Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) (2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) (2008) Auteur: M.J.M. van Hoof-van der Linden, Bureau Voorzee Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright: (c) This finding aid is written in Dutch.

2

3 Deetman 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Materiële beperkingen...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Beknopte biografie... 7 Levensloop in jaartallen...8 Geschiedenis van het archiefbeheer...8 De verwerving van het archief...8 Inhoud en structuur van het archief...9 Inhoud... 9 Verantwoording van de bewerking...9 Verwant materiaal...10 Verwante archieven...10 Overzicht van geraadpleegde bronnen...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 A Persoonlijk leven B Openbaar leven B.1 Algemeen...12 B.1.1 Publicaties van of over Deetman...12 B.1.2 Redevoeringen...15 B.1.3 Overig...16 B.2 Partijlid van de CHU / het CDA...16 B.3 Bureaumedewerker/afdelingsdirecteur BPCO ( )...19 B.4 Gemeenteraadslid in Gouda ( )...20 B.5 Lid/voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal ( , 1982, 1986, )...20 B.5.1 Fractie- en partijaangelegenheden...20 B.5.2 Onderwerpen van bemoeienis...22 B Onderwijs...22 B Abortus...23 B Staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing...25 B Overige bemoeienissen...26 B.5.3 Voorzitter van de Tweede Kamer...27 B Algemeen...27 B Correspondentie...27 B Werkwijze van de Tweede Kamer...28 B Internationale contacten en reizen...30 B Overige bemoeienissen...32 B.6 Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen ( )...32 B.7 Minister van Onderwijs en Wetenschappen ( )...33 B.7.1 Algemeen...33 B.7.2 Onderwerpen van bemoeienis...34 B Beleidsontwikkeling en departementale organisatie...34 B Internationale contacten en reizen...34 B Financiën...36 B Onderwijspersoneel...37 B Basisonderwijs en voortgezet onderwijs...38

4 4 Deetman B Hoger onderwijs en wetenschappen...39 B Studiefinanciering...42 B Overige bemoeienissen...44 B.7.3 Onderwerpen buiten zijn portefeuille...45 B Euthanasie...45 B Gelijke behandeling...45 B Overige aangelegenheden...45 B.7.4 Afscheid als minister...46 B.7.5 Latere correspondentie voortvloeiende uit zijn ministerschap...46 B.8 Burgemeester van Den Haag ( )...47 B.9 Nevenfuncties en overige nevenactiviteiten...49 B.9.1 Voorzitterschappen en andere bestuurlijke activiteiten...49 B.9.2 Lidmaatschappen van comités van aanbeveling en erecomités...54 B.9.3 Overige nevenactiviteiten...60 Bijlagen...63 Gebruikte afkortingen... 63

5 Deetman 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: W.J. Deetman [geboren 1945] Periode: merendeel Archiefbloknummer: C53 Omvang: 18,50 meter; 610 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Deetman, W.J., ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: W.J. Deetman, CDA-politicus van CHU-huize, was gewoon lid ( ) en voorzitter van de Tweede Kamer ( ); staatssecretaris ( ) en daarna minister van Onderwijs en Wetenschappen ( ); burgemeester van Den Haag (1996 t/m 2007). Zijn archief heeft vrijwel uitsluitend betrekking op zijn openbare leven. De stukken omvatten onder meer correspondentie, teksten van artikelen en redevoeringen, knipsels van perspublicaties en andere documentatie, en (afschriften van) ambtelijke stukken. Het voornaamste werkterrein van Deetman, in verschillende functies, was het onderwijs. De stukken die hij verzamelde als minister van O&W vormen de kern van het archief. Deze betreffen onder meer de omvang van de uitgaven, wetgeving en de herziening van het stelsel van studiefinanciering. Verder bevat het archief stukken over: zijn activiteiten en functies binnen de partij; zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer (onder meer stukken over kabinetsformaties en de abortuswetgeving) en zijn voorzitterschap van de Kamer; zijn burgemeesterschap van Den Haag; en zijn vele nevenfuncties en lidmaatschappen van erecomités.

6 6 Deetman Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig beperkt openbaar (B). Gedurende het leven van de bewaringgever en zijn echtgenote is raadpleging van het archief slechts mogelijk na schriftelijke verkregen toestemming van de bewaringgever of zijn echtgenote. Deze beperking geldt niet voor de bewaringgever, zijn echtgenote, zijn zoon en zijn dochter. Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Materiële beperkingen MATERIËLE BEPERKINGEN Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, W.J. Deetman [geboren 1945], nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Deetman, , inv.nr....

7 Deetman 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Beknopte biografie BEKNOPTE BIOGRAFIE Willem Joost (Wim) Deetman, geboren op 3 april 1945 te Den Haag, volgde de opleiding gymnasium-b aan het Christelijk College 'de Populier' te Den Haag. Hij studeerde vervolgens politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Nog tijdens zijn studie was hij op deeltijdbasis werkzaam bij een organisatie van bestuurders in het protestants-christelijke onderwijs (VBPCO). Die eerste werkkring bepaalde zijn latere politieke en bestuurlijke specialisme: het onderwijs. Hij bleef werkzaam bij de VBPCO, ook na zijn afstuderen (cum laude) in Politiek actief was Deetman binnen de Christelijk Historische Unie, die in 1980 opging in het CDA. Van 1974 tot 1981 was hij lid van de gemeenteraad van zijn woonplaats Gouda. In 1978 werd hij lid van de Tweede Kamer en daardoor fulltime politicus. Als onderwijsspecialist werd hij voorzitter van de fractiecommissie voor onderwijszaken en woordvoerder in de Kamer, maar daarnaast verdiende hij zijn sporen door zijn intensieve bemoeienis met de behandeling van het abortusvraagstuk, dat in die jaren een heikel onderwerp van wetgeving was. In 1981 trad Deetman toe tot het kabinet-van Agt II als staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, belast met onder andere het voortgezet onderwijs. Dit 'vechtkabinet' van CDA, PvdA en D'66 kwam al na acht maanden ten val. In het overgangskabinet-van Agt III werd Deetman gepromoveerd tot minister, als opvolger van de vertrokken PvdA-bewindsman J.A. van Kemenade. Hij behield die functie in het kabinet-lubbers (CDA-VVD) dat na de vervroegde verkiezingen eind 1982 aantrad. Het ministerschap van Deetman stond sterk in het teken van bezuinigingen. Het terugdringen van de collectieve lasten was de hoofddoelstelling van het eerste kabinet-lubbers en het ministerie van Onderwijs moest als een van de spending departments een forse bijdrage leveren. Tot de bezuinigingsmaatregelen die Deetman doorvoerde, behoorden verlaging van de salarissen van onderwijzend personeel, vergroting van de schoolklassen, taakverdeling en concentratie bij het hoger onderwijs, verkorting van de studieduur, en inkrimping van het departement. De maatregelen leidden tot massale uitingen van protest, van leraren, studenten en universitaire medewerkers. Deetman liet zich daardoor niet van de wijs brengen en verdedigde hardnekkig zijn impopulaire beleid. Aan de andere kant bracht hij een groot aantal wetten tot stand, die fundamentele veranderingen inhielden voor vrijwel elke tak van onderwijs. Tot de belangrijkste wetten behoorden de regelingen van het basisonderwijs (1985), het speciaal onderwijs (1985), het hoger beroepsonderwijs (1985), het wetenschappelijk onderwijs (1985), de studiefinanciering (1986), de harmonisatie collegegelden in het hoger onderwijs (1988), en het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (1989). Het ging veelal om grote en ingrijpende operaties, waarbij de uitvoering soms met veel problemen gepaard ging. Het nieuwe stelsel van studiefinanciering was zo'n hoofdpijndossier dat hem veel kritiek bezorgde en jarenlang achtervolgde. Toen het kabinet-lubbers II tussentijds viel, was het duidelijk dat Deetmans ministerschap geen vervolg zou krijgen. Hij keerde terug naar de Tweede Kamer, die hem tot voorzitter koos. In die functie, die hem goed lag, won hij in aanzien en gezag. In 1994 werd hij ook herkozen, ondanks de veranderde politieke verhoudingen. Tijdens zijn voorzitterschap leidde Deetman de Commissie Vraagpunten die zich boog over aspecten van de staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing.

8 8 Deetman In december 1996 werd Deetman benoemd tot burgemeester in zijn geboorteplaats Den Haag. In die hoedanigheid zette hij zich in voor een sterker profiel van de stad als centrum voor internationaal recht, wat onder meer resulteerde in de vestiging van het Internationaal Strafhof. De stad verwierf grondgebied van randgemeenten voor verdere uitbreiding, maar de door Deetman gewenste stadsprovincie Haaglanden kwam er niet. Per 1 januari 2008 nam hij afscheid als burgemeester en werd hij lid van de Raad van State. Naast de hiervoor vermelde hoofdbezigheden bekleedde Deetman een groot aantal nevenfuncties, in het bijzonder na zijn ministerschap. Veel daarvan lagen uiteraard op onderwijsgebied, andere stonden in verband met zijn burgemeesterschap. Zo was hij jarenlang voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het lidmaatschap van vele erecomités en comités van aanbeveling weerspiegelde ook de bovenpartijdige positie die hij als Kamervoorzitter en later als burgemeester had. Levensloop in jaartallen LEVENSLOOP IN JAARTALLEN 1945 geboren te Den Haag, 3 april Geschiedenis van het archiefbeheer studie politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam medewerker van de Vereniging Besturenraad Protestants-Chistelijk Onderwijs in Nederland (VBPCO) directeur van de afdeling vwo/havo/mavo/opleidingsonderwijs van de VBPCO lid van de gemeenteraad van Gouda voor de CHU / het CDA lid van de Tweede Kamer staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen minister van Onderwijs en Wetenschappen 1982, 1986 lid van de Tweede Kamer (sep.-nov. 1982; juni-juli 1986) lid en voorzitter van de Tweede Kamer burgemeester van Den Haag lid van de Raad van State GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archief berustte ten huize van Deetman tot de overdracht aan het Nationaal Archief in mei De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF inbewaringgeving van een particulier archief, niet in eigendom verkregen Inbewaringgeving van een particulier archief, niet in eigendom verkregen

9 Deetman 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Het archief van Deetman bevat vrijwel uitsluitend stukken over zijn openbare leven. Deze omvatten onder meer correspondentie, teksten van artikelen en redevoeringen, knipsels van perspublicaties en andere documentatie, en (afschriften van) ambtelijke stukken. De voornaamste onderwerpen van bemoeienis, gerangschikt naar functie: lid van CHU/CDA: lidmaatschappen van commissies en werkgroepen, en verkiezingen lid/voorzitter van de Tweede Kamer: fractieaangelegenheden, kabinetsformaties, onderwijszaken, de abortuswetgeving, staatkundige vernieuwing, functioneren en werkwijze van de Kamer, internationale contacten minister van Onderwijs en Wetenschappen: beleidsontwikkeling en departementale organisatie, de omvang de uitgaven, wetgeving en regelingen van verschillende onderwijsvormen, de herziening van het stelsel van studiefinanciering, internationale contacten burgemeester van Den Haag: internationale contacten nevenfuncties, o.a. lid van de Raad van Toezicht van Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter van het Nationaal Platform Personenschade, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Bij de overdracht bestond het archief uit enkele ordners met correspondentie en onderwerpsdossiers, alsmede andere stukken met een door de archiefvormer aangebrachte globale ordening. Bij de inventarisatie zijn de verschillende series zoveel mogelijk intact gelaten. Zoals gebruikelijk bij een persoonlijk archief zijn de stukken onderscheiden naar persoonlijk leven en openbaar leven, en binnen die laatste hoofdrubriek geordend naar de functies die Deetman achtereenvolgens vervulde. Bij de bewerking zijn dubbelen afgescheiden ter vernietiging, alsmede drukwerken en documentatie zoals knipselkranten.

10 10 Deetman Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Bij het Nationaal Archief berusten de archieven van: - de CHU, , toegangsnummer het CDA, (1970) (1991), toegangsnummer de Tweede Kamer der Staten-Generaal, (1849) (1994), toegangsnummer de Ministerraad , toegangsnummer Van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen berusten bij het Nationaal Archief enkele deelarchieven uit de periode dat Deetman staatssecretaris of minister was. Overzicht van geraadpleegde bronnen OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN 'W.J. Deetman', Biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum,

11 Deetman 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A Persoonlijk leven A PERSOONLIJK LEVEN 1 Persoonlijke correspondentie van Deetman met leden van het Koninklijk Huis omslag Bevat foto's. 2 Persoonlijke correspondentie van Deetman met personen en organisaties omslag

12 12 Deetman B Openbaar leven B.1 Algemeen B.1.1 Publicaties van of over Deetman B OPENBAAR LEVEN B.1 ALGEMEEN B.1.1 PUBLICATIES VAN OF OVER DEETMAN 3-32 Knipsels van artikelen in tijdschriften en kranten van of over Deetman omslagen en 25 pakken , omslag , omslag , omslag , omslag , omslag

13 Deetman Afleveringen van tijdschriften met artikelen van of over Deetman omslagen en 19 pakken , omslag , omslag , omslag , omslag

14 14 Deetman Knipselkranten en andere kopieën van artikelen van of over Deetman pakken Uitgaven van het Stadsgewest Haaglanden, waarin artikelen van of over Deetman zijn opgenomen omslag Zie ook inventarisnummer Uitgaven, waarvoor Deetman het voorwoord heeft geschreven pak 64 Uitgaven, waarin teksten of foto's van Deetman zijn opgenomen pak 65 Afleveringen van VNG magazine en VNG Congreskranten, waarin artikelen van of over Deetman zijn opgenomen pak Zie ook inventarisnummer Afleveringen van Focus Haaglanden, relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven, waarin artikelen van of over Deetman zijn opgenomen pak 67 Gelegenheidsuitgaven, waaraan Deetman zijn medewerking heeft verleend pak

15 Deetman 15 B.1.2 Redevoeringen B.1.2 REDEVOERINGEN Teksten van redevoeringen omslag en 29 pakken mei jan-juni aug-dec jan-juni juli-dec jan-mei juni-dec jan-apr mei-dec jan-apr mei-sep okt-dec jan-apr mei-okt nov-dec jan-mrt apr-mei juni-sep sep-dec

16 16 Deetman , omslag 98 Teksten van redevoeringen zonder datum ca-2007 ca 1 pak Zie ook bij de diverse functies. 99 Teksten van redevoeringen, uitgesproken door derden voor of namens Deetman omslag B.1.3 Overig B.1.3 OVERIG 100 Correspondentie gevoerd over interviews en tijdschriftartikelen omslag 101 Correspondentie van Deetman betreffende het beschikbaar zijn voor een nietpolitieke functie omslag 102 Ingekomen brieven en telegrammen met gelukwensen, met zijn antwoorden bij het ontvangen van de Indonesische onderscheiding, de 'Bintang Mahaputra Adipradana', als waardering voor zijn inspanning en belangstelling voor Indonesië omslag 103 Stukken betreffende het ontvangen van de Zilveren Horzel 1993, een jaarlijkse onderscheiding uitgereikt door het Christen-Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) omslag 104 Stukken betreffende de titel Ere-waegemeester van de Stichting 'Gouda, hart van Holland' omslag B.2 Partijlid van de CHU / het CDA B.2 PARTIJLID VAN DE CHU / HET CDA 105 Tekst van interview in het tijdschrift De Spiegel, als lid van het Christelijk Historische Jongeren Organisatie (CHJO), wanneer hij op 21 jarige leeftijd voor het eerst mag stemmen omslag

17 Deetman Verkiezingsmateriaal uitgegeven door het CDA of voorlopers daarvan en het artikel 'Het CDA dossier' in het tijdschrift De Tijd omslag 107 Afleveringen van het Christelijk-Historisch Tijdschrift, waarin artikelen van Deetman zijn opgenomen omslag 108 Verslag van de vergadering van het Regionaal campagneteam 'Kieskring Leiden' op 14 juni 1977, ontvangen als lid van het team omslag 109 Aantekeningen van Deetman over het verkiezingsprogramma 'Niet bij brood alleen' omslag 110 Stukken betreffende politieke vormingsbijeenkomsten en partijbijeenkomsten waar Deetman spreker is omslag 111 Afleveringen van de partijorganen Bestuursforum en CDActueel, waarvan Deetman deel uit maakt van de redactie pak Na 1981 is Deetman geen redactielid meer Afleveringen van of knipsels uit CDA-Actueel, CDA-Krant en andere partijorganen, en persberichten uitgegeven door het CDA pakken Stukken betreffende conferenties georganiseerd door het CDA, CDA-afdelingen of het scholingsinstituut van het CDA omslag 115 Correspondentie ontvangen of opgemaakt als CDA-lid pak 116 Stukken betreffende een verzoek om een reactie op de kabinetsformatie van 1981 in het partijblad Christen Democratische Verkenningen omslag

18 18 Deetman Stukken betreffende de verkiezingscampagne van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1982, 1986 en 1989 en zijn rol daarin omslagen Stukken betreffende de verkiezingscampagne van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1994 en zijn rol daarin, met stukken betreffende het CDA in de rol van oppositiepartij omslag 121 Jaarverslagen van het CDA over 1982 en omslag 122 Correspondentie betreffende zijn bemoeienissen met benoemingen van partijgenoten tot burgemeester of Commissaris van de Koningin en met CDAkandidatenlijsten voor de Eerste Kamer omslag 123 Correspondentie van Deetman betreffende zijn kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen in omslag 124 Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de CDA-Bestuurdersvereniging omslag 125 Stukken betreffende de discussienota 'De Verantwoordelijke Samenleving', met een reactie van Deetman omslag 127 Stukken ontvangen en opgemaakt als lid van de commissie 'Viering tien jaar CDA' omslag Stukken ontvangen en opgemaakt als lid van de werkgroep Individualisering en Draagkracht pakken Stukken ontvangen en opgemaakt als lid van de Hervormde Beraadsgroep binnen het CDA.

19 Deetman omslag 131 Stukken ontvangen als lid van het Algemeen Bestuur van het Historisch Comité Christen-Democratie omslag 132 Besluitenlijst van het CDA-topoverleg op 2 mei 1992, met enkele bewindslieden, kamerleden en partijleden inzake de uitvoering van het verkiezingsprogramma en de gewenste bezuinigingen omslag 133 Stukken betreffende het 'Program van Uitgangspunten' met toespraak door Deetman bij de presentatie van het ontwerpprogramma van uitgangspunten pak 134 Jaarboeken van het CDA over en delen 135 Afleveringen van het maandblad Christen Democratische Verkenningen, waarin artikelen van Deetman zijn opgenomen pak 136 Correspondentie over het verlenen van medewerking door Deetman aan een onderzoek van een interne CDA-commissie naar de teleurstellende verkiezingsuitslagen in het voorjaar omslag 137 Stukken betreffende de viering van het derde lustrum van het CDJA omslag 138 Stukken ontvangen als voorzitter van de CDA-commissie Gekozen burgemeester omslag B.3 Bureaumedewerker/afdelingsdirecteur BPCO ( ) B.3 BUREAUMEDEWERKER/AFDELINGSDIRECTEUR BPCO ( ) 139 Stukken ontvangen en opgemaakt als bureaumedewerker en later directeur van de afdeling VWO-AVO/Opleidingsonderwijs van de Besturenraad Protestants- Christelijk Onderwijs (BPCO) pak 140 Stukken betreffende het voorontwerp van de Wet Ontwikkeling Hoger Onderwijs omslag

20 20 Deetman B.4 Gemeenteraadslid in Gouda ( ) B.4 GEMEENTERAADSLID IN GOUDA ( ) 141 Stukken ontvangen en opgemaakt als lid van de gemeenteraad van Gouda omslag 142 Tekst van zijn redevoering bij de presentatie van de eerste CDA-fractie in de gemeenteraad van Gouda op 5 april omslag B.5 Lid/voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal ( , 1982, 1986, ) B.5.1 Fractie- en partijaangelegenheden B.5 LID/VOORZITTER TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL ( , 1982, 1986, ) B.5.1 FRACTIE- EN PARTIJAANGELEGENHEDEN 143 Stukken betreffende zijn inbreng als woordvoerder van de CDA-Tweede Kamerfractie, met een overzicht van woordvoerders van de fractie in mrt 1 omslag Stukken ontvangen als voorzitter van de fractiecommissie Onderwijs en Wetenschappen omslagen 144 Volwasseneneducatie, Overige stukken, Stukken betreffende zijn deelname aan een forumdiscussie over onderwijs van het Politiek Kultureel Café Vianen omslag Stukken betreffende de kabinetsformaties omslag en 3 pakken Deetman is in 1982 voorzitter van de speciale werkgroep kabinetsinformatie en in 1986 demissionair minister. 147 De kabinetsformatie van 1981, De kabinetsformatie van 1982, De kabinetsformatie van 1986, De kabinetsformatie van 1989, 1989, omslag 151 Stukken betreffende het Maurick-overleg, een overleggroep van CDAonderwijsdeskundigen, waarvan hij deel uitmaakt omslag Het Maurick-overleg is formeel opgeheven per 3 juli 1990.

21 Deetman Besluitenlijsten van vergaderingen van de CDA-Tweede Kamerfractie, gehouden na de verkiezingen en deels gewijd aan de kabinetsformatie omslag en 1 pak 152 2e t/m 17e vergadering na de verkiezingen van e t/m 17e vergadering na de verkiezingen van 1982, met bijlagen, pak Besluitenlijsten van vergaderingen van het bestuur van de CDA-Tweede Kamerfractie, gehouden na de verkiezingen van omslagen In het nieuwgekozen fractiebestuur is Deetman tweede vicefractievoorzitter e vergadering (oude bestuur) 155 1e t/m 12e vergadering (nieuwe bestuur) 156 Besluitenlijsten van de 1e, 2e, 4e, 16e tot en met 18e en 24e tot en met 26e vergadering van de CDA-Tweede Kamerfractie, na de Tweede Kamerverkiezingen van omslag De stukken hebben een verband met de kabinetsformatie. 157 Correspondentie met fractiegenoten, CDA-bewindslieden en medewerkers van het CDA-partijbureau omslag 158 Stukken van fractiegenoten, CDA-bewindslieden en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, ontvangen ter kennisname omslag 159 Stukken van de fractiecommissie Onderwijs en Wetenschappen, ontvangen ter kennisname omslag 126 Stukken betreffende de werkgroep Kerk en Overheid van de CDA-Tweede Kamerfractie pak 160 Stukken betreffende de fractiecommissie Binnenlandse Zaken omslag 161 Enkele stukken betreffende diverse onderwerpen opgemaakt door of voor de CDA- Tweede Kamerfractie omslag

22 22 Deetman Stukken betreffende de notitie 'De ministeriële verantwoordelijkheid' door dr. Hans van Spanning, lid van de CDA-Tweede Kamerfractie, opgesteld ten behoeve van het fractiebestuur omslag B.5.2 Onderwerpen van bemoeienis B Onderwijs B.5.2 ONDERWERPEN VAN BEMOEIENIS Betreft stukken uit de periode tijdens zijn lidmaatschap en voorzitterschap van de Tweede Kamer, maar soms ook eerdere en latere stukken die direct met het onderwerp verband houden. B ONDERWIJS 163 Stukken betreffende de democratisering in het onderwijs en welzijnsinstellingen, in het bijzonder de vorming van ondernemingsraden pak 164 Losse stukken die betrekking hebben op diverse onderwerpen van het onderwijs, waaronder kamerstuk ( ) , nr 38 zijn motie ingediend tijdens de behandeling van de Perspectievennota Zuid-Limburg omslag 165 Stukken betreffende de voorschriften voor het centraal schriftelijk eindexamen geschiedenis en staatsinrichting op scholen voor VWO, HAVO en MAVO omslag 166 Stukken betreffende het ontwikkelingsplan voor het voortgezet onderwijs omslag 167 Stukken betreffende de Commissie Vernieuwing en Innovatie, belast met de ontwikkeling en vernieuwing van het primair en secundair onderwijs ca 1 omslag 168 Notitie van Deetman over een meerjarenaanpak van de werkeloosheid in het onderwijs stuk 169 Stukken betreffende de ontwikkeling van het PABO-onderwijs omslag 170 Stukken betreffende de toegankelijkheid en doorstromingmogelijkheden naar het hoger- en wetenschappelijk onderwijs, met stukken van de Werkgroep Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1996 (HOOP) omslag Stukken betreffende het doelmatigheidsonderzoek naar het vergoedingenstelsel

23 Deetman 23 voor het basisonderwijs (Londo-stelsel) omslag en 2 pakken , omslag Stukken betreffende de nota 'Grenzen verleggen' met betrekking tot de internationalisering van het onderwijs omslag 175 Stukken betreffende decentralisatie van de huisvesting in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) omslag B Abortus B ABORTUS Knipsels van krantenartikelen en andere publicaties over het abortusvraagstuk omslag en 2 pakken , omslag Rapport van de commissie Zedelijkheidswetgeving 'Abortus Provocatus', ingesteld door het bestuur van de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting omslag De Savornin Lohmanstichting was het wetenschappelijk bureau van de CHU. 180 Ingekomen brieven van verschillende personen, verenigingen en instanties over de abortuswetgeving omslag 181 Ingekomen stukken over de abortuswetgeving, ter kennisname toegestuurd door derden ca 1 omslag 182 Teksten van persberichten uitgegeven door Tweede Kamerfracties en hulpverleningsinstanties en verslagen van radio- en televisiegesprekken met diverse personen naar aanleiding van de abortuswetgeving omslag 183 Vergaderstukken van de CDA-fractiecommissie Abortus, waarvan Deetman voorzitter was.

24 24 Deetman omslag 184 Agenda's en notulen van vergaderingen van de Bijzondere Tweede Kamer Commissie voor Wetsontwerp en , met bijlagen omslag Deetman is voorzitter van deze commissie. Wetsontwerp betreft Regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap en Wetsontwerp betreft een Initiatiefvoorstel van de kamerleden Abma en Verburgh voor de Wet levensbescherming menselijke vrucht. 185 Stukken betreffende de commentaren vanuit de maatschappij op de wetsontwerpen en omslag Genummerd en opgenomen in een lijst. 186 Stukken met commentaren van derden op het wetsontwerp omslag Genummerd en opgenomen in een lijst. 187 Documentatiemap van het congres 'Voor het Leven', georganiseerd door de Evangelische Omroep omslag 188 Brieven van verschillende personen, verenigingen en instanties, ingekomen bij de Bijzondere Commissie voor Wetsontwerp en omslag 189 Correspondentie met fractiegenoten D. Cornelissen, G. van Dam en R. Lubbers over de abortuswetgeving omslag 190 Correspondentie met partijgenoten of partijafdelingen over de abortuswetgeving ca-1980 ca 1 omslag 191 Notities en teksten van redevoeringen van Deetman of van fractiegenoten over de abortuswetgeving ca-1980 ca 1 omslag 192 Vergaderstukken van de CDA-fractie betreffende de abortuswetsontwerpen omslag 193 Documentatiemap van de persconferentie over abortuswetgeving, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH) omslag Bevat foto.

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980)

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980) Nummer archiefinventaris: 2.19.046.08 Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, 1962-1967 (1980) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Museum voor Volkenkunde te Leiden, 1843-1961

Inventaris van het archief van het Museum voor Volkenkunde te Leiden, 1843-1961 Nummer archiefinventaris: 3.12.16 Inventaris van het archief van het Museum voor Volkenkunde te Leiden, 1843-1961 Archief bevindt zich tijdelijk in het Nationaal Museum van Wereldculturen te Leiden t.b.v.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967)

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.36 Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren 1849-1916], 1908-1916 (1967) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van dr. J. Groenendaal [geboren 1920],

Inventaris van het archief van dr. J. Groenendaal [geboren 1920], Nummer archiefinventaris: 2.21.281.20 Inventaris van het archief van dr. J. Groenendaal [geboren 1920], 1949-1988 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.57 Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.22.35 Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, 1976-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay,

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, Nummer archiefinventaris: 2.21.347 Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, 1923-1945 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Nummer archiefinventaris: 2.04.40.05 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Nummer archiefinventaris: 2.19.169 Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie