Inhoudsopgave. Bijlage 1: Beoordelingsformulier eindwerkstuk Bijlage 2: Wat is een goede hoofdvraag en hoe maak ik die?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Bijlage 1: Beoordelingsformulier eindwerkstuk Bijlage 2: Wat is een goede hoofdvraag en hoe maak ik die?"

Transcriptie

1 EINDWERKSTUK NOVALIS COLLEGE

2 Inhudspgave Inleiding en tijdlijn... 3 Hfdstuk 1 Organisatie en begeleiding... 4 Hfdstuk 2 Het nderzeksplan (fase 1)... 5 Hfdstuk 3 Het nderzek (fase 2 en 3)... 7 Hfdstuk 4 Het schriftelijk verslag en de praktische pdracht (fase 4)... 9 Hfdstuk 5 Mndelinge presentatie van je nderzek vr gasten (fase 5) Bijlage 1: Berdelingsfrmulier eindwerkstuk Bijlage 2: Wat is een gede hfdvraag en he maak ik die? Nvalis Cllege Sterrenlaan KA Eindhven Pagina 2 van 15

3 Inleiding Vr jullie ligt de handleiding die je gaat gebruiken bij het maken van je eindwerkstuk. Het eindwerkstuk is een van de nderdelen van je examendssier. Het eindwerkstuk, p andere schlen prfielwerkstuk genemd, is een vrwaarde m vr het examen te kunnen slagen. Je kunt hiermee laten zien dat je een aantal belangrijke algemene vaardigheden beheerst: - infrmatievaardigheden (infrmatie verzamelen en verwerken); - nderzeksvaardigheden en/f ntwerpvaardigheden; - cmmunicatieve f presentatievaardigheden. Het eindwerkstuk is gekppeld aan een f meer vakken van het eindexamen. De vakken ANW, LO, Levensbeschuwing en Maatschappijleer vallen daarbuiten. Vr het ttale eindwerkstuk staan 80 studielasturen. Lees deze handleiding ged dr en aarzel niet m vragen te stellen aan je begeleider en/f de eindwerkstuk cördinatr. Veel succes, mede namens alle begeleiders. Len van de Wuw Eindhven, april 2016 Op de website van schl vind je al deze infrmatie én meer terug! Ga naar -> Onderwijs -> Tetsen, Rapprten en Examens Pagina 3 van 15

4 Hfdstuk 1 Organisatie en begeleiding Een aantal pmerkingen vraf: - Je mag in tweetallen werken, maar je mag k alleen werken. - Op je nderzeksplan vermeld je (indien van tepassing) de partner met wie je gaat samenwerken. - Er wrden maximaal 6 werkstukken bij één dcent tegestaan. - Als er meer dan 6 werkstukken bij één dcent terecht zuden kmen, wrdt in verleg en/f p basis van mtivatie een tweede f derde vrkeur tegewezen. Tijdpad In het 3 e trimester van klas 11 kiezen jullie een nderwerp en maken jullie een nderzeksplan. Vanaf het 3 e trimester van klas 11 vindt het eigenlijke nderzek plaats. Tussen de zmervakantie en de herfstvakantie vindt de afrnding plaats in de vrm van een werkstuk en een praktische pdracht. Er zijn vijf fases, dus vijf deadlines, bij het tt stand kmen van het eindwerkstuk. Bij het passeren van de deadlines zal puntenaftrek wrden tegepast. Hiervan wrdt alleen in uitznderlijke gevallen afgeweken. Hiernder staan de 5 deadlines: I II III IV V Uiterlijk 29 mei: Onderzeksplan ingeleverd Uiterlijk 15 juli: Eerste resultaten en eerste vrtgangsgesprek met je begeleider Uiterlijk 12 ktber: Resultaten en tweede vrtgangsgesprek met je begeleider Uiterlijk 2 december: Inleveren verslag In week 3 ( ): Presentatieavnden, precieze data wrden ng bekendgemaakt. Van alle fases vindt een schriftelijke vastlegging dr ju plaats. Vrafgaand aan een gesprek met je begeleider wrden deze dr ju ter beschikking gesteld. Er kan pas met een vlgende fase wrden begnnen, indien de begeleider de vrafgaande fase als vldende berdeeld heeft. Wanneer gedurende het maken van het eindwerkstuk blijkt dat je nvldende vrderingen maakt, wrdt dr de ews-cördinatr in samenspraak met de examencmmissie een begeleider aangesteld. Deze extra begeleider is verantwrdelijk vr de cördinatie van het prces. Inhudelijk blijft de begeleider van het ews dezelfde persn. Uiterlijk in week 4 van 2017 wrdt de berdeling dr de begeleider meegedeeld aan de leerlingen én aan de ewscördinatr middels een ingevuld berdelingsfrmulier. Het cijfer vr het ews wrdt vr de uitslagbepaling pgenmen in het cmbinatiecijfer. Dit cijfer kmt tt stand dr het rekenkundig gemiddelde te nemen van in ieder geval het vak maatschappijleer en het eindwerkstuk. Dit cijfer mag niet lager zijn dan 4. De titel van je eindwerkstuk wrdt apart vermeld p de cijferlijst. Een ged uitgeverd nderzek kan pgestuurd wrden naar een van de landelijke wedstrijden en dingt bvendien mee naar de Nvalis schlprijs: EindMeesterStuk Pagina 4 van 15

5 Hfdstuk 2 Het nderzeksplan (fase 1) 0. Keuze vr vak en begeleider 1. Inleverdatum 2. Mtivatie van de nderwerpkeuze 3. Onderzeksvraag en deelvragen 4. Hypthese en mtivatie van de hypthese 5. Plan van aanpak/lgbek 6. Relevante brnnen/dssier 7. Keuze van de geschikte presentatievrm 8. Zelfstandigheid/ eigen inbreng/creativiteit 9. Belangrijke data p een rij 0 Keuze vr vak en begeleider: inleveren via nline frmulier Uiterlijk zndag 15 mei verzend je het nline frmulier Gemtiveerde keuze vr prfielvak en begeleider. De link naar dit frmulier ntvang je in een . Zrg dus vr een actueel adres. Op het frmulier mtiveer je waarm je in een bepaalde richting nderzek wil den en dr wie je daarin begeleid wil wrden. De begeleiders waaruit je kunt kiezen vind je terug p het nline frmulier. Daarnaast geef je eventueel aan met wie je graag het nderzek wil den. Op vrijdag 20 mei wrdt de indeling bekend gemaakt. 1 Inleverdatum nderzeksplan: k inleveren via nline frmulier Dit is de 1 e deadline! Uiterlijk zndag 29 mei verzend je het nline nderzeksplan via een Ggle dcs frmulier. De link naar dit frmulier ntvang je in dezelfde als bij stap 0. Maak vr jezelf een print van dit plan! De ews cördinatr verspreidt de nderzeksplannen nder de begeleiders. Vóór vrijdag 10 juni heb je het startgesprek met je begeleider. Tijdens het startgesprek hr je f je nderzeksplan vldet aan de eisen en krijg je een G f een N G. Als je begeleider vindt dat je nderzeksplan p dat mment ng niet vldende is, wrdt van je verwacht m in week 24 (= de week van 13 juni) hieraan p schl te werken! 2 Mtivatie Waarm kies je vr dit nderwerp? Gede argumenten kunnen zijn, aansluiting bij je tekmstperspectief (berep f pleiding). Een interessant artikel dat je gelezen hebt, f een uitzending gezien p tv die je aan het denken heeft gezet, kunnen k gede argumenten zijn. Ok leerstf uit de les f het leerbek kan je belangstelling gewekt hebben. Geef deze infrmatie krt en zakelijk weer. 3 Hfdvraag en deelvragen: zie vr uitleg Bijlage 2 achterin dit bekje! Een gede hfdvraag is een vraag die je kunt beantwrden dr nderzek te den. De hfdvraag nemen we daarm k wel nderzeksvraag. De vraag gaat ver het (de) vak(ken) waarin je je nderzek det en heeft een niveau dat verder gaat dan de leerstf uit het bek f de les. Prbeer een vraag te bedenken die ng niet dr anderen beantwrd is. Stel één vraag! Deze vraag kun je psplitsen in deelvragen. Maak niet meer dan 5 deelvragen. Hud er rekening mee dat de vraag te beantwrden is in de beschikbare tijd en met de beschikbare middelen. 4 Hypthese en mtivatie van de hypthese Een hypthese is een vernderstelling van het antwrd p de hfdvraag. De hypthese nderbuw je met argumenten. Pagina 5 van 15

6 5 Plan van aanpak/lgbek In het plan van aanpak maak je een planning van de werkzaamheden. Per week geef je aan wie wat det en tt hever je dan wil kmen. Gebruik hiervr bijvrbeeld een weekplanner. De ews cördinatr kan je hiermee helpen. Je mag natuurlijk k een eigen planner gebruiken. Als je ng literatuur met zeken f p een andere manier infrmatie met verzamelen, maak je afspraken. Wie schrijft de brief, wanneer met het antwrd binnen zijn? Hud er rekening mee dat het bijna altijd langzamer gaat dan je wil. Let p: Het plan van aanpak en de weekplanner zijn verplichte nderdelen van je lgbek. 6 Relevante brnnen/dssier Je nderzek met nderbuwd zijn met infrmatie van andere brnnen dan alleen je schlleerbek f Wikipedia. Het is verstandig m vanaf het begin zveel mgelijk materiaal ver je nderwerp te verzamelen. Krantenartikelen, infrmatie van internet, flders, aantekeningen van geverde gesprekken, briefwisseling, enz. Maak meteen een kpie en verzamel deze spullen in een dssier. Accentueer (indien mgelijk) bij eerste lezing de relevante stukken tekst uit de brnnen. Vaak kun je (delen van) deze teksten gebruiken bij het maken van je verslag. 7 Schriftelijk verslag en praktische pdracht Van elk werkstuk wrdt een schriftelijk verslag gemaakt. Daarnaast wrdt je werkstuk vergezeld dr een praktische pdracht. Dat kan een schilderij zijn, een expsitie, een tekening, een ftcllage, een vide-pname, een dcumentaire enz. Overleg in een vreg stadium met je begeleider welke vrm vr ju/jullie het meest geschikt is. De praktische pdracht maakt deel uit van de berdeling van je eindwerkstuk. 8 Zelfstandigheid, samenwerking, eigen inbreng, creativiteit, diepgang Bij het nderzek is het de bedeling dat je zelf initiatieven neemt. Je kiest je eigen nderwerp en gaat (eventueel) met je ideeën naar de begeleidende dcent m te vragen f het haalbaar is. Je infrmeert regelmatig f je p de gede weg zit en laat je bijsturen. De samenwerking met je partner is zdanig, dat je de taken eerlijk verdeelt en ieder een zichtbaar eigen bijdrage levert aan het resultaat. Originele nderzeksvragen met creatieve ideeën vr de manier waarp je het nderzek aanpakt, wrden natuurlijk gewaardeerd. 9 Belangrijke data p een rij gedurende deze 1 e fase: Uiterlijk zndag 15 mei: Gemtiveerde keuze vr prfielvak en begeleider insturen via nline frmulier Vrijdag 20 mei: Bekendmaking indeling begeleiders Uiterlijk zndag 29 mei: Onderzeksplan via nline frmulier insturen Uiterlijk vrijdag 10 juni: Startgesprek met begeleider LET OP: je bent zelf verantwrdelijk vr het tijdig nakmen van je verplichtingen. Je begeleider heft je hier niet aan te herinneren! Pagina 6 van 15

7 Hfdstuk 3 Het nderzek (fase 2 en 3) Onderdelen van het nderzek: 1 1 e Vrtgangsgesprek 2 Lgbek 3 Infrmatie drlezen en aantekeningen maken 4 Infrmatie rdenen 5 De pzet van het verslag 6 Zelfstandigheid/samenwerking/eigen inbreng/creativiteit 7 2 e Vrtgangsgesprek Tijdens fase 2 en 3 vindt het daadwerkelijke nderzek plaats. In deze fase is er vóór de zmervakantie een belangrijk meetpunt. Op dat mment met duidelijk zijn dat het nderzek vldet aan alle eisen en kan wrden vrtgezet tijdens en na de zmervakantie. Wanneer uiterlijk 15 juli de dr ju/jullie schriftelijk gepresenteerde tussenresultaten als nvldende wrden berdeeld, meld je je bij de ews cördinatr en werk je in de week van 18 tt en met 21 juli verplicht p schl verder aan het eindwerkstuk. 1 1 e Vrtgangsgesprek: uiterlijk 15 juli Dit is de 2 e deadline! Bij het 1e vrtgangsgesprek is je begeleider in het bezit van de vlgende stukken : 1. Het lgbek. 2. De eerste resultaten van je nderzek. 3. Het plan van aanpak van de vlgende peride. 4. De relevante brnnen. In dit 1 e vrtgangsgesprek bepaalt de begeleider f je vldende nderzek gedaan hebt m aan de vlgende fase te mgen/kunnen beginnen. Heb je nvldende gedaan, dan wrdt er van je verwacht dat je een aantal dagen (maximaal 4) p schl aan je werkstuk werkt. Hiervr hebben we de dagen 18 tt en met 21 juli gereserveerd. 2 Lgbek Het lgbek is een apart schrift (f Excel/Wrd bestand) waarin je alle werkzaamheden vr je ews bijhudt. Bij iedere activiteit vermeld je datum, tijd, plaats, ieders bijdrage en het resultaat. Dat kan zijn: een gemaakte afspraak f een persnlijke ervaring, een verkeerd zijpad, een reeks al f niet bruikbare nderzeksresultaten, enz. Bij het vrtgangsgesprek neem je het lgbek mee. Het lgbek dient verzichtelijk en vlledig te zijn en geeft een ged beeld van het nderzeksprces en de tijd die je eraan besteed hebt. In de stappen 3, 4 en 5 ga je nderzeken f je vldende infrmatie hebt. 3 Infrmatie drlezen en aantekeningen maken In de vrbereidende fase heb je al wat infrmatie verzameld. Nu ga je deze infrmatie drlezen en de belangrijke nderdelen nderstrepen. Maak ver ieder gelezen stuk een krte aantekening/samenvatting ver de infrmatie die te vinden is in het artikel en berdeel de kwaliteit (Is het vr het verslag waardevl?). Het kan natuurlijk k zijn dat je p zek met naar meer f andere infrmatie m je hfd- en deelvragen ged te kunnen beantwrden. 4 Infrmatie rdenen Welke infrmatie heb je verzameld? Je berdeelt f je geneg infrmatie hebt m een verslag te schrijven. Let er k p dat je antwrd kunt geven p de hfdvraag en p de deelvragen die je in de vrbereidende fase hebt pgesteld. Om te berdelen f je van deze infrmatie een ged verslag kunt schrijven ga je naar stap 5. Pagina 7 van 15

8 5 De pzet van het verslag In deze fase ga je de eerste pzet vr je eindverslag maken. Je verslag bestaat uit een inleiding, een kern, een cnclusie en (aan te bevelen) een samenvatting. Maak een indeling in hfdstukken en/f paragrafen en prbeer bij ieder hfdstuk een titel te bedenken. Geef aan welke artikelen/beken/tijdschriften je gebruikt vr dat hfdstuk. Let k p de lgische vlgrde van het verslag. Is de uiteindelijke indeling ged en heb je vldende infrmatie vr ieder hfdstuk, dan ben je klaar. Z niet, dan ga je meer specifieke infrmatie verzamelen. Vervlgens begin je met het schrijven van de kern. 6 Zelfstandigheid, samenwerking, eigen inbreng, creativiteit, diepgang Tijdens het nderzek heb je zelf beslissingen genmen. Je bent creatief en zelfstandig bezig geweest en hebt plssingen gevnden vr prblemen die je tegenkwam. In meilijke situaties heb je tijdig cntact pgenmen met je begeleider en je hebt je laten bijsturen. De taken met je partner zijn eerlijk verdeeld en jullie hebben beiden een substantiële bijdrage geleverd aan het nderzek. 7 2 e Vrtgangsgesprek: uiterlijk 12 ktber Dit is de 3 e deadline! Bij het 2e vrtgangsgesprek is je begeleider in het bezit van de vlgende stukken : 1. De resultaten van je nderzek na het 1e vrtgangsgesprek van 15 juli 2. De relevante brnnen 3. Het lgbek Uiteraard kun je z vaak je wil bij je begeleider m advies vragen. Aarzel dus niet m dit te den! Het 1 e en 2 e vrtgangsgesprek zijn fficiële meetpunten. Wanneer je niet aan deze verplichting vldet zullen we puntenaftrek tepassen. Pagina 8 van 15

9 Hfdstuk 4 Het schriftelijk verslag en de praktische pdracht (fase 4) 1. Op tijd klaar 2. Lay-ut, verzrging, taalgebruik en plagiaat 3. De eigenlijke inhud en het niveau daarvan 4. De cnclusie 5. De samenvatting 6. De zelfreflectie 7. De brnvermelding 8. De praktische pdracht 9. Het prtfli 1 Op tijd klaar De schriftelijke verslagen wrden uiterlijk vrijdag 2 december uur ingeleverd. Dit is de 4 e deadline! Dit de je p 2 manieren: digitaal naar het adres van je begeleider én fysiek in de vrm van een geprinte versie van je eindwerkstuk. 2 Lay-ut, verzrging, taalgebruik en plagiaat Uiteraard maak je geen f bijna geen spelfuten. Laat je werkstuk dr meerdere mensen lezen m zveel mgelijk futen eruit te halen. Je mag elk lettertype gebruiken, maar je bent verplicht m lettergrtte 11 te gebruiken. Vr de brnvermelding maak je gebruik van de APA-regels. Dit is verplicht. Hierver krijg je uitleg in de eerste weken van het nieuwe schljaar. Je eindwerkstuk ziet er prima verzrgd uit. Je eindwerkstuk wrdt met Turn-It-In gecheckt p plagiaat. We vinden een scre van 5% acceptabel. Je mag je teksten natuurlijk eerder laten checken p plagiaat. Dit kan je begeleider f de ews cördinatr vr je verzrgen. 3 De eigenlijke inhud en de kwaliteit daarvan Het spreekt vanzelf dat de kwaliteit van je verslag het belangrijkste nderdeel van het berdelingsfrmulier is. We kijken met name naar zaken als riginaliteit, diepgang, het gebruik van brnnen en een gede samenhang. Vr de precieze berdelingscriteria kun je kijken naar het berdelingsfrmulier aan het einde van dit bekje. 4 De cnclusie/antwrd p de nderzeksvraag Elk verslag bevat een hfdstuk waarin je antwrd geeft p de hfdvraag. Met andere wrden: wat is de cnclusie? Was je hypthese juist f niet? 5 De samenvatting In de samenvatting geef je in maximaal 1 A4-tje krt en krachtig de kern van je nderzek weer. 6 De zelfreflectie (basis vr het prtfli) In dit hfdstuk geef je aan he het prces is verlpen. Welke prblemen ben je tegengekmen? Wat zu je een vlgende keer anders/beter den? Wat ging ged? Wat ging fut? He was de samenwerking? Krtm: je blikt terug p de maanden die verstreken zijn sinds je begn aan je eindwerkstuk. Pagina 9 van 15

10 7 Brnvermelding Aan het einde van je werkstuk is ruimte vr de brnvermelding. Welke literatuur heb je geraadpleegd? Welke internetbrnnen heb je geraadpleegd? Vr een juiste manier van brnvermelding maak je gebruik van de APA-regels. In de eerste weken van het nieuwe schljaar krijg je hier uitgebreid uitleg ver. Nteer steeds zrgvuldig welke brnnen je hebt geraadpleegd. Hiermee vrkm je dat je in een later stadium p zek met gaan naar de rsprng van je brn: waar heb ik dit k al weer gelezen? 8 De praktische pdracht Je eindwerkstuk wrdt vergezeld dr een praktische pdracht. Dat kan van alles zijn: een schilderij, een tekening, een ftreprtage, een dcumentaire, een expsitie, een dans, een muziekstuk, een vide-pname enz. Belangrijk criterium hierbij is dat je praktische pdracht kunstzinnig met zijn en natuurlijk met aansluiten bij het thema van je nderzek. Overleg in een vreg stadium met je begeleider vr de juiste vrm van je praktische pdracht. Tijdens de presentatieavnden expseer je juw praktische pdracht in de euritmiezaal. LET OP: De praktische pdracht heft pas klaar te zijn p de dag van je presentatie. 9 Het prtfli Hierin schrijf je krt waarver je ews ging, aan welk vak je het gekppeld hebt, wie je begeleider was en blik je terug p het hele prces. Je kunt hier de tekst van de zelfreflectie ged vr gebruiken. Je maakt het prtfli in een speciaal frmat. Op de website staat een vrbeeld en uitleg. Het prtfli lever je in bij de begeleider tijdens het eindgesprek. 1. Je mag een kunstvak-pta kppelen aan je eindwerkstuk f praktische pdracht. 2. Vr leerlingen met aardrijkskunde: je mag je OER gebruiken als basis vr je eindwerkstuk. 3. De presentatie zal berdeeld wrden als nderdeel van het pta Nederlands. Daarm presenteert iedereen, k wanneer je in tweetallen werkt. Pagina 10 van 15

11 Hfdstuk 5 Mndelinge presentatie van je nderzek vr gasten (fase 5) Dit is de 5 e deadline! In week 3 van 2017 (= de week van 16 januari), wrden alle nderzeken in het kader van het eindwerkstuk mndeling gepresenteerd. Deze vrdrachten vinden s avnds p schl plaats. Vr deze avnden wrden alle uders van de twaalfde klassers uitgendigd evenals de leerlingen van klas 11 en andere belangstellenden. Het is de bedeling dat je in een tijdsbestek van ngeveer 10 tt 15 minuten vertelt ver je nderzek. Langer mag niet. Wanneer je samenwerkt is het van belang dat ieder een deel van de presentatie verzrgt! Natuurlijk is het aan te bevelen m bij deze vrdracht gebruik te maken van een PwerPintpresentatie/Prezi, vide-pname enz. Een demnstratie mag natuurlijk k. Als je er maar vr zrgt dat alles vr iedereen ged te zien is. Beperk je tt de hfdzaken! In de week vrafgaand aan de presentaties wrdt vr iedereen een efensessie gerganiseerd. Dit is een generale repetitie van de eindpresentatie. In een kleine setting hud je je presentatie. Je krijgt feedback van medeleerlingen p je presentatie. Je hebt daarna ng tijd m je presentatie aan te passen. Het deelnemen aan deze efensessies is niet verplicht, maar wel aan te raden als je ng met veel vragen zit. Pas nadat de presentatie heeft plaatsgevnden, wrdt het eindcijfer vr het eindwerkstuk bepaald. De praktische pdracht en de mndelinge presentatie zijn nderdeel van de berdeling. Uiterlijk in week 4 van 2017 wrdt de berdeling vastgesteld. Je begeleider zal je hiervr uitndigen. Indien p deze dag ng geen berdeling gegeven kan wrden, zal de ews cördinatr in samenspraak met de examencmmissie een extra begeleider aanwijzen. LET OP: wanneer je je niet hudt aan de inleverdatum kmt deelname aan het centraal examen in gevaar. In het ergste geval kun je zelfs van deelname aan het CE wrden uitgeslten. Pagina 11 van 15

12 Bijlage 1: Berdelingsfrmulier Eindwerkstuk niveau 1 nvldende (= ) niveau 2 (bijna) vldende (= 5-6) niveau 3 ged (= 7-8) niveau 4 excellent (=9-10) Prces = 20% ruimte vr het cijfer vr dit nderdeel Eigen verantwrdelijkheid en initiatief Samenwerking met begeleiders en medeleerling(en) neemt afwachtende huding aan, kmt niet f slecht vrbereid naar de begeleidingsgesprekken, reageert niet f matig kmt afspraken niet f matig na, is niet f nauwelijks pen in de cmmunicatie neemt deels zelf initiatieven, maar stelt zich sms afwachtend p, geeft weinig signalen af als het niet ged gaat kmt afspraken meestal na, is redelijk pen in de cmmunicatie neemt in alle fasen zelf initiatieven en verantwrdelijkheid, geeft zelf signalen af als iets niet ged gaat kmt afspraken meestal na, is pen in de cmmunicatie neemt in alle fasen initiatieven, begeleider heft nauwelijks te sturen kmt afspraken meestal na, is pen in de cmmunicatie, hudt heel ged rekening met medeleerlingen en begeleiders Reflectie p het leren/ maken van planning en me eraan huden/lgbek (=wat heb ik gedaan? wat ging ged? wat kan beter? he kan ik dat verklaren? wat de ik een vlgende keer?) lgbek ntbreekt f is weinig zeggend ingevuld lgbek is aanwezig, er is een planning, al met die geregeld wrden aangepast, er is enige reflectie p het eigen leren maar die gaat niet veel verder dan feitelijke verslaglegging lgbek is aanwezig, er is een gede planning, er is beknpte, maar gede reflectie p het eigen leren, die veel verder gaat dan beschrijven en k een analyse bevat van het eigen functineren lgbek is aanwezig, gedegen planning, gede en uitgebreide reflectie p het eigen leren, die veel verder gaat dan beschrijven en k een heel gede analyse bevat van het eigen functineren Inhud = 50% ruimte vr het cijfer vr dit nderdeel Hfdvraag/nderzeksvraag De hfdvraag ntbreekt, is niet helder, te ruim f te beperkt De hfdvraag is weinig cntrversieel, niet scherp f triviaal. De hfdvraag is cntrversieel en scherp, duidelijk en relevant Naast de nder niveau 3 genemde eigenschappen heeft de hfdvraag ng een nderscheidend kenmerk: riginaliteit Cnsistentie en helderheid in pzet: inleiding (= mtivatie, hfd- en deelvragen, aanpak), hfddeel, cnclusie (= samenvatting, nderbuwd antwrd p hfd- en deelvragen, daarmee samenhangende vruitblik), samenvatting, illustraties delen ntbreken en/f vertnen weinig samenhang en/f behrlijke nevenwichtigheden alle nderdelen zijn aanwezig en vertnen een redelijke samenhang (= inleiding en cnclusie zijn in vereenstemming, middendeel leidt tt cnclusie), er is weinig verbdige infrmatie alle nderdelen zijn aanwezig en vertnen een gede samenhang (= inleiding en cnclusie zijn in vereenstemming, middendeel leidt tt cnclusie), er is geen verbdige infrmatie alle nderdelen zijn aanwezig en vertnen een uitstekende samenhang (= inleiding en cnclusie zijn in vereenstemming, middendeel leidt tt cnclusie), er is geen verbdige infrmatie Denkniveau, diepgang: Beschrijving/ analyse/ evaluatie (= eigen, nderbuwde mening) Heveelheid en kwaliteit van de brnnen Illustraties, tabellen, grafieken (alleen indien van tepassing) beschrijving, analyse en/f evaluatie ntbreken f zijn van nvldende kwaliteit er zijn vrnamelijk ppervlakkige brnnen gebruikt, zals wikipedia en simpele (educatieve) sites zijn slrdig, nduidelijk en/f hebben geen heldere relatie met het betg en/f het schrt aan cnclusies/interpretaties vrnamelijk juiste beschrijving, summiere analyse en evaluatie er zijn naast relevante ppulairwetenschappelijke brnnen k minstens twee brnnen van meer wetenschappelijk niveau zijn relevant, tamelijk helder, verzrgd en hebben een tamelijk heldere relatie met het betg, min f meer crrecte interpretaties/cnclusies gede verhuding tussen beschrijving, analyse en evaluatie en deze zijn alle drie van gede kwaliteit er zijn grtendeels relevante wetenschappelijke brnnen gebruikt zijn relevant, helder, verzrgd en hebben een heldere relatie met het betg, crrecte interpretaties/cnclusies uitstekende verhuding tussen beschrijving, analyse en evaluatie en deze zijn alle drie van gede kwaliteit en af en te zelfs uitstekend er zijn uitsluitend relevante wetenschappelijke brnnen gebruikt zijn relevant, uitermate helder, verzrgd en hebben een heldere relatie met het betg, interpretaties/cnclusies zijn uitstekend Pagina 12 van 15

13 niveau 1 nvldende (= ) niveau 2 (bijna) vldende (= 5-6) niveau 3 ged (= 7-8) niveau 4 excellent (= 9-10) Cntrleerbaarheid de lijst met brnnen en/f brnvermeldingen (nten) ntbreken en/f zijn niet crrect en/f nduidelijk. De nderzeksmethde is nauwelijks f niet verantwrd de lijst met brnnen en/f brnvermeldingen (nten) zijn redelijk crrect en duidelijk. De nderzeksmethde is enigszins verantwrd de lijst met brnnen en/f brnvermeldingen (nten) zijn crrect en duidelijk. De nderzeksmethde is ged verantwrd de lijst met brnnen en/f brnvermeldingen (nten) zijn crrect en duidelijk. De nderzeksmethde is uitstekend verantwrd Originaliteit/eigen werk er is sprake van plagiaat (bij een grte mate wrdt gesprken van fraude en wrdt het EWS niet geaccepteerd) er is een weinig riginele vraagstelling en er is geen eigen stempel p gedrukt er is een riginele vraagstelling en/f aanpak en er is zeker een eigen stempel p gedrukt er is een riginele vraagstelling en aanpak en er is duidelijk een eigen stempel p gedrukt Taalgebruik taalgebruik is niet erg helder en/f er is sprake van redelijk wat stijl- en spelfuten, taalgebruik is weinig cnsistent taalgebruik is tamelijk helder, vertnt slechts weinig stijl- en spelfuten, vertnt eigen stijl van de leerling, redelijke zinsbuw taalgebruik is helder, vertnt vrijwel geen stijl- en spelfuten, vertnt eigen stijl van de leerling, gede zinsbuw taalgebruik is helder en fraai, vertnt vrijwel geen stijl- en spelfuten, vertnt eigen stijl van de leerling, gede zinsbuw Verzrging (vrblad, inhudspgave, paginanummers, alinea-indeling, bladspiegel, lettertype, mapje) een f meer nderdelen ntbreken, zijn slrdig, niet functineel alle nderdelen zijn aanwezig en redelijk functineel alle nderdelen zijn aanwezig en functineel alle nderdelen zijn aanwezig en functineel. Er is sprake van schnheid. Mndelinge presentatie = 10% ruimte vr het cijfer vr dit nderdeel Inhud Presentatie Praktische pdracht = 20% de presentatie is nsamenhangend: er wrden slechts enige kernbegrippen genemd. er wrdt vrnamelijk vrgelezen, er is nauwelijks interactie met het publiek. Het publiek verliest makkelijk de aandacht,.de presentatie is duidelijk te lang f te krt. de presentatie geeft een beeld van het nderzek. de presentatie is wel vrbereid, maar hapert tch (meermalen), het publiek raakt sms de aandacht kwijt,.de presentatie is te lang f te krt.!berdelingscriteria vlgen ng! er is sprake van een duidelijke pbuw: de inhud geeft een ged beeld van het nderzek. de presentatie beit en is vr het publiek ged te vlgen, dr afwisseling in bv. stemgebruik f presentatievrm wrdt de aandacht van het publiek ged vastgehuden, de presentatie past ged in de tijd. de wijze van presenteren past bij de stijl van de makers. Ok vr een nietingewijde uitstekend te vlgen. dr humr/snelheid /afwisseling wrdt het publiek van begin tt eind gebeid, de presentatie past ged in de tijd. Pagina 13 van 15

14 Bijlage 2: Wat is een gede hfdvraag en he maak ik die? Elk nderzek begint met een vraag. Als jij een praktische pdracht gaat maken f als je een eindwerkstuk gaat schrijven, zul je nderzek meten den. Je met dan dus een f meerdere nderzeksvragen frmuleren. Enkele vrbeelden van nderzeksvragen, f hfdvragen: 1. He heeft de werkgelegenheid in de regi Grningen zich tussen 1980 en 1997 ntwikkeld? 2. Meten bijstandsmeders gedwngen wrden te werken? 3. He wrdt in de Arabische wereld aangekeken tegen de kruistchten? 4. Waarm heeft de werkgelegenheid zich in Nederland sinds 1980 gunstiger ntwikkeld dan gemiddeld in Eurpa? 5. Welke rl heeft Willem van Oranje gespeeld in de tachtigjarige rlg? Als je de vragen bekijkt, zal het je meteen pvallen dat smmige van die hfdvragen k p een prefwerk gesteld zuden kunnen wrden. Vraag 1 kun je beantwrden als je een tabel hebt met de juiste gegevens. En het antwrd p vraag 3 heb je misschien wel als 'rijtje' uit je hfd meten leren. De hfdvraag met aan de vlgende eisen vlden: Niet te glbaal: he algemener de vraag, des te meer infrmatie je met zeken en he meer nderzekstijd je ndig hebt. Duidelijk afgebakend: het nderwerp, de peride f het nderzeksgebied zijn duidelijk aangegeven (Wat? Wanneer? Waar?). Eenduidig: hij is maar p één manier uit te leggen. Haalbaar: hij met te nderzeken zijn met juw beschikbare tijd en middelen. Een hfdvraag is een nderzeksvraag mdat je een aantal stappen met zetten vr je de vraag kunt beantwrden. Srten vragen Als je naar de vijf vragen kijkt, dan zie je dat er verschillende 'srten' vragen bij zitten. Vraag 1 bijvrbeeld vraagt m een beschrijving van de ntwikkeling van de werklsheid in Grningen. Om vraag 4 te beantwrden zul je een verklaring meten geven. Vraag 2 tensltte vraagt m een mening. Beschrijvende vraag Het antwrd p een beschrijvende vraag is een beschrijving van een situatie, een gebeurtenis f een ntwikkeling. Verklarende f analyserende vraag Het antwrd p een verklarende vraag is een verklaring vr een gebeurtenis f vr een ntwikkeling. Bij een analyse ga je na welke gevlgen een bepaalde maatregel f gebeurtenis heeft. Pagina 14 van 15

15 Meningsvraag Als je een meningsvraag beantwrdt, geef je juw mening f de mening van iemand anders ver een bepaald nderwerp weer. Bij een meningsvraag gaat het er vaak niet alleen m wat iemand vindt, maar is het k van belang waarm iemand dat vindt. Hfdvragen en deelvragen Veel van de vragen die hierbven zijn genemd, zijn niet in enkele wrden te beantwrden. Onderzekers die een hfdvraag hebben bedacht, splitsen z'n vraag daarm altijd p in deelvragen. Deelvragen maken je duidelijk wat je wel en wat je niet gaat nderzeken. Je wrdt minder snel verleid m zijpaden te bewandelen. Ok kun je de beschikbare infrmatie beter rdenen. Bvendien draagt elk antwrd p een deelvraag zijn steentje bij aan het beantwrden van de hfdvraag. Wat zijn gede deelvragen? Deelvragen meten aan dezelfde eisen vlden als de hfdvraag. Ze meten de hfdvraag ndersteunen. Je met geen deelvragen stellen die niet ndig zijn vr het beantwrden van de hfdvraag. Deelvragen zijn minder cmplex dan de hfdvraag. Ze meten in een lgische vlgrde staan: Chrnlgisch. Zdat ze een lpend verhaal pleveren. In vlgrde van cmplexiteit: eerst beschrijvende, dan verklarende enz. Het aantal deelvragen met niet te grt zijn. Beperk je tt maximaal 5 deelvragen. Als je een antwrd hebt p deze deelvragen, dan kun je de hfdvraag eenvudig beantwrden. Ok bij andere srten nderzeksvragen (beschrijvende en meningsvrmende) met je deelvragen frmuleren. Onderzek verrast. Dingen zijn anders dan ze p het eerste gezicht lijken. Wanneer je iets gaat nderzeken, frmuleer je vraf welke uitkmsten je verwacht. Dit heet het frmuleren van een hypthese. Al lezende f tijdens het maken van je werkstuk kun je tt de ntdekking kmen dat je de nderzeksvraag met aanpassen. Dat met je dan zeker den (wel vermelden in het lgbek)! De Rijksuniversiteit Grningen (RUG) biedt waardevlle hulp. De steunpunten zijn dé tegangsprt tt de RUG vr schlieren en geven ndersteuning bij het schrijven van eindwerkstukken. Er zijn drie steunpunten: het Alfasteunpunt, het Bètasteunpunt en het Gammasteunpunt. Samen mvatten ze alle prfielen p de middelbare schl. Heb je vragen ver Cultuur & Maatschappij? Ga dan naar het Alfasteunpunt! Wil je iets weten ver Natuur en Gezndheid f Natuur en Techniek? Stel je vraag dan aan het Bètasteunpunt! Heb je hulp ndig p het gebied van Ecnmie en Maatschappij? Neem dan cntact p met het Gammasteunpunt. Bvendien kun je per prfiel mie prijzen winnen, variërend van geldbedragen tt geheel verzrgde reizen in Eurpa! Kijk vr meer inf hier:

EINDWERKSTUK NOVALIS COLLEGE

EINDWERKSTUK NOVALIS COLLEGE EINDWERKSTUK NOVALIS COLLEGE 2017-2018 Inhudspgave Inleiding... 3 Hfdstuk 1 Organisatie en begeleiding... 4 Hfdstuk 2 De eerste stappen: Het nderzeksplan... 5 Hfdstuk 3 Het nderzek... 8 Hfdstuk 4 Het schriftelijk

Nadere informatie

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar September 2016 Het eindwerkstuk GGCA Schljaar 2016-2017 Inhudspgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De berdeling van het eindwerkstuk.6 Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?! 2 Het

Nadere informatie

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Geert Grte Cllege 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Het eindwerkstuk is een individueel prject dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een prject

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Grote practische opdracht klas 3 1

Grote practische opdracht klas 3 1 1 Aardrijkskunde Praktische pdracht Aardrijkskunde. Dit schljaar met je een praktische pdracht maken vr het vak aardrijkskunde. Hiermee met je tenminste 10 klkuren bezig zijn geweest, ftewel 14 lesuren.

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar Huiswerkgids grep 5-6 Ranninkschl Schljaar 2014-2015 Huiswerkgids grep 5-6 In deze gids is alle infrmatie ver huiswerk in grep 5-6 te vinden! Inhud: Hfdstuk 1 Hfdstuk 2 Hfdstuk 3 Waarm huiswerk? Huiswerk

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken?

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken? Actie keuze 5 a. Campagne rkvrij schlplein Jullie Stappenplan hebben vr actie 5 gekzen: Maak het schlplein rkvrij grepjes Maak de twee gebruik nderzekspdracht psters: brnnenpagina Presenteer 1. argumenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Instructie voor de PowerPointpresentatie voor Duits

Instructie voor de PowerPointpresentatie voor Duits 1 Werkuur klas 3 2014 2015 Instructie vr de PwerPintpresentatie vr Duits Blk 2 Eind ktber tt de kerstvakantie 2014. Duits Thematische pdracht: maak een PwerPintpresentatie ver een nderwerp uit de Duitse

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire Bewegen en samenleving 3.3 (Sprtcultuur) Opdracht 3 Maken van een dcumentaire Klas: Dcent: Schljaar: Peride: FASE 3/4 del Activiteit / vaardigheden Omvang Samenwerking Tetsing (vrm) Berdeling weging Inzicht

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND]

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] 2014/2015 Rc van Amsterdam Kennis Infrmatie Avnd (KIA) Schljaar 2014/2015;Jerie Smit [STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] De studenten rganiseren een Kennis Infrmatie Avnd vr uders. Inleiding/Briefing

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Standaarden en eindtermen ve

Standaarden en eindtermen ve Standaarden en eindtermen ve Een vergelijkend verzicht Raamwerk NT2 CINOP maart 2013 1 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Algemene verschillen en vereenkmsten pagina 4 3. Vergelijking per vaardigheid pagina

Nadere informatie

"Samen met de school ben je een team" Behoeftenonderzoek over ouderbetrokkenheid op het MBO

Samen met de school ben je een team Behoeftenonderzoek over ouderbetrokkenheid op het MBO "Samen met de schl ben je een team" Beheftennderzek ver uderbetrkkenheid p het MBO Februari 2015 Clfn februari 2015, Phars Kennis- en adviescentrum en SOVEE. Niets uit deze uitgave mag wrden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer Van tepassing p de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A2: Specialisatie Online Marketeer 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN ! MEDISCHE BASISKENNIS MODULE PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding tt de mdule 3 2. Overzicht zelfstudiepad 5 3. Blk 1 6 Blk 2 7 Blk 3 8 4. Tetsing 10 TalenTXT

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Instructie voor de PowerPointpresentatie voor Frans of Duits

Instructie voor de PowerPointpresentatie voor Frans of Duits 1 Werkuur klas 3 2013 2014 Instructie vr de PwerPintpresentatie vr Frans f Duits Blk 2 Eind september tt begin december 2013. Frans / Duits Thematische pdracht: maak een PwerPintpresentatie ver een nderwerp

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering" wordt aan het einde van elk schooljaar een

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een Bevrderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zgenaamde bevrderingsvergadering" wrdt aan het einde van elk schljaar een berdeling gegeven ten beheve van het vervlgtraject van de leerling.

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie Mdulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: c-creatie 2 CP Cluster Media aan de Maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 2011/februari 1 A4-Mdulebeschrijving Mdulecde: Media & Creativiteit: MEDMEC03 Mdulenaam:

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

2 Verkenning. 2.1. Literatuurverkenning

2 Verkenning. 2.1. Literatuurverkenning Inhudspgave 1 Inleiding... 3 1.1. Frmulering pdracht... 3 1.2. Cntext... 3 1.3. Onderzeksvraag vr de verkenning... 3 2 Verkenning... 4 2.1. Literatuurverkenning... 4 2.1.1. Huiswerkbelasting... 4 2.1.2.

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

De Algemene Kennis- en Vaardighedentoets. Informatie voor kandidaten 2014 en 2015

De Algemene Kennis- en Vaardighedentoets. Informatie voor kandidaten 2014 en 2015 De Algemene Kennis- en Vaardighedentets Infrmatie vr kandidaten 2014 en 2015 Laatste wijziging: 26 nvember 2014 Inhudspgave 1. De Algemene Kennis- en Vaardighedentets... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Tetsnderdelen...

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Een zero-emission Utrecht CS

Een zero-emission Utrecht CS PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS Infrmatie vr de leerlingen Inhud 1 De pdracht 2 Het berep 3 De rganisatie 4 Begeleiding 5 Berdeling en evaluatie A Plan van Aanpak B Persnlijk verslag C Evaluatie van

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Omgaan met gescheiden ouders.

Omgaan met gescheiden ouders. In deze Inf nder andere: Schen zetten, de deur gaat iets later pen. Hud u rekening met de kinderen? Die gaan vr He gaan wij m met gescheiden uders? Dnna Bakker is vrleeskampien!! 26 nvember 2014 Jaargang

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie