Maatschappelijke Stage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijke Stage"

Transcriptie

1 Maatschappelijke Stage leerjaar 4 Zelfstandig op zoek naar een stage adres Naam: Klas:.. Mentor:. 56

2 INHOUDSOPGAVE Blz. Hoofdstuk 1 58 Inleiding en plan van aanpak Hoofdstuk 2 63 Vaardighedenslijsten Hoofdstuk 3 64 Tijdens de stage Hoofdstuk 4 67 Na de stage Bijlage 1 68 Gegevens Bijlage 2 69 Vaardighedenlijsten Bijlage 3 72 Stage-overeenkomst Bijlage 4 77 Instructies voor videoverslag 57

3 Hoofdstuk 1 Inleiding en plan van aanpak 1.1 Woord vooraf Je bent begonnen aan het laatste gedeelte van je maatschappelijke stage. In het tweede en het derde jaar heeft de school de stageadressen voor je uitgezocht. In het vierde jaar ga je de stageadressen zelf zoeken of doe je zelf al vrijwilligerswerk. Dit gedeelte uit het stage portfolio zal als handleiding gebruikt worden bij het uitvoeren van de maatschappelijke stage in het vierde jaar. In dit gedeelte kun je allerlei informatie vinden, die nodig is om de stage tot een succes te maken. De informatie bestaat o.a. uit een werkboek waarin je je werkzaamheden kunt noteren. Belangrijker nog is het stappenplan dat bestaat uit een aantal te ondernemen acties en opdrachten, die je voorafgaand aan, gedurende en na afloop van de stage zult moeten uitvoeren. Verder worden doelstellingen genoemd en je vindt een aantal suggesties en vragen die je zou kunnen stellen om je op weg te helpen. Elke leerling zal tijdens de stage begeleid worden door het stage-team. Tijdens de stage is de stage-coördinator, dhr. E. Smit, de contactpersoon voor school. Hij zal ook een evaluatiegesprek met je voeren. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar de stage-coördinator of spreek hem aan. adres: 1.2 Doelstellingen en voorwaarden Volgens het schoolplan wil onze school leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke zelfstandige burgers. Dit willen we bereiken door samen leren leven, leerlingen maatschappelijk betrokken maken met respect voor elkaar. Het deelnemen aan een maatschappelijke stage is op zichzelf een uitermate geschikt middel om deze schooldoelstellingen te bereiken. Maar er kan meer zijn. Doelstellingen die binnen het onderwijsprogramma passen zijn uitgebreider dan slechts deelname aan een stage. Ook vanuit de regering is de verplichting uitgesproken voor de deelname aan een maatschappelijke stage. Ook zij streeft hierbij de volgende doelstellingen na. Doelstellingen: Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid stimuleren. Kennismaken met kanten van de maatschappij waar de leerlingen (nog) weinig ervaring mee hebben. Leerlingen hun sociale competenties verder laten ontwikkelen. Leerlingen laten ervaren hoe het voelt om belangeloos iets voor een ander te doen, De leerlingen leren omgaan met een zekere mate van verantwoordelijkheid voor zijn/ haar werkzaamheden. 58

4 1.3 Plan van aanpak: de opzet van de stage Gedurende het cursusjaar gaan alle leerlingen uit de vierde klas, alleen of in groepsverband, werkzaamheden verrichten. De stage kan worden gelopen bij een door de vrijwilligersorganisaties aangeboden stageplaats of een door de school beschikbaar gestelde activiteit (gebruik hiervoor de website login en vervolgens MASTA. Het is ook mogelijk, dat je zelfstandig op zoek gaat naar een stageplaats. Daarvoor krijg je een aantal weken de tijd. Je stage instelling moet goedgekeurd worden door het stage team. Kom snel langs om te checken of je stage plaats aan alle eisen voldoet voor een maatschappelijke stage. Als je een geschikte stageplaats hebt gevonden, geef je de gegevens door via de website via klas 4 Groningen kom je bij opgeven (website heeft ook een doorlink op de Wessel Gansfort site onder onderwijs). Op deze website wordt ook extra informatie gegeven over de stage. Onder andere nieuwe vacatures worden op deze site geplaatst. Houd deze site het komende jaar dus ook goed in de gaten. Je kunt je via de site aanmelden vanaf 1 oktober 2012 tot 30 april In mei en juni 2014 vinden de eindgesprekken van de maatschappelijke stage plaats. Je dient de stage dan ook afgerond te hebben. 59

5 Lijst met 98 ideeën 1. Wandelen met honden uit het dierenasiel 2. Tweedehands schoenen en kleding verzamelen in samenwerking met een goed doel 3. Een maaltijd voor dak- en thuislozen of alleenstaande 65-plussers verzorgen 4. Sportactiviteiten voor kinderen in een achterstandsbuurt organiseren 5. Een lokaal popconcert helpen organiseren 6. Assisteren bij kinderenactiviteiten in buurthuizen, zoals een knutselmiddag 7. Zwarte Piet spelen in een verzorgingshuis 8. Ouderen helpen tijdens het middageten in een verpleeghuis 9. Met bejaarden een kerstmarkt in het tuincentrum bezoeken 10. Met de feestdagen een verzorgingshuis versieren 11. Gasten rondleiden tijdens een open dag op school 12. Helpen bij het koffie-uur in een bejaardenhuis 13. Activiteiten organiseren voor jongeren in het asielzoekerscentrum 14. Meewerken aan een muziekmiddag of kindertoneelvoorstelling 15. Een website of nieuwsbrief maken voor het lokale buurthuis 16. Wandelen met revalidatiepatiënten of bejaarden uit een zorginstelling 17. Zieken bezoeken in een ziekenhuis 18. Een themaschoolfeest of schoolmusical organiseren 19. Assisteren op de dagopvang voor blinden en slechtzienden 20. Een paardrijdag regelen voor gehandicapte kinderen 21. Een feestavond organiseren voor mensen met een verstandelijke handicap 22. Een dansles of -voorstelling geven op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen 23. De handen uit de mouwen steken op de kinderboerderij 24. Een muziekgroep arrangeren voor een verpleeghuis of kinderafdeling van een ziekenhuis 25. Een koffieochtend en een kindertekenwedstrijd in het asielzoekerscentrum organiseren 26. Ouderen leren omgaan met mobiele telefoons en/of internet 27. Een verhoogd bloemenbed voor gehandicapten maken 28. Training geven op de eigen sportclub 29. Een groep aan huis gebonden mensen meenemen naar het theater 30. Een balspeltoernooi organiseren voor mensen met een visuele handicap 31. Voorlezen op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen 32. Helpen met de organisatie van een spelersmiddag voor kinderen van de voetbalclub 33. Voor blinden een bewegwijzering in spraak of tast maken in dierentuinen 34. Een verwen- of doe-een-wensdag regelen in een verzorgingshuis 35. Een binnentuin van wilde bloemen voor een binnenstadschool maken 36. Het schoolplein of de speeltuin opknappen 37. Schilderijen maken met kinderen en een tentoonstelling organiseren 38. Een vijftiger jaren zing-mee-dag voor een bejaardenhuis organiseren 39. Speelgoed verzamelen voor de kinderopvang in het asielzoekerscentrum 40. Een huiswerkclub organiseren voor leerlingen met een taalachterstand 41. Een verhalenverteltheepartijtje organiseren in een verzorgingshuis 42. Een groep gehandicapten meenemen naar een sportwedstrijd 43. Vogelhuisjes bouwen voor bewoners van een bejaardenhuis 44. Lelijke graffiti verwijderen en een graffitiplan maken met de gemeente 45. Een rolstoelaanvalsplan organiseren voor moeilijk bereikbare gebouwen 46. Speelgoed repareren (of andere klusjes) bij de kinderdagafdeling van het ziekenhuis 47. Een modeshow organiseren in een bejaardenhuis 48. Een fietstocht op tandems voor verstandelijk gehandicapten plannen 49. Een boodschappendienst voor alleenstaande bejaarden regelen 50. Voor buurtkinderen een poppenkastvoorstelling opvoeren 51. Gedetineerden in een jeugdgevangenis bezoeken 52. Een brievenschrijfochtend in een verzorgingshuis organiseren 53. Meedoen met de wilgenknotactie en andere acties van Milieubeheer 54. Een excursie met kinderen naar de lokale natuur organiseren 55. Een voorlichting over milieu, aids of een ander belangwekkend onderwerp organiseren 56. Computerapparatuur voor basisscholen verzamelen 60

6 57. Een schoolkrant maken met leerlingen van een school voor zeer moeilijk lerenden 58. De lokale radio-omroep assisteren 59. Helpen bij het opknappen van de sportkantine 60. Het speelgoed van de spel-o-theek schoonmaken 61. De krant voorlezen aan bejaarden 62. Een kinderkamp leiden of ga meegaan als hulp 63. Een afdeling in een instelling opfrissen met een expositie van leerlingen 64. Helpen bij een computerproject voor mensen met een lichamelijke handicap 65. Brieven schrijven voor een belangenorganisatie 66. Maatje worden van een jonge vluchteling 67. Fondsen werven voor een goed doel, bijvoorbeeld door een autowasactie 68. Boeken inspreken voor slechthorenden 69. Honden helpen trainen bij de Dierenbescherming 70. Voorlichting geven over milieuvriendelijk gedrag aan verstandelijk gehandicapte kinderen 71. Helpen met groenonderhoud bij de ecologische stadsboerderij 72. Assisteren om het adressenbestand van de theaterwerkplaats bij te werken 73. Een website maken voor een lokale (sport)club 74. Voetbalwedstrijden begeleiden bij de jeugdcompetitie 75. Aerobicsles geven aan ouderen in een verzorgingshuis 76. Boeken lezen met kinderen met een taalachterstand 77. Fietsles geven aan asielzoekers en vluchtelingen 78. Sponsors werven om fietsen aan te schaffen 79. Op een basisschool lesgeven over je eigen taal en cultuur 80. Een culturele wereldreis op een basisschool organiseren met alle nationaliteiten in je eigen klas 81. Meedoen als vrijwilliger bij de Nederlandse filmdagen 82. Vakanties begeleiden bij een stichting of organisatie die aangepaste vakantie (bijvoorbeeld voor ouderen en zieken) organiseert 83. Ouderen thuis of in een verpleeghuis bezoeken 84. Een muurschildering in het buurthuis, op het buurtspeelplein of in het asielzoekerscentrum maken 85. Stukjes schrijven of foto s maken voor een wijkkrant 86. Een organisatie helpen om campagnemateriaal te ontwikkelen gericht op jongeren 87. Een buurtkrant maken samen met buurtbewoners 88. Een straatspeeldag organiseren 89. Helpen bij de avondvierdaagse 90. Assisteren bij de jaarlijkse open dag van de voetbalclub 91. Een museum in de buurt leuke activiteiten voor jongeren helpen verzinnen 92. Opa's en oma s helpen met het nemen en bewerken van digitale foto's van hun kleinkinderen 93. Helpen bij de kindervakantieweek 94. Een voorleesuurtje organiseren in de Openbare Bibliotheek 95. Een stadswandeling voor jongeren bedenken (of juist: voor ouderen door jongeren) 96. Achter de bar staan in een clubhuis 97. Samen een groot feest organiseren voor leeftijdsgenoten in het dorp 98. Kinderen rondleiden in een museum Kijk op de site: voor meer ideeën. 61

7 Stappenplan maatschappelijke stage klas 4: Stap 1: Je zoekt een stageplek en checkt bij twijfel bij het stage bureau of deze stage voldoet aan alle eisen. Vervolgens geef je de gegevens door op de site van UITLEG! Voor 30 april 2013 moeten de gegevens bij het stage-bureau binnen zijn. Het kan zijn dat je al vrijwilligerswerk hebt gedaan. Deze uren kun je ook doorgeven op de site. Als dit wordt goedgekeurd, hoef je geen stage meer te doen. Natuurlijk moet je dan nog wel een verslag maken. Stap 2: Je neemt contact op met het stage-adres en maakt afspraken over de te werken uren, begeleiding e.d. Je vult voor je met de stage begint de vaardighedenlijst in. Samen met de stage-instelling vul je de stage-overeenkomst in. Deze wordt ook ondertekend door je ouders. Per stage-instelling lever je een stage-overeenkomst in. Stap 3: Je loopt stage. Tijdens de stage verzamel je beeldmateriaal (foto s, video s) van je stageplek. Houd rekening met het portretrecht. Stap 4: Op de laatste dag van je stage vul je de vaardighedenlijst in. In je portfolio zit ook een vaardighedenlijst, die door je begeleider moet worden ingevuld. Stap 5: Je maakt een eindpresentatie in de vorm van een videoverslag. Aandachtspunten en instructies voor dit verslag vind je in je portfolio. Denk erom dat je het videoverslag op de juiste manier opslaat (zie instructies, bijlage 4) en verstuurt. Je levert je videoverslag, de vaardighedenlijsten, je gegevens en de stag overeenkomst in bij het stage-bureau. Voor 10 mei moet je je ingevulde portfolio en je videoverslag hebben ingeleverd. Stap 6: Je krijgt van het stage-bureau een uitnodiging voor een eindgesprek. Aan de hand van dit eindgesprek wordt besloten of je stage wordt goedgekeurd. 62

8 Hoofdstuk 2 Vaardigheden Het is de bedoeling dat je tijdens de stage specifieke vaardigheden opdoet. Ze staan in een schema vermeld (bijlage 2). Vul nu voor de stage begint in hoe goed jij bent in de genoemde vaardigheden en wat je nog wil ontwikkelen. Doe dit nadat je stage hebt gelopen nog een keer. Neem ook de vaardighedenslijsten uit leerjaar 2 en 3 mee. De vaardighedenlijst van leerjaar 4 bouwt hier op voort. Wat zijn de belangrijkste leerervaringen geweest, waarin heb je je het meest ontwikkeld? Waaraan ga je in de volgende stage nog werken? 63

9 Hoofdstuk 3 Tijdens de stage Problemen In geval van problemen tijdens de stage kun je deze het beste eerst aankaarten op de stageplaats. Als dat niet mogelijk is, kun je contact opnemen met je mentor of als hij/zij niet aanwezig is, met Dhr. E.Smit Mocht je ziek worden tijdens de stage, dan moet je vóór 8.30 uur afmelden op school en bij de stageplaats. Contactpersoon Wessel Gansfortcollege: E.H. Smit Verzekering Het is van belang dat je tijdens je stage goed verzekerd bent. Je bent via school verzekerd! Het gaat hier namelijk om een schoolactiviteit. Dit geldt zowel voor wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering) als voor letselschade aan jou toegebracht binnen de stageplaats. Stagedagboek Als geheugensteuntje kun je tijdens je stage een stagedagboek bijhouden. Hieronder vind je een voorbeeld van een stagedagboek. 64

10 Stagedagboek dag: datum: Omschrijf per dag summier welke werkzaamheden je daadwerkelijk verricht hebt! Deze werkzaamheden heb ik verricht: De volgende zaken waren nieuw voor mij: Het viel mij tegen dat: Het volgende heb ik geleerd: Ik wil de volgende opmerkingen maken: 65

11 Stagedagboek dag datum: Omschrijf per dag summier welke werkzaamheden je daadwerkelijk verricht hebt! Deze werkzaamheden heb ik verricht: De volgende zaken waren nieuw voor mij: Het viel mij tegen dat: Het volgende heb ik geleerd: Ik wil de volgende opmerkingen maken: 66

12 Hoofdstuk 4 Afsluitende beschouwing: Videoverslag Tijdens je stage maak je een video verslag van ongeveer 1 minuut. In dit videoverslag besteed je onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen: Waar heb je stagegelopen? Wat heb je gedaan (activiteiten)? Wat is er leuk aan je stage instelling? Wat is er minder leuk aan de stage instelling? Wat heb je geleerd tijdens je stage? In bijlage 4 vind je instructies voor het maken en opslaan van een videoverslag. Beoordeling Als de stage afgelopen is, lever je binnen een week je portfolio in, maar uiterlijk 10 mei 2013, Het portfolio bestaat uit: de bladzijde met je gegevens (bijlage 1) de ingevulde vaardighedenlijsten (bijlage 2) de stage-overeenkomst (bijlage 3, handtekeningen zijn belangrijk!,) het videoverslag (zie voor instructies bijlage 4) Lever je portfolio in bij het stage-bureau in de mediatheek. Het videoverslag lever je in via de mail Lukt dit niet, dan kun je een usb-stick inleveren bij het stage-bureau. Vergeet dan niet je naam en klas op de stick te vermelden! Als je de stage goed doorlopen hebt, krijg je een voldoende voor je stage. Eindgesprek (mei, juni 2014) Om je goed voor te bereiden op het eindgesprek kun je alvast nadenken over de volgende vragen: 1. Hoe is de maatschappelijke stage over het algemeen bevallen en zijn je verwachtingen uitgekomen? 2. Wat vind je van de werkzaamheden die je tijdens je stage hebt uitgevoerd? Wat heb je geleerd tijdens je stage? 3. Ben je vooraf voldoende geïnformeerd of had je nog andere informatie verwacht? 4. Ben je door de stage-coördinator voldoende op weg geholpen en begeleid? 5. Heb je nog plannen om in een andere vorm door te gaan met werkzaamheden bij deze organisatie? Of bij een andere organisatie? 6. Waarom heb je voor deze specifieke stage gekozen? 7. Hoe was de begeleiding op je stageplek? 8. Zou je iemand anders deze stage aanraden? Waarom wel/niet? 9. Nut van de maatschappelijke stage. 10. Kijk ook nog eens goed naar de vaardigheden van leerjaar 2 en 3 en 4. Welke ontwikkeling heb je doorgemaakt? 67

13 Bijlage 1: Gegevens Gegevens: Naam: Klas:.. Mentor:. adres:. Stageplaats: Naam instelling:.. Adres: Plaats:.. Telefoon:. Contactpersoon: adres:... Type instantie (sector):. Contactpersoon Wessel Gansfortcollege: E.H. Smit

14 Bijlage 2: Vaardighedenlijsten Vaardighedenlijst Leerjaar 4 invullijst voor de leerling Deze lijst wordt vooraf ingevuld organisatorische vaardigheden kan ik wel wil ik leren vind ik moeilijk Doen wat je belooft afspraken nakomen je houden aan regels het werk aanpakken op tijd komen afwezigheid doorgeven route naar stage bepalen zelf initiatief tonen uit jezelf iets doen zelfstandig werken oplossingen verzinnen sociale vaardigheden: communicatief luisteren naar anderen vragen durven stellen interesse tonen zeggen wat je vindt een gesprek beginnen afspraken maken sociale vaardigheden: samenwerken om hulp vragen met verschillende mensen kunnen omgaan leiding accepteren kritiek kunnen krijgen samenwerken complimenten geven complimenten ontvangen iets organiseren specifieke vaardigheden zorgzaam zijn rekening houden met anderen kunnen werken met materialen zorg voor de werkplek artistieke vaardigheden foto's en video's maken fantasie hebben 69

15 Vaardighedenlijst Leerjaar 4 invullijst voor de leerling Deze lijst wordt achteraf ingevuld organisatorische vaardigheden tevreden zeer tevreden aandachtspunt Doen wat je belooft afspraken nakomen je houden aan regels het werk aanpakken op tijd komen afwezigheid doorgeven route naar stage bepalen zelf initiatief tonen uit jezelf iets doen zelfstandig werken oplossingen verzinnen sociale vaardigheden: communicatief luisteren naar anderen vragen durven stellen interesse tonen zeggen wat je vindt een gesprek beginnen afspraken maken sociale vaardigheden: samenwerken om hulp vragen met verschillende mensen kunnen omgaan leiding accepteren kritiek kunnen krijgen samenwerken complimenten geven complimenten ontvangen iets organiseren specifieke vaardigheden zorgzaam zijn rekening houden met anderen kunnen werken met materialen zorg voor de werkplek artistieke vaardigheden foto's en video's maken fantasie hebben 70

16 Vaardighedenlijst Leerjaar 4 invullijst voor de stagebegeleider Deze lijst wordt achteraf ingevuld organisatorische vaardigheden tevreden zeer tevreden aandachtspunt Doen wat je belooft afspraken nakomen je houden aan regels het werk aanpakken op tijd komen afwezigheid doorgeven route naar stage bepalen zelf initiatief tonen uit jezelf iets doen zelfstandig werken oplossingen verzinnen sociale vaardigheden: communicatief luisteren naar anderen vragen durven stellen interesse tonen zeggen wat je vindt een gesprek beginnen afspraken maken sociale vaardigheden: samenwerken om hulp vragen met verschillende mensen kunnen omgaan leiding accepteren kritiek kunnen krijgen samenwerken complimenten geven complimenten ontvangen iets organiseren specifieke vaardigheden zorgzaam zijn rekening houden met anderen kunnen werken met materialen zorg voor de werkplek artistieke vaardigheden foto's en video's maken fantasie hebben Handtekening begeleider.. 71

17 Bijlage 3: Stage-overeenkomst Wessel Gansfortcollege Naam stage-bieder : Gevestigd te : Vertegenwoordigd door : Functie : Telefoonnummer : adres : Hierna te noemen Stage-bieder & Naam leerling : Adres : Woonplaats : Geboortedatum : Telefoonnummer : adres : Hierna te noemen Leerling & Naam school : Wessel Gansfortcollege Gevestigd te : Groningen Vertegenwoordigd door : E.H. Smit Functie : stage coördinator Telefoonnummer : adres : Hierna te noemen School 72

18 zijn het volgende overeengekomen: De stage-bieder stelt de leerling in de gelegenheid om in het kader van het onderwijsprogramma van de school vrijwilligerswerk (maatschappelijke stage) te doen. De stage-bieder is op de hoogte van de bedoelingen van de maatschappelijke stage, zie hiervoor a. Stage-duur en locatie De stageperiode is van t/m Stagedagen: Locatie stageplaats: b. Stagetijden De stagetijden zijn van tot uur. Aantal uren per dag: Het totaal aantal uren bedraagt: Handtekening stagebegeleider: Deze afspraken voldoen aan de eisen van de ATW (Arbeidstijdenwet) en de NRK (Nadere Regeling Kinderarbeid). Als de stage-bieder hiervan wil afwijken, dan is de toestemming nodig van de leerling, de ouders van de leerling en de school. c. Inhoud maatschappelijke stage De leerling gaat de volgende activiteiten verrichten: De stage-bieder zorgt ervoor dat de activiteiten voldoen aan de eisen van de Arbowet. 73

19 d. Begeleiding De stage-bieder zorgt voor een goede begeleiding van de leerling tijdens de maatschappelijke stage. De stagebegeleider is: dhr./mevr. De school zorgt ervoor dat de leerling goed is voorbereid op de maatschappelijke stage. De stagebegeleider is: dhr. E.H. Smit De stagebegeleider van de school is vóór en tijdens de stage aanspreekpunt voor zowel de leerling als de stage-bieder. e. Verzekering De school zorgt ervoor dat de leerling tijdens de maatschappelijke stage afdoende is verzekerd. De school heeft hiervoor een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De stage-bieder heeft voor haar werknemers en vrijwilligers een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) afgesloten of is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de Gemeente. f. Verslaglegging Na afloop van de stage laat de leerling de urenverantwoording aftekenen door de stagebieder. Tijdens de stage houdt de leerling een logboek bij dat als basis dient voor het videoverslag. Uiterlijk een week na het afronden van de maatschappelijke stage levert de leerling het videoverslag in bij de school. Als de stage-bieder er om vraagt, stuurt de leerling het verslag ook aan de stage-bieder. 74

20 g. Introductie en afsluiting Een week voordat de maatschappelijke stage begint, neemt de MaS-leerling contact op met de stage-bieder om afspraken te maken voor de eerste stage dag. Aan het eind van de stage vult de stage-bieder het totaal aantal uren en de vaardigheidslijst in en bespreekt dit met de leerling. h. Beëindiging van de stage-overeenkomst De overeenkomst eindigt aan het einde van de stageperiode. Tussentijds kunnen de partijen de overeenkomst per direct beëindigen als de stage niet verloopt zoals afgesproken en een van de partijen zich niet houdt aan de bepalingen in deze overeenkomst. i. Problemen Als er tijdens de stage een probleem ontstaat, proberen stage-bieder en MaS-leerling dit in onderling overleg op te lossen. Komen zij er samen niet uit, dan treedt de school op als bemiddelaar. 75

21 Namens de stage-bieder (naam): Plaats en datum: Handtekening : Leerling (naam): Ouder/verzorger (naam): Plaats en datum: Plaats en datum: Handtekening : Handtekening : Namens de school (naam): Plaats en datum: E.H. Smit september

22 Bijlage 4: Instructies voor het maken van een videoverslag Ga je gebruik maken van Windows Moviemaker, open dan via start het programma Windows live movie maker. Met de knop video of foto toevoegen kun je video s of foto s toevoegen. Je komt op de harde schijf van de computer terecht. Zoek hier naar je videobestanden. Zet de foto s en videobestanden in een goede volgorde achter elkaar. Vervolgens kun je muziek of effecten toevoegen. Via de knop bewerken kun je slechte stukken uit het bestand knippen (opties voor video). Klik je op opties voor teksten, dan kun je ook teksten toevoegen. Als je het bestand wilt bewaren, klik dan op project opslaan of op de diskette. Om het definitieve filmpje in te leveren klik je op film opslaan, sla het bestand op onder een leuke naam. Controleer of je een.wmv bestand krijgt. Alleen filmpjes met deze bestandsnaam kunnen we inlezen. Sla je het project op dan krijg je een.wlmp bestand. Dit bestand mag je niet inleveren! We kunnen je filmpje dan niet openen. Gebruik je Apple, dan krijg je een.mov bestand. Dit is ook goed. Wil je echt leuke video s maken met veel leuke effecten, dan mag je altijd gebruik maken van de Apple computer die in de mediatheek staat. Klik hier op i-movie en je maakt je eigen spectaculaire video. Als je leuke foto s hebt van je stageplaats en je wilt vanuit deze foto presenteren dan kun je in het social media theater gebruik maken van een green screen. Je kunt je zelf dan filmen op je stageplaats. Voor hulp bij het monteren in de mediatheek kun je vragen stellen aan dhr. Smit of gebruik maken van het help document in de Apple computer. 77

23 78

Dienstverlening & commercie stage

Dienstverlening & commercie stage Dienstverlening & commercie stage INHOUDSOPGAVE 1. DOEN 1.1 TWEE BEGELEIDERS 1 1.2 DE VOORBEREIDING 1 1.3 DE START 1 1.4 DE VERDIEPING 1 1.5 DE AFRONDING 1 2. SPELREGELS EN AFSPRAKEN 2.1 DE STAGEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Voorbeeld van een stageboek van een VMBOleerling

Voorbeeld van een stageboek van een VMBOleerling Voorbeeld van een stageboek van een VMBOleerling klas 3/4 1 Inhoud Pagina - Voorwoord 3 - Personalia/ adresgegevens 3/4 - Een stageplek zoeken en solliciteren 4/5 - Telefonisch een afspraak maken 5/6 -

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 1 OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 INLEIDING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STAGE 4 DOEL VAN DE STAGE 4 EISEN

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING

BEROEPSPRAKTIJKVORMING BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische informatie Recreatie Frontoffice schooljaar 2014-2015 BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV

Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV 1 Inhoudsopgave bijlage 2 kennismakingsprocedure studenten; Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 3 Gegevens Blz. 5 Inleiding Blz. 5 Wat neemt de student mee tijdens de introductie

Nadere informatie

Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl

Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl Praktische activiteiten Loopbaanontwikkeling 0-2 uur voorbereidingstijd Inhoudsopgave 0 2 UUR VOORBEREIDINGSTIJD COLLAGE: WIE BEN IK, WAT KAN IK, WAT WIL IK... 4 Bijlage

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste leerwerkplek

Op zoek naar de juiste leerwerkplek Inleiding Voor je ligt de leerwerkwijzer van JOB. Deze leerwerkwijzer is speciaal ontwikkeld voor mbo ers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Dan werk je het grootste gedeelte van je opleiding,

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

17 en 18 februari 2015

17 en 18 februari 2015 17 en 18 februari 2015 Naam: Klas: Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het stagewerkboek 4 3. Omgangsregels 5 4. Ken jezelf 6 5. Keuzes maken 12 6. Jouw toekomst 14 6. Wat weet ik al van mijn stageplaats 16

Nadere informatie

1 Informatie verzamelen

1 Informatie verzamelen 1 Informatie verzamelen 1 Lezen Wat is het? Om op een goede en handige manier een artikel uit een tijdschrift of welke andere tekst dan ook te lezen kun je een bepaalde manier van lezen toepassen: een

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie