Informatie voor de huisarts over. Neurodegeneratieve stofwisselingsziekten Bijlagen 1-4 >>

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor de huisarts over. Neurodegeneratieve stofwisselingsziekten Bijlagen 1-4 >>"

Transcriptie

1 Informatie voor de huisarts over Neurodegeneratieve stofwisselingsziekten 1-4 >>

2 Neurodegeneratieve stofwisselingsziekten >> Tabellen 1 t/m 4 Neurodegeneratieve stofwisselingsziekten zijn zeldzame, meestal autosomaal-recessief erfelijke aandoeningen. Door een genmutatie is een bepaald enzym van de stofwisselingsroute, die in de lichaamscellen aanwezig is, afwijkend (onvoldoende activiteit) of ontbreekt. In diverse organen worden afwijkende metabolieten gevormd. Er zijn zeer veel, circa 600, verschillende stofwisselingsziekten beschreven. Niet alle stofwisselingsziekten hebben neurodegeneratieve gevolgen. Meestal zijn meerdere organen en lichaamsfuncties aangedaan; dit hangt af van de werking van het ontbrekende enzym en het ontstaan van een afwijkende metaboliet. Afhankelijk van de biochemische rol van het ontbrekende enzym, kan een indeling worden gemaakt in 4 groepen: - lysosomale stapelingsziekten (Tabel 1, pagina 1); - mitochondriële aandoeningen (Tabel 2, pagina 9); - aminozuurstofwisselingsziekten (Tabel 3, pagina 12); - overige stofwisselingsziekten (Tabel 4, pagina 15). Binnen deze 4 groepen zijn weer diverse stofwisselingsziekten te onderscheiden. Deze staan in de tabellen op alfabetische volgorde. Het verdient aanbeveling om eerst één van de tabellen te raadplegen over de aandoening die uw belangstelling heeft. In het hoofdstuk Symptomen van de brochure zijn de meest voorkomende symptomen kort beschreven. Met behulp van de tabellen kunnen de relevante onderwerpen die bij de betreffende aandoening van toepassing zijn, vervolgens gericht in dit hoofdstuk worden nagelezen. NB: Zowel in de brochure, als in dit bijlageboekje, wordt slechts een selectie van de aandoeningen met een neurodegeneratief karakter besproken.

3 Tabel 1 Selectie Lysosomale stapelingsziekten Stapelingsziekte Enzym Metaboliet Bijzonderheden Tenzij aandoeningen anders vermeld AR-erfelijk. zijn de A aspartylglucosaminurie 1/ aspartylglucosaminidase aspartylglucosamine hoge prevalentie in Finland dementie vroeg overlijden ( jaar) recidiverende infecties grove gelaatskenmerken cornea botafwijkingen bewegingsstoornis gedrag: hyperactivititeit hartproblemen diarree α-fucosidose 1/ α-fucosidase oligosacchariden recidiverende infecties grove gelaatskenmerken huidafwijkingen: angiokeratomen skeletafwijkingen cardiomegalie vergroting: lever, milt α-mannosidose 1-2/ α-mannosidase oligosacchariden 2 vormen - infantiel (ernstig: vroeg overlijden) - juveniel (mild: ouder dan 50 jaar) recidiverende infecties (immuundeficiëntie) grove gelaatskenmerken gebitproblemen cornea gehoor (doofheid) skeletafwijkingen: gewrichten ataxie vergroting: lever, milt B ß-mannosidose onbekend ß-mannosidase oligosacchariden recidiverende (luchtweg)infecties grove gelaatskenmerken huidafwijkingen: angiokeratomen gehoor (doofheid) hypotonie vervolg, zie pagina 2 1

4 Tabel 1 Selectie Lysosomale stapelingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden B ß-mannosidose psychiatrische problematiek: (vervolg) - agressie - hyperactiviteit - ADHD - depressie vergroting: lever, milt G galactosialidose 1/ beschermeiwit voor 2 enzymen oligosacchariden spectrum: - vroeg infantiel (VI, ernstig en cathepsine A lethaal) - juveniel (J, meest voorkomend) - adult psychomotore retardatie grove gelaatskenmerken gehoor hydrops (o.a. genitaal) huidafwijkingen (J) botafwijkingen (VI) ataxie myoclonus hartproblemen(vi) nierproblemen(vi) vergroting: lever, milt navel-/liesbreuken (VI) GM1 gangliosidose 1/ ß-galactosidase sphingolipiden 4 ND-vormen : - neonataal - infantiel - juveniel - adult vegetatieve eindsituatie bij deel van de patiënten - netvlies: cherry-red spots - troebele cornea (infantiel) hevige geluidsreactie leververgroting (infantiel) miltvergroting (infantiel) 2

5 Tabel 1 Selectie Lysosomale stapelingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden G GM2 gangliosidose 1/ hexosaminidase A GM2-ganglioside symptomen als GM1: ziekte van Tay-Sachs - neonataal - infantiel - juveniel - adult Ashkenazische Joden vegetatieve eindsituatie bij deel van de patiënten dementie - netvlies: cherry-red spots hevige geluidsreactie spastische tetraparese skeletafwijkingen: grote schedel GM2 gangliosidose 1/ hexosaminidase A GM2-ganglioside variant 0: èn hexosa- vegetatieve eindsituatie bij deel ziekte van Sandhoff minidase B van de patiënten vroeg overlijden (<3 jaar) - netvlies: cherry-red spots - andere netvliesafwijkingen (blindheid) hevige geluidsreactie hypotonie vergroting: lever, milt ziekte van Gaucher 1/ gluco- glucocerebroside type II: vroeg overlijden type II/ type III cerebrosidase (<2 e levensjaar) type III: overlijden (<30 e levensjaar) oculomotore apraxie ataxie dystonie cytopenie: - anemie - stollingsproblemen botafwijkingen vergroting: lever, milt ERT (glucocerebrosidase) niet succesvol bij type II SCT is geprobeerd bij type III 3

6 Tabel 1 Selectie Lysosomale stapelingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden I Infantile Sialic acid Storage Disorder (ISSD) NL: minder dan 10 patiënten defect sialin (siaalzuur-transporter-eiwit) vrij siaalzuur vroeg overlijden: - soms prenataal (foetale hydrops) zie ook ziekte van Salla grote schedel (hydrocephalus) infecties (pneumonie) ataxie hypotonie spasticiteit cardiomegalie vergroting: lever, milt K ziekte van Krabbe 1/ / jaar galactosylcerebrosidase galactocerebroside 90% jonge zuigeling vroeg overlijden prikkelbaarheid (excessief huilen) visusstoornis (oogzenuw) gehoor (doofheid) spierzwakte SCT, indien presymptomatisch, meestal is er toch ND-restschade M metachromatische 1/ arylsulfatase A sphingolipiden 3 vormen: leukodystrofie (MLD) - laat infantiel wereldwijd - juveniel 160 patiënten - adult laat infantiel gedragsveranderingen 1/ jaar dementie vegetatieve eindsituatie juveniel 1/ jaar skeletafwijkingen: deformaties uitvalsverschijnselen: - visusstoornis (oogzenuw) - spastische tetraparese - incontinentie SCT indien presymptomatisch bij infantiele vorm en bij milde symptomen van juveniele of adulte vorm 4

7 Tabel 1 Selectie Lysosomale stapelingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden M MPS I ziekte van Hurler 1/ α-l-iduronidase dermataansulfaat heparaansulfaat psychomotore retardatie recidiverende luchtweginfecties grove gelaatskenmerken dikke stevige huid - cornea (troebeling) gehoor skeletafwijkingen: - deformaties - grote schedel/ hydrocephalus! - kyfose! uitvalsverschijnselen: - ruggemergcompressie - carpaal tunnelsyndroom hartproblemen navel- /liesbreuken! ERT (laronidase) SCT (presymptomatisch) MPS II ziekte van Hunter 1/ iduronaatsulfatase dermataansulfaat heparaansulfaat X-gebonden Idem als MPS I, zonder oogafwijkingen (corneatroebeling) grove gelaatskenmerken huidafwijkingen: - pebbling of the skin : huidplooien gevormd door het één worden van lichte tot huidkleurige papels en noduli. ERT (idursulfase) MPS III Sanfilippo syndroom type A,B,C,D 2/ type A komt het type A: heparan N-sulfatase heparaansulfaat soms pas vanaf kleuterleeftijd dementie afhankelijk van enzym meest voor en type D het minst. type B: α-n-acetylglucosamidase vegetatieve eindsituatie overlijden e jaar recidiverende KNO-infecties grove gelaatskenmerken type C: skeletafwijkingen: deformaties N-acetyl- transferase gedrag: - extreme hyperactiviteit type D: - agressie N-acetyl- hartproblemen glucosamine- recidiverende diarree 6-sulfatase vervolg, zie pagina 6 5

8 Tabel 1 Selectie Lysosomale stapelingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden M MPS III slaapproblemen! (vervolg) lies-/navelbreuken ERT is in onderzoek SCT, indien presymptomatisch MPS VII 1/ ß-glucuronidase dermataansulfaat ernstige vormen: vroeg overlijden ziekte van Sly heparaansulfaat grove gelaatskenmerken oogafwijking : cornea skeletafwijkingen: deformaties hartproblemen leververgroting mucolipidose 2 1/ N-acetylgluco- oligosacchariden I-cell ziekte samine-1- vroeg overlijden: infantiel fosfotransferase recidiverende infecties (o.a. KNO, pneumonie) grove gelaatskenmerken tandvleesproblemen huidafwijkingen kleine gestalte/ groeivertraging: groeistop rond 2 e jaar skeletafwijkingen: - schedel - thorax - klompvoeten - kyfose - heupluxatie gewrichtscontracturen triggerfingers hypotonie hartproblemen: - cardiomegalie - klepafwijkingen vaatafwijkingen navel-/liesbreuken SCT bij milde vormen N neuronale ceroïd lipofuscinose (NCL) 1/ pasgeborenen stoornis stofwisseling neuronen ceroïdlipofuscine 5 varianten o.b.v. aanvangsleeftijd/progressie dementie vegetatieve eindsituatie vervolg, zie pagina 7 6

9 Tabel 1 Selectie Lysosomale stapelingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden N NCL (vervolg) - plotse slechtziendheid (juveniele vormen) - retinitis pigmentosa therapieresistente epilepsie psychose (bij adolescenten en jongvolwassenen) Niemann Pick A 1/ sphingomyelinase sphingolipiden m.n. Ashkenazische Joden vroeg overlijden dementie - netvlies: cherry-red spots - slechtziendheid gehoor (doofheid) longklachten vergroting: lever, milt icterus Niemann Pick C 1/ mutatie cholesterol en intracellulair andere vetten dementie transporteiwit van neonatale icterus cholesterol bewegingstoornis: - m.n. dystonie - ook ataxie verticale blikparese miltvergroting psychiatrische problematiek (volwassenen) SDT S ziekte van Salla NL: 10 patiënten defect sialin vrij siaalzuur hoge prevalentie in Finland (siaalzuur-trans- levensverwachting jaar zie ook ISSD porter-eiwit) groei-achterstand lichte haarkleur en huid - divergente oogstand - onwillekeurige oogbewegingen ataxie hypotonie spasticiteit 7

10 Tabel 1 Selectie Lysosomale stapelingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden S ziekte van Sandhoff zie GM2 gangliosidose variant 0 ziekte van Schindler enkele patiënten α-n-galactos- oligosacchariden bekend aminidase psychomotore retardatie vegetatieve eindsituatie (myoclone) epilepsie sialidose <1/ neuraminidase oligosacchariden ernstig grove gelaatskenmerken - retinitis pigmentosa - nachtblindheid - kleurenzienstoornis skeletafwijkingen: deformaties ataxie myoclone epilepsie vergroting: lever, milt, nieren T ziekte van Tay-Sachs zie GM2 gangliosidose 8

11 Tabel 2 Selectie Mitochondriële aandoeningen Enzym Metaboliet Bijzonderheden Spierzwakte komt bij de meeste mitochondriële aandoeningen voor. Ademhalingsproblemen kunnen het gevolg zijn. Tenzij anders vermeld zijn de A syndroom van Alpers 1/ polymerase mitochondriële 1/ gamma (POLG) dysfunctie ernstig: vroeg overlijden therapieresistente (myoclone) POLG-mutaties epilepsie focale status epilepticus neuropathie leverfalen - retinitis pigmentosa - nystagmus - visus gehoor hoofdpijn ataxie hypotonie NB valproïnezuur (Depakine ) is contrageïndiceerd i.v.m. hoog risico op leverfalen. D defecten ademhalings- oxidatieve afwijkingen zijn mogelijk in alle keten complex 1 t/m 5 fosforylering orgaansystemen: hersenen, complex 1 t/m 5 ruggenmerg, ogen, oren, hart, lever, nieren, skeletspier, been- merg, pancreas. I infantile subacute MRI-onderzoek! necrotizing encephalo- aanvangsleeftijd: 3-12 maanden myopathy vroeg overlijden syndroom van Leigh veel gendefecten bekend psychomotore retardatie acute metabole acidose groeiachterstand bewegingsstoornissen: - extra pyramidale stoornis - chorea - ataxie hypotonie - ophthalmicusparese - opticusatrofie - retinitis pigmentosa longproblemen orgaanafwijkingen: nieren, hart, endocrien, maag, darmen 9

12 Tabel 2 Selectie Mitochondriële aandoeningen Enzym Metaboliet Bijzonderheden Spierzwakte komt bij de meeste mitochondriële aandoeningen voor. Ademhalingsproblemen kunnen het gevolg zijn. Tenzij anders vermeld zijn de M mitochondriële als groep: 1/ onvoldoende ATP AR, mtdna en X-gebonden vormen syndromen, o.a.: beschikbaar door oogafwijkingen : infantile subacute stoornis in één - oogstand necrotizing encephalo- van de - oogbewegingen myopathy, MELAS, stappen van het - ptosis MERFF en MNGIE mitochondriële - staar proces - netvliesafwijkingen gehoor gedrag orgaanafwijkingen: lever, milt Diabetes Mellitus darmmotiliteitsstoornissen interactie met medicatie; er is een lijst beschikbaar via VKS MELAS: mitochondriële X-gebonden encefalomyopathie, lactaatacidose, stroke- MRI-onderzoek! stroke-like episodes voor 40 e like episodes levensjaar normale intelligentie tot mentale retardatie dementie kleine gestalte - macula dystrofie gehoor Diabetes Mellitus orgaanafwijkingen: nier, hart ptosis migraine uitvalsverschijnselen psychiatrische problematiek L-arginine MERRF: myoclonic epilepsy and ragged pychomotore retardatie red fibers dementie myoclone epilepsie afwijkingen spierbiopt spierzwakte ataxie perifere neuropathie kleine gestalte huidlipomen vervolg, zie pagina 11 10

13 Tabel 2 Selectie Mitochondriële aandoeningen Enzym Metaboliet Bijzonderheden Spierzwakte komt bij de meeste mitochondriële aandoeningen voor. Ademhalingsproblemen kunnen het gevolg zijn. Tenzij anders vermeld zijn de M MERRF (vervolg) - ophthalmicusparese - opticusatrofie - retinitis pigmentosa - nachtblindheid gehoor orgaanafwijkingen: hart MNGIE: mitochondrial psychomotore retardatie neuro-gastro-intestinal encephalopathy darmmotiliteitsstoornissen (cachexie!) gehoor ptosis perifere neuropathie kleine gestalte anemie orgaanafwijkingen: lever, hart, darmen, blaas SCT P pyruvaat dehydroge- onbekend pyruvaat melkzuur AR en X-gebonden vormen nase complex dehydrogenase aanlegstoornis hersenen deficiëntie (PDHC) (uitsluitend meisjes met X-gebonden vorm) psychomotore retardatie acute metabole acidose groeiachterstand bewegingsstoornis hypotonie ketogeen dieet (koolhydraatarm, vetrijk) vitamine B 1 suppletie 11

14 Tabel 3 Selectie Aminozuurstofwisselingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden A argininosuccinaatlyase argininosucci- ureumcyclus- psychomotore retardatie deficiëntie (arginino- naatlyase defect : hyperammoniëmie barnsteenacidurie) arginine- verminderde eetlust deficiëntie gedragsproblemen strenge eiwitbeperking met aminozuurmengsel: - L-arginine natriumbenzoaat - phenylbutyraat NB preventie van ontregelingen G glutaaracidurie type 1 1/ tot glutaryl-coa- glutaarzuur en soms psychomotore redardatie (hielprik) 1/ dehydrogenase hydroxyglutaar- grote schedel zuur subdurale hematomen NB onterecht vermoeden kindermishandeling bewegingsstoornis: dystonie strenge eiwitbeperking met aminozuur-mengsel: - L-carnitine - riboflavine NB preventie van ontregelingen DBS H homocystinurie 1/ cystathinonine- homocystine Marfan habitus (hielprikscreening ß-synthetase (afbraakproduct ooglensluxatie wordt per 1 oktober methionine) trombose-risico 2010 tijdelijk niet bij 50%: psychomotore retardatie uitgevoerd.) osteoporose strenge eiwitbeperking met aminozuurmengsel: L-cysteine suppletie: - betaine - creatine - vitamine B 6 - foliumzuur - soms vitamine B 12 L lysinurische eiwit- onbekend transporteiwit - lysine hogere prevalentie in Finland intolerantie (LPI) Finland: 1/ duodenum, - arginine hyperammoniëmie: pasgeborenen nieren - ornithine - metabole crisis - longproblemen - nierproblemen huidafwijkingen voedingsproblemen verminderde eetlust immuunstoornissen vervolg, zie pagina 13 12

15 Tabel 3 Selectie Aminozuurstofwisselingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden L lysinurische eiwit- groeivertraging intolerantie (LPI) osteoporose (vervolg) eiwitbeperking citruline-suppletie M Maple Syrup Urine 1/ vertakte keten leucine vroeg overlijden (ontregelingen) Disease (MSUD) α-ketozuur- iso-leucine zoete lichaamsgeur ( maple syrup ) (hielprik) dehydrogenase valine bewegingsstoornis: m.n. dystonie psychiatrische problematiek: - angststoornissen - ADHD - depressie eiwitbeperkt dieet en aminozuurmengsel 3-methylglutacona- circa 20 patiënten 3-methyl- leucine en tussen- metabole acidose cidurie type 1 beschreven glutaconzuur CoA- producten verminderde eetlust hydratase afbraakproces: kleine schedel 3-methyl- spasticiteit glutaconzuur spiertonus leververgroting slaapproblemen methylmalonacidurie NL: 30 patiënten methylmalonyl- valine isoleucine 2 vormen: CoA-mutase vitamine B 12 -responsief: - betere prognose - milde eiwitbeperking en vitamine B 12 -suppletie niet-responsief op vit B 12 : uitgebreidere symptomatologie: - hyperammoniëmie - metabole ontregelingen - coma - psychomotore retardatie - voedingsproblemen, spugen - verminderde eetlust (sonde) bewegingsstoornissen: - ataxie - dystonie hypotonie - visusstoornis (oogzenuw) - netvliesafwijkingen vervolg, zie pagina 14 13

16 Tabel 3 Selectie Aminozuurstofwisselingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden M methylmalonacidurie cardiomyopathie (vervolg) nierproblemen pancreatitis strenge eiwitbeperking en aminozuurmengsel: L-carnitine metronidazol laxantia (cave obstipatie) bij ontregeling ook Carbaglu NB preventie van ontregelingen N non-ketotische hyperglycinemie (glycine encefalopathie) onbekend zeer zeldzaam fout in een enzymcomplex dat uit vier enzymen bestaat. glycine therapieresistente (neonatale) epilepsie natriumbenzoaat dextromethorfan glycine decarboxylase (enzymcomplex) O ornithine transcarbamylase-deficiëntie NL: circa 20 patiënten ornithine transcarbamylase ureumcyclusdefect X-gebonden: ook meisjes met klachten hersenschade door ontregeling gedragsproblemen strenge eiwitbeperking en aminozuurmengsel: - L-arginine natriumbenzoaat - phenylbutyraat P propionacidurie 1/ propionyl CoAcarboxylase valine isoleucine soms vroeg overlijden (ontregelingen) symptomen als bij methylmalonacidurie S SSADH 150 patiënten bekend succinylsemialdehyde dehydrogenase gammahydroxyboterzuur psychomotore retardatie gedragsproblemen: angsten X X-linked creatine transporter defect zeer zeldzaam creatine transporter intra-cellulair creatine tekort/ verhoogde creatinineuitscheiding X-gebonden matige groei psychomotore retardatie gedragsproblemen 14

17 Tabel 4 Selectie Overige stofwisselingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden C CDG-syndromen: CDG1a (syndroom varianten congenitale defecten van Jaeken) komt vroegtijdig overlijden van de glycosylering het meest voor. mentale retardatie (voorheen: Carbo- groeivertraging hydrate Deficient Glycoprotein syn- stroke-like incidents drome). De naamgeving bewegingsstoornissen: ataxie wordt aangepast: naam hypotonie op basis van het betref- dysmorfe kenmerken: hypertelorisme fende gendefect: Oude naam CDG-Ia CDG-Ib Nieuwe naam PMM2-CDG MPI-CDG - afwijkende oogstand - retinitis pigmentosa ingetrokken tepels vetophoping billen CDG-Ic ALG6-CDG schedelvorm CDG-Id CDG-IIa CDG-IIb NOT56L-CDG MGAT2-CDG GLS1-CDG botproblemen hartproblemen leverproblemen schildklierproblemen nierproblemen hypoglycaemie (sondevoeding) eiwitverlies via darmen met diarree stollingsproblemen verhoogd trombose-risico syndroom van Cockayne 1/ defect DNAreparatie-enzym DNA-schade (veroudering) 2 varianten (A: mild, B: ernstig) MRI-onderzoek vroeg overlijden versnelde veroudering dysmorfe kenmerken gelaat groeivertraging: - kleine gestalte - kleine schedel lichtgevoeligheid (blaarvorming) visusstoornis gehoor G GLUT-1 (Glucose transport defect) de Vivo syndroom onbekend verminderde activiteit GLUT-1 verminderd glucose-transport over bloedcelbarrière en bloedhersenbarrière meest spontane mutaties AD-erfelijk 30 mutaties liquoronderzoek psychomotore retardatie kleine schedel snelle oogbewegingen (paroxismaal) therapieresistente epilepsie vervolg, zie pagina 16 15

18 Tabel 4 Selectie Overige stofwisselingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden G GLUT-1 bewegingsstoornissen: (vervolg) - ataxie - dystonie spasticitiet slaapproblemen hoofdpijn ketogeen dieet (koolhydraatarm, vetrijk) interactie: barbituraten, methyl- xanthines (cave: cafeïnehoudende producten) I infantiele Refsum onbekend ontbreken stapeling van ernstig: vroegtijdig overlijden peroxisomen zeer lange keten (voor 10 e levensjaar) lijkt klinisch op (celorganellen) vetzuren (VLFCA) dysmorfe kenmerken Zellweger syndroom - fytaanzuur gehoor (doofheid) - pristaanzuur retinitis pigmentosa - galzuren hartafwijking N NBIA ijzerstapeling in 4 genetische varianten (Neurodegeneration basale ganglia MRI-onderzoek with brain iron accu- Neuro-axonale dementieel beeld mulation, voorheen dystrofie Hallervorder-Spatz) - visusstoornis (oogzenuw) - retinitis pigmentosa zeer ernstige dystonie psychiatrische problematiek bij late-onset vorm DBS P ziekte van Pelizaeus- proteolipid aanlegstoornis X-gebonden-recessief Merzbacher protein-1 myeline MRI-onderzoek onwillekeurige oogbewegingen hypotonie spasticiteit S ziekte van Seitelberger onbekend VI- phospho- stoornis MRI-onderzoek lipase A2 fosfolipiden vroeg overlijden (calcium- (o.a. aspiratiepneumonie) onafhankelijk) ijzerstapeling dementie afname volume vegetatieve eindsituatie cerebellum voedingsproblemen (sonde) visusstoornis (oogzenuw) skeletafwijkingen: deformaties obstipatie (NB bedlegerigheid) 16

19 Tabel 4 Selectie Overige stofwisselingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden V Vanishing White Matter één van de meest onvoldoende verminderde MRI-onderzoek!! voorkomende eif2b-activiteit: productie 5 genetische varianten aandoeningen van belangrijk bij eiwitten aanvangsleeftijd: prenataal tot witte stof bij translatie- volwassenen. Meestal vanaf leeftijd kinderen initiatie (proces 3-6 jaar, vaak na trauma (val op 1/ t.b.v. start eiwit- hoofd), stress of koortsende ziekte productie) ernstige vorm: vroegtijdig overlijden (aspiratiepneumonie) visusstoornis (staar) cerebellaire ataxie spasticiteit coma nierproblemen psychiatrische problematiek (volwassenen) amenorroe bij milde vorm koortspreventie/antibioticaprofylaxe/griepvaccinatie X adrenoleukodystrofie meest voorkomende ALD-proteine stapeling zeer X-gebonden-recessief (X-ALD) peroxisomale stof- dysfunctie in lange keten- 2 varianten: wisselingsziekte peroxisomen vetzuren - Childhood Cerebral ALD (CCALD) - AdrenoMyeloNeuropatie (AMN) als groep: 1/ dementieel beeld NL: 10 patiënten vegetatieve eindsituatie: / jaar m.n. bij CCALD visusstoornis gehoor gedragsproblemen bijnierschors insufficiëntie (ziekte van Addison) testosterondeficiëntie bij AMN: - sensibiliteitsstoornis - loopstoornissen - incontinentie urine - incontinentie ontlasting - impotentie ook draagsters kunnen verschijn- selen hebben (lijkend op AMN). vervolg, zie pagina 18 17

20 Tabel 4 Selectie Overige stofwisselingsziekten Enzym Metaboliet Bijzonderheden X adrenoleukodystrofie dieettherapie (Lorenzo s olie): (X-ALD) vetbeperking aangevuld met (vervolg) oliezuur (GTO) en erucazuur (GTE) kan het natuurlijk beloop beïnvloeden; wordt toegepast bij jongens zonder symptomen of met uitsluitend symptomen van ziekte van Addison SCT bij CCALD: er zijn patiënten behandeld met gentherapie/sct Z Zellweger syndroom onbekend ontbreken stapeling van ernstig: vroegtijdig overlijden peroxisomen zeer lange keten (in 1 e levensjaar) zie ook infantiele (celorganellen) vetzuren (VLFCA) luchtweginfecties Refsum - fytaanzuur dysmorfe kenmerken - pristaanzuur - galzuren - staar - visusstoornis (oogzenuw) gehoor hypotonie hartafwijking nierafwijkingen leververgroting 18

21 Notities 19

22 Notities 20

23

24

Mitochondriale ziekten

Mitochondriale ziekten Mitochondriale ziekten Wat is een mitochondriale ziekte? Mitochondriale ziekten worden ook respiratoir keten defecten genoemd of defecten in de ademhalingsketen. Om te begrijpen wat deze groep van ziekten

Nadere informatie

Zorgpad Ketogeen dieet behandeling

Zorgpad Ketogeen dieet behandeling Zorgpad Ketogeen dieet behandeling bij refractaire epilepsie & metabole ziekten bij kinderen Behandelarenversie Juni 2014 0 1 Auteurs: E.J.T.M. van der Louw¹ Th.A.M. van den Hurk² Dr. C.E. Catsman- Berrevoets³

Nadere informatie

26 e jaargang nr. 4 December 2008 Inhoud:

26 e jaargang nr. 4 December 2008 Inhoud: 26 e jaargang nr. 4 December 2008 Inhoud: Colofon, Verenigingsadressen z.o.z. Redactioneel 97 Van de voorzitter 97 Bestuursmededelingen 98 Bijnierinsufficiëntie bij Prader-Willi Syndroom 99 Dederieke Festen,

Nadere informatie

Rapport 295001011/2010 N. Heerdink-Obenhuijsen et al. JGZ-richtlijn. Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte

Rapport 295001011/2010 N. Heerdink-Obenhuijsen et al. JGZ-richtlijn. Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte Rapport 295001011/2010 N. Heerdink-Obenhuijsen et al. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte

Nadere informatie

Informatie voor de huisarts over. Autosomaal dominante cerebellaire ataxie (ADCA)

Informatie voor de huisarts over. Autosomaal dominante cerebellaire ataxie (ADCA) Informatie voor de huisarts over Autosomaal dominante cerebellaire ataxie (ADCA) Algemene aandachtspunten bij de begeleiding van patiënten met zeldzame ziekten Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen bepaalde

Nadere informatie

Wat is de fysiotherapeutische interventie bij polyneuropathie?

Wat is de fysiotherapeutische interventie bij polyneuropathie? Beroepsopdracht 2007 Wat is de fysiotherapeutische interventie bij polyneuropathie? Wat is de beschikbare evidentie en hoe wordt de interventie op dit moment in de praktijk vormgegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Genetische achtergronden van Epilepsie Plus

Genetische achtergronden van Epilepsie Plus Genetische achtergronden van Epilepsie Plus Verleden, Heden, Toekomst Nienke Verbeek, klinisch geneticus 25 jaar EpilepsiePlus 1986: oprichting EpilepsiePlus Ter opfrissing, het jaar van Het geboortejaar

Nadere informatie

Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2

Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2 Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2 Datum : 26 maart 2007, gewijzigd 16 november 2009 Document : Bi 01 Bron : Zorgprogramma Diabetes Stichting Icare (2007) Auteur : MCC Klik Inhoudsopgave Inleiding..

Nadere informatie

PRAKTISCH ERFELIJKE AANDOENINGEN BIJ HONDEN. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH ERFELIJKE AANDOENINGEN BIJ HONDEN. www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH ERFELIJKE AANDOENINGEN BIJ HONDEN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Aanleg speelt een belangrijke rol bij tal van

Nadere informatie

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord...

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord... Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 6 Jaaroverzicht: Kengegevens stofwisselingsziekte en Metakids 2014... 7 1 Waarom Metakids... 9 1.1 Stofwisselingsziekte: onzichtbaar en onbekend... 9 1.2 Wat is stofwisselingsziekte...

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu. Cantú-syndroom

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu. Cantú-syndroom Cantú-syndroom Wat is het Cantú-syndroom? Het Cantú-syndroom is een erfelijke aandoening waarbij kinderen vanaf de geboorte veel beharing hebben op het lichaam in combinatie met een aanlegstoornis van

Nadere informatie

Cystinose. Een brochure voor patiënten, ouders en hulpverleners in de gezondheidszorg

Cystinose. Een brochure voor patiënten, ouders en hulpverleners in de gezondheidszorg Cystinose Een brochure voor patiënten, ouders en hulpverleners in de gezondheidszorg INHOUD Inleiding Cystinose: de feiten --Wat is cystinose?................................3 --Wat is cystine?..................................3

Nadere informatie

DIABETES Een leidraad voor behandeling en diagnostiek

DIABETES Een leidraad voor behandeling en diagnostiek DIABETES Een leidraad voor behandeling en diagnostiek (Europees Laboratorium voor Nutriënten, Bunnik, Nederland) Diabetes is een veel voorkomenden stofwisselingsziekte. Het komt bij zo n 2% (2 op de 100

Nadere informatie

Leidraad Voor de medische begeleiding van kinderen met

Leidraad Voor de medische begeleiding van kinderen met Leidraad Voor de medische begeleiding van kinderen met TUBEREUZE SCLEROSE COMPLEX samengesteld door: I. Frohn-Mulder, kindercardioloog, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam Dr. D.J.J. Halley,

Nadere informatie

Reumatoïde artritis (RA)

Reumatoïde artritis (RA) 1 Reuma bestaat niet Het is een verzamelwoord voor een 200-tal aandoeningen die "pijn ter hoogte van de gewrichten" als gemeenschappelijk kenmerk heeft. Indeling van de verschillende vormen van reumatisch

Nadere informatie

Informatie voor de huisarts over. Multiple Endocriene Neoplasie (MEN)

Informatie voor de huisarts over. Multiple Endocriene Neoplasie (MEN) Informatie voor de huisarts over Multiple Endocriene Neoplasie (MEN) Algemene aandachtspunten bij de begeleiding van patiënten met zeldzame ziekten Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen bepaalde aandachtspunten

Nadere informatie

NHG-Standaard Beroerte

NHG-Standaard Beroerte Beroerte NHG-Standaard Deze standaard moet worden geciteerd als: Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE. NHG-Standaard

Nadere informatie

ALS de diagnose is gesteld

ALS de diagnose is gesteld ALS de diagnose is gesteld Nour Mushe, Mathilde de Nood & Leona Verhelst 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Spierziekten 5 1.1 Verschillende spierziekten 5 1.2 De oorzaken van spierziekten 6 1.3 Amyotrofische

Nadere informatie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Haldol decanoas al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag

Nadere informatie

COMPLICATIES Lange termijn complicaties Complicaties van de ogen (retinopathie) Complicaties van de nieren (nefropathie)

COMPLICATIES Lange termijn complicaties Complicaties van de ogen (retinopathie) Complicaties van de nieren (nefropathie) COMPLICATIES Lange termijn complicaties Wanneer u al een lange tijd diabetes heeft, kunnen er complicaties optreden. Deze treden zeker niet bij alle mensen met diabetes in dezelfde mate op. Waarom deze

Nadere informatie

Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling Epilepsie Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling Samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Liga tegen Epilepsie Epilepsie Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling Hoofdstuk 1 algemene problemen W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Ω 1.1 Lichaamssamenstelling Het totale lichaamswater bedraagt ongeveer 60% van het lichaamsgewicht. Bij vrouwen is dit iets lager dan bij

Nadere informatie

Diabetes Mellitus. Er zijn verschillende soorten diabetes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 diabetes type 2 zwangerschapsdiabetes.

Diabetes Mellitus. Er zijn verschillende soorten diabetes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 diabetes type 2 zwangerschapsdiabetes. Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus (in de volksmond suikerziekte genoemd) is een stofwisselingsziekte. Het lichaam is niet meer goed in staat om glucose (= bloedsuiker) uit het bloed te verwerken en op

Nadere informatie

KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS

KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS CONCEPT KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS Bunnik, 5 januari 2015, versie 4.0 Uitgevoerd door de SWOO Richtlijn CWK Samenvatting De richtlijn biedt een handvat voor de osteopaat

Nadere informatie

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Alles over de preventie en behandeling van osteoporose Drs. W.J. Braam Prof. dr. J.C. Netelenbos Inhoud Inleiding 7 Wat is osteoporose?

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/25502

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ABILIFY 15 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 15 mg aripiprazol. Hulpstof met bekend effect: 57 mg lactose per tablet. Voor de volledige

Nadere informatie

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker De ziekte van Von Hippel-Lindau erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Kanker in de familie 6 Hoe ontstaat een erfelijke aanleg? 7 De ziekte van Von Hippel-Lindau 10

Nadere informatie