Maatschappelijke Stage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijke Stage"

Transcriptie

1 Maatschappelijke Stage leerjaar 4 Zelfstandig op zoek naar een stage adres Naam: Klas:.. Mentor:. 56

2 INHOUDSOPGAVE Blz. Hoofdstuk 1 58 Inleiding en plan van aanpak Hoofdstuk 2 63 Vaardighedenslijsten Hoofdstuk 3 64 Tijdens de stage Hoofdstuk 4 67 Na de stage Bijlage 1 68 Gegevens Bijlage 2 69 Vaardighedenlijsten Bijlage 3 72 Stage-overeenkomst Bijlage 4 77 Instructies voor videoverslag 57

3 Hoofdstuk 1 Inleiding en plan van aanpak 1.1 Woord vooraf Je bent begonnen aan het laatste gedeelte van je maatschappelijke stage. In het tweede en het derde jaar heeft de school de stageadressen voor je uitgezocht. In het vierde jaar ga je de stageadressen zelf zoeken of doe je zelf al vrijwilligerswerk. Dit gedeelte uit het stage portfolio zal als handleiding gebruikt worden bij het uitvoeren van de maatschappelijke stage in het vierde jaar. In dit gedeelte kun je allerlei informatie vinden, die nodig is om de stage tot een succes te maken. De informatie bestaat o.a. uit een werkboek waarin je je werkzaamheden kunt noteren. Belangrijker nog is het stappenplan dat bestaat uit een aantal te ondernemen acties en opdrachten, die je voorafgaand aan, gedurende en na afloop van de stage zult moeten uitvoeren. Verder worden doelstellingen genoemd en je vindt een aantal suggesties en vragen die je zou kunnen stellen om je op weg te helpen. Elke leerling zal tijdens de stage begeleid worden door het stage-team. Tijdens de stage is de stage-coördinator, dhr. E. Smit, de contactpersoon voor school. Hij zal ook een evaluatiegesprek met je voeren. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar de stage-coördinator of spreek hem aan. adres: 1.2 Doelstellingen en voorwaarden Volgens het schoolplan wil onze school leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke zelfstandige burgers. Dit willen we bereiken door samen leren leven, leerlingen maatschappelijk betrokken maken met respect voor elkaar. Het deelnemen aan een maatschappelijke stage is op zichzelf een uitermate geschikt middel om deze schooldoelstellingen te bereiken. Maar er kan meer zijn. Doelstellingen die binnen het onderwijsprogramma passen zijn uitgebreider dan slechts deelname aan een stage. Ook vanuit de regering is de verplichting uitgesproken voor de deelname aan een maatschappelijke stage. Ook zij streeft hierbij de volgende doelstellingen na. Doelstellingen: Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid stimuleren. Kennismaken met kanten van de maatschappij waar de leerlingen (nog) weinig ervaring mee hebben. Leerlingen hun sociale competenties verder laten ontwikkelen. Leerlingen laten ervaren hoe het voelt om belangeloos iets voor een ander te doen, De leerlingen leren omgaan met een zekere mate van verantwoordelijkheid voor zijn/ haar werkzaamheden. 58

4 1.3 Plan van aanpak: de opzet van de stage Gedurende het cursusjaar gaan alle leerlingen uit de vierde klas, alleen of in groepsverband, werkzaamheden verrichten. De stage kan worden gelopen bij een door de vrijwilligersorganisaties aangeboden stageplaats of een door de school beschikbaar gestelde activiteit (gebruik hiervoor de website login en vervolgens MASTA. Het is ook mogelijk, dat je zelfstandig op zoek gaat naar een stageplaats. Daarvoor krijg je een aantal weken de tijd. Je stage instelling moet goedgekeurd worden door het stage team. Kom snel langs om te checken of je stage plaats aan alle eisen voldoet voor een maatschappelijke stage. Als je een geschikte stageplaats hebt gevonden, geef je de gegevens door via de website via klas 4 Groningen kom je bij opgeven (website heeft ook een doorlink op de Wessel Gansfort site onder onderwijs). Op deze website wordt ook extra informatie gegeven over de stage. Onder andere nieuwe vacatures worden op deze site geplaatst. Houd deze site het komende jaar dus ook goed in de gaten. Je kunt je via de site aanmelden vanaf 1 oktober 2012 tot 30 april In mei en juni 2014 vinden de eindgesprekken van de maatschappelijke stage plaats. Je dient de stage dan ook afgerond te hebben. 59

5 Lijst met 98 ideeën 1. Wandelen met honden uit het dierenasiel 2. Tweedehands schoenen en kleding verzamelen in samenwerking met een goed doel 3. Een maaltijd voor dak- en thuislozen of alleenstaande 65-plussers verzorgen 4. Sportactiviteiten voor kinderen in een achterstandsbuurt organiseren 5. Een lokaal popconcert helpen organiseren 6. Assisteren bij kinderenactiviteiten in buurthuizen, zoals een knutselmiddag 7. Zwarte Piet spelen in een verzorgingshuis 8. Ouderen helpen tijdens het middageten in een verpleeghuis 9. Met bejaarden een kerstmarkt in het tuincentrum bezoeken 10. Met de feestdagen een verzorgingshuis versieren 11. Gasten rondleiden tijdens een open dag op school 12. Helpen bij het koffie-uur in een bejaardenhuis 13. Activiteiten organiseren voor jongeren in het asielzoekerscentrum 14. Meewerken aan een muziekmiddag of kindertoneelvoorstelling 15. Een website of nieuwsbrief maken voor het lokale buurthuis 16. Wandelen met revalidatiepatiënten of bejaarden uit een zorginstelling 17. Zieken bezoeken in een ziekenhuis 18. Een themaschoolfeest of schoolmusical organiseren 19. Assisteren op de dagopvang voor blinden en slechtzienden 20. Een paardrijdag regelen voor gehandicapte kinderen 21. Een feestavond organiseren voor mensen met een verstandelijke handicap 22. Een dansles of -voorstelling geven op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen 23. De handen uit de mouwen steken op de kinderboerderij 24. Een muziekgroep arrangeren voor een verpleeghuis of kinderafdeling van een ziekenhuis 25. Een koffieochtend en een kindertekenwedstrijd in het asielzoekerscentrum organiseren 26. Ouderen leren omgaan met mobiele telefoons en/of internet 27. Een verhoogd bloemenbed voor gehandicapten maken 28. Training geven op de eigen sportclub 29. Een groep aan huis gebonden mensen meenemen naar het theater 30. Een balspeltoernooi organiseren voor mensen met een visuele handicap 31. Voorlezen op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen 32. Helpen met de organisatie van een spelersmiddag voor kinderen van de voetbalclub 33. Voor blinden een bewegwijzering in spraak of tast maken in dierentuinen 34. Een verwen- of doe-een-wensdag regelen in een verzorgingshuis 35. Een binnentuin van wilde bloemen voor een binnenstadschool maken 36. Het schoolplein of de speeltuin opknappen 37. Schilderijen maken met kinderen en een tentoonstelling organiseren 38. Een vijftiger jaren zing-mee-dag voor een bejaardenhuis organiseren 39. Speelgoed verzamelen voor de kinderopvang in het asielzoekerscentrum 40. Een huiswerkclub organiseren voor leerlingen met een taalachterstand 41. Een verhalenverteltheepartijtje organiseren in een verzorgingshuis 42. Een groep gehandicapten meenemen naar een sportwedstrijd 43. Vogelhuisjes bouwen voor bewoners van een bejaardenhuis 44. Lelijke graffiti verwijderen en een graffitiplan maken met de gemeente 45. Een rolstoelaanvalsplan organiseren voor moeilijk bereikbare gebouwen 46. Speelgoed repareren (of andere klusjes) bij de kinderdagafdeling van het ziekenhuis 47. Een modeshow organiseren in een bejaardenhuis 48. Een fietstocht op tandems voor verstandelijk gehandicapten plannen 49. Een boodschappendienst voor alleenstaande bejaarden regelen 50. Voor buurtkinderen een poppenkastvoorstelling opvoeren 51. Gedetineerden in een jeugdgevangenis bezoeken 52. Een brievenschrijfochtend in een verzorgingshuis organiseren 53. Meedoen met de wilgenknotactie en andere acties van Milieubeheer 54. Een excursie met kinderen naar de lokale natuur organiseren 55. Een voorlichting over milieu, aids of een ander belangwekkend onderwerp organiseren 56. Computerapparatuur voor basisscholen verzamelen 60

6 57. Een schoolkrant maken met leerlingen van een school voor zeer moeilijk lerenden 58. De lokale radio-omroep assisteren 59. Helpen bij het opknappen van de sportkantine 60. Het speelgoed van de spel-o-theek schoonmaken 61. De krant voorlezen aan bejaarden 62. Een kinderkamp leiden of ga meegaan als hulp 63. Een afdeling in een instelling opfrissen met een expositie van leerlingen 64. Helpen bij een computerproject voor mensen met een lichamelijke handicap 65. Brieven schrijven voor een belangenorganisatie 66. Maatje worden van een jonge vluchteling 67. Fondsen werven voor een goed doel, bijvoorbeeld door een autowasactie 68. Boeken inspreken voor slechthorenden 69. Honden helpen trainen bij de Dierenbescherming 70. Voorlichting geven over milieuvriendelijk gedrag aan verstandelijk gehandicapte kinderen 71. Helpen met groenonderhoud bij de ecologische stadsboerderij 72. Assisteren om het adressenbestand van de theaterwerkplaats bij te werken 73. Een website maken voor een lokale (sport)club 74. Voetbalwedstrijden begeleiden bij de jeugdcompetitie 75. Aerobicsles geven aan ouderen in een verzorgingshuis 76. Boeken lezen met kinderen met een taalachterstand 77. Fietsles geven aan asielzoekers en vluchtelingen 78. Sponsors werven om fietsen aan te schaffen 79. Op een basisschool lesgeven over je eigen taal en cultuur 80. Een culturele wereldreis op een basisschool organiseren met alle nationaliteiten in je eigen klas 81. Meedoen als vrijwilliger bij de Nederlandse filmdagen 82. Vakanties begeleiden bij een stichting of organisatie die aangepaste vakantie (bijvoorbeeld voor ouderen en zieken) organiseert 83. Ouderen thuis of in een verpleeghuis bezoeken 84. Een muurschildering in het buurthuis, op het buurtspeelplein of in het asielzoekerscentrum maken 85. Stukjes schrijven of foto s maken voor een wijkkrant 86. Een organisatie helpen om campagnemateriaal te ontwikkelen gericht op jongeren 87. Een buurtkrant maken samen met buurtbewoners 88. Een straatspeeldag organiseren 89. Helpen bij de avondvierdaagse 90. Assisteren bij de jaarlijkse open dag van de voetbalclub 91. Een museum in de buurt leuke activiteiten voor jongeren helpen verzinnen 92. Opa's en oma s helpen met het nemen en bewerken van digitale foto's van hun kleinkinderen 93. Helpen bij de kindervakantieweek 94. Een voorleesuurtje organiseren in de Openbare Bibliotheek 95. Een stadswandeling voor jongeren bedenken (of juist: voor ouderen door jongeren) 96. Achter de bar staan in een clubhuis 97. Samen een groot feest organiseren voor leeftijdsgenoten in het dorp 98. Kinderen rondleiden in een museum Kijk op de site: voor meer ideeën. 61

7 Stappenplan maatschappelijke stage klas 4: Stap 1: Je zoekt een stageplek en checkt bij twijfel bij het stage bureau of deze stage voldoet aan alle eisen. Vervolgens geef je de gegevens door op de site van UITLEG! Voor 30 april 2013 moeten de gegevens bij het stage-bureau binnen zijn. Het kan zijn dat je al vrijwilligerswerk hebt gedaan. Deze uren kun je ook doorgeven op de site. Als dit wordt goedgekeurd, hoef je geen stage meer te doen. Natuurlijk moet je dan nog wel een verslag maken. Stap 2: Je neemt contact op met het stage-adres en maakt afspraken over de te werken uren, begeleiding e.d. Je vult voor je met de stage begint de vaardighedenlijst in. Samen met de stage-instelling vul je de stage-overeenkomst in. Deze wordt ook ondertekend door je ouders. Per stage-instelling lever je een stage-overeenkomst in. Stap 3: Je loopt stage. Tijdens de stage verzamel je beeldmateriaal (foto s, video s) van je stageplek. Houd rekening met het portretrecht. Stap 4: Op de laatste dag van je stage vul je de vaardighedenlijst in. In je portfolio zit ook een vaardighedenlijst, die door je begeleider moet worden ingevuld. Stap 5: Je maakt een eindpresentatie in de vorm van een videoverslag. Aandachtspunten en instructies voor dit verslag vind je in je portfolio. Denk erom dat je het videoverslag op de juiste manier opslaat (zie instructies, bijlage 4) en verstuurt. Je levert je videoverslag, de vaardighedenlijsten, je gegevens en de stag overeenkomst in bij het stage-bureau. Voor 10 mei moet je je ingevulde portfolio en je videoverslag hebben ingeleverd. Stap 6: Je krijgt van het stage-bureau een uitnodiging voor een eindgesprek. Aan de hand van dit eindgesprek wordt besloten of je stage wordt goedgekeurd. 62

8 Hoofdstuk 2 Vaardigheden Het is de bedoeling dat je tijdens de stage specifieke vaardigheden opdoet. Ze staan in een schema vermeld (bijlage 2). Vul nu voor de stage begint in hoe goed jij bent in de genoemde vaardigheden en wat je nog wil ontwikkelen. Doe dit nadat je stage hebt gelopen nog een keer. Neem ook de vaardighedenslijsten uit leerjaar 2 en 3 mee. De vaardighedenlijst van leerjaar 4 bouwt hier op voort. Wat zijn de belangrijkste leerervaringen geweest, waarin heb je je het meest ontwikkeld? Waaraan ga je in de volgende stage nog werken? 63

9 Hoofdstuk 3 Tijdens de stage Problemen In geval van problemen tijdens de stage kun je deze het beste eerst aankaarten op de stageplaats. Als dat niet mogelijk is, kun je contact opnemen met je mentor of als hij/zij niet aanwezig is, met Dhr. E.Smit Mocht je ziek worden tijdens de stage, dan moet je vóór 8.30 uur afmelden op school en bij de stageplaats. Contactpersoon Wessel Gansfortcollege: E.H. Smit Verzekering Het is van belang dat je tijdens je stage goed verzekerd bent. Je bent via school verzekerd! Het gaat hier namelijk om een schoolactiviteit. Dit geldt zowel voor wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering) als voor letselschade aan jou toegebracht binnen de stageplaats. Stagedagboek Als geheugensteuntje kun je tijdens je stage een stagedagboek bijhouden. Hieronder vind je een voorbeeld van een stagedagboek. 64

10 Stagedagboek dag: datum: Omschrijf per dag summier welke werkzaamheden je daadwerkelijk verricht hebt! Deze werkzaamheden heb ik verricht: De volgende zaken waren nieuw voor mij: Het viel mij tegen dat: Het volgende heb ik geleerd: Ik wil de volgende opmerkingen maken: 65

11 Stagedagboek dag datum: Omschrijf per dag summier welke werkzaamheden je daadwerkelijk verricht hebt! Deze werkzaamheden heb ik verricht: De volgende zaken waren nieuw voor mij: Het viel mij tegen dat: Het volgende heb ik geleerd: Ik wil de volgende opmerkingen maken: 66

12 Hoofdstuk 4 Afsluitende beschouwing: Videoverslag Tijdens je stage maak je een video verslag van ongeveer 1 minuut. In dit videoverslag besteed je onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen: Waar heb je stagegelopen? Wat heb je gedaan (activiteiten)? Wat is er leuk aan je stage instelling? Wat is er minder leuk aan de stage instelling? Wat heb je geleerd tijdens je stage? In bijlage 4 vind je instructies voor het maken en opslaan van een videoverslag. Beoordeling Als de stage afgelopen is, lever je binnen een week je portfolio in, maar uiterlijk 10 mei 2013, Het portfolio bestaat uit: de bladzijde met je gegevens (bijlage 1) de ingevulde vaardighedenlijsten (bijlage 2) de stage-overeenkomst (bijlage 3, handtekeningen zijn belangrijk!,) het videoverslag (zie voor instructies bijlage 4) Lever je portfolio in bij het stage-bureau in de mediatheek. Het videoverslag lever je in via de mail Lukt dit niet, dan kun je een usb-stick inleveren bij het stage-bureau. Vergeet dan niet je naam en klas op de stick te vermelden! Als je de stage goed doorlopen hebt, krijg je een voldoende voor je stage. Eindgesprek (mei, juni 2014) Om je goed voor te bereiden op het eindgesprek kun je alvast nadenken over de volgende vragen: 1. Hoe is de maatschappelijke stage over het algemeen bevallen en zijn je verwachtingen uitgekomen? 2. Wat vind je van de werkzaamheden die je tijdens je stage hebt uitgevoerd? Wat heb je geleerd tijdens je stage? 3. Ben je vooraf voldoende geïnformeerd of had je nog andere informatie verwacht? 4. Ben je door de stage-coördinator voldoende op weg geholpen en begeleid? 5. Heb je nog plannen om in een andere vorm door te gaan met werkzaamheden bij deze organisatie? Of bij een andere organisatie? 6. Waarom heb je voor deze specifieke stage gekozen? 7. Hoe was de begeleiding op je stageplek? 8. Zou je iemand anders deze stage aanraden? Waarom wel/niet? 9. Nut van de maatschappelijke stage. 10. Kijk ook nog eens goed naar de vaardigheden van leerjaar 2 en 3 en 4. Welke ontwikkeling heb je doorgemaakt? 67

13 Bijlage 1: Gegevens Gegevens: Naam: Klas:.. Mentor:. adres:. Stageplaats: Naam instelling:.. Adres: Plaats:.. Telefoon:. Contactpersoon: adres:... Type instantie (sector):. Contactpersoon Wessel Gansfortcollege: E.H. Smit

14 Bijlage 2: Vaardighedenlijsten Vaardighedenlijst Leerjaar 4 invullijst voor de leerling Deze lijst wordt vooraf ingevuld organisatorische vaardigheden kan ik wel wil ik leren vind ik moeilijk Doen wat je belooft afspraken nakomen je houden aan regels het werk aanpakken op tijd komen afwezigheid doorgeven route naar stage bepalen zelf initiatief tonen uit jezelf iets doen zelfstandig werken oplossingen verzinnen sociale vaardigheden: communicatief luisteren naar anderen vragen durven stellen interesse tonen zeggen wat je vindt een gesprek beginnen afspraken maken sociale vaardigheden: samenwerken om hulp vragen met verschillende mensen kunnen omgaan leiding accepteren kritiek kunnen krijgen samenwerken complimenten geven complimenten ontvangen iets organiseren specifieke vaardigheden zorgzaam zijn rekening houden met anderen kunnen werken met materialen zorg voor de werkplek artistieke vaardigheden foto's en video's maken fantasie hebben 69

15 Vaardighedenlijst Leerjaar 4 invullijst voor de leerling Deze lijst wordt achteraf ingevuld organisatorische vaardigheden tevreden zeer tevreden aandachtspunt Doen wat je belooft afspraken nakomen je houden aan regels het werk aanpakken op tijd komen afwezigheid doorgeven route naar stage bepalen zelf initiatief tonen uit jezelf iets doen zelfstandig werken oplossingen verzinnen sociale vaardigheden: communicatief luisteren naar anderen vragen durven stellen interesse tonen zeggen wat je vindt een gesprek beginnen afspraken maken sociale vaardigheden: samenwerken om hulp vragen met verschillende mensen kunnen omgaan leiding accepteren kritiek kunnen krijgen samenwerken complimenten geven complimenten ontvangen iets organiseren specifieke vaardigheden zorgzaam zijn rekening houden met anderen kunnen werken met materialen zorg voor de werkplek artistieke vaardigheden foto's en video's maken fantasie hebben 70

16 Vaardighedenlijst Leerjaar 4 invullijst voor de stagebegeleider Deze lijst wordt achteraf ingevuld organisatorische vaardigheden tevreden zeer tevreden aandachtspunt Doen wat je belooft afspraken nakomen je houden aan regels het werk aanpakken op tijd komen afwezigheid doorgeven route naar stage bepalen zelf initiatief tonen uit jezelf iets doen zelfstandig werken oplossingen verzinnen sociale vaardigheden: communicatief luisteren naar anderen vragen durven stellen interesse tonen zeggen wat je vindt een gesprek beginnen afspraken maken sociale vaardigheden: samenwerken om hulp vragen met verschillende mensen kunnen omgaan leiding accepteren kritiek kunnen krijgen samenwerken complimenten geven complimenten ontvangen iets organiseren specifieke vaardigheden zorgzaam zijn rekening houden met anderen kunnen werken met materialen zorg voor de werkplek artistieke vaardigheden foto's en video's maken fantasie hebben Handtekening begeleider.. 71

17 Bijlage 3: Stage-overeenkomst Wessel Gansfortcollege Naam stage-bieder : Gevestigd te : Vertegenwoordigd door : Functie : Telefoonnummer : adres : Hierna te noemen Stage-bieder & Naam leerling : Adres : Woonplaats : Geboortedatum : Telefoonnummer : adres : Hierna te noemen Leerling & Naam school : Wessel Gansfortcollege Gevestigd te : Groningen Vertegenwoordigd door : E.H. Smit Functie : stage coördinator Telefoonnummer : adres : Hierna te noemen School 72

18 zijn het volgende overeengekomen: De stage-bieder stelt de leerling in de gelegenheid om in het kader van het onderwijsprogramma van de school vrijwilligerswerk (maatschappelijke stage) te doen. De stage-bieder is op de hoogte van de bedoelingen van de maatschappelijke stage, zie hiervoor a. Stage-duur en locatie De stageperiode is van t/m Stagedagen: Locatie stageplaats: b. Stagetijden De stagetijden zijn van tot uur. Aantal uren per dag: Het totaal aantal uren bedraagt: Handtekening stagebegeleider: Deze afspraken voldoen aan de eisen van de ATW (Arbeidstijdenwet) en de NRK (Nadere Regeling Kinderarbeid). Als de stage-bieder hiervan wil afwijken, dan is de toestemming nodig van de leerling, de ouders van de leerling en de school. c. Inhoud maatschappelijke stage De leerling gaat de volgende activiteiten verrichten: De stage-bieder zorgt ervoor dat de activiteiten voldoen aan de eisen van de Arbowet. 73

19 d. Begeleiding De stage-bieder zorgt voor een goede begeleiding van de leerling tijdens de maatschappelijke stage. De stagebegeleider is: dhr./mevr. De school zorgt ervoor dat de leerling goed is voorbereid op de maatschappelijke stage. De stagebegeleider is: dhr. E.H. Smit De stagebegeleider van de school is vóór en tijdens de stage aanspreekpunt voor zowel de leerling als de stage-bieder. e. Verzekering De school zorgt ervoor dat de leerling tijdens de maatschappelijke stage afdoende is verzekerd. De school heeft hiervoor een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De stage-bieder heeft voor haar werknemers en vrijwilligers een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) afgesloten of is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de Gemeente. f. Verslaglegging Na afloop van de stage laat de leerling de urenverantwoording aftekenen door de stagebieder. Tijdens de stage houdt de leerling een logboek bij dat als basis dient voor het videoverslag. Uiterlijk een week na het afronden van de maatschappelijke stage levert de leerling het videoverslag in bij de school. Als de stage-bieder er om vraagt, stuurt de leerling het verslag ook aan de stage-bieder. 74

20 g. Introductie en afsluiting Een week voordat de maatschappelijke stage begint, neemt de MaS-leerling contact op met de stage-bieder om afspraken te maken voor de eerste stage dag. Aan het eind van de stage vult de stage-bieder het totaal aantal uren en de vaardigheidslijst in en bespreekt dit met de leerling. h. Beëindiging van de stage-overeenkomst De overeenkomst eindigt aan het einde van de stageperiode. Tussentijds kunnen de partijen de overeenkomst per direct beëindigen als de stage niet verloopt zoals afgesproken en een van de partijen zich niet houdt aan de bepalingen in deze overeenkomst. i. Problemen Als er tijdens de stage een probleem ontstaat, proberen stage-bieder en MaS-leerling dit in onderling overleg op te lossen. Komen zij er samen niet uit, dan treedt de school op als bemiddelaar. 75

21 Namens de stage-bieder (naam): Plaats en datum: Handtekening : Leerling (naam): Ouder/verzorger (naam): Plaats en datum: Plaats en datum: Handtekening : Handtekening : Namens de school (naam): Plaats en datum: E.H. Smit september

22 Bijlage 4: Instructies voor het maken van een videoverslag Ga je gebruik maken van Windows Moviemaker, open dan via start het programma Windows live movie maker. Met de knop video of foto toevoegen kun je video s of foto s toevoegen. Je komt op de harde schijf van de computer terecht. Zoek hier naar je videobestanden. Zet de foto s en videobestanden in een goede volgorde achter elkaar. Vervolgens kun je muziek of effecten toevoegen. Via de knop bewerken kun je slechte stukken uit het bestand knippen (opties voor video). Klik je op opties voor teksten, dan kun je ook teksten toevoegen. Als je het bestand wilt bewaren, klik dan op project opslaan of op de diskette. Om het definitieve filmpje in te leveren klik je op film opslaan, sla het bestand op onder een leuke naam. Controleer of je een.wmv bestand krijgt. Alleen filmpjes met deze bestandsnaam kunnen we inlezen. Sla je het project op dan krijg je een.wlmp bestand. Dit bestand mag je niet inleveren! We kunnen je filmpje dan niet openen. Gebruik je Apple, dan krijg je een.mov bestand. Dit is ook goed. Wil je echt leuke video s maken met veel leuke effecten, dan mag je altijd gebruik maken van de Apple computer die in de mediatheek staat. Klik hier op i-movie en je maakt je eigen spectaculaire video. Als je leuke foto s hebt van je stageplaats en je wilt vanuit deze foto presenteren dan kun je in het social media theater gebruik maken van een green screen. Je kunt je zelf dan filmen op je stageplaats. Voor hulp bij het monteren in de mediatheek kun je vragen stellen aan dhr. Smit of gebruik maken van het help document in de Apple computer. 77

23 78

Praktische handleiding maatschappelijke stage

Praktische handleiding maatschappelijke stage Praktische handleiding maatschappelijke stage Voor leerling en stagebieder 2016 / 2017 Naam: Klas: Stagebedrijf: Waarom een Maatschappelijke Stage (mas)? We willen als school graag dat onze leerlingen

Nadere informatie

Naam leerling : E-mail : Klas : Stageplaats : Adres : Woonplaats :

Naam leerling : E-mail : Klas : Stageplaats : Adres : Woonplaats : Naam leerling : E-mail : Klas : Stageplaats : Adres : Woonplaats : Toelichting: voor leerlingen Definitie en doel Een maatschappelijke stage is een vorm van leren buiten de school, waarbij leerlingen vanuit

Nadere informatie

Stageloper. Informatieboekje maatschappelijke stage

Stageloper. Informatieboekje maatschappelijke stage Stageloper Informatieboekje maatschappelijke stage Inhoud NAW gegevens 3 Organisatie maatschappelijke stage 4 Kalender 5 Wie is wie? 6 Het kennismakingsgesprek bij de stagebieder 7 Welke vaardigheden heb

Nadere informatie

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas.

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. VOORBEELDEN? Om je een paar ideeën te geven zie je hieronder een aantal leuke klussen staan die je alleen of samen met klasgenootjes zou kunnen uitvoeren. 1. Ga wandelen

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

1.1 Doelen van de maatschappelijke stage

1.1 Doelen van de maatschappelijke stage VOORBEREIDING STAGE 1.1 Doelen van de maatschappelijke stage Uiteraard ga je niet zomaar een maatschappelijke stage lopen. Het Wellantcollege Houten heeft voor de stage een aantal doelen opgesteld, waarvan

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

MAS... VAN ERVARING NAAR BELEVENIS

MAS... VAN ERVARING NAAR BELEVENIS MAS... VAN ERVARING NAAR BELEVENIS INSPIRED BY VCD PAGINA 1 VAN 12 Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs krijgen vanaf het schooljaar 2011 te maken

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Klas: Mentor: Stageboek Naam: 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

Stage (voor elke stage een nieuwe bijlage)

Stage (voor elke stage een nieuwe bijlage) Checklist stageovereenkomst maatschappelijke stage Naam stagebieder : Vertegenwoordigd door : In de functie van : Hierna te noemen stagebieder In dit blok staan de personen/instellingen die de overeenkomst

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS)

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS) 2013-2014 MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS) Iedereen doet ertoe! inleiding Bij OSG Sevenwolden is de maatschappelijke stage (MaS) een verplicht onderdeel in het derde leerjaar. Elke leerling moet dan minimaal

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo-3 2010-2011 Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth. Schooljaar 2011 2012 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Contact leggen. Wanneer en met wie heb je contact gehad met de organisatie? Vul de datum in en de naam/namen van de persoon/personen:

Contact leggen. Wanneer en met wie heb je contact gehad met de organisatie? Vul de datum in en de naam/namen van de persoon/personen: Contact leggen Voordat je begint, heb je contact gelegd met de stageorganisatie waar je gaat stagelopen. Op het onderstaande formulier vul je daarover de vragen in: Wanneer en met wie heb je contact gehad

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van!

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van! MaSt een Must H4 en V4 Maak er iets moois van! Handleiding Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 INLEIDING: Het Ministerie van Onderwijs schrijft: Maatschappelijke Stage: Vanaf schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

s Gravendreef College Leidschendam. Maatschappijleer VMBO DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE. Dit stageboekje is van

s Gravendreef College Leidschendam. Maatschappijleer VMBO DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE. Dit stageboekje is van 2015-2016 s Gravendreef College Leidschendam Maatschappijleer VMBO DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Dit stageboekje is van INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Wat is een maatschappelijke stage? 3 De stage-eisen 4 Ideeën

Nadere informatie

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van!

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van! MaSt een Must H4 en V4 Maak er iets moois van! Handleiding Maatschappelijke Stage Schooljaar 2011-2012 INLEIDING: Het Ministerie van Onderwijs schrijft: Maatschappelijke Stage: Vanaf schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto Werkwijzer december 2011 Leerling Stagedossier Copyright Konekto INLOGGEN via www.konekto.nl en knop LOGIN Je komt in het stagedossieroverzicht, met een lege stageovereenkomst waarop je naam en klas al

Nadere informatie

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Maatschappelijke stage bij Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Handboek maatschappelijk stage Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel 2011-2012 Maatschappelijke stage Inleiding Samen leven kun

Nadere informatie

MaS Instructie Stagerage

MaS Instructie Stagerage Hieronder vind je een uitgebreide instructie voor de website Stagerage. Stap 1: Inloggen en aanmelden: 1. Ga naar de website van MaS Gennep: www.masgennep.nl. Op deze site vind je een link naar Stagerage:

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Tientallen ideeën voor een leuke en zinvolle Maatschappelijke Stage

Tientallen ideeën voor een leuke en zinvolle Maatschappelijke Stage Tientallen ideeën voor een leuke en zinvolle Maatschappelijke Stage 1 Tips 2 Sport 3 Zorg en senioren 4 Info en advies 5 Ideële doelen 6 Media, tv, radio en websites 7 Kunst en cultuur 8 Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr 22 Februari 2013

Nieuwsbrief nr 22 Februari 2013 Maatschappelijke Stage Stagecertificaat voor leerlingen Onlangs heeft Timpaan Welzijn een algemeen certificaat voor de maatschappelijke stage laten ontwikkelen voor de scholen in Zuidwest Friesland. Leerlingen

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Voorbeelden van maatschappelijke stages per sector:

Voorbeelden van maatschappelijke stages per sector: Voorbeelden van maatschappelijke stages per sector: SPORT EN RECREATIE Een evenement zoals een sportdag, disco, spelletjesavond, jongerensoos, Sinterklaas- of Paasfeest Kantinedienst draaien Training geven

Nadere informatie

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas :

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas : STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven Naam : Klas : Pleincollege Nuenen Novalis College Sportlaan 8 Sterrenlaan 16 5670 AA Nuenen 5631 KA

Nadere informatie

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Locatie Nachtegaalplein februari 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding en Verantwoording porfolio Hoofdstuk 2 - Voorafgaand

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE Zomer MaS MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 2017-2018 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon van de Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contact Zwin-College; 0117-454555

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid XPP: Expo personal project Doel Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid Route Eigen verantwoordelijkheden Duidelijk resultaat voor leerling

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

OnStage. Handleiding voor studenten

OnStage. Handleiding voor studenten OnStage Handleiding voor studenten Versie: 1 maart 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen in OnStage...1 1.1 Stappenplan...4 1.2 Voorlichting...5 1.3 Sollicitatiebrief en C.V. toevoegen...5 1.4 Voorkeuren bepalen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school:

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: Wat doe jij voor een ander? ZWIN COLLEGE OOSTBURG MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: 0117-454555 Wat doe jij voor een ander? Je bent een geweldige

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2010

Stagerage Versie 3 zomer 2010 Stagerage Versie 3 zomer 2010 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Werkboek VWO4. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor:

Werkboek VWO4. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor: Werkboek VWO4 Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor: 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Things to do.... 4 Ik ben geweldig.... 6 Wat wil je leren van je maatschappelijke stage?... 7 Maatschappelijke competenties...

Nadere informatie

Dienstverlening & commercie stage

Dienstverlening & commercie stage Dienstverlening & commercie stage 1 Inhoudsopgave 1 Doen 3 Twee begeleiders 3 De voorbereiding 3 De start 3 De verdieping 3 De afronding 3 2 De spelregels en afspraken 4 De stageovereenkomst 4 Verzekeringen

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere.

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Als jongere (al dan niet aan het werk) kan je mytalent@work

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

Verslag stage ID-dance

Verslag stage ID-dance Verslag stage ID-dance 1 Gabriëlle van Tussenbroek, 4D Inhoud Motivatie (pagina 3) Algemene gegevens (pagina 4) Gesprek werkplanning (pagina 5) Verloop stageperiode (pagina 6) Afsluitende beschouwing en

Nadere informatie

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS MaS StageGids Mw. I. de Vries is de stagecoördinator van RSG Slingerbos Levant en contactpersoon voor zowel locatie Slingerbos Hoofdstuk 1 als locatie Levant. Zij verzorgt de voorlichting, denkt mee bij

Nadere informatie

(bij het berekenen van de uitslag worden alleen de "Ja"-antwoorden geteld, dus indien uw antwoord "Nee" is dan hoeft u niets in te vullen)

(bij het berekenen van de uitslag worden alleen de Ja-antwoorden geteld, dus indien uw antwoord Nee is dan hoeft u niets in te vullen) Interesses Welke dagelijkse en minder dagelijkse dingen vindt u leuk om te doen? Hieronder ziet u een lijst met allerlei klussen en activiteiten. Selecteer "" bij de activiteiten die u prettig vindt om

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave Inleiding 3 In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Stedelijk College Eindhoven Avignonlaan MaS Stedelijk College Eindhoven, Avignonlaan 1 1. Voorwoord Binnen de eerste drie jaar op het Stedelijk College Eindhoven ga je

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke Stage

Draaiboek Maatschappelijke Stage Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina 1 13-1-2012 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar 1... 7 Leerjaar

Nadere informatie

MaS-werkboek. 3 en 4 VMBO-T. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4:

MaS-werkboek. 3 en 4 VMBO-T. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4: MaS-werkboek 3 en 4 VMBO-T Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4: Namen, adressen en inloggegevens Leerling Naam leerling: Klas: Adres: Postcode/plaats: Geb. datum: Telefoon van ouder/verzorger:

Nadere informatie

Stageopdracht Maatschappelijke Stage 2013 Havo 4 en Vwo 5

Stageopdracht Maatschappelijke Stage 2013 Havo 4 en Vwo 5 Stageopdracht Maatschappelijke Stage 2013 Havo 4 en Vwo 5 Inhoud: 1. Instructie voor de leerlingen 2. Formulieren stagegegevens 3. Werkopdracht en verslag 1.Instructie voor de leerlingen Doel van de maatschappelijke

Nadere informatie

Klas 10 STAGE 2013/2014

Klas 10 STAGE 2013/2014 Klas 10 STAGE 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij : Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Stage: De regels & afspraken

Stage: De regels & afspraken Stage: De regels & afspraken Handboek voor studenten centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00 1 2 Beste student, Je hebt gekozen voor een stageplaats bij Markant. Welkom! In onderstaande

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Stappenplan Movie Maker

Stappenplan Movie Maker Start Movie Maker op Stappenplan Movie Maker Foto s, filmpjes of muziek importeren Voor je aan de slag kan moet je eerst je filmpje of je foto s importeren naar Movie Maker. Daarvoor klik je op een van

Nadere informatie

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair.

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 4

Nadere informatie

De Beroepsgerichte Stage.

De Beroepsgerichte Stage. Informatie over de Beroepsgerichte Stage 3 bbl en kbl De Beroepsgerichte Stage. Aan het eind van het derde schooljaar ga je voor het eerst op stage. Voor de meesten zal dit een spannende, bijzondere en

Nadere informatie

informeren en inspireren (stap 1 en 2)

informeren en inspireren (stap 1 en 2) informeren en inspireren (stap 1 en 2) Stap 1: Informeren Op leest u actuele informatie, stagevoorbeelden en meer. U kunt ook contact opnemen met de contactpersonen van het project Kerk en Stage, u vindt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Weet wat je leert! Een instrument om te benoemen wat leerlingen in hun maatschappelijke stage leren.

Weet wat je leert! Een instrument om te benoemen wat leerlingen in hun maatschappelijke stage leren. Weet wat je leert! Een instrument om te benoemen wat leerlingen in hun maatschappelijke stage leren. MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie