie 4 actieve transportketens die voorkomen en onafhankelijk van elkaar functioneren Basische aminozuren histidine, lysine, arginine Neutrale aminozuren arginine Proline en hydroxyproline Zure aminozuren asparaginezuur en glutaminezuur Stijn Vandelanotte -9-

10 Vertering vetten Essentiële vetzuren Linoleinezuur niet aangemaakt door het lichaam Moeilijke resorptie Oorzaak1: onoplosbaarheid in water Oorzaak2: relatieve grootte van de moleculen Samenstelling van de voedingsvetten Triglyceriden Structuur: Glycerol + 3 VZ Functie: energie, reserve, bescherming, drager van vetoplosbare vitaminen Bron van Omega 3 VZ: sojaboon, walnood, makreel, tonijn Bron van omega 6 VZ: plantaardige olie, noten en zaden langketen vetzuren, fosfolipiden structuur: Glycerol + 2 VZ + fosfaatgroep functie; component celmembraan, lipidetransport, emulgatoren bron: eigeel, lever cholesterol en cholesterolesters functie: component celmembraan, precursor van andere substanties bron: alleen dierlijke voeding maar kan ook worden gesynthetiseerd in de lever Vertering van vetten in de maag Vetten worden in de maag uit de voedingslipoproteinen vrijgesteld door proteolyse Vertering in duodenum Grote rol voor pancreas en galsecreten Pancreaslipasen lipolyse ontstaan van vrije VZ, monoglyceriden en lysofosfatidylcholine Galzouten emulsifieren ontstaan van micellen Hierbij ontstaat ook een klare waterige oplossing en worden de vetten naar de darmwand gebracht waarbij monoglyceriden en VZ opgenomen wroden Galzouten worden afgezonderd en naar ileum gebracht, waar zij geresorbeerd worden en via de poortader terug naar de lever gebracht en weer in de gal ingebouwd Slechts 40-50% vd triglyceriden worden tot monoglyceriden gehydrolyseerd dus ook geabsorbeerd De VZ worden eveneens geresorbeerd afhankelijk van de lengte van de VZ Minder dan C-atomen rechtstreeks via de mucosa in de bloedbaan Ze worden dan als vrije VZ in complex met albumine rondgevoerd en naar de lever gebracht worden Dit kan soms ook plaatsgrijpen met langketen VZ indien de herverestering tekort schiet Meer dan 12 C-atomen herverestering tot triglyceriden in de mucosa In enterocyten: transport van geabsorbeerde VZ door VZ-bindend proteine naar ER waar het omgezet wordt mbv CoA-synthase tot een actief CoA derivaaat De VZ worden herveresterd nieuw lipide ontstaat Nieuw lipide omhullen met laagje bestaande uit lipoproteinen, cholesterol en fosfolipiden Hierdoor ontstaan nieuwe chylomicronen (= nieuw gevormd lipoproteine), onder deze vorm komen vetten in de lymfe terecht Samenstelling van chylomicronen in de lymfe Triglyceriden 86-91% Cholesterolester 0,8-1,4% Vrij cholesterol 0,8-1,6% Fosfolipiden 6-8% Proteine 1-1,5% VLDL : Very Lov Density lipoprotein Lever is de syntheseplaats. De lipide wordt gepakt met proteinen en getransporteerd naar andere lichaamsdelen LDL: low density lipoprotein Afgeleid van VLDL, circuleren door het lichaam, beschikbaar voor cellen voor aanmaak nieuwe membranen, hormonen of opslag LDL receptoren op levercellen verijwderen LDL uit circulatie HDL : high density lipoproteins Vervoert cholesterol en andere lipiden van cellen terug naar de lever voor recyclage of verwijdering Stijn Vandelanotte -10-

11 Hoofdstuk 3: energie en energienormen Inleiding De kleine celentiteit is de oorsprong van de energie levering onder de vorm van ATP Berekeningen obv de celactiviteiten? Moeilijk te bepalen Men beperkt zich tot het beschouwen van de energiewisseling over het ganse lichaam Hieruit leidt men uiteindelijk de voedingsnormen Conventionele energie stroom Bruto-energie Totale energie van voedingsmiddel bepalen met een bomcalorimeter Opsplitsen in schijnbare verteerbare energie en de faecale energie Schijnbare energie Energie voor uitwendige verliezen (haar, nagels, zweet) Urinaire energie afkomstig van het endogeen metabolisme en residuen afkomstig van onvolkomen metabolisme voedingsstoffen Gasvormige energie Metaboliseerbare energie: netto-energie en specifiek dynamische werking Specifiek dynamische werking Wat? warmte als gevolg van vertering en absorptie van voedsel Bv: energie voor kauwen, klierwerking, darmwerking, energie in intermediair metabolisme Maximum na voedselopname en gaat terug naar minimum net voor de nieuwe voedselopname Tijd bereiken minimum SDW Mens: 8-12uur Enkelmagigen: 12-24u en Meermagigen: 2-3 dagen Netto-energie Netto-energie voor onderhoud Energie voor basaal metabolisme, activiteiten voor het onderhouden, thermostatische warmte Productie Energie voor productie van melk, ei, foeutus, wol, groei Faecale energie Niet verteerde voedingsmiddelen Inwendige oorsprong (verteringssapen, cellen vd darmmucosa) Biologisch schema voor energie stroming conventionele schema = werkelijke energie verdeling Bepaalde onderdelen zijn weinig of niet analytisch te bepalen Faecale energie: Onverteerde voedingsmiddelen, Warmte verteringsenergie, Gasvormige energie Urinaire energie:residuen onvolkomen metabolisme SDW:Warmte van nutriëntmetabolisme Netto energie voor onderhoud: Endogeen urinaire, metabolisch faecale en uitwendig verlies energie Het basaal metabolisme Wat? de energie afgifte van een mens in toestand van volledige rust, bij een temperatuur rond thermoneutraliteit en nadat vertering en resorptie vh opgenomen voedsel is beeindigd SDW = 0 Wat? onderdeel vd netto-energie voor onderhoud Formule = NE 0 = BM + Akt onderhoud + Thermoneutraliteit Thermoregulatie en thermoneutraliteit en rusttoestand Afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Men onderscheid 3 verschillende temperatuurzones Komfortzone: Constant gehouden lichaamstemperatuur met minimum inspanning Minimale vochtevaporatie Bloedvaten: geen vasoconstrictie of dilatatie Koude zone Stijgen warmteproductie om constante lichaamstemperatuur te behouden Bloedvaten vertonen vasoconstrictie Te lage omgevingstemperatuur warmte afgifte > productie afkoelen van het lichaam Hittezone Vasodillatatie Zweten Bepaalde temperatuur opwarming > afkoeling door warmteafgifte stijgen lichaamstemperatuur Rusttoestand bij basaal metabolisme = geen spierarbeid (gemakkelijk bij de mens) Stijn Vandelanotte -11-

Samenvatting Catering: Voedingsleer

Samenvatting Catering: Voedingsleer Samenvatting Catering: Voedingsleer 1 Inleiding Wat is er verandert t.o.v. vroeger? Vroeger: Schaarste nu overvloed 1.1 Waarom eten we wat we eten? Waarom eten we wat nu? Fysiologisch bepaald: - Lichaam

Nadere informatie

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING DEEL 4 WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING Basisbegrippen over voeding Koolhydraten een complex verhaal Eiwitten Vetten en vetzuren. Onze stofwisseling Gezonde voeding, wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

Vlaanderen is landbouw & visserij

Vlaanderen is landbouw & visserij Vlaanderen is landbouw & visserij 71 Kennis van varkensvoeding als sleutel tot rendabel voederen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

Nadere informatie

koolhydraat monosachariden disachariden oligosachariden polysachariden suiker Monosachariden Glucose Glucose Galactose CH OH Galactose HOCH Fructose

koolhydraat monosachariden disachariden oligosachariden polysachariden suiker Monosachariden Glucose Glucose Galactose CH OH Galactose HOCH Fructose Een koolhydraat of sacharide is een chemische verbinding van koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen. In het woord koolhydraat herken je de term koolstof en hydros, het griekse woord voor water. De term

Nadere informatie

Avond 2: Energiehuishouding

Avond 2: Energiehuishouding Avond 2: Energiehuishouding Thema: Energiehuishouding, waar heb je voedsel voor nodig? Spreker: Prof. Dr. Luc van Loon, Department of Human Movement Sciences, Maastricht University Casus: Jan, Claire en

Nadere informatie

Wetenschappelijke toelichting bij de Nubel Voedingsplanner

Wetenschappelijke toelichting bij de Nubel Voedingsplanner Wetenschappelijke toelichting bij de Nubel Voedingsplanner bij de vijfde uitgave van de Belgische voedingsmiddelentabel Informatie over: gezonde voeding, meet - en analysemethodes, maten en gewichten,

Nadere informatie

Auteur: Jolanda Konieczek Module: Individuele verdieping Opdrachtgever: CAH Dronten Vaksenior: G.W. Stoffer. Dronten, juni 2006

Auteur: Jolanda Konieczek Module: Individuele verdieping Opdrachtgever: CAH Dronten Vaksenior: G.W. Stoffer. Dronten, juni 2006 & Auteur: Jolanda Konieczek Module: Individuele verdieping Opdrachtgever: CAH Dronten Vaksenior: G.W. Stoffer Dronten, juni 2006 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1: Voeding en gezondheid...

Nadere informatie

Verantwoord sporten. Teksten gebaseerd op eerdere cursusboeken

Verantwoord sporten. Teksten gebaseerd op eerdere cursusboeken Verantwoord sporten Teksten gebaseerd op eerdere cursusboeken Inhoudsopgave Inleiding... 3 Sportmedisch onderzoek... 4 1 Model belasting-belastbaarheid... 6 1.1 Belastende factoren... 6 1.2 Regelmogelijkheden...

Nadere informatie

Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies

Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies 2 Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies April 2012 Een standpuntbepaling

Nadere informatie

Effect van hypoxie op obesitaspatiënten en sporters. ir Jannie van Beek

Effect van hypoxie op obesitaspatiënten en sporters. ir Jannie van Beek Effect van hypoxie op obesitaspatiënten en sporters ir Jannie van Beek Rapport 2009 Samenvatting Blootstelling aan laag zuurstofcondities zorgt voor een verlaagde zuurstofverzadiging van het hemoglobine

Nadere informatie

Zelfcontrole van de bloedglucose... Zo eenvoudig is het!

Zelfcontrole van de bloedglucose... Zo eenvoudig is het! Zelfcontrole van de bloedglucose... Zo eenvoudig is het! Voorwoord Is de diagnose pas gesteld of leeft u reeds meerdere jaren met diabetes, het blijft een aandoening met vele facetten die een grote invloed

Nadere informatie

Meten is weten. Dit boek wordt u aangeboden door

Meten is weten. Dit boek wordt u aangeboden door Meten is weten Dit boek wordt u aangeboden door Met dank aan dr. R.P.J. Michels, internist, A.R. Welter, voor het kritisch doorlezen van het manuscript, mw. I. Plooy-de Langen voor haar hulp, en mw. P.H.

Nadere informatie

Mijn diabetes begrijpen

Mijn diabetes begrijpen Mijn diabetes begrijpen MARGARITA SAMSONOVA Margarita heeft type 1 diabetes Rusland MICHAIL LEBEDEV Michail heeft type 1 diabetes Rusland SIRAZHDIN ISAYEV Sirazhdin heeft type 2 diabetes Rusland Niets

Nadere informatie

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak 1 Voorwoord Elk jaar neemt het aantal mensen met (chronische) aandoeningen exponentieel toe. Vooral kankers, diabetes

Nadere informatie

Doelstelling In deze folder vindt u een compleet overzicht met alles wat u moet weten over sportvoeding.

Doelstelling In deze folder vindt u een compleet overzicht met alles wat u moet weten over sportvoeding. Inleiding Sport en voeding zijn met elkaar verbonden. Zonder goede voeding is het niet mogelijk om optimaal te presteren. Door op de juiste momenten voldoende te eten en de juiste productkeuze te maken,

Nadere informatie

2 Energielevering bij inspanning

2 Energielevering bij inspanning 2 Energielevering bij inspanning Drie sporters van atletiekvereniging De Volharding praten in de kantine na over hun prestaties en komen op het onderwerp energievoorraden en presteren. De twee duurlopers

Nadere informatie

Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2

Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2 Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2 Datum : 26 maart 2007, gewijzigd 16 november 2009 Document : Bi 01 Bron : Zorgprogramma Diabetes Stichting Icare (2007) Auteur : MCC Klik Inhoudsopgave Inleiding..

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4

INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 LITERATUUR BIJLAGE I Instructiehandleiding II Handleiding voor de ouders INLEIDING III Werkboek voor de kinderen De voorlichting

Nadere informatie

Profielwerkstuk Overgewicht en afslanken Amy Engel, Nicky van de Ven en Kim van Boxtel havovwo.nl

Profielwerkstuk Overgewicht en afslanken Amy Engel, Nicky van de Ven en Kim van Boxtel havovwo.nl Inhoudsopgave. Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1: Wat zijn de oorzaken van overgewicht?... 3 1.1 Wanneer is er sprake van overgewicht?... 3 1.2 Wat zijn de oorzaken van overgewicht?... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN. Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger

BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN. Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger De structuur van het watermolecuul 4 Het redoxpotentiaal 24 De polariteit van het watermolecuul is doorslaggevend

Nadere informatie

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Alles over de preventie en behandeling van osteoporose Drs. W.J. Braam Prof. dr. J.C. Netelenbos Inhoud Inleiding 7 Wat is osteoporose?

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015

NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015 NDF Jacques Jullens NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015 Evidence- based Voedingsrichtlijn Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid De NDF Voedingsrichtlijn Diabetes (editie 2015) maakt deel uit van een

Nadere informatie

BEWUST ETEN KIEZEN, KOPEN EN KLAARMAKEN

BEWUST ETEN KIEZEN, KOPEN EN KLAARMAKEN BEWUST ETEN KIEZEN, KOPEN EN KLAARMAKEN BEWUST ETEN KIEZEN, KOPEN EN KLAARMAKEN Loes Neven, Erika Vanhauwaert, Krista Morren Acco Leuven / Den Haag Auteurs: Loes Neven, Erika Vanhauwaert, Krista Morren

Nadere informatie

VITALE VOEDING. Betteke Visserman. Betteke Visserman

VITALE VOEDING. Betteke Visserman. Betteke Visserman 2 VITALE VOEDING Betteke Visserman Betteke Visserman Dit copyright geeft u het recht te kopiëren. U mag dus teksten overnemen, met het verzoek om de bron (www.vitalevoedingsvisie.nl) te vermelden. Disclaimer

Nadere informatie

Leefbewust gezond gewicht tips V 1.04

Leefbewust gezond gewicht tips V 1.04 Leefbewust gezond gewicht tips V 1.04 Freeware PDF document, mag in ongewijzigde vorm vrij verspreid worden Updates zijn te downloaden via www.leefbewust.com Heb je aanvullende tips, artikelen email deze

Nadere informatie

Detox met Superfoods door Albert Sonnevelt

Detox met Superfoods door Albert Sonnevelt 1 Copyright 2012 en Superfood.nl. Alle rechten voorbehouden. Reproductie en distributie op enigerlei wijze, mate, of vorm is verboden. Geen enkel deel van dit Ebook of begeleidend materiaal mag worden

Nadere informatie

DIABETES > ontstaan. Ontstaan

DIABETES > ontstaan. Ontstaan DIABETES > definitie Definitie Geschiendenis 1500 voor Christus hadden de Hindoes al opgemerkt dat de urine van sommige personen bijzonder in trek was bij bepaalde insecten en vliegen. Rond 250 voor Christus

Nadere informatie

DIABETES MELLITUS. - Patiëntinformatie -

DIABETES MELLITUS. - Patiëntinformatie - DIABETES MELLITUS - Patiëntinformatie - Deze brochure werd door het diabetesteam samengesteld om u kennis te laten maken met diabetes. We beseffen dat dit een lange en moeilijke tekst is, maar we vinden

Nadere informatie

Dé 10 Principes Voor Blijvend Gewichtsverlies: DeDieetOplossing.com

Dé 10 Principes Voor Blijvend Gewichtsverlies: DeDieetOplossing.com Verbrand Overtollig Vet, Verlies Kilo s Binnen No-Time en Voel Je Vooral Geweldig, Slank en Fit met Dé 10 Principes Voor Blijvend Gewichtsverlies: DeDieetOplossing.com Deze 10 principes zijn het beste

Nadere informatie