VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Voltaflex Glucosamine zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. - Bewaar deze bijsluiter; het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 4 weken. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter 1. Wat is Voltaflex Glucosamine en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u Voltaflex Glucosamine gebruikt? 3. Hoe wordt Voltaflex Glucosamine gebruikt? 4. Mogelijke bijwerkingen. 5. Hoe bewaart u Voltaflex Glucosamine? 6. Aanvullende informatie. 1. WAT IS VOLTAFLEX GLUCOSAMINE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? Glucosamine behoort tot de groep van andere niet-steroïde ontstekingsremmers en middelen tegen reuma. Glucosamine is een lichaamseigen stof die de opbouw van kraakbeen ondersteunt. Glucosamine wordt gebruikt om de symptomen van milde tot matige artrose van de knie te verlichten. Deze symptomen kunnen zijn: zwelling van de gewrichten, stijfheid (na het slapen of een lange rustperiode), pijn bij rust en pijn bij bewegen (vb.wanneer je de trap opgaat of wanneer je op oneffen oppervlakten loopt). Als je andere symptomen hebt dan deze beschreven, raadpleeg dan je arts die zal uitsluiten of je niet aan een andere gewrichtsziekte lijdt waarvoor andere behandelingen aangewezen zijn. 1/6

2 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VOLTAFLEX GLUCOSAMINE GEBRUIKT. Gebruik Voltaflex Glucosamine niet - Als u allergisch (overgevoelig) bent voor glucosamine of voor een van de andere bestanddelen van Voltaflex Glucosamine; in het bijzonder wanneer u allergisch bent voor pindanoten of soja gezien Voltaflex Glucosamine sojadelen (derivaten) bevat. - Als u allergisch bent voor schaaldieren, aangezien het actieve bestanddeel van dit geneesmiddel, glucosamine, uit schaaldieren afkomstig is; Wees extra voorzichtig met Voltaflex Glucosamine Raadpleeg uw arts voordat u Voltaflex Glucosamine gebruikt: - Als u suikerziekte heeft of als uw glucosetolerantie is verminderd. Regelmatige controle van de bloedsuikerspiegel kan noodzakelijk zijn wanneer u met glucosamine behandeld wordt. - Als uw lever- of nierfunctie is verminderd; aangezien er geen studies werden uitgevoerd bij dergelijke patiënten, kunnen er geen dosisaanbevelingen gegeven worden. - Als u een verhoogde kans heeft op hart- en vaatziekten (cardiovasculaire aandoeningen), aangezien er bij een aantal patiënten die behandeld werden met glucosamine een te hoog cholesterol (hypercholesterolemie) werd geconstateerd. - Als u lijdt aan astma. Wees, bij het begin van een behandeling met glucosamine, ervan bewust dat uw symtomen kunnen verergeren. Inname met andere geneesmiddelen Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Zo is het met name van belang dat u uw arts of apotheker inlicht als u een van volgende geneesmiddelen inneemt: * tetracyclines ( antibacteriële middelen tegen infecties) * warfarine of een gelijkaardig product (anticoagulanten om de stolling van het bloed tegen te gaan). Het effect van een anticoagulant kan versterkt worden indien u tevens glucosamine inneemt. Patiënten die behandeld worden met dergelijke combinaties moeten daarom extra nauwkeurig opgevolgd worden wanneer ze starten of stoppen met een glucosaminebehandeling. Het gebruik van Voltaflex Glucosamine met voedsel en drank De tabletten dienen te worden ingeslikt met een beetje vloeistof en mogen zowel tijdens als tussen de maaltijden worden ingenomen. Zwangerschap Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Gebruik geen Voltaflex Glucosamine tijdens de zwangerschap. Borstvoeding Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Het gebruik van Voltaflex Glucosamine wordt niet aangeraden tijdens de borstvoeding. 2/6

3 Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen studies op de invloed op uw rijvaardigheid en op het bedienen van machines uitgevoerd. Indien u last krijgt van duizeligheid of vermoeidheid, rijd dan niet met de auto of bedien dan geen machines. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Voltaflex Glucosamine Dit geneesmiddel bevat oranjegeel FCF aluminiumlak (E110), dit kan allergische reacties veroorzaken. 3. HOE WORDT VOLTAFLEX GLUCOSAMINE GEBRUIKT? Volwassenen De gebruikelijke dosis bedraagt 2 tabletten eenmaal per dag. De tabletten dienen te worden ingeslikt met een beetje vloeistof en mogen zowel tijdens als tussen de maaltijden worden ingenomen. Glucosamine is niet aanbevolen voor de behandeling van acute pijnsymptomen. Vermindering van de symptomen (met name pijn) wordt meestal merkbaar binnen een aantal weken na het begin van de behandeling, en in sommige gevallen zelfs langer. Als u geen vermindering van de symptomen merkt na 2-3 maanden, zeg dit dan tegen uw arts omdat dan de behandeling met glucosamine opnieuw beoordeeld moet worden. Ouderen Er is geen dosisaanpassing nodig. Patiënten met een aangetaste nier- en/of leverfunctie Er kunnen geen aanbevelingen worden verstrekt omtrent de exacte dosis, aangezien er op dit vlak geen onderzoek werd verricht. Kinderen en jongeren Het gebruik van Voltaflex Glucosamine is afgeraden bij kinderen en jongeren onder de 18. Gebruik Voltaflex Glucosamine niet langer dan 1 maand zonder medisch advies. Wat u moet doen als u meer Voltaflex Glucosamine heeft ingenomen dan u zou mogen. Als u teveel Voltaflex Glucosamine tabletten heeft ingenomen, dient u dit meteen aan uw arts, apotheker of een ziekenhuis te melden. Tekenen en symptomen van overdosering met glucosamine kunnen zijn: hoofdpijn, duizeligheid, verwarring, gewrichtspijn, misselijkheid, braken, diarree of constipatie. Bij deze tekenen moet u stoppen met het gebruik van glucosamine. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Voltaflex Glucosamine in te nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 3/6

4 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan Voltaflex Glucosamine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. U moet stoppen met het gebruik van Voltaflex Glucosamine en onmiddellijk uw arts raadplegen zodra u de volgende symptomen waarneemt: gezwollen aangezicht, tong en/of keelholte en/of moeilijkheden om te slikken; netelroos die gepaard gaat met ademhalingsmoeilijkheden (angio-oedeem). De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd: Vaak voorkomende bijwerkingen (bij ongeveer 1 tot 10 mensen op 100): hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, buikpijn, lichte stoornis in de spijsvertering (indigestie), diarree, verstopping van de stoelgang (constipatie). Soms voorkomende bijwerkingen (bij ongeveer 1 tot 10 mensen op 1000): huiduitslag, jeuk, blozen. Bijwerkingen waarvan de frequentie niet gekend is (omdat ze niet kan geschat worden uit de beschikbare gegevens): Braken, netelroos, duizeligheid, opzwellen van voeten of enkels, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag vaak als allergische reactie (angio-oedeem), verergering van bestaand astma, slechtere controle op de suikerspiegels in het bloed bij suikerziekte. Verhoogde cholesterolspiegels werden ook gemeld. Het is niet mogelijk om te bepalen of deze verbonden zijn aan het gebruik van Voltaflex Glucosamine. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U VOLTAFLEX GLUCOSAMINE? Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen. Bewaren beneden 30 C. Gebruik Voltaflex Glucosamine niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 4/6

5 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Voltaflex Glucosamine? - Het werkzame bestanddeel is glucosamine. Elke filmomhulde tablet bevat 625 mg glucosamine (als 750 mg glucosamine hydrochloride). - De andere bestanddelen zijn: Kern: povidone K30, calciumfosfaat, microkristallijne cellulose, crospovidone, magnesiumstearaat Omhulling: polyvinylalcohol, talk, lecithine (soja) (E 322), macrogol 4000/macrogol 3000 en kleurstoffen: titanium dioxide (E 171), oranjegeel FCF aluminiumlak (E110),chinolinegeel aluminiumlak (E104) en geel ijzeroxide (E 172). Hoe ziet Voltaflex Glucosamine er uit en wat is de inhoud van de verpakking? De filmomhulde tabletten zijn langwerpig van vorm, geel van kleur en er staat een V op gedrukt. Voltaflex Glucosamine is verkrijgbaar in 3 verschillende verpakkingen: 30, 60, en 180 tabletten. Aflevering: UAD (uitsluitend apotheek en drogist). Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Novartis Consumer Health B.V. Claudius Prinsenlaan 4818 CP Breda Tel.: Fabrikant Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstraβe München Duitsland Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: België: Voltaflex Cyprus: Voltaflex Glucosamine Duitsland: Voltaflex Glukosaminhydrochlorid 750 mg Estland: Voltaflex Glusosamine Frankrijk: Voltaflex Griekenland: Voltaflex Glucosamine Hongarije: Voltaflex Glucosamine IJsland: Voltaflex Glucosamine Italië: Voltaflex Letland: Voltaflex Glucosamine Luxemburg: Voltaflex Litouwen: Voltaflex Glucosamine Nederland: Voltaflex Glucosamine Oostenrijk: Voltaflex Polen: Voltaflex Glucosamine 5/6

6 Slovenië: Voltaflex Glucosamine Tjechië: Voltadyn Zweden: OsteoEze Registratienummer: RVG Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september /6

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EXCEDRYN, filmomhulde tabletten Acetylsalicylzuur / Paracetamol / Cafeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik Natriumpicosulfaat monohydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik Natriumpicosulfaat monohydraat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik Natriumpicosulfaat monohydraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er Blz.1/5 RVG 18864 NL Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er ZANTAC 75, 75 mg tabletten Zantac 75 bevat als werkzaam bestanddeel ranitidinehydrochloride, overeenkomend met 75 mg ranitidine. Lees de

Nadere informatie

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 1.3.4 Mock-up 1.3.4-1 PATIËNTENBIJSLUITER Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg, tabletten Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BUSCOZOL 10 mg, maagsapresistente capsules, hard Omeprazol Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-dec14-apprapr15.docx 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-dec14-apprapr15.docx 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-dec14-apprapr15.docx 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Steovit D 3 500 mg/400 I.E. filmomhulde tabletten Calcium/Cholecalciferol (Vitamine

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Pantozol 20, maagsapresistente tabletten 20 mg. Pantoprazol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Pantozol 20, maagsapresistente tabletten 20 mg. Pantoprazol Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Pantozol 20, maagsapresistente tabletten 20 mg Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Concerta 18 mg, tabletten met verlengde afgifte Concerta 36 mg, tabletten met verlengde afgifte Concerta 54 mg, tabletten met verlengde afgifte methylfenidaathydrochloride

Nadere informatie

Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,7 g, poeder voor drank

Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,7 g, poeder voor drank 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,7 g, Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Inspra 25, filmomhulde tabletten 25 mg Inspra 50, filmomhulde tabletten 50 mg Eplerenon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER IPPRACID 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BISOLVON drank, 8 mg/ 5 ml Broomhexinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BISOLVON drank, 8 mg/ 5 ml Broomhexinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BISOLVON drank, 8 mg/ 5 ml Broomhexinehydrochloride Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Buscozol 10 mg, maagsapresistente capsules, hard Buscozol 20 mg, maagsapresistente capsules, hard Omeprazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl Neusspray voor kinderen van 2-12 jaar (doseerspray) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Pantogastrix 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Pantogastrix 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Pantogastrix 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Registratiehouder: Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Vonderweg 39a, 7468 DC Enter.

Registratiehouder: Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Vonderweg 39a, 7468 DC Enter. 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 PATIËNTENBIJSLUITER Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept),

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mono-Cedocard Retard 25, capsules met gereguleerde afgifte 25 mg Mono-Cedocard Retard 50, capsules met gereguleerde afgifte 50 mg Mono-Cedocard Retard 100, capsules

Nadere informatie

1. WAT IS ADVIL OVAAL 400 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS ADVIL OVAAL 400 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Advil Ovaal 400, filmomhulde tabletten 400 mg Bevat ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg. Acitretine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg. Acitretine 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1401 Pag. 1 van 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg Acitretine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ipraalox, 20 mg maagsapresistente tabletten pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ipraalox, 20 mg maagsapresistente tabletten pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Ipraalox, 20 mg maagsapresistente tabletten pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Sirdalud 2 mg en 4 mg tablet (tizanidine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Cetirizinedihydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Cetirizinedihydrochloride Bijsluiter: informatie voor de gebruiker CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten Cetirizinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie