Tentamen. 14 oktober Overzicht. Instructies. Thema 4.1: Afwijkingen van houdings- en bewegingssysteem. Themacoördinator Dr. G.J.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamen. 14 oktober 2004. Overzicht. Instructies. Thema 4.1: Afwijkingen van houdings- en bewegingssysteem. Themacoördinator Dr. G.J."

Transcriptie

1 Them 4.1: Afwijkingen vn houings- en ewegingssysteem Tentmen 14 oktoer 2004 Themoörintor Dr. G.J. Kleinrensink Nm Exmennummer Overziht Het tentmen estt uit 63 vrgen, wrvn 59 gesloten en 4 open vrgen. In totl kun je 128 punten ehlen. Instruties 1 Controleer of je een opgvenformulier, een ntwoorl en een omputerformulier het gekregen. 2 Controleer of vn het opgvenformulier en het ntwoorl lle pgin s erukt zijn. 3 Shrijf je nm en exmennummer op it voorl, op lle len vn het ntwoorl en op het omputerformulier. 4 Shrijf je ntwooren op e open vrgen op het ntwoorl. 5 Vul e ntwooren op e meerkeuzevrgen in op het omputerformulier. 6 Let ij het entwooren vn e open vrgen op het volgene: - Als er twee rgumenten woren gevrg en je noemt er rie, n tellen lleen e eerste twee genoeme rgumenten mee. - Als je je ntwoor in meer n 25 wooren uitlegt, terwijl gevrg is it in 25 wooren oen, n tellen lleen e eerste 25 wooren vn je ntwoor mee. 7 Let ij het entwooren vn e meerkeuze vrgen op het volgene: - Per vrg is slehts één ntwoor juist; ij het invullen vn meerere lterntieven wort het ntwoor ltij fout gereken. - Vul het ntwoor vn e vrg in ij het juiste nummer op het omputerformulier. Het geruik vn een rekenmhine is ij it tentmen niet toegestn. 8 Controleer voor het inleveren zorgvulig of je lle vrgen het entwoor en of je overl je nm en exmennummer het ingevul. Sues! 2004 Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

2

3 Them 4.1 / Tentmen A 2 / 14 Vrgen 1 meerkeuzevrg Tot welke klsse vn otveriningen ehoort e synesmose? tot e Juntur (J.) rtilgine tot e J. ellipsoie tot e J. firos tot e J. synovilis 2 meerkeuzevrg Wroor wort e omvng vn e ewegingsuitslg in een gewriht o.. epl? oor e snelhei vn e eweging oor e krht vn e omliggene spieren oor e lengte vn e gewrihtsligmenten oor e ikte vn e krkeenlg op e smenstellene gewrihtselen 3 meerkeuzevrg Wt is een jumper s knee? een ptellpeesontsteking een krkeeneshiging vn e knie een ontsteking vn e zogenoeme hmstrings een insertieteninitis vn e ptellpees n e onerpool vn e ptell 4 meerkeuzevrg Een ptiënt geeft pijn n, ongeveer een vingerreete lterl vn e pro. Coroieus. Wt evint zih hier? e insertie vn e m. infrspintus e insertie vn e m. suprspintus het tuerulum mjus het tuerulum minus 5 meerkeuzevrg Bij estuering vn e (rie imensionle orening) vn e plexus rhilis vlt op t een rm zenuw uit twee fsiuli komt. Hoe heet eze zenuw? n. meinus n. musuloutneus n. rilis n. ulnris 6 meerkeuzevrg Welke vn onerstne ntomishe struturen is etrokken ij e opertie volgens Putti-Pltt? m. infrspintus m. suspulris m. suprspintus m. teres minor 2004 Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

4 Them 4.1 / Tentmen A 3 / 14 7 meerkeuzevrg Om letsels vn het romio-lviulire gewriht in eel te rengen kn men MRI s lten mken. In welk vlk kn men eze MRI s het est lten mken? in het frontle vlk in het prmeine vlk in het sgittle vlk in het trnsversle vlk A open vrg Welke vene verloopt ventrl vn e mlleolus meilis? Shrijf je ntwoor op het ijgevoege ntwoorl. 8 meerkeuzevrg De. rilis heeft een kenmerken verloop ron e pols. Welk vn e volgene uitsprken is juist? e rterie verloopt tussen rius en uln in e pulsties zijn niet eenvouig te plperen e rterie verloopt in e zogenoeme ttiere ntomique het verloop is meil vn e pees vn e m. flexor rpi rilis 9 meerkeuzevrg Bij een ongeluk is e rehter nervus thoroorslis oorgesneen. Wt is het gevolg hiervn ij eze persoon? exorottie vn e rm is rehts zwkker n links extensie vn e romp is miner goe mogelijk n voor het ongeluk. elevtie vn e shouer n e rehter zije is miner goe mogelijk n n e linker zije retroflexie (extensie) in het rehter glenohumerl gewriht is miner sterk n n e linker knt 10 meerkeuzevrg Bij ptient D. vermoet men t e gehele n. peroneus superfiilis n e rehter zije is oorgesneen. Wt zl e ptiënt in t gevl n e rehterzije niet meer kunnen oen? goe op zijn tenen te stn goe op e hiel te stn krhtig een eversieeweging uit te voeren krhtig een inversieeweging uit te voeren 2004 Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

5 Them 4.1 / Tentmen A 4 / meerkeuzevrg Wnneer een werknemer ij het zitten lezen n een werkvlk it werkvlk iets shuin pltst, kn hij/zij het hoof tijens het werk meer rehtop houen. Dit is gunstig voor e werknemer. Vier reenen ie hiervoor gegeven woren zijn: I Dit is gunstig omt in eze rehtop zittene houing e krht ie noig is om het hoof rehtop te houen eter wort vereel over e spieren n e voorknt en hterknt vn e nekwervelkolom. II Dit is gunstig omt in eze rehtop zittene houing e krht in e spieren n e hterknt vn e nekwervelkolom kleiner is. III Dit is gunstig omt in eze rehtop zittene houing e werkrm vn e nekspieren groter is. IV Dit is gunstig omt in eze rehtop zittene houing e werkrm vn e nekspieren kleiner is. Welke reen is e juiste? reen I reen II reen III reen IV 12 meerkeuzevrg Hoe heten e struturen in e spiervezel ie ienen voor e overrht vn ontrtiekrht? ostmeren heteroimeren srolemm sromeren 13 meerkeuzevrg Vier omplities zijn: 1 omprtimentssynroom 2 eglovement 3 nervus femorlis letsel 4 pseurthrose Welke vn ovenstne omplities kunnen voorkomen ij geïsoleere geomplieere onereenletsels? e omplities 1, 2 en 3 e omplities 1, 2 en 4 e omplities 1, 3 en 4 e omplities 2, 3 en 4 14 meerkeuzevrg Welke röntgenfoto is of welke röntgenfoto s zijn noozkelijk voor het stellen vn e ignose polsfrtuur? AP en 3/4 opnmes AP opnme 3/4 opnme AP en lterle opnmes 2004 Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

6 Them 4.1 / Tentmen A 5 / 14 B open vrg Welke rterie voorziet e spieren in e voorste/ventrle loge vn het onereen vn loe? Shrijf je ntwoor op het ijgevoege ntwoorl. 15 meerkeuzevrg N een enkeltrum ij mevrouw C ontroleert e huisrts e krht wrmee zij orslflexie vn e voet kn geven. Vn welke spier of spieren onerzoekt e rts met nme e krht? m. extensor igitorum revis m. tiilis nterior m. tiilis posterior mm. peronei/fiulres. C open vrg (3p) Geef 3 oorzken vn een omprtimentsynroom. Shrijf je ntwoor op het ijgevoege ntwoorl. 16 meerkeuzevrg Welke vn onerstne omplities ehoort niet tot e lte post-opertieve omplities vn een frtuurehneling? pseuorthrose woninfetie otnerose non-union 17 meerkeuzevrg Ptient x heeft, n een vl op e hnwortel vn e uitgestrekte rehter rm, pijn en zwelling in e Ttiere ntomique. Wr uit it in e regel op? op een frtuur vn het os pisiforme op een frtuur vn het os sphoieum op een peessheeletsel vn e m. extensor igitorum op een peesssheeletsel vn e m. flexor rpi ulnris 18 meerkeuzevrg Welke otpunt is plpel juist proximl vn het os sphoieum? het os luntum het os sphoieum het os triquetrum e proessus styloieus rii 2004 Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

7 Them 4.1 / Tentmen A 6 / 14 D open vrg (3p) Osteohonrosen vn het skelet zijn vk eken oner een eigennm. Op welke plts in het skelet vint men onerstne osteohonrosen? 1 M.(Morus= ziekte vn) Osgoo- Shltter 2 M. Sheuermnn 3 M. Kienök Shrijf je ntwoor op het ijgevoege ntwoorl. 19 meerkeuzevrg Wt is e meest voorkomene loklistie vn een osteohonritis issens in e knie? meile femuronyl meile menisus ptell tiiplteu 20 meerkeuzevrg Het klhtenptroon ij oxrtrose is vrij speifiek. Onerstn volgen een ntl symptomen en klhten. 1 mnklopen 2 pijn in e lies 3 ohtenstijfhei 4 pijn hterzije oveneen Welke omintie pst het este ij het klhtenptroon vn oxrtrose: omintie 1, 2 en 3 omintie 1, 2, 3 en 4 omintie 1, 3 en 4 omintie 2 en 3 21 meerkeuzevrg In welk gewriht komt rtrose het minst vk voor: CMC-1 gewriht DIP gewriht Elleooggewriht Kniegewriht 22 meerkeuzevrg Als ptiënt B. op zijn linker een stt en zijn rehter een optilt, zkt het ekken n e rehterknt omlg. Normliter wort it wegzkken vn het ekken tegengegn oor ontrtie vn een of meerere spieren. Welke spier gt het wegzkken n e rehterknt tegen? e linker m. gluteus mximus e linker m. gluteus meius e rehter m. gluteus mximus e rehter m. gluteus meius 2004 Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

8 Them 4.1 / Tentmen A 7 / meerkeuzevrg Twee eweringen over gluosmine zijn: I Bij ietes mellitus ptiënten is gluosmine een ewezen veilig miel. II De meest voorkomene ijwerkingen vn gluosmine zijn gstroïntestinl vn r. Welke ewering(en) is (zijn) juist? ewering I ewering II juist juist juist onjuist onjuist juist onjuist onjuist 24 meerkeuzevrg Chonropthie komt voor in vershillene grties. Bij welke gr vn honropthie vin je firillties n e oppervlkte vn het krkeen? ij gr 1 ij gr 2 ij gr 3 ij gr 4 25 meerkeuzevrg In e trigonum femorle meile treffen we een ntl struturen n. Welke struturen treffen we n vn lterl nr meil? Lymfeklieren, V. Femorlis, A. Femorlis en e N. Femorlis V. Femorlis, A. Femorlis, N. Femorlis en lymfeklieren Lymfeklieren, N. Femorlis, A. Femorlis en e V. Femorlis N. Femorlis, A. Femorlis, V. Femorlis en lymfeklieren 26 meerkeuzevrg Bij eple injeties ient men rekening houen met e loklistie vn e n. ishiius. In het trjet tussen srum en ij psseert eze zenuw (oner meer) tussen tuer ishiium en trohnter mjor tussen lig. srospinle en srotuerle meil vn het tuer ishium tussen e mm. gluteus meius en minimus 27 meerkeuzevrg Op welke plts komt euitus voorl voor ij iemn met een lge wrslesie? op het srum op het hterhoof op het trohnter mjor op het tuer ishiium 2004 Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

9 Them 4.1 / Tentmen A 8 / meerkeuzevrg Welke vn onerstne mtregelen werkt niet preventief voor euitus? moiliseren geven vn equte voeing ehnelen vn inontinentie enen lg ls ptiënt in e zit 29 meerkeuzevrg Wt zijn klinishe kenmerken vn een ollumfrtuur? utie en exorottie utie en enorottie verkorting en enorottie verkorting en exorottie 30 meerkeuzevrg Vn welk type frtuur is nerose vn e femurkop een mogelijke omplitie? vn een meile ollumfrtuur vn een per-trohntere frtuur vn een su-trohntere frtuur 31 meerkeuzevrg Wt is een erosie ij Reumtoie Artritis (RA)? een lesie vn e menisus ij RA een reumtishe ntsting vn een pees een ntsting vn het ot nij het gewriht een oor een synovetomie ngetst gewriht 32 meerkeuzevrg Bekijk onerstne eweringen. I Noieptieve pijn wort niet veroorzkt oor weefseleshiging. II Bij reumtoie rtritis zijn e pijnklhten overwegen vn neuropthishe r. Welke ewering(en) is (zijn) juist? ewering I ewering II juist juist juist onjuist onjuist juist onjuist onjuist 33 meerkeuzevrg Bij sensiiliteitsonerzoek lijkt ij mevrouw G. e hui n e orsle en plmire zije vn e pink en een geeelte vn e ringvinger gevoelloos. Welke zenuw is nr lle wrshijnlijkhei uitgevllen? n. meinus n. musuloutneus n. rilis n. ulnris 2004 Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

10 Them 4.1 / Tentmen A 9 / meerkeuzevrg Wrvn is e.orslis peis een voortzetting? vn e. plntris lterlis vn e. plntris meilis vn e. tiilis nterior. e. tiilis posterior 35 meerkeuzevrg Een ptient met reumtoïe rtritis klgt over pijn in e voorvoeten ij het lopen. Bij je onerzoek vin je geen rtritis, mr wel een oorgezkte voorvoet. Op e röntgenfoto vn e voet zie je estrutie vn e mettrsophlngele gewrihten. Wt is je eerste stp? je geeft pijnstillers je vernert e DMARD s vn ptiënt je vrgt e orthopee voor een voorvoet reonstrutie je stuurt ptiënt nr e orthopeish shoenmker voor een shoennpssing (zolen met fwikkellk) 36 meerkeuzevrg Een ptiënt met rtrose vn e rehter knie heeft t ij een loophulpmiel zols een wnelstok. An welke knt ient e stok geruikt te woren? links mkt niet uit rehts 37 meerkeuzevrg Welke rol spelen TNF-α en IL-1β ij gewrihtsontsteking? verhoging vn proutie vn nere pro-inflmmtoire ytokinen en vn mtrixfrekene enzymen verhoging vn e proutie vn hemokinen osteolsttivtie een omintie vn e rie ovenstnen 38 meerkeuzevrg Bekijk onerstne eweringen. I RA kenmerkt zih meestl oor een ute mono-rtritis. II Jiht kenmerkt zih meestl oor een ute mono-rtritis. Welke ewering(en) is (zijn) juist? ewering I ewering II juist juist juist onjuist onjuist juist onjuist onjuist 2004 Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

11 Them 4.1 / Tentmen A 10 / meerkeuzevrg Welk ziekteeel gt meestl niet gepr met een mono-rtritis? pseuo-jiht ziekte vn Lyme psorisis prvo-b19 virus infetie 40 meerkeuzevrg Vier eweringen over het Complex Regionl Pijn Synroom (CRPS) zijn: I CRPS 2 is een mononeuropthie. II Een fwijken EMG mkt het onershei tussen CRPS 1 en CRPS 2. III Ontklking en/of yste vorming op een X foto is ewijzen voor e ignose CRPS1. IV Voor het stellen vn e ignose CRPS 1 is een positieve 3 fsen tehnetium sn evestigen. Welk vn e ovenstne eweringen is juist? ewering I ewering II ewering III ewering IV 41 meerkeuzevrg Vier eweringen over een pnritium tenineum zijn: I Een pnritium tenineum is een infetie. II Een pnritium tenineum treft e extensoren. III Een pnritium tenineum wort optiml ehnel met ntiioti. IV Een pnritium tenineum presenteert zih V-vormig tussen wijsvinger en ringvinger. Welk vn e ovenstne eweringen is juist? ewering I ewering II ewering III ewering IV 42 meerkeuzevrg Wt pst niet ij reumtoïe rtritis peesestrutie spierestrutie gewrihtskpselestrutie gewrihtskrkeenestrutie 43 meerkeuzevrg Welke vn onerstne eweringen is juist De nuleus pulposus is opgeouw uit hylien krkeen. De grootste krhtoverrht in een wervel gt vi e hterste pijler. Het ligmentum longituinle posterior ligt ventrl vn e ur vn het ruggenmerg. Een ewegingssegment vn e wervelkolom estt uit één wervellihm en twee tussenwervelshijven (isi) Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

12 Them 4.1 / Tentmen A 11 / meerkeuzevrg Welke vn e onerstne eweringen is juist? e lysis ij sponilolysis evint zih in e proessus trnsversus sponylolysis geeft in 90% een sponylolisthesis ij een sponylolisthesis komt ishilgie zelen voor e meest voorkomene loklistie vn een sponylolisthesis is L4 L5 45 meerkeuzevrg In je prktijk he je ptiënten ie ieere keer weer op je spreekuur stn vnwege lge rugklhten. Het vlt op t het vk ezelfe personen zijn. Om voor jezelf een eel te vormen vn e moriiteit in je prktijk vnwege lge rugklhten oe je een nlyse vn het ntl ptiënten met eze ignose. Je het een normprktijk vn 2500 ptiënten. Hoeveel ptiënten met lge rugklhten mg je ongeveer verwhten op sis vn epiemiologishe gegevens? Welke vn e onerstne ntwooren is juist? meerkeuzevrg Bekijk onerstne stellingen. I Om e ignose Behterew te kunnen stellen moet er sprke zijn vn sroileitis op e ekkenfoto. II De hoeksteen vn e ehneling vn M. Behterew estt uit oefentherpie. Welke ewering(en) is (zijn) juist? ewering I ewering II juist juist juist onjuist onjuist juist onjuist onjuist 47 meerkeuzevrg Welke vn onerstne HLA typeringen is gessoieer met M.Behterew? HLA-DR4 HLA-B27 HLA-A29 HLA-B51 48 meerkeuzevrg Bij ptiënten met lge rugpijn kn men fysiotherpie voorshrijven. Wt is het meest iele tijstip om met fysiotherpie te strten ij ptiënten met lge rugpijn? tijens e 1 e week tijens e 2e-6e week n het egin vn e klhten n e 6 e week n e 12 e week 2004 Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

13 Them 4.1 / Tentmen A 12 / meerkeuzevrg Welke ewering of eweringen over hronishe speifieke lge rugpijn is juist? e elngrijkste oorzk is verkrmping vn spieren e ehneling moet geriht woren op e oorzk e elngrijkste oorzk is isusegenertie op e onerste twee niveus e eweringen oner, en zijn onjuist 50 meerkeuzevrg De lumle lorose wort onmiskenr versterkt oor nspnning vn linker en rehter musulus: retus ominis ilius psos mjor qurtus lumorum 51 meerkeuzevrg Is het zinvol om een omintie vn een NSAID + Vitmine B voor te shrijven ij ptiënten met hronishe lge rugpijn? nee, toevoeging vn vit B heeft geen meerwre nee, e omintie NSAID + vit B heeft lleen effet ij ute lge rugpijn j, toevoeging vn vit B heeft meerwre 52 meerkeuzevrg Twee eweringen zijn Bij ute speifieke lge rugklhten wort primir gekozen voor pretmol vnwege het feit t: I eze keuze het este effet heeft II eze keuze e minste ijwerkingen heeft Welke ewering(en) is (zijn) juist? ewering I ewering II juist juist juist onjuist onjuist juist onjuist onjuist 2004 Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

14 Them 4.1 / Tentmen A 13 / meerkeuzevrg N een perioe vn een hlf jr komt weerom een 48-jrige mnger op uw spreekuur. Destijs h hij lst vn e rug en eiste t er een röntgenfoto vn e rug wer gemkt. U gf hem pretmol 500 mg 4-6 en zg hem rn niet meer terug. Deze keer heeft hij weer rugklhten nt hij ij het golven een nogl ruwe swing heeft gemkt. De klhten zijn volgens zijn zeggen veel erger n voorheen en strlen nu uit tot net oven e knie. Hij heeft lst vn ohtenstijfhei en ij rien woren e klhten erger. Ook nu lijft hij hmeren op het mken vn een röntgenfoto. Wt is uw vies n e mnger: (geef het juiste ntwoor lterntief)? Welke vn onerstne viezen geeft u n e mnger? U mkt liever geen röntgenfoto mr een MRI-sn. Een röntgenfoto is nu niet zinvol, het is veel eter om te eginnen met meimenteuze therpie net ls e vorige keer. U stemt ps in met röntgenonerzoek ls e klht n twee weken meimenteuze therpie en 6 weken fysiotherpie nog niet is verwenen. De ohtenstijfhei wijst op sponylolyse en n is een röntgenfoto geïnieer. 54 meerkeuzevrg N een polsfrtuur ij een kin vn tien jr ontstt een vroegtijige sluiting vn e groeishijf vn e istle rius. Welke eformiteit vn e onerrm zl ontstn? een verkorting vn e onerrm en een ril-evitie vn e pols een verlenging vn e onerrm en een ril-evitie vn e pols een verkorting vn e onerrm en een ulnir-evitie vn e pols een verlenging vn e onerrm en een ulnir-evitie vn e pols 55 meerkeuzevrg Een vijfjrig meisje reekt hr een wroor een vroegtijige omplete sluiting vn e istle femurgroeishijf optreet. Welk eenlengtevershil zl hieroor ontstn? een eenlengtevershil vn ongeveer 2 m een eenlengtevershil vn ongeveer 4 m een eenlengtevershil vn ongeveer 8 m een eenlengtevershil vn ongeveer 12 m 56 meerkeuzevrg Bekijk e volgene fysish ignostishe kenmerken: 1 symmetrishe luhtfiguur in e tille 2 eenlengtevershil 3 gius 4 shouer symmetrie Welke omintie vn ovenstne kenmerken is klssiek voor een iiopthishe soliose? kenmerken 1, 2 en 3 kenmerken 1, 2 en 4 kenmerken 1, 3 en 4 kenmerken 2, 3 en Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

15 Them 4.1 / Tentmen A 14 / meerkeuzevrg Bekijk e volgene vier ziekteeelen: I Osteogenesis imperfet II Synroom vn Ehlers-Dnlos III Synroom vn Mrfn IV Ziekte vn Sheuermnn Welk ziekteeel geeft meer nleiing tot kyfosering vn e wervelkolom n tot soliose? ziekteeel I ziekteeel II ziekteeel III ziekteeel IV 58 meerkeuzevrg Bekijk onerstne eweringen. I Klompvoeten komen miner vker voor ij jongens n ij meisjes. II Klompvoeten woren veroorzkt oor een wnghouing in utero. III De meeste klompvoeten ehoeven geen hirurgishe ehneling. IV Goe georrigeere klompvoeten ehoeven geen speil kinershoeisel. Welke vn ovenstne eweringen is juist? ewering 1 ewering 2 ewering 3 ewering 4 59 meerkeuzevrg Bij een purulente rtritis vn het heupgewriht vn een zuigeling moet e heup innen 24 uur hirurgish woren gerineer. Wrom moet eze ingreep zo snel pltsvinen? om e gewrihtstmponne op te heffen omt het kin ners sterft oor e sepsis omt e ntiioti onvoloene penetrtie in het gewriht heen omt e pthogene miro-orgnismen het krkeen vn e heup in korte tij kunnen verwoesten Eine Dit ws e ltste vrg vn het tentmen. Controleer of je je nm op lle pgin s vn e ntwoorlen het gezet en lever het tentmen, e ntwoorlen en het omputerformulier in Ersmus MC, Rotterm \ \ 4.1 Tentmen A

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel,

Nadere informatie

Adiameris. Beleggingsstrategie

Adiameris. Beleggingsstrategie Aimeris Beleggingsstrtegie B Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN 978 90 395 2713 9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 978 90 395 2713 9 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Natuur.focus. De Harkwesp in de kustduinen. Algenbloei: een bedreiging in Vlaanderen? Klaverblauwtjes & co. Studie

Natuur.focus. De Harkwesp in de kustduinen. Algenbloei: een bedreiging in Vlaanderen? Klaverblauwtjes & co. Studie VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT OVER NATUURSTUDIE & -BEHEER SEPTEMBER 26 JAARGANG 5 NUMMER 3 Ntuur.fous Klverluwtjes & o De Hrkwesp in e kustuinen Algenloei: een ereiging in Vlneren? Stuie 76 Ntuur.fous

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie Proleemgedrg ij ouderen met dementie Een vergelijking vn tien ntionle en interntionle richtlijnen Sytse Zuidem, specilist ouderengeneeskunde, fdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Centrum voor Huisrtsgeneeskunde,

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie